Sunteți pe pagina 1din 1

Instructiuni proprii SSM pentru cabinet medical medicina de familie

* Desfasurarea activitatii de medicina de familie se va efectua in conformitate cu reglementarile


Ministerului Sanatatii.
* Depozitarea instrumentarului medical si a materialelor in dulapuri, pe rafturi se va face in asa
fel incat sa nu fie depasita sarcina maxima admisa pentru mobilierul respectiv.
* Substantele inflamabile si dezinfectante vor fi depozitate in spatii special amenajate,
asigurandu-se aerisirea acestor spatii, precum si etanseitatea recipientelor.
* Se interzice ocuparea cailor de acces in cabinetul medical, cu orice fel de materiale.
* Cabinetul medical trebuie sa aplice planul de gestionare a deseurilor rezultate din activitatea
medicala , in conformitate cu reglementarile legale in vigoare privind managementul deseurilor
periculoase.
* Este obligatorie purtarea corecta a ecipamentului individual de protectie !E"#$ si de lucru
!E"%$ din dotare , corespunzator activitatii desfasurate.Mansetele vor fi bine stranse iar ainele se
vor purta &nceiate.
* %ucratorul care deserveste aparatura medicala actionata electric va verifica &naintea &nceperii
lucrului'
( integritatea sistemului de &ncidere a carcaselor de protectie !usi , capace, aparatori etc.$)
( modul de dispunere a cablului flexibil de alimentare, precum si integritatea &nvelisului
exterior)
( continuitatea legaturii la centura de &mpam*ntare.
* +rice element de mobilier va fi finisat corespunzator, pentru a nu provoca accidente.
* %a amplasarea mobilierului si a utilajelor se va asigura ca spatiul de amplasare sa fie in afara
spatiilor de circulatie a persoanelor.
* . Ecipamentele si instalatiile vor avea ecrane de protectie, aparatori, carcase, etc., care sa
impiedice accesul personalului salariat sau altor persoane la elementele periculoase ale acestora,
precum si protectiile electrice corespunzatoare.
* ,erificarea instalatiilor de alarmare, sesizare, iluminat de siguranta, a celor de evacuare,
decantare si filtrare a deseurilor sau substantelor rezultate din activitatea societatii se vor efectua
periodic, luandu-se masuri pentru mentinerea lor in stare de functionare optima.
* "luminatul de siguranta de evacuare este obligatoriu in spatiile de evacuare a persoanelor in caz
de necesitate. -cesta va asigura o iluminare de eel putin .,/ 0lx1 la nivelul pardoselii.
* !l$2oate activitatile cu caracter tenic desfasurate pe teritoriul unitatii se vor putea desfasura
numai dupa instiintarea conducerii cabinetului medical. Conducerea cabinetului medical va lua
masuri de securitate a muncii, impreuna cu serviciul de prevenire si protectie, ca persoanele care
executa aceste activitati sa cunoasca si sa respecte prevederile normelor de securitate a muncii
specifice activitatilor tenice desfasurate.
!3$ Masurile de securitate a muncii trebuie sa contina reguli specifice pentru fiecare faza a utilizarii
ecipamentului tenic !montare, punere in functiune, probe experimentale, exploatare, reglare,
verificare, defectari previzibile, intretinere, demontare, reparare,etc$, care poate prezenta riscuri de
accidentare si4sau imbolnavire profesionala.
!/$ #e perioada efectuarii reparatiilor, curatirilor, reglarilor etc. a aparaturii medicale din dotare se
vor utiliza indicatoare de securitate atat pentru interzicerea cuplarii la surse de energie cat si pentru
interzicerea punerii in functiune a ecipamentelor tenice la care s-a intervenit !ex' tablita
avertizoare cu inscriptia 5-2E62"E 7 SE %8C9E-:- #E %"6"" 7 68 C8#%-2" 7$.
* 2ransportul, manipularea si depozitarea materialelor se vor efectua sub supravegerea unei
persoane desemnate si instruite in acest scop, in vederea prevenirii accidentelor.
* "n interiorul cabinetului medical, materiile si materialele vor fi transportate cu respectarea
normelor specifice de protectie a muncii pentru manipularea si depozitarea materialelor.
* "arna, caile de acces vor fi deszapezite si acoperite cu materiale antiderapante.
9ead more' ttp'44;;;.psissm.info43.<34.=4instructiuni-proprii-ssm-pentru-
cabinet.tml>ixzz/?@A9;sDB