Sunteți pe pagina 1din 9

ROMNIA JUDETUL IASI CONSILIUL JUDETEAN IASI Bulevardul tefan cel Mare i Sf nt nr!"#$ c%d! &'''&($ Iai Tel!

) '*+* , *+(-''. /a0) '*+* , *-'++". 111!icc!r%


Serviciul Inve2titii$ C%ntr%lul Lucraril%r$3r%t! Muncii$ 3SI$ M%nit%ri4area Serviciil%r C%5unitare de Utilitate 3u6lica

Nr) 7+#8-&!'#!*'-* A3ROBAT 3RESEDINTE Cri2tian Mi9ai ADOMNITEI CAIET DE SARCINI :entru :r%iectarea 2i e0ecutia unui canal de date :rin fi6ra %:tica intre c%2tructia n%ua a UM '*''+,2u6unitatea Ia2i 2i 2ediul STS din cadrul Ter5inalului actual al Aer%:%rtului Ia2i Date ;enerale Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat in vederea atribuirii contractului de achizitie publica pentru urmatoarele lucrari: < 3r%iectarea 2i e0ecutia unui canal de date :rin fi6ra %:tica intre UM '*''+ =n%ua c%n2tructie din tarlaua nr!++$ :arcela A "#-$ c%5una >%l6%ca? 2i 2ediul STS din cadrul Ter5inalului actual al Aer%:%rtului Internati%nal Ia2i@ Proiectul tehnic trebuie s ia n considerare toate cerinele tehnice prevazute in normativele in vigoare care stau la baza proiectarii si executarii acestor tipuri de instalatii Traseul pentru cablarea subterana si aerian a fibrei optice trebuie s fie astfel proiectat nct s fie conform cu cerinele legislaiei n vigoare privind protecia mediului i pentru evitarea afectarii altor utiliti existente. e asemenea! traseul pentru cablarea subterana si aerian a fibrei optice trebuie s fie proiectat n concordan cu recomandarile productorului de cablu optic i cu cerinele reglementrilor naionale sau locale n vigoare. "e vor respecta cerintele din certificatul de urbanism nr. #$ din %&.%$.'%(' elaborat de )onsiliul *udetean +asi O6iectul C%ntractului )ontractul consta in: , Ridicarea t%:%;rafica :e tra2eul retelei de di2tri6utie$ =ca6lul din fi6ra %:tica? vi4ata de %ficiul de cada2tru 2i :u6licitate i5%6iliara
(

, D%cu5entatie te9nica :entru aut%ri4area e0ecutarii lucraril%r de c%n2truire =DTAC? , D%cu5entatie te9nica :entru %r;ani4area e0ecutiei lucraril%r =DTOE? , D%cu5entatiile nece2are %6tinerii avi4el%r 2i ac%rduril%r de 2:ecialitate$c%nf%r5 Certificatului de ur6ani25 , O6tinerea avi4el%r 2i ac%rduril%r nece2are$ :reva4ute in certificatul de ur6ani25 nr! &# din '"!'#!*'-* , Ela6%rarea :r%iectului te9nic a unui canal de date :rin fi6ra %:tica intre UM '*''+ =n%ua c%n2tructie din tarlaua nr!++$ :arcela A "#-$ c%5una >%l6%ca? 2i 2ediul STS e0i2tent in ter5inalul actual al Aer%:%rtului Internati%nal Ia2i@ , Rac%rdarea ca6lului din fi6ra %:tica la reteaua de telef%nie fi0a din curtea Aer%:%rtului de lin;a 2ediul STS$ , Detalii de e0ecutie! , Aerificarea te9nica a d%cu5entatiei de e0ecutie $ a d%cu5entatiei DTAC 2i DTOE de catre un cadru te9nic aut%ri4at ML3AT 2:ecialitatea Ie! D%cu5entatiile tran25i2e ac9i4it%rului v%r c%ntine acea2ta vi4a de verificare te9nica$ , O6tinerea Aut%ri4atiei de c%n2truire , E0ecutia canalului 2e va face c%nf%r5 d%cu5entatiei de e0ecutie$ d%cu5entatie care va fi avi4ata in :reala6il de c%nducerea UM '*''+ C%n2tanta B 2u6unitatea Ia2i S%luCiile :re4entate de %fertant tre6uie 2D a2i;ure calitatea c%re2:un4at%are a lucrDril%r nece2are funcCi%narii in c%nditii %:ti5e a ec9i:a5entel%r de telec%5unicatii care v%r fi rac%rdate la reteaua de fi6rD %:ticD! Du:a reali4area lucraril%r de 5%ntare a ca6lului din fi6ra %:tica 2e va reface intre; tra2eul la f%r5a initiala = ac%:erirea cu :a5int a canalui$ refacerea a2faltului din 4%nele de 2u6traver2are$ etc? N%r5ative care 2tau la 6a4a :r%iectarii 2i reali4arii canalului de ca6lul %:tic Pentru elaborarea proiectului de executie si realizarea propriu,zisa a lucrarilor ! se vor respecta prevederile cuprinse n: , "T-" ('&%.,/#Protecia mpotriva electrocutrii. Prescripii generale. , "T-" ('&%.01,$% Protecia mpotriva electrocutrii. +nstalaii electrice fixe. Prescripii de proiectare! execuie i verificare. , "T-" '&(',/# Protecia mpotriva electrocutrii. 2imite admise. , "T-" .(%',/1 Prize pentru instalaie de legare la pmnt de protecie. , "3 45 (/(%%%:'%%6 7 "pecificaie generala. )uploare cu fibre optice , "3 45 '1$(,&%6:'%%.! "3 45 '1$(,&%1:'%%.! "3 45 '1$(,&(6:'%%.! "3 45 '1$(,&(.:'%%. , "3 45 '1$(,&(#:'%%. pentru respectiv: verificarea modificrii distribuiei puterii! msurarea coeficientului de reflexie! verificarea rezistentei la impact si ncercare la cicluri de temperatura "e vor respecta de asemenea: , +nstruciunile furnizorului cuprinse n crile tehnice privind montarea! cablarea i testarea echipamentelor. , )4+ &/ 8ncercri climatice i mecanice
'

, )4+ (%%% )ompatibilitatea electromagnetic , + (/ 0(,%( , 5ormativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de curenti slabi aferente cladirilor civile si de productie , "T-" '1.$0(,+nfluente ale instalatiilor electrice de inalta tensiune asupra liniilor de telecomunicatii. Prescriptii 9),"3,#0//: , "T-" 6&'/ , )utii terminale pentru posturi telefonice abonat , "T-" ../60' , )onducte pentru instalatii de telecomunicatii. , "T-" &%%& , )abluri telefonice urbane , "T-" &%$6 , 3eglete telefonice terminale si de conexiuni. )onditii tehnice generale , "T-" &'#( , Prize de pamant pentru instalatii de telecomunic rezistenta electrica , "T-" /11$ , 5ise ! fride si sub repartitoare de telecomunicatii in cladiri , "T-" ((6/(066 , "emne conventionale pentru scheme electrice. 4lemente si dispozitive de protectie in telecomunicatii , 2egea (%,($$1 Privind calitatea in constructii , "3 45 &%/#. 7 (0'%%# 7)onectoare pentru fibre si cabluri optice , "3 45 &%/#. ,(,(0'%%#7)onectoare pentru fibre si cabluri optice , "3 45 &('#.,(,(0'%%# 73acorduri pentru conectoare de fibre optice , "3 45 &(6%%,',(&0'%%#, ispozitive de interconexiune si componente passive cu fibre optice.;etode fundamentale de incercare si de masurare , "3 45 &(6%% ,',66 , ispozitive de interconexiune si componente passive cu fibre optice.;etode fundamentale de incercare si de masurare .;ontarea si demontarea carcaselor pentru fibra optica , "3 45 &(#16 7 (%(,'0'%%# 7 "tandard de performanta pentru dispozitive de interconexiune si componente pasive cu fibra optica , + (/0' 7 %' 5ormativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de semaforizare a incendiilor si a sistemelor de alarme impotriva efractiei , "3 45 &%#/,#,(0'%%1 ,3etele cablu pentru semnale de televiziune! semnale sonore si semnale interactive , "3 45 &%#/,#,'0'%%1 , <ibra optica cablu coaxial , "3 45 &%#$6 ,'0'%%1 <ibre optice specificatii de produs. , "3 45 &%#$6,(,(,'%%. <ibre optice metode de masurare si procedee de incercare. =eneralitati si ghid , "3 45 &%#$6,(,.#0'%%# <ibre optice metode de masurare si procedee de incercare. Pierderi datorate indoirii cu raza mare de curbura , "3 45 &%#$6,(,660'%%6 <ibre optice metode de masurare si procedee de incercare. 3ezistenta la coroziune sub sarcina , "3 45 &%#$6,6,(%0'%%6 )abluri cu fibre optice. )abluri 4xterioare Cerinte i5:u2e :r%iectului te9nic de c%nducerea Unitatii Militare '*''+ 3rin adre2ele nr! *#+8-&!-'!*'-- =--#'-8-&!-'!*'-- la C%n2iliul Judetean Ia2i? 2i nr! A/ +-" 8 *7!--!*'-- =nr!-*+'E8+-!-'!*'-- la C%n2iliul Judetean Ia2i?$ c%nducerea Unitatii Militare '*''+ 2%licita 2a 2e tina 2ea5a de ur5at%arele cerinte te9nice la int%c5irea :r%iectului te9nic 2i la 5%ntarea ca6lului %:tic , :unct de :lecare canal fi6ra %:tica) Ter5inalul actual al Aer%:%rtului Internati%nal Ia2i :lu2 % re4erva de -' 5$
6

, :unct ter5inal al canalului cu fi6ra %:tica) n%ua cladire c%n2truita de C%n2iliul Judetean Ia2i $ ca5era te9nica $ :lu2 % re4erva de -' 5$ , ti: fi6ra %:tica ) de e0teri%r $ 2in;le 5%d$ uni6uffer$ tratata antir%4at%are$ " :erec9i =-* fire?$ , tra2eul retelei va fi 2ta6ilit de :r%iectant in functie de c%nditiile identificate :e teren$ , fi6ra %:tica va fi in;r%:ata la adinci5ea de 7' c5$ , :r%teFarea fi6rei %:tice 2e va reali4a nu5ai :rin 5%n%tu6 /O cu dia5etrul de *' 55$ , ca:acitatea retelei de c%5unicatii va fi de 5ini5 E M6$ 3r%iectul te9nic va fi avi4at de c%nducerea Unitatii Militare nr! '*''+ C%n2tanta B 2u6unitatea Ia2i Nu5ai du:a avi4area :r%iectului te9nic de catre c%nducerea UM '*''+ 2e :%ate trece la e0ecutia 2i 5%ntarea fi6rei %:tice Relatii 2u:li5entare de la d,nul l%c%tenent c%l%nel Adrian Ale0a$ telef%n '&*&8-E+-#( CerinCe :entru ca6lul %:tic )ablul de fibr optic care se va utiliza pentru conectarea sediului "T" din Terminalul actual al -eroportului +asi cu noua cladire construita de )onsiliul *udetean +asi! din tarlaua nr.66! parcela - &$(! comuna >olboca i trebuie s respecte urmtoarele caracteristici: , sa poata fi utilizat n exterior ? , sa fie prevazut cu protecie la rozatoare ? , s poat fi instalat n monotub fr a fi nevoie de puncte intermediare de tragere? , sa fie rezistent la ap , sa fie rezistent la eroziune? , sa fie rezistent la radiaii solare 9ultraviolete:? , sa fie rezistent la foc conform standardelor +4) &%66'.( i +4) &%66'.6 )? , sa contina un numar de ('9& perechi: fibre optice ? , raza de ncovoiere minim : (.%mm? , rezistena la impact exterior pe termen scurt: minim 6%% 50cm ? , domeniul de temperatur la instalare : ,(%@) .... A1%@)? , domeniul de temperatur la depozitare : ,'1@) .... A#%@)? , domeniul de temperatur n timpul funcionarii : ,'1@) .... A&%@)? , )oeficient de atenuare: B %!6/ dC0Dm 9la (6(%nm:! B %!'1 dC0Dm 9la (11%nm:! B %!'/ dC0Dm 9la (&(%nm:

Cerinte referit%are la 5%ntarea ca6lului %:tic Eperaiunile de instalare a cablului din fibr optic vor cuprinde toate lucrrile i materialele necesare! incluznd toate accesoriile instalrii acestuia. <ibra optica va fi instalat in conformitate cu documentaia de executie intocmita si avizata de F; %'%%6! respectind toate standardele in vigoare. Pentru manipularea cablului optic pe durata implementrii reelei! se vor respecta urmtoarele instruciuni: , "pecificaiile productorului i toate procedurile recomandate pentru instalare. , 5u se va depi n nici o situaie tensiunea maxim de ntindere specificat. "e vor folosi dinamometre cu blocare n vederea msurrii tensiunii n cablu n timpul instalrii . , "e vor folosi numai instrumente adecvate pentru ntinderea cablului de fibr optic. , "e vor evita buclele de rezerv cu lungimi excesive. , 5u va fi depit valoarea minim recomandat a razei de ndoire a cablului. , "udurile fibrelor la exterior vor fi efectuate n interiorul unor vehicule specializate. , 5u se vor permite suduri suplimentare fa de cele definite prin proiectul avizat , Terminaiile fibrelor optice vor fi proteGate pe durata operaiilor de sudur. 5u sunt permise abateri de la specificaiile proiectului detaliat fr aprobarea prealabil a autoritii contractante. CerinCe funcCi%nale Proiectantul are obligaia ca prin stabilirea traseului pentru fibra optica cit si la alegerea tipului de cablu necesar s asigure i s garanteze un ansamblu unitar i funcional! pstrnd anumite principii de baz: , realizarea unor traseu de cablul funcional tinind cont de amplasarea echipamentelor i instalaiilor din F; %'%%6 9cladirea noua: cit si conexiunea care se va realiza la echipamentele din cadrul "erviciului de Telecomunicatii "peciale din curtea -eroportului +nternational +asi? , asigurarea confeciilor metalice de susinere a cablului i dispunerea acestuia astfel nct s permit accesul personalului de exploatare i ntreinere in condiii optime? , utilizarea de cablul de bun calitate fr Goncionri avind caracteristicile tehnice corespunztoare cerinelor din prezentul )aiet de "arcini. CerinCe referit%are la :unerea Gn funcCiune Te2tul :entru :unerea Gn funcCiune a ca6lului din fi6ra %:tic -cest test va fi efectuat dup ce toate sudurile au fost efectuate i toate conectoarele au fost montate! cu scopul de a efectua o verificare cap,la,cap 9conector ")0FP) la conector ")0FP):. Testul va fi efectuat n mod bidirectional! i va include msurtori referitoare la atenuare .

8nainte de etanarea cablurilor sudate n cutiile de conexiuni! fiecare sudur va fi examinat pentru detecia imperfeciunilor i testat cu un aparat pentru msurarea puterii optice. "e va verifica si compara cu specificatiile producatorului atenuarea total si atenuarea pe Dilometru Testarea cu aparatul pentru msurarea puterii optice va fi efectuat bidirecional! lund n consideraie media atenurilor msurate n cele dou direcii. ac valorile msurate ale atenurilor nu sunt acceptabile! atunci constructorul trebuie s reia operaiile de montare a terminaiilor pe fibre n vederea obinerii nivelurilor acceptate pentru atenuri. )heltuielile implicate de aceste operaiuni suplimentare vor fi suportate de ctre constructor. Testul de punere n funciune a fibrei optice va include testarea continuitii in vederea deteciei eventualelor transpoziii. "e vor verifica toate fibrele optice ale unui cablu optic. )onstructorul va prezenta un buletin de masuratori care va cuprinde: )onfirmarea continuitii. Testarea bidirecionala cu ET 3 9reflectometrul optic in domeniul timpului care prezinta caracteristica de atenuare a semnalului transmis:. Testarea atenurii puterii utiliznd aparatul pentru msurarea puterii optice. Toate valorile prezentate trebuie sa fie comparate cu cele prezentate de furnizorul cablului Criterii de acce:tare <iecare sudur trebuie s nu aib atenuare mai mare de %!( dC i pierderi de reflexie msurabile. -tenurile n conectoare trebuie s nu depaeasc valoarea de %!6 dC! iar pierderile prin reflexie trebuie s fie negliGabile. ;surtorile cu ET 3 n ambele sensuri trebuie s aib valori similare. Halorile pentru atenurile n putere trebuie s nu depaeasc cu mai mult de %!( dC valoarea I-tenurii EptimeJ. 5ota: -tenuarea Eptim se va calcula utiliznd raportul de testare certificat al productorului n fabric 9n dC0Dm: actualizat la valorile real instalate 9msurate cu ET 3 ori de cte ori este posibil: la care se adaug atenuarea conectoarelor i sudurilor. Trebuie evideniat consistena msurtorilor efectuate asupra fibrelor optice ale aceluiai cablu optic. Hariaia atenurii n putere pentru fibre optice diferite n acelai tronson trebuie s aib o variaie maxim de (%K faa de valoarea medie a acesteia.

&

3r%tectia 5uncii 2a intocmirea proiectului tehnic se va tine seama de prevederile de securitate a muncii incluse in urmatoarele acte normative: , 2egea nr. $%0($$& a protectiei muncii ? , 5orme generale de protectia muncii ! emise prin Erdinul ;inisterului ;uncii si Protectiei "ociale 9;;P": nr. 1#/0($$& si Erdinul ;inisterului "anatatii nr. 1/.%0($$& ? , 5orme specifice de securitate a muncii pentru constructii si confectii metalice ! emise prin Erdinul ;;P" nr.1&0($$# ? , 5orme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de zidarie ! montaG prefabricate si finisaG constructii !emise prin Erdinul ;;P" in ($$& , 5orme specifice de protectia muncii pentru manipularea ! transportul cu miGloace mecanizate si depozitarea materialelor ! emise prin Erdinul ;;P" nr. #($0($$# ? , 5orme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la inaltime ! emise prin Erdinul ;;P" nr. '610($$1 ? , 2egea "ecuritii i sntii n munc nr. 6($0'%%& publicat n ;E nr. &.&0'%%&! modificat prin >= (%'/0'%%& i publicat n ;E #(%0'%%&? , 5orme =enerale de "ecuritate i sntate n munc 95.=.P.;.0'%%': , cu precdere Titlul +H? , 5orme "pecifice de "ecuritate a ;uncii pentru Transportul i istribuia 4nergiei 4lectrice 95""; 7 T 44 &10'%%':? , "T-" '&('0($/# LProtecia mpotriva electrocutrilor 9limite admise:J? , "T-" ('&%.0.,($/$ LProtecia mpotriva electrocutrilor. Prescripii generaleJ? , "T-" ('&%.01,($$% LProtecia mpotriva electrocutrilor. +nstalaii electrice fixeJ? 3r%tectia i5:%triva incendiil%r B 3SI , 2a intocmirea proiectului tehnic vor fi respectate prevederile din urmatoarele acte normative : , ecretul )onsiliului de "tat nr. '$%0($## art.' si . . , 5.=.P. ++0($## cap. +! +++! +H! H si H+ . , 5orme tehnice P ((/0/6 . , 5orme P"+ de prevenire! stingere i dotare mpotriva incendiilor pentru producerea! transportul i distribuia energiei electrice i termice P4 %%$0($$6? 3r%tectia 5ediului "e va respecta normativul ) 6%% de protectia mediului. Efertantul este obligat sa ia toate masurile in vederea aplicarii tuturor prevederilor legale privind masurile de protectia mediului. 4xecutantul va face dovada folosirii unei bune practici n ceea ce privete protecia mediului 9eventual va face dovada c are implementat sau este n curs de implementare a unui sistem de management de mediu:. 2a terminarea lucrrilor terenul ocupat sau afectat n cursul desfurrii lucrrilor va fi redat n circuitul natural.
#

8n cazul apariiei unor situaii de urgen 9dezastre! incendii! inundaii! avarii! poluri accidentale: prile vor aciona conform planurilor de aciune elaborate i aprobate pentru astfel de situaii. C%nditii :entru Ofertanti , Haloarea maxima a contractului este de -+' ''' lei =fara TAA?! -ceasta valoare a fost estimata pe baza ofertelor tranmise de societati comerciale specializate in activitatea de proiectare si montare fibra optica , Pentru personalul care nu este angaGat permanent al ofertantului se va prezenta un angaGament de participare al persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului pina la finalizarea lucrarilor ce fac obiectul acestui contract. , 5u se accepta oferta alternativa , Pretul contractului de achizitie publica e2te fer5$ NU SE ACTUALIHEAHA SI NU SE REAIHUIESTE! , urata contractului 7 5a0i5 "' de 4ile calendaristice , Perioada de garantie a lucrarilor este de *E de luni , Predarea documentaiei se face de ctre prestator prin nregistrarea la 3egistratura =enerala a )onsiliului *udetean +ai si va fi nsoit de un proces verbal de predare! care este confirmat de Ceneficiar din punct de vedere cantitativ. , ocumentaia se va preda la )onsiliul *udeean +ai n ( =cinci? e0e5:lare :e 2u:%rt anal%;ic =9 rtie?$ n limba romn i pe 2u:%rt electr%nic 9fiier format L.docJ pentru partea scris a documentaiilor i fiier format IdMgJ! IpdfJ pentru partea desenata:. /%arte i5:%rtant , 3entru int%c5irea 2i :re4entarea %fertei te9nic%,ec%n%5ice de catre :artici:antii la licitatia :entru reali4area inve2titiei 2e v%r c%ntacta in :reala6il re:re4entantii C%n2iliului Judetean Ia2i, Serviciul Inve2titii :entru vi4itarea 2i anali4area tra2eului :r%:u2 :entru 5%ntarea ca6lului din fi6ra %:tica , 3lata lucraril%r va fi efectuata du:a inc9eiertea :r%ce2ului ver6al la ter5inarea lucraril%r care va include :r%iectarea$ e0ecutia 2i efectuarea tutur%r :r%6el%r functi%nale$ :entru c%nfir5area caracteri2icil%r te9nice 2%licitate :rin caietul de 2arcini , Se va tine 2ea5a de tra2eele 2u6terane a retelel%r de F%a2a 2i 5edie ten2iune e0i2tente din 4%na aer%:%rtului 2i 4%na cladirii vec9i a UM '*''+=intre 2trada Aer%:%rtului 2i n%ua cladire a UM '*''+ care 2e c%n2truie2te in :re4ent?! Ace2te retele 2unt functi%nale 2i 2u6 ten2iune$ e0i2tind ri2cul electr%cutarii in ca4ul atin;erii ace2t%ra! 3e ace2te 4%ne 2a:area canalului 2e va face nu5ai in :re4enta 2:eciali2til%r de la E,ON 2i a cel%r de la UM '*''+

, Se va tine 2ea5a de tra2eele e0i2tente ale retelel%r de ;a4e naturale$ de fi6ra %:tica $ de a:a 2i canali4are care 2e v%r inter2ecta cu tra2eul canalului care ur5ea4a 2a fie 2a:at :entru 5%ntarea ca6lului din fi6ra %:tica$ Criterii de atri6uire )riteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica este: <3retul cel 5ai 2ca4ut@! Oferta /inanciara Efertanta financiara va fi insotita graficul fizic de realizare a lucrarii: Iraficul fi4ic Nr DURATA ! DENUMIRE ACTIAITATE crt N.. NN.. ! D%cu5entatie te9nica :entru aut%ri4area e0ecutarii lucraril%r de c%n2truire =DTAC? * D%cu5entatie te9nica de %r;ani4are a e0ecutiei lucraril%r =DTOE? + E ( " & D%cu5entatii :entru %6tinere avi4e 2i ac%rduri 3r%iect te9nic Detalii de e0ecutie Aerificarea d%cu5entatiei E0ecutia lucraril%r

NN

NN

Se ane0ea4a) copie )ertificat de urbanism nr.#$ din %&.%$.'%(' ! emis de )onsiliul *udetean +asi
+mi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii si legalitatii in solidar cu intocmitorul inscrisului +mi asum responsabilitatea pentru fundamentarea! corectitudinea! legalitatea intocmirii acestui inscris oficial

SE/ SERAICIUL INAESTITII CONTROLUL LUCRARILOR Mariana C>IRIAC

SI

INTOCMIT Iri;%re TESCU Laurentiu AUR