Sunteți pe pagina 1din 47

Coala

Mod Coala Nr. Document Semnt. Data


49
1 ELABORAREA SCHEMEI ELECTRICE DE PRINCIPIU A CENTRALEI ELECTRICE
1.1Analiza sarcinii.
Conform datelor iniiale se cere de proiectat partea electric a unei cntrale de tip CET cu puterea nominal
instalat de 64 MW.
Centrala va fi dotat cu doua eneratoare cu puterea nominala de!" MW la tensiunea de producere 6.! #$.
Eneria este evacuat %n sistem prin intermediul a dou transformatoare de letur cu dou %nf&urri.
'artea rafic a proiectului repre(int dou coli format )*. 'e prima coal este pre(entat sc+ema electric
monofilar a CET, iar pe a doua coal este pre(entat construcia -D 6 #$.
1.2Prelucrarea curbelr !e sarcin" #i cns$ruirea curbei !e sarcin" anuala.
'relucrarea cur.elor de sarcina P%&'$( are ca scop construirea cur.ei anuale de sarcin pe .a(a cur.elor de sarcin
pentru o (i de var &i o (i de iarn.
Cur.a de sarcin repre(int raficul de variaie %n timp a unei mrimi electrice a unui consumator sau a unui
rup de consumatori.
*.".* Construirea cur.ei de sarcin pentru o (i de iarn &i o (i de var.
Datele de calcul ale cur.ei de sarcin pentru (iua de iarn sunt pre(entate in ta.. */
Ta.elul *
t,ore 012 21*! *!1*3 *31"4
'6,!#$,4 40 50 20 60
Calculul puterilor utili(ate pentru construirea cur.ei de sarcina (ilnica/
6 ,
*00
4
MW
P P
P
i

=
'uterile utili(ate pentru cur.a de sarcin a (ilei de iarna %n diferite ore sunt pre(entate in ta.. "/
Ta.elul "
MW P,
*
P
"
P
!
P
4
P
$aloarea "2,6 44,3 !" !3,4
Sarcina pentru (iua de var constituie 304 din valoarea sarcinii de iarn.
'uterile utili(ate pentru cur.a de sarcin a (ilei de vara %n diferite ore sunt pre(entate in ta.. !/
Ta.elul !
MW P,
*
P
"
P
!
P
4
P
$aloarea "0,43 !2,34 "2,6 !0,5"
Cur.ele de sarcin pentru o (i tipic de iarn &i o (i tipic de var sunt pre(entate %n fiura *.
Coala
Mod Coala Nr. Document Semnt. Data
49
7iura*1 Cur.ele de sarcin pentru o (i tipic de iarn &i o (i tipic de var.
*."." Construirea cur.ei de sarcin anual.
Calculul duratelor anuale /
'*844,3 MW, T*8 ti t* 8*3! 38*464 +6
'"8!3,4 MW, T"8 ti t" 8*3! 68*093 +6
'!8!2,34MW, T!8 tv t! 8*3" 38*426 +6
'48!" MW, T48 ti t4 8*3! 289*2 +6
'28!0,5" MW, T28 tv t2 8*
3" 68*09" +6
'68"2,6 MW, T68 ti t6 8*3! 289*2 +.
'58"2,6 MW, T58 tv t5 8*3" 289*0 +.
'38"0,43 MW, T38 tv t3 8*3" 289*0 +.
*464 *093 *426 9*2 *09" 9*2 9*0 9*0 3560 ,
j
T h
= + + + + + + + =
unde /
zile t
i
*3! =
1 durata se(onului de iarna 6

zile t
v
*3" =
1 durata se(onului de vara.
Cur.a de sarcina anuala este pre(entata in fiura ".
Coala
Mod Coala Nr. Document Semnt. Data
49
7iura"1Cur.a de sarcina anuala.
*.".! Calculul indicatorilor cur.ei de sarcin.
*9 Eneria a.sor.it /
844,3:*464;!3,4:*093;!2,94:*426;!":9*2;!0,5":*09";"2,6:9*2;
;"2,6:9*0;"0,43:9*08"33**6,43 MW:+6
a i i
W P T =
unde /
i
P 1puterea treptei i a cur.ei de sarcina 6

i
T 1durata treptei.
"9 'uterea medie /
"33**6,43
!".39, 6
3560
a
med
W
P MW
T
= = =
unde /
T
1durata perioadei e<aminate, . 3560h T
an
= 6
!9 'uterea ma<im /
ma<
44.3, 6 P MW =
49 Coeficientul de umplere /
ma<
!".39
0.5!46
44.3
med
u
P
k
P
= = =
29 Durata de utili(are a puterii ma<ime /
ma<
ma<
0.5!4 3560 64!*.*5,
a
u
W
T k T h
P
= = = =
a. Coeficientul de utili(are a puterii instalate
inst
P u
k
.
!".39
0.2*!96
64
inst
med
u P
inst
P
k
P
= = =
.. Durata de utili(are a puterii instalate
inst
T /
Coala
Mod Coala Nr. Document Semnt. Data
49
0, 2*!9 3560 420*.3", .
inst
a
inst u P
inst
W
T k T h
P
= = = =
1.)Elabrarea *arian$elr sc+e,ei !e -rinci-iu a cen$ralei elec$rice.
'entru am.ele sc+eme, din =!> ta..? ".*. pa. 6*0, aleem tur.oeneratorul de tipul
T@C1!".
'arametrii te+nici ai tur.oeneratorului de tip T@C1!" sunt pre(entai %n ta.elul 4. /
Ta.elul 4
MW P,
cos
kA I
st
, kV U
nom
,
,4
A A
d
x
min B , rot n
40 0,3 !,65 6,! 93,! 0,*2* !000
)cest capitol ofer principalele elemente necesare pentru sta.ilirea setului de soluii privind amplasarea
eneratoarelor dintr1o central electric.
Sc+ema electric de cone<iuni a unei centrale electrice depinde de o mulime de factori cum ar fi/
tipul centralei electrice1CTE,CET,CNE,CCE etc6
numrul &i puterea nominal a eneratoarelor6
reimul de funcionare a centralei6
amplasarea centralei %n raport cu reeaua electric a SEE.
Sc+ema structural a CET depinde de urmtorii factori/ puterea unitar &i puterea total a eneratoarelor,
raportul dintre puterea centralei &i puterea consumatorilor locali.
Daca puterea consumatorilor D61*09 #$ dep&e&te 204 din puterea instalat, iar puterea eneratorului
MW 60
, este raional instalaia de distri.utie la tensiunea de producere
D-D161*0 #$9 la care se racordea( eneratoarele &i consumatorii locali. )ceast sc+em este pre(entat %n fiura !.
'entru centrala electric proiectat se ela.orea( dou1trei variante ale sc+emei de principiu, care satisfac ni&te
cerine identice.
En lucrarea dat se va e<amina doar sc+ema pre(entat %n fiura ! pentru am.ele variante, deose.irea dintre
acestea fiind %n tipul transformatorului de putere ales.
7iura! 1 Sc+ema structural a CET cu transformatoare de leetur.
Coala
Mod Coala Nr. Document Semnt. Data
49
1.. Ale/erea $rans&r,a$arelr !in cen$ralele elec$rice.
)leerea transformatoarelor prevede/ determinarea numrului, tipului &i puterii nominale ale
transformatoarelor.
Se recomand de a utili(a transformatoare trifa(ate &i doar %n ca(ul limitrilor de transportare se admite aleerea
rupului din dou transformatoare trifa(ate sau trei transformatoare monofa(ate.
'entru asiurarea fia.ilitii alimentrii cu enerie electric a consumatorilor locali la CET, de reul, se
instalea( dou transformatoare de leatur. 'uterea transmis de transformatoarele de leatur depinde de reimul
de lucru al eneratoarelor &i cur.a de sarcin a consumatorilor.
Tran(itul pe leatur, %n ca( eneral, se va determina cu e<presia/
. . . .
*
. p s l c
n
i
Gi n calc
S S S S =

=
6
unde/ n1numrul de eneratoare racordate la -D 6 #$6

. .l c
S 1 puterea aparent a consumatorilor locali6

. . p s
S
1 puterea aparent a serviciilor proprii6
Fa determinarea puterii ma<imale tran(itate se e<aminea( trei reimuri de funcionare posi.ile, fc%nd .ilanul
estimativ de puteri aparente pentru fiecare reim.
a. Toate eneratoarele produc la ma<im, consumatorii locali consum la ma<im /
* . . .ma< . .
*
40 40 26 " 40 0, 02 "0 .
n
calc n Gi c l s p
i
S S S S MVA
=
= = + =

". Toate eneratoarele produc la ma<im, consumatorii locali consum la minim/" . . .min . .
*
40 40 "2.6 " 40 0, 02 20.4 .
n
calc n Gi c l s p
i
S S S S MVA
=
= = + =

!. Gn enerator nu funcionea(, consumatorii locali consum la ma<im Dreim de avarie9/*
! . . .ma< . .
*
40 26 " 40 0, 02 "0 .
n
calc n Gi c l s p
i
S S S S MVA

=
= = =

Ca re(ultat se verific condiia/


{ }
! " *
, , ma<
calc calc calc calc
S S S S = 6
Deci reie&ind din condiia scris mai sus drept putere de calcul vom alee/
"
20.4
calc
S MVA = 6
Fa instalarea a doua transformatoare de leatura, puterea nominala a lor se va calcula din conditia/
s
calc
nomT
k
S
S
6
)stfel/
20.4
!6 .
*, 4
nomT
S MVA =

unde/
nomT
S 1 sarcina nominal a transformatorului6

s
k 1 coeficientul admisi.il de suprasarcina,
s
k 8*,! *,4.
Heie&ind din calculele efectuate anterior din =!> ta..? ".2. pa. 6*2 se alee tipul transformatoarelor pentru cele
doua variante anali(ate/
'entru varianta - se alee transformatorul de tipul/ I'JK1 40000B**0 cu parametrii pre(entai %n ta.elul 2 /
Ta.elul 2/
MVA S
nom
, kV U ,
*
kV U ,
"
kW P
g m
,
. .
kW P
c s
,
. .
,4
. .c s
U ,4
. .g m
I
40 6.! **2 !4 *50 *0,2 0.22
'reul transformatorului dat fiind/ 're8**0000.
Coala
Mod Coala Nr. Document Semnt. Data
49
'entru varianta a --1a se alee transformatorul de tipul/ ILJK 1 6!000B**0 cu parametrii pre(entai %n ta.elul
6 /
Ta.elul 6/
MVA S
nom
, kV U ,
*
kV U ,
"
kW P
g m
,
. .
kW P
c s
,
. .
,4
. .c s
U ,4
. .g m
I
6! 6.! **2 20 "42 *0,2 0.2
'reul transformatorului dat fiind/ 're8*!2000.
1.0C,-ararea $e+nic1ecn,ic" a *arian$elr.
)v%nd %n vedere c tema proiectului nu preci(ea( modul de amplasare a eneratoarelor &i transformatoarelor
fa de instalaiile de distri.uie este necesar de a sc+ita c%teva variante posi.ile din punct de vedere te+nic a
sc+emei centralei electrice.
'entru aleerea variantei optime referitoare la sc+ema de principu se utili(ea( criterii economice ce
ierar+i(ea( lista de variante determinate la etapa de proiectare. Soluiile te+nice ce corespund variantei de principiu
pot fi ierar+i(ate pe .a(a criteriului c+eltuielilor totale actuali(ate DCT)9. Heula de deci(ie1 CT) minime.
E<presia de calcul pentru CT) este/

act T act act ex act
W PW I TA
,
+ + =
.
-pote(e privind valorile de calcul/
*. durata de studiu Ts8"0 ani6
". durata normat de via/
"0 de ani pentru transformatoare &i eneratoare6
*4 ani pentru aparataMul electric.
!. rata de actuali(are se sta.ile&te la nivelul ratei minime atractive/

risc !anc
i i i i + + =
inf
6
'entru proiectele eneretice valorile ratei i sunt %ntre *0..*" 4 pe an. En lucrarea dat vom admite ca i
8*04.
*.2.* $aloarea actuali(at a investiiei.
celI celM celS tr
I I I I I + + + = 6
unde/
tr
I 1costurile transformatoarelor6

celS
I 1costurile celulelor cu %ntreruptoare montate la tensiunea superioar a centralei6

celM
I 1 costurile celulelor cu %ntreruptoare montate la tensiunea medie a centralei6

celI
I 1 costurile celulelor cu %ntreruptoare montate la tensiunea inferioar a centralei6
'rivind faptul c %n proiectul dat pentru am.ele variante se anali(ea( aceea&i sc+em de cone<iuni, investiiile
pentru celule cu %ntreruptoare vor fi acelea&i, de aceea le vom neliMa %n am.ele ca(uri.
)stfel/
I I
act
=
.
*.2.". $aloarea actuali(at a costurilor anuale de e<ploatare, e<clusiv amortismentele.
C+eltuielile anuale cu personalul, %ntreinerea &i reparaiile
. .r i
sunt constante &i se calcul/
I p
r i r i
=
. .. . .
6
unde/
. ..r i
p 1cota anual pentru e<ploatare, %ntreinere &i reparaii raportat la valoarea investiiei,
. ..r i
p
8!,!4, care se alee din ta.elul ! =4> paina 6*.

= + =
T
i
r i
t
r i act ex
T I p i
*
. . . .
. 9 * D
unde /
T
1 durata actuali(ata a perioadei de studiu/
. 2*4 , 3
* , 0
9 * , 0 * D * 9 * D * *
"0
=
+
=
+
=

=

i
i
i
T
T T

*.2.!. $aloarea actuali(ata a costului pierderilor de putere si enerie pe durata de studiu.


'ierderile de putere si enerie in transformator cuprind doua componente /
*. pierderile de putere
P
si enerie W , ce depind de valoarea puterii tran(itate D pierderi
varia.ile9.
Coala
Mod Coala Nr. Document Semnt. Data
49
". pierderilede de putere
P
si enerie W , ce nu depind de valoarea sarcinii transformatorului
D pierderi constante9.
Deci c+eltuielile totale actuali(ate
act
PW includ doua componente /
W P W P PW
act
+ = .
unde/ W P 1costul actuali(at al pierderilor varia.ile

0
P
si

0
W
6
W P 1 costul actuali(at al pierderilor constante

0
P
si

0
W
6

= + =
PW PW act
P P W P W P PW
0 0
6

PW

1costul specific sumar al pierderilor varia.ile de putere si enerie readus in mod ec+ivalent numai la
costul specific sumar al pierderilor varia.ile de putere/
N
*000 2*24.93 0, 06 3, 2*4 !6!!.!5
PW p W
T
kW

= + = + = 6

PW

1 costul specific sumar al pierderilor constante de putere si enerie readus in mod ec+ivalent numai
la costul specific sumar al pierderilor constante de putere/
kW
T T
W # p PW
N
923 , 2454 2*4 , 3 06 , 0 3560 *000 = + = + =

unde/
p

1 costul unui #W de putere instalata la centrala etalon6


p

8*000
h kW
N
6

W
1 costul specific al pierderilor de enerie in retea6
W
80,06
h kW
N
6
1 durata pierderilor ma<imale, poate fi determinata cu relatia/

" "
ma<
4 4
64!*.*5
0,*"4 3560 0,*"4 3560 2*24.93 .
*0 *0
T
h

= + = + =


#
T
1 durata anuala de functionare a instalatiei, #
T
83560 +.
Calculul -ier!erilr !e -u$ere si ener/ie in $rans&r,a$are 2

+ =
"
ma<
0
nom
sc
S
S
P T P W
.
unde / 0
P
1pierderile de putere la mers in ol, #W6

sc
P 1 pierderile de putere la scurtcircuit, #W6
ma<
S 1 sarcina de calcul a transformatorului, M$)6
nom
S 1 sarcina nominala a transformatorului, M$)6
T
1 durata de functionare a Transformatorului,
#
T
83560 +.
*.2.4. $aloarea remanenta a instalatiilor actuali(ata.
6 0 = = I W
rem act

unde/
. 0 9 * D
"0
"0
* 9 * D *
"0
= +

= +

=

i i
T
T
T
S$
rem

Calculul CTA -en$ru *arian$a I2


" **0000 ""0000 N6
act
I = =
. . .. .
0, 0!! ""0000 5"60 N6
i r i r
p I = = =
.. .
5"60 3, 2*4 6*3**, 64 N6
ex act i r
p I T = = =
"
"
0
* 20.4
0, 2 *50 *!4.946 6
" 40
calc
sc
nom
S
P P kW
S

= = =Coala
Mod Coala Nr. Document Semnt. Data
49
!
0 *
" " !4 *0 63 6
mg
P P kW

= = =
! !
0,* ,* 0,* ,*
*!4.946 *0 !6!!.!5 63 *0 2454.4!! 36"2"3.34 N6
PW PW
PW P P

= + = + =
"
"
0
20.4
!4 3560 *50 2*24.93 *639.*! 6
40
calc
sc
nom
S
W P T P kW h
S= + = + =
,
D* 9
""0000 D* 0.0!! 3.2*! 09 36"2"3.344 **44!!!.""2 N
act ex act act T act ir rem act
TA I PW W I p T PW = + + = + + =
= + + =
6
Calculul CTA -en$ru *arian$a a II1a2
" *!2000 "50000 N6
act
I = =
. . .. .
0, 0!! "50000 39*0 N6
i r i r
p I = = =
.. .
39*0 3, 2*4 52329.54 N6
ex act i r
p I T = = =

"
"
0
* 20.4
0, 2 "42 53.4 6
" 6!
calc
sc
nom
S
P P kW
S

= = =!
0 "
" " 20 *0 *00 6
mg
P P kW

= = =
! !
0 0
53.4 *0 !6!!.!5 *00 *0 2454.4!! 3!""52.454 N6
I I
PW PW
PW P P

= + = + =

"
"
0
20.4
20 3560 "42 2*24.93 *"46.!0* 6
40
calc
sc
nom
S
W P T P kW h
S= + = + =
,
D* 9
"50000 D* 0.0!! 3.2*! 09 3!""52.454 **53*"6.!04 N
act ex act act T act ir rem act
TA I PW W I p T PW = + + = + + =
= + + =
6
He(ultatele o.tinute pentru CT) in am.ele variante se vor introduce in ta.elul 5, in care se preci(ea(a toate costurile
componente.
Ta.elul 5
$arianta
act
I , N
act
, N
act
PW , N W , #WO+
CT), N
- ""0000 6*304.!3 36"2"3.342 *639*"9.426 **44!!!.""2
-- "50000 52320.3! 3!""52.454 *"46!0*.59 **53*"6.!04
Heiesind din valorile o.tinute pentru CT) %n am.ele variante, se va alee varianta -, conform criteriului CT)
minime.
2 CALCULUL CUREN3ILOR DE SCURTCIRCUIT
Calculul curenilor de scurtcircuit Ds.c.9 se efectuea( %n urmtoarele scopuri/
Coala
Mod Coala Nr. Document Semnt. Data
49
DimensionareaBverificarea aparatelor de comutatie si a conductoarelor la solicitarile termice si
electrodinamice6
'roiectarea si aMustarea sistemelor de protectie prin relee si automatica6
)leerea metodelor si miMloacelor de limitare a curentilor de s.c. etc.
)vind in vedere scopul calculului, pentru ca(ul proiectelor de centrale, de reula, curentii se calculea(a pe
.arele instalatiilor electrice si la .ornele eneratoarelor, in oricare alte puncte curentii de s.c. re(ulta mai mici decit
cei calculati pe .are.
2.1. E$a-ele !e calcul al curen$ilr !e scur$circui$
Calculul curentului supratran(itoriu &i a curentului de &oc la un scurtcircuit trifa(at se efectuea( %n conformitate
cu aloritmul pre(entat %n fi.4.
7iura 41 )loritmul de calcul a curenilor de s.c. trifa(at.
".*.* Entocmirea sc+emei de calcul.
Se fiurea(a sc+ema de calcul in varianta monofilara corespun(atoare variantului optimal. 'e desen se preci(ea(a
datele necesare calculului curentilor de scurtcircuit trifa(at si punctele de s.c..
Sc+ema de calcul al curentilor de scurtcircuit este pre(entata in fiura 2.
". Entocmirea sc+emei ec+ivalente de calcul
!. Calculul reactanelor %n uniti relative
4. Transfiuraea sc+emei ec+ivalente
2 .Determinarea curentului supratran(itoriu &i de &oc
*. Entocmirea sc+emei de calcul
Coala
Mod Coala Nr. Document Semnt. Data
49
7iura 2 1 Sc+ema electrica de principiu pentru calculul curentilor de s.c..
".*.". 're(entarea sc+emei ec+ivalente si calculul reactantelor in unitati relative.
Fa etapa data sc+ema de calcul initiala se transforma intr1o sc+ema cu un sinur nivel de tensiune prin
inlocuirea cuplaMelor manetice cu cuplaMe alvanice.
Sc+ema ec+ivalenta de calcul contine reactante care sunt e<primate in unitati relative. 'entru calculul curentilor
de scurtcircuit in sc+ema ec+ivalenta se ale doua marimi de .a(a/ puterea de .a(a
!
S si tensiunea de .a(a
!
U .
-n lucrarea data drept valori pentru marimile de .a(a la diferite puncte de scurtcircuit se vor considera valorile
pre(entate in ta.elul 3/
Ta.elul 3
'unctul de s.c.
MVA S
!
, kV U
!
, kA I
!
,
P* *00 **2 0,20"
P" *00 6,! 9,*64
6
!
!
!
!
U
S
I

=
a( Calculul scur$circui$ului -e barele 114 567 in -unc$ul 812
Sc+ema ec+ivalenta la aparitia scurtcircuitului pe .arele cu
nom
U 8 **0 #$ este pre(entata in fiura 6.
Coala
Mod Coala Nr. Document Semnt. Data
49
7iura 6 1 Sc+ema ec+ivalenta de calcul a curentilor s.c..
'rivind faptul ca in sc+ema data pentru limitarea curentilor de scurtcircuit se utili(ea(a o .o.ina de reactanta,
apare necesitatea aleerii acesteia. @o.ina de reactanta se va alee din ta.elul 2.*4 ="> pa. !40.
Se alee reactor de tipul/ LQR *01*00010,26 ST,cu parametrii nominali pre(entati in ta.elul 9
Ta.elul 9
nom
U , #$
nom
I , )
%&
' ,
, P
#W
ld
I , #)
t
I ,#)
t
t , s
!
( ,mm
*0 *000 0,26 5,3 "4 9,42 3 *520
@o.ina de reactanta data s1a ales reie&ind din tensiunea reelei &i valoarea curentului eneratorului/
!.65 6
0, 5 0, 5 !.65 ".269 6
6, ! .
gst
%& gst
retea
I A
I I A
U kV
=
= = =
=
Calculul reac$an$elr in uni$a$i rela$i*e 2
*9 Heactana sistemului/
O *
. .
*00
0, 046
"200
!
S
s c
S
x x
S
= = = =
6 *
U
=
s
)
"9 Heactana liniilor/
Coala
Mod Coala Nr. Document Semnt. Data
49
O " ! 0 " "
*00
0.4 40 0,*"*6
**2
!
*
mnom
S
x x x x l
U
= = = = =
!9 Heactana transformatoarelor/
. .4
O 4 2
*0, 2 *00
0, "6!6
*00 *00 40
s c !
T*S
nom
U S
x x x
S
= = = = =
49 Heactana reactorului/
6 4** , *
! . 6
*00
26 , 0
" "
. .
3 O
= = = =
nom m
!
%& %&
U
S
x x x
29 Heactana eneratorului/
U
O 6 5
.
*00
0,*2* 0, !5526
40
!
G d
nom G
S
x x x x
S
= = = = =
unde,
G nom
S
.
1puterea aparent a eneratorului6
.
.
!"
40, 6
cos 0,3
nom G
nom G
P
S MVA

= = =
. 03 , *
U
=
g
)
".*.!. Heducerea sc+emei ec+ivalente in raport cu punctul de defect.
" !
9
" !
*0 9 *
0,*"* 0,*"*
0, 066
0,*"* 0,*"*
0, 06 0, 04 0,*6
x x
x
x x
x x x

= = =
+ +
= + = + =
Transfiurarea triun+iului de reactante constituit din reactantele/
4
x ,
2
x si
3
x intr1o stea ec+ivalenta constituita
din reactantele/
**
x ,
*"
x si
*!
x /
2 4
**
2 4 3
4 3
*"
2 4 3
2 3
*!
2 4 3
0, "6! 0, "6!
0, 0!66
0, "6! 0, "6! *, 4**
0, "6! *, 4**
0,*9*6
0, "6! 0, "6! *, 4**
0, "6! *, 4**
0,*9*6
0, "6! 0, "6! *, 4**
x x
x
x x x
x x
x
x x x
x x
x
x x x

= = =
+ + + +

= = =
+ + + +

= = =
+ + + +
*4 *" 6
*2 *! 5
0,*9* 0, !53 0.2696
0,*9* 0, !53 0.2696
x x x
x x x
= + = + =
= + = + =
Sc+ema o.inut la prima etap de transfiurare este pre(entat %n fiura 5.
'entru re(olvarea ulterioar a pro.lemei, %n continuare se va utili(a metoda coeficienilor de repartiie.
Coala
Mod Coala Nr. Document Semnt. Data
49
7iura 5 1 Sc+ema ec+ivalenta de calcul a curentilor de s.c. la prima etapa de transfiurare.
*4 *2
**
*4 *2
0.269 0.269
0, 0!6 0, "43 0, 0!6 0, !"6
0.269 0.269
rez
x x
x x
x x

= + = + = + =
+ +
0, "34 6 0, !"6
ech rez
x x = =
)stfel se determina coeficientii de repartitie /
*
*4
"
*2
0, "34
0, 26
0.269
0, "34
0, 26
0.269
ech
ech
x

x
x

x
= = =
= = =
*6
*
*5
"
0, !"
0.646
0, 2
0, !"
0.646
0, 2
rez
rez
x
x

x
x

= = =
= = =
Sc+ema ec+ivalenta finala este pre(entata in fiura 3.
7iura 3 1 Sc+ema ec+ivalenta finala de calcul a curentilor de s.c..
Coala
Mod Coala Nr. Document Semnt. Data
49
".*.4. Determinarea valorilor curentilor de scurtcircuit
De$er,inarea *alrii curen$ului su-ra$ranszi$riu/
6
U
. . !
rez
o p
I
x
)
I =
)stfel se va determina valoarea curentului de s.c. de la fiecare ramura in parte.
*
. .*
*0
"
. ."
*6
!
. .!
*5
U *
0, 20" 4.996 6
0,*
U *, 03
0, 20" 0,345 6
0.64
U *, 03
0, 20" 0,345 6
0.64
p o !
p o !
p o !
)
I I kA
x
)
I I kA
x
)
I I kA
x
= = =
= = =
= = =
De$er,inarea *alrii curen$ului su-ra$ranzi$riu su,ar 2
. . . .* . ." . .!
4.996 0,345 0, 345 6.69 6
p o p o p o p o
I I I I kA = + + = + + =
De$er,inarea *alrii curen$ului !e sc 2
6 "
. . s o p s
k I i =
unde /
s
i 1 curentul de soc D cea mai mare valoare a curentului de scurtcircuit care apare la momentul t 8 0,0*
s9 6

s
k 1 coeficientul de soc care depinde de constanta de timp
a
T .
$alorile
a
T si
s
k pot fi determinate din ta.elele !.5 si !.3 =!> pa. *491*20.
-n ca(ul lucrarii date
s
i se determina in felul urmator /
! " * s s s s
i i i i + + = .
)stfel se va determina valoarea
s
i de la fiecare ramura in parte.
* . .* *
" ! . ." "
* "
" " 4.996 *, 606 **.!2* 6
" " 0, 345 *, 9!9 ".!"4 6
" **.!2* ".!"4 ".!"4 *2.993 .
s p o s
s s p o s
s s s
i I k kA
i i I k kA
i i i kA
= = =
= = = =
= + = + + =
De$er,inarea *alrii e&icace a c,-nen$ei -eri!ice a curen$ului $$al !e s.c. la ,,en$ul se-ararii
cn$ac$elr ' (7
. p
I
2
6 06 , 0 02 , 0 0* , 0
. . . . .
s t t
i d pr pr p
= + = + =
unde /
. . pr p
t
1 timpul minim de pornire a protectiei,
. . pr p
t
80,0* s6

. . . i d pr
t
1 timpul propriu de declansare a intreruptorului,
. . . i d pr
t
80,02 s.
$aloarea curentului
. p
I
se determina din cur.ele tip, pentru aceasta este necesar de determinat urmatoarele
marimi /
.
. .*
. *
. ."
40
0, 6296
! ! **2
4.996
5.25*6
0, 629
0, 5"6
nom
nom
m nom
p o
nom
p
p o
S
I
U
I
I
I
I

= = =

= =
=

. " . ."
0,3! 0, 5" 0,345 0, 609 6
p p o
I I kA

= = =
. " . !
. * . .*
0, 609 6
4.996 .
p p
p p o
I I kA
I I kA

= =
= =
. . * . " . !
4.996 0, 609 0, 609 6."*6 6
p p p p
I I I I kA

= + + = + + =
Coala
Mod Coala Nr. Document Semnt. Data
49
De$er,inarea *alrii ins$an$anee a c,-nen$ei a-eri!ice a curen$ului !e s.c. la ,,en$ul se-ararii
cn$ac$elr in$reru-$rului ' (7
. a
i 2
6 "
. . .
a
T
o p a
e I i

=
)stfel se va determina valoarea curentului
. a
i de la fiecare ramura in parte.
0,06
0,0"
. * . .*
0,06
0,*06
. " . ! . ."
. . * . " . !
" " 4.996 0, !2" 6
" " 0, 609 0, 3"! 6
0, !2" 0, 3"! 0,3"! *.999 .
a
a
T
a p o
T
a a p o
a a a a
i I e e kA
i i I e e kA
i i i i kA

= = =
= = = =
= + + = + + =
b( Calculul scur$circui$ului -e barele 9 567 in -unc$ul 822
Sc+ema ec+ivalenta la aparitia scurtcircuitului pe .arele cu
nom
U 8 6 #$ este pre(entata in fiura 9.
7iura 9 1 Sc+ema ec+ivalenta de calcul a curentilor s.c..
".*.2. Heducerea sc+emei ec+ivalente in raport cu punctul de defect.
" !
9
" !
*0 9 *
0,*"* 0,*"*
0, 066
0,*"* 0,*"*
0, 06 0, 0*4 0, 0546
x x
x
x x
x x x

= = =
+ +
= + = + =
Transfiurarea triun+iului de reactante constituit din reactantele/
4
x ,
2
x si
3
x intr1o stea ec+ivalenta constituita
din reactantele/
**
x ,
*"
x si
*!
x /
Coala
Mod Coala Nr. Document Semnt. Data
49
2 4
**
2 4 3
4 3
*"
2 4 3
2 3
*!
2 4 3
0, "6! 0, "6!
0, 0!66
0, "6! 0, "6! *, 4**
0, "6! *, 4**
0,*9*6
0, "!6 0, "!6 *, 4**
0, "!6 *, 4**
0,*9*6
0, "!6 0, "!6 *, 4**
x x
x
x x x
x x
x
x x x
x x
x
x x x

= = =
+ + + +

= = =
+ + + +

= = =
+ + + +
*4 *0 **
*2 *" 6
0, 054 0, 0!6 0,**6
0,*9* 0, !53 0, 2696
x x x
x x x
= + = + =
= + = + =
Sc+ema o.tinuta la prima etapa de transfiurare este pre(entata in fiura *0.
7iura *0 1 Sc+ema ec+ivalenta de calcul a curentilor de s.c. la prima etapa de transfiurare.
*4 *2
*6
*4 *2
" *4 * *2
4
*4 *2
*5 *6 *!
0,** 0, 269
0, 09" 6
0,** 0, 269
*, 03 0,** * 0, 269
*, 0*!6
0,** 0.269
0, 09" 0,*9* 0, "34 .
x x
x
x x
) x ) x
)
x x
x x x

= = =
+ +
+ +
= = =
+ +
= + = + =
Sc+ema ec+ivalenta finala este pre(entata in fiura **.
7iura ** 1 Sc+ema ec+ivalenta finala de calcul a curentilor de s.c..
".*.6. Determinarea valorilor curentilor de scurtcircuit
De$er,inarea *alrii curen$ului su-ra$ranszi$riu/
Coala
Mod Coala Nr. Document Semnt. Data
49
6
U
. . !
rez
o p
I
x
)
I =
)stfel se va determina valoarea curentului de s.c. de la fiecare ramura in parte.
4
. .*
*5
!
. ."
5
U *, 0*!
9,*64 !", 5*5 6
0, "34
U *, 03
9,*64 "6, "*3 6
0, !53
p o !
p o !
)
I I kA
x
)
I I kA
x
= = =
= = =
De$er,inarea *alrii curen$ului su-ra$ranzi$riu su,ar 2
. . . .* . ."
!".5*5 "6."*3 23.9!6 6
p o p o p o
I I I kA = + = + =
De$er,inarea *alrii curen$ului !e sc 2
6 "
. . s o p s
k I i =
unde /
s
i 1 curentul de soc D cea mai mare valoare a curentului de scurtcircuit care apare la momentul t 8 0,0*
s9 6

s
k 1 coeficientul de soc care depinde de constanta de timp
a
T .
$alorile
a
T si
s
k pot fi determinate din ta.elele !.5 si !.3 =!> pa. *491*20.
-n ca(ul lucrarii date
s
i se determina in felul urmator /
" * s s s
i i i + = .
)stfel se va determina valoarea
s
i de la fiecare ramura in parte.
* . .* *
" . ." "
* "
" " !".5*5 *, 606 54.!!! 6
" " "6."*3 *, 9!9 5*.9* 6
54.!!! 5*.9* *46."4! .
s p o s
s p o s
s s s
i I k kA
i I k kA
i i i kA
= = =
= = =
= + = + =
De$er,inarea *alrii e&icace a c,-nen$ei -eri!ice a curen$ului $$al !e s.c. la ,,en$ul se-ararii
cn$ac$elr ' (7
. p
I
2
6 * , 0 09 , 0 0* , 0
. . . . .
s t t
i d pr pr p
= + = + =
unde /
. . pr p
t
1 timpul minim de pornire a protectiei,
. . pr p
t
80,0* s6

. . . i d pr
t
1 timpul propriu de declansare a intreruptorului,
. . . i d pr
t
80,09 s.
$aloarea curentului
. p
I
se determina din cur.ele tip, pentru aceasta este necesar de determinat urmatoarele
marimi /
.
. ."
. "
. ."
. " . ."
40
!.6666
! ! 6, !
"6."*3
5.*2"6
!.666
0, 5"6
0, 5"
nom
nom
m nom
p o
nom
p
p o
p p o
S
I
U
I
I
I
I
I I

= = =

= =
=
=

. * . .*
!".5*5 6
p p o
I I kA

= =
. . * . "
!".5*5 0.609 !!.!"5 6
p p p
I I I kA

= + = + =
De$er,inarea *alrii ins$an$anee a c,-nen$ei a-eri!ice a curen$ului !e s.c. la ,,en$ul se-ararii
cn$ac$elr in$reru-$rului ' (7
. a
i 2
Coala
Mod Coala Nr. Document Semnt. Data
49
6 "
. . .
a
T
o p a
e I i

=
)stfel se va determina valoarea curentului
. a
i de la fiecare ramura in parte.
0,*
0,0"
. * . .*
0,*
0,*06
. " . ."
. . * . "
" " !".5*5 0, !** 6
" " "6, "*3 *9,345 6
0.!** *9,345 "0,*23 .
a
a
T
a p o
T
a p o
a a a
i I e e kA
i I e e kA
i i i kA
= = =
= = =
= + = + =
He(ultatele calculului curentilor de scurtcircuit sunt pre(entate in ta.elul *0.
Ta.elul *0
Focul de s.c. sursa kA I
p
,
0 .
kA i
+
, kA I
p
,
.
kA i
a
,
.
P*D**0 #$9
* "
, G G
Sistem
Suma
0,345
4,996
6,69
",!"4
**,!2*
*2,993
0,609
4,996
6,"*6
0,3"!
0,!2*
*,999
P"D6 #$9
* "
, G G
Sistem
Suma
"6,"*3
!",5*5
23,9!6
5*,9*
54,!!!
*46,"4!
*3,355
!",5*5
!!,!"5
*9,345
0,!**
"0,*23
2.2Li,i$area curen:ilr !e s.c.
Vdata cu de(voltarea sistemului electroeneretic creste si nivelul curentilor de scurtcircuit, de aceea sunt
necesare luarea unor masuri care sa duca la limitarea puterilor de scurtcircuit pina la valorile, care sa permita
reali(area de sc+eme electrice cit mai economice.
-n lucrarea data pentru limitarea curentilor de scurtcircuit este utili(ata .o.ina de reactanta, care se amplasea(a
intre .arele cu
nom
U 8 6 #$ ale sc+emei si care a fost aleasa in pararaful ".*.".
@o.ina de reactanta se va alee din ta.elul 2.*4 ="> pa. !40. Se alee reactor de tipul/ LQCJR1*01"W"2001
0,*4.
)stfel este necesar de efectuat verificarea reactorului ales.
Heactorul se verific la urmtoarele condiii/
*9 dupa tensiune/
retea %& nom
U U
,
, *0X6, #$6
"9 dupa curent/
G nom %& nom
I I
, ,
5 , 0
, 2000X"266 )6
!9 verificarea la sta.ilitatea electrodinamic/
6
. + d l
i i
90.* .
+
i kA =
se o.serv c condiia de sta.ilitate electrodinamic nu se respect, insa nu realeem reactorul.
.
*23, 90.*, .
l d+
i kA i kA = > =
49 verificarea la sta.ilitatea termic/
( ) ( )
"
. . . .
" " "
.
" " "
. . .0
6
!*.* 3 55!5.63, 6
62.352 0,*9 0, 0" 9**.!09, .
s c T T s c calc
s c T T
s c calc p dec a
% I t %
% I t kA s
% I t T kA s
=
= = =
= + = + =
unde, s t
dec
, *9 , 0 = 1timpul de deconectare a s.c.
s T
a
, 0" , 0 = 1constanta de timp, se alee din =!>, ta..!.3, pa *20.
Se o.serv c condiia de sta.ilitate termic se respect
" "
. . .
55!5.63, 9**.!09, .
s c s c calc
% kA s % kA s = >> =
Coala
Mod Coala Nr. Document Semnt. Data
49
29 verificarea dup valoarea tensiunii remanente %n reim de s.c./
.4
.0
.
.
62 50, 46
!
! 62.352
*00 0,*4 *00 "2!.224, 4.
6.!
rem
p
rem n %
m nom
U
I
U x
U


= = =
'entru a limita curenii de s.c la .arele consumatorilor locali, ei se vor conecta la .arele de 6 #$, ale centralei,
prin intermediul reactoarelor cu pri(a mediana.
Finiile sunt dotate cu %ntreruptoare de tip Y?Z1*01"0 cu
kA I
rup
, "0 =
.
Curenii de calcul %n reim permanent se determin cu aMutorul relaiilor/
ma<
ma<
40
0."*5 "*5 6
! "5 ! 6, !
"*5, .
norm
nom
norm
S
I kA A
U
I I A
= = = =

= =
$om alee trei reactoare Mumelate, astfel incit pe fiecare ramura a lor se vor racorda cite trei linii ce alimentea(a
consumatorii locali.
Se va alee reactor Mumelat de tipul LQ[R *01""20010,*4 conform ta.elului 2.*2 ="> pa.!20, parametrii
caruia sunt pre(entati in ta.elul **.
Ta.elul **
nom
U , #$
nom
I , )
%&
' ,
, P
#W
ld
I , #)
t
I ,#)
t
t , s
c
k
*0 ""200 0,*4 "".2 59 !*.* 3 0,2"
Heactana re(ultant a circuitului p%n la montarea reactorului se determin cu aMutorul relaiei/
.
.0 "
6, !
0.022 .
! ! "3, 5"4
m nom
rez
p ,
U
x
I
= = =

6
Heactana necesar a circuitului se determin cu aMutorul relaiei/
.
6.!
0, 09, 6
! ! 40.435
nec m nom
rez
rup
U
x
I
= = =

Heactana calculata a .o.inei de reactanta se determina conform relatiei/
0, 09 0, 022 0, 0!2, 6
nec
calc %& rez rez
x x x = = =
Heactana re(ultant dup instalarea reactorului se determina conform relatiei/
A
0.*4 0, 022 0,*92, 6
rez %& rez
x x x = + = + =
$aloarea curentului supratran(itoriu dup reactor se determina conform relatiei/
.
.0
A
6.!
*3.62!, .
! ! 0,*92
m nom
p ,
rez
U
I kA
x
= = =

Heactorul se verific la urmtoarele condiii/
*9 dupa tensiune/
retea %& nom
U U
,
, *0X6, #$6
"9 dupa curent/
ma<
2000 ! ! "*5 62* 6
nom ram norm
I A I I A = > = = =
!9 verificarea la sta.ilitatea electrodinamic/
.0
" " *3.62! *.926 2*.293, .
+, p , +
i I k kA = = =
se o.serv c condiia de sta.ilitate electrodinamic se respect.
.
*23, 90.*, .
l d+
i kA i kA = > =
49 verificarea la sta.ilitatea termic/
Coala
Mod Coala Nr. Document Semnt. Data
49
( ) ( )
"
. . . .
" " "
.
" " "
. . .0
6
!*.* 3 55!5.63, 6
62.352 0,*9 0, 0" 9**.!09, .
s c T T s c calc
s c T T
s c calc p dec a
% I t %
% I t kA s
% I t T kA s
=
= = =
= + = + =
unde, s t
dec
, *9 , 0 = 1timpul de deconectare a s.c.
s T
a
, 0" , 0 = 1constanta de timp, se alee din =!>, ta..!.3, pa *20.
Se o.serv c condiia de sta.ilitate termic se respect
" "
. . .
55!5.63, 9**.!09, .
s c s c calc
% kA s % kA s = >> =
29 verificarea dup valoarea tensiunii remanente %n reim de s.c./
.4
.0
.
.
62 50, 46
!
! 62.352
*00 0,*4 *00 "2!.224, 4.
6.!
rem
p
rem n %
m nom
U
I
U x
U


= = =
) ALE;EREA APARATELOR SI CONDUCTOARELOR DIN CENTRALA
ELECTRICA
).1.Ale/erea a-ara$elr !e c,u$a$ie
Coala
Mod Coala Nr. Document Semnt. Data
49
)paratele electrice alese tre.uie sa satisfaca o serie de criterii te+nice, indicindu1se valorile necesare
determinate de solicitarile din instalatii si valorile arantate de fa.ricanti. Se tine seama ca intr1o centrala
electrica e<ista mai multe tipuri de circuite, ec+iparea acestora putind fi diferita.
!.*.* )leerea intreruptoarelor dupa comportarea in reim de luna durata/
Curentul ma<im de durata
ma<
I se determinain functie de tipul circuitului/
*. Circuitul eneratorului/
6 445 , *
3 , 0 92 , 0 ! , 6 !
*"
cos 92 , 0 !
6 !52 , *
3 , 0 ! , 6 !
*"
cos !
ma<
kA
U
P
I
kA
U
P
I I
nomG
nomG
nomG
nomG
nomG norm
=

=

=
=

=

= =

". Circuitul transformatorului de leatura cu doua infasurari instalat la centrala electrica Dcu " transformatoare
in paralel9, partea de Moasa tensiune/
6 02 , " 466 , * 4 , * 9 4 , * ! , * D
6 466 , *
! , 6 !
*6
!
ma<
kA I I
kA
U
S
I I
nomT
nomT
nomT
nomT norm
= = =
=

= =
!. Circuitul transformatorului de leatura cu doua infasurari instalat la centrala electrica Dcu " transformatoare
in paralel9, partea de inalta tensiune/
6 **525 , 0 03!95 , 0 4 , * 9 4 , * ! , * D
6 03!95 , 0
**0 !
*6
!
ma<
kA I I
kA
U
S
I I
nomT
nomT
nomT
nomT norm
= = =
=

= =
4. Circuitul liniei simplu circuit /
6 *2! , 0
! , 6 ! *3
!0
!
ma<
kA
U n
S
I I
nom
sarc
norm
=

=

= =
2. Circuitul liniei du.lu circuit /
6 09" , 0 0496 , 0 " "
6 0496 , 0
**0 ! "
9 , *3
! "
ma<
kA I I
kA
U
S
I
norm
nom
calc
norm
= = =
=

=

=
6. Circuitul intreruptorului de sectionare/
6 02 , "
ma< ma<
kA I I
T
= =
!.*.".)leerea intreruptoarelor si a separatoarelor dupa comportarea in reim de scurtcircuit/
Capacitatea de rupere la scurtcircuit este cel mai important criteriu pentru intreruptoare si repre(inta curentul
ma<im de s.c. pe care intreruptorul tre.uie sa1l rupa in conditiile cele mai nefavora.ile.
-ntreruptorul va fi in stare sa rupa curentul real de scurtcircuit daca se indeplinesc conditiile/
rup p
I I
.
6

. .
" 9 * D "
a p n rup
i I I + + 6
n
1se alee din ta.elul !.* =*> pa.4*, conform relatiei
n
8fD 96
Sta!ilitatea electrodinamica indica solicitarile electrodinamice ale aparatelor in reim de scurtcircuit. Conform
acestui criteriu tre.uie sa se verifice conditia/
s ld
i i 6
Sta!ilitatea termica indica solicitarile termice in reim de scurtcircuit ale aparatelor. Conform acestui criteriu
tre.uie sa se verifice conditia/
6
"
sc T T
% t I
unde/
sc
% 1impulsul termic al curentului de s.c. ce e<prima cantitatea de caldura deaMata in aparat in
timpul s.c. 6 96 D
"
. 0 . a dec p sc
T t I % + =
6
.dec t pr dec
t t t + =
unde/
dec
t 1durata de timp pina la deconectarea scurtcircuitului6
Coala
Mod Coala Nr. Document Semnt. Data
49

pr
t
1 timpul actionarii protectiei prin relee6

dec t
t
.
1timpul total de declansare a intreruptorului6

a
T 1constanta de amorti(are a componentei aperiodice.
Separatoarele se ale dupa curentul de durata si tensiunea nominala, se verifica la sta.ilitatea termica si
electrodinamica.
Ale/erea in$reru-$arelr in circui$ul 2
1. ;enera$rului 2
'entru circuitul eneratorului se alee intreruptorul de tipul YZ?\1!*,2 din ta.elul ?4.4. =!> paina 6!0,
parametrii te+nici ai caruia sunt pre(entati in ta.elul *".

Ta.elul *"
nom
U ,#$
nom
I , )
rup
I
, #)
ld
i , #)
T
I , #)
T
t , s
dec
t , s
dec pr
t
.
,s
*0 !"00 !*,2 30 !*,2 4 0,*" 0,09
$erificarea intreruptorului YZ?\1!*,2 /
*. kV U U
retea nom
6 *0 = = <
". A I I
G nom
*445 !"00 = = <
!.

. .
" 9 * D "
a p n rup
i I I + + 6
6 45 , 42 9 0 * D 2 , !* " 9 * D " kA I
n rup
= + = +
kA i I
a p
5*2 , "9 "0* , 5 9"0 , *2 " "
. .
= + = +

4. Sta.ilitatea electrodinamica/
6 34! , 50 30 kA i i
s ld
= =
2. Sta.ilitatea termica/
6
"
sc T T
% t I
6 !969 4 2 , !*
" " "
s kA t I
T T
= =

6 95" , "63 9 *06 , 0 "" , 0 D 5"4 , "3 9 D
" " "
. 0 .
s kA T t I %
a dec p sc
= + = + =

6 "" , 0 *" , 0 * , 0
.
s t t t
dec t pr dec
= + = + =
6 *06 , 0 =
a
T
-n circuitul eneratorului se alee separatorul de tipul/ LYL1*01"000 din ta.elul ?4.*. =!> paina 6"5, parametrii
te+nici ai caruia sunt pre(entati in ta.elul *!.
Ta.elul *!
nom
U ,#$
nom
I , )
ld
i , #)
T
I , #)
T
t , s
Mecanism
*0 "000 32 !*,2 4 ?]120
$erificarea separatorului de tipul LYL1*01"000/
*. kV U U
retea nom
6 *0 = = <
". A I I
G nom
*445 "000 = = <
!. Sta.ilitatea electrodinamica/
6 34! , 50 32 kA i i
s ld
= =
2. Sta.ilitatea termica/
6
"
sc T T
% t I
6 !969 4 2 , !*
" " "
s kA t I
T T
= =

6 95" , "63 9 *06 , 0 "" , 0 D 5"4 , "3 9 D
" " "
. 0 .
s kA T t I %
a dec p sc
= + = + =

6 "" , 0 *" , 0 * , 0
.
s t t t
dec t pr dec
= + = + =

6 *06 , 0 =
a
T

Compararea valorilor calculate cu cele din catalo este pre(entata in ta.elul *4/
Coala
Mod Coala Nr. Document Semnt. Data
49
Ta.elul *4
'arametrii calculai
'arametrii din catalo
Entreruptorul YZ?\1!*,2 Separatorul LYL1*01"000
kV U
re-
, 6 = kV U
nom
, *0 = kV U
nom
, *0 =
A I , *445
ma<
= A I
nom
, !"00 = A I
nom
, "000 =
kA
i I
a p
, 5*2 , "9
"0* , 5 9" , *2 "
"
. . . .
=
= + =
= +

( )
( )
kA
I
n rup
, 45 , 42
0 * 2 , !* "
* "
=
= + =
= +
1111
( )
( )
s kA
T t I %
a dec , p c s
=
= + =
= + =
"
"
"
" . 0 . .
, 95" , "63
*06 , 0 "" , 0 5"4 , "3
s kA t I
T T
= =
" " "
, !969 4 2 , !* s kA t I
T T
= =
" " "
, !969 4 2 , !*
kA i
, +
, 34! , 50
" .
= kA i
d l
, 30
.
= kA i
d l
, 32
.
=
2. Trans&r,a$rului -e -ar$ea !e =asa $ensiune2
'entru circuitul transformatorului pe partea de ^T se alee intreruptorul de tipul YZ?\1!*,2 din ta.elul ?4.4.
=!> paina 6!0, parametrii te+nici ai caruia sunt pre(entati in ta.elul *2.

Ta.elul *2
nom
U ,#$
nom
I , )
rup
I
, #)
ld
i , #)
T
I , #)
T
t , s
dec
t , s
dec pr
t
.
,s
*0 !"00 !*,2 30 !*,2 4 0,*" 0,09
$erificarea intreruptorului YZ?\1!*,2/
*. kV U U
retea nom
6 *0 = = <
". A I I
T nom
"020 !"00 = = <
!.

. .
" 9 * D "
a p n rup
i I I + + 6
6 45 , 42 9 0 * D 2 , !* " 9 * D " kA I
n rup
= + = +
kA i I
a p
5*2 , "9 "0* , 5 9"0 , *2 " "
. .
= + = +

4. Sta.ilitatea electrodinamica/
6 34! , 50 30 kA i i
s ld
= =
2. Sta.ilitatea termica/
6
"
sc T T
% t I
6 !969 4 2 , !*
" " "
s kA t I
T T
= =

6 0*6 , *93 9 0" , 0 "" , 0 D 5"4 , "3 9 D
" " "
. 0 .
s kA T t I %
a dec p sc
= + = + =

6 "" , 0 *" , 0 * , 0
.
s t t t
dec t pr dec
= + = + =

6 0" , 0 =
a
T

-n circuitul transformatorului pe partea de ^T se alee separatorul de tipul/ LYL1*01"200 din ta.elul ?4.*. =!> paina
6"5, parametrii te+nici ai caruia sunt pre(entati in ta.elul *6.
Ta.elul *6
nom
U ,#$
nom
I , )
ld
i , #)
T
I , #)
T
t , s
Mecanism
*0 "200 *"2 42 4 ?]120
$erificarea separatorului de tipul LYL1*01"200/
*. kV U U
retea nom
6 *0 = = <
". A I I
G nom
"020 "200 = = <
!. Sta.ilitatea electrodinamica/
6 34! , 50 *"2 kA i i
s ld
= =
Coala
Mod Coala Nr. Document Semnt. Data
49
2. Sta.ilitatea termica/
6
"
sc T T
% t I
6 3*00 4 42
" " "
s kA t I
T T
= =
6 0*6 , *93 9 0" , 0 "" , 0 D 5"4 , "3 9 D
" " "
. 0 .
s kA T t I %
a dec p sc
= + = + =

6 "" , 0 *" , 0 * , 0
.
s t t t
dec t pr dec
= + = + =

6 0" , 0 =
a
T

Compararea valorilor calculate cu cele din catalo este pre(entata in ta.elul *5/
Ta.elul *5
'arametrii calculai
'arametrii din catalo
Entreruptorul YZ?\1!*,2 Separatorul LYL1*01"200
kV U
re-
, 6 = kV U
nom
, *0 = kV U
nom
, *0 =
A I , "020
ma<
= A I
nom
, !"00 = A I
nom
, "200 =
kA
i I
a p
, 5*2 , "9
"0* , 5 9" , *2 "
"
. . . .
=
= + =
= +

( )
( )
kA
I
n rup
, 64 , 6!
0 * 42 "
* "
=
= + =
= +
1111
( )
( )
s kA
T t I %
a dec , p c s
=
= + =
= + =
"
"
"
" . 0 . .
, 0*6 , *93
0" , 0 "" , 0 5"4 , "3
s kA t I
T T
= =
" " "
, !969 4 2 , !* s kA t I
T T
= =
" " "
, 3*00 4 42
kA i
, +
, 34! , 50
" .
= kA i
d l
, 30
.
= kA i
d l
, *"2
.
=
). In$reru-$rului !e sec$inare 2
'rivind faptul ca pentru acest intreruptor A I "020
ma<
= , ca si in ca(ul transformatorului pe partea de ^T, de
asemenea se alee intreruptorul de tipul YZ?\1!*,2 si verificarea acestuia este pre(entata mai sus.
.. Liniei ce ali,en$eaza cnsu,a$rii lcali 2
'entru circuitul consumatorilor locali se alee intreruptorul de tipul Y?Z1*01"0 din ta.elul ?4.4. =!> paina
6!0, parametrii te+nici ai caruia sunt pre(entati in ta.elul *3.
Ta.elul *3
nom
U ,#$
nom
I , )
rup
I
, #)
ld
i , #)
T
I , #)
T
t , s
dec
t , s
dec pr
t
.
,s
*0 6!0 "0 2" "0 4 0,*" 0,09
$erificarea intreruptorului Y?Z1*01"0/
*. kV U U
retea nom
6 *0 = = <
". A I I
l c nom
*2! 6!0
. .
= = <
!.

. .
" 9 * D "
a p n rup
i I I + + 6
6 "3 , "3 9 0 * D "0 " 9 * D " kA I
n rup
= + = +
6 524 , " "94 , 2 " "
6 0"9 , 2 "94 , 2 92 , 0
6 92 , 0
* , 0 0* , 0 09 , 0
6 9! , *
52 , "
"94 , 2
6 52 , "
! , 6 !
!0
* , 0
* , 0
. 0 .
.
.
. 0 .
kA e e I i
kA I
I
I
s
I
I
I
a
T
p a
p
nom
p
nom
p
nom
= = =
= =
=
= + =
= =
=

Coala
Mod Coala Nr. Document Semnt. Data
49
kA i I
a p
366 , 9 524 , " 0"9 , 2 " "
. .
= + = +

4. Sta.ilitatea electrodinamica/
6 5*" , *4 2" kA i i
s ld
= =
2. Sta.ilitatea termica/
6
"
sc T T
% t I
6 *600 4 "0
" " "
s kA t I
T T
= =
6 963 , 3 9 * , 0 "" , 0 D "94 , 2 9 D
" " "
. 0 .
s kA T t I %
a dec p sc
= + = + =

6 "" , 0 *" , 0 * , 0
.
s t t t
dec t pr dec
= + = + =
6 * , 0 =
a
T
-n circuitul eneratorului se alee separatorul de tipul/ LY_1616!0 din ta.elul ?4.*. =!> paina 6"5, parametrii
te+nici ai caruia sunt pre(entati in ta.elul *9.
Ta.elul *9
nom
U ,#$
nom
I , )
ld
i , #)
T
I , #)
T
t , s
Mecanism
6 6!0 2" "0 4 ?L1*0
$erificarea separatorului de tipul LY_1616!0/
*. kV U U
retea nom
6 6 = = <
". A I I
l c nom
*2! 6!0
. .
= = <
!. Sta.ilitatea electrodinamica/
6 5*" , *4 2" kA i i
s ld
= =
2. Sta.ilitatea termica/
6
"
sc T T
% t I
6 *600 4 "0
" " "
s kA t I
T T
= =
6 963 , 3 9 * , 0 "" , 0 D "94 , 2 9 D
" " "
. 0 .
s kA T t I %
a dec p sc
= + = + =

6 "" , 0 *" , 0 * , 0
.
s t t t
dec t pr dec
= + = + =

6 * , 0 =
a
T

Compararea valorilor calculate cu cele din catalo este pre(entata in ta.elul "0/
Ta.elul "0
'arametrii calculai
'arametrii din catalo
Entreruptorul Y?Z1*01"0 Separatorul LY_1616!0
kV U
re-
, 6 = kV U
nom
, *0 = kV U
nom
, 6 =
A I , *2!
ma<
= A I
nom
, 6!0 = A I
nom
, 6!0 =
kA
i I
a p
, 366 , 9
524 , " 0"9 , 2 "
"
. . . .
=
= + =
= +

( )
( )
kA
I
n rup
, "3 , "3
0 * "0 "
* "
=
= + =
= +
1111
( )
( )
s kA
T t I %
a dec , p c s
=
= + =
= + =
"
"
"
" . 0 . .
, 963 , 3
* , 0 "" , 0 "94 , 2
s kA t I
T T
= =
" " "
, *600 4 "0 s kA t I
T T
= =
" " "
, *600 4 "0
kA i
, +
, 5*" , *4
" .
= kA i
d l
, 2"
.
= kA i
d l
, 2"
.
=
0. Trans&r,a$rului -e -ar$ea !e $ensiune inal$a2
'entru circuitul transformatorului pe partea -T se alee intreruptorul de tipul YZT1**0Q1"0 din ta.elul ?4.4. =!>
paina 6!0, parametrii te+nici ai caruia sunt pre(entati in ta.elul "*.
Ta.elul "*
Coala
Mod Coala Nr. Document Semnt. Data
49
nom
U ,#$
nom
I , )
rup
I
, #)
ld
i , #)
T
I , #)
T
t , s
dec
t , s
dec pr
t
.
,s
**0 *000 "0 2" "0 ! 0,03 0,02
$erificarea intreruptorului YZT1**0Q1"0 /
*. kV U U
retea nom
**0 **0 = = <
". A I I
T nom
25 , **5 *000 = = <
!.

. .
" 9 * D "
a p n rup
i I I + + 6
6 590 , !4 9 "! , 0 * D "0 " 9 * D " kA I
n rup
= + = +
kA i I
a p
*39 , 6 590 , 0 3*3 , ! " "
. .
= + = +

4. Sta.ilitatea electrodinamica/
6 *92 , 9 2" kA i i
s ld
= =
2. Sta.ilitatea termica/
6
"
sc T T
% t I
6 *600 4 "0
" " "
s kA t I
T T
= =
6 *46 , ! 9 0" , 0 *3 , 0 D 966 , ! 9 D
" " "
. 0 .
s kA T t I %
a dec p sc
= + = + =

6 *3 , 0 03 , 0 * , 0
.
s t t t
dec t pr dec
= + = + =
6 0" , 0 =
a
T
-n circuitul eneratorului se alee separatorul de tipul/ LJT1**01*000 din ta.elul ?4.*. =!> paina 6"5, parametrii
te+nici ai caruia sunt pre(entati in ta.elul "*.
Ta.elul "*
nom
U ,#$
nom
I , )
ld
i , #)
T
I , #)
T
t , s
**0 *000 30 !*,2 !
$erificarea separatorului de tipul LJT1**01*000/
*. kV U U
retea nom
**0 **0 = = <
". A I I
T nom
25 , **5 *000 = = <
!. Sta.ilitatea electrodinamica/
6 *92 , 9 30 kA i i
s ld
= =
2. Sta.ilitatea termica/
6
"
sc T T
% t I
6 52 , "956 ! 2 , !*
" " "
s kA t I
T T
= =
6 *46 , ! 9 0" , 0 *3 , 0 D 966 , ! 9 D
" " "
. 0 .
s kA T t I %
a dec p sc
= + = + =

6 *3 , 0 03 , 0 * , 0
.
s t t t
dec t pr dec
= + = + =
6 0" , 0 =
a
T
Compararea valorilor calculate cu cele din catalo este pre(entata in ta.elul ""/
Ta.elul ""
'arametrii calculai
'arametrii din catalo
Entreruptorul YZT1**0Q1"0 Separatorul LJT1**01*000
kV U
re-
, **0 = kV U
nom
, **0 = kV U
nom
, **0 =
A I , 25 , **5
ma<
= A I
nom
, *000 = A I
nom
, *000 =
kA
i I
a p
, *39 , 6
590 , 0 3*3 , ! "
"
. . . .
=
= + =
= +

( )
( )
kA
I
n rup
, 590 , !4
"! , 0 * "0 "
* "
=
= + =
= +
1111
Coala
Mod Coala Nr. Document Semnt. Data
49
( )
( )
s kA
T t I %
a dec , p c s
=
= + =
= + =
"
"
"
" . 0 . .
, *46 , !
0" , 0 *3 , 0 966 , !
s kA t I
T T
= =
" " "
, *600 4 "0 s kA t I
T T
= =
" " "
, 52 , "956 ! 2 , !*
kA i
, +
, *92 , 9
" .
= kA i
d l
, 2"
.
= kA i
d l
, 30
.
=
9. Liniilr elec$rice !e $ensiune su-eriara ' ce &ac le/a$ura cu sis$e,ul(2
'entru circuitul liniilor de tensiune superioara se alee intreruptorul de tipul YZT1**0Q1"0 din ta.elul ?4.4. =!>
paina 6!0, parametrii te+nici ai caruia sunt pre(entati in ta.elul "!.
Ta.elul "!
nom
U ,#$
nom
I , )
rup
I
, #)
ld
i , #)
T
I , #)
T
t , s
dec
t , s
dec pr
t
.
,s
**0 *000 "0 2" "0 ! 0,03 0,02
$erificarea intreruptorului YZT1**0Q1"0 /
*. kV U U
retea nom
**0 **0 = = <
". A I I
T nom
" , 99 *000 = = <
!.

. .
" 9 * D "
a p n rup
i I I + + 6
6 590 , !4 9 "! , 0 * D "0 " 9 * D " kA I
n rup
= + = +
kA i I
a p
*39 , 6 590 , 0 3*3 , ! " "
. .
= + = +

4. Sta.ilitatea electrodinamica/
6 *92 , 9 2" kA i i
s ld
= =
2. Sta.ilitatea termica/
6
"
sc T T
% t I
6 *600 4 "0
" " "
s kA t I
T T
= =
6 *46 , ! 9 0" , 0 *3 , 0 D 966 , ! 9 D
" " "
. 0 .
s kA T t I %
a dec p sc
= + = + =

6 *3 , 0 03 , 0 * , 0
.
s t t t
dec t pr dec
= + = + =
6 0" , 0 =
a
T
-n circuitul eneratorului se alee separatorul de tipul/ LJT1**01*000 din ta.elul ?4.*. =!> paina 6"5, parametrii
te+nici ai caruia sunt pre(entati in ta.elul "4.

Ta.elul "4
nom
U ,#$
nom
I , )
ld
i , #)
T
I , #)
T
t , s
**0 *000 30 !*,2 !
$erificarea separatorului de tipul LJT1**01*000/
*. kV U U
retea nom
**0 **0 = = <
". A I I
T nom
" , 99 *000 = = <
!. Sta.ilitatea electrodinamica/
6 *92 , 9 30 kA i i
s ld
= =
2. Sta.ilitatea termica/
6
"
sc T T
% t I
6 52 , "956 ! 2 , !*
" " "
s kA t I
T T
= =
6 *46 , ! 9 0" , 0 *3 , 0 D 966 , ! 9 D
" " "
. 0 .
s kA T t I %
a dec p sc
= + = + =

6 *3 , 0 03 , 0 * , 0
.
s t t t
dec t pr dec
= + = + =
6 0" , 0 =
a
T
Compararea valorilor calculate cu cele din catalo este pre(entata in ta.elul "2/
Coala
Mod Coala Nr. Document Semnt. Data
49
Ta.elul "2
'arametrii calculai
'arametrii din catalo
Entreruptorul YZT1**0Q1"0 Separatorul LJT1**01*000
kV U
re-
, **0 = kV U
nom
, **0 = kV U
nom
, **0 =
A I , " , 99
ma<
= A I
nom
, *000 = A I
nom
, *000 =
kA
i I
a p
, *39 , 6
590 , 0 3*3 , ! "
"
. . . .
=
= + =
= +

( )
( )
kA
I
n rup
, 590 , !4
"! , 0 * "0 "
* "
=
= + =
= +
1111
( )
( )
s kA
T t I %
a dec , p c s
=
= + =
= + =
"
"
"
" . 0 . .
, *46 , !
0" , 0 *3 , 0 966 , !
s kA t I
T T
= =
" " "
, *600 4 "0 s kA t I
T T
= =
" " "
, 52 , "956 ! 2 , !*
kA i
, +
, *92 , 9
" .
= kA i
d l
, 2"
.
= kA i
d l
, 30
.
=
).2. Ale/erea sec$iunilr le/a$urilr cn!uc$are in circui$ele -ri,are !in cen$rala elec$rica
)leerea si verificarea conductoarelor care constituie caile de curent din centralele electrice se face pe .a(a
criteriilor relementate de N)-E si pe .a(a criteriului CT)min.
!.".*. )leerea conductoarelor riide.
Ale/erea barelr clec$are cu . ! , 6 kV U
nom
= 2
-n ca(ul dimensionarii .arelor colectoare D@C9, aleerea sectiunii se face cu criteriul incal(irii ma<ime admise in
reim normal de functionare. Din ane<e se alee sectiunea ` pentru care/
6
ma< adm
I I
)stfel pentru .arele colectoare se va alee conductor riid din )l de profil dreptun+iular cu sectiunea/
6 "050 9 *0 *"0 D
"
A I si mm .
adm
= =
$erificarea .arelor colectoare se efectuea(a conform relatiilor/
*9 6 "050 "020
ma<
A I I
adm
= < =
"9 $erificarea @C la sta.ilitatea termica/
6 0*6 , *93 9 0" , 0 "" , 0 D 5"4 , "3 9 D
" " "
. 0 .
s kA T t I %
a dec p sc
= + = + =

6 "" , 0 *" , 0 * , 0
.
s t t t
dec t pr dec
= + = + =
6 0" , 0 =
a
T

min
. 1 sectiunea minima sta.ila termic se determina cu relatia/

6 6!2 , *24
9*
*0 0*6 , *93
"
6
min
mm

%
.
sc
=

= =
unde / C1coeficient care depinde de caracteristica conductorului. $aloarea lui se determina din ta.elul !.! =*> pa.
46 6 C89*.
!9 $erificarea @C la sta.ilitatea mecanica/
'entru ca un conductor sa fie re(istent mecanic la solicitarile curentilor de surtcircuit tre.uie sa se indeplineasca
urmatoarea conditie /
6
adm calc

unde /
calc
1re(istenta mecanica specifica intr1un conductor datorata fortelor electrodinamice, =M'a>6

adm
1 re(istenta mecanica admisi.ila pentru materialul din care este reali(at conductorul, =M'a>.
Se e<aminea(a .arele de profil dreptun+iular plasate pe lat cu urmatorii parametri /
.8*0 mm 6 +8*"0 mm 6 a80,3 m.
'entru a e<clude re(onanta mecanica tre.uie sa se indeplineasca conditia /
.
/
l
.
/
l

"00
" , *5! " , *5!
"00
"
"
6
Coala
Mod Coala Nr. Document Semnt. Data
49
6 *44
*"
*" *0
*"
"
! !
mm
h !
/
lat
=

=
lat
/ 1moment de inertie6
6 5!" , * !
*"00
*0 *44
"00
" , *5!
6
"
m l m l =


)stfel in continuare se determina re(istenta mecanica specifica intr1un conductor conform relatiei/
6 23" , *!
3 , 0 "4
! 5034!
* *0 ! *0 !
"
3
" "
3
MPa
a W
l i
k
s
# calc
=

unde/ W1modulul de re(istenta al conductorului in raport cu a<a principala perpendiculara pe directia fortelor. 'entru
.arele riide plasate pe lat /
6 "4
6
*" *0
6
"
" "
mm
h !
W =

=

#
k
8*, coeficient de forma, care tine cont de parametrii .arelor si distanta dintre ele.
. 40 23" , *! MPa
adm calc
= < =
-n fiura *" este pre(entata sc+ema de amplasare aconductoarelor riide pe lat.
7iura *" 1 )mplasarea aconductoarelor riide pe lat.
Ale/erea izla$arelr !e su-r$ 2
-(olatoarele de suport se ale reiesind din urmatoarele conditii /
*. Dupa tensiune / 6
retea inst
U U
". Dupa forta admisi.ila / 6
adm calc
0 0
Din ta.elul 2.5 =*> paina "3" se alee i(olator de suport de tipul ab161!,521ST, cu urmatorii parametri te+nici /
C8*00 mm,
nom
U 86 #$.
7orta electrodinamica se determina conform relatiei /
6 3!2 , **02 *0 "2 , " 5!" , *
3 , 0
!6"0!
! *0 !
5
"
5
"
*
MPa k l
a
i
0
h
s
calc
= = =

unde /
h
k 1coeficient de corectie 6 daca .ara e plasata pe lat ,
h
k se determina conform relatiei/
"2 , "
*00
""2
= = =
iz
h
1
1
k
6
Coala
Mod Coala Nr. Document Semnt. Data
49
unde / . ""2
"
*0
*"0 *00
"
mm
!
h 1 1
iz
= + + = + + =
Ale/erea cn!uc$arelr ri/i!e in circui$ul $rans&r,a$rului -e -ar$ea !e =asa $ensiune2
'rivind faptul ca A I I
T %
"020
ma< ma<
= = , se va alee acelasi conductor de profil dreptun+iular cu sectiunea
"
9 *0 *"0 D mm . = , ca si in ca(ul @C.
Ale/erea cn!uc$arelr ri/i!e in circui$ul /enera$rului2
-n acest circuit D-D 6 #$9 pentru cresterea siurantei in functionare, a reducerii solicitarilor electrodinamice, a
e<cluderii pericolului unor atineri accidentale de conductoare, se utili(ea(a leaturi riide capsulate.
)stfel pentru conductoarele din circuitul eneratorului aleem conductor capsulat de tipul/
ITc161*60012*, cu urmatorii parametri te+nici/
. 2* , *600 , 6 kA i A I kV U
ld nom nom
= = =
Drept conditii de aleere a acestui tip de conductor se considera/
*. 6 6 6 kV U U
retea nom
= =
". . *445 *600
ma<
A I I
G nom
= =
!. . 640 , !4 2* kA i i
s ld
= =
!.".". )leerea conductoarelor fle<i.ile i(olate
Ale/erea cn!uc$arelr 'cablurilr( -en$ru liniile ce ali,en$eaza cnsu,a$rii lcali2
De reula ca.lurile din instalatiile electrice se caracteri(ea(a pe .a(a criteriilor /
*. partea conductoare se reali(ea(a din aluminiu sau din cupru, pentru ca(ul utili(arilor speciale.
". i(olatia poare fi din policlorura de vinil, polietilena, +irtie imprenata etc.
Fa sectionarea ca.lului este aplicata notiunea de sectiune economica D
ec
. 9 si se determina pe .a(a criteriului
economic1 minimului CT) pe durata de studiu.
Conform calculelor efectuate anterior pentru consumatorii locali/ 6 *2!
ma<
A I I
norm
= =
Sectiunea economica a conductoarelor se determina cu aMutorul relatiei/
6 5** , "26
296 , 0
*2!
"
mm
j
I
.
ec
norm
ec
= = =
unde/
ec
j 1 densitatea economica de curent =)B
"
mm
>,
. 296 , 0
2"4 , !!54 !" !
*0 *2 , * *00
!
*0
"
!
A
!
mm
A

) k
j
PW
s
ec
=


=


=

unde/
s
k 1costul unui #m de linie cu o sectiune de fa(a de *
"
mm
,
s
k 8*00 NBD#m
"
mm
96

1re(istivitatea aluminiului, 6 B !"


"
km mm
Al
=
6 *2 , * 9 0 2*4 , 3 0*52 , 0 * D 9 * D
. .
= + = + =
rem r i
T p )
unde /
. .r i
p 1cota anuala pentru intretinere, e<ploatare si reparatii raportata la valoarea investitiei, valoarea
ei se alee din ta.elul ! =4> paina 6*,
. .r i
p 8*,524.
Din catalo se alee .ara cu sectiunea imediat superioara sectiunii
ec
. .
'rivind faptul ca in catalo nu sunt ca.luri cu sectiunea conductorului atit de mare, aleem doua ca.luri cu
ec
. 8
*20
"
mm
si . !00 A I
adm
=
)stfel/ 6 !00 " *2!
ma<
A I I I
adm norm
= < = =
Ta.elele in care sunt pre(entate sectiunile ca.lurilor, prevad ca.luri amplasate in pamint la temperatura solului
;*2C sau in aer li.er la temperatura ;"2C. 'entru conditiile diferite de cele nominale se o.tine noua valoare a
curentului admisi.il inmultind valoarea din ta.el cu factorii de corectie/
6
. . " * adm nom adm
I k k I =
unde/
*
k 1 coeficient de corectie, pentru amplasarea unui ca.lu in canal
*
k 8*6

"
k 1 coeficient de corectie, pentru cea mai calda (i de vara cu temperatura ;!0C,
"
k 80,94,
valoare aleasa din ta.elul ?!.3 =!> paina 6"5.
6 264 !00 " 94 , 0 *
. . " *
A I k k I
adm nom adm
= = =
Coala
Mod Coala Nr. Document Semnt. Data
49
$erificarea ca.lului se face reiesind din urmatoarele conditii/
*. 6 264 *2!
ma<
A I I I
adm norm
= < = =
". Fa sta.ilitatea termica/
6 963 , 3 9 * , 0 "" , 0 D "94 , 2 9 D
" " "
. 0 .
s kA T t I %
a dec p sc
= + = + =

6 "" , 0 *" , 0 * , 0
.
s t t t
dec t pr dec
= + = + =
6 * , 0 =
a
T
6 903 , !"
9*
*0 963 , 3
"
6
min
mm

%
.
sc
=

= =
. *20 " 903 , !"
"
min
mm . .
ales
= < =
!.".!. )leerea conductoarelor fle<i.ile nei(olate
Ale/erea cnc$arelr barelr clec$are cu
nom
U %114 56 si a cn!uc$arelr !in circui$ul
$rans&r,a$rului -e -ar$ea !e $ensiune inal$a 2
Conductoarele fle<i.ile nei(olate se utili(ea(a pentru maMoritatea leaturilor electrice din instalatii electrice
e<terioare, precum si pentru unele instalatii interioare cu tensiunea nominala de cel putin **0 #$.
-n acest ca( pentru a alee conductoarele fle<i.ile se utili(ea(a criteriul curentului admisi.il.
. 25 , **5
ma<
A I
T
=
Din ta.elul ?!.! =!> paina 6"4 se alee conductor fle<i.il de tipul d[ 50B**, cu urmatorii parametri te+nici /
*. diametrul conductorului /
6 ** mm d =

". distanta dintre fa(ele vecine /
6 ! m ( =
!. curentul admisi.il / . "62 A I
adm
=
$erificarea conductorului dat se face reiesind din urmatoarele conditii /
*9 6 "62 25 , **5
ma<
A I I
adm
= =
"9 Fa sta.ilitatea termica /
6 *46 , ! 9 0" , 0 *3 , 0 D 966 , ! 9 D
" " "
. 0 .
s kA T t I %
a dec p sc
= + = + =

6 *3 , 0 03 , 0 * , 0
.
s t t t
dec t pr dec
= + = + =
6 0" , 0 =
a
T

6 49* , *9
9*
*0 *46 , !
"
6
min
mm

%
.
sc
=

= =
. 50 49* , *9
"
min
mm . .
ales
= < =
49 Fa sta.ilitatea electrodinamica/
)ceasta verificare se face pentru .arele colectoare fle<i.ile daca / kA i si kA I
s sc
20 "0
9 ! D
.
'rivind faptul ca pentru coductorul dat /
, *92 , 9 966 , !
. 0 .
kA i si kA I
s p
= =
verificarea data nu se face.
29 Fa descarcarea corona /
Conform N)-E verificarea la descarcarea corona este necesara pentru conductoarele cu tensiunea !2 #$.
Descarcarea corona incepe la cimpul electric critic/
6 B 36! , !4
22 , 0
"99 , 0
* 3" , 0 ! , !0
"99 , 0
* ! , !0
0
0
cm kV
r
m ) =

+ =

+ =
unde/
0
r 1ra(a conductorului, 6 22 , 0
"
* , *
"
0
cm
d
r = = =
m1 coeficient care tine seama de suprafata conductorului, pentru conductoare multifilare m80,3".
Cimpul electric ma<im la suprafata conductorului in ca(ul unui sinur conductor pe fa(a se determina cu
relatia/
6 B 922 , "4
22 , 0
!53
l 22 , 0
**0 !24 , 0
l
!24 , 0
0
0
cm kV
r
(
r
U
)
med
=

=
unde/ G1 tensiunea de linie, G8**0 #$ 6

cm ( (
mg
!53 !00 "6 , * "6 , * = = =
, distanta medie eometrica dintre fa(e.
$erificarea la descarcarea corona se face conform relatiei/
Coala
Mod Coala Nr. Document Semnt. Data
49
. B !55 , !* 50* , "6
9 , 0 05 , *
0
cm kV
) )


Ale/erea cnc$arelr -en$ru LEA !e le/a$ura cu Sis$e,ul Elec$rener/e$ic2
-n acest ca( de asemenea se vor alee conductoare fle<i.ile nei(olate, reiesind din criteriul sectiunii economice
. min
.

Sectiunea economica a conductoarelor se determina cu aMutorul relatiei/
6 !! , *62
296 , 0
" , 99
"
mm
j
I
.
ec
norm
ec
= = =
unde/
ec
j 1 densitatea economica de curent =)B
"
mm
>,
. 296 , 0
2"4 , !!54 !" !
*0 *2 , * *00
!
*0
"
!
A
!
mm
A

) k
j
PW
s
ec
=


=


=

unde/
s
k 1costul unui #m de linie cu o sectiune de fa(a de *
"
mm
,
s
k 8*00 NBD#m
"
mm
96

1re(istivitatea aluminiului, 6 B !"


"
km mm
Al
=
6 *2 , * 9 0 2*4 , 3 0*52 , 0 * D 9 * D
. .
= + = + =
rem r i
T p )
unde /
. .r i
p 1cota anuala pentru intretinere, e<ploatare si reparatii raportata la valoarea investitiei, valoarea
ei se alee din ta.elul ! =4> paina 6*,
. .r i
p 8*,524.
Din catalo se alee .ara cu sectiunea imediat superioara sectiunii
ec
. .
)stfel se alee conductor de tipul d[ *32B"9, cu urmatorii parametri te+nici /
*. diametrul conductorului /
6 3 , *3 mm d =

". distanta dintre fa(ele vecine /
6 ! m ( =
!. curentul admisi.il / . 2*0 A I
adm
=
$erificarea conductorului dat se face reiesind din urmatoarele conditii /
*9 Fa sta.ilitatea termica /
6 *46 , ! 9 0" , 0 *3 , 0 D 966 , ! 9 D
" " "
. 0 .
s kA T t I %
a dec p sc
= + = + =

6 *3 , 0 03 , 0 * , 0
.
s t t t
dec t pr dec
= + = + =
6 0" , 0 =
a
T

6 49* , *9
9*
*0 *46 , !
"
6
min
mm

%
.
sc
=

= =
. *32 49* , *9
"
min
mm . .
ales
= < =
"9 Fa sta.ilitatea electrodinamica/
)ceasta verificare se face pentru .arele colectoare fle<i.ile daca / kA i si kA I
s sc
20 "0
9 ! D
.
'rivind faptul ca pentru coductorul dat /
, *92 , 9 966 , !
. 0 .
kA i si kA I
s p
= =
verificarea data nu se face.
!9 Fa descarcarea corona /
Conform N)-E verificarea la descarcarea corona este necesara pentru conductoarele cu tensiunea !2 #$.
Descarcarea corona incepe la cimpul electric critic/
6 B 203 , !"
94 , 0
"99 , 0
* 3" , 0 ! , !0
"99 , 0
* ! , !0
0
0
cm kV
r
m ) =

+ =

+ =
unde/
0
r 1ra(a conductorului, 6 94 , 0
"
33 , *
"
0
cm
d
r = = =
m1 coeficient care tine seama de suprafata conductorului, pentru conductoare multifilare m80,3".

Cimpul electric ma<im la suprafata conductorului in ca(ul unui sinur conductor pe fa(a se determina cu relatia/
6 B 9* , *2
94 , 0
!53
l 94 , 0
**0 !24 , 0
l
!24 , 0
0
0
cm kV
r
(
r
U
)
med
=

=
Coala
Mod Coala Nr. Document Semnt. Data
49
unde/ G1 tensiunea de linie, G8**0 #$ 6

cm ( (
mg
!53 !00 "6 , * "6 , * = = =
, distanta medie eometrica dintre fa(e.
$erificarea la descarcarea corona se face conform relatiei/
. B "25 , "9 0"4 , *5
9 , 0 05 , *
0
cm kV
) )


Coala
Mod Coala Nr. Document Semnt. Data
49
. SER6ICIILE PROPRII7 MASURARI ELECTRICE7 CIRCUITE DE COMANDA SI CONTROL DIN
CENTRALA ELECTRICA.
-nstalatiile si mecanismele serviciilor proprii asiura functionarea normala a areatelor principale de producere
si transmitere a eneriei electrice din centrala.
Serviciile proprii ale centralelor se impart in servicii de curent alternativ si servicii de curent continuu.
Din cau(a importantei deose.ite a mecanismelor serviciilor proprii se acorda atentie mare urmatoarelor
pro.leme /
)leerea motoarelor de actionare 6
)leerea sc+emei de cone<iuni pentru alimentarea cu enerie electrica a serviciilor proprii.
..1. Elabrarea sc+e,ei !e cne>iuni -en$ru ali,en$area ser*iciilr -r-rii !in cen$rala elec$rica
Fa aleerea sc+emei de cone<iuni pentru alimentarea serviciilor proprii din centrala electrica se tine cont de
faptul ca acestea sunt consumatorii cei mai e<ienti ai centralei electrice si in consecinta sc+ema de cone<iuni
tre.uie se pre(inte siuranta a.soluta, privind continuitatea alimentarii. V asemenea siuranta in functionare se
reali(ea(a prin sectionarea .arelor colectoare ale serviciilor proprii si prin e<istenta cailor de alimentare de re(erva.
Elementele care sunt a.solut necesare pentru o funcionare economic &i siur a centralei electrice sunt/
1mecanismele antrenate de motoarele electrice &i tur.ine cu a.ur,
1receptoarele electrice de toate tipurile,
1reelele electrice %n ca.lu,
1transformatoarele co.or%toare,
1sursele de enerie independente de sistem,
1instalaiile de comand.
Toate acestea repre(int sistemul de servicii proprii ale CET. 7uncionarea normal a CET este posi.il numai
%n ca(ul funcionrii siure a sistemului de S'.
'uterea activ consumat de sistemul de servicii proprii a unei CET pe cr.une se determin %n felul urmtor
nG SP
P P = 49 *4 3 D . En ca(ul nostru vom avea
6 , " , * *" * , 0 49 *4 3 D MW P P
nG SP
= = =
unde
nG
P puterea nominal a eneratorului
'uterea activ a S' sumar este
6 , 4 , " " , * " " MW P P
SP SP
= = =

'uterea aparent a S' se determin cu formula


6 , 9" , * 3 , 0 4 , " MVA k P S
s SP SP
= = =

unde
s
k coeficient care se determin din ta..2." =!> pa. 442.
Sc+ema serviciilor proprii ale centralei electrice este pre(entata in fiura *!.
Coala
Mod Coala Nr. Document Semnt. Data
49
7iura *! 1 Sc+ema de cone<iuni pentru alimentarea serviciilor proprii.
Heiesind din sc+ema serviciilor proprii .o.ina de reactanta de re(erva a fost aleasa conform
cerut retea
I si U .
. 92 , *52
! , 6 !
*9"0
!
6 ! , 6
A
U
S
I
kV U
retea
sp
cerut
retea
=

=
=
)stfel se alee .o.ina de reactanta de tipul LQR1*0140010,!21ST, cu parametrii pre(entati in ta.elul "6.
Ta.elul "6
nom
U , #$
nom
I , )
%&
' ,
, P
#W
ld
I , #)
t
I ,#)
t
t , s
*0 400 0,!2 *,6 "2 9,3! 3
..2. Ale/erea a-ara$elr !e ,asura in circui$ele cen$ralei elec$rice
Circuitele de masura si control din centralele electrice au scopul de a permite urmarirea permanenta a incarcarii
ec+ipamentului principal, de a controla indicii calitativi ai eneriei livrate si de asemenea de a controla starea
circuitelor principale si secundare.
)paratele de masura sunt alimentate de la transformatoarele de curent si transformatoarele de tensiune.
Controlul reimului de funcionare a ec+ipamentului principal &i secundar la o CE se face cu aMutorul aparatelor
de control &i msur, asa cum este pre(entat in fiura *4.
Coala
Mod Coala Nr. Document Semnt. Data
49
7iura*4 1 Sc+ema masurarilor electrice in circuitele centralei electrice.
..). Ale/erea $rans&r,a$arelr !e ,asura
..).1. Ale/erea $rans&r,a$arelr !e curen$ 'TC( 2
4.!.*.*. )leerea si verificarea transformatorului de curent dupa clasa de preci(ie se face pentru circuitul liniei 6
#$ /
Transformatoarele de curent se montea(a in serie pe circuitul primar si au reimul normal de functionare e reimul
de scurtcircuit. Din secundarul acestora se alimentea(a .o.inele de curent ale releelor, fattmetrelor, contoarelor,
ampermetrelor.
kV U
retea
! , 6 = , A I *2!
ma<
= .
)stfel pentru circuitul liniei 6 #$ vom alee transformatorul de curent e tipul IgZ1*0 ST, parametrii caruia
sunt pre(entati in ta.elul "5.
Coala
Mod Coala Nr. Document Semnt. Data
49
Ta.elul "5
nom
U , #$
n
I
*
, )
n
I
"
, )
clasa de pr.
ld
i , #)
t
I , #)
T
t , s
nom
S
"
,$)
*0 "00 2 0,2B*0' *5,61!2," ",31*0,* ! *0
$erificarea transformatorului de curent ales se face reiesind din urmatoarele conditii /
*. Dupa tensiunea nominala /
6 6 *0 kV U U
retea nomT
= =
". Dupa curentul primar nominal /

6 *2! "00
ma< *
A I I
nom
= =
!. Dupa curentul secundar nominal /

6 2
"
A I
nom
=

4. Dupa sarcina secundara nominala /
'uterea secundara nominala
nom
S
"
pentru o anumita infasurare, corespunde unei sarcini
"
S la care erorile nu
depasesc limitele admise pentru clasa de preci(ie respectiva. Fa cresterea sarcinii peste sarcina admisa nominala,
erorile TC depasesc limitele sta.ilite si infasurarea trece in alta clasa de preci(ie.
'entru a evita functionarea transformatorului pe portiunea neliniara a cur.ei de maneti(are, se verifica relatia /
" "
2 2
nom
6
unde /
nom
2
"
1 impedanta circuitului secundar a TC, arantata de fa.ricant6

"
2 1 impedanta reala a TC.
'rivind faptul ca
" "
& 2 , re(istenta totala a circuitului secundar a unui TC va fi/
cond cont ap
& & & & + + =
"
6
unde/
ap
&
1 re(istenta aparatelor din secundarul TC, se determina conform relatiei/
6 "" , 0
"2
2 , 2
"
"
= = =
nom
ap
ap
I
S
&
unde/
ap
S
1 sarcina aparatelor, racordate la secundarul TC. Se calculea(a reiesind din ta.elul "3.
Ta.elul "3
)paratul Tipul Sarcina $), fa(
) @ C
)mpermetru \1!!2 0,2 1 0,2
Contor de
enerie activ
[d!1a650 ".2 1 ".2
Contor de
enerie reactiv
[d!1a650 ".2 1 ".2
Total 2,2 1 2,2
= 02 , 0
cont
& 1 re(istenta contactelor. Se adopta = 02 , 0
cont
& daca numarul aparatelor nu depaseste !.
'entru ca TC sa lucre(e in clasa de preci(ie data este necesar sa se indeplineasca relatia/
6
" nom cond cont ap
& & & & + +
din care reiese /
6 *! , 0 "" , 0 02 , 0 4 , 0
"
= = =
ap cont nom cond
& & & &
unde/
. 4 , 0
"2
*0
"
"
"
"
= = =
nom
nom
nom
I
S
&
)vind valoarea re(istentei conductorului, putem calcula sectiunea lui/
6 322 , *
*! , 0
66 , 3 0"3! , 0
"
mm
&
l
.
cond
calc
cond
=

=

Coala
Mod Coala Nr. Document Semnt. Data
49
unde/

1re(istivitatea mie(ului conductorului. 'entru aluminiu

80,0"3!6

calc
l 1 lunimea de calcul a conductoarelor de leatura dintre transformator si locul de instalare a
aparatelor. 'rivind faptul ca transformatoarele de curent se conectea(a in stea incompleta,
calc
l se determina cu
aMutorul relatiei /
6 66 , 3 2 ! ! m l l
calc
= = =
unde/ l 1 lunimea conductorului de la TC pina la aparat pentru liniile 6 #$ spre consumatori, l 82 m.
)stfel pentru conectarea aparatelor de masura la secundarul transformatorului de curent se utili(ea(a ca.lul de
control de tip )PH$h. 'entru mie(ul din )l se alee sectiunea . 4
"
mm . =
6 !!* , 0 06* , 0 02 , 0 "" , 0
6 06* , 0
4
66 , 3 0"3! , 0
"
9 4 D
= + + = + + =
=

=
cond cont ap
calc
cond
& & & &
.
l
&

)stfel o.servam ca TC se verifica la clasa de preci(ie /
. !!* , 0 4 , 0
" "
= = & &
nom
2. Fa sta.ilitatea electrodinamica /
6 5*" , *4 6 , *5 kA i i
s ld
= =
6. Fa sta.ilitatea termica /
6
"
sc T T
% t I
6 0! , !06 ! * , *0
" " "
s kA t I
T T
= =
6 963 , 3 9 * , 0 "" , 0 D "94 , 2 9 D
" " "
. 0 .
s kA T t I %
a dec p sc
= + = + =

6 "" , 0 *" , 0 * , 0
.
s t t t
dec t pr dec
= + = + =
6 * , 0 =
a
T
Compararea valorilor calculate cu cele din catalo este pre(entata in ta.elul "9/
Ta.elul "9
'arametrii calculai 'arametrii din catalo
kV U
retea
, ! , 6 = kV U
nom
, *0 =
A I , *2!
ma<
= A I
nom
, "00 =
kA i
+
, 5*" , *4 = kA i
d l
, 6 , *5
. .
=
s kA %
c s
"
. .
, 963 , 3 = s kA t I
T T
" " "
, 0! , !06 ! * , *0 = =
= , !!* , 0
"
r = , 4 , 0
"nom
r
4.!.*.". )leerea transformatorului de curent in circuitul eneratorului /
kV U
retea
! , 6 = , A I
G
*445
ma<
= .
'entru circuitul eneratorului vom alee transformatorul de curent de tipul IgZ1*0 ST, parametrii caruia sunt
pre(entati in ta.elul !0.
Ta.elul !0
nom
U , #$
n
I
*
, )
n
I
"
, )
clasa de pr.
ld
i , #)
t
I , #)
T
t , s
nom
S
"
,$)
*0 *200 2 0,2B*0' *00 "6 ! *0
4.!.*.!. )leerea transformatorului de curent in circuitul transformatorului de putere pe partea de Moasa tensiune /
kV U
retea
! , 6 = , A I
T
"020
ma<
= 6
'entru circuitul transformatorului de putere pe partea de ^T vom alee transformatorul de curent de tipul Igi1
*0 ST, parametrii caruia sunt pre(entati in ta.elul !*.
Ta.elul !*
nom
U , #$
n
I
*
, )
n
I
"
, )
clasa de pr.
ld
i , #)
t
I , #)
T
t , s
nom
S
"
,$)
*0 !000 2 0,2B*0' 3* !*,2 ! "0
4.!.*.4. )leerea transformatorului de curent in circuitul reactorului de .are /
Coala
Mod Coala Nr. Document Semnt. Data
49
kV U
retea
! , 6 = , A I
%&
"020
ma<
= 6
De asemenea se va alee transformatorul de curent e tipul Igi1*0 ST.
4.!.*.2. )leerea transformatorului de curent in circuitul transformatorului de putere pe partea de tensiune inalta/
kV U
retea
**0 = , A I
T
25 , **5
ma<
= 6
'entru circuitul transformatorului de putere pe partea de -T vom alee transformatorul de curent de tipul
I_TZ**01S*, parametrii caruia sunt pre(entati in ta.elul !".
Ta.elul !"
nom
U , #$
n
I
*
, )
n
I
"
, )
clasa de pr.
ld
i , #)
t
I , #)
T
t , s
nom
S
"
,$)
**0 600 2 0,2B*0'B*0' *01*"6 "1"6 ! !0
4.!.*.6. )leerea transformatorului de curent in circuitul liniilor de tensiune superioaraD ce fac leatura cu SEE9 /
kV U
retea
**0 = , A I
*
" , 99
ma<
= 6
'entru circuitul liniilor de racord cu sicstemul vom alee transformatorul de curent de tipul I_TZ**01S*,
parametrii caruia sunt pre(entati in ta.elul !!.
Ta.elul !!
nom
U , #$
n
I
*
, )
n
I
"
, )
clasa de pr.
ld
i , #)
t
I , #)
T
t , s
nom
S
"
,$)
**0 600 2 0,2B*0'B*0' *01*"6 "1"6 ! !0
..).2. Ale/erea $rans&r,a$arelr !e $ensiune 'TT( 2
Transformatoarele de tensiune se aseamana constructiv si din punct de vedere a sc+emei de conectare cu
transformatorul de putere. Ele functionea(a in conditii apropiate mersului in ol, curentul de maneti(are fiind
compara.il cu cel de sarcina.
Se cere de ales si de verificat TT racordat la .arele colectoare 6 #$.
)leem TT de tipul TKbg.06, cu parametrii pre(entati in ta.elul !4.
Ta.elul !4
n
U
*
, #$
n
U
"
, #$
nom
S
"
, $), cl.pr.80,2
ma<
S , v)
*0B ! *00B !
52 6!0

Transformatorul dat s1a ales pe .a(a urmatoarelor criterii /
*. Dupa tensiunea primara nominala /
6 6 *0
*
kV U U
retea n
= =
". Dupa sc+ema de cone<iuni si numarul fa(elor / luam ! TT monofa(ate.
!. Dupa clasa de preci(ie / pentru alimentarea aparatelor de masura este necesara clasa de preci(ie 0,2.
4. Dupa puterea nominala secundara /
'entru determinarea incarcarii transformatoarelor de tensiune este necesar sa se cunoasca puterile activa si
reactiva consumate de fiecare aparat.
Tipul aparatelor conectate la secundarul TT si puterile consumate de catre acestea sunt pre(entate in ta.elul
!2.


Ta.elul !2
)parat tip
3n#
S 3n# $r.
cos
sin apar $r. Sarcina
W P,
var , 4
$oltmetru \1!!2 " * * 0 4 3 0
Watmetru J1!!2 *,2 " * 0 * ! 0
$armetru J1!04 " " * 0 * 4 0
7recvenmetru \1!6" * * * 0 ! ! 0
Sincronoscop \1!"5 *0 * * 0 * *0 0
Contor de enerie
activ
[d!1650 *,2 " 0,!3 0,9"2 *" !6 35,6
Contor
Coala
Mod Coala Nr. Document Semnt. Data
49
de enerie reactiv [L41
a656
! " 0,!3 0,9"2 *" 5" *52,"6
Total *!6 "6",36

)stfel tre.uie sa se indeplineasca conditia /
6
" "
S S
nom

unde /
nom
S
"
1 puterea aparenta nominala secundara, arantata de fa.ricant6
6 ""2 52 ! !
" "
VA S S
nomta! nom
= = =
"
S 1 puterea aparenta consumata, in functie de modul de conectare/
6 "96 36 , "6" *!6 9 D 9 D
" " " "
"
VA 4 P S
ap ap
= + = + =
Din calculele efectuate mai sus se o.serva ca sarcina secundara este superioara celei nominale in clasa de preci(ie
data, de aceea se mai instalea(a " TT monofa(ate de tipul Kbg.03, o parte din aparate fiind conectate la secundarul
acestora.
)stfel se alee transformator de tensiune de tipul / Kbg.03, cu parametrii te+nici pre(entati in ta.elul !6.
Ta.elul !6
n
U
*
, #$
n
U
"
, #$
nom
S
"
, $), cl.pr.80,2
ma<
S , v)
*0 *00 52 6!0
6 *20 52 ! "
" "
VA S S
nomta! nom
= = =
6 !52 *20 ""2
" " * " "
VA S S S
nom nom nom
= + = + =

Deci conditia se verifica/


. "96 !52
" "
VA S S
nom
= =

TT nu se verifica la sta.ilitatea termica si electrodinamica, deoarece ele nu sunt supuse actiunii curentilor de
scurtcircuit din retea. -mpotriva scurtcircitelor interne se utili(ea(a siurante fu(i.ile.
4.!.".*. )leerea TT din circuitul eneratorului /
kV U
retea
! , 6 = 6
)leem TT de tipul TKbg.06, cu parametrii pre(entati in ta.elul !4.
4.!.".". )leerea TT racordat la .arele de tensine superioara /
kV U
retea
**0 = 6
)leem TT de tipul Kc_1**0123, cu parametrii pre(entati in ta.elul !5.
Ta.elul !5
n
U
*
, #$
n
U
"
, #$
nom
S
"
, $), cl.pr.80,2
ma<
S , v)
**0B ! **0B !
400 "000
.... Ale/erea sc+e,ei !e c,an!"7 cn$rl #i se,nalizare a ?n$reru-$rului !in
circui$ul liniei elec$rice 97 56.
En circuitul FE16, #$ este ales %ntreruptorul de tip Y?Z1*01"0. $om anali(a sc+ema de comand, control &i
semnali(are a acestui %ntreruptor.
Controlul &i comanda pot fi reali(ate local, de la distan sau prin telemecanic. Comanda &i controlul local se
efectua( de la cutiile de l%n aparate, iar comanda &i controlul la distan se reali(ea( prin conductoarele
ca.lurilor din circuitele secundare la o distan limitat de cderile de tensiune a conductoarelor din incinta
centralei.
En centrale se folose&te comanda &i controlul la distan al %ntreruptoarelor. Comanda la faa locului e<ist la
toate aparatele de comutaie.
46
$om anali(a comanda &i controlul %ntreruptorului din circuitul FE16, #$ acionat cu dispo(itiv electromanetic
de tip 'j1**.
Comanda %ntreruptorului la faa locului se reali(ea( cu c+eia de comand local cu trei po(iii/
1neutr1N,
Coala
Mod Coala Nr. Document Semnt. Data
49
1comanda de conectare1C.C.,
1comanda de deconectare1C.D.
En po(iia neutr minerul c+eii este fi<at vertical. 'entru reali(area comen(ii de conectare, c+eia se rote&te cu
42 spre dreapta &i contactele *1! se inc+id. Heali(area comen(ii de deconectare se face rotind c+eia cu 42
spre st%na, se inc+id contactele "14.
C+eia de tip 'MV$ se asam.lea( cu mai multe perec+i de contacte, po(iia %nc+is a crora este indicat prin
punctele marcate pe liniile verticale %ntrerupte.
7iura *2 1 $ederea frontal &i diarama c+eii de comand local de tip 'MV$.
7iura *6 1 Sc+ema de principiu pentru comanda %ntreruptorului.
Deoarece electromanetul de conectare a dispo(itivului de acionare electromanetic consum un current de
intensitate mare, pentru el este montat un circuit aparte comutat cu un contact intermediar DCM9.
7iura *5 1 Circuitul electromanetului de conectare.
'entru a conecta %ntreruptorul, rotim c+eia de comand %n po(iia kcomanda de conectarel, contactele *1! %nc+id
circuitul/
1.ara de comand D;@C9,
Coala
Mod Coala Nr. Document Semnt. Data
49
1contactele *1!,
1contactul dispo(itivului de acionare D)*,
1contactul au<iliar al %ntreruptorului Sm*,
1.o.ina contactorului intermediar CM ,
1.ara de comand @C.
@o.ina contactorului CM este pus su. tensiunea de ""0$, ea atine ec+ipaMul mo.il &i %nc+ide contactele CM*,
CM" din fiura *5 &i prin aceasta pune su. tensiune electromanetul de conectare al %ntreruptorului n)T.
'entru deconectarea %ntreruptorului tre.uie s rotim c+eia %n po(iia ocomanda de deconectarel. En aceast
po(iie c+eia %nc+ide circuitul/
1D;@C9 ,
1contactul "14 ,
1contact au<iliar al %ntreruptorului Sm" ,
1electromanetul de deconectare Dn)T9,
1D1@C9.
Electromanetul de deconectare acionea( asupra clic+etului care eli.erea( mecanismul de declan&are li.er
&i %ntreruptorul se desc+ide.
Entreruptorul se declan&ea( automat prin protecie cu contactele normal desc+ise ale ie&irii instalaiei de
protecia prin relee.
)ncla&area &i declan&area repetat apare c%nd e<ist un impuls de lun durat de conectare &i simultan
acionea( protecia prin relee fiindc %ntreruptorul se %nc+ide pe un s.c.. 'entru a evita distruerea %ntreruptorului,
sriturile sunt .locate cu dou contacte ale dispo(itivului de acionare ')* &i ')".
Dac %ntreruptorul se %nc+ide pe un s.c., atunci contactul ' este %nc+is &i comanda de declan&are a %ntreruptorului
v1a fi %ndat dup %nc+iderea contactului Sm".
Concomitet cu funcionarea electromanetului de deconectare se desc+ide contactul ')* &i se %nc+ide contactul
')".
Entreruptorul se %nc+ide pe s.c. o sinur dat dup ce se va declan&a automat prin protecie care %n plus va
semnali(a declan&area %ntreruptorului cu aMutorul releului de semnali(are PF.
Comanda %ntreruptorului de la distan.
'entru reali(area comen(ii %ntreruptorului de la distan se folose&te c+eia de comand de la distan DCCD9 cu
&ase po(iii montat pe un pupitru care se afl %n camera de comand.
C+eia de comand de tip 'MV$71*!!66! -V"BD*"0, este un comutator1pac+et cu mai multe contacte. Ea este
cu dou po(iii fi<e &i cu autorevenire din po(iiile operative %n po(iiile fi<e.
Sc+ema de comand &i semnali(are a %ntreruptorului de la distan &i de la faa locului este repre(entat %n fi.
*3
Coala
Mod Coala Nr. Document Semnt. Data
49
7iura *3 1 Sc+ema de comand &i semnali(are a %ntreruptorului de la distan &i de la faa locului.
Dac sc+emele de comand sunt puse su. tensiune, %ntreruptorul 6 #$ este desc+is &i CCD se afl %n po(iia
desc+is, atunci avem %nc+is circuitul/
1 .ara D;EC9 ,
1 contactul c+eii CCD*21*4,
1 lampa verde CFh,
1 re(istena H*,
1 contactul dispo(itivului de acionare D)*,
1 contactele au<iliare ale %ntreruptorului cu ulei SmT,
1 .o.ina contactorului intermediar PM,
1 .ara D1EC9.
Fampa verde CFh arde continuu &i semnali(ea( po(iia desc+is a %ntreruptorului.
'entru a conecta %ntreruptorul cu ulei, minerul c+eii CCD se rote&te %n po(iia
opretit pentru conectarel. En aceast po(iie se inc+id contactele *!1*4 ale c+eii de
comand la distan care formea( circuitul/
1 .ara tensiunii intermediare D;9 EC
1 contactele *!1*4,
1 lampa CFh,
1 re(istena H*,
1 contactele D)*,SmT,
Coala
Mod Coala Nr. Document Semnt. Data
49
1 .o.ina PM,
1 .ara D19EC.
Fampa verde arde intermitent &i indic necorespunderea po(iiei c+eii cu po(iia %ntreruptorului. '%lp%irea lmpii
atrae atenia operatorului &i el verific intenia comen(ii.

Coala
Mod Coala Nr. Document Semnt. Data
49
CONCLU@IE
-n lucrarea data a fost proiectata o centrala electrotermica cu puterea de 64 MW. -n urma calculelor efectuate,
pentru ea s1au ales doua eneratoare de tipul T@C1!" cu tensiunea nominala de 6,! #$ si doua transformatoare de
leatura de tipul IJK 40000B**0, prin intermediul carora se evacuea(a in sistem toata eneria de.itata de CET.
)nali(ind puterea centralei este evident faptul ca ea nu pre(inta un rol importanta pentru sistemul electroeneretic.
'entru a aMune la varianta optima de proiect a centralei, au fost anali(ate doua sc+eme de principiu ale acesteia
cu diferit ec+ipament. 'e .a(a calculelor te+nicoeconomice a fost aleasa prima varianta care verifica criteriul
CT)minime.
'entra sc+ema adoptata s1a efectuat calculul curentilor de scurtcircuit si s1au o.tinut urmatoarele valori ale
curentulu de soc/
pentru s.c. la .arele de tensiune superioara/ 6 *92 , 9 kA i
s
=
pentru s.c. la .arele de tensiune inferioara/ 6 34! , 50 kA i
s
=
pentru s.c. dupa reactorul Mumelat la liniile ce alimentea(a consumatorii locali/ 6 5*" , *4 kA i
s
=
Totodata au fost determinati curentii ma<imali in circuitul eneratorului, transformatorului, liniilor
consumatorilor locali, liniilor de tensiune superioara care fac leatura cu sistemul. 'e .a(a valorilor sus o.tinute a
fost ales ec+ipamentul necesar in aceste circuite/ aparate de comutatie, aparate de masura, conductoare. S1a efectuat
verificarea acestora la sta.ilitatea termica si electrodinamica si s1a sta.ilit ca ele corespunde cerintelor impuse.
Conform sarcinii propuse, au fost alese transformatoarele de curent racordat in liniile consumatorilor locali si de
tensiune racordat la .arele de 6 #$. Dupa verificarea lor la clasa de preci(ie, s1a sta.ilit ca verifica conditia
anali(ata.
-n final a fost ela.orata sc+ema electrica monofilara, in care este pre(entat ec+ipamentul ales si modul de
conectare a serviciilor proprii.
)stfel proiectul dat poate fi lansat in e<ecutie.
Coala
Mod Coala Nr. Document Semnt. Data
49
BIBLIO;RAAIE
*. (o!rea I5 -ndrumar metodic pentru ela.orarea proiectului de an la disciplina/ ')HTE) EFECTH-C) )
CENTH)FEFVH. C+isinau G.T.M. "005.
". 67897:;7< =565> ?@AB8C< D5E5. \pqrstuvqwrxy zxws{ |pqrst}wsx~zu u
}wsx~zu. M}wrx/ \~qt}xs}uxs *939.
!. FCG8C<; H5I5> ?CJK9LM N5O5. \pqrst}}}t}x~uq wsx~zu u }wsx~zu.
M}wrx/ \~qt}xs}uxs *935.
4. Arion Valentin> odreanu Sergiu5 @a(ele calculului te+nico1economic al
sistemelor de transport &i distri.uie a eneriei electrice. C+i&inu GTM *993.
2. E;9LP Q 5D55 Zqs}uvqwruq rxx~uy r rtw}} t}qrs } uwzupu~q
,,\pqrstuvqwrxy zxws{ wsx~zu u }wsx~zul py wsq~s}
|pqrst}q~qtqsuvqwru wqzuxp{~}wsq. cuu~q *990.
6. N;RL9S7< Q5Q5 ?@AB8C< D5E5 \pqrstuvqwrxy zxws{ wsx~zu u }wsx~zu.
M}wrx/ \~qt}xs}uxs *990.
5. O5O5 FC8CTUM; L D5V5 W;:L@C [tx}v~ur } t}qrsut}x~u |pqrst}1
|~qtqsuvqwru wuwsq.
Coala
Mod Coala Nr. Document Semnt. Data
49
CUPRINS
BNTRODUCERECCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 2
1 ELABORAREA SCHEMEI ELECTRICE DE PRINCIPIU
A CENTRALEI ELECTRICECCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC. 2
1.1.Analiza sarcinii.......................................................................................................... 2
1.2 Prelucrarea curbelr !e sarcin" #i cns$ruirea curbei !e sarcin" anuala........... 2
1.). Elabrarea *arian$elr sc+e,ei !e -rinci-iu a cen$ralei elec$rice ..................... 0
1... Ale/erea $rans&r,a$arelr !in cen$ralele elec$rice........................................... 9
1.0. C,-ararea $e+nicecn,ica a *arian$elr....................................................... D
2 CALCULUL CURENTILOR DE SCURTCIRCUIT...................... ...................... 14
2.1.E$a-ele !e clacul ale curen$ilr !e scur$circui$..................................................... 14
2.2. Li,i$area curen:ilr !e s.c..................................................................................... 1E
) ALE;EREA SI CONDUCTOARELOR DIN CENTRALA ELECTRICA.......... 22
).1 Ale/erea a-ara$elr !e c,u$a$ie........................................................................... 22
).2 Ale/erea sec$iunilr le/a$urilr cn!uc$are in circui$ele -ri,are ale cen$ralei
elec$rice............................................................................................................................ 2E
. SER6ICIILE PROPRII7 MASURARI ELECTRICE7 CIRCUITE DE COMANDA
SI CONTROL DIN CENTRALA ELECTRICACCCCCCCCCCCCCC. )9
..1. Elabrarea sc+e,ei !e cne>iuni -en$ru ali,en$area ser*iciilr -r-rii !in
cen$rala elec$rica............................................................................................................. )9
..2. Ale/erea a-ara$elr !e ,asura in circui$ele cen$ralei elec$rice.......................... )D
..). Ale/erea $rans&r,a$arelr!e ,asura................................................................ )F
.... Ale/erea sc+e,ei !e c,an!"7 cn$rl #i se,nalizare a ?n$reru-$rului !in
circui$ul liniei elec$rice 97 56......................................................................................... .1
CONCLU@II................................................................................................................... .D
BIBLIO;RAAIECCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC. .F