Sunteți pe pagina 1din 14

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE I MBOLNVIRE

PROFESIONAL PENTRU LOCUL DE MUNC MUNCITOR NECALIFICAT


1 PROCESUL DE MUNC
Are drept scop manipulare si transport cu mijloace nemecanizate de materiale!ntretinere
curatenie !n perimetrul "irmei si pe caile de acces#
Elementele componente ale sistemului de munc evaluat
a.Mijloac ! "#o!$c%i&
$ material lemnos scanduri pal placaje cuie ciocan transpalet%
'.Sa#ci(a ! )$(c*&
&iind 'or(a de munc% !n perimetrul "irmei conditiile climaterice sunt determinante si
'ariaza de$a lun)ul anului in "unctie de anotimp dar si pe parcursul zilei de lucru#
Conditiile din mediul de munca depind de acti'itatea zilnic% a "irmei#
Raspunde de
$ e*ecutarea opera+iilor su( controlul permanent al personalului cu e*perien+,-
$ e"ectuarea in termen si de calitate a incarcarii aranjerii si transport a mar"ii-
$ intre+inerea in mod corespunz,tore a sculelor si uneltelor din dotare-
$ men+ine cur,+enie per"ect, in zona de lucru-
$ indepline.te .i alte atri(u+ii primite de la conduc,torul locului de munca pentru
care este instruit-
$ la terminarea pro)ramului de lucru se str/n) mijloacele de munc% si inc0id
ma)aziile#
c.M!i$l ! )$(c+&
Manipulantul mar"a Muncitorul necali"icat !.i des",.oar, acti'itatea in incinta de lucru
1!n interiorul depozitului sau 2 si la e*terior3
$ 4luminat arti"icial si natural-
$ Calamitati naturale$ trasnet inundatie 'ant )rindina 'iscol seisme
$ Mediul e*terior sau spatii neincalzite 1su( 56C7 in perioada octom(rie$martie
$ 8rasee de circulatie cu di"erente de temperatura de peste 196C
$ Pul(eri neto*ice in atmos"era$pra"
$ 8emperatura scazuta a aerului$ su( 56C
$ 8emperatura ridicata a aerului$ peste :56C
$ Precipitatii 'ant 'iscol
$ Supra"ete alunecoase etc
;# &AC8OR4 DE R4SC 4DEN84&4CA84
E,c$-a(- ac-i$(i .#/i-&
E,c$-a# !0c-$oa/+ ! o"#a%ii
$ pozi+ion%ri "i*%rii-
$ utilizare )re.it% a mijloacelor de protec+ie
N/i(c#o(i1a#i ! o"#a-ii < intarzieri sau de'ansari la lucrul in ec0ipa
E0c-$a# ! o"#a%ii ("#2+1$- "#i( /a#ci(a ! )$(c+
Pornirea2oprirea ec0ipamentelor te0nice alimentarea !n a"ara sarcinei de munc%
Deplasari stationari in zone periculoase 1 in zona de actiune a utilajelor pe caile de acces
auto7
Cadere de la acelasi ni'el prin alunecare dezec0ili(rare sau impiedicare
Cadere de la inaltime prin dezec0ili(rare prin p,.ire !n )ol sau alunecare
Co)$(ic+#i acci!(-o.( mani"estate prin pozitionari "i*ari asam(lari e*ecutate in
mod )resit
OMISIUNI
Neutilizarea ec0ipamentului de protectie indi'idual a celorlalte mijloace de protec+ie din
dotare
O)i-#a $(o# o"#a%ii
SARCINA DE MUNCA 3 SOLICITARE FI4ICA
Solicitare "izica la manipularea materialelor si e*ecutarea operatiilor de lucru pozitii de
lucru "ortate sau 'icioase e"ort dinamic
CON5INUT NECORESPUN4TOR AL SARCINII DE MUNC N RAPORT CU
CERIN5ELE DE SECURITATE
Opera+ii re)uli procedee )re.ite
A(sen+a unor opera+ii
Metode de munc% necorespunz%toare 1succesiune )re.it% a opera+iilor7
SARCINA SUB6SUPRADIMENSIONAT N RAPORT CU CAPACITATEA
E7ECUTANTULUI
Solici-a# 0i1ic+& $pozi+ii de lucru "or+ate sau 'icioase-
$e"ort dinamic#
Solici-a# "/i8ic* & $ritm de munc% mare-
$monotonia muncii#
MI9LOACE DE PRODUCTIE
FACTORI DE RISC MECANIC
Deplas%ri ale mijloacelor de transport etc#
A$-o!cla(:+#i /a$ a$-o'loc+#i co(-#ai(!ica- al )i:c+#ilo# 0$(c%io(al al
c8i"a)(-lo# -8(ic /a$ al 0l$i!lo#
Stationari in zone periculoase 1in raza de actiune a auto'e0iculelor7
D"la/+#i /$' 0c-$l .#a2i-a%ii Alunecare cadere li(er% de materiale de la cotele
superioare pr%(u.ire
Contact in timpul e*ecutarii operatiilor de lucru cu supra"ete intepatoare taioase sau
alunecoase $ or)ane acti'e in miscare ale ec0ipamentelor de taiat si de )aurit
FACTORI DE RISC ELECTRIC
Electrocutare prin atin)ere directa sau indirecta 1conductori neizola+i sau cu izola+ia
!m(%tr=nit% .i2sau umed% le)%turi la instala+ia de !mp%m=ntare cu )rad ridicat de coroziune-
izola+ii str%punse accidental7
FACTORI DE RISC C;IMIC
Su(stan+e to*ice
Su(stan+e in"lama(ile
MEDIUL DE MUNCA
FACTORI DE RISC FI4IC
8emperatura e*terioara scazuta iarna 1su( 56C7 si ridicata 'ara 1peste :56C7 trasee de
circulatie cu di"erente de temperatura de peste 196C lucru in mediul e*terior sau spatii neincalzite
1 su( 156C7 in perioada octom(rie$ martie
Curenti de aer < 'ant 'iscol
Calamitati naturale < trasnet inundatie )rindina 'iscol surpari de teren seisme
UNITATEA
S.C. COMAT ROSU S.R.L
LOCUL DE MUNCA
MUNCITOR
NECALIFICAT
MANIPULANT MARFA
FIA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNC
NUMR PERSOANE E7PUSE&
DURATA E7PUNERII& < 02sc0im(
EC;IPA DE EVALUARE
Ol)a1$ To!o#
COMPONENTA
SISTEMULUI
DE MUNC
FACTORI
RISC IDEN3
TIFICA5I
FORMA CONCRET DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC
=!/c#i#> "a#a)-#i?
CONSECIN5A
MA7IM
PREVI4IBIL
CLASA
@RAVI
3TATE
CLASA
PROBA3
BILITATE
NIVEL
RISC
E7ECUTANT ACTIUNI
@RESITE
AE,c$-a# !0c-$oa/+ ! o"#a%ii
$ pozi+ion%ri "i*%ri asam(l%ri-
$ utilizare )re.it% a mijloacelor de protec+ie
48M >9$1?5
zile
@ 1 :
B. N/i(c#o(i1a#i ! o"#a-ii < intarzieri2 de'ansari la lucrul in ec0ipa
48M >9$1?5
zile
@ 1 :
C. E0c-$a# ! o"#a%ii ("#2+1$- "#i( /a#ci(a ! )$(c+
Pornirea2oprirea ec0ipamentelor te0nice alimentarea2 intreruperea
alimentarii de catre personal neautorizat in acest sens
48M >9$1?5
zile
@ 1 :
D. Deplasari stationari in zone periculoase 1 in zona de actiune a
utilajelor pe caile de acces auto7
4NA# BR#44 @ ; >
E. Cadere de la acelasi ni'el$ alunecare dezec0ili(rare sau impiedicare 48M :$>9 zile ; > ;
F.Cadere de la inaltime prin dezec0ili(rare prin p,.ire !n )ol sau
alunecare
4NA# BR#44 @ 1 :
G.Co)$(ic+#i acci!(-o.( mani"estate prin pozitionari "i*ari
asam(lari e*ecutate in mod )resit
48M >9$1?5
zile
@ 1 :
OMISIUNI <. Neutilizarea ec0ipamentului de protectie indi'idual sau a celorlalte
mijloace de protec+ie din dotare
48M >9$1?5
zile
@ 1 :
H. O)i-#a $(o# o"#a%ii
48M >9$1?5
zile
@ 1 :
SARCINA DE
MUNCA
SOLICITA
RE
FI4ICA
AI.Solicitare "izica la manipularea materialelor si e*ecutarea operatiilor
de lucru pozitii de lucru "ortate sau 'icioase e"ort dinamic
48M :$>9 zile ; 9 :
CON5INUT
NECORESPUN4TOR
AL SARCINII DE
MUNC N RAPORT
CU CERIN5ELE DE
SECURITATE
AA.O"#a%ii> #.$li> "#oc! .#:i-
48M >9$1?5
zile
@ 1 :
AB.A'/(%a $(o# o"#a%ii
48M >9$1?5
zile
@ 1 :
AC.M-o! ! )$(c+ (co#/"$(1+-oa# =/$cc/i$( .#:i-+ a
o"#a%iilo#?
48M >9$1?5
zile
@ 1 :
SARCINA SUB6SUPRA
DIMENSIONAT N
RAPORT CU
CAPACITATEA
E7ECUTANTULUI
AD.Solici-a# 0i1ic+&$pozi+ii de lucru "or+ate sau 'icioase- $e"ort
dinamic#
48M :$>9 zile ; > ;
AE.Solici-a# "/i8ic* &$ritm de munc% mare $monotonia muncii#
48M :$>9 zile ; > ;
MI9LOACE
DE
PRODUCTIE
FACTORI
DE RISC
MECANIC
AF. Deplas%ri ale mijloacelor de transport 1accident de traseu7# DECES @ 1 :
AG.A$-o!cla(:+#i /a$ a$-o'loc+#i co(-#ai(!ica- al )i:c+#ilo#
0$(c%io(al al c8i"a)(-lo# -8(ic
DECES @ 1 :
A<.Stationari in zone periculoase 1in raza de actiune a utilajelor si
auto'e0iculelor7#
DECES @ ; >
AH.D"la/+#i /$' 0c-$l .#a2i-a%ii Alunecare cadere li(er% de piese
scule materiale de la cotele superioare pr%(u.ire
48M >9$1?5
zile
@ 1 :
BI# Co(-ac- i( -i)"$l ,c$-a#ii o"#a-iilo# ! l$c#$ c$ /$"#a0-
i(-"a-oa#> -aioa/ /a$ al$(coa/ $ or)ane acti'e in miscare
4NA BR#444 > ; :
FACTORI
DE RISC
ELECTRI
C
BA. Elc-#oc$-a# "#i( a-i(.# !i#c-a /a$ i(!i#c-a 1conductori
neizola+i sau cu izola+ia !m(%tr=nit% .i2sau umed% le)%turi la instala+ia
de !mp%m=ntare cu )rad ridicat de coroziune- izola+ii str%punse
accidental7#
DECES @ 1 :
FACTORI
DE RISC
C;IMIC
BB. Su(stan+e to*ice#
48M >9$1?5
zile
; : ;
BC. Su(stan+e in"lama(ile#
48M >9$1?5
zile
@ 1 :
MEDIUL DE
MUNCA
FACTORI
DE RISC
FI4IC
BD. 8emperatura e*terioara scazuta iarna 1su( 56C7 si ridicata 'ara
1peste :56C7 trasee de circulatie cu di"erente de temperatura de peste
196C lucru in mediul e*terior sau spatii neincalzite 1 su( 156C7 in
perioada octom(rie$ martie#
48M :$>9 zile ; > ;
BE. Curenti de aer < 'ant 'iscol# 48M :$>9 zile ; > ;
BF. Calamitati naturale < trasnet inundatie )rindina 'iscol surpari de
teren seisme#
DECES @ 1 :
Ni2l$l ! #i/c .lo'al al loc$l$i ! )$(c+ /-&
Nr) C D ri E Ri 2 D ri C F11G*@7H;?H>?H15HGI 2 1>?H1:H1:7 C ;5> 2 @> C ;@9
1 &4JA DE MKSUR4 PROPUSE $ LOCUL DE MUNC3 MAN4PULAN8 MAR&A 4NCARCA8OR$DESCARCA8ORMUNC48OR NECAL4&4CA8
N#.
c#-.
LOC DE MUNC6
FACTOR DE RISC
N R
MSURI PROPUSE
=No)i(ali1a#a )+/$#ii?
1 E*ecutare de"ectuoas% de
opera+ii$ pozi+ion%ri-
$ utilizare )re.it% a
mijloacelor de protec+ie
: M+/$#i o#.a(i1a-o#ic&
Utilizarea de instructiuni de lucru proprii pentru acti'itatile des"asurate in ec0ipa-
Respectarea te0nolo)iei de lucru#
; Nesincronizari de operatii
< intarzieri sau de'ansari la
lucrul in ec0ipa
: M+/$#i o#.a(i1a-o#ic&
Utilizarea de semnale de lucru proprii pentru acti'itatile des"asurate in ec0ipa-
4nstruirea corespunzatoare a personalului de catre C#L#M# desemnat pentru "iecare acti'itate e*ecutata in
ec0ipa si supra'e)0erea acestuia pe toata durata e*ecutarii operatiei respecti'e-
Neadmiterea la lucru a personalului a"lat in stare de o(oseala sau su( in"luenta (auturilor alcoolice#
:# Pornirea2oprirea
neautorizata a E#8#
alimentarea2intreruperea
alimentarii cu ener)ie
electrica
: M+/$#i o#.a(i1a-o#ic&
Semnalizarea corespunzatoare cu panouri de interdictie a ta(lourilor de comanda a ec0ipamentelor
te0nice si a ta(lourilor electrice-
Sta(ilirea clara a limitelor de competenta pentru "iecare salariat si instruirea si constientizarea
personalului cu pri'ire la acestea#
D
Deplasari stationari in
zone periculoase 1pe caile
de acces auto7
> M+/$#i o#.a(i1a-o#ic&
Semnalizarea corespunzatoare cu panouri de a'ertizare a locurilor periculoase si a cailor de acces-
4mprejmuirea cu (anda a'ertizoare a locurilor a"late in raza de actiune a utilajelor-
Purtarea in permanenta a E#4#P# -
4nstruirea personalului cu pri'ire la semni"icatia culorilor semnalelor si sunetelor de a'ertizare#
9 Cadere de la inaltime prin
dezec0ili(rare alune$care
pasire in )ol 1supra$"e+e
alunecoase deni'elate7
: M+/$#i -8(ic& Marcarea .i iluminarea zonelor periculoase#
M+/$#i o#.a(i1a-o#ic&
Men+inere c%ilor de deplasare !n per"ect% stare de cur%+enie .i marcarea deni'el%rilor o(stacolelor etc#-
&olosirea !nc%l+%mintei de protec+ie#
G Comunic%ri accidento)ene : M+/$#i o#.a(i1a-o#ic&
Utilizarea de instructiuni de lucru proprii
4nstruirea corespunzatoare a personalului de catre se"ul de ec0ipa
Na!)i-#a la l$c#$ a "#/o(al$l$i a0la- i( /-a# acc(-$a-a ! o'o/ala6/$' i(0l$(-a 'a$-$#ilo#
;# 4N8ERPRE8AREA RELUL8A8ELOR EAALUKR44
Ni2l$l ! #i/c .lo'al calc$la- "(-#$ loc$l ! )$(c+ MUNCITOR NECALIFICAT /- .al c$ B>GE> 2aloa# c Jl J(ca!#a1+ J( ca-.o#ia
loc$#ilo# ! )$(c+ c$ (i2l ! #i/c /"# )ic> /i-$a- /$' li)i-a )a,i)* acc"-a'il* =C>E?.
Rezultatul este sus+inut de M&i.a de e'aluareN din care se o(ser'% c% din totalul de ;G de "actori de risc identi"ica+i numai ; dep%.esc ca ni'el
par+ial de risc 'aloare : !ncadr=ndu$se !n cate)oria "actorilor de risc mediu#
Cei ; "actori de risc ce se situeaz% !n domeniul inaccepta(il sunt3
$ &>$ Deplasari stationari in zone periculoase 1 in zona de actiune a utilajelor pe caile de acces auto7< ni'el de risc par+ial >-
$ &1?$Stationari in zone periculoase 1in raza de actiune a utilajelor si auto'e0iculelor7< ni'el de risc par+ial >-
Pentru diminuarea sau eliminarea celor ; "actori de risc 1care se situeaz% !n domeniul inaccepta(il7 sunt necesare m%surile )eneric prezentate !n
OFi:a ! )+/$#i "#o"$/.
Pn ceea ce pri'e.te reparti+ia "actorilor de risc pe sursele )eneratoare situa+ia se prezint% dup% cum urmeaz%3
$ 34,61 % "actori proprii executantului -
$ 23,07 % "actori proprii sarcinii de munc-
$ 30,76 % "actori proprii mijloacelor de producie
$ 11,!3 % "actori proprii mediului de munc"
Din analiza Fi:i ! 2al$a# se constat% c% CI>GF K dintre "actorii de risc identi"ica+i pot a'ea consecin+e ire'ersi(ile asupra e*ecutantului 1deces
sau in'aliditate7 ast"el !nc=t locul de munc, poate "i !ncadrat printre cele cu pericol mare de accidentare#
0
2
4
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25
REPRE4ENTARE FACTORI RISC
MUNCITOR NECALIFICAT
NIVEL DE RISC L B>GE
PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICA5I DUP ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNC
LOCUL DE MUNC&
MUNCITOR NECALIFICAT>
NIVEL @LOBAL DE RISC& B>GE
FACTORI DERISC PROPRII
EXECUTANTULUI
FACTORI DERISC PROPRII
SARCINII DEMUNCA
FACTORI DERISC PROPRII
MIJLOACELOR DE
PRODUCTIE
FACTORI DERISC PROPRII
MEDIULUI DEMUNCA
PLANURI DE PREVENIRE
N#
c#-
Loc ! )$(c+6
"o/- ! l$c#$
Ri/c$#i
2al$a-
M+/$#i -8(ic M+/$#i o#.a(i1a-o#ic
M+/$#i i.i(ico3
/a(i-a#
M+/$#i
! al-+
(a-$#+
Ac%i$(i J(
/co"$l
#ali1+#ii
)+/$#ii
T#3
)(
!
#ali3
1a#
P#/oa(a
ca# #+/3
"$(! !
#ali1a#a
)+/$#ii
O'/#
2a%ii
A P#/o(al
TESA

Prindere lo'ire
stri'ire de c%tre
mijloacele de
transport auto
Respectarea pre'ederilor pri'ind
circula+ia pe drumurile pu(lice
4nstruirea an)ajatilor asupra circulatiei
pe drumurile pu(lice si in incinta
unitatii con"orm normelor speci"ice si
codului rutier
Asi)urare trusa
sanitara
Alocarea
"ondurilor
"inanciare
Perma$
nent
Reprezentant
le)al
Proiectare de
corpuri sau
particule la
spar)ere par(riz
Circula+ia cu 'itez% redus% pe
por+iunile de drum a"late !n repara+ie
Asi)urare trusa
sanitara
Alocarea
"ondurilor
"inanciare
Perma$
nent
Reprezentant
le)al
Supra"e+e contu$
ruri periculoase 2
scule !n+ep%toare
t%ioase a(rasi'e
sau adezi'e
$Dotarea cu manusi de protectie $4nstruirea pri'ind pericolele la care
sunt e*pusi lucratorii
Se 'or instrui cel
putin ; lucratori
pri'ind acordarea
primului ajutor
$ Aeri"icari
din partea
C#L#M
Perma$
nent
Conduca$
torul locului
de munca
Pul(eri de
rume)u. P#A#C
HUtilizare sQstem de e'acuare a
pra"ului
$Dotarea cu m%.ti antipra"-
$4nstruire personal pri'ind e*punerea
la ac+iunea pul(erii
Asi)urare trusa
sanitara
$ Alocarea
"ondurilor
"inanciare
Perma$
nent
Conducatoru
l locului de
munca
Aeri"icarea
necorespunz%toare
a ma.inii sculelor
.i materialelor de
prelucrat
$Aeri"icarea ritmic% a instala+iilor
sculelor-
$Realizarea corespunz%toare a
re)lajelor-
$Aeri"icarea calit%+ii materialelor ce
urmea$z% s% "ie prelucrate#
Se 'or instrui cel puti
; lucratori pri'ind
acordarea primului
ajutor
$
Aeri"icari
din partea
C#L#M
Perma$
nent
Conducatoru
l locului de
munca
Opera+ii re)uli
procedee2deprinde
ri )re.ite a(sen+a
unor opera+ii
$4n"ormare instruire testarea asimilari
in"ormat
$Rein"ormare in cazul producerii unui
accident
Se 'or instrui cel puti
; lucratori pri'ind
acordarea primului
ajutor in caz de
electrocutare
$
Alocarea
"ondurilor
"inanciare
Perma$
nent
Conducatoru
l locului de
munca
Neutilizarea ec0i$
pamentului indi'i$
dual de protec+ie
1anti"oane oc0e$
$Utilizarea E#4#P#-
$4nstruire personal pri'ind
consecin+ele neutiliz%rii 2 utiliz%rii
incom$plete a E#4#P##
Asi)urare trusa
sanitara $
Aeri"icari
din partea
C#L#M
Perma$
nent
Conducatoru
l locului de
munca
lari de protec+ie
etc#7
Utilizare )re.it% a
mijloacelor de
protec+ie etc.
$Rein"ormare asupra modului de
utilizare asupra E#4#P#
$Sanctiuni
Asi)urare trusa
sanitara
$
Aeri"icari
din partea
C#L#M
Perma$
nent
Conducatoru
l locului de
munca
B Manipulant
mar"a
># Deplasari
stationari in
zone
periculoase 1pe
caile de acces
auto7
E#4#P# re"lectorizant
Con"ectionarea marcajelor
de semnalizare
Semnalizarea corespunza$
toare a locurilor periculoase si
a cailor de acces-
4mprejmuirea 1la ne'oie7 cu
(anda a'ertizoare a locurilor
a"late in raza de actiune a
utilajelor-
Purtarea E#4#P# -
4nstruire personal cu pri'ire la
semni"icatia culorilor
semnalelor si sunetelor de
a'ertizare
Asi)urare trusa
Sanitara
personal instruit
prim aj#
Control
Montare
semne
a'ertizare
4nstruire
4n"ormare Perma
$nent
Conducat
o$rul
locului de
munca
1C#L#M#7
G# Cadere de la
acelasi ni'el$
alunecare
dezec0ili(rare
sau
impiedicare#
Marcarea .i iluminarea
zonelor periculoase#
Men+inere c%ilor de deplasare
curate .i marcare deni'el%ri
o(stacole etc#-
&olosirea !nc%l+%mintei de
protec+ie#
Asi)urare trusa
Sanitara
personal instruit
prim aj#
Control
Montare
semne
a'ertizare
4nstruire
4n"ormare
Asi)urare
iluminare
Perma
$nent
Conducat
o$rul
locului de
munca
1C#L#M#7
G# Cadere de la
mica inaltime
prin dezec0ili$
(rare prin
p,.ire !n )ol
alunecare
1aranjare
mar"a pe ra"t
etc7#
Marcarea .i iluminarea
zonelor periculoase#
Men+inere c%ilor de depla$sare
!n stare de cur%+enie .i
marcarea deni'el%rilor
$o(stacolelor etc#-
&olosirea !nc%l+%mintei de
protec+ie#
Asi)urare scara
Asi)urare trusa
Sanitara
personal instruit
prim aj#
Control
Dotare
E#4#P#
Si ec0ip#
80#
Montare
semne
a'ertizare
4nstruire
4n"ormare
Perma
$nent#
Lucrator
Conducat
o$rul
locului de
munca
1C#L#M#7
Comunic%ri
accidento)ene#
Utilizarea de 4#P#S#S#M
4nstruirea personalului
Asi)urare trusa
Sanitara
personal instruit
prim aj#
Control
Aeri"icare
modului
de
e*ecutare
Perma
$nent
Lucrator
Conducat
o$rul
locului de
a
atri(utiilor
de lucru si
modul de
insusire a
acestora
munca
1C#L#M
Neutilizarea
E#4#P# sau a
celorlalte
mijloace de
protec+ie din
dotare#
4nstruirea lucr%torilor pri'ind
consecin+ele nerespect%rii
discipli$nei 'eri"icarea prin
control Perma$nent din partea
C#L#M# .i2sau prin sondaj din
partea .e"ilor ierar0ic
Asi)urare trusa
Sanitara
personal instruit
prim aj#
Control
Montare
semne
a'ertizare
4nstruire
4n"ormare
Perma
$nent
Lucrator
Conducat
o$rul
locului de
munca
1C#L#M
1G#Deplas%ri
ale mijloacelor
de transport
accidentare de
ma.ini !n
mi.care etc#
1accident de
traseu7
Aeri"icarea 'izual% a
inte)rit%+ii ap%r%torilor a
carcaselor ec0ipamentelor
4nstruire personal cu pri'ire la
semni"icatia culorilor
semnalelor si sunetelor de
a'ertizare
Control
4nstruire
4n"ormare
Perma
$nent
Lucrator
Conducat
o$rul
locului de
munca
1C#L#M
1@#Autodeclan
.%ri sau
auto(lo$c%ri
contraindi$cate
ale mi.c%$rilor
"unc+ionale ale
ec0ipamen$
telor te0nice
Aeri"icarea 'izu$al% a
inte)rit%+ii ap%r%torilor a
carcaselor E#80#
A"# Periodice cn" cartii
te0nice
Pndeplinirea strict% a sarcini de
munc%
$4nstruirea lucr%torilor
$Semnalizarea
corespunzatoare a zonelor
periculoase
Asi)urare trusa
Sanitara
personal instruit
prim aj#
Control
Montare
semne
a'ertizare
4nstruire
4n"ormare
Perma
$nent
Lucrator
Conducat
o$rul
locului de
munca
1C#L#M
1?# Stationari
in zone
periculoase 1in
raza de actiune
a utilajelor si
auto'e0iculelo
r7
Semnalizarea locuri peri$
culoase a cailor de acces-
A"# &unc+ionare a disp# de
a'ertizare sonor%
4mprejmuire cu (anda a'er
$tizoare $ locuri periculoase-
Purtarea E#4#P#-
4nstruirea personalului cu
pri'ire la semni"icatia
Asi)urare trusa
Sanitara
Control
Montare
semne
a'ertizare
4nstruire
4n"ormare
Perma
$nent
Lucrator
Conducat
o$rul
locului de
munca
1C#L#M
culorilor semnalelor si
sunetelor de a'ertizare
;5# Contact in
timpul
e*ecutarii
operatiilor de
lucru cu supra$
"ete
intepatoare
taioase
Respectarea te0nolo)iei de
lucru a 4PSSM
Manipulare atent%
Purtarea E#4#P#
Asi)urare trusa
Sanitara
personal instruit
prim aj#
Control Alocare
de "onduri
pentru
Ac0izition
area de
E4P
Montare
semne
a'ertizare
4nstruire
4n"ormare
Perma
$nent
Lucrator
Conducat
o$rul
locului de
munca
1C#L#M
;1#Electrocuta
re prin atin)ere
di$recta 2
indirecta
1conductori
ne$izola+i cu
izola$+ia
!m(%tr=nit%
.i2sau umed%
le)%turi la
instala+ia de
!mp%m=ntare
cu )rad ridicat
de coroziune
"%r% papuci de
priz%- izola+ii
str%punse
accidental7
4zolarea (ornelor de
le)%tur% .i a celorlalte c%i
de curent din com$ponenta
ec0ip# Electrice de lucru
Aeri"icarea repa $rarea
conducto$rilor de
alimentare
Realizarea circu$itelor de
mas% cn" pre'ederilor
te0nice .i secu$ritate !n
'i)oare-
Aeri"icarea 'izu$al% a
inte)rit%+ii le)%rii la
p%m=nt
4nstruirea lucr%torilor-
Aeri"icarea modului !n care se
respect% restric+iile de
securitate .i disciplina
te0nolo)ic%-
Urm%rirea )ra"icului de
'eri"icare a mijloacelor de
protec+ie din dotare 1at=t E#8
c=t .i E#4#P#7#
Asi)urare trusa
Sanitara
personal instruit
prim aj#
Control Alocare
"onduri
Montare
semne
a'ertizare
4nstruire
4n"ormare
4media
t
Perma
$nent
Lucrator
Conducat
o$rul
locului de
munca
1C#L#M
;G#Calamitati
naturale <
trasnet
inundatie
)rindina
'iscol
seisme#