Sunteți pe pagina 1din 1

Documentele pe care beneficiarul trebuie să le pună la dispoziţia furnizorului în

vederea întocmirii documentaţiei tehnice pentru obţinerea Autorizaţiei CNCAN:


1. Pentru S.R.L. :
¾ Certificat de înregistrare – cod unic de înregistrare (C. U. I.),
¾ Contract de societate,
¾ Statut societate – să aibă specificată activitatea de radiologie dentară
(cod CAEN 8690),
¾ Încheiere judecătorească.
2. Pentru C.M.I. :
¾ Certificat de înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale – să aibă
inclusă activitatea de radiologie dentară .
3. Acte de spaţiu (act de proprietate, act de închiriere sau act de comodat) .
4. Schiţa viitorului laborator de radiologie dentară întocmită şi semnată de un
arhitect cu menţionarea beneficiarului şi a destinaţiilor încăperilor cu menţiunea:
”declar pe propria răspundere că datele din prezenta schiţă sunt conforme cu situaţia
de pe teren” semnată de beneficiar, cu indicarea:
¾ grosimii şi a materialelor din care sunt construiţi pereţii şi planşeele,
¾ înălţimea faţă de sol la care sunt ferestrele,
¾ destinaţiile tuturor spaţiilor existente ( cameră aşteptare pacienţi, camera
medicului, sterilizare, grup sanitar),
¾ schiţa palierului cu indicarea vecinătăţilor,
¾ schiţa de încadrare în zonă.
¾ acordul vecinilor legalizat prin notariat pentru a permite accesul periodic( o data
pe an) la măsurători al specialistilor si instituţiilor abilitate.
5. Copie Contract de supraveghere fotodozimetrică a personalului expus profesional
la radiaţii.
6. Copie Permis de exercitare nivel 2 eliberat de C.N.C.A.N.
7. Lista personalului expus profesional (nume, prenume, CNP, data şi locul naşterii).
8. Lista echipamentului de protecţie– dacă este achiziţionat de la alt furnizor.
¾ copie A.S.R.,
¾ copie Certificat înregistrare M.S.F.,
¾ copie factură de achiziţie.
9. Copie buletin identitate.
10. Copie diplomă de absolvire studii superioare.
11. Copia facturii de achziţie a aparatului Rx.
12. Adeverinţă medicală din care să rezulte că medicul titular este apt pentru lucru în
mediu de radiaţii.

S.C. DEROM DENTAL INTERNAŢIONAL S.R.L.


Tel. : 0232-225276, 0232-211448, 0332-401335
Fax : 0232-211448
e-mail: mail@ddi.ro
http:// www.ddi.ro

S-ar putea să vă placă și