Sunteți pe pagina 1din 8

ANTET SPITAL

APROBAT,
MANAGER
.
.....
FIA POSTULUI
ANEX LA CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNC
NR. ...... DIN DATA DE ............................
I.
IDENTITATEA POSTULUI
A. FUNCIA: MEDIC PRIMAR /SPECIALIST
B. NIVELUL POSTULUI: DE EXECUTIE
C. STRUCTURA ORGANIZATORIC: SECIA CLINIC ..........................
D.
GRADUL
PROFESIONAL:
MEDIC
PRIMAR
/
SPECIALIST,
SPECIALITATEA..............
E. PREGTIREA PROFESIONAL NECESAR:
a) DE BAZ
b) DE SPECIALITATE STUDII MEDICALE SUPERIOARE DE LUNGA DURATA
F. EXPERIENA NECESAR: MEDIC PRIMAR/SPECIALIST CU VECHIME IN
SPECIALITATE DE MIN. 5 ANI, SUPRASPECIALIZARE SI COMPETENTE, DUPA
CAZ
G. COMPETENE I STANDARDE DE PERFORMAN ASOCIATE
POSTULUI:
- ndeplinirea sarcinilor de serviciu n condiiile utilizrii eficiente a resurselor
materiale, umane si financiare;
-desfurarea unui volum mare de activiti cu grad ridicat de stres
profesional
-asigurarea unui act medical de calitate, cu acuratee i eficient, fr
disfuncionaliti i erori, n timp real, util i oportun;
-alegerea de soluii corecte n condiii de ridicat ncertitudine;
-stabilirea de protocoale perioperatorii i de terapie intensiv n condiiile
utilizrii unui raport optim de eficien / cost;
-capacitatea de a actiona n echip;
H.
DIFICULTATEA
OPERATIUNILOR
SI
RESPONSABILITATEA
IMPLICATA:
-complexitate i dificultate ridicat a operaiunilor de efectuat (evaluare rapid
a pacientului critic, evaluare preanestezic a bolnavului chirurgical, ncadrarea
intr-un
plan
minim
de
investigaii
pentru
asigurarea
acurateii
diagnosticului, );
-efort intelectual prelungit n condiii de stres;
-volum mare de activiti;
-desfasoara un act medical de calitate in conditiile respectarii drepturilor
pacientului;
-respecta confidenialitatea actului medical si a datelor personale ale
pacientului;
-atitudine respectuoas i condescendent fa de pacient i patologia
acestuia;
Pagina 1 din 8

II.
DATE SPECIFICE OCUPANTULUI POSTULUI
A. DATE DE IDENTITATE: (nume, prenume) .................................,
CNP ................................., domiciliat() n ......................, sectorul .....,
Strada........................ nr. ......., Bl. ......., scara ......, et. ..., ap. ..., posesoare a
crii de identitate seria ... nr. ............., eliberat de ...................... la data
de ......................,
B. INTEGRAREA N STRUCTURA ORGANIZATORIC:
a) RELAII IERARHICE
1. De subordonare:
- implicit Manager, Director Medical
- direct Seful sectiei
- general nu este cazul
2. Are n subordine: medici specialisti si rezidenti (daca este medic
primar), medici rezidenti (daca este medic specialist), personalul medical asistenti si auxiliar (infirmiere, ingrijitoare) angrenat conform distribuirii
personalului si planificarii timpului de lucru si a activitatilor de catre seful
sectiei
b) RELAII FUNCIONALE
- cu kinetoterapeuii, asistenii medicali debutani i registratorii medicali din
secie
- cu tot personalul din seciile, compartimentele i serviciile din spital
- cu membrii comisiilor / consiliilor, consituite ca structuri functionale distincte
la nivelul spitalului
Pregatire si experienta
Studii superioare de medicina,cu specalizare in domeniul .........
Excelente abilitati de relationare interpersonala, orientare catre pacient
III. ATRIBUII I RESPONSABILITI
a). Responsabilitati specifice/principale:
1. Examineaza bolnavii imediat la internare si completeaza Foaia de observatie in
primele 24 de ore, iar in cazuri de urgenta, imediat, luind in considerare
investigatiile paraclinice din ambulator, atunci cand exista;
2. asigur asistena medical de specialitate a bolnavilor internai n secie;
3. examineaz zilnic si ori de cte ori este nevoie bolnavii internai n sectie i
consemneaz evoluia bolii n FOCG, indica explorarile clinice si paraclinice si
interpreteaza rezultatul examenelor paraclinice, prescrie alimentatia si
tratamentul corespunzator, informeaz despre evoluia bolnavilor distribuii;
4. propune solutii pentru imbunatatirea activitatii de ingrijiri medicale a pacientului;
5. colaboreaza cu medicii altor sectii si laboratoare in vederea stabilirii
diagnosticului si aplicarii tratamentului corespunzator si efectueaz consulturi
interdisciplinare n funcie de nevoi;
6. comunica zilnic medicului de garda bolnavii gravi pe care ii are in ingrijire si care
necesita supraveghere deosebita;
7. aplic procedurile si protocoalele din planul anual de supraveghere si control al
infectiilor nosocomiale;
8. raporteaz cazurile de infectii intraspitaliceti i ia msurile de protejare a
propriilor pacienti;
Pagina 2 din 8

9. consiliaz pacientii, vizitatorii si personalul in legatura cu tehnicile de prevenire a


transmiterii infectiilor;
10.
instituie tratamentul adecvat pentru infectiile existente si ia masurile
ce se impun pentru a preveni transmiterea acestora i altor persoane, in special
pacientilor;
11.aplica regulile stabilite pentru completarea si gestionarea FOCG si a circuitului
acesteia;
12. urmareste introducerea in practica a celor mai eficiente metode de diagnostic
si tratament;
13. implementeaz n activitatea curent ghidurile i protocoalele de practic
medical aprobate precum i celelalte decizii ale consiliului medical;
14. La externare intocmeste epicriza bolnavului, si Scrisoarea medicala catre
medicul de familie cu recomandarile de tratament ale pacientului, recomandari
privind regimul igieno dietetic, si recomandari de tratament dupa externare,
stabileste programarea pacientilor la controlul periodic de specialitate;
15. participa la edinele organizate n scopul asigurrii desfurrii n bune
condiii a activitilor din cadrul sectiei;
16. solicita sprijinul consiliului medical in cazurile bolnavilor cu afectiuni foarte
complexe / severe;
17.

la solicitarea sefului ierarhic, particip la rezolvarea urgenelor medicale;

18. isi dezvolta necontenit pregatirea profesionala prin participarea la cursuri de


perfectionare, simpozioane, congrese etc;
19. Respecta confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor
asigurati, precum si intimitatea si demnitatea acestora.

privitoare

la

20. Particip zilnic la Raportul de Gard, contribuind activ la soluionarea


eventualelor probleme din secie i la mbuntirea continu a activitii
medicale desfurat de ntreg colectivul seciei, n scopul creterii continue a
calitii serviciilor medicale acordate pacienilor.
21. Pe parcursul efecturii serviciului de gard, organizeaz, coordoneaz i
rspunde de ntreaga activitate a personalului mediu i auxiliar cu care lucreaz
n secie.
22. Informeaz medicul ef de secie cu privire la toate problemele aprute pe
parcursul efecturii grzii.
23. Supravegheaza integrarea personalului nou incadrat i activitatea celorlali
angajai n vederea respectarii sarcinilor din fisa postului.
24. Examineaza bolnavii imediat la internare si completeaza foaia de observatie n
primele 24 ore, iar in cazuri de urgenta foloseste investigatiile paraclinice
efectuate ambulator.
25. Examineaza zilnic bolnavii si consemneaza n foaia de observatie evolutia,
explorarile de laborator, alimentatia si tratamentul corespunzator, iar la sfrsitul
internarii ntocmeste epicriza
26. Prezinta medicului sef de sectie situatia bolnavilor pe care i are n ngrijire si
solicita sprijinul acestuia ori de cte ori este necesar,
27. Participa la consulturi cu medicii din alte specialitati si n cazurile deosebite la
examenele paraclinice.
Pagina 3 din 8

28. Comunica zilnic medicului de garda situaia pacienilor pe care i are in grija, ii
prezinta acestuia pe acei pacienti gravi si care necesita o supraveghere si o
ingrijire deosebita.
29. ntocmeste si semneaza condica de medicamente pentru bolnavii pe care i
ingrijeste.
30. Supravegheaza tratamentele medicale executate de cadrele medii, iar la
nevoie le efectueaza personal.
31. Recomanda si urmareste zilnic respectarea regimului alimentar recomandat
bolnavilor.
32. Raspunde de disciplina, tinuta si comportamentul personalului din subordine si
al bolnavilor pe care i are n ngrijire.
33. Asigur continuitatea activitii medicale de specialitate n secie, deservirea
slilor de operaii i orele de contravizit n zilele de repaus sptmnal i
srbtori legale conform Graficului de Grzi ntocmit de medicul ef de secie, cu
respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Sntii nr. 870/01.07.2004 (cu
modificrile i completrile ulterioare), referitor la ,,Regulamentul privind timpul
de munc, organizarea i efectuarea grzilor n unitile publice din sectorul
sanitar.
34. Raspunde de respectarea drepturilor pacientilor cu privire la consimtamantul
scris al acestora pentru recoltarea, pastrarea sau folosirea produselor biologice
prelevate in vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta
trebuie s fie de acord.
35. Controleaz si rspunde de activitile desfurate de personalul seciei pentru
aplicarea si respectarea normelor de prevenire si combatere a infectiilor
nosocomiale, precum i de derularea activitilor proprii seciei stipulate n
Planul anual de supraveghere i control al infeciilor nosocomiale din unitatea
sanitar, conform Ordinului M.S.P. nr. 916 / 27.07.2006.
36. ntocmeste formele de externare sau transfer ale bolnavilor si redacteaza orice
act medical aprobat de conducerea spitalului n legatura cu bolnavii pe care i are
sau i-a avut n ngrijire.
37.
Raspunde prompt la toate solicitarile de urgenta si la consulturile din aceeasi
sectie sau din alte sectii si colaboreaza cu toti medicii din sectiile si laboratoarele
din spital, n interesul acordrii celei mai bune ngrijiri medicale pacienilor.
38. Rspunde de asigurarea calitatii serviciilor din pachetul de baza pentru
asigurati prin respectarea criteriilor elaborate de Ministerul Sntii si C.N.A.S.
(utilizarea n tratamentul aplicat pacienilor numai a medicamentelor din
,,Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman, utilizarea materialelor
sanitare si a dispozitivelor medicale autorizate, conform legii, etc.).
39. Raspunde de intocmirea corecta si completa a foilor de observatie clinica
(FOCG si/sau FSZ), asigura si urmareste stabilirea diagnosticului, aplicarea
corecta a tratamentului medicamentos administrat si a indicatiilor terapeutice,
controleaza efectuarea investigatiilor prescrise conform Normelor metodologice
de aplicare a ,,Contractului cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale
spitalicesti i in concordanta cu principiile economice ale bunei administrari a
sectiei.
40. Codifica la externarea bolnavului toate diagnosticele de boala, de trimitere, de internare, de
externare (principale si secundare), folosind codificarea DRG la FOCG si FSZ, precum si
investigatiile paraclinice efectuate pacientului pe perioada intrenarii, conform normelor in
vigoare;
Pagina 4 din 8

41. intocmeste formele de externare ale bolnavilor si redacteaza orice act medical, aprobat de
conducerea spitalului in legatura cu bolnavii pe care ii are sau pe care i-a avut in ingrijire;
42. raspunde cu promptitudine la toate solicitarile de urgenta si consulturile din aceeasi sectie si
alte sectii si colaboreaza cu toti medicii din sectiile spitalului sau laborator, pentru asigurarea
unui act medical de calitate;
43. se preocupa in permanenta de ridicarea nivelului profesional propriu si contribuie la ridicarea
nivelului profesional al personalului din subordine.
44. Acorda servicii medicale asiguratilor fara nicio discriminare, folosind cele mai
eficiente metode de tratament i depune o activitate permanenta de educatie
sanitara a bolnavilor si apartinatorilor.
45. Face propuneri pentru derularea n cele mai bune condiii a activitii de
educatie si cercetare medicala desfasurat la nivelul sectiei spitalului in
colaborare cu institutiile acreditate.
46. Are drept de semnatura intern si extern. ntocmete, semneaz i parafeaz
Foaia de Observaie i raspunde de nscrierea Protocolului Operator n foaia de
observatie a bolnavului i n Registrul Operaiilor din Blocul Operator (n cazul n
care a fcut parte din echipa operatorie).
47. Raspunde de asigurarea calitatii, securitatii si tratamentului adecvat pentru
pacientii ingrijiti in sectie.
48. Raspunde de respectarea drepturilor pacientilor cu privire la garantarea
confidentialitatii privind datele, in special in ce priveste diagnosticul si
tratamentul.
49. Asigura si raspunde de aplicarea tuturor masurilor de igiena si antiepidemice. Potrivit
prevederilor OMS 916 / 2006 privind prevenirea infectiilor nosocomiale ,medicul specialist
raspunde de ingrijirea adecvata a bolnavilor si de aplicarea corecta a tehnicilor aseptice cit si de
comportamentul igienic al personalului. El raspunde de asemenea de respectarea normelor de
igiena si aplicarea masurilor antiepidemice de prevenire si control a infectiilor nosocomiale in
saloanele repartizate. In acest scop:
are obligatia de a suspiciona infectia, de a o investiga, a o comunice, si a propune tratament;
rspunde de activitile desfurate de personalul propriu al sectiei;
protejeaza proprii lor pacienti de ali pacienti infectati sau de personalul care poate fi infectat;
instituie tratamentul adecvat pentru infectiile pe care le au ei nii i luarea de msuri pentru a
preveni transmiterea acestor infectii altor persoane, n special pacientilor.
50. Participa la acordarea asistentei medicale in caz de dezastre, epidemii si in
alte situatii speciale.
51. Este obligat sa duca la indeplinire in mod responsabil, in limita competentei profesionale si in
conformitate cu prevederile codului muncii, orice alte sarcini date de seful ierarhic superior si de
conducerea unitatii.
1)

In calitate de medic de garda, acesta:


a. Raspunde de buna functionare a sectiilor de aplicarea dispozitiilor prevazute in
Regulamentul de ordine interioara;
b. Efectueaza consulturi interclinice pentru pacientii internati in spitale de alte profile, iar in
unele cazuri efectueaza investigatii specifice paraclinice, ca obligativitate in perioada de
garda;
c. Controleaza la intrarea in garda prezenta la serviciu a personalului medico-sanitar, existenta
mijloacelor necesare asigurarii asistentei medicale curente si de urgenta, precum si predarea
serviciului de cadrele medii sanitare si auxiliare medicale care lucreaza in ture;
d. Supravegheaza tratamentele medicale executate de cadrele medii sanitare;
e. Supravegheaza cazurile grave existente in spital sau internate in timpul garzii, mentionate
in registrul special al medicului de garda;

Pagina 5 din 8

f. Examineaza, in urma consultului, bolnavii prezentati cu bilet de trimitere, precum si


cazurile de urgenta care se adreseaza spitalului, fara bilet de trimitere, si decide in
consecinta;
g. Raspunde de justa indicatie a internarii sau a refuzului acestor cazuri, putind apela la
ajutorul oricarui medic specialist din cadrul spitalului, iar la nevoie chemindu-l de la
domiciliu;
h. Raspunde la solicitarile care necesita prezenta sa in orice sectie a spitalului, in cadrul garzii,
si decide conduita terapeutica ulterioara (cheama la nevoie SMURD);
i. Intocmeste Foaia de observatie a cazurilor internate in garda si consemneaza in Foaia de
observatie evolutia bolnavilor internati si medicatia de urgenta pe care a administrat-o;
j. Acorda asistenta medicala de urgenta a bolnavilor care nu necesita internarea;
k. Ofera sprijin la internarea in alte spitale a cazurilor care nu pot fi solutionate in spital, dupa
acordarea primului ajutor;
l. Anunta cazurile cu implicatii medico-legale medicului sef de sectie, anuntind daca este cazul
toate organele care se impun a fi sesizate in astfel de cazuri potrivit dispozitiilor legale;
m. Intocmeste, dupa 24 de ore, si poate solicita dupa caz autopsia, certificatul medical de deces;
n. Controleaza calitatea mincarurilor pregatite inainte de servirea mesei de dimineata, prinz si
cina;
o. Refuza servirea felurilor de mincare necorespunzatoare, consemnind observatiile in condica
de la blocul alimentar;
p. Verifica retinerea probelor de alimente;
q. Anunta Managerul si autoritatile competente in caz de incendiu sau alte situatii de urgenta
ivite in timpul garzii si ia masuri imediate de interventie si prim ajutor cu mijloacele
disponibile;
r. Intocmeste la terminarea garzii, Raportul de garda in Registrul destinat acestui scop,
consemnind toate cazurile internate pe parcursul garzii pentru spitalizare continua, si
numarul spitalizarilor de zi si al consulturilor medicale efectuate, activitatea din spital pe
timpul garzii, masurile luate, deficientele constatate si orice observatii necesare;
s. Participa la Raportul de garda, in fiecare dimineata, incepand cu ora _____________.
t. Prezinta Raportul de garda.
b). Responsabilitati generale:
Cunoate, respect i asigur respectarea n cadrul sectiei a:
codului de etic i deontologie profesional;
prevederilor
Regulamentului
de
Organizare
i
Funcionare
i
ale
Regulamentului Intern ale institutului;
confidenialitatea tuturor activitilor desfurate la locul de munc, indiferent
de natura acestora;
programul de munc, normele PSI i de securitate a muncii;
Se preocup de asigurarea continuitii i valabilitii documentului care-i
atest apartenena la o organizaie profesional i face dovada in
permanenta a asigurrii de rspundere civil profesional.
supravgheza modul in care se aplica codul de procedura a sisemului de
gestionare a deseurilor periculoase;
aplica procedurile stipulate in codul de procedura a sisemului de gestionare
a deseurilor periculoase;
aplica metodologia de culegerea a datelor pentru baza nationala de date
privind deseurile rezultate din activitati medicale;
desfoar activitatea profesional conform legislaiei n vigoare, respectiv:
o Ordinul M.S.P. nr. 916 / 27.07.2006 privind normele de prevenire i
combatere a infeciilor
nosocomiale i Ghidul practic de management al
expunerii accidentale la produse biologice
o Legea nr. 95 / 2006 privind reforma n domeniul sntii
o Legea nr. 46 / 2003 privind drepturile pacientului
Pagina 6 din 8

o Legea nr. 307 / 12.07.2006 si Ordinul nr. 163 / 28.02.2007 privind


normele generale de prevenire si stingerea incendiilor
o Legea nr. 319 / 2006 privind securitatea i sntatea n munc.
c). Responsabilitati suplimentare:
Desfoar activitate didactica universitara i postuniversitar conform
planificrii stabilite de eful catedrei de profil a UMF Carol Davila;
ndrum pregtirea de specialitate a studentilor si medicilor rezideni conform
planificarii catedrei de profil;
Desfoar activitate de cercetare tiinifica, participnd la studii clinice si de
cercetare i publicnd lucrri de specialitate.
ALTE ATRIBUII:
1) Suplimentar, preia si duce la bun sfarsit toate atributiile oricarui MEDIC SPECIALIST / etc.
(dupa caz) sau PRIMAR din Spital. Preluarea acestor atributii se face in situatia in care ocupantul
postului este in concediu sau in orice alte situatii de forta majora care nu ii permit acestuia sa isi duca
la bun sfarsit atributiile ce ii revin.
Observaii!
In situatii de concediu de odihna, concediu de boala sau alte situatii de forta majora care nu permit
ocupantului postului sa isi duca la bun sfarsit atributiile ce ii revin, acesta este inlocuit de ocupantul postului
de: Medic Specialist / Primar (acesta preluand atributiile ce vizeaza aspectul profesional); de Medic Sef
de Sectie (acesta preluand atributiile ce vizeaza aspectul administrativ si de coordonare a sectiei).

RESPONSABILITI:
1. n raport cu alte persoane:
coopereaza cu ceilalti colegi din institutie;
da dovada de onestitate si confidentialitate vis a vis de persoanele din interior si exterior cu
care se afla in contact;
ocupantul postului este politicos in relatiile cu clientii (pacienti, cadre medicale, terti) atunci cand
poarta conversatii telefonice sau fata in fata cu acestia, dand dovada de maniere si o amabilitate
echilibrata;
acorda aceeasi consideratie drepturilor si intereselor celorlalti, ca si cerintelor personale;
mentine o atitudine echilibrata si ia in considerare ideile si opiniile altora.
2. n raport cu aparatura pe care o utilizeaz
respecta normele de securitate si prescriptiile tehnice in vederea manipularii si exploatarii corecte
a aparaturii din incinta unitatii;
sesizeaza superiorii sau departamentul Administrativ cu privire la orice defectiune aparuta
3. n raport cu produsele muncii
raspunde de asigurarea confidentialitatii datelor.
4. n raport cu securitatea muncii
respecta regulile de securitate a muncii;
poarta manusi in timpul manipularii diferitelor substante / produse din unitatii;
poarta in permanenta halat de protectie si papuci de clinica;
respecta avertismentele cu privire la potentialul de biohazard chimic, electric, microbiologic,
inscrise pe cutiile produselor sau pe instructiunile aparatelor din incinta unitatii;
participa la instruirile specifice de SSM si PSI i respecta recomandarile respective i semneaza
de luare la cunostinta.
5. Privind precizia i punctualitatea
se integreaza in graficul de munca stabilit, nu paraseste serviciul fara aprobarea sefului ierarhic;
solutioneaza la timp cererile ce ii sunt repartizate, si instiinteaza Directorul Medical sau
Managerul cu privire la solutionarea acestora.
6. n raport cu metode / programe
raspunde de implementarea tehnicilor si metodelor moderne de investigare si diagnosticare
pentru imbunatatirea continua a activitatii desfasurate;
participa periodic la cursuri de perfectionare profesionala;
Pagina 7 din 8

discuta cu superiorii sau cu medicii spitalului orice nepotrivire metodologica identificata;


isi desfasoara activitatea in mod responsabil conform reglementarilor profesionale si cerintelor
postului, cu respectarea Regulamentului de ordine interioara, al Codului de Deontologie
Medicala si al Secretului Profesional.

LIMITE DE COMPETEN:
Nu are dreptul de a difuza nici o informatie sau date statistice legate de activitatea curenta a postului, cu
atat mai mult cu cat aceste informatii au un caracter confidential;
Nu colaboreaza si nu ofera informatii catre terti fara acordul conducerii Spitalului.
Prezentul document se constituie n anexa la Contractul Individual de Munc
nr. din data de i a fost ntocmit n 3 (trei) exemplare originale, unul
pentru salariat, unul pentru dosarul de administrare al sectiei i unul pentru dosarul
de personal al salariatului.
MEDIC EF SECIE,
Dr. ............................
SERVICIUL R.U.N.O.S.,
Ref. ........................
Data..

ANGAJAT,

Pagina 8 din 8

S-ar putea să vă placă și