Sunteți pe pagina 1din 154

Colegiul de Stiinte ~Grigore Antipa - Brayov

Scoala Postliceal Sanitar


NFIINTAREA UNUI CABINET MEDICAL
OBSTETRIC - GINECOLOGIE

Prof. ndrumtor:
Dr. Mirela-Angela HUBER
Elevi: CIURLIC Andreea
MANEA Vasilica
RADU Maria
VRANCEANU Mihaela
Anul II B
2012 - 2013
2
CUPRINS

CAPITOLUL 1 Baza legala - infiintarea unui cabinet medical - Obstetrica-Ginecologie....4


1.1 Acte normative ................................4
1.2 Sterilizarea................................14
1.3 Acte normative ce reglementeaza activitatea p.s.i................25
CAPITOLUL 2 Managementul organizatoric...........................................................................27
2.1 Avizari................................27
2.1.1 Obtinerea Autorizatiei Sanitare de Eunctionare.............27
2.1.2 Avizarea cabinetului individual ..................27
2.1.3 CertiIicatul de inregistrare al cabinetului medical individual .........28
2.1.4 CertiIicat de avizare.........................30
2.1.5 Acte necesare la DSPMB pentru avizul de libera practica ..........31
2.1.6 Autorizatia de libera practica .....................32
2.2 Structura Iunctionala a cabinetului de Obstetrica ginecologie..........34
2.2.1 Memoriu tehnic..........................34
2.2.2 Schita cabinetului medical.....................37
2.2.3 Organizarea, Iunctionarea si Iinantarea cabinetului medical...........38
2.3 Contracte, utilitati .............................44
2.3.1 Contract de inchiriere.......................44
2.3.2 Contract de prestari servicii Apa.....................47
2.3.3 Contract de prestari servicii Gaze naturale.................48
2.3.4 Contract prestari servicii - Electrica .....................49
2.4 Dotari, gestiunea deseurilor..........................50
2.4.1 Dotarile cabinetului.......................50
2.4.2 Gestiunea deseurilor si substantelor periculoase..............54
CAPITOLUL 3 Managementul personalului.......................59
3.1 Regulament de organizare si Iunctionare a cabinetului medical..........59
3.2 Regulament de ordine interioara......................63
3.3 Eisa postului................................74
3
3.3.1 Eisa de post Moasa / Asistent medical obstetrica-ginecologie........74
3.3.2 Eisa de post Medic specialist....................80
3.4 Exercitarea proIesiei de asistent medical..................82
3.5 Asigurarea de malpraxis..........................94
CAPITOLUL 4 Relatia cabinetului medical cu CAS / asigurari sociale.........97
4.1 Contractare CAS...............................97
4.2 Evaluare.................................101
4.3 Standarde pentru evaluarea cabinetelor medicale .................114
4.3.1 Standard reIeritor la organizare ...................114
4.3.2 Standard reIeritor la structura de personal ...............114
4.3.3 Standard reIeritor la inIormarea asiguratilor ...............114
4.3.4 Standard reIeritor la dotarea Iurnizorului .................115
4.3.5 Standard reIeritor la asigurarea serviciilor ..................116
4.3.6 Standard reIeritor la relatia contractual Iurnizor - CAS ........117
4.4 Contract cadru pentru asigurarea cheltuielilor salarii .................118
CAPITOLUL 5 Managementul financiar - contabil..................125
5.1 Atributiile Managerului.........................125
5.2 Serviciul Salarizare............................129
CAPITOLUL 6 Marketing si Servicii........................143
6.1 Cabinetul medical...............................143
6.2 Publicitate...............................147
6.2.1 Reduceri acordate pacientilor.....................147
6.2.2 Constientizarea pacientilor...................147
4
CAPITOLUL 1
Baza legala pentru infiintarea unui cabinet medical - Obstetrica-Ginecologie
1.1 Acte normative
ORDIN nr. 153 din 2 februarie 23
pentru aprobarea Normelor metodologice privind nfiintarea, organizarea yi functionarea
cabinetelor medicale
ANEXA Nr. 1
NORME METODOLOGICE
privind nIiintarea, organizarea si Iunctionarea cabinetelor medicale
ANEXA Nr. 2
Ministerul Snttii i Familiei
Norm metodologic
din 26 februarie 2003
privind nIiintarea, organizarea si Iunctionarea cabinetelor medicale
Publicat n Monitorul OIicial, Partea I nr. 353 din 23 mai 2003
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1. - Eurnizarea serviciilor medicale n regim ambulatoriu se realizeaz prin intermediul
cabinetelor medicale, Iurnizoare de servicii medicale publice, de stat sau private, al unittilor
medicale cu personalitate juridic nIiintate n temeiul Legii nr. 31/1990 privind societtile
comerciale, republicat, cu modiIicrile ulterioare, ori al cabinetelor medicale din structura
institutiilor prevzute la art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si
Iunctionarea cabinetelor medicale, republicat.
Art. 2. - IndiIerent de Iorma de nIiintare si Iunctionare a cabinetelor medicale, activitatea n
cadrul acestor unitti medicale se va organiza si se va desIsura cu respectarea urmtoarelor
principii Iundamentale:
a) au dreptul s lucreze n cabinetele medicale medici si personal medical autorizat;
b) medicului i se vor respecta independenta proIesional si dreptul de initiativ;
c) raporturile de subordonare privesc doar aspectele legate de organizarea Iunctional si
administrativ a unittii medicale, ordinea interioar si de disciplina la locul de munc;
5
d) activitatea medical se desIsoar conIorm reglementrilor n vigoare, Regulamentului
Colegiului Medicilor din Romnia si Codului de deontologie medical;
e) n cabinetul medical se vor desIsura numai acele activitti pentru care a Iost autorizat
cabinetul medical;
I) solutionarea litigiilor legate de exercitarea proIesiei de medic este de competenta comisiei de
litigii din cadrul Colegiului Medicilor din Romnia.
CAPITOLUL II
Cabinetul medical Ir personalitate juridic
SECTIUNEA 1
Dispozitii generale
Art. 3. - Cabinetele medicale Ir personalitate juridic se vor nIiinta si vor Iunctiona Iie n
structura institutiilor, unittilor cu personalitate juridic prevzute la art. 1, Iie n una dintre
Iormele de exercitare a proIesiei de medic.
Art. 4. - (1) Cabinetele medicale se pot nIiinta si vor Iurniza servicii medicale numai n
specialitatea sau/si competenta medicului titular sau a asociatilor, n cazul Iormelor asociative.
(2) Medicii care au mai multe specialitti sau competente pot nIiinta cabinetul medical pentru
una sau mai multe dintre specialittile sau/si competentele medicale dobndite.
(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplic si medicilor de medicin general si medicilor
stomatologi.
Art. 5. - (1) Medicul este liber s si schimbe Iorma de exercitare a proIesiunii prevzut la art.
6 sau s-si modiIice obiectul de activitate al cabinetului medical n Iunctie de specialittile,
supraspecializrile ori competentele dobndite.
(2) ModiIicarea obiectului de activitate al cabinetului medical, indiIerent de Iorma de
organizare, se va Iace cu autorizarea directiei de sntate public n a crei raz teritorial
Iunctioneaz cabinetul medical.
(3) n cazul modiIicrii obiectului de activitate al cabinetului medical, indiIerent de Iorma de
organizare, n baza avizului eliberat de Colegiul Medicilor din Romnia, directiile de sntate
public vor elibera un certiIicat-anex la certiIicatul de nregistrare a cabinetului n Registrul
unic al cabinetelor medicale.
SECTIUNEA a 2-a
Eormele de exercitare a proIesiunii de medic ca proIesiune liberal
6
Art. 6. - Cabinetele medicale Ir personalitate juridic, ca Iorm de exercitare a proIesiei, se
pot nIiinta de medicii cu drept de liber practic n una dintre urmtoarele Iorme:
a) cabinet medical individual;
b) cabinete medicale grupate;
c) cabinete medicale asociate;
d) societate civil medical.
Art. 7. - Cabinetul medical individual este Iorma de exercitare a proIesiunii de medic, n cadrul
creia si desIsoar activitatea medicul titular, singur sau mpreun cu alti medici si cu alte
categorii de personal medical autorizat. Acestia au calitatea de salariat sau de colaborator, n
conditiile legii.
Art. 8. - (1) Cabinetele medicale grupate se constituie pe baza contractului dintre dou sau mai
multe cabinete medicale individuale, n scopul crerii de Iacilitti economice comune, cum ar
Ii Iolosirea n comun a patrimoniului si/sau a salariatilor ori a colaboratorilor.
(2) Cabinetele medicale grupate si pstreaz individualitatea n relatiile cu tertii.
(3) Conditiile gruprii sunt stabilite prin contractul dintre prti, ncheiat n Iorm scris, cu
respectarea Codului civil si a prezentelor norme metodologice.
(4) Contractul de grupare va cuprinde urmtoarele elemente minime obligatorii:
- prtile contractului;
- obiectul si scopul contractului;
- sediul proIesional al cabinetelor medicale grupate;
- coordonarea cabinetelor medicale grupate, cu indicarea persoanelor care au calitatea de
coordonator, Iacilittile economice comune si modul de repartizare a cheltuielilor comune;
- durata contractului si modalittile de ncetare a acestuia.
Art. 9. - (1) Cabinetele medicale asociate se constituie din dou sau mai multe cabinete
medicale individuale, n scopul exercitrii n comun a activittii si al asigurrii accesului
permanent al pacientilor la servicii medicale complete.
(2) Medicii titulari din cabinetele medicale asociate intr n relatii cu tertii n numele asocierii
din care Iac parte, cu pstrarea drepturilor si a responsabilittilor individuale prevzute de lege.
(3) Conditiile asocierii sunt convenite ntre prti prin contract de asociere, ncheiat n Iorm
scris, cu respectarea legii civile si a prezentelor norme metodologice.
(4) Contractul de asociere va cuprinde urmtoarele elemente obligatorii:
7
- prtile contractului si denumirea asocierii;
- scopul si obiectul asocierii;
- sediul proIesional al asocierii;
- coordonarea asocierii, cu indicarea persoanei sau a persoanelor care au calitatea de
coordonator, durata contractului si modalittile de ncetare a acestuia.
Art. 10. - (1) Cabinetele medicale grupate si cabinetele medicale asociate pot avea patrimoniu
comun, dac s-a convenit n acest sens prin contractul de grupare sau de asociere.
(2) Patrimoniul comun este destinat, n exclusivitate, realizrii obiectului de activitate al
cabinetelor medicale.
Art. 11. - Contractele de grupare si asociere a cabinetelor medicale se vor nregistra la
administratia Iinanciar si cte un exemplar al contractului se va depune la directia de sntate
public si la colegiul medicilor.
Art. 12. - (1) Societatea civil medical se constituie prin contract de societate civil, ncheiat
n Iorm scris ntre 2 sau mai multi medici asociati, cu respectarea dispozitiilor art. 1491,
1492 si 1499-1531 din Codul civil, reIeritoare la societatea civil particular, si a dispozitiilor
prezentelor norme metodologice.
(2) Contractul de societate civil va cuprinde urmtoarele elemente minime obligatorii:
- prtile contractului de societate, scopul si obiectul acestuia;
- sediul proIesional al societtii civile medicale;
- patrimoniul social al societtii civile medicale, cu indicarea aportului Iiecrui medic societar,
constnd n bunuri mobile si imobile ori n munca medicilor societari;
- organul de conducere al societtii civile medicale si precizarea Iunctiilor membrilor acestuia;
- durata contractului de societate si modalittile de ncetare a acestuia.
Art. 13. - (1) Societatea civil medical este condus de adunarea asociatilor.
(2) n conditiile actului constitutiv si ale statutului asociatiei, poate Iunctiona si un consiliu de
administratie ce va conduce societatea civil medical ntre sedintele adunrii asociatilor.
Art. 14. - (1) Componenta consiliului de administratie, modul de desemnare a membrilor
acestuia, durata mandatului membrilor si cauzele de ncetare a mandatului acestora vor Ii
prevzute n statutul societtii civile medicale.
(2) Societatea civil medical este reprezentat n relatiile cu tertii de un reprezentant desemnat
prin hotrre a adunrii asociatilor.
8
Art. 15. - (1) Conducerea curent operativ a societtii civile medicale este ncredintat unui
director executiv, desemnat de consiliul de administratie dintre membrii acesteia.
(2) Directorul executiv poate Ii si o persoan din aIara societtii civile medicale.
Art. 16. - Organizarea si Iunctionarea societtii civile medicale vor Ii prevzute n detaliu n
statutul su.
Art. 17. - (1) Cabinetele medicale individuale, grupate sau asociate si societatea civil medical
pot angaja, conIorm prevederilor legale n vigoare, ca salariati sau colaboratori,
medici si alte categorii de personal medical autorizat, precum si personal auxiliar si de alt
specialitate.
(2) Contractul individual de munc si conventia de colaborare se ncheie ntre salariati ori
colaboratori si angajator: medicul sau, dup caz, medicul delegat de cabinetele grupate sau
asociate, directorul executiv al societtii civile medicale ori alt medic mputernicit n acest
sens.
(3) Modalitatea de selectare a personalului angajat la cabinetele medicale private se stabileste
de titularul cabinetului sau de asociati, n cazul societtii civile medicale (abrogat)*.
SECTIUNEA a 3-a
nIiintarea cabinetelor medicale si a societtii civile medicale
Art. 18. - Cabinetul medical se nIiinteaz la cererea medicului titular sau a medicilor asociati
din cadrul societtii civile medicale.
Art. 19. - Actul de nIiintare a cabinetului medical ori a societtii civile medicale l constituie
certiIicatul de nregistrare n Registrul unic al cabinetelor medicale.
Art. 20. - (1) CertiIicatul de nregistrare se elibereaz n baza urmtoarelor documente:
a) cerere de nIiintare;
b) autorizatia de liber practic a medicului titular sau a asociatilor;
c) dovada detinerii legale a spatiului n care urmeaz s Iunctioneze cabinetul medical;
d) avizul Colegiului Medicilor din Romnia;
e) actul constitutiv si statutul societtii civile medicale.
I) dovada ndeplinirii conditiilor minime de spatiu si circuite Iunctionale n concordant cu
serviciile medicale Iurnizate pe specialitti (adugat)*.
9
(2) Existenta dotrii minime necesare Iunctionrii cabinetelor medicale, a conditiilor minime
de spatiu si a circuitelor Iunctionale n concordant cu serviciile medicale Iurnizate se va
veriIica de directiile de sntate public judetene si a municipiului Bucuresti (schimbat)*
(3) n acelasi spatiu cu destinatia de cabinet medical nu pot Ii nIiintate mai mult de dou
cabinete medicale si numai dac se ndeplinesc conditiile de compatibilitate ntre specialittile
medicale privind serviciile medicale Iurnizate (adugat)*
Art. 21. - (1) Avizul colegiului medicilor se elibereaz n baza autorizatiei de liber practic si
a dovezii detinerii legale a spatiului si numai dup veriIicarea existentei dotrii minime a
cabinetului medical.
(2) Dotarea minim va Ii veriIicat de ctre directiile de sntate public pentru toate
activittile medicale ce urmeaz a Ii mentionate n obiectul de activitate al cabinetului medical.
(3) n cazul societtilor civile medicale, un exemplar al actului constitutiv si al statutului se va
depune si la colegiul medicilor care emite avizul de nIiintare.
(4) n avizul eliberat de colegiul medicilor se vor mentiona serviciile medicale Iurnizate,
numrul de cabinete, n cazul societtii civile medicale, si existenta dotrii minime
corespunztoare activittii medicale desIsurate.
Art. 22. - (1) Eormele de exercitare a proIesiei de medic vor Ii individualizate prin denumire,
dup cum urmeaz:
a) n cazul cabinetului medical individual - numele medicului titular, urmat de sintagma
"cabinet medical de..." (se trece activitatea medical principal ce se desIsoar n cabinet);
b) n cazul societtilor civile medicale - numele cel putin al unuia dintre asociati, urmat de
sintagma "si asociatii - societate civil medical" sau numele asociatilor si sintagma "societate
civil medical". Pe Iirma societtii civile medicale vor Ii mentionate activittile medicale
desIsurate sau doar cele mai semniIicative.
(2) Numele vor Ii precedate de titulatura medical.
(3) Denumirile prevzute la alin. (1) vor Iigura pe Iirmele cabinetelor si ale societtilor n
conditiile stabilite de Codul de deontologie medical.
CAPITOLUL III
nregistrarea unittilor medico-sanitare nIiintate potrivit Legii nr. 31/1990, republicat, cu
modiIicrile ulterioare, si a cabinetelor din structura organizatiilor prevzute la art. 16 din
Ordonanta Guvernului nr. 124/1998, republicat
10
Art. 23. - (1) Unittile medicale cu personalitate juridic, nIiintate potrivit Legii nr. 31/1990,
republicat, cu modiIicrile ulterioare, vor Iunctiona cu ndeplinirea conditiilor prevzute de
lege.
(2) Asociatiile si Iundatiile vor putea nIiinta cabinete medicale numai dac au prevzut n
obiectul de activitate acest gen de activitti.
Art. 24. - (1) nregistrarea acestor unitti se Iace la directiile de sntate public n a cror raz
teritorial Iunctioneaz unitatea respectiv.
(2) nregistrarea unittii se va eIectua numai dac unitatea medico-sanitar nIiintat n temeiul
Legii nr. 31/1990, republicat, cu modiIicrile ulterioare, ndeplineste conditiile prevzute la
art. 15 alin. 1 lit. a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998, republicat.
Art. 25. - (1) nregistrarea unittii si emiterea certiIicatului de nregistrare n Registrul unic al
cabinetelor medicale se Iac n baza urmtoarelor documente:
a) cererea reprezentantului legal al unittii medico-sanitare;
b) certiIicatul de nregistrare la registrul comertului, respectiv certiIicatul de nregistrare n
registrul persoanelor juridice, ori hotrrea judectoreasc de nIiintare sau actul de acordare a
personalittii juridice;
c) actul constitutiv;
d) hotrrea statutar a organului de conducere privind nIiintarea unuia sau mai multor
cabinete medicale, pentru organizatiile si institutiile prevzute la art. 16 din Ordonanta
Guvernului nr. 124/1998, republicat;
e) dovada legal a detinerii spatiului n care se organizeaz si Iunctioneaz cabinetul medical;
I) autorizatia sanitar de Iunctionare;
g) avizul colegiului medicilor.
h) dovada ndeplinirii conditiilor minime de spatiu si circuite Iunctionale n concordant cu
serviciile medicale Iurnizate pe specialitti. (adugat)*
(2) Existenta dotrii minime necesare Iunctionrii cabinetelor medicale, a conditiilor minime
de spatiu si a circuitelor Iunctionale n concordant cu serviciile medicale Iurnizate se va
veriIica de directiile de sntate public judetene si a municipiului Bucuresti (schimbat)*
(3) n acelasi spatiu cu destinatia de cabinet medical nu pot Ii nIiintate mai mult de dou
cabinete medicale si numai dac se ndeplinesc conditiile de compatibilitate ntre specialittile
medicale privind serviciile medicale Iurnizate (adugat)*
11
Art. 26. - (1) n cererea de nregistrare si n certiIicatul emis de ctre directiile de sntate
public se vor mentiona activittile cu caracter medical ce urmeaz s Iie Iurnizate de unitatea
medico-sanitar, precum si numrul de cabinete medicale ce vor Iunctiona n cadrul unittii.
(2) CertiIicatul mentionat la alin. (1) se emite pe numele unittii, organizatiei, institutiei care a
solicitat nregistrarea cabinetului/cabinetelor medicale.
Art. 27. - Avizul colegiului medicilor se elibereaz n baza urmtoarelor documente:
a) cererea organului de conducere;
b) certiIicatul de nregistrare la registrul comertului, respectiv certiIicatul de nregistrare n
registrul persoanelor juridice, ori hotrrea judectoreasc de nIiintare sau actul de acordare a
personalittii juridice;
c) actul constitutiv al societtii;
d) hotrrea statutar a organului de conducere privind nIiintarea unuia sau mai multor
cabinete medicale, pentru organizatiile si institutiile prevzute la art. 16 din Ordonanta
Guvernului nr. 124/1998, republicat;
e) dovada detinerii legale a spatiului n care urmeaz s Iunctioneze cabinetul/cabinetele
medicale;
I) declaratia prevzut la art. 28 lit. b) din prezentele norme metodologice;
g) regulamentul de organizare si Iunctionare;
h) Iisele de atributii ale posturilor;
i) raportul Iavorabil privind existenta dotrii minime corespunztoare activittilor medicale
desIsurate si numrului de cabinete, document ntocmit de inspectori delegati din partea
Colegiului Medicilor din Romnia;
j) programul de lucru al cabinetelor medicale, aprobat de conducerea unittii.
Art. 28. - (1) Colegiul medicilor va elibera avizul corespunztor numai dac:
a) Iat de activittile si cabinetele medicale declarate exist asigurat dotarea minim
corespunztoare, conditiile minime de spatiu si circuitele Iunctionale necesare; (schimbat)*
b) organul de conducere al unittii se oblig n scris printr-o declaratie s respecte
independenta proIesional a medicilor si s angajeze numai personal medico-sanitar autorizat;
c) regulamentul de organizare si Iunctionare asigur independenta proIesional si dreptul de
decizie ale personalului medical;
12
d) Iisele de atributii ale posturilor respect competenta proIesional speciIic Iiecrei
specialitti ori competenta medical, precum si conditia prevzut la lit. c).
(2) Avizul eliberat de colegiul medicilor va cuprinde mentiuni reIeritoare la activittile
medicale ce urmeaz s Iie Iurnizate de societate, numrul de cabinete medicale ce vor
Iunctiona, precum si existenta dotrii minime pentru Iiecare cabinet medical.
Art. 29. - (1) ModiIicarea ori completarea numrului de cabinete medicale din cadrul unittii se
va Iace n conditiile prezentelor norme metodologice.
(2) n baza avizului eliberat de colegiul medicilor privind existenta dotrii minime si a
ndeplinirii conditiilor si pentru noile cabinete medicale nIiintate, directiile de sntate public
vor emite un supliment la certiIicatul de nregistrare.
CAPITOLUL IV
Dispozitii Iinale
Art. 30. - (1) Controlul prevzut la art. 6 alin. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998,
republicat, se exercit de comisii mixte Iormate din reprezentanti ai Ministerului Snttii si
Eamiliei si ai unittilor sale subordonate, ai Casei Nationale de Asigurri de Sntate - atunci
cnd unitatea este n relatie contractual cu casa de asigurri de sntate -, ai Colegiului
Medicilor din Romnia si ai altor organe abilitate, n conditiile legii (schimbat)*
(2) n acest sens, n termen de 30 de zile de la intrarea n vigoare a prezentelor norme
metodologice, cele 3 institutii vor ncheia protocoale privind modalittile de desIsurare a
controalelor n cabinetele medicale si tematica de control.
Art. 31. - (1) Numai cabinetele medicale din mediul rural, n conditiile legii si ale prezentelor
norme metodologice, pot nIiinta puncte secundare de lucru n localittile rurale (schimbat)*
(2) Pentru punctele secundare de lucru directiile de sntate public, n baza avizului eliberat
de colegiul medicilor, vor emite un certiIicat de nregistrare.
Art. 32. - Mutarea sediului unui cabinet medical va Ii aprobat de Colegiul Medicilor din
Romnia si va Ii comunicat directiilor de sntate public.
Art. 33. - (1) Cabinetele de medicina muncii se pot organiza Iie n una dintre Iormele liberale
de exercitare a proIesiei de medic, Iie ca societate medical nIiintat potrivit Legii nr.
31/1990, republicat, cu modiIicrile ulterioare.
(2) nIiintarea cabinetelor de medicina muncii se va Iace potrivit prezentelor norme
metodologice.
13
Art. 34. - Cabinetele medicale din structura unittilor cu capital de stat sau privat se nIiinteaz,
se organizeaz si Iunctioneaz n conIormitate cu prezentele norme metodologice. Aceste
cabinete medicale vor Iurniza servicii medicale numai angajatilor unittilor n care sunt
nIiintate (abrogat)*
Art. 35. - n acelasi spatiu nu pot coexista dou Iorme diIerite de exercitare a proIesiei,
conIorm art. 6 din prezentele norme metodologice.
* modiIicri aduse de Ordinul nr. 560 din 09.06.2003, publicat n Monitorul OIicial nr. 421 din
16.06.2003.
Dotarea minim obligatorie
pentru cabinetele medicale de specialitate Obstetric-ginecologie
Dotare:
Aparatur medical:
- aparat de msurat tensiunea arterial cu stetoscop;
- mas ginecologic;
- reIlector cu picior;
- cntar pentru adulti;
- taliometru;
- sterilizator;
- etuv-pupinel.
Instrumentar medical:
- instrumentar de specialitate - valve, specule vaginale, pense porttampon buton, trus de
chiuretaj uterin, trus de mic chirurgie;
- pelvimetru;
- centimetru;
- stetoscop obstetrical;
- seringi diverse.
14
1.2 Sterilizarea
Norma tehnica din 6 februarie 2007 privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in
unitatile sanitare (M. OI. 128/2007)
Art. 43. - Sterilizarea Iace parte din categoria procedurilor speciale, ale carei rezultate nu pot
Ii veriIicate integral prin controlul Iinal al produsului, trebuind sa Iie supusa validarii,
supravegherii bunei Iunctionari, precum si asigurarii unei pastrari corespunzatoare a
materialelor sterilizate.
Art. 44. - Sunt obligatorii controlul permanent al operatiunilor, respectarea permanenta a
procedurilor stabilite, precum si asigurarea conIormitatii produselor la exigentele speciIicate in
standardul EN ISO 9001/2000 mentionat in anexa nr. 2.
Art. 45. - Obtinerea starii de sterilitate, precum si mentinerea ei pana la momentul utilizarii
reprezinta o obligatie permanenta a unitatilor sanitare.
Art. 46. - Unitatile sanitare trebuie sa garanteze acelasi nivel de securitate a pacientilor, atat in
cazul utilizarii de dispozitive medicale achizitionate de pe piata, cat si al utilizarii celor
sterilizate in unitatea sanitara.
Art. 47. - Este interzisa reprocesarea in vederea reutilizarii a dispozitivelor si materialelor de
unica Iolosinta.
Art. 48. - Toate dispozitivele medicale si materialele care urmeaza a Ii sterilizate trebuie
dezinIectate, curatate si dezinIectate, inainte de a Ii supuse unui proces de sterilizare
standardizat.
Art. 49. - Organizarea activitatilor propriu-zise de sterilizare, precum si a activitatilor conexe,
respectiv curatarea, dezinIectia si impachetarea, stocarea si livrarea, va tine cont de necesitatea
respectarii circuitelor, a evitarii golurilor de control pe parcursul realizarii lor si a utilizarii altor
spatii decat cele anume desemnate.
Art. 50. - Serviciul de sterilizare din unitatile sanitare de orice tip trebuie sa Iie amenajat intr-
un spatiu special destinat, in vederea desIasurarii activitatilor din etapele mentionate.
Art. 51. - Organizarea activitatii serviciilor de sterilizare cuprinde:
a) circuitul de colectare, recipientele si mijloacele de transport pentru dispozitivele murdare,
nesterile;
b) asigurarea ariei de curatare in vederea diminuarii incarcaturii microbiene si eliminarii
incarcaturii organice si a bioIilmului de pe dispozitivele medicale;
15
c) veriIicarea starii de Iunctionare a aparaturii;
d) spatiul curat pentru inventarierea si impachetarea dispozitivelor medicale;
e) sterilizarea propriu-zisa si sistemul de control al procesului;
I) procedurile de control si marcare a produselor Iinite;
g) tratarea neconIormitatilor;
h) inregistrarea si arhivarea datelor privind parcursul procesului, in vederea asigurarii
trasabilitatii (ISO 8402), care este un element de sistem de calitate si este parte componenta a
materiovigilentei;
i) circuitul de stocare, distributie, transport la utilizatori;
j) instruirea personalului;
k) echipamentul de protectie al personalului.
Art. 52. - Circuitele se stabilesc astIel incat sa asigure securitatea personalului, a mediului si
integritatea dispozitivelor medicale.
Art. 53. - Se eIectueaza controlul mediului, conIorm metodologiei prevazute de Earmacopeea
Romana, in vederea:
a) evaluarii problemelor existente;
b) remedierii deIectiunilor;
c) supravegherii si corectarii conditiilor de desIasurare a procesului de sterilizare si a
activitatilor conexe.
Art. 54. - In vederea controlului mediului se monitorizeaza si se controleaza:
a) calitatea aerului, apei si a Iluidelor utilizate;
b) starea de igiena a supraIetelor;
c) modul de Iunctionare a echipamentelor de sterilizare;
d) modul de Iunctionare a echipamentelor de control, masura si testare;
e) tinuta si Iormarea proIesionala ale personalului.
Art. 55. - In unitatile de asistenta medicala, sterilizarea se realizeaza prin metode Iizice, abur
sub presiune sau abur la temperatura si presiune ridicate/scazute, caldura uscata, precum si prin
metode combinate Iizico-chimice.
Art. 56. -
(1) Dispozitivele medicale care nu suporta sterilizare la temperatura se sterilizeaza chimic
numai cu produse autorizate/inregistrate. In vederea unei bune practici medicale si eliminarii
16
oricarui risc in domeniul sanitar, orice utilizator este obligat sa tina evidenta tuturor
procedurilor de sterilizare chimica in Registrul de sterilizare chimica. Se vor completa
obligatoriu:
a) produsul utilizat si concentratia de lucru;
b) data si ora prepararii solutiei de lucru;
c) ora inceperii Iiecarei proceduri (ciclu) de sterilizare;
d) lista dispozitivelor medicale sterilizate la Iiecare procedura;
e) ora terminarii Iiecarei proceduri (ciclu) de sterilizare;
I) numele si semnatura persoanei care a eIectuat procedura.
(2) Acest registru va Ii pus la dispozitia organelor de control sanitar si poate constitui, dupa
caz, proba medicolegala.
Art. 57. - Sterilizarea cu vapori de apa saturati sub presiune trebuie sa Iie metoda de electie,
daca dispozitivul medical suporta aceasta procedura.
Art. 58. - Sterilizarea se realizeaza numai cu aparate de sterilizare autorizate si avizate
conIorm prevederilor legale in vigoare.
Art. 59. - Presiunea, temperatura si timpul de sterilizare reprezinta valori de siguranta pentru
eIicacitatea sterilizarii in Iunctie de aparat.
Art. 60. - Trebuie respectate instructiunile de utilizare din cartea tehnica a aparatului cu
privire la temperatura, presiunea si timpul de sterilizare recomandate de producator, in Iunctie
de tipurile de materiale de sterilizat ambalate.
Art. 61. - Personalul medical responsabil cu respectarea calitatii procedurilor de sterilizare va
Ii instruit si caliIicat pentru Iiecare tip de aparat de sterilizat si va Iace dovada de certiIicare a
acestui lucru.
Art. 62. - Instructiunile de utilizare pentru Iiecare sterilizator se vor aIisa la loc vizibil.
Art. 63. - La veriIicarea calitatii sterilizarii la sterilizatorul cu abur sub presiune, care are
sistem de inregistrare automata a ciclului de sterilizare diagrama, se eIectueaza analiza
acesteia:
a) prin compararea cu diagrama-tip Iurnizata de producator;
b) prin analiza diagramei, urmarind presiunea si temperatura atinse, inregistrate pentru
Iiecare Iaza a ciclului, in Iunctie de programul ales.
17
Art. 64. - La veriIicarea calitatii sterilizarii la sterilizatorul cu abur sub presiune care nu are
sistem de inregistrare automata a ciclului de sterilizare, pe tot parcursul ciclului complet de
sterilizare se urmareste pe panoul de comanda si se noteaza temperatura si presiunea atinse
pentru Iiecare Iaza a ciclului. In aceasta situatie este obligatorie utilizarea indicatorilor
biologici (bacteriologici).
Art. 65. - Se veriIica vizual integritatea pachetelor ambalate in hartie speciala sau pungi
hartie plastic, dupa care se inchide imediat colierul casoletelor.
Art. 66. - Se veriIica obligatoriu indicatorii Iizico-chimici de eIicienta ai sterilizarii:
a) virarea culorii benzilor adezive cu indicator Iizico-chimic de lipit pe cutii, casolete,
pachetele ambalate in hartie speciala sau imprimate pe punga hartie plastic;
b) virarea culorii la indicatorii "integratori" plasati in interiorul Iiecarui pachet sau intr-un
pachetel-test in Iiecare cos, veriIicandu-se temperatura, timpul si saturatia vaporilor.
Art. 67. - Pentru materialele ambalate in pungi hartie plastic, veriIicarea se poate Iace prin
transparenta plasticului. Pentru materialele ambalate in cutii metalice, veriIicarea se Iace prin
veriIicarea pachetelului-test atasat la Iiecare cos.
Art. 68. - Materialul se considera nesterilizat si nu se utilizeaza cand virarea culorii
indicatorilor nu s-a realizat.
Art. 69. - Este obligatoriu controlul umiditatii textilelor.
Art. 70. - (1) Pentru sterilizarea textilelor la autoclava, se utilizeaza o casoleta-test care se
plaseaza intre celelalte casolete in mijlocul incarcaturii. Casoleta-test se pregateste in Iunctie de
dimensiunea acesteia, realizandu-se o incarcatura cu textile, si se plaseaza teste de tiIon
impaturit, cu o greutate de circa 20 g, in casoleta, in pozitiile: sub capac, la mijloc si la Iund, pe
axul casoletei. Testele se cantaresc la balanta electronica, inainte de a Ii puse in casolete si
dupa scoaterea de la sterilizare din autoclava. DiIerenta de greutate exprimata in procent
reprezinta cresterea umiditatii textilelor in cele 3 puncte investigate.
(2) Pentru aparatele la care uscarea se realizeaza in conditii bune, testele, indiIerent de pozitia
lor in casoleta, indica valori sub 5 (pentru autoclavele romanesti) sau 1 (pentru noile tipuri
de autoclave). In caz ca aceasta norma de umiditate este depasita, este obligatorie veriIicarea
Iunctionarii autoclavei.
Art. 71. - Eiltrul de la supapa de admisie a aerului atmosIeric se schimba conIorm
recomandarilor producatorului aparatului. Sunt de preIerat Iiltrele de unica utilizare. EIicienta
18
Iiltrului trebuie sa Iie de 99,998 pentru particule de ordinul de marime 0,3 micro (0,0003
mm).
Art. 72. - Este interzisa Iunctionarea autoclavelor Iara Iiltru sau cu Iiltru carbonizat.
Art. 73. - Cutiile, casoletele, cosurile, navetele cu pachetele sterilizate se eticheteaza
notandu-se data, ora, sterilizatorul cu abur sub presiune la care s-a eIectuat sterilizarea,
persoana care a eIectuat sterilizarea.
Art. 74. - In registrul de evidenta a sterilizarii se noteaza: data si numarul autoclavei, atunci
cand sunt mai multe, continutul pachetelor din sarja si numarul lor, numarul sarjei, temperatura
si presiunea la care s-a eIectuat sterilizarea, ora de incepere si de incheiere a ciclului (durata),
rezultatele indicatorilor Iizico-chimici, semnatura persoanei responsabile cu sterilizarea si care
elibereaza materialul steril; se ataseaza diagrama ciclului de sterilizare (acolo unde se
eIectueaza inregistrarea automata), rezultatul testelor biologice, observatii, data la care s-au
eIectuat intretinerea si veriIicarea aparatului.
Art. 75. - VeriIicarea calitatii penetrarii aburului se realizeaza zilnic, inainte de eIectuarea
primei sterilizari, cu ajutorul testului Bowie & Dick pentru veriIicarea calitatii penetrarii
aburului.
Art. 76. - (1) Se utilizeaza un pachet-test compus din prosoape de bumbac de 30/30 cm, care se
pun unul peste altul realizand o inaltime de 27,5 cm; in mijlocul acestora se plaseaza hartia-test
Bowie & Dick de aceeasi dimensiune cu prosopul (care are imprimat un model geometric). Se
ambaleaza etans intr-un camp operator, se inchide cu banda adeziva cu indicator chimic de
virare a culorii. Pachetul-test astIel conIectionat se plaseaza singur in mijlocul incintei
autoclavei.
(2) Se realizeaza un ciclu de sterilizare complet (cu pre- si postvacuumare) la temperatura de
134C, timp de 3,5 minute.
(3) La sIarsitul ciclului complet de sterilizare se extrage din pachet testul si se interpreteaza
rezultatul. Daca ciclul a Iost eIicient (absenta aerului rezidual sau a pungilor de aer),
schimbarea culorii modelului geometric imprimat este uniIorma. Daca penetrarea aburului nu a
Iost uniIorma, au existat pungi de aer, culoarea benzilor este neuniIorma (apar pete mai clare).
In aceasta situatie, sterilizarea nu a Iost eIicienta, sterilizatorul nu trebuie utilizat si se apeleaza
la tehnician pentru veriIicare.
Art. 77. - Testul Bowie & Dick trebuie utilizat:
19
a) zilnic, daca la autoclava se sterilizeaza textile;
b) cel putin o data pe saptamana, la autoclavele care sterilizeaza instrumentar;
c) dupa Iiecare reparatie a autoclavei.
Art. 78. - In vederea controlului eIicacitatii sterilizarii sunt admisi urmatorii indicatori
biologici:
1. Indicatori biologici cu Bacillus stearothermophyllus impregnati pe suporti de bumbac sub
Iorma de peticele sau Iire de ata in concentratii de 10-
6
UEC
Acestia se pun in interiorul unei cutii-test. Cutia-test se introduce in autoclava odata cu
materialul de sterilizat si se realizeaza ciclul complet de sterilizare. La sIarsitul ciclului,
indicatorul biologic este trimis la laborator, unde este extras, insamantat si incubat; citirea se
Iace la 7 zile.
2. Indicatori biologici cu Bacillus stearothermophyllus impregnati pe suport si conditionat
impreuna cu mediul de cultura inIiolat.
La sIarsitul ciclului se sparge Iiola prin presiune asupra tubului exterior si se incubeaza. Citirea
se Iace la 24 sau 48 de ore.
Se recomanda citirea cu atentie a prospectului si respectarea recomandarilor producatorului.
3. Controlul bacteriologic al sterilizarii la autoclava cu suspensie de spori de Bacillus
stearothermophyllus in solutie nutritiva, cu indicator de pH
Mod de utilizare:
a) Iiolele-test se introduc in autoclava la diIerite niveluri printre dispozitivele medicale si
materialele supuse sterilizarii la 120C. Se eIectueaza sterilizarea la parametrii indicati de catre
producator (de exemplu, 120C, timp de 30 de minute);
b) dupa sterilizare, Iiolele sunt asezate intr-un incubator de 5C;
c) citirea rezultatelor:
-mentinerea aspectului (culoare, transparenta) nemodiIicat arata o sterilizare corecta;
-virajul la galben al indicatorului de pH si o usoara opalescenta a continutului indica o
sterilizare sub parametrii de eIicienta optima (au ramas spori viabili, s-au cultivat si au
modiIicat aspectul produsului).
Acest test nu este indicat pentru controlul sterilizarii la autoclava la temperaturi mai mari de
120C.
20
ModiIicarea culorii violet a produsului la nuante de violet roscat pana la galben, chiar la
scoaterea Iiolelor din autoclava, indica depasirea temperaturii de 120C. Aceasta modiIicare de
culoare se datoreaza degradarii chimice a substratului din cauza temperaturii ridicate.
Asemenea Iiole nu mai este necesar sa Iie incubate, deoarece sporii din Iiola au Iost distrusi.
Art. 79. - (1) Durata mentinerii sterilitatii materialelor ambalate in cutii metalice perIorate
sau in casolete cu colier este de 24 de ore de la sterilizare, cu conditia mentinerii cutiilor si
casoletelor inchise.
(2) Durata mentinerii sterilitatii materialelor ambalate in pungi hartie plastic sudate este de
doua luni de la sterilizare, cu conditia mentinerii integritatii ambalajului.
(3) Durata mentinerii sterilitatii materialelor ambalate in hartie speciala (ambalaj in doua
straturi de hartie, Iara solutii de continuitate) este de o luna de la sterilizare.
Art. 80. - Evaluarea eIicacitatii sterilizarii se Iace:
1. Pentru Iiecare ciclu:
a) pe tot parcursul ciclului complet de sterilizare se urmareste pe panoul de comanda si se
noteaza temperatura si presiunea atinse pentru Iiecare Iaza a ciclului sau se analizeaza
diagrama;
b) se citeste virarea culorii indicatorului pentru temperatura de pe banda adeziva; se citeste
virarea culorii indicatorului "integrator" pentru sterilizatorul cu abur sub presiune, care
controleaza timpul, temperatura si saturatia vaporilor;
2. Zilnic:
a) se controleaza calitatea penetrarii aburului cu ajutorul testului Bowie & Dick;
b) controlul cu indicator biologic (Bacillus stearothermophyllus) pentru autoclavele din
statiile centrale de sterilizare sau pentru autoclavele care nu sunt echipate cu dispozitiv automat
de inregistrare (diagrama).
Art. 81. - Intretinerea (mentenanta) autoclavelor se eIectueaza de un tehnician autorizat
pentru veriIicarea Iunctionarii acestora, cu periodicitatea recomandata de producatorul
aparatului, dar cel putin o data pe trimestru.
Art. 82. - Orice deIectiune aparuta la autoclava necesita interventia tehnicianului autorizat.
Art. 83. - Dupa interventia pe aparat se eIectueaza:
a) veriIicarea parametrilor aparatului, urmarind inregistrarile de temperatura si presiune (pe
panoul Irontal sau diagrama);
21
b) testul Bowie & Dick pentru veriIicarea calitatii penetrarii aburului;
c) controlul umiditatii textilelor.
Art. 84. - Amplasarea, dotarea, exploatarea, intretinerea, veriIicarea si repararea aparatelor,
utilajelor si instalatiilor de sterilizare se Iac conIorm prevederilor legale in vigoare.
Art. 85. - Se utilizeaza numai aparate autorizate de Ministerul Sanatatii Publice.
Art. 86. - Se vor elabora si aIisa instructiuni tehnice speciIice privind exploatarea aparatelor,
precum si masurile ce trebuie luate in caz de avarii, intreruperi sau dereglari la Iiecare loc de
munca.
Art. 87. - Asistenta medicala responsabila cu sterilizarea va Ii instruita si acreditata sa lucreze
cu vase sub presiune.
Art. 88. - Sterilizarea apei pentru spalarea chirurgicala se eIectueaza in autoclava pentru
sterilizarea apei, potrivit instructiunilor de utilizare din cartea tehnica a acesteia, la o presiune
de sterilizare de 1,5 bari si un timp de sterilizare de 30 de minute, precum si in diIerite aparate,
Iiltre sau alte dispozitive autorizate conIorm legii.
Art. 89. - Reteaua de alimentare si distribuire a apei sterile de la autoclave la spalatoare
trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) distanta maxima de la autoclava la punctul de distributie nu va depasi 20 m;
b) sunt admise numai conducte Iara muIe;
c) eliminarea oricarei posibilitati de contaminare a apei sterile prin stagnarea in sistemul de
distributie (cu interzicerea coturilor in "U" sub nivelul conductei);
d) apa sterila pentru spalarea chirurgicala se prepara in ziua utilizarii ei.
Art. 90. - (1) Sterilizarea la sterilizatoare cu oxid de etilena se utilizeaza doar cand nu exista
alt mijloc de sterilizare adecvat pentru obiecte si echipamente termosensibile; aceasta tehnica
de sterilizare este delicata si erorile de procedura pot duce Iie la accidente prin sterilizare
ineIicienta, Iie la accidente toxice la personal sau pacientii la care se utilizeaza materialul
sterilizat cu oxid de etilena.
(2) Sterilizarea cu oxid de etilena se eIectueaza numai in statia centrala de sterilizare, special
echipata si deservita de personal caliIicat, instruit si acreditat sa lucreze cu sterilizatoare cu
oxid de etilena.
(3) Este interzisa utilizarea sterilizarii cu oxid de etilena pentru sterilizarea materialului
medico-chirurgical in urgenta.
22
(4) Este interzisa sterilizarea cu oxid de etilena a materialului medico-chirurgical a carui
compozitie nu este cunoscuta.
(5) Este interzisa resterilizarea cu oxid de etilena a echipamentului medical constituit din
parti de policlorura de vinil sterilizat intial cu radiatii ionizante sau raze gamma.
(6) Este interzis a se Iuma in incaperile unde se utilizeaza oxidul de etilena; aceste incaperi
trebuie ventilate in permanenta direct cu aer proaspat (din exterior).
Art. 91. - Ciclul complet de sterilizare cuprinde urmatoarele Iaze:
a) vacuumare initiala;
b) preincalzire;
c) indepartarea aerului cu umidiIicarea obiectelor;
d) sterilizare (expunere la gaz);
e) vacuumare Iinala;
I) purjare de aer si ventilare;
g) aerare (desorbtie).
Art. 92. - Parametrii programelor automate de sterilizare sunt:
a) temperatura de 37C, presiune subatmosIerica, timp de sterilizare 180 de minute; durata
procesului 4-8 ore;
b) temperatura de 55C, presiune subatmosIerica, timp de sterilizare 60 de minute; durata
procesului 2-5 ore.
Art. 93. - Se admit si alti parametrii ai programelor automate de sterilizare speciIicati in
cartea tehnica a aparatului.
Art. 94. - Este obligatorie citirea cu atentie a instructiunilor de utilizare si a cartii tehnice a
aparatului pentru a Iolosi temperatura (presiunea) si timpul de sterilizare recomandate de
producator pentru materialele de sterilizat impachetate.
Art. 95. - VeriIicarea eIicientei sterilizarii se Iace respectand urmatoarele:
a) citirea si interpretarea diagramelor inregistrate ale ciclului complet de sterilizare:
temperatura, presiunea, presiunea negativa (vidul) si durata;
b) veriIicarea indicatorilor Iizico-chimici, martori ai trecerii prin procesul de sterilizare,
special Iabricati pentru sterilizarea cu oxid de etilena;
c) utilizarea pentru Iiecare ciclu a testelor biologice (bacteriologice) cu spori de Bacillus
subtillis.
23
Art. 96. - In registrul de evidenta a sterilizarii se noteaza: numarul sarjei si continutul
pachetelor, data si ora de debut si sIarsit ale ciclului, temperatura la care s-a eIectuat
sterilizarea, rezultatele indicatorilor Iizico-chimici si biologici, numele si semnatura persoanei
responsabile cu sterilizarea, observatii, data la care s-a eIectuat intretinerea si veriIicarea
aparatului. Data Iinala a desorbtiei va Ii notata pe Iiecare ambalaj.
Art. 97. - Materialele sterilizate cu oxid de etilena se utilizeaza doar dupa ce continutul in gaz
a scazut sub 2 ppm (2 mg/kg), valoare Iixata prin consens.
Art. 98. - Pentru a respecta prevederea din art. 90 se utilizeaza un spatiu ventilat, cu o
temperatura de cel putin 20C, care nu este utilizat in alte scopuri si in care este interzisa
stationarea personalului.
Art. 99. - Perioada necesara desorbtiei este in Iunctie de compozitia materialelor sterilizate.
Art. 100. - Pentru sterilizatoarele cu oxid de etilena care nu au inclusa in ciclul complet de
sterilizare desorbtia la sIarsitul programului, timpul de desorbtie necesar pentru echipamente
dupa extragerea din aparat este:
a) de 16 saptamani, pentru materiale Iabricate din poliamide;
b) de 6 saptamani, pentru materiale Iabricate din polietilena, teIlon, latex, silicon, acetat de
etilenvinil, poliuretan, polipropilen, PVC plastiIiat.
Art. 101. - (1) Sterilizarea la sterilizatoare cu abur si Iormaldehida la temperaturi joase si
presiune subatmosIerica este utilizata in statia centrala de sterilizare a unitatilor sanitare pentru
sterilizarea obiectelor, echipamentelor sensibile la caldura, care pot Ii deteriorate la
temperaturile realizate in sterilizatoare cu abur conventional; agentul de sterilizare este
Iormaldehida, utilizata in procesul care are loc la presiune subatmosIerica.
(2) Sterilizarea cu abur si Iormaldehida la temperaturi joase si presiune subatmosIerica se
eIectueaza numai in statia centrala de sterilizare, special echipata si deservita de personal
caliIicat, instruit si acreditat sa lucreze cu astIel de aparate.
(3) Este interzisa utilizarea sterilizarii cu abur si Iormaldehida la temperaturi joase si presiune
subatmosIerica pentru sterilizarea materialului medico-chirurgical in urgenta.
(4) Eormaldehida gaz intr-un anumit amestec cu aerul este exploziva.
Art. 102. - Ciclul complet de sterilizare cuprinde urmatoarele Iaze:
a) testul de vacuumare;
b) indepartarea aerului cu umidiIicarea obiectelor;
24
c) sterilizarea (expunere la Iormaldehida);
d) purjarea aburului si a aerului;
e) aerarea.
Art. 103. - Parametrii programelor automate de sterilizare sunt:
a) temperatura de 73C, presiune subatmosIerica, timp de sterilizare 10 minute; durata
procesului 3-5 ore;
b) temperatura de 80C, presiune subatmosIerica, timp de sterilizare 10 minute;
c) temperatura de 65C, presiune subatmosIerica, timp de sterilizare 30 de minute.
Art. 104. - Se admit si alti parametrii ai programelor automate de sterilizare recomandati de
producatorul aparatului.
Art. 105. - Este obligatorie citirea cu atentie a instructiunilor de utilizare si a cartii tehnice a
aparatului pentru a Iolosi temperatura (presiunea) si timpul de sterilizare recomandate de
producator pentru materialele de sterilizat impachetate.
Art. 106. - Eormaldehida este stocata in stare lichida in doze de sticla dimensionate pentru un
singur ciclu de sterilizare.
Art. 107. - Sunt obligatorii achizitionarea si utilizarea de Iormaldehida imbuteliata direct de
catre producator.
Art. 108. - VeriIicarea eIicientei sterilizarii se Iace respectand urmatoarele:
a) vor Ii citite si interpretate diagramele inregistrate ale ciclului complet de sterilizare: se
citesc temperatura, presiunea, presiunea negativa (vidul) si durata;
b) indicatorii Iizico-chimici, martori ai trecerii prin procesul de sterilizare, special Iabricati
pentru sterilizarea cu Iormaldehida;
c) pentru Iiecare ciclu se Iolosesc teste biologice (bacteriologice) cu spori de Bacillus
stearothermophyllus.
Art. 109. - In registrul de evidenta a sterilizarii se noteaza: numarul sarjei si continutul
pachetelor, data si ora de debut si sIarsit ale ciclului, temperatura la care s-a eIectuat
sterilizarea, rezultatele indicatorilor Iizico-chimici si biologici, numele si semnatura persoanei
responsabile cu sterilizarea, observatii, data la care s-au eIectuat intretinerea si veriIicarea
aparatului.
Art. 110. - Se noteaza pe Iiecare ambalaj data sterilizarii.
25
Art. 111. - Sterilizarea cu Iormaldehida se realizeaza in spatii ventilate, destinate numai
pentru aceasta activitate.
Art. 112. - Este obligatoriu controlul periodic al concentratiei in aer a Iormaldehidei prin
serviciul tehnic al spitalului.
1.3 Acte normative ce reglementeaza activitatea p.s.i.
D.G.P.S.1. 003/2001 privind echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor
tehnologice si a platIormelor amenajate cu mijloace tehnice de p.s.i.
1. Dispozitii generale :
- obligativitatea aplicarii
- la introducerea unor noi activitati, echipamente, instalatii, tehnologii, aparate, Iactorii
conceptia de instalare si disponibilitate; adaptarile si modiIicarile survenite; starea generala a
elementelor componente; completarea Iunctionala in raport cu unele modiIicari.
4.3. Cerinte si conditii tehnice speciIice privind securitatea persoanelor: mijloacele
amplasate in conditii in care sa nu puna in pericol viata utilizatorilor.
4.4. Cerinte si conditii tehnice speciIice privind exploatarea constructiilor, instalatiilor
tehnologice, echipate si dotate cu mijloace tehnice p.s.i..
Principalele conditii: acces vizibilitate; integritate Iizica; sensibilitatea detectoarelor;
diagramele de stropire ale capetelor deversoare; amplasarea In locurile stabilite.
5. Documentatiile speciIice.
Producatorii, Iurnizorii, proiectantii si executantii de sisteme, aparate, mijloace de p.s.i.,
trebuie sa puna la dispozitia beneIiciarului urmatoarele: documentatia tehnica; schema
instalatiei; instructiuni de utilizare; masuri ce se adopta in cazul neIunctionarii; registrul de
control.
In registru sunt consemnate: executa rea controalelor, operatii de veriIicare si
intretinere, modiIicari, extinderi, reabilitari, modernizari; producerea unor deranjamente,
alarme de incendiu, alarme Ialse.
6. Dispozitii Iinale:
Anexa 1. - Principalele tipuri de mijloace p:s.i.
- Sisteme, instalatii, aparate si dispozitive de semnalizare, alarmare, alertare in
caz de incendiu.
26
- Sisteme, instalatii si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor.
- Stingatoare si alte aparate de stins.
- Utilaje, unelte si mijloace initiale de interventie.
- Substante de stingere.
Anexa 2. - Compatibilitatea substantelor de stingere in clasele de incendii.
Anexa 3. - Stabilirea numarului de stingatoare portative pentru categorii de constructii.
27
CAPITOLUL 2
Managementul organizatoric
2.1 Avizari
2.1.1 Obtinerea Autorizatiei Sanitare de Functionare
1. Dosar
2. Copie cod unic de inregistrare (CUI)
3. Copie certiIicat de inregistrare a cabinetului
4. Copie- certiIicat de membru de la colegiul medicilor
5. Schita cabinet, plan de incadrare in zona
6. Memoriu de prezentare (amplasare, structura Iunctionala, dotari, microclimat)
7. Copie - contract de colectare si transport deseuri periculoase/contract cu o Iirma pentru
spalarea inventarului moale
8. Copie act de proprietate/comodat/chirie
9.Taxa pentru A.S.E. (se obtine de la Primaria Brasov)
10.Taxa pentru autorizatie sanitara DSP 300 ron
2.1.2 Avizarea cabinetului individual
Dovada de detinere a spatiului (comodat, act de vanzare-cumparare, contract de
inchiriere, donatie, etc.). Pentru cabinete medicale dentare din intreprinderi sau
institutii, acordul scris al conducerii acestora in vederea inIiintarii cabinetului
medical;
Autorizatia de libera practica a medicului titular;
Dovada achitarii, la zi, a cotizatiei catre CMDB;
Taxa de avizare: 2.000.000 lei (200 RON), care se achita la sediu;
Acordul asociatiei de locatari, daca spatiul se aIla intr-un imobil cu mai multe
apartamente si al vecinilor de palier;
Existenta dotarii minime necesare Iunctionarii cabinetului medical;
Cerere tip completata in momentul depunerii actelor (modelul se gaseste la
CMDB);
Dosar de incopciat (de hartie);
Copie dupa cartea/buletinul de identitate.
Toate documentele de mai sus vor Ii prezentate in xerocopii.
28
2.1.3 Certificatul de inregistrare al cabinetului medical individual
Actele necesare la Colegiul Medicilor:
Cabinetul medical individual poate Ii inIiintat doar de catre medicul care isi va
desIasura activitatea in respectiva unitate, intrucat aceasta Iorma de organizare nu are
personalitate juridica distincta ci Iunctioneaza ca persoana Iizica, Iiind Iorma de
exercitare liberala a proIesiei medicale.
In cabinetul medical individual isi exercita proIesia medicul titular, care poate
avea ca salariati ori colaboratori medici sau orice alta categorie de personal (Ordonanta
Guvernului 124, art. 2)
Pentru inIiintarea unui cabinet medical individual, prima institutie la care trebuie
sa se prezinte medicul solicitant este Colegiul Medicilor din judetul in care isi va aIlla
sediul cabinetul respectiv.
Actele necesare la Colegiul Medicilor:
Dovada de detinere a spatiului (comodat, act de vanzare-cumparare, contract de
inchiriere, donatie, etc.). Se vor anexa Schita spatiului (cu numerotarea camerelor
componente) - copii
Daca spatiul respectiv se aIla intr-o locatie unde locuiesc sau isi desIasoara
activitatea alte persoane Iizice sau juridice este necesar acordul scris al colocatarilor
(acordul scris al Asociatiei de locatari, al Conducerii Intreprinderii, etc.) - copie
Certificatul de membru CMR a medicului titular. Cabinetul poate Ii avizat numai
pentru specialitatile, competentele si supraspecializarile mentionate in aceasta autorizatie
- copie
Taxa de avizare: echivalentul in lei a 25 Euro (pentru Iiecare specialitate in cazul in
care exista mai multe specialitati), platibil in lei, la cursul zilei, la casieria CMB (conIorm
Dispozitiei de incasare emisa de Departamentul Avizari-Acreditari la depunerea
dosarului) copie dupa chitanta
Dovada achitarii cotizatiei la zi catre CMB - copii
Cerere tip completata in momentul depunerii actelor (modelul se gaseste la CMB).
Nu se primesc dosare incomplete
29
Dupa depunerea actelor, Colegiul Medicilor va va contacta pentru stabilirea de
comun acord cu inspectorul delegat a datei pentru eIectuarea inspectiei. La aceasta
inspectie se veriIica existenta dotarii minime (conIorm legislatiei)
In termen de maxim 30 de zile (respectiv in termen de 5 zile lucratoare - pentru
avizele eIectuate cu taxa de urgenta), Colegiul Medicilor va va anunta deIinitivarea
certiIicatul de Avizare a InIiintarii Cabinetului Medical Individual, din acel moment
documentul respectiv putnd Ii ridicat de la sediu.
Cu CertiIicatul eliberat de catre CMB si cu celelalte acte enumerate mai jos
solicitantul se va prezenta la Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti,
pentru inscrierea in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale.
Cerere tip - se completeaza la DSPMB
Actul de spatiu (contract de comodat sau de inchiriere sau de proprietate) - copie
Certificatul de membru CMR - copie
Certificatul de Avizare al cabinetului Medical Individual eliberat de catre CMB -
original
a. Dovada de detinere a spatiului (comodat, act de vanzare-cumparare, contract de
inchiriere, donatie, etc.). Se vor anexa Schita spatiului (cu numerotarea camerelor
componente) - copii. Daca spatiul respectiv se aIla intr-o locatie unde locuiesc sau isi
desIasoara activitatea alte persoane Iizice sau juridice este necesar acordul scris al
colocatarilor (acordul scris al Asociatiei de locatari, al Conducerii Intreprinderii, etc.) -
copie
b.Autorizatia de libera practica a medicului titular. Cabinetul poate Ii avi:at numai pentru
specialitatile, competentele si supraspecializarile mentionate in aceasta autorizatie - copie
c. Taxa de avi:are. echivalentul in lei a 25 Euro (pentru Iiecare specialitate - in cazul in
care exista mai multe specialitati), platibil in lei, la cursul zilei, la casieria Colegiului
Medicilor copie dupa chitanta
d. Dovada achitarii cotizatiei la zi catre Colegiul Medicilor - copii
e. Cerere tip completata in momentul depunerii actelor
Dupa depunerea actelor, Colegiul Medicilor va va contacta pentru stabilirea de comun
acord cu inspectorul delegat a datei pentru eIectuarea inspectiei. La aceasta inspectie se
veriIica existenta dotarii minime (conIorm legislatiei).
30
In termen de maxim 30 de zile (respectiv in termen de 5 zile lucratoare - pentru
avi:ele eIectuate cu taxa de urgenta), Colegiul Medicilor va va anunta deIinitivarea
certiIicatul de Avizare a InIiintarii Cabinetului Medical Individual, din acel moment
documentul respectiv putand Ii ridicat de la sediu.
Cu CertiIicatul eliberat de catre Colegiul Medicilor si cu celelalte acte enumerate
mai jos solicitantul se va prezenta la Directia de Sanatate Publica a municipiul de
domiciliu pentru inscrierea in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale.
Cerere tip;
Actul de spatiu (contract de comodat sau de inchiriere sau de proprietate) -
xerocopie;
Autorizatia de libera practica
CertiIicatul de Avizare al cabinetului Medical Individual eliberat de catre
Colegiul Medicilor original
2.1.4 Certificat de avizare
Acte necesare:
Cererea reprezentantului legal al unitatii;
CertiIicatul de inregistrare la Registrul Comertului, respectiv certiIicatul de
inregistrare in registrul persoanelor juridice, ori hotarare judecatoreasca de
inIiintare sau actul de acordare a personalitatii juridice;
Actul constitutiv al societatii;
Hotararea statutara a organului de conducere, privind inIiintarea unuia sau mai
multor cabinetemedicale pentru organizatiile si institutiile prevazutela art. 16 din
Ordonanta Guvernului nr. 124/1998, republicata (organizatiile non-proIit,
Iundatiile si asociatiile cu activitati medicale, asociatiile proIesionale, cultele
religioase si lacasele de cult religios, legal constituite);
Dovada detinerii legale a spatiului in care urmeaza sa Iunctioneze cabinetele
medicale;
Declaratia prin care se atesta existenta dotarii minime corespunzatoarer
activitatilor si cabinetelor medicale inIiintate;
Regulamentul de organizare si Iunctionare prin care sa se ateste independenta
proIesionala si dreptul de decizie al personalului medical;
31
Eisele de atributie ale posturilor prin care sa se respecte competenta proIesionala a
Iiecarei specialitati, ori competenta medicala si conditia prevazuta la punctul 7;
Programul de lucru al cabinetelor medicale, aprobat de conducerea unitatii;
Doua exemplare ale actului aditional ca SRl-ul are numai activitate medicala, in
cazul in care are mentionate, in statut, si alte activitati;
Dovada ca administratorul societatii este medic sau 1/3 din membrii Consiliului
de Administratie sunt medici(acest lucru trebuie prevazut in statut sau in actul
additional);
Autorizatiile de libera practica ale medicilor care lucreaza in societatea medicala,
conIorm specialitatilor speciIicate in cerere;
Taxa de avizare, 2.000.000 pentru Iiecare Iotoliu, care se achita la sediul CMDB;
Acordul asociatiei de locatari si acordul vecinilor de palier daca spatial se aIla
intr-o cladire cu mai multe apartamente;
Dovada platii cotizatiei, la zi, catre CMDB, a tuturor medicilor dentisti care
lucreaza in cabinet;
Dosar de incopciat cu sina (de hartie).
Toate documentele vor Ii depuse in copii xerox.
2.1.5 Acte necesare la DSPMB pentru avizul de libera practica
Cerere tip de la DSPMB;
CertiIicat de membru al CMDB (original si copie Iata-verso);
Ordin al Ministerului Sanatatii de conIirmare in specialitate/ primariat - copie
(daca este cazul);
Copii dupa: competente, supraspecializari, diploma de doctor in stiinte medicale,
titluri universitare, cercetator (daca este cazul);
Autorizatie de libera practica veche - original;
CertiIicat de casatorie/divort (in cazul schimbarii numelui)- copie;
Buletin/carte de identitate - original.
Achitarea cotizatiei de membru al CMDB se poate face prin:
Cont: RO85 RNCB 5040 0002 2296 0001
Banca: BCR - sector 4
BeneIiciar: CMDB - Colegiul Medicilor din Bucuresti
32
Se va speciIica la rubrica de explicatii:
- contravaloare cotizatiei
- perioada, anul
- pentru doctor ......( nume si prenume)
2.1.6 Autorizatia de libera practica
Documente necesare eliberrii avizului pentru emiterea autorizatiei de liber
practic (pentru asistentii medicali/moasele debutante sau pentru cei care solicit
eliberarea unei noi autorizatii de liber practic):
Diploma sau certiIicatul de caliIicare (se prezint originalul si copie pentru
conIruntare)
Adeverint de grad principal - dac este cazul
CertiIicatul de cazier judiciar
CertiIicatul de sntate Iizic si psihic
Copie CI
Copie dup certiIicatul de cstorie - dac este cazul
Precizare: Eisa de nregistrare n Registrul Unic National nu este necesar, deoarece
nscrierea n Registrul Unic se Iace dup obtinerea autorizatiei de liber practic.
Documente necesare reavizrii avizului pentru eliberarea autorizatiei de liber
practic:
Autorizatia de liber practic
Copie CI
Adeverint de grad principal - dac este cazul
CertiIicat de cstorie - dac este cazul
Eisa de nregistrare n Registrul Unic National
Adeverint de salariat
Asistentii medicali/moasele care au lucrat mai mult de 6 luni ntr-un an calendaristic
trebuie s Iac dovada acumulrii numrului de credite conIorm Programului EMC.
Debutantii nu trebuie s prezinte dovada creditelor.
Avizul este valabil 1 an calendaristic.
Documente necesare eliberarii avizului pentru emiterea autorizaliei de libera
practica (pentru medici)
33
AUTORIZATIE de libera practica - medicala - medici cetateni straini sau dubla
cetatenie MANAGEMENTUL SERVICIILOR DE SANATATE
Cerere tip pentru eliberarea Autorizatiei de Libera Practica Medicala ;
Avizul Colegiului Medicilor din Constanta - ORIGINAL;
Diploma de medic legalizata;
Echivalarea Ministerului Sanatatii pentru specializare (daca este cazul);
CertiIicat cazier judiciar - valabil 3 luni - ORIGINAL;
CertiIicat de sanatate (Tip A5) - valabil2 luni - ORIGINAL;
Adeverinta de salariat - ORIGINAL;
Dovada de activitate in domeniul sanitar in ultimii 5 ani;
CertiIicat de casatorie/divort (in cazul schimbarii numelui de pe diploma)
COPIE;
CertiIicat de nastere - COPIE;
Viza de resedinta in tara - CaPlE (daca este cazul);
CertiIicatul de dobandire a cetateniei -
CaPlE;
Buletinul de identitate - CaPlE
* Nota: Pentru obtinerea Autorizatiei de Libera Practica este necesara o vechime de cel
putin 3 ani de zile in activitatea medicala de specialitate, inscrisa in cartea de munca -
pentru persoanele ce lucreaza in sistem privat.
Documentatia pentru inregistrarea Unitatilor medicale cu personalitate juridica /
SRL-uri in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale
Cererea reprezentantului legal al unitatii medico-sanitare;
cererereplegal.doc
CertiIicatul de inregistrare la Registrul Comertului cu anexe;
Actul constitutiv si/sau statut;
Diploma reprezentantului legal;
Dovada legal a a detinerii spatiului in care se organizeaza si Iunctioneaza cabinetul
medical;
Incheiere, certiIicat constatator;
CertiIicatul de avizare emis de catre Colegiul Medicilor-Iiliala Jud. Brasov
34
Autorizatiile de libera practica a medicilor sau certiIicat de membru si competente
(pentru Iiecare specialitate) - xerocopii;
Declaratie pe proprie raspundere privind existenta dotarii minime necesare conIorm
Ord.MSE nr.153/2003; declproprasp.doc
Termen de eliberare 30 de zile de la data inregistrarii dosarelor.
2.2 Structura functionala a cabinetului de Obstetrica - ginecologie
2.2.1 Memoriu tehnic
Memoriu tehnic
1. Obiectivul are destinatia de C.M.I.- Medicina Ginecologica
2. Obiectivul are Dsuprafata de 68 m
2
si dispune de urmatoarele facilitati:
Sala de asteptare pacienti - 20 m
2
Sala de consultatii-15m
2
Sala tratamente - 16 m
2
Sala sterilizare - 10m
2
Grup sanitar pacienti - 3 m
2
Grup sanitar personal medicalvestiar - 4 m
2
3. Obiectivul are asigurate urmatoarele utilitati :
Apa potabila rece
Apa calda menajera
Canalizare
Gaze
Energie electrica
Instalatia sanitara si de incalzire este noua si a Iost executata de Iirma
autorizata, sistemul de alimentare cu apa Iiind prevazut cu Iiltre speciale de puriIicare a
apei tip DEPURA 800, pe Iiecare coloana. Instalatia este executata din polipropilena
care o rezistenta sporita , avand o garantie de 50 ani.
Instalatia electrica este noua si a Iost executata de Iirma autorizata S.C .... S.R.L
in conIormitate cu normele in vigoare si este prevazuta cu circuite separate pentru uzul
aparaturii medicale.
Ambalarea deseurilor periculoase se Iace in recipienti speciali de culoare
35
galbena conIorm normelor in vigoare, iar depozitarea pana la colectarea acestora se
eIectueaza intr-un spatiu special amenajat,asigurat si Iara posibilitati de contaminare a
mediului inconjurator. Colectarea deseurilor periculoase pentru incinerare se Iace
saptamanal conIorm
contractului de prestari servicii incheiat cu S.C ....................... S.A.
Incaperile au Iost renovate complet de catre 0 Iirma autorizata , acestea
beneIiciind de lucrari complexe de restaurare (hidroizolatie ,izolatie Ionica). Pardoseala
din intregul obiectiv este acoperita cu placi ceramice(gresie) antiderapanta si tratata cu
un lac special antibacterian care ajuta la 0 curatire si sterilizare corespunzatoare.
Peretii sunt vopsiti cu vopsea lavabila, tratata cu solutie anti-bacteriana si
antimucegai. Obiectivul este prevazut cu geamuri termopan din aluminiu , acestea
asigurand izolatie termica si Ionica Ioarte buna.
Sala de tratamente:
SupraIata - 16 m
2
Pereti vopsiti cu vopsea lavabila Pardoseala acoperita cu ceramica
Sistem de incalzire 1 caloriIer 10 elementi
Chiuveta inox cu doua cuve
Peretele unde este instalata chiuveta este placat cu Iaianta pe 0 lungime de 2,5m ,avand
o latime de 0,80m ,Ia 0 inaltime de 0,80m Iata de nivelul pardoselii.
lluminare naturala - Ierastra 1,8 m
2
lluminare artiIicial a 500 W
Sala de sterilizare
SupraIata 10m
2
Pereti vopsiti cu vopsea lavabila Pardoseala acoperita cu ceramica(gresie) Sistem de
incalzire 1 caloriIer 10 elementi.
Peretele unde este amplasata aparatura de sterilizare este placat cu Iaianta pe o lungime
de 1,9 m ,avand 0 latime de 0,80m ,la o inaltime de 0,80m Iata de nivelul pardoselii.
Iluminare naturala - Iereastra 4,5 m
2
Iluminare artiIiciala 100 W
Sala de consultatii 15- m
2
Pereti vopsiti cu vopsea lavabila Pardoseala acoperita cu ceramica(gresie) Sistem de
36
incalzire 1 caloriIer 8 elementi. Iluminare naturala - Ierastra 1,8 m
2
Iluminare artiIiciala
500 W
Sala de asteptare pacienti
SupraIata de - 20 m
2
Pereti vopsiti cu vopsea lavabila Pardoseala acoperita cu ceramica(gresie) Sistem de
incalzire 1 caloriIer 8 elementi. Sistem cablu TV
Iluminare naturala - Ierastra 4,5
m
2
Iluminare artiIiciala 100 W
Grup sanitar pacienti
SupraIata - 3 m
2
Pereti acoperiti cu Iaianta
Pardoseala acoperita cu ceramica gresie.
Sistem de incalzire: 1 caloriIer 4 elementi
Lavoar apa calda, apa rece
Oglinda
lIuminare artiIiciala 100 W
Grup sanitar personal medical
SupraIata - 4 m
2
Pereti acoperiti cu Iaianta
Pardoseala acoperita cu ceramica gresie
Sistem de incalzire 1 caloriIer 4
elementi Lavoar apa calda ,apa rece
Oglinda
Iluminare artiIiciala 100 W
2.2.2 Schita cabinetului medical
37
38
2.2.3 Organizarea, functionarea si finantarea cabinetului medical
CAP. Dispozitii generale
ART. 1 (1) Cabinetul medical este unitatea cu sau Iara personalitate juridica, Iurnizoare
de servicii publice, de stat sau private, de asistenta medicala umana preventiva, curativa,
de recuperare si de urgenta.
(2) Serviciile de sntate ale cabinetelor medicale se realizeaz de medici de medicina
generala - medici de Iamilie, medici stomatologi, medici specialisti si alte categorii de
personal medical autorizat.
(3) ProIesia de medic, ca proIesie liberala, poate Ii exercitata n cadrul cabinetului
medical n una dintre urmatoarele Iorme:
a) cabinet medical individual;
b) cabinete medicale grupate;
c) cabinete medicale asociate;
d) societate civila medicala.
ART. 2 (1) n cabinetul medical individual si exercita proIesia medicul titular, care poate
avea ca salariati ori colaboratori medici sau orice alta categorie de personal.
(2) Cabinetele individuale se pot grupa Iormand cabinete medicale grupate, pentru a-si
crea Iacilitati economice comune, pastrandu-si individualitatea n relatiile cu tertii.
(3) Cabinetele individuale se pot asocia Iormand cabinete medicale asociate, n scopul
exercitarii n comun a activitatii si al asigurrii accesului permanent al pacientilor la
servicii medicale complete. Medicii titulari ai unor cabinete asociate si pastreaza
drepturile si responsabilitatile individuale prevazute de lege.
(4) Societatea civila medicala este constituita din doi sau mai multi medici asociati si
poate avea ca salariati ori colaboratori medici sau orice alta categorie de personal.
ART. 3 (1) Cabinetele medicale grupate, precum si cabinetele medicale asociate pot avea
patrimoniu comun.
(2) Medicul poate schimba oricand Iorma de exercitare a proIesiei, cu nstiintarea
autoritatii care a avizat nIiintarea si inregistrarea cabinetului medical.
CAP. 2 InIiintarea si inregistrarea cabinetului medical
39
ART. 4 Denumirea cabinetului medical va reIlecta obligatoriu speciIicul activitatilor care
se vor desIasura, inscrise n autorizatia de libera practica a medicului, eliberata n
conditiile legii.
ART. 5 (1) Cabinetele medicale se inIiinteaza la cererea medicului sau a grupului de
medici, n Iunctie de Iorma de organizare, potrivit art. 1 alin. (3).
(2) Actul de inIiintare a cabinetelor medicale este certiIicatul de inregistrare n Registrul
unic al cabinetelor medicale, care se intocmeste si se pastreaza de autoritatea sanitara
publica, respectiv de directiile de sntate publica judetene sau de Directia de sntate
publica a municipiului Bucuresti. O copie de pe certiIicatul de inregistrare se inmaneaza
titularului cabinetului medical.
(3) Documentatia necesara pentru inregistrarea cabinetului medical se stabileste prin
ordin al ministrului snttii si Iamiliei.
(4) InIiintarea de sedii secundare va respecta intreaga procedura de inIiintare a
cabinetelor medicale.
CAP. 3 Organizarea, Iunctionarea si Iinantarea cabinetului medical
ART. 6 (1) Cabinetele medicale, indiIerent de Iorma de organizare, pot desIasura
activitati de radiodiagnostic, imagistica medicala si alte activitati medicale si conexe
actului medical, cu autorizarea lor n conditiile legii, precum si activitati de invatamant si
de cercetare, cu avizul Ministerului Sntatii si Eamiliei si al Ministerului Educatiei si
Cercetarii.
(2) Medicul sau personalul medical care desIasoara activitate medicala n cadrul
cabinetului medical raspunde n mod individual, potrivit legii, pentru deciziile
proIesionale, n cazul eventualelor prejudicii aduse pacientilor.
(3) Controlul privind nIiintarea, organizarea si Iunctionarea cabinetelor medicale,
indiIerent de Iorma de organizare, se exercita de Ministerul Sntatii si Eamiliei si de
Colegiul Medicilor din Romania.
(4) Prin derogare de la alin. (1), autorizarea cabinetelor stomatologice pentru desIasurarea
activitatilor de radiodiagnostic se va Iace de Ministerul Sntatii si Eamiliei.
(5) Controlul privind respectarea normelor legale n Iurnizarea serviciilor de sntate se
exercita de Ministerul Sntatii si Eamiliei si unitatile sale subordonate, Casa National
40
de Asigurri de Sntate, Colegiul Medicilor din Romania sau de alte organe abilitate, n
conditiile legii.
ART. 7 Cabinetul medical trebuie sa dispuna de o dotare minima, stabilit prin ordin al
ministrului snttii si Iamiliei, cu avizul prealabil al Colegiului Medicilor din Romania,
n raport cu specialitatea si proIilul de activitate declarate.
ART. 8 Cabinetul medical poate realiza venituri din:
a) servicii medicale prestate n baza contractului incheiat cu casa de asigurri de sntate
ori cu alte persoane Iizice sau juridice;
b) servicii medicale cu plata directa din partea beneIiciarilor;
c) donatii si sponsorizari;
d) activitati de consiliere medicala;
e) activitati de invatamant si cercetare realizate direct sau prin contracte cu institutiile de
invatamant si de cercetare de stat sau private;
I) alte surse obtinute conIorm dispozitiilor legale, inclusiv cele provenind din
valoriIicarea aparaturii proprii, uzata Iizic sau moral.
ART. 9*) (1) Veniturile realizate din activitatea cabinetului medical se impoziteaza
potrivit dispozitiilor legale privind impunerea veniturilor realizate din activitatea
desIasurata pe baza de libera initiativa.
(1`1) Cheltuielile eIectuate pentru perIectionare continua, investitii, dotari si alte utilitati
necesare inIiintarii si Iunctionarii cabinetelor medicale, organizate n Iorma prevazuta la
art. 1 alin. (3) si la art. 15 alin. (1), se scad din veniturile realizate.
(2) Cheltuielile eIectuate pentru perIectionare continua, investitii, dotari si alte utilitati
necesare inIiintarii si Iunctionarii cabinetelor medicale, organizate n Iorma prevazuta la
art. 1 alin. (3) si la art. 15 alin. (1), se scad din veniturile realizate.
------------
*) Art. 9 alin. (2) a Iost abrogat prin Legea nr. 493/2002 pentru aprobarea Ordonantei
Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, publicata n Monitorul OIicial al
Romaniei, Partea I, nr. 543 din 25 iulie 2002.
ART. 10
Medicul titular al cabinetului medical sau cel delegat de medicii asociati reprezinta
cabinetul medical n raporturile juridice si proIesionale.
41
ART. 11 1) Angajarea personalului mediu sanitar si a altor categorii de personal se poate
Iace de ctre medic sau, n cazul medicilor asociati, de ctre medicul delegat.
(2) n cabinetele medicale n care sunt incadrate persoane cu contract individual de
munca, salariile se stabilesc prin negociere, cu respectarea nivelurilor minime prevazute
de reglementarile legale n vigoare.
ART. 12 1)Cabinetele medicale sunt obligate sa eIectueze si activitati epidemiologice
prevazute n contractul-cadru si sa transmita situatiile stabilite prin norme ale
Ministerului Sntatii si Eamiliei privind starea de sntate si demograIica a populatiei.
(2) Cabinetele medicale dentare aIlate n relatii contractuale cu casele de asigurri de
sntate vor asigura urgentele medicale dentare, contra cost, prin rotatie, n centrele
prestabilite.
CAP. 4 Sanctiuni
ART. 13 (1) Pentru nerespectarea dispozitiilor art. 5 alin. (2) persoanele vinovate vor Ii
sanctionate contraventional cu amenda cuprinsa intre 10.000.000 lei si 20.000.000 lei.
(2) Pentru neeIectuarea activitatilor epidemiologice si pentru netransmiterea datelor
prevazute la art. 12, precum si pentru transmiterea de date eronate sau incomplete
persoanele vinovate vor Ii sanctionate cu amenda cuprinsa intre 3.000.000 lei si
10.000.000 lei.
(3) Constatarea si aplicarea sanctiunilor se vor Iace de directiile de sntate publica
judetene sau a municipiului Bucuresti.
(4) Cuantumul amenzilor prevazute la alin. (1) si (2) se va indexa anual, n raport cu rata
inIlatiei, de Ministerul Sntatii si Eamiliei.
CAP. 5 Dispozitii tranzitorii si Iinale
ART. 14 (1) Cabinetele medicale se pot inIiinta n cadrul actualelor dispensare medicale,
policlinici ori n alte spatii puse la dispozitie de autoritatile publice centrale sau locale ori
n spatii private, autorizate.
(2) Bunurile imobile aIlate n proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-
teritoriale, utilizate n prezent pentru activitati medicale, pot Ii date n Iolosinta gratuita,
inchiriate, concesionate ori vandute Iara licitatie publica cabinetelor medicale sau, dup
caz, unitatilor medico-sanitare cu personalitate juridica.
(3) Bunurile imobile aIlate n proprietatea publica a statului sau a unitatilor administrativ-
42
teritoriale, utilizate n prezent pentru activitati medicale, vor Ii trecute n domeniul privat
al statului, respectiv al unitatilor administrativ-teritoriale, potrivit art. 10 din Legea nr.
213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.
(4) Bunurile mentionate la alin. (3) vor putea Ii concesionate, Iara licitatie publica,
cabinetelor medicale sau, dup caz, unitatilor medico-sanitare cu personalitate juridica,
dup Iinalizarea operatiunii de inventariere prevazute la art. 19 din Legea nr. 213/1998.
(5) Bunurile mobile aIlate n dotarea actualelor dispensare si policlinici pot Ii date n
Iolosinta gratuita, la cerere, cabinetelor medicale, cu aprobarea directiilor de sntate
publica judetene sau a municipiului Bucuresti, conIorm normelor Ministerului Sntatii si
Eamiliei.
(6) Personalul medico-sanitar care, la data intrarii n vigoare a prezentei ordonante, este
incadrat cu contract de munca pe durata nedeterminata si si desIasoara eIectiv activitatea
n spatiile mentionate beneIiciaza cu prioritate de prevederile alin. (2) - (5).
(7) Conditiile de concesionare se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
(8) Prevederile prezentului articol nu se aplica patrimoniului clinicilor universitare si
cabinetelor medicale din spitale, care raman n patrimoniul public.
ART. 15 (1) Unitatile medico-sanitare cu personalitate juridica, care se inIiinteaza
potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu
modiIicarile ulterioare, vor Iunctiona cu indeplinirea urmatoarelor conditii:
a) sa aiba obiect de activitate unic, constand n Iurnizarea de servicii medicale, cu sau
Iara activitati conexe acestora, stabilite prin ordin al ministrului snttii si Iamiliei;
b) administratorul societatii comerciale sau cel putin o treime din numarul membrilor
consiliului de administratie sa Iie medici;
c) sa Iie inregistrate n Registrul unic al cabinetelor medicale.
(2) Dispozitiile art. 4, art. 5 alin. (3), art. 6 - 8 si ale art. 12 se aplica n mod
corespunzator unitatilor medico-sanitare cu personalitate juridica.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplica societatilor comerciale de turism balnear si de
recuperare.
(4) Unitatile medico-sanitare cu personalitate juridica inIiintate potrivit prevederilor Legii
nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modiIicrile si completrile
ulterioare, se pot dizolva si pot transIera intregul lor activ net rezultat din lichidare
43
cabinetelor medicale individuale ca Iorme de organizare prevazute de prezenta ordonanta,
cu conditia ca societatea comerciala sa aiba ca asociati/asociat unic medicii/medicul care
u/a inIiintat cabinetul medical individual; transIerul se poate Iace Iara plata si este scutit
de plat oricaror impozite si taxe.
ART. 16 (1) Organizatiile nonproIit, Iundatiile si asociatiile cu activitati medicale,
asociatiile proIesionale, cultele religioase si lacasele de cult religios, legal constituite, pot
inIiinta si organiza n structura lor, pe baza hotararii organelor de conducere, cabinete
medicale Iurnizoare de servicii medicale n regim ambulatoriu.
(2) Cabinetele medicale inIiintate n conditiile alin. (1) sunt supuse inregistrarii n
Registrul unic al cabinetelor medicale, pe baza unei documentatii stabilite prin ordin al
ministrului snttii si Iamiliei.
(3) Dispozitiile art. 6 alin. (1) si (3), ale art. 7 si 12 se aplica n mod corespunzator
cabinetelor medicale inIiintate n conditiile alin. (1).
ART. 17 Cabinetul medical organizat n conditiile art. 16 poate realiza venituri din:
a) Iinantarea organizatiei sau asociatiei n structura careia Iunctioneaza;
b) servicii medicale cu plata directa din partea beneIiciarilor;
c) donatii sau sponsorizari;
d) servicii medicale prestate n baza contractului incheiat cu casa de asigurri de sntate
ori cu alte persoane Iizice sau juridice;
e) alte surse obtinute conIorm dispozitiilor legale n vigoare.
ART. 18 Ministerul Sntatii si Eamiliei impreuna cu Colegiul Medicilor din Romania
vor elabora, n termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante, normele
metodologice de aplicare a acesteia, care vor Ii publicate n Monitorul OIicial al
Romaniei, Partea I.
ART. 19 Prezenta ordonanta intra n vigoare n termen de 30 de zile de la data publicarii
ei n Monitorul OIicial al Romaniei, Partea I.
44
Contracte, utilitati
2.3.1 Contract de inchiriere
CONTRACT DE INCHIRIERE
Intre subsemnatii,
Popescu Radu, cetatean roman, domiciliat in Brasov, posesor al BI/CI,seria
BVnr.456132, in calitate de LOCATOR, si
SC MEDIC SRL domiciliat in BRASOV , in calitate de CHIRIAS (sau LOCATAR), a
intervenit prezentul contract de inchiriere in urmatoarele conditii :
OBIECTUL
Contractului de inchiriere
Locatorul asigura chiriasului Iolosinta bunului APARTAMENT situat in Brasov,
Str.Zizinului Nr.171.
Locatorul este titular al dreptului de proprietate asupra bunului inchiriat in baza actului
Propietate 233/22.03.1999 incheiat la data de 22.03.2000.
Bunul inchiriat este compus din 4 camere plus dependinte, conIorm anexei la contract.
Bunul inchiriat nu este grevat de sarcini/este grevat de urmatoarele sarcini NU ESTE
GREVAT DE SARCINI.
Locatorul preda chriasului bunuilnchiriat la data de 01.11.2012.
Predarea-primirea bunului inchiriat se va consemna in procesul-verbal de primire care va
Ii incheiat de partile contractante la data predarii.
Locatorul preda chiriasului bunul inchiriat in stare de Iolosinta avand caracteristicile
prevazute in anexa la contract.
Bunul inchiriat este dat in Iolosinta locatarului pentru (destinatia) CABINET MEDICAL.
Locatarul va putea sa subanchirieze bunul care Iace obiectul acestui contract, caz in care
obligatiile asumate in inscris exista in continuare Iata de locator.
PRETUL SI MODALITATI DE PLATA Contract de inchiriere
Pretul inchirierii/chiria este de 1000 EURO (echivalentul in lei al sumei de 1000
EURO la cursul B.N.R.).
Chiriasul va plati chiria incepand cu data de 01.12.2012.
Chiria va Ii platita de chirias lunar, cel mai tarziu pan a in ultima zi a lunii pentru
care se Iace plata.
45
Plata chiriei se va Iace prin ordin de plata prin conturile:
- contul locatorului numarul R020BTRL0090122200 deschis la Banca TRANSILVANIA
BV.
- contul chiriasului numarul R033BRMA009077788deschis la Banca ROMANEASCA
BV.
In cazul in care chiriasul nu plateste la termenul scadent, va suporta penalitati de
intarziere de 1 pe zi, calculate la suma datorata.
PERIOADA
Contract de inchiriere
Prezentul contract se incheie pe o perioada de 12 LUNI, incepand cu data autentiIicarii.
Eu ANDREI ELENA administrator al Iirmei SC MEDIC SRL, declar ca primesc spre
inchiriere de la STOICESCU ION, bunul descris mai sus in scopul si in conditiile aratate.
Imprumutul se Iace in conditiile prevazute de art.1560 si urmatoarele din Codul Civil.
Prezentul contract de Inchiriere va putea Ii prelungit prin acordul ambelor parti
contractante, incheindu-se in acest scop un act aditional
OBLIGATII LOCATOR Contract de inchiriere
Locatorul va preda chiriasului bunul inchiriat, precum si toate accesoriile acestuia
Locatorul va preda chiriasului bunul inchiriat si toate accesoriile acestuia in conditiile de
calitate prevazute in anexa . Locatorul cu ocazia predarii va incheia proces-verbal de
primire-predare datat, semnat si stampilat de ambele parti contractante.
Pe toata durata inchirierii locatorul se obliga sa eIectueze reparatiile capitale si necesare
pe cheltuialasa pentru a asigura Iunctionalitatea bunului inchiriat conIorm destinatiei.
Locatorul va eIectua pe cheltuiala sa si reparatiile determinante de vreun caz de Iorta
majora.
Locatarul va inlocui partial sau total accesoriile bunului inchiriat, pe cheltuiala sa, atunci
cand inlocuirea acestora nu este determinata de culpa chiriasului.
Locatorul nu va stanjeni pe chirias in exercitare dreptului de Iolosinta asupra bunului
inchiriat si nici nu va Iace acte prin care ar putea micsora Iolosinta acestuia.
Locatorul, pe durata prezentului contract, nu va executa modiIicari, schimbari ale
structurii bunului inchiriat de natura sa tulbure Iolosinta acestuia de catre chirias sau care
ar determina o schimbare a destinatiei bunului inchiriat.
46
Locatorul va garanta pe chirias de viciile ascunse ale bunului inchiriat care nu au putut Ii
cunoscute de chirias in momentuilncheierii contractului si care Iac imposibila Iolosinta
partiala sau totala a bunului inchiriat.
Pe toata durata contractului, locatorull va garanta pe chirias contra pierderii totale sau
partiale a bunului inchiriat precum si contra oricarei tulburari de drept.
Locatorul va plati pe intreaga durata a contractului de inchiriere impozitele si taxele
privind bunuilnchiriat.
Locatorul va putea sa controleze periodic, respectiv la data de 30 a Iiecarei luni, bunul
inchiriat si daca acesta este Iolosit conIorm scopului pentru care a Iost incheiat contractul
de inchiriere. Acest control se va exercita Iara a stanjeni Iolosinta bunului de catre
chirias.
Locatorul nu va putea sa inchirieze bunul care Iace obiectul prezentului contract vreunui
tert.
OBLIGATII LOCATAR CHIRIAS Contract de inchiriere
Chiriasul se obliga, ca pe toata durata inchirierii, sa pastreze in bune conditii bunul
inchiriat, precum si accesoriile acestuia, sa nu le degradeze sau deterioreze.
Chiriasul va asigura paza bunului inchiriat.
Chiriasul va Iolosi bunuilnchiriat numai potrivit destinatiei sale prevazute in contract.
Chiriasul se obliga sa plateasca locatorului chi ria la termenul scadent convenit in
contract pentru Iolosinta bunului inchiriat. Pe toata durata inchirierii chiriasul va suporta
toate cheltuielile reIeritoare la utilitatile consumate
Chiriasul va eIectua pe cheltuiala sa lucrarile de intretinere si reparatii normale ale
bunului inchiriat pentru a-l mentine in starea in care l-a primit la momentul incheierii
contractului.
Chiriasul va eIectua pe cheltuiala sa lucrarile de reparatii capitale ale bunului inchiriat
numai daca sunt determinate de culpa sa.
Chiriasul va raspunde de distrugerea totala sau partiala a bunului inchiriat care s-ar
datora cuplei sale.
Chiriasului ii va permite locatorului sa controleze modul cum este Iolosit bunul inchiriat
si starea acestuia la termenul stabilit in contract.
Chiriasul va instiinta imediat pe locator despre orice actiune a unei terte persoane care ii
47
tulbura Iolosinta.
Chiriasul nu va Iace modiIicari bunului inchiriat dedit cu acordul scris al locatorului.
Chiriasul, la expirarea acestui contract, va restitui locatorului bunuilnchiriat impreuna cu
toate accesoriile acestuia, in aceeasi stare in care le-a primit conIorm anexei .
RASPUNDERI Contract de inchiriere
Pentru nerespectarea obligatiilor prevazute in acest contract, partea in culpa datoreaza
celeilalte parti daune.
Pentru neindeplinirea de catre locator a obligatiilor care ii revin in baza prezentului
contract, chiriasul va putea Iie sa plateasca locatorului chiria diminuata proportional cu
prejudiciul care i s-a produs, Iie sa desIiinteze contractul, situatie in care locatoruili va
plati daune in masura in care i-a prosud un prejudiciu.
Daca chiriasul nu isi indeplineste obligatiile pe care si le-a asumat in contract, va plati
locatorului daune corespunzatoare prejudiciului produs.
Contractul se va desIiinta si chiriasul va plati daunele corespunzatoare daca prejudiciul
pe care l-a produs locatorului este atat de grav Incat continuarea contractului nu se mai
justiIica.
L1TIGII
Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu acest contract vor Ii
solutionate pe cale amiabila, iar daca partile nu cad de acord, vor Ii solutionate de
instantele de judecata competente.
Procesat la 01.10.2012 in 3 (TREI) exemplare, din care 2 (DOUA) s-au eliberat
partilor.
Locator..... Locatar.....
2.3.2 Contract de prestari servicii - Apa
Documente necesare:
cerere tip de aviz de principiu completata, semnata si stampilata (dupa caz) ;
copie act proprietate I copie act inchiriere si acordul proprietarului I Hotarare
Judecatoreasca de constituire a AP I Proces Verbal de inIiitare AL ;
copie acte identitate (BI/CI ptr persoane Iizice sau CUI ptr persoane juridice)
Planurile Cadastrale cu retelele, scara 1 :500 (2 copii) si de incadrare in zona 1
48
:2000 (copie 1 exemplar)
Acordul coproprietarilor (daca este cazul), insotit de copie BI/CI al acestora
proiectului .
2.3.3 Contract de prestari servicii - Gaze naturale
Accesul la sistemul de distributie(SD) al gazelor naturale se desIasoara conIorm
prevederilor H.G. 1043/2004 cu modiIicarile si completarile ulterioare.
Acte necesare pentru racordarea unui imobil la SD
Persoane juridice:
a) copie a certiIicatului de inmatricula-re;
b)copie act detinere spatiu( pentru adresa unde se dore9te racordarea)/Inchiriere,
cu acordul coproprietarilor sau al proprietarilor( dupa caz) 9i copii RI.IC.I. ale
acestora;
c) acordul Asociatiei de Proprietari, semnat de reprezentantullegal, in
conIormitate cu Legea nr. 114/1996( dupa caz);
d) acordul investitorului la conducta stradalaJbran9amentlcoioana de gaze, (dupa
caz);
Separarea consumului fata de Asociatia de Proprietari
a) Documente necesare:
b) cerere speciIica
c) acord asociatie locatari/proprietari cu numele presedintelui si
administratorului, semnaturile acestora (cu precizarea ca sunt de acord cu
instalarea centralei termice de apartament) si stampila asociatiei
d) buletin de indentitate si, dupa caz, act de proprietate (copie)
e) taxa in lei si, dupa caz, taxa reIerat - serviciul tehnic, in lei
Firme autori:ate separare ga:
SC LISSCOM SRL
Descriere: proiectare, montaj, service, intretinere pentru instalatii termice, climatizare,
ventilatie, electrice, automatiaze, sanitare, apa, gaz, canalizare, abur, sisteme de
management al cladirilor | ... |
INSTALATII SANITARE, INSTALATII TERMICE, INSTALATII VENTILATIE
Descriere: proiectare, montaj, service, intretinere pentru instalatii term ice, climatizare,
49
ventilatie, electrice, automatiaze, sanitare, apa, gaz, canalizare, abur, sisteme de
management al cladirilor | ... |
INDUSTRIAL PLAST SRL
Descriere : Comert si distributie de materiale pentru: instalatii industriale, instalatii
termice, instalatii incalzire, instalatii apa, instalatii gaz, instalatii pentru constructii civile
|Rezultat din categoria Eirme inIoCONSTRUCT.ro|
Racordarea la Sistemul de Distributie (SD)
Pasii necesari a Ii parcursi pentru racordarea la SD:
Pas 1. Completarea si depunerea cererii tip de acces la sistemul de distributie.
Pas 2. Stabilirea solutiei tehnice de racordare
Pas 3. Executarea extinderii de conducta
Pas 4. Racordarea bransamentului in conducta existehta.
Pas 5. Executarea instalatiei de utilizare
Pas 6. Punerea in Iunctiune.
2.3.4 Contract prestari servicii - Electrica
Pentru a incheia un contract cu aceasta Iirma, trebuie sa va prezentati la ghiseul
abonati de la Centrul de Eurnizare a Energiei Electrice (sediul Centrului de Distributie a
Energiei Electrice) cu urmatoarele:
- Act de identitate,
- Copie dupa actul de proprietate sau de Inchiriere a locuintei,
- Dovada de la Iurnizorul din zona unde ati avut domiciliul anterior ca nu aveti debite
restante la plata energiei electrice,
- Numerar pentru achitarea taxelor.
Pentru agentii economici, se cer in plus:
- Copie dupa certiIicatul de Inmatriculare,
- Copie dupa certiIicatul de Inregistrare Iiscala,
- Copie dupa sentinta civila de InIiintare a societatii,
- Imputernicire pentru reprezentantul desemnat pentru semnarea si stampilarea
contractului.
In aceeasi zi se programeaza montarea (inlocuirea) contorului. Dupa inlocuirea
contorului vi se inmaneaza bonul de miscare-contor cu care va prezentati din nou la
50
ghiseul abonati (sediul CDEE) unde vi se intocmeste contractul de Iurnizare a energiei
electrice. De preIerat in cazul schimbului de locuinte sau cumpararea acestora, sa se
prezinte noul locatar cu vechiul abonat, pentru a Iace concomitent rezilierea contractului
vechi si intocmirea noului contract.
! Nu se poate intocmi contract de furnizare a energiei electrice pentru o
locuinta initial alimentata cu energie electrica, fara rezilierea contractului vechi.
Eurnizarea energiei electrice se Iace numai pe baza de contract incheiat de
Iurnizor consumatorului. Consumul de energie electrica Iara contract este considerat
consum Iraudulos, constituie contaventie sau inIractiune - dupa caz - si se pedepseste
conIorm legilor in vigoare.
2.4 Dotari, gestiunea deseurilor
2.4.1 Dotarile cabinetului
Obiectivul este dotat cu urmatoarele echipamente:
Obstetica -Ginecologie:
Aparatura medicala
aparat de masurat tensiunea arteriala cu stetoscop
masa ginecologica
reIlector cu picor
cantar pentru adulti
taliometru
sterilizator
etuva pupinel
Instrumental medical:,
Instrumentar de specialitate valve, specule vaginale, pense porttamponbuton,
trusa de chiuretaj uterin , trusa de mica chirurgie ;
pelvimetru
centimetru
stetoscop obstetrician
seringi diverse
Medicamente, antiinfectioase si antiseptice ginecologice:
51
antiinIectioase si antiseptice ginecologice
ocitocice
contraceptive orale
Alte produse ginecologice :
hormoni sexuali si modulatorii sistemului genital
contraceptive hormonale sistemice
androgeni
estrogeni
progestogeni
combinatii de hormone androgeni si estrogeni
combinatii de hormone progestogeni si estrogeni
gonadotroIine si alti stimnulanti ai ovulatiei
antiandrogeni
alti hormone sexuali si modulatori ai sistemului genital
alte preparate ginecologice:
anticonceptionale
Ecograf color Doppler DC-6 Expert
Caracteristici.
EcograIul Color Doppler DC-6 Expert
are o acuratete mare, este ergonomic si
are o interIata prietenoasa. Parametri
imaginii pot Ii activati si reglati direct de
pe ecran. Imaginile 2D/CW/PW pot Ii
stocate in Iormat AVI/DICOM/CIN pe
hard-disc, CD sau pe memorie USB.
Conexiurea DICOM permite
comunicarea cu PACS si cu alte sisteme
de management a imaginii, punand astIel
la dispozitie inIormatii suplimentare pentru administrarea si arhivarea imaginilor.
Aplicatii: abdominala, cardiaca, vasculara, ginecologica.
52
Alte functii: este inclus un sistem de analiza post-scanare, care oIera un support oIIline
pentru masuratori si procesare imagini 2D/M/PW salvare si editarea imaginilor salvate si
vizionarii mai multor imagini simultan.
Utilizatorul poate conIigura Iormule de calcul si masurare in concordanta cu
cerintele clinice. Intregul proces de diagnosticare poate Ii realizat in Iunctie de termenii si
trasaturile conIigurate de utilizator.
Eunctia RAZ: Regional Acoustic Zoom - marirea imaginii pentru vizualizarea
detaliilor.
Mod de lucru B, M, PW (doppler pulsat), Doppler Color (CDEI), imagine
panoramica, imagine trapezoidala, B /C (display simultan B si Color)
Pachete soItware cu aplicatii clinice diverse (obstetrica, cardiologie, ginecologie,
parti moi, urologie, ortopedie, vase periIerice)
Conectori pentru patru sonde:
- Sonda convexa digitala - Irecvente: 2,5/3,5/5,0/H4,6/H6,0 MHz
- Sonda endocavitara - Irecvente: 5,0/6,5/8,0 MHz
- Sonda liniara multi-Irecventa (8.0/10.0/12.0 MHz)
- Sonda liniara multi-Irecventa (5.0/7.5/10.0 MHz).
Obiectivul mai este dotat cu mobiler executat de o firma autorizata din materiale
avizate de Ministerul Sanatatii si este compus din:
2 corpuri cu sertare prevazute cu blat de lucru rezistent la agenti chimici , usor
de sterilizat, avand incastrata o chiuveta cu doua cuve de inox, un corp in sala de
tratamente si unul in sala de sterilizare.
Dulap cu geam prevazut cu sistem de inchidere (tip yala) pentru depozitarea
materialelor de tratament.
Birou lucru medic
Scaun medic 1 buc.
Scaune pacienti sala de asteptare 3 buc.
Alte dotari ale obiectivului:
InterIon
Alarma antieIractie si camera de luat vederi
TeleIon
53
Stingator incendii
In scopul asigurarii lantului de frig, cabinetul medical va fi dotat cu:
a) cel putin un Irigider cu compartiment de congelare separat, inchis cu usa, precum si
cu termometru pentru monitorizarea temperaturii interioare; inregistrarile privind
graIicele de temperatura ale Irigiderului vor Ii cuprinse intr-un registru separat;
b) cel putin o geanta izoterma dotata cu termometru - pentru transportul vaccinurilor si
un termos pentru eventualitatea transportului unor cantitati mici de vaccin;
c) cel putin o geanta izoterma dotata cu termometru - pentru transportul de probe
biologice (in cazul in care au loc prelevari de Ilu ide biologice si acestea nu sunt
transportate de unitati autorizate in acest sens).
Fiy de evident a materialelor de natura obiectelor de inventar n folosint
extrasa din Ordinul 3512/2008
1. Serveste ca document de evident a materialelor de natura obiectelor de inventar, a
echipamentului si materialelor de protectie date n Iolosinta personalului, pn la
scoaterea lor din uz.
2. Se ntocmeste ntr-un exemplar, pe msura drii n Iolosint a bunurilor pe Iiecare
persoan, de gestionarul care elibereaz obiectele respective sau de persoana desemnat
s tin evidenta acestora.
Eormularul se completeaz n mod diIerit, n Iunctie de organizarea depozitrii acestora,
si anume:
- cnd eliberarea obiectelor se Iace din magazia de obiecte noi direct personalului
muncitor, coloanele destinate eliberrilor se completeaz pe baza bonului de consum, iar
coloanele destinate restituirilor, pe baza bonului de restituire;
- cnd eliberarea se Iace din magazia de exploatare, att eliberarea, ct si restituirea
obiectelor date n Iolosinta personalului se Iac pe baz de semntur direct n Iis;
- n cazul obiectelor eliberate pe baz de nomenclatoare stabilite pe Iunctii, care nu se
ntocmesc dect dup restituirea obiectelor uzate, nregistrrile n Iisa de evident a
materialelor de natura obiectelor de inventar n Iolosint se pot Iace, pentru simpliIicare,
o singur dat, la eliberarea initial si la restituirea deIinitiv a obiectelor respective.
3. Nu circul, Iiind document de nregistrare.
54
4. Se arhiveaz la compartimentul Iinanciar-contabil.
5. Continutul minimal obligatoriu de inIormatii al Iormularului este urmtorul:
- denumirea Iormularului;
- denumirea unittii, sectia (locul de Iolosint);
- numele si prenumele, marca, Iunctia;
- denumirea obiectelor (inclusiv seria, dimensiunea etc.); termenul de Iolosire; pretul
unitar; U/M;
- primiri: data, Ielul si numrul documentului, cantitatea, semntura;
- restituiri: data, Ielul si numrul documentului, cantitatea, semntura.
2.4.2 Gestiunea deseurilor si substantelor periculoase
ORDIN Nr. 1149/29 iunie 2DD7 pentru aprobarea Normelor privind inIiintarea si
autorizarea punctelor externe de recoltare ale laboratoarelor care eIectueaza analize
medicale in regim ambulatoriu, precum si a conditiilor de organizare si Iunctionare a
acestora
ANEXA NORME
Art. 1. - (1) Laboratoarele de analize medicale, indiIerent de Iorma de nIiintare si
organizare, trebuie s Iunctioneze numai n baza autorizatiei sanitare de Iunctionare.
(2) Punctele externe de recoltare ale laboratoarelor care eIectueaz analize
medicale n sistem ambulatoriu se nIiinteaz potrivit dispozitiilor cuprinse n prezentul
ordin si Iunctioneaz pe baza autorizatiei sanitare de Iunctionare emise de autorittile de
sntate public judetene si a municipiului Bucuresti.
(3) Autorizatia sanitar de Iunctionare a laboratoarelor de analize medicale
constituie actul care atest ntrunirea conditiilor igienico-sanitare pentru Iunctionarea
acestora.
Art. 2. -Autorizatia sanitar de Iunctionare se elibereaz la cererea
reprezentantului legal al laboratorului de analize medicale adresat, dup caz, autorittii
de sntate public judetene sau a municipiului Bucuresti n a crei raz administrativ-
teritorial si are sediul, Iiliale sau puncte de lucru laboratorul de analize medicale
respectiv.
55
Art. 3. - (1) Documentele necesare pentru solicitarea autorizatiei sanitare de
Iunctionare sunt:
a) cerere;
b) dosar tehnic, care va cuprinde: planul dimensionat cu structura interioar,
dotrile necesare desIsurrii activittii supuse autorizrii, prezentarea circuitelor
Iunctionale, modul de asigurare a iluminatului, ventilatiei, temperaturii ambientale, schita
retelelor de utilitti sau modul de asigurare a acestora (ap potabil, ap cald menajer,
evacuarea apelor uzate menajere, evacuarea deseurilor solide si a deseurilor periculoase
rezultate din activitatea desIsurat);
c) declaratie pe propria rspundere reIeritoare la asigurarea conIormrii la
conditiile igienico-sanitare stabilite de prezentul ordin;
d) copie de pe certiIicatul de nmatriculare la registrul comertului si, dac este
cazul, cerere de mentiune la registrul comertului pentru nregistrarea punctului extern de
recoltare al laboratorului care solicit autorizarea;
e) dovada detinerii legale a spatiului pentru care se solicit autorizarea.
(2) Eormularul autorizatiei sanitare de Iunctionare va cuprinde toate datele
prevzute de legislatia n vigoare.
Art. 4. - (1) Cererea de autorizare si dosarul cuprinznd documentele prevzute la
art. 3 se depun la Serviciul/Biroul evaluarea Iactorilor de mediu si avizare/autorizare
sanitar, unde sunt veriIicate si, n cazul n care documentatia este complet, cererea se
nregistreaz si se retine spre solutionare.
(2) Rezolvarea solicitrii se va Iace gratuit, n termen de maximum 15 zile de la
data nregistrrii cererii.
Art. 5. - (1) Ministerul Snttii Publice, prin structurile sale specializate,
controleaz ndeplinirea conditiilor de autorizare de ctre laboratoarele de analize
medicale care au Iost autorizate n conditiile prezentului ordin.
(2) Autorittile de sntate public judetene si a municipiului Bucuresti care au
eliberat autorizatiile sanitare de Iunctionare, prin structurile specializate ale acestora, au
obligatia de a veriIica periodic respectarea conditiilor igienico-sanitare de ctre
laboratoarele de analize medicale care au Iost autorizate n conditiile prezentului ordin.
56
Art. 6. - (1) Spatiul necesar Iunctionrii punctelor externe de recoltare ale
laboratoarelor care eIectueaz analize medicale n sistem ambulatoriu trebuie s Iie astIel
structurat nct s asigure un nivel calitativ superior serviciilor eIectuate pentru populatie.
(2) Punctul de recoltare trebuie s dispun de intrare separat, cu acces direct,
avnd urmtoarea compartimentare obligatorie:
a) sal de asteptare;
b) spatiu de recoltare;
c) spatii anexe:
- spatiu pentru depozitarea materialelor sanitare;
- vestiar si sal pentru personal;
- dou grupuri sanitare: unul destinat personalului care deserveste punctul extern
de recoltare al laboratorului de analize medicale si altul destinat pacientilor, iar pentru
cazurile n care nu este posibil existenta a dou grupuri sanitare, punctul extern de
recoltare al laboratorului de analize medicale este dotat cu un grup sanitar cu dou
compartimente: unul destinat personalului care deserveste punctul extern de recoltare al
laboratorului de analize medicale si altul destinat pacientilor.
Art. 7. - (1) Spatiul si mobilierul punctului extern de recoltare al laboratorului de
analize medicale trebuie astIel concepute nct s nu permit contaminarea mediului si a
personalului.
(2) Podelele, peretii, tavanele si supraIetele de lucru trebuie s aib supraIat
neted, lavabil, neabsorbant, rezistent la actiunea agentilor dezinIectanti, usor de
curtat si de dezinIectat.
(3) Unghiurile dintre pereti si podea trebuie s Iie concave (rotunjite).
(4) Articolele si echipamentele speciIice activittii de laborator trebuie depozitate
n dulapuri suspendate, Ir a se Iolosi lemn nesleIuit si negeluit, astIel nct s permit
curtarea cu usurint.
Art. 8. - (1) Spatiul punctului extern de recoltare al laboratorului de analize
medicale trebuie s Iie aerisit corespunztor, natural, artiIicial sau prin Iolosirea
instalatiei de aer conditionat, cu respectarea conditiilor pentru reducerea riscului de
contaminare.
(2) In timpul lucrului usile si Ierestrele rmn n permanent nchise.
57
Art. 9. - Igiena n cadrul punctului extern de recoltare al laboratorului de analize
medicale Iace obiectul programului de igienizare ntocmit, coordonat si controlat de ctre
coordonatorul medical al laboratorului de analize medicale n structura cruia este
organizat si Iunctioneaz punctul extern de recoltare respectiv.
Art. 10. - (1) Punctul extern de recoltare al laboratorului de analize medicale
trebuie s aib n dotare:
a) recipiente corespunztoare, cu capac, pentru depozitarea deseurilor
contaminate, n vederea sterilizrii si apoi, dup caz, a incinerrii;
b) recipiente cu capac, din materiale care s permit splarea si decontaminarea
lor, n vederea colectrii, depozitrii intermediare si transportrii deseurilor menajere;
c) recipiente acoperite, rezistente, pentru depozitarea exterioar a deseurilor
menajere pn la evacuare.
(2) Laboratorul de analize medicale n structura cruia este organizat si
Iunctioneaz punctul extern de recoltare respectiv trebuie s ncheie cu societti
specializate un contract de colectare si neutralizare a deseurilor rezultate din activitatea
desIsurat n cadrul punctului de recoltare respectiv sau s aib n dotare un sistem
propriu de neutralizare a deseurilor, potrivit prevederilor legale n vigoare.
Art. 11. - Organizarea colectrii si evidentei gestiunii deseurilor rezultate n urma
desIsurrii activittii medicale n cadrul punctului/punctelor externe de recoltare se
realizeaz n conIormitate cu dispozitiile legale n vigoare.
Art. 12. - (1) In cadrul punctului extern de recoltare se delimiteaz un spatiu de
recoltare destinat acestui gen de activitate dotat cu:
a) canapea sau scaun cu sptar extensibil, cu accesorii pentru sustinerea
antebratului;
b) dulap pentru instrumentar steril;
c) msut pentru pregtirea prelevrii probei;
d) msut pentru depozitarea temporar a Iluidelor prelevate.
(2) Accesul pacientilor n spatiul destinat recoltrii probelor este permis numai n
timpul programului de recoltare.
Art. 13. -In scopul asigurrii lantului de Irig punctul extern de recoltare al
laboratorului de analize medicale trebuie s aib n dotare:
58
a) cel putin un Irigider cu congelator, care va Ii prevzut cu us la acest
compartiment, precum si cu termometru pentru monitorizarea temperaturii interioare;
nregistrrile privind graIicele de temperatur ale Irigiderului vor Ii cuprinse ntr-un
registru separat;
b) cel putin o geant izoterm pentru transportul probelor biologice recoltate.
Art. 14. - Reprezentantul legal al laboratorului de analize medicale rspunde de
organizarea transportului n sigurant al probelor recoltate, asigurnd n acest sens
ndeplinirea urmtoarelor conditii:
a) mijloc de transport auto individualizat si care este utilizat numai pentru aceast
activitate;
b) containere speciale cu pereti impermeabili, cu posibilitate de nchidere, usor
transportabile, din materiale care s permit decontaminarea, curtarea si dezinIectia lor,
pentru a evita contaminarea persoanei care transport probele si/sau a mediului.
Art. 15. -Autoritatea de sntate public autorizeaz activitatea de transport al
probelor biologice, la solicitarea reprezentantului legal al laboratorului de analize
medicale, dac ndeplineste, cumulativ, urmtoarele conditii:
a) mijloc de transport auto individualizat si care este utilizat numai pentru aceast
activitate;
b) containere speciale cu pereti impermeabili, cu posibilitate de nchidere, usor
transportabile, din materiale care s permit decontaminarea, curtarea si dezinIectia lor,
pentru a evita contaminarea persoanei care transport probele si/sau a mediului.
Art. 16. - Punctele externe de recoltare ale laboratoarelor de analize medicale
trebuie s respecte, obligatoriu si cumulativ, urmtoarele norme igienico-sanitare:
a) asigurarea cu ap potabil, n conIormitate cu prevederile legale n vigoare;
b) racordarea la reteaua de canalizare a orasului/localittii sau, n cazurile n care
nu exist sisteme publice de canalizare, dotarea acestora cu instalatii proprii de colectare,
tratare si evacuare a apelor uzate, astIel nct s nu se produc poluarea solului, a apei si a
aerului;
c) deseurile rezultate n urma activittilor medicale vor Ii colectate, depozitate,
evacuate si neutralizate conIorm prevederilor legale n vigoare;
d) asigurarea unui microclimat corespunztor;
59
e) asigurarea iluminrii naturale si artiIiciale necesare desIsurrii n conditii
optime a activittii medico-sanitare;
I) asigurarea limitrii zgomotului sub normele admise si/sau asigurarea protectiei
antiIonice eIiciente n interiorul si n aIara punctelor externe de recoltare ale laboratorului
de analize medicale;
g) asigurarea cu materiale pentru eIectuarea curteniei;
h) asigurarea cu dezinIectante, antiseptice si deconta- minante avizate de
Ministerul Snttii Publice; Iolosirea acestora se va Iace n Iunctie de instructiunile de
utilizare, la concentratiile si timpii de utilizare speciIicati de productor;
i) asigurarea de echipament de protectie a personalului sanitar, n conIormitate cu
legislatia n vigoare;
j) asigurarea instruirii permanente a personalului medico-sanitar privind
precautiile universale.
Art. 17. - Recoltarea probelor biologice n cadrul punctelor externe de recoltare
ale laboratoarelor de analize medicale se realizeaz numai de ctre personalul de
specialitate al acestora.
Art. 18. - (1) Programul de Iunctionare al punctului extern de recoltare al
laboratorului de analize medicale va Ii stabilit de ctre reprezentantul legal al
laboratorului de analize medicale n structura cruia este organizat, n cadrul intervalului
cuprins ntre orele 7,00/8,00 si 10,00/11,00, n Iunctie de volumul activittii si de
ncadrarea cu personal de specialitate.
(2) Programul de Iunctionare stabilit conIorm prevederilor alin. (1) va Ii aIisat la
loc vizibil si va Ii comunicat autorittii de sntate public judetene sau a municipiului
Bucuresti, n a crei raz administrativ-teritorial si are sediul, Iiliale sau puncte de lucru
laboratorul de analize medicale respectiv, precum si casei de asigurri de sntate cu care
are ncheiat contract pentru derularea Programului national privind evaluarea strii de
sntate a populatiei n asistenta medical primar.
59
CAPITOLUL 3
Managementul personalului
3.1 Regulament de organizare si functionare a cabinetului medical
CAP. I Dispozitii generale
Art. 1. Denumirea cabinetului medical este ,C.M.I. Dr. ............................................................ si este
unitatea sanitar care Iunctioneaz conIorm Ordin nr. 153 din 26/02/2003 privind
organizarea si Iunctionarea cabinetelor medicale si a prezentului regulament.
Art. 2. (1) Cabinetul nu are personalitate juridic, Iunctionnd sub Iorma de CABINET
MEDICAL INDIJIDUAL.
(2) Adresa sediului cabinetului medical este Str. ......................................................................... nr. ..........., Brasov.
Art. 3. Cabinetul medical are o dotare corespunztoare, conIorm Ordin MS nr. 153 din
26/02/2003 (anexa medicin de Iamilie) - (anexa la prezentul regulament).
CAP. II - OBIECT DE ACTIVITATE
Art. 4. Cabinetul medical are urmatoarele obiecte de activitate:
(1) Iurnizarea asistentei medicale primare (curativ, preventiv);
(2) Iurnizarea asistentei medicale de urgent;
(3) Iurnizarea de activitti conexe actului medical.
CAP. III - PERSONALUL CABINETULUI MEDICAL
Art. 5. Personalul angajat trebuie s ndeplineasc criteriile de competent , pregtire
speciIic si conIidentialitate stabilite de legislatia n vigoare.
Art. 6. (1) Angajarea se Iace n Iunctie de ndeplinirea conditiilor de autorizare
legal, pe baza contractelor individuale de munc sau a conventiilor de colaborare, si a
contractului de conIidentialitate (anexe la prezentul regulament).
(2) Contractul individual de munc si conventia de colaborare se ncheie ntre
salariati sau colaboratori si medicul titular.
(3) Modalitatea de selectare a personalului angajat la acest cabinet medical privat se
stabileste de titularul cabinetului.
Art. 7. Personalul cabinetului medical (superior si mediu) este acreditat si asigurat proIe-
sional, conIorm legislatiei n vigoare.
60
Art. 8. Reprezentantul legal al cabinetului medical poate angaja, ca salariati sau
colaboratori, medici si alte categorii de personal medical, acreditati, precum si personal
auxiliar si de alt specialitate .
CAP. IV - ORGANIZAREA ACTIVITTII
Art. 9. Atributiile personalului se stabilesc n conIormitate cu Iisele postului (anexe la
prezentul regulament) de ctre reprezentantul legal al cabinetului.
Art. 10. (1)Activitatea cabinetului se desIsoar dup un program al cabinetului stabilit
de reprezentantul legal al cabinetului si respectat de tot personalul angajat al cabinetului.
(2) Programul cabinetului este alctuit din:
- program consultatii bolnavi cronici;
- program de tratamente sediu cabinet;
- program de curtenie, dezinIectie cabinet;
- program lucrari evident medical - raportare, statistic;
- program de teren la domiciliul pacientilor (cronici si urgente).
(3) Programul cabinetului (pe aceste sectiuni) este aIisat si este vizibil din exterior.
(4) Programul cabinetului (pe aceste sectiuni) este cuprins n anexele acestui
regulament.
(5) Pentru perioadele de absent a medicului titular, pacientii sunt ndrumati ctre un
medic nlocuitor. ntre medicul titular si medicul nlocuitor se stabileste o conventie de
nlocuire n conditiile legii. Numele medicului nlocuitor, programul de activitate, adresa
si numrul de teleIon se aIiseaz la cabinet.
Art. 11. Medicul titular al cabinetului alctuieste un plan de monitorizare a Iunctiilor
itale a pacientilor cronici, nedeplasabili si poate delega personalul mediu, la domiciliul
acestora, pentru urmrirea acestui plan.
Art. 12. Personalul cabinetului respect cu strictete atributiile si obligatiile cuprinse n
Iisa postului, contractul de conIidentialitate, precum si standardele si criteriile de
calitate din legislatia medical.
CAP. V - RELATIA DREPTURI PACIENTI - PERSONAL CABINET
a) Dreptul la informare al pacientului
61
Art. 13. Personalul cabinetului inIormeaz pacientul cu privire la serviciile medicale
disponibile, a medicatiei administrate si a interventiilor medicale propuse, a riscurilor
potentiale si a alternativelor existente.
Art. 14. Pacientul are dreptul s reIuze sau s opreasc o interventie medical asumndu-
si, n scris, rspunderea pentru decizia sa; consecintele reIuzului sau ale opririi actelor
medicale trebuie explicate pacientului.
Art. 15. Consimtmntul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pstrarea,
Iolosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul su.
Art. 16. Consimtmntul pacientului este obligatoriu n cazul participrii sale n nvt-
mntul medical clinic si la cercetarea stiintiIic.
Art. 17. Pacientul nu poate Ii IotograIiat sau Iilmat n cabinet Ir consimtmntul su,
cu exceptia cazurilor n care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si
evitrii suspectrii unei culpe medicale.
b) Dreptul la confidentialitatea informatiilor yi viata privat a pacientului
Art. 18. Toate inIormatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor,
diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt conIidentiale chiar si dup
decesul acestuia.
Art. 19. InIormatiile cu caracter conIidential pot Ii Iurnizate numai n cazul n care
pacientul si d consimtmntul explicit sau dac legea o cere n mod expres.
c) Alte drepturi pacient
Art. 20. Pacientul poate oIeri angajatilor sau cabinetului unde a Iost ngrijit plti
suplimentare sau donatii, cu respectarea legii.
Art. 21. Cabinetul elibereaza chitant Iiscal pentru orice act sau serviciu medical care
nu este cuprins n contractul cu Casa de Asigurri de Sntate.
d) Alte drepturi personal cabinet
Art. 22. Personalul cabinetului poate reIuza nscrierea sau mentinerea pe lista de asigurati
a pacientilor care nu se comporta civilizat, care reIuz sau nu respect tratamentele.
CAP. VI - ADMINISTRAREA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
Art. 22. Cabinetul medical are cont bancar. Dreptul de semntur n banc apartine
reprezentantului legal al cabinetului. Acesta poate mputernici si o alt persoan cu
dreptul de semntur n banc.
62
Art. 23. (1) Activitatea de contabilitate a cabinetului se desIasoar n partid simpl
conIorm Legii Contabilittii;
(2) Activitatea de contabilitate a cabinetului este sustinut n totalitate de personal
special caliIicat, prin contract de prestari servicii de contabilitate sau contract individual
de munc.
(3) Contractul de Iurnizare servicii contabile sau contractul individual de munc
precizeaza responsabilitatea n totalitate a prestatorului de servicii contabile n Iurnizarea
exact (ctre organele abilitate) de date si situatii (bilanturi) si impunerea impozitului pe
proIit.
Art. 14. (1) Veniturile cabinetului medical pot Ii : venituri per capita; venituri per
serviciu; venituri directe (coplat acte servicii medicale, extra LASS, contracte, etc.);
donatii; sponsorizri; mecenat.
(2) Cabinetul medical eIectueaz operatiuni de ncasri (pentru servicii medicale
directe, acte medicale, etc.) cu eliberarea obligatorie a chitantelor Iiscale, si respectarea a
normati-velor de disciplin Iinanciar stabilite prin actele normative n vigoare.
Art. 15. Cheltuielile eIectuate pentru perIectionare continu, investitii, dotri si alte
utilitti necesare nIiintrii si Iunctionrii cabinetului medical, se scad din veniturile
realizate.
CAP. VI DISPOZITII EINALE
Art. 16. Cabinetul medical dispune de stampil si sigl proprie.
Art. 17. Cabinetul medical are arhiv proprie n care pstreaz toate documentele care-i
atest activitatea, conIorm normelor legale.
Art. 18. Prezentul regulament de organizare si Iunctionare a acestui cabinet medical de
drept, cu legile si actele normative de specialitate n vigoare, reprezint documentul care
va Ii respectat de ctre tot personalul cabinetului medical
REPREZENTANT LEGAL CABINET
Dr. .........................................................................................................................
ASISTENT MEDICAL
As.med. .........................................................................................................................
63
3.2 Regulament de ordine interioara
CAPITOLUL I Dispozitii Generale
Art.1 Regulamentul de ordine interioar, se aplic tuturor salariatilor indiIerent de durata
contractului individual de munc, persoanelor care si desIsoar activitatea pe baza de
contract de colaborare sau prestri servicii n baza unor conventii civile, elevilor,
studentilor aIlati n practic n cadrul societtii.
Art.2 Personalul prevzut la art.1 are obligatia ca, pe perioada detasrii sau delegrii la
alte unitti, s respecte att prevederile cuprinse n prezentul regulament ct si
reglementrile proprii ale unittilor respective.
Art.3 Prin aplicarea prezentului regulament, salariatii societtii au obligatia s
dovedeasc proIesionalism, cinste, ordine si disciplin, s-si asigure exercitarea corecta a
atributiilor stabilite n concordant cu Regulamentul de organizare si Iunctionare si cu
Contractul Colectiv de Munc.
Art.4 Salariatii...........au obligatia s pstreze secretul proIesional. Nici
un salariat nu are dreptul de a Iolosi sau dezvlui nici n timpul activittii, nici dup
ncetarea acesteia, Iapte sau date care, devenite publice, ar duna intereselor ori
prestigiului ............. .
Salariatii...........nu pot uza, n Iolos personal, de inIormatiile de serviciu
pe care le detin sau de care au luat la cunostint n orice mod.
Art.5 Salariatii.........nu pot detine Iunctii n regiile autonome, societatile
comerciale ori n alte unitati cu scop lucrativ, la societati comerciale cu capital privat
aIlate n concurent direct cu societatea.
Art.6 Salariatii societtii au obligatia c n exercitarea atributiilor ce le revin s se abtin
de la exprimarea sau maniIestarea convingerilor politice.
Art.7 Regulamentul de ordine interioar cuprinde politica de disciplin si organizarea
muncii, igiena si securitatea muncii, obligatiile conducerii, obligatiile si drepturile
salariatilor, tinnd seama si de urmtoarele reguli:
a) dreptul de asociere sindical este garantat salariatilor, n conditiile legii. Cei
interesati pot, n mod liber, s nIiinteze organizatii sindicale, s adere la ele si s
exercite orice mandat n cadrul acestora.
64
b) salariatii se pot asocia n organizatii proIesionale sau n alte organizatii avnd c
scop reprezentarea intereselor proprii, promovarea pregtirii proIesionale si
protejarea statutului lor.
c) salariatii si pot exercita dreptul la grev n conditiile legii.
d) n cadrul societtii, unde salariatii nu sunt organizati n sindicat salariatii si pot
alege reprezentanti n conditiile legii.
e) reprezentantii salariatilor particip la stabilirea msurilor privind: conditiile de
munc, sntate si securitatea muncii salariatilor n timpul exercitrii atributiilor lor,
buna Iunctionare a societtii.
I) reprezentantii salariatilor si dau avizul n toate problemele de natura celor
prevzute mai sus precum si n orice alte situatii, la solicitarea conducerii societtii.
g) avizul reprezentantilor salariatilor are caracter consultativ si este ntodeauna dat n
scris si motivat.
h) prezentul regulament poate Ii completat prin politici sau norme interne de serviciu.
CAPITOLUL II Organizarea muncii
Art.8 Timpul de munc si de odihn
ConIorm legislatiei n vigoare, durata timpului de munc al Iiecrui salariat este
de 8 ore eIectiv pe zi, respectiv de 40 de ore sptmnal si se realizeaz prin sptmna
de lucru de 5 zile.
Programul normal de lucru n zilele de luni pn vineri inclusiv, ncepe la
ora... si se termin la ora... . Rmnerea n cadrul societtii peste programul
normal de lucru, se Iace numai cu aprobarea conducerii acesteia.
Durata timpului de munc n conditiile deosebite pentru persoanele care si
desIsoar activitatea n astIel de conditii, Ir c aceasta s duc la o scdere a salariului,
se stabileste de conducerea societtii;
Conducerea societtii si rezerv dreptul, respectnd limitele si procedurile impuse
de legislatia n vigoare de a modiIica programul de lucru n Iunctie de nevoile serviciului.
nainte de nceperea programului de lucru, precum si la sIrsitul orelor de
program, salariatii sunt obligati s semneze condica de prezent de la compartimentul sau
locul de munc unde sunt ncadrati.( Conductorul locului de munc) are obligatia s
vizeze zilnic condica de prezent, la nceperea si la sIrsitul programului de lucru.
65
Salariatii care ntrzie de la programul de lucru stabilit, trebuie s raporteze
superiorului ierarhic situatia, chiar dac este vorba de un caz de Iort major. n aIara
cazurilor neprevzute, toate absentele trebuie autorizate n prealabil de superiorul
ierarhic. n cazul n care absenta s-a datorat unui motiv independent de vointa celui n
cauz ( boala , accident etc.) superiorul ierarhic trebuie inIormat imediat, acesta Iiind cel
n msura s aprecieze, n toate cazurile, dac este necesar s se ia masuri sau s se
propun msuri disciplinare.
(Conductorul locului de munc) rspunde de organizarea si tinerea evidentei
proprii privind concediile de odihn, concediile Ir plat, zilele libere pltite, nvoiri de
la program si alte aspecte care privesc timpul de munc si odihn al salariatilor.
Art.9 Concediul de odihn, concediul medical si alte concedii
a) salariatii au dreptul, n conditiile legii, la concediu de odihn, la concedii medicale si la
alte concedii. Toti cei mentionati la alin.a) au dreptul, n Iiecare an calendaristic, la un
concediu de odihn pltit, cu o durat minim de zile n raport cu vechimea lor n munc,
astIel:
b) Concediul de odihn se eIectueaz, de regul, integral sau se poate acorda Iractionat
dac interesele serviciului o cer sau la solicitarea salariatului dac nu este aIectat
desIsurarea activittii, cu conditia ca una dintre Iractiuni s nu Iie mai mic de 15 zile
lucrtoare.
c) n aIara concediului de odihn, salariatii au dreptul la zile de concediu pltite, n cazul
urmtoarelor evenimente Iamiliale deosebite:
- cstoria salariatului 5 zile;
- nasterea sau cstoria unui copil - 3 zile;
- decesul sotului sau al unei rude de pn la gradul II a salariatului - 3 zile;
Concediul pltit se acord, la cererea salariatului, de conducerea societtii.
d) Salariatul trebuie s Iac dovada prin certiIicat medical si s justiIice absenta n caz de
boal, sau eventual s anunte probabilitatea absentei pentru cauza de boal.
e) n perioada concediilor medicale, a concediilor de maternitate si a celor pentru
cresterea si ngrijirea copiilor, raporturile de munc nu pot nceta si nu pot Ii modiIicate
dect din initiativa salariatului.
66
I) n aIara concediului de odihna n raport cu vechimea n munc, persoanele care
lucreaz n locuri de munc cu conditii vtmtoare, grele sau periculoase, beneIiciaz de
concedii suplimentare, aprobate de conducerea societtii n conIormitate cu prevederile
legale.
Art.10 Concediu Ir plat
Personalul are dreptul la concedii Ir plat n conditiile legii.
Evidenta concediilor Ir plat se va tine de ctre compartimentul de resurse
umane, care va urmri implicatiile acestora n vechimea n munc.
Art.11 Ore suplimentare
Prestarea orelor suplimentare, peste durata normal de lucru, se admite numai cu
aprobarea societtii.
a) Pentru orele lucrate peste durata normal a timpului de lucru sau n zilele de
srbtori legale ori declarate zile nelucrtoare salariatii au dreptul la recuperare cu
timp liber corespunztor n urmtoarele 30 zile sau cu plat unui spor de 75 la
salariul de baz.
Art.12 Delegarea, detasarea
Conditiile n care se eIectueaz delegarea salariatilor sunt cele reglementat de Codul
Muncii.
CAPITOLUL III Igiena si securitatea
Art.13 Conducerea societtii are obligatia s asigure conditii normale de lucru, de natur
s le ocroteasc sntatea si integritatea Iizic, dup cum urmeaz:
Instructiunile prevzute n prezentul Regulament de ordine interioar, impun
Iiecrei persoane s vegheze att la securitatea si sntatea s, ct si a celorlalti salariati
din societate.
Eumatul n incinta societtii n alt loc dect cel stabilit cu aceasta destinatie este
cu desvrsire interzis ca si introducerea sau consumarea buturilor alcoolice.
n prezenta semnelor evidente de comportament anormal al unei persoane datorit
creia aceasta ar putea s nu mai poat executa sarcinile de serviciu si care poate
determina crearea unei situatii periculoase, conducerea compartimentului va dispune un
consult medical al salariatului respectiv. Acest consult medical, va avea drept scop,
respectnd secretul medical, precizarea unui diagnostic, pronuntarea unei atitudini,
67
recomandarea unui tratament medical dac este necesar. n asteptarea unei solutii
deIinitive, persoanei n cauz i va Ii interzis ssi mai exercite munc.
Salariatii beneIiciaz de grupuri sanitare curate si dotate cu materiale de strict
necesitate, n vederea crerii unui conIort necesar respectrii intimittii Iiecruia, precum
si pentru prentmpinarea mbolnvirilor.
EIectuarea curteniei n birouri, grupuri sanitare, holuri se va Iace numai cu
aparate electrocasnice si materiale speciale. Nerespectarea acestor prevederi sunt
considerate abateri disciplinare si vor atrage sanctionarea disciplinar a celor ce se vor
Iace vinovati de nclcarea acestora.
Art.14 Comportarea n caz de accidente sau incidente la locul de munc
n domeniul protectiei muncii se va actiona astIel:
Toate accidentele survenite n timpul serviciului, mai ales cele cu consecinte
grave, vor Ii declarate imediat conducerii societtii sau nlocuitorului de drept al acestuia.
Aceleasi reguli vor Ii respectate si n cazul accidentelor survenite pe traseul domiciliu -
loc de munc si invers.
Accidentul care a produs invaliditate, accidentul mortal precum si accidentul
colectiv, vor Ii comunicate de ndat ctre conducerea societtii sau alta persoana din
conducerea acesteia, Inspectoratele teritoriale de munc, precum si organelor de urmrire
penal competente, potrivit legii.
Art.15 Utilizarea echipamentelor de protectie si de lucru din dotare.
Eiecare persoan este obligat s-si utilizeze echipamentul tehnic de protectie si
de lucru conIorm cerintelor, Iiind interzis utilizarea acestuia n scopuri personale.
Sunt considerate echipamente tehnice : echipamente de calcul, birotic,
autovehicule, aparate, n general, toate materialele ncredintate salariatului n vederea
executrii atributiilor sale de serviciu.
Este interzis interventia din proprie initiativa asupra echipamentului tehnic sau
de protectie, dac ntretinerea acestuia este ncredintat unui specialist, salariatul Iiind
obligat s apeleze la serviciile acestuia.
Executarea sarcinilor de munc implic ntretinerea si curtirea echipamentului
tehnic si de lucru, personalul Iiind obligat s-si consacre timpul necesar acestei obligatii,
conIorm cerintelor stabilite prin Iisa postului sau ordine speciIice.
68
Art.16 Dispozitii n caz de pericol
n caz de pericol, ( cutremur, incendiu, etc.) evacuarea personalului unittii se
eIectueaz conIorm Planului de Evacuare stabilit pe baza Normelor de paz contra
incendiilor si Planului de Aprare Civil.
Art.17 Pagube produse sau suIerite de salariati
Lucrrile, documentatia de serviciu, tehnic de calcul din dotarea fiecrui
compartiment, sunt asigurate prin depunerea acestora n dulapuri, camere
prevzute cu sisteme yi dispozitive de nchidere.
a) Autoturismele proprietate personala ale personalului vor Ii parcate n spatii speciale
aprobate. Conducerea societtii nu poarta rspunderea pentru pagubele aduse n parcare,
n timpul programului normal de lucru.
b) n stare de urgent sau necesitate, mai ales n cazul posibilittii existentei
n dulapuri a unor produse insalubre sau periculoase, sau cu ocazia unor cazuri de Iort
major, conducerea poate dup ce a inIormat salariatii respectivi, s dispun deschiderea
dulapurilor. Deschiderea se va Iace n prezenta celor interesati. n cazul absentei
salariatului sau reIuzul lui de a participa la actiune, aceasta se va Iace n prezenta unui
tert angajat.
CAPITOLUL IV Reguli de disciplina
Art.18 Recompense
Salariatii n urma realizrii sarcinilor la nivelul standardelor de perIormant
stabilite prin Iisa postului, pot beneIicia de recompense potrivit legii.
Art.19 Abateri disciplinare
nclcarea cu vinovtie de ctre salariati, indiIerent de Iunctia pe care o ocupa, a
obligatiilor de serviciu, inclusiv a regulilor de comportare prevzute n prezentul
regulament, constituie abatere disciplinar si se sanctioneaz potrivit legislatiei n
vigoare.
Sunt abateri disciplinare:
ntrzierea sistematic n eIectuarea lucrrilor;
ntrzierea n mod repetat de la ora de ncepere a programului de lucru;
absente nemotivate de la serviciu;
interventiile sau struintele pentru solutionarea unor cereri n aIara cadrului legal;
69
atitudinile ireverentioase n timpul exercitrii atributiilor de serviciu;
nerespectarea secretului proIesional sau a conIidentialittii lucrrilor care au acest
caracter;
reIuzul nejustiIicat de a ndeplini sarcinile si atributiile prevzute n Iisa postului;
neglijenta repetat n rezolvarea lucrrilor;
maniIestri care aduc atingere prestigiului societtii;
exprimarea sau desIsurarea, n calitate de salariat ori n timpul programului de
lucru, a unor opinii sau activitti publice cu caracter politic;
nclcarea prevederilor legale reIeritoare la concurenta neloial;
prsirea serviciului Ir motiv ntemeiat si Ir a avea n prealabil aprobarea seIului
ierarhic;
desIsurarea unei activitti personale sau private n timpul orelor de program;
solicitarea sau primirea de cadouri n scopul Iurnizrii unor inIormatii sau Iacilitri
unor servicii care s duneze activittii societtii;
introducerea, distribuirea, Iacilitarea introducerii sau distribuirii n unitate a
buturilor alcoolice, pentru a Ii consumate la locul de munc;
ntrarea si rmnera n societate sub inIluenta buturilor alcoolice;
introducerea, posedarea, consumarea, distribuirea sau vinderea de substante /
medicamente al cror eIect pot produce dereglri comportamentale;
ntruniri de orice Iel care nu privesc activitatea proIesional;
desIsurarea activittilor politice de orice Iel;
orice alte Iapte interzise de lege;
a) Fumatul in locuri nepermise, intar:ierea de la programul de lucru, furtul, violenta
fi:ic, refu:ul de a se supune aplicrii politicilor de . securitate i protectie a muncii,
inter:icere a fumatului, inter:icere a consumului de alcool sau de medicamente care pot
produce dereglri comportamentale, sunt considerate abateri deosebit de grave i se
sanctionea: conform pre:entului regulament prin desfacerea contractului individual
de munc.
Art.20 Sanctiuni disciplinare
70
Sanctiunile cu caracter disciplinar ce pot Ii aplicate sariatilor n caz de abatere
disciplinar sunt urmtoarele:
a) Sanctiunile disciplinare pentru Iunctionarii publici sunt:
- avertismentul scris;
- suspendarea contractului individual de munc pentru o perioada ce nu poate
depsi 10 zile lucratoare;
- retrogradarea din Iunctie, cu acordarea salariului Iunctiei n care s-a dispus
retrogradarea, pentru o perioada ce nu poate depsi 60 zile;
- diminuarea drepturilor salariale cu 5-10 pe o perioada de 1-3 luni;
- desIacerea disciplinar a contractului de munc.
Art.21 Interzicerea si sanctionarea hrtuirii sexuale
Nu se tolereaz n cadrul relatiilor de serviciu maniIestri de hrtuire sexual.
Sunt considerate hrtuiri sexuale, acele gesturi, maniIestri, comentarii insinuante, sau
propuneri cu aluzii sexuale. Acestea pot crea o stare de stres n cadrul institutiei si pot
conduce la degradarea atmosIerei de lucru, scderea productivittii muncii si a moralului
angajatilor. n sensul celor de mai sus, nu este permis angajatilor si clientilor societtii s
impun constrngeri, sau s exercite presiuni de orice alt natur n scopul obtinerii de
Iavoruri de natur sexual.
Salariatii, care vor Ii autorii dovediti ai unor Iapte prevzute mai sus, vor Ii
sanctionati conIorm prevederilor art.20, respectnd procedura stabilita la art. 22 din
prezentul regulament.
Art.22 Dreptul de aprare al salariatilor
a) La individualizarea sanctiunii disciplinare se va tine seama de cauzele si
gravitatea abaterii disciplinare, mprejurrile n care aceasta a Iost svrsit,
gradul de vinovtie si consecintele abaterii, comportarea general n serviciu a
salariatului, precum si de existenta n antecedentele acestuia a altor sanctiuni
disciplinare care nu au Iost radiate, n conditiile prevzute de lege.
b) Sanctiunea disciplinar nu poate Ii aplicata dect dup cercetarea prealabil a
Iaptei imputate si dup audierea salariatului. Audierea salariatului trebuie
consemnata n scris, sub sanctiunea nulittii.
71
c) ReIuzul salariatului, de a se prezenta la audiere sau de a semna o declaratie
privitoare la abaterile imputate se consemneaz ntr-un proces verbal. n astIel de
cazuri sanctiunea poate Ii aplicata.
d) Acelasi procedeu se va aplic si n cazul personalului care reIuz s se prezinte n
vederea audierii.
e) Sanctiunile disciplinare se aplic potrivit legii.
I) Salariatul nemultumit de sanctiunea aplicat se poate adresa tribunalului,
solicitnd anularea sau modiIicarea dup caz, a ordinului sau dispozitiei de
sanctionare.
g) Dac s-a dovedit nevinovtia persoanei sanctionte, persoanele cu rea credint care
au determinat aplicarea sanctiunii disciplinare, rspund disciplinar, material, civil
si dup caz penal.
CAPITOLUL V Obligatiile conducerii
Art.23 Obligatiile conducerii societtii
Conducerea societtii n vederea bunei desIsurri a activittii se oblig:
S pun la dispozitia salariatilor spatiu de lucru cu dotri, mijloace materiale si de
lucru necesare asigurrii unor conditii corespunztoare de munc pentru atingerea
standardelor de perIormant cerute ndeplinirii sarcinilor ce-i revin Iiecruia;
S urmreasc periodic modul n care dotarea compartimentelor de munc este
realizat, n raport de cerintele si speciIicul Iiecrei activitti;
S organizeze activitatea salariatilor tinnd cont de strategia de dezvoltare,
preciznd prin Iisa postului atributiile Iiecruia n raport de studiile, pregtirea
proIesional si specialitatea acestora, stabilind n mod corect si echitabil volumul
de munc al Iiecruia;
S rspund pentru legalitatea si oportunitatea dispozitiilor date subalternilor, att
n cadrul societtii ct si n aIara acesteia;
S organizeze periodic Iorme de instruire si Iormare proIesional n raport de
realizarea si calitatea muncii Iiecrui salariat, indiIerent de nivelul sau natura
studiilor avute;
S sprijine si s stimuleze initiativa si capacitatea proIesional a salariatilor;
72
S asigure conditiile necesare aplicrii dispozitiilor legale n vigoare reIeritoare la
securitatea muncii si prevenirea incendiilor, timpul de lucru si de odihn,
acordarea drepturilor pentru munc prestat;
S plteasc drepturile salariale la termenele si n conditiile stabilite.
S creeze conditii de prevenire si nlturare a tuturor cauzelor sau mprejurrilor
care pot produce pagube patrimoniului societtii.
Art.24 Obligatiile salariatilor
Salariatii au ndatorirea:
a) S si ndeplineasc cu proIesionalism, loialitate, corectitudine si n mod
constiincios ndatoririle de serviciu si s se abtin de la orice Iapt care ar
putea s aduc prejudicii societtii;
b) S se abtin de la exprimarea sau maniIestarea convingerilor lor politice n
exercitarea atributiilor ce le revin;
c) S rspund, potrivi legii, de ndeplinirea atributiilor ce le revin din Iunctia
pe care o detin, precum si a atributiilor ce le sunt delegate;
d) S se conIormeze dispozitiilor date de seIii crora le sunt subordonati direct,
cu exceptia cazurilor n care apreciaz c aceste dispozitii sunt ilegale;
e) S pstreze secretul de stat si secretul de serviciu n conditiile legii;
I) S pstreze conIidentialitatea n legtura cu Iaptele, inIormatiile sau
documentele de care iau cunostiint n exercitarea Iunctiei;
g) S nu solicite sau s accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru altii,
daruri sau alte avantaje.
h) S si perIectioneze pregtirea proIesionala Iie n cadrul societtii, Iie
urmnd cursuri de perIectionare organizate n acest scop;
i) De a lucra n societate cel putin cinci ani de la terminarea unei Iorme de
instruire, specializare sau perIectionare cu o durata mai mare de trei luni, n
tara sau n strintate;
j) S se conIormeze programului de lucru al societtii;
k) S anunte, personal sau prin alt persoan, conducerea societtii situatia n
care, din motive obiective ori din cauza mbolnvirii absenteaz de la
serviciu, n cursul zilei n care are loc absenta, sau n cel mult 24 de ore;
73
l) S aib o atitudine demna si corect, respectuoas, dnd dovad de initiativ,
creativitate, spirit constructiv, prezent de spirit, capacitate decizional
operativ, diplomatie;
m) S aduc la cunostinta seIilor ierarhici orice neregul constatat, abateri sau
greutti n munc;
n) S aib o comportare corect si demn n cadrul relatiilor de serviciu, s-si
ajute colegii sau colaboratorii n aducerea la ndeplinire a obligatiilor de
serviciu si s se suplineasc n cadrul specialittii lor;
o) S se prezinte la serviciu n tinut decent, s Iac si s mentin ordinea si
curtenia la locul de munc, conIorm sarcinilor ce-i revin prin Iisa postului;
p) S Iumeze numai n spatiile special amenajate;
q) S cunoasc si s respecte politicile de securitate si protectia muncii si de
prevenire si stingere a incendiilor;
r) S nu utilizeze timpul de lucru n scopuri personale;
s) S aduc la cunostint superiorului ierarhic orice abatere de la prevederile
prezentului regulament svrsit de alti salariati, sau, vizitatori ai societtii;
t) S respecte n totalitate prevederile prezentului regulament si s pstreze
conIidentialitatea privind continutul acestuia.
CAPITOLUL VI Dispozitii Iinale
Art.25 Msuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului de ordine interioar:
Prezentul Regulament de ordine interioara a Iost aprobat de ctre reprezentantii
salariatilor.
Acest regulament va Ii adus la cunostint sub semntura, Iiecrei persoane.
Persoanele numite sau nou angajate nu-si pot ncepe activitatea dect dup ce au
semnat c au luat la cunostint de continutul acestui regulament, prin grija
Compartimentului Resurse Umane.
Prezentul Regulament de Ordine Interioar al societtii ntra n vigoare de la data
de ...
COADUCEREA, REPREZEA1AAJII SALARIAJILOR,
74
3.3 Fisa postului
3.3.1 Fisa de post Moasa / Asistent medical obstetrica-ginecologie
1. Denumirea compartimentului:
2. Denumirea postului:
Moasa / asistent medical de obstetrica-ginecologie
3. Numele si prenumele salariatului:
NUME SI PRENUME SALARIAT
4. Se subordoneaza:
- moasa: medicul seI, medicul specialist, moasa seIa
-asistent medical obstretica-ginecologie.: medicul seI, medicul specialist, asistent medical
seI
5. Numele sefului ierarhic: nume ierarhic si prenume seI ierarhic
6. Subordoneaza: ingrijitoare, inIirmiere, brancardiere
7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:
8. Relatii functionale: cu personalul din compartimentele si sectiile din cadrul unitatii
9. Pregatirea si experienta: cunostinte complexe in domeniu medical
10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul
11. Responsabilitati si sarcini:
ATRIBUTII GENERALE:
Atributiile decurg din competentele certiIicate de actele de studii obtinute, ca urmare a
parcurgerii unei Iorme de invatamant de specialitate recunoscuta de lege. In exercitarea
proIesiei, moasa / asistentul medical de obstetrica-ginecologie are responsabilitatea
actelor intreprinse in cadrul activitatilor ce decurg din rolul autonom si delegat, cu
respectarea legislatiei in vigoare.
- Preia pacienta nou internata, veriIica identitatea (banda - semn de identiIicare pacient),
toaleta personala, tinuta de spital si o repartizeaza la salon, dupa inIormarea prealabila
asupra structurii sectiei (orientare in spatiu ), drepturilor si obligatiilor ce ii revin ca
pacient.
75
- In urgente: anunta medicul, evalueaza pacienta, determina, stabileste si aplica masuri
necesare imediate in limita competentei conIorm protocolului, in Iunctie de diagnostic si
stare generala, monitorizeaza si sustine Iunctiile vitale pana la sosirea medicului.
- Prezinta medicului pacienta pentru examinare si da inIormatii asupra: starii si
simptomelor maniIestate de aceasta, rezultatul monitorizarii, tratamentul si ingrijirile
acordate conIorm indicatiilor din Ioaia de observatie. Semnaleaza medicului starile
patologice depistate.
- IdentiIica problemele de ingrijire a pacientelor, monitorizeaza Iunctiile vitale, stabileste
prioritatile planului de ingrijire, evalueaza rezultatele obtinute pe care le inregistreaza in
dosarul de ingrijire.
- Pregateste pacienta prin tehnici speciIice pentru investigatii speciale si interventii
chirurgicale. Atunci cand e necesar organizeaza transportul si supravegheaza starea
acesteia pe timpul transportului. Asigura monitorizarea speciIica conIorm prescriptiei
medicale. Asigura pregatirea preoperatorie si ingrijirile postoperatorii conIorm planului
de ingrijire si indicatiilor medicale.
- Administreaza medicatia, eIectueaza: tratamente, imunizari, teste de sensibilitate,
recolteaza produse biologice pentru examenele de laborator conIorm protocolului
medical.
- Pregateste materialele si instrumentarul in vederea sterilizarii.
- Pregateste echipamentul, instrumentarul si materialul steril necesar interventiilor.
- EIectueaza toaleta pacientei si supravegheaza schimbarea de catre inIirmiera a lenjeriei
de corp si de pat, a crearii conditiilor pentru satisIacerea nevoilor Iiziologice si schimbarii
pozitiei pentru persoanele imobilizate.
- Supravegheaza distribuirea alimentelor conIorm dietei consemnate in Ioaia de
observatie si asigura alimentarea pacientelor dependente. Acorda sIaturi de igiena si
nutritie.
- Participa la asigurarea unui climat optim si de siguranta in salon.
- Participa la acordarea ingrijirilor paleative si instruieste Iamilia sau apartinatorii pentru
acordarea acestora.
- Supravegheaza modul de desIasurare a vizitelor apartinatorilor.
- Supravegheaza si coordoneaza activitatile desIasurate de personalul din subordine.
76
- EIectueaza verbal si in scris preluarea/predarea Iiecarei paciente si a activitatii
desIasurate in timpul serviciului, in cadrul raportului de tura.
- Pregateste pacienta pentru externare.
- In caz de deces, inventariaza obiectele personale, identiIica cadavrul si organizeaza
transportul acestuia la morga, anunta Iamilia, consemnand totul in Ioaia de observatie
conIorm protocolului stabilit de unitatea sanitara.
- Respecta normele de securitate privind Iolosirea si descarcarea medicamentelor,
stupeIiantelor, precum si a medicamentelor cu regim special.
- Utilizeaza si pastreaza, in bune conditii, echipamentele si instrumentarul din dotare, se
ingrijeste de buna intretinere si Iolosire a mobilierului si inventarului moale existent.
- Raspunde de bunurile aIlate in gestiune. Se preocupa de aprovizionarea cu materiale si
medicamente necesare interventiilor medicale. Raspunde de Iolosirea rationala a
materialelor sanitare, de eIectuarea tuturor manevrelor de ingrijire conIorm
protocoalelor/prescriptiilor medicale, de respectarea tehnicilor medicale si de asepsie.
- Raspunde de raportarile statistice privind situatia pacientilor internati conIorm
dispozitiilor si deciziilor interne.
- Supravegheaza si colecteaza materialele, instrumentarul de unica Iolosinta utilizat si
asigura depozitarea, transportul, in conditii de siguranta conIorm codului de procedura, in
vederea distrugerii, conIorm Ordinelor M.S. privind colectarea, depozitarea si transportul
deseurilor biologice.
- Supravegheaza curatarea mecanica si dezinIectia ciclica a: saloanelor, salilor de
tratament, salilor de pansament, salilor de operatii si a tuturor anexelor din sectorul de
activitate si tine evidenta acestora.
- Respecta reglementarile privind prevenirea, controlul si combaterea inIectiilor
nosocomiale, a conditiilor igienico-sanitare, a circuitelor sanitare conIorm ordinelor in
vigoare.
- Organizeaza si desIasoara programe de educatie pentru sanatate. Se preocupa de
actualizarea cunostintelor proIesionale, prin studiu individual sau alte Iorme de educatie
medicala continua.
- Poarta echipamentul de protectie prevazut de Regulamentul de Ordine Interioara, care
va Ii schimbat ori de cate ori este nevoie, pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic
77
personal.
- Participa si / sau initiaza activitati de cercetare in domeniu medical si al ingrijirilor
pentru sanatate.
- Respecta circuitele stabilite pe unitate privind: bolnavii, personalul, instrumentarul,
lenjeria, alimente, rezidurile si supravegheaza modul in care personalul in subordine le
respecta.
- Respecta secretul proIesional si codul de etica si deontologie proIesionala si cunoaste
Legea privind exercitarea proIesiei de asistent medical si a proIesiei de moasa.
- Anunta cazurile de indisciplina a pacientelor in conIormitate cu legislatia in vigoare
asistentei seIe, medicului de garda sau medicului seI. In cazul parasirii sectiei de catre
pacient aplica codul de procedura stabilit de unitate.
- EIectueaza controlul medical periodic conIorm normelor in vigoare. Respecta Normele
Generale de Protectia Muncii, PSI, Securitate si Sanatate in Munca, ROI, ROE. Respecta
graIicul de lucru.
- Cunoaste si respecta normele de aplicare a legii pentru toate cazurile sociale adulte si
pentru copii aIlati in diIicultate.
- Are obligatia de a aduce la cunostinta asistentei seIe orice neregula, deIectiune,
anomalie sau alta situatie de natura de a constitui un pericol si orice incalcare a normelor
de protectia muncii si de prevenire a incendiilor, constatate in timpul activitatii.
- Are obligatia de a se prezenta in serviciu in deplina capacitate de munca. Este interzis
venirea in serviciu sub inIluenta bauturilor alcoolice sau introducerea si consumarea lor
in unitate in timpul orelor de munca. Respecta conIidentialitatea tuturor aspectelor legate
de locul de munca indiIerent de natura acestora.
- Parasirea locului de munca se poate Iace numai cu avizul medicului de garda, a
asistentei seI sau a medicului seI sectie, interdictie valabila si la terminarea programului
de lucru atunci cand intarzie sau nu se prezinta schimbul.
ATRIBUTII SPECIFICE:
- Urmareste, monitorizeaza si acorda ingrijiri conIorm prescriptiei medicale lehuzelor,
gravidelor sau ginecopatelor aIlate in supravegherea sa.
- Urmareste, monitorizeaza si inIormeaza medicul asupra evolutiei travaliului si a starii
intrauterine a Iatului.
78
- IdentiIica la mama si la copil, semne care anunta anomalii si care necesita interventia
medicului, pe care il asista in aceasta situatie.
- Asista nasterile normale in prezentatie craniana si numai de urgenta in prezentatie
pelviana eIectuand la nevoie epiziotomie / epizioraIie.
- Adopta masuri de urgenta in absenta medicului, pentru extractie manuala de placenta si
control uterin manual, monitorizarea si sustinerea Iunctiilor vitale pana la sosirea
medicului.
- Acorda primele ingrijiri nou-nascutului si raspunde de identiIicarea lui, iar in urgenta
reanimarea imediata a acestuia, conIorm protocolului.
Asigura pregatirea completa a mamei pentru nastere, desIasoara activitati de educatie
pentru sanatate, alaptare naturala, initiaza si desIasoara programe de pregatire a viitorilor
parinti.
COMPETENTE
1) Stabileste prioritatile privind ingrijirea si intocmeste planul de ingrijire.
2) Participa la pregatirea teoretica si practica a moaselor / as. medicale de obst.-gin.,
precum si la pregatirea personalului sanitar auxiliar. Asigura inIormare si consiliere in
materie de planiIicare Iamiliala.
3) Asigura pregatirea completa a mamei pentru nastere, desIasoara activitati de educatie
pentru sanatate, alaptare naturala, initiaza si desIasoara programe de pregatire a viitorilor
parinti. Acorda sIaturi de igiena si nutritie.
4) Constata existenta sarcinii si eIectueaza examenele necesare in vederea monitorizarii
evolutiei sarcinii normale, prescrie sau recomanda examinarile necesare in vederea
diagnosticarii timpurii a sarcinii cu risc si indruma gravida spre examinare la medicul
specialist (moasa licentiata).
5) Ingrijeste si asista parturienta in timpul desIasurarii travaliului si urmareste starea
intrauterina a Iatului, prin mijloace clinice si tehnice adecvate.
6) Preluarea in ingrijire a parturientei, monitorizarea acesteia in perioada postnatala si
acordarea tuturor recomandarilor necesare mamei cu privire la ingrijirea nou-nascutului,
pentru asigurarea dezvoltarii acestuia in cele mai bune conditii.
7) EIectueaza urmatoarele tehnici:
- tratamente parenterale;
79
- transIuzii;
- vitaminizari;
- imunizari; testari biologice;
- probe de compatibilitate;
- recolteaza probe de laborator;
- sondaje si spalaturi intracavitare;
- pansamente, toaleta vulvo-perineala a lehuzelor;
- tehnici de combatere a hipo si hipertermiei;
- clisme in scop terapeutic si evacuator;
- interventii pentru mobilizarea secretiilor (hidratare, drenaj postural, umidiIicare,
vibratie, tapotari, Irectii, etc.);
- oxigenoterapie;
- in urgente resuscitarea cardio-respiratorie si reechilibrare hidroelectrolitica pina la
venirea medicului;
- aspiratia traheo-bronsica;
- instituie si urmareste drenajul prin aspiratie continua;
- ingrijeste parturienta imobilizata;
- bai medicamentoase, prisnite si cataplasme;
- mobilizarea pacientei;
- masurarea Iunctiilor vitale;
- pregatirea pacientei pentru explorari Iunctionale;
- pregatirea pacientei pentru investigatii speciIice si pentru interventii chirurgicale;
- ingrijirea ochilor, mucoasei nazale, a mucoasei bucale, etc.;
- monteaza sonda vezicala; indeparteaza sonda vezicala;
- calmarea si tratarea durerii;
- urmareste si calculeaza bilantul hidric;
- asista nasterea normala in prezentatie craniana si numai de urgenta in prezentatie
pelviana, eIectueaza la nevoie epiziotomie / epizioraIie;
- adoptarea masurilor de urgenta care se impun, in absenta medicului, pentru extractie
manuala de placenta si control uterin manual, monitorizarea si sustinerea Iunctiilor vitale
pana la sosirea medicului;
80
- examinarea nou-nascutului, initierea masurilor de ingrijire, iar in urgenta reanimarea
imediata a acestuia;
12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:
Daca este cazul
13. Semnaturi:
14. Data semnarii:
3.3.2 Fisa de post Medic specialist
Denumirea compartimentului: Obstetrica -ginecologie
Departament:
2. Denumirea postului:
Medic specialist obstetrica-ginecologie
3. Numele si prenumele salariatului:
NUME 81 PRENUME SALARIAT
4. Se subordoneaza:
SeIului sectiei "Chirurgie"
5. Numele seIului ierarhic:
NUME SI PRENUME SEE IERARHIC
6. Subordoneaza: Supervizeaza activitatea medicilor rezidenti, asistentilor si inIirmierilor
cu care colaboreaza
7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:
8. Relatii Iunctionale: cu personalul medical al sectiei de terapie intensiva (ATI) si cu cel
al Iarmaciei.
9. Pregatirea si experienta:
Studii superioare de medicina, cu specializare in domeniul chirurgie;
Experienta de minim 3 ani ca medic specialist;
Excelente abilitati de relationare interpersonala, orientare catre pacient.
10. Autoritate si libertate organizatorica:
Supervizeaza activitatea medicilor stagiari, rezidenti, a asistentilor si inIirmierilor cu care
81
colaboreaza;
Intocmeste Iisele de observatie privind starea de sanatate a pacientilor pe care-i trateaza.
11. Responsabilitati si sarcini:
Scopul postului: titularul postului are rolul de a asigura servicii optime de diagnosticare si
tratament pentru bolnavi.
Activitati principale:
-Consultatii de specialitate si diagnosticare a pacientilor;
-Prescrierea tratamentelor, intocmirea retetelor si identiIicarea necesitatii de spitalizare;
-Intocmirea Iormularelor de internare pentru pacientii care necesita masuri speciale de
ingrijire;
-Monitorizarea permanenta a pacientilor, supervizarea administrarii tratamentelor
prescrise;
-Completarea si actualizarea permanenta a Iisei de observatie privind starea de sanatate a
pacientilor;
-InIormarea pacientilor despre modul de utilizare al medicamentelor si despre
potentialele lor riscuri sau eIecte adverse;
-InIormarea continua privind cele mai noi si eIiciente metode de diagnostic si tratament
din domeniu.
Sarcini si indatoriri speciIice:
-Participarea la rapoartele de garda, la sedinte, consIatuiri sau congrese de specialitate.
Responsabilitati ale postului:
-Raspunde pentru corectitudinea diagnosticului si pentru calitatea
tratamentului prescris;
-Este responsabil pentru calitatea serviciilor medicale oIerite pacientilor. 12. Sanctiuni
pentru nerespectarea Iisei postului sau a anexelor acestora: Sanctiunile aplicate pentru
nerespectarea sarcinilor de serviciu conIorm rigorilor prevazute in Iisa de post sunt
descrise pe larg in Regulamentul intern (ROI).
13. Semnaturi:
14. Data semnarii:
82
3.4 Exercitarea profesiei de asistent medical
Lege nr. 307 din 28/06/2004 - Privind exercitarea proIesiei de asistent medical si a
proIesiei de moasa, precum si organizarea si Iunctionarea Ordinului Asistentilor Medicali
si Moaselor din Romania
CAPITOLUL I Dispozitii generale
SECTIUNEA 1 - Exercitarea proIesiei de asistent medical si a proIesiei de moasa
Art. 1. - ProIesia de asistent medical si proIesia de moasa se exercita, pe teritoriul
Romaniei, in conditiile prezentei legi, de catre persoanele Iizice posesoare ale unui titlu
oIicial de caliIicare in proIesia de asistent medical si, respectiv, posesoare ale unui titlu
oIicial de caliIicare in proIesia de moasa. Acestea pot Ii:
a) cetateni ai statului roman;
b) cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului
Economic European sau ai ConIederatiei Elvetiene;
c) sotul si descendentii de gradul I aIlati in intretinerea unui cetatean al unuia dintre
statele prevazute la lit. b), care desIasoara legal actitati salarizate sau nesalarizate pe
teritoriul Romaniei, indiIerent de cetatenia lor;
d) beneIiciarii statutului de rezident pe termen lung, acordat conIorm normelor Uniunii
Europene de catre unul din statele prevazute la lit. b).
Art. 2. - In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatorul inteles:
a) expresia cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand
Spatiului Economic European sau ai ConIederatiei Elvetiene desemneaza, prin asimilare,
si persoanele aIlate in situatiile prevazute la art. 1 lit. c) si d);
b) in mod exclusiv, prin expresia stat membru de origine sau de provenienta si, dupa caz,
stat membru gazda se intelege un stat membru al Uniunii Europene, un stat apartinand
Spatiului Economic European sau ConIederatia Elvetiana;
c) expresia asistent medical desemneaza asistentul medical generalist si asistentii
medicali Iormati in celelalte specialitati prevazute de normele prind deIinirea titlurilor
proIesionale si a domeniilor de actitate a acestora. Termenul de moasa desemneaza
persoana care detine un titlu oIicial de caliIicare in proIesia de moasa, prevazut in anexa
83
nr. 2, si acorda ingrijirile de sanatate ale caror continut si caracteristici sunt prevazute la
art. 6;
d) prin titlu oIicial de caliIicare in proIesia de asistent medical se inteleg diplomele
prevazute in anexa nr. 1, iar prin titlu oIicial de caliIicare in proIesia de moasa se inteleg
diplomele prevazute in anexa nr. 2.
Art. 3. - (1) Titlurile oIiciale de caliIicare in proIesia de asistent medical si titlurile
oIiciale de caliIicare in proIesia de moasa obtinute in aIara Romaniei, a statelor membre
ale Uniunii Europene, a statelor apartinand Spatiului Economic European sau in aIara
ConIederatiei Elvetiene se echivaleaza potrit legii.
(2) Exceptie de la prevederile alin. (1) Iac titlurile oIiciale de caliIicare in proIesia de
asistent medical generalist si titlurile oIiciale de caliIicare in proIesia de moasa, care au
Iost recunoscute de unul din aceste state.
Art. 4. - (1) Actitatile speciIice proIesiei de asistent medical se exercita in Romania cu
titlurile proIesionale, prevazute in anexa nr. 1 lit. C, corespunzator caliIicarii proIesionale
insusite.
(2) Actitatile de ingrijiri de sanatate care au ca scop asigurarea sanatatii materne si a nou-
nascutului se exercita in Romania cu titlul proIesional de moasa, prevazut in anexa nr. 2
lit. B.
(3) Prevederile alin. (1)-(2) se aplica si cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene,
ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai ConIederatiei Elvetiene, care
detin un titlu oIicial de caliIicare in proIesia de asistent medical, respectiv in proIesia de
moasa, si care exercita proIesia in Romania.
Art. 5. - Continutul si caracteristicile actitatilor de asistent medical generalist sunt:
a) determinarea nevoilor de ingrijiri generale de sanatate si Iurnizarea ingrijirilor generale
de sanatate, de natura preventiva, curativa si de recuperare, conIorm normelor elaborate
de catre Ministerul Sanatatii, in colaborare cu Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor
din Romania;
b) administrarea tratamentului, conIorm prescriptiilor medicului;
c) protejarea si ameliorarea sanatatii, elaborarea de programe si desIasurarea de actitati de
educatie pentru sanatate si Iacilitarea actiunilor pentru protejarea sanatatii in grupuri
considerate cu risc;
84
d) participarea asistentilor medicali generalisti abilitati ca Iormatori, la pregatirea
teoretica si practica a asistentilor medicali generalisti in cadrul programelor de Iormare
continua;
e) desIasurarea optionala a actitatilor de cercetare, in domeniul ingrijirilor generale de
sanatate, de catre asistentii medicali generalisti licentiati;
I) pregatirea personalului sanitar auxiliar;
g) participarea la protejarea mediului ambiant;
h) intocmirea de rapoarte scrise reIeritoare la actitatea speciIica desIasurata.
Art. 6. - Continutul si caracteristicile actitatilor de moasa sunt:
a) constatarea existentei sarcinii si eIectuarea examenelor necesare, in vederea
monitorizarii evolutiei sarcinii normale;
b) prescrierea sau recomandarea examinarilor necesare, in vederea diagnosticarii timpurii
a sarcinii cu risc;
c) asigurarea pregatirii complete a mamei pentru nastere, desIasurarea actitatilor de
educatie pentru sanatate, initierea si desIasurarea programelor de pregatire a itorilor
parinti;
d) acordarea sIaturilor de igiena si nutritie;
e) administrarea tratamentului, conIorm prescriptiilor medicului;
I) ingrijirea si asistarea parturientei in timpul desIasurarii travaliului si urmarirea starii
intrauterine a Iatului, prin mijloace clinice si tehnice adecvate;
g) asistarea nasterii normale, la domiciliu sau in unitati sanitare, daca este vorba de
prezentatie craniana, eIectuand, la nevoie, epiziotomia, iar in caz de urgenta, asistarea
nasterii in prezentatie pelana;
h) identiIicarea, la mama si la copil, a semnelor care anunta anomalii si care necesita
interventia medicului, pe care il asista in aceste situatii; I) adoptarea masurilor de urgenta
care se impun, in absenta medicului, pentru extractia manuala a placentei, urmata,
eventual, de control uterin manual;
j) examinarea nou-nascutului, pe care il preia in ingrijire, initierea masurilor care se
impun in caz de nevoie si practica, daca este necesar, reanimarea imediata;
85
k) preluarea in ingrijire a parturientei, monitorizarea acesteia in perioada postnatala si
acordarea tuturor recomandarilor necesare mamei cu prire la ingrijirea nou-nascutului,
pentru asigurarea dezvoltarii acestuia in cele mai bune conditii;
l) intocmirea rapoartelor scrise reIeritoare la actitatea desIasurata;
m) asigurarea inIormarii si consilierii in materie de planiIicare Iamiliala;
n) participarea la pregatirea teoretica si practica a moaselor, precum si la pregatirea
personalului sanitar auxiliar;
o) desIasurarea optionala a actitatilor de cercetare, de catre moasele licentiate.
Art. 7. - (1) Actitatile prevazute la art. 5 si 6 se exercita cu asumarea responsabilitatii
asistentului medical generalist si a moasei prind planiIicarea, organizarea, evaluarea si
Iurnizarea serciilor, in calitate de salariat si/sau de liber proIesionist.
(2) Actitatile desIasurate de asistentii medicali Iormati in celelalte specialitati se exercita
cu responsabilitate, in ceea ce priveste totalitatea actelor si tehnicilor care Iac obiectul
specialitatii, Iurnizate in calitate de salariat si/sau de liber proIesionist.
Art. 8. - Controlul si supravegherea proIesiei de asistent medical si a proIesiei de moasa
se realizeaza de Ministerul Sanatatii si de Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din
Romania, denumite in continuare autoritati competente romane.
Art. 9. - ProIesia de asistent medical si, respectiv, proIesia de moasa se pot exercita de
catre persoanele prevazute la art. 1, care indeplinesc urmatoarele conditii:
a) sunt posesoare ale unui titlu oIicial de caliIicare de asistent medical, prevazut in anexa
nr. 1, pentru proIesia de asistent medical, respectiv sunt posesoare ale unui titlu oIicial de
caliIicare de moasa, prevazut in anexa nr. 2, pentru proIesia de moasa;
b) sunt apte, din punct de vedere medical, pentru exercitarea proIesiei;
c) sunt autorizate de catre Ministerul Sanatatii;
d) nu au Iost condamnate deIinitiv pentru savarsirea cu intentie a unei inIractiuni contra
umanitatii sau etii in imprejurari legate de exercitarea proIesiei sau persoanele pentru care
a intervenit reabilitarea.
Art. 10. - (1) Autorizarea exercitarii proIesiei de asistent medical si autorizarea exercitarii
proIesiei de moasa pe teritoriul Romaniei se Iac conIorm reglementarilor prind inscrierea
in Registrul unic national al asistentilor medicali si moaselor, elaborate de Ministerul
Sanatatii, in colaborare cu Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania.
86
(2) Autorizatia de libera practica se acorda de catre Ministerul Sanatatii, pe baza
urmatoarelor acte:
a) titlurile oIiciale de caliIicare in proIesia de asistent medical si, respectiv, titlurile
oIiciale de caliIicare in proIesia de moasa, prevazute de prezenta lege;
b) certiIicatul de cazier judiciar;
c) certiIicatul de sanatate Iizica si psihica;
d) azul Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania.
(3) Asistentii medicali generalisti, precum si moasele cetateni ai unui stat membru al
Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai
ConIederatiei Elvetiene, siliti in Romania, exercita proIesia pe baza documentelor emise
de autoritatile competente romane, conIorm art. 30.
(4) In caz de prestare temporara de sercii pe teritoriul Romaniei, asistentii medicali
generalisti si, respectiv, moasele cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai
unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai ConIederatiei Elvetiene, siliti in
unul din aceste state, sunt exceptati de la obligatitatea obtinerii autorizatiei de libera
practica a proIesiei. Accesul la actitatile de asistent medical generalist si, respectiv, de
moasa, pe durata prestarii serciilor, se Iace conIorm prevederilor art. 34.
Art. 11. - (1) Asistentii medicali si moasele isi desIasoara actitatea conIorm pregatirii
proIesionale, in sistem public si/sau in sectorul privat, precum si in colaborare cu
Iurnizorii de sercii de ingrijiri de sanatate.
(2) Actitatea asistentilor medicali si a moaselor se desIasoara in cadrul echipei medicale
sau independent pentru ingrijiri de sanatate. Asistentul medical si moasa recunosc rolul
celorlalti membri ai echipei medicale si participa la mentinerea relatiilor amiabile in
cadrul acesteia.
(3) Asistentii medicali si moasele care intrunesc conditiile prevazute la art. 1 si sunt siliti
in Romania isi pot desIasura actitatea si ca titulari sau asociati ai cabinetelor de practica
independenta pentru ingrijiri de sanatate.
Art. 12. - (1) In exercitarea proIesiei, asistentul medical si moasa nu sunt Iunctionari
publici.
87
(2) Asistentul medical licentiat si moasa licentiata pot Ii cadre didactice universitare in
institutii de invatamant superior care pregatesc asistenti medicali sau moase, precum si
personal de cercetare in institutii de cercetare.
Art. 13. - (1) Angajarea si promovarea proIesionala sau administrativa a asistentului
medical si a moasei in sistemul sanitar public si privat se realizeaza in conditiile legii.
(2) Pentru riscurile ce decurg din actitatea proIesionala, protectia asistentului medical si a
moasei se Iace de catre angajator, prin societatile de asigurari. In cazul exercitarii
proIesiei de libera practica independenta pentru ingrijiri de sanatate, asistentul medical si
moasa sunt obligati sa incheie o asigurare de raspundere cila pentru greseli in actitatea
proIesionala.
Art. 14. - (1) In cazul in care un asistent medical sau o moasa isi intrerupe actitatea
proIesionala pe o perioada mai mare de 5 ani, Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor
din Romania va reatesta competenta proIesionala a acestora, in vederea reluarii actitatii.
(2) Procedura prind modalitatile si conditiile de veriIicare si atestare a nivelului
proIesional se silesc de catre Ministerul Sanatatii si Consiliul national al Ordinului
Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania.
(3) Prevederile alin. (1) se aplica si asistentilor medicali si moaselor cetateni ai unui stat
membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai
ConIederatiei Elvetiene, siliti pe teritoriul Romaniei.
Art. 15. - Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, prin presedintele
Iilialei respective, este in drept sa sesizeze, dupa caz, organele judiciare sau autoritatile
competente, pentru urmarirea si trimiterea in judecata a persoanelor care isi atribuie sau
care intrebuinteaza Iara drept titlul ori calitatea de asistent medical sau de moasa ori care
practica proIesia in mod nelegal.
Art. 16. - In exercitarea proIesiei, asistentul medical si moasa trebuie sa respecte
demnitatea Iiintei umane.
Art. 17. - Asistentul medical si moasa sunt obligati sa pastreze secretul proIesional, cu
exceptia cazurilor prevazute de lege.
Art. 18. - Asistentul medical si moasa au obligatia de a lua masuri de acordare a primului
ajutor, indiIerent de persoana, loc sau situatie.
88
SECTIUNEA a 2-a - Eormarea in proIesia de asistent medical si in proIesia de
moasa
Art. 19. - (1) Pregatirea asistentilor medicali generalisti, a moaselor si asistentilor
medicali de alte specialitati se realizeaza prin urmatoarele Iorme de invatamant:
a) invatamant superior medical de scurta si lunga durata;
b) invatamant sanitar postliceal, cu o durata de 3 ani.
(2) Absolventul scolii sanitare postliceale este denumit asistent medical cu studii
postliceale sau asistent medical generalist. Absolventul colegiului medical este denumit
asistent medical cu studii superioare de scurta durata sau asistent medical generalist cu
studii superioare de scurta durata. Absolventul invatamantului superior medical de lunga
durata este denumit asistent medical generalist cu studii superioare de lunga durata si,
respectiv moasa, in conIormitate cu anexele nr. 1 si 2.
(3) CertiIicatul de asistent medical, diploma de asistent medical, respectiv diploma de
licenta vor mentiona competenta proIesionala dobandita.
(4) urile de invatamant si curricula de pregatire pentru Iormele de invatamant prevazute
la alin. (1) sunt diIerentiate.
Art. 20. - (1) In invatamantul postliceal sanitar se pot inscrie absolventii de liceu cu
certiIicat de absolre sau diploma de bacalaureat.
(2) Asistentii medicali si moasele, absolventi ai scolilor sanitare postliceale cu diploma
de bacalaureat, pot accede in colegii universitare cu proIil medico-Iarmaceutic uman si
Iacultati de asistenti medicali, respectiv in Iacultati de moase, in conditiile legii, cu
posibilitatea echivalarii studiilor eIectuate in invatamantul medical preuniversitar, in
conditiile silite de senatele universitare, conIorm reglementarilor in goare prind
autonomia universitara.
Art. 21. - Absolventii de invatamant superior medical cu o durata de 4 ani, care
promoveaza examenul de licenta, primesc diploma de licenta si pot urma studii
postuniversitare.
Art. 22. - Specializarile si ciIrele anuale de scolarizare pentru scolile postliceale sanitare
de stat, colegiile universitare cu proIil medico-Iarmaceutic uman, pentru Iacultatile de
asistenti medicali licentiati si pentru Iacultatile de moase se silesc de catre Ministerul
Sanatatii si Ministerul Educatiei si Cercetarii, pe baza propunerilor unitatilor de
89
invatamant preuniversitar de proIil si ale senatelor universitare ale institutiilor de
invatamant superior
Art. 23. - Colegiile universitare cu proIil medico-Iarmaceutic uman, Iacultatile de
asistenti medicali
generalisti si Iacultatile de moase Iunctioneaza in componenta actualelor universitati de
medicina si Iarmacie acreditate si in structura institutiilor de invatamant superior,
acreditate conIorm legii.
Art. 24. - Pregatirea practica a cursantilor din scolile postliceale de proIil, a studentilor
din colegiile
universitare medicale, Iacultatile de asistenti medicali licentiati si Iacultatile de moase se
desIasoara in unitati sanitare silite de catre Ministerul Sanatatii, atat pentru invatamantul
public, cat si pentru cel privat.
Art. 25. - Eormarea continua a asistentilor medicali si a moaselor se Iace in institutii
abilitate de catre Ministerul Sanatatii, conIorm legii.
Art. 26. - Ministerul Educatiei si Cercetarii, in colaborare cu Ministerul Sanatatii, este
autorizat ca, in Iunctie de dinamica sectorului sanitar, sa sileasca noi specialitati pentru
pregatirea asistentilor medicali.
Art. 27. - Scolile sanitare postliceale, publice sau private, respectiv colegiile universitare
medicale, precum si Iacultatile de asistenti medicali licentiati si Iacultatile de moase sunt
supuse procesului de evaluare, autorizare si acreditare, potrivit legii.
CAPITOLUL II Dispozitii privind exercitarea, pe teritoriul Romniei, a proIesiei
de asistent medical generalist si a proIesiei de moas de ctre asistentii medicali
generalisti si moasele cetteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat
apartinnd Spatiului Economic European sau ai ConIederatiei Elvetiene
SECTIUNEA 1 Dispozitii privind Iacilitarea dreptului de stabilire
Art. 28. - La intrarea n proIesie, asistentii medicali generalisti si moasele, cetteni ai unui
stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinnd Spatiului Economic European
sau ai ConIederatiei Elvetiene vor prezenta autorittilor competente romne certiIicatul
cazierului judiciar emis de statul membru de origine sau de provenient ori, n lipsa
acestuia, un document echivalent emis de acel stat.
90
Art. 29. - (1) Pentru accesul la una dintre activittile proIesionale sau pentru exercitarea
acesteia, asistentii medicali generalisti si moasele, cetteni ai unui stat membru al Uniunii
Europene, ai unui stat apartinnd Spatiului Economic European sau ai ConIederatiei
Elvetiene, vor prezenta autorittilor competente romne certiIicatul de sntate Iizic si
psihic, eliberat de statul membru de origine sau de provenient.
(2) n situatia n care, pentru accesul si exercitarea activittii prevzute la alin. (1), statul
membru de origine sau de provenient nu impune o astIel de cerint si, n consecint, nu
emite cettenilor si un astIel de document, autorittile competente romne accept din
partea acestuia un atestat echivalent certiIicatului de sntate.
Art. 30. - (1) Solicitrile asistentilor medicali generalisti si moaselor cetteni ai unui stat
membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinnd Spatiului Economic European sau ai
ConIederatiei Elvetiene cu privire la accesul n Romnia, la una dintre activittile
roIesionale, se solutioneaz de ctre Ministerul Snttii, n colaborare cu Ordinul
Asistentilor Medicali si Moaselor din Romnia, n termen de 3 luni de la data depunerii
dosarului complet de ctre persoana interesat.
(2) Dosarul prevzut la alin. (1) va cuprinde:
a) documentul de identitate;
b) titlul de caliIicare oIicial n proIesia de asistent medical generalist sau, respectiv, titlul
de caliIicare oIicial n proIesia de moas obtinut n Romnia, titlul de caliIicare oIicial
n proIesia de asistent medical generalist sau, respectiv, titlul de caliIicare oIicial n
proIesia de moas obtinut sau, dup caz, recunoscut ntr-un stat membru al Uniunii
Europene, ntr-un stat apartinnd Spatiului Economic European sau n ConIederatia
Elvetian, respectiv atestatul de echivalare emis de Ministerul Educatiei si Cercetrii n
cazul titlurilor de caliIicare oIicial n proIesia de asistent medical generalist si, respectiv,
n proIesia de moas, obtinute ntr-un stat tert si care nu au Iost recunoscute de unul
dintre statele membre enumerate;
c) certiIicatul de sntate sau atestatul echivalent al acestuia, emis de statul membru de
origine sau de provenient;
d) certiIicatul de cazier judiciar emis de statul membru de origine sau de provenient, n
cazul n care intrarea n proIesie se Iace n Romnia iar, n lipsa acestuia, documentul
echivalent emis de statul respectiv.
91
(3) Deciziile autorittilor competente romne n aceste cazuri pot Ii atacate la instanta de
contencios administrativ.
(4) n situatia prevzut la art. 31, cererea de reexaminare suspend termenul legal de
solutionare. Autorittile competente romne vor continua procedura prevzut la alin. (1)
dup primirea rspunsului din partea statului membru consultat sau dup expirarea
termenului de 3 luni, prevzut de normele Uniunii Europene pentru Iormularea
rspunsului de ctre statele membre consultate n aceste situatii.
Art. 31. - (1) Atunci cnd autorittile competente romne au cunostint de Iapte grave si
precise care pot avea repercusiuni asupra nceperii activittii proIesionale sau asupra
exercitrii proIesiei de asistent medical generalist sau a proIesiei de moas n Romnia,
comise de asistentii medicali generalisti sau moasele cetteni ai unui stat membru al
Uniunii Europene, ai unui stat apartinnd Spatiului Economic European sau ai
ConIederatiei Elvetiene, anterior stabilirii n Romnia si n aIara teritoriului su, acestea
inIormeaz statul membru de origine sau de provenient al celor n cauz.
(2) Autorittile competente romne comunic statului membru gazd inIormatiile
solicitate cu privire la sanctiunile disciplinare de natur proIesional sau administrativ,
precum si cu privire la sanctiunile penale interesnd exercitiul proIesiilor de asistent
medical generalist si, respectiv, de moas, aplicate asistentilor medicali generalisti si
moaselor, pe durata exercitrii proIesiei n Romnia.
(3) Autorittile competente romne analizeaz inIormatiile transmise de statul membru
gazd cu privire la Iaptele grave si precise comise de asistentii medicali generalisti si
moasele cetteni romni sau care provin din Romnia, anterior stabilirii n statul membru
gazd si n aIara teritoriului su, Iapte care pot avea repercusiuni asupra nceperii
activittii proIesionale sau asupra exercitrii proIesiei n acel stat.
(4) Autorittile competente romne decid asupra naturii si amplorii investigatiilor pe care
le ntreprind n situatiile pentru care au Iost sesizate si comunic statului membru gazd,
n termen de 3 luni de la primirea solicitrii acestuia, consecintele care rezult cu privire
la atestatele si documentele pe care le-au emis n cazurile respective.
(5) Autorittile competente romne asigur conIidentialitatea inIormatiilor transmise.
Art. 32. - Documentele prevzute la art. 28, 29 si 31 sunt valabile 3 luni de la data
emiterii.
92
SECTIUNEA a 2-a Dispozitii cu privire la libera prestare a serviciilor
Art. 33. - (1) n vederea prestrii temporare de servicii n Romnia, atunci cnd solicit
accesul la una dintre activittile proIesionale, asistentii medicali generalisti si moasele
cetteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinnd Spatiului
Economic European sau ai ConIederatiei Elvetiene, stabiliti n unul din aceste state, sunt
nregistrati, la cerere, dup o procedur simpliIicat, n Ordinul Asistentilor Medicali si
Moaselor din Romnia pe durata prestrii temporare de servicii, n vederea aplicrii
revederilor art. 37.
(2) Exercitarea activittilor de asistent medical generalist si, respectiv, de moas, n
aceste situatii, se Iace cu respectarea drepturilor si ndeplinirea obligatiilor prevzute de
lege pentru asistentii medicali generalisti si, respectiv, pentru moasele cetteni romni.
(3) Atunci cnd, pe durata prestrii temporare de servicii n Romnia, persoanele
prevzute la alin. (1) ncalc dispozitiile proIesionale cu caracter disciplinar sau
administrativ prevzute de lege, autorittile competente romne inIormeaz statul
membru n care cei n cauz sunt stabiliti.
Art. 34. - (1) Prestarea temporar de servicii pe teritoriul Romniei de ctre asistentii
medicali generalisti si de ctre moasele, cetteni ai unui stat membru al Uniunii
Europene, ai unui stat apartinnd Spatiului Economic European sau ai ConIederatiei
Elvetiene, stabiliti n unul din aceste state, se Iace pe baza urmtoarelor documente:
a) declaratia prealabil adresat autorittilor competente romne de ctre solicitant,
declaratie n care se precizeaz durata de prestare a activittii proIesionale, natura si locul
de desIsurare a acesteia. n cazuri urgente, declaratia poate Ii Icut n termen de
maximum 7 zile de la ncetarea prestrii activittii cu caracter urgent;
b) dovezi prin care autorittile competente ale statului membru n care este stabilit
solicitantul atest c acesta exercit legal activittile respective pe teritoriul acelui stat;
c) dovezi prin care autorittile competente ale statului membru de origine sau de
provenient atest c solicitantul este posesor al unui titlu de caliIicare oIicial de asistent
medical generalist, respectiv de moas, prevzut de normele Uniunii Europene pentru
prestarea activittilor n cauz.
(2) Documentele prevzute la alin. (1) sunt valabile timp de 12 luni de la data emiterii lor.
93
Art. 35. - (1) n caz de prestare temporar a serviciilor care antreneaz deplasarea
prestatorului n Romnia, asistentii medicali generalisti si, respectiv, moasele cetteni ai
unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinnd Spatiului Economic
European sau ai ConIederatiei Elvetiene, stabiliti n unul dintre aceste state, sunt
exceptati de la procedura de acreditare prevzut de legislatia asigurrilor sociale de
sntate.
(2) Persoanele prevzute la alin. (1) au obligatia de a inIorma n prealabil Casa National
de Asigurri de Sntate asupra serviciilor pe care urmeaz s le presteze pe teritoriul
Romniei, iar, n caz de urgent, n termen de maximum 7 zile de la prestarea acestora.
Art. 36. - ncepnd cu data aderrii la Uniunea European, autorittile competente
romne vor retrage, dup caz, temporar sau deIinitiv, dovezile prevzute la art. 34 alin.
lit. b) eliberate asistentilor medicali generalisti si, respectiv, moaselor cetteni romni,
precum si asistentilor medicali generalisti si, respectiv, moaselor care ntrunesc conditiile
prevzute la art. 1 lit. b)-d), stabiliti n Romnia, n cazul n care acestora li se aplic
sanctiunile prevzute de lege, cu ridicarea dreptului de liber practic a proIesiei.
SECTIUNEA a 3-a Dispozitii comune cu privire la dreptul de stabilire si libera
prestare de servicii
Art. 37. - Asistentii medicali generalisti si moasele cetteni ai unui stat membru al
Uniunii Europene, ai unui stat apartinnd Spatiului Economic European sau ai
ConIederatiei Elvetiene care, n timpul exercitrii proIesiunii n Romnia, ncalc legile
si regulamentele proIesiei, rspund potrivit legii.
Art. 38. - (1) Asistentii medicali generalisti si, respectiv, moasele cetteni ai unui stat
membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinnd Spatiului Economic European sau ai
ConIederatiei Elvetiene, care exercit proIesia n Romnia, au dreptul de a atasa la titlul
proIesional corespunztor prevzut la art. 4 titlul legal de Iormare obtinut n statul
membru de origine sau de provenient, n limba statului emitent si, eventual, abrevierea
acestui titlu, n msura n care nu este identic cu titlul proIesional. Titlul legal de Iormare
va Ii nsotit de numele si locul institutiei sau al organismului emitent.
(2) Dac titlul respectiv de Iormare desemneaz n Romnia o pregtire complementar,
nensusit de beneIiciar, acesta va utiliza, n exercitiul proIesiei, Iorma corespunztoare a
titlului, indicat de autorittile competente romne.
94
Art. 39. - (1) Asistentii medicali generalisti si, respectiv, moasele cetteni ai unui stat
membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinnd Spatiului Economic European sau ai
ConIederatiei Elvetiene, care sunt stabiliti si exercit proIesia n Romnia, au obligatia de
a se inIorma la autorittile competente romne cu privire la legislatia care reglementeaz
sectorul de sntate, domeniul securittii sociale, precum si cu privire la Codul de etic si
deontologie al asistentului medical si al moasei din Romnia.
(2) n vederea Iurnizrii inIormatiilor prevzute la alin. (1), autorittile competente
romne vor organiza la nivelul structurilor teritoriale si centrale birouri de inIormare
legislativ.
3.5 Asigurarea de malpraxis
La incheierea contractelor de Iurnizare de servicii medicale pentru anul 2006
Iurnizorii de servicii medicale trebuie sa prezinte asigurari de raspundere civila in
domeniul medical in concordanta cu tipul de Iurnizor.
Valoarea minima a riscului asigurat este urmatoarea:
Pentru medici este cea prevazuta de Decizia nr.41/2004 a Presedintelui
Colegiului Medicilor din Romania, publicata in M.O. nr.31/11.01.2005, Partea I,
care prevede ca medicii ce exercita proIesia de medic vor incheia asigurari de raspundere
civila la o valoare minima a riscului asigurat, dupa cum urmeaza:
medicii de medicina generala, medicii de Iamilie si medicii de medicina muncii:
echivalentul in lei, la data incheierii contractului de asigurare, al sumei de 12.000
EURO;
medicii specialisti-specialitati medicale si paraclinice:echivalentul in lei, la data
incheierii contractului de asigurare, al sumei de 37.000 EURO;
medicii specialisti-specialitati chirurgicale:echivalentul in lei, la data incheierii
contractului de asigurare, al sumei de 62.000 EURO.
Pentru asistentii medicali si moase este cea prevazuta de Hotararea
nr.1/12.01.2004 a Biroului Executiv al Consiliului National al Ordinului Asistentilor
Medicali si Moaselor din Romania, care prevede incheierea de asigurari de raspundere
civila la o valoare minima a riscului asigurat, dupa cum urmeaza:
pentru asistentii medicali si moasele care isi exercita proIesia in unitatile sanitare
95
cu paturi, echivalentul in lei, la data incheierii contractului de asigurare, a sumei
de 5.000 EURO;
pentru asistentii medicali si moasele care isi exercita proIesia in unitati din
medicina primara, ambulatorii, cabinete medicale individuale, echivalentul in lei,
la data incheierii contractului de asigurare, a sumei de 2.000 EURO;
asistentii de Iarmacie care isi exercita proIesia, echivalentul, la data
incheierii contractului de asigurare, a sumei de 1.000 EURO
Pentru furnizorii de servicii medicale persoane juridice este cea prevazuta in
Decizia Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.796/2003, cu
modificarile si completarile ulterioare, in care se prevede incheierea de asigurari de
raspundere civila la o valoare minima a riscului asigurat, dupa cum urmeaza:
unitati spitalicesti (comunale si orasenesti) - 100.000 euro; ambulatorii de
specialitate (comunale si orasenesti) - 75.000 euro; unitati spitalicesti
(municipale) - 250.000 euro;
ambulatorii de specialitate (municipale) - 150.000 euro;
spitale judetene si universitare - 500.000 euro;
unitati de servicii medicale de urgenta si de transport sanitar (comunale si
orasenesti) - 75.000 euro;
unitati de servicii medicale de urgenta si de transport sanitar (municipale,
judetene si centrale) - 300.000 euro;
Iurnizori de servicii de ingrijire la domiciliu - 150.000 euro;
Iurnizori de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deIiciente
organice sau Iiziologice - 500.000 euro;
Iurnizori de servicii medicale de recuperare: - 250.000 euro.
Ce acopera si ce exclude
Acoperirile preva:ute de asigurarea de malpraxis
Sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de despagubire
pentru prejudicii produse din cauza unor acte de imprudenta sau neglijenta care au
drept rezultat vatamari corporale, imbolnavirea sau decesul pacientilor ori pagube
materiale la bunurile apartinand acestora
Cheltuielile de judecata la care este obligat asiguratul in procesul civil
96
Cheltuielile de judecata Iacute de persoana pagubita, daca asiguratul a Iost obligat
la plata despagubirilor prin hotarare judecatoreasca deIinitiva si irevocabila
Unele polite acopera si cheltuielile realizate de asigurat (cu acordul
asiguratorului) pentru contestarea unei cereri de despagubire
Excluderile asigurarii de malpraxis
Prejudicii care rezulta din daune morale (asiguratul poate alege aceasta clauza
suplimentara, platind o prima mai mare)
Prejudiciile produse ca urmare a eIectuarii de operatii de chirurgie estetica, a
tratamentelor de slabire sau a celor care vizeaza modiIicari genetice
Daunele cauzate in urma exercitarii proIesiei de medic/asistent/Iarmacist sub
inIluenta bauturilor alcoolice sau a drogurilor
Prejudiciile produse in timpul operatiilor de transplant de organe
Prejudiciile cauzate de conduita necivilizata a pacientului in relatia cu personalul
medical
Daune provocate de contaminarea cu virusul HIV, hepatita sau alti virusi care nu
au Iost descoperiti pana in prezent
Prejudicii cauzate de tratamente medicale pentru Iertilitate, inclusiv Iertilizarea in-
vitro, precum si pierderile Iinanciare care rezulta din aceste activitati
Pretentiile clientului de rambursare a cheltuielilor pentru serviciile medicale
Daunele cauzate de nerespectarea conIidentialitatii
Daunele cauzate de doctori/asistenti care isi depasesc limitele de competenta, cu
exceptia cazurilor de urgenta, cand nu este disponibil personal medical cu
competentele respective
Prejudicii cauzate de realizarea de acte medicale interzise prin lege
Cererile de despagubire pe care asiguratul le cunostea sau trebuia sa le cunoasca
inainte de incheierea asigurarii
97
CAPITOLUL 4
Relatia cabinetului medical cu CAS / asigurari sociale
4.1 Contractare CAS
Acte necesare in vederea contractarii cu CAS-Brasov asistenta medical ambulatorie de
specialitate -clinice
Dosarul se va completa n ordinea documentelor enumerate mai jos :
PAG. OPIS
Cerere
Declaratia pe proprie raspundere a reprezentantului legal (anexa)
CertiIicatul de nregistrare n Registrul Unic al cabinetului sau pentru
structura aprobat de MS pt unittile publice, Ordinul MS de nIiintare .
Statul de Iunctii aprobat de DSP-CS (pentru ambulatoriul de
spital/ambulatoriul integrat al spitalului )
Autorizatia sanitar de Iunctionare n termen / CertiIicatul Unic de
Inregistrare si anexa la acesta pentru Societtile Comerciale sau dupa caz
raportul de inspectie elib.de DSP
Decizia de evaluare
CertiIicat de membru al CMR,( avizul anual al Colegiului medicilor CS
pentru medicii pensionari, conI.Legii 95/2006, cu modiIicarile si
completarile ulterioare) autorizatiile de libera practica/certiIicate ale
OAMMR ale asistentilor medicali si atestatul de libera practica al
personalului din activitatile conexe, n termen*.
Copiile actelor de identitate ale medicilor, asistentilor si personalului din
activittile conexe
Cod Iiscal
Dovada contului n Trezoreria Statului / Banc, conIorm Ordinului
Ministerului Einantelor Publice nr. 1235, publicat n Monitorul OIicial nr.
734 / 21.10.2003
Asigurarea de rspundere civil in domeniul medical pentru Iiecare medic si
asistent pe care l reprezint conIorm Ord. 346/2006, actualizate pentru anul
2009 si in termen
Asigurarea de raspundere civila a Iurnizorului, cI.Ord.346/2006, in termen (
Iurnizorii de servicii medicale cu personalitate juridica SRL )
Contractul de munc al medicului angajat, asistentului / asistentilor si al
personalului din activittile conexe.
Declaratia reprezentantului legal al Iurnizorului de servicii medicale n care
s speciIice dac mai are contract cu alt Cas de Asigurri de Sntate si c
medicii care au Iost inclusi n acest tip de contract nu mai Iigureaz n alte
tipuri de contracte ncheiate cu CASCS, cu exceptia medicilor care au
98
contract de munc n spital
Dovada de plat a contributiei de asigurari de sanatate Adeverinta elib.de
CAS CS si CertiIicatul de atestare Iiscal elib.de Administratia Einantelor
Publice pt. SRL.
In situatia in care Iurnizorul si-a schimbat Iorma de organizare, incepind de la
15.03.2004 si pina in prezent, se vor depune aceleasi documente si pentru vechea
Iorma de organizare( adeverinta emisa de CAS CS/ CertiIicat de atestare
Iiscala)
Declaratia Iiecrui medic care s cuprind speciIicarea tuturor locurilor de
munc si a programului din Iiecare loc n parte (pe zile si ore), personalul
mediu sanitar cu care lucreaz, personalul medical ce desIsoar activitti
conexe n cadrul contractului precum si numele medicului cu care lucreaz
n contratur n cabinet
Declaratia Iiecarui asistent si a Iiecrei persoane care desIsoar activitti
conexe care s cuprind toate locurile de munc si progr. de lucru pe zile si
ore
Adres e-mail, teleIon cabinet (inclusiv teleIon mobil )
Eurnizorii de servicii medicale din specialitatile clinice in ambulatoriu cu competenta
in ecograIie, care doresc sa contracteze servicii de ecograIie, vor depune in suplimentar si
urmatoarele
Acte necesare pentru incheierea actului aditional de furnizare ecografii - dosarul se va
completa strict in ordinea enumerata mai jos
urmatoarele acte se vor depune la dosarul de contractare
PAG. Opis
Cerere
Decizia de evaluare pentru Iurnizare ecograIii
Tabel cu persoanele incluse in contract care eIectueaza ecograIii
Programul de lucru pentru Iurnizare de ecograIii in aIara programului
de lucru stabilit pentru consultatii
CertiIicat de competenta
Documente legate de aparatura :
- Copie dupa contract vinzare cumparare, inchiriere,leasing,donatie sau
orice alt inscris din care sa rezulte detinerea in nume propriu a aparatului ;
- Lista cu aparatura
- Eisa tehnica ecograI an Iabricatie, mod de lucru, marime monitor,
aplicatii soItwarw incluse, parametrii, tipuri de sonde si si pentru ce
organ, modalitate de stocare imagini, printer
Contract de soIt, Iisa tehnica de soIt
CertiIicat ISO 9001 : 2001, insotit de copie dupa manualul calitatii
daca exista
Web site, delaratie pe propria raspundere privind Iunctionalitatea
99
acestuia daca exista
Tipuri de ecograIii propuse spre contractare conIorm competentei
Estimare numar de investigatii de imagistica medicala pentru anul
2009
NOT :
1. Eurnizorii admisi la contractare pentru ecograIii vor ncheia act aditional la contractul de
Iurnizare de servicii medicale de specialitate n ambulatoriu pentru specialittile clinice.
2. n cazul Iurnizorilor cu mai mult de 2 medici / asistenti n contract, documentele se vor
depune grupat pentru Iiecare medic / asistent n parte (certiIicat CMR pentru medic, autorizatie de
libera practica/certiIicat membru OAMMR pentru asistenti, B.I., malpraxis, contract de munc,
declaratie de program).
3. Documentele asistentilor medicali se vor depune n dosar imediat dup documentele
medicului cu care lucreaz n cabinet.
4. Pentru personalul care desIsoar activitti conexe documentele se vor depune imediat
dupa documentele medicului cu care lucreaza in cabinet.
5. Toate documentele depuse in xerocopie vor fi stampilate si semnate de
reprezentantul legal si vor purta mentiunea ~conform cu originalul.
* n termen valabilitatea documentelor cel putin la momentul contractrii
100
DOMNULE PRESEDINTE,
Subsemnatul....................reprezentant legal al
cabinetului medical de medicin de Iamilie, cabinetului medical de specialitate, centrului
medical, centrului de diagnostic si tratament sau centrului de
sntate...........................aIlat la adresa,
str................ nr..... localitatea..... .............
judetul.......teleIon.......Iax......cu certiIicat de nregistrare n
registrul unic al cabinetelor medicale.......nr...sau actul de nIiintare sau
organizare a unittii sanitare......autorizatia sanitar de Iunctionare
nr.....cont nr.......deschis la Trezoreria statului sau cont
nr....deschis la Banca......, cod Iiscal ..........asigurarea de
rspundere civil n domeniul medical pentru Iurnizor nr.....cu valabilitate pn
la.....asigurarea de rspundere civil n domeniul medical pentru personalul medico-
sanitar nr.....autorizatii de liber practic/certiIicatele de membru ale Colegiului
Medicilor din Romnia pentru un numr de....angajati, solicit evaluarea n vederea
contractrii de servicii corespunztoare specialittilor din structur. Mentionez c
structura pentru care solicit evaluarea are urmtoarele cabinete de specialitate:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
....................................
Anexez documentele solicitate, conIorm Hotrrilor Subcomisiei Nationale de Evaluare a
Cabinetelor Medicale de Medicin de Eamilie, Cabinetelor Medicale de Specialitate,
Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic si Tratament si Centrelor de Sntate si
aduse la cunostint de Comisia de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicin de
Eamilie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de
Diagnostic si Tratament si Centrelor de Sntate.
M oblig prin prezenta s Iurnizez evaluatorilor, inIormatiile si documentele necesare
vizitei n vederea evalurii, precum si acces liber n spatiile detinute.
Eurnizorul acord servicii medicale si n competentele.............
Eurnizorul are urmtoarele puncte de lucru ..................
....................................
Eurnizorul este condus de medic coordonator................care se
legitimeaz cu BI/CI seria..nr.....si are contract de munc nr....
Data..... Semntura
.....
Domnului Presedinte al Comisiei de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicin de
Eamilie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de
Diagnostic si Tratament si Centrelor de Sntate
101
DECLARATIE
Subsemnatul ......................
reprezentant legal al Iurnizorului.................
....................cunoscnd prevederile Art.292 Cod penal
privind Ialsul n declaratii, declar pe propria rspundere c m oblig s actualizez
valabilitatea avizelor, autorizatiilor, contractelor si a tuturor documentelor legale prevzute de
standardele de evaluare si care stau la baza evalurii, astIel :
1. m oblig s rennoiesc pe toat perioada de valabilitate a Deciziei de Evaluare
documentele cu termen de valabilitate expirat.
2. m oblig s naintez comisiei documentul rennoit nainte de expirare.
3. m oblig s comunic comisiei n termen de 5 ( cinci ) zile lucrtoare, orice modiIicare
a conditiilor initiale n baza crora Iurnizorul a Iost evaluat.
Data : REPREZENTANT LEGAL
4.2 Evaluare
Ministerul Snttii Publice
Norm metodologic din 04/10/2006
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 923bis din 14/11/2006
de evaluare a cabinetelor medicale de medicin de Iamilie, cabinetelor medicale de
specialitate, centrelor medicale, centrelor de diagnostic si tratament si centrelor de sntate.
CAPITOLUL I
Conditii generale
Art. 1. - (1) n procesul de evaluare a cabinetelor medicale de medicin de Iamilie,
cabinetelor medicale de specialitate, centrelor medicale, centrelor de diagnostic si tratament
si centrelor de sntate intr numai cabinetele medicale de medicin de Iamilie, cabinetele
medicale de specialitate, centrele medicale, centrele de diagnostic si tratament si centrele de
sntate numite n continuare Iurnizori, care Iunctioneaz n circuit deschis, nregistrate n
registrul unic al cabinetelor medicale si care sunt organizate conIorm OG nr. 124/1998
privind organizarea si Iunctionarea cabinetelor medicale, aprobat cu modiIicri prin Legea
nr. 629/2001 si a altor acte normative. Procesul de evaluare se realizeaz conIorm
standardelor prevzute n Anexa 32 si metodologiei de evaluare.
102
(2) Punctele de lucru ale cabinetelor medicale de medicin de Iamilie, cabinetelor medicale
de specialitate, centrelor medicale, centrelor de diagnostic si tratament si centrelor de sntate
se evalueaz conIorm standardelor si metodologiei aplicate cabinetelor medicale de medicin
de Iamilie, cabinetelor medicale de specialitate, centrelor medicale, centrelor de diagnostic si
tratament si centrelor de sntate.
(3) n prezentele norme metodologice, casele de asigurri de sntate judetene, Casa de
Asigurri de Sntate a Municipiului Bucuresti, Casa de Asigurri de Sntate a Armatei,
Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autorittii Judectoresti precum si Casa de Asigurri
de Sntate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului sunt numite n
continuare case de asigurri de sntate.
(4) n prezentele norme metodologice, Comisiile Judetene de Evaluare a Cabinetelor
Medicale de Medicin de Eamilie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale,
Centrelor de Diagnostic si Tratament si Centrelor de Sntate, Comisia de Evaluare a
Cabinetelor Medicale de Medicin de Eamilie, Cabinetelor Medicale de Specialitate,
Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic si Tratament si Centrelor de Sntate a
Municipiului Bucuresti, Comisia de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicin de
Eamilie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic si
Tratament si Centrelor de Sntate a Armatei, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si
Autorittii Judectoresti si Comisia de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicin de
Eamilie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic si
Tratament si Centrelor de Sntate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si
Turismului denumite n continuare comisii de evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicin
de Eamilie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de
Diagnostic si Tratament si Centrelor de Sntate, CECM, sunt subordonate Subcomisiei
Nationale de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicin de Eamilie, Cabinetelor Medicale
de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic si Tratament si Centrelor de
Sntate denumit n continuare SCNECM.
Art. 2. - Evaluarea cabinetelor medicale de medicin de Iamilie, cabinetelor medicale de
specialitate, centrelor medicale, centrelor de diagnostic si tratament si centrelor de sntate se
Iace de ctre comisiile judetene de evaluare a cabinetelor medicale de medicin de Iamilie,
cabinetelor medicale de specialitate, centrelor medicale, centrelor de diagnostic si tratament
si centrelor de sntate, respectiv Comisia de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicin
de Eamilie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de
Diagnostic si Tratament si Centrelor de Sntate a Municipiului Bucuresti, n Iunctie de
103
judetul unde se aIl cabinetul medical de medicin de Iamilie, cabinetul medical de
specialitate, centrul medical, centrul de diagnostic si tratament sau centrul de sntate. Sediul
acestor comisii se aIl la serviciul/compartimentul evaluare al casei de asigurri de sntate.
Art. 3. - Casa de Asigurri de Sntate a Armatei, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si
Autorittii Judectoresti precum si Casa de Asigurri de Sntate a Ministerului
Transporturilor, Constructiilor si Turismului si organizeaz comisii de evaluare proprii
pentru a evalua numai cabinetele medicale de medicin de Iamilie, de servicii medicale de
specialitate, centrele medicale, centrele de diagnostic si tratament si centrele de sntate
aIlate n contract exclusiv cu aceste case de asigurri de sntate sau ce doresc s intre n
relatie contractual cu acestea.
Art. 4. - Pentru cabinetele medicale de medicin de Iamilie, de servicii medicale de
specialitate, centrele medicale, centrele de diagnostic si tratament si centrele de sntate care
doresc s ncheie contracte de Iurnizare de servicii medicale si cu Casa de Asigurri de
Sntate a Armatei, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autorittii Judectoresti precum
si cu Casa de Asigurri de Sntate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si
Turismului si au Iost deja evaluate prin comisiile judetene de evaluare sau a Municipiului
Bucuresti, aceste case de asigurri de sntate iau n considerare deciziile de evaluare emise
de comisiile judetene de evaluare a cabinetelor medicale de medicin de Iamilie, cabinetelor
medicale de specialitate, centrelor medicale, centrelor de diagnostic si tratament si centrelor
de sntate si Comisia de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicin de Eamilie,
Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic si
Tratament si Centrelor de Sntate a Municipiului Bucuresti.
Art. 5. - Comisiile de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicin de Eamilie,
Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de diagnostic si
Tratament si Centrelor de Sntate sunt subordonate Subcomisiei Nationale de Evaluare a
Cabinetelor de Medicale de Medicin de Eamilie, Cabinetelor Medicale de Specialitate,
Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic si Tratament si Centrelor de Sntate.
CAPITOLUL II
Etapele procesului de evaluare
Art. 6. - n vederea evalurii sunt parcurse urmtoarele etape:
a) Cabinetul medical de medicin de Iamilie, cabinetul medical de specialitate, centrul
medical, centrul de diagnostic si tratament sau centrul de sntate care solicit evaluarea Iace
o cerere adresat comisiilor de evaluare, al crei model este prevzut n anexa nr. 1 la
prezentele norme metodologice;
104
b) Medicul-seI al casei de asigurri de sntate desemneaz prin dispozitii scrise, al cror
model este prevzut n anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, 2 evaluatori care
viziteaz Iurnizorul pentru a constata n ce msur acesta corespunde standardelor si
criteriilor de evaluare n vigoare;
c) evaluarea se Iace pe baza unui chestionar de evaluare care cuprinde standardele si
criteriile de evaluare n vigoare;
d) rezultatul vizitei n vederea evalurii este consemnat ntr-un proces verbal de evaluare al
crui model este prevzut n anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, bazat pe
chestionarul de evaluare completat de ctre evaluatori si care se depune la comisia de
evaluare a cabinetelor medicale de medicina de Iamilie, cabinetelor medicale de specialitate,
centrelor medicale, centrelor de diagnostic si tratament si centrelor de sntate;
e) n procesul verbal de evaluare este consemnat totalul punctajului obtinut de Iurnizor;
f) chestionarele de evaluare si un exemplar al procesului verbal de evaluare se depun la
comisia de evaluare a cabinetelor medicale de medicin de Iamilie, cabinetelor medicale de
specialitate, centrelor medicale, centrelor de diagnostic si tratament si centrelor de sntate;
g) comisia de evaluare a cabinetelor medicale de medicin de Iamilie, cabinetelor medicale
de specialitate, centrelor medicale, centrelor de diagnostic si tratament si centrelor de sntate
emite notiIicarea privind evaluarea sau decizia de evaluare, al cror model este prevzut n
anexa nr. 5, respectiv anexa nr. 6 si programeaz vizite de evaluare suplimentare la cabinetele
medicale de medicin de Iamilie, cabinetele medicale de specialitate, centrele medicale,
centrele de diagnostic si tratament sau centrele de sntate care nu au ndeplinit anumite
criterii de eligibilitate; se recomand eIectuarea vizitei de ctre alti evaluatori.
ModiIicat de Ordin nr. 1453 din 27/11/2006 Articolul 1 la 22/12/2006
ModiIicat de Ordin nr. 528 din 17/11/2006 Articolul 1 la 22/12/2006
CAPITOLUL III
Evaluarea cabinetelor medicale de medicin de Iamilie, cabinetelor
medicale de specialitate, centrelor medicale, centrelor de diagnostic si
tratament si centrelor de sntate
Art. 7. - Persoanele desemnate s eIectueze vizita n vederea evalurii Iurnizorului,
denumite n continuare evaluatori, trebuie s ndeplineasc urmtoarele cerinte:
a) s Iie:
- angajati ai caselor de asigurri de sntate respective, ns nu n cadrul structurii de
control, audit sau contractare pentru categoria de Iurnizori la care particip la contractare, sau
- angajati ai Casei Nationale de Asigurri de Sntate, sau
105
- experti angajati prin contract si desemnati de la nivel national, sau
-angajati ai caselor judetene de asigurri de sntate pentru evaluare ncrucisat
interjudetean coordonat de la nivel national;
b) s Iie n subordinea sau coordonarea Medicului SeI;
c) nu lucreaz, nu au prti sociale si nu Iac parte din conducerea vreunui tip de Iurnizor ce
va intra n procesul de evaluare;
d) se angajeaz n scris printr-o declaratie de compatibilitate, al crei model este prevzut n
anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice, c nu se aIl n conIlict de interese.
Art. 8. - Evaluatorii din cadrul casei de asigurri de sntate sunt desemnati de ctre
presedintele - director general al acesteia si beneIiciaz de instruire de baz si continu a
crei tematic este stabilit de SCNECM.
Art. 9. - n cazul n care la casa de asigurri de sntate respectiv nu exist un numr
suIicient de evaluatori, aceasta poate solicita trimiterea unor evaluatori de la Casa National
de Asigurri de Sntate.
Art. 10. - Evaluatorii sunt rspunztori de evaluarea corect, n caz contrar aplicndu-li-se
sanctiuni disciplinare si administrative, la propunerea comisiei de evaluare a cabinetelor
medicale de medicin de Iamilie, cabinetelor medicale de specialitate, centrelor medicale,
centrelor de diagnostic si tratament si centrelor de sntate.
Art. 11. - Evaluatorii pot solicita reanalizarea Iaptelor asupra crora s-au aplicat sanctiuni
la SCNECM. Decizia SCNECM este deIinitiv.
Art. 12. - Vizita n vederea evalurii cabinetului medical de medicin de Iamilie,
cabinetului medical de specialitate, centrului medical, centrului de diagnostic si tratament sau
centrului de sntate:
a) se Iace conIorm unei programri stabilite cu respectivul Iurnizor, nu mai trziu de 30 de
zile calendaristice de la depunerea cererii de evaluare de ctre acesta;
b) programarea vizitelor n vederea evalurii se va Iace de preIerint n ordinea depunerii
cererilor sau astIel nct timpul de lucru al evaluatorilor s Iie Iolosit ct mai eIicient;
c) vizitele n vederea evalurii au loc numai n zilele lucrtoare;
d) evaluatorii primesc din partea medicului-seI al casei de asigurri de sntate o dispozitie
pentru vizita n vederea evalurii la respectivul Iurnizor (anexa nr. 2);
e) evaluatorii au o copie de pe cererea de evaluare depus de cabinetul medical de medicin
de Iamilie, cabinetul medical de specialitate, centrul medical, centrul de diagnostic si
tratament sau centrul de sntate si completeaz pe parcursul vizitei un chestionar de evaluare
care contine standardele si criteriile de evaluare;
106
f) reprezentantul legal al Iurnizorului contrasemneaz un proces verbal de evaluare care se
ntocmeste n dou exemplare (anexa nr. 3), iar unul rmne la Iurnizor;
g) orice rectiIicri pe documentele completate n cursul vizitei n vederea evalurii trebuie
semnate att de evaluatori ct si de reprezentantul legal al Iurnizorului;
h) CECM tine un registru n care sunt consemnate cererile de evaluare, precum si vizitele
eIectuate n vederea evalurii;
i) dup eIectuarea vizitei n vederea evalurii, evaluatorii predau chestionarul de evaluare
completat mpreun cu un exemplar al procesului verbal de evaluare, sub semntur, la
comisia de evaluare.
CAPITOLUL IV
Rezultatul vizitei n vederea evalurii si procedura de contestare
Art. 13. - Rezultatul evalurii stabileste eligibilitatea Iurnizorului n vederea contractrii.
Art. 14. - CECM emite notiIicarea privind evaluarea ce contine termenul minim de cnd
Iurnizorul va avea dreptul s depun o nou cerere de evaluare si criteriile de eligibilitate
considerate nendeplinite sau decizia de evaluare a crei valabilitate este de 2 ani.
Art. 15. - Eurnizorul poate contesta rezultatul vizitei n vederea evalurii la SCNECM.
Contestatiile trimise de Iurnizori vor Ii nsotite de o copie a procesului verbal de evaluare, cu
mentionarea standardelor sau criteriilor de evaluare considerate ndeplinite.
Art. 16. - SCNECM va lua o decizie care va Ii comunicat Iurnizorului n termen de 30 de
zile calendaristice de la depunerea contestatiei; n acest interval SCNECM va lua toate
msurile n vederea solutionrii contestatiei, inclusiv prin solicitarea unor documente
suplimentare pe care le consider necesare si investigatii la Iata locului, dac este cazul.
Art. 17. - Comisiile de evaluare a cabinetelor medicale de medicin de Iamilie, cabinetelor
medicale de specialitate, centrelor medicale, centrelor de diagnostic si tratament si centrelor
de sntate pstreaz un dosar pentru Iiecare Iurnizor care a solicitat evaluarea si care contine
urmtoarele documente:
a) cererea de evaluare depus de cabinetul de medicina Iamiliei, servicii medicale de
specialitate, centrul medical, centrul de diagnostic si tratament sau centrul de sntate si
documentele anexate;
b) dispozitia pentru vizita de evaluare;
c) chestionarul de evaluare completat;
d) un exemplar al procesului verbal de evaluare;
e) copia notiIicrii privind evaluarea sau,
f) copia deciziei de evaluare.
107
ANEXA Nr. 1
DOMNULE PRESEDINTE,
Subsemnatul .......................... reprezentant legal al cabinetului medical de medicin de
Iamilie, cabinetului medical de specialitate, centrului medical, centrului de diagnostic si
tratament sau centrului de sntate ................. aIlat la adresa, str. ...................nr. .....
localitatea ................ judetul ...................... teleIon .................Iax ........... cu certiIicat de
nregistrare n registrul unic al cabinetelor medicale .......nr. ..... sau actul de nIiintare sau
organizare a unittii sanitare .............. autorizatiasanitar de Iunctionare nr. ............ cont
nr........................ deschis la Trezoreriastatului sau cont nr. ................... deschis la Banca
............., cod Iiscal ..........asigurarea de rspundere civil n domeniul medical pentru Iurnizor
nr. .................... cu valabilitate pn la ...................... asigurarea de rspundere civil n
domeniul medical pentru personalul medico-sanitar nr. .......... autorizatii de liber
practic/certiIicatele de membru ale Colegiului Medicilor din Romnia pentru un numr de
...................... angajati, solicit evaluarea n vederea contractrii de servicii corespunztoare
specialittilor din structur. Mentionez c structura pentru care solicit evaluarea are
urmtoarele cabinete de specialitate: ............................
Anexez documentele solicitate, conIorm Hotrrilor Subcomisiei Nationale de Evaluare a
Cabinetelor Medicale de Medicin de Eamilie, Cabinetelor Medicale de Specialitate,
Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic si Tratament si Centrelor de Sntate si aduse la
cunostint de Comisia de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicin de Eamilie,
Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic si
Tratament si Centrelor de Sntate. M oblig prin prezenta s Iurnizez evaluatorilor,
inIormatiile si documentele necesare vizitei n vederea evalurii, precum si acces liber n
spatiile detinute. Eurnizorul acord servicii medicale si n competentele ......................
Eurnizorul are urmtoarele puncte de lucru .................................. Eurnizorul este condus de
medic coordonator ............................... care se legitimeaz cu BI/CI seria ...... nr. ............... si
are contract de munc nr. ...........
Data ................... Semntura ..................
Domnului Presedinte al Comisiei de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicin de
Eamilie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic si
Tratament si Centrelor de Sntate
108
ANEXA Nr. 2
Nr. ........................
Data .......................
Judetul ....................
DISPOZITIE PENTRU VIZITA DE EVALUARE
pentru evaluare n sistemul asigurrilor sociale de sntate Se numeste domnul/doamna
............................. care se legitimeaz cu BI/CI seria ..... nr. .......... si domnul/doamna
.................................. care se legitimeaz cu BI/CI seria ..... nr. ........... pentru a eIectua vizita
n vederea evalurii nr. ............... la cabinetul medical de medicin de Iamilie, cabinetul
medical de specialitate, centrul medical, centrul de diagnostic si tratament sau centrul de
sntate/punctul de lucru ................... cu adresa: ............................................ localitatea
........................... la data ............ Au primit n acest scop chestionarul nr. .................
MEDIC-SEE ........................
Am luat la cunostint
Evaluator ........................
Am luat la cunostint
Evaluator........................
109
ANEXA Nr. 3
Nr. ............................
Data ...........................
ANTET CASA DE ASIGURRI DE SNTATE
Comisia de evaluare a cabinetelor medicale de medicin de Iamilie, cabinetelor medicale de specialitate,
centrelor medicale, centrelor de diagnostic si tratament si centrelor de sntate
PROCES VERBAL
Subsemnatul/subsemnata ........................ evaluator al Comisiei de Evaluare a Cabinetelor
Medicale de Medicin de Eamilie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale,
Centrelor de Diagnostic si Tratament si Centrelor de Sntate a ............................... si
subsemnatul/subsemnata ................................... evaluator al Comisiei de Evaluare a
Cabinetelor Medicale de Medicin de Eamilie, Cabinetelor Medicale de Specialitate,
Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic si Tratament si Centrelor de Sntate a
..................... desemnati prin dispozitia de evaluare nr. ............. s eIectum vizita n vederea
evalurii nr. ............, am eIectuat aceast vizit la adresa indicat, la data ................ si am
completat chestionarul nr. ........... si tabelele anexe, dup cum urmeaz .................... aIerente
dispozitiei pentru vizita n vederea evalurii. Vizita a Iost eIectuat n prezenta
conductorului Iurnizorului, domnul/doamna .........................., iar rezultatele acesteia sunt
consemnate n chestionarul nr. .........
Eurnizorul de servicii medicale a obtinut ...... DA ..... NU
Conductor al Iurnizorului de servicii medicale:
Semntura .........................
Stampila Iurnizorului de servicii medicale
.........................
Prezentul proces verbal se ntocmeste n dou exemplare din care un exemplar rmne la
Iurnizor.
Evaluator.................. Evaluator..................
Semntura................. Semntura................
110
ANEXA Nr. 4
Comisia de evaluare a cabinetelor medicale de medicin de Iamilie,
cabinetelor medicale de specialitate, centrelor medicale
Subsemnatul/subsemnata ........................................, angajat/angajat al/a casei de
asigurri de sntate a judetului .........................../expert propus ca evaluator pentru
evaluarea cabinetelor medicale de medicin de Iamilie, cabinetelor medicale de specialitate,
centrelor medicale, centrelor de diagnostic si tratament si centrelor de sntate cunoscnd
prevederile art. 292 din Codul Penal, privind Ialsul n declaratii, declar pe propria
rspundere c ndeplinesc toate conditiile prevzute de art. 7, cap. III din normele
metodologice pentru evaluarea cabinetelor medicale de medicin de Iamilie, cabinetelor
medicale de specialitate, centrelor medicale, centrelor de diagnostic si tratament si centrelor
de sntate. M oblig s solicit ncetarea calittii de evaluator pentru evaluarea cabinetelor
medicale de medicin de Iamilie, cabinetelor medicale de specialitate, centrelor medicale,
centrelor de diagnostic si tratament si centrelor de sntate n cazul n care conditiile de
mai sus nu mai sunt ndeplinite.
Semntura ..................
Data...................
111
ANEXA Nr. 5
Nr. ......................
Data ..................... ANTET CASA DE ASGURR DE SNTATE
DIAGNOSTIC SI TRATAMENT SI CENTRELOR DE SNTATE
DECLARATIE DE COMPATIBILITATE
Subsemnatul/subsemnata ........................................, angajat/angajat al/a casei de
asigurri de sntate a judetului .........................../expert propus ca evaluator pentru
evaluarea cabinetelor medicale de medicin de Iamilie, cabinetelor medicale de specialitate,
centrelor medicale, centrelor de diagnostic si tratament si centrelor de sntate cunoscnd
prevederile art. 292 din Codul Penal, privind Ialsul n declaratii, declar pe propria
rspundere c ndeplinesc toate conditiile prevzute de art. 7, cap. III din normele
metodologice pentru evaluarea cabinetelor medicale de medicin de Iamilie, cabinetelor
medicale
de specialitate, centrelor medicale, centrelor de diagnostic si tratament si centrelor de
sntate. M oblig s solicit ncetarea calittii de evaluator pentru evaluarea cabinetelor
medicale de medicin de Iamilie, cabinetelor medicale de specialitate, centrelor medicale,
centrelor de diagnostic si tratament si centrelor de sntate n cazul n care conditiile de
mai sus nu mai sunt ndeplinite.
112
Nr. ......................
Data .....................
ANTET CASA DE ASIGURRI DE SNTATE
[
Comisia de evaluare a cabinetelor medicale de medicin de Iamilie, cabinetelor medicale de
specialitate, centrelor medicale, centrelor de diagnostic si tratament si centrelor de sntate
notiIicare privind evaluarea
Eurnizorul/punctul de lucru ............................................... aIlat la adresa,
str. ...................... nr. ..... localitatea ..................... judet/sector ..........
avnd reprezentant legal pe .................................. cu certiIicat de nregistrare n
registrul unic al cabinetelor medicale .................... nr. ........ sau actul de nIiintare
sau organizare a unittii sanitare ......................... autorizatia sanitar de Iunctionare
nr. ..................... cont nr. ..................... deschis la Trezoreria statului sau cont
nr. ..................... deschis la Banca ........................, cod Iiscal ................
a obtinut ...... DA ..... NU
Observatii ..................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
Termenul acordat pentru ndeplinirea n totalitate a criteriilor de
eligibilitate este de ......... zile
PRESEDINTE,
..............................
113
ANEXA Nr. 6
la normele metodologice
Nr. .........................
Data ........................
ANTET CASA DE ASIGURRI DE SNTATE
Comisia de evaluare a cabinetelor medicale de medicin de Iamilie,
cabinetelor medicale de specialitate, centrelor medicale, centrelor de
diagnostic si tratament si centrelor de sntate
DECIZIE DE EVALUARE
Eurnizorul/punctul de lucru ................. aIlat la adresa, str ..........................
nr. ....... localitatea ........................ judet/sector ............... avnd reprezentant
legal pe ........................ cu certiIicat de nregistrare n registrul unic al cabinetelor
medicale ...................... nr. .......... sau actul de nIiintare sau organizare a unittii
sanitare ...................... autorizatia sanitar de Iunctionare nr. ........................
cont nr. .................... deschis la Trezoreria statului sau cont nr. ......................
deschis la Banca ..................................., cod Iiscal ............................. a
obtinut ........... DA ......... NU.
Observatii ..................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
Valabilitatea Deciziei de Evaluare este pn la ................
PRESEDINTE,
......................
114
4.3 Standarde pentru evaluarea cabinetelor medicale
4.3.1 Standard referitor la organizare
Criterii:
1. Eurnizorul are certificat de nregistrare n registrul unic al cabinetelor medicale,
eliberat de Autoritatea de Sntate Public sau autorizatie de Iunctionare pentru unittile
sanitare publice, conIorm prevederilor legale n vigoare.
2. Eurnizorul are autorizatie sanitar n vigoare eliberat de Autoritatea de Sntate
Public, conIorm legii/raport sau proces verbal de constatare a conditiilor igienico-sanitare,
dup caz.
3. Eurnizorul are un sediu aIlat ntr-un spatiu de care dispune n mod legal.
4. Eurnizorul are Regulament de Ordine Interioar de care ntreg personalul a luat la
cunostint n scris.
5. Eurnizorul are Regulament de Organizare yi Functionare de care ntreg personalul a
luat la cunostint n scris.
6. Eurnizorul detine dovada achitrii contributiei la FNUASS.
4.3.2 Standard referitor la structura de personal
Criterii:
1. Medicii au drept de liber practic/certificat de membru al Colegiului Medicilor din
Romnia, conIorm reglementrilor n vigoare.
2. Asistentii medicali au autorizatie de liber practic, conIorm reglementrilor n
vigoare.
3. Medicii, asistentii medicali si cellalt personal si desIsoar activitatea respectnd
prevederile legale n materie.
4. Medicii au asigurare de rspundere civil (malpraxis) n vigoare.
5. Asistentii medicali au asigurare de rspundere civil (malpraxis) n vigoare.
6. Medicii, asistentii medicali si cellalt personal au fiye de post cu atributiile speciIice
semnate de Iiecare angajat si aprobate de reprezentantul legal.
7. Personalul are calificarea necesar ndeplinirii atributiilor din Iisa de post.
8. Cabinetele de medicin de Iamilie au angajat cel putin un asistent medical la 1000 de
asigurati.
4.3.3 Standard referitor la informarea asiguratilor
Criterii:
115
1. Eurnizorul are o firm vizibil din exterior.
2. n incinta Iurnizorului nu este permis accesul animalelor.
3. Eurnizorul are un program de lucru stabilit conIorm reglementrilor legale n vigoare,
aIisat vizibil din exterior.
4. Eurnizorul are expus la loc vizibil numele casei de asigurri de sntate cu care se
afl n contract, adresa yi numrul de telefon al acesteia (telverde).
5. Drepturile yi obligatiile asiguratilor sunt aIisate la loc vizibil.
6. Asiguratii au acces nengrdit la un registru de reclamatii yi sesizri, cu paginile
numerotate si vizat de casa de asigurri de sntate cu care se aIl n relatii contractuale.
7. Eurnizorul are aIisat la loc vizibil numrul de telefon al serviciului de urgent (112).
8. Personalul poart n permanent un ecuson pe care se aIl inscriptionat numele si
caliIicarea angajatului respectiv.
9. AIisarea contravalorii serviciilor medicale oIerite si nedecontate de casa de asigurri de
sntate.
10. AIisarea numrului de telefon la care se poate Iace programarea la consultatii.
4.3.4 Standard referitor la dotarea furnizorului
Criterii:
1. Sala de asteptare a Iurnizorului este dotat cu scaune yi/sau canapea, mas, materiale
inIormative pentru promovarea snttii.
2. Eurnizorul asigur accesul persoanelor cu handicap locomotor.
3. Eurnizorul are cel putin un grup sanitar pentru personal yi asigurati.
4. Medicamentele si materialele sanitare utilizate n cadrul activittii medicale sunt
nregistrate n registre sau fiye de magazie si depozitate n mod adecvat (conIorm
recomandrilor din prospectul de utilizare).
5. Aparatul de urgent este dotat cu medicamente si materiale sanitare aIlate n termenul
de valabilitate.
6. Eurnizorul este dotat cu aparatur medical yi materialele necesare conIorm
reglementrilor n vigoare.
7. Att la intrarea ct si n interiorul Iurnizorului nu exist pericol de accidentare sau de
vtmare corporal att pentru asigurati ct si pentru personal.
8. Eurnizorul are verificare metrologic valabil pentru aparatura din dotare.
9. Eurnizorul are contract de service/ntretinere pentru aparatura din dotare.
116
10. Eurnizorul are certificate de nregistrare emise de Ministerul Snttii Publice
pentru aparatele din dotare.
11. Eurnizorul Iace dovada detinerii legale a aparaturii din dotare.
12. Eurnizorul are contract pentru colectarea yi distrugerea (neutralizarea) deyeurilor
cu risc biologic.
13. Eurnizorul Iace dovada detinerii unui post/terminal telefonic (fix, mobil) functional yi
sistem informatic necesar derulrii relatiilor contractuale cu casa de asigurri de sntate.
4.3.5 Standard referitor la asigurarea serviciilor
Criterii:
1. Eurnizorul, n Iunctie de specialitate, detine evidente speciIice: evidenta consultatiilor,
tratamentelor si a serviciilor medicale oIerite cu nregistrarea n urmtoarele documente
primare, dup caz:
- fiyele de consultatii;
- registre de consultatii;
- registre de tratamente;
- registrul de stupefiante;
- fiya yi carnetul gravidelor aprobate conform Ordinului MS nr. 12/ian. 2004;
- fiyele yi registrele specifice activittii de recuperare - balneo - fizioterapie, unde este
cazul;
- evidenta actualizat a bolnavilor cronici;
- alte documente primare stabilite prin reglementri speciale astfel nct s fie
identificabil asiguratul yi persoana care a oferit serviciul, diagnosticul, tratamentul
precum data yi ora cnd acesta a fost furnizat.
2. Serviciile medicale Iurnizate n Iunctie de specialitate, se nregistreaz pentru asiguratii
cu aIectiuni cronice obligatoriu att n fiyele de consultatii ct yi n registrul de consultatii.
3. Eurnizorul are si utilizeaz, dup caz, tipizate prevzute de legislatia n vigoare:
- formulare de prescriptii medicale;
- bilete de trimitere;
- scrisori medicale;
- formulare de concedii medicale;
- adeverinte/certificate medicale;
- referate de justificare;
- tipizatele pentru raportrile ctre institutiile specificate n lege.
117
4. n ROF vor fi mentionate n mod expres urmtoarele:
- deIinirea manevrelor care implic solutii de continuitate, a materialelor utilizate si a
conditiilor de sterilizare;
- obligativitatea pstrrii conIidentialittii asupra tuturor inIormatiilor ce decurg din
serviciile medicale acordate asiguratilor;
- obligativitatea acordrii serviciilor medicale n mod nediscriminatoriu asiguratilor;
- obligativitatea respectrii dreptului la libera alegere a Iurnizorului de servicii medicale n
situatiile de trimitere n consulturi interdisciplinare;
- neutilizarea materialelor si a instrumentelor a cror conditie de sterilizare nu este sigur;
- obligativitatea completrii prescriptiilor medicale conexe actului medical atunci cnd este
cazul pentru aIectiuni acute, subacute, cronice (initiale);
- exist un plan de pregtire proIesional continu a personalului medical.
5. Eurnizorul este deschis n timpul programului stabilit, aIisat si transmis institutiilor
autorizate.
6. Programul aIisat contine orele de cabinet pentru medici yi personalul mediu.
7. La cabinet se aIl lista de programare a asiguratilor la consultatii yi lista cu criteriile
de acces prioritar la serviciile Iurnizorului.
4.3.6 Standard referitor la relatia contractual furnizor - Casa de asigurri de sntate
Criterii:
1. Eurnizorul a respectat clauzele contractuale asa cum sunt ele deIinite n contractul de
Iurnizare de servicii ncheiat cu casa de asigurri de sntate.
DOTAREA MINIM OBLIGATORIE
pentru cabinetele medicale de specialitate
Dotare:
- aparat de msurat tensiunea arterial cu stetoscop;
- mas ginecologic;
- cntar pentru adulti;
- taliometru;
- pelvimetru;
- negatoscop pentru radiograIii;
- apstor limb;
118
- deschiztor gur;
- ciocan reIlexe;
- canule rectale;
- canule uretrale;
- canule vaginale;
- trus complet de mic chirurgie;
- valve ginecologice si pense de col;
- centimetru de croitorie;
- sering Guyon pentru splturi auriculare;
- atele Kramer;
- termometru.
4.4 Contract cadru pentru asigurarea cheltuielilor salarii si materiale cabinete medicale
CONTRACT
pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal sau, dup caz, cheltuielilor
materiale pentru bunuri si servicii pentru cabinetele cuprinse n structura organizatoric a spitalului
public din reteaua autorittilor administratiei publice locale nr. ................ din .....................
I. Prtile contractante
1. Directia de Sntate Public a Judetului......................................................, cu sediul n
municipiul/orasul ..................................., str. ......................... nr. ......,
judetul/sectorul...................................., teleIon/Iax ..............................., reprezentat prin
director executiv ..........................................................,
si
2. Unitatea sanitar ....................................., cu sediul n ................................., str.
..................................... nr. ......, teleIon ................., Iax .........., reprezentat prin.................,
avnd Actul de nIiintare/organizare nr. .........................., Autorizatia sanitar de Iunctionare
nr. ........., Dovada de evaluare nr. ..........., codul Iiscal .................... si contul nr. .....................
deschis la Trezoreria Statului sau cont nr ......................... deschis la Banca ..................,
Dovada asigurrii de rspundere civil n domeniul medical, att pentru Iurnizor, ct si pentru
personalul medico-sanitar angajat, valabil pe toat durata contractului de Iurnizare servicii
medicale spitalicesti ncheiat cu Casa de Asigurri de Sntate a Judetului ..........................
nr. .......................... .
II. Obiectul contractului
119
Art. 1. - Obiectul contractului este, dup caz:
a) asigurarea drepturilor salariale ale personalului care si desIsoar activitatea n cadrul
cabinetelor medicale cuprinse n structura organizatoric aprobat n conditiile legii: cabinete
de medicin sportiv, planning Iamilial, HIV/SIDA, distroIici, TBC, LSM;
b) asigurarea drepturilor salariale ale personalului care desIsoar activitatea de cercetare
stiintiIic n conditiile legii;
c) asigurarea cheltuielilor de natura bunurilor si serviciilor necesare cabinetelor medicale de
medicin sportiv, cabinetelor TBC, cabinetelor LSM, cuprinse n structura organizatoric a
spitalului, aprobate n conditiile legii;
d) asigurarea drepturilor salariale pentru rezidenti n toat perioada rezidentiatului, anii I-VII;
e) asigurarea cheltuielilor pentru UPU si CPU cuprinse n structura organizatoric a spitalelor
de urgent, aprobate n conditiile legii, dup cum urmeaz:
- cheltuieli de personal; cheltuieli de personal propriu unittii de primire a urgentelor care
particip la interventii SMURD;
- cheltuielile cu medicamentele, reactivii si materialele sanitare;
- cheltuieli cu medicamente si materiale sanitare pentru echipajele de terapie intensiv mobil
si de prim ajutor caliIicat;
- cheltuielile ocazionate de investigatiile paraclinice pentru cazurile rezolvate n aceste
structuri, Ir a Ii necesar internarea lor n unitatea sanitar din care Iace parte respectivul
UPU sau CPU;
- cheltuielile aIerente altor bunuri si servicii pentru ntretinerea si Iunctionarea acestor
structuri;
- cheltuieli de transmisii date pentru echipajele de terapie intensiv mobil si de prim ajutor
caliIicat;
- cheltuieli de ntretinere si veriIicare a echipamentelor medicale pentru echipajele de terapie
intensiv mobil si de prim ajutor caliIicat;
- cheltuieli de asigurare a mijloacelor de interventie necesare echipajelor de terapie intensiv
mobil si de prim ajutor caliIicat;
- cheltuieli de Iunctionare si ntretinere a mijloacelor de interventie a echipajelor de prim
ajutor caliIicat care Iunctioneaz n sistemul SMURD, n structura serviciilor publice
voluntare pentru situatii de urgent, cu exceptia cheltuielilor de personal paramedical care
deserveste aceste echipaje n conditiile prevzute la art. 93 alin. (5
1
) din Legea nr. 95/2006,
cu modiIicrile si completrile ulterioare;
120
- cheltuieli cu medicamente si materiale sanitare, precum si cheltuieli de ntretinere si
veriIicare a echipamentelor medicale pentru autospecialele de interventie la accidente
colective si calamitti, dup caz;
- cheltuieli de Iunctionare si ntretinere a autospecialei/autospecialelor utilizate n cadrul
structurii de coordonare si interventie medical regionale a SMURD (dac astIel de
autospecial sau autospeciale exist n dotare).
III. Durata contractului
Art. 2. - Prezentul contract este valabil de la data ncheierii lui pn la data de 31 decembrie
2010.
Art. 3. - Durata prezentului contract se prelungeste n cazul n care pn la data de 31
decembrie 2010 nu a Iost adoptat legea bugetului pentru anul 2011, precum si n alte situatii,
cu acordul prtilor.
IV. Obligatiile prtilor
Art. 4. - (1) Directia de sntate public judetean/a municipiului Bucuresti are urmtoarele
obligatii:
1. s asigure Iondurile necesare pentru plata drepturilor salariale si a cheltuielilor materiale,
dup caz, n conIormitate cu dispozitiile legale n vigoare si corespunztor obiectului
prezentului contract;
2. s asigure lunar sumele necesare pentru plata drepturilor salariale si, dup caz, a
cheltuielilor de natura bunurilor si serviciilor, pe baza cererii si a documentelor justiIicative
naintate de unitatea sanitar, n primele 5 zile lucrtoare din luna curent pentru luna
precedent, n limita sumei prevzute n contract;
3. s analizeze cererea unittii sanitare, avnd in vedere:
a) gradul de utilizare a Iondurilor puse la dispozitie anterior;
b) disponibilul din cont rmas neutilizat;
c) valoarea contractului;
4. s organizeze evidenta contabil a cheltuielilor, pe surse de Iinantare si pe subdiviziunile
clasiIicatiei bugetare, att n prevederi, ct si n executie;
5. s monitorizeze respectarea dispozitiilor legale care reglementeaz desIsurarea activittii
speciIice de la nivelul Iiecrei structuri;
6. s urmreasc ncadrarea n sumele contractate;
7. s veriIice respectarea destinatiilor Iondurilor;
8. s respecte prevederile legale reIeritoare la protectia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
121
(2) Obligatiile directiilor de sntate public judetene/a municipiului Bucuresti prevzute la
alin. (1) se realizeaz prin structurile organizatorice ale acestora, stabilite potrivit legii.
Art. 5. - Unitatea sanitar are urmtoarele obligatii:
1. s asigure desIsurarea activittilor speciIice la nivelul Iiecrei structuri n conIormitate cu
prevederile legale n vigoare;
2. s solicite n primele 5 zile lucrtoare din luna curent pentru luna precedent sumele
necesare pentru asigurarea drepturilor salariale si, dup caz, a cheltuielilor de natura bunurilor
si serviciilor care Iac obiectul prezentului contract, conIorm modelului prevzut n anexa nr.
1, care Iace parte integrant din prezentul contract;
3. s organizeze si s conduc, prin directorul Iinanciar contabil, evidentele tehnico-
operative, precum si evidentele contabile ale cheltuielilor, potrivit paragraIelor si
subdiviziunilor clasiIicatiei bugetare, pentru bugetul aprobat si n executie;
4. s eIectueze, n conditiile legii, achizitia bunurilor si serviciilor necesare pentru realizarea
activittilor speciIice prevzute la art. 1 lit. c) si e);
5. s cuprind sumele contractate prevzute n prezentul contract n bugetul propriu de
venituri si cheltuieli;
6. s transmit directiei de sntate public judetene/a municipiului Bucuresti orice alte date
reIeritoare la activittile speciIice care Iac obiectul prezentului contract;
7. s nregistreze, s stocheze, s prelucreze si s transmit periodic directiei de sntate
public inIormatiile legate de activittile speciIice care Iac obiectul prezentului contract;
8. s respecte prevederile legale reIeritoare la protectia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
9. s detin autorizatie pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de
sntate, emis, n conditiile legii, de Autoritatea National de Supraveghere a Prelucrrii
Datelor cu Caracter Personal;
10. s raporteze corect si la timp datele directiei de sntate public judetene/a municipiului
Bucuresti.
V. Valoarea contractului
Art. 6. - Valoarea total a contractului este de ....................................... si se detaliaz distinct
pentru activitatea speciIic prevzut la art. 1, astIel:
1. .................................. lei;
2. .................................. lei;
3. .................................. lei;
4. .................................. lei.
122
VI. Asigurarea sumelor necesare drepturilor salariale si, dup caz, a cheltuielilor de natura
bunurilor si serviciilor
Art. 7. - (1) Asigurarea sumelor necesare pentru plata drepturilor salariale si, dup caz, a
cheltuielilor de natura bunurilor si serviciilor se realizeaz lunar, n limita sumelor prevzute
n contract cu aceast destinatie.
(2) Unitatea sanitar prezint, n primele 5 zile lucrtoare din luna curent, urmtoarele
documente:
a) cererea ntocmit conIorm anexei nr. 1;
b) documente justiIicative care nsotesc cererea, dup cum urmeaz:
b
1
) pentru sumele reprezentnd drepturi salariale: copii ale statelor de plat aIerente
personalului pentru care se asigur sume pentru plata drepturilor salariale n conditiile
prezentului contract;
b
2
) pentru sumele reprezentnd cheltuieli de natura bunurilor si serviciilor: copii ale Iacturilor
reprezentnd contravaloarea bunurilor si serviciilor achizitionate pentru care se solicit
Ionduri;
b
3
) decontul pentru luna precedent pentru sumele reprezentnd plata drepturilor salariale si a
contravalorii Iacturilor pentru bunuri si servicii, dup caz, prevzut n anexa nr. 2, care Iace
parte integrant din prezentul contract.
VII. Rspunderea contractual
Art. 8. - Managerul, inclusiv managerul interimar, rspunde de ndeplinirea obligatiilor
contractuale ale unittii sanitare prevzute la art. 5.
Art. 9. - Neprezentarea de ctre unitatea sanitar a documentelor prevzute la art. 7 alin. (2)
atrage neasigurarea Iondurilor aIerente. Art. 10. -
(1) n cazul n care directia de sntate public constat nerespectarea unei/unor obligatii
asumate de ctre unitatea sanitar de natur a prejudicia grav derularea contractului, poate
solicita ncetarea acestuia.
(2) Prevederile alin. (1) nu sunt de natur a nltura obligatiile anterioare deja scadente si
neonorate ale prtilor.
VIII. Solutionarea litigiilor
Art. 11. - Litigiile aprute pe perioada derulrii contractului se solutioneaz de prti pe cale
amiabil. n situatia n care prtile nu ajung la o ntelegere, acestea se pot adresa instantelor
judectoresti competente.
IX. Clauze speciale
123
Art. 12. - Se ncheie obligatoriu acte aditionale n situatia prevzut la art. 3, precum si n
cazul modiIicrii conditiilor initiale care au stat la baza ncheierii prezentului contract.
Art. 13. - Dac o clauz a prezentului contract este declarat nul, celelalte prevederi ale
contractului nu vor Ii aIectate de aceast nulitate. Prtile convin ca orice clauz declarat nul
s Iie nlocuit printr-o alt clauz care s corespund obiectului contractului, n conIormitate
cu prevederile legale. Dac pe durata derulrii prezentului contract expir termenul de
valabilitate a autorizatiei sanitare, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor Ii aIectate
de nulitate, cu conditia rennoirii autorizatiei sanitare pentru toat durata de valabilitate a
contractului.
X. Eorta major
Art. 14. - Orice mprejurare de Iapt independent de vointa prtilor, intervenit dup data
semnrii prezentului contract si care mpiedic executarea acestuia, este considerat Iort
major si exonereaz de rspundere partea care o invoc. Sunt considerate Iort major, n
sensul acestei clauze, mprejurri ca: rzboi, revolutie, cutremur, mari inundatii, embargo.
Art. 15. - Partea care invoc Iorta major trebuie s anunte cealalt parte n termen de 5 zile
de la data aparitiei respectivului caz de Iort major si, de asemenea, de la ncetarea acestui
caz.
Art. 16. - Dac nu se procedeaz la anuntarea n termenele prevzute mai sus a nceperii si
ncetrii cazului de Iort major, partea care l invoc suport toate daunele provocate
celeilalte prti prin neanuntarea la termen.
Art. 17. - n cazul n care mprejurrile care oblig la suspendarea executrii prezentului
contract se prelungesc pe o perioad mai mare de 6 luni, Iiecare parte poate cere rezolutiunea
contractului.
XI. Dispozitii Iinale
Art. 18. - Orice modiIicare poate Ii Icut numai cu acordul scris al ambelor prti.
Art. 19. - n conditiile aparitiei unor noi acte normative n materie, care intr n vigoare pe
durata derulrii prezentului contract, clauzele contrare se vor modiIica si se vor completa n
mod corespunztor, prin act aditional semnat de ambele prti.
Art. 20. - Rezilierea prezentului contract nainte de expirarea valabilittii acestuia poate Ii
Icut numai cu acordul prtilor.
Prezentul contract s-a ncheiat astzi, ................, n dou exemplare, cte unul pentru Iiecare
parte, si se completeaz conIorm normelor legale n vigoare.
124
Directia de Sntate Public a Judetului ................../ Unitatea sanitar Municipiului Bucuresti
.......................................... Director executiv, Manager, ..........................................
.......................................... Director adjunct executiv economic, Director Iinanciar-contabil,
.......................................... .......................................... Avizat Director medical,
Biroul/Compartimentul juridic .......................................... .......................................... Avizat,
Biroul/Compartimentul juridic ..........................................
ANEXA Nr. 2 la contract
Unitatea sanitar ..........
Nr. ....... din .........
Ctre
Directia de Sntate Public a Judetului Brasov
DECONT
privind utilizarea sumelor alocate de Directia de Sntate Public a Judetului ...../Municipiului Bucuresti n luna
................. 2010 pentru activitti speciIice
1. Sold initial: ................................ lei
2. Suma asigurat de directia de sntate public n luna precedent: ........................... lei
3. Sumele pltite pentru drepturile salariale ale personalului n luna......... 2010: ...................lei
4. Sumele achitate Iurnizorilor de bunuri si servicii n luna ........... 2010: ........................ lei
Rspundem de realitatea si exactitatea datelor.
Manager, Director Iinanciar-contabil, .......................................... ..........................................
NOT.
a) n decontul lunar sumele se detaliaz pentru Iiecare activitate speciIic, n conIormitate cu obiectul
prezentului contract.
b) Decontul lunar se ntocmeste n dou exemplare, din care un exemplar se depune la Directia de Sntate
Public a Judetului ..................................../Municipiului Bucuresti n primele 5 zile lucrtoare ale lunii curente
pentru luna precedent.
125
Capitolul 5
Managementul financiar - contabil
5.1 Atributiile Managerului
Atributii conform Ord. MSP 922/2006
Sunt stabilite prin contractul de management in domeniul strategiei serviciilor medicale:
elaboreaza, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populatiei din zona arondata,
planul de dezvoltare a cabinetului pe perioada mandatului, impreuna cu ceilalti membri ai
comitetului director si pe baza propunerilor consiliului medical; planul de dezvoltare a
cabinetului se aproba de autoritatea de sanatate publica, respectiv de Ministerul Sanatatii
Publice, dupa caz, sau ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie; planul de
dezvoltare a cabinetului se structureaza pe etape anuale, evaluate la sIarsitul Iiecarui an
Iinanciar;
aproba Iormarea si utilizarea Iondului de dezvoltare al cabinetului, pe baza propunerilor
comitetului director si a consiliului medical, cu respectarea prevederilor legale;
aproba planul anual de Iurnizare de servicii medicale, elaborat de comitetul director, la
propunerea consiliului medical;
aproba masurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activitatii cabinetului,
in concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populatiei;
elaboreaza si pune la dispozitie consiliului consultativ rapoarte privind activitatea
cabinetului si participa la dezbaterile privind problemele de strategie si de organizare si
Iunctionare
Iace propuneri, pe baza analizei in cadrul comitetului director si a consiliului medical,
privind structura organizatorica, reorganizarea, schimbarea sediului si a denumirii unitatii
in vederea aprobarii de catre Ministerul Sanatatii Publice in conIormitate cu
reglementarile legale in vigoare;
aplica strategiile si politica de dezvoltare in domeniul sanitar ale Ministerului Sanatatii
Publice, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populatia deservita; in cazul
ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie, aplica strategiile speciIice de
dezvoltare in domeniul medical;
In domeniul managementului economico-financiar:
aproba si urmareste realizarea planului anual de achizitii publice;
aproba lista investitiilor si a lucrarilor de reparatii curente si capitale care urmeaza sa se
realizeze Intr-un exercitiu Iinanciar, in conditiile legii, la propunerea consiliului medical si
126
a comitetului director, cu avizul autoritatii de sanatate publica judetene sau a municipiului
Brasov, al directiei medicale/ structurii similare din ministerele si institutiile cu retea
sanitara proprie sau al Ministerului Sanatatii Publice, dupa caz;
aproba bugetul de venituri si cheltuieli , cu acordul ordonatorului de credite ierarhic
superior;
aproba repartizarea bugetului de venituri si cheltuieli pe sectii, laboratoare si
compartimente , pe baza propunerilor Iundamentate ale seIilor de sectii, laboratoare .
urmareste executia bugetului de venituri si cheltuieli pe sectii, laboratoare conIorm
contractului .
raspunde de respectarea disciplinei economico-Iinanciare la nivelul sectiilor si
compartimentelor, prin intermediul consiliului medical;
In cazul existentei unor datorii la data incheierii prezentului contract de management,
acestea vor Ii evidentiate separat, stabilindu-se posibilitatile si intervalul in care vor Ii
lichidate in conditiile legii;
eIectueaza plati, Iiind ordonator secundar sau tertiar de credite, dupa caz, conIorm legii;
impreuna cu consiliul consultativ, identiIica surse pentru cresterea veniturilor proprii ale
spitalului, in Iimitele legii;
negociaza si incheie in numele si pe seama cabinetului contracte de Iurnizare de servicii
medicale cu casa de asigurari de sanatate judeteana sau a municipiului Brasov ori, dupa
caz, cu Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si
Autoritatii Judecatoresti, Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor,
Constructiilor si Turismului si, dupa caz, cu case de asigurari de sanatate private si alti
operatori economici;
raspunde de organizarea si desIa~urarea activitatii de audit public intern, conIorm legii.
In domeniul managementului performantei/calitatii serviciilor:
intreprinde masurile necesare si urmareste realizarea indicatorilor de perIormanta ai
managementului. Nivelul indicatorilor de perIormanta speciIici cabinetului se stabileste
anual de catre autoritatea de sanatate publica judeteana ori a municipiului Brasov sau de
Ministerul Sanatatii Publice, dupa caz. Nivelul indicatorilor de perIormanta speciIici
spitale lor din subordinea ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie se stabileste
anual de catre acestea. in situatii exceptionale, din motive neimputabile conducerii nivelul
indicatorilor poate Ii renegociat o singura data in cursul anului;
nominalizeaza coordonatorii si raspunde de implementarea si raportarea indicatorilor
programelor si subprogramelor de sanatate derulate la nivelul cabinetului, conIorm
127
metodologiei elaborate de Ministerul Sanatatii Publice;
raspunde de crearea conditiilor necesare prestarii unor acte medicale de calitate de catre
personalul medico-sanitar ;
urmareste implementarea protocoalelor de practica medicala la nivelul cabinetului, pe
baza recomandarilor consiliului medical;
urmareste realizarea activitatilor de control al calitatii serviciilor medicale oIerite de
cabinet, coordonata de directorul medical, cu sprijinul consiliului medical si al celui
stiintiIic;
negociaza si incheie in numele si pe seama cabinetului protocoale de colaborare si/sau
contracte cu alti Iurnizori de servicii pentru asigurarea continuitatii si cresterii calitatii
serviciilor medicale;
raspunde, impreuna cu consiliul medical, de asigurarea conditiilor adecvate de cazare,
igiena, alimentatie si prevenirea inIectiilor nozocomiale, in conIormitate cu normele
stabilite de Ministerul Sanatatii Publice;
raspunde de monitorizarea si raportarea indicatorilor speciIici activitatii medicale,
Iinanciari, economici, precum si a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire
si control, in conIormitate cu reglementarile legale in vigoare;
analizeaza modul de indeplinire a obligatiilor membrilor comitetului director, ai
consiliului medical, consiliului stiintiIic si consiliului etic, centrele medicale clinice,
dispunand masuri de imbunatatire a activitatii;
urmareste modul de aplicare a prevederilor legale in vigoare cu privire la respectarea
drepturilor pacientului si dispune masuri atunci cand se constata incalcarea acestora
In domeniul managementului resurselor umane:
aproba regulamentul intern al cabinetului, precum si Iisa postului pentru personalul
angajat;
inIiinteaza, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate in cadrul cabinetului,
necesare pentru realizarea unor activitati speciIice, cum ar Ii: comisia medicamentului,
nucleul de calitate, comisia de analiza a decesului etc., ale caror organizare si Iunctionare
se precizeaza in regulamentul de organizare si Iunctionare a cabinetului;
stabileste si aproba numarul de personal pe categorii si locuri de munca, pe baza
propunerilor seIilor de sectii si servicii, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare;
organizeaza concurs pentru ocuparea Iunctiilor din cadrul comitetului director. Numeste
membrii comitetului director, aproba organizarea concursurilor pentru posturile vacante,
numeste si elibereaza din Iunctie personalul cabinetului, in conditiile legii;
128
aproba programul de lucru pe locuri de munca si categorii de personal, pentru personalul
aIlat in subordine;
realizeaza evaluarea perIormantelor proIesionale ale personalului aIlat in subordine
directa, conIorm structurii organizatorice, si solutioneaza contestatiile in Iunctie de nivelul
ierarhic la care s-au Iacut;
aproba planul de Iormare si perIectionare a personalului, in conIormitate cu legislatia in
vigoare;
negociaza contractul colectiv de munca la nivel de cabinet;
incheie contract de administrare, pe durata mandatului, cu seIii de sectii, laboratoare si
servicii. In cuprinsul acestui contract de administrare sunt prevazuti indicatorii de
perIormanta, al caror nivel se aproba anual de catre manager;
urmareste incheierea asigurarilor de malpraxis de catre personalul medical din
subordine;
respecta prevederile legale privind incompatibilitatile si conIlictul de interese;
In domeniul managementului administrativ:
aproba regulamentul intern al cabinetului, precum si Iisa postului pentru personalul
angajat;
inIiinteaza, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate in cadrul cabinetului,
necesare pentru realizarea unor activitati speciIice, cum ar Ii: comisia medicamentului,
nucleul de calitate, comisia de analiza a decesului etc., ale caror organizare si Iunctionare
se precizeaza in regulamentul de organizare si Iunctionare a cabinetului;
stabileste si aproba numarul de personal pe categorii si locuri de munca, pe baza
propunerilor geIilor de sectii si servicii, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare;
organizeaza concurs pentru ocuparea Iunctiilor din cadrul comitetului director. Numeste
membrii comitetului director, aproba organizarea concursurilor pentru posturile vacante,
numeste si elibereaza din Iunctie personalul cabinetului, in conditiile legii;
aproba programul de lucru pe locuri de munca si categorii de personal, pentru personalul
aIlat in subordine;
realizeaza evaluarea perIormantelor proIesionale ale personalului aIlat in subordine
directa, conIorm structurii organizatorice, si solutioneaza contestatiile in Iunctie de nivelul
ierarhic la care s-au Iacut;
impreuna cu comitetul director, elaboreaza planul de actiune pentru situatii speciale si
coordoneaza asistenta medicala in situatii de criza, conIorm dispozitiilor legale in vigoare;
propune spre aprobare autoritatii de sanatate publica judetene un Inlocuitor pentru
129
perioadele cand nu este prezent in cabinet;
nu poate transmite altei persoane drepturile si obligatiile care rezulta din prezentul
contract de management, cu exceptia cazurilor de indisponibilitate.
Atributii conform Ord. 916/2006,ordin 219/2002
initiaza programul de introducere a sistemului de gestionare a deseurilor periculoase;
prevede Iondurile necesare pentru asigurarea Iunctionarii sistemului de gestionare a
deseurilor periculoase
nominalizeaza persoanele responsabile cu activitatile speciIice sistemului de gestionare
a desurilor periculoase;
controleaza modul in care Iunctioneaza sistemul de gestionare a deseurilor periculoase.
5.2 Serviciul Salarizare
Acest serviciu are urmatoarele atributii:
Asigurarea acordarii drepturilor salariale ca: salarii de baza, indemnizatii de conducere,
salarii de merit, spor de vechime, spor de conditii deosebite, garzi, indemnizatii, premieri
anuale, indemnizatii de asigurari sociale in conIormitate cu legislatia in vigoare;
Intocmirea Iiselor Iiscale si depunerea lor la Administratia Iinanciara in temeiul prevazut
de lege conIorm Codului Eiscal (Legea nr.571/2003)
Intocmirea declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata
catre bugetul asigurarilor sociale potrivit Legii nr.19/2000 (Legea pensiilor);
Intocmirea declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata
catre Eondului pentru ajutor de somaj potrivit Legii nr.76/2002;
Intocmirea declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata
catre conIorm Ordinului nr.671/2007 si Ordinului nr.269/2005;
Intocmirea declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor care au beneIiciat de
concedii si indemnizatii si a obligatiilor de plata catre Eondul national unic de asigurari
sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii conIorm OUG nr.158/2005;
Completarea certiIicatelor de concediu medical potrivit Ordinului CNAS
nr.233/14.03.2006;
Totalizarea numarului de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca avut
in ultimele 12 luni in vederea acordarii certiIicatelor de concediu medical pentru angajatii
unitatii;
130
Intocmirea darilor de seama statistice lunare, trimestriale, semestriale si anuale privind
Iondul de salarii;
Intocmirea Iiselor de evidenta ale salariatilor;
VeriIicarea corectitudinii intocmirii pontajelor pentru Iiecare salariat;
Participarea la Iundamentarea Bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului Iurnizand
date de specialitate;
Aplicarea Hotararii nr.537/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a
prevederilor OUG nr.96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca;
Urmarirea eIectuarii controlului preventive asupra actelor ce intra in competenta
serviciului;
Are obligatia de a stabili necesarul de produse in vederea realizarii partii corespunzatoare
a Planului anual de achizitii.
ORDONANT DE URGENT Nr. 115 din 24 noiembrie 2004 privind salarizarea si alte
drepturi ale personalului contractual din unittile sanitare publice din sectorul sanitar
Cu modiIicrile aduse actului oIicial, inclusiv cele prevzute n:
O.G. Nr. 17/30.01.2008 Publicat n M.OI. Nr. 83/01.02.2008
CAPITOLUL I Dispozitii generale
Art. 1. - (1) Dispozitiile prezentei ordonante de urgent se aplic personalului din unittile
sanitare Iinantate dup cum urmeaz:
a) integral de la bugetul de stat;
b) integral din venituri proprii prin sistemul de asigurri sociale de sntate;
c) din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat.
(2) BeneIiciaz de prevederile prezentei ordonante de urgent personalul contractual care
presteaz activitate n Iunctii de executie si de conducere.
Art. 2. - Gestiunea sistemului de salarizare a personalului contractual se asigur de Iiecare
ordonator de credite, cu ncadrarea n resursele Iinanciare alocate anual, potrivit legii.
Art. 3. - Salarizarea personalului contractual din unittile sanitare publice din sectorul sanitar
se Iace tinndu-se seama de rolul, rspunderea, importanta social, complexitatea sarcinilor,
speciIicul activittii Iiecrei Iunctii, de pregtirea si competenta proIesional a persoanelor
care exercit aceste Iunctii, precum si de rezultatele obtinute.
CAPITOLUL II Elementele sistemului de salarizare
Art. 4. - Sistemul de salarizare cuprinde salariile de baz, sporurile, premiile si alte drepturi.
131
Art. 5. - Salariile de baz pentru personalul de executie sunt diIerentiate pe Iunctii, grade si
trepte proIesionale si sunt prevzute n anexele nr. I-IV.
Art. 6. - (1) Salariul de baz pentru personalul cu Iunctii de conducere este cel corespunztor
Iunctiei de executie, gradelor sau treptelor proIesionale, la care se adaug o indemnizatie de
conducere diIerentiat n raport cu complexitatea si rspunderea ce revin Iunctiei de
conducere, care Iace parte din salariul de baz.
(2) Indemnizatiile de conducere sunt stabilite n procente din salariul de baz al Iunctiei de
executie si sunt prevzute n anexa nr. V.
(3) Pentru ndeplinirea unor sarcini, activitti si responsabilitti suplimentare Iunctiei de baz,
personalul beneIiciaz de indemnizatii stabilite procentual din salariul de baz, care se adaug
la salariul de baz si Iac parte din acesta.
(4) Indemnizatia de conducere se acord si personalului contractual de executie care conduce
sau coordoneaz programe ori proiecte prevzute n obiectul de activitate al unittii sanitare
publice, n procent de pn la 20 din salariul de baz, pe perioada n care conduce sau
coordoneaz programe ori proiecte, stabilit de ordonatorul de credite n raport cu
complexitatea programului/proiectului condus sau coordonat.
Art. 7. - (1) Pentru rezultate deosebite obtinute n activitatea desIsurat, ordonatorul de
credite poate acorda, n limita a 15 din numrul total al posturilor prevzute n statul de
Iunctii, un salariu de merit lunar de pn la 15 din salariul de baz, care Iace parte din
acesta si care constituie baza de calcul pentru sporuri si alte drepturi care se acord n raport
cu salariul de baz.
(2) Salariile de merit se vor acorda personalului ncadrat pe Iunctii de executie n proportie de
cel putin dou treimi din numrul total stabilit potrivit prevederilor alin. (1).
(3) Personalul care beneIiciaz de salariu de merit se stabileste o dat pe an, dup aprobarea
bugetelor anuale, pe baza rezultatelor obtinute n activitatea desIsurat n anul precedent,
apreciat conIorm criteriilor elaborate de ordonatorul principal de credite, cu consultarea
organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dup caz, a reprezentantilor
salariatilor, acolo unde nu sunt astIel de organizatii sindicale. n cazul n care pe parcursul
anului intervin modiIicri ale Iunctiei detinute, care nu sunt imputabile persoanei beneIiciare
de salariu de merit, inclusiv modiIicarea Iunctiei prin promovare, acordarea acestuia se
mentine pn la expirarea perioadei pentru care a Iost stabilit. n cazul n care pe parcursul
anului se ntrerup raporturile de munc ale unor beneIiciari de salarii de merit, acestea se pot
redistribui, de la data de nti a lunii urmtoare, altor persoane pe perioada rmas.
132
(4) Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda dup o perioad de cel
putin 6 luni de la angajare.
(5) Personalul ncadrat ca debutant nu poate beneIicia de salariu de merit.
Art. 8. - (1) Personalul salarizat potrivit prezentei ordonante de urgent beneIiciaz, la Iunctia
de baz, de un spor de vechime n munc de pn la 25, calculat la salariul de baz,
corespunztor timpului eIectiv lucrat n program normal de lucru, astIel:
Transa de vechime n munc
Cota din salariul de baz
- ntre 3 si 5 ani 5
- de la 5-10 ani 10
- de la 10-15 ani 15
- de la 15-20 de ani 20
- peste 20 de ani 25
(2) Sporul corespunztor vechimii n munc se plteste cu ncepere de la data de nti a lunii
urmtoare celei n care s-a mplinit vechimea n munc.
(3) Pentru acordarea sporului de vechime n munc, angajatorul va lua n considerare integral
si perioadele lucrate anterior n alte domenii de activitate.
(4) Pensionarii pentru limit de vrst, care se angajeaz pe baza unui contract individual de
munc n sectorul sanitar, potrivit legii, beneIiciaz de sporul de vechime corespunztor
vechimii n munc dobndite n ntreaga activitate.
Art. 9. - Personalul care, potrivit programului normal de lucru, si desIsoar activitatea n
timpul noptii, ntre orele 22,00 si 6,00, beneIiciaz pentru orele lucrate n acest interval de un
spor de 25 din salariul de baz, pentru munca prestat n timpul noptii, dac eIectueaz cel
putin 3 ore de munc de noapte.
Art. 10. - (1) Munca prestat peste durata normal a timpului de lucru de ctre personalul
ncadrat n Iunctii de executie sau de conducere este considerat munc suplimentar si se
compenseaz cu timp liber corespunztor. n cazul n care compensarea muncii suplimentare
cu timp liber corespunztor nu a Iost posibil n urmtoarele 30 de zile dup eIectuarea
acesteia, orele suplimentare se vor plti n luna urmtoare cu un spor aplicat la salariul de
baz, dup cum urmeaz:
a) 75 din salariul de baz pentru primele dou ore de depsire a duratei normale a zilei de
lucru;
133
b) 100 din salariul de baz pentru orele urmtoare si pentru orele lucrate n zilele de repaus
sptmnal sau n celelalte zile n care, n conIormitate cu reglementrile n vigoare, nu se
lucreaz.
(2) Munca peste durata normal a timpului de lucru poate Ii prestat si sporurile prevzute la
alin. (1) se pot plti numai dac eIectuarea orelor suplimentare a Iost dispus de seIul ierarhic,
Ir a se depsi 360 de ore anual.
(3) La locurile de munc la care durata normal a timpului de lucru a Iost redus, potrivit
legii, sub 8 ore pe zi, depsirea programului de lucru astIel aprobat se poate Iace numai
temporar, n situatii cu totul deosebite, Iiind obligatorie compensarea cu timp liber
corespunztor.
Art. 11. - Personalul care posed titlul stiintiIic de doctor beneIiciaz de un spor pentru titlul
stiintiIic de 15 din salariul de baz, dac si desIsoar activitatea n domeniul pentru care
posed titlul stiintiIic respectiv, care se plteste cu ncepere de la data de nti a lunii
urmtoare celei n care s-a solicitat acordarea sporului.
Art. 12. - (1) Personalul sanitar cu pregtire superioar care eIectueaz grzi pentru asigurarea
continuittii asistentei medicale n aIara normei legale de munc si a programului normal de
lucru de la Iunctia de baz se salarizeaz cu tariIul orar aIerent salariului de baz, cu exceptia
indemnizatiei de conducere.
(2) Grzile eIectuate de personalul sanitar cu pregtire superioar pentru asigurarea
continuittii asistentei medicale n aIara normei legale de munc si a programului de lucru de
la Iunctia de baz, n zilele de repaus sptmnal, de srbtori legale si n celelalte zile n care,
potrivit dispozitiilor legale, nu se lucreaz, se salarizeaz cu un spor de pn la 100 din
salariul orar al Iunctiei de baz. Procentul concret al sporului se aprob de conductorul
unittii.
Art. 13. - (1) n raport cu conditiile n care se desIsoar activitatea pot Ii acordate, cu
respectarea prevederilor legale, urmtoarele categorii de sporuri:
a) pentru conditii periculoase sau vtmtoare, un spor de pn la 15 din salariul de baz,
corespunztor timpului lucrat la locurile de munc respective;
b) pentru activitti ce solicit o ncordare psihic Ioarte ridicat sau care se desIsoar n
conditii deosebite, un spor de pn la 15 din salariul de baz;
c) pentru activittile care se desIsoar n serviciile de ambulant, structurile de primire a
urgentelor - UPU si CPU -, n sectiile si compartimentele de ATI si care solicit o ncordare
psihic Ioarte ridicat sau se desIsoar n conditii deosebite, un spor de pn la 25 din
salariul de baz;
134
d) pentru conditii grele de munc, un spor de pn la 15 din salariul de baz, corespunztor
timpului lucrat la locurile de munc respective;
e) pentru conditii deosebit de periculoase: leprozerii, anatomie patologic, TBC, SIDA,
psihiatrie, medicin legal, epidemii deosebit de grave si altele asemenea stabilite de
Ministerul Snttii, un spor de 50-100 din salariul de baz;
I) pentru personalul medico-sanitar din mediul rural care si desIsoar activitatea n conditii
deosebite de munc - dispensare, altitudine, ci de acces diIicile, izolare sau unde atragerea
personalului se Iace cu greutate, un spor de pn la 60 din salariul de baz;
g) pentru personalul care si desIsoar activitatea cu surse de radiatii sau generator de
radiatii, un spor pentru conditii periculoase de pn la 30 din salariul de baz, diIerentiat pe
categorii de risc radiologic astIel: 10 la categoria I, 15 la categoria a II-a, 20 la categoria
a III-a si 30 la categoria a IV-a;
h) pentru unittile sanitare cu speciIic deosebit, stabilite de Ministerul Snttii, un spor de
pn la 15 din salariul de baz.
(2) Localittile din mediul rural situate n zone izolate, n zone cu conditii deosebite de munc
sau unde atragerea personalului se Iace cu greutate se stabilesc prin ordin al ministrului
snttii.
(3) Locurile de munc, categoriile de personal, mrimea concret a sporurilor prevzute la
alin. (1), precum si conditiile de acordare a acestora se stabilesc prin regulament aprobat prin
ordin al ministrului snttii, cu consultarea sindicatelor semnatare ale contractului colectiv
de munc la nivel de ramur sanitar. Pentru sporurile prevzute la alin. (1) lit. e) este necesar
si avizul Ministerului Muncii, Solidarittii Sociale si Eamiliei si al Ministerului Einantelor
Publice.
Art. 14. - Munca prestat n unittile sanitare n zilele de repaus sptmnal, de srbtori
legale si n celelalte zile n care, n conIormitate cu reglementrile n vigoare, nu se lucreaz,
n cadrul schimbului normal de lucru, se plteste cu un spor de pn la 100 din salariul de
baz al Iunctiei ndeplinite. Munca astIel prestat si pltit nu se compenseaz si cu timp liber
corespunztor.
Art. 15. - n unittile sanitare unde activitatea se desIsoar Ir ntrerupere, n trei ture,
personalul care lucreaz lunar n toate cele trei ture, precum si personalul care lucreaz n
dou ture n sistem de 12 cu 24 pot primi, n locul sporului pentru munca prestat n timpul
noptii, prevzut la art. 9, un spor de 15 din salariul de baz pentru orele lucrate n cele trei,
respectiv dou ture.
135
Art. 16. - (1) Personalul didactic medico-Iarmaceutic poate desIsura activitate integrat n
unittile sanitare n care Iunctioneaz catedra sau disciplina didactic si primeste pentru
aceast activitate o indemnizatie clinic reprezentnd 50 din salariul de baz corespunztor
Iunctiei si gradului proIesional n care este conIirmat prin ordin al ministrului snttii,
acordat n plus Iat de drepturile salariale acordate de institutiile de nvtmnt superior cu
proIil medico-Iarmaceutic uman.
(2) Personalul didactic de la catedrele sau disciplinele care Iunctioneaz n alte unitti dect
cele sanitare poate Ii integrat n unittile sanitare stabilite de Ministerul Snttii.
(3) Cadrele didactice prevzute la alin. (1) si (2), cu exceptia rezidentilor, pot Ii integrate dou
pe un post n unitti sanitare, n limita posturilor normate si vacante.
Art. 17. - Personalul contractual salarizat ntre limitele corespunztoare Iunctiei poate
beneIicia anual de o crestere salarial prin evaluarea perIormantelor proIesionale individuale
realizate n anul precedent, cu conditia ncadrrii n nivelul alocatiilor prevzute pentru
cheltuielile cu salariile.
Art. 18. - Absolventii nvtmntului superior de lung sau scurt durat, care la data trecerii
pe Iunctia corespunztoare studiilor absolvite erau ncadrati pe Iunctii cu nivel de studii
inIerior, speciIice domeniului n care au absolvit studiile universitare, se ncadreaz la gradul
proIesional corespunztor studiilor absolvite, la care se asigur o crestere cu pn la 20 a
salariului de baz avut.
Art. 19. - (1) Pentru stabilirea salariului de baz, n termen de 15 zile de la reluarea activittii,
persoanele angajate n unittile sanitare publice din sectorul sanitar, aIlate n concediu pltit
pentru ngrijirea copiilor n vrst de pn la 2 ani, respectiv 3 ani, potrivit legii, ori care n
ultimele 12 luni au Iost n concediu medical, concediu Ir plat, potrivit legii, sau au avut
contractele individuale de munc suspendate, sunt evaluate printr-un examen de testare a
cunostintelor proIesionale, procedndu-se n acelasi mod ca si n cazul persoanelor angajate
prin concurs, pentru cei care promoveaz examenul de testare.
(2) Personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar care promoveaz examenul de
testare a cunostintelor proIesionale va beneIicia de o crestere a salariului de baz avut, n
situatia n care salariul de baz se situeaz ntre limitele prevzute de lege pentru Iunctia,
gradul proIesional sau treapta proIesional respectiv. n situatia n care salariul de baz avut
se situeaz sub salariul minim al Iunctiei, gradului sau treptei proIesionale respective, la
determinarea salariului de baz se va lua n calcul salariul minim al Iunctiei, gradului sau
treptei proIesionale respective.
136
(3) n cazul nepromovrii acestui examen, persoanei respective i se atribuie salariul avut
anterior sau, dup caz, salariul minim actual al Iunctiei avute anterior.
Art. 20. - (1) Pentru activitatea desIsurat, personalul salarizat potrivit prezentei ordonante
de urgent beneIiciaz, la sIrsitul anului calendaristic, de un premiu anual egal cu salariul
mediu lunar de baz realizat n anul pentru care se Iace premierea.
(2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului premiul se acord proportional cu perioada n
care au lucrat, lundu-se n calcul media salariilor de baz lunare realizate n perioada n care
au desIsurat activitate, raportat la perioada ntregului an.
(3) Premiile anuale pot Ii reduse sau nu vor Ii acordate n cazul persoanelor care n cursul
anului au desIsurat activitti proIesionale nesatisIctoare sau au svrsit abateri pentru care
au Iost sanctionate disciplinar. Premiul anual nu se acord persoanelor crora le-a ncetat
contractul individual de munc din motive imputabile lor.
(4) Premiul anual aIerent anului 2005 se acord ncepnd cu luna ianuarie 2006.
Art. 21. - (1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare n limita a 2 din cheltuielile cu
salariile aIerente personalului contractual, prevzute n statul de Iunctii, cu ncadrarea n
cheltuielile de personal aprobate n bugetul de venituri si cheltuieli. Premiile se pot acorda n
cursul anului salariatilor care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate n
activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot Ii utilizate n lunile urmtoare, n
cadrul aceluiasi an bugetar.
(2) n cazurile n care se realizeaz economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile,
ordonatorii principali de credite pot aproba acordarea de premii n cursul anului din
economiile realizate, n limita a 2 din cheltuielile cu salariile aIerente personalului
contractual, prevzute n bugetul aprobat, Ir a se depsi valoarea economiilor realizate.
(3) Premiile individuale se stabilesc de ctre ordonatorii de credite, n limita sumelor alocate
cu aceast destinatie de ctre ordonatorii principali de credite, cu avizul organizatiei sindicale
reprezentative la nivel de unitate sau, dup caz, cu avizul reprezentantilor salariatilor, acolo
unde nu sunt astIel de organizatii sindicale.
CAPITOLUL III Alte drepturi
Art. 22. - (1) Pentru acoperirea unor posturi vacante pot Ii angajate prin concurs, prin cumul
de Iunctii, cu respectarea prevederilor legale, persoane care au Iunctia de baz n aIara
unittii.
(2) Posturile vacante din unittile sanitare publice din sectorul sanitar, care nu au putut Ii
ocupate prin concurs, pot Ii ocupate prin cumul si de ctre persoane din aceeasi unitate.
137
(3) Angajarea personalului prin cumul de Iunctii se Iace cu acordul conducerii unittii la care
persoana care cumuleaz are Iunctia de baz, iar cumulul de Iunctii se eIectueaz n aIara
programului de la norma de baz.
Art. 23. - ncepnd cu data intrrii n vigoare a prezentei ordonante de urgent, personalul
ncadrat n unittile sanitare publice Iinantate integral din venituri proprii realizate prin
sistemul de asigurri sociale de sntate beneIiciaz lunar de 20 de tichete de mas.
Art. 24. - (1) Personalul angajat n unittile sanitare publice beneIiciaz de control medical
gratuit, n conditiile stabilite prin contractul-cadru privind acordarea asistentei medicale n
cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate, precum si de gratuitate la serviciile
medicale acordate contra cost, care vor Ii stabilite prin ordin al ministrului snttii.
(2) Personalul nominalizat la alin. (1) beneIiciaz de prioritate la acordarea consultatiilor
medicale n asistenta medical primar si ambulatorie de specialitate, la eIectuarea
examinrilor paraclinice, la internarea n unittile sanitare cu paturi, precum si la internarea si
tratamentul ambulatoriu n unittile de asistent medico-balnear.
CAPITOLUL IV Angajarea si promovarea n Iunctii
Art. 25. - (1) Angajarea personalului pe Iunctii, grade si trepte proIesionale se Iace prin
concurs pe un post vacant existent n statul de Iunctii.
(2) Promovarea n Iunctii, grade si trepte proIesionale se Iace potrivit metodologiei legale n
vigoare, prin transIormarea postului avut ntr-un post corespunztor promovrii.
(3) Criteriile privind angajarea si promovarea n Iunctii, grade si trepte proIesionale se
stabilesc prin ordin al ministrului snttii, cu consultarea organizatiilor sindicale semnatare
ale contractului colectiv de munc la nivel de ramur sanitar.
CAPITOLUL V Delegarea si detasarea
Art. 26. - (1) Personalul ncadrat n unittile sanitare publice din sectorul sanitar poate Ii
delegat pentru exercitarea cu caracter temporar a unor lucrri sau sarcini corespunztoare
atributiilor de serviciu n aIara locului su de munc.
(2) Delegarea poate Ii dispus pe o perioad de cel mult 60 de zile si se poate prelungi, cu
acordul salariatului, cu cel mult 60 de zile.
(3) Personalul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o
indemnizatie de delegare, n conditiile prevzute de lege.
*) Potrivit art. 48, alin. (1), pct. 17 din Legea nr. 330/2009, Ordonanta de urgent a
Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din
unittile sanitare publice din sectorul sanitar, publicat n Monitorul OIicial al Romniei,
138
Partea I, nr. 1.138 din 2 decembrie 2004, aprobat cu modiIicri si completri prin Legea nr.
125/2005, cu modiIicrile si completrile ulterioare, se abrog cu exceptia art. 26.
Art. 27. - Pe durata delegrii, respectiv a detasrii, salariatul si pstreaz Iunctia si toate
celelalte drepturi prevzute n contractul individual de munc.
*) Potrivit art. 48, alin. (1), pct. 17 din Legea nr. 330/2009, Ordonanta de urgent a
Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din
unittile sanitare publice din sectorul sanitar, publicat n Monitorul OIicial al Romniei,
Partea I, nr. 1.138 din 2 decembrie 2004, aprobat cu modiIicri si completri prin Legea nr.
125/2005, cu modiIicrile si completrile ulterioare, se abrog cu exceptia art. 27.
Art. 28. - (1) Personalul ncadrat n unittile sanitare publice din sectorul sanitar poate Ii
detasat la un alt angajator n scopul executrii unor lucrri n interesul acestuia.
(2) Detasarea poate Ii dispus pentru o perioad de cel mult un an si, n mod exceptional,
perioada detasrii poate Ii prelungit, cu acordul ambelor prti, din 6 n 6 luni.
(3) Salariatul detasat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o
indemnizatie de detasare, n conditiile prevzute de lege.
(4) Drepturile cuvenite salariatului detasat se acord de angajatorul la care s-a dispus
detasarea.
(5) Pe durata detasrii salariatul beneIiciaz de drepturile care i sunt mai Iavorabile, Iie de
drepturile de la angajatorul care a dispus detasarea, Iie de drepturile de la angajatorul la care
este detasat.
*) Potrivit art. 48, alin. (1), pct. 17 din Legea nr. 330/2009, Ordonanta de urgent a
Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din
unittile sanitare publice din sectorul sanitar, publicat n Monitorul OIicial al Romniei,
Partea I, nr. 1.138 din 2 decembrie 2004, aprobat cu modiIicri si completri prin Legea nr.
125/2005, cu modiIicrile si completrile ulterioare, se abrog cu exceptia art. 28.
CAPITOLUL VI Drepturi n cazul mutrii n alt localitate
Art. 29. - (1) Personalul mutat n cadrul aceleiasi unitti sanitare, n alt localitate, are dreptul
la:
a) rambursarea costului transportului pentru el si membrii Iamiliei sale, precum si pentru
gospodria sa;
b) plata unei indemnizatii egale cu salariul de baz net lunar;
c) un concediu pltit de 5 zile lucrtoare, n vederea mutrii eIective, acordat la cererea sa.
(2) De drepturile prevzute la alin. (1) beneIiciaz si persoanele care se mut n alt unitate
sanitar situat ntr-o localitate diIerit de cea de domiciliu, dac n documentul de solicitare
139
de ncadrare s-a Icut aceast mentiune. Plata drepturilor respective se suport de unitatea
sanitar public la care se Iace angajarea.
*) Potrivit art. 48, alin. (1), pct. 17 din Legea nr. 330/2009, Ordonanta de urgent a
Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din
unittile sanitare publice din sectorul sanitar, publicat n Monitorul OIicial al Romniei,
Partea I, nr. 1.138 din 2 decembrie 2004, aprobat cu modiIicri si completri prin Legea nr.
125/2005, cu modiIicrile si completrile ulterioare, se abrog cu exceptia art. 29.
Art. 30. - (1) La ncadrarea ntr-o unitate sanitar public din sectorul sanitar, din alt
localitate dect cea de domiciliu, n primul an de activitate dup absolvirea studiilor,
personalul de specialitate beneIiciaz de o indemnizatie de instalare echivalent cu un salariu
de baz corespunztor Iunctiei, gradului sau treptei proIesionale n care urmeaz a Ii ncadrat.
n cazul medicilor si Iarmacistilor, indemnizatia de instalare se acord, dup terminarea
stagiaturii sau a rezidentiatului, de unitatea sanitar unde s-au ncadrat prin concurs.
(2) Indemnizatia de instalare este echivalent cu dou salarii de baz pentru acele localitti
unde atragerea personalului de specialitate medico-sanitar se Iace cu mare greutate, stabilite
de ordonatorul de credite si avizate de Ministerul Snttii sau de celelalte ministere cu retea
sanitar proprie.
(3) Persoanele care au beneIiciat de indemnizatia de instalare si care ulterior au ncetat
activitatea din motive imputabile lor nainte de mplinirea unui an de la instalare vor restitui,
n conditiile legii, indemnizatia primit, calculat proportional cu perioada rmas pn la
expirarea termenului de un an.
*) Potrivit art. 48, alin. (1), pct. 17 din Legea nr. 330/2009, Ordonanta de urgent a
Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din
unittile sanitare publice din sectorul sanitar, publicat n Monitorul OIicial al Romniei,
Partea I, nr. 1.138 din 2 decembrie 2004, aprobat cu modiIicri si completri prin Legea nr.
125/2005, cu modiIicrile si completrile ulterioare, se abrog cu exceptia art. 30.
CAPITOLUL VII State de Iunctii
Art. 31. - (1) Dup aprobarea legii bugetului de stat, respectiv a bugetului de venituri si
cheltuieli, Iiecare unitate sanitar cu personalitate juridic si ntocmeste anual statul de
Iunctii, cu ncadrarea n normativele de personal, numrul maxim de posturi repartizat si n
cheltuielile de personal aprobate n bugetul de venituri si cheltuieli.
(2) Statul de Iunctii se aprob de Ministerul Snttii sau de celelalte ministere cu retea
sanitar proprie ori de directia de sntate public, dup caz, n Iunctie de subordonare.
CAPITOLUL VIII Dispozitii Iinale
140
Art. 32. - (1) n anul 2005 salariile de baz individuale ale personalului din unittile sanitare
publice din sectorul sanitar se stabilesc pentru luna octombrie prin aplicarea unui procent de
majorare n limita procentelor de majorare prevzute pe Iunctii, grade si trepte proIesionale n
anexa nr. VI.
(2) ncepnd cu luna ianuarie 2005 se acord 45 din cresterea rezultat ca diIerent ntre
salariul de baz individual stabilit potrivit alin. (1) si salariul de baz avut n luna decembrie
2004, iar diIerenta se acord ncepnd cu luna octombrie 2005.
Art. 33. - Salariile de baz prevzute n prezenta ordonant de urgent sunt brute si
impozabile si se vor actualiza prin aplicarea cresterilor salariale acordate n conIormitate cu
prevederile legale.
Art. 34. - Sumele necesare pentru plata salariilor de baz, a sporurilor, a premiilor, a sumelor
pentru promovarea personalului n grade si trepte proIesionale si a celorlalte drepturi salariale
trebuie s se ncadreze n cheltuielile de personal aprobate n bugetele de venituri si cheltuieli.
Art. 35. - (1) La data intrrii n vigoare a prezentei ordonante de urgent se suspend ocuparea
prin concurs a posturilor vacante din statul de Iunctii, precum si a celor care se vor vacanta
inclusiv ca urmare a restructurrii, externalizrii si privatizrii unittilor sanitare.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), ordonatorii principali de credite pot aproba o dat
pe trimestru, pn la data de 1 septembrie, organizarea concursurilor pentru ocuparea
posturilor vacante, cu conditia ncadrrii n Iondurile aprobate, cu avizul Ministerului
Einantelor Publice si, dup caz, si al Casei Nationale de Asigurri de Sntate pentru unittile
Iinantate prin sistemul de asigurri sociale de sntate.
(3) Prevederile alin. (1) nu se aplic posturilor unice din statul de Iunctii, precum si posturilor
de medici de specialitate din unittile sanitare cu ncadrare deIicitar la aceast categorie de
personal.
(4) Ocuparea prin concurs a posturilor nominalizate la alin. (3) se aprob de ordonatorii
principali de credite.
Art. 36. - Personalul de specialitate trimis n strintate pentru ndeplinirea unor misiuni cu
caracter temporar beneIiciaz de drepturile prevzute de reglementrile speciIice n domeniu.
*) Potrivit art. 48, alin. (1), pct. 17 din Legea nr. 330/2009, Ordonanta de urgent a
Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din
unittile sanitare publice din sectorul sanitar, publicat n Monitorul OIicial al Romniei,
Partea I, nr. 1.138 din 2 decembrie 2004, aprobat cu modiIicri si completri prin Legea nr.
125/2005, cu modiIicrile si completrile ulterioare, se abrog cu exceptia art. 36.
141
Art. 37. - (1) Personalul salarizat potrivit prezentei ordonante de urgent are dreptul n Iiecare
an calendaristic la un concediu de odihn si la alte concedii, precum si la drepturile aIerente,
n conditiile stabilite pentru personalul contractual din sectorul bugetar.
(2) Dispozitiile prezentei ordonante de urgent se completeaz cu prevederile legislatiei
muncii, precum si cu reglementrile de drept comun, civile si administrative, dup caz, n
msura n care nu contravin legislatiei speciIice.
*) Potrivit art. 48, alin. (1), pct. 17 din Legea nr. 330/2009, Ordonanta de urgent a
Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din
unittile sanitare publice din sectorul sanitar, publicat n Monitorul OIicial al Romniei,
Partea I, nr. 1.138 din 2 decembrie 2004, aprobat cu modiIicri si completri prin Legea nr.
125/2005, cu modiIicrile si completrile ulterioare, se abrog cu exceptia art. 37.
Art. 38. - nclcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgent privind stabilirea salariului
de baz individual la ncadrare, promovarea personalului, precum si acordarea de drepturi Ir
respectarea prevederilor acesteia atrag, dup caz, rspunderea disciplinar, material sau
penal a persoanelor vinovate, potrivit legii.
Art. 39. - Ulterior stabilirii competentelor pe tipuri de spitale, salariile de baz individuale pe
Iunctii, grade si trepte proIesionale vor Ii stabilite n mod diIerentiat n Iunctie de categoria
unittii si de complexitatea activittii, prin hotrre a Guvernului.
Art. 40. - (1) Salariile de baz individuale pentru personalul care si desIsoar activitatea n
structurile care Iurnizeaz servicii ambulatorii de specialitate pot Ii majorate sau diminuate, n
Iunctie de aportul Iurnizorilor de servicii medicale la realizarea veniturilor.
(2) Salariile de baz individuale diminuate n conditiile alin. (1) nu pot Ii mai mici dect
salariile de baz minime pe Iunctii, grade si trepte proIesionale, prevzute n prezenta
ordonant de urgent.
Art. 41. - Salariile individuale ale personalului contractual din cabinetele medicale individuale
organizate conIorm prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si
Iunctionarea cabinetelor medicale, republicat, cu modiIicrile si completrile ulterioare, din
asistenta medical primar si ambulatorie de specialitate se stabilesc prin negociere si nu pot
Ii mai mici dect salariile de baz minime pe Iunctii, grade si trepte proIesionale, prevzute n
prezenta ordonant de urgent.
Art. 42. - n sectorul sanitar se pot utiliza si Iunctii speciIice altor sectoare de activitate.
Art. 43. - Prevederile prezentei ordonante de urgent intr n vigoare la data de 1 ianuarie
2005.
142
Art. 44. - Pe data intrrii n vigoare a prezentei ordonante de urgent se abrog prevederile art.
27 din Ordonanta Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea si Iunctionarea institutiilor de
medicin legal, publicat n Monitorul OIicial al Romniei, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie
2000, aprobat cu modiIicri prin Legea nr. 459/2001, cu modiIicrile si completrile
ulterioare, ale art. 18 alin. (2) din Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane
si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre n vederea transplantului, publicat n
Monitorul OIicial al Romniei, Partea I, nr. 222 din 3 aprilie 2003, cu modiIicrile ulterioare,
precum si orice alte dispozitii contrare.
Art. 45. - Anexele nr. I-VI*) Iac parte integrant din prezenta ordonant de urgent.
143
CAPITOLUL 6
Marketing si Servicii
6.1 Cabinetul medical
Cabinetul nostru medical este situat intr-o zona centrala a Brasovului si oIera
servicii care servesc nevoilor dumneavoastra in domeniile Obstetrica - Ginecologie si
EcograIie.
Intelegem importanta crearii unei relatii medic-pacient bazata pe respect,
intelegere si inIormare. Ascultam pacientul si intelegem problemele sale. Acordam timp
indelungat lamuririi si explicarii cauzelor si consecintelor aIectiunilor. Credem ca
anamneza corecta ajuta la punerea unui diagnostic corect iar tratamentul trebuie sa Iie pe
de plin inteles si agreat de pacient.
Punem la dispozitia dumneavoastra experienta dobandita intru-un timp de 25 de
ani de contact cu pacientii la clinici si spitale in tara si in strainatate. In urma acestor ani
de experienta inIormatiile sunt mai bogate, competentele sunt mai cuprinzatoare iar
cunostiintele medicale, din punct de vedere teoretic si mai ales practic, sunt laudabile.
Aceste abilitati servesc nevoilor dumneavoastra si va asigura corectitudinea
diagnosticului.
Experienta medicala indelungata, aparatura de diagnostic si tratament, si contactul
uman deosebit Iac din clinica noastra un loc conIortabil si sigur unde veti gasi solutii la
problemele dumneavoastra de sanatate.
A urmari corect sarcina pacientei e o arta. Sunt implicate in egala masura
experienta medicului, disponibilitatea sa in orice moment, Ilerul clinic, tehnica
impecabila de diagnostic ultrasonograIic si, nu in ultimul rand, dotarea cu aparatura
ultrasonica perIormanta.
Medicii nostrii:
Dr. Ionescu E.,
Activitatea in aceasta clinica este realizata de catre Dr. IONESCU EMILIA,
medic primar obstetrica-ginecologie, cu o experienta de peste 35 de ani in domeniu, un
nume bine cunoscut in lumea medicala brasoveana.
Pe parcursul carierei sale, Dr I.E. a realizat peste 5000 de operatii ginecologice,
144
aici intrand si un Ioarte mare numar de interventii chirurgicale oncologice din
specialitatea noastra. De asemenea, peste 7000 de copii au Iost adusi pe lume,
aproximativ jumatate dintre ei prin operatie cezariana.
Dr Popoescu R.,
Dr. Popescu R., medic specialist obstetrica ginecologie, doctor in stiinte medicale,
asistent universitar, cu competenta in ecograIie obstetricala si ginecologica. Domeniile
preIerate sunt ecograIia genetica Ietala, ecograIia morIologica Ietala si sistemul
ultraspecializat de monitorizare al sarcinii normale si patologice prin implementarea
rezultatelor examenelor ecograIice, genetice si de laborator.
Servicii oferite
Clinice
Consultatii obstetrica si ginecologie
Recoltare de analize - Irotiuri cito-bacteriologice (Irotiu Babes-Papanicolau, secretie
mamelonara)
Montare/ extragere sterilete
Chiuretaje biopsice etajate
Diatermo-cauterizari ale colului uterin
Mici interventii
Imagistica
Monitorizarea sarcinii prin ecograIie 2D, 3D/4D si Doppler
MorIologie Ietala avansata
EcograIie pelvina endovaginala,transabdominala si Doppler
EcograIie mamara
Amniocenteze
Punctii mamare ghidate ecograIic
VeriIicarea permeabilitatii trompelor prin ultrasonohisterosalpingograIie
Program personalizat de monitorizare a sarciniiEcograIie 30/40
Informatii utile.
Conditiile optime pentru recoltarea examenului citologic Babes-Papanicolau sunt:
24 de ore de repaus sexual si Iara igiena intravaginala, obligatoriu sa Iie in aIara
145
perioadei de sangerare menstruala.
Pentru diagnosticul imagistic al modiIicarilor glandei mamare se recomanda
eIectuarea ecograIiei imediat dupa terminarea menstruatiei si pana in maxim ziua a 10-a.
Pentru examenul HPV se recomanda 48 ore repaus sexual si Iara igiena intravaginala.
In ceea ce priveste ecograIia genitala sau abdominala totala se recomanda ingestia
de lichide cu doua ore inainte pentru ca vezica urinara sa Iie plina si astIel vizualizarea
organelor genitale sa Iie mai buna. EcograIia ajuta la stabilirea unui diagnostic in
problemele ginecologice, iar in perioada de sarcina constituie un mijloc Ioarte important
in monitorizarea sarcinii (etapele cresterii Iatului, dimensiunile acestuia, morIologia,
bataile cardiace, etc)
Depasind etapa de cercetare si dezvoltare, ecograIia tridimensionala ocupa astazi
un loc important in aprecierea prenatala a statusului Ietal, alaturi de ecograIia 20 in timp
real si Doppler.
EcograIia 3D implica echipamente de inalta perIormanta, dotate cu sonde
dedicate si soIt-uri speciale pentru achizitia simultana de imagini in cele trei planuri
ortogonale - Irontal, sagital si transversal - si reconstructia imaginii in spatiu, care
permite o analiza topograIica riguroasa a Iiecarui detaliu de morIologie Ietala. EcograIia
4D adauga la aceasta cel de-al patrulea element - timpul, rezultand obtinerea de imagini
in miscare, vizibile in spatiu si timp real, ale Iatului sau oricarui organ intern.
Pe langa impactul aIectiv deosebit asupra parintilor - care pot vizualiza in spatiu
Iatui aIlat inca in uterul matern, beneIiciile medicale sunt multiple si incontestabile:
- examinatorul are o imagine completa a campului de interes - toate cele 3 planuri
ortogonale se vad simultan pe ecran, ceea ce permite o identiIicare exacta a planurilor
anatomice, atat pentru o biometrie precisa cat si pentru aprecierea anomaliilor structurale
(spina biIida, deIecte ale buzelor/palatului, polidactilie, dismorIisme Iaciale, etc.);
- volumele stocate pot Ii disecate milimetru cu milimetru, in toate cele 3
dimensiuni, dupa terminarea scanarii;
- supraIetele si imaginile transparente sunt analizate direct de ecograI si redate Iie
ca imagine sculpturala, Iie ca detalii scheletice asemanatoare imaginilor radiologice;
- aprecierea directa, in spatiu, a miscarilor Ietale: deglutitie, miscari respiratorii,
miscarea buzelor, pleoapelor, membrelor, activitatea peristaltica digestiva;
146
- pacienta are avantajul reducerii duratei de examinare, evaluarea avand loc
postscanare;
- orice volum stocat poate Ii revazut, reanalizat si orice distanta remasurata ulterior.
Calitatea imaginilor 3D/4D depinde inca de abilitatea examinatorului, de
prezenta/absenta lichidului amniotic in jurul zonei de interes, de pozitia Iatului sau de
grosimea peretelui matern. AstIel ca, situarea Iatului in contact cu placenta sau peretele
uterin, oligoamniosul, interpunerea cordonului ombilical sau obezitatea mamei pot Iace
diIicila sau imposibila reconstructia cu acuratete a supraIetei Ietale.
Completand astazi ecograIia bidimensionala in timp real si doppler, ecograIia
3D/4D pare a avea un potential major in cercetarea si studierea sonoembriologiei,
deschizand noi Irontiere obstetricii moderne.
Lista de preturi practicate de cabinet
Procedura Tarif Ron Asigurat
Consultatie cabinet 80 60
Consultatie control 50 30
Consultatie cabinet si ecograIie organe genitale interne
(transparietal sau/ si endovaginal 170 150
Consultatie cabinet control posoperator
scos Iirepansament 70 50
EcograIie monitorizare Ioliculara 70 70
EcograIie organe genitale interne 95 95
EcograIie sarcina trimestru 1(diagnostica) 95 95
EcograIie sarcina trimestru II si III 110 110
Consultatie clinica si ecograIie periodica
pentru sarcina in evidenta 130 130
MorIologie Ietala si ecograIie 4 D 270 270
Insertie sterilet 250 250
Extractie sterilet 125 125
Electrocauterizare leziune col uterin 250 250
Punctei biopsie tumorala mamara
(inclusive examne histopatologic) 200 200
Pachete servicii medicale Tarif Ron Asigurat
ConsultatieecograIie organe genitale interne/sarcina
EBCcultura de col uterin 250 200
ConsultatieecograIie organe genitale interne/sarcina
Test PN 200 170
ConsultatieecograIie sani punctie biopsie process tumoral
Citodiagnostic 275 230
147
Procedura chirurgicala Tarif Ron Asigurat
Biopsie de col uterin 700 450
Polipectomie la nivelul colului uterin 700 450
Excizie papilom vaginal, vulvar 600 350
Chiuretaj hemostatic pentru avort incomplete 630 450
6.2 Publicitate
6.2.1 Reduceri acordate pacientilor
Efectuam si servicii cu tarif redus pentru urmatoarele categorii de pacienti:
pentru pensionarii cu venituri _ 700 ron si care se prezinta cu un cupon de pensie
recent
pentru studentii si elevii care se prezinta cu adeverinta sau carnet vizat la zi.
Reoucerile pentru aceste categorii oe persoane sunt urmatoarele.
20%reducere din tariIul integral pentru toate serviciile de ecograIie
20%reducere din tariIul integral pentru toate serviciile de ginecologie
6.2.2 Constientizarea pacientilor
Inainte sa iei pentru prima data pilule anticonceptionale este important sa discuti cu
medicul tau urmatoarele aspecte ale sanatatii tale
1. Pentru a sti daca esti o candidata adecvata pentru pilulele anticonceptionale, este
important sa relatezi medicului tau
- toate bolile de care ai suIerit in trecut sau suIeri in prezent
- toate medicamentele pe care le iei (medicamente cu reteta, Iara reteta,
suplimente alimentare sau preparate homeopate)
- problemele medicale din Iamilia ta
2. Este Ioarte important sa relatezi medicului tau daca suIeri de migrena sau ai
Iactori de risc cardiovasculari, cum ar Ii: esti Iumatoare, esti obeza, ai
hipertensiune arteriala, ai tromboIilie, ai avut tromboembolie venoasa in trecut
sau ai hiperlipidemie.
Mai jos regasesti toate aspectele de care trebuie sa tii cont atunci cand te hotarasti
sa iei pilule anticonceptionale:
Jarsta
148
Pilulele anticonceptionale pot Ii administrate incepand de la debutul menstruatiei
si pana la varsta de 50 ani, daca nu exista Iactori de risc.
Fumatul
- Riscul de inIarct miocardic la utilizatoarele de pilule anticonceptionale
neIumatoare nu este crescut. Riscul de probleme cardiace si de inIarct miocardic
creste insa la utilizatoarele de pilule anticonceptionale Iumatoare.
- De aceea, utilizarea pilulelor anticonceptionale nu este recomandata la Iemeile
peste 35 ani Iumatoare. Aceste Iemei pot lua pilule anticonceptionale doar daca s-
au lasat de Iumat de peste 1 an.
Obe:itatea
Utilizarea pilulelor anticonceptionale la Iemeile cu un indice al masei corporale
(IMC, BMI) ~ 35 este asociata cu un risc crescut de inIarct miocardic si
tromboembolie venoasa. Prin urmare, la aceste Iemei nu sunt recomandate de
regula pilulele anticonceptionale.
Hipertensiunea arteriala (HTA)
Utilizarea pilulelor anticonceptionale nu este de regula recomandata daca
tensiunea arteriala este in mod constant la valori peste 140/90 mmHg.
Tromboembolia venoasa (TEJ)
Utilizarea pilulelor anticonceptionale la Iemeile cu istoric de tromboembolie
venoasa sau mutatii trombogenice cunoscute nu este de regula recomandata.
Riscul relativ de tromboembolie venoasa creste de pana la 5 ori in prezenta
utilizarii de pilule anticonceptionale. Nu sunt necesare investigatii speciale de
sange inaintea administrarii pilulelor anticonceptionale. Daca suIeri de o boala de
sange, este bine sa consulti si un medic hematolog inainte de a incepe sa utilizezi
pilule anticonceptionale.
Accioentul vascular cerebral (AJC)
Riscul de accident vascular cerebral la utilizatoarele de pilule anticonceptionale
este Ioarte mic.
Migrena
Utilizarea pilulelor anticonceptionale nu este de regula recomandata la Iemeile de
orice varsta care suIera de migrena.
149
Cancerul oe san
Riscul de cancer de san la utilizatoarele de pilule anticonceptionale este redus in
comparatie cu riscul de baza. Acest risc redus se mentine timp de 10 ani dupa
intreruperea pilulelor.
Cancerul oe col uterin
Riscul de cancer de col uterin (cancer cervical) la utilizatoarele de pilule
anticonceptionale este Ioarte mic, dar creste proportional cu durata de utilizare a
pilulelor.
Interactuni cu alte meoicamente
Pilulele anticonceptionale pot interactiona cu alte medicamente luate concomitent.
- medicamentele inductoare ale enzimelor hepatice pot reduce
eIicacitatea pilulelor anticonceptionale; daca iei astIel de medicamente pe
termen lung, este indicat sa apelezi la o metoda alternativa de contraceptie
sau sa iei pilule care contin cel putin 50 micrograme etinilestradiol si sa
utilizezi suplimentar o metoda de bariera pe toata durata administrarii
medicamentelor hepatice plus 28 zile dupa terminarea tratamentului
- antibioticele luate pe o durata lunga de peste 3 saptamani nu aIecteaza
eIicienta contraceptiva a pilulelor anticonceptionale
- antibioticele luate pe o durata scurta, mai mica de 3 saptamani, pot
aIecta eIicienta contraceptiva a pilulelor anticonceptionale; in acest caz
este recomandata utilizarea unei metode suplimentare de contraceptie in
cursul administrarii antibioticului si inca 7 zile dupa intreruperea
tratamentului
Pilulele anticonceptionale au si beneficii necontraceptive. Iata care sunt acestea:
Dismenoreea si menoragia
Dismenoreea (durerea la menstruatie) precum si menoragia (menstruatia
prelungita) pot Ii reduse odata cu administrarea pilulelor anticonceptionale.
Chisturile ovariene
Chisturile ovariene Iunctionale precum si tumorile ovariene benigne
(necanceroase) se pot reduce odata cu administrarea pilulelor anticonceptionale.
Cancerul ovarian si enoometrial
150
Riscul de cancer de ovar si cancer de endometru (cancer de uter) este redus cu cel
putin 50 atunci cand utilizezi pilule anticonceptionale. Riscul redus se mentine
timp de 15 ani dupa intreruperea administrarii pilulelor.
Cancerul colorectal
Administrarea de pilule anticonceptionale determina reducerea riscului de cancer
colorectal.
Acneea
Administrarea de pilule anticonceptionale poate ameliora acneea.
Alte informatii importante atunci cand te gandesti sa incepi utilizarea de pilule
anticonceptionale
Cresterea in greutate
In cursul utilizarii de pilule anticonceptionale nu te ingrasi.
Sangerarea vaginala
- In timpul utilizarii de pilule anticonceptionale pot apare sangerari intre
menstruatii, care insa nu aIecteaza eIicacitatea contraceptiva a pilulelor daca
acestea au Iost luate corect, nu ai uitat sa iei nicio pilula, nu ai avut varsaturi in
primele 2 ore de la administrarea pilulei, nu ai avut diaree severa si nu ai luat alte
medicamente.
- Daca doresti sa decalezi perioada in care se declanseaza menstruatia atunci cand
iei pilule anticonceptionale, acest lucru este posibil; discuta cu medicul tau.
Ce consultatii si analize sunt necesare inainte de a incepe sa utilizezi pentru prima
data pilule anticonceptionale?
Inainte de a incepe sa iei pilule anticonceptionale, indiIerent de varsta pe care o ai,
sunt necesare urmatoarele inIormatii:
- masurarea tensiunii arteriale
- calcularea indexului masei corporale (IMC, BMI)
Cand poti incepe utilizarea pilulelor anticonceptionale?
Ideal este sa incepi administrarea pilulelor anticonceptionale in prima zi de
menstruatie, dar poti incepe in oricare din primele 5 zile de la debutul
151
menstruatiei (inclusiv ziua 5), Iara a necesita masuri suplimentare de protectie
contraceptiva.
Pilulele anticonceptionale pot Ii incepute de asemeni in orice zi a ciclului
menstrual, daca esti sigura ca nu esti gravida, insa in acest caz sunt necesare
masuri suplimentare de protectie contraceptiva, cum ar Ii prezervativul, in primele
7 zile de administrare.
In concluzie, cand poti incepe sa iei pilule anticonceptionale? Iata cateva situatii in
care te poti afla:
Situatii Cand sa incepi sa iei pilule anticonceptionale
Masuri suplimentare
de contraceptie
Daca ai ciclu
menstrual
Incepi sa iei pilule in zilele 1-5 ale ciclului
menstrual (ziua 1 este prima zi a menstruatiei)
sau
Nici una
Incepi sa iei pilule in orice zi a ciclului menstrual
daca esti sigura ca nu esti gravida
Timp de 7 zile
Daca ai
amenoree
Incepi sa iei pilule in orice zi, daca esti sigura ca nu
esti gravida
Timp de 7 zile
Dupa nastere
(daca nu
alaptezi)
Incepi sa iei pilule in ziua 21 dupa nastere daca ai
nascut pe cale vaginala si daca nu esti la risc pentru
tromboembolie venoasa
Nici una
Daca ai peste 21 zile de la nastere si ai avut
menstruatie, incepi sa iei pilule ca o Iemeie care are
ciclu menstrual
Nici una sau timp de 7
zile
Daca ai peste 21 zile de la nastere si nu ai avut inca
menstruatie, incepi sa iei pilule ca o Iemeie cu
amenoree
Timp de 7 zile
Dupa nastere
(daca alaptezi)
Daca ai peste 6 luni de la nastere si ai avut
menstruatie, incepi sa iei pilule ca o Iemeie care are
ciclu menstrual
Daca alaptezi si ai sub 6 saptamani de la nastere, nu
poti lua pilule anticonceptionale; intre 6 saptamani
si 6 luni de la nastere, poti incepe sa iei pilule ca o
Iemeie dupa nastere care nu alapteaza
Nici una sau timp de 7
zile
Dupa avort
Poti incepe sa iei pilule in primele 7 zile de la
avortul medicamentos sau chirurgical (curetaj),
daca sarcina a Iost sub 24 saptamani
Nici una
Trecerea de la
alta metoda
hormonala de
Pilulele pot Ii incepute imediat daca metoda
hormonala anterioara a Iost Iolosita consecvent si
corect sau daca esti sigura ca nu esti gravida. Nu
Nici una
152
Situatii Cand sa incepi sa iei pilule anticonceptionale
Masuri suplimentare
de contraceptie
contraceptie (cu
exceptia
steriletului
hormonal)
este necesara asteptarea menstruatiei urmatoare
Daca ai utilizat pana in prezent injectia
contraceptiva sau implantul, poti incepe sa iei pilule
in orice moment pana in ziua de injectie sau pana la
extragerea implantului
Nici una
Trecerea de la
alta metoda
nehormonala de
contraceptie (cu
exceptia
steriletului)
Incepi sa iei pilule in zilele 1-5 ale ciclului
menstrual (ziua 1 este prima zi a menstruatiei)
sau
Nici una
Incepi sa iei pilule in orice zi a ciclului menstrual
daca esti sigura ca nu esti gravida
Timp de 7 zile
Trecerea de la
steriletul
hormonal sau
steriletul simplu
Incepi sa iei pilule in zilele 1-5 ale ciclului
menstrual (ziua 1 este prima zi a menstruatiei).
Steriletul hormonal sau steriletul simplu pot Ii
extrase in orice moment
Nici una
Incepi sa iei pilule in orice zi a ciclului menstrual
daca esti sigura ca nu esti gravida. Steriletul
hormonal sau steriletul simplu trebuie extrase dupa
administrarea a minim 7 pilule, deoarece ele iti
oIera protectie contraceptiva la inceputul
administrarii. Daca extragi steriletul in ziua in care
incepi sa iei pilule, este necesara utilizarea unei
metode suplimentare de contraceptie in primele 7
zile de administrare a pilulelor
Timp de 7 zile
Ce pilula este recomandata la prima utilizare?
O pilula adecvata pentru prima Iolosire este o pilula anticonceptionala monoIazica
ce contine 30 micrograme etinilestradiol si noretisteron sau levonorgestrel.
Ce controale trebuie sa efectuezi dupa inceperea administrarii de pilule
anticonceptionale?
Se recomanda un control la 3 luni dupa inceperea administrarii de pilule
anticonceptionale. Cu aceasta ocazie se poate masura din nou tensiunea arteriala, poti
primi sIaturi suplimentare si pot Ii evaluate eventuale problemele care au aparut.
Daca nu se constata probleme deosebite, poti lua pilule pana la 12 luni Iara pauza.
Un alt control este indicat doar daca apar probleme intre timp.
Ce este bine sa mai stii?
153
Pilulele anticonceptionale trebuie administrate in Iiecare zi, cate o pilula o data,
aproximativ la aceeasi ora, timp de 21 zile consecutive.
Daca iei pilulele consecvent si corect, eIicacitatea lor contraceptiva este de peste
99 , chiar si in perioada celor 7 zile de pauza.
Nu este recomandat sa uiti a lua pilulele. Totusi, daca uiti sa iei o pilula in cursul
unei Iolii, eIectul contraceptiv nu este pierdut. Daca uiti sa iei mai multe pilule in cursul
unei Iolii, este recomandat sa discuti cu medicul
Daca ai varsaturi in primele 2 ore de la administrarea pilulei, este recomandat sa
iei o alta pilula cat mai curand posibil.
Daca iei antibiotice, este recomandata utilizarea de masuri contraceptive
suplimentare, cum ar Ii prezervativul, pe toata durata tratamentului plus 7 zile dupa
terminarea tratamentului antibiotic. Daca au ramas mai putin de 7 pilule in Iolie dupa
terminarea antibioticelor, este recomandat sa omiti intervalul de pauza de 7 zile si sa
treci imediat la o noua Iolie de pilule. Daca iei acelasi antibiotic mai mult de 3
saptamani, nu mai ai nevoie de masuri suplimentare de contraceptie.
Este recomandat sa iei timp de cel putin 3 luni acelasi tip de pilula contraceptiva
pana decizi sa treci la alt tip de pilula sau la o metoda contraceptiva alternativa.
Daca doresti protectie contra bolilor cu transmitere sexuala (BTS), este
recomandat sa utilizezi suplimentar prezervativul.

S-ar putea să vă placă și