Sunteți pe pagina 1din 2

SPITALUL MUNICIPAL VULCAN

FIA POSTULUI
1). POSTUL Medic Stomatolog
NUME SI PRENUME ___________________________
2). POZIIA DIN STATUL DE FUNCII
3). COMPARTIMENTUL/ SECTIA ____________________________
4). CERINELE POSTULUI:
a). studii superioare de specialitae
b). vechime n specialitate ___________________________________
c). alte cerine specifice _____________________________________
5). RELAII:
a). ierarhice
Manager, Director medical
b). funcionale cu compartimentele si sectiile din unitate
c). de colaborare cu tot personalul unitatii
d). de reprezentare __________________________________________
6). ATRIBUII, SARCINI, LUCRRI I RESPONSABILITI:
-

examineaza bolnavii, stabileste diagnosticul, folosind mijloacele de dotare


de care dispune indica sau efectueaza tratamentul corespunzator ,
consemneaza aceste date in registrul de consultatii si tratamente
consemneaza la fiecare prezentare a pacientilor in registru, tratamentul
efectuat si evolutia
planifica pacientii in registrul de planificari zilnice pe motivul de acte
terapeutice
urmareste imbunatatirea indicilor asistentei stomatologice ( volum ,
calitate, structura,, a numarului de cazuri rezolvate si dispensarizate)
in activitatea protetica va respecta instructiunile M.S. privind evidenta si
circuitul lucrarilor protetice
asigura consultatia oncologica si parodontala la toti pacientii
dispensarizeaza unele categorii de bolnavi in problemele medicale
deosebite
controleaza si raspunde de intreaga activitate desfasurata de personalul
mediu si auxiliar sanitar cu care lucreaza
raspunde prompt la toate solicitarile de urgenta inregistrand corect
activitatea desfasurata la cabinetul urgenta
asigura si raspunde de aplicarea tuturor masurilor de igiena si
antiepidemice , precum si a normelor de protectia muncii in sectorul de
activitate
raspunde la consultarile cu medicii din Ambulatoriu si alte sectii ale
spitalului , in interesul unei cat mai bune ingrijiri medicale a bolnavilor
redacteaza orice act medical , aprobat de conducerea spitalului in legatura
cu bolnavii pe care ii are sau ia avut in tratament
asigura mijloacele neceare bunei functionari , intretinerea si folosirea
judicioasa a acestora
depune o activitate permanenta de educatie sanitara

se preocupa continuu de ridicarea nivelului profesional si imbunatatirea


cunostintelor profesionale
stabileste incapacitatea temporara de munca si emite certificatul medical
conform reglementarilor in vigoare
examineaza si stabileste diagnosticul si efectueaza tratamentul
afectiunilor aparatului buco dentar, in raport cu posibilitatile tehnice de
care dispune
indruma bolnavii care necesita asistenta stomatologica de specialitate la
medicul de specialitate , cu care colaboreaza
depisteaza activ afectiunile buco dentare , aplica masurile de prevenire a
cariei dentare, precum si asanarea focarelor dentare
efectueaza tratamentele necesare prevenirii si combaterii unor boli
generate de afectiuni buco dentare

Atributii generale:
- sa-si nsuseasca si sa respecte normele, instructiunile si
reglementarile n domeniul sanatatii si securitatii n munca si masurile de
aplicare a acestora;
- sa utilizeze corect echipamentele de munca, substantele periculoase
si celelalte mijloace de productie;
- sa nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrara a
dispozitivelor de securitate ale echipamentelor de munca si ale cladirilor,
precum si sa utilizeze corect aceste dispozitive;
- sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice
defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare
sau mbolnavire profesionala;
- sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca n cel mai
scurt timp posibil accidentele de munca suferite de persoana proprie, de alti
participanti la procesul de munca;
- sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui
accident si sa informeze de ndata conducatorul locului de munca;
- sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare,
corespunzator scopului pentru care a fost acordat;
- sa coopereze cu angajatorul si/sau cu angajatii cu atributii specifice n
domeniul securitatii si sanatatii n munca, atta timp ct este necesar, pentru
a da angajatorului posibilitatea sa se asigure ca toate conditiile de munca
sunt corespunzatoare si nu prezinta riscuri pentru securitate si sanatate la
locul sau de munca;
- sa dea relatii din proprie initiativa sau la solicitarea organelor de
control si de cercetare n domeniu securitatii muncii.
- sa respecte regulamentul de ordine interioara si regulamentul de
organizare si functionare al unitatii;
- sa indeplineasca orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului i
a sectiei/ compartimentului/ laboratorului/ serviciului din cadrul careia face
parte.