Sunteți pe pagina 1din 4

Abordarea metodică a implementării sistemului de management al

calitații (SMC) intr-o societate civilă medicală (SCM)

Rezumat

1. Introducere
Cabinetul este un spațiu în care se acordă asistența medicală sau poate fi definit ca o unitate medicală
care intruneste condițiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru a fi autorizată să acorde îngrijiri
medicale în regim de ambulator.

Serviciile de sanatate ale cabinetelor medicale se realizeaza de medici de medicina generala :medici de
familie,stomatologi,medici specialisti si alte categorii de personal medical autorizat.Profesia de medic
poate fi exercitata in cadrul cabinetului medical in una dintre urmatoarele forme:

1. Cabinete medicale individuale-poate fi infiintat doar de medicul care isi va desfasura activitatea
in unitatea respectiva,intrucat aceasta forma de organizare nu are personalitate juridica
distincta ci functioneaza ca persoana fizica
2. Cabinete medicale grupate-mai multe cabinete individuale grupate se pot grupa pentru a-si
creea facilitati economice comune
3. Cabinete medicale asociate-mai multe cabinete individuale deja infiintate se pot asocia in scopul
exercitarii in comun al activitatii si asiguarii accesului permanent al pacientilor la servicile
medicale complete
4. Societate civila medicala-societatea civila medicala se constituie prin contract de societate civila,
incheiat in forma scrisa intre 2 sau mai multi medici asociati:Societatea civila medicala nu are
personalitate juridica. Ea este reprezentata in relatiile cutertii de un reprezentant desemnat prin
hotarare a adunarii asociatilor.

2.Descrierea cabinetului
Specialitati:MEDICINA DE FAMILIE
Dotare minima obligatorie conform Ord.153/26.02.2003 emis de MSF
- aparat de masurat tensiunea arteriala cu stetoscop;
- masa ginecologica;
- cantar pentru adulti;
- taliometru;
- pelvimetru;
- negatoscop pentru radiografii;
- apasator limba;
- deschizator gura;
- ciocan reflexe;
- canule rectale;
- canule uretrale;
- canule vaginale;
- trusa completa de mica chirurgie;
- valve ginecologice si pense de col;
- centimetru de croitorie;
- seringa Guyon pentru spalaturi auriculare;
- atele Kramer;
- termometru.
Dotare complementara propusa de Medfarm Trading
Aparate
-otoscop
-trusa oto si oftalmoscop
-doppler vascular
-doppler fetal
-aparat de aerosoli
-electrocardiograf
-pulsoximetru
-aparat determinat glicemia
-autoclav sau sterilizator-etuva
-ecograf
Produse
-trusa de resuscitare
-pediometru
-optotip
Instrumentar
-cutii instrumentar
-casolete
-tavite renale
Mobilier
-canapea examinare
-masa consult sugari
-dulap instrumente
-masuta instrumente
-masuta aparate
-lampa examinare
-paravan
-taburet medic
Parte financiara:Cabinetul medical poate realiza venituri din:
a) finanțarea organizației sau asociației în structura căreia funcționează;
b) servicii medicale cu plata directă din partea beneficiarilor;
c) donații sau sponsorizări;
d) servicii medicale prestate în baza contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate ori
cu alte persoane fizice sau juridice;
e) alte surse obținute conform dispozițiilor legale în vigoare.
Veniturile realizate din activitatea cabinetului medical se impozitează potrivit dispozițiilor legale
privind impunerea veniturilor realizate din activitatea desfășurată pe bază de liberă inițiativă.
Cheltuielile efectuate pentru perfecționare continuă, investiții, dotări și alte utilități necesare
înființării și funcționării cabinetelor medicale, organizate în forma prevăzută la art. 1 alin. (3) și la
art. 15 alin. (1), se scad din veniturile realizate.

3.Descrierea activitatii
Activitatea cabinetului se desfasoara dupa un program al cabinetelor stabilit de reprezentantul
legal si respectat de tot personalul angajat al cabinetului.Programul cabinetului este alcatuit
din :
 Program consulatii bolnavi cronici
 Program tratamente,sediu cabinet
 Program curatenie,dezinfectie
 Program evidenta medicala
 Program de teren-la domiciliul pacientilor
 Programul cabinetului este afisat si vizibil din exterior
Relatia pacient-personal medical
Pacientul este informat intr-un limbaj respectuos cu privire la serviciile medicale disponibile,a
medicatiei administrate si a interventiilor medicale propuse.Consmintamantul pacienetilor este
obligatoriu pentru recoltare,pastrarea,folosirea tutror produselor biologice prelevate din corpul
sau.
4.Diagnosticarea
a.Justificarea introducerii SMC pornind de la descrierea situatiei actuale
Pentru a functiona cu succes o organizatie aceasta trebuie sa fie coordonata si controlata intru-n mod
sistematic si transparent.In acest scop poate fi implimentat un SMC pentru imbunatatirea continua a
performantelor si satisfactia clientilor si a altor parti cointeresate.Activitatea de management al
organizatiei include si managementul calitatii.

Beneficiile implimentarii SMC:

-imbunatatirea calitatii (trilogia Juran);

-livrari in timp;

-reducerea costurilor,sporirea profitului exterior;

-cresterea volumului de vinzari (posibilitatea participarii la tender,astazi se cere ca SMCobligatoriu);


-cresterea cotei de piata-increderea clientilor;

-cucerirea noilor piete (posibilitatea exportului in UE);

-ridicarea nivelului de satisfactie a clientului;

-asigurarea indeplinirii cerintelor legale,reglementarilor ;

-facilitarea intelegerii mutuale in comertul national si international.