Sunteți pe pagina 1din 3

CMI DR.

MINA MADALINA
MEDIC PRIMAR MEDICINA DE FAMILIE, COMPETENTA API-FITOTERAPIE
SOS. ALEXANDRIEI 7-9, GIURGIU
0371 409 033, 0770892720 , dr.mina.mf@gmail.com
https://web.facebook.com/dr.minamadalina/

FISA POSTULUI

1. POSTUL: Asistent medical generalist


2. POZITIA IN STATUL DE FUNCTII
- Subordonare fata de medicul cabinetului
3. COMPARTIMENTUL
- Medical
4. CERINTELE POSTULUI
A. STUDII: SCOALA POSTLICEALA SANITARA SAU FACULTATEA DE ASISTENTE MEDICALE
B. VECHIME IN SPECIALITATE: NU ESTE NECESARA
C. CERINTE SPECIFICE
- Absolvirea scolii postliceale sanitare sau a facultatii de moase si asistente medicale
- Certificat de membru al OAMGMAMR in termen de valabilitate, reinnoit anual pana la
expirare.
- Experienta necesara: experienta in munca si in specialitatea postului: nu este necesara.
- Constinciozitate fata de sarcinile atribuite.
- Cunostinte de operare calculator.
- Dificultatea operatiunilor specific postului: nu exista.
- Responsabilitatea implicata de post: responsabilitatea actului medical, a
confidentialitatii ingrijirilor medicale acordate pacientilor cabinetului si a datelor cu
caracter personal.
5. RELATII
A. IERARHICE
A.1. este subordonat medicului cabinetului
A.2. are in subordine: - nu are
B. FUNCTIONALE
- Participa la mentinerea relatiilor amiabile in cadrul echipei medicale.
- Contribuie la mentinerea si imbunatatirea actului medical.
C. DE COLABORARE
C.1. Cu asistenta comunitara repartizata de catre DSP cabinetului.
C.2. Cu ceilalti salariati ai cabinetului.
D. DE REPREZENTARE
- In relatia cu DSP si CAS – atributii de curierat.

6. ATRIBUTII, LUCRARI, SARCINI:


- Desfasurarea activitatilor specific functiei si pregatirii de asistent medical generalist,
conform curriculei de pregatire.
- Programul de lucru este de 8 ore pe zi, conform graficului de program depus la CAS.
CMI DR. MINA MADALINA
MEDIC PRIMAR MEDICINA DE FAMILIE, COMPETENTA API-FITOTERAPIE
SOS. ALEXANDRIEI 7-9, GIURGIU
0371 409 033, 0770892720 , dr.mina.mf@gmail.com
https://web.facebook.com/dr.minamadalina/

- - Se prezinta la locul de munca la orele stabilite pentru inceperea activitatii, fara


intarziere.
- Are tinuta ingrijita, comportament si limbaj civilizat fata de medic si pacienti. Este
interzisa purtarea hainelor transparente sau a fustelor/rochiilor deasupra genunchiului,
ori a bluzelor cu decoteu adanc. Unghiile vor fi pastrate scurte, taiate, ingrijite.
- Este obligatorie purtarea halatului si a ecusonului de serviciu.
- Manifesta solicitudine si amabilitate fata de medic si de pacienti.
- Respecta demnitatea si intimitatea pacientilor.
- Protejeaza confidentialitatea datelor cu caracter personal la care este expusa prin
prisma locului de munca, indiferent de calea prin care i-au parvenit aceste informatii.
- Pastreaza confidentialitatea actului medical propriu si al medicului cabinetului.
- Pastreaza confidentialitatea datelor contractului de munca si a salarizarii.
- Executa la cabinet si la domiciliul acestora activitati curative si profilactice conform
pregatirii specifice si conform recomandarilor medicului, ca de exemplu, dar nu
exclusive, tratament injectabil si perfuzabil, testari si vaccinari, pansamente si alte
manevre medicale la indicatia medicului, in timpul orelor alocate pentru deplasarile pe
teren.
- Informeaza permanent medicul de urgentele si suspiciunile de boli contagioase si va lua
masuri de izolare a acestora. Asigura primul ajutor in urgente in absenta medicului, in
limita competentei.
- Asigura intretinerea echipamentelor din cadrul cabinetului si le va utiliza doar sub
supravegherea si la recomandarea medicului.
- Verifica lunar stocurile de medicamente si consumabile ale aparatului de urgenta si
actualizeaza listele de necesar, lista de stocuri si lista de produse expirate si le aduce la
cunostinta medicului.
- In sala de asteptare face triajul pacientilor si aduce in permanenta la cunostina
medicului numele si motivele prezentarii acestora.
- Ajuta pacientul sa completeze corect si complet fisele de inscriere si celelalte
documente necesare cabinetului si se ingrijeste de stocarea acestora conform
procedurilor cabinetului.
- Identifica si aduce medicului fisa de consultatie a pacientului.
- Raspunde de actualizarea datelor personale din fisele pacientilor.
- Sub indrumarea si supravegherea medicului intocmeste si depune la institutiile
respective situatiile statistice solicitate de catre acestea, conform legii.
- Raspunde de registrul de tratamente si de stocurile de fiolaje pe care le va mentine la zi.
- Raspunde de stocurile si de transportul vaccinurilor de la institutia distribuitoare.
- Completeaza corespondenta, precum si alte documente necesare activitatii cabinetului
(precum, dar nu exclusive: adeverinte medicale, fise de vaccinare, avize epidemiologice,
bilete de trimitere, retete cu regim special,etc) la indicatia si sub supravegherea
medicului.
CMI DR. MINA MADALINA
MEDIC PRIMAR MEDICINA DE FAMILIE, COMPETENTA API-FITOTERAPIE
SOS. ALEXANDRIEI 7-9, GIURGIU
0371 409 033, 0770892720 , dr.mina.mf@gmail.com
https://web.facebook.com/dr.minamadalina/

- - Raspunde de documentele si registrele completate.


- Mobilizeaza pacientii la vaccinari si examene de bilant. Desfasoara activitati de consiliere
si preventive la domiciliul pacientilor la indicatia medicului.
- Nu permite nimanui accesul in cabinet in absenta medicului, cu exceptia personalului de
curatenie si a asistentei comunitare repartizata de catre DSP.
- Promoveaza imaginea cabinetului.
- Participa la actiunea de educatie sanitara a populatiei.
- Participa la actiunile medicale in comunitate (anchete epidemiologice, identificarea
problemelor de sanatate, stabilirea planurilor de ingrijire, screeninguri, aplicarea
masurilor de lupta in focar)
- Participa la acordarea ingrijirilor palliative, instruind pacientul si apartinatorii pentru
acordarea acestora.
- Raspunde de colectarea selectiva a deseurilor menajere, etichetarea sacilor si predarea
lor catre personalul de curatenie.
- Raspunde de colectarea si predarea deseurilor medicale conform legislatiei si instruirii
specifice.
- Raspunde de supravegherea cureteniei, dezinfectiei, dezinsectiei si deratizarii la nivelul
cabinetului, conform procedurilor cabinetului si instruirii specifice.
- Raspunde de completarea corecta si completa a condicii de prezenta.
- Raspunde de completarea corecta si completa a graficelor de temperatura.
- Raspunde de completarea corecta si completa a graficelor de curatenie si a etichetarii
produselor utilizate.
- Va respecta intocmai procedurile, protocoalele si circuitele functionale ale cabinetului.
- Saptamanal face in scris raportarea activitatii desfasurata in saptamana anterioara catre
medicul cabinetului.

7. RESPONSABILITATI:
8. Salariatul a luat la cunostinta respectarea programului de lucru, a fisei postului, a normelor de
securitate si sanatate in munca si a prevederilor privind protectia datelor cu caracter personal.

Data intocmirii

Reprezentant legal al furnizorului Ocupantul postului