Sunteți pe pagina 1din 8

S.C.HIDROSERV PORTILE DE FIER S.A.

APROBAT DIRECTOR ADJ. TEHNIC MAROIU IANCU

INSTRUCTIUNE DE LUCRU VERIFICARE AUTOMATICA PORNIRE OPRIRE AGREGAT Cod : IL 01 P.R.A.M.

Standard aplicabil : SR EN ISO 9001 : 2001; SR EN ISO 14001: 2005; OHSAS 18 001:1999. Editia : 2 Exemplar :3

Elaborat : CORNEL TURTUREAN - SEF LABORATOR P.R.AM. Avizat : ZANESCU VIRGIL INGINER SEF SECTIE REPARATII PF II

Documentul intra in vigoare : 01.06.2006

Prezentul document este proprietatea exclusiva a S.C.HIDROSERV S.A. Orice utilizare partiala sau totala a acestuia este permisa numai cu acordul scris al directorului societatii.

Formular F-2.1/rev.0

S.C.HIDROSERV PORTILE DE FIER S.A.

APROBAT DIRECTOR ADJ. TEHNIC MAROIU IANCU

LISTA DE DIFUZARE

1. Cod document : IL 01 P.R.A.M. 2. Denumire document : Verificare automatica pornire oprire agregat 3. Editia : 2

Nr. crt. 1 2 3

Nr. ex. 1 1 1

DESTINATAR Inginer Sef Sectie Reparatii PF 2. Sef Laborator P.R.A.M. Executanti

Semnatura de primire Adresa de trimitere

Data

AVIZAT INGINER SEF SECTIE PF II Ing.ZANESCU VIRGIL

INTOCMIT SEF LABORATOR P.R.A.M. Ing. CORNEL TURTUREAN

Formular F-4 / rev .0

S.C.HIDROSERV PORTILE DE FIER S.A.

APROBAT DIRECTOR ADJ. TEHNIC MAROIU IANCU

LISTA DE CONTROL 1.Cod document : IL 01 P.R.A.M. 2.Denumire document : Verificare automatica pornire oprire agregat 3.Editia : 2 4.Revizie: 0 Autorul listei de control: Numele,Prenumele Functia Data Semnatura

Nr.ed/ Nr.cap/ Continutul modificarii paragraf 1/0 Intreaga Certificare SMC documentatie 2/0 Intreaga Trecere SMI-C+M+SSM documentatie

Cine solicita Director Director

Data modificarii Martie 2006

Formular F-5 / rev .0

S.C.HIDROSERV PORTILE DE FIER S.A.

INSTRUCTIUNE DE LUCRU VERIFICARE AUTOMATICA DE PORNIRE OPRIRE AGREGAT

Cod : IL 01 P.R.A.M. Pag.1/2 / ex. nr.

1. SCOP : Prin prezenta IL se reglementeaza modul de executare a lucrarilor de interventie la istalatia ce compune automatica de ponire oprire agregat . 2. DOMENIU DE APLICARE : Se aplica la toate lucrarile de verificare a instalatiei ( automatica de pornire oprire agregat ) agregatelor din centrala de baza PF II si din centrala Gogosu . 3. DEFINITII SI PRESCURTARI : IL instructiune de lucru Executant angajatul care realizeaza sarcina de munca Sef de lucrare persoana cu minim grupa a III-a de autorizare , care conduce o lucrare . NPM norme de protectia muncii SM securitatea muncii SPA servicii proprii agregat RAV regulator automat de viteza LD-AD limitator de deschidere aparat director VIR vana cu inchidere rapida 4. DOCUMENTE DE REFERINTA : PE 116/1994 - Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice NTE 002/03/00 LEGEA 319 din 14 iulie 2006 DGPSI 003/01,DGPSI 005/01 NSSM 111/01 Norme de timp si preturi unitare ptr. activitatea de protectii prin relee , automatizari , masura si curenti slabi I.R.E. Deva 1988 Norme de munca unificate pe grup de intreprinderi pentru lucrari PRAM I.R.E. Deva 1987 Documentatia tehnica in vigoare. 5. RESPONSABILITATI : Seful de lucrare stabileste : - numarul si calificarea membrilor formatiei - controleaza si supravegheaza activitatea formatiei - instruieste executantii asupra masurilor de protectie specifice - instruieste executantii asupra continutului lucrarii

instruieste executantii asupra riscurilor instalatiei si cele ale tehnologiei de lucru.

Formular F-3.2/rev.0

S.C.HIDROSERV PORTILE DE FIER S.A. Executantii :

INSTRUCTIUNE DE LUCRU VERIFICARE AUTOMATICA DE PORNIRE OPRIRE AGREGAT

Cod : IL 01 P.R.A.M. Pag.1/2 / ex. nr.

- formaia minima de lucru :

- 2 electricieni grupa III de autorizare; - 1 electrician grupa I de autorizare.

- trebuie sa cunoasca si sa aplice normele de protectia muncii specifice - trebuie sa respecte sarcinile concrete de lucru si sa le inteleaga sa respecte delimitarea 6. PROCEDURA : 6.1 Verificarea functionala a schemi secventiale : - verificarea conditiilor de pornire agregat - verificarea pozitiei intrerupatoarelor de 6KV si 110KV - verificarea releului de turatie - verificarea secventelor de pornire agregat - verificarea releului de turatii joase periculoase - verificarea comenzii SPA - verificarea excitarii electrodistribuitorului - verificarea legaturii cu sistemul de excitatie - verificarea legaturii cu regulatorul de viteza - verificarea comenzii LD-AD - verificarea comenzii pentru cama combinatorica - verificare protectii hidromecanice si electrice - verificarea protectiilor ce duc la aruncare de sarcina - verificarea actionarii sertarului de avarie si a sertarului de inchidere programata - verificarea legaturilor cu VIR-ul - verificarea comenzii de oprire agregat - verificarea comutarii baretelor de pornire pe baretele de oprire la disparitia tensiunii - verificarea circuitelor de sincronizare - verificarea alegerii regimului de functionare - verificarea reglajului de putere activa si reactiva - verificarea comenzilor de conectare , deconectare si declansare prin protectii. 6.2 Masuri tehnice de protecie a muncii specifice lucrrii : - se oprete agregatul ; - se debroseaza ntreruptorul generatorului ; - se blocheaz opritoarele de la AD si rotor ; - se scoate DD-ul de la electrodistribuitorul regulatorului de viteza ;

Formular F-3.2/rev.0

S.C.HIDROSERV PORTILE DE FIER S.A.

INSTRUCTIUNE DE LUCRU VERIFICARE AUTOMATICA DE PORNIRE OPRIRE AGREGAT

Cod : IL 01 P.R.A.M. Pag. 2/2 / ex. nr.

Toate aceste operaii sunt executate de personalul operativ. a) La executarea lucrarilor cu scoaterea instalatiei de sub tensiune : - se intrerupe tensiunea pe baretele de comanda ( pornire , oprire ) prin comutarea pe deschis a sigurantelor automate ; - se intrerupe tensiunea pe baretele de semnalizare prin comutarea pe deschis a sigurantelor automate ; - identificarea partilor din instalatie la care se va lucra ; - verificarea lipsei tensiunii pe barete ; se interzice ridicarea sau depasirea ngrdirilor - sa se asigure personalul executant ca in spatele sau in lateral nu sunt elemente de instalaii aflate sub tensiune, nengrdite, astfel nct sa existe spaiu suficient pentru executarea miscarilor necesare in condiii de securitate ; - se va asigura un iluminat corespunztor la locul de munca; - personalul care executa lucrrile va fi supravegheat ndeaproape in timpul lucrului ; - luarea masurilor pentru evitarea accidentelor de natura neelectrica ; Aceste masuri vor fi luate de catre seful de lucrare . b) La executarea lucrarilor fara scoaterea instalatiei de sub tensiune : - identificarea partilor din instalatie la care se va lucra ; - se interzice ridicarea sau depasirea ngrdirilor; - sa se asigure personalul executant ca in spatele sau in lateral nu sunt elemente de instalaii aflate sub tensiune, nengrdite, astfel nct sa existe spaiu suficient pentru executarea miscarilor necesare in condiii de securitate ; - se va asigura un iluminat corespunztor la locul de munca; - personalul care executa lucrrile va fi supravegheat ndeaproape in timpul lucrului ; -luarea masurilor pentru evitarea accidentelor de natura neelectrica ; 6. 3 Mijloace de producie necesare la executarea lucrrii : a) Echipamente si dispozitive de lucru : - trusa de curent-tensiune tip TCT-2 ; - cronometru ; - voltmetru ; - multimetru ; - megohmetru ; b) Echipament individual de protecie : - salopete ; - manusi electroizolante , cl.00 ; c) Scule si utilaje specifice: trusa electrician . 6.4 Pot rezulta deseuri ca : ulei mineral izolant , metale feroase si cabluri. 7. INREGISTRARI : - Se emit buletine de verificare in cazul verificarii aparatajelor si a unor masuratori efectuate in instalatie : buletin de verificare relee , intrerupator , cabluri de comanda si control, ulei electroizolant. - Daca rezulta deseuri se vor consemna in Fisa interna a gestiunii deseurilor sau se predau beneficiarului regasindu-se in procesul verbal de predare deseuri. - Proces verbal de receptie a lucrarii (calitativa + receptia lucrarii).

Formular F-3.2/rev.0

8. ANEXE -se ataseaza buletinele de verificare

VERIFICAT, ING. SEF SECTIE REPARATII PF II ZANESCU VIRGIL

INTOCMIT, SEF LAB. P.R.A.M. CORNEL TURTUREAN

Formular F-3.2/rev.0