Sunteți pe pagina 1din 26

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI

FACULTATEA INGINERIA SISTEMELOR BIOTENICE


Proiect la disciplina -Sisteme de transport
Transportor cu Banda
Student:Conceatu Iulian
Grupa:

2013-2014
Tema de proiect la disciplina Sisteme de Transport
1. Titlul temei: Transportor cu banda
2. Cerinte initiale pentru proiect
2.1. Capacitatea de lucru: 0.35 kg/s
2.2. Materialul de lucru: porumb
2.3. Lungimea : 5 m
2.4. Ungiul de inclinare: 20!
3. Memoriul de calcul
3.1."tudiul solutiilor constructi#e similare
3.2.$re%entarea si &usti'icarea solutiei adaptate pentru ele#atorul cu cupe
3.3.Calculul principalilor parametrii constructi#i( 'unctionali si energetici
3.4.Calculul de dimensionare
4. Materialul grapic
4.1.)nsamblul general
4.2.*esene de e+ecutie pentru doua repere, 2 ,
1.Studiul solutiilor constructive similare
1.1.Consideratii generale
In industria alimentar!" transportoarele cu band! sunt #olosite $n silo%urile de cereale pentru transportul
produselor cerealiere. Sunt standardi%ate $n ST&S '0(2-')" ca #orme *i dimensiuni" iar $n ST&S +3)(-'(" sunt
pre,!%ute condi-ii tenice de calitate.
Transportoarele cu banda repre%inta tipul cel mai raspandit de transportor continuu" putand #i utili%at
atat ca instalatie stationara cat si ca trasportor mobil.
Transportoarele cu band! se utili%ea%! pentru transportul pe ori%ontal! sau pe direc-ie $nclinat! #a-! de
ori%ontal! cu un ungi de .-2.
o
" at/t a sarcinilor ,!rsate c/t *i a sarcinilor $n buc!-i. 0e asemenea traseul pe care
lucrea%! transportorul poate #i combinat" #iind #ormat din %one ori%ontale" %one $nclinate" unite $ntre ele cu %one
curbe.
1in/nd seama de re%isten-a ben%ilor" lungimea ma2im! a transportoarelor cu band! s-a limitat la 2.0-
300 m. In ca%ul $n care sarcina trebuie s! #ie transportat! pe distan-e mai mari" se utili%ea%! o instala-ie de
transport compus! din mai multe transportoare care se alimentea%! $n serie. In ca%ul transportoarelor $nclinate"
ungiul de $nclinare al ben%ii se ia $n #unc-ie de propriet!-ile sarcinilor transportate" de ungiul de #recare al
materialului transportat cu banda" de m!rimea ungiului de talu% natural" de ,ite%a de transport *i de modul de
alimentare al transportului.
Se recomand! ca ungiul de $nclinare al ben%ii s! #ie cu 10-1.
o
mai mic dec/t ungiul de #recare al
materialului cu banda" pentru a se e,ita alunecarea materialului $n timpul transportului" datorit! *ocurilor.
3entru transportul gr/ului ungiul de $nclinare se recomand! 20-22
o
" porumb *tiule-i 1.
o
" saci cu gr/u" #!in! sau
crupi 2.
o
.
4ite%ele de transport sunt ,ariate in #unctie de natura sarcinii #iind cuprinse intre 0"4 5 4 m6s 7,ite%ele
mici sunt pentru sarcini indi,iduale si cele mari pentru materiale in ,rac cu granulatie mi8locie" asa cum ar #i
cerealele9.
Transportoarele cu banda se #olosesc la transportul produselor sub #orma ,arsat! 7$n ,rac9 si a sarcinilor
indi,iduale 7saci" l!%i" cutii" etc.9 in plan ori%ontal sau $ntr-un plan $nclinat sub un ungi care nu trebuie s! #ie
mai mare dec/t cel la care materialele $ncep s! alunece sau s! se rostogoleasc! pe band!.
In #igura 1.1 este pre%entat! scema de principiu a unui transportor sta-ionar cu band!. :l se compune
din banda #!r! s#/r*it 3 ce se $n#!*oar! peste toba de ac-ionare 2 *i toba de $ntindere ). ;anda este sus-inut! de
rolele superioare 4 *i in#erioare 14" montate $n supor-i pe construc-ia metalic! . *i 1(. <nc!rcarea ben%ii se
reali%ea%! prin p/lnia (" $n dreptul tobei de $ntindere. 0esc!rcarea ben%ii se reali%ea%! $n dreptul tobei de
ac-ionare" materialul a8ung/nd $n bunc!rul 1" sau se poate reali%a $n orice punct pe lungimea transportorului cu
a8utorul unui dispo%iti, de desc!rcare mobil.
3entru asigurarea aderen-ei necesare $ntre band! *i tob!" precum *i pentru asigurarea unui mers lini*tit al
transportorului se utili%ea%! dispo%iti,ul de $ntindere al ben%ii cu greutate. Toba ) este montat! pe c!ruciorul '
ce se poate deplasa $n lungul *inei 12. 0e c!ruciorul ' este #i2at cablul +" care este trecut peste un grup de role
10" la e2tremitatea cablului #iind montat! greutatea 11" sub ac-iunea c!reia se reali%ea%! $ntinderea ben%ii.
=rganele de mai sus sunt montate pe o construc-ie metalic! de sus-inere" #i2at! pe locul de utili%are prin
*uruburi de ancorare.
, 3 ,
Fig. 1.1 Transportor cu band!
1- Carcas! e,acuare 13 - Suport cap $ntindere
2 - Tob! ac-ionare ' - C!rucior 14- >ole in#erioare
3 - ;and! + - Cablu de $ntindere 1. - Motor electric
4 - >ole superioare 10 - >ol! de gidare 1( - Construc-ie metalic!
. - Suport role 11 - Contragreutate 1) - Cupla8
(-3/lnie alimentare
) - Tob! de $ntindere
12 - Cadru sistem $ntindere 1' - >eductor 1+-Material
transportat

&ntrenarea tobei de ac-ionare se reali%ea%! cu a8utorul unui grup motor 1." cupla8 1)" reductor 1'"
transmiterea mi*c!rii de la tob! la band! reali%/ndu-se ca urmare a #rec!rii dintre band! *i tob!.
In #unc-ie de l!-imea sa" banda se poate spri8ini $n partea $nc!rcat!" pe un singur r/nd de role" banda
a,/nd #orma plat! 7#ig. 1.1 a9 sau se poate spri8ini pe dou! sau trei r/nduri de role" banda a,/nd #orm! de 8geab
7#ig.1.1 b *i 1.1 c9. ?ngiul de $nclinare al a2elor rolelor @
1
A1.
o
-30
o
.
3e partea in#erioar! ne$nc!rcat! banda se spri8in! pe un singur r/nd de role 7#ig.1.1a9. Capacitatea
portant! a ben%ii transportoare depinde de ungiul de $n#!*urare al acesteia pe toba de ac-ionare" acesta ,ariind
$ntre 1'0-4'0
o
" $n #unc-ie de num!rul tobelor de ac-ionare sau a rolelor de abatere 7#ig.1.1a *i 1.1b9.
, 4 ,
1in/nd seama de caracteristicile constructi,e *i #unc-ionale" se poate #ace urm!toarea clasi#icare a
transportoarelor cu band!:
Stationare
l!-imea ben%ii (00 mm 7pentru transportul sarcinilor m!runte *i $n buc!-i9B
l!-imea ben%ii CmmD: 400B .00B (00B (.0B ).0B '00B +00B 1000B 1100B 1200
7pentru transportul sarcinilor m!runte9.
Mobile
l!-imea ben%ii CmmD: 400B .00B lungimea ben%ii CmD: .B 10B 1. 7pentru transportul
sarcinilor m!runte *i $n buc!-i9B
l!-imea ben%ii .00 mmB lungimea ben%ii CmD: .B ) 7pentru transportul sarcinilor
m!runte9.
Clasi#icarea transportoarelor cu banda se poate #ace dupa mai multe criterii:
a9 dupa destinatie - cu destinatie generala
- cu destinatie speciala
b9 dupa tipul ben%ii - plane
- sub #orma de 8geab
c9 dupa materialul din care se con#ectionea%a banda
- cauciuc cu insertii te2tile
- material te2tile
- otel
d9dupa modul de descarcare
- cu descarcare la capat
- cu descarcare pe parcurs
Transportoarele cu banda au constructie simpla" greutate mica" siguranta in #unctionare si consum de
energie redus.
3rincipalele de%a,anta8e ale transportoarelor cu banda sunt urmatoarele: ungi de inclinare mic" durata
de #unctionare si ,ite%a de deplasare a ben%ii relati,e redus" produc pra# in timpul #unctionarii 7in ca%ul
transportului produselor pul,erulente9.
Transportoarele cu banda se #olosesc la di,erse masini si instalatii %ootenice: tocatori" combine de
silo%" bucatarii #ura8ere" #abrici de nutreturi combinate" instalatii de distribuire a rane" etc.
1.1 Solutii constructive
a9 Modelul >usmore
, . ,
Caracteristici:
- latimea ma2ima a ben%ii (00 mm
- banda este con#ectionata dintr-un material antiderapant
- incarcarea ma2ima reparti%ata uni#orm este de )00 Eg
- incarcarea ma2ima admisa 100 Eg
- ,ite%a ben%ii 3m6s
- posibilitate de reglare a ungiurilor de incarcare cat si cel de descarcare
, ( ,
b9 Modelul &lpine
Caracteristici:
- latimea ma2ima a ben%ii (00 mm
- banda este con#ectionata dintr-un material antiderapant
- incarcarea ma2ima reparti%ata uni#orm este de )00 Eg
- incarcarea ma2ima unitara 100 Eg
- ,ite%a ben%ii 3m6s
- posibilitate de reglare a ungiului de descarcare

Tabel de dimensiuni
Model Fungimea
Ma2ima
7mm9
&
7mm9
;
7mm9
C
7mm9
0
7mm9
:
7mm9
G
7mm9
&10 10000 )(0 3'10 33.0 ()10 H6& 3230
&10-1 10000 )(0 3'10 33.0 H6& 3430 3230
&10-2 10000 )(0 3'10 33.0 ()10 3430 3230
, ) ,
c9 Modelul &nnapurna
Caracteristici:
- latimea ma2ima a ben%ii (00 mm
- banda este con#ectionata dintr-un material antiderapant
- incarcarea ma2ima reparti%ata uni#orm este de )00 Eg
- incarcarea unitara admisa 100 Eg
- ,ite%a ben%ii 3m6s
Tabel de dimensiuni
Model Fungimea
Ma2ima
7mm9
&
7mm9
;
7mm9
C
7mm9
0
7mm9
:
7mm9
&H( (000 )(0 30.0 (0+0 3+(0 13)2
&H10 +.00 )(0 30.0 )010 .130 13)2
, ' ,
d9 Modelul SnoIdoIn
Caracteristici:
- latimea ben%ii .00-(00 mm
- incarcarea ma2ima reparti%ata uni#orm este de 300 Eg
Tabel de dimensiuni
Model &
7mm9
;
7mm9
C
7mm9
0
7mm9
:
7mm9
G
7mm9
G
7mm9
J
7mm9
S3.620 300 1200 1)00 2100 1'30 3(00 1200 2')0
S3.61. 3'. 1200 1(00 1(00 1'30 3(00 1200 2')0
S30620 300 1200 1)00 2100 1'30 3100 1200 2(40
S3061. 3'. 1200 1(00 1(00 1'30 3100 1200 2(40
S2.620 300 1200 1)00 2100 1'30 2(00 1200 2410
S2.61. 3'. 1200 1(00 1(00 1'30 2(00 1200 2410
, + ,
1.2.1 Dispozitive de ntindere, ncrcare i descrcare a transportoarelor cu band
3entru #unc-ionarea transportorului cu band! este necesar ca banda s! #ie $ntins! ast#el ca $ntre rolele de
rea%em s! nu se #orme%e s!ge-i prea mari *i s! se poat! reali%a transmiterea #or-ei de trac-iune corespun%!toare
#rec!rii necesare dintre tambur *i band!. &ceast! #or-! de $ntindere este aplicat! ben%ii cu a8utorul unui
dispo%iti, de $ntindere care este ast#el conceput $nc/t s! poat! prelua *i alungirea permanent! pe care o su#er!
banda prin #unc-ionare $ndelungat!.
0ispo%iti,ele de $ntindere sunt de dou! #eluri: cu urub i cu greutate.
Dis!"iti#u$ %e &'ti'%ere cu urub se montea%! la e2tremitatea transportorului" opus! ac-ion!rii *i const!
dintr-o tob! de $ntoarcere al c!rei a2 se poate deplasa ori%ontal" paralel cu el $nsu*i" cu a8utorul a dou! ti8e
#iletate 2" montate $n tra,ersa 1 *i carcasa lag!rului" aceasta a,/nd posibilitatea de a se deplasa $n lungul unor
gida8e 7#ig.1.29
Fig. 1.2 0ispo%iti, de $ntindere cu *urub
&cest dispo%iti, este de construc-ie simpl!" dar pre%int! de%a,anta8ul c! #or-a de $ntindere a ben%ii
,aria%! pe m!sur! ce banda se alunge*te sau se scimb! gradul ei de $nc!rcare" ceea ce impune un control des al
$ntinderii ben%ii.
Dis!"iti#u$ %e &'ti'%ere cu greutate nu mai pre%int! acest de%a,anta8 deoarece #or-a de $ntindere este
men-inut! constant! tot timpul. Toba de $ntindere este montat! pe un c!rucior care este tras de o greutate" prin
intermediul unui cablu de o-el 7#ig.1.39. 0ispo%iti,ul de $ntindere ori%ontal" cu greutate se plasea%! la cap!tul
transportorului" ca *i dispo%iti,ul de $ntindere cu *urub7#ig.1.19
Fa dispo%iti,ele de $ntindere cu greutate cursa c!ruciorului sau a saniei se ,a lua egal! cu 0".-1 K din
lungimea total! a ben%ii transportorului. M!rimea greut!-ii trebuie s! #ie ce,a mai mare dec/t suma geometric!
a tensiunilor din ramurile ben%iice se $n#!*oar! sau se des#!*oar! de pe toba de $ntindere" pentru a $n,inge *i
re%isten-a la deplasare a c!ruciorului sau a saniei.

, 10 ,
Fig.1. 0ispo%iti, de $ntindere cu greutate
In #igura 1.3 este pre%entat un dispo%iti, de $ntindere de cap!t compus din c!ruciorul '" pe care este
#i2at! toba de $ntindere ). Gor-a necesar! $ntinderii este creat! de contragreutatea 11 legat! la c!rucior prin
intermediul cablului + trecut peste grupul de role 10.
In #igura 1.4" este pre%entat un dispo%iti, de $ntindere cu greutate" care poate #i montat $n orice loc de-a
lungul transportorului. :l se compune din gida8ele 4 pe carepatinea%! sania" pe care este montat! toba de
$ntindere 2 *i contragreutatea 3. &cest dispo%iti, se montea%! pe ramura desc!rcat! a transportorului" banda
#iind trecut! peste tobele de gidare 1. &cest tip de $ntin%!tor se #olose*te la transportoarele $nalte" care permit
montarea sa. 3entru o bun! #unc-ionare a transportorului" s!geata ben%ii $ntre rolele de rea%em nu trebuie s! #ie
mai mare de 2".K din distan-a $ntre role.
a9 b9
Fig. 1.!.0ispo%iti, de $ntindere cu greutate pe cadru cu gida8e
3entru alimentarea transportoarelor cu materiale ,!rsate se utili%ea%! p/lnii sau dispo%iti,e de $nc!rcare"
care au rolul de a e,ita u%ura prematur! a ben%ii. In #igura 1.." este pre%entat un dispo%iti, de $nc!rcare cu
p/lnie. 0ispo%iti,ele de $nc!rcare trebuie s! imprime sarcinii o ,ite%! egal! ca m!rime cu ,ite%a ben%ii *i
orientat! $n direc-ia de deplasare a ei" pentru a e,ita alunecarea dintre sarcin! *i band! *i prin aceasta u%area
ben%ii.
, 11 ,

a9 b9
3/lnia are ca scop s! conduc! produsul sub un ungi c/t mai ascu-it spre band!" ast#el ca
materialul s! aib! la contactul cu banda o component! a ,ite%ei c/t mai
mare $n direc-ia mersului ben%ii. 3eretele din spate al p/lniei trebuie s!
aib! o $nclinare mai mic! dec/t ungiul de #recare al materialului.
3/lnia se continu! prin dou! borduri" de o parte *i de cealalt! a ben%ii. &ceste borduri au la
partea lor in#erioar! c/te o #/*ie #le2ibil! din cauciuc moale #!r! inser-ii" care asigur! $nciderea lateral! *i deci
$mpiedic! c!derea produsului de pe band!.
In #igura 1.(. a se pre%int! un dispo%iti, de desc!rcare cu dou! tobe" montate pe un c!rucior" ce se poate
deplasa de-a lungul transportorului" #iind ac-ionat manual printr-o transmisie cu ro-i din-ate. Materialul cade
$ntr-o p/lnie" de unde este diri8at spre un 8geab de e,acuare.
a9 b9
Fig. 1." 0ispo%iti,e de desc!rcare:
a9 - cu c!ruciorB
b9 - cu plugB
c9 - desc!rcare $n bunc!r.
c9
In #igura 1.(.b se pre%int! un dispo%iti, de desc!rcare cu scut" ce se #olose*te $n ca%ul $n care gabaritul
instala-iei nu permite utili%area unui dispo%iti, cu c!rucior sau $n ca%ul sarcinilor ce se lipesc pe band!. 3entru a
reduce gradul de u%ur! al ben%ii se recomand! s! se utili%e%e dispo%iti,e de desc!rcare cu dou! scuturi sub
#orm! de plug" ce asigur! desc!rcarea $n ambele p!r-i ale transportorului.
0ispo%iti,ele de desc!rcare pre%entate anterior sunt #olosite c/nd desc!rcarea trebuie s! se #ac! pe
parcursul traseului. 0esc!rcarea transportorului se mai poate #ace $n bunc!re a*e%ate la cap!tul s!u" $n dreptul
tobei de ac-ionare 7#ig.1.( c9.
#rgane i subansamble speci$ice transportoarelor cu band
a. %enzi
;en%ile instala-iilor de transport continuu $ndeplinesc at/t #unc-ia de organ de trac-iune c/t *i pe aceea de
organ de lucru.
, 12 ,
Fig1.& 3/lnie de alimentare
3entru transportoarele cu band! din industria alimentar! se #olosesc ben%ile te2tile" ben%ile te2tile
cauciucate *i $n anumite ca%uri ben%ile metalice. Materialul #olosit pentru ben%i se alege $n #unc-ie de condi-iile
de lucru ale instala-iei.
;en%ile te2tile se e2ecut! din -es!tur! de c/nep! cu re%isten-a la rupere 40 M3a sau din -es!tur! de
bumbac cu re%isten-a la rupere 3. M3a. :le se #olosesc pentru transportul materialelor a c!ror temperatur! nu
trebuie s! dep!*easc! 100
o
C $n medii uscate" deoarece sunt igroscopice.
0e%a,anta8ele ben%ilor te2tile sunt $nl!turate prin #olosirea ben%ilor te2tile cauciucate cu re%isten-a la
rupere .0 M3a" care pot #unc-iona *i $n medii umede. ;en%ile din bumbac cauciucate se e2ecut! din c/te,a
straturi de -es!tur! de bumbac 3" lipite $ntre ele cu cauciuc ,ulcani%atB la e2terior banda este acoperit! cu un
strat de cauciuc ,ulcani%at 1" care o ap!r! $mpotri,a u%urii *i umidit!-ii. In ca%ul ben%ilor cauciucate"
temperatura materialelor ce urmea%! a #i transportate nu trebuie s! dep!*easc! (0
o
C" iar mediul ambiant s! nu
aib! temperaturi sub - 1.
o
C.
;en%ile din -es!tur! cauciucat! se #abric! $n buc!-i a,/nd lungimi cuprinse $ntre 2. *i 120 m" capetele
#iind $mbinate #ie prin cus!tur! suprapus!" #ie prin lipirea *i coaserea capetelor suprapuse.
0up! #elul de a*e%are al -es!turii $n band! se deosebesc ben%i din -es!turi separate 7t!iate" #ig.1.)a9" *i
ben%i din -es!turi $n#!*urate" 7#ig.1.) b *i 1.) c9.
a9 b9 c9
Fig. 1.' &ran8area -es!turii te2tile $n sec-iune
Semni#ica-ia nota-iilor:
1 - $n,eli* de cauciuc cu rol de supra#a-! de lucruB
2 - -es!tur! de ap!rare 7ce poate lipsi9"
3 -strat de re%isten-! la trac-iuneB
Fa ben%ile $n construc-ie t!iat!" $n unele ca%uri" se $ntrebuin-ea%! $n a#ara straturilor intermediare
normale" un strat special rar 2" ce $ncon8oar! straturile intermediare #ie numai pe deasupra *i lateral" #ie numai
lateral" care ser,e*te pentru a m!ri aderen-a dintre stratul superior *i po8gi-a de cauciuc" precum *i pentru
$nt!rirea marginilor ben%ii. In a#ara ben%ilor cu straturi intermediare" au $nceput s! se #abrice ben%i cu *nururi
sau cu cor%i de c/nep! ,ulcani%ate $ntr-o mas! de cauciuc" precum *i ben%i cu plas! de s/rm! sau cu cabluri
metalice acoperite cu straturi sub-iri de alam! sau cupru pentru a permite pri%a cu cauciucul
Fatimile nominale ale ben%ilor cu insertii te2tile sunt: 400" .00" (.0" 1000" 1200" 1400" 1(00" 1'00 si
2000 mm 7ST&S10()4-'(9.
3entru a reali%e o banda #ara s#arsit pe o anumita lungime" capetele ben%ii trebuiesc inadite. &cesta
operatie se poate #ace pe cale mecanica sau prin ,ulcani%are. Inadirea mecanica trebuie sa asigure #le2ibilitatea
ben%ii atat in sens londitudinal cat si trans,ersal. Se #oloseste legatura prin eclise sau balamale #i2ate de ben%i
prin nituri sau suruburi. Fa acest mod de inadire a ben%ii gaurile pentru nituri constituie concentratori de
tensiune si micsorea%a re%istenta la tractiune a ben%ii. &cest de%a,anta8 este inlaturat la ben%ile imbinate prin
,ulcani%are. Imbinarea prin ,ulcani%are poate #i la cald sau la rece.
;anda trebuie sa #ie:
- sa #ie re%istenta la tractiune si elastica
- sa #ie putin igroscopica
- sa re%iste la actiunea abra%i,a a materialelor transportate
- sa se alungeasca relati, putin in timpul #unctionarii
, 13 ,
- sa se poata inadii usor in ca%ul ruperii

b( Tambure 5 antrenarea ben%ilor se #ace in general cu a8utorul unui tambur"mai rar cu doua tambure de
antrenare. 3entru marirea aderentei dintre tambur si banda" supra#ata tamburului se acopera cu un strat de
cauciuc de 1.-20 mm grosime #i2at cu suruburi cu cap inecat" in #ig. 3 s-a construit un tambur dublu conic
pentru a asigura centrareaa ben%ii.
3entru antrenarea ben%ilor cauciucate c/t *i a celor din o-el se utili%ea%! tambure de ac-ionare ale c!ror
#orme *i dimensiuni sunt standardi%ate $n ST&S ).41-'( *i tambure de de,iere ale c!ror #orme *i dimensiuni
sunt standardi%ate $n ST&S ).40-'(.
Tamburele de ac-ionare au rolul de a pune banda $n mi*care ca urmare a #rec!rii cu banda" iar cele de
de,iere au rolul de a m!ri ungiul de $n#!*urare al ben%ii pe tambur.
Tamburele pentru antrenarea ben%ilor se e2ecut! #ie din #ont! m!rcile Gc2.0B Gc1.0" turnate dintr-o
singur! bucat!" 7#ig.1.'.a9" #ie $n construc-ie sudat! din tabl! *i pro#ile laminate 7#ig.1.'.b9.
a9 b9
Fig. 1.).4ariante constructi,e de tobe
3entru a se m!ri aderen-a ben%ii la supra#a-a tamburului aceasta din urm! se c!ptu*e*te uneori cu
cauciuc sau cu lemn. 3ere-ii tamburului din #ont! se e2ecut! cu grosimea de 10 mm pentru diametre mai mici
din ).0 mmB grosime de 12 mm pentru diametre cuprinse $ntre ).0 *i +00 mmB grosimea de 1. mm pentru
diametre peste +00 mm.
Tamburele de antrenare se pot e2ecuta in doua ,ariante constructi,e: normala si intarita. 4arianta
intarita are grosimea mantalei si diametrul arborelui mai mare decat la ,arianta normala si se #oloseste pentru
sarcini si momente mai mari decat pentru tamburele normale.3rincipalele diametere ale tambure de intoarcere a
ben%ii de transport" tambur de de,iere" in scopul maririi ungiului de in#asurare a ben%ii pe tamburul de
antrenare sau a tambure de intindere. &ceste tambure se rotesc liber pe a2 si nu sunt pre,a%ute cu strat ade%i,.
c( Sistemul de sustinere a benzii este reali%at cu a8utorul tablierelor" rolelor sau combinatii de tabliere si role.

1 5 cadru
2 5 tabliere
3 5 banda
4 - role
Sustinerea ben%ii pe tabliere 7con#ectionate din tabla sau lemn9 se #loseste in ca%ul transportoarelor de
lungime #oarte mica putin incarcata" este o constructie simpla" cu de%a,anta8ul unui consum de energie ridicat si
u%ura rapida a ben%ii.
, 14 ,
>olele repre%inta o solutie mai complicata si din punct de ,edere constructi," dar mai a,anta8oase din
punct de ,edere energetic.
>olele cu supra#ata lisa LFM se pot utili%a oriunde pe traseul de transport.
>olele cu ben%i de cauciuc L;M se utili%ea%a in %ona de incarcare a ben%ii cu material in ca%ul
alimentarii cu material cu granulatie mare care cad de la o inaltime.
>olele cu discuri L0M se #olosesc pe ramura de intoarcere in ca%ul transportului unor materiale aderente
la banda" cu rol de a curati banda.
In scopul mic*or!rii s!ge-ii ben%ii" $ntre toba de ac-ionare *i cea de $ntindere" banda se spri8in! pe role.
Mi*carea de rota-ie a rolelor $n 8urul a2ului lor se reali%ea%! datorit! #rec!rii lor cu banda.
>olele se e2ecut! turnate sau $n construc-ie sudat! 7#ig.2.1. a *i b9" mont/ndu-se de obicei libere pe a2"
prin intermediul rulmen-ilor" mai rar pe lag!re de alunecare.
Fa transportul materialelor ,!rsate cu a8utorul ben%ilor cauciucate" pentru ramura $nc!rcat! $n ca%ul
ben%ilor cu l!-imi mai mari de )'0 mm se #olosesc rea%eme cu trei role. Transportoarele din silo%uri au $n
general banda sub #orm! de 8geab" banda #iind $ndoit! numai pe ramura $nc!rcat! 7acti,!9 $n care $ncape mai
mult produs dec/t pe banda plat!.
>olele sunt puse $n mi*care de banda care $naintea%! *i ele trebuie s! se $n,/rt! u*or. =rice re%isten-!
suplimentar! la $n,/rtirea rolelor $nseamn! o cre*tere a energiei consumate *i o u%ur! prematur! a ben%ii. 0e
aceea rolele sunt montate pe rulmen-i. Fag!rele rolelor trebuie s! #ie bine etan*ate *i bine unse. >olele de
sus-inere se montea%! la o distan-! de circa 1". m pe lungimea ben%ilor cu l!-imi cuprinse $ntre 400 *i '00 mm.
Fa l!-imi $ntre 1000-1(00 mm distan-a dintre role se mic*orea%! la circa 1"2-1"3 m. ;anda trebuie s! #ie bine
centrat!" $n ca% contrar produc/ndu-se #rec!ri suplimentare *i deci pierderi de energie. 0iametrul rolelor pentru
partea $nc!rcat! a ben%ii se determin! din condi-ia ca materialul s! nu #ie aruncat de pe band!.
2. *rezentarea si +usti$icarea solutiei constructive
, 1. ,
Transportorul cu banda cu organ #le2ibil de tractiune care reali%ea%a transportul sarcinii pe directie
apropiata de ori%ontala sau ori%ontala. In ca%ul de #ata trasportorul transporta sarciniile pe directie ori%ontala "
a,and ungiul de inclinare N A 20O.
1 5 banda trasnportoare
2 5 tamburul de antrenare
3 5 tambur de intindere
4 5 role cu supra#ata lisa
. 5 role cu discuri
) 5 sistem de intindere
' 5 sistemul de incarcare
+ 5 sistemul de descarcare
0ate:
- capacitate de lucru: 3.2 Eg6s
- materialul transportat:or%
- lungimea:4m
- ungiul de inclinare: 20O
In ca%ul trasportorului de #ata " organul #le2ibil de tractiune este banda doarece pre%inta a,anta8e mai bune
in ca%ul materialului transportat de #ata. &re o #unctionare silentioasa si o ,ite%a mare de pana la 2 m6s. ;anda
se #oloseste numai pentru materiale cu granulatie mica" uscate si care nu au componenti ce se lipesc de banda.
;anda este con#ectionata din cauciuc cu insertii te2tile a,and grosimea de 2 mm" iar stratul de cauciuc dintre
ele este de 0.2. mm. Insertiile sunt de #orma unei tesaturi. Humarul de insertii si grosimea in,elisului de
cauciuc pentru ben%ile de transport cu insertii te2tile sunt indicate in ST&S 20))6 1-'..
4arianta cosntructi,a a tamburului de antrenare este cea normala. Supra#ata tamburului este acoperita" prin
,ulcani%are cu un strat de cauciuc" de 1. 5 20 mm in scopul maririi coe#icientului de #recare.
Tamburul liber este de tipul tambur de intindere montat la unul din capetele trasportorului cu rol de a
intinde banda.
. Calculul principalelor parametrii constructivi, $unctionali si energetici
, 1( ,
Material transportat: porumb
Capacitatea de lucru: P A 0.3. Eg6s
Fungimea: . m
?ngiul de inclinare: 20O
a( Calculul dispozitivul de incarcare
0in ane2a 4 re%ulta:
- coe#icientul de #recare in repaus este:
- cauciuc Q
b0
A 0"((
- ungiul de talu% natural in repaus R
0
A3.
0
- densitatea materialului SA)00Eg6m
3
- ,
b
A 3..m6s
- ,
0
A 0m6s
Fungimea 8geabului de diri8are se calculea%a cu relatia:

b(0.7-0.9)b00.7*0.660.462
?ngiu de inclianre a peretelui cosului de alimentare:
Constructi, se adopta 8ocul dintre banda si 8geab A10 mm.
b( Calculul latimii benzii
?ngiul de talu% natural in miscare ,a #i:
0 0
0
70" 4 0" )9 0" . 3. 1)" . = = =
3entru banda plata latimea ben%ii se poate calcula cu relatia:
E 0" + din ST&S ).3+-'4

=
Se alege latimea ben%ii ;A400 mm

, 1) ,
l
,
b
2
,
0
2

2g
b
cos 7 9 sin 7 9
( )

1.3. m = :=

1
arctg
b
( )
20deg + 24.)+T20U44.)+ = :=
;
P
0.1(E
a
,
b
tan 7 9
U0.0032m
:=
&
a
P
,
b

0.00014 m
2
= :=
c( Determinarea dimensiunilo principale ale tamburelor
0iametrul tamburului de antrenare se calculea%a cu relatia:
12. 2 2.0 mm
TA a i
D ( N = = =
0in ST&S 20))61-'. alegem H
i
A2 pentru banda cu insertii te2tile 3:S6p 12. care are caracteristicile:
100 2 200 mm
T i i
D ( N = = =
d( Determinarea dimensiunilor principale ale rolelor de sustinere a benzii
Se aleg role lise tip F con#orm ST&S ()''62-'(. Fungimea rolei ,a #i egala cu lungimea tamburelor" adica
FA.00 mm.
0A'+mm
0imensiunile suporturilor de sustinere se aleg din ST&S ()''62-'(.
3asul rolelor l
33
A1100 mmB l
pi
A3'00
0iametrul rolelor de sustinere a ben%ii se alege in #unctie de tipul rolei si de lungimea acesteia con#orm ST&S
()''62-'(. &st#el pentru lungimea de )**++ si role tip F ,om a,ea diametrul rolei D,-.++.
>ulmentii care se montea%a pe a2ele rolelor sunt rulmenti tip (204.
0imensiunile suporturilor se obtin in #unctie de tipul suportului si de latimea si #orma ben%ii.
&st#el ,om a,ea:
-suportul in#erior tip S0"cu urmatoarele caracteristici:
C,/**++0 1,22)++0 ,)**++0
3asul rolelor se alege constructi, ast#el:
-pasul pe ramura incarcata cu material
-pasul pe ramura descarcata .
e( Calculul $ortei minime din banda
Gorta minima din banda se calculea%a cu relatia urmatoare:

In care:
repre%inta masa de material pe metru liniar:

repre%inta masa pe metru liniar a ben%ii:

, 1' ,
- repre%inta sageata admisibila a ben%ii intre role:
0.02).
Gorta minima din banda pe ramura purtatoare de material" corespun%atoare sagetii minime" se calculea%a cu
relatia:
.! Calculul puterii necesare actionarii trasportorului
a(Calculul preliminar,
Gorta re%istenta la incarcarea ben%ii se calculea%a cu relatia:


Masa rolei de sustinere este:

In care:
- % repre%inta diametrul interior al rolei
- repre%inta densitatea otelului

Masa pe metru liniar a rolelor pe ramura incarcata cu material:

Masa pe metru liniar a rolelor pe ramura descarcata:
Gortele re%istente pe ramura incarcata se calculea%a cu relatia:
10).'.H
- repre%inta un coe#icient de re%istenta speci#ica la deplasare .&legem .
, 1+ ,
Gorta re%istenta din ramura descarcata a transportorului se calculea%a cu relatia:


Gorta re%istenta totala la deplasarea materialului este:
In care:
- este un coe#icient care ia in considerare re%istentele datorate rigiditatii ben%ii la trecerea peste tambur si
re%istentele la rotirea tamburelor.
In care:
- este un coe#icient care se #oloseste in ca%ul in care ungiul de in#asurare al ben%ii pe tambur este mai mare
sau egal cu " + #iind numarul acestor tambure:
&legem B +A3
4 este un coe#icient care se #oloseste in ca%ul in care ungiul de in#asurare al ben%ii pe tambur este mai mic
sau egal cu " ' #iind numarul acestor tambure:
&legem: B 'A2)
=btinem:
>elatia pentru calculul puterii necesare pentru antrenarea transportorului este:
In care:
- este un coe#icient de suprasarcina care ia in considerare re%istenta opusa de banda la trecerea peste tamburul
de antrenare ca urmare a rigiditatii ben%ii si a #recarilor din lagare"
=btinem:
, 20 ,
b(Calculul de veri$icare,
1.1. 303 34'.4. =
1.1. 303 34'.4. =
e
0.3.
3.003 =
, 21 ,
G
I
G
desc
'..' H = :=

E 2 A 1.0.-1.1

G1AGdes#

G
II
A G
I
TG1-2 A G1TG1-2AG1-2+.'

G
III
A GII VE2A 1.1G1-32.)'

G
I4
A G
III
T Gi A 1.1G1-32.)'T13.124A1.1G1-1+.(.(

G,AGi,TG4-.A1.1G1-1+.(.(T'2A1.1G1T(2.334

GaminA3.0H


1.1. G
4
A G
I
W e
0.'WX

Q A 0.' 5 coe#icient de #recare

bAp

1.1.71.1G1T(2.3349A3.003G1

1.2(G1T)1.('A3.003G1

G1A)1.('61.)A43H

>e%ol,and sistemul de ecuatii:

G1A43 H G2A12.4 H G3A10.2' H G4A2)H G.A10+.(

0eoarece #orta minima din banda purtatoare GminA3.0H este mai mare decat
#ortele din banda"se ia minimul acestor #orte calculate si se ma8orea%a peste Gmin.


G3A400HYGamin.

0upa recalcularea sistemului:

G3A1.1G1-32.)'H
G1A43361.1A3+3.(3H
G2AG1-2+.'A3+3.(3-2+.'A3(3.'H
G3A1.1G1-32.)'A400H
G4A1.1G1-1+.(.A413.31H
G.A1.1G1T(2.33A4+..2H

Gma2A4+..2H
Cunoscand #orta ma2ima din banda se poate calcula numarul de insertii cu relatia:
, 22 ,
In care:
- este un coe#icient de siguranta care se calculea%a cu relatia:
?nde:
- este un coe#icient care depinde de numarul de insertii.3entru a,em
-
este un coe#icient ce depinde de densitatea materialului.3entru a,em
- este un coe#icient care depinde de regimul de lucru.3entru ma2im ' ore de #unctionare pe %i" a,em
- este re%istenta admisibila la tractiune raportata la un c+ de latime a unei insertii din banda.In ca%ul ben%ii
alese a,em
=btinem:
&legem:
Sarcina nominala de rupere a ben%ii trebuie sa ,eri#ice relatia:
In care:
-

este #orta nominala de rupere care se calculea%a cu relatia:
-

este un coe#icient de siguranta in regim stationar:
T T
In care:
- coe#icient de siguranta pri,ind comportarea in timp a ben%ii.&,em
- este coe#icient de siguranta pri,ind alungirile suplimentare ale ben%ii.&,em
, 23 ,
-

este un coe#icient de siguranta pri,ind tensiunile ma2ime din banda la pornire sau oprire.&,em

-

este pierderea de re%istenta la locul de imbinare.Se calculea%a con#orm ST&S ).3+-'4:


=btinem
T T
?ltima relatie este indeplinita"deci re%ulta ca banda re%ista la solicitarile la care este supusa.
!. -legerea si veri$icarea rulmentilor
Com#orm ST&S ('40-'0 aleg rulmentii radiali cu bile din seria 120( cu dimensiunile din catalog:
-dimensiuni:
-capacitatea statica de incarcare
-capacitatea dinamica de incarcare .
Capacitatea principala a scoaterii din u% a rulmentilor se datorea%a oboselii super#iciale a cailor de rulare ale
inelelor si a corpurilor de rostogolire.
Calculul de ,eri#icare al rulmentilor consta in stabilirea duratei de #unctionare 7 9 care trebuie sa #ie mai
mare decat durata admisibila 7 9"care pentru masini agricole este de: .
Se calculea%a sarcina dinamica eci,alenta preluata de #iecare rulment pe arbore:
?nde:
5 si 6 7 coe#icienti ai #ortei radiale respecti, a2iale.:i sunt dependenti de #orma si de tipul rulmentului precum si
de marimea #ortelor radiale si a2iale preluate de rulment.
Gorta a2iala din rulment:
0urabilitatea e#ecti,a se calculea%a cu relatia:
, 24 ,
Durata efectiva de functionare se stabileste cu relatia:
nde n turatia rolelor de sustinere
Arborele tamburului de antrenare:
!uterea necesara "entru antrebarea ben#ii este:
nde: n este turatia ta$burului de antrenare
, 2. ,
%ibliogra$ie,
ZSIST:M: 0: T>&HS3=>T IH &G>IC?FT?>&M 5 F&0ISF&? 0&4I0
H=T: 0: C?>S- MIJ&:F& 0&4I0
, 2( ,