Sunteți pe pagina 1din 9

Implementarea managementului

calitatii serviciilor medicale intr-un


cabinet medical de diabet zaharat si
boli metabolice

Universitatea de Medicina si Farmacie “Gr. T. Popa”Iasi


Facultatea de Medicina
Specializare Asistenta Medicala Generala
Aivanesei Diana Madalina
Anul II Grupa 20 Seria B
Structura functionala a cabinetului medical:
a) Cabinetul de consultatii propriu-zis va avea o suprafata minima de 9m2 si acces la o
chiuveta racordata la apa curenta, calda si rece. 
Va fi dotat cu:canapea de examinare,birou,scaune,calculator,dozator solutii
dezinfectante, tensiometru, stetoscop, oscilometru, cantar de personae,
electrocardiograf, aparat pentru determinarea glicemiei
b) Sala de asteptare se va amenaja astfel incat fiecare loc de sedere sa beneficieze de o
suprafata minima de 1,5/2 m2/persoana, va fi dotata cu scaune,,dozator pentru
apa,pliante informative,afise privind drepturile si obligatiile pacientilor precum si lista
preturilor care se practica pentru serviciile efectuate
c) Sala de recoltare va fi dotata cu scaun pentru recoltare ,paravane mobile,chiuveta,
masa, consumabile (necesare procesului de recoltare, articole de dezinfectie si
dezinsectie,recipient pentru deseuri) ,cuier pentru haine
d)Camera de stocare a probelor recoltate in care se afla un frigider pentru pastrarea
probelor in vederea trimiterii lor la un laborator subcontractat
e)Grupurile sanitare vor fi dotate cu chiuveta racordata la apa curenta calda si
rece,scaun WC racordat la reteaua publica de canalizare,dozator pentru sapun
lichid,support hirtie igienica,dispensor pentru hirtie.
f) Garderoba personalului cu dulapuri pentru lasarea obiectelor personale

Dotarea minimă obligatorie este prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr.
609/2002 pentru aprobarea Normelor de autorizare şi funcţionare a laboratoarelor ce
efectuează analize medicale în sistem ambulatoriu.

Dotari:
- tensiometru, stetoscop, oscilometru;
- cântar de persoane, cu tijă pentru înălţime;
- oftalmoscop;
- electrocardiograf;
- diapazon pentru diagnosticul polinevritei;
- seringi de unică folosinţă pentru insulină;
- panglică pentru măsurarea circumferinţelor (abdominală, fesieră);
- aparat pentru determinarea în urgenţă a glicemiei;
- colaborare directă cu un laborator clinic pentru determinări de: glicemie, colesterol,
lipide, trigliceride, acid uric, glicozurie, corpi cetonici, albuminurie, proteinurie
- cu reactivi sau teste.

Resursele umane:
-Medic specialist in Diabet, si boli metabolice
-un asistent medical cu studii superioare
-personal auxiliar pentru curatenie
Program de lucru: Luni-vineri 10:00-18:00

Acte necesare deschiderii cabinetului:


-Dovada de detinere a spatiului
-acordul scris al colocatarilor
-schita spatiului
-taxa de avizare si chitanta ( copie )
-autorizare de libera practica a personalului medical-copie
-dovada achitarii cotizatiei la zi
-cerere tip completata in momentul depunerii actelor.
-Obtinerea certificatului pentru inscrierea in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale

Principalele surse de venituri al cabinetului sunt: servicii medicale cu plata directa,


servicii medicale in contract cu CNAS, activitati de consigliere medicala, donatii sau
sponsorizari.

Cheltuielile vor fi: cheltuieli pentru salariile personalului, intretinerea cabinetului


(electricitate, apa, caldura), materiale sanitare si dezinfectanti, consumabile in vederea
recoltarii probelor biologice si a determinarii glicemiei

Atributiile cabinetului medical


In Cabinetul de diabet zaharat, si boli metabolice se acorda urmatoarele servicii
medicale:
Consultatie medicala in specialitatea diabetului zaharat, nutritiei si boli metabolice
pentru afectiuni cronice si acute, precum si acutizari ale bolilor cronice, si cuprinde:
- anamneza si examenul clinic specific specialitatii, stabilirea protocolului de explorari
si/sau interpretarea integrativa a analizelor de laborator disponibile efectuate la
solicitarea medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului;
- stabilirea conduitei terapeutice si/sau prescrierea tratamentului medical si igieno-
dietetic, precum si instruirea în legatura cu masurile terapeutice
- recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu, dupa caz;
-efectuarea investigatiilor glicemiei
-bilet de internare, dupa caz;
- bilet de trimitere catre alte specialitati, dupa caz;

Investigatiile se fac pe baza unei programari: in prealabil pacientul fiind instruit


asupra regimului alimentar care va precede investigatia. In cazul testului de glicemie
pacientul va fi consiliat asupra pregatirii prealabile: regimului alimentar ,substantelor
medicamentoase adjuvante.
In ziua investigatiei pacientul va fi informat in ce consta investigatia. Dupa
efectuarea investigatiei, pacientul va fi informat asupra traseului de diagnostic precum o
eventuala reprogramare pentru interpretarea analizelor si a stabilirii unui plan de
tratament. Pacientul va fi informat asupra conditiei in care se afla si va fi educat in ceea
ce priveste regimul alimentar si stilul de viata, precum si administrarea tratamentului (in
cazul de Diabet insulino-dependent)

Obiective
● Creşterea accesibilităţii la serviciile medicale

● Achiziţionarea de aparatură medicală şi echipamente medicale modern

● Asigurarea unei alimentații adecvate fiecărui caz în parte, atât din punct de
vedere calitativ, cât și cantitativ

● Atragerea de fonduri europene care să asigure un ritm susţinut al procesului


de modernizare a cabinetului

● Pentru infiintarea cabinetului: obtinerea avizului Colegilor Medicilor si


inscrierea in Registrul unic al Cabinetelor medicale

● Contract CNAS

● Realizarea unor prezentari pentru formarea unui stil de viata sanatos:


stabilirea unor contracte pe baza de plati directe cu diferitele institutii de
invatamant (de stat sau private)

Analiza SWOT
Puncte Tari Puncte slabe
- structura şi personalul încadrat în cabinet - salarizare insuficientă în raport cu
corespunde necesităţii acordării de servicii pregătirea şi activitatea desfăşurată
medicale de calitate pentru toate categoriile de peronal
- desfăşurarea de lecţii de educaţie
medical motiv ce determină fluctuenţa
sanitară
personalului
- act medical de calitate excelentă
- perfecţionarea continuă a personalului
- sistem informatic deficitar
medical şi mediu
- existenţa unor dotari paraclinice
performante

Oportunitati Amenintari
- atragerea de fonduri europene şi de - Plecarea personalului calificat la munca
cercetare in strainatate

- Extinderea cabinetului medical prin


ramuri in mai multe zone si regiuni - Cresterea numarului de cazuri sociale

- Colaborare buna cu conducerea - Patologie complexa si asociata, cu


spitalului judetean prezentare tarzie la consult medical

- Colaborari interdisciplinare de inalt


nivel professional

Scopurile cabinetului

Scopul proiectului este acela de a infiinta un cabinet medical de diabet zaharat,


nutritite si boli metabolice profesional, cu dotari corespunzatoare. Deoarece ne dorim
sa raspundem cat mai bine nevoilor pacientilor nostrii, vom oferi o paleta larga de
servicii, prin asocierea cu diverse cabinete de specialitati diferite. Astfel garantam
cresterea accesibilitatii, eficacitatii si eficientei serviciilor medicale. Pacientii vor
beneficia de investigatii de inalta precizie si de o echipa bine pregatita care ar creste
gradul de satisfactie al acestora.

Monitorizare si evaluare
-Satisfactia pacientilor: masoara cat de multumiti sunt pacientii de serviciile oferite

-Venitul cabinetului: masoara venitul obtinut de cabinet in urma oferirii serviciilor


nedecontate inclusiv a celor oferite datorita cursurilor de competenta a medicului.

Bugetul de venituri si cheltuieli


Cabinetul va avea un buget initial de 50.000 € (investitie proprie a celui care
doreste deschiderea cabinetului) din care se vor achizitiona toate cele necesare
deschiderii cabinetului: chiria si mobilarea spatiului, dotarea minima obligatorie.

Venitul brut al cabinetului (30.000 lei/luna) este reprezentat de plata


consultatiilor si serviciilor aferente,in medie 24 pacienti/zi, la care se adauga serviciile
decontate de CNAS. Din acest venit al cabinetului se fac platile:
-salariul medicului:6.837lei/luna brut (4000 lei net)
- salariul asistentului medicale: 4.103lei/luna brut (2400 lei net)
- salariul persoanei de ingrijire:1354lei/luna brut (500 lei net)
- cheltuieli curente lunare cu substante dezinfectante agreate de aparatura
achizitionata(1000 lei),consumabile medicale si de birou (300 lei), apa (50 lei), evacuarea
deseurilor medicale (100 lei), electricitate (70 lei), incalzire (pe timp de iarna 200-250
lei)

Surse de finantare

1. Reinvestirea profitului in activitatea cabinetului in urmatorul an

2. Contributia proprie a medicului


3. Obtinerea de donatii si sponsorizari precum si fonduri din activitatea de informare a
maselor beneficiare prin accesarea unor programe speciale

4. Contract CNAS

Rezultate asteptate:

- Crearea unui cabinet de diabet zaharat si boli metabolice la nivelul asteptarilor


beneficiarilor

- creşterea eficienţei şi calităţii actului medical

- Asigurarea conditiilor de siguranta si Securitate in munca

- Cresterea accesibilitatii pacientilor la informatii despre cabinet prin realizarea


platformei online

- In urmatorii 5 ani investitia sa fie amortizata

- Cresterea gradului de constientizare si informare a pacientilor asupra riscurilor de


dezvoltare a unei afectiuni metabolica in urma unei vieti haotice,cu un ritm alert fara
respectarea principiilor sanatoase de alimentatie si activitate

- Cresterea gradului de satisfactie a pacientilor.

Standardul ANMCS

Standardele de evaluare, precum si taxa de acreditare , vor fi stabilite prin consens de


Colegiul Director al ANMCS din care face parte si un reprezentant al Societatii Nationale de
Medicina de Familie si care drept de veto,

Referinta: MANAGEMENTUL STRATEGIC ȘI ORGANIZAȚIONAL

Standardele pentru referinta:

-Managementul organizațional este adaptat nevoilor de îngrijiri de sănătate, dinamicii pieţei


de servicii de sănătate și asigurării funcționării eficiente și eficace a unității sanitare.

Criteriu: Managementul organizaţional este adaptat nevoilor de îngrijiri de sănătate și


dinamicii pieţei de servicii de sănătate

-Unitatea sanitară se preocupă de îmbunătățirea calității serviciilor de sănătate și a


siguranței pacientului.
Criteriu:Sistemul de management al calității vizează optimizarea continuă a proceselor de
la nivelul unității sanitare.

Organizarea pentru implementarea managementului calității

Instruirea personalului - proces-verbal:

Proces verbal

Incheiat astazi 31.05.2019 pentru evidenta participarii la instruirea personalului pe


sectia de specializare: diabet zaharat

Instruirea a fost efectuata de Prof. Univ. A. M. La instruire au parcipat: asistente


medicale si studdentii ai facultatii.

Fapt, pentru care s-a incheiat acest proces verbal in doua exemplare, luand la
cunostinta urmatoarele cadre:

NR. NUME PRENUME SEMNATURA

Documente:

● Proceduri, instrucţiuni de lucru


● Planuri ale calităţii
● Specificaţii
● Ghiduri
● Manualul calităţii
● Inregistrări de calitate

Concluzii
Sănătatea este un domeniu cu impact social major. Creşterea nivelului de
informare a pacienţilor, concomitent cu progresul şi diversificarea tehnologiilor
diagnostice şi terapeutice vor conduce la creşterea aşteptărilor acestora şi, implicit, la o
creştere a cererii de servicii medicale complexe. Adoptarea unor standarde şi
recomandări, ghiduri de practică medicală care au ca finalitate creşterea eficienţei şi
calităţii actului medical, deci implicit a calităţii serviciilor medicale, reprezintă o
prioritate în activitatea secţiei. Astfel un cabinet medical de diabet zaharat, nutritive si
boli metabolice cu servicii de calitate urmareste sa respecte acest drept care cuprinde
ingrijire eficienta in concordanta cu ultimele dovezi stiintifice, bine organizate si sigure,
ingrijiri orientate pe nevoile pacientilor si ale populatiei.

Rezumat
Diabet, nutritie si boli metabolice este specialitatea medicala care se ocupa cu
diagnosticul si tratamentul pacientilor cu tulburari de metabolism.
Diabetologia este o ramura a medicinei interne care se specializeaza in tratarea
pacientilor ce sufera de diabet. Diabetul cuprinde un grup de boli metabolice
caracterizat in principal prin valori crescute ale glicemiei (zaharului) in sange
(hiperglicemie), fie din cauza productiei inadecvate de insulina, fie pentru ca celulele
raspund negativ la aceasta, sau ambel
Echipa medicala este reprezentata de medicul specialist in diabet zaharat,
nutritie si boli metabolice si un asistent medical generalist cu pregatire superioara care
vor asigura pacientilor servicii de inalta calitate centrate pe specificul activitatii
cabinetului(consultatii specific specializarii, recoltarea de probe biologice ,consiliere
regim alimentar si indicatii de tratament precum si monitorizare evolutie bolilor cronice)
Venitul cabinetului este obtinut din: servicii medicale prestate in baza
contractului cu incheiat cu casa de asigurari de sanatate, servicii medicale cu plata
directa, activitati de consiliere medicala, de invatamant si cercetare, dar si din donatii si
sponsorizari.
Cheltuielile cabinetului sunt reprezentate de: plata medicului,asistentelor
medicale, personal pentru curatenie, intretinere spatiu, materiale.
Pacientii cabinetului sunt adulti sau copii, provenind din medii sociale diverse si
avand statuturi diferite: veterani, bugetari, angajati la patroni, casnici, studenti, elevi cu
studii gimnaziale, medii, universitare si postuniversitare, necasatoriti, divortati, vaduvi,
casatoriti etc.
Misiunea acestui cabinet este de a oferi servicii medicale bazate pe nevoile
fiecarui pacient in parte, timp scurt si o atentie sporita,pentru a construi o relatie
pacient-medic durabila, bazata pe incredere si profesionalism.

Bibliografie:
Ordinul 153/26.02.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
infiintarea,organizarea si functionarea cabinetelor medicale
Ordonanta nr.124/29 aug 1998-Republicata privind organizarea si functionarea
cabinetelor medicale
ORDIN Nr. 1338 din 31 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind structura
funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară
http://www.cnas.ro/page/programul-national-de-diabet-zaharat.html
http://www.cdt-babes.ro/servicii/diabet_nutritie_boli_metabolice.php

http://www.cnas.ro/casmb/page/deconturi-lunare-clinice.html

http://www.cnas.ro/casmb/media/pageFiles/03.01.2019%20Deconturi%20clinice
%20NOIEMBRIE%202018.xls

https://www.hosptm.ro/files/sectii/diabet/Plan-de-management-Sectia-Diabet.pdf

S-ar putea să vă placă și