Sunteți pe pagina 1din 9

Cabinet medical de familie

1.Rezumat
In prezenta lucrare vom analiza pasii de urmat in vederea deschiderii un cabinet
medical de familie.In primul rand pentru a deschide un cabinet medical este nevoie de un
personal medical autorizat pentru a presta servicii de specialitate catre pacienti.De asemenea
avem nevoie de spatiul in sine care trebuie sa fie dotat corespunzator conform standardelor
impuse de ordonantele in vigoare. Asadar am enumerat toate componentele esentiale pentru
buna functionare a cabinetului medical de familie.Totodata am definit grupul tinta catre care
ne-am orientat activitatea dar am facut si analiza SWOT a potentialului cabinet.
Mai mult decat atat am definit scopul general al cabinetului dar si obiectivele pe care
ni le dorim a fi atinse, cele din urma avant fiecare activitatile necesare prezentate.Pentru a
avea un plan cat mai bine structurat am realizat stuctura desfasurarii activitatilor , numita si
diagrama Gant.
In cadrul proiectului am analizat si potentiale surse de venit, costuri dar am si
identificat metode de a atrage cat mai multi pacienti prin metode de marketing.
In concluzie am facut o comparatie intre asteptarile initiale si cele de dupa realizarea
proiectului.

2.Introducere

Cabinetul medical este unitatea cu sau fără personalitate juridică, furnizoare de servicii
publice, de stat sau private, de asistenţă medicală umană preventivă, curativă, de recuperare şi
de urgenţă.
Îmbunătățirea și dezvoltarea serviciilor unui cabinet medical au ca urmare un mai bun
control asupra prevenției, diagnosticării și tratării populației și în concluzie aceste obiective
trebuie îndeplinite de către antreprenorii cabinetelor medicale de orice natură pentru o mai
bună desfășurare a actului medical de orice fel.
Îmbunătățirea și dezvoltarea serviciilor unui cabinet medical impune o bună strategie.
Strategia constituie fundamentul managementului strategic,conturându-i acestuia prioritațile și
devenind factor de bază în elaborarea programelor de management.
Prin strategie urmărim ansamblul obiectivelor majore ale cabinetului pe termen lung,
principalele modalităţi de realizare, împreună cu resursele alocate, în vederea obţinerii
avantajului competitiv potrivit scopului pe care îl are cabinetul medical.
Ca orice furnizor de servicii a cabinetul medical isi are proprii clienti pe care ii vom numi
in continuare clienti , acestia apeland la servicii medicale de specialitate contra cost din care
putem deosebi costurile suportate de societatile de asigurare sau costuri directe suportate de
catre clienti.

3.Deschiderea cabinetului
Cabinetul de medicină de familie – este cabinetul specializat în furnizarea de servicii
medicale în asistenţa medicală primară şi care are ca reprezentant legal / titular un medic de
familie;
Asistenţa medicală primară se poate asigura prin practica individuală a medicilor de
familie sau prin diferite forme de asociere a cabinetelor în grupuri de practică, în locaţii
comune sau prin integrarea funcţională a unor cabinete cu locaţii distincte.
Cabinetul medicului de familie se organizează în comune, oraşe şi municipii pentru
aplicarea măsurilor sanitare şi pentru acordarea asistenţei medicale umane, profilactice,
curative, de recuperare sau de urgenţă populaţiei înscrise pe lista medicului.
Cabinetul medical individual este forma de exercitare a profesiunii de medic, în cadrul
căreia îşi desfăşoară activitatea medicul titular, singur sau împreună cu alţi medici şi cu alte
categorii de personal medical autorizat. Aceştia au calitatea de salariat sau de colaborator, în
condiţiile legii.
Actul de înfiinţare a cabinetului medical ori a societăţii civile medicale îl constituie
Certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale.

Venituri vs cheltuieli:
Cabinetul medical poate realiza venituri din :
a) finanţarea organizaţiei sau asociaţiei în structura căreia funcţionează;
b) servicii medicale cu plata directă din partea beneficiarilor;
c) donaţii sau sponsorizări;
d) servicii medicale prestate în baza contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate
ori cu alte persoane fizice sau juridice;
e) alte surse obţinute conform dispoziţiilor legale în vigoare.
Un CMI poate accesa fonduri nerambursabile doar in mediul rural in cadrul Programului
National de Dezvoltare Rurala. In mediul urban pot obtine fonduri nerambursabile doar
cabinetele medicale organizate sub forma de SRL.

Cheltuieli :

• Cheltuieli de personal: salarii si alte stimulente acordate angajatilor ( medicul primar,


asistenta si femeie de serviciu)
• Asigurare
• Cumparare de echipamente: dotare
• Cheltuieli de intretinere (utilitati si imobiliare)
• Taxe achitate, diferite contributii
• Cheltuieli pentru marketing(promovare online si afise )
• Alte cheltuieli neprevazute

Dotare cabinet de medicină de familie:


- aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;
- masă ginecologică;
- cântar pentru adulți;
- taliometru;
- pelvimetru;
- apăsător limbă;
- deschizător gură;
- ciocan reflexe;
- canule rectale;
- canule uretrale;
- canule vaginale;
- trusă completă de mică chirurgie;
- valve ginecologice și pense de col;
- centimetru de croitorie;
- seringă Guyon pentru spălături auriculare;
- atele Kramer;
- termometru.
Mobilier :
--pat de consultație;
- lenerie de pat (cel puțin două);
-scaune pentru confortul pacienților;
-masa consult sugari
-dulap instrumente
-masuta instrumente
-masuta aparate
-lampa examinare
-paravan
-birou
-grup sanitar;

Resurse umane :
-medic generalist;
-asistent medical;
- femeie de servici
4.Descrierea activitatii:
Principalele caracteristici ale medicinei de familie și beneficiile existenței cabinetelor de
medicină de familie sunt date de faptul că:

a) constituie punctul de prim-contact în cadrul sistemului de sănătate, oferind acces


nediscriminatoriu pacienţilor şi ocupându-se de toate problemele de sănătate ale acestora ;
b) foloseşte eficient resursele sistemului de sănătate coordonând asistenţa medicală acordată
pacienţilor ; colaborează cu ceilalţi furnizori de servicii din asistenţa medicală primară şi
asigură legătura cu celelalte specialităţi ;
c) asistenţa medicală este orientată către individ, familie şi comunitate;
d) se bazează pe comunicarea directă medic - pacient, care conduce în timp la stabilirea unei
relaţii interumane de încredere în care pacientul devine un partener responsabil al medicului
pentru menţinerea/restabilirea propriei sănătăţi;
e) asigură continuitatea actului medical şi îngrijirilor determinate de nevoile pacienţilor;
f) rezolvă problemele de sănătate acute şi cronice ale pacienţilor;
g) promovează sănătatea şi starea de bine a pacienţilor prin intervenţii adecvate şi eficiente;
h) urmăreşte rezolvarea problemelor de sănătate ale comunităţii.
5.Analiza Swot
Puncte tari :
-personal medical de specialitate bine pregătit profeional și competent;
-existența unui spațiu modern pentru diagnosticare și tratament;
-localizarea cabinetului medical aproape de locuitori;
-unitate care lucrează cu CNSAS;
-unitate care se adresează tuturor grupelor de vârstă si sex;
Oportunități:
-dezvoltatea continuă și rapidă a satului;
-dezvoltarea unui cabinet medical grupat cu alți medici care contribuie la dezvoltarea
cabinetului medical si la o distribuire economică mai bună pentru cabinet;
-accesarea de proiecte europene în parteneriat cu autoritățile locale;
Puncte slabe:
-atribuțiuni suplimentare,multiple pentru personalul existent;
-un program de lucru insuficient pentru numărul pacienților;
-lipsa altor medici de diferite specializări care sa faciliteze actele medicale necesare
pacienților;
Amenințări:
-subfinanțarea și contractarea serviciilor sub nivelul posibilității cabinetului medical și a
solicitărilor pacienților;
-deschiderea unui alt cabinel medical sau a unei instituții medicale ce oferă mai multe
beneficii pacienților;
-migrarea pacienților către cabinetele medicale din oraș;

6.Grup țintă:
Se asigură acces nelimitat solicitanților rezolvând problemele de sănătate ale tuturor
persoanelor, indiferent de vârstă, sex sau alte caracteristici locuitorilor din comuna Comarna.

7.Scopul:

Scopul medicinei de familie este de a asigura asistența medicală primară și


continuă prin acțiuni preventive, educaționale, terapeutice și de recuperare.
Drept urmare se contribuie la promovarea stării de sănătate a individului, a familiei și
colectivității.
Scopul cabinetului este de a atrage dupa sine recenzii pozitive din partea pacientilor,
acestea ducand intr-un final la o remuneratie proportionala cu calitaea serviciilor oferite.

8.Obiective care duc la realizarea scopului:

Pentru realizarea scopului ne propunem urmatoarele obiective:


 Obtinerea autorizatiei deschiderii unui cabinet medical
 Gasirea spatiului in care se va desfasura activitatea
 Renovarea si amenajarea cabinetului cu mobilier modern confom standardelor
 Dotarea cu echipamente ultra performante
 Mentinerea unei igiene impecabile
 Realizarea unui orar favorabil pacientilor

9.Activitatile subsumate fiecarui obiectiv:

1. Pregatesc toate actele necesare infiintarii unui cabinet medical si le dupun pentru
autorizatie.
2. Caut spatiu intr-o zona accesibila locuitorilor comunei Comarna.
3. Cumparerea de mobilier calitativ, avand culori deschise ,placute vizual la care se
adauga decoratiuni subtile dar totodata remarcabile de catre pacienti.Acestea din urma
vor influenta pozitiv pe toti cei care vor pasi in unitatea medicala Prin dotarea cu
echipamente ultra permormante se urmareste calitatea serviciului oferit , posibilitatea
luarii de probe amanuntite, diagnostice ,etc. Aparatura va fi achizitionata de la un
brand foarte bine cotat pe piata tehnicii medicale pentru a spori increderea in randul
pacientilor, in special a acelor cunoscatori.
4. Angajarea unei femei de serviciu care sa mentina in permanenta igiena conform
instructiunilor date.
5. Planificarea unui orar pentru a satisface toti pacientii in calitate de timp , program
inclusiv pentru cei care muncesc in perioada unui cabinet normal.
10. Indicatorii cu care se masoara indeplinirea activitatilor si evolutia asteptata a
acestora

Pentru evaluarea calitatii serviciului medical se vor realiza sondaje periodice ce vor fi
adresate pacientilor cabinetului inainte si dupa interventia actului medical.Deasemenea acestia
vor fi intrebati despre impactul avut atunci cand pasesc in cabinetul medical cu referire la
amenajare , igiena , disponibilitate, etc.
In cazul aparaturii medicale rezultatele se vor vedea in calitatea si timpul acordat unei
consultatii.

11. Calendarul activitatilor - tip Gant cu durata in timp a fiecarei activitati si


responsabili

Diagrama GANT

Timp
Activitate Durata
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Inceperea proiectului
A 10
B 20
C 50
D 30
E 30
F 10
Finalizarea proiectului

Resurse/cost

Legenda
Durata se va masura in zile
Rosu Timpul activitatilor critice - determina durata proiectului
Galben Activitati - non critice
Verde Resurse/costuri
Lista de activitati
A Obtinerea autorizatiei de functionare a cabinetului medical
B Cautarea spatiului de inchiriat/cumparat in care se va desfasura activitatea
C Renovarea si amenajarea cabinetului conform standardelor medicale
D Dotarea cabinetului cu echipamente de specialitate
E Timp alocat recrutarii personalului medical
F Sterilizare/ curatenie generala

12. Bugetul de venituri și cheltuieli

Buget:
Pentru achiziționarea unui spațiu destinat cabinetului medical: 50,000 Euro
Pentru achiziționarea dotărilor imobilului (birou+scaune+mobilă+computer+licență
computer): 4000 Euro
Pentru achiziționarea dotărilor cabinetului medical :15,000 Euro
Sursa veniturilor pentru angajați
Veniturile cabinetului medical,conform Ordonanței 24 din 1998,pot fi constituite din
servicii medicale prestate în baza contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate ori cu
alte persoane fizice și juridice;
-servicii medicale cu plata directă din partea beneficiarilor;
-donații și sponsorizări;
-activități de consiliere medicală;
-activități de învățământ și cercetare realizate direct sau prin contracte cu instituțiile de
învățământ și de cercetare de stat sau private;
13. .Surse de finantare necesare imbunatatirilor preconizate

Surse de finanțare
Un Cabinet Medicină Individual poate accesa fonduri nerambursabile doar in mediul rural
in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala. (pana la 200,000 EURO)

14. Impactul asteptat

Cabinetul medical de famile pune la dispozitie cele mai bune metode de prevenire si
tratare a tuturor problemelor de sanatate a locuitorilor din comuna Comarna. Asteptarile
constau in reducerea numarului de bolnavi si promovarea unui stil de viata cat mai corect.

15. Concluziile lucrarii


Misiunea acestui cabinet este de a oferi fiecarui pacient in parte, intr-un spatiu primitor si
intr-o atmosfera calda, nu doar diagnosticul, tratamentul si consilierea medicala si spirituala
de care are nevoie, ci si timp si atentie, pentru a construi o relatie pacient-medic durabila,
bazata pe incredere si profesionalism.
Medicina de familie are o viziune globala si sintetica asupra omului aflat in interrelatie stransa
cu mediul sau de viata social, familial, existential. Medicul de familie devine in acest context
legatura stransa dintre noi ca oameni si pacienti.

16. Bibliografie:
http://www.medfarm-trading.ro/produse/dotari-cabinete-medicale-54/specialitati-medicale-
221/medicina-de-familie-1161.html
https://www.scribd.com/document/271821491/Plan-Strategic-de-Infiin%C8%9Bare-a-Unui-
Cabinet-Medica
Curriculum de pregatire în specialitatea medicina de familie
Legea nr. 95/ 2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Wayne, R. (2009). In search of quality. British Dental Journal, 207, 189
Ordonanta Guvernului 124, art. 2, al. (2)
Ordonanta 26/2000
Ordonanta Guvernului 124/1998
Organizatia Mondiala a Sanatatii. (2006). Quality of care - a process for making strategic
choices in health systems. World Health Organization
Sistemul informațional în asistența medicală primară