Sunteți pe pagina 1din 8

FISA DE POST FEMEIE DE SERVICIU

1.Denumirea compartimentului: CABINET MEDICAL DENTAR DR. STOLEA FLORELA-CARMEN MEDICINA DENTARA
2. Denumirea postului: Femeie de serviciu
3. Numele si prenumele salariatului: IFTENE GEORGETA
3. Se subordoneaza: MEDICULUI TITULAR AL C.M.I.
4. Numele sefului ierarhic: DR. STOLEA FLORELA-CARMEN
5. Relatii functionale:
Sa ia la cunostinta de solicitarile medicului si in masura in care acestea corespund cu cerintele sarcinilor de serviciu stabilite in
prezenta fisa, le duce la indeplinire in ordinea prioritatilor.
6. Pregatirea si experienta: Studii generale gimnaziale
7. Autoritate si libertate organizatorica: Atat cat e necesar pentru desfasurarea activitatii cabinetului in conditii optime.
8. Responsabilitati:
-respectarea programului de lucru al cabinetului;
- executa lucrari de curatenie in incinta si spatiile aferente imobilului CMI-ului;
- executa lucrari suplimentare necesare mentinerii curateniei si evacuarii gunoiului menajer din incinta imobilului CMI-ului;
- este direct raspunzatoare de indeplinirea intocmai a atributiilor si prevederilor sarcinilor de serviciu stabilite in prezenta fisa;
- este direct raspunzatoare de pastrarea bunurilor materiale sau de alta natura pe care le are in gestiune;
9.Sarcini:
- sa manifeste disponibilitate catre dialog, receptivitate, calm, tact in relatiile de serviciu ce se stabilesc cu personalul medical sau
pacienti;
- sa manifeste grija deosebita in minuirea si utilizarea materialelor si echipamentelor pe care le are in primire pentru a evita
avarierea, distrugerea sau pierderea lor;
- sa fie cinstita, loiala si disciplinata dind dovada in toate imprejurarile de o atitudine civilizata si corecta fata de toate persoanele
cu care vine in contact, atat personalul medical cat si pacienti;
- sa raspunda la toate solicitarile venite din partea medicului pentru indeplinirea sarcinilor conforme fisei postului;
- sa informeze de indata medicul despre orice deficienta constatata sau eveniment petrecut;
- sa execute alte activitati in legatura cu indeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele care au acest drept;
- sa mature zilnic incinta imobilului;
- sa spele zilnic / cel putin o data pe saptamana incinta imobilului;
- sa mature sau/si sa spele holul, incinta imobilului ori de cate ori este nevoie (cel putin o data pe zi) pentru a indeparta urmele de
noroiul depus ca urmare a intemperiilor;
- sa stearga praful si panzele de paianjen din incinta imobilului ori de cate ori este nevoie in vederea mentinerii aspectului de
curatenie a imobilului;
- sa spele geamurile imobilului ori de cate ori este nevoie in vederea mentinerii aspectului de curatenie a imobilului;
- sa mentina curatenia la gheena de gunoi si tomberoanele de gunoi;
- sa anunte de indata medicului orice neregula constatata cu privire la starea peretilor interiori sau exteriori (infiltratii de apa de la
inundatii, conducte sparte, fisurari, degradari datorate uzurii sau lovirii accidentale sau nu, etc.)
- sa asigure curatenia din zona spatiului verde aferenta imobilului ( sa ude spatiul verde, sa stringa ori de cate este nevoie hirtiile,
crengile, frunzele, etc. de pe spatiul verde)
- sa duca la indeplinire si sa respecte deciziile institutiilor locale cu privire la curatenia trotuarului aferent imobilului (ex. : spalarea
trotuarului, inlaturarea zapezii, etc.)
- sa viziteze zilnic incinta imobilului si spatiile aferente pentru a constata daca au intervenit defectiuni la reteaua de alimentare cu
apa rece potabila, A.C.M., energie termica, canalizare (ex.: scurgeri, inundatii, , etc.) sau patrunderi fortate in incinta imobilului;
- sa ia in primire toate materialele necesare asigurarii curateniei, intretinerii spatiului verde, colectarea si debarasarea gunoiului
menajer (tomberoane) avind obligatia sa asigure pastrarea si utilizarea acestora in bune conditiuni,
- daca primeste bani are dreptul de a-si achizitiona singura materialele necesare desfasurarii activitatii cu obligatia de a se
incadra in plafonul stabilit si de a justifica cheltuielile facute cu documente legale (conform legislatiei in vigoare, ex. : factura,
chitanta, bon fiscal);
- sa manifeste disponibilitate catre dialog, receptivitate, calm, tact in relatiile de serviciu ce se stabilesc cu personalul medical sau
pacienti;
- sa manifeste grija deosebita in minuirea si utilizarea materialelor si echipamentelor pe care le are in primire pentru a evita
avarierea, distrugerea sau pierderea lor;
- sa fie cinstita, loiala si disciplinata dind dovada in toate imprejurarile de o atitudine civilizata si corecta fata de toate persoanele
cu care vine in contact, atat personalul medical cat si pacienti;
- sa respecte cu strictete regulile de protectie a muncii si P.S.I. din obiectivul unde desfasoara serviciul; (conform.art.6 alin.(1) si
(2) din OG nr.60/1997 orice persoana care observa un incendiu are obligatia de a anunta prin orice mijloc pompierii, politia,
medical sau altii dupa caz si sa ia masuri, dupa posibilitatile sale, pentru limitarea si stingerea incendiului .

- conform art.23 lit. b , c, f, din OG 60/1997, angajatul trebuie sa utilizeze, potrivit instructiunilor de utilizare a substantele
periculoase, instalatiilor, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele de lucru;
- Conform art.12 NGPM/2002 angajata va desfasura activitatea in asa fel incit sa nu se expuna la pericole de accidentare sau imbolnavire
profesionala atat persoana proprie cat si alti angajati, in conformitate cu pregatirea si instruirea in domeniul protectiei muncii primita de la
angajatorul sau;
Iar in acest scop angajatul are urmatoarele obligatii :
a) sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora;
b) Sa aduca la cunostinta de indata medicului accidentele de munca suferite de propria persoana sau de alti angajati;
c) Sa coopereze cu persoanele cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atit timp cat este necesar, pentru realizarea
oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritatea competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale;
d) Sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala
persoana sa sau a celorlalti participanti.
10. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:
- raspunde nemijlocit pecuniar, administrativ sau penal, dupa caz, daca prin nerespectarea sarcinilor de serviciu stabilite prin prezenta fisa,
aduce direct sau indirect prejudiciile materiale sau de alta natura CMI-ului, personalului angajat sau pacienti.
11. LUAT LA CUNOSTINTA si Semnatura angajat:
12. Data semnarii:

FISA DE POST MEDIC DENTIST

1. Denumirea compartimentului: CABINET MEDICAL DENTAR DR. TEISANU PAUL MEDICINA DENTARA
2. Denumirea postului: MEDIC dentist
3. Numele si prenumele salariatului: DR.TEISANU ROXANA

4. Se subordoneaza: MEDICULUI TITULAR CMI


5. Numele sefului ierarhic: DR. TEISANU PAUL
6. Subordoneaza: asistenta medicala, femeie de serviciu
7. Drept de semnatura:Intern/:Extern:
8. Relatii functionale:
Furnizorii de servicii, furnizorii de produse si materiale de uz dentar - stomatologic, cu laboratorul de tehnica dentara, cu pacientii care se
prezinta la consultatie si tratament.
9. Pregatirea si experienta:
- Pregatire scolara si de specialitate: posesor al diplomei de medic dentist - stomatolog, eliberata de o institutie de invatamant de specialitate
din Romania si Certificat de Membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, vizat anual; competente si specialitati;
- Cerinte specifice : participare la cursuri de perfectionare in cadrul EMC, cu deplasare in tara si/sau strainatate
- Limbi straine: engleza, italiana, franceza
- Cunostinte de operare/programare pe calculator ( necesitate si nivel) : cunostinte de operare nivel ridicat

10. Autoritate si libertate organizatorica:


Atat cat e necesar pentru desfasurarea activitatii cabinetului in conditii optime.
11. Responsabilitati si sarcini:
Atributii :
1. Sa acorde servicii medicale dentare - stomatologice si sa nu refuze acordarea asistentei medicale dentare - stomatologice in cazul
urgentei medicale (durere, infectie sau hemoragie), ori de cate ori acestea se solicita. In schimb, are dreptul de a refuza justificat un pacient
din motive etic-personale sau deontologic-profesionale;
2. Sa furnizeze tratamentul adecvat si sa respecte conditiile de prescriere a medicamentelor prevazute in Nomenclatorul de produse
medicamentoase de uz uman conform reglementarilor in vigoare si ,de asemenea, sa respecte protocolul medical convenit si stabilit de
comun acord cu pacientul;
3. Sa ofere relatii pacientilor despre serviciile acordate precum si despre modul in care vor fi furnizate acestea si sa acorde consilierea in
scopul prevenirii patologiei dentare - stomatologice;
4. Sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la pacient, precum si intimitatea si demnitatea acestora;
5. Sa respecte normele de raportare a bolilor conform prevederilor legale in vigoare;
6. Sa respecte dreptul la libera alegere de catre pacient a medicului dentist - stomatolog si a unitatii sanitare, in limitele de calitate impuse de
activitatea medicala;
7. Sa-si asume responsabilitatea tratamentelor medicale efectuate, fara sa garanteze direct sau indirect reusita tratamentelor efectuate;
8. Sa stabileasca programul de activitate si sarciniile de serviciu pentru personalul angajat;
9. Sa isi organizeze activitatea proprie pentru cresterea eficientei actului medical cu respectarea reglementarilor legale in vigoare.
Responsabilitati:
1. Efectuarea si notificarea controlului periodic a pacientilor inscrisi;
2. Consemnarea in fisa personala a tuturor actelor de tratament dentar-stomatologice si profilactice;
3. Punerea la punct a evidentei primare (electronica sau registru de consultatii, fisa);
4. Reinstruirea personalului mediu sanitar privind competentele in activitatea curenta, inclusiv asigurarea sterilizarii si circuitele functionale
ale instrumentarului;
5. Instruirea personalului privind profilaxia si protectia profesionala individuala;
6. Instruirea persoanelor care il asista in exercitiul profesional ca sa se conformeze in ceea ce priveste secretul profesional. De asemenea sa
aiba grija ca nici o persoana din anturajul sau sa nu aduca prejudicii secretului profesional sau asociat corespondentei medicale;
7. Cererea consimtamantul pacientului in scris pentru orice manopera de diagnostic si tratament.
8. Afisarea si respectarea programului de lucru al cabinetului. Schimbarea programului se anunta in prealabil;
9. Afisarea la nivelul cabinetului a listei cu tarifele practicate.

Fisa Medicala pentru Pacient - sarcini medic


1. Fisa medicala pacient - planul complet de tratament; de asemenea este trecuta in fisa orice operatiune efectuata in cabinet si luata in

evidenta; de mentionat data in cazul in care se modifica planul de tratament;


2. Citirea fiselor inainte de inceperea programului;
3. Respectarea tratamentului si a timpilor de programare (exceptie - interventii medicale neprevazute);
4. Verificarea fiselor ;
5. Corectitudinea operatiilor medicale si evitarea pe cat posibil a tuturor efectelor nedorite post-traumatice, a durerii, infectarii, etc ;
6. Solicitarea semnaturii pacientului care cere o interventie pe care medicul nu o considera corecta din punct de vedere medical, dar nu pune
in pericol viata pacientului;
7. Asigurarea primului ajutor in cazuri speciale, accidente, chiar daca nu e vorba de urgente stomatologice;
8. Participa la stabilirea codului de procedura a sistemului de gestionare a deseurilor periculoase;
9. Participa la buna functionare a sistemului de gestionare a deseurilor periculoase;
10. Supravegheaza activitatea personalului implicat in gestionarea deseurilor periculoase;
11. Raspunde de educarea si formarea continua a personalului;
12. Elaboreaza si aplica planul de educare si formare continua;
13. Participa la coordonarea investigatiei-sondaj pentru determinarea cantitatilor produse pe tipuri de deseuri, in vederea completarii bazei
de date nationale si a evidentei gestiunii deseurilor.
Ordine interioara
1. Medicul nu se implica si nu solicita programari;
2. Respectarea programului de lucru cu fiecare pacient programat;
3. Tinuta deosebit de ingrijita si curata ;
4. Urmarirea curateniei si dezinfectarii (masa de lucru si pardoseala dupa fiecare pacient)
5. Semnarea sterilizarii;
6. Nici o neintelegere de ordin interior nu se rezolva in prezenta pacientului;
7. Respectarea eticii medicale prin neacceptarea comentariilor negative ale pacietilor fata de alti medici din alte cabinete (private sau de
stat);
8. Tratament corect, efficient, egal fata de toti pacientii;
9. Confidentialitate fata de declaratiile medicale din cabinet;
10. Respectarea normelor de functionare corecta a aparaturii si instrumentarului si anuntarea imediata a defectiunilor;
11. Nu se discuta probleme personale in prezenta pacientului (atentie si telefonul) si nu se rezolva probleme personale in timpul
programului.
12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:
Numai in conformitate cu legile si uzantele in vigoare.
13. LUAT LA CUNOSTINTA si Semnatura angajat:

14. Data semnarii:

FISA DE POST SPECIALIST IN RELATII PUBLICE

1.Denumirea compartimentului: CABINET MEDICAL DENTAR DR.STOLEA FLORELA-CARMEN MEDICINA DENTARA


2. Denumirea postului: Specialist in relatii publice
3. Numele si prenumele salariatului: COSTEA AMALIA
4. Se subordoneaza: MEDICULUI TITULAR CMI
5. Numele sefului ierarhic: DR.STOLEA FLORELA-CARMEN

6. Subordoneaza:
b) operatorul calculator si de retea (cu care trebuie sa colaboreze indeaproape la actualizarea site-ului, si la alte activitati care cer
aportul acestuia)
7. Drept de semnatura: Intern/:Extern:
8. Relatii functionale:
PACIENTI, personal medical angajat,
- cu mediul de afaceri;
- cu autoritatile publice (pentru a obtine sprijinul acestora);
- stabileste relatii cu alte firme specializate in publicitate, tipografie etc.
9. Pregatirea si experienta:
Studii: superioare de lunga durata, in domeniul stiintelor comunicarii
Vechimea in specialitate minim 2 ani
Alte cerinte specifice:
- masterat in domeniul stintelor comunicarii sau alte domenii apropiate;
- limbi straine: cel putin doua limbi straine de circulatie internationala (engleza, franceza sau germana) in mod obligatoriu una la
un nivel avansat;
- operare PC: Ms. Office (foarte bine, in special Word, PowerPoint, Access si Outlook), Corel Draw (bine), Adobe Photoshop (nivel
mediu), Adobe PageMaker (nivel mediu);
- abilitati de comunicare :
- sa vorbeasca corect limba romana;
- sa vorbeasca fluent (sa nu aibe deficiente de vorbire);
10. Autoritate si libertate organizatorica: Atat cat e necesar pentru desfasurarea activitatii cabinetului in conditii optime.
11. Responsabilitati si sarcini:
A. Manageriale:
- gestioneaza imaginea publica a institutiei, mentinand o atitudine favorabila a publicului;
- indeplineste toate activitatile legate de rolul de purtator de cuvant (faciliteaza relatia conducerii cu mass-media, ofera informatii
acesteia ori de cate ori este nevoie, acorda si retrage acreditarile jurnalistilor);
- mediaza, impreuna cu conducerea institutiei eventualele conflicte aparute in interior;

- consiliaza conducerea referitor la aparitiile publice, ori de cate ori este nevoie;
- coordoneaza activitatea de organizare de evenimente, delegand sarcinile echipei de relatii publice si colaborand indeaproape cu
profesorii implicati;
- se ocupa de promovarea institutiei, prin mijloace specifice;
- eleboreaza la inceputul anului Planul Anual de Relatii Publice si ori de cate ori este nevoie propune Consiliului de Conducere al
institutiei planuri, evenimente, campanii de relatii publice;
- organizeaza anual Ziua Portilor Deschise la institutia in cauza;
- mentine relatiile cu mediul de afaceri stabilind contacte pentru sponsorizari in cazul diverselor evenimente;
- participa la sedintele decizionale din cadrul departamentului de relatii publice al institutiei si contribuie la luarea deciziilor la nivel de
institutie, reprezentand interesele institutiei.
B. De executie:
- pune in aplicare toate decizile luate la nivel de institutie;
- realizeaza si actualizeaza anual, sau ori de cate ori este nevoie, pliantul de prezentare al institutiei si alte documente de prezentare;
- realizeaza si actualizeaza in permanenta bazele de date si, cu ajutorul web-masterului, actualizeaza site-ul institutieicel putin saptamanal
sau ori de cate ori este nevoie;
- realizeaza, cu ajutorul echipei de relatii publice alcatuita din studenti, revista presei si alte materiale informative destinate comunicarii
interne si externe.
12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:
Numai in conformitate cu legile si uzantele in vigoare.

13. LUAT LA CUNOSTINTA si Semnatura angajat:

14. Data semnarii:


FISA POSTULUI PENTRU ASISTENTA MEDICALA - MEDICINA DENTARA

1.Denumirea compartimentului: CMI. DR. ILIESCU MARIANA


2. Denumirea postului: ASISTENTA MEDICALA - MEDICINA DENTARA
3. Numele si prenumele salariatului: SANDU MARIANA

4. Se subordoneaza: -subordonat fata de medicul dentist - stomatolog


5. Numele sefului ierarhic: DR. ILIESCU MARIANA
7. Drept de semnatura: Intern:
8. Relatii functionale: Pacientii
9. Pregatirea si experienta:
- Pregatire scolara de specialitate:-posesor al diplomei de asistent medical eliberata de institutiile de invatamant acreditate din
Romania
- Posesor al adeverintei de libera practica eliberata de Ordinul Asistentilor Medicali si vizata anual
- Posesor al numarului de credite EMC conform legislatiei in vigoare
- Abilitatile,calitatile si aptitudinile necesare :capacitate de comunicare si intelegere fata de persoanele cu care vine in contact,
indiferent de sfera relationala de care apartin
10. Autoritate si libertate organizatorica:
Atat cat e necesar pentru desfasurarea activitatii cabinetului in conditii optime.
11. Responsabilitati si sarcini:

- pregatirea materialelor necesare tratamentelor dentare conform instructiunilor medicului dentist stomatolog;
- pregatirea instrumentelor dentare - stomatologice si punerea la dispozitia medicului dentist - stomatolog conform instructiunilor
acestuia;
- dezinfectarea si sterilizarea instrumentelordentare - stomatologice conform instructiunilor medicului (presterilizarea
instrumentarului si curatarea mecanica);
- pregatirea solutiilor necesare dezinfectiei instrumentarului conform instructiunilor medicului dentist stomatolog;
- trimiterea spre sterilizare a instrumentelor stomatologice dezinfectatate ,corect ambalate si aducerea de la sterilizare in cabinet a
instrumentarului stomatologic sterilizat;
- verificarea datei si orei de pe etichetele cutiilor sterilizate;
- dezinfectia chimica dupa fiecare pacient a pieselor de mana, sprayului de aer-apa, aspiratorului de saliva si completarea
caietului de sterilizare chimica a pieselor de mana din cabinet;
- pregatirea injectiilor pentru anestezia locala conform instructiunilor medicului dentist stomatolog;
- pregatirea materialelor pentru luarea amprentelor dentare;
- programarea pacientilor;
- transmiterea amprentelor tehnicianului dentar;
- indrumarea pacientilor privind igiena dentara conform instructiunilor medicului dentist stomatolog;
- pregatirea cabinetului stomatologic pentru desfasurarea optima a actului medical;
- dezinfectarea suprafetelor de lucru din cabinetul dentar si a unitului dentar ;
- pregatirea injectiilor i.m. si i.v. conform instructiunilor medicului stomatolog si efectuarea injectiilor in caz de urgenta medicala;
- consemnarea in fisele pacientilor,registrul de consultatii a manoperelor efectuate de medicul dentist stomatolog;
- pastrarea secretului profesional si asigurarea ca nici o persoana din anturajul sau sa nu aduca prejudicii secretului professional;
-respectarea programului de lucru al cabinetului;
- utilizarea si intretinerea corecta a aparaturii existente in cabinet(unit dentar,piese :micromotor,piesa dreapta,piesa
contraunghi,turbine,aparat de detartraj ultrasonic,lampa de fotopolimerizare) conform indicatiilor medicului dentist stomatolog;
- inchiderea unitului dentar si a circuitului de apa, a tuturor dulapurilor si fichetelor cu instrumentar medical sau materiale sanitare
si medicamente, si nu in ultimul rand a fisierelor, vestiarelor, scoaterea de sub tensiune a tuturor aparatelor si dispozitivelor
electrice si electronice aferente activitatii, verificarea acestora si inchiderea ferestrelor si a usilor la terminarea programului de
lucru.
12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:
Numai in conformitate cu legile si uzantele in vigoare.
13. LUAT LA CUNOSTINTA si Semnatura angajat:

14. Data semnarii:


FISA DE POST REGISTRATOR MEDICAL

1.

Denumirea compartimentului:
C.M.I. DR. TEISANU PAUL
2. Denumirea postului:
Registrator medical
3. Numele si prenumele salariatului:
FLOREA ALINA-LILIANA
4. Se subordoneaza:
Medicului titular CMI
5. Numele sefului ierarhic:
DR. TEISANU PAUL
6. Subordoneaza:
Nu e cazul

2.

7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:
8. Relatii functionale:
Are relatii directe cu personalul medical angajat, pacientii, tehnicienii dentari, furnizori externi.
9. Pregatirea si experienta:
Studii medii si examen de Bacalaureat.

3.

10. Autoritate si libertate organizatorica:


Atat cat e necesar pentru desfasurarea activitatii cabinetului in conditii optime.

4.

11. Responsabilitati si sarcini:


1. Inregistreaza pacientii care vin la Cabinetul medical in ziua respectiva impreuna cu actele si documentele necesare intocmirii
Fisei de tratament.
2. Programeaza pacientii pentru tratament.
3. Tine evidenta tratamentelor care se executa in regim de urgenta.
4. Informeaza asistentii medicali despre tratamentele in regim de urgenta,tine legatura cu tehnicienii dentari si furnizorii de
produse cu specific medical.
5. Intocmeste si elibereaza chitante si facturi fiscale pentru tratamente.
6. Incaseaza costul chitantelor si al facturilor din ziua respectiva.
7. Indeplineste si alte atributii administrative in cadrul cabinetului, precum si alte sarcini trasate de catre medical titular.

12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:


Numai in conformitate cu legile si uzantele in vigoare.

13. LUAT LA CUNOSTINTA si Semnatura angajat:


14. Data semnarii: