Sunteți pe pagina 1din 11

ASEPSIA SI ANTISEPSIA I. Definirea unor termeni cheie 1. Sterilizarea - metode fizico-chimice de distrugere a tuturor germenilor patogeni; 2.

Dezinfectia - totalitatea mijloacelor fizice si chimice, ce determina indepartarea, inactivarea, distrugerea germenilor patogeni din mediu; Poate fi : - profilactica - pentru prevenirea izbucnirii si raspandirii bolilor cu punct de plecare cunoscut; - in focar - curenta, aplicata de-a lungul intregii spitalizari a bolnavului; - terminala, adresata obiectelor folosite de bolnavul internat, mobilierului, camerei; 3. Asepsia - "fara infectie" stare a unui obiect/ mediu/ incapere/plaga caracterizata prin absenta germenilor patogeni. 4. Antisepsia - "impotriva putrefactiei" - totalitatea masurilor prin care se realizeaza distrugerea germenilor prezenti intr-o plaga, pe tegumente sau in mediu. ntiseptic - produsul care previne sau impiedica multiplicarea ori inhiba activitatea microorganismelor; aceasta activitate se realizeaza fie prin inhibarea dezvoltarii, fie prin distrugerea lor, pentru prevenirea sau limitarea infectiei la nivelul tesuturilor. . !uratarea - etapa preliminara obligatorie, permanenta si sistematica in cadrul oricarei activitati sau proceduri de indepartare a murdariei !materie organica si anorganica" de pe suprafete !inclusiv tegumente" sau obiecte, prin operatiuni mecanice sau manuale, utilizandu-se agenti fizici si/sau chimici, care se efectueaza in unitatile sanitare de orice tip, astfel incat activitatea medicala sa se desfasoare in conditii optime de securitate. !"#ATA#EA #orma tehnica din $ februarie %&&' !#orma tehnica din %&&'"privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare Publicat in (onitorul )ficial *%+ din %* februarie %&&' !(. )f. *%+/%&&'" ,uratenia reprezinta rezultatul aplicarii corecte a unui program de curatare. -uprafetele si obiectele pe care se evidentiaza macro- sau microscopic materii organice ori anorganice se definesc ca suprafete si obiecte murdare. ,uratarea se realizeaza cu detergenti, produse de intretinere si produse de curatat. .n utilizarea produselor folosite in activitatea de curatare se respecta urmatoarele re$uli fun%amentale: a" respectarea tuturor recomandarilor producatorului; b" respectarea normelor generale de protectie a muncii, conform prevederilor in vigoare; c" este interzis amestecul produselor; d" este interzisa pastrarea produselor de curatare in ambalaje alimentare; e" produsele se distribuie la locul de utilizare, respectiv la nivelul sectiilor sau compartimentelor, in ambalajul original sau in recipiente special destinate, etichetate cu identificarea produsului. /rmarirea si controlul programului de curatare revin personalului unitatii sanitare, care, conform legislatiei in vigoare, este responsabil cu supravegherea si controlul infectiilor nosocomiale din unitate. Programul de curatare si dezinfectie este parte integranta a planului propriu unitatii sanitare de supraveghere si control ale infectiilor nosocomiale. 0epozitarea produselor si a ustensilelor folosite la efectuarea curatarii se face respectandu-se urmatoarele: a" in unitatea sanitara, la nivel central, trebuie sa e1iste spatii special destinate depozitarii produselor si ustensilelor aflate in stoc, folosite in procesul de efectuare a curatarii; b" spatiile trebuie sa asigure mentinerea calitatii initiale a produselor pana la utilizare; c" spatiile de depozitare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: *

-pavimentul si peretii trebuie sa fie impermeabili si usor de curatat; -zona de depozitare trebuie sa permita aranjarea in ordine a materialelor de curatare si accesul usor la acestea; -trebuie sa e1iste aerisire naturala; -trebuie sa e1iste iluminat corespunzator; -gradul de umiditate sa fie optim pastrarii calitatii produselor; d" in fiecare sectie sau compartiment trebuie sa e1iste incaperi special destinate depozitarii produselor si ustensilelor utilizate pentru efectuarea curatarii, aflate in rulaj, si pentru pregatirea activitatii propriu-zise; e" incaperile de depozitare de pe sectii, respectiv compartimente, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: -pavimentul si peretii trebuie sa fie impermeabili si usor de curatat; -trebuie sa e1iste aerisire naturala; -trebuie sa e1iste iluminat corespunzator; -locul de organizare a activitatii, sursa de apa si suprafata zonei de depozitare trebuie sa permita aranjarea in ordine a materialelor de intretinere; -trebuie sa e1iste chiuveta cu apa potabila rece si calda, dotata pentru igiena personalului care efectueaza curatarea, conform prevederilor legislatiei in vigoare; -trebuie sa e1iste chiuveta sau bazin cu apa potabila, pentru dezinfectia si spalarea ustensilelor folosite la efectuarea curatarii; dezinfectia, spalarea si uscarea materialului moale folosit la curatare se pot face utilizandu-se masini de spalat cu uscator sau masini de spalat si uscatoare; -trebuie sa e1iste suport uscator pentru manusile de menaj, mopurile, periile si alte ustensile; -trebuie sa e1iste pubela si saci colectori de unica folosinta pentru deseuri, conform legislatiei in vigoare. .ntretinerea ustensilelor folosite pentru efectuarea curatarii se face zilnic, dupa fiecare operatiune de curatare si la sfarsitul zilei de lucru; ustensilele utilizate se spala, se curata, se dezinfecteaza si se usuca. ,uratarea si dezinfectia ustensilelor comple1e se efectueaza in functie de recomandarile producatorului. Personalul care e1ecuta operatiunile de curatare si dezinfectie a materialului de curatare trebuie sa poarte manusi de menaj sau manusi de late1 nesterile. II. Antisepsia &eto%e' %ezinfectia si sterilizarea. A. DE(IN)E!TIA. Definitie - procedura de distrugere a microorganismelor patogene sau nepatogene de pe orice suprafete !inclusiv tegumente", utilizandu-se agenti fizici si/sau chimici; -dezinfectie de nivel inalt - procedura de dezinfectie prin care se realizeaza distrugerea bacteriilor, fungilor, virusurilor si a unui numar de spori bacterieni pana la *&-2 probabilitate teoretica; -dezinfectie de nivel intermediar !mediu" - procedura de dezinfectie prin care se realizeaza distrugerea bacteriilor in forma vegetativa, inclusiv (3cobacterium tuberculosis in forma nesporulata, a fungilor si a virusurilor, fara actiune asupra sporilor bacterieni; -dezinfectie de nivel scazut - procedura de dezinfectie prin care se realizeaza distrugerea majoritatii bacteriilor in forma vegetativa, a unor fungi si a unor virusuri, fara actiune asupra micobacteriilor, sporilor de orice tip, virusilor fara invelis si a mucegaiurilor; STE#I*I(A#EA #2+ -sterilizare - operatiunea prin care sunt eliminate sau omorate microorganismele, inclusiv cele aflate in stare vegetativa, de pe obiectele inerte contaminate, rezultatul acestei operatiuni fiind starea de sterilitate. Probabilitatea teoretica a e1istentei microorganismelor trebuie sa fie mai mica sau egala cu *&-$;

-sterilizare chimica - un nivel superior de dezinfectie care se aplica cu strictete dispozitivelor medicale reutilizabile, destinate manevrelor invazive si care nu suporta autoclavarea, realizand distrugerea tuturor microorganismelor in forma vegetativa si a unui numar mare de spori. -e poate efectua prin mi,loace fizice ! mecanice, caldura, radiatii /4 sau ionizante", sau chimice ! formol, o1id de etilen, glutaraldehida". P#E-.TI#EA INST#"&ENTE*/# 0I A &ATE#IA*E*/# PENT#" STE#I*I(A#E !ur12irea minu2ioas1 prin - 3nmuierea timp de +-*5 minute 6n ap7 rece sau ap7 cu adaos de amoniac sau carbonat de sodiu 6n concentra8ie de *-%9; seringile folosite la injec8ii cu substan8e uleioase se degreseaz7 cu neofalin7. sp1lare cu ap7 c7ldu87 :i carbonat de sodiu *-%9 cl1tirea a4un%ent1 Aran,area truselor 5i pachetelor pentru sterilizare trebuie s7 asigure: p7trunderea uniform7 a agentului sterilizant 6n interiorul truselor :i pachetelor !evitarea pres7rii materialelor moi 6n recipientele utilizate"; evitarea degrad7rii materialelor; evitarea posibilit78ilor de contaminare a con8inutului trusei, 6n momentul scoaterii din aparat :i 6n continuare. Precau2ii $enerale. Preg7tirea instrumentelor :i materialelor pentru sterilizat se face 6n spa8ii bine precizate. Periile, recipientele :i alte ustensile utilizate la cur78ire se spal7 :i se decontamineaz7 cu solu8ii clorigene sau prin fierbere.

I.&I6*/A!E )I(I!E' 1. &i,loace mecanice - curatarea cu bureti speciali si spalarea cu apa, detergenti si sapun, in vederea pregatirii instrumentelor, a materialului moale pentru sterilizare, dar si pregatirea mainilor chirurgului. - filtrare prin umpluturi fibroase; - filtrare prin materiale poroase; - filtrare prin membrane; 2. !al%ura - mecanismul prin care actioneaza caldura este reprezentat de precipitarea proteinelor din membrana bacteriana, la temp.de peste 5& grade, cu ruperea legaturilor de ; si denaturarea proteinelor. -sensibilitatea la caldura este direct proportionala cu cu continutul in apa al celulei - microorganismele cu continut scazut in apa sunt mai rezistente la caldura, formele sporulate fiind mai rezistente ca cele vegetative. . -terilizarea prin caldura uscata <lambare - sterilizare rapida si sigura, dar strica instrumentele, fiind folosita doar in bacteriologie !sterilizarea ansei bacteriologice, a gurii eprubetelor"; <ierul de calcat, realizeaza temp. de %&&-=&& grade, folosit pentru distrugerea germenilor de pe tesaturi, in sterilizarea lenjeriei pt nou-nascuti. .ncinerarea se utilizeaz7 pentru obiecte contaminate, f7r7 valoare, reziduuri septice de la s7li operatorii, cabinete de tratament, piese anatomice, cadavrele animalelor de laborator >. -terilizarea prin aer cald =

- se realizeaza cu ajutorul pupinelului ! etuva", la temp. de minim 180 grade timp de o ora sau la *$& grade - % ore; un ciclu complet dureaza apro1imativ 2 ore; aparatul nu se deschide inainte ca temperatura sa ajunga sub 5& de grade; - se pot steriliza instrumentar cromat, obiecte din sticla pentru laborator, ceramica, unele pulberi. - cutiile cu instrumentar se aseaza pe jumatate deschise, sticlaria cu gura in jos, neinghesuite, pentru ca aerul sa poata circula; ,iclul complet al unei steriliz7ri are trei timpi: 3nc1lzirea la temperatura indicat7 pentru sterilizare; men2inerea temperaturii realizate 6n tot timpul indicat pentru sterilizare; r1cirea aparatului. ,ontrolul sterilizarii se urmareste prin controlul temperaturii din interior, dar si prin culoarea hirtiei sau a dopurilor din vata care trebuie sa fie galbuie. -e lipeste o etichet7 pe capac/banderol7 pentru a identifica dispozitivele medicale :i materialele sterilizate. -e noteaz7 data, ora, sterilizatorul cu aer cald la care se va efectua sterilizarea, persoana care efectueaz7 sterilizarea. -e noteaza 6n caietul de sterilizare: data, con8inutul cutiilor !pachetelor", temperatura la care s-a efectuat sterilizarea, durata, rezultatele indicatorilor chimici, semn7tura persoanei responsabilizate cu sterilizarea, observa8ii. E7aluarea eficacit12ii steriliz1rii la sterilizatorul cu aer cal%: -e cite:te temperatura termometrului !dac7 aparatul este echipat" sau temperatura afi:at7 pe monitor. ?emperatura se noteaz7 6n caietul de sterilizare. -e cite:te virarea culorii indicatorului fizico-chimic de pe cutie. -e cite:te virarea culorii indicatorului "integrator" pentru sterilizatorul cu aer cald, care controleaz7 timpul :i temperatura. @1. tu4uri 8ro9ne. .ndicatorul integrator plasat 6n interiorul cutiilor metalice indic7 dac7 au fost 6ndeplinite condi8iile pentru o sterilizare eficient7 - temperatura atins7 6n interiorul pachetului :i timpul de e1punere. . -terilizarea prin caldura umeda Aealizeaza o penetrabilitate mai mare si sterilizarea se poate efectua la temperaturi mai mici. <ierberea 6n ap7 la *&&&,, abur *&&&,: distruge 6n *&-%&B formele vegetative ale microorganismelor patogene :i unele forme sporulate mai pu8in rezistente. @ste utilizat7 pentru alimente, ap7. pentru tetine si biberoane sugari; -e pot ad7uga substan8e care ridic7 punctul de fierbere !carbonat de sodiu - pentru lenjerie". -terilizarea cu vapori de apa sub presiune - cea mai utilizata pentru material moale, cauciuc si instrumentele chirurgicale din otel ino1idabil, prin autoclavare - metoda are la baza cresterea temperaturii de fierbere a apei odata cu cresterea presiunii - * atm-*%& grade, % atm- *=$, = atm- *22 ! la *%& grade sunt distrusi toti germenii, inclusiv formele sporulate"; - se lucreaza la presiuni de %-%,5 atm; - in functie de tipul de material supus sterilizarii durata:*5-=& min/*%& *=2 grade; - autoclavele moderne sunt computerizate, dotate cu pompa de vid; Personalul care efectueaz7 sterilizarea la autoclav trebuie s7 asigure: deschiderea colierelor casoletelor :i orificiilor cutiilor cu m7nu:i 6nainte de introducerea 6n autoclav :i 6nchiderea lor imediat7, la scoatere; respectarea timpilor ciclului de sterilizare !6nc7lzire, purjare, sterilizare, uscare" potrivit c7r8ii tehnice a fiec7rui aparat, a performan8elor reale ale aparatului :i fiec7rui tip de 6nc7rc7tur7. 2

.n tehnic7 se prefer7 sterilizarea umed7, care poate fi urm7rit7 6n func8ie de punctul termic mortal :i timpul termic mortal. Punctul termic mortal este definit prin valoarea temperaturii la care sunt omorCte toate celulele unei anumite specii, 6n timp de *& minute. Timpul termic mortal reprezint7 acea valoare a timpului de e1punere la o anumit7 temperatur7 necesar7 distrugerii tuturor celulelor sporulate. ,utiile, casoletele, co:urile, navetele cu pachetele sterilizate se eticheteaz7 !banderoleaz7" notCndu-se data, ora, sterilizatorul cu abur sub presiune la care s-a efectuat sterilizarea, persoana care a efectuat sterilizarea. -e noteaza 6n caietul de sterilizare: data, num7rul autoclavei atunci cCnd sunt mai multe, con8inutul pachetelor din :arj7 :i num7rul lor, num7rul :arjei, temperatura :i presiunea la care s-a efectuat sterilizarea, ora de 6ncepere :i de 6ncheiere a ciclului !durata", rezultatele indicatorilor fizico-chimici, semn7tura persoanei responsabilizate cu sterilizarea :i care elibereaz7 materialul steril; se ata:eaz7 diagrama ciclului de sterilizare !acolo unde se efectueaz7 6nregistrarea automat7", rezultatul testului >oDie E 0icF, observa8ii, data la care s-a efectuat 6ntre8inerea :i verificarea aparatului. Pentru men8inerea sterilit78ii obiectelor :i materialelor sterilizate este necesar s7 se asigure etan:eitatea containerelor cu sterile, p7strarea acestora pCn7 la distribu8ie 6n depozite de sterile sau 6n locurile cu aceast7 destina8ie, 6n dulapuri 6nchise 6ntre8inute 6n perfect7 stare de cur78enie. Gn aceste locuri este interzis7 depozitarea sau p7strarea altor materiale. 0urata de valabilitate a sterilelor este de %2 ore de la sterilizare, cu condi8ia men8inerii containerului 6nchis. 3.Sterilizarea prin ra%iatii :#aze ultra7iolete - sursa de emisie: lampile cu vapori mercur;radiatiile /4 pot produce ozon to1ic, se prefera cele care nu produc; functioneaza la o lungime de unda de %5=,' nm la care efectul germicid este ma1im. - actioneaza direct asupra microorganismelor, determinand coagularea proteinelor citoplasmatice, cu efect inclusiv pe virusuri si germeni anaerobi; - raza de actiune *,5-% m, durata eficienta de =&-2& min; - sterilizeaza aerul din salile de pansamente, operatie, diverse suprafete. ::#a%iatiile ionizante- radiatii produse de substante radioactive. Pot fi: - corpusculare alfa, beta, electroni, protoni,deuteroni; - electromagnetice H, gamma. Pentru sterilizare utilizata este radiatia gamma. - apare prin dezintegrarea substantelor radioactive cesiu *=' sau cobalt $& - si realizeaza distrugerea microbilor prin e1citarea si ionizarea atomilor materiei cu care vine in contact; - o parte din germeni sunt distrusi, la altii apar mutatii ce determina degenerarea coloniilor viitoare, la altele este inhibata cresterea si inmultirea pe o anumita perioada de timp; - avantaje: penetreaza foliile de plastic sau hartie, nu incalzesc obiectele de sterilizat, durata mare de sterilizare - %-= ani; - se poate aplica pentru: solutiile perfuzabile si pulberile, materiale de sutura, instrumentar, manusi, halate, sonde, tuburi; -e stie ca formele vegetative sunt mai sensibile decat cele sporulate, cele gram-negativ sunt mai sensibile decat cele gram-pozitive, iar rezistenta virusurilor se apropie de cea a sporilor. ctiunea radiatiilor gamma asupra bacteriilor este direct proportionala cu doza administrata. 0istrugerea bacteriilor poate fi accelerata de prezenta in mediu a diverselor substante chimice ca: acid iodacetic, acid oleic si incetinita de prezenta alcoolilor si glicolilor. 5

:::"ltrasunetele - produse de generatori cu cristal, si actioneaza prin disruperea membranei si liza celulara. vantaje: - metoda complementara la curatarea mecanica; - indeparteaza depunerile de sange si crustele de pe suprafata instrumentarului, dar si din locuri greu accesibile !cavitati, canale, orificii"; .nstrumentarul se curata deschis !e1: instrumentar articulat". 4.A*TE*E' IPasteurizarea - aseptizarea unor lichide la temp. sub *&& grade, urmata de racire brusca lapte si produse din lapte, bere, medii de cultura - asigura distrugerea a J&-J59 dintre germenii patogeni; - inalta - fierbere %-= secunde la *%& grade sau - joasa - fierbere *5-=& min la $= - $5 grade. II Kiofilizarea desicatie in vid la temp. de -*=+grade, in sterilizarea serurilor, vaccinurilor, produse biologice singe. II. &I6*/A!E !;I&I!E' - reprezinta metoda principala de prevenire a infectiilor in unitatile sanitare. 0ezinfectantul chimic, in functie de compozitie si concentratie, poate sa inhibe cresterea microorganismelor !bacteriostatic, fungistatic, virustatic" sau sa aiba o actiune letala asupra microorganismelor !bactericid, fungicid, virucid, sporicid". Reguli generale de utilizare - completeaz7 cur78enia, dar nu 6nlocuie:te sterilizarea - e condi8ionat7 de o cur78enie riguroas7 prealabil7 - se aplic7 numai cCnd nu e posibil7 dezinfec8ia prin c7ldur7 umed7 - se utilizeaz7 un num7r sc7zut de dezinfectante cu spectru larg bactericid :i virulicid - 6n focar se utilizeaz7 6naintea cur78eniei - 6n condi8ii de protec8ie a muncii 0ezinfectia prin mijloace chimice se realizeaza prin utilizarea produselor biocide. Produsele biocide utilizate in unitatile sanitare se incadreaza in grupa principala ., tip de produs * si %. >iocidele incadrate, conform prevederilor legale in vigoare, in tipul * de produs sunt utilizate pentru tegumente iar cele incadrate in tipul % de produs sunt utilizate pentru: dezinfectia suprafetelor; dezinfectia dispozitivelor medicale prin imersie, manual, in bai cu ultrasunete, sau la masini automate;dezinfectia lenjeriei !material moale". Produse folosite: o1idul de etilen, aldehidele, substante pe baza de clor, iod, alcool, care elibereaza o1igen. 1. /<i%ul %e etilen - gaz cu mare penetrabilitate, incolor,inflamabil, dar amestecat cu freon isi pierde aceasta capacitate; - penetreaza plastic, cauciuc, lemn, hartie, te1tile; - actiune bactericida puternica pe toate microorganismele, sub forma vegetativa sau sporulata; - etuve speciale, la 2& grade, 2 ore, *-*,5 atm; - se foloseste pentru :instrumente chirurgicale metalice sau din plastic, tuburi, catetere, ace, materiale de sutura, etc. 2. Al%ehi%ele - $lutaral%ehi%a si formal%ehi%a, pentru sterilizarea prin imersie. - $lutaral%ehi%a - ,ide1, 0econe1 cu actiune bactericida,fungicida, virulicida, tuberculocida, chiar si in prezenta sangelui, plasmei, urinei ; $

utilizata la sterilizarea instrumentarului endoscopic, laparoscopic,alte instrumente din plastic , in solutie de *9, =& min, cu valabilitate de *2 zile; - formal%ehi%a 4+= - formol- sub forma de vapori la rece ! pastile de * g paraformaldehida", pentru cistoscoape si sonde cu minim %2 h contact si la cald pentru dezinfectia incaperilor. *. ,aracteristici substanta antiseptica : - capacitate bactericida, fara miros neplacut persistent - usor solubile in apa, sa actioneze in orice mediu, sa nu afecteze tesuturile pe care se aplica. %. Lrupe de substante antiseptice si dezinfectante : M @lemente chimice - o1igen, hidrogen M (etale grele - g, ;g, ,u M ;alogeni - ,l, ., >r, < M ,ompusi anorganici - acizi!boric", saruri!azotat g, permanganat de N", pero1id de o1igen M ,ompusi organici - detergenti anionici si cationici, fenoli, alcooli, eteri, aldehide, sapunuri. =. (ecanisme de actiune substante antiseptice - denaturarea proteinelor celulare, cu suprimarea activitatii metabolice- alcooli, acizii, bazele, cloroformul - blocarea enzimelor celulare - aldehidele, substantele o1idante - actiune tensioactiva - fenolul, detergentii, prin solubilizarea lipidelor din membrana celulara, cu dezorganizarea functiei de membrana, cu iesirea compusilor activi din celula Dezinfectante A. ;A*/-ENI >fluor? clor? 4rom? io%@ 1. Su4stan2e care eli4ereaz1 clor - clorul activ pus in libertate din aceste substante isi e1ercita capacitatea bactericida, dar nu actioneaza pe sporulate si nici pe virusuri. 1.1.!lorura %e 7ar >7ar cloros@ con8ine %59 clor activ. Ac2iune' bactericid, virulicid, sporicid. Eficacitate' p; O $, temperatur7 O %5-=5&, !oncentra2ii' *&-*5, %&, 2&, 5&, *&& gP !*&& gP con8ine %,5 g9 clor activ" *-*,5; %, 2, 5, *&9 In%ica2ii' dezinfec8ia suprafe8elor !pavimente, pere8i, b7i": solu8ie %& gP dezinfec8ia lenjeriei de pat, echipament de protec8ie: *-%h, solu8ie 2& gP recipiente de colectare a reziduurilor, pubele, platforme prin sp7lare, stropire sau :tergere: solu8ie 5&-*&& gP e1crementele bolnavilor contagio:i: pulbere, %&&-2&& g/*Fg e1cre8ii P1strare' recipiente de culoare 6nchis7, etan:e, temperatur7 constant7. To<icitate: irita8ii ale tegumentelor !dermite", irita8ia c7ilor respiratorii :i a conjunctivelor. 1.2.!loramina con8ine %5-%J9 clor activ !cloramina >" - ,loramina > cea mai utilizata, solubila in apa, degaja lent clorul,. Ac2iune' bactericid7, virulicid7. @fect asupra florei microbiene gram pozitive :i gram negative; 6n concentra8ii mari distruge (. tuberculosis!>. Noch" !oncentra2ii' 5, *&, %& gP !&,5; *, % 9" In%ica2ii' dezinfec8ia suprafe8elor, obiectelor 59 pere8i: sol. %& gP pavimente: %& gP '

mu:amale, huse din material plastic: solu8ie *&-%& gP dezinfec8ia lenjeriei de pat, a echipamentelor de protec8ie: *-%h, solu8ie *&-*5 gP dezinfec8ia juc7riilor, a obiectelor de sticl7, por8elan: solu8ie *& gP, scufundare =&-$&B dezinfec8ia veselei: solu8ie 5-*& gP, =&-$&B, sp7late 6n prealabil termometre: solu8ie *& gP. irigare continua a plagii -&,%-*9 dezinfectia mucoaselor sau produse biologice *-%9 -olu8ia se schimb7 la *%h. dezinfec8ia mCinilor: 5 gP -e evit7 asocierea cloraminei cu alte substan8e, mai ales cu cele alcaline. !onser7are' vase 6nchise, ferite de lumin7, la rece. To<icitate' irita8ii ale tegumentelor, mucoaselor, c7ilor respiratorii !mai pu8in intense decCt cele provocate de clorura de var". 2. Su4stan2e care eli4ereaz1 io% - au capacitatea de a patrunde in porii glandelor; - solutii cu alcoolul, detergenti - tinctura de iod - solutie alcoolica %9 Q iodura de #a %9 - tegumente - iodoforii - combinatii cu detergentii, polivinilpirolidona, substante stabile in timp, mai putin iritante, cu putere mare de penetrare - betadina - pot produce iritatii tegumentare, alergii, necroze. Septosolul - iodofor Ac2iune' germicid7 !bactericid7, virulicid7, fungicid7". @fect sc7zut 6n prezen8a sCngelui, puroiului. !oncentra2ii' - solu8ie *&9 !ap7 distilat7" - antiseptic - solu8ie 59 - dezinfectant In%ica2ii' antiseptic: pentru mCini , 59 dezinfec8ia suprafe8elor !mese de opera8ii, de pansamente, ginecologice": solu8ie 59 instrumentarului medical nemetalic !sonde, catetere" 6nainte de cur78are :i sterilizare": solu8ie 59 To<icitate' irita8ii ale tegumentelor, mucoaselor; foarte rar, hipersensibilitate la iod.

8. A*DE;IDE )ormolul O solu8ie de aldehid7 formic7 2&9 Ac2iune' bactericid, virulicid, fungicid; timp de ac8iune: $h, ma1. %2h <actori favorizan8i: umiditatea relativ7: +&-J&9, temperatura: %%-=&&,. c8iune la suprafa87, nu difuzeaz7. &eto%e' pulverizare, vaporizare, 6nmuiere. a@ Pul7erizarea 4@Aaporizarea etan:eizare acoperirea prizelor, aparatelor electrice a:ezarea saltelelor :i pernelor suspendate sau oblic 6nc7peri 6nc7lzite, min. %%&, dup7 $-%2h, aerisire %-2h pentru neutralizarea vaporilor restan8i se utilizeaz7 amoniac, jum7tate din cantitatea de formol, timp de =h +

concentra8ia de aldehid7 formic7: =-*& g/m= aer c@ Bnmuierea pentru dezinfec8ia lenjeriei: 0eroform, Kizoform concentra8ia: %9 timp: %-=h !onser7are' 6n recipiente bine 6nchise, parafinate, temperatur7 pCn7 la *&&,. To<icitate' irita8ii ale mucoaselor, tegumentelor !dermite", alergii. !. TENSIDE DE SINTE(. 1.8romocet O solu8ie %&9 Ac2iune' bactericid cu efect asupra florei microbiene gram pozitive :i unii gram negativi nu ac8ioneaz7 asupra (. tuberculosis :i Pseudomonas aeruginosa fungicid pavimente: solu8ie *P, %P prin :tergere, stropire pere8i: *P prin :tergere, pulverizare mobilier: *P prin :tergere, pulverizare receptoare telefonice, juc7rii: *P prin :tergere vesel7, ustensile de buc7t7rie: *P prin imersie =&B, dup7 sp7lare chiuvete: %P salv7ri, mijloace auto: %P prin pulverizare )bserva8ie: nu e compatibil cu s7pun :i detergen8i anionici To<icitate' slab iritant pentru 8esuturi :i mucoase. 2. TE-/ 1+3 Ac2iune' 6n dilu8ie *:*&& bactericid !*+-%*&," asupra -taf. auriu, ,or3nebacterium diphteriae, @.coli, Proteus, Pseudomonas aeruginosa, (. tuberculosis; fungicid !,andida". !oncentra2ie' sol. *9 O *& ml ?@L) Q JJ& ml ap7 In%ica2ii' pavimente, pere8i, mobilier, aparate telefonice, juc7rii, mijloace auto, salv7ri - timp de contact min.*&B vesel7 - imersie *&B 0up7 dezinfec8ie, cl7tire cu ap7. To<icitate' 0.K. O =g/Fg corp D. !/&P"0I /#-AN/-&E#!"#I!I 1. Solu2ie %e 4orat fenil-mercuric +?2= >&erfen@ Ac2iune' bactericid, fungicid !oncentra2ie' sol. &,&29 O %& ml sol.&,%9 Q +& ml ap7 sol. &,&%9 O *& ml sol.&,%9 Q J& ml ap7 In%ica2ii' suprafe8e !mese, instrumentar": sol.&,&29, prin :tergere instrumente: solu8ie &,&%9 Q nitrat de sodiu %P To<icitate' crescut7 J

-olu8ia apoas7 %P borat fenil-mercuric, pentru uz e1tern O <enosept. E. !/&P"0I )EN/*I!I 1. Aesfene 2 C Ac2iune' spectru larg cu efect bactericid asupra florei LQ :i Lfungicid 6n concentra8ie de *9, 6n *&B, distruge (. tuberculosis A*TE DE(IN)E!TANTE 1. !lorhe<i%ina - spra3 Ac2iune' antiseptic topic cu efect bactericid asupra germenilor LQ !ac8iune intens7" :i L- !ac8iune mai pu8in intens7" ,oncentra8ie: sol. *9 ca atare, prin pulverizare In%ica2ii' asepsia pre-, post-operatorie a pielii 6n zona cCmpului operator asepsia zonei cutanate 6n care se face injec8ia dezinfec8ia pl7gilor )bserva8ie: e incompatibil cu s7punul. To<icitate' reac8ii de sensibilizare a pielii dermite de contact interzis 6n chirurgia ).A.K. 2. Su4stante pe 4aza %e alcool - etilic, pentru dezinfectia tegumentelor, bactericid, dar nu omoara sporii, inactivat de proteine, cu concentratie optima de '&-J&9 3. Su4stante care %e$a,a o<i$en - activ pe anaerobi - apa o<i$enata !solutie apoasa ce contine =9 pero1id de hidrogen" si perhi%rol ! =&9 pero1id de hidrogen", cu actiune de curatire mecanica datorita efervescentei si actiune hemostatica - pentru plagi delabrante, cu potential gangrenos. ltele: - aci% 4oric pulbere, solutie =9 sau vaselina *&9 , iritant, bacteriostatic, doar pentru uz e1tern. - perman$anat %e potasiu - cristale violet, solutie */*&&& pentru mucoase; folosit in ginecologie.

"TI*I(A#EA DE(IN)E!TANTE*/# BN P#A!TI!. 1. Dezinfec2ia chimic1 a saloanelor, la ma1im 25 zile 6n unit78ile cu profil neinfec8ios: pulverizare formol =-59 vaporizare formol 5 g/m= nebulizare 4esfene *&9 nterior, cur78enie general7: 6ndep7rtarea prafului, sp7lare, :tergere umed7 :tergerea pavimentului cu ap7 cald7, carbonat de sodiu *-%9, cloramin7 %9 :tergerea mobilierului du detergen8i cationici, >romocet *P; detergen8i amfolitici, ?@L) *&= L *9 2. Dezinfec2ia 4olcurilor operatorii? s1li %e na5teri se face zilnic prin: *&

:tergerea l7mpilor cu dezinfectante :tergerea meselor operatorii cu detergen8i amfolitici %9, ?@L) :tergerea mobilierului, suprafe8elor plane, pere8ilor cu detergen8i cationici %9 sau cloramin7 *%9 s7pt7mCnal formolizare :i nebulizare cu 4esfene *&9 3. !a4inete stomatolo$ice: ventila8ie formolizare de dou7 ori pe s7pt7mCn7 sp7larea zilnic7 a pevimentelor cu sod7 de rufe *-%9, cloramin7 *-%9, detergen8i cationici *P :tergerea mobilierului, a pere8ilor cu cloramin7 *-%9, detergen8i amfolitici &,5-*9 dezinfec8ia instrumentarului prin imersie 6n cloramin7 *-%9, fenosept *P 4. Dezinfec2ia autosanitarelor: :tergere, stropire cu cloramin7 &,5-*9 ciclic, pulverizare cu formol 59, bromocet %P . Dezinfec2ia mDinilor: sp7lare cu ap7 :i s7pun alcool etilic '&& fenosept &,*P C. Dezinfec2ia len,eriei: imersie 6n solu8ie 6nc7lzit7 de cloramin7 *-%9, *-%h limpezire 6n solu8ie de clorur7 de var *-%9 deroform, *-%h E. ;aine %e lDn1? 4l1nuri? co7oare? saltele: pulverizare formol =-59 vapori de aldehid7 formic7 F. Aesel1? tacDmuri: =&B 6n cloramin7 &,59 6nc7lzit7, ?@L) *&= *9, bromocet *P fierbere *5-=&B 6n solu8ie de carbonat de sodiu %9 G. Pro%use patolo$ice !v7rs7turi, materii fecale, sput7": volum egal de cloramin7 59, var cloros %&9, *-%h clorur7 de var pulbere %&&-2&&g/Fg 1+. *atrine? recipiente? platforme %e $unoi, stropire cu: clorur7 de var *&9 lapte de var %&9 creolin7, crezol 5-*&9 11. !a%a7re: incinerare 6nvelite 6n p7turi 6mbibate cu cloroform 59, var cloros 59 :i 6ngropare la minim %m 6ntr-un strat de clorur7 de var :i pulbere 12. )DntDni: clorur7 de var, *-%g clor activ O 2-+g clorur7 de var %59/m = ap7, pCn7 la *5-%& g/m = 6n epidemiile hidrice, inunda8ii dup7 %-= ore, fCntCna se gole:te :i se a:teapt7 refacerea apei; se repet7 pCn7 ce mirosul de clor dispare. **