Sunteți pe pagina 1din 44

ROMNIA

JUDE JUDEUL IA IAI CONSILIUL JUDE JUDEEAN IA IAI


SPITALUL CLINIC DE URGEN URGEN PROF. DR. N. OBLU IA IAI

Str. Ateneului nr. 2 ;Tel.: +40232- 264 271 ; Fax: +40232-473 676 ; e-mail: neuroiasi@neuroiasi.ro; www.neuroiasi.ro
Nr.154./08. 01.2013 Nr. de exemplare: 2 Exemplar nr. :

Aprobat Manager, Dr. Lucian Eva

PLANUL STRATEGIC

2011 2015
1

PLANUL STRATEGIC
2011 - 2015 Revizie 2013 I. MANDAT SPITALUL CLINIC DE URGENTA PROF. DR. N. OBLU - IASI este o unitate sanitar cu paturi, cu personalitate juridic, ce furnizeaz servicii medicale spitalicesti in urmatoarele specialitati: neurochirurgie, neurologie, oftalmologie, radiologie si imagistica medicala, anatomie patologica-prosectura, medicina de urgenta (UPU), ATI, farmacie, explorari functionale, analize medicale , ambulatoriu integrat cu cabinete de: medicina interna, ORL, asigur condiii de investigaii medicale, tratament, cazare, igien, alimentaie i de prevenire a infeciilor nozocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sntii publice. De asemenea spitalul rspunde, n condiiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condiiilor de cazare, igien, alimentaie i de prevenire a infeciilor nozocomiale, precum i pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacienilor. SPITALUL CLINIC DE URGENTA PROF. DR. N. OBLU - IASI dispune de o structur complex de specialiti, dotare cu aparatur medical corespunztoare, personal specializat, avnd amplasament i accesibilitate pentru teritoriul din jur, si toate localitatile din Moldova, ca spital regional, si o populatie de cca. 321.580 locuitori. II. VIZIUNE SPITALUL CLINIC DE URGENTA PROF. DR. N. OBLU - IASI urmrete imbunatatirea strii de sanatate a populaiei si realizarea un sistem de sanatate modern si eficient, compatibil cu sistemele de sanatate din Uniunea Europeana, pus permanent in slujba cetateanului. Spitalul va trebui sa-si gandeasca viitorul nu numai la nivel de supravieuire ci si ca ofertant de servicii diversificate si de calitate pentru utilizatorii din ce in ce mai diveri si cu noi asteptari. III. MISIUNE Misiunea reflecta scopul SPITALULUI CLINIC DE URGENTA PROF. DR. N. OBLU - IASI si este aceea de a : - excela in furnizarea de servicii de calitate pacientilor, intr-o atmosfera prietenoasa si un ambient placut; - implementarea de solutii concrete pentru asigurarea educarii continue a personalului medical; - asigurarea de conditii optime pentru desfasurarea unui act medical de calitate, atat preventiv cat si de diagnostic si tratament; - orientarea catre pacient, prin identificarea nevoilor si asteptarilor acestuia. Tinta conducerii este ca serviciile medicale asigurate sa devin calitativ superioare, astfel incat sa fie preferate in fata altora atat in sistemul sanitar cat si in comunitatea local, regional, naional i internaional; Profilaxia bolilor transmisibile si netransmisibiie prin campanii de informare a populaiei cu privire la factorii de risc privind diverse afeciuni;

IV. VALORI COMUNE. respectarea dreptului la ocrotirea sanatatii populaiei; garantarea calitatii si siguranei actului medical; creterea rolului serviciilor preventive; 2

asigurarea accesibilitatii ia servicii, respectarea dreptului la libera alegere si a egaiitatii de sanse; aprecierea competentelor profesionale si ncurajarea dezvoltrii lor; transparenta decizionala V. ANALIZA MEDIULUI INTERN Denumire spital: SPITAL CLINIC DE URGENTA PROF. DR. N. OBLU IASI Sediu spital: Str. Ateneului nr. 2, Iasi Nr specialitati: 10 Tip de spital: public de tip neurochirurgical, ce functioneaza ca spital clinic de urgenta cu nivel de competenta 1B Ordinul de aprobare a structurii : OMS 805/02.06.2010 A. STRUCTURA Spitalului Clinic de Urgenta Prof. Dr. N. Oblu Iasi are 321 paturi si 10 paturi pentru spitalizarea de zi . Cele 321 de paturi sunt repartizate in 7 sectii si 3 laboratoare, astfel: -sectia clinica neurochirurgie I 70 paturi 61 paturi 25 paturi 50 paturi 40 paturi 45 paturi 30 paturi

-sectia clinica neurochirurgie II -sectia clinica neurochirurgie III -sectia clinica neurologie I -sectia clinica neurologie II -sectia clinica oftalmologie -sectia clinica ATI -unitate Primire Urgente (UPU)

Serviciile administrative conexe : spalatorie, bloc alimentar, aprovizionare, achizitii, transport serviciu financiar-contabil, serviciu RUNOS, PSI-SSM, serviciu tehnic.

B. PERFORMANTA SPITALULUI Indicatori de performanta din 2009-2012 ANALIZA SWOT 2012 FACTOR PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

Disponibilitatea pentru Aparatele si echipamentele achizitionarea de aparatura medicala, medicale de inalta performanta pot fi diverse servicii si lucrari astfel incat actul achizitionate numai prin planul de medical sa se desfasoare in conditii din ce investitii, ce trebuie aprobat si asumat de in ce mai bune catre CJ Iasi Cautarea, in permanenta, de Lipsa experientei in domeniul resurse materiale si umane care sa incheierii de parteneriate public-privat asigure un grad cat mai ridicat al pentru imbunatatirea dotarii materiale a serviciilor medicale furnizate de spital spitalului cu aparatura si echipamente de Implementarea de solutii noi, inalta performanta adaptate cerintelor medicinii moderne, Cheltuieli administrative mari; Resurse materiale care sa asigure accesul pacientilor la Personal medical insuficient Patrimoniu, dotare servicii medicale de calitate Achizitionare: 1. Echipament de imagistica prin rezonanta magnetica; 2. Aparat anestezie; 3. Microcip operator neurochirugie; 4. Sistem de neuroendoscopie; 5. Statie de sterilizare; 6. Electromiograf cu patru canale; 7. CT; 8. Microscop operator neurochirurgie 9. Aparat anestezie; 10. Aparat radiologie mobil cu brat C. Experienta profesionala care asigura Nivel scazut al eticii medicale, lipsa apropiere fata de pacient si de nevoile disciplinei, a motivatiei, indecizii lui Lipsa de responsabilitate Tratamentul egal si de calitate oferit Lipsa disciplinei tuturor pacientilor Dotarea corespunzatoare cu aparatura Activitatea clinica performanta Informatizarea datelor medicale Interactiunile pozitive cu diverse organisme profesionale si administrative Protocoale de activitate medicala Spitalul isi asigura resursele Aprobarea bugetelor, pe surse de financiare astfel: finantare, incepand cu luna aprilie (cel o prin contract cu C.A.S.S mai devreme) al fiecarui an De cele mai multe ori bugetele Resurse financiare o alocatii de la Ministerul Sanatatii o prin subventii de la bugetul local, aprobate sunt mai mici decat estimarile prin venituri proprii; spitalului

Educatia medicala continua si supraspecializarile cadrelor medicale Integrarea clinica a cadrelor didactice din invatamantul medical si farmaceutic Resurse umane Rezidentiat in specialitatile de neurochirurgie, neurologiesi oftalmologie pentru absolventii din invatamantul de medicina si farmacie Relatiile colegiale de buna calitate; Obtinerea ISO 9001:2008 Acreditarea RENAR pentru laboratorul de analize Autorizatia de securitate radiologica si imagistica medicala pentru desfasurarea de activitati in domeniul nuclear Indicatori de performanta comparabili cu cei oficiali sau alte Calitatea serviciilor sectii de profil Infectii nosocomiale =0 Adresabilitate crescuta an de an Sesizari si reclamatii=0 Spitalizare de zi=10 paturi Grad mare de satisfactie a pacientilor Implementare de ghiduri medicale in numar mare

Lipsa de personal conform normativului; Lipsa obiectivelor personale, a autocunoasterii

Rata mortalitatii crescute Lipsa de personal mareste norma de munca si poate scadea calitatea serviciilor

VI. ANALIZA MEDIULUI EXTERN. In exercitarea atribuiilor sale, SPITALUL CLINIC DE URGENTA PROF. DR. N. OBLU colaboreaz cu autoritile administraiei publice centrale i locale, cu instituii publice de specialitate din ar, cu organizaiile profesionale (Colegiul Medicilor din Romnia, Colegiul Farmacitilor din Romnia, Ordinul Asistenilor Medicali i Moaelor din Romnia), cu asociaiile legal constituite ale pacienilor, n particular i cu societatea civil, n general.

A. ANALIZA NEVOILOR COMUNITATII DESERVITE


Serviciile medicale furnizate de unitatea noastra sanitara se adreseaza urmatoarelor categorii de pacienti: - pacienti cu afectiuni:neurochirurgicale, neurologice, oftalmologice . - pacientii care au suferit un accident vascular acut si prezinta afectiuni neurologice ce necesita recuperare si ingrijiri specifice; - pacienti in varsta care au indicatii pentru ingrijiri specifice geriatrice si gerontologice; - pacienti care au indicatii de tratament si ingrijire de medicina interna cronici; - pacienti cu afectiuni ale sistemului musculo-scheletal pentru tratament si recuperare fizica si balneologie; - cazuri sociale, internate la recomandarea serviciului de ambulanta, prin transfer de la spitale de acuti, sau aduse de politie si/sau alte autoritati.

Din enumerarea de mai sus se observa ca adresabilitatea serviciilor oferite de spitalul nostru cuprinde toate categoriile de varsta, atat din Iasi, cat si din judetele invecinate din zona Moldovei, respectiv din mediu urban si din cel rural, in general cu venituri mici spre medii. Totodata, avand in structura functionala sectie cu adresabilitate directa pentru persoanele in varsta, ponderea acestora in cadrul pacientilor internati este mai mare. O alta caracteristica a pacientilor tratati in spital este aceea ca majoritatea sufera de afectiuni acute, ce necesita tratament mai indelungat si recuperare.

ANALIZA SWOT 2012 SECTOR OPORTUNITATI


Spitalul este situat in Municipiul Iasi,strada Ateneului nr.2,in zona geografica Moldova Poziie Geografica Exista mijloace de transport intraurban (tramvai si autobuz) si interurban ( cale ferata, microbuz) Proiectele legislative privind schimbarea statutului spitalelor
Politica si legislaia

RISCURI
Mijloacele de transport

intraurban sunt insuficiente Caile de acces rutier intraurban si interurban prost intretinute

Piata serviciilor de sanatate

Cazuri sociale internate prin presiuni externe: ambulanta, spitale de acuti, politie, autoritati, etc. Colaborare deficitara cu diverse servicii de ingrijiri din alte sect. Dorinta apartinatorilor de a se prelungi internarea peste limita admisa

B. PATRIMONIU SI DOTARE 1. Detalii despre cladire Memoriu descriptiv

Spitalul Clinic nr. 3 de Urgen]\ Sf. Treime Ia[i a intrat `n func]iune `n 14 octombrie 1972, av=nd `n componen]\ 412 paturi [i urm\toarele sec]ii clinice: Neurochirurgie I cu 82 paturi; Neurochirurgie II cu 70 paturi; Neurologie I cu 80 paturi; Neurologie II cu 70 paturi; Oftalmologie cu 80 de paturi; ATI cu 30 de paturi. Situat`n cartierul T\t\ra[i, str. Ateneului nr. 2 spitalul a fost construit pe un teren salubru, departe de sursele de poluare a aerului de zgomote [i vibra]ii la mai mult de 50m fa]\ de principala arter\ `n circula]ie [i are un parc propriu.
6

Cl\direa are 7 etaje, demisol [i subsol tehnic `n sistem monobloc cu o orientare optim\ (latura lung\ fiind cuprins\ `n unghiul format de direc]iile SE [i SV deci paralel\ cu v=nturile dominante din anotimpul rece, saloanele av=nd orientare sudic\. Dotarea cu instala]ii Alimentarea cu ap\ rece potabil\ [i cu ap\ cald\ se face din sursa central\ `n regim permanent. Pentru asigurarea apei `n perioada eventualelor `ntreruperi spitalul are un rezervor `ngropat ci o capacitate de 150m3 ap\, iar pentru aproviziuonarea cu ap\ a etajelor superioare se folosesc hidrofoare. Re]elele de alimentare cu ap\ situate sub limita de `nghe] [i nu se intersecteaz\ cu coloanele de canalizare. Fiecare `nc\pere, `n care se acord\ `ngrijiri medicale sau se desf\[oar\ activit\]i gospod\re[ti, este prev\zut\ cu chiuvet\ cu ap\ cald\ [i ap\ rece. Re]eaua de canalizare a blocului alimentar este prev\zut\ cu separatoare de gr\simi. Confortul termic al asisten]ilor este asigurat de calorifere existente `n toate `nc\perile spitalului. Aburul tehnologic necesar pentru steriliz\ri nu este furnizat de CET. Alimentarea unit\]ii cu energie electric\ se face continuu, iar punctele vitale sunt racordate la grupul electrogen propriu. Pentru `mbun\t\]irea microclimatului `n s\lile de opera]ii `n sec]ia ATI [i `n c=te 2 rezerve de pe etaje au fost montate instala]ii de aer condi]ionat. Alimentarea cu fluide medicinale se face prin instala]iile aflate `n sec]ia ATI, s\li de opera]ii [i `n UPU. Gurile de aspira]ie sunt men]inute `n stare de func]ionare. Colectarea rezidurilor, menajere se face `n recipien]ii metalici cu capac ce sunt transporta]i [i goli]i `n containerele amplasate pe o platform\ betonat\ situat\ la peste 30m de spital (`n apropierea por]ii nr. 2). Dup\ golire, recipien]ii se spal\, se dezininfecteaz\ se pun la scurs. Rezidurile infecte se colecteaz\ separat `n sacii din polietilen\, afla]i `ntr-un recipient din materaial plastic cu care sunt transporta]i la crematoriu. Aici rezidurile infecte sunt arse `mpreun\ cu sacii iar recipien]ii `n care au fost sacii sunt prelucra]i sanitar. Crematoriul are 2 guri de ardere cu ardere cu gaz metan are co[ul de evacuare pe spital [i reu[e[te s\ neutralizeze `n totalitate rezidurile infecte. La parterul spitalului - format din 4 tronsoane ca [i etajul I - se afl\ cabinetele medicale de consulta]ii de neurochirurgie, neurologie [i oftalmologie, cabinetul ORL, b\i pentru B [i F grupuri sanitare. Cabinetul stomatologic, o parte a serviciului de explor\ri func]ionale [i din laboratorul de radiodiagnostic, sala de opera]ii oftalmologice septice, sala 6 pentru interven]ii chirurgicale mici, apar]in=nd Clinicii de Neurochirurgie, ca [i Sala 5 unde se efectueaz\ interven]iile chirurgicale septice. Tot la parterul spitalului se afl\ Sec]ia de Chirurgie Septic\ apar]in=nd Sec]iei Neurochirurgie I [i av=nd `n componen]\ 2 saloane (cu 7 [i respectiv 3 paturi), un cabinet medical [i un grup sanitar. Separat de cel\lalte servicii [i av=nd un circuit func]ional propriu, la parter se afl\ [i Unitatea de Primire a Urgen]elor format\ din holuri, camera de resuscitare cardio-respiratorie cu dot\rile specifice, camera vestiar pentru medici, camer\ vestiar pentru cadre medii [i auxiliare [i un grup sanitar pentru personal.

Serviciul economic [i administrativ-gospod\resc este separat de serviciile medicale [i se situeaz\ tot la parterul unit\]ii ca [i s\lile de curs, amfiteatrul [i sala de rapoarte a Clinicii de Neurochirurgie. Dup\ ce au trecut prin cabinetul de consulta]ie, bolnavii merg la serviciul de intern\ri, apoi la baie, unde sunt prelucra]i sanitar (`mb\ia]i, li se taie unghiile [i dup\ caz sunt deparazita]i) [i dup\ ce predau hainele de strad\ [i primesc pijamale de spital sunt condu[i de personalul de la baie `n sec]ia unde au fost interna]i. Pentru p\strarea hainelor pacien]ilor la demisol exist\ o magazie cu aceast\ destina]ie dotat\ cu umera[e [i huse pentru fiecare bolnavi. Hainele pacien]ilor parazita]i, dup\ ce au fost tratate se pun `n sacii din material plastic [i se leag\ la gur\. Eviden]a pediculozei se face `ntr-un registru special, flat la serviciul baie-triaj. Etajul I format din 4 tronsoane cuprinde sec]ia ATI, s\lile de opera]ie ale clinicii neurochirurgie, sta]ia central\ de sterilizare, salon frizerie, farmacia, laboratorul de analize medicale, cabinete de explor\ri func]ionale, laboratorul de radiodiagnostic (inclusiv CT) [i cabinete ale medicilor. Sec]ia ATI Este dispus\ `n 2 tronsoane - un tronson sudic format din 2 salaone bolnavi [i o rezerv\ cu 2 paturi, camera de supraveghere, oficiu alimentar, magazia asistentei [efe, camera pentru lenjerie curat\, spa]iu pentru t\rgi [i un grup sanitar [i un tronson nordic format dintr-un salon [i 5 rezerve, o camer\ de supraveghere a bolnavilor, o camer\ pentru materiale, un grup sanitar pentru bolnavi [i separat un grup sanitar pentru personal. Spa]iile de lucru din sec]ie sunt marcate (sterile, nesterile). Eviden]a flacoanelor cu s=nge este ]inut\ `n registrul care are aceast\ destina]ie exist=nd frigider pentru p\strarea acestora. Exist\ un program strict de vizitare a bolnavilor, iar vizitatorii primesc pelerine pentru protec]ie la intrarea `n sec]ie. Sec]ia ATI este separat\ de cel\lalte servicii [i nu exist\ posibilitatea trecerii prin sec]ie c\tre o alt\ func]iune a spitalului. Blocul Operator al Clinicii de Neurochirurgie B.O. este format din s\lile de opera]ii nr. 1 [i 2 apar]in=nd Sec]iei Neurochirurgie II, din s\lile de opera]ie nr. 3 [i 4 apar]in=nd Sec]iei Neurochirurgie I [i din s\lile nr. 5 [i nr. 6 de care am amintit mai `nainte (situate la parter). Fiecare sal\ de opera]ie are sp\l\tor propriu precum [i pupinel pentru sterilizarea instrumentarului [i la 2 s\li 1 - 2, respectiv 3 - 4 o instala]ie pentru prepararea apei sterile pentru sp\larea chirurgical\. Fiecare sterilizare se consemneaz\ `ntr-un registru [i este `nso]it\ de testul chimic. Suprafe]ele de lucru din s\lile de opera]ie sunt marcate respect=ndu-se destina]ia lor. Apa steril\ este preparat\ zilnic. Materialul moale contaminat cu s=nge sau cu alte produse biologice se colecteaz\ `n saci din material plastic [i este incinerat `mpreun\ cu ace[tia `n crematoriu.

Sta]ia central\ de sterilizare ~n cadrul sta]iei centrale de sterilizare sunt sterilizate materialul moale pentru s\lile de opera]ie, trusele pentru pansamente, instrumentar ORL [i stomatologie, instrumentar de la radiologie. Eviden]a steriliz\rilor este consemnat\ `n registru, iar eficien]a acesteia este verificat\ prin teste chimice [i bacteriologice. Verificarea func]ion\rii este f\cut\ de personal specializat. Exist\ suprafe]e pentru sterile [i pentru nesterile, respect=ndu-se destina]ia lor. Circuitul func]ional al SCS este corspunz\tor. Farmacia Farmacia spitalului format\ din oficin\, camer\ depozit, laborator de preparare a solu]iilor sterile (nu se mai fac solu]ii sterile), birou farmacist diriginte, camer\ sterilizare, camer\ vestiar, grup sanitar, camer\ pentru calculator [i o camer\ depozit aflat\ la demisolul spitalului. Se respect\ circuitul func]ional al medicamentelor eliberarea acestora c\tre sec]ii f\c=ndu-se pe ghi[eul creat `n acest scop. Laboratorul de Analize Medicale Este format din laboratorul de bacteriologie, laboratorul de hematologie, laboratorul de biochimie, camera pentru depozitarea reactivilor, camera pentru flamfotometru, camera pentru balan]e, camera pentru sterilizare [i preg\tire medii de cultur\, camer\ sp\lare sticl\rie, camer\ pentru autoclavare sticl\rie contaminat\, grup sanitar [i du[, camere vestiar pentru cadre medii [i pentru chimi[ti, cabinet medic. Toate laboartoarele sunt racordate la re]eaua de gaz metan. Camera pentru preg\tirea mediilor de cultur\ este dotat\ cu lamp\ de ultraviolete pentru sterilizarea aerului. Sticl\ria cu produse sau medii de cultur\ contaminate, `nt=i se autoclaveaz\ apoi se spal\. Aer condi]ionat `n camer\ analizor. Serviciul de prosectur\ Laboratorul de anatomie patologic\ amplasat `n latura de NV a spitalului, separat de toate cel\lalte servicii se compune din laboratorul anatomo-patologic, camer\ depozitare cadavre cu dulap frigorific cadavre, sala de necropsie, sala pentru apar]in\tori (cu grup sanitar), birou, du[uri [i grup sanitar pentru personal. ~nc\perile sunt prev\zute cu sifoane de pardoseal\, iar pere]ii s\lii de necropsie sunt faina]a]i, ca [i cei din Laboratorul de Anatomie Patologic\, racordate la re]eaua de canalizare. Tavanul s\lii de prosectur\ este uleiat. Sala de disec]ie este `n leg\tur\ direct\ cu camera dulapului frigorific, iar sala de predare cadavre are acces propriu c\tre exterior. Se respect\ circuitul cadavrelor elimin=ndu-se astfel pericolul de contaminare. ~n toate `nc\perile serviciului de prosectur\ exist\ chiuvete cu ap\ cald\ [i rece. Blocul alimentar Blocul alimentar este amplasat la demisolul unit\]ii, separat de alte servcii, av=nd un circuit func]ional, urm=nd linia tehnologic\ a etapelor prepar\rii m=nc\rii [i se compune din camere, magazii (coloniale, alimente uscate, pentru ceap\), un beci cu 4 camere [i aerisire `n exterior, camera de zi a buc\tarului, o camer\ pentru zarzavat crud, o camer\ pentru tran[at, por]ionat carne crud\, 3 camere frigorifice, camer\ materiale de cur\]enie, buc\t\rie propriu-zis\ cu dot\rile specifice, sala de mese pentru

medicii de gard\=, camera asistentei dietetic\, camer\ vestiar pentru femei [i pentru b\rba]i, prev\zute cu grup sanitar [i du[. Toate `nc\perile sunt prev\zute cu sifoane de pardoseal\. Probele alimentare sunt p\strate `n frigiderul cu acesat\ destina]ie. ~n cadrul blocului alimentar mai sunt 2 dulapuri frigorifice [i o lad\ frigorific\ congelator. ~n anul; precedent au fost efectuate lucr\ri de repara]ii `n buc\t\rie prin faian]area pere]ilor p=n\ la tavan, montarea de gresie pe paviment, a fost `nlocuit\ instala]ia de vetila]ie [i plita. S-au efectuat lucr\ri de vopsitorie. Alimentele sunt distribuite c\tre sec]ii printr-un ghi[eu, iar personalul de la oficii preiau m=ncarea `n vase adecvate, acoperite cu capac [i protejate cu tifon a[ezate pe un c\ru] destinat transportului alimentelor cu care prin intermediul liftului pentru alimente sunt transportate la oficiile alimentare de pe sec]ii. Prelucrarea sanitar\ a vaselor [i a c\ru]ului cu care s-a transportat m=nacrae se face la nivelul oficiului din sec]ie, iar resturile alimentare sunt colectae `ntr-un recipient special prev\zut cu capac. Sp\l\torie Sp\l\toria spitalului este amplasat\ la demisolul unit\]ii, separat\ de serviciile [i sec]iile medicale leg\tura cu acestea realiz=ndu-se prin intermediul liftuliui. Urm=nd circuitul func]ional, sp\l\toria este format\ din urm\toarele `nc\peri. Camera primire sortare rufe murdare, sala de sp\lare, sala c\lcare mecanic\ (calandru), camer\ repara]ii lenjerie, camer\ pentru c\lcat manual, camer\ depozit - eliberare lenjerie curat\, sp\l\toria mai are de asemenea [i spa]ii anexe: camer\ vestiar pentru personal cu grup sanitar [i du[, camer\ depozit pentru detergen]i [i materiale pentru cur\]enie. Rufele provenite de la bolnavii cu risc septic se spal\ [i se dezinfecteaz\ separat. {i `n acest sector `n cursul anului trecut au fost efectuate lucr\ri de repara]ii capitale (pere]i, t=mpl\rie, ventila]ie, dar ma[inile [i utilajele au un grad avansat de uzur\, necesit=nd a fi `nlocuite. Sp\l\toria are un program propriu de primire [i de eliberare a lenjeriei pentru sec]ii. Re]eaua de canalizare este prev\zut\ cu separatoare de spum\. Lenjeria murdar\ este colectat\ `n sec]ii, `n saci impermebili (cauciuca]i) [i transportat\ la sp\l\torie, unde c\ru]ul [i sacii sunt (dezinfecta]i) [i transportat\ la sp\l\torie, unde c\ru]iul [i sacii sunt dezinfecta]i chimic [i sp\la]i. Lenjeria curat\ este transportat\ `n sec]ii `n saci de p=nz\ alb\. Sec]iile de spital Sec]iile clinice de neurochirurgie, neurologie [i oftalmologie sunt dispuse, respectiv la etajele 2-3, 4-5 [i 6 [i cuprind c=te 2 tronsoane (din st=nga [i din dreapta). Spa]iile de spitalizare (saloane, rezerve) au `n marea majoritate orientarea sudic\ pe latura nordic\ situ=ndu-se `nc\perile cu destina]ie administrativgospod\reasc\, oficiu alimentar cu sala de mese, magazia de materiale a asistentei [efe, s\lile de tratament [i pansamente, camera pentru asisten]i, camera pentru lenjerie curat\, camera pentru dezinfec]ia plo[tilor urinarelor etc., baie pentru bolnavi, baie [i grup sanitar pentru personal, separate de cele ale bolnavilor. ~n fiecare tronson exist\ 4 grupuri sanitare (separate pentru b\rba]i [i pentru femei) 2 du[uri [i o baie. De asemenea, `n tronsonul din dreapta al fiec\rei sec]ii exist\ c=te 2 rezerve cu confort `mbun\t\]it (una cu 2 paturi [i o alta cu 3 paturi).
10

~n camerele de tratamente instrumentarul [i materialele sterile sunt p\strate pe suprafe]e marcate cu inscrip]ia sterile, separat de cele nesterile, care se p\streaz\ pe suprafe]e marcate corspunz\tor. Trusele sterilizate sunt p\strate cu eticheta aplicat\ la sta]ia de sterilizare (cu data [i ora steriliz\rii). Colectarea rezidurilor infecte se face separat de cele menajerie sau asimilabile cu cele menajere. Echipamentele de protec]ie sunt purtate `n func]ie de specificul sec]iei. Vestiarele personalului din sec]ii situate la demisolul spitalului [i sunt `n camere separate pe sec]ii [i prev\zute cu grupuri sanitare [i du[. Condi]iile igienico-sanitare de spitalizare a bolnavilor [i de desf\[urare a activit\]ii de asisten]\ medical\ sunt verficate de SPCIN prin controale curente [i prin probe bacteriologice viz=nd factorii de mediu: `nc\rc\tura bacterian\, eficien]a m\sur\torilor de sanita]ie [i dezinfec]ia profilactic\, controlul cu laboratorul a eficien]ei steriliz\rii [i dezinfec]iei, respectare normelor privind asepsia [i antisepsia. Se acord\ o aten]ie deosebit\ punctelor fierbin]i din spital a c\ror problematic\ deosebit\ am detailat-o `n prezentul memoriu.
Documentatia tehnica Documentatia tehnica avuta la dispozitie arata ca proiectarea spitalului s-a efectuat n perioada 1967-1970 si executia a nceput n anul 1970. Calculul seismic s-a efectuat conform Normativului conditionat pentru proiectarea constructiilor civile si industriale din regiuni seismice, P13-63, revizuit sub denumirea Normativ pentru proiectarea constructiilor civile si industriale din regiuni seismice, indicativ P13-70. Ultima expertiza s-a ntocmit conform Cod de proiectare seismica, partea a IIIa:Prevederi pentru evaluarea seismica a cladirilor existente, indicativ P100-3/2008 si se refera numai la starea subsolului si nu a ntregii cladiri. Ansamblul de cladiri care constituie Spitalul clinic de urgente Prof.dr. Nicolae Oblu este prevazut la toate corpurile cu subsol tehnic. In fig.2.1 sunt prezentate tronsoanele componente ale cladirii printr-o sectiune orizontala la nivelul subsolului tehnic. Aria construita a cladirii este de 2882, 19 mp, iar aria desfasurata este de 14264.33 mp. Terenul pe care este amplasata cladirea are o arie de 17352 mp si este situat la o distanta de cca 19.00 m fata de axul strazii Ateneu. Se nvecineaza la nord cu cladirea Ateneului, la sud-est cu str. Ateneu si la sud-vest cu str. Rojnita, fig. B.1.2.

11

Fig. B.1.1 Corpurile cladirii Spitalului clinic de urgenta Prof.dr. Nicolae Oblu

12

Fig.B.1.2 Plan de amplasare n zona

SISTEMUL STRUCTURAL SI ANSAMBLUL ELEMENTELOR NESTRUCTURALE Constructia spitalului este compusa din mai multe tronsoane, fig. 2.1, n care se dispun unitar pe functiuni: blocuri operatorii, o unitate de primire urgente, triajul, sectii de cazare si de tratament ale bolnavilor, sectii de investigatii si laboratoare, arhive, spatii administrative, o capela, un amfiteatru, bucataria, spalatoria, spatii tehnice, lifturi, morga, cabinete medicale etc. si o serie de anexe cu functiuni adiacente spitalului. Cladirea are n plan forma de poligon regulat cu dimensiunile generale maxime 84.80 m x 53.40 m si regim de naltime variabil. naltimea nivelurilor este, fig. 3.1: ST 2.40 m, D = 3.45 m si restul etajelor 3.50 m.

13

Fig. B.1.3 naltimea nivelurilor Cele cinci tronsoane ale cladirii sunt separate prin rosturi seismice/dilatare si au cu regimuri de naltime diferite, fig. B.1.1: Tronsonul I are regim de naltime ST + D + P + 6E, cu o forma rectangulara n plan cu dimensiunile de 35.50 x 12.90 m si este delimitat de axele 1-18/i-m; Tronsonul II are regim de naltime ST + D + P + 7E, cu o forma rectangulara n plan cu dimensiunile de 19.35 x 13.25 m si este cuprins ntre axele 19-26/e-m; Tronsonul III are regim de naltime ST + D + P + 6E, cu o forma rectangulara n plan cu dimensiunile 35.60 x 12.90 m, fiind delimitat de axele 27-45/i-m; Tronsonul IV are regim de naltime ST + D + P + 1E, cu forma de U n plan si cu dimensiunile maxime de 49.50 x 18.50 m si este delimitat de axele 6-40/a-h; Tronsonul V are regim de naltime ST + D + P + 1E, cu forma de U n plan si cu dimensiunile maxime de 49.60 x 21.50 m, fiind cuprins ntre axele 6-40/n-u. 14

Sistemul de fundare este mixt, alcatuit din radiere partiale, grinzi de fundare si fundatii izolate tip bloc si cuzinet din beton armat (un sistem de fundare impropriu pentru o cladire de asemenea dimensiuni). Dupa cum se observa din fig. 3.1, pardoseala, n grosime de 10 cm, are la partea inferioara cota -6.05 m si uneori reazema pe fundatii. Spatiul dintre pardoseala si partea superioara a sistemului de fundare este umplut cu pamnt. Structura de rezistenta este alcatuita din cadre spatiale din beton armat monolit. Stlpii au sectiuni transversale variate, de la 30x30 cm la 50x65 cm, grinzile transversale au sectiunea 30x65 cm, iar cele longitudinale 30x40 cm, respectiv 30x50 cm. Placile planseelor sunt din beton armat si au grosimi variind de la 7 cm pna la 14 cm, functie de deschidere si destinatia ncaperilor. La subsolul tehnic nchiderile exterioare sunt executate din panouri prefabricate din beton armat, izolate hidrofug si prevazute la interior, ntre stlpi, cu zidarie de caramida plina pna la jumatatea naltimii stlpilor, unde zidul se termina cu o centura din beton armat. nchiderile exterioare de la demisol n sus sunt realizate n mare parte din zidarie cu goluri verticale cu grosimea de 30 cm, dar sunt si pereti din blocuri de BCA. Peretii de compartimentare sunt realizati din zidarie de caramida si/sau BCA de diferite grosimi pentru a asigura izolatia fonica. Peretii noi de compartimentare sunt executati din placi din gipscarton pe schelet metalic. Acoperisul cladirii este de tip terasa si este alcatuit din straturi succesive ce cuprind dale de beton, bariera de vapori, termoizolatie, sapa pentru asigurarea pantelor, hidroizolatie si un strat de protectie a hidroizolatiei. Nu sunt semnalate degradari structurale ale elementelor portante din tasari diferentiate sau din actiuni seismice. Sistemul structural existent cadre spatiale din beton armat este favorabil preluarii actiunilor exterioare, fapt demonstrat prin buna comportare al acestuia la cele patru cutremure vrncene puternice cu magnitudinea peste 6.0: _ 04.03.1977 M = 7.2 _ 30.08.1986 M = 7.0 _ 30.05.1990 M = 6.7 _ 31.05.1990 M = 6.2 Aceste cutremure s-au resimtit n Iasi cu intensitati cuprinse ntre VI si VIII pe scara MSK (MM). Degradarile semnalate la nivelul subsolului tehnic sunt datorate exploatarii defectuoase si a lipsei de ntretinere a cladirii ntr-o anumita perioada de timp. 2. Inventarul patrimoniu
Aparatura medical de performant detinut:
Act detinere Term en de valab ilitate act Nr. autor izatie utiliz are MSP/ OTD M Service / intretine re periodic a Verifica re metrolog ica

Nr. crt.

Categorie / tip aparat

Denumire aparat / dispozitiv

Numar si serie

Data fabrica tiei

Tip act

Num ar act

APERTO

ECHIPAMENT DE IMAGISTICA PRIN REZONANTA MAGNETICA TIP" OPEN " RMN02/17.06.08

KR10761 801

20-Aug08

FACT URA

714

10

DA

15

SISTEM DE NEUROEND OSCOPIE SISTEM DE PRELUCRA RE SI ANALIZA A SEMNALEL OR PE CALCULAT OR (CALC. IMP. SI MICROSOF T WINDOWS XP PRO O

SISTEM DE NEUROENDOSCOP IE

RFQ 0064225

2011

FACT URA

3525

SISTEM DE PRELUCRARE SI ANALIZA A SEMNALELOR PE CALCULATOR (CALC. IMP. SI MICROSOFT WINDOWS XP PRO O

22-Dec06

FACT URA

96188 92

DA

8610860 EVITA 2

RESPIRATOR DRAGER EVITA 2

ARFN0023

2008

8412400 EVITA2

RESPIRATOR DRAGER EVITA 2

ARJM0043

09-Jul07

DRAGER EVITA2

RESPIRATOR DRAGER EVITA 2

ARFH0039

2007

DONA TIE CRUC EA ROSIE ACT DONA TIE CRUC EA ROSIE DONA TIE CRUC EA ROSIE FACT URA FACT URA FACT URA FACT URA FACT URA FACT URA FACT URA FACT URA FACT URA

2011

DA

5746

DA

5746

MONITOR BENEVIUW T5 MONITOR MEC 1000 MONITOR MEC 1000 MONITOR MEC 1000 MONITOR MEC 1000 MONITOR MEC 1000 MONITOR HEMODINA MIC MIDAS REX SYSTEM IPC MIDAS REX SYSTEM MyLab ClassC (ESAOTE Spa/ITALIA)

MONITOR BENEVIUW MONITOR MEC 1000 MONITOR MEC 1000 MONITOR MEC 1000 MONITOR MEC 1000 MONITOR MEC 1000 MONITOR HEMODINAMIC

6802 30 66760 AQ7C107 267 AQ7C107 266 AQ7C107 268 AQ7C107 270 AQ7C107 269 BSM-330 1K

06-Dec07 06-Dec07 06-Dec07 06-Dec07 06-Dec07 06-Dec07 20-Dec07

128

10

DA

128

10

DA

128

10

DA

10

128

10

DA

11

128

10

DA

12

128

10

DA

13

87

10

14

CRANIOTOM

EM 200

2012

20130 11 20112 518

15

CRANIOTOM Sistem ultrasonografic de inalta performanta cu modul de navigatie

EM200

2011

16

2431

2012

FACT URA

2919

GARANTI E

B.O.

16

virtuala transcraniana

17

EDAN VENTILATO R AMADEUS

ELECTROCARDIOG RAF SE600 VENTILATOR AMADEUS

B0369D

2010

PV

8491

DA

UPU

18

1914

2000

A.E. CONT RACT SPON SORIZ ARE CONT RACT SPON SORIZ ARE CONT RACT SPON SORIZ ARE FACT URA FACT URA FACT URA

81178 6

10

19

AGILENT

APARAT EKG AGILENT

US00500 178

31-Mar03

21050

10

20

M4735A

DEFIBRILATOR MANUAL AGILENT

US00106 712

31-Mar03

8037

10

DA

21

M4735A

DEFIBRILATOR MANUAL AGILENT

US00106 681

31-Mar03

8037

10

DA

22

Palm Care plus

PULSOXIMETRU

161NI5152 700-0510193 80004E0049

2012

356

23

MP 700

MONITOR FUNCTII VITALE- MP 700 MONITOR FUNCTII VITALE-MP 800 + SENZOR DE TEMPERATURA MONITOR PRESIONAL COLIN BP -508 SERIA 010050JJ STATIE MONITORIZARE STATIE MONITORIZARE CONSOLA DISTRIBUTIE FLUIDE MEDICALE APARAT DE VENTILATIE ARTIFICIALA PENTRU PACIENTI PEDIATRICI SI ADULTI APARAT DE VENTILATIE MECANICA DE INALTA PERFORMANTA APARAT DE VENTILATIE ARTIFICIALA PENTRU PACIENTI PEDIATRICI SI ADULTI

20-Dec06 20-Dec06

73047 29 73047 29

DA

24

MP 800

DA

25

COLIN BP508 HYPERVIS OR HYPERVIS OR

010050JJ 300BBCT O

19-Feb07 06-Dec07 06-Dec07 18-Dec07

DONA TIE FACT URA FACT URA FACT URA 128 128 2651

DA

26 27 28

10 10 10

29

EVITA XL

ARZF 0315

01-Oct08

FACT URA

62329

10

DA

30

EVITA XL

ASAN 0338

2009

FACT URA

64017

10

DA

31

EVITA XL

ARZF 0314

01-Oct08

FACT URA

62329

10

DA

17

32

SERVO VENTILATO R 300A IVENT 201

APARAT DE VENTILATIE VENTILATOR DE MEDIE PERFORMANTA VENTILATOR DE MEDIE PERFORMANTA APARAT ANESTEZIE APARAT ANESTEZIE APARAT ANESTEZIE MEDIE PERFORMANTA APARAT ANESTEZIE MEDIE PERFORMANTA SISTEM ANESTEZIE MED PERFORMANTA PRIM SISTEM ANESTEZIE MED PERFORMANTA PRIM MICROSCOP OPERATOR(MOELL ERWEDEL/GERMANIA) TERMOSTAT INCLUDERE PARAFINA TERMOSTAT INCLUDERE PARAFINA MICROSCOP BINOCULAR MICROTOM BIOCUT REICHERTJUNG CENTRIFUGA 12 POSTURI pHmetru cu microprocesor AGITATOR MAGNETIC VORTEX MIXER BALANTA ANALITICA STERILIZATOR CU ABUR AUTOMATIZAT POUPINEL 100 DM3 SISTEM DE STERILIZARE CU PLASMA MIC SISTEM DE STERILIZARE CU PLASMA MEDIU

23113

2005

FACT URA FACT URA

51670 08 29176 1 29176 1 17443 12821 33 62329

10

33

IV 22690

10

34 35 36 37

IVENT 201 FABIUS PLUS FABIUS PLUS TIP I FABIUS TIRO TIP I FABIUS TIRO PRIM NC 10.2-SP2

IV 22694 ASDM031 7 ASDN013 5 ARZH 0068 ARZH004 8 SP2090865

2009 2012 2012 01-Oct08 01.oct.0 8 01-Dec08

FACT URA FACT URA FACT URA FACT URA FACT URA FACT URA

10 10 10 10 GARANTI E GARANTI E DA

38

62329

10

DA

39

2284

10

40

PRIM NC 10.2-SP2

SP2090848

01-Dec08

FACT URA

2284

10

41

MOELLER 20-1000FG TERMOSTA T INCLUDERE PARAFINA TERMOSTA T INCLUDERE PARAFINA OPTIKA B350 MICROTOM BIOCUT ECO SPIN II 211

238

2013

FACT URA

27896 4

10

GARANTI E

B.O.

42

31-Mar73

DONA TIE

DA

43

31-Mar73 218567 2010 28-Feb92 20104016 699003 R800004 381 315427 80324 2012 2012

DONA TIE FACT URA MSP FACT URA FACT URA FACT URA FACT URA FACT URA FACT URA FACT URA FACT URA 55907 20 55907 20 1891 10 10 10 300 279 20101 319 10

DA

44 45 46 47

DA

48

SA7&SA8

2012

49 50 51 52

AS 60/C/2 STERIVAP 636-1 P0UPINEL 100 DM3 STERRAD NX STERRAD 100S

2012 01-Nov08 31-Dec90

DA DA

70891

12-Dec07 12-Dec07

53

73652

10

DA

18

54 55 56

ASPIRATOR CHIRURGIC AL PUMP AP 12 TD 411M RS ASPIRATOR CHIRURGIC AL MOBIL ST 80 CXL FORCE28PCH

ASPIRATOR CHIRURGICAL INJECTOMAT ASCOR UNITATE DE CHIRURGIE TD 411M - RS ASPIRATOR CHIRURGICAL MOBIL ST 80 MICROSCOP BINOCULAR UNITATE ELECTROCHIRURG IE VALLEYLAB APARAT AUTOTRANSFUZIE SANGUINA CONTINUA PULSOXIMETRU SISTEM NEURONAVIGATIE RADIONICS OTS3 APARAT ELECTROCHIRURG IE SURTRON120 APARAT ELECTROCHIRURG IE SURTRON160 APARAT ELECTROCHIRURG IE SURTRON120 APARAT ELECTROCHIRURG IE SURTRON120 APARAT ELECTROCHIRURG IE SURTRON120 POUPINEL

1015028 415407 4RSD-3A1454

25-Aug03 2007 31-May03

MSP FACT URA PV BANC A MON DIAL A FACT URA MSP

PV 33656 77

10 10 10 DA DA

57

31-May03

PV 40186

10

DA

58

10043779 4 F1F40189 T ATLG 014779 161NI5154

2013 25-Aug03

18808 ADRE SA336 56 3031

GARANTI E 10

59

60 PALM CARE PLUS OTS3 SURTRON1 20 SURTRON1 60 SURTRON1 20 SURTRON1 20 SURTRON1 20 STERILIZAT OR CU AER CALD TIP EC 100 STERILIZAT OR CU AER CALD TIP EC 100 STERILIZAT OR CU AER CALD TIP EC 100 STERILIZAT OR CU AER CALD TIP EC 100 STERILIZAT OR CU AER CALD TIP EC 100 DIATROM16 0 DIATROM16 0

2012

FACT URA FACT URA FACT URA FACT URA FACT URA FACT URA FACT URA FACT URA FACT URA

GARANTI E

61 62

2012 29-Aug02

356 10 73047 36 73047 36 73047 36 73047 36 73047 36 42196 83 DA

63

44758306

22-Dec06 22-Dec06 22-Dec06 22-Dec06 22-Dec06 18-Dec06

DA

64

55071307

DA

65

44450906

DA

66

44587206

DA

67

44758206

DA

68

1005,07

10

DA

69

POUPINEL

1005,05

27-Dec06

FACT URA

42196 83

10

DA

70

POUPINEL

1005,01

18-Dec06

FACT URA

42196 83

10

DA

71

POUPINEL

1005,14

18.dec. 06

FACT URA

42196 83

10

DA

72

POUPINEL ELECTROCAUTER DIATROM160 ELECTROCAUTER DIATROM160

1005,06 28752859 07 18046084 07

18-Dec06 29-Nov07 29-Nov07

FACT URA FACT URA FACT URA

42196 83 77 77

10

DA

73 74

10 10

DA DA

19

75 76 77 78 79 80 81 82

DIATROM16 0 DIATROM16 0 DIATROM16 0 BF 3017 ALTIUS HF 200W ALTIUS HF 200W ALTIUS HF 200W MOLER WEDEL VM900 MOLER WEDEL HIR 700 CUSA EXCEL 9

ELECTROCAUTER DIATROM160 ELECTROCAUTER DIATROM160 ELECTROCAUTER DIATROM160 INJECTOMAT PUMP AP12 ASCOR STERILIZATOR CU OXID DE ETILENA RADIOCAUTER RADIOCAUTER RADIOCAUTER MICROSCOP OPERATOR NEUROCHIRURGIE MICROSCOP OPERATOR NEUROCHIRURGIE SIST. DE ASPIRATIE CU ULTRASUNETE PT. ABLATIE TUM. SIST. DE ASPIRATIE CU ULTRASUNETE PT. ABLATIE TUM. MODUL DE STERILIZARE INSTALATIE STERILIZARE INSTALATIE STERILIZARE INSTALATIE STERILIZARE ELECTROMIOGRAF CU 4 CANALE ELECTROCARDIOG RAF MODULAR BTL - 12 CANALE EEG CU POTENTIALE EVOCATE APARAT EEGHIPOCRAT 1000 ELECTROCARDIOG RAF HOLTER -APARAT PENTRU MASURARA TENSIUNII (SPONSORIZARE)

28745371 06 00550713 07 28752856 07 415407 24520480 13

29-Nov07 29-Nov07 29-Nov07 29-Nov07

FACT URA FACT URA FACT URA FACT URA PVMSP

77 77 77 77 308

10 10 10 10 10

DA DA DA DA DA

2009 2009 M081201 00307 SN231 SN18261 6520 HGA1300 103IE 2012

FACT URA FACT URA FACT URA GARANTI E DA FACT URA FACT URA 12782 84 12821 33

83

2001

84

2010

10

85

2013

10

GARANTI E

86

CUSA EXCEL AMSCO 3053 ISM3.1 ISM3.1 ISM3.1 NEURONMEP-4 ELECTROC ARDIOGRA F MODULAR BTL - 12 EEG CU POTENTIAL E EVOCATE EEG 12 CANALE EKG 3 CANALE HOLTER APARAT PENTRU MASURARA TENSIUNII (SPONSORI ZARE)

HDK0700 6021E 601118 85738569 90289025 91129113

2009

FACT URA PV FACT URA FACT URA FACT URA FACT URA FACT URA

12757 74 1182 254 325 195 113

10

DA

87 88 89 90 91

2011 2005 2005 2005 2011

DA

92

99080744

31-May00

DA

93 94 95

1005.0706 5934

31-Jan01 16-Aug05

FACT URA FACT URA 96332 7

10 10

DA DA DA

96

SN20050 A0250000 20

23-Dec05

FACT URA

36727

20

97 98 99 100 101 102 103 104 105

APARAT DISTILAT APA 30 L/H AES-75 AES-75 CENTRIFU GA ELECTRICA OXY-50 OXY-50 ROTOFIX 32 A PERFUZOR 50ml

APARAT DISTILAT APA 30 L/H AUTOCLAV VERTICAL AUTOCLAV VERTICAL CENTRIFUGA ELECTRICA PULSOXIMETRU PULSOXIMETRU CENTRIFUGA INJECTOMAT SISTEM NEUROENDOSCOP IE GAAB CM560D CM 560D 17433 1979 37541 37542

02-Feb09 2012 2012 31.mar. 73 2012 2012 2012

FACT URA FACT URA FACT URA FACT URA FACT URA FACT URA FACT URA

9 14 14

10

DA 256 256 290 GARANTI E DA GARANTI E

2013 313-0530574 3000101 13-Dec06 29-Dec06 29-Dec06 2010

FACT URA AVIZ EXPE DITIE AVIZ EXPE DITIE AVIZ EXPE DITIE PV AVIZ EXPE DITIE PV

5582 47856 95 47855 71 47855 71 1004

GARANTI E 8 DA

106

ANALIZOR COGULARE TETRA URITEST 300 ANALIZOR BIOCHIMIE VITROS 950 Nihon MEK 6400 ANALIZOR HEMATOLO GIE CELLTAC MEK 6318 GEM PCL RAMP MODUL A PICCOLO EXPRESS TRIAGE METERPRO GEM PREMIER 3000 GEM PREMIER 3000 APLANOME TRU ARGUS

ANALIZOR COGULARE TETRA SPECTROFOTOME TRIE TIP URITEST 300 ANALIZOR BIOCHIMIE VITROS 950 ANALIZOR HEMATOLOGIE ANALIZOR HEMATOLOGIE CELLTAC MEK 6318 APARAT DE COAGULARE ANALIZOR BIOCHIMIE ANALIZOR BIOCHIMIE ANALIZOR ANALIZOR

107

DA

108 109

9501298 11519

8 8

DA DA

110

00206A0

29-Dec06

47855 71

DA

111 112

1026 901026

2010 2008

956

8 8

DA DA

113

P03969

2008

CONT RACT COM ODAT

1519

DA

114 115

50651 19599

2009 2006

8 8

DA DA

116

ANALIZOR APLANOMETRU ARGUS

21055

2007 10-Dec08 FACT URA

DA

117 118

1255

10

119

BIOMICROS COP CU APLANOME TRU

BIOMICROSCOP CU APLANOMETRU

06-Dec07

FACT URA

455

10

21

120

ASET38 JINLING01 CT AURA + INJECTOR + ACCESORII COMBIGRA PH QADRO MERCURY 332 AQUILION1 6 TSX 101A/G SISTEM REPRODUC ERE IMAGINIKODAK DRY VIEW NBP 190 MASINA AUTOMATA DE DEVELOPA T INSTALATIE FIXA ANGIOGRA FIE EVERVIEW 7500 RADIUS XP9 (DFG) ELECTROC ARDIOGRA F CARDIOCA RE PM50 ARGUS TM7C POMPA VOLUMED PUMPVP50 05 ECOGRAF UTILIZARE MULTIPLA PROSAUND SSD 3500SX ASPIRATOR BASIC E100

APARAT ANESTEZIE COMPUTER TOMOGRAF AURA + INJECTOR + ACCESORII ECHIP. RAD.HOFFMAN ECHIPAMENT RADIOGRAFIE,FLU OROSCOPIE MERCURY332 COMPUTER TOMOGRAF TOSHIBA

12101290 1 9219

2010 31-Dec03 29-Aug02 01-Jan07

FACT URA PV FACT URA

20100 81 81200 3

10

121

12

DA

122

66189

12

DA

123

4062631

MSP

PV132

DA

124

GME1163 741

2011

FACT URA

615

12

GARANTI E

125

MASINA AUTOMATA DE DEVELOPAT

11751D

16-Apr05

FACT URA

90107 35024

12

126

PULSOXIMETRU MASINA AUTOMATA DE DEVELOPAT

21698896

FACT URA 04-Dec07 FACT URA

213

DA

127

201

12

DA

128

INSTALATIE FIXA ANGIOGRAFIE APARAT RADIOLOGIE MOBIL EVERVIEW7500 APARAT RADIOLOGIE MOBIL CU BRAT C ELECTROCARDIOG RAF

76741079 2

28-Nov07

FACT URA

75024 368

129

F2S0725 6 183/12/00 016

06-Dec07

FACT URA FACT URA

12704 02 12821 35

130

2012

GARANTI E

131

EF05000 33

29-Nov07

FACT URA DONA TIE DONA TIE AVIZ EXPE DITIE

78

10

DA

132 133

PULSOXIMETRU MONITOR PACIENT SCHILLER POMPA VOLUMED PUMPVP5005 ECOGRAF UTILIZARE MULTIPLA PROSAUND SSD 3500SX ASPIRATOR BASIC ETUVA 192/74 27002

2000 23.nov. 00 31-Oct00

DA 10 81175 4 DA

134

10

135

26-Sep08

FACT URA

861

10

136 137

23-Nov00 1999

DONA TIE FACT URA 217

10

DA DA

22

138 139 140 141 142

DEFIBRILAT OR MANUAL INJECTOMA T INJECTOMA T INJECTOMA T STERILIZAT OR CU AER CALD JIN LING 01 ASET 38 SURGIMAX Harmony LC dual 500 Harmony LC dual 500 Harmony LC dual 500 Harmony LC dual 500 Harmony LC dual 500 EASYMAX

DEFIBRILATOR MANUAL INJECTOMAT INJECTOMAT INJECTOMAT STERILIZATOR CU AER CALD Ap. Anestezie cu ventilator si vaporizator MASA DE OPERATIE LAMPA DE OPERATIE LAMPA DE OPERATIE LAMPA DE OPERATIE LAMPA DE OPERATIE LAMPA DE OPERATIE MASA DE OPERATIE MASA DE OPERATIE MASA DE OPERATIE MASA DE OPERATIE MASA DE OPERATIE MASA DE OPERATIE UNIVERSALA SISTEM DE BIOPSIE CEREBRALA(ESAO TE Spa/italia)

02253

29-Nov07 19-Mar09 19-Mar09 19-Mar09 30-Nov01

FACT URA FACT URA FACT URA FACT URA

78 177 177 177

10 10 10 10 10

DA

143 144 145 146 147

12101290 1 STERIS STERIS STERIS STERIS

2010 2007 2007 2007 2007

FACT URA FACT URA FACT URA FACT URA FACT URA FACT URA FACT URA FACT URA FACT URA FACT URA FACT URA PV/B M FACT URA FACT URA

20100 81

10 DA DA DA DA

148

STERIS

2008

DA

149

STERIS

2008

DA

150

STERIIS

2007

DA

151

EASYMAX

STERIS

2008

DA

152 153 154 155

EASYMAX AMSCO 3085 OPERA MF2185

STERIS

2008 2003

DA 491 40186 2160 DA

IBF FIUTAK

2003 2009

155

CBSL53X

189

2012

3207/0 9.13

GARANTI E

B.O.

23

C. RESURSELE UMANE Personalul medical este reprezentat de un numr de 74 de medici primari si specialisti, 66 medici rezidenti , 249 asisteni medicali, personal auxiliar sanitar 182, personal administrativ si deservire 64. Tabel nr.1 Situatia personalului medical la data de 10.04.2013 Categorie Nr posturi Nr posturi % acoperire Nr posturi cu personal ocupate personal normate ocupate 2012 2011 2011 Medici 84 77 91.67 79 Personal 385 250 64.94 255 mediu sanitar 238 135 56.72 139 Personal auxiliar sanitar 45 35 77.78 37 Personal medical cu studii superioare

% acoperire cu personal 2012 94.05 66.23 58.40

82.22

Tabel nr.2 Indicatori de structura a resurselor umane


Categorie de indicator DENUMIRE INDICATOR Proportia medicilor din totalul personalului Proportia personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului Proportia personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical Valori medii nationale 7,11 52,42 2010 11.95 76.40 2011 11.96 77.17 2012 11.60 83.11

16,71

15.64

20.49

22.54

D. RESURSELE FINANCIARE Indicatorii economico financiari pe ultimii 4 ani


Categorie de indicator DENUMIRE INDICATOR Execuia bugetar fa de bugetul de cheltuieli aprobat; Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului; Procentul cheltuielilor de personal din totalul sumelor decontate de casele de asigurri de sntate din fondul naional unic de asigurri sociale de sntate pentru serviciile medicale furnizate, precum i din sumele asigurate din bugetul ministerului sntii cu aceast destinaie; 2010 81,5 57,8 2011 81 51,28 2012 89,75 54,21

C. Indicatori economicofinanciari

67

66,7

57,29

24

Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului; Costul mediu pe zi de spitalizare, pe fiecare secie; Procentul veniturilor proprii* din totalul veniturilor spitalului

9,5 362,7 25,5

7,88 341,3 25,1

8,47 255,35 18,57

*sintagma "venituri proprii" nseamn, n cazul acestui indicator, toate veniturile obinute de spital, exclusiv cele obinute n contractul cu casa de asigurri de sntate).

E. ACTIVITATEA CLINIC pitalul are ca teritoriu de deservire zona Moldovei (cu 99.07% din cazuri) i celelalte judee (cu 0.93% din cazuri). Orasul Iasi ocopera 59.82% din cazuri. 1. DISTRIBUTIA GEOGRAFICA A ACTIVITATII SPITALULUI Judetul de provenient Nr. cazuri % Nr. cazuri % 2011 2012 Alba Arad Arge Bacu Bihor Bistria-Nsud Botoani Braov Brila Buzu Cara-Severin Clrai Cluj Constana Covasna Dmbovia Dolj Galai Giurgiu Gorj Harghita Hunedoara 25 3 3 5 443 1 0 995 10 1 8 2 3 0 28 0 2 1 251 1 2 5 4 0.03 0.03 0.04 3.88 0.01 0.00 8.72 0.09 0.01 0.07 0.02 0.03 0.00 0.25 0.00 0.02 0.01 2.20 0.01 0.02 0.04 0.04 3 1 5 978 8 5 3 3 1 1 21 3 1 1 229 517 1 0.00 0.01 0.00 4.49 0.00 0.04 8.49 0.07 0.04 0.03 0.03 0.01 0.01 0.18 0.03 0.01 0.01 1.99 0.00 0.01 0.00 0.03

Ialomia Iai Ilfov Maramure Mehedini Mure Neam Olt Prahova Satu-Mare Slaj Sibiu Suceava Teleorman Timi Tulcea Vaslui Vlcea Vrancea Bucureti ALTE TARI TOTAL

0 6762 2 4 0 6 965 1 5 0 0 4 593 1 3 6 1142 1 119 13 14 11409

0.00 59.27 0.02 0.04 0.00 0.05 8.46 0.01 0.04 0.00 0.00 0.04 5.20 0.01 0.03 0.05 10.01 0.01 1.04 0.11 0.12

1 6890 1 1

0.01 59.82 0.01 0.01 0.00 0.00

950 3

8.25 0.00 0.03 0.00 0.00

1 628 3 7 1112 1 107 23 9 11518

0.01 5.45 0.00 0.03 0.06 9.65 0.01 0.93 0.20 0.08

2. DISTRIBUIA ACTIVITII CLINICE PE SECTII Sectia Externati 2011 % cazuri spitalizate din total cazuri 2011
21.58 17.88 9.03 18.22 14.66 18.62 100.00

Externati 2012

% cazuri spitalizate din total cazuri 2012


19.88 20.06 9.11 17.88 15.04 18.03 100.00

Neurochirurgie 1 Neurochirurgie 2 Neurochirurgie 3 Neurologie 1 Neurologie 2 Oftalmologie Total

2,455 2,034 1,027 2,073 1,668 2,118 11,375

2,242 2,263 1,028 2,017 1,696 2,034 11,280

26

3. DISTRIBUIA ACTIVITII CLINICE PE TIPURI DE INGRIJIRI, DE ACUTI SAU CRONICI TIP DE INGRIJIRE ACUTI PROCENT DIN TOTAL CAZURI 100%

Volumul activitii este 11280 (cu o medie lunar de 940 cazuri) in 2012. Durata medie de spitalizare are o valoare 7.6 zile in 2012. Indicele de complexitate a cazurilor are o valoare medie 1.9931 in 2012.

4. MORBIDITATE SPITALIZAT TABEL NR. 1. PRINCIPALELE CATEGORII MAJORE DE DIAGNOSTIC IN SPITAL


Nr. crt 1. Categoria majora de diagnostic TOTAL 2011 Nr. cazuri % TOTAL Cazuri 2012 % Cazuri

MDC 01 Boli si tulburari ale sistemului nervos 7095 2111 16 3 21 1 1548 93 12 2 1 4 27 62.37 18.56 7171 2032 13 5 35 63.58 18.02 MDC 02 Boli si tulburari ale ochiului MDC 03 Boli si tulburari ale urechii, nasului, gurii si gatlejului 0.14 0.12 MDC 04 Boli si tulburari ale sistemului respirator 0.03 0.04 MDC 05 Boli si tulburari ale sistemului circulator 0.18 0.31 MDC 06 Boli si tulburari ale sistemului digestiv 0.01 1621 61 14 0.00 MDC 08 Boli si tulburari ale sistemului musculo-scheletal si tesutului conjunctiv 13.61 14.37 MDC 09 Boli si tulburari ale pielii, tesutului subcutanat si sanului 0.82 0.54 MDC 10 Boli si tulburari endocrine, de nutritie si metabolism 0.11 0.12 MDC 11 Boli si tulburari ale rinichiului si tractului urinar 0.02 0.01 0.04 2 0.00 0.00 0.02 MDC 14 Sarcina, nastere si lauzie MDC 15 Nou-nascuti si alti neonatali

2. 3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11. 12.

13.

MDC 16 Boli si tulburari ale sangelui si organelor hematopoietice si tulburari imunologice 0.00 6 4 14 128 2 4 1 8 85 0.02

14.

MDC 17 Tulburari neoplazice (hematologice si tumori solide) 0.05 0.04 0.12 0.04 0.01 0.07 MDC 18 Boli infectioase si parazitare MDC 19 Boli si tulburari mentale MDC 21 Leziuni, otraviri si efecte toxice ale medicamentelor 1.13 0.75 MDC 23 Factori care influenteaza starea de sanatate si alte contacte cu serviciile de sanatate 13 303 11375 0.11 2.66 12 213 11279 0.11 1.89

15. 16. 17.

18.

19.

Pre-MDC
GRAND

5. UTILIZAREA SERVICIILOR Categorie de indicator Valori medii nationale Valoare proprie 20,20 292,00 80,00 Valoare proprie 30 Anexa 2

DENUMIRE INDICATOR

2010 11456 8.07

2011 11375 8.03

2012 11280 7.56 268.81 73.65 55.77 69.13 87.61

Numar pacienti externati total Durata medie de spitalizare pe spital Rata de utilizare a paturilor pe spital (zile) Rata de utilizare a paturilor pe B. Indicatori de spital (%) utilizare a Proportia pacientilor internati serviciilor din totalul pacientilor prezentati la camera de garda Proportia urgentelor din totalul pacientilor internati Procentul pacientilor cu complicatii si comorbiditati din totalul pacientilor externati

292.2 288.23 80.27 67.72 79.16 82.37 79.19 54.83 84.98 87.47

28

6. CALITATEA SERVICIILOR MEDICALE Categorie de indicator Valori medii nationale 1,58 Valoare proprie Anexa 2 30 Valoare proprie

DENUMIRE INDICATOR Rata mortalitatii intraspitalicesti pe spital Rata infectiilor nosocomiale

2010 6.7 1.49 71.44 2.78 12

2011 6 1.1 64.29 1.72 9

2012 6.5 0.83 69.2 1.51 3

D. Indicatori de calitate

Indice de concordanta intre diagnosticul la internare si diagnosticul la externare Procentul pacientilor internati si transferati catre alte spitale Numar reclamatii / plangeri pacienti

VII. PROBLEME IDENTIFICATE 1. Buget insuficient, prin asigurarea decontarii serviciilor medicle contractate si realizate la un tarif mult mai mic decat cheltuielile necesare rezolvarii cazurilor. 2. Buget insuficient pentru programele nationale de sanatate. 3. Scaderea veniturilor proprii, prin introducerea coplatii si anularea taxelor practicate anterior de spital. 4. Personal insuficient, prin blocarea posturilor vacantate.

VIII. PRIORITTI PE TERMEN SCURT, MEDIU SI LUNG

PRIORITTI PE TERMEN SCURT( 1 AN)- 2011

Realizari 2011: 1.Realizarea in cadrul Spitalului clinic de Urgenta prof.dr.N.Oblu Iasi a unui centru de excelenta in stiinte neurale pentru regiunea de Nord-Est a Romaniei, pentru care in afara noilor metode de investigatii a patologiei tumorale cerebrale s-au implementat: -tehnici moderne de neurochirurgie minim invazive -neuroendoscopia craniana si spinala (prin achizitionarea ca dotare independenta a unui endoscop -cresterea numarului de interventii in tratamentul endovascular al M.A.V. cerebrale si anevrismelor 29

-implementarea si dezvoltarea tehnicilor stenting-ului carotidian -implementarea si dezvoltarea tehnicilor microchirurgicale prin achizitionarea in anul 2011 a unui microscop chirurgical -implementarea si dezvoltarea tehnicilor de electrofiziologie prin dotarea in anul 2011 cu un aparat performant Electromiograf -implementarea si dezvoltarea de tehnici de kyfoplastie, vertebroplastie si biopsie vertebrala transcutanata -mentinerea si dezvoltarea procedurilor de instrumentatie spinala (fixarea

transpendiculara toraco-lombara, fuziune cervicala anterioara si posterioara 2.In vederea dezvoltarii activitatii de cercetare si inovare in domeniul medical s-au achizitionat in anul 2011 ca dotari independente si urmatoarele aparate moderne: computer tomograf scan 40 slice; craniotom si drill; microscop operator pentru neurochirurgie; instrumentar microchirurgical; statie moderna de sterilizare 3.Clinicile din cadrul Spitalului Clinic de Urgente Prof.dr.N.Oblu Iasi au participat la proiectul parteneriat de cercetare si studii clinice Transplant autolog de tesut neural din mucoasa olfactiva si celule stern in tratamentul leziunilor maduvei spinarii la caine. In anul 2011 s-au organizat de catre spital: -prima conferinta de management modern in neurochirurgie -conferinta de neuro-oftalmologie -conferinte despre tratamentul endovascular al MAV si anevrismelor intracraniene si spinale

PRIORITTI PE TERMEN MEDIU( 1-3 ANI)- 2012-2013

Realizari 2012 1.In vederea dezvoltarii activitatii de cercetare inovare in domeniul medical in anul 2012 s-au achizitionat ca dotari independente urmatoarele : -sistem de neuroendoscopie transfenoidal -sistem ultrasonografic de inalta performanta cu modul de navigatii virtual transcraniana -radiocauter -sistem de transfuzie sangvina

30

2.Clinicele din cadrul Spitalului Clinic de Urgente Prof.dr.N.Oblu Iasi au participat la studiul clinic explorator prospectiv multinational deschis cu un singur brat care evalueaza tolerabilitatea si eficacitatea lacosamidei care este adaugata la levetiracetam cu scaderea concomitenta a antiepilepticelor blocante a canalelor de sodiu la subiectii cu crize epileptice partial necontrolate. 3.Implementarea sistemului de control managerial la nivelul spitalului prin: -intocmirea de proceduri interne pentru actul medical din fiecare clinica -stabilirea criteriilor de evaluare a personalului -rectualizarea fiselor de post pentru intregul personal -intomirea de protocoale clinice -infiintarea nucleului de calitate -intocmirea de proceduri operationale si de lucru pentru toate compartimentele -reactualizarea ROI, ROF, a organigramei si a statului de functiuni -procedura de management strategic al spitalului -semnarea contractului de management cu fiecare sef de

sectie/clinica/laborator/departament -procedura de management operational al informatiilor -procedura de management al resurselor umane -procedura de management al mediului de ingrijire -procedura de management al calitatii serviciilor -procedura cu drepturile pacientilor si comunicarea -procedura de gestiune a datelor pacientului -procedura de management al ingrijirilor de sanatate -procedura de prevenire si gestiune a riscurilor -procedura de management al infectiilor nosocomiale -procedura de siguranta transfuziei si a transplantului -certificarea sistemului de management conform standardelor internationale ale calitatii ISO 9001 -demararea procedurilor legale in vederea asigurarii conditiilor de acreditare a spitalului in trim.I/2014. Propuneri 2013 1.Pentru imbunatatirea conditiilor de realizare a actului medical din cadrul spitalui se au in vedere in anul 2013 urmatoarele: -reabilitarea ambulatoriului integrat in baza unui program europeana 31

-finalizarea reparatiei capitale a instalatiilor electrice -reabilitarea scarii de acces bolnavi-latura de sud a cladirii existente a spitalului -reabilitarea rezervelor de lux -inlocuirea paturilor din spital -implementarea standardului de mediu ISO 14001 -implementarea standardului de securitate si sanatate in munca OHSAS 18001 -obtinerea certificarii RENAR a Laboratorului de analize medicale -definitivarea tuturor procedurilor in vederea acreditarii spitalului in trim1/2014

PRIORITTI PE TERMEN LUNG ( 3-5 ANI) 2014-2015 Propuneri pentru anul 2014 1.Respectarea structurii organizatorice aprobate pentru fiecare

sectie/clinica/compartiment, a normelor privind capacitatea maxima de paturi in saloane si rezerve, aria utila minima/pat, dotarea minima necesara fiecarui salon cu asigurarea categoriilor de spatii obligatorii prevazute prin Ordinul MSP nr.914/2006 2.Refacerea instalatiilor sanitare si termice. 3.Achizitionarea ca dotari independente a urmatoarelor : - 2 buc.sistem PACS ca sunt sistme moderne de investigare in radiologie si imagistica medicala care presupun un grad ridicat de precizie si putin traumatizant pentru pacient - 1 buc. Aspirator ultrasonic pentru uz neurochirurgical in blocul operator necesar atat pentru intubarea bolnavilor in coma cat si in cazul traumatismelor - 2 buc aparate de anestezie generala - 3 buc.ventilatoare pentru clinica ATI - 1 buc.neutralizator deseuri medicale 4.Consolidarea structurii de rezistenta a cladirii spitalului, izolarea termica, inlocuirea tamplariei pe latura de sud si reabilitarea totala a spatiilor hoteliere din fiecare clinica. 5. Modernizarea spatiilor de cazare. 6. Reabilitarea si modernizarea ambulatoriului integrat.

32

Propuneri pentru anul 2015 1.Transformarea Spitalului Clinic de Urgenta Prof.dr.N.Oblu Iasi dintr-un spital clinic intr-un adevarat centru de excelenta in stiinte neurale. Pentru aceasta sunt necesare: -dotarea cu un aparat RMN functional interoperator -refacerea circuitelor medicale functionale -infiintarea centrului STROKE -realizarea sistemului de colectare si tratare a apelor uzate

IX. SCOP Ridicarea standardelor serviciilor oferite si imbunatatirea performantei

spitalului prin oferirea serviciilor medicale de calitate, cu promptitudine, in climat de siguranta, incredere, flexibilitate.

X OBIECTIVE GENERALE SI SPECIFICE

Obiectiv general nr. 1 Imbunatatirea calitatii serviciilor medicale furnizate


Calitatea serviciilor medicale este un principiu din ce in ce mai important in domeniul sanatatii, deoarece creste gradul de informare al pacienilor, concomitent cu progresele tehnologice si terapeutice. Calitatea serviciilor medicale are numeroase dimensiuni, dintre care cele mai importante sunt reprezentate de eficacitate, eficienta, continuitatea ingrijirilor, sigurana pacientului, competenta echipei medicale, satisfactia pacientului, dar si a personalului medical. Conform legii, Ministerul Sntii reglementeaz i aplic msuri de cretere a calitii serviciilor medicale. Responsabil: comitetul director Termen de realizare : permanent Monitorizare : trimestrial Evaluare : anual Indicatori de calitate 1) rata mortalitii intraspitaliceti, pe total spital i pe fiecare secie; 2) rata infeciilor nosocomiale, pe total spital i pe fiecare secie; 3) rata bolnavilor reinternati n intervalul de 30 de zile de la externare; 4) indicele de concordan ntre diagnosticul la internare i diagnosticul la externare; 33

5) procentul bolnavilor transferai ctre alte spitale din totalul bolnavilor internai; 6) numrul de reclamaii/plngeri ale pacienilor nregistrate; 7) Analizeaza gradul de satisfactie al pacienilor, prin chestionare de satisfactie si ia masuri in consecina; 8) Numr masuri de imbunatatire a activitatii luate in urma analizarii gradului de satisfactie al pacienilor.

Obiective specifice: 1.1. Ameliorarea practicilor medicale si de ingrijire a pacientului, prin


implementarea ghidurilor nationale aprobate prin ordine ale Ministrului sanatatii, protocoalelor adoptate de asociatiile profesionale la nivel national sau adaptarea unor ghiduri de practica europene sau internationale, prin elaborarea de protocoale terapeutice in baza ghidurilor adoptate. Situaia actual: Ghidul de practic medical reprezint un set de afirmaii despre diagnosticul i tratamentul unei anumite afeciuni. Aceste afirmaii sunt rezultatul unei evaluri complete a dovezilor practicii medicale. Scopul definirii lor este de a ajuta personalul medical i pacienii n luarea deciziilor asupra modului cel mai adecvat de ngrijire a afeciunii respective. Protocolul de practic medical reprezint un formular care descrie modul obinuit de a furniza ngrijiri unui anumit tip de pacient. Astfel, el cuprinde o niruire n timp a unor procese (analize, medicaie, tratamente) necesare obinerii unui rezultat dorit de la un pacient care a fost supus unei proceduri specifice sau unui tratament. Protocoalele se stabilesc pentru principalele episoade de ngrijire ale unui tip de pacient, ca de exemplu pentru imunizri la copii, natere, tratamentul infarctului, apendicectomie .a.m.d. Ghidurile de practic i protocoalele de practic trebuie folosite mpreun, acestea fiind complementare; cci ghidul furnizeaz informaiile necesare pentru a construi protocolul, n timp ce protocolul face legtura ntre ghiduri i practica medical de zi cu zi.
1.1.1.ACTIVITATI

-Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice, protocoale, algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in sectia Neurochirurgie I
Responsabil: Medicul sef de sectie-prof.dr.Nicolai Ianovici

- Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice, protocoale, algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in sectia Neurochirurgie II
Responsabil: Medicul sef de sectie-sef lucrari dr.Dana Turliuc

- Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice, protocoale, algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in sectia Neurochirurgie III
Responsabil: Medicul sef de sectie-prof.dr.Ion Poeata

- Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice, protocoale, algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in sectia Neurologie I
Responsabil: Medicul sef de sectie-prof.dr.Rodica Prodan - Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice, protocoale,

algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in sectia Neurologie II Responsabil: Medicul sef de sectie-prof.dr.Liviu Pendefunda 34

- Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice, protocoale, algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in sectia Oftalmologie Responsabil: Medicul sef de sectie-prof.dr.Danut Costin -- Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice, protocoale, algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in sectia ATI Responsabil: Medicul sef de sectie-prof.dr.Gheorghe Dorobat - Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice, protocoale, algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in sectia UPU Responsabil: Medicul sef de sectie-dr.Angelica Pagu - Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice, protocoale, algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in Blocul Operator Responsabil: Medicul coordonator-dr.Florin Mircea Gramada -- Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice, protocoale, algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in Farmacie Responsabil:Farmacist diriginte-Farm.Danusia Tocoi -Elaborarea si adoptarea de proceduri de ingrijire pe tip de pacient si tip de nevoi, la nivel de spital Responsabil: Asistent sef spital-As.med.principal Iulian Cozianu
1.1.2. Indicatori masurabili: Numar si tip protocoale de practica aprobate de consiliul medical Numar si tip protocoale, algoritmuri sau proceduri medicale implementate Numar si tip protocoale, algoritmuri sau proceduri medicale revizuite 1.1.3.Monitorizare prin rapoarte catre Consiliul Medical : trimestrial 1.1.4.Termen de realizare: permanent 1.1.5.Responsabil: Directorul Medical 1.1.6 Buget necesart:O lei

1.2.Imbunatatirea calitatii serviciilor prin diversificarea gamei de servicii oferite


1.2.1.ACTIVITATI 1.Servicii medicale de radiologie si imagistica medicala ambulatorii Indicatori masurabili: Numar beneficiari Buget estimat: lei Sursa de finantare:-venituri proprii Termen: 01.05.2013 Responsabil: Comitet Director

-Implementarea ghidurilor de nursing, procedurilor de ingrijire pe tip de pacient pe sectia Neurochirurgie I.


Responsabil: asistenta sefa de sectie-Mihaela Tolontan

-Implementarea ghidurilor de nursing, procedurilor de ingrijire pe tip de pacient pe sectia Neurochirurgie II


Responsabil: asistenta sefa de sectie-Florentina Tofanescu

-Implementarea ghidurilor de nursing, procedurilor de ingrijire pe tip de pacient pe sectia Neurochirurgie III
Responsabil: asistenta sefa de sectie-Mariana Padurariu

-Implementarea ghidurilor de nursing, procedurilor de ingrijire pe tip de pacient pe sectia Neurologie I 35

Responsabil: asistenta sefa de sectie-Irina Petronela Costin

-Implementarea ghidurilor de nursing, procedurilor de ingrijire pe tip de pacient pe sectia Neurologie II


Responsabil: asistenta sefa de sectie-Elena Dana Ginju

-Implementarea ghidurilor de nursing, procedurilor de ingrijire pe tip de pacient pe sectia Oftalmologie


Responsabil: asistenta sefa de sectie-Geanina Vasilica Cozianu

-Elaborarea si adoptarea de proceduri de ingrijire pe tip de pacient si tip de nevoi , la nivel de spital
Responsabil: directorul medical 1.2.2. Indicatori masurabili: Numar si tip proceduri avizate de consiliul medical si aprobate de comitetul director Numar si tip proceduri implementate 1.2.3.Monitorizare prin rapoarte catre Consiliul Medical : trimestrial 1.2.4.Termen de realizare: permanent 1.2.5.Responsabil: Directorul Medical 1.2.6 Buget necesart:o lei

1.3 Implementarea unui sistem de evaluare si monitorizare continua a calitatii serviciilor medicale in spital, prin implementarea standardelor ISO
9001:2008, ale mediului ISO 14001, ale securitatii si sanatatii in munca OHSAS 18001
1.3.1.ACTIVITATI

-acreditarea RENAR a laboratorului de analize medicale Responsabil: dr.Luminita Marina


Panzaru.

- desemnarea unui responsabil cu calitatea serviciilor medicale pe spital. Responsabil:


managerul

- imbunatatirea activitatii nucleului de calitate Responsabil: directorul medical - elaborarea, implementarea si revizuirea periodica unui plan de calitate in sectia. Neurochirurgie I - elaborarea, implementarea si revizuirea periodica unui plan de calitate in sectia. Neurochirurgie II - elaborarea, implementarea si revizuirea periodica unui plan de calitate in sectia. Neurochirurgie III - elaborarea, implementarea si revizuirea periodica unui plan de calitate in sectia. Neurologie I - elaborarea, implementarea si revizuirea periodica unui plan de calitate in sectia. Neurologie II - elaborarea, implementarea si revizuirea periodica unui plan de calitate in sectia. Oftalmologie -instruirea intregului personal privind implementarea sistemului de management al calitatii in cadrul Spitalului Clinic de Urgenta Prof.dr.N.Oblu Iasi -revizuirea documentatiei sistemului de manajement al calitatii -implementarea sistemului integrat al calitatii prin ISO 9001, ale mediului ISO 14001, ale securitatii si sanatatii in munca OHSAS 18001 -elaborarea, multiplicarea si difuzarea unor pliante de prezentare a Spitalului Clinic de Urgenta Prof.dr.N.Oblu Iasi
Responsabil: directorul medical

36

1.3.2. Indicatori masurabili: Obtinerea certificarii Renar pentru laboratoul de analize medicale Decizie cu responsabilul de calitate pe spital Numar rapoarte ale activitatii nucleului de calitate Plan de imbunatatire a calitatii serviciilor medicale existent si revizuit periodic Certificare ISO obtinuta 1.3.3.Monitorizare prin rapoarte catre Consiliul Medical : trimestrial 1.3.4.Termen de realizare trim IV 2013 1.3.5.Responsabil: Managerul, Directorul Medical 1.3.6 Buget necesart:20.000 lei

1.4 Implementarea unui sistem de colaborare si parteneriate cu asociatii, servicii sociale, medico-sociale si de ingrijire la domiciliu, in scopul asigurarii
integrarii sociale si a continuitatii ingrijirilor acordate pacientului
1.4.1.ACTIVITATI

Incheierea de parteneriate cu asociatii, fundatii sau alti furnizori de servicii sociale sau medeico-sociale pentru preluarea sau asistenta acordata pacientilor internati sau la externarea pacientilor Incheierea de parteneriate cu cultele religioase pentru a oferi asistenta spirituala fara discriminare
1.4.2. Indicatori masurabili: Nr parteneriate incheiate pe tip de parteneriat 1.4.3.Monitorizare prin rapoarte catre Consiliul Medical : semestrial 1.4.4.Termen de realizare 01.06.2013 1.4.5.Responsabil: Managerul, Directorul Medical 1.4.6 Buget necesart:0 lei

1.5 Depistarea, controlul si supravegherea infectiilor nosocomiale


1.5.1.ACTIVITATI

Reducerea pana la eliminare a infectiilor nosocomiale asociate actelor invazive Controlul raspandirii bacteriilor multirezistente si emergenta fenomenelor infectioase cu potential epidemic Intarirea sistemului de supraveghere si control al IN Implicarea organizatiei la toate nivelurile in politicia de prevenire a IN si gestiunea riscului infectios Intarirea prevenirii transmiterii incrucisate a microorganismelor
1.5.2. Indicatori masurabili:

-incidenta infectiilor nosocomiale ( nr infectii nosocomiale/ nr pacienti externati)


1.5.3.Monitorizare prin rapoarte catre Consiliul Medical : trimestrial 1.5.4.Termen de realizare permanent 1.5.5.Responsabil: departament SPCIN, directorul medical, sectie/compartimente/laboratoare, asistentele sefe de sectie 1.5.6 Buget necesart:20.000 lei anual

medicii

sefi

de

37

Obiectiv general nr. 2 Dezvoltarea, modernizarea infrastructurii spitalului i dotarea cu aparatur/echipamente medicale Obiective specifice: 2.1.Aprobarea si ndeplinirea planului de investitii pe termen scurt si mediu
Investitii pe termen scurt- 2011: 1.Achizitionarea unui Computer Tomograf 2.Achizitionarea unui microscop chirurgical pentru Blocul Operator Neurochirurgie 3.Achizitionarea sistemului endoscopic neurochirurgical 4.Achizitionarea unui electomiograf Indicatori masurabili: Buget alocat 2.615.500 lei Termen 31.12.2011 Responsabil comitet director Investitii pe termen mediu 2012-2014: 1. Investitii in anul 2012 Indicatori masurabili: a. Aparatura medicala achizitionata: - Aparat de anestezie 1 buc. - Aparat de ventilatie 1 buc. - Truse de neurochirurgie 6 buc. - Sistem de neuroendoscopie. - Sistem de ultrtosonografie de inalta performanta. - Aparat de autotransfuzie sangvina. - Aparatura pentru Laboratorul de Analize Medicale: Centrifuga; PH-metru; Balanta analitica; Autoclave b. Alte dotari: - Autosanitara 1buc. - Autoutilitara 1 buc. Buget alocat 2540,9 lei Termen 31.12.2012 Responsabil Comitet director

2. Investitii in anul 2013 Indicatori masurabili: c. Aparatura medicala achizitionata: - Truse de neurochirurgie 10 buc. - Saltele antiescare 6 buc. - Sistem de ablatie tumorala 1 buc. - Microscop operator 1buc. 38

Aparat de radiografie mobil 1buc. Craniotom 1buc. Videolaringoscop 1buc. Aparat automat de microbiologie 1buc. Fibroscop 1buc. Sistem endoscopic 1buc. Ventriloscop 1buc. Radiocauter 1buc. Electrocardiograf 1buc. Sistem de stimulare si monitorizare electrofiziologica intraoperatorie 1buc. Sitem de biopsie cerebrala 1buc. Aparatura pentru Laboratorul de Analize Medicale.

d. Alte dotari: - Autosanitara 1buc. - Masina de spalat rufe 1 buc. Buget alocat 4382,7 lei Termen 31.12.2013 Responsabil Comitet director

2.2.Imbunatatirea conditiilor hoteliere


ACTIVITATI 1.Reabilitarea instalatii electrice: Termen de realizare: 31.12.2013 Responsabil: Manager, Director Financiar, Departament achizitii Buget necesar: 978 mii lei 2.Cconsolidarea subsolului cladirii spitalului: Termen de realizare: 31.12.2014 Responsabil: Manager, Director Financiar, Departament achizitii Buget necesar: 4330,2 mii lei 3.Reabilitarea cladirii spitalului: - Reabilitarea spatiilor de cazare; - Asigurarea circuitelor functionale; - Reabilitarea instalatiilor sanitare si termice; Termen de realizare: 31.12.2014 Responsabil: Manager, Director Financiar, Departament achizitii Buget necesar: 7516 mii lei

39

Obiectiv general nr. 3 Imbunatatirea managementului resurselor umane Obiective specifice: 3.1. Stimularea pregtirii postuniversitare a medicilor specialisti si primari si a personalului medico-sanitar din cadrul spitalului prin obinerea de competente si supraspecializari, la nivelul actual al cunoaterii si nevoilor naionale
3.1.1.ACTIVITATI - aplicarea planului de formare profesionala, elaborat pe baza propunerilor sefilor de sectii, avizat de catre Consiliul Medical si aprobat de comitetul director -organizarea de cursuri de pregatire cu personalul medico-sanitar la nivelul spitalului 3.1.1.Indicatori masurabili: Numar de participari la cursuri, pe tip de formare si categorii de personal 3.1.2.Termen de realizare: permanent 3.1.3.Responsabil: Director Medical, sef serviciu RUNOS 3.1.4 Buget necesar:.0 lei.

3.2. Identificarea unor faciliti pentru atragerea personalului medical in zona.


3.2.1.ACTIVITATI - instituirea unui sistem de informare a absolvenilor i a personalului medical n privina avantajelor din aceasta zona, fie i pentru o perioad de timp scurt (2-3 ani); 3.2.1.Indicatori masurabili: Numar de participari la cursuri, pe tip de formare si categorii de personal 3.2.2.Termen de realizare: permanent 3.2.3.Responsabil: Director Medical, sef serviciu RUNOS 3.2.4 Buget necesar 0 lei.

Obiectiv general nr. 4 Imbunatatirea managementului financiar al spitalului Obiective specifice: 4.1.Creterea transparentei in utilizarea fondurilor
Activitati Informatizarea spitalului in scopul evidenierii costurilor reale ale serviciilor medicale; Organizarea de licitatii naionale pentru achiziii de bunuri si servicii; Intarirea capacitatii de evaluare, si control intern; Afiarea permanenta a datelor financiare de interes public.

4.2. Intarirea disciplinei financiare


Activitati

40

Asigurarea finantarii serviciilor medicale realizate, a programelor naionale de sanatate si a celorlalte aciuni si activitati, cu respectarea prevederilor legale si ncadrarea in bugetul aprobat; Fundamentarea propunerilor de buget iniiale si de rectificare pe baza principalelor strategii ale spitalului; ncheierea exercitiilor financiare, analiza, controlul si elaborarea situatiilor financiare trimestriale si anuale, potrivit dispoziiilor legale; Analiza, verificarea si naintarea spre avizare a bugetului de venituri si cheltuieli, potrivit dispoziiilor legale; Monitorizarea modului de utilizare a resurselor financiare publice; Respectarea cu strictete a disciplinei financiare si bugetare, prin emiterea de norme metodologice si instruciuni de aplicare a prevederilor legale, de reglementari contabile specifice domeniului sanitar.

4.3. Atragerea de noi resurse financiare in domeniul sanitar


Activitati Plata contravalorii serviciilor medicale pe baza de criterii obiective si reducerea influentei criteriului istoric. Evidenierea cheltuielilor efectuate pentru fiecare pacient pentru toate serviciile medicale de care beneficiaza sau a beneficiat. Atragerea de resurse suplimentare pentru finanarea cheltuielilor de sanatate, in care sens, prin Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii au fost instituite unele contributii ale persoanelor juridice care produc sau importa produse de tutun, buturi alcoolice sau realizeaza incasari din activitati publicitare ale acestora care, potrivit legii, se utilizeaza pentru investitii in infrastructura sistemului sanitar public; Finanarea unor programe curative de sanatate care se deruleaza din transferuri de la bugetul de stat si din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii (Programul naional de tuberculoza, Programul National al Mamei si copilului). Aplicarea si implementarea Proiectelor Europene eligibile pentru spital - atragerea de fonduri europene (reabilitare infrastructura, informatizarea spitalului, formarea de personal, activitati de mediu); Includerea in strategia de dezvoltare a autoritatii locale/Ministerul Sanatatii.

4.4.Creterea capacitatii de control al costurilor.


In prezent, calculul costurilor la nivel de pacient si crearea unui proces regulat de calculare a costurilor serviciilor spitaliceti se realizeaza intr-o masura destul de redusa. Transparenta in sanatate este condiia eseniala pentru realizarea unei alocari echitabile bazate pe raportul cost/eficienta. imbunatatirea mecanismelor de finanare a furnizorilor de servicii de sanatate utiliznd metode care sa reflecte munca depusa si sa stimuleze calitatea actului medical; elaborarea de metodologii clare de utilizare a resurselor financiare; instituirea unor mecanisme de monitorizare a utilizrii resurselor financiare; pregatirea specifica a personalului implicat in activitatea de control, precum si a celor care autorizeaza utilizarea resurselor; evaluarea cantitativ si calitativ a stocurilor, efectuat periodic; necesar de materiale si echipamente, evaluate periodic; ntocmirea planului de achiziii si a calendarului de achiziii; implicarea personalului tehnic specializat in ndeplinirea strategiei de achiziii.

41

Indicatori economico-financiari. 1. execuia bugetar fa de bugetul de cheltuieli aprobat; 2. procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului; 3. procentul cheltuielilor de personal din totalul sumelor decontate de casele de asigurri de sntate din Fondul naional unic de asigurri sociale de sntate 4. pentru serviciile medicale furnizate, precum i din sumele asigurate din bugetul Ministerului Snttii cu aceast destinatie; 5. procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului; 6. costul mediu pe zi de spitalizare, pe fiecare secie; 7. procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului (sintagma "venituri 8. proprii" nseamn, n cazul acestui indicator, toate veniturile obinute de spital, exclusiv cele obinute n contractul cu casa de asigurri de sntate). Monitorizare, evaluare, raportare. Monitorizarea lunara si trimestriala a cheltuielilor efectuate de spital; Monitorizarea cheltuielilor de personal; Monitorizarea periodica, prin sistemul operativ de raportare, a angajamentelor bugetare si a plailor efectuate pentru bunuri si servicii de ctre unitatile sanitare cu paturi finantate integral din venituri proprii. Termen permanent: Responsabil: Comitet Director, Director Financiar Contabil.

Obiectiv general nr. 5 Promovarea spitalului

Obiective specifice: 5.1. Imbunatatirea siteului de prezentare a Spitalului Clinic de Urgenta Prof. Dr. N. Oblu 5.2 lansarea unei campanii de promovarea a spitalului in mass media
Activitati - elaborarea unui logo si a unui set de mesaje de prezentare, centrate pe ideea de spital nou, sistem ISO implementat, spital acreditat, aparatura moderna , parteneriate valoroase, revizuire anuala - tiparirea de pliante, postere cu mesajele de promovare - prezentarea activitatii spitalului in emisiuni televizate Indicatori masurabili. 1. 2. 3. 4. Nr accesari in evolutie Sondaj de opinie online Nr emisiuni tv Nr pliante , postere afisate

42

Termen anual : Responsabil: purtator de cuvant , relatii cu publicul. Ealonarea OBIECTIVELOR STRATEGICE GRAFICUL GANTT
OBIECTIVE / ACTIVITATI 2011 2012 2013 2014 2015

OBIECTIV STRATEGIC I IMBUNATATIREA CALITATII SERVICIILOR MEDICALE FURNIZATE Implementarea unui sistem de evaluare si monitorizare continua a calitatii serviciilor medicale in spital Imbunatatirea calitatii ingrijirilor acordate a pacientului
X X X X X X X X X X X

Depistarea, controlul si supravegherea infectiilor nosocomiale Implementarea unui sistem de colaborare si parteneriate cu asociatii, servicii sociale, medico-sociale si de ingrijire la domiciliu OBIECTIV STRATEGIC II

DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII SPITALULUI I DOTAREA CU APARATUR/ ECHIPAMENTE MEDICALE


Aprobarea si ndeplinirea planului de investitii pe termen scurt si mediu Imbunatatirea conditiilor hoteliere OBIECTIV STRATEGIC III
X X X X X

IMBUNATATIREA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE


Stimularea pregtirii postuniversitare a medicilor specialisti si primari si a personalului medico-sanitar din cadrul spitalului prin obinerea de competente si supraspecializari, la nivelul actual al cunoaterii si nevoilor naionale Identificarea unor faciliti pentru atragerea personalului medical in zona. OBIECTIV STRATEGIC IV

X X

X X

X X

X X

IMBUNATATIREA MANAGEMENTULUI FINANCIAR AL SPITALULUI


Creterea transparentei in utilizarea fondurilor Intarirea disciplinei financiare Atragerea de noi resurse financiare in domeniul sanitar Creterea capacitatii de control al costurilor. OBIECTIV STRATEGIC V
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

PROMOVAREA SPITALULUI
Imbunatatirea site-ului de prezentare a Spitalului Clinic de Urgenta Prof.Dr. N. Oblu Iasi Lansarea unei campanii de promovarea a spitalului in mass media
X X X X

43

XI. EVALUAREA PLANULUI STRATEGIC


EVALUAREA DE ETAPA Se va face prin analiza tuturor indicatorilor masurabili, pe fiecare obiectiv in parte Periodicitate: ANUAL Documente emise: RAPORT DE EVALUARE DE ETAPA Responsabil: COMITETUL DIRECTOR Circuitul documentelor: raportul se prezinta CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE REVIZUIREA PLANULUI STRATEGIC Se va face in urma analizei rapoartelor de etapa, daca Consiliul de Administratie decide modificarea sa, la propunerea Comitetului Director Editia revizuita este supusa dezbaterii in spital inaintea adoptarii si , ulterior, avizarii de catre Consiliul Medical si aprobarii de catre Consiliul de Administratie Documente emise: PROIECT DE PLAN STRATEGIC Responsabil: COMITETUL DIRECTOR Circuitul documentelor: PROIECTUL se analizeaza in sedinta Comitetului Director, propunerile de modificare se implementeza si se inainteaza varianta finala spre avizare Consiliului Medical si aprobare Consiliului de Administratie.

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL EC. IOAN HALIGA

DIRECTOR MEDICAL DR. CEZAR EUGEN POPESCU

44