Sunteți pe pagina 1din 3

CMI DR.

MINA MADALINA – CABINET MEDICAL MEDICINA DE FAMILIE


DR MINA MADALINA ELENA
ADRESA : SOS. ALEXANDRIEI NR. 7-9, GIURGIU

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE 2019

Cabinetul medical este organizat si functioneaza in baza legislatiei in vigoare,


conform O. G. nr. 153/ 26.02.2003, astfel :
- cabinetul este organizat sub forma de cabinet medical individual;
- este situate in localitatea Giurgiu
- este pregatit si dotat conform normelor in vigoare, prin care se asigura
urmatoarele servicii : - medicale
- administrative.
Servicii medicale :
Activitatea medicala este asigurata de Dr. Mina Madalina Elena, medic specialist
medicina de familie si asistenta medicala Tunaru Luminita Elena, asistent medical
generalist astfel :
- Consultatii si dispensarizarea pacientilor evidentiate in fise si registru de
consultatii.
- Consultatii la cerere pentru pacientii neinscrisi pe lista CMI Dr. Mina
Madalina.
- Tratamente injectabile recomandate de catre medical titular al
cabinetului.
- Interventii de mini-chirurgie (extractie fire de sutura, drenare abcese
cutanate, sutura leziuni minore care nu se regasesc la nivelul fetei sau
palmei, pansarea plagilor chirurgicale post-operatorii, etc)
- Eliberarea biletelor de trimitere catre specialist sau investigatii
paraclinice utilizand formularele avizate CAS.
- Eliberare concedii medicale cu respectarea normelor in vigoare si
utilizand formularele avizate CAS.
- Vizare concedii medicale exclusiv de catre medicul titular al cabinetului.
- Consultatii la domiciliu decontate CAS sau in regim privat, la cererea
pacientului, contra-cost.
- Eliberare certificate medicale pentru casatorie.
- Efectuarea investigatiei “indice glezna-brat” la cerere, contra-cost.
- Efectuarea celorlalte tratamente si procedure nedecontate de catre
CAS la cerere, contra-cost
Manoperele care implica solutii de continuitate, materialele si instrumentarul
folosit sunt :
- manusi de unica folosinta ;
- instrumentar de consultatie de unica folosinta ;
- lame de bisturiu de unica folosinta
- fire de sutura cu ac sterile, pentru o singura utilizare
- Abeslang de unica folosinta ;
- Comprese sterile,
- Seringi de unica folosinta
- Ace individual ambulate de unica folosinta
- Perfuzoare si solutii i.v. de unica folosinta

Dupa utilizare tot instrumentarul este indepartat prin colectare selectiva. Obiectele
intepatoare se vor depozita in recipient din plastic dur, galbene, special marcate.
Deseurile medicale neintepatoare vor fi colectate in saci galbeni special marcati si
plasati in cutii de carton marcate specific. La sfarsitul zilei deseurile medicale vor fi
depozitate in camera special dedicata colectarii deseurilor medicale de unde vor fi
preluate si incinerate de catre firma specializata in acest sens.

Medicul :
- Asigura confidentialitatea pacientului privind datele personale, starea
pacientului, diagnosticul, prognosticul si tratamentul acestuia
- Informeazsa pacientul asupra tratamentului efectuat si medicatiei
utilizate
- Poate pune la dispozitia pacientului datele medicale personale la
cerere.
Asistenta medicala:
- Indeplineste sarcinile trasate de catre medical titular.
- Asigura confidentialitatea pacientului privind datele personale, starea
pacientului, diagnosticul, prognosticul si tratamentul acestuia
- Efectueaza tratamente medicale confirm indicatiilor medicului titular
Servicii administrative :
Functia administrative este asigurata de catre Dr Mina Madalina Elena astfel :
- aprovizionarea cu materiale medicale si materiale igienico- sanitare a
cabinetului ;
- asigura pastrarea aparaturii in stare de functionare in conformitate cu
legislatia in vigoare.
Pe intreaga perioada de lucru in cabinetul medical lucreaza medicul titular.
Cabinetul efectueaza operatiuni de incasari pentru serviciile medicale directe cu
eliberarea de chitante fiscale.
Cheltuielile necesare pentru intretinerea aparaturii in stare de functionare,
investitiile in cabinet- dotari cu instrumentar, materiale medicale, perfectionarea
medicului se scad din cheltuieli.
Programul de lucru al cabinetului este cel prevazut in contractul cu CAS Giurgiu :
Cabinetul medical acorda servicii medicale in mod nediscriminatoriu pacientilor
inscrisi pe lista.
Intreg personalul este obligat sa pastreze confidentialitatea fata de terti ( conform
reglementarilor in vigoare ) privind datele de identificare si ingrijirile acordate fiecarui
asigurat si protectia datelor cu caracter personal.
Prezentul regulament este valabil pentru anul 2019, si se prelungeste automat
daca nu este intocmita o noua versiune a acestuia.

Intocmit de Dr. Mina Mina Madalina

Am luat la cunostinta:

Dr. Mina Madalina

As. Tunaru Luminita Elena