Sunteți pe pagina 1din 3

SC XXX SRL

FISA DE POST
ASISTENT MEDICAL DE MEDICINA DENTARA

1. Denumirea compartimentului:
CABINET MEDICAL DENTAR

2. Denumirea postului – cod COR:


ASISTENT MEDICAL DE MEDICINA DENTARA- 325103

3. Numele si prenumele salariatului:


NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:
forurile ierarhice superioare

5. Numele sefului ierarhic:


NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:
femeie de serviciu

7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:

8. Relatii functionale:
Furnizorii de servicii, furnizorii de produse si materiale de uz stomatologic, cu laboratorul de tehnica
dentara, cu pacientii care se prezinta la consultatie si tratament.

9. Pregatirea si experienta:
Pregătire şcolară de specialitate - posesor al diplomei de asistent medical eliberată de instituţiile de
învăţământ acreditate din România.
Posesor al adeverinţei de liberă practică eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali şi vizată anual.
Posesor al numărului de credite EMC conform legislaţiei în vigoare.
Abilităţile, calităţile şi aptitudinile necesare : capacitate de comunicare şi înţelegere faţă de persoanele cu
care vine în contact, indiferent de sfera relaţională de care aparţin.

10. Autoritate si libertate organizatorica:
Daca este cazul

11. Responsabilitati si sarcini:


a) Pregătirea materialelor necesare tratamentelor dentare conform instrucţiunilor medicului stomatolog.
b) Pregătirea instrumentelor stomatologice şi punerea la dispoziţia medicului stomatolog conform
instrucţiunilor acestuia.
c) Dezinfectarea şi sterilizarea instrumentelor stomatologice conform instrucţiunilor medicului
(presterilizarea instrumentarului şi curăţarea mecanică).
d) Pregătirea soluţiilor necesare dezinfecţiei instrumentarului conform instrucţiunilor medicului.
e) Trimiterea spre sterilizare a instrumentelor stomatologice dezinfectate, corect ambalate şi aducerea de la
sterilizare în cabinet a instrumentarului stomatologic sterilizat.
1/3
f) Verificarea datei şi orei de pe etichetele cutiilor sterilizate.
g) Dezinfecţia chimică după fiecare pacient a pieselor de mână, sprayului de aer-apă, aspiratorului de salivă
şi completarea caietului de sterilizare chimică a pieselor de mână din cabinet.
h) Pregătirea injecţiilor pentru anestezia locală conform instrucţiunilor medicului.
i) Pregătirea materialelor pentru luarea amprentelor dentare.
j) Programarea pacienţilor.
k) Transmiterea amprentelor tehnicianului dentar.
l) Îndrumarea pacienţilor privind igiena dentară conform instrucţiunilor medicului stomatolog.
m)Pregătirea cabinetului stomatologic pentru desfăşurarea optimă a actului medical.
n) Dezinfectarea suprafeţelor de lucru din cabinetul dentar şi a unitului dentar.
o) Pregătirea injecţiilor i.m şi i.v conform instrucţiunilor medicului stomatolog şi efectuarea injecţiilor în
caz de urgenţă medicală.
p) Consemnarea în fişele pacienţilor, registrul de consultaţii a manoperelor efectuate de medicul stomatolog.
q) Păstrarea secretului profesional şi asigurarea că nici o persoană din anturajul său să nu aducă prejudicii
secretului profesional.
r) Respectarea programului de lucru al cabinetului.
s) Utilizarea şi întreţinerea corectă a aparaturii existente în cabinet (unit dentar, piese micromotor, piesa
dreaptă, piesa contraunghi, turbine, aparat detartraj, ultrasonic, lampă fotopolimerizare).
t) Închiderea unitului dentar şi a circuitului de apă la terminarea programului.

Atributiile si Raspunderile in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca


1. Salariatul are ca atributii aceea de a cunoaste si a respecta cu strictete prevederile Legii securitatii si
sanatatii in munca nr. 319/2006, Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii sanatatii si
securitatii in munca (H.G. nr. 1425/2006), precum si a Instructiunilor proprii pentru sanatate si securitate in
munca aferente postului ocupat.
De asemenea, este obligat sa cunoasca si sa aplice prevederile Ordinului 712/2005 pentru aprobarea
Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si instruirea
in domeniul protectiei civile, precum si ale celorlalte acte normative in domeniul PSI si situatiilor de
urgenta.
2. Salariatul isi desfasoara activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu
instructiunile primite din partea angajatorului si a superiorilor directi, astfel incat sa nu expuna la pericol de
accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de
actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.
3. In mod deosebit, in scopul realizarii obiectivelor prevazute la alineatul precedent, salariatul are
urmatoarele obligatii:
a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport si alte
mijloace de productie;
b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze sau sa il
puna la locul destinat pentru pastrare;
c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a
dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si
cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;
d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au
motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice
deficienta a sistemelor de protectie;
e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria
persoana;
f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila
realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru
protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite
angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru
securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

2/3
h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si
masurile de aplicare a acestora; sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatia privind PSI / situatiile
de urgenta
i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.

Ordine interioara
a) Se ocupa de Programarea Pacientilor;
b) Respectarea programului;
c) Tinuta deosebit de ingrijita si curata ;
d) Urmarirea curateniei si dezinfectarii (masa de lucru si pardoseala dupa fiecare pacient)
e) Semnarea sterilizarii;
f) Nici o neintelegere de ordin interior nu se rezolva in prezenta pacientului;
g) Respectarea eticii medicale prin neacceptarea comentariilor negative ale pacietilor fata de alti medici din
alte cabinete (private sau de stat);
h) Tratament egal fata de toti pacientii;
i) Confidentialitate fata de declaratiile medicale din cabinet;
j) Respectarea normelor de functionare corecta a aparaturii si instrumentarului si anuntarea imediata a
defectiunilor;
k) Nu se discuta probleme personale in prezenta pacientului (atentie si telefonul) si nu se rezolva probleme
personale in timpul programului.

12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:


Daca este cazul

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:

3/3