Sunteți pe pagina 1din 15

LOCUL DE MUNC Nr.

1 TEHNICIAN DENTAR

1.1.1. DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA


PROCESUL DE MUNC Activitatea const n realizarea de microproteze i proteze dentare comandate de medicii stomatologi cu care firma are contracte de colaborare. MIJLOACE DE PRODUCIE Sistem: BELLE LASS de polimerizare cu azot !uptor ceramic Sistem "#L$ A"%ESS: &nstala'ie polimerizabil( cu !#) &nstala'ia de modelare cu Butan az * bec bunsen+ ,icromotoare pentru prelucr(ri mecanice*freze- discuri- pietre- gume i perii pentru lustruit+ !uptor foto Baie pentru topit ceara !uptor electric de prenc(lzit !entrifug( automat( &nstala'ia de topit cu o.i/gaz * o.igen i butan+ &nstala'ie de sablare "olizor dublu pentru t(iat ,otor dublu a. de lustruit %eou de g(tit cu gaze !ompresor de aer *)0 l+ &nstala'ie de sablare "res( manual( cu urub Spatule "ensule !leti !ear( ,etale *cromcobalt- cromnic1el- alia2 cupru i aluminiu+ Seringi foto *fotopolimerizabile+ %(ini acrilice "or'elan ceramic( ipsuri ,ase de ambalat pentru turnarea metalelor "aste de lustruit &zolan'i Lic1id de modela2 Lampi de birou Scaun ,as( de lucru Butelii aragaz )

Butelii o.igen- bio.id de carbon- azot !urent electric

SARCINA DE MUNC 3urnarea mac1etelor de lucru din g1ips de diferite clase de duritate. %ealizarea mac1etelor din cear(* confec'ionarea tiparelor+. "renc(lzirea i nc(lzirea tiparelor n cuptorul electric. 3urnarea metalelor n centrifuga automat(. 4ezasamblarea i sablarea lucr(rilor rezultate n urma turn(rii. "relucrarea pieselor turnate cu a2utorul frezelor- discurilor etc. Lustruirea lucr(rilor cu a2utorul perilor- pufurilor etc. %ealizarea mac1etei fa'etelor. !onfec'ionarea tiparului fa'etelor n c1iuvete cu a2utorul g1ipsului. 3ermopolimerizarea fa'etelor prin fierbere sau prin fotopolimerizare.

MEDIUL DE MUNC 3e1nicianul dentar i desf(oar( activitatea cea mai mare parte din timp n laboratorul de modela2- iar c5nd este cazul n camerele de turnare i lustruire. 3emperatura aerului este de apro.imativ )6 6 !- iar n perioada de var( confortul termic este realizat prin utilizarea instala'iei de aer condi'ionat. &luminatul este natural sau artificial n func'ie de perioada din zi.

1.1.2. FACTORI DE RISC IDENTIFICAI


A. FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCIE
-

7actori de risc mecanic: Lovire de c(tre alte mi2loace de transport la deplasarea pedestr.

Suprafe'e sau contururi periculoase- n'ep(toare sau t(ioase *lucr(ri dentare- materiale etc+. "roiectare de particule n timpul procesului de polizare. "rindere- antrenare m5n( sau articole de vestimenta'ie de c5tre organele de maini n micare* curele de transmisie compresor de aer+ !(dere liber( de recipien'i *butelii "L+ peste picior la manipularea lor. 7actori de risc electric

Electrocutare prin atingere direct i indirect * prize defecte- cabluri dezizolate- lucrul n instala'iile electrice f(r( a avea calificare i autorizare- aparatur( necarcasat( etc+.

7actori de risc termic 3emperatura ridicat( a suprafe'elor *matri'e- unelte de turnare- rezisten'e electrice etc.+
-

Lucrul cu flac(r( desc1is( *becul cu gaz+ 7actori de risc c1imic

/ /
-

Lucrul cu substan'e c1imice care pot provoca alergii sau dermatite Lucrul cu substan'e inflamabile sau e.plozive * "L- o.igen+ 7actori de risc fizic !alamit'i naturale* seisme- etc+9 :miditatea ridicat( a aerului rezultat n urma procesului de polimerizare termic( 7actori de risc c1imic

B. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNC

"ulberi n suspensie- n aer * g1ips rezultat n urma lustruirii etc +.

C. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNC Suprasolicitare psi1ic . ,onotonia muncii- ritm de munc mare9.

"ozi'ii de lucru vicioase Lucrul n pozi'ia ez5nd cu suprasolicitarea coloanei vertebrale n zona lombar( i cervical( i a membrelor superioare.

D. FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI

Ac'iuni greite

E.ecutare defectuas( de opera'ii: manevre- pozi'ion(ri- fi.(ri- regla2e !(dere la acelai nivel prin alunecare- mpiedicare- dezec1ilibrare.

#misiuni <eutilizarea ec1ipamentului individual de protec'ie

!omportament socio = profesional %ela'ii primare necorespunz(toare *rela'ii neprincipiale ntre colegi- st(ri tensionate- agresiuni verbale sau fizice- deficien'e n sistemul de comunicare+. Lipsa de satisfac'ie n munc(. <erespectarea disciplinei la locul de munc( prin prezentarea la serviciu obosit sau n stare de ebrietate.

UNITATEA:

NUMR PERSOANE EXPUSE:

1.1.3. FIA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNC


LOCUL DE MUNC: 3E><&!&A< 4E<3A%

DURATA EXPUNERII: 8 ECHPA DE EVALUARE:

COMPONENA FACTORI DE SISTEMULUI RISC DE MUNC IDENTIFICA I 0 1

FORMA CONCRET DE MANIFESTARE A FACTORULUI DE RISC !"#$%r&#r#' ()r)*#+r&, 2 1. Lovire de c(tre alte mi2loace de transport la deplasarea pedestr9 ). Suprafe'e sau contururi periculoase- n'ep(toare sau t(ioase *lucr(ri dentare- materiale etc+9 8. "roiectare de particule n timpul procesului de polizare9 ;. "rindere- antrenare m5n( sau articole de vestimenta'ie de c5tre organele de maini n micare* curele de transmisie compresor de aer+9 0. !(dere liber( de recipien'i *butelii "L+ peste picior la manipularea lor9 A. Electrocutare prin atingere direct i indirect * prize defecte- cabluri dezizolate- lucrul n instala'iile electrice f(r( a avea calificare i autorizare- aparatur( necarcasat( etc+9 A

CONSECINTA MAXIM A PREVI.I -BIL 3 4E!ES &3, 8/;0 zile &3, 8/;0 zile &3, ;0/ 1@6 zile &3, ;0/ 1@6 zile 4E!ES

CLASA DE /RAVI TATE 1 ? ) ) 8 8 ?

CLASA DE PROBA BILITA TE 2 1 0 8 8 8 1

NIVEL PARI AL DE RISC 3 8 8 ) 8 8 8

%&S! ,E!A<&! MIJLOACE DE PRODUCIE

%&S! ELE!3%&!

2 ?. 3emperatura ridicat( a suprafe'elor *matri'e- unelte de turnarerezisten'e electrice etc.+9 @. Lucrul cu flac(r( desc1is( *becul cu gaz+9 B. Lucrul cu substan'e c1imice care pot provoca alergii sau dermatite9

3 &3, 8/;0 zile &3, ;0/ 1@6 zile &3, 8/;0 zile 4E!ES 4E!ES

1 )

2 0

3 8

%&S! 3E%,&!

8 ) ? ?

0 ; ) 1

8 ) ; 8

%&S! !>&,&!

16. Lucrul cu substan'e inflamabile sau e.plozive * "L- o.igen+9 11. !alamit'i naturale* seisme- etc+9

MEDIUL DE MUNC

%&S! 7&C&!

1). :miditatea ridicat( a aerului rezultat n urma procesului de polimerizare termic(9 18. "ulberi n suspensie- n aer * g1ips rezultat n urma lustruirii etc +9 1;. ,onotonia muncii- ritm de munc mare9

&3, 8/;0 zile &3, ;0/ 1@6 zile &3, E8 zile &3, 8/;0 zile 3

%&S! !>&,&!

8 1

0 )

; 1

SARCINA DE MUNC

S:"%AS#L&/ !&3A%E "S&>&!D

10.Lucrul n pozi'ia ez5nd cu suprasolicitarea coloanei vertebrale n zona lombar( i cervical( i a membrelor superioare9

) 1

0 2

8 3

A!F&:<& %EG&3E

1A. E.ecutare defectuoas( de opera'ii: manevre- pozi'ion(ri- fi.(riregla2e9 1?. !(dere la acelai nivel prin alunecare- mpiedicare- dezec1ilibrare9

&3, ;0/ 1@6 zile &3, 8/;0 zile &3, ;0/ 1@6 zile

) 8

0 8

8 8

1@. <eutilizarea ec1ipamentului individual de protec'ie9 #,&S&:<& EXECUTANT 1B. %ela'ii primare necorespunz(toare *rela'ii neprincipiale ntre colegist(ri tensionate- agresiuni verbale sau fizice- deficien'e n sistemul de comunicare+9 !#,"#%3A/ ,E<3 S#!&# "%#7ES&#/ <AL )6. Lipsa de satisfac'ie n munc(9 )1. <erespectarea disciplinei la locul de munc( prin prezentarea la serviciu obosit sau n stare de ebrietate9

4E!ES &3, 8/;0 zile &3, ;0/ 1@6 zile

TEHNICIAN DENTAR NIVELUL DE RISC /LOBAL AL LOCULUI DE MUNC ESTE:

Nrg1 =

riRi
i =1 )1

)1

ri
i =1

8* ; x ;+ + 18*8x8+ + 8* ) x )+ + )*1x1+ 1?B = = 8-68 8x ; + 18 x8 + 8x ) + ) x1 0B

NIVELURILE DE RISC PARIALE PE FACTORI DE RISC ! F&4.5r.1 ,


L6%78 "# *75%9 5r. 1 TEHNICIAN DENTAR N&:#8 "# r&$% 486;)8 : 3'03

NIVELURI PARTIALE DE RISC .

0 F1 F3 F5 F7 F9 F11 F13 F15 F17 F19 F21 FACTORI DE RISC

16

LE/END FI/URA NR. 1


71 = Lovire de c(tre alte mi2loace de transport la deplasarea pedestr9 7) = Suprafe'e sau contururi periculoase- n'ep(toare sau t(ioase *lucr(ri dentaremateriale etc+9 78 = "roiectare de particule n timpul procesului de polizare9 7; = "rindere- antrenare m5n( sau articole de vestimenta'ie de c5tre organele de maini n micare* curele de transmisie compresor de aer+9 70 = !(dere liber( de recipien'i *butelii "L+ peste picior la manipularea lor9 7A = Electrocutare prin atingere direct i indirect * prize defecte- cabluri dezizolate- lucrul n instala'iile electrice f(r( a avea calificare i autorizare- aparatur( necarcasat( etc+9 7? = 3emperatura ridicat( a suprafe'elor *matri'e- unelte de turnare- rezisten'e electrice etc.+9 7@ = Lucrul cu flac(r( desc1is( *becul cu gaz+9 7B = Lucrul cu substan'e c1imice care pot provoca alergii sau dermatite 716 / Lucrul cu substan'e inflamabile sau e.plozive * "L- o.igen+9 711 = !alamit'i naturale* seisme- etc+9 71) = :miditatea ridicat( a aerului rezultat n urma procesului de polimerizare termic( 718 = "ulberi n suspensie- n aer * g1ips rezultat n urma lustruirii etc +9 71; = ,onotonia muncii- ritm de munc mare9 710 = Lucrul n pozi'ia ez5nd cu suprasolicitarea coloanei vertebrale n zona lombar( i cervical( i a membrelor superioare9 71A = E.ecutare defectuoas( de opera'ii: manevre- pozi'ion(ri- fi.(ri- regla2e9 71? = !(dere la acelai nivel prin alunecare- mpiedicare- dezec1ilibrare9 71@ = <eutilizarea ec1ipamentului individual de protec'ie9 71B = %ela'ii primare necorespunz(toare *rela'ii neprincipiale ntre colegi- st(ri9 tensionate- agresiuni verbale sau fizice- deficien'e n sistemul de comunicare+9 7)6 / Lipsa de satisfac'ie n munc(9 7)1 / <erespectarea disciplinei la locul de munc( prin prezentarea la serviciu obosit sau n stare de ebrietate.

11

2.1.1. FIA DE MSURI PROPUSE


Nr.%r+. 0 FACTOR DE RISC 1 NIVEL DE RISC 2 tematicii periodice 1. 716. Lucrul cu substan'e inflamabile sau e.plozive * "L- o.igen- azot+. ; ; Amena2area unei construc'ii semidesc1ise de tip opron ngr(dit- e.ecutat din materiale incombustibile- care prote2ea2( recipientele butelie de o.igen i azot9 ,arcarea nc(perilor de depozitare prin t(bli'e indicatoare de securite9 :tilizarea corect( a buteliilor cu "L. ,ontarea unei 1ote sau nie deasupra mesei unde are loc polimerizarea termica. MSURI PROPUSE N6*&5)8&<)r#) *=$7r&& 3 &nstruirea personalului privind protec'ia muncii conform

).

71). :miditatea ridicat( a aerului rezultat n urma procesului de polimerizare termic(

8.

718. "ulberi n suspensie- n aer *g1ips rezultat n urma lustruirii etc+.

&nstruirea personalului privind protec'ia muncii conform tematicii periodice 4otarea cu instala'ie de ventilare pentru camera de g1ips i lustruit9 4otarea cu instala'ie de ventilare prin aspira'ie racordat( la motoarele de lustru*9 &nstruirea personalului privind folosirea E&"

1)

1.1.2. INTERPRETAREA RE.ULTATELOR EVALURII


Hn urma analizei factorilor de risc i evalu(rii efectuate- nivelul de risc global *<g+ calculat conform metodei are valoarea 8-68- ncadr5ndu/se n categoria r&$%7r&86r *#"&& * situate sub limita de acceptabilitate 8-0 + S/au identificat un num(r de )1 de factori de risc- dintre care: 1@ factori de risc au niveluri par'iale de risc sub limita admis- iar 8 factori de risc dep(esc aceast limit * fig.nr.)+ situ5ndu/se n categoria riscurilor inacceptabile pentru care trebuie luate msuri de eliminare sau diminuare a efectelor lor. Acestea sunt: 716 / Lucrul cu substan'e inflamabile sau e.plozive * "L- o.igen+9 71) / :miditatea ridicat( a aerului rezultat n urma procesului de polimerizare termic( 718 / "ulberi n suspensie- n aer * g1ips rezultat n urma lustruirii etc +9

"entru diminuarea sau eliminarea efectelor acestor factori de risc sunt necesare msurile prezentate n I7ia de msuri propuseJ. 4in punct de vedere al reparti'iei pe sursele generatoare- se remarc ponderea ma2oritar a factorilor proprii mi2loacelor de produc'ie cu o pondere de ;?-A1 K- e.ecutantul cu )@-0?K9 mediul de munc cu o pondere de 1;-86 K- iar sarcina de munc( are o pondere de B-0) K. Erorile mi2loacele de produc'ie i e.ecutantului au consecin'e ireversibile = deces.

18

PONDEREA FACTORILOR DE RISC DUP SURSA /ENERATOARE DIN CADRUL SISTEMULUI DE MUNC ! F&4.5r.2 , L6%78 "# *75%9 5r. 1 TEHNICIAN DENTAR N&:#8 "# r&$% 486;)8 : 3'03

FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI 28,57%

FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCIE 47,61%

FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE 9,52%

FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNC 14,30%

1;

10