Sunteți pe pagina 1din 39

DECLARATIE

Subsemnatul/a, Dr...
In calitate de reprezentant legal, medic titular la C.M.I. - Medicina Dentara DR..
Cu sediul in Bucuresti, Sector.
Declar pe propria-mi raspundere ca:
1. NU am contract de furnizarea serviciilor medicale cu alta Casa de
Asigurari de Sanatate;
2. NU mai lucrez la alt cabinet medical.

Data .

C.M.I. Medicina DentaraDR..

Nr. contract C.A.S.M.B


D063

DECLARATIE

Subsemnata, IONITA ECATERINA, in calitate de asistenta la C.M.I.


Medicina Dentara - DR. PIRLOGEA DOINA, cu sediul in Bucuresti, Sector 2,
Str.Vatra Luminoasa, nr.38-52, contract individual de munca nr.843/13.02.2001,
norma intreaga de 8 ore/zi, declar pe propria-mi raspundere, ca nu am contract
cu alta Casa de Asigurari de sanatate si nu mai lucrez in alt loc de munca, in
afara celui mai-sus mentionat.

Data .

Asistent, IONITA ECATERINA

Nr. contract C.A.S.M.B.


D067

DECLARATIE

Subsemnata, SANDU MARIANA, in calitate de asistenta la C.M.I.


Medicina Dentara - DR. ILIESCU MARIANA, cu sediul in Bucuresti, Sector 2,
Str.Avrig, nr.9-19, bl.U1, contract individual de munca nr.813/09.01.2000,
norma intreaga de 8 ore/zi, declar pe propria-mi raspundere, ca nu am contract
cu alta Casa de Asigurari de sanatate si nu mai lucrez in alt loc de munca, in
afara celui mai-sus mentionat.

Data .

Asistent, SANDU MARIANA

Nr. contract C.A.S.M.B.


D...

DECLARATIE

Subsemnatul/a, Dr...
In calitate de reprezentant legal, medic titular la C.M.I. - Medicina Dentara DR..
Cu sediul in Bucuresti, Sector.
Declar pe propria-mi raspundere, ca in perioada 01.01.2007 - 30.09.2007
Nu am efectuat consultatii si tratamente dentare cetatenilor straini domiciliati in
spatiul U.E.

Data .

C.M.I. Medicina DentaraDR..

Regulament de organizare si functionare


STRUCTURA
CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL- MEDICINA DENTARADR..
MEDIC TITULAR C.M.IDR.
MEDICI ANGAJATI
DR
ASISTENTI MEDICALI
.....
TEHNICIENI DENTARI
.....
PERSONAL ADMINISTRATIV
....
1. DISPOZITII GENERALE

Cabinetul medical individual este o structura independenta, fara


personalitate juridica, organizat in conformitate cu O.G. nr.124/1998, cu
completarile si modificarile ulterioare, a Legii nr. 95/2006, precum si a
Standardelor de Acreditare elaborate de C.N.A.S. C.A.S.M.B. si functioneaza
in baza avizului Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si a Certificatului de
inregistrare nr. . de la Registrul Unic al
Cabinetelor Medicale din cadrul D.S.P.M.B., avand ca obiect de activitate ASISTENTA MEDICALA DENTARA GENERALA SI DE SPECIALITATE IN
AMBULATORIU, iar principalul scop al activitatii desfasurate la cabinetul
medical este asigurarea starii de sanatate, prin prevenirea imbolnavirilor,
promovarea, mentinerea si recuperarea sanatatii pacientului urmand principiile
eticii si deontologiei medicale.
Prevederile prezentului Regulament stabilesc: modul de organizare cu
privire la exercitarea profesiei in scopul indeplinirii atributiilor de
serviciu, structurile ierarhice de coordonare si subordonare a activitatii
medicale, masuri privind conditiile de munca, sanatate, securitatea si
protectia muncii, organizarea timpului de munca, precizarea sarcinilor de
serviciu, supravegherea si controlul continuu, in vederea efectuarii optime
a acestora cu impunerea sanctiunilor disciplinare in cazul neindeplinirii
lor si determina drepturile si obligatiile de serviciu ale personalului
lucrator.
Insusirea si respectarea prezentului Regulament este obligatorie pentru
intregul personal care lucreaza in cabinetul medical.
- 2 2. ORGANIZAREA TIMPULUI DE LUCRU
Timpul de lucru este organizat in sistem de tura/contratura, iar durata
normala a zilei lucratoare este de/zi pentru medicul titular, iar
pentru personalul angajat este de
Programul de lucru este:
- luni, miercuri, vineri, intre orele....
- marti, joi intre orele ...
* Zilele de sarbatoare legala sau zilele cand nu se lucreaza sunt stabilite prin
acte normative, iar Concediul legal de odihna, Concediul fara plata si Concediile
medicale se acorda conform legislatiei in vigoare, cu obligativitatea de a informa
in timp util, prin cerere scrisa depusa la C.A.S.M.B.
Pe intreaga perioada de lucru in Cabinetul Medical lucreaza medicul
titular, asistat de personalul angajat conform Codului Muncii.

Evidenta muncii se va tine dupa numarul de ore efectiv lucrate,


consemnate astfel de catre medicul titular.
3. Reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si a inlaturarii
oricaror forme de incalcare a demnitatii.
>
PACIENTI
< Se acorda Consultatii in mod nediscriminatoriu tuturor pacientilor care se
adreseaza cabinetului medical si toti pacientii beneficiaza in acelasi grad de
serviciile medicale oferite.
> ANGAJATI
< Toti angajatii aflati pe aceeasi treapta ierarhica au aceleasi drepturi si obligatii
de serviciu, cu respectarea normelor de conduita morala si etica profesionala.
> TERTI
< Se adopta un comportament corect, politicos si civilizat fata de pacienti,
colegii de munca si celelalte persoane care intra in contact profesional cu
membrii cabinetului medical.
# Tinuta obligatorie este formata din halat si ecuson cuprinzand numele
complet si calificarea persoanei respective.

- 3 4. Reguli privitoare la organizarea cabinetului medical individual


OBLIGATIA personalului care lucreaza in cabinet este de a
respecta:
Ordinea si disciplina la locul de munca, programul de lucru prestabilit, sa
indeplineasca toate sarcinile de serviciu care ii revin si sa informeze
corect si in timp util, pe cale ierarhica toate problemele ivite pe parcursul
prestarii muncii.
Sa intretina si sa pastreze in perfecta stare de functionare aparatura din
dotare, instrumentarul medical, mobilierul si alte bunuri aflate in cabinet.
> SE INTERZICE CATEGORIC
Fumatul in incinta cabinetului medical.
Introducerea si consumul bauturilor alcoolice si prezentarea la munca in
stare de ebrietate.
Accesul animalelor si a plantelor in spatiul steril al cabinetului medical.
5. Reguli privitoare la desfasurarea activitatii medicale

a. OBLIGATIA personalului care lucreaza in cabinet este:


# Sa acorde Consultatii in mod nediscriminatoriu tuturor pacientilor care se
adreseaza cabinetului medical.
Sa adopte un comportament corect si civilizat fata de pacienti si colegii de
munca.
Sa respecte dreptul exercitat de catre pacient in alegerea sa libera a
furnizorului de servicii medicale, de asemenea in biletele de trimitere in
consultatii interdisciplinare.
Sa informeze corect, detaliat si pe intelesul pacientului, diagnosticul,
starea sa generala de sanatate si sa propuna tratamentul adecvat in acord
deplin cu vointa libera a pacientului.
Sa pastreze confidentialitatea fata de terti (conform reglementarilor in
vigoare) privind datele de identificare, diagnosticul si serviciile medicale
efectuate fiecarui pacient.
Sa intocmeasca la timp, corect si cu simt de raspundere toate documentele
medicale potrivit normelor stabilite.
Sa completeze prescriptiile medicale conexe actului medical pentru
afectiuni acute, subacute si cronice initiale.
Sa se preocupe continuu de ridicarea nivelului de pregatire profesionala
prin studiu individual, documentare, participare la Congrese, conferinte de
specialitate, cursuri de formare a educatiei medicale si competenta
profesionala, atat medici cat si asistenti medicali.
- 4 6. Reguli privind igiena, securitatea si protectia muncii in cadrul C.M.I
SE VOR RESPECTA CU STRICTETE:
a) Normele generale de curatenie si igiena;
b) Normele de prevenire a incendiilor si situatiilor de urgenta;
c) Normele cu privire la sterilizarea instrumentelor si a
materialelor sanitare cu consemnarea indicilor de sterilizare
in registrele de evidenta;
d) Circuitul materialelor sterile si normele lor de depozitare;
e) Normele de evacuare si depozitare a deseurilor contaminate
biologic;
f) Normele de igiena in manevrele care implica solutii de
continuitate.
TIPURILE DE MANEVRE CARE IMPLICA SOLUTII DE CONTINUITATE
MANEVRA
UTILIZATA
Extractie dentara
Anestezie plexala
prin infiltratie
Incizii si Chiuretaje

INSTRUMENTE SI
MATERIALE SANITARE
Clesti, elevatoare extractie
Seringi, ace
Comprese
Bisturiu, Chiurete

CONDITIA DE
STERILIZARE
Sterilizare etuva 180/60
Unica folosinta
Sterilizare umeda autoclav
Sterilizare etuva 180/60

alveolare
Comprese
Anestezie plexala Seringi, ace
prin infiltratie
Alcool sanitar

Sterilizare umeda autoclav


Unica folosinta
Dezinfectant

7. Solutionarea cererilor si reclamatiilor Pacientilor si Angajatilor


Se va face in termen legal de 30 zile lucratoare de la depunerea
cererii sau a reclamatiei, cu respectarea normelor in vigoare.
8. Sanctiuni
La stabilirea sanctiunii se va tine seama de gravitatea faptei, imprejurarile
in care a fost savarsita, gradul de vinovatie a celui in cauza si urmarile
abaterii. Sanctiunea va fi stabilita si comunicata in scris in cel mult 30
zile, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii ei.
9. DISPOZITII FINALE
Prezentul Regulament de organizare si functionare a fost intocmit in
conformitate cu normele legale in vigoare si potrivit Standardelor de
Acreditare impuse de C.N.A.S. C.A.S.M.B., fiind obligatoriu pentru tot
personalul Cabinetului Medical Individual si produce efecte juridice imediat
ce a fost adus la cunostinta.
Data

Am luat la cunostinta,

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL- MEDICINA DENTARADR..


MEDIC TITULAR C.M.IDR....
Cabinetul medical individual este o structura independenta, fara
personalitate juridica, organizat in conformitate cu O.G. nr.124/1998, cu
completarile si modificarile ulterioare, a Legii nr. 95/2006, precum si a
Standardelor de Acreditare elaborate de C.N.A.S. C.A.S.M.B. si functioneaza

in baza avizului Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si a Certificatului de


inregistrare nr. . de la Registrul Unic al
Cabinetelor Medicale din cadrul D.S.P.M.B., avand ca obiect de activitate ASISTENTA MEDICALA DENTARA GENERALA SI DE SPECIALITATE IN
AMBULATORIU, iar principalul scop al activitatii desfasurate la cabinetul
medical este asigurarea starii de sanatate, prin prevenirea imbolnavirilor,
promovarea, mentinerea si recuperarea sanatatii pacientului urmand principiile
eticii si deontologiei medicale.
1. Pe intreaga perioada de lucru in Cabinetul Medical lucreaza medicul
titular, asistat de personalul angajat conform Codului Muncii
2. Independenta profesionala si dreptul la decizie a medicului care isi exercita
profesia.
Asa cum prevede Legea 95/2006, medicul are deplina libertate
profesionala si independenta privind dreptul de decizie asupra hotararilor cu
caracter medical, a recomandarilor si prescriptia tratamentului.
Medicul actioneaza respectand vointa pacientului si dreptul acestuia de
accepta ori refuza un tratament, o interventie medicala, pentru anumite manevre
fiind necesar chiar consimtamantul scris, prin care pacientul isi exprima vointa
expresa asupra acelei manevre medicale ce urmeaza a fi efectuata, intr-un
protocol scris, datat si semnat de ambele parti, medic si pacient, in egala masura,
si in care se stipuleaza concret, drepturile si obligatiile partilor, recomandarile
prescrise si exonerearea responsabilitatii medicului in situatia in care pacientul
nu respecta recomandarile prescrise de catre medic.
- 2 3. Nu exista nici o discriminare a pacientilor care se adreseaza Cabinetului
Medical Individual.
La Cabinetul Medical au acces deopotriva, atat pacienti asigurati la
CAS-MB, cat si pacienti neasigurati, in limita competentei profesionale
exercitate, aceea de MEDICINA DENTARA- STOMATOLOGIE GENERALA,
a incadrarii in plafonul stabilit de CAS-MB prin contractul de furnizare a
serviciilor medicale si manevrelor medicale decontate de catre CAS-MB. Cu
toate acestea, prioritate au urgentele medicale, tratamentele la copii, femei
gravide si lauze, varstnici.
4.Obligatia medicului privind pastrarea confidentialitatii fata de terti
(persoane neautorizate) in legatura cu datele de identificare si ingrijirile
medicale acordate fiecarui pacient asigurat si de asemenea protectia informatiei
si a suportului acesteia impotriva pierderii, degradarii si folosirii inadecvate este
o conditie intrinseca a exercitarii profesiei de medic. Medicul are obligatia de
deosebit respect fata de fiinta umana, loialitate fata de pacientul sau, grija fata de

sanatatea pacientului si sanatatea publica, avand in vedere interesul, drepturile


pacientului si a demnitatii umane cu asigurarea confidentialitatii fata de terti.
5.Manevre care implica solutii de continuitate.
Conform actelor terapeutice din pachetul de servicii de baza medicale
preventive si a tratamentelor dentare in ambulatoriu, prevazute de Capitolul III
din Anexa la Contractul cadru, manevrele care implica solutii de continuitate
sunt urmatoarele:
CONSULTATII
1) Tratamentul cariei simple cu exereza dentinei alterate, tratamentul cariilor pe
1,2,3 suprafete prin obturatie cu materiale compozite sau amalgam, finisarea,
lustruirea obturatiilor, tratamentul hiperesteziei dentinare.
2) Tratamentul afectiunilor pulpare pansament calmant, coafaj direct / indirect,
pulpectomii vitale cu obturatie de canal la mono si pluri radiculari, tratamentul
gangrenei pulpare cu obturatie de canal la mono si pluriradiculari, dezobturarea
canalelor radiculare si indepartarea corpilor straini.
3) Tratamentul parodontitelor apicale cu drenaj endodontic + incizie
mucoperiostala si obturatie la dinti devitali. 4) Tratamentul afectiunilor
parodontiului marginal cu tratamentul abcesului parodontal, tratamentul
gingivo-stomatitelor simple, detartraj manual / mecanic supra si subgingival.
5) Tratamente chirurgicale buco-dentare ce cuprind anestezie cu infiltratie,
extractii dinti (resturi de dinti) mono/ pluriradiculari, dinti parodontici, extractii
la hemofilici, diabetici si dinti temporari; chiuretaj alveolar, tratamentul
hemoragiei - alveolitei postextractionale si tratamentul pericoronaritelor cu
decapusonare.

- 3 Pentru toate aceste manevre care implica solutii de continuitate se


folosesc materiale sanitare de tipul :
I. ANESTEZII DE INFILTRATIE CU ACE DE UNICA FOLOSINTA
UBISTESIN, TM FORTE 3 M ESPE; 4% ARTICAINE FORTE;
MEPIVACAINE HYDROCHLORIDE 54 mg; SEPTANEST
ADRENALINA 1/100.000; ARTICAINE HYDROCHLORIDE 68 mg;
SCANDONEST 3% pentru pacienti cu afectiuni cardiace.
II. Pentru TRATAMENTUL AFECTIUNILOR PULPARE se folosesc ace
KERR, LENTULLO, MILLER si freze din otel sau diamantate de unica
folosinta.
Se folosesc substante pentru obturatie de canal de tipul SPAD,
FORFENAN, SEPTODONT, LARGAL ULTRA, ROCKLES m4
ANTISEPTIQUE DEXAMETHASONE.
III. Pentru manevrele descrise mai-sus se folosesc instrumente refolosibile
care se sterilizeaza periodic, conform normelor impuse de OMS nr. 185/
06.03.2003
la..........................................................................................................;
INSTRUMENTAR REFOLOSIBIL: clesti, elevatoare, excavatoare, chiurete,
bisturie, foafece chirurgicale, sonde dentare, pense, spatule, linguri, oglinzi,
canule metalice.
In cazul sterilizarii incorecte a instrumentarului sau achizitionarea
materialelor de unica-folosinta, a caror sterilitate nu este sigura se interzice
in mod expres folosirea acestora si mentionarea acestei situatii in caietul
cu evidenta sterilizarii.
Nu se realizeaza la cabinetul medical in ambulatoriu urmatoarele manevre
care implica solutii de continuitate:
1) Tratamente chirurgicale buco-dentare tratamentul plagilor buco-maxilofaciale, imobilizarea de urgenta a luxatiilor dentare si a fracturilor maxilare,
reducerea luxatiilor temporo-mandibulare, control post operator.
Pacientii care necesita aceste procedee terapeutice sunt indrumati catre
institutii specializate, de exemplu: Facultatea de Medicina Dentara - Bucuresti.

- 46. ECHIPAMENTUL DE PROTECTIE este format din halate si bonete din


material textil, incaltaminte de protectie, ochelari, masca si manusi de
unica folosinta.
7. MATERIALELE SANITARE utilizate in cadrul activitatii medicale sunt
inregistrate corespunzator in Registrul de evidenta a materialelor medicalsanitare.
Toate aceste materiale sanitare sunt depozitate adecvat, conform ordinului
M.S. nr. 185/2003, iar substantele toxice sunt puse separat, in dulap metalic,
incuiat, conform Ordinului M.S. nr.95/2003 privind Separanda.
8. Pentru asigurarea curateniei si dezinfectiei se folosesc produse destinate
curateniei, tip detergent lichid universal, substante abrazive, decapanti si
detartranti pentru paviment, obiecte sanitare, suprafete emailate, sticlarie de
laborator, mobilier. Pentru dezinfectie se folosesc peroxidul de hidrogen
stabilizat 6%, hipoclorit de sodiu 5,25%, dezinfectante care contin fenoli,
iodofori si alcooli 90 grd, cloramina B, dar si substante chimice autorizate
de Ministerul Sanatatii.
9. INCINERAREA
Obiectele contaminate fara valoare (ace, materiale de unica folosinta) si
deseurile biologice septice rezultate in urma tratamentelor buco-chirurgicale se
colecteaza in recipienti speciali, pentru a fi incinerate de catre o firma
specializata, conform contractului de incinerare incheiat anual.
10.TRUSA DE URGENTA
Trusa de urgenta cuprinde toate medicamentele obligatorii care fac
obiectul dotarii minime avizata de catre Colegiul Medicilor Dentisti din
Romania.

Am luat la cunostinta, azi

FISA DE POST

Cabinetul medical individual Medicina Dentara


Dr........................................................................................ are ca medic
titular pe
Dr.............................................................................. cu titlu
oficial de calificare in medicina dentara, respectiv diploma de medic
eliberata de IMF Bucuresti, cu grad profesional de medic, avand libera
practica cu Avizul Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, in
conformitate cu art.1, 2 pct.(3) al.a) si c) din Legea 308/28.06.2004,
publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 578 / 30.06.2004 si a Legii
nr.95/2006.

ATRIBUTII
Conform C.O.R. 222208, medicul stomatolog dentist acorda consultatii de
specialitate, aplica tratamente profilactice, curative in afectiunile dentare si ale
cavitatii bucale, prescrie si administreaza medicamente sau alte proceduri
specifice tratamentelor medicale, chirurgicale in functie de natura afectiunilor.
Are indatorirea de a organiza eficient prestatia actului medical si
desfasurarea intregii activitati prin adoptarea tuturor masurilor care se impun
pentru asigurarea ordinii si crearea conditiilor optime pe tot parcursul derularii
activitatii, mentinerea functionarii mijloacelor tehnice din dotarea cabinetului,
imbunatatirea calitatii muncii prin Educatia Medicala Continua si respectarea
normelor de securitate in munca, prevazute de legislatia in vigoare.
Obligatia medicului privind pastrarea confidentialitatii fata de terti
(persoane neautorizate) in legatura cu datele de identificare si ingrijirile
medicale acordate fiecarui pacient asigurat si de asemenea protectia informatiei
si a suportului acesteia impotriva pierderii, degradarii si folosirii inadecvate este
o conditie sine-qua-non a exercitarii profesiei de medic. Medicul are obligatia de
deosebit respect fata de fiinta umana, loialitate fata de pacientul sau, grija fata de
sanatatea pacientului si sanatatea publica, avand in vedere interesul, drepturile
pacientului si a demnitatii umane cu asigurarea confidentialitatii fata de terti.
Medicul stomatolog are obligatia de a promova bune raporturi de
colegialitate, sa evite atitudinile neprincipiale, sa respecte Codul Deontologic al
profesiei sale, atat in relatiile interne, cat si in cele cu pacientii si cu altii, iar
pentru realizarea acestora sunt interzise, in incinta cabinetului, activitatile cu
caracter politic, practicarea jocurilor de noroc, introducerea, raspandirea sau

afisarea in incinta de materiale ( afise, manifeste,etc.) fara autorizare prealabila,


introducerea armelor si munitiilor, bauturilor alcoolice si fumatul.
-2Starea de criza si situatiile de urgenta
Atitudinea de urgenta va fi adoptata numai in stari de criza, fara a se
depasi limita competentei profesionale specifice - aceea de medic dentist- in
conformitate cu indrumarile C.M.D.R. si U.N.A.S. numai pana preluarea cazului
in urgenta de catre ambulanta sau medicul specialist in Urgente prespitalicesti.
In cazul sterilizarii incorecte a instrumentarului sau achizitionarea
materialelor de unica-folosinta, a caror sterilitate nu este sigura se interzice in
mod expres folosirea acestora si mentionarea acestei situatii in caietul cu
evidenta sterilizarii.

Am luat la cunostinta, azi

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul/a, Dr...
In calitate de reprezentant legal, medic titular la C.M.I. - Medicina Dentara DR..
Cu sediul in Bucuresti, Sector.
Cu respect va aduc la cunostinta ca adaug completarile si modificarile survenite
de la depunerea Dosarului nr. ..
Atat pe suport magnetic, cat si pe suport hartie si copii xerox dupa noile
documente.
ANEXA 1
ANEXA 2
ANEXA 3

Data

C.M.I. Medicina DentaraDR..

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul/a, Dr...
In calitate de reprezentant legal, medic titular la C.M.I. - Medicina Dentara DR..
Cu sediul in Bucuresti, Sector.
Cu respect, solicit stampilarea urmatoarelor registre de evidenta:
1. Condica de Sugestii si Reclamatii

Data .

C.M.I. Medicina DentaraDR..

DOMNULUI DIRECTOR AL C.A.S. M.B.

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul/a, Dr...
In calitate de reprezentant legal, medic titular la C.M.I. - Medicina Dentara DR..
Cu sediul in Bucuresti, Sector.
Cu respect, solicit stampilarea si parafarea urmatoarelor registre de evidenta:
1. Registrul de incasari si plati
2. Registrul inventar

Data

C.M.I. Medicina DentaraDR..

DOMNULUI DIRECTOR AL
ADMINISTRATIEI FINANTELOR PUBLICE SECTOR

ANEXA

LA

CONTRACTUL DE COLABORARE PRESTARI SERVICII


Incheiata azi, 02.08.2007, intre:

1. Cabinet Medical Individual - Medicina DentaraDr,


prin medic titular Dr...;
2. S.C. SIM ANA IACOB CONSULTING EXIMCOM S.N.C., prin
administrator-imputernicit IACOB VIORICA;
OBIECTUL ANEXEI
1. Obligatia reprezentantului legal al S.C. SIM ANA IACOB
CONSULTING EXIMCOM S.N.C., prin administrator-imputernicit IACOB
VIORICA privind pastrarea confidentialitatii fata de terti (persoane neautorizate)
in legatura cu datele de identificare si ingrijirile medicale acordate de medic
fiecarui pacient asigurat si de asemenea protectia informatiei si a suportului
acesteia impotriva pierderii, degradarii si folosirii ei inadecvat.
2. Activitatea prestata va consta in introducere, validare si prelucrare
date cu caracter statistic pentru Raportari STOMAT la C.A.S. M.B. si evidenta
interna de gestiune contabila a materialelor, instrumentelor, mijloacelor fixe si a
celorlalte bunuri existente in proportie de 90% din volumul total de munca si
corespunzator al venitului facturat la client.

C.M.I. Medicina Dentara


DR..

S.C. SIM ANA IACOB


CONSULTING EXIMCOM S.N.C.

PROTOCOL CONSIMTAMANT SCRIS


Incheiat, azi........................................................,intre:
1.Cabinet Medical Individual - Medicina Dentara
-Dr............................................................................................................................
, prin medic titular Dr...........................................................................................
SI;
1. EU, Pacientul.....................................................................................................
Domiciliat in Bucuresti, Sector. Str................................................................
cu diagnostic...........................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
am luat la cunostinta toate amanuntele privind starea sanatatii mele,
fiind pe deplin constient de dificultatea cazului meu medical, in scopul obtinerii
unor rezultate multumitoare ( a unui cvasi-echilibru, a unei eficiente functionale
partiala, masticatorie, fizionomnica, fonetica, de autointretinere),
de bunavoie si nesilit de nimeni,
imi dau consimtamantul scris si, cu asentimentul meu, accept urmatorul
plan de tratament..................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
si ma oblig sa respect intocmai urmatoarele
recomandari prescrise.
1. obligativitatea de a veni periodic la control de rutina si control profilactic
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
in caz contrar, medicul stomatolog,
Dr.........................................................................................................................,
este exonerat de raspunderea civila si profesionala, privind toate consecintele
defavorabile rezultate ca urmare a actelor terapeutice efectuate in cadrul
planului de tratament propus.
Refuz locul................, de pe lista de asteptare a
cabinetului si ma oblig sa ACHIT INTEGRAL SI IMEDIAT, costul
tratamentelor medicale si al protezelor efectuate, chiar daca sunt asigurat la
CASMB.
C.M.I.- DR. ........................................................

PACIENT,

DECLARATIE
EU, Subsemnatul (a), ............................................................................
Domiciliat(a) in Bucuresti, Sector...........................................................................
.......................................................................telefon..............................................
Posesor(e) B.I./C.I., seria.............nr...........................eliberat de............................
La data....................................CNP.........................................................................
Declar pe propria-mi raspundere ca :
A. Nu sunt inscris pe lista altui medic si nu sunt in derularea tratamentului
medical la alt cabinet;
B. Platesc contributia privind Asigurarile Sociale de Sanatate la Fondul National
Unic de Sanatate :
a) da copie document de plata anexat - Ordin de plata, foaie de varsamant,
adeverinta, stampilata legal, altele...............................................................
b) nu - copie document anexat pentru asiguratii cf. art. 6 al.1, lit.a) i) si
al.2, lit.a)-d) O.U.G nr. 150/2002 - Certificat de nastere, carnet de elev, student,
vizat anual, talon de pensie, altele...........................................................................
C. Sunt suferind si am urmatoarele:
1. Boli contagioase hepatita virala tip A,B,C, HIV, TBC, sifilis, bolile
copilariei, gripa, altele.............................................................................................
2. Boli cronice si degenerative neoplasm (cancer), cardiopatie ischemica
decompensata, bloc de ramura, infarct miocardic, insuficienta cardiaca si
respiratorie, HTA, boli hematologice, tulburari endocrine si diabet, ulcer,
gastrita, colita, nefrita, glaucom, altele...........................................
3. Boli neuropshice nevroze, psihoze( epilepsie, schizofrenie, paranoia),
olgofrenie, altele....................................................................................................
4. Deficiente de metabolism si nutritie anemie pernicioasa, spasmofilie,
rahitism, avitaminoza, deficit/supra ponderal, altele..............................................
5. Alergii si intoleranta astm bronsic, rinita alergica, urticarie, alergii la
medicamente de tipul : aspirina, piramidon, aminofenazona, fenacetina,
antibiotice, sulfamide, barbiturice, sedative si tranchilizante, anestezice dentare
xillina altele......................................................................................................
6. Sarcina si lauzie - femei
7. Alte situatii..........................................................................................
...................................................................................................................

Data

Semnatura pacient,

Regulament de organizare si functionare


2. Pe intreaga perioada de lucru in Cabinetul Medical lucreaza un medic
titular.
Cabinetul medical individual Stomatologie generala Dr. SIMA
ROZALIA are ca medic titular pe D-na Dr. SIMA ROZALIA, cu grad
profesional de medic primar, avand ca obiect de activitate Stomatologie
generala-,
inscris la Registrul Unic al Cabinetelor Medicale, sub
nr.707075/1999 si Autorizatie de libera practica conform Legii nr. 306 din 28
iunie 2004, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 578/30.06.2004.
Principalul scop al activitatii desfasurate la cabinetul medical este
asigurarea starii de sanatate, prin prevenirea imbolnavirilor, promovarea,
mentinerea si recuperarea sanatatii pacientului urmand principiile eticii si
deontologiei medicale conform art. 5, 6 din aceeasi lege.
2. Nu exista nici o discriminare a pacientilor care se adreseaza Cabinetului
Medical Individual.
La Cabinetul Medical au acces deopotriva, atat pacienti asigurati la
CAS-MB, cat si pacienti neasigurati, in limita competentei profesionale
exercitate, aceea de STOMATOLOGIE GENERALA, a incadrarii in plafonul
stabilit de CAS-MB prin contractul de furnizare a serviciilor medicale si
manevrelor stomatologice decontate de catre CAS-MB. Cu toate acestea,
prioritate au urgentele medicale, tratamentele la copii, varstnici.
3. Independenta profesionala si dreptul la decizie a medicului care isi exercita
profesia.
Asa cum prevede art. 6 din Legea 306/28.06.2004, medicul are deplina
libertate profesionala si independenta privind dreptul de decizie asupra
hotararilor cu caracter medical, a recomandarilor si prescriptia tratamentului.
Medicul actioneaza respectand vointa pacientului si dreptul acestuia de
accepta ori refuza un tratament, o interventie medicala, pentru anumite manevre
fiind necesar chiar consimtamantul scris, prin care pacientul isi exprima vointa
expresa asupra acelei manevre medicale ce urmeaza a fi efectuata, intr-un
protocol scris, datat si semnat de ambele parti, medic si pacient, in egala masura,
si in care se stipuleaza concret, drepturile si obligatiile partilor, recomandarile
prescrise si exonerearea responsabilitatii medicului in situatia in care pacientul
nu respecta recomandarile prescrise de catre medic.

4. Obligatia medicului privind pastrarea confidentialitatii fata de terti


(persoane neautorizate) in legatura cu datele de identificare si ingrijirile
medicale acordate fiecarui pacient asigurat si de asemenea protectia informatiei
si a suportului acesteia impotriva pierderii, degradarii si folosirii inadecvate este
o conditie intrinseca a exercitarii profesiei de medic. Medicul are obligatia de
deosebit respect fata de fiinta umana, loialitate fata de pacientul sau, grija fata de
sanatatea pacientului si sanatatea publica, avand in vedere interesul, drepturile
pacientului si a demnitatii umane cu asigurarea confidentialitatii fata de terti.
Aceasta cerinta este prevazuta in Anexa la Contractul De colaborare prestari
servicii, incheiat cu reprezentantul legal, al S.C. SIM ANA IACOB
CONSULTING EXIMCOM S.N.C., administratorul imputernicit, IACOB
VIORICA.
5. Manevre care implica solutii de continuitate
Conform actelor terapeutice din pachetul de servicii de baza medicale preventive
si a tratamentelor stomatologice in ambulatoriu, prevazute de Capitolul III
din Anexa la Contractul cadru, manevrele care implica solutii de
continuitate sunt urmatoarele:
1) Tratamentul cariei simple cu exereza dentinei alterate, tratamentul cariilor pe
1,2,3 suprafete prin obturatie cu materiale compozite sau amalgam,
finisarea, lustruirea obturatiilor, tratamentul hiperesteziei dentinare.
2) Tratamentul afectiunilor pulpare pansament calmant, coafaj direct / indirect,
pulpectomii vitale cu obturatie de canal la mono si pluri radiculari,
tratamentul gangrenei pulpare cu obturatie de canal la mono si
pluriradiculari, dezobturarea canalelor radiculare si indepartarea corpilor
straini.
3) Tratamentul parodontitelor apicale cu drenaj endodontic + incizie
mucoperiostala si obturatie la dinti devitali.
4) Tratamentul afectiunilor parodontiului marginal cu tratamentul abcesului
parodontal, tratamentul gingivo-stomatitelor simple, detartraj manual /
mecanic supra si subgingival.
5) Tratamente chirurgicale buco-dentare ce cuprind anestezie cu infiltratie,
extractii dinti (resturi de dinti) mono/ pluriradiculari, dinti parodontici,
extractii la hemofilici, diabetici si dinti temporari; chiuretaj alveolar,
tratamentul hemoragiei - alveolitei postextractionale si tratamentul
pericoronaritelor cu decapusonare.
Pentru toate aceste manevre care implica solutii de continuitate se folosesc
materiale sanitare de tipul :

I. ANESTEZII DE INFILTRATIE CU ACE DE UNICA FOLOSINTA


UBISTESIN, TM FORTE 3 M ESPE; 4% ARTICAINE FORTE;
MEPIVACAINE HYDROCHLORIDE 54 mg;
SEPTANEST
ADRENALINA 1/100.000; ARTICAINE HYDROCHLORIDE 68 mg;
SCANDONEST 3% pentru pacienti cu afectiuni cardiace.
II. Pentru TRATAMENTUL AFECTIUNILOR PULPARE se folosesc ace
KERR, LENTULLO, MILLER si freze din otel sau diamantate de unica
folosinta.
Se folosesc substante pentru obturatie de canal de tipul SPAD, FORFENAN,
SEPTODONT, LARGAL ULTRA, ROCKLES m4 ANTISEPTIQUE
DEXAMETHASONE.
III. Pentru manevrele descrise mai-sus se folosesc instrumente refolosibile
care se sterilizeaza periodic, conform normelor impuse de OMS nr. 185/
06.03.2003 la Autoclav - Sterilizator rapid S17 dm3 si Pupinel E50.2;
INSTRUMENTAR REFOLOSIBIL: clesti, elevatoare, excavatoare,
chiurete, bisturie, foafece chirurgicale, sonde dentare, pense, spatule,
linguri, oglinzi, canule metalice.
In cazul sterilizarii incorecte a instrumentarului sau achizitionarea
materialelor de unica-folosinta, a caror sterilitate nu este sigura se interzice
in mod expres folosirea acestora si mentionarea acestei situatii in caietul
cu evidenta sterilizarii.
Nu se realizeaza la cabinetul medical in ambulatoriu urmatoarele manevre
care implica solutii de continuitate:
1) Tratamentul cariei simple - aplicarea sistemelor de retentie extemporanee si
de retentie prefabricate per stift.
2) Tratamentul afectiunilor pulpare - amputatie vitala, pulpectomie devitala cu
obturatie de canal la pluriradiculari.
3) Tratamentul afectiunilor parodontiului marginal - echilibrare ocluzala prin
slefuire selectiva, contentie provizorie cu ligamente de sarma.
4) Tratamente chirurgicale buco-dentare tratamentul plagilor buco-maxilofaciale, imobilizarea de urgenta a luxatiilor dentare si a fracturilor maxilare,
reducerea luxatiilor temporo-mandibulare, control post operator.
Pacientii care necesita aceste procedee terapeutice sunt indrumati catre institutii
specializate, ex. Facultatea de Stomatologie- Bucuresti.

6. ECHIPAMENTUL DE PROTECTIE este format din halate si bonete din


material textil, incaltaminte de protectie, ochelari, masca si manusi de
unica folosinta.
7. MATERIALELE SANITARE utilizate in cadrul activitatii medicale sunt
inregistrate corespunzator conform evidentei contabile tinuta pe calculator,
iar substantele toxice folosite in procesul terapeutic au evidenta distincta, in
registrul avizat anual de catre I.G.P-MB.
Toate aceste materiale sanitare sunt depozitate adecvat, conform ordinului M.S.
nr. 185/2003, iar substantele toxice sunt puse separat, in ladita metalica,
incuiata, conform Decretului 466/1979 si Ordinului M.S. nr.95/2003
privind Separanda.
8. Pentru asigurarea curateniei si dezinfectiei se folosesc produse destinate
curateniei, tip detergent lichid universal, substante abrazive, decapanti si
detartranti pentru paviment, obiecte sanitare, suprafete emailate, sticlarie de
laborator, mobilier. Pentru dezinfectie se folosesc peroxidul de hidrogen
stabilizat 6%, hipoclorit de sodiu 5,25%, dezinfectante care contin fenoli,
iodofori si alcooli 90 grd, cloramina B, dar si substante chimice autorizate
de Ministerul sanatatii si familiei.
9. INCINERAREA
Obiectele contaminate fara valoare (ace, materiale de unica folosinta) si
deseurile biologice septice rezultate in urma tratamentelor bucochirurgicale se colecteaza in recipienti speciali, pentru a fi incinerate de
catre o firma specializata, conform contractului de incinerare incheiat
anual.

Am luat la cunostinta, azi

FISA DE POST

Cabinetul medical individual Stomatologie generala Dr.


SIMA ROZALIA are ca medic titular pe D-na Dr. SIMA ROZALIA cu
titlu oficial de calificare in medicina-stomatologie generala, respectiv
diploma de medic eliberata de IMF Bucuresti, nr. 302238/3914/1980, cu
grad profesional de medic primar, avand Autorizatia de libera practica
eliberata de D.S.P.M.B., cu Avizul Colegiului Medicilor din Romania, in
conformitate cu art.1, 2 pct.(3) al.a) si c) din Legea 306/28.06.2004,
publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 578 / 30.06.2004.
ATRIBUTII
Conform C.O.R. 222208, medicul stomatolog primar acorda consultatii de
specialitate, aplica tratamente profilactice, curative in afectiunile dentare si
ale cavitatii bucale, prescrie si administreaza medicamente sau alte
proceduri specifice tratamentelor medicale, chirurgicale in functie de natura
afectiunilor.
Obligatia medicului privind pastrarea confidentialitatii fata de terti (persoane
neautorizate) in legatura cu datele de identificare si ingrijirile medicale
acordate fiecarui pacient asigurat si de asemenea protectia informatiei si a
suportului acesteia impotriva pierderii, degradarii si folosirii inadecvate
este o conditie sine-qua-non a exercitarii profesiei de medic. Medicul are
obligatia de deosebit respect fata de fiinta umana, loialitate fata de
pacientul sau, grija fata de sanatatea pacientului si sanatatea publica, avand
in vedere interesul, drepturile pacientului si a demnitatii umane cu
asigurarea confidentialitatii fata de terti.
In cazul sterilizarii incorecte a instrumentarului sau achizitionarea materialelor
de unica-folosinta, a caror sterilitate nu este sigura se interzice in mod
expres folosirea acestora si mentionarea acestei situatii in caietul cu
evidenta sterilizarii.

Am luat la cunostinta, azi

ANEXA

LA

CONTRACTUL DE COLABORARE PRESTARI SERVICII


Incheiata azi, 02.08.2004, intre:

1.Cabinet Medical Individual-Stomatologie Generala-Dr.SIMA ROZALIA, prin


medic titular Dr. SIMA ROZALIA;
2.S.C. SIM ANA IACOB CONSULTING
administrator-imputernicit IACOB VIORICA;

EXIMCOM

S.N.C.,

prin

OBIECTUL ANEXEI
Obligatia reprezentantului legal al S.C. SIM ANA IACOB
CONSULTING EXIMCOM S.N.C., prin administrator-imputernicit IACOB
VIORICA privind pastrarea confidentialitatii fata de terti (persoane neautorizate)
in legatura cu datele de identificare si ingrijirile medicale acordate de medic
fiecarui pacient asigurat si de asemenea protectia informatiei si a suportului
acesteia impotriva pierderii, degradarii si folosirii ei inadecvat.

C.M.I. S.G.
DR. SIMA ROZALIA

S.C. SIM ANA IACOB


CONSULTING EXIMCOM S.N.C.

PROTOCOL CONSIMTAMANT SCRIS


Incheiat, azi........................................................,intre:
1.Cabinet Medical Individual-Stomatologie Generala-Dr.SIMA ROZALIA, prin
medic titular Dr. SIMA ROZALIA;
SI;
2. EU, Pacientul.....................................................................................................
Domiciliat in Bucuresti, Sector. Str................................................................
cu diagnostic...........................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
am luat la cunostinta toate amanuntele privind starea sanatatii mele,
fiind pe deplin constient de dificultatea cazului meu medical, in scopul obtinerii
unor rezultate multumitoare ( a unui cvasi-echilibru, a unei eficiente functionale
partiala, masticatorie, fizionomnica, fonetica, de autointretinere),
de bunavoie si nesilit de nimeni,
imi dau consimtamantul scris si, cu asentimentul meu, accept urmatorul
plan de tratament..................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
si ma oblig sa respect intocmai urmatoarele
recomandari prescrise.
1. obligativitatea de a veni periodic la control de rutina si control profilactic
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
in caz contrar, medicul stomatolog,
Dr. SIMA ROZALIA este exonerat de raspunderea civila si profesionala,

privind toate consecintele defavorabile rezultate ca urmare a actelor


terapeutice efectuate in cadrul planului de tratament propus.
C.M.I.-S.G.- DR. SIMA ROZALIA

PACIENT,

Regulament de organizare si functionare


3. Pe intreaga perioada de lucru in Cabinetul Medical lucreaza un medic
titular.
Cabinetul medical individual Stomatologie generala Dr. SIMA
ROZALIA are ca medic titular pe D-na Dr. SIMA ROZALIA, cu grad
profesional de medic primar, avand ca obiect de activitate Stomatologie
generala-,
inscris la Registrul Unic al Cabinetelor Medicale, sub
nr.707075/1999 si Autorizatie de libera practica conform Legii nr. 306 din 28
iunie 2004, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 578/30.06.2004.
Principalul scop al activitatii desfasurate la cabinetul medical este
asigurarea starii de sanatate, prin prevenirea imbolnavirilor, promovarea,
mentinerea si recuperarea sanatatii pacientului urmand principiile eticii si
deontologiei medicale conform art. 5, 6 din aceeasi lege.
2. Nu exista nici o discriminare a pacientilor care se adreseaza Cabinetului
Medical Individual.
La Cabinetul Medical au acces deopotriva, atat pacienti asigurati la
CAS-MB, cat si pacienti neasigurati, in limita competentei profesionale
exercitate, aceea de STOMATOLOGIE GENERALA, a incadrarii in plafonul
stabilit de CAS-MB prin contractul de furnizare a serviciilor medicale si
manevrelor stomatologice decontate de catre CAS-MB. Cu toate acestea,
prioritate au urgentele medicale, tratamentele la copii, varstnici.
3. Independenta profesionala si dreptul la decizie a medicului care isi exercita
profesia.
Asa cum prevede art. 6 din Legea 306/28.06.2004, medicul are deplina
libertate profesionala si independenta privind dreptul de decizie asupra
hotararilor cu caracter medical, a recomandarilor si prescriptia tratamentului.
Medicul actioneaza respectand vointa pacientului si dreptul acestuia de
accepta ori refuza un tratament, o interventie medicala, pentru anumite manevre
fiind necesar chiar consimtamantul scris, prin care pacientul isi exprima vointa
expresa asupra acelei manevre medicale ce urmeaza a fi efectuata, intr-un
protocol scris, datat si semnat de ambele parti, medic si pacient, in egala masura,
si in care se stipuleaza concret, drepturile si obligatiile partilor, recomandarile
prescrise si exonerearea responsabilitatii medicului in situatia in care pacientul
nu respecta recomandarile prescrise de catre medic.

4. Obligatia medicului privind pastrarea confidentialitatii fata de terti


(persoane neautorizate) in legatura cu datele de identificare si ingrijirile
medicale acordate fiecarui pacient asigurat si de asemenea protectia informatiei
si a suportului acesteia impotriva pierderii, degradarii si folosirii inadecvate este
o conditie intrinseca a exercitarii profesiei de medic. Medicul are obligatia de
deosebit respect fata de fiinta umana, loialitate fata de pacientul sau, grija fata de
sanatatea pacientului si sanatatea publica, avand in vedere interesul, drepturile
pacientului si a demnitatii umane cu asigurarea confidentialitatii fata de terti.
Aceasta cerinta este prevazuta in Anexa la Contractul De colaborare prestari
servicii, incheiat cu reprezentantul legal, al S.C. SIM ANA IACOB
CONSULTING EXIMCOM S.N.C., administratorul imputernicit, IACOB
VIORICA.
5. Manevre care implica solutii de continuitate
Conform actelor terapeutice din pachetul de servicii de baza medicale preventive
si a tratamentelor stomatologice in ambulatoriu, prevazute de Capitolul III
din Anexa la Contractul cadru, manevrele care implica solutii de
continuitate sunt urmatoarele:
1) Tratamentul cariei simple cu exereza dentinei alterate, tratamentul cariilor pe
1,2,3 suprafete prin obturatie cu materiale compozite sau amalgam,
finisarea, lustruirea obturatiilor, tratamentul hiperesteziei dentinare.
2) Tratamentul afectiunilor pulpare pansament calmant, coafaj direct / indirect,
pulpectomii vitale cu obturatie de canal la mono si pluri radiculari,
tratamentul gangrenei pulpare cu obturatie de canal la mono si
pluriradiculari, dezobturarea canalelor radiculare si indepartarea corpilor
straini.
3) Tratamentul parodontitelor apicale cu drenaj endodontic + incizie
mucoperiostala si obturatie la dinti devitali.
4) Tratamentul afectiunilor parodontiului marginal cu tratamentul abcesului
parodontal, tratamentul gingivo-stomatitelor simple, detartraj manual /
mecanic supra si subgingival.
5) Tratamente chirurgicale buco-dentare ce cuprind anestezie cu infiltratie,
extractii dinti (resturi de dinti) mono/ pluriradiculari, dinti parodontici,
extractii la hemofilici, diabetici si dinti temporari; chiuretaj alveolar,
tratamentul hemoragiei - alveolitei postextractionale si tratamentul
pericoronaritelor cu decapusonare.
Pentru toate aceste manevre care implica solutii de continuitate se folosesc
materiale sanitare de tipul :

I. ANESTEZII DE INFILTRATIE CU ACE DE UNICA FOLOSINTA


UBISTESIN, TM FORTE 3 M ESPE; 4% ARTICAINE FORTE;
MEPIVACAINE HYDROCHLORIDE 54 mg;
SEPTANEST
ADRENALINA 1/100.000; ARTICAINE HYDROCHLORIDE 68 mg;
SCANDONEST 3% pentru pacienti cu afectiuni cardiace.
II. Pentru TRATAMENTUL AFECTIUNILOR PULPARE se folosesc ace
KERR, LENTULLO, MILLER si freze din otel sau diamantate de unica
folosinta.
Se folosesc substante pentru obturatie de canal de tipul SPAD, FORFENAN,
SEPTODONT, LARGAL ULTRA, ROCKLES m4 ANTISEPTIQUE
DEXAMETHASONE.
III. Pentru manevrele descrise mai-sus se folosesc instrumente refolosibile
care se sterilizeaza periodic, conform normelor impuse de OMS nr. 185/
06.03.2003 la Autoclav - Sterilizator rapid S17 dm3 si Pupinel E50.2;
INSTRUMENTAR REFOLOSIBIL: clesti, elevatoare, excavatoare,
chiurete, bisturie, foafece chirurgicale, sonde dentare, pense, spatule,
linguri, oglinzi, canule metalice.
In cazul sterilizarii incorecte a instrumentarului sau achizitionarea
materialelor de unica-folosinta, a caror sterilitate nu este sigura se interzice
in mod expres folosirea acestora si mentionarea acestei situatii in caietul
cu evidenta sterilizarii.
Nu se realizeaza la cabinetul medical in ambulatoriu urmatoarele manevre
care implica solutii de continuitate:
2) Tratamentul cariei simple - aplicarea sistemelor de retentie extemporanee si
de retentie prefabricate per stift.
2) Tratamentul afectiunilor pulpare - amputatie vitala, pulpectomie devitala cu
obturatie de canal la pluriradiculari.
3) Tratamentul afectiunilor parodontiului marginal - echilibrare ocluzala prin
slefuire selectiva, contentie provizorie cu ligamente de sarma.
4) Tratamente chirurgicale buco-dentare tratamentul plagilor buco-maxilofaciale, imobilizarea de urgenta a luxatiilor dentare si a fracturilor maxilare,
reducerea luxatiilor temporo-mandibulare, control post operator.
Pacientii care necesita aceste procedee terapeutice sunt indrumati catre institutii
specializate, ex. Facultatea de Stomatologie- Bucuresti.

6. ECHIPAMENTUL DE PROTECTIE este format din halate si bonete din


material textil, incaltaminte de protectie, ochelari, masca si manusi de
unica folosinta.
7. MATERIALELE SANITARE utilizate in cadrul activitatii medicale sunt
inregistrate corespunzator conform evidentei contabile tinuta pe calculator,
iar substantele toxice folosite in procesul terapeutic au evidenta distincta, in
registrul avizat anual de catre I.G.P-MB.
Toate aceste materiale sanitare sunt depozitate adecvat, conform ordinului M.S.
nr. 185/2003, iar substantele toxice sunt puse separat, in ladita metalica,
incuiata, conform Decretului 466/1979 si Ordinului M.S. nr.95/2003
privind Separanda.
8. Pentru asigurarea curateniei si dezinfectiei se folosesc produse destinate
curateniei, tip detergent lichid universal, substante abrazive, decapanti si
detartranti pentru paviment, obiecte sanitare, suprafete emailate, sticlarie de
laborator, mobilier. Pentru dezinfectie se folosesc peroxidul de hidrogen
stabilizat 6%, hipoclorit de sodiu 5,25%, dezinfectante care contin fenoli,
iodofori si alcooli 90 grd, cloramina B, dar si substante chimice autorizate
de Ministerul sanatatii si familiei.
9. INCINERAREA
Obiectele contaminate fara valoare (ace, materiale de unica folosinta) si
deseurile biologice septice rezultate in urma tratamentelor bucochirurgicale se colecteaza in recipienti speciali, pentru a fi incinerate de
catre o firma specializata, conform contractului de incinerare incheiat
anual.

Am luat la cunostinta, azi

FISA DE POST

Cabinetul medical individual Stomatologie generala Dr.


SIMA ROZALIA are ca medic titular pe D-na Dr. SIMA ROZALIA cu
titlu oficial de calificare in medicina-stomatologie generala, respectiv
diploma de medic eliberata de IMF Bucuresti, nr. 302238/3914/1980, cu
grad profesional de medic primar, avand Autorizatia de libera practica
eliberata de D.S.P.M.B., cu Avizul Colegiului Medicilor din Romania, in
conformitate cu art.1, 2 pct.(3) al.a) si c) din Legea 306/28.06.2004,
publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 578 / 30.06.2004.
ATRIBUTII
Conform C.O.R. 222208, medicul stomatolog primar acorda consultatii de
specialitate, aplica tratamente profilactice, curative in afectiunile dentare si
ale cavitatii bucale, prescrie si administreaza medicamente sau alte
proceduri specifice tratamentelor medicale, chirurgicale in functie de natura
afectiunilor.
Obligatia medicului privind pastrarea confidentialitatii fata de terti (persoane
neautorizate) in legatura cu datele de identificare si ingrijirile medicale
acordate fiecarui pacient asigurat si de asemenea protectia informatiei si a
suportului acesteia impotriva pierderii, degradarii si folosirii inadecvate
este o conditie sine-qua-non a exercitarii profesiei de medic. Medicul are
obligatia de deosebit respect fata de fiinta umana, loialitate fata de
pacientul sau, grija fata de sanatatea pacientului si sanatatea publica, avand
in vedere interesul, drepturile pacientului si a demnitatii umane cu
asigurarea confidentialitatii fata de terti.
In cazul sterilizarii incorecte a instrumentarului sau achizitionarea materialelor
de unica-folosinta, a caror sterilitate nu este sigura se interzice in mod
expres folosirea acestora si mentionarea acestei situatii in caietul cu
evidenta sterilizarii.

Am luat la cunostinta, azi

ANEXA

LA

CONTRACTUL DE COLABORARE PRESTARI SERVICII


Incheiata azi, 02.08.2004, intre:

1.Cabinet Medical Individual-Stomatologie Generala-Dr.SIMA ROZALIA, prin


medic titular Dr. SIMA ROZALIA;
2.S.C. SIM ANA IACOB CONSULTING
administrator-imputernicit IACOB VIORICA;

EXIMCOM

S.N.C.,

prin

OBIECTUL ANEXEI
Obligatia reprezentantului legal al S.C. SIM ANA IACOB
CONSULTING EXIMCOM S.N.C., prin administrator-imputernicit IACOB
VIORICA privind pastrarea confidentialitatii fata de terti (persoane neautorizate)
in legatura cu datele de identificare si ingrijirile medicale acordate de medic
fiecarui pacient asigurat si de asemenea protectia informatiei si a suportului
acesteia impotriva pierderii, degradarii si folosirii ei inadecvat.

C.M.I. S.G.
DR. SIMA ROZALIA

S.C. SIM ANA IACOB


CONSULTING EXIMCOM S.N.C.

PROTOCOL CONSIMTAMANT SCRIS


Incheiat, azi........................................................,intre:
1.Cabinet Medical Individual-Stomatologie Generala-Dr.SIMA ROZALIA, prin
medic titular Dr. SIMA ROZALIA;
4. EU,
Pacientul.............................................................................................................
Domiciliat in Bucuresti, Sector .........................................................................
................................................................................................................................
cu diagnostic...........................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
de bunavoie si nesilit de nimeni, imi dau consimtamantul scris si cu
asentimentul meu accept urmatorul
plan de tratament..................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
si ma oblig sa respect intocmai urmatoarele
recomandari prescrise..........................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
in caz contrar, medicul stomatolog, Dr. SIMA ROZALIA, este
exonerat de raspunderea civila privind, consecintele defavorabile rezultate ca
urmare a actelor terapeutice efectuate in cadrul planului de tratament.

C.M.I.-S.G.- DR. SIMA ROZALIA

PACIENT,

DECLARATIE
EU, Subsemnatul (a), ............................................................................
Domiciliat(a) in Bucuresti, Sector...........................................................................
.......................................................................telefon..............................................
Posesor(e) B.I./C.I., seria.............nr...........................eliberat de............................
La data....................................CNP.........................................................................
Declar pe propria-mi raspundere ca :
C. Nu sunt inscris pe lista altui medic;
D. Platesc contributia privind Asigurarile Sociale de Sanatate la Fondul National
Unic de Sanatate :
b) da copie document de plata anexat............................................................
c) nu - copie document anexat..........................................................................

Data

Semnatura pacient,

S-ar putea să vă placă și