Sunteți pe pagina 1din 24

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti

Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice


P R O I E C T
la disciplina
TSFF
Cadru didactic !eorgiana Armasoiu Student
!ru"a

2011-2012

CUPRINS
1. Date initiale generale
2. Analiza constructiva functional-tehnologica
2.1. Schite constructive ale ro!usului si reerului
2.2. Caracteristici constructive rescrise reerului
2.". #ehnologitatea constructiei reerului
". Se$ifa%ricare si relucrari
".1. Se$ifa%ricare
".2. Prelucrari
&. Structura rocesului tehnologic !e fa%ricare
&.1. Structura reli$inara
&.2. Structura !etaliata 'fisa fil$(
&.2.a No$enclatorul)fazele si sche$ele !e orientare-fi*are asociate
oeratiilor
&.2.% Utila+ele si SD,-urile)$eto!ele si roce!eele !e reglare la
!i$ensiune
&.2.c A!aosurile !e relucrare si !i$ensiunile inter$e!iare
&.2.! Regi$urile !e relucrare
&.2.e Nor$ele !e ti$
-. Proiectare !isozitiv !e relucrare
.. /i%liografie

#
1. Date initiale generale

Programa de "roductie $%%% &uc'an(
Unitatea de "roductie SC( ACASA S(A(
Fond real de tim" ) an* # schim&uri +, ore-
Cerinta economica cost minim de .a&ricatie(
O&iectiv "rinci"al introducerea unei noi tehnologii (

2. Analiza constructiva functional-tehnologica

2.1. Schite constructive ale ro!usului si reerului
O schita a re"erului se "re/inta mai 0os(
1
2
2.2. a. Caracteristici constructive rescrise reerului
Caracteristicile suprafetelor
Caracteristicile su"ra.etelor se "re/inta in ta&elul de mai 0os
Caracteristici de material
3aterialul "rescris este OLC2$(
Com"o/itia chimica* tratamente termice si "ro"rietati .i/ico 4 mecanice sunt
"re/entate mai 0os(
Co$ozitia chi$ica) 0
C 3n Si Cr Cu
%*2#5
%*$%
%*$%5
%*,%
%*)65
%*16
%*%$ %*)1
S
1
2or$a Di$ensiuni Rugozitatea
R
a
#olerante
!e for$a
Pozitie
reciroca
Alte
con!itii
S
)
Plana 7)%%'78% )#($ 5 5 #%6HB
S
#
Cilindrica 7)%%9: :(1 5 5 #%6HB
S
1
Plan5com"le9a 7)1$'7)%%'78 )#($ 5 5 #%6HB
S
2
Cilindrica 7892 )#($ 5 5 #%6HB
S
$
Cilindrica 7)1$92 1(# 5 5 #%6HB
S
:
Plan5com"le9a 7)1$'7,8'78 )#($ 5 5 #%6HB
S
6
Cilindrica 7,89: 1(# 5 5 #%6HB
S
,
Tronconica #92$ :(1 5 5 #%6HB
S
8
Plan inelara 7,$'7,1 :(1 5 5 #%6HB
S
)%
Cilindrica 7,19# :(1 5 5 #%6HB
S
))
Plan inelara 7,1'7,: :(1 5 5 #%6HB
S
)#
Cilindrica 7,:9)# :(1 5 5 #%6HB
S
)1
Plan inelara 7,:'78% )#(: 5 5 #%6HB
S
)2
Cilindrica 78%92 )#(: 5 5 #%6HB
S
)$
Tronconica %($92$ :(1 5 5 #%6HB
S
):
Tronconica %($92$ :(1 5 5 #%6HB
S
)6
Tronconica %($92$ :(1 5 5 #%6HB
S
),
Tronconica %($92$ :(1 5 5 #%6HB
S
)8
Cilindrica 7892 )#($ 5 5 #%6HB
S
#%
Cilindrica 7892 )#($ 5 5 #%6HB
S
#)
Cilindrica 7892 )#($ 5 5 #%6HB
S
##
Cilindrica 7892 )#($ 5 5 #%6HB
S
#1
Cilindrica 7892 )#($ 5 5 #%6HB
$
#rata$ente ter$ice.
;u"a reali/area semi.a&ricatului "rin de.ormare la cald +matritare-* "entru a
se reduce tensiunile interne ale materialului si a se im&unatati
"relucra&ilitatea "rin aschiere* se va e.ectua un tratament de recoacere
"entru detensionare* care consta in incal/irea "iesei "ana la o tem"eratura
de :,%
o
56%%
o
C* urmata de racire in cu"tor(
In ca/urile in care rolul .unctional reclama duritate ridicata de ansam&lu sau "artial*
se a"lica tratament termic de im&unatatire +calire si revenire 1$<1, H=C-(
Tratamentul termic "artial include* de e9em"lu* incal/irea "rin inductie
electromagnetica(
Prorietati fizico 3 $ecanice
Limita de curgere
>N'mm
#
?
=e/istenta la
ru"ere
>N'mm
#
?
Alungirea la
ru"ere >@?
;uritatea
B=INELL
H
1:%'2,% :)%'6%%5,2% ),')2 #%6
Masa reperului
3asa re"erului a .ost identi.icata cu a0utorul "rogramului 3echanical ;esAto"*
res"ectiv
m B %*1:%2$ Ag (
:
Clasa de piese
Avand in vedere caracterisiticile geometrice* "iesa .lansa "ort5&ucsa se incadrea/a
in clasa .lansa(
2.". a. #ehnologicitatea constructiei reerului

Tehnologicitatea unui "rodus e9"rima in.luenta caracteristicilor constructive
asu"ra tehnologiei de .a&ricare si'sau tehnologiei de e9"loatare(
Se considera ca indici de tehnologicitate masa* gradul de uni.icare a
elementelor constructive si gradul de concordanta dintre caracteristicile
constructive "rescrise si cele im"use de rolul .unctional(
+)- 3asa m B %*1$, Ag (
+#- !radul de uni.icare a elementelor constructive*
e
In cadrul "resei se disting urmatoarele ti"uri de elemente constructive
)( Gauri cilindrice netede* res"ectiv : gauri 78(
):6 * %
:
)
)
= =
e

#( Tesituri* res"ectiv 1 gauri #92$C


2 * %
$
#
#
= =
e

Ast.el* gradul mediu de uni.icare a elementelor constructive este


),8 * % -
$
#
:
)
+
1
)
D
= + =
e

+1- !radul de concordanta dintre caracteristicile constructive "rescrise si cele


im"use de rolul .unctional
In general* gradul de concordanta dintre caracteristicile cosntructive
"rescrise si cele im"use de rolul .unctional' tehnologic c

* este
) =
c

Anali/a caracteristicilor "rescrise "rodusului si re"erului considerat "rin


"roiectul initial a relie.at ca 0 caracteristici "rescrise re"erului nu sunt in
concordanta cu cele im"use de cerintele .unctional5tehnologice( Ast.el* initial ci

*
este
t t ci
c j c ' - + =
S5au "ro"us urmatoarea modi.icare2 tesituri %($92$
6
6, ( %
),
)2
= =
c

Con!itii !e tehnologicitate i$use !e catre roce!eele !e $atritare


Nrt
(
crt(
Conditie !rad de
satis.acere
+da sau
nu-
) Forma de ga&arit sa "re/inte a9e sau "lane de simetre care* du"a
ca/ * sa .ie utile "entru de.inirea "lanurilor de se"aratie a
semi.ormelor'semimatritelor
;a
# Elementele constructive de ti" inclinari* racordari* grosimi de
"ereti de dimensiune s"eci.ica l* sa inde"lineasca conditia
min
l l
sau'si ma9
l l
in care min
l
si ma9
l
sunt valori limita
im"use de "rocedeul tehnologic(
;a
1 Ale/a0ele sa .ie E"atrunse E+"entru a "ermite re/emarea
mie/urilor la am&ele e9tremitati-(
;a
Con!itii !e tenologicitate i$use !e catre roce!eele !e
relucrare' aschiere (
Nr(
crt(
Conditie
!rad de
satis.acere
+da sau
nu-
) Su"ra.etele de intindere mare sa .ie intreru"te "rin denivelari sau
canale(
;a
# Trecerile dintre anumite su"ra.ete sa .ie sau nu su& .orma de
dega0are sau canal* in .unctie de cerintele .unctionale sau im"usa
de "rocedeul de "relucrare(
;a
1 Su"ra.etele .rontale ale gaurilor sa .ie "lane si "er"endiculare "e
a9ele gaurilor(
;a
2 Forma si "o/itia &osa0elor* gaurilor sa .ie ast.el incat sa conduca
la un numar minim de "o/itii ale "iesei'sculei in tim"ul o"eratiei(
;a
$ Forma si "o/itia su"ra.etelor sa .ie ast.el incat sa "ermita
"rinderi sim"le si sigure in cadrul o"eratiilor
;a
,
". Se$ifa%ricare si relucrari
".1. Se$ifa%ricare
;intre metodele si "rocedeele de semi.a&ricare tehnic5acce"ta&ile* se ado"ta
metoda de.ormare "lastica la cald si* res"ectiv* "rocedeul matritare in matrita
inchisa "e masini ori/ontale(
Semi.a&ricatul se o&tine "rin de.ormare "lastica la cald* si anume "rin matritare la
cald in matrita inchisa(
Conditii tehnice
Adaosuri de "relucrare si a&ateri C.( STAS 6:6%5,1* clasa a doua de "reci/ie
Inclinari )*$
o
5 la e9terior* #
o
5 la interior(
Adaosuri totale de "relucrare # mm(
8
".2. Prelucrari
Pentru .iecare su"ra.ata sau gru" de su"ra.ete* di.erite variante tehnic5 acce"ta&ile
de "relucrari se "re/inta mai 0os(
S
1
Prelucrari
S
)
* S
#
*S
1
* S
$*
S
:*
S
6*
S
8*
Strun0ire degrosare Strun0ire
semi.inisare
Strun0ire .inisare
S
,*
S
)%
* S
))*
S
)#*
S
)1*
S
)2*
S
)$*

S
):*
S
)6*
S
),
Strun0ire degrosare Strun0ire .inisare
S
2*
S
)8*
S
#%*
S
#)*
S
##*
S
#1
S
)$*

S
):*
S
)6*
S
),
!aurire
4. Structura precesului tehnologic de fabricare
&.1 Structura reli$inara
%% Taiere
U 3asina de
matritat
ori/ontala
S 3atrita
inchisa
F Su&ler
)%
)% Strun0ire I
U Strung
normal
; Universal
cu trei &acuri
S Cutite de
strun0it
e9terioare*
interioare* de
contact(
F Su&ler*
manometru(
#% Strun0ire II
U Strung
normal
; Universal
cu trei &acuri
S Cutite de
strun0it
e9terioare*
interioare* de
canelat(
F Su&ler*
manometru
))
1% !aurire
U 3asina de
gaurit verticala
S Burghiu
Tarod
; S"ecial
F Cali&ru*
su&ler
2% Control .inal
$% Conservare5
de"o/itare
)#
&.2 a)% Structura !etaliata 'fisa fil$(
O"eratia Fa/ele o"eratiei Utila0e
si
S;F5uri Nr( ;enumire Schita Nr( ;enumire
%% Taiere GFierastrau
circular
.ormat HTSS5
)$%%
GSu&ler
STAS )16#5
,%
)% Strun0ire I )%() Prindere
semi.a&ricat
GStrung
normal
SN2%%9)$%%
GUniversal
1'1)$5II
STAS ):$$'#5
,6
GCutit 2%92%
STAS :1,#5
,%'P1% si P)%
GSu"ort "ort5
cutit
SPC5%#
GSu&ler
STAS )16#5
,%
)%(# Strun0ire .rontala de
degrosare la ),
5%()$
)%(1 Strun0ire la 7,1
)%(2 Strun0ire la 7,8
)%($ Strun0ire la 7,:
)%(: Strun0ire la 78%
)%(6 Strun0ire .rontala de
.inisare la ),
)%(, Strun0ire %*$92$+de
# ori-
)%(8 Strun0ire #92$
)%()% ;es"rindere si
de"unere "iesa
)$ Control
)1
#% Strun0ire
II #%()
Prindere "iesa GStrung
normal
SN2%%9)$%%
GUniversal
1'1)$5II
STAS ):$$'#5
,6
GCutit 2%92%
STAS :1,#5
,%'P1% si P)%
GSu"ort "ort5
cutit
SPC5%#
GSu&ler
STAS )16#5
,%
#%(#
Strun0ire .rontala de
degrosare la ),
5%()$
#%(1
Strun0ire de
degrosare la 7)1$
#%(2
Strun0ire .rontala de
.inisare la ),
#%($
Strun0ire .rontala
de .inisare la 7)1$
#%(: Strun0ire %*$92$+de
# ori-
#%(6
;es"rindere si
de"unere "iesa
#$ Control
1%
!aurire5
adancire
1%() Prindere "iesa G3asina de
gaurit radial
C= :):',)
G;is"o/itiv de
gaurire
GBurghiu 2*,
STAS
:6#65,%
GSu&ler STAS
)16#5,%
GCali&ru
1%(# !aurire 7892mm*
: gauri
1%(1 ;es"rindere si
de"unere "iesa
1$ Control
2% Control
.inal
$% Conserva
re5
de"o/itar
e
)2
&.2 c #ehnologia !e fa%ricatie a unei iese in ro!uctie !e serie $i+locie
'-000%uc4an(. 5eratia !e strun+ire.
Sa se determine adaosurile de "relucrare*elementele regimului de aschiere in
urmatoarele conditii de "relucrare
5volumul "roductiei $%%%&uc'an I
5semi.a&ricatul este din otel car&on cu
#
' $$ mm daN = *matritat in clasa a II a
de "reci/ie I
5"relucrarile se .ac "e strunguri SN 2%%9)$%% I
Sta&ilirea adaosurilor de "relucrare totale si intermediare
Se alege adaosul de "relucrare total "e o "arte din ta&elul $(), AnB#(%%mm
5din ta&elul $(#% se aleg a&aterile limita ;
+

)(2 I L
: ( )
, ( %
+

5din ta&elul $(2# se alege adaosul de "relucrare intermediar "entru strun0irea


e9terioara de .inisare #A.B)()mmI
5din ta&elul $(2% se alege adaosul de "relucrare "entru strun0ire .rontala de .inisare
A.B%(6 I
5din ta&elul $($1 se alege adaosul de "relucrare "entru strun0irea interioara de
.inisare #A.B#mmI
5din ta&elul $(22 se alege adaosul de "relucrare "entru recti.icare cilindrica
e9terioara #ArB%(2mmI
5din ta&elul $(:) se alege adaosul de "relucrare "entru recti.icare cilindrica
interioara #ArB%(1$mmI
)$
&.2 ! Sta%ilirea regi$ului !e aschiere entru oeratia 1 6
5scula aschietoare este un cutit de 2%92% STAS :1,#5,%'P1% si P)%
Adancimea de aschiere
mm finis L semif L rosare A t 6$ ( $ - )$ ( % ), + - : ( ) %% ( # # ), + deg # #
min ma9 ma9
= + + = = =
;eci* tB
#
6$ ( $
B#(,6$( Se rotun0este "entru "rima degrosare * la o "arte* la tB1mm(
Avansul
%(,9%(6B%($: mm'rot
;in caracteristicile masinii unelte SN 2%%J)$%% se alege avansul srB%(2$#
mm'rot I
Fite/a de aschiere si turatia "iesei
;in ta&elul :(#$ se alege vite/a de aschiere
vB),8 m'min
A)B%(,$
A#B%(:$
aste.el vite/a de aschiere corectata va .i
min ' 2 ( )%2 :$ ( % ,$ ( % ),8 m v
c
= =
turatia
min ' %, ( #18
)18 )2 ( 1
2 ( )%2 )%%% )%%%
rot
D
v
n =

;in caracteristicile masinii unelte se alege turatia imediat in.erioara nB21%


rot'min se recalculea/a vite/a reala de aschiere
min ' 66 ( ),6
)%%%
21% )18
)%%%
m
n D
v
r
r
=

=

=


Feri.icarea "uterii motorului electric
Com"onenta "rinci"ala a .ortei de aschiere
P
/
B )1% daN
):
Ast.el "uterea reala va .i
N
r
B
%, ( $
, ( % :%%%
66 ( ),6 )1%
:%%%
=

r z
v P
KL
;in caracteristicile masinii unele SN 2%%9)$%% se scoate "uterea motorului
electric
N
3E
B 6($ AM(
;eci* N
r
N N
3E(
=e/ulta ca "relucrarea la .a/a ) se "oate e9ecuta "e strungul SN 2%%9)$%%* cu
urmatorii "arametrii reali ai regimului de aschiere
t B 1 mm I
s
r
B %(2$# mm'rot I
v
r
B ),6(66 m'min I
n
r
B 21% rot'min I
P
/
B )1% daN I
N
r
B $(%, KL(

&.". e Nor$ele !e ti$
Normele de tim" "entru o"eratiile "rinci"alele de "relucrare anali/ate
Operatia de Strunjire I Faza 10.3
#i$ul !e %aza t
%6
i
n s
l l l
T
b

+ +
=
# )
>min? +ta&( ,()'Flase A-
mm
D
l $ ( 2)
#
,1
#
= = =
mm
tg tg
t
l 2 )
2$
1
- # (((( $ * % +
)
= + = +

=
mm l - $ (((( ) +
#
=
Se alege
mm l )
#
=
(
rot mm s ' 2$# * % =
iB) trecere
min ' 21%rot n =
)6
min #18 * % )
21% 2$# * %
) 2 $ ( 2)
=

+ +
=
b
T
#i$ul a+utator #
a
6
t
a)
B%*)%min +ta&( ,(1)'Flase A-
t
a#
B%*)2min +ta&( ,(1#'Flase A-
t
a1
B%*):min +ta&( ,(12'Flase A-
min 2 * %
1
= =

i
ai a
t T
#i$ul !e !eservire tehnica t
!t
6
min %%26, * %
)%%
#
#18 * %
)%%
#
= = =
b dt
T t
+ta&( ,(1:'Flase A-
#i$ul !e !eservire organizatorica t
!o
6
min %%:18 * %
)%%
)
- 2 * % #18 * % +
)%%
)
- + = + = + =
a b do
T T t
+ta&( ,(1:'Flase A-
#i$ul !e o!ihna si necesitati firesti t
on
6
min %##2 * %
)%%
$ * 1
- 2 * % #18 * % +
)%%
$ * 1
- + = + = + =
a b on
T T t
+ta&( ,(16'Flase A-
#i$ul !e regatire 3incheiere
t
")
B 1*: min "entru "rimirea si studierea documentatiei I
t
"#
B :*)1 min "entru "regatirea modului de "rindere I
t
"i
B 8*61 min
#i$ul unitar e oeratie #
u
6
min ,## ( % )$ ( % %##2 * % %%:18 * % %%26, * % #18 * % 2 * % = + + + + + = + + + + + =
pd on do dt b a u
t t t t T T T
#i$ul nor$at e oeratie6 #
n
min 8)8 ( %
)%%
61 ( 8
,## ( %
)
= + = + =
n
T
T T
pi
u n
Operatia de Strunjire I Faza 10.4
#i$ul !e %aza t
%6
i
n s
l l l
T
b

+ +
=
# )
>min? +ta&( ,()'Flase A-
mm
d D
l #1
#
,8 )1$
#
=

=
mm l - # ((( $ * % +
)
=
mm l %
#
=
Se alege
mm l )
#
=
(
rot mm s ' 2$# * % =
),
iB) trecere
min ' 21%rot n =
min )#1 * % )
21% 2$# * %
% ) #1
=

+ +
=
b
T
#i$ul a+utator #
a
6
;in normative se aleg urmatorii tim"i a0utatori
t
a)
B %*1) O %*%1 O %*%# O %*%# B %*)%min +ta&( ,(1)'Flase A-
t
a#
B %*%2 O %*%$ O%*%$ B%*)2min +ta&( ,(1#'Flase A-
t
a1
B%*):min +ta&( ,(12'Flase A-
min 2 * % ): * % )2 * % )% * %
1
= + + = =

i
ai a
t T
#i$ul !e !eservire tehnica t
!t
6
min %%#26 * %
)%%
#
)#1 * %
)%%
#
= = =
b dt
T t
+ta&( ,(1:'Flase A-
#i$ul !e !eservire organizatorica t
!o
6
min %%$#1 * %
)%%
)
- 2 * % )#1 * % +
)%%
)
- + = + = + =
a b do
T T t
+ta&( ,(1:'Flase A-
#i$ul !e o!ihna si necesitati firesti t
on
6
min %),1 * %
)%%
$ * 1
- 2 * % )#1 * % +
)%%
$ * 1
- + = + = + =
a b on
T T t
#i$ul !e regatire 3incheiere
t
")
B 1*: min "entru "rimirea si studierea documentatiei I
t
"#
B :*)1 min "entru "regatirea modului de "rindere I
t
"i
B 8*61 min
#i$ul unitar e oeratie #
u
6
min :88 ( % )$ ( % %%$#1 * % %),1 * % %%#26 * % )#1 * % 2 * % = + + + + + = + + + + + =
pd on do dt b a u
t t t t T T T
#i$ul nor$at e oeratie6 #
n
min 68: ( %
)%%
61 ( 8
:88 ( %
#
= + = + =
n
T
T T
pi
u n
Norma tehnica de tim"* in ca/ul "roductiei de $%%% &uc'an * la "relucrarile "rin
strun0ire este
T
n &uc B
%(68: O %(8)8 B )(6)$ min
Prelucrarile s5au considerat "e loturi de )%% &ucati(
Pentru operatia de Strunjire II Faza 20.3
#i$ul !e %aza t
%6
i
n s
l l l
T
b

+ +
=
# )
>min? +ta&( ,()'Flase A-
)8
mm
D
l $ ( :6
#
)1$
#
= = =
mm
tg tg
t
l 2 )
2$
1
- # (((( $ * % +
)
= + = +

=
mm l - # (((( $ * % +
#
=
Se alege
mm l )
#
=
(
rot mm s ' 2$# * % =
iB) trecere
min ' 21%rot n =
min 161 * % )
21% 2$# * %
) 2 $ ( :6
=

+ +
=
b
T
#i$ul !e rin!ere si !esrin!ere a se$ifa%ricatului
t
"*d
B %(#1 min
Se va lua "entru "rinderea semi.a&ricatului
t
"*d
B
)$ ( % #1 ( %
1
#
=
min
iar "entru des"rinderea semi.a&ricatului avem
t
d
B t
"*d
4 t
"
B %(#1 4 %()$ B %(%, min(
#i$ul a+utator #
a
6
;in normative se aleg urmatorii tim"i a0utatori
t
a)
B %*1) O %*%1 O %*%# O %*%# B %*)%min +ta&( ,(1)'Flase A-
t
a#
B %*%2 O %*%$ O%*%$ B%*)2min +ta&( ,(1#'Flase A-
t
a1
B%*):min +ta&( ,(12'Flase A-
min 2 * % ): * % )2 * % )% * %
1
= + + = =

i
ai a
t T
#i$ul !e !eservire tehnica t
!t
6
min %%62: * %
)%%
#
161 * %
)%%
#
= = =
b dt
T t
+ta&( ,(1:'Flase A-
#i$ul !e !eservire organizatorica t
!o
6
min %%661 * %
)%%
)
- 2 * % 161 * % +
)%%
)
- + = + = + =
a b do
T T t
+ta&( ,(1:'Flase A-
#i$ul !e o!ihna si necesitati firesti t
on
6
min %#6) * %
)%%
$ * 1
- 2 * % 161 * % +
)%%
$ * 1
- + = + = + =
a b on
T T t
+ta&( ,(16'Flase A-
7aurirea
Operatia 30 de aurire. Faza 30.2.
;eterminarea adaosului de "relucrare * elementele regimului de aschiere si norma
de tim" "entru "relucrarea "iesei* in urmatoarele conditii de "relucrare
5 volumul "roductiei $%%%&uc'anI
5 semi.a&ricatul este din OLC 2$I
#%
5 dimensiunile gaurii sunt de 78 9 2mmI
5 "relucrarea se .ace "e o masina de gaurit verticala cu coloana .i9a mode
!):I
5 .luidul de racire5ungere utili/at* emulsie #%@(
Adaosul de "relucrare(
A" B
$ ( 2
#
8
#
= =
D
mm
Alegerea sculei aschietoare
Se va .olosi un &urghiu elicoidal cu coada conica*cu diametrul ;B 8mm* din otel
ra"id(Unghiurile recomandate PB#$Q* #RB )),Q* #R
)
B 6%* SB )#Q(
!leerea reimului de asc"iere
Adancimea de aschiere
$ ( 2
#
8
#
= = =
D
t
mm
Avansul de aschiere
Pentru diametrul &urghiului ; B 8 mm* la "relucrarea otelului cu T B $$daN'mm
#
*
se recomanda s B %*##<%*16mm'rot(
;in caracteristicile masinii unelte se alege
s
r
B %*1 mm'rot(
;ura&ilitatea economica si u/ura admisi&ila a sculei aschietoare(
Pentru &urghiul elicoidal cu diametrul ; B 8 mm se recomanda
T
e
B )# min(
h
S
B )*# mm(
Fite/a de aschiere
Pentru ; B 8 mmI s B %*1 mm'rot* se recomanda
v B )8*# m'min(
Coe.icientii de corectie sunt
A
)
B )*1#* .unctie de dura&ilitateI
A
#
B )* .unctie de starea materialuluiI
A
1
B )* .unctie de adancimea gauriiI
A
2
B )*)* .unctie de re/istenta materialului(
Fite/a de corectie
v
cor
B v ( A
)
( A
#
( A
1
( A
2
B )8*#()*1#()()()*) B #6*, m'mmin(
Turatia sculei aschietoare

min ' ## ( 8,1
8 )2 * 1
, * #6 )%%% )%%%
rot
D
v
n
cor
=

Se alege din gama de rotatii a masinii5unelte


n
r
B )%%% rot'min(
Fite/a de aschiere reala
#)
min ' #6 ( #,
)%%%
)%%% 8 )2 * 1
)%%%
m
n D
v
r
r
=

=

=

Feri.icarea "uterii motorului electric
3omentul de torsiune
3
t
B )))% daN(mm
Puterea reala va .iI
kW
D
v M
N
r t
r
2$ ( )
, * % 8 :%%%
#6 ( #, )))% #
:%%%
#
=


=

;in caracteristicile masinii5unelte se scoate "uterea motorului electric


N
3E
B )*$ KM
;eci* N
r
N N
3E
=e/ulta ca "relucrarea se "oate e9ecuta "e masina de gaurit ! ):* .olosind
urmatorii "arametrii ai regimului de aschiere
5 adancimea de aschiere* t B 2($ mmI
5 avansul* s
r
B %*1 mm'rotI
5 vite/a de aschiere* v
r
B #,(#6 m'minI
5 turatia* n
r
B )%%% rot'min(
Nor$ele !e ti$
#impul de $aza

i
s n
l l l
i
v
L
T
s
b

+ +
= =
# )
>min?
Unde
l B ))mm
l
)
B 1*2: O ) B 2*2: mm
l
#
B ) mm
i B ) + o singura trecere-

min %$$ * % )
1 * % )%%%
) 2: * 2 ))
=

+ +
=
b
T
;in ta&elele destinate normarii tehnice se scot urmatorii tim"i
5 tim"ul a0utator "entru "rinderea si des"rinderea "iesei
t
a)
B %*6) min
5 tim"ul a0utator "entru comanda masinii5unelte
t
a#
B %*%1 O %*%# B %*%$ min
5 tim"ul a0utator "entru curatirea dis"o/itivului de aschii
t
a1
B %*%6 min
#i$ul a+utator total
T
a
B t
a)
O t
a#
O t
a1
B %*6) O %*%$ O %*%6 B %*,1 min(
#i$ul !e !eservire tehnica6

min %%)) ( % %$$ * %
)%%
#
)%%
#
= = =
b dt
T T
##
#i$ul !e !eservire organizatorica6

min %%,,$ * % - ,1 * % %$$ * % +
)%%
)
- +
)%%
)
= + = + =
a b do
T T T
#i$ul !e !eservire total6
T
d
B T
dt
O T
do
B %*%%)) O %*%%,,$ B %*%%88$ min(
#i$ul !e o!ihna si necesitati firesti6

min %#6 * % - ,1 * % %$$ * % +
)%%
1
- +
)%%
1
= + = + =
a b on
T T T
#i$ul !e regatire-incheiere6
T
"i
B 8 O : B)$ min
#i$ul nor$at e oeratie va fi6
min %6 ( )
)%%
)$
%#6 * % %%88$ * % ,1 * % %$$ * % = + + + + = + + + + =
n
T
T T T T T
pi
on d a b n
Prelucrarile s5au considerat "e loturi de )%% &ucati(
-.Proiectare !isozitiv !e relucrare
O"eratia 1% 4 !aurire* Adancire* Filetare(
Folosim 8asina !e gaurit verticala cu coloana 71.(
Caracteristici tehnice
5 ;iametrul ma9im de gaurire in otel ): mm I
5 Adancime ma9ima de gaurire ):% mm I
5 Cursa ma9ima a ca"ului de gaurire "e coloana ##$mm I
5 Conul ar&orelui "rinci"al 3orse 1 I
#1
5 ;istanta dintre a9ul "rinci"al si coloana #,% mm I
5 ;istanta ma9ima dintre ca"ul ar&orelui "rinci"al si su"ra.ata mesei
:1% mmI
5 Su"ra.ata utila a mesei 1%%92%% mmI
5 Canalele T ale mesei 1T)2STAS)1,: I
5 !ama de turatii )$% I#)# I1%% I2#$ I:%% I,$% I)),% I)6%% I#1:% >rot'min? I
5 !ama de avansuri %*)% I%*): I%*#$ I%*2% >mm'rot? I
5 Puterea motorului "rinci"al )*$ >KL?(
Disozitivul "entru o"eratia de gaurire5adancire5.iletare( Disozitiv !e gaurit
cu laca ort%ucsa ra%ata%il.
9le$ente !e orientare 6
5&olt cu guler +)-I rotirea "iesei se "reia cu a0utorul "lacutei mo&ile +#- * actionata
"rin suru&ul +1- "rin ro/eta striata+2-(
9le$ente !e fi*are 6
5&rida si suru&+:-* +$-(
9le$ente !e ghi!are 6
5&ucsa de ghidare +6-(
.. /i%liografie
G Andrei Na"oleon* Elena ;ragulanescu * Elemente tehnologice "entru "relucrarile
"rin aschiere* Ed( Bren* Buc( #%%6(
GA( Flase*A Stur/u*3 Atanase *=egimuri de aschiere*Adaosuri de "relucrare si
norme tehnice de tim" *E(T(*Buc*)882
G Ioan Po"escu* C5tin 3inciu* Sergiu Tonoiu* ;is"o/itive de "rindere a
semi.a&ricatelor( 3i0loace de masurare(
G Notite de curs
#2

S-ar putea să vă placă și