Sunteți pe pagina 1din 16

--_

r Cr
"ta;

Asi
Ay
Introduccre
Vibratiile sistemelor liniare
2.1 Vibratiile sistemelor liniare cu un singur grad de libertate
2.1.1 Vibratii libere
2.1.2 Vibratii fortate
2.2 Vibratiile sistemelor liniare cu mai multe grade de libertate
2.2.1 Vibratii libere. Frecvente proprii forme modale (moduri proprii)
2.2.2 Vibratii fortate
2.3 Vibratiile sistemelor continue
3. Analiza in frecventa a vibratiilor

w(x, t)
,g4\4:_y (x , r)
ptx,
h:(
r1- Y 2
h
kr C?
C
- .1g7...111111 1y ,h,/lb
A y i
Figura 1.1 Ex emple de vibratii mecanice
1
a- -
ro
T
V
t
.111nnn
t
Figura 1.2 Simboluri ale elementelor unui sistem oscilant cu miscare de translatie;
elementele principale ale unui sistem capabil sa efectueze vibratii: elementul cu inertie
(masa); elementul elastic; elementul amortizor.
e)
Cd
Cd
cd
R.
n 1 1.)
Timp t
Figura 1.3 Reprezentarea in timp a miscarii armonice
si mdrimile ei caracteristice [1]
x
Figura 2.1 Sistem liniar cu un grad de libertate - vibratii libere neamortizate
2/r
T =
[31
Figura 2.2 Vibratiile sistemului liniar cu un grad de libertate - vibratii libere neamortizate
2
Figura 2.3 Sistem liniar cu un grad de libertate - vibratii libere amortizate
X
00 5

1.5

2.5

3.5

4.5

5
t [s]
Figura 2.4 Vibratiile sistemului liniar cu un grad de libertate - vibratii libere amortizate
Cazul 1 - amortizare subcriticd
3
- - - - - - - - - -
0.51.01.5 --- - - - 2.0
- - - -
- -
- - -
- - - - - - - - t (s)
Figura 2.5 Amplitudinile perioadelor succesive ale vibratiilor libere
amortizate sistem cu amortizare subcriticd [3]
aim 2.0 rad/s, s(0) 1mm
3
2
1
2
3
1(0) 3.0 mm/s*(0) 10.0 mm/s 1(0) 15.0 mm/s
Figura 2.6 Vibratiile sistemului liniar cu un grad de libertate - vibratii libere amortizate
Cazul.2 - amortizare critic. [3]
3 radis,1.2, x (0) 1 mm,
i(0) 9mm/s i(0) 9mm/s
Figura 2.7 Vibratiile sistemului liniar cu un grad de libertate - vibratii libere amortizate
Cazul 3 - amortizare supracriticd [3]
4
vrarcz, /te proprie
0)F4 ,1 k
u.) 1- / ey ,- ;
r -
t vi&rafie ifilrefinufd
Fo/k
1 --(02 10)2
--vibratie reztfilaril-a
X
Figura 2.8 Sistem liniar cu un grad de libertate - vibratii fortate neamortizate
2
1.5
0.5
-0.5
-1
-1.5
-2
0 2 4 68

1012

14
t [ms]
Figura 2.9Vibratiile sistemului liniar cu un grad de libertate - vibratii fortate neamortizate
5

X
o
= (On
Figura 2.10 Vibratiile sistemului liniar cu un grad de libertate - vibratii fortate
neamortizate cu pulsatia fortei perturbatoare egald cu pulsatia proprie a sistemului -
rezonanta
2 ir
+
(On
x (t)
2F0co
.nc Os
-- con )
(to + ton
si
m (to! 012 )22
Figura 2.11 Vibratiile sistemului liniar cu un grad de libertate vibratii fortate
neamortizate cu pulsatia fortei perturbatoare apropiat de pulsatia proprie a sistemului
fenomenul de htAi
6
A= X
X,
Figura 2.12 Rdspunsul in frecvent al sistemului liniar cu un grad de libertate -
factorul de amplificare in cazul vibratiilor fortate neamortizate
7
E
vibratii proprii amortizate
vibratii rezultante
Figura 2.13 Sistem liniar cu un grad de libertate - vibratii fortate amortizate
t [s]
Figura 2.14 Waspuns in timp al sistemului liniar cu un grad de libertate - vibratii fortate
amortizate
8
X
A=
4
3 5
- 0,00
- 0,2 0
-0,30
=0,50 -
- 0,80
- 2 ,00
2 .5
1.5
0.51.52 2 .533.54 ()
on
Figura 2.15 Rdspunsul in frecventd al sistemului liniar cu un grad de libertate -
factorul de amplificare in cazul vibratiilor foiate amortizate
9
- 0,00
- C=0 20
0.30
4=0,50
- C=0,80
2,00
....- - - - - - =
-
/
=0.00 - C
=0,20 -
=0 30
. _
-
=0,50 - - C
=0,80 - 5
=2.00 - 5
05

1.5

2.5

35

CO
wy
Figura 2.16 Diferenta de fazd dintre vibratiile proprii cele fortate pentru raspunsul in
frecventd al sistemului liniar cu un grad de libertate - vibratii fortate amortizate
05

15

25

3.5
CO
C O .
Figura 2.17 Transmisibilitatea fortei - vibratii fortate amortizate
10
3.5
3
2.5
2
1.5
as
0
3.5
2.5
2'
15
0
in8= k5 (x xu)
mu xu
= k, (xs xu)
k-u
(xu

771 s0-

0in
X$
X tt
ks ks
ks
ks +ku
Xs
XU
=0
Figura 2.18 Vibratiile libere neamortizate ale sistemelor liniare cu mai multe grade de
libertate - modelul simplificat al unui sfert de automobil
= k,(x, x)
=ks xu)
Cs
) ku xu Cu
ins 0
..-
xs Cs Cs xs k, ks
xs
0
u Cs CS Cu
i+ k, k5 -F k
xu.
Figura 2.19Vibratiile libcrc amortizate ale sistemelor liniare cu mai multe grade de
libertatc - modelul unui sfert de automobil
11

m s x,

7/1u
1u
= k(x, xu) c .s (ths
1,t)
A.7.5 ( X 8X tt )CS ( th ti )
k(x . y ) -
-
7T1 tt
0s
tt
[

Cs
c ,
c ,
c ,
xu
Fks

k3
[ks +k
x,0
xt,Ic uy +c o)
Figura 2.20 Vibratiile fortate amortizate ale sistemelor liniare cu mai multe grade de
libertate - modelul unui sfert de automobil asupra cdruia se aplicd o deplasare
perturbatoare
1S T M OD E 2 N D M OD E 3R D M OD E 4 TH M OD E 5TH M OD E 6TH M OD E
../3D g/rho 3.4 94 8.54 7 2 1.4 4 2 7.4 6 31.17
N OD AL
L IN E S
al
wi d/D 9/yha4 35.99 73.4 1 108.2 7 131.64 132 .2 5 165.15
N OD AL
L IN E S
II
,...(y/./.....,
1111
MI
% ..5./././////
> (7,
1I
r ?-
w ,/,,,AVy lle 6.958 2 4 .08 2 6.80 4 8.05 63.14
N OD AL
L IN E S
/ \ 1
II
Figura 2.21 Vibratiile sistemelor continue - frecvente proprii forme modale de vibratie
ale placilor plane
ms
0
12
SUP P O RTS
on
-'
(111
S H APE AN D N OD E S
(N UM BE R S GIVE L OCA-
TION OFN OD E S IN
FR ACTION OFL E N GTH
FR OM L E FT E N D )
(8)
BOUN D AR Y
CON D ITION S
E Q (7.161
(C)
FREQUEN-
CY
E Q UATION
(0)
L n
le G
<-
- - ....
,a :- .;
o 0
c ..) tu
(E )
kl.
E 0 (7.14 )
z
(F)
R
R ATIO OF
N ON -Z E R O
CON S TAN TS
COL UM N (0) li
r
H IN GE D - i S IN 10..0 A =0 3.14 16 4 .0000 tr.- - - - - .11
HINGED 0,50
IX= 0
2 fi=0 t X 8 =0 6.2 83 4 .0000 .f.t---- -me---------
0.3330667
3
5
c
z 1 9.4 2 5 1.0000
- - - - - ",..n zi
4
-rs 2
.........
5 ....a' 4.,.......n /1
X=
40 =0
1 X
12 .566 1.0000
n > 4 AGn7
1.0000
CL AM PE D . 1 f- - - - - - - - - - - - - 4 (COS kl)
A=0 4 .730 -0.982 5
CL AM PE D
2 1--..2 2 ,2 ----f
X
{ X1. =0
(CO SH Itl)
x 41
C =0 7.853 - 1.0008
3
1,..332.,........ A4
P .R 40.996 - 4.0000-
4
n>4
1..........1...,.....rn,,...4 0.2780.500,722 1 rx
e
.0
b .
14.137
(2n+1) 7^
- 1.0000+
- 1.000 -
2
CL AM P ED 1 /- - - - - - - - :_=.
n TAN kl= A=0 3.927 - 1.0008
H ING ED
2
0.558 .,{ X ''
X.0
TANH ki.
C . 0 7.069 - 1.0000+
3 1............z2,4w t.
D
- : R
e
10.210 - 4.0000
0.2540.5290,765
4
f Xe 0
43.352 - 1.0000
- - - - - -osnai - - -
n>4
lX ". 0
#11T stat4a
4
- (.0000
CL AM P ED- 1 1- - - - - - - - - - _____
, (CO S 10.) A=0
1,875 - 0.7341
FREE
2 1- - - - - - - - P 2L ...
={ ":
X = 0
(CO SH kt)
._1 C : 0 4.694 - 1.0185
3 1...., ......_,,,,,... .5o4am
D
- *R 7.855 - 0.9992
4
4.....=g1L 221
0
X =0 10.996 - 1.0000+
n>4
x
={
X
.0
= 0
r.- - - f- (2"- - - 1)T
40000-
FREE-
FREE
2
02240376
'IXD
ml
0
X0
(CO S la)
(CO SH kl,)
z
8 =0
0 =0
TRANS
=
0(REP RESENTS
4,730
L ATIO N)
- 0.9825
I3..2 4...,______,0,..L .4e 0.60- -
3 -
R 7.853 - 1.0008
ir al 4 0 3 5 6 ITT1 r0 . 906
'1
5
{ Xx :C 0
40.996
#4.437
- 1.0000-
- 4.0000+
0.0734 0.277 0500723 0.927
,I. ,...A.,,,,,,1..emm.t,,
n>b ,...tP "or
- 4.0000-
Figura 2.22 Vibratiile sistemelor continue - frecvente proprii i forme modale de vibratie
ale barelor uniforme
13
Real Arnpl.
1
T(=
seconds
Vector sum
at time zero
Time seconds)In lay
P hase (radians)
(a)(bl
Figura 3.2 Analiza in frecventd a vibratiilor - reprezentarea unei componente sinusoidale
ca sumd de vectori rotitori
frequency frequency
f
A: 2
Figura 3.1 Analiza in frecventa a vibratiilor - planul complex
Senile Fourier
G (6,)
1
i : 17
2
T I

g(t)ei2nfkt
dt
T/ 2
14
765193
Figura 3.3 Reprezentarea unei functii periodice ca o sums de componente sinusoidale
(vectori rotitori)
amp li tu de 2
(a) 2 -si ded p ower sp ec tru m
f
I t
-f k
0
amp li u de2
(si ded p ower sp ec tru m
/7-2 -
fk
A2
oThk
0
amp li tu de
f
A k
J 2
R M S amp li tu de sp ec tru m
72 0 log10 1---- iA2I 7Arei I
=10 logto
1 A2
/A2
ref
A0-.4
0
dB
re Are
A2
(d) dB sp ec tru m
2 0 log i o Ao/Arei
=10 log10 A.2 /Ar2 et
k
0fkf

76718
Figura 3.4 Spectrele de putere de amplitudine ale unui semnal periodic
15
20(
y(t) =sin t +
1
sin 3t +I
5
sin 5t +
5w hen n <t <

y(t) =
+5w hen 0 <t <n It
x(t) -1 1 93tr si n mut N-I(*Incot4i i n2cot + itti n3cot +
xn., nx23
Figura 3.5 Semnal ferdstrdu descompunerea in componente sinusoidale
(a) First partial sum
5
At)0
5
10
4- 3

- 2- 1

4
(h) Second partial sum10
5
y(t)0
- 5
10
- 4

- t

4
Thi rd p arti al su m
Fou rth p arti al su m
10
5
y(t)0
- 5
10
10
y(t Ia
5
10
4

4
)
Figura 3.5 Semnal dreptunghiular descompunerea in componente sinusoidale
16

S-ar putea să vă placă și