Sunteți pe pagina 1din 20

PROIECT MANAGEMENT PRIVIND ANALIZA SITUATIEI ECONOMICO-FINANCIARE SI EVOLUTIA VIITOARE A SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA

A. DESCRIEREA SITUATIEI ACTUALE A SPITALULUI I. Date generale privind activitatea si structura spitalului Scurt istoric Spitalul a fost construit din temelii in perioada 1922-1927 de medicul de origine franceza Charles Laugier, pe un teren pus la dispozitie de doamna Maria Pop, avand ca activitate izolarea si tratarea bolnavilor cu tuberculoza pulmonara din aceasta zona a Olteniei. Unitatea a functionat sub denumirea de Sanatoriu TBC pana la data de 27.01.2001, cand prin Ordinul MSF nr. 99, s-a transformat in Spital Judetean de Pneumoftiziologie Leamna, aceasta fiind unitatea spitaliceasca cu cea mai mare capacitate de profil din judet (200 paturi). In prezent, unitatea are ca specific izolarea si tratarea bolnavilor de tuberculoza din judet si in unele cazuri din judetele limitrofe (cazuri noi, recaderi, recidive, esecuri terapeutice, cronici) pana la negativarea constanta a acestora, dar si investigarea si tratarea celorlalte afectiuni respiratorii netuberculoase. Amplasat la circa 8 km, de municipiul Craiova, intre satele Leamna de Sus si Leamna de Jos, din comuna Bucovat, spitalul a oferit si ofera o adresabilitate si conditii climatice deosebite comparativ cu alte unitati similare din zona si chiar din tara. Factorul pedoclimatic are un rol adjuvant,alaturi de conditiile de cazare si hrana, fiind cunoscut faptul ca TBC-ul este boala sariciei si a mizeriei. Actual, tratamentul de baza in tuberculoza pulmonara este chimioterapia antibacilara supravegheata prin Programul National de Prevenire si Control al Tuberculozei. Structura si capacitatea spitalului Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna, cu o capacitate de 154 paturi, este mprit n trei secii medicale ( sectia I - 50 paturi, sectia II 50 paturi, sectia III 54 paturi ). Incepand cu anul 2007 cele 154 de paturi, impartite in trei sectii medicale, au fost impartite pe tipuri de afectiuni : pneumologie (acuti) si compartimentTBC (cronici).
1

Sectia

Total numar paturi sectie 50 50 54 154

Sectia 1 Sectia 2 Sectia 3 TOTAL

Sectie Pneumologie (numar paturi) 24 24 26 74

Compartiment TBC (numar paturi) 26 26 28 80

Cele trei sectii sunt conduse fiecare de un medic primar, unde i desfoar activitatea - 12 medici .fata de 13 aprobate - 37 asistente..fata de 40 aprobate - 14 ngrijitoarefata de 15 aprobate - 17 infirmiere..fata de 17 aprobate Spitalul PNF Leamna are n componen urmotarele : - 3 cabinete medicale dotate cu aparatur corespunztoare, nu de nalt performan dar care confer calitate actului medical, printe altele : aparate de pneumotorax, aparate pentru punie pleural prin aspiraie, negatoscoape, oxigenoterapie. - Birou de internri cu dotare corespunztoare. - Camer de primire urgene corespunztoare. - Laborator radiologie dotat cu un generator de raze x de tip Diagnomax M125, cu posibiliti de grafie, scopie i tomografie, autorizat de CNCAN. Acest laborator este condus de un medic primar i deservit de un asistent de specialitate unde anual se efectueaz circa 1500 radiografii, 300 radioscopii i 150 tomografii. - Laborator de analize medicale deservit de un medic, doi biologi un chimist si un asistent de laborator, unde se efectueaz analize pentru depistarea baciliului Koch dar i analize chimice ale sngelui, examene de urin i examene hematologice. Laboratorul este dotat cu analizor automat de hematologie, microscop cu fluorescen, camer termostat pentru culturi, fotometru, centrifug, termostat, etuve, balane analitice etc. Anual se efectueaz circa 9100 spute pt. BK, 9400 culturi BK., 210 antibiograme, 6300 analize chimice ale sngelui, 360 examene de urin, 4400 examene hematologice. - Laborator de explorri funcionale respiratorii deservit de dou asistente atestate n acest profil. Este dotat cu un aparat Eutest unde anual se fac cca. 9500 probe funcionale respiratorii.

- Farmacia cu circuit nchis are ca scop asigurarea cu medicamente i alte produse farmaceutice. Este deservit de un farmacist, angajat pe perioada determinata ,2 asistente de farmacie. - Din componena spitalului mai fac parte camera de gard, vestiare pentru personalul medico-sanitar, 8 grupuri sanitare, 2 bi pentru bolnavi, magazie pentru haine bolnavi, depozit farmacie, arhiv . La buna desfurare a activitii din spital i aduc contribuia i celelalte sectoare ca: serviciul financiar contabilitate, biroul resurse umane, biroul aprovizionare,compartiment achizitii publice, compartiment CPCIN, formaia de muncitori si blocul alimentar cu activitati de pregatirea si servirea mesei pentru bolnavi. Mincarea se prepara in bucataria spitalului unde se poate prepara hrana pentru 200 de persoane, aceasta avnd dotrile necesare, dar cu uzura avansata. n sala de mese modernizat corespunztor, pot servi masa cca. 80 bolnavi / serie. n ceea ce privete utilitile, sunt asigurate cu fore proprii, astfel: - Apa este asigurat din surs proprie, (pu forat cu adncimea de 92 m. pomp sumersibil HEBE de 13,5 kw, Q=7l/s), iar nmagazinarea ei se face ntr-un castel de beton, avnd capacitatea de 40 m3. -Caldura este asigurata de centrala spitalului ,achizitionata de Consiliul Judetean in anul 2010 si data in folosinta spitalului. Resurse umane. La aceasta data in spital isi desfasoara activitatea un numar de 126 persoane dupa urmatoarea structura :

Categorie de personal

Normat

Aprobat

Ocupat

Medici Alt personal cu studii superioare Personal sanitar mediu Infirmiere Ingrijitoare brancardieri TESA deservire muncitori

14 5 55 20 15 3 18 2 32
3

13 5 40 17 15 1 18 2 21

12 5 37 17 14 1 17 2 21

Pondere ocupat fata de normat 85% 100% 67% 85% 93% 33% 94% 100% 65%

Pondere ocupat fata de aprobat 92% 100% 92% 100% 93% 100% 94% 100% 100%

TOTAL

164

132

126

76%

95%

Analiza activitatii spitalului Analiza activitatii spitalului se face in baza indicatorilor de performanta care trebuie sa reflecte calitatea ingrijirilor medicale la nivelul standardelor cerute de legislatia in vigoare si a tuturor servicilor furnizate pacientilor internati. Indicatori ai activitatii spitalului : indicatori economico-financiari, indicatori de management ai resurselor umane, indicatori de utilizare a serviciilor, indicatori de calitate.
Nr. crt INDICATORI/CRITERI VALOARE INDICATOR Cf. ord.MSP realizata 1567/14.09.2007 la 30.06.2010 VALORI PROPUSE ANUL 2010 PUNCTAJ

1. 2.

3.

4.

A. INDICATORI DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE Proportia medicilor din 7,11 9,52 6.72 total personal Proportia personalului 52,4 42,86 43.7 medical din totalul personalului angajat al spitalului Proportia personalului 16,7 31,48 23.08 medical cu studii superioare din totalul personalului medical Numarul madiu de consultatii/medic in ambulatoriu

1. 2.

B. INDICATORI DE UTILIZARE A SERVICIILOR Durata medie de spitalizare 20.2 16.72 18.02 pe spital sip e fiecare sectie Rata de utilizare a paturilor 80 97.31 97.26 pe spital sip e fiecare sectie Indicele de compexitate al cazurilor pe spital sip e fiecare sectie 0.484 -

3.

4.

Procentul pacientilor cu interventii chirurgicale din totalul pacientilor externati din sectiile chirurgicale

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. 10. 11. 12. 13. 14.

C. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI Executia bugetara fata de 93.61 67.7 98 bugetul de cheltuieli aprobat Procentul veniturilor propii Valoare spital 3.74 3 din totalul veniturilor spitalului-altele decit contracte CAS Procentul veniturilor propii Valoare spital 96.26 97 din totalul veniturilor spitalului-contracte CAS Procentul cheltuielilor de 63.93 74.67 78 personal din totalul cheltuielilor spitalului Procentul cheltuielilor cu 30.63 25.33 18.5 bunuri si servicii in totalul cheltuielilor spitalului Procentul cheltuielilor cu 5.61 1.75 3.5 medicamente din totalul cheltuielilor spitalului Procentul cheltuielilor cu 18.32 6.93 7 medicamente din totalul cheltuieli bunuri si servicii Procentul cheltuielilor de 4.62 capital din totalul cheltuielilor Costul mediu /zi spitalizare 13.97 162 170 Costul mediu /bolnav Costul mediu /pat Cost medicamente/zi spitalizare Cost medicamente/ bolnav Cost medicamente/pat 2897 28288 4.38 79 768

1.

Rata mortalitatii intraspitalicesti pe total spital sip e fiacre sectie

D. INDICATORI DE CALITATE 1.58 1.3

1.36

2.

3.

4.

Rata infectiilor nozocomiale pe total spital sip e fiecare sectie Indicele de concordanta intre diagnosticul la internare si diagnosticul la externare Numar de reclamatii/planger ale pacientilor

Valoare spital

1.8

Valoare spital

86.15

88.48

Valoare spital

E. CRITERII GENERALE DE MANAGEMENT 1. 2. 3. 4. Planificare Organizare Coordonare Control

II. Situatia economico-financiara a spitalului Date generale Modul de finantare a unui spital poate avea repercursiuni importante in calitatea serviciilor medicale acordate persoanelor asigurate. Stabilirea politicii de dezvoltare si calitatea actului medical este legata in primul rand de existenta surselor financiare fara de care orice politica, cat de bine conceputa, nu poate fi aplicata daca nu are si resurse financiare. Spitalul PNF Leamna, ca si celelalte spitale, isi procura resursele din servicii medicale furnizate asiguratilor, face parte din mecanismul financiar al sectorului public in care se cuprinde : - elaborarea bugetului - executia bugetara - incheierea exercitiului financiar - raportarea executiei bugetare la institutiile in drept. Fazele principale ale elaborarii de catre spital a bugetului propriu, ca de altfel toate institutiile publice, sunt : a) faza de elaborare a proiectului de buget propriu ; b) faza de definitivare a bugetului de venituri si cheltuieli dupa aprobarea prin lege a bugetului de stat si a bugetului fondurilor speciale . Spitalul PNF Leamna este conceput ca institutie autonoma de interes public care functioneaza pe baza bugetului propriu de venituri si cheltuieli. Finantarea spitalului se asigura din venituri realizate in raport cu serviciile medicale furnizate pe baza contractelor incheiate cu Casa
6

de Asigurari de Sanatate, conform ontractului cadru si a normelor de aplicare a acestuia elaborat de CNAS si Colegiul medicilor din Romania cu acordul Ministerului Sanatatii si Familiei. Obiectivul principal al spitalului il constituie obtinerea veniturilor pe baza carora se asigura efectuarea cheltuielilor legate de acordarea asistentei medicale a bolnavilor internati. Serviciile medicale spitalicesti de care beneficiaza asiguratii sunt : -consultatii, investigatii, stabilirea dignosticului, tratament medical si recuperator, ingrijiri medicale, medicamente si materiale snitare, altele decat cele prevazute a fi platite prin Programul National de Prevenire si Control Tuberculozei, cazare si masa, recomandare la externare. Bugetul de venituri si cheltuieli se intocmeste anual in baza contractelor incheiate cu CAS Dolj, dupa natura veniturilor pe surse de finantare si cheltuieli repartizate pe articole si alineate. Analiza veniturilor spitalului in anul 2010 I. La capitolul Venituri se cuprind urmatoarele resurse : 1. Venituri proprii din care : a) venituri din contravaloarea serviciilor medicale ce se contracteaza cu Casa de Asigurari de Sanatate, ce detin ponderea cea mai mare in cadrul veniturilor totale. Evaluara acestor surse necesita efectuarea de calcule pentru stabilirea sumelor estimate a se incasa din contractele cu Casa de Asigurari de Sanatate pe baza : - tariful / zi de spitalizare pentru servicii medicale, se negogiaza cu Casa de Asigurari de Sanatate, acesta avand la baza o nota de fundamentare. - nr. de cazuri externate negociat - durata optima de spitalizare care este prevazuta in anexa nr. 20 la Ordinul Ministrului Sanatatii si a Presedintelui CNAS pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului Cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale (40 zile). b) venituri din contractele incheiate cu , din fonduri cu destinatie speciala ( Program de prevenire si controlul tuberculozei) ; c) venituri primite din subventii de la Bugetul de Stat pentru plata cheltuielilor de personal pentru medicii cu practica supravegheata. d) venituri incheiate cu DSPdin sumele alocate de la Buget deStat La data de 01.07.2010 conform OUG 48/2010 privind descentralizarea spitalelor s-a efectuat trecerea acestora din administrarea Ministerului Sanatatii in subordinea Consiliului Judetean. Astfel, la data de 30.06.2010 s-a incheiat protocolul de predare-primire intre DSP Dolj si Consiliul Judetean, avand in vedere : OUG 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile

administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a Hotararii de Guvern nr. 529/2010. Datele cuprinse in protocolul de predare-primire provin ca urmare a inventarierii elementelor de activ si de pasiv la data de 30.06.2010 in baza situatiilor financiare la acea data. De asemenea s-au stabilit prevederile bugetare la capitolul de venituri si la capitolul de cheltuieli ramase pentru perioada 01.07.2010-31.12.2010, rezultate din bugetul aprobat pe anul 2010. De asemenea s-au stabilit drepturile si obligatiile financiare rezultate din activitatea desfasurata de Spitalul PNF Leamna la aceea data. Situatia financiara a Spitalului PNF Leamna la data de 30.06.2010 Bugetul de venituri si cheltuieli defalcat pe surse de venituri si cheltuieli la data de 30.06.2010 SURSA DE FINANTARE Din contractele cu Cas Dolj Venituri din actele aditionale la contractele incheiate, din fonduri cu destinatie speciala Venituri din subventii de la B.S. TOTAL VENITURI CHELTUIELI 5.720.502 6.009.567 190.000 190.000

203000 6.113.502

203.000 6.402.560

Din bugetul aprobat (6.113.502) s-au consumat pina la data de 30.06.2010 ,sub forma de finantari primite suma 4.041.847.35 FINANTARI
Sold la 31.12.2009 1.Serviciimedicale contractate CAS Dolj din care:
Chelt. de personal Chelt. Cu bunuri si servicii d.c.
- medicamente

PLATI
4.133.416

CHELTUIELI
4.160.762

289.064 3.844.352

3.062.770 781.582
56.548

3.062.770 1.070.646
56.548

3.110.718 1.049.835
75.445

2.Program TBC 3.Subventii de la B.S. TOTAL

26.495 171.000

26.495 171.000

59416 135.036

4.330.912

4.330.912

4.356.420

La negocierea bugetului de venituri si cheltuieli suma solicitata conform proiectului de venituri si cheltuieli fundamentat a fost de 4474570 lei astfel : 1393(nr. cazuri externate)*80.32 lei (tarif/zi de spitalizare)*40 (durata optima de spitalizare), iar suma negociata cu conducerea Casei de Sanatate a fost de 3675367.88 lei astfel : - perioada ianuarie-aprilie 2006 : 579(nr. cazuri externate)*59.34 lei (tarif/zi de spitalizare)*40 (durata optima de spitalizare); - perioada mai-decembrie 2006 : 820(nr. cazuri externate)*71.78 lei (tarif/zi de spitalizare)*40 (durata optima de spitalizare). - total buget aprobat 2006 : 1389(nr. cazuri externate)*67.63 lei (tarif/zi de spitalizare)*40 (durata optima de spitalizare) = 3675367.88 lei. Situatia bugetului aprobat pe anul 2006, finantarilor conform contractului si a serviciilor realizate : RON Trimestrul Buget Finantare Servicii realizate aprobat conform contract Trim.I 1012734,00 1012734,00 1217656,80 Trim.II 1109423,42 1108944,40 1404640,00 Trim.III 1084601,06 1146952,80 1326494,40 Trim.IV 837063,21 TOTAL 4043821,69 3268631.20 3948791,20

La finele trimestrului III 2006 suma contractata conform contractului incheiat cu CAS Dolj nr 241 a fost de 3268631.20 lei pentru un numar de 1138 cazuri externate negociate iar suma realizata la numarul de 1489 cazuri externate realizate a fost de 3948791.2 lei, diferenta de 680160 lei urmand a fi regularizata la finele lunii octombrie. La bugetul de venituri si cheltuieli aprobat in luna aprilie 2006 (3675367.88 lei ) s-au incheiat acte aditionale in luna iulie 2006, ca urmare a serviciilor medicale realizate peste valoarea contractului in cuantum de 368453.81 lei, rezultand astfel un buget de venituri si cheltuieli aprobat in suma de 4043821.69 lei defalcat pe surse de venituri conform tabelului : RON Venituri pe surse de venit Prevederi anuale Total venituri proprii din care : 4226409.31 Venituri din contractele cu casele de asigurari de 4043821.69 sanatate Venituri din fonduri speciale pentru programe de 22652.62
9

sanatate Venituri din bunuri primite cu titlu gratuit prin 109935.00 programme de sanatate Subventii de la bugetele locale pentru spitale 50000.00 Ponderea veniturilor pe surse de venituri, in total venituri, anul 2006 : - Venituri din contr. incheiate cu CAS Dolj reprezinta 95.7% din care : - cheltuieli de personal 60% - chelt. cu medicamente si mat. sanitare(exclusiv PN 1.3.) 5% - cheltuieli cu bunuri si servicii 31% -Venituri din actele aditionale incheiate pentru fonduri cu destinatie speciala pentru materiale sanitare (Program de prevenire si control al tuberculozei) reprezinta 0.5% -Venituri primite cu titlu gratuit prin prog. de sanatate reprezinta 2.6% - Venituri primite de la bugetul local reprezinta 1.2% Analiza cheltuielilor spitalului. Cheltuielile spitalului se clasifica dupa continutul lor astfel : - Cheltuieli functionale; - Cheltuieli economice. Cheltuielile functionale arata in toate cazurile destinatia fondurilor in raport cu functionalitatea spitalului si se clasifica in capitole si subcapitole astfel: - Capitolul reprezinta destinatia generala a cheltuielilor : 66.10 Sanatate; - Subcapitolul individualizeaza cheltuielile pe anumite tipuri de unitati care se cuprind in sistemul capitolului : 01 Spitale; Cheltuielile economice reprezinta clasificarea acestora din punct de vedere al continutului economic al cheltuielii respective si se impart in mai multe subdiviziuni : - titlul cheltuieli de personal; - titlul cheltuieli materiale si servicii; - titlul cheltuieli de capital. Fiecare titlu de cheltuieli se desfasoara in subdiviziuni analitice si anume articole care sa asigure o mai buna cunoastere a continutului cheltuielilor. Articolele pot avea ca subdiviziuni Alineate. La capitolul Cheltuieli ale bugetului spitalului se cuprind cheltuielile corespunzator surselor de acoperire si anume : a)cheltuieli din venituri proprii. La determinarea cheltuielilor se urmareste incadrarea acestora in limita veniturilor prevazute, asiguranduse in acest mod echilibrul financiar. Cheltuielile se dimensioneaza in bugetul propriu pe baza de calcule analitice, la nivelul titlurilor, articolelor si alineatelor : - cheltuieli cu salariile ( 1922580 lei ) se pot prevede in buget in cadrul statului de functii;
10

- contributiile pentru asigurarile sociale de stat, fondul de somaj, asiguraile sociale de sanatate, contributia pentru fondul de risc si accidente,contributii pentru concedii si indemnizatii ( 693180 lei ). Calculul acestora in functie de totalul cheltuielilor cu salariile; - cheltuieli cu alimentatia pacienilor pe timpul internarii ( 515760 lei ), care au o pondere insemnata in totalul cheltuielilor. S-au determinat pe baza numarului de zile de spitalizare si cuantumul alocatiilor de hrana prevazut in reglementarile legale ; - cheltuieli cu medicamente si materiale sanitare ( 203147 lei ). Reprezinta un post important in buget si s-au determinat in urma calculelor detaliate pe fiecare sectie ; La stabilirea cheltuielilor de hrana, medicamente si materiale sanitare s-a avut in vedere si posibilitatea ca o parte din acestea sa fie acoperita prin utilizarea stocurilor aflate in depozitele spitalului. Stocurile nu trebuie sa depaseasca mai mult de necesarul pe doua-trei luni, in fuctie de specificul lor. - cheltuieli pentru intretinere si functionare ( 297360 lei ), cuprind in structur incalzirea spitalului, iluminarea si forta motrica, apa, canal, salubritate, posta, telefon, furnituri de birou si materiale de curatenie. In etapa de elaborare a proiectului de buget aceste cheltuieli sau elaborat sub aspectul necesitatii si al eliminarii exagerarilor si risipei, intocminduse programe de aprovizionare cu aceste materiale conform planului de achizitii care sa ofere o imagine completa a cheltuielilor pentru materialele si serviciile necesare. In Programul Anual de Achizitii s-au cuprins principale categorii de materiale cantitativ si valoric comparativ cu anul anterior. - cheltuieli cu materiale si prestari servicii cu caracter functional ( 50440 lei ) cuprind de regula materiale specifice pentru laboratoare (reactivi, chimicale, sticlarie, radiologie, piese de schimb pentru repararea echipamentelor, servicii prestate de terti pentru serviciile respective) ; - cheltuieli cu obiectele de inventar de mica valoare sau scurta durata ( 220000 lei ), cuprind costul lenjeriei si accesoriilor de pat, echipamentului specific care se acorda personalului pe baza de normative, alte obiecte de inventar de mica valoare necesare activitatii. - cheltuieli cu reparatii curente ( 332560 lei ) ; b)cheltuieli din venituri din fonduri speciale - cheltuielile cu materiale sanitare procurate din fonduri speciale pentru Controlul si Combaterea Tuberculozei ( 22653 lei ) ; c)cheltuieli din veniturile primite de la Bugetul Local - cheltuieli cu reparatii curente ( 50000 lei ) cuprind cele care se refera la reparatiile curente ale cladirilor. In acest scop, compartimentul specializat al spitalului a facut propuneri axate pe obiective concrete. Aceste cheltuieli sunt suportate din veniturile primite de la Bugetul Local.
11

Situatia economico-financiara in baza executiei bugetare la finele trimestrului III atat la capitolul de venituri defalcate pe surse de provenienta cat si la capitolul de cheltuieli defalcate pe articole si alineate , se prezinta astfel : RON titlu art Denumire articol Buget Chelt. Cons. aprobat efectiva mediu 9 luni lunar II.TOTAL CHELT.DIN 4530030 3168406 352045 VENITURI PROPRII din care: 01.Cheltuieli curente 4530030 3168406 352045 10 TITL I.Cheltuieli de personal 2775760 2168546 240949 din care : 01 Cheltuieli cu salariile 1922580 1528789 169865 02 Cheltuieli cu tichetele de masa 160000 120477 13386 03 Contributii 693180 519280 57698 20 TITL II Bunuri si servicii 1754270 999860 111096 01 Bunuri si servicii 365390 332391 36932 02 Cheltuieli cu reparatii curente 382560 111433 12381 03 Cheltuieli cu hrana 515760 323578 35953 04 Cheltuieli cu medicamente si 225800 164840 18316 materiale sanitare 05 Cheltuieli cu obiectele de 220000 46186 5132 inventar de mica valoare sau scurta durata 09 Materiale laborator 8310 4887 543 13 Pregatire profesionala 12000 8192 910 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 24450 8354 928 Propuneri de imbunatatire a finantarii spitalului - Implementarea unui plan anul de furnizare a serviciilor medicale (tipuri si numar de servicii ) care sa satisfaca cerintele cerute de standardele europene capabile sa atraga un numar mare de pacienti, dat fiind faptul ca o data cu reforma in domeniul sanatati a aparut piata serviviilor medicale in care spitalul ofera, in conditi de concurenta, servicii spitalicesti ; - Angajarea cheltuielilor sa se efectueze cu mare simt de raspundere in folosul actului medical. Aceasta problema capata un interes general pentru colectivele de salariatii avandu-se in vedere ca rationalizarea cheltuielilor pe locuri de consum si pe ansamblul institutiei se rasfrange pozitiv asupra politicii de finantare a spitalului ; - Stabilirea politicii de dezvoltare si calitate a conditilor hoteliere este strans legata, in primul rand de existenta si atrageraea resurselor financiare ;
12

- Stabilirea unui plan de dezvoltare profesionala a personalului angajat, la toate nivelurile, care sa asigure calitatea actului medical ; - Dezvoltarea unui organism de monitorizare a calitatii spitalicesti ; - Asiguraea unei bune strategii de reorganizare, prin care persoanele internate vor primi tratament intensiv in cadrul unui spital bine dotat avand la dispozitie o gama larga de modalitatii de diagnostic si tratament cu implicatii directe asupra cresteri numarului de servicii medicale.

3. MSURI PENTRU RELIZAREA ECHILIBRULUI FINANCIAR

Stabilirea politicii de dezvoltare i calitate a actului medical este legat n primul rand de asistena surselor financiar fr de care orice politic ct de bine conceput nu poate fi aplicat, dac nu are i resurse financiare, domeniu care este cel mai puin clasificat din pumct de vedere al regimului juridic. In noile condiii ale reformei sanitare din Romania au fost introduse modificri eseniale in finanarea activittii spitalelor, este normal c efectele reformei s ating in mod specific i activitatea spitalelor. Cand abordm problema finantrii spitalelor avem n vedere n primul rnd rolul spitalelor n cadrul reformei. Spitalul PNF este conceput ca institutie autonom de interes public care fumcioneaz pe baza bugetului propriu de venituri si cheltuieli. Acest concept legiferat privind organizarea, fumctoinarea i finanarea spitalelor a schimbat fundamental sistemul de finanare care se bazeaz pe interesul i iniiativa spitalelor de a-i procura resursele financiare pentru furnizori servicilor medicale necesare persoanelor asigurate.

3.1 Implicatiile finanrii spitalelor din venituri propri

Trecerea de la sistemul de finanare centralizat din bugetul de stat, la finanarea din venituri propri reprezint o schimbare substanial ce are implicai deosebite asupra intergi activitti i anume: - spitalul a devenit unitate prestatoare de servici medicale, fiind interesat s-i vnda serviciile contra cost caselor de asigurri de
13

sntate pe baz de contracte, care se ntocmesc n acest scop ntre pri; - spitalul i desfoar activitatea pe principiul eficienei, avanduse n vedere c odat cu reforma n domeniul snti a aprut piaa servicilor medicale n care spitalul ofer, n condiii de concuren ( cu tarife diferite), servicii medicale. n aceast situaie va avea acces spitalul care va oferi servicii medicale de calitatea cea mai bun, cu tarifele cele mai competitive ; - sistemul de finaare din venituri proprii determin modificri importante n politica de conducere i administrare a activiti spitalului, deoarece managerii i concentreaz atenia, n mod special, pe organizarea ct mai bun a furnizri serviciilor medicale, cu efecte pozitive aspra utilizrii resurselor umane i financiare; - utilizarea n condii de eficien maxim a veniturilor proprii devine problema central pentru funcionarea spitalului, prin asigurarea unui echilibru intre venituri i cheltuilei; - angajearea cheltuielilor este necesar s se efectueze cu mare sim de rspundere n folosul actului medical Aceast problem capt un interes general pentru colectivele de salariai, avndu-se n vedere c raionalizarea cheltuielilor pe locuri de consum i pe ansamblu instituiei se rsfrnge pozitiv asupra politicii salariale i de dezvoltare. - Aezarea n practic a noului sistem de finanare necesit timp i oameni capabili s neleag obiectivele sistemului, pe baza crora s stabileasc strategia cuvenit i de perspectiv, pe care trebuie s o aplice. n acest cadru, are o mare importan cu ce echip de specialiti nelege fiecare manager s lucreze, ntruct problemele curente ale acordrii asistenei medicale, persoanelor asigurate, implic obiectivitate i transparen.

3.2 Msuri de eficien pentru realizarea echilibrului financiar

Prezentm mai jos principalele msuri de eficien pentru realizarea echilibrului financiar : - Putem desfura o activitate corespunztoare cerinelor actuale n vederea asigurrii calitii actului medical cu personalul existent, care la ora actual este mult sub normativul aprobat de MS fr a face alte angajri. n acest mod nu vom afecta drepturile salariale, sporurile personalului i ne putem ncadra n BVC aprobat, la capitolul cheltuieli de personal;
14

- Nu se vor face angajamente de plat dect n limita BVC aprobat cu respectarea OG 1792 privind angajarea, lichidarea i ordonanarea la plat; - Toate aprovizionrile se vor face cu respectarea legislaiei n vigoare asigurnd transparen maxim prin anun n pres pentru toate produsele, (excepie fcnd cele achiziionate electronic), acestea putnd fi selectate i achiziionate la preul cel mai mic, dar i innd cont de calitatea acestora; - Analiza periodic a structurii cheltuielilor i consumurilor i adaptarea acelor msuri menite s elimine orice risip; - Se va acorda o mare atenie reducerii consumurilor de orice natur n toate sectoarele de activitate i se va aciona cu maxim eficien pentru obinerea i meninerea la cote ct mai ridicate a actului medical; - Toate lucrrile de reparaii curente precum i unele lucrri mai complexe (reparaii, tencuieli, faianare, montare de gresie, reparaii la instalaii electrice, de nclzire i sanitare), vor fi efectuate cu personalul unitii pentru realizarea de economii i folosirea acestor fonduri n alte scopuri (procurarea de medicamente, alimente, combustibil etc.); - Antibioticele i medicamentele simptomatice achiziionate prin licitaie electronic vor fi numai produse autohtone care sunt mult mai ieftine i au eficiena scontat; - ntotdeauna medicamentele tuberculostatice vor fi administrate strict supravegheat, cadrele medico-sanitare vor face permanent educaie sanitar bolnavului cu TBC pulmonar privind respectarea schemei terapeutice att n perioada de spitalizare ct i n ambulatoriu; - Permanent cadrele medicale sunt instruite pentru a respecta normele de etic i deontologie medical, de a da dovad de disponibilitate, demnitate i receptivitate la orice solicitare a bolnavului prevenind un comportament necorespunztor i condiionarea actului medical. n urma analizelor efectuate din punct de vedere economic externalizarea serviciilor de paz, curenie, spltorie i prepararea hranei nu ar fi eficient din urmtoarele motive : - specificul activitii unitii (boal contagioas) care presupune respectarea anumitor circuite; - personalul angajat n aceste sectoare (care este cu mult sub limita normativului) are o anumit experien care i permite s-i desfosre activitatea n bune condiii i participe efectiv i la alte aciuni (menionate n fia postului) ntreprinse de conducerea unitii. Managerii trebuie s-i revizuiasc i s-i adapteze gndirea la noile transformri i condiii cunoscnd c merg nainte cei curajoi, capabili s inving obstacolele i s-i realizeze activitatea la parametrii stabilii pe criteriile de eficien i concuren.
15

Avnd n vedere cele prezentate i innd cont c sunt salariat al acestei uniti de 15 ani, din care 12 ani n funcia de director, cunosc foarte bine problemele cu care se confrunt unitatea i acest lucru m ajut pentru luarea celor mai eficiente msuri n vederea rezolvrii cu maxim eficien a acestora. n viitor Spitalul PNF Leamna innd cont de amplasarea zonal n care se afl i de factorul pedoclimatic va oferi o adresabilitate i accesibilitate uoar, condiii hoteliere deosebite, servicii medicale de calitate, disponibilitate i respect din partea cadrelor medico-sanitare fapt ce va atrage un numr mare de solicitani i va asigura realizarea unor indicatori de performan.

B. ANALIZA SWOT A SPITALULUI Instrument ce permite evaluarea mediului inrern si extern al spitalului, in vederea planificarii strategice. a. Evaluarea interna Puncte forte - cresterea eficientei serviciilor medicale prin cresterea responsabilitatii conducerii spitalului in elaborarea de decizii corecte pentru constituirea bugetului de venituri si cheltuieli ; - masuri eficiente pentru realizarea echilibrului financiar ; - incadrarea cheltuielilor prin angajamente de plata, in bugetul de venituri si cheltuieli, cu respectarea legislatiei in vigoare in ceea ce priveste achizitiile publice si plata acestora ; - imbunatatirea infaracstucturi spitalului care consta in intretinerea si dotarea corespunzatoare a cladirii si echipamentelor in vederea obtinerii unui act medical de calitate ; - utilizarea eficienta a resurselor umane ; - achizitiile de orice natura se efectueaza in conditii de transparenta totala cu respectarea legislatiei in vigoare ; - asigurarea conditiilor hoteliere de caliate ; - comunicare perfecta atat in interiorul cat si in exteriorul spitalului. Puncte slabe - dotare tehnica necorespunzatoare; - centralizarea decizilor; - programe ineficiente. b. Evaluare externa Oportunitati: tara europeana, asigurari private , atrageraea oamenilor de afaceri pentru sponsorizare
16

Amenintari: concurenta, interesul de a fi tarnsformat in spital privat. C. PROBLEME CRITICE - dotarea cu o statie de epurare-clorinare si amenajarea spatiului corespunzator (program 2007); - remedierea defectiunilor la instalatia de incalzire (program 2006) ; - lucrari de reparatii exteroare cu termosistem inclus (program 2007); - lucrari pentru reamenajarea cailor de acces din curtea spitalului (program 2007). D. PROBLEMA PRIORITARA A SPITALULUI Dotarea Spitalului PNF Leamna cu o statie de epurare-clorinare si amenajarea spatiului corespunzator. Consideram ca alegerea facuta este fundamentata pe urmatoarele considerente : rolul statiei de epurare este de a aduce apele uzate la parametrii apei potabile.Prin aceasta se previne poluarea mediului apa, aer, sol, curatirea efluentului care se deverseaza in paraul Tejeacu si apei in bazinul hidografic Jiu, si nu in ultimul rand respectarea legislatiei in vigoare. E. PLAN DE MANAGEMENT PENTRU PROBLEMA PRIORITARA 1. Scop : Una si cea mai presanta problema prioritara este dotarea Spitalului PNF Leamna cu o statie de epurare-clorinare si amenajarea spatiului corespunzator. Acest obiectiv are scopul si rolul principal de prevenire si combatere a poluarii mediului din jurul unitatii. Astfel prin cele trei trepte cu care va fi dotata statia : mecanica, biologica si chimica, apele uzate vor sedimenta substantele organice si alte corpuri straine. Prin treapta biologica se urmareste ca apele uzate sa fie curatate cu ajutorul microorganismelor, iar ultima treapta chimica va curate apele uzate in mod chimic prin actiunea substantelor clorigene asupra unui procent mai mic din apele uzate. 2. Obiective Indicatori : Intrucat s-au efectuat determinari ale apelor reziduale prin laboratorul Directiei Apelor Jiu lunar, s-au constatat abateri de la standarde si de la normele europene, cu depasirea concentratiilor maxime ale poluantilor si anume :CBO5; suspensii, reziduu fix si amoniu. Obiectivul principl al statiei de epurare este aducerea valorilor indicatorilor de la nivelul de depasire la valori aflate intre limite minime si maxime la valori normale.De asemenea
17

prin acest obiectiv se impiedica poluarea solului prin ape stagnante si deversarea ecologica a efuentului in paraul Tejeacu 3. Activitati : a)definire statie de epurare definite ca o unitate indispensabila unui spital de monospecialitate TBC si afectiuni inrudite, care are rolul de curatare a apelor reziduale si aducerea acestora la valoarea normala prevazuta in standardele europene, prevenirea poluarii solului si aerului si impiedicarea devarsarii poluantilor. b) incadrare in timp grafic Grant : - trimestrul I 2007 proiectare si studiu de fezabilitate - 2007 2008 executia lucrarii c)resurse necesare umane, materiale, financiare - resursele umane sunt constituite de la Spitalul PNF Leamna si unitatea care executa lucrarea; - resursele materiale vor fi asigurate si gasite la unitatea prestatoare de servicii, de executie a lucrarii; - resursele financiare se vor gasi la sectorul bugetar , la Consiliul Judetean Dolj (in ceea ce priveste proiectarea si studiul de fezabilitate), iar fondurile necesare executie vor venii din programe externe; d)responsabilitati : Conducerea PNF Leamna, Consiliul Judetean Dolj si unitatea executanta 4.Rezultate asteptate - incadrarea in grafic a proiectarii si a studiului de fezabilitate; - finalizarea lucrarii in maximul 2 ani, astfel ca la finele anului 2008 statia de epurare sa functioneze la parametrii proiectati; - ecologizarea terenului din incinta si deversarea apelor uzate in paraul Tejeacu la parametrii corespunzatori. 5. Monitorizare Indicatori : pe toata perioada efectuarii lucrarilor dar mai ales dupa punerea in functiune a statiei de epurare, se vor face lunar si ori de cate ori va fi necesar determinari cu laboratorul, a apelor reziduale, precum si supravegherea desfasurarii lucrarilor in bune conditii, conform etapelor din grafic. 6.Evaluare Indicatori : Directia Apelor Jiu a luat masuri de recoltare de probe de ape reziduale din instalatia de canalizare.Aceasta se realizeaza in fiecare luna, atat in present cand nu se purifica apele prin statie cat si dupa punerea acestora in functiune. Urmare a acestui program se face evaluarea indicatorilor poluanti prin compararea valorilor concentratiei maxime admisibile (CMA) cu valorile obtinute in urma analizelor). Astfel se urmaresc in deosebi CBO5 consumul de oxigen cu CMA = 25;suspensii = 35(60); reziduu fix = 2000; amoniu = 2.0(3.0) UM = mg/litru.

18

Aceasta se va efectua in viitor in mod permanent urmarindu-se eficienta actiunilor de purificare. Actiunea de mnitorizare si evaluare se face in baza unor stasuri precum SR ISO 5815/1998 STAS 6953/1981; STAS 9187/1984; STAS 8683/1970. In final, se urmareste ca apele uzate care se deverseaza in paraul Tejeacu sa fie aduse cat mai aproape de valorile apelor potabile.

19

CUPRINS

A.DESCRIEREA SITUATIEI ACTUALE A SPITALULUI I.Date generale..pag.1 Scurt istoricpag.1 Structura si capacitatea spitalului..pag.1 Resurse umane.pag.2 Analiza activitatii spitalului..pag.2 II.Situatia economico-financiara a spitalului Date generale.pag.2 Analiza veniturilor..pag.3 Analiza cheltuielilorpag.5 Propuneri de imbunatatire a finantarii spitalului...pag.8
III Masuri pentru realizarea echilibrului financiar..pag. 13

B.Analiza SWOT a spitalului Evaloare internapag.16 - puncte forte - puncte slabe Evaloare externapag.16 - oportunitati - amenintari C.Probleme critice.pag.17 D.Problema prioritara a spitalului.pag.17 E.Planul de management pentru problema prioritara Scop ...pag. 17 Obiective indicatori.pag.17 Activitatipag.18 Rezultate asteptatepag.18 Monitorizare indicatoripag.18 Evaluare indicatori..pag.18
20

S-ar putea să vă placă și