Sunteți pe pagina 1din 15

CABINET MEDICAL DR. NICOARA D. DUMITRU Loc Agnita, str. Noua, nr. 18, jud.

. Sibiu POST DE MUNCA NR. 2: ASISTENT MEDICAL 2.1. PROCESUL DE MUNC Asigura aplicarea corecta a procedurilor de ingrijire a bolnavilor dispuse de medicul specialist. 2.2. ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNC EVALUAT 2.2.1. Mijloacele de !od"c#ie cu care intr n contact i pe care le utilizeaz sunt !esa "arou Seringa #ezin$ectant %i$on &ansament 'ata &enseta (anusi !ise de observatie, instrumente de scris Aparate de monitorizare a starii bolnavilor 2.2.2. Medi"l de $"%c& &rocesul de munca se des$oar )nitatea de asistenta medico sociala, saloane, cabinete de control, o$icii, iluminat natural i arti$icial, ventila*ie natural, contact cu agenti biologici 2.2.'.Sa!ci%a (i !e) o%)a*ili+&#i i des$oar activitatea n mod responsabil, n con$ormitate cu reglementrile pro$esionale i cu cerin*ele postului+ preia pacientii i ac*ioneaz pentru acomodarea acestora la condi*iile de control i de respectare a regulamentelor de organizare i $unc*ionare a unit*ilor+ acorda primul ajutor i c,eam medicul n situa*ii de urgenta+ participa la e-aminarea de ctre medici a pacientilor, in$ormandu.i asupra strii i evolu*iei acestora, i e-ecuta indica*iile medicilor cu privire la e$ectuarea tratamentului i a analizelor medicale, la regimul alimentar i la igiena persoanelor respective+ identi$ica problemele privind ngrijirea pacientilor, stabilesc priorit*ile, elaboreaz i ndeplinesc planurile de ngrijire i evalueaza rezultatele ob*inute+ rspunde de ngrijirea persoanelor supraveg,eate+ supraveg,eaz i asigura alimentarea persoanelor dependente i supraveg,eaz distribuirea alimenta*iei n con$ormitate cu prescrip*iile cuprinse n $oile de observatie+ administreaz personal medicatia, e$ectueaz tratamentele, imunizarile, testarile biologice i altele asemenea, n con$ormitate cu prescrip*iile medicale+ pregtesc materialele sanitare i instrumentarul medical pentru sterilizare+

cunoaste i aplica normele de securitate, manipulare i descrcare a substan*elor stupe$iante, precum i a medicamentelor cu regim special+ participa la acordarea ingrijirilor paliative+ colaboreaz cu asistentii medicali comunitari care i des$oar activitatea n teritoriul n care $unc*ioneaz unitatea de asistenta medico.sociale+ &articip la ac*iunile de instruire organizate de #irec*ia de Sntate &ublic i de /asa de Asigurri de Sntate privind aplicarea unitar a actelor normative re$eritoare la asigurrile de sntate i a actelor normative privind asisten*a medical n 0om1nia+ #es$oara procesul de munc n condi*ii de e$icien* i securitate ma-im, este apt medical 2prin controlul medical la angajare i controalele medicale periodice3 i este instruit 2prin cele trei $orme de instruire3 cu toat legisla*ia de securitate a muncii, cu instruc*iunile speci$ice de securitate a muncii, msurile de prim ajutor, msurile de electrosecuritate, /odul (uncii, consecin*ele necunoaterii i nerespectrii legisla*iei n vigoare, riscurile de accidentare i mbolnvire pro$esional care pot aprea la locul de munc. /unoaste si aplica 2daca este aplicabil3 prevederile planurilor si programelor calitatii. &une la dispozitia inspectorilor 2interni si e-terni3 si auditorilor documentele solicitate in cadrul controalelor4auditurilor. /unoaste si aplica prevederile politicii si obiectivelor in domeniul mediului, a programelor de management de mediu. /unoaste si aplica la locul de munca prevederile interne privind recuperarea selectiva a deseurilor rezultate in urma activitatilor proprii. Actioneaza pentru economisirea resurselor 2energetice si materiale3 si evitarea risipei in cadrul organizatiei. Actioneaza pentru reducerea impactului negativ asupra mediului inconjurator al activitatilor proprii si al produselor utilizate in activitatile proprii. Actioneaza pentru protectia mediului inconjurator prin luarea in calcul a urmatorilor $actori 2intalniti permanent sau accidental la locul de munca3 protectia aerului, protectia solului si a subsolului, protectia calitatii apelor, poluarea sonora, protectia peisajului, protectia ecosistemelor, protectia $ondului $orestier, protectia impotriva radiatiilor, gestionarea substantelor to-ice, in$lamabile sau periculoase si a deseurilor. /unoaste si aplica prevederile legislatiei si a instructiunilor proprii in domeniul protectiei muncii 2sanatatii si securitatii in munca3 si situatiilor de urgenta. 0especta prevederile planurilor privind situatiile de urgenta 2evacuare, alarmare, comunicare, interventie.actiune3 si participa la simulari privind aceste situatii de urgenta. /unoaste si aplica prevederile politicii si obiectivelor in domeniul sanatatii si securitatii in munca, a programelor de prevenire si protectie. &articipa la instruirile periodice pe linie de protectia muncii si situatii de urgenta. )tilizeaza corect mainile, aparatura, uneltele, substan*ele periculoase, ec,ipamentele de transport i alte mijloace de produc*ie. )tilizeaza corect si nu scoate din $unctiune4modi$ica4 inlatura dispozitivele de securitate proprii, n special ale mainilor, aparaturii, uneltelor, instala*iilor te,nice i cldirilor. /omunica imediat angajatorului i4sau lucrtorilor desemna*i orice situa*ie de munc despre care are motive ntemeiate s o considere un pericol pentru securitatea i sntatea lucrtorilor, precum i orice de$icien* a sistemelor de protec*ie. Aduce la cunotin* conductorului locului de munc i4sau angajatorului accidentele su$erite de propria persoan. /oopereaza cu angajatorul i4sau cu lucrtorii desemna*i, at1t timp c1t este necesar, pentru a $ace posibil realizarea oricror msuri sau cerin*e dispuse de ctre inspectorii de munc i inspectorii sanitari, pentru protec*ia snt*ii i securit*ii lucrtorilor.

/oopereaza, at1t timp c1t este necesar, cu angajatorul i4sau cu lucrtorii desemna*i, pentru a permite angajatorului s se asigure c mediul de munc i condi*iile de lucru sunt sigure i $r riscuri pentru securitate i sntate, n domeniul su de activitate. 5$era rela*iile solicitate de ctre inspectorii de munc i inspectorii sanitari.

2.' Ec,i a$e%+ i%di-id"al de !o+ec#ie . de l"c!": . ,alat, . mnui protec*ie, . masc protec*ie, . bonet, . papuci medicali.

UNITATEA: CABINET MEDICAL NICOARA DUMITRU /ISA DE EVALUARE A NUMAR PERSOANE E0PUSE: 1 DEPARTAMENT : OPERATIV POSTULUI DE MUNCA DURATA E0PUNERII: 8,41sc,imb POSTUL DE MUNCA: ASISTENT EC1IPA DE EVALUARE: i%2. TARCEA IOAN3 TIRIBOI MIRCEA3 MICLEA IOAN3 MEDICAL !e !e4e%+a%+ l"c!a+o!i 55555555555555555555 3 d!. 555555555555555555555555 CONSECINTA MA0IMA PREVI8IBILA CLASA DE 9RAVITATE COMPONENTA SISTEMULUI DE MUNCA /ACTORII DE RISC IDENTI/ICATI PROBABILITATE CLASA DE RISCNIVEL DE ; 8 1 8 9 8 1

/ORMA CONCRETA DE MANI/ESTARE A /ACTORILOR DE RISC 6 de)c!ie!e3 a!a$e+!ii7

6 MI:LOACE DE PRODUC;IE

1 /ACTORI DE RISC MECANIC SUPRA/E;E SAU CONTURURI PERICULOASE

/ACTORI DE RISC ELECTRIC /ACTORI DE RISC C1IMIC

7 1. Lovire, rasturnare mijloace de transport in timpul deplasarii la domiciliul pacientilor sau de la domiciliu la locul de munca si invers. 7. &laga tiat, n*epat la contactul cu supra$e*ele n*eptoare, tioase, ale diverselor parti ale produselor, in timpul e$ectuarii sarcinii de munc. 8. &ardoseli alunecoase datorita diverselor solutii ajunse accidental sau a celor de spalare, g,eata in e-teriorul punctului de lucru, prin curte, in timpul iernii. 9. >lectrocutare prin atingere direct sau indirect din cauza unor de$ecte de protec*ie sau a unor de$ecte de izola*ie a cablurilor de alimentare a ec,ipamentelor de munca sau a instala*iei electrice. :. Lucrul cu produse in$lamabile ,1rtie, papetrie, etc. ;. &ulverizare accidental de substante periculoase

8 #eces Neglijabil =%( 8.9: zile #>/>S

9 < 1 7

: 1 : :

<

#>/>S =%( 8.

< 7

1 1

/ACTORI DE RISC TERMIC /ACTORI DE RISC BIOLO9IC MEDIUL DE MUNC /ACTORI DE RISC /I8ICI

n oc,i sau gur,into-icatie prin leziuni tegumentare,sau arsuri tegumentare c,imice. <. 5prire cu apa de la ec,ipamente electro. casnice de nclzit sau de la robine*i 8. ?mbolnvire prin in,alare de pulberi, pra$. @.0anire, in$ectare prin $olosirea necorespunzatoare a toaletelor 16. /olaps caloric cauzat de temperaturile ridicate din timpul verii pe durata ndeplinirii sarcinii de munc. 11. A$ectiuni ale aparatului respirator 2gripe, bronsite, viroze3 din cauza temperaturilor reci n timpul des$asurarii sarcinii de munca. 17. /uren*i de aer $avoriza*i de desc,iderea uilor i geamurilor. 18. Nivel de iluminare insu$icient. 19.5bosirea vederii la lucrul cu videoterminale 1:.0adiatii neionizante electromagnetice, ionizante si

9: zile =%( 8. 9: zile =%( 8. 9: zile =%( 8. 9: zile =%( 8.9: zile =%( 8.9: zile =%( 8.9: zile =N' gr === =%( 8.9: zile =%( 8.9: =%( 9: . 186 zile #>/>S 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 7 7 7 7 7

7 9 7 7 8 <

: 7 ; 8 8 1

8 8 8 7 8 8

1;. Agresiune $izic de la bolnavii neuropsi,ici. /ACTORI DE RISC BIOLO9IC 1<. /ontaminare cu agen*i biologici care nu se pot controla sau doza, care pot provoca mbolnviri grave i care pot prezenta risc de propagare n colectivitate 18. A$ec*iuni ale sistemului osteo.musculo.articular din cauza pozi*iilor de lucru vicioase 2in general ortostatic3. 1@.0itm mare de munc prelucrarea unui volum mare de documente. 76. Solicitare psi,ic 2stres datorat ritmului solicitant al activit*ii , emiterea de documentatii etc.3. 71. =noculare percutant, n*eptur, tietur.

SARCINA DE MUNC

SUPRASOLICIT ARE /I8ICA SUPRASOLICIT ARE PSI1ICA

=%( 9: A 186 zile =%( 8.9: zile =%( 8.9: zile #>/>S

7 7 <

: 8 1

8 7 8

E0ECUTANT

AC;IUNI 9RE<ITE

OMISIUNI

77. /ontact cu s1ngele, alte $luide biologice i *esuturile pacien*ilor. 78. (anipularea unor materiale contaminate cu s1nge. 79.&ornirea ec,ipamentelor electrice de lucru $r asigurarea condi*iilor de securitate 7:.%ransportul,manipularea si $olosirea necorespunzatoare a buteliilor cu o-igen 7;. /dere la acelai nivel prin mpiedicare, dezec,ilibrare de materiale, piese depozitate necorespunztor, n timpul deplasrii n incinta punctului de lucru. 7<./dere de la mic nl*ime.accesul la documente a$late depozitate pe ra$turile superioare. 78.)tilizarea de $oc desc,is 2c,ibrituri, *igri aprinse3 n locuri n care acest lucru nu este permis. 7@. &rezentarea la lucru n condi*ii psi,ico. $iziologice necorespunztoare 2oboseal, lucru sub in$luen*a alcoolului3. 86. Neutilizarea ec,ipamentului individual de protec*ie i a celorlalte mijloace de protec*ie din dotare. 81.Accidente de traseu datorita nerespectrii regulilor de circulatie.

=%( 9:. 186 zile =%( 9:. 186 zile #>/>S =%( 9:. 186 zile =%( 8.9: zile =%( 8.9: zile #>/>S #>/>S #>/>S #>/>S

8 8 < 8 7

7 7 1 7 9

7 7 8 7 7

7 < < < <

7 1 1 1 7

7 8 8 8 9

NIVELUL DE RISC 9LOBAL AL POSTULUI DE MUNC ESTE :

87 B ri 0i i C1 7 21 -1 3 D18 2 7-7 3 D19 28- 8 3D729-93 Nr8 C ........... C .................................................... C 87 7-1D 18 -7 D 19 -8D7-9 B ri iC1

717 ....... C 7, <1<@ <8

N! ' = 23>1>?

n care Nr . nivelul de risc global al postului de munca ri A rangul $actorului de risc E i F 0i . nivelul de risc pentru $actorul de risc Ei F n A numarul $actorilor de risc identi$icati la postul de munca

UNITATEA: CABINET MEDICAL NICOARA DUMITRU LOC DE MUNC: OPERATIV POSTUL DE MUNCA: ASISTENT MEDICAL

FIA DE MSURI PROPUSE


RASPUNDERI

N!. c!+.

/ACTORI DE RISC

NIVEL DE RISC 8

MSURI PROPUSE NOMINALI8AREA MSURII 1.1=nstruirea periodica pentru respectarea legislatiei privind circulatia pe drumurile publice+ 1.7 >$ectuarea controlului medical la angajare si periodic,con$orm conditiilor de munca si legislatiei in vigoare+ 7.1.0espectarea riguroas a procedurilor de lucru i a instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca speci$ice activitatii des$asurate+ 7.7. #otarea i utilizarea >=& corespunzator riscurilor e-istente la locul de munc 2mnui de protec*ie3 i veri$icarea utilizrii acestora+ 7.8. >$ectuarea periodic a instructajului la locul de munc, eviden*iind riscurile e-istente la locul de munc i msurile necesare. /onsemnarea n $iele de instructaj. 8.1.Nivelarea pardoselii si acoperirea acesteia cu

Lovire, rasturnare mijloace de transport in timpul deplasarii la domiciliul 1. pacientilor sau de la domiciliu la locul de munca si invers. &laga tiat, n*epat la contactul cu supra$e*ele n*eptoare, tioase, ale diverselor parti ale produselor, in timpul e$ectuarii sarcinii de munc. 7.

Angajat, &ermanent Angajator

Angajat, &ermanent Angajator

8. &ardoseli alunecoase datorita diverselor

Angajat,

&ermanent

TERMENE

solutii ajunse accidental sau a celor de spalare, g,eata in e-teriorul punctului de lucru, prin curte, in timpul iernii.

material antiderapant. 8.7./uratarea pardoselii de apa, ulei sau alte solutii de spalat. 8.8 Semnalizarea corespunzatoare a zonelor alunecoase. 9 9.1. 'eri$icarea zilnic a legturilor aparatelor electrice, a strii cablurilor 2izola*ii, etc.3 i legturilor la nul i mpm1ntare+ 9.7. )tilizarea de ec,ipamente de munca produse de $irme autorizate $r modi$icri sau improviza*ii+ 9.8.0espectarea gra$icului de revizii ale instala*iilor electrice 9.9. >ste interzisa interven*ia la instala*iile electrice de ctre persoanele care nu au atribu*ii in acest sens. =n cazul apari*iei unor de$ec*iuni, indi$erent de natura acestora, dar care pot constitui pericol iminent de producere a unui accident, este obligatorie oprirea activitatii si remedierea de$ectiunilor de catre personal specializat. :.1 0espectarea normelor privind utilizarea $ocului desc,is :.7 #otarea incintelor cu stingatoare veri$icate din punct de vedere te,nic :.8 Amenajarea locurilor pentru $umat :.9 (ontarea indicatoarelor privind interzicerea $umatului si veri$icarea respectarii acestora ;.1.0espectarea riguroas a procedurilor de lucru i a instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca speci$ice activitatii des$asurate+ ;.7. #otarea i utilizarea >=& corespunzator riscurilor e-istente la locul de munc 2masca de protec*ie3 i veri$icarea utilizrii acestora+ ;.8. >$ectuarea periodic a instructajului la locul

Angajator

>lectrocutare prin atingere direct sau indirect din cauza unor de$ecte de protec*ie sau a unor de$ecte de izola*ie a cablurilor de alimentare a ec,ipamentelor de munca sau a instala*iei electrice. 9.

Angajat, &ermanent Angajator

Lucrul cu produse in$lamabile ,1rtie, papetrie, etc. :.

Angajat, &ermanent Angajator

;. &ulverizare accidental de substante periculoase n oc,i sau gur,into-icatie prin leziuni tegumentare,sau arsuri tegumentare c,imice.

Angajat, &ermanent Angajator

de munc, eviden*iind riscurile e-istente la locul de munc i msurile necesare. /onsemnarea n $iele de instructaj. 5prire cu apa de la ec,ipamente electro. casnice de nclzit sau de la robine*i 7 <.1.0espectarea riguroas a procedurilor de lucru i a instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca speci$ice activitatii des$asurate+ <.7. #otarea i utilizarea >=& corespunzator riscurilor e-istente la locul de munc 2masca de protec*ie3 i veri$icarea utilizrii acestora+ 8.1. #otarea i utilizarea >=& corespunzator riscurilor e-istente la locul de munc 2masca de protec*ie3 i veri$icarea utilizrii acestora+ 8.7 >$ectuarea controlului medical la angajare si periodic,con$orm conditiilor de munca si legislatiei in vigoare @.1. 0espectarea regulilor de igiena a spatiilor @.7. 0espectarea instructiunilor privind curatarea si dezin$ectarea spatiilor ce prezinta pericol de contaminare sau $ocare de in$ectii+ @.8 >$ectuarea controlului medical la angajare si periodic,con$orm conditiilor de munca si legislatiei in vigoare 16.1 Acordarea de ap carbogazoas n timpul anotimpului cald, con$orm 5rd. @@47666+ 16.7. >$ectuarea controlului medical la angajare i periodic con$orm condi*iilor de munc+ 11.1.#otarea i utilizarea cu >=& corespunztor sarcinii de munc 2,ain vtuit, manui de protec*ie, etc.3 11.7. >$ectuarea controlului medical la angajare i periodic con$orm condi*iilor de munc+ 17.1 #otarea cu usi si $erestre tip termopan+ 17.7. 'eri$icarea c,ederelor usilor si geamurilor si Angajat, &ermanent Angajator

<.

?mbolnvire prin in,alare de pulberi, pra$. 8.

Angajat, &ermanent Angajator

0anire, in$ectare prin $olosirea necorespunzatoare a toaletelor @.

Angajat, &ermanent Angajator

/olaps caloric cauzat de temperaturile ridicate din timpul verii pe durata 16. ndeplinirii sarcinii de munc. A$ectiuni ale aparatului respirator 2gripe, bronsite, viroze3 din cauza temperaturilor 11. reci n timpul des$asurarii sarcinii de munca. 17. /uren*i de aer $avoriza*i de desc,iderea uilor i geamurilor.

Angajat, &ermanent Angajator Angajat, &ermanent Angajator

Angajat, &ermanent Angajator

a etansitatii acestora+ 17.8. >$ectuarea controlului medical la angajare i periodic n con$ormitate cu condi*iile de lucru. Nivel de iluminare insu$icient. 18. 5bosirea vederii la lucrul cu videoterminale 19. 0adiatii electromagnetice, ionizante si neionizante 1:. 7 8 8 18.1 Asigurarea unui nivel de iluminare corespunzator activitatilor des$asurate+ 18.7 0espectarea regulilor ergonomice privind amplasarea mobilierului de lucru si a surselor de lumina 19.1. Acordarea de pauze suplimentare+ 19.7. #iversi$icarea activitatii prin e-ecutarea altor activitati care nu necesita utilizarea calculatorului. 19.8. >$ectuarea controlului medical la angajare si periodic con$orm legislatiei n vigoare. 1:.1 Se vor $olosi monitoarele cu cristale lic,ide 2L/#3 in locul celor cu tub catodic 2/0%3 Se vor respecta prevederile G" 16784766;, monitoarele /0% vor avea ecran de protectie EloH radiationF 1:.7 >$ectuarea controlului medical la angajare si periodic con$orm conditiilor de munca si legislatiei in vigoare 1;.1./onduita preventiva, pro$esionala, instruire de ctre conducatorul locului de munc. 1;.7.Apelarea la servicii de paza i protectie n caz de agresiuni. 1<.1. )tilizarea de ec,ipamente de munca produse de $irme autorizate $r modi$icri sau improviza*ii+ 1<.7. 0espectarea riguroasa a instruc*iunilor de lucru i de securitate i sntate n munc la toate locurile de munc 18.1. 0espectarea riguroas a procedurilor de lucru i a instructiunilor propriilor de securitate si sanatate in munca speci$ice activitatii des$asurate+ 18.7. 'eri$icarea anual a strii psi,o$iziologice a Angajat, &ermanent Angajator

Angajat, &ermanent Angajator

Angajat, &ermanent Angajator

1;.

Agresiune $izic de la bolnavii neuropsi,ici.

Angajat, &ermanent Angajator Angajat, &ermanent Angajator

/ontaminare cu agen*i biologici care nu se pot controla sau doza, care pot provoca mbolnviri grave i care pot 1<. prezenta risc de propagare n colectivitate 18. A$ec*iuni ale sistemului osteo.musculo. articular din cauza pozi*iilor de lucru vicioase 2in general ortostatic3.

Angajat, &ermanent Angajator

0itm mare de munc prelucrarea unui volum mare de documente. 1@.

Solicitare psi,ic 2stres datorat ritmului solicitant al activit*ii , emiterea de documentatii etc.3. 76.

=noculare percutant, n*eptur, tietur. 71. /ontact cu s1ngele, alte $luide biologice i *esuturile pacien*ilor. 77.

78. (anipularea unor materiale contaminate cu s1nge.

lucratorilor+ 18.8. >$ectuarea controlului medical periodic si la angajare con$orm legislatiei. 1@.1. 0espectarea programului de lucru si a prevederilor 0egulamentului =ntern+ 1@.7. =nstruirea periodica cu evidentierea tuturor riscurilor speci$ice. 1@.8. >$ectuarea controlului medical con$orm legislatiei n vigoare 76.1. 0espectarea riguroas a procedurilor de lucru i a instructiunilor propriilor de securitate si sanatate in munca speci$ice activitatii des$asurate+ 76.7 0espectarea programului de lucru si a prevederilor 0egulamentului =ntern+ 76.8. 'eri$icarea anual a strii psi,o$iziologice a lucratorilor+ 76.9. >$ectuarea controlului medical periodic si la angajare con$orm legislatiei. 71.1 0espectarea riguroas a procedurilor de lucru i a instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca speci$ice activitatii des$asurate+ 71.7 #otarea cu >=& corespunzator si veri$icarea utilizarii acestuia 77.1. 0espectarea riguroas a procedurilor de lucru i a instructiunilor propriilor de securitate si sanatate in munca speci$ice activitatii des$asurate+ 77.7. 'eri$icarea anual a strii psi,o$iziologice a lucratorilor+ 77.8. >$ectuarea controlului medical periodic si la angajare con$orm legislatiei. 78.1. 0espectarea riguroas a procedurilor de lucru i a instructiunilor propriilor de securitate si sanatate in munca speci$ice activitatii des$asurate+ 78.7. #otarea i utilizarea cu >=& corespunztor sarcinii de munc 2manui de protec*ie, etc.3+

Angajat, &ermanent Angajator

Angajat, &ermanent Angajator

Angajat, &ermanent Angajator

Angajat, &ermanent Angajator

Angajat, &ermanent Angajator

8 &ornirea ec,ipamentelor electrice de 79. lucru $r asigurarea condi*iilor de securitate %ransportul,manipularea si $olosirea 7:. necorespunzatoare a buteliilor cu o-igen /dere la acelai nivel prin mpiedicare, dezec,ilibrare de materiale, piese depozitate necorespunztor, n timpul deplasrii n incinta punctului de lucru. 7 7

7;.

7<. /dere de la mic nl*ime.accesul la documente a$late depozitate pe ra$turile superioare.

78.8. >$ectuarea controlului medical periodic si la angajare con$orm legislatiei. 79.1.'eri$icarea zilnic a legturilor de nul de protec*ie i mpm1ntare, a rezisten*elor izolo*iilor electrice, a prizelor i re*elelor electrice. 79.7. =zolarea corespunztoare pentru prevenirea in$iltra*iilor de ap. 79.8. 0emedierea imediat de catre personal cali$icat a de$ec*iunilor constatate. 7:.1. 0espectarea riguroas a procedurilor de lucru i a instructiunilor propriilor de securitate si sanatate in munca speci$ice activitatii des$asurate+ 7;.1.&strarea liber i curate a cilor de acces n incinta punctului de lucru + 7;.7. /ur*area cilor de acces i traseelor pe timp de iarn + 7;.8. Amplasarea indicatoarelor de securitate n locurile care prezint pericole, instruirea personalului privind respectarea acestora + 7;.9./ile de circula*ie, acces, uile dintre acestea trebuie s $ie libere de orice obstacol, ast$el nc1t s $ie utilizate permanent $r nicio di$icultate + 7;.:. !iecare loc de munc va $i iluminat corespunztor at1t ziua c1t i noaptea, pstr1ndu. se ordinea i cur*enia + 7;.;.'eri$icarea zilnic nainte de nceperea lucrului a strii psi,o$iziologice a lucratorilor. 7<.1. 0espectarea riguroas a procedurilor de lucru i a instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca speci$ice activitatii des$asurate+ 7<.7. 0espectarea procedurilor privind asezarea produselor la mica inaltime 2ra$turi, rastele, amplasarea pe mobilier3 7<.8. Nu se vor utiliza improvizatii pentru a ajunge la produsele situate la inaltime + se vor $olosi doar

Angajat, &ermanent Angajator

Angajat, &ermanent Angajator Angajat, &ermanent Angajator

Angajat, &ermanent Angajator

)tilizarea de $oc desc,is 2c,ibrituri, *igri aprinse3 n locuri n care acest lucru nu este permis. 78.

&rezentarea la lucru n condi*ii psi,ico. $iziologice necorespunztoare 2oboseal, lucru sub in$luen*a alcoolului3. 7@.

Neutilizarea ec,ipamentului individual de protec*ie i a celorlalte mijloace de protec*ie din dotare. 86.

81.

Accidente de traseu datorita nerespectrii regulilor de circulatie.

ec,ipamente special destinate acestor operatiuni + 78.1 0espectarea normelor privind utilizarea $ocului desc,is 78.7 #otarea incintelor cu stingatoare veri$icate din punct de vedere te,nic 78.8 Amenajarea locurilor pentru $umat 78.9 (ontarea indicatoarelor privind interzicerea $umatului si veri$icarea respectarii acestora 7@.1 'eri$icare periodica a lucratorilor si neacceptarea prezen*ei la lucru a persoanelor sub in$luen*a buturilor alcoolice, drogurilor sau a altor medicamente care a$ecteaz judecata, coordonarea sau viteza de reac*ie deoarece poate produce accidente propriei persoane i4sau altor persoane 7@.7. >$ectuarea controlului medical la angajare si periodic. 86.1.#otarea lucratorilor cu >=& corespunztor sarcinii de munca si normativului intern+ 86.7. 'eri$icarea zilnica de ctre conductorul locului de munca a utilizrii >=& din dotare+ 86.8. >$ectuarea instructajului periodic si prezentarea riscurile e-istente la locul de munca, a msurilor necesare si consemnarea acestuia in $iele individuale de securitate si sanatate in munca+ 86.9. >$ectuarea controlului medical la angajare si periodic. 81.1. 0espectarea cu strictete a regulilor de circulatie. 81.7. =nstruirea periodica a lucratorilor cu privire la notiunea de EAccident de munca de traseuF.

Angajat, &ermanent Angajator

Angajat, &ermanent Angajator

Angajat, &ermanent Angajator

Angajat, &ermanent Angajator