Sunteți pe pagina 1din 30

EVALUAREA RISCURILOR DE IMBOLNAVIRE SI ACCIDENTARE PROFESIONALA LA LOCUL DE MUNCA: MEDIC DENTIST SOCIETATEA:

DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA LOCUL DE MUNCA: Medic dentist in cadrul PROCESUL DE MUNCA: Sa acorde servicii medicale stomatologice si sa nu refuze acordarea asistentei medicale stomatologice in cazul urgentei medicale (durere, infectie sau hemoragie), ori de cate ori acestea se solicita. In schimb, are dreptul de a refuza un pacient din motive personale sau profesionale; Sa furnizeze tratamentul adecvat si sa respecte conditiile de prescriere a medicamentelor prevazute in Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman conform reglementarilor in vigoare; Sa ofere relatii pacientilor despre serviciile acordate precum si despre modul in care vor fi furnizate acestea si sa acorde consilierea in scopul prevenirii patologiei stomatologice; Sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la pacient, precum si intimitatea si demnitatea acestora; Sa respecte normele de raportare a boliilor conform prevederilor legale in vigoare; Sa respecte dreptul la libera alegere de catre pacient a medicului dentist si a unitatii sanitare, in limitele de

calitate impuse de activitatea medicala; Sa-si asume responsabilitatea tratamentelor efectuate, fara sa garanteze direct sau indirect reusita tratamentelor efectuate; ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCA EVALUAT MIJLOACE DE PRODUCTIE: chipamente de munca specifice cabinetelor stomatologice, laborator tehnica dentara si laborator radiologie! unituri stomatologice autoclave sterilizare cu aburi pupinel " sterilizator uscat aparat detartra# si sablat dinti calculoatoare, camera video intraorala, negatoscoape frigider, compresoare aparat roentgen mic aparat $% ortopantomograf

viziograf intraoral aparat developat filme cuptor preincalzire tipare cuptor turnare metal presa hidraulica, motor electrc bio& pentru debitat metale si slefuire vacuum mala&or aparat in#ectie proteze fle&ibile, aparat fabricat aburi sablatoare cu o&id de aluminiu pentru metal micromotoare pentru slefuit mese de lucru cu aspiratie praf masuta vibratoare cuptor portelan paralelometru aparat fotopolimerizare

'ocumente! registre de evidenta, formulare etc. Instrumentar specific! seringi, aparat tensiune, spatule, caserole, termometre, apasator limba, bisturie, pense, valve, etc. SARCINA DE MUNCA: Sa acorde servicii medicale stomatologice si sa nu refuze acordarea asistentei medicale stomatologice in cazul urgentei medicale (durere, infectie sau hemoragie), ori de cate ori acestea se solicita. In schimb, are dreptul de a refuza un pacient din motive personale sau profesionale; Sa furnizeze tratamentul adecvat si sa respecte conditiile de prescriere a medicamentelor prevazute in Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman conform reglementarilor in vigoare; Sa ofere relatii pacientilor despre serviciile acordate precum si despre modul in care vor fi furnizate acestea si sa acorde consilierea in scopul prevenirii patologiei stomatologice; Sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la pacient, precum si intimitatea si demnitatea acestora; Sa respecte normele de raportare a boliilor conform prevederilor legale in vigoare; Sa respecte dreptul la libera alegere de catre pacient a medicului dentist si a unitatii sanitare, in limitele de calitate impuse de activitatea medicala;

Sa-si asume responsabilitatea tratamentelor efectuate, fara sa garanteze direct sau indirect reusita tratamentelor efectuate; Sa stabileasca programul de activitate si sarciniile de serviciu pentru personalul anga#at; Sa isi organizeze activitatea proprie pentru cresterea eficientei actului medical cu respectarea reglementarilor legale in vigoare. fectuarea si notificarea controlului periodic a pacientilor inscrisi;

(onsemnarea in fisa personala a tuturor actelor profilactice; )unerea la punct a evidentei primare (electronica sau registru de consultatii, fisa); $einstruirea personalului mediu sanitar privind competentele in activitatea curenta, inclusiv asigurarea sterilizarii si circuitele functionale ale instrumentarului; Instruirea personalului privind profila&ia si protectia profesionala individuala; Instruirea persoanelor care il asista in e&ercitiul profesional ca sa se conformeze in ceea ce priveste secretul profesional. 'e asemenea sa aiba gri#a ca nici o persoana din antura#ul sau sa nu aduca pre#udicii secretului professional sau asociat corespondentei medicale; (ererea consimtamantul pacientului in scris pentru orice manopera de diagnostic si tratament.

*fisarea si respectarea programului de lucru al cabinetului. Schimbarea programului se anunta in prealabil; *fisarea la nivelul cabinetului a listei cu tarifele practicate. +isa medicala pacient - planul complet de tratament; de asemenea este trecuta in fisa orice operatiune efectuata in cabinet si luata in evidenta; de mentionat data in cazul in care se modifica planul de tratament (itirea fiselor inainte de inceperea programului $espectarea tratamentului si a timpilor de programare (e&ceptie - interventii medicale neprevazute) ,erificarea fiselor (orectitudinea operatiilor medicale si evitarea durerii Solicitarea semnaturii pacientului care cere o interventie pe care medicul nu o considera corecta din punct de vedere medical, dar nu pune in pericol viata pacientului *sigurarea primului a#utor in cazuri speciale, accidente, chiar daca nu e vorba de urgente stomatologice )articipa la stabilirea codului de procedura a sistemului de gestionare a deseurilor periculoase; )articipa la buna functionare a sistemului de gestionare a deseurilor periculoase;

Supravegheaza activitatea personalului implicat in gestionarea deseurilor periculoase; $aspunde de educarea si formarea continua a personalului; laboreaza si aplica planul de educare si formare continua;

)articipa la coordonarea investigatiei-sonda# pentru determinarea cantitatilor produse pe tipuri de deseuri, in vederea completarii bazei de date nationale si a evidentei gestiunii deseurilor. Medicul nu se implica si nu solicita programari $espectarea programului -inuta deosebit de ingri#ita si curata .rmarirea curateniei si dezinfectarii (masa de lucru si pardoseala dupa fiecare pacient) Semnarea sterilizarii Nici o neintelegere de ordin interior nu se rezolva in prezenta pacientului $espectarea eticii medicale prin neacceptarea comentariilor negative ale pacietilor fata de alti medici din alte cabinete (private sau de stat) -ratament egal fata de toti pacientii (onfidentialitate fata de declaratiile medicale din cabinet

$espectarea normelor de functionare corecta a aparaturii si instrumentarului si anuntarea imediata a defectiunilor Nu se discuta probleme personale in prezenta pacientului (atentie si telefonul) si nu se rezolva probleme personale in timpul programului.

MEDIUL DE MUNCA: &ecutantul isi desfasoara activitatea in program de // ore0zi, in ma#ritatea timpului la interior. )e durata programului poate fi e&pus la! variatii de temperatura mai mari de 12 grade, la deplasari interior-e&terior iluminare slaba zgomot in anumite zone radiatii ionizante substante radioactive

FACTORII DE RISC IDENTIFICATI: A. Factori de risc EXECUTANT Acti !i "resite (adere la acelasi nivel prin impiedicare, dezechilibrare, alunecare (+1) &ecutarea defectuoasa de operatii " manevre, pozitionari, fi&ari - in#ectii efectuate necorespunzator (+3) &ecutarea defectuoasa de operatii " manevre, pozitionari, fi&ari " aparatura radiologica (+4)

Stationarea in zone periculoase, in care este posibila si normala pur#area de fluide la presiuni si0sau temperaturi ridicate " compresoare, centrala termica etc. (+5)

Stationarea, deplasarea in zone periculoase " laborator radiologie (+2) fectuarea de operatii neprevazute prin sarcina de munca " pornire echipamente de munca " laborator radiologie.(+6) .tilizarea gresita a mi#loacelor de protectie - dozimetre (+7) &ploatarea echipamentelor de munca ( din cadrul laboratorului de radiologie) fara a avea autorizatie sau calificarea necesara (+8) Interventii la echipamentul electric, in cazul aparitiei defectiunilor sau bloca#elor (+9) .tilizarea unor cabluri si prelungitoare in dezordine, care traverseaza caile de acces sau care sunt intinse in apropierea acestora (+1:) )rezentarea la program in stare de oboseala, ebrietate, sub influenta substantelor halucinogene (+11) Neatentie in manipularea seringilor, acelor, freze etc (+13) Ingerare accidentala sau voluntara de substante to&ice " medicamente, materiale din laboratorul e tehnica dentara etc. (+14) 'epozitarea obiectelor pe traseul de deplasare pedestra (+15)

O#isi !i Nerespectarea regimului depozitarii deseurilor biologice " containere speciale " incinerarea lor (+12) $idicarea manuala a unor sarcini grele, in pozitii necorespunzatoare ale corpului (la asezarea in pozitie corecta si transportul pacientilor) (+16) Neutilizarea echipamentului individual de protectie " manusi de unica folosinta la consult, in#ectii, etc. masca de unica folosinta pentru evitarea contaminarii cu virusi sau microorganisme din aerul respirabil al pacientilor (+17) ;miterea verificarilor periodice, autorizare, a echipamentelor de munca " aparat radiologie (+18) B. Factori de risc SARCINA DE MUNCA Co!ti! t !ecors$ !%ator i! ra$. c ceri!te&e de sec ritate *gresare fizica si verbala a anga#atului de catre pacienti (+19) Metode de munca necorespunzatoare " utilizarea de instrumentar incorect, nesterilizat etc. (+3:) ;preratii, reguli, procedee gresite " intrarea in laborator de radiologie in timpul efectuarii radiografiilor (+31)

Sarci!a s '(s $radi#e!sio!a&a i! ra$ort e)ec ta!t & Stres psihic datorita lucrului cu regim strict de atentiei pentru acordarea primului a#utor sau asistentei medicale in cazul urgentelor medicale (+33) Stres psihic datorita lucrului in mediul cu risc de contact cu virusi si microorganisme infectioase (+34) fort fizic prin lucru preponderent ortostatic, deplasari frecvente intre cabinetul staomatologic si laboratoare etc. (+35) Solicitare fizica prin pozitii fortate sau vicioase (+32) 'ecizii dificile in timp scurt in cazul urgentelor medicale ale pacientilor (+36) C. Factori de risc MEDIUL DE MUNCA Factori de risc Fi%ic .miditate ridicata sau scazuta a aerului functie de conditiile atmosferice (+37) fort vizual datorita iluminarii slabe si artificiale (+38)

(alamitati naturale! seisme, trasnete (+39) )ericol de lezare fizica sau psihica " amenintari, violente, insulte din partea pacientilor (+4:)

<gomot continuu " in cazul unui numar mare de pacienti " adulti si copii dupa caz " alearga, tipa, striga, discuta (+41) (urenti de aer " aer conditionat " usi " geamuri deschise (+43) $adiatii ionizante " cabinet radiologie (+44) )ulberi pneumoconiogene in aer (+45) Factori de risc C*i#ic 'epozitarea substantelor chimice to&ice in recipiente nemarcate (+42) Ingerarea acidentala de substante, medicamente " otravire (+46) =aze, vapori, aerosoli to&ici in atmosfera " substante specifice utilizate in laboratorul de tehnica dentara (+47) Factori de risc Bio&o"ic (ontact cu microorganisme (virusi, bacterii) in suspensie in aer sau contact direct cu pacientii, pe diferite materiale ( seringi, vata, deseuri contaminate, sange etc.) (+48)

Factori de risc Ter#ic ,ariatii de temperatura mai mari de 12 grade, la deplasari interior-e&terior pe timp de iarna (+49) (ontact direct cu suprafete fierbinti " etuva, cuptoare " materiale puse la sterilizat (+5:) D. Factori de risc MIJLOACE DE PRODUCTIE Factori de risc Meca!ic *lunecare, rostogolire, rasturnare, cadere libera a obiectelor in timpul manipularii lor (+51) -aiere, intepare la contactul cu suprafete periculoase - taietoare, intepatoare - cutite, ace de seringa, cioburi, etc. (+53) (aderea accidentala a obiectelor manipulate ( medicamente, fiole, seringi, etc.) datorita impiedicarii sau alunecarii (+54) <gomot generat numarul de pacienti (+55) )roiectare de particule (bucati de sticla de la taierea fiolelor, material biologic de la pacienti), #et de substante " seringa, etc. in ochi. (+52)

*utodeclansari sau autoblocari contraindicate ale miscarilor functionale ale echipamentelor de munca! unituri stomatologice, compresor aer, micromotoare, aparatura specifica activitatii desfasurate (+56) ,ibratii ale echipamentelor de munca " compresoare aer, micromotoare, freze etc. (+57) Factori de risc C*i#ic *lergii manifestate la diferite substante aflate in componenta medicamentelor, substantelor utilizate in desfasurarea activitatii, desinfectanti etc. (+58) Substante radioactive " cabinet de radiologie (+59) Factori de risc Ter#ic (ontact direct cu suprafete si produse fierbinti la manipularea materialelor puse la sterilizat in etuva (+2:) ,arsarea accidentala de produse fierbinti " arsuri termice (+21) Factori de risc E&ectric lectrocutare prin atingere directa, in cazul deteriorarii izolatiei cablurilor aferente aparaturii electrice (+23)

(urgere sau varsarea lichidelor pe aparatura electrica (+24) *ctionarea intrerupatoarelor0stecherelor cu mainile ude (+25) +olosirea unor surse de alimentare electrica ce nu au impamantare, sau care au impamantare necorespunzatoare (+22) Factori de risc Bio&o"ic (ulturi sau preparate cu microorganisme " bacterii, virusuri etc. (+26)

.nitatea! >oc de munca! Medic de!tist


Co#$o!e!ta siste# & i de # !ca Factori de risc ide!ti+icati

FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCA


For#a co!creta de #a!i+estare a +actori&or de risc

Nr. persoane e&puse! 'urata e&punerii! /// ore0zi chipa de evaluare!


Co!seci!ta #a)i#a $re,i%i'i&a C&asa de "ra,itate C&asa de $ro'a'i&itate Ni,e& $artia& de risc

% (.-*N-

*ctiuni gresite

1. (adere la acelasi nivel prin impiedicare, dezechilibrare, alunecare (+1) 3. &ecutarea defectuoasa de operatii " manevre, pozitionari, fi&ari - in#ectii efectuate necorespunzator

I-M 4-52 zile IN,. =r. III

3 5

4 3

3 4

(+3) 4. &ecutarea defectuoasa de operatii " manevre, pozitionari, fi&ari " aparatura radiologica (+4) 5. Stationarea in zone periculoase, in care este posibila si normala pur#area de fluide la presiuni si0sau temperaturi ridicate " compresoare, centrala termica etc. (+5) 2. Stationarea, deplasarea in zone periculoase " laborator radiologie (+2) 6. fectuarea de operatii neprevazute prin sarcina de munca " pornire echipamente de munca " laborator radiologie.(+6) 7. .tilizarea gresita a mi#loacelor de protectie dozimetre (+7) 8. &ploatarea echipamentelor de munca ( din cadrul laboratorului de radiologie) fara a avea autorizatie sau calificarea necesara (+8) 9. Interventii la echipamentul electric, in cazul aparitiei defectiunilor sau bloca#elor (+9) 1:. .tilizarea unor cabluri si prelungitoare in dezordine, care traverseaza caile de acces sau care sunt intinse in apropierea acestora (+1:)
Co#$o!e!ta siste# & i de # !ca Factori de risc ide!ti+icati For#a co!creta de #a!i+estare a +actori&or de risc

' ( S I-M 52-18: zile

7 4

1 4

4 4

' ( S ' ( S

7 7

1 1

4 4

' ( S ' ( S

7 7

3 1

5 4

' ( S I-M 52-18: zile

7 4

1 4

4 4

Co!seci!ta #a)i#a $re,i%i'i&a

C&asa de "ra,itate

C&asa de $ro'a'i&itate

Ni,e& $artia& de risc

% (.-*N-

*ctiuni gresite

11. )rezentarea la program in stare de oboseala, ebrietate, sub influenta substantelor halucinogene (+11) 13. Neatentie in manipularea seringilor, acelor, freze etc (+13) 14. Ingerare accidentala sau voluntara de substante

' ( S

I-M 52-18: zile I-M 4-52 zile

4 3

3 3

3 3

;misiuni

S*$(IN* M.N(*

'

(ontinut necorspunzator in rap. cu cerintele de securitate

to&ice " medicamente, materiale din laboratorul e tehnica dentara etc. (+14) 15. 'epozitarea obiectelor pe traseul de deplasare pedestra (+15) 12. Nerespectarea regimului depozitarii deseurilor biologice " containere speciale " incinerarea lor (+12) 16. $idicarea manuala a unor sarcini grele, in pozitii necorespunzatoare ale corpului (la asezarea in pozitie corecta si transportul pacientilor) (+16) 17. Neutilizarea echipamentului individual de protectie " manusi de unica folosinta la consult, in#ectii, etc. masca de unica folosinta pentru evitarea contaminarii cu virusi sau microorganisme din aerul respirabil al pacientilor (+17) 18. ;miterea verificarilor periodice, autorizare, a echipamentelor de munca " aparat radiologie (+18) 19. *gresare fizica si verbala a anga#atului de catre pacienti (+19)

I-M 4-52 zile I-M 52-18: zile I-M 4-52 zile I-M 52-18: zile

3 4

3 3

3 3

' ( S I-M 4-52 zile

7 3

3 5

5 3

3:. Metode de munca necorespunzatoare " utilizarea de instrumentar incorect, nesterilizat etc. (+3:)
Co#$o!e!ta siste# & i de # !ca Factori de risc ide!ti+icati For#a co!creta de #a!i+estare a +actori&or de risc

I-M 52-18: zile


Co!seci!ta #a)i#a $re,i%i'i&a

C&asa de "ra,itate

C&asa de $ro'a'i&itate

Ni,e& $artia& de risc

S*$(IN* M.N(*

'

S*$(IN*

'

(ontinut necorspunzator in rap. cu cerintele de securitate Sarcina sub

31. ;preratii, reguli, procedee gresite " intrarea in laborator de radiologie in timpul efectuarii radiografiilor (+31) 33. Stres psihic datorita lucrului cu regim strict de

' ( S

I-M

M.N(*

0supradimension ala in raport e&ecutantul

M 'I.> M.N(*

'

atentiei pentru acordarea primului a#utor sau asistentei medicale in cazul urgentelor medicale (+33) 34. Stres psihic datorita lucrului in mediul cu risc de contact cu virusi si microorganisme infectioase (+34) 35. fort fizic prin lucru preponderent ortostatic, deplasari frecvente intre cabinetul staomatologic si laboratoare etc. (+35) 32. Solicitare fizica prin pozitii fortate sau vicioase (+32) 36. 'ecizii dificile in timp scurt in cazul urgentelor medicale ale pacientilor (+36) +actori de risc 37. .miditate ridicata sau scazuta a aerului functie de +izic conditiile atmosferice (+37) 38. fort vizual datorita iluminarii slabe si artificiale (+38) 39. (alamitati naturale! seisme, trasnete (+39) 4:. )ericol de lezare fizica sau psihica " amenintari, violente, insulte din partea pacientilor (+4:) 41. <gomot continuu " in cazul unui numar mare de pacienti " adulti si copii dupa caz " alearga, tipa, striga, discuta (+41)
Factori de risc ide!ti+icati For#a co!creta de #a!i+estare a +actori&or de risc

4-52 zile

I-M 4-52 zile I-M 4-52 zile I-M 4-52 zile I-M 4-52 zile I-M 52-18: zile I-M 4-52 zile ' ( S I-M 52-18: zile I-M 4-52 zile

3 3

5 5

3 3

3 3 4 3 7 4 3

5 3 4 3 1 4 4

3 3 4 3 4 4 3

Co#$o!e!ta siste# & i de # !ca

Co!seci!ta #a)i#a $re,i%i'i&a

C&asa de "ra,itate

C&asa de $ro'a'i&itate

Ni,e& $artia& de risc

M 'I.> M.N(*

'

+actori de risc +izic

43. (urenti de aer " aer conditionat " usi " geamuri deschise (+43) 44. $adiatii ionizante " cabinet radiologie (+44) 45. )ulberi pneumoconiogene in aer (+45) 42. 'epozitarea substantelor chimice to&ice in recipiente nemarcate (+42)

I-M 4-52 zile ' ( S I-M 4-52 zile ' ( S

3 7 3 7

1 3 1 1

1 5 1 4

+actori de risc (himic

MI@>;*( ' )$;'.(-I

46. Ingerarea acidentala de substante, medicamente " otravire (+46) 47. =aze, vapori, aerosoli to&ici in atmosfera " substante specifice utilizate in laboratorul de tehnica dentara (+47) +actori de risc 48. (ontact cu microorganisme (virusi, bacterii) in ?iologic suspensie in aer sau contact direct cu pacientii, pe diferite materiale ( seringi, vata, deseuri contaminate, sange etc.) (+48) +actori de risc 49. ,ariatii de temperatura mai mari de 12 grade, la -ermic deplasari interior-e&terior pe timp de iarna (+49) 5:. (ontact direct cu suprafete fierbinti " etuva, cuptoare " materiale puse la sterilizat (+5:) +actori de risc 51. *lunecare, rostogolire, rasturnare, cadere libera a Mecanic obiectelor in timpul manipularii lor (+51) 53. -aiere, intepare la contactul cu suprafete periculoase - taietoare, intepatoare - cutite, ace de seringa, cioburi, etc. (+53) 54. (aderea accidentala a obiectelor manipulate ( medicamente, fiole, seringi, etc.) datorita impiedicarii sau alunecarii (+54) 55. <gomot generat numarul de pacienti (+55)
Factori de risc ide!ti+icati For#a co!creta de #a!i+estare a +actori&or de risc

' ( S I-M 52-18: zile I-M 4-52 zile

7 4

1 4

4 4

I-M 4-52 zile I-M 52-18: zile I-M 52-18: zile I-M 4-52 zile I-M 4-52 zile I-M 4-52 zile
Co!seci!ta #a)i#a $re,i%i'i&a

3 4 4 3

4 4 4 4

3 4 4 3

3
C&asa de "ra,itate

4
C&asa de $ro'a'i&itate

3
Ni,e& $artia& de risc

Co#$o!e!ta siste# & i de # !ca

MI@>;*( ' )$;'.(-I

+actori de risc Mecanic

52. )roiectare de particule (bucati de sticla de la taierea fiolelor, material biologic de la pacienti), #et de substante " seringa, etc. in ochi. (+52) 56. *utodeclansari sau autoblocari contraindicate ale miscarilor functionale ale echipamentelor de munca! unituri stomatologice, compresor aer, micromotoare, aparatura specifica activitatii desfasurate (+56)

IN,. =r. III IN,. =r. III

57. ,ibratii ale echipamentelor de munca " compresoare aer, micromotoare, freze etc. (+57) +actori de risc 58. *lergii manifestate la diferite substante aflate in (himic componenta medicamentelor, substantelor utilizate in desfasurarea activitatii, desinfectanti etc. (+58) 59. Substante radioactive " cabinet de radiologie (+59) +actori de risc 2:. (ontact direct cu suprafete si produse fierbinti la -ermic manipularea materialelor puse la sterilizat in etuva (+2:) 21. ,arsarea accidentala de produse fierbinti " arsuri termice (+21) +actori de risc 23. lectrocutare prin atingere directa, in cazul lectric deteriorarii izolatiei cablurilor aferente aparaturii electrice (+23) 24. (urgere sau varsarea lichidelor pe aparatura electrica (+24) 25. *ctionarea intrerupatoarelor0stecherelor cu mainile ude (+25) 22. +olosirea unor surse de alimentare electrica ce nu au impamantare, sau care au impamantare necorespunzatoare (+22)
Co#$o!e!ta siste# & i de # !ca Factori de risc ide!ti+icati For#a co!creta de #a!i+estare a +actori&or de risc

I-M 4-52 zile I-M 52-18: zile ' ( S I-M 4-52 zile I-M 52-18: zile ' ( S

3 4

4 4

3 4

7 3

3 4

5 3

4 7

4 3

4 5

' ( S ' ( S ' ( S

7 7 7

3 3 3

5 5 5

Co!seci!ta #a)i#a $re,i%i'i&a

C&asa de "ra,itate

C&asa de $ro'a'i&itate

Ni,e& $artia& de risc

MI@>;*( ' )$;'.(-I

+actori de risc ?iologic

(ulturi sau preparate cu microorganisme " bacterii, virusuri etc. (+26)

I-M 52-18: zile

Re$re%e!tare "ra+ic- a !i,e& ri&or $ar.ia&e de risc cores$ !%-tor +actori&or de risc.

NIVELURI PARTIALE DE RISC


7

0 F1F2F3F4 F5F6F7F8F9F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29 F30 F31 F32 F33 F34 F35 F36 F37 F38 F39 F40 F41 F42 F43 F44 F45 F46 F47 F48 F49 F50 F51 F52 F53 F54 F55 F56

FACTORI DE RISC

REPRE/ENTAREA 0RAFICA A PONDERII COMPONENTELOR

SISTEMULUI DE MUNCA >oc de munca! M 'I( ' N-IS43.15 A -- % (.-*N15.38 A -- S*$(IN* ' M.N(* 32.:: A -- M 'I.> ' M.N(* 38.27 A -- MI@>;*( ' )$;'.(-I Nivel global de risc! 1.23 A

executant sarcina de munca mediul de munca mijloace de roductie

INTERPRETAREA RE/ULTATELOR SI CONCLU/IILE EVALUARII PENTRU LOCUL DE MUNCA: #edic de!tist

Nivelul de risc global calculat pentru locul 4 #edic de!tist 4 este 1.23 A, valoare ce il incadreaza in categoria locurilor de munca cu nivel de risc mic. $ezultatul este sustinut de B+isa de evaluare a locului de muncaB, din care se observa ca din totalul de 56 factori de risc identificati, 78.12 9 : 2 ; depasesc ca nivel partial de risc valoarea 4, incadrandu-se in categoria nivelelor de risc mari, putand avea consecinte ireversibile asupra e&ecutantului. In ceea ce priveste repartitia factorilor de risc pe sursele generatoare, situatia se prezinta dupa cum urmeaza! <1.78 A sunt factori proprii EXECUTANT 78.12 A sunt factori proprii SARCINA DE MUNCA 15.== A sunt factori proprii MEDIUL DE MUNCA 12.5> A sunt factori proprii MIJLOACE DE PRODUCTIE 'in analiza 4Fisei de e,a& are a &oc & i de # !ca4 se constata ca gravitatea ma&ima a <>?5 9 : 17 ; dintre factorii de risc identificati prezinta un nivel de gravitate ma&ima ce poate avea consecinte ireversibile asupra e&ecutantului (deces sau invaliditate). FISA DE MASURI SPECIFICE PROPUSE PENTRU

Medic de!tist
Nr. Crt. 7. Factor de risc .tilizarea gresita a mi#loacelor de protectie - dozimetre (+7) Ni,e& de risc 8 Mas ri $ro$ se(!o#i!a&i%area #as rii
-itularul de autorizatie trebuie sa asigure monitorizarea individuala sistematica a tuturor persoanelor e&puse profesional de categorie *. Monitorizarea trebuie efectuata prin intermediul unui organism dozimetric acreditat. In cazul anumitor practici, (N(*N poate impune ca sa fie asigurata monitorizarea individuala conform conditiilor stabilite pentru persoanele e&puse profesional de categorie * si pentru persoanele e&puse profesional de categorie ?. 'ozele individuale rezultate din e&punerea e&terna trebuie sa fie determinate prin utilizarea dispozitivelor de monitorizare individuale, ca dozimetrele electronice digitalizate, dozimetrele termoluminiscente, fotodozimetrele sau alte dispozitive, care au *utorizatie de Securitate $adiologica, emisa de catre (N(*N. 'ozimetrul individual trebuie sa fie purtat numai de persoana careia i s-a predat acest dozimetru. 'ozimetrul individual trebuie purtat pe partea frontala a toracelui, intre umeri si talie. Monitorizarea individuala se face lunar. Intervalul dintre data predarii dozimetrelor organismului dozimetric acreditat si data primirii rapoartelor de doza nu trebuie sa depaseasca o luna. -itularul de autorizatie sau de certificat de inregistrare va analiza periodic modul in care se asigura dozimetria individuala. 'aca este utilizat un sort individual de protectie, dozimetrul trebuie purtat sub sort si va fi ecranat de sort. In anumite laboratoare si pentru anumite persoane cu nivel mic de e&punere profesionala la radiatii ionizante (de e&. practicienii medicali in osteodensitometrie, stomatologi, etc.), dozimetria de arie poate fi o alternativa acceptabila pentru estimarea nivelului individual de doza pe procedura. .nele instalatii radiologice dentare, sau altele care au un numar limitat de proceduri pe luna, pot fi scutite cu acordul (N(*N, de la monitorizarea cu dozimetre individuale pentru tot personalul implicat. Monitorizarea dozimetrica individuala, in cazurile de mai sus, se poate efectua prin dozimetria de arie. 'aca un dozimetru individual este pierdut, e&pertul acreditat in protectie radiologica trebuie sa faca o evaluare de doza si sa inregistreze aceasta evaluare de doza pentru lucratorul respectiv. Se va raporta pierderea dozimetrului si estimarea dozei la (N(*N. (and un dozimetru a fost pierdut, o metoda de baza pentru estimarea dozei individuale este sa se utilizeze valorile dozelor incasate in perioada anterioara. In cazul in care lucratorul respectiv nu a efectuat o munca de rutina, ar fi mai bine sa se utilizeze dozele colaboratorilor care au efectuat aceeasi munca, ca baza pentru estimarea dozei.

Nr. Crt.

Factor de risc

Ni,e& de risc

Mas ri $ro$ se(!o#i!a&i%area #as rii

1.

;miterea verificarilor periodice, autorizare, a echipamentelor de munca " aparat radiologie (+18)

<. 8.

$adiatii ionizante " cabinet radiologie (+44) Substante radioactive " cabinet de radiologie (+59)

8 8

-itularul de autorizatie sau de certificat de inregistrare trebuie sa mentina! 1. inventarul strict la zi al intrarilor, iesirilor, circulatiei si utilizarii instalatiilor radiologice ; 3. evidenta intregului personal e&pus profesional, inclusiv pregatirea generala si de specialitate relevante in radioprotectie si securitate; 4. evidenta personalului cu responsabilitati inclusiv pregatirea generala si de specialitate relevante pentru indeplinirea responsabilitatilor in radioprotectie si securitate; 5. inregistrarea rezultatelor monitorizarii individuale a e&punerii la radiatie; 2. rezultatele supravegherii medicale a e&pusilor profesional la radiatii ionizante, 6. rezultatelor masuratorilor campurilor de radiatii din zonele controlate si spatiile adiacente; 7. inregistrari ale dozimetriei pacientului; 8. informatiile necesare pentru a permite evaluarea retrospectiva de doza, incluzand! numarul de e&puneri medicale radiografice, numarul de e&puneri radioscopice si durata e&aminarilor fluoroscopice, e&punerile voluntarilor in cercetarea medicala si e&punerile medico-legale; 9. evidenta calibrarii si testarii aparaturii dozimetrice; 1:. evidenta instalarii-montarii, intretinerii si repararii instalatiilor radiologice si a verificarilor initiale si periodice a acestora; 11. copia cererii de autorizare si a documentatiei tehnice depuse la (N(*N, a autorizatiei si a permiselor de e&ercitare; 13. evidenta e&punerilor in caz de accidente si incidente. -itularul de autorizatie trebuie sa asigure monitorizarea individuala sistematica a tuturor persoanelor e&puse profesional de categorie *. Monitorizarea trebuie efectuata prin intermediul unui organism dozimetric acreditat. In cazul anumitor practici, (N(*N poate impune ca sa fie asigurata monitorizarea individuala conform conditiilor stabilite pentru persoanele e&puse profesional de categorie * si pentru persoanele e&puse profesional de categorie ?. 'ozele individuale rezultate din e&punerea e&terna trebuie sa fie determinate prin utilizarea dispozitivelor de monitorizare individuale, ca dozimetrele electronice digitalizate, dozimetrele termoluminiscente, fotodozimetrele sau alte dispozitive, care au *utorizatie de Securitate $adiologica, emisa de catre (N(*N. 'ozimetrul individual trebuie sa fie purtat numai de persoana careia i s-a predat acest dozimetru. 'ozimetrul individual trebuie purtat pe partea frontala a toracelui, intre umeri si talie. Monitorizarea individuala se face lunar. Intervalul dintre data predarii dozimetrelor organismului dozimetric acreditat si data primirii rapoartelor de doza nu trebuie sa depaseasca o luna. -itularul de autorizatie sau de certificat de inregistrare va analiza periodic modul in care se asigura dozimetria individuala. 'aca este utilizat un sort individual de protectie, dozimetrul trebuie purtat sub sort si va fi ecranat de sort. In anumite laboratoare si pentru anumite persoane cu nivel mic de e&punere profesionala la radiatii

ionizante (de e&. practicienii medicali in osteodensitometrie, stomatologi, etc.), dozimetria de arie poate fi o alternativa acceptabila pentru estimarea nivelului individual de doza pe procedura. .nele instalatii radiologice dentare, sau altele care au un numar limitat de proceduri pe luna, pot fi scutite cu acordul (N(*N, de la monitorizarea cu dozimetre individuale pentru tot personalul implicat. Monitorizarea dozimetrica individuala, in cazurile de mai sus, se poate efectua prin dozimetria de arie. 'aca un dozimetru individual este pierdut, e&pertul acreditat in protectie radiologica trebuie sa faca o evaluare de doza si sa inregistreze aceasta evaluare de doza pentru lucratorul respectiv. Se va raporta pierderea dozimetrului si estimarea dozei la (N(*N. (and un dozimetru a fost pierdut, o metoda de baza pentru estimarea dozei individuale este sa se utilizeze valorile dozelor incasate in perioada anterioara. In cazul in care lucratorul respectiv nu a efectuat o munca de rutina, ar fi mai bine sa se utilizeze dozele colaboratorilor care au efectuat aceeasi munca, ca baza pentru estimarea dozei.

5.

6. >. 2.

lectrocutare prin atingere directa, in cazul deteriorarii izolatiei cablurilor aferente aparaturii electrice (+23) (urgere sau varsarea lichidelor pe aparatura electrica (+24) *ctionarea intrerupatoarelor0stecherelor cu mainile ude (+25) +olosirea unor surse de alimentare electrica ce nu au impamantare, sau care au impamantare necorespunzatoare (+22)

8 8 8

Masuri tehnice! - acoperiri cu materiale electroizolante ale partilor active (izolarea de protectie) ale instalatiilor si echipamentelor electrice; - ingradiri in carcase sau acoperiri cu invelisuri e&terioare; - scoaterea de sub tensiune a echipamentelor electrice - instruirea lucratorilor cu privire la modul de e&ploatare a echipamentelor de munca actionate electric Mas ri or"a!i%atorice: 1. Masuri de protectie principale! - folosirea tensiunilor foarte #oase de securitate (-+@S); - legarea la pamant; - legarea la nul de protectie; - izolarea suplimentara de protectie aplicata utila#ului in procesul de fabricatie; - separarea de protectie. 3. Masuri de protectie secundare! - izolarea amplasamentului; - egalizarea si0sau diri#area potentialelor; - deconectarea automata in cazul aparitiei unei tensiuni sau unui curent de defect periculoase; - folosirea mi#loacelor de protectie electroizolante

FISA DE MASURI CU CARACTER 0ENERAL PROPUSE PENTRU

LOCUL DE MUNCA #edic de!tist Insusirea si respectarea legislatiei de securitate a muncii si normele de aplicare a acestora; 'esfasurarea activitatilor in asa fel incat sa nu e&puna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si pe celelalte persoane participante la procesul de munca; *ducerea la cunostiinta a conducatorului locului de munca despre orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala; Instiintarea conducatorului locului de munca despre accidentele de munca suferite de propria persoana si de alte persoane participante la procesul de munca; ;prirea lucrului la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si informarea de indata a conducatorul locului de munca; .tilizarea echipamentului individual de protectie din dotare, corespunzator scopului pentru care a fost acordat;