Sunteți pe pagina 1din 82

UNIVERSITATEA FACULTATEA

ANALIZA RENTABILITAII ECONOMICE LA S.C. HIDROELECTRICA S.A. PORILE DE FIER

ndrumtor tiinific : Conf. Univ. Dr. Marius Dan Dalot Absolvent :

LOC. AN
1

Capitolul.1. Pre entarea !.C."#D$%&'&C($#CA !.A. P%$)#'& D& *#&$ 1.1 !curt istoric
'a 1 #anuarie 1+,-. /n ba a "CM ++0 1 2. 1. 1+,3. a fost /nfiinat ntreprinderea Central 4 #.C.".5 P%$)#'& D& *#&$ al crui obiect de activitate era suprave67erea lucrrilor de investiii pentru reali area /n comun a !istemului "idroener6etic i de 8avi6atie 4!"&85 Porile de *ier #. &9ecuia obiectivului cu prevederile Acordului i Conveniilor dintre cele dou prti. de ctre cele dou antiere. fiecare pentru lucrrile de pe teritoriul su. 'ucrrile s: au desf;urat pe ba a unui plan 6eneral de e9ecuie prin care s:au fi9at fa ele principale de e9ecutie i termenele de reali are pentru fiecare fa . $espectarea termenelor a permis ca la 3 Au6ust 1+,+ prin eclu a mal st<n6 s treac primul vas. iar la 1- Au6ust 1+,+ navi6aia s se desf;oare /ntr:o sin6ur treapt. (recerea la functionarea /n sc7em normal la eclu ele /n dou trepte s:a reali at /n #unie 1+21 pentru eclu a de pe malul st<n6 i Aprilie 1+2= pentru eclu a de pe malul drept. ncep<nd cu anul 1+2> s:a trecut la activitatea de punere /n funcie a 7idroa6re6atelor de producie industrial astfel: "?.1 la 1-:>@:1+2> "?.3 la =1:>=:1+21 "?.0 la =>:>@:1+21 "?.= la >=:11:1+2> "?.- la 3>:>-:1+21 "?., la =@:11:1+21 *iecare 6rup are o putere instalat de 120 MA. Pentru 7idrocentrala de la Porile de *ier ## lucrrile de e9ecuie au /nceput la 1:>0:1+20. "idrocentrala are opt 6rupuri cu o putere instalat total de =1, MA 7idroa6re6ate de tip bulb. ori ontal. capsulat. Ultimul 6rup a fost pus /n funciune la 31:1=:1+@,. Din anul 1++= s:a pus /n funciune primul 7idroa6re6at la centrala suplimentar rom<n. amplasat pe braul ?%?%BU. dup care a urmat punerea /n funciune a 7idroa6re6atelor din centrala suplimentar #u6oslav. amplasat /n frontul principal de retenie astfel c la finele anului 1++- toate lucrrile au fost terminate.

1.=. %r6ani area firmei


!.C. "#D$%&'&C($#CA !.A. Porille de *ier este o persoan Curidic rom<n. av<nd form Curidic de societate pe aciuni i /i desf;oar activitatea /n conformitate cu le6ile rom<ne /n termenul ".?.$. 3,01 1++@ publicat /n monitorul %ficial nr. =,-1>3:>2:1++@. !.C."#D$%&'&C($#CA !.A Portile de *ier are o structur or6ani atoric aprobat prin "otr<rea nr. 111 >@:>@:1++@ a Consiliului de Administraie. reactuali at prin "CA nr.1311++@. 7otr<re dat< /n ba a "?$ nr. 3,011++@. a %rdinului Ministrului #ndustriilor i Comerului nr.3>121>2:>@:1++@. Obiect de activitate Principiile de or6ani are a firmei se refer la: principiul unitii de comand scoate /n eviden faptul c orice salariat trebuie s rspund pe linie ierar7ic unui sin6ur ef. principiul de subsidiaritate se refer la faptul c . luarea deci iilor i punerea lor /n aplicare trebuie s fie fcut c<t mai aproape de nivelul or6ani atoric de la care sunt 6enerate problemele. Astfel spus: deci iile care pot fi luate la nivelul D8D s< nu fie luate la nivelul superior.
=

principiul ec7ilibrului /ntre rspunderi i competene. are ca scop final ec7ilibrul /ntre nivelul responsabilitilor i nivelul competenelor acordate 4al autoritii administrative5. principiul scalar i lantul de comand afirm c responsabilitile i competenele /ntr:o or6ani aie trebuie s fie definite de sus /n Cos. /ntr:o manier clar i f;r /ntreruperi. Aplicarea acestui principiu /n firm duce la constituirea lanului de comand care repre int o linie continu de:a lun6ul creia autoritatea este definit p<n la ultimul salariat. principiul intervalului de mana6ement 4control5 scoate se refer la faptul c numrul subordonailor cu care lucrea ; direct conductorul 4intervalul de timp5 este limitat. 8ivelul efectiv varia /n funcie de circumstanele concrete din or6ani are 4calitatea conductorului etc.5 i nivelul ierar7ic.

Dia6nosti6rama or6ani rii conducerii (abelul nr. 1.=.1. Nr. Crt. 1. CRITERII %$?A8#EA$&A C%8DUC&$## Calitatea structurii or6ani atorice S !"!! S# !"#$ S% !"$! S& !"'$ S$ "!! $espect cadrul le6al.cu 6rad mare de fle9ibil. i adaptabil !istem informaional relativ bine structurat. parial informati at C(e). de I*+. 2

=.

Calitatea sistemului informaional

Nr. Crt. 3.

-.

0.

,.

2. @.

Dia6nosti6rama or6ani rii conducerii Continuare tabelul nr. 1.=.1 CRITERII S S# S% S& S$ C(e). !"!! !"#$ !"$! !"'$ "!! De I*+. (ipolo6ia 'a nivelul @ deci ional funciei de conducere se e9ercit deci ii strate6ice Utili area (impul de , timpului de lucru lucru al acoper conductorului inte6ral toate atributele conducerii *orme i metode !e 2 de lucru ale utili ea mana6ementului dar nu sunt suficient de bine perceput A?A !e im plic /n mic m su r Asi6urarea cu Corespunde , personal a /n mare posturilor msur !tarea medie a or6ani rii conducerii 1>>F

%r6ani area

produciei

(abelul nr. 1.=.=.

Nr. Crt. 1

CRITERII %r6ani area procesului de producie micarea i manipularea materiilor prime i a produselor Activitatea de aprovi ionare a locurilor de munc

S !"!!

S# !"#$

S% !"$!

S& !"'$

S$ C(e). "!! de i*+. (rasee bine 2 dimensio nate. timp de ateptare minim. ciclu de fabricaie optim &9ist un 2 pro6ram fundamen tat care asi6ur o ritmicitate a aprovi io nrii bun

%r6ani area produciei

(abelul nr. 1.=.= : Continuare Nr. Crt. 3 CRITERII :profilarea. speciali area. tipi area :pre6tirea te7nic produciei S !"!! S# !"#$ s:a reali at pari al S% !"$! S& !"'$ S$ "!! C(e). de i*+. 2

?radul /nnoire produciei 6radul mecani are automati are sunt mari Acti vit. bine or6a ni . Utili are /n mare m su r

de @ al i de i @

:pro6ramarea. lansarea urmrirea produciei Utili area capacitii productie

1>

de

Dia6nosti6rama or6ani rii produciei (abelul nr. 1.=.= G Continuare Nr. Crt. 2 @ + 1> CRITERII %r6ani area depo itrii %r6ani area transportului intern %r6ani area /ntreinerii i reparaiilor %r6ani area producerii i /ntreinerii !DI S !"!! S# !"#$ S% !"$! S& !"'$ Hun Hun Hun S$ "!! C(e). De i*+. 2 2 @ @

11

n 6ene: ral bun %r6ani area n controlului de 6ene: calitate ral bun !tarea medie a or6ani rii produciei

+3.21

Dia6nosti6rama or6ani rii muncii Nr. Crt. 1 = CRITERII %r6ani area locurilor de munc %r6ani area divi iunii muncii S !"!! S# !.#$ S% !"$! S& !"'$ Hun S$ "!! (abelul 1.=.3. C(e). de I*+. 2

%r6ani area normrii muncii metode moderne de normare ?radul de e9tindere a normelor te7nice %r6ani area fortei de munc pe sc7imburi i formaii de lucru

!e utili ea /n mare msur Mare

Divi iunea , te7nolo6ic a este /n conformitate cu specificul activitii +

!tarea medie a or6ani rii muncii

&ste conform cu 2 specificul activitii i restrictii de capacitate @,.=>

!.C. "idroelectrica !A Porile de *ier are ca obiect de activitate principal producerea ener6iei electrice. v<n area ener6iei electrice produse. activiti le6ate de sustinerea producerii ener6iei electrice 4/ntreinere i reparaii ale ec7ipamentelor. instalatiilor i constructiilor. servicii de sistem. reali area de investitii prin de voltri i rete7nolo6i ri. protecia mediului etc5. &9ecutivul societii are ca principal obiect de activitate pro6ramarea i urmrirea produciei. a reparaiilor i de voltrilor. asi6urarea suportului te7nico:economic i comercial necesar desf;urrii acestor activiti /n sucursalele. controlul i /ndrumarea activitilor menionate:

1.3. Mana6ementul firmei


Profesionalismul ec7ipei de conducere repre int c7eia succesului /ntr:o economie de piatr unde trebuie s deci i repede i eficace. s /ti asumi riscul s poi antrena ceilali factori ai firmei. Pentru aprecierea mana6ementului firmei !.C. "idroelectrica s.a. Portile de *ier trebuie s inem cont de urmtoarele aspecte: 1. Personalitatea i pre6tirea mana6ementului este dat de cunotinele profesionale. psi7olo6ice i comportamentale. =. Coe iunea ec7ipei de conducere amplific sau diminuea potenialul mana6ementului fiind bine cunoscut faptul c principalele strate6ii se discut /n ec7ip. 3. Atitudinea fa de privati are poate constitui un semnal privind competena mana6ementului. -. $elaia cu sindicatul evidenia abilitatea mana6ementului de a 6estiona afacerile /ntreprinderii f;r s intre /n conflict cu salariaii. 0. $e ultatele obinute de intreprindere relev /n modul cel mai sintetic eficiena mana6ementului

Dia6nosti6rama mana6ementului (abel nr.1.3.1. Nr. crt. 1 CRITERII MA8A?&M&8(U' Personalitatea i pre6tirea mana6erului Coe iunea ec7ipei ST,RI S !"!! S# !"#$ S% !"$! S& !"'$ S$ "!! Are rol vital C(e). de i*+. 1>

Atitudinea privati are

fa

de

Preocu pri. dar nu suficien te

!e ba ea + at<t pe relaii formale c<t i informale 2

$elatia cu sindicatul

0 , 2 @

Producia reali at Profitul Pro6ramul investitii de

%portunitatea creditelor pe termen mediu i lun6 !tarea medie a mana6ementului

Antrenea sindicatul /n re olvare problemelor firmei 'a nivelul pro6ramat Peste nivelul pro6ramat A fost corect fundamentat s:a promovat politic de credit adecvat

+ @ + +

1>

Bansele de de voltare ale /ntreprinderii sunt foarte mari. dispune de opo iie privile6iat pe pia i de un mana6ement eficient.

1.-. #ndicatori economico : financiari


n anul =>>> la nivel de !.C. "#D$%&'&C($#CA !.A. P%$)#'& D& *#&$ s:au produs 2.,11.,,2 MJ7 ener6ie electric Ki s:au livrat 2.,0,.-0+ MJ7 din care : P.*. # ,.=@1.2,, MJ7 P.*. ## 1.>=1.,+@ MJ7 ?%?%BU =,1.++0 MJ7 Producia marf reali at a fost de 2=3.>@@ mil. lei fa de un pro6ram de ,=>.>>> mil. lei. Ieniturile totale s:au pre entat la un nivel de 2@3.2-- mil. lei. iar profitul din e9ploatare 1>3.01- mil.lei. profitul brut al e9ercitiului la sf<ritul anului =>>> a fost de 1>3.2>> milioane lei. fiind reali at cu participarea unui numr mare de personal de ,0> persoane. Dup plata impo itului pe profit ctre stat. profitul net a fost de 02.@0> milioane lei. *irma s:a aflat /ntr:o perioad de e9pansiune deoarece: cifra de afaceri a pre entat o tendin de cretere permanent /n anii 1+++:=>>>. : A crescut eficienta 6estiunii resurselor i a activitii firmei. : Au crescut veniturile pe total : A crescut valoarea adu6at : A crescut rentabilitatea brut a capitalului investit : A crescut rentabilitatea net a capitalului propriu : A crescut capacitatea de autofinanare a activitii pe asamblu c<t i pe elemente componente : Politica financiar corespun toare de construire a resurselor reale de autofinanare.

11

Capitolul =. Anali a c7eltuielilor i a re ultatelor


Anali a c7eltuielilor permite /nele6erea mecanismului de formare a re ultatelor firmei /n funcie de volumul. structura i tendinele diferitelor cate6orii de consumuri. Aprecierea performanelor firmei prin concentrarea e9cesiv asupra c7eltuielilor repre int o abordare riscant i neadaptat cerinelor unei economii concureniale . Problemele de ba ale anali ei c7eltuielilor sunt: : tipolo6ia c7eltuielilor i tendinele /n procesul de anali : metodele de anali a c7eltuielilor : reflectarea modificrii costului unitar /n performanele economico:financiare ale firmei : limitele metodelor actuale de anali a costurilor : evoluii actuale ale metodolo6iei de anali a costurilor $educerea costurilor de productie poate fi conceput numai acolo unde e9ist re erve /n acest sens. Mana6ementul prin costuri implica stabilirea unor costuri normale care constituie criteriul permanent a diferitelor cate6orii de c7eltuieli. /n practica economic se consider costuri normale. urmtoarele : : nivelul cel mai sc ut de c7eltuieli /nre6istrate /n ramura de activitate respectiv : standardele de c7eltuieli stabilite pe ba a te7nolo6iilor de fabricaie care asi6ur obinerea produselor la parametri proiectai. : costurile care asi6ur un profit net anual ec7ivalent dob<n ii aferente capitalului propriu. C7eltuielile de producie sunt problemele interne ale fiecrei i trebuie s se /ncadre e /n le6islaia privind or6ani area evidenei i nivelurile normale pentru c7eltuieli. Prin le6ea contabilitii nr. @=1 1++1. "? 2>-11++3 i planul contabil 6eneral s:a prev ut clasa + D Conturi de 6estiuneD cu urmtoarele 6rupe : :+> : decontri interne : prin care se reali ea operaii de decontri privind c7eltuielile activitii de ba . au9iliare. stabilirea diferentelor de preL cu aCutorul acestor conturi se reali ea i le6tura cu contabilitatea financiarL +=: conturi de calculaie. cu aCutorul crora se colectea i se calculea costul producieiL +3: costul produciei. care conine conturi prin intermediul crora se ine evidena costului producieiL Prin le6ea impo itului pe profit . le6ea amorti rii .etc se stabilesc limitele ma9imale sau minimale pentru anumite cate6orii de c7eltuieli. /n scopul determinrii corecte a obli6aiilor fiscale ale firmelor. Activitatea practic de anali a c7eltuielilor. este asi6urat de mana6ementul firmei i are drept scop final reali area unor costuri competitive. #nformaia contabil referitoare la c7eltuieli. este asi6urat de contabilitatea 6eneral. Contabilitatea 6eneral asi6ur o urmrire 6lobal a c7eltuielilor dup natura lor. f;r s furni e e informaii asupra destinaiei acestor c7eltuieli. #ndentificarea
1=

c7eltuielilor pe destinaii. presupune o anali a procesului intern de formare a valorii. obiect de activitate al contabilitii analitice Anali a re ultatelor unei firme se ba ea pe surse de date din interiorul i din e9teriorul firmei. cum ar fiL planul de afaceri. bu6etul de venituri i c7eltuieli. statisticile comerciale. studii de pia. le6i. anuare statistice.etc.

=.1. Anali a c7eltuielilor aferente veniturilor firmei


$eali area de venituri implic efectuarea de c7eltuieli. Ieniturile i c7eltuielile firmei. se /nre6istrea /n contabilitatea financiar pe urmtoarele 6rupe: 1. Ienituri i c7eltuieli din e9ploatare =. Ienituri i c7eltuieli financiare 3. Ienituri i c7eltuieli e9ceptiitonale Anali a c7eltuielilor aferente veniturilor firmei. privete factorii de influen /n vederea indentificrii posibilitilor de diminuare a lor i creterea rentabilitii. Anali a se efectuea utili <nd indicatorul c7eltuieli la 1>>> lei venituri notat cu c7. C7 M C7 i - Ien i C7 M Nstr i 9 c i

!au

Unde : C7 i : c7eltuieli totale pe cate6orii de c7eltuieli : Ien i : venituri totale pe cate6orii de venituriL N str i : coeficientul de structur a veniturilor pe cate6orii 4venituri din e9ploatare. financiare. e9cepionale5 N str i M Ien i C i : c7eltuieli la 1>>> lei venituri pe cate6orii de venituri Modificarea nivelului c7eltuielilor la 1>>> lei venituri. se datorea influenei veniturilor i a nivelului c7eltuielilor la 1>>> lei pe cate6orii de venituri. Modelul factorial este urmtorul: Nstr i C7 c i . influena 6lobal a factorilor: Nstr i .i 9 c i .i 11>> : N str i..o 9 c i.o 1 1>> . influena coeficientului de structur a veniturilor : 4C75 c M N str i.1 9 ci.1 1 1>> : N str i.1 9 c i.1 11>> /n procente: # C7 M Nstr i.1 9 ci.11 N str i.> 9 c i.> 9 1>> : 1>> 4 # C7 5Nstr M Nstr i.19 c i.o91 Nstr i.o 9 ci.o9 1>> : Nstr i.o9 c i.o 1 Nstr i.o9 c i.o9 1>> M
13

M # Nstr i :1>> 4# C7 5 c M Nstr i.i 9 c i.i 1 Nstr i.o 9 c i.o 9 1>> : Nstr i.i 9 c i.o 1 Nstr i.o 9 c i.o 91>> M M # Nstr i 9 #c i 9 111>> : # Nstr i

'a !.C. "#D$%&'&C($#CA !.A. P%$)#'& D& *#&$ se cunosc urmtoarele date e9trase din contul de profit i pierdere: C7eltuielile aferente veniturilor (abelul nr.=.1.1. 8r. Crt 1 = 3 0 , 2 @ + 1> 11 1= 13 1 110 1, 12 1@ 1+ => !P&C#*#CA)#A C7eltuieli de e9ploatare C7eltuieli financiare C7eltuieli e9ceptionale (otal c7eltuieli Ienit din e9ploatare Ienit financiar Ienit e9ceptional (otal venit C7eltuieli la 1>>> lei venituri a. c7eltuieli de e9ploatare b. c7eltuieli financiare c. c7eltuieli e9ceptionale C7eltuieli N str. Ienit din e9ploatare Ienit financiar Ienit e9ceptional (otal C7 4 C7 5 N str # 4 C7 5 c # U.M. Mil.lei Mil.lei Mil.lei Mil.lei Mil.lei Mil.lei Mil.lei Mil.lei Mil.lei Mil.lei Mil.lei Mil.lei Mil.lei F F F F Mil. lei Mil. lei Mil. lei Perioada de anali 1+++ =>>> --2-2, ,=-,,= 1>=0= 00=@> > > -022=@ ,2++-= =-02-+ 2=@12@ 1>@3> 00-1= > > =0,02+ 2@3,>> > 1@=>.@, @02.@+-,.,= ++2.,1 > > 12@0.@@ @,2.23 +, F -F > 1>> F : +1@.10 :>.=2 @.0 +=.+= 2.>@ > 1>> F

1-

De la un an la cellalt. indicatorul c7eltuieli la 1>>> lei venituri. se modific /n sens po itiv. c7eltuielile la 1>>> lei sc <nd cu +1@.10 lei. #nfluenea po itiv structura veniturilor cu : >.=0 lei 1 1>>> lei datorit veniturilor din e9ploatare ce dein ponderea cea mai mare /n cadrul veniturilor. #ndicatorul c7eltuie la 1>>> lei venituri pe cate6orii de c7eltuieli are o influen ne6ativ. conduc<nd la creterea c7eltuielilor cu @.0 lei 1 1>>> lei venituri.

=.=. Anali a c7eltuielilor de e9ploatare


C7eltuielile de e9ploatare dein ponderea cea mai mare din totalul c7eltuielilor firmei. $educerea c7eltuielilor de e9ploatare conduc la sporirea eficienei economice. C7eltuielile de e9ploatare cuprind. conform le6ii contabilitii: c7eltuieli privind consumurile cu materii prime. materiale. combustibil. ener6ie i elemente asimilateL c7eltuieli cu impo itele i ta9ele suportate de firmL c7eltuieli cu lucrrile i serviciile prestate de teri. c7irii. locaii de 6estiune etc. c7eltuieli cu personalulL alte c7eltuieli de e9ploatare. Anali a c7eltuielilor de e9ploarate se reali ea utili <nd indicatorul Oc7eltuili de e9ploatare la 1 >>> lei venituri din e9ploatareO ca parte a c7eltuielilor totale ale firmei: C7 e9p M C7e9p i1 Ien e9p i P 1 >>> sau C7 e9p M Nstr e9p i P c e9p i 1 1>> unde: C7e9p i G c7eltuieli de e9ploatare pe cate6orii de c7eltuieli Ien e9p i G venituri de e9ploatare pe cate6oriii de venituri Nstr e9p i G coeficientul de structur a veniturilor de e9ploatare pe cate6orii Nstr e9p i M Ien e9p i 1 Ien e9p i c e9p i G c7eltuieli de e9ploatare la 1 >>> lei venituri din e9ploatare pe cate6orii de venituri Modelul factorial este urmtorul:
QNstr e9p i QC7. e9p Qc. e9p i

influena 6lobal a factorilor Q C7 e9p M Nstr e9p i. 1 P c. e9p i. 1 1 1>> M Nstr e9p i. > P c. e9p i. > 1 1>> influena coeficienilor de structur a veniturilor de e9ploatare
10

Q 4C7 e9p5Nstr M Nstr e9p i. 1 P c. e9p i. 1 1 1>> M Nstr e9p i. > P c. e9p i. > 1 1>> influena c7eltuielilor de e9ploatare la 1 >>> lei venituri de e9ploatare. pe cate6orii de venituri: Q 4C7 e9p5c M Nstr e9p i. 1 P c. e9p i. 1 1 1>> M Nstr e9p i. > P c. e9p i. > 1 1>> Anali a c7eltuielilor la 1 >>> lei cifr de afaceri C7eltuielile la 1 >>> lei cifr de afaceri. notate C7R. sunt principala component a c7eltuielilor la 1 >>> lei venituri din e9ploatare i se determin cu relaia urmtoare: C7R M Si P ci 1 Si P pi P 1>> sau C7R M 4Nstr i P ci1pi5 P 1>> unde: Si G cantitatea v<ndut din produsul i ci G costul unitar al produsului OiO pi G preul unitar al produsului OiO Nstr i M Si P pi 1 Si P pi . este structura produciei v<ndute. stabilit valoric Modelul de anali a indicatorului c7eltuieli la 1 >>> lei cifr de afaceri este:
QSi QNstr Qpi Qci Qci

QC7R

Qpi

sau

QC7R

sau

influena 6lobal a factorilor asupra c7eltuielilor la 1 >>> lei CA QC7R M 4Si.1 P ci.1 1 Si.1 P pi.1 G Si.> P ci.> 1 Si.> P ci.>5 P 1 >>> influena structurii de producie Q4C7R5S M 4Si.1 P ci.> 1 Si.1 P pi.> G Si.> P ci.> 1 Si.> P pi.>5 P 1 >>> influena preului unitar Q4C7R5p M 4Si.1 P ci.> 1 Si.1 P pi.1 G Si.1 P ci.1 1 Si.1 P pi.15 P 1 >>> influena costului unitar Q4C7R5c M 4Si.1 P ci.1 1 Si.1 P pi.1 G Si.1 P ci.> 1 Si.1 P pi.15 P 1 >>>

Q C7R M T4Nstr i.1 P ci.>1pi.15 G 4Nstr i.> P ci.>1pi.>5K P 1 >>> influena coeficientului de structur Q 4C7R5Nstr M T4Nstr i.1 P ci.>1pi.>5 G 4Nstr i.> P ci.>1pi.>5K P 1 >>> influena preului unitar Q 4C7R5p M T4Nstr i.1 P ci.>1pi.15 G 4Nstr i.1 P ci.>1pi.>5K P 1 >>> influena costului unitar Q 4C7R5c M T4Nstr i.1 P ci.11pi.15 G 4Nstr i.1 P ci.>1pi.15K P 1 >>> #nfluena modificrii c7eltuielilor la 1 >>> CA asupra indicatorilor sintetici la nivelul firmei este urmtoarea: influena asupra re ultatului cerut al e9erciiului : T4C7R1 G C7R>5 P Si.1 P pi.111 >>>K TleiK
1,

eficiena activelor de e9ploatare : T4C7R1 G C7R>5 P Si.1P pi.111 >>>K 1 Capit 1 P 1>> TFK eficiena utili rii capitalurilor : T4C7R1 G C7R>5 P Si.1P pi.111 >>>K 1 A e9p 1 P 1>> TFK unde Capit1 G orice cate6orie de capital 4capital propriu. social. total5. eficiena utili rii resurselor umane : T4C7R1 G C7R>5 P Si.1P pi.111 >>>K 1 8s 1 P Tlei1persK unde 8s1 G numrul mediu scriptic de an6aCai &ficiena c7eltuielilor la 1 >>> lei CA este o reflectare a re ultatelor care se obin /n stadiul produciei.

=.3. Anali a c7eltuielilor variabile


a5 b5 c5 d5 Utili area /n practica economic a c7eltuielilor variabile se Custific prin: elaborarea bu6etelor de costuri elaborarea politicilor de v<n are stabilirea politicii de producie determinarea pre6ului de rentabilitate Anali a c7eltuielilor variabile vi ea urmtoarele probleme: anali a dinamicii i structurii c7eltuielilor variabile anali a factorial a c7eltuielilor variabile estimarea evoluiei c7eltuielilor variabile anali a reflectrii nivelului c7eltuielilor variabile la 1 >>> lei. asupra principalilor indicatori economico G financiari.

=.3.1. Anali a dinamicii i structurii c7eltuielilor variabile


Are /n vedere dinamica c7eltuielilor variabile totale i la 1 >>> lei venituri. prin indicatorii: c7eltuieli variabile la 1 >>> lei venituri din e9ploatare c7eltuieli variabile la 1 >>> lei cifr de afaceri

=.3.=. Anali a factorial a c7eltuielilor variabile


Poate avea ca obiect: nivelul c7eltuielilor variabile la 1 >>> lei venituri din e9ploatare 4C Ie9p5 nivelul c7eltuielilor variabile la 1 >>> lei cifr de afaceri 4C I caf5 Modelul utili at este urmtorul: CI caf M Si P cvi 1 Si P pi P 1 >>> unde: cvi G costul variabil pe unitatea de produs OiO v<ndut pi G preul unitar al produsului OiO Modelul factorial de anali a influenei factorilor. este urmtorul:

QSi

QCIcaf

Qpi 12

Qcvi

#nfluena factorilor este urmtoarea: influena 6lobal a factorilor: QCI caf M Si.1 P cvi.1 1 Si.1 P pi.1 P 1 >>> G Si.> P cvi.> 1 Si.> P pi.> P 1 >>> influena structurii produciei Q4CI caf5S M Si.1 P cvi.> 1 Si.> P pi.> P 1 >>> G Si.> P cvi.> 1 Si.> P pi.> P 1 >>> influena preului unitar Q4CI caf5p M Si.1 P cvi.> 1 Si.1 P pi.1 P 1 >>> G Si.1 P cvi.> 1 Si.1 P pi.> P 1 >>> influena costului unitar Q4CI caf5cv M Si.1 P cvi.1 1 Si.1 P pi.1 P 1 >>> G Si.1 P cvi.> 1 Si.1 P pi.1 P 1 >>>

!uma absolut a c7eltuielilor variabile aferente produciei fabricate Modelul utili at este: CI M Uf P CI P 111 >>> unde: Uf G producia marf e9primat /n pre de v<n are CI G suma absolut a c7eltuielilor variabile aferente produciei fabricate CI G nivelul c7eltuielilor variabile la 1 >>> lei producie fabricat Modelul factorial de anali a influenei factorilor. se pre int astfel:
QUf QCI QCv

#nfluena factorilor /n mrimi absolute este urmtoarea: influena 6lobal a factorilor QCI M Uf1 P Cv1 P 111 >>> G Uf> P Cv> P 111 >>> influena produciei marf fabricat. e9primat /n pre de v<n are: Q4CI5Uf M Uf1 P Cv> P 111 >>> G Uf> P Cv> P 111 >>> influena nivelului c7eltuielilor variabile la 1 >>> lei producie fabricat Q4CI5CI M Uf1 P Cv1 P 111 >>> G Uf1 P Cv> P 111 >>> Atunci. c<nd firma are o producie omo6en. pentru /ntrea6a producie fabricat sau pentru un centru de c7eltuieli se poate utili a modelul: CI M Si P cvi Modelul factorial de anali a influenei factorilor. se pre int astfel:
QSi QCI Qcvi 1@

#nfluena factorilor /n mrimi absolute se poate pre enta. astfel: influena 6lobal a factorilor: QCI M Si.1 P cvi.1 G Si.> P cvi.> influena structurii produciei Q4CI5S M Si.1 P cvi.> G Si.> P cvi.> influena costului variabil unitar Q4CI5cv M Si.1 P cvi.1 G Si.1 P cvi.>

&fectele produse de nivelul c7eltuielilor variabile la 1 >>> lei venituri sau CA. se anali ea cu aCutorul urmtorilor indicatori economico G financiari: Modificarea reali rii e9ploatrii: Q $& M CA1 P 4Cv1 G Cv>5 P 111 >>> Cv G c7eltuieli variabile la 1 >>> lei CA Modificarea eficienei miCloacelor fi9e: 4Q&f5* M CA1 P 4Cv1 G Cv>5 P 111 >>> 1 *1 Iariaia eficienei activelor de e9ploatare 4Q&f5A e9p M CA1 P 4Cv1 G Cv>5 P 111 >>> 1 A e9p1 TFK #nfluena asupra eficienei capitalului 4total. social. propriu5 4Q&f5Capit M CA1 P 4Cv1 G Cv>5 P 111 >>> 1 Capit1 TFK

=.3.3. &stimarea evoluiei c7eltuielilor variabile


&stimarea evoluiei c7eltuielilor variabile totale i 1 sau la 1 >>> lei cifr de afaceri. este folosit /n urmtoarele situaii: /n studii de fe abilitate. pentru determinarea re ultatului e9ploatriiL la /ntocmirea planului de afaceri. /n vederea determinrii pre6ului de profitabilitate previ ionatL /n evaluarea firmeiL /n previ ionarea desfurrii activitii firmei prin HICL pentru luarea de msuri pentru /ncadrarea pe parcursul e9erciiului. /n nivelurile impuse: 'a estimarea c7eltuielilor variabile pentru perioadele viitoare pe ba a nivelului lor la 1 >>> lei cifr de afaceri. se utili ea formula: CI prev M CA prev P Cv> P 111 >>> unde: CI prev. CA prev G c7eltuieli variabile previ ionate. cifra de afaceri previ ionatL Cv> G nivelul reali at al c7eltuielilor variabile la 1 >>> lei cifr de afaceri reali at

=.-. Anali a c7eltuielilor fi9e

1+

Celtuielile fi9e sunt o premis i totodat o consecin a desfurrii activitii firmei. C7eltuielile fi9e sunt /n dependen proporional cu producia sau v<n rile. ci rm<n independente de aceti factori. Anali a c7eltuielilor fi9e nu repre int un scop /n sine. ci vi ea creterea eficienei acestora. Principalele probleme ale anali ei c7eltuielilor fi9e sunt: a5 anali a dinamicii i a structurii c7eltuielilor fi9eL b5 anali a factorial a c7eltuielilor fi9eL c5 estimarea nivelului probabil al c7eltuielilor fi9e

=.-.1. Anali a dinamicii i a structurii c7eltuielilor fi9e


!tudierea dinamicii c7eltuielilor fi9e este necasar pentru cunoaterea evoluiei /n raport cu CA sau cu producia fabricat. !tructura de e9ploatare se anali ea pe cate6orii de c7eltuieli fi9e 4amorti oare. salarii. materiale etc.5. pe centre de responsabilitate locali ate /n spaiu sau pe funciuni.

=.-.=. Anali a factorial a c7eltuieli fi9e


&ficiena C.*. se anali ea cu indicatorul Oc7eltuieli fi9e la 1 >>> lei CAO 4Cf5 Cf M C* 1 CA P 1 >>> M C* 1 Si P pi P 1 >>> unde: C* G suma absolut a c7eltuielilor fi9e CA G cifr de afaceri Modelul factorial de anali a influenei factorilor. este urmtorul:

QSi QCA QCf QC*

Qcvi

n mrimi absolute. influena factorilor se pre int astfel: influena 6lobal a celor doi factori Q Cf M C*1 1 CA1 P 1 >>> G C*> 1 CA> P 1 >>> influena CA Q 4Cf5CA M C*> 1 CA1 P 1 >>> G C*> 1 CA> P 1 >>> influena structurii produciei: Q 4Cf5S M C*> 1 Si.1 P pi.>P 1 >>> G C*> 1 Si.> P pi.> P 1 >>> influena preului unitar: Q 4Cf5p M C*> 1 Si.1 P pi.1P 1 >>> G C*> 1 Si.1 P pi.> P 1 >>> influena C.*.:
=>

Q 4Cf5C* M C*1 1 Si.1 P pi.>P 1 >>> G C*> 1 Si.1 P pi.1 P 1 >>> Anali a c7eltuielilor fi9e are drept scop evidenierea cau elor care determin creterea acestora. cum ar fi: sc7imbri /n salari area personalului datorit actuali rii acestora cu inflaiaL sc7imbri /n amorti area activelor fi9eL creterea consumului i a preurilor la materiile prime i materiale care 6enerea c7eltuieli fi9eL

=.-.3. &stimarea nivelului probabil al c7eltuielilor fi9e


?estiunea curent a partimoniului unei firme implic i problema previ ionrii tendinei de evoluie a c7eltuielilor fi9e totale la 1 >>> lei venituri sau CA. C7eltuielile fi9e se corectea /n situaii cum sunt urmtoarele: se maCorea salariile personalului administrativ i de conducereL se ac7i iionea maini i utilaCe noi. pentru /nlocuirea celor vec7i sau pentru e9tinderea capacitii de producieL se reor6ani ea activitatea firmei. C7eltuielile fi9e la 1 >>> lei venitui 4totale sau din e9ploatare5 sau cifr de afaceri se estimea cu relaia: Cf prev M Cf> P 1 1 #CA unde: #CA G indicele CA #CA M CA prev 1 CA> Cf prev G c7eltuieli fi9e la 1 >>> lei CA. previ ionate.

=.0. Anali a c7eltuielilor pe elemente de c7eltuieli


#dentificarea posibilitilor concrete de optimi are a consumului de resurse necesit ad<ncirea anali ei pe elemente de c7eltuieli. implicarea factorilor de influen specifici i investi6area lor /n conte9tul obiectivelor strate6ice ale firmei. 1R

=.0.1. Anali a c7eltuielilor materiale


C7eltuielile materiale constau /n valoarea consumului de resurse materiale i a prestrilor de servicii i se compun din: c7eltuieli cu materii prime i materialeL c7eltuieli cu combustibilul. ener6ie. apaL c7eltuieli cu amorti areaL c7eltuieli cu obiectivele de inventarL c7eltuieli cu lucrrile i serviciile purtate de teriL alte c7eltuieli materiale. Modul de anali factorial a c7eltuielilor de materiale !e pot anali a ca nivel la 1 >>> lei venituri 4Cm5 cu relaia: Cm M Nstr i P cm i P 1 1 1>> unde: Cm G c7eltuieli materiale aferente e9ploatrii la 1 >>> lei cm i G c7eltuieli materiale la 1 >>> lei venituri. pe cate6orii OiO de venituriL Nstr i G coeficientul de structur al veniturilor 4F5 Modelul factorial se pre int astfel:
=1 QNstr i

QCm

QCm i

1R 8. 8iculescu G Dia6nostic 6lobal strate6ic. &d. &conomic. 1++2. p. 1,, influena 6lobal a factorilor Q Cm M Nstr i.1 P cm i.1 P 1 1 1>> G Nstr i.> P cm i.> P 1 1 1>> influena coeficientului de structur a veniturilor Q 4Cm5Nstr M Nstr i.1 P cm i.> P 1 1 1>> G Nstr i.> P cm i.> P 1 1 1>> c7eltuieli materiale la 1 >>> lei venituri. pe cate6orii de vanituri: Q 4Cm5cm M Nstr i.1 P cm i.1 P 1 1 1>> G Nstr i.1 P cm i.> P 1 1 1>> C7eltuielile materiale la 1 >>> lei cifr de afaceri 4CmR5 G care constituie partea cea mai mare a veniturilor din e9ploatare G se anali ea cu relaia: CmR M Si P cm iR 1 Si P pi unde: cmRi G c7eltuieli materiale pe produse OiO CmR : c7eltuieli materiale 6lobale la 1 >>> lei cifr de afaceri Modelul de anali a indicatorului c7eltuieli la 1 >>> lei cifr de afaceri este:
QSi

QCmR

Qp i

QcmR

influena 6lobal a factorilor Q CmR M 4Si.1 P cmRi.1 1 Si.1 P pi.1 G Si.> P cmRi.> 1 Si.> P pi.>5 P 1 >>> influena structurii produciei Q 4CmR5S M 4Si.1 P cmRi.> 1 Si.1 P pi.> G Si.> P cmRi.> 1 Si.> P pi.>5 P 1 >>> influena preului unitar Q 4CmR5p M 4Si.1 P cmRi.> 1 Si.1 P pi.1 G Si.1 P cmRi.> 1 Si.1 P pi.>5 P 1 >>> influena c7eltuielilor materiale pe produse Q 4CmR5cm M 4Si.1 P cmRi.1 1 Si.1 P pi.1 G Si.1 P cmRi.> 1 Si.1 P pi.15 P 1 >>>

=.0.1.1. Anali a c7eltuielilor cu materialele


Anali a c7eltuielilor materiale se poate reali a cu aCutorul indicatorului Oc7eltuieli materiale la 1 >>> lei venituri din e9ploatare sau cifr de afaceriO. ?estionarea resurselor materiale impune efectuarea de anali e pe 6rupe de materiale. pe produse sau pe locuri consumatoare de materiale. C7eltuiala material C7m pentru un tip OVO de materiale. se determin cu relaia:
==

C7m V M S P csV P pV unde: S G cantitatea de produse csV G consumul specific de materiel prim OVO pe produs pV G preul materiei prime de invludere /n costuri Modelul de anali a influenei factorilor se pre int astfel:

QS

Qcs V QC7mV Qp V

influena 6lobal a factorilor: QC7mV M S1 P csV.1 P pV.1 G S> P csV.> P pV.> influena structurii produciei: Q4C7m5S M S1 P csV.> P pV.> G S> P csV.> P pV.> influena consumului specific de materiale pe produs: Q4C7m5cs M S1 P csV.1 P pV.> G S1 P csV.> P pV.> influena preului unitar al materiilor prime: Q4C7mV5p M S1 P csV.1 P pV.1 G S1 P csV.1 P pV.> Ialoarea total a c7eltuielilor materiale C7mV se determin cu relaia: C7mV M S P csV P pV G UmV P pV unde: UmV G cantitatea de materie prim OVO consumat Modelul de anali a influenei factorilor este urmtorul:
Q UmV QC7mV QpV

vi ea

influena 6lobal a factorilor: C7mV M UmV.1 P pV.1 G UmV.> P pV.> influena consumului de materii prime: Q4C7mV5V M UmV.1 P pV.> G UmV.> P pV.> influena preului unitar al materiilor prime: Q4C7mV5p M UmV.1 P pV.1 G UmV.1 P pV.> Msurile te7nico G o6ani atorice pentru reducerea c7eltuielilor cu materiale : micorarea pierderilor te7nolo6ice i nete7nolo6ice micorarea c7eltuielilor cu transportul i aprovi ionarea
=3

=.0.1.=. Anali a c7eltuielilor cu amorti area


C7eltuielile cu amorti area au un caracter convenional constant /ntre anumite limite. anali <ndu:se ca nivel la 1 >>> lei venituri din e9ploatare sau cifr de afaceri. cu relaia: Cam M Am 1 CA P 1 >>> M * 1 CA P Am 1 * P 1 >>> unde: Cam G c7eltuieli cu amorti area la 1 >>> lei cifr de afaceri Am G amorti area anual inclus /n costuri * 1 CA G eficiena utili rii miCloacelor fi9e Am 1 * G cota medie de amorti are a miCloacelor fi9e *actorii care influenea c7eltuielile cu amorti area la 1 >>> lei cifr de afaceri sunt urmtorii:
Q*1CA QCam QAm1*

influena 6lobal a factorilor: QCam M Am1 1 CA1 P 1 >>> G Am> 1 *> P 1 >>> influena eficienei utili rii miCloacelor fi9e: 4QCam 5*1CAM 4*1 1 CA1 G *> 1 *>5 P Am> 1 *> P 1 >>> influena cotei medii de amorti are a miCloacelor fi9e: 4QCam 5Am1*M *1 1 CA1 P 4 Am1 1 *1 G Am> 1 *>5 P 1 >>> *olosirea eficient a miCloacelor fi9e repre int factorul principal de reducere a c7eltuielilor cu amorti area la 1 >>> lei CA. Anali a economic poate fi e9tins la nivelul diferitelor cate6orii de miCloace fi9e pentru a evidenia influena pe care o are 6radul de folosire al acestora asupra c7eltuielilor cu amorti area.

=.0.=. Anali a c7eltuielilor cu personalul


Anali a c7eltuielilor cu personalul vi ea dinamica. structura i tendinele acestor cate6orii de c7eltuieli. !e folosete ca indicator ponderea /n totalul c7eltuielilor i nivelul la 1 >>> lei venituri sau cifr de afaceri. !tructura c7eltuielilor cu personalul urmrete mai multe criterii cum ar fi: 15 elemente componente: salarii tarifare. sporturile acordate. premii. ta9e de protecie social. impo ite etc.L =5 cate6orii de personalL 35 formele de salari are interesea pentru caracteri area eficienei lorL -5 modul de includere /n costuri pune /n eviden re ervele de cretere a eficienei c7eltuielilor cu salariile. Costul utili rii forei de munc cuprinde = componente: 1. Costul suportat de firm
=-

salarii nete contribuia pentru asi6urri sociale contribuia pentru aCutorul de omaC =. Costul suportat de salariat impo it pe salarii contribuia pentru pensia alimentar contribuia pentru aCutorul de omaC Anali a c7eltuielilor cu personalul este orientat spre investi6area dinamicii. structurii i influenei factorilor la fondul de salarii. urmrindu:se: a5 caracteri area situaiei 6enerale a fondului de salariiL b5 anali a factorial a c7eltuielilor cu salariileL c5 anali a corelaiei dintre dinamica fondului de salarii i a CA. a5 Caracteri area situaiei 6enerale a fondului de salarii Aceasta se reali ea pe ba a modificrii absolute i relative a fondului de salarii. Modificarea absolut a fondului de salarii Q *!. se calculea cu relaia: Q *! M *!1 G *!> unde: *!> G fond de salarii din ba a de comparaieL *!1 G fond de salarii curent Creterea absolut a fondului de salarii se datorea sporirii volumului de activitate i a salariului mediu tarifar pe unitatea de munc. Aceast cretere poate fi re ultatul modificrilor intervenite /n structura personalului /n funcie de pre6tirea profesional. 6radul de calificare i vec7imea ne/ntrerupt /n munc: Modificarea relativ a fondului de salarii. care are accepiunea de modificare condiionat de volumul de activitate. se determin cu relaia: Q *! M *!1 G *!adm G *!> P #U P 1 1 1>> unde: #a G indicele volumului de activitate #U M U1 1 U> P 1>> #CA M CA1 1 CA> P 1>> Dac *!1 W *!> P #U P 1 1 1>>. atunci fondul de salarii este depit. Dac *!1 X *!> P #U P 1 1 1>>. atunci e9ist o economie relativ la fondul de salarii. Dac *!1 M *!> P #U P 1 1 1>>. c7eltuieli cu salariile la 1 >>> lei cifr de afaceri se menin constante. Pentru determinarea ri6uroas a modificrii relative a fondului de salarii se utili ea relaia: Q *! M *!1 G *!adm M *!1 G 4*!C% Y *!I% P #U P 1 1 1>>5 unde: *!C G partea constant a fondului de salarii *!I G partea variabil a fondului de salarii b5 Anali a factorial a c7eltuielilor cu salariile C7eltuielile cu salariile pot fi anali ate cu indicatorii: c7eltuieli salarale la 1 >>> venituri din e9ploatare c7eltuieli salariale la 1 >>> lei CA Csal M *! 1 CA P 1 >>>
=0

sau

Csal M *! 1 Ie9p Modelul factorial se pre int astfel:


QCA QCsal Q*!

n mrimi absolute. influena 6lobal a tuturor indicatorilor este dat de relaia: QCsal M *!1 1 CA1 P 1>> G *!> 1 CA> P 1 >>> influena cifrei de afaceri 4QCsal5CA M *!> 1 CA1 P 1 >>> G *!> 1 CA> P 1 >>>

influena fondului de salarii 4QCsal5*! M *!1 1 CA1 P 1 >>> G *!> 1 CA1 P 1 >>> Ca model multiplicativ poate fi utili at: Csal M 8 1 C! P 8! 1 8 P 1 >>> unde: 8 G numrul acriptic de personal 8 1 CA G universul productivitii muncii *! 1 8 G salariul mediu pe persoan Modelul factorial este urmtorul:
Q81CA QCsal Q*!18

QCsal M 81 1CA1 P *!1 1 81 P 1 >>> G 8> 1 CA> P *!> 1 8>P 1 >>> influena numrului de salariai /n raport u cifra de afaceri 4QCsal581CA M 81 1CA1 P *!> 1 8> P 1 >>> G 8> 1 CA> P *!> 1 8>P 1 >>> influena salariului mediu pe o persoan 4QCsal5*!18 M 81 1CA1 P *!1 1 81 P 1 >>> G 81 1 CA1 P *!> 1 8>P 1 >>> c5 Anali a corelaiei dintre fondul de salarii i a cifrei de afaceri Creterea mai accentuat a volumului de activitate comparativ cu creterea fondului de salarii denot o folosire eficient a resurselor umane: #CA > #*! CA1 1 CA> > *!1 1 *!> Pentru determinarea corelaiei de mai sus. se recomand determinarea indiceli de corelaiei 4#cor5. calculat cu relaia: #cor M #sal 1 #J sau #cor M #*! 1 #CA unde: #J M 811CA1 1 8>1CA> #sal M *!1181 1 *!>18>. #sal M *!11*!> P 1>>
=,

!ituaia este favorabil c<nd #cor X 1. $espectarea acestei condiii conduce la urmtoarele influene asupra indicatorilor economico G financiari. $educerea c7eltuielilor cu salariile la 1 >>> lei cifr de afaceri Q Csal M *!1 1 CA1 P 1 >>> G *!> 1 CA> P 1 >>> < > &conomii la fondul de salarii CA P 4Csal1 : Csal>5 P 1 11 >>> > >

=.0.3. Anali a c7eltuielilor de transport


n c7eltuielile de transport se reflect sistemul de aprovi ionare. structura produselor i a materielelor aprovi ionate. tipuri de miCloace de transport folosite i utili area raional din punctul de vedere al capacitii. tipului i rutelor optime. Anali a c7eltuielilor de transport vi ea : a5 anali a dinamicii i structurii c7eltuielilor de transport b5 anali a factorial a c7eltuielilor de transport

=.0.3.1. Anali a dinamicii i a structurii c7eltuielilor de transport


Caracteri area 6eneral a c7eltuielilor de transport se face pe ba a indicatorilor: c7eltuieli totale de transport ponderea c7eltuielilor de transport /n totalul c7eltuielilor de e9ploatare sau la 1 >>> lei CA. C7eltuielile de transport se modific o dat cu cantitatea transportat i volumul de activitate. &conomiile /n transport presupun c ritmul de cretere al al volumului de activitate s fie mai mare ca ritmul de cretere a c7eltuielilor totale de transport. Creterea c7eltuielilor de transport /ntr:un ritm mai mare dec<t volumul de activitate. poate constitui o stare normal doar dac este determinat de: e9tinderea aprovi ionrii directeL utili area unor miCloace de transport cu vite comercial mai mare. care asi6ur condiii mai bune de pstrare a produselorL creterea tarifului de transport sau a preului combustibiluluiL efectuarea de transporturi neraionale ca distan sau ca tip de staionare etc.

=.0.3.=. Anali a factorial a c7eltuielilor de transport


C7eltuielile de transport la 1 >>> lei venituri sau cifr de afaceri. fiind c7eltuielile variabile se anali ea dup modelul: Ctr M C( 1 CA P 1 >>> unde: C( G c7eltuieli totale de transport Ctr G c7eltuieli de transport la 1 >>> lei cifr de afaceri Modelul factorial de influen a factorilor este urmtorul:
QCA QCtr QC( =2

C7eltuieli de transport la 1 >>> lei cifr de afaceri sunt influenate de structura activitii pe 6rupe de produse i c7eltuieli de transport pe elemete structurale G pe 6rupe de miCloace de transport 4factor calitativ de influen5.1R !cderea c7eltuielilor de transport datorit factorului calitativ. poate fi re ultatul: utili rii inte6rale a capacitii miCloacelor de transportL reducerea c7eltuielilor de /ncrcare G descrcare i staionareL e9tinderea utili rii sistemelor de paleti are i containeti are de manipulare a produselor. Modelul specific de anali a c7eltuielilor pentru transportul auto este dat prin relaia: C (rauto M 6r P d P c unde: 6r G 6reutatea medie transportat TV6 1R M.D. Dalot G Anali a i evaluarea firmei. &d. %ri onturi uninersale. (imioara. =>>>. p. =1d G distana medie de transport TVmK c G costul mediu /n lei 1 V6 Vm. Modelul factorial de anali este urmtorul:
QC(auto Q6r Qd Qc

Q C(rauto M 6r1 P d1 P c1 G 6r> P d> P c> influena modificrii 6reutii medii transportate 4Q C(rauto56r M 6r1 P d> P c> G 6r> P d> P c> influena modificrii distanei medii de transport 4Q C(rauto5a M 6r1 P d1 P c> G 6r1 P d> P c> influena modificrii costului mediu de transport 4Q C(rauto5c M 6r1 P d1 P c1 G 6r1 P d1 P c> 'a !.C. O"idroelectricaO !.A. Porile de *ier factorii care au determinat variai c7eltuielilor reali ate la 1 >>> lei cifr de afaceri. ca urile acestor factori i cuantificarea influenei acestora se pre int astfel: C7eltuieli materiale la 1 >>> lei cifr de afaceri 8r. crt. 1. =. =a =b 3. !emnificaie Cifra de afaceri C7eltuieli materiale din care Z consumul de materiale. combustibil. ener6ie Z amorti area miCloacelor fi9e C7eltuieli cu personalul
=@

UM mil. lei mil. lei mil. lei mil. lei

(abelul nr.=.0.3.=.1 Periada anali at 1+++ =>>> -0, 3=2=3 >@@ =+, ,@= 3@- 03=20 ,,12> ==> =1 >1@ =1- 313@ 0-> 2= 1-=

-. 0. ,. 2. @. +. 1>. 11. 1=. 13. 1-. 10.

8r. mediu scriptic de personal ,0> #nfluena 6lobal a factorilor : 1>.>> #nfluena CA :=1 +2> #nfluena c7eltuielilor materiale 1=> Pentru calcului amorti rii la 1 >>> lei cifr de afaceri #nfluena 6lobal a factorilor : =0 #nfluena CA :1, #nfluena c7eltuielilor cu amorti area =,1 Pentru calcului c7eltuielilor cu personalul la 1 >>> lei CA #nfluena 6lobal a factorilor :>.00 #nfluena productivitii => #nfluena salariului mediu :-,

,0>

C7eltuieli materiale la 1 >>> lei cifr de afaceri Modificarea c7eltuielilor materiale la 1 >>> lei cifr de afaceri este po itiv. /n sensul c scad de la o perioad la alta. cu 1>.>> 1 1 >>> lei cifr de afaceri. #nfluena variaiei cifrei de afaceri conduce la diminuarea c7eltuielilor materieale cu Y =1+.2> lei 1 1 >>> lei cifr de afaceri. Iariaia c7eltuielilor materiale /n sensul creterii c7eltuielilor materiale /ntre perioade. /ns influena ne6ativ este compensat de cifra de afaceri. C7eltuielile cu amorti rile la 1 >>> lei cifr de afaceri C7eltuielile cu amorti area miCloacelor fi9e la 1 >>> lei cifr de afaceri. scad de la o perioad la alta cu Y =0 lei. #nfluena CA este po itiv. /n sc7imb c7eltuielile cu amorti area conduc la creterea c7eltuielilor cu =,1 lei 1 1 >>> lei cifr de afaceri. C7eltuielile cu personalul la 1 >>> lei cifr de afaceri Productivitatea muncii are o influen ne6ativ asupra c7eltuielilor cu personalul la 1 >>> lei cifr de afaceri i salariul mediu pe an6aCat poate duce la scderea c7eltuielilor cu personalul cu Y -, lei la 1 >>> lei cifr de afaceri. compens<nd influena celuilalt factor.

=.,. Anali a activitilor de producie i de comerciali are


Pentru reali area anali ei actvitii de producie i de comerciali are se utili ea urmtorii indicatori valorici: 15 Cifra de afaceri 4CA5 G repre int totalul veniturilor din v<n area mrfurilor i prestarea serviciilor dintr:o perioad determinatL =5 Producia marf fabricat 4Uf5 G repre int valoarea bunurilor reali ate destinate v<n rii. a serviciilor prestate i a lucrrilor e9ecutateL 35 Ialoarea adu6at 4IA5 G repre int capacitatea firmei de a reali a valoare. Aceasta se poate determina ca diferen /ntre valoarea produciei e9erciiului i consumurile intermediare de bunuri i serviciile furni ate de teri. -5 Producia e9erciiului 4Ue5 cuprinde valoarea produciei v<ndute. creterea sau scderea produciei stocate. producia imobili at 4impbili ri corporale sau necorporale5.
=+

!ituaiile considerate normale ale acestei anali e. a activitilor de producie i comerciali are se pre int astfel: #CA [ #Uf 4c<nd #CA M #Uf se menine proporia imobili rilor /n stocuri de la o perioad la alta5: #IA [ #Ue. ine6alitatea av<nd drept cau . scderea c7eltuielilor cu materialele. cu efecte asupra costului i a profituluiL #Uf [ #Ue. ine6alitatea reliefea reducerea stocurilor de producie neterminat i a consumului intern. ntr:o situaie normal apar ine6alitile: #CA [ #Uf [ #Ue [ #IA

=.2. Anali a cifrei de afaceri


Anali a cifrei de afaceri este esenial pentru aprecierea locului firmei /n sectorul su de activitate i a po iiei sale pe pia. a aptitudiniloe acesteia de a se lansa. respectiv de a de volta diferite activiti /ntr:o manier profitabil. Anali a cifrei de afaceri trebuie s se raporte e permenent la po iia strate6ic a firmei. % /ntreprindere care pre int o po iie strate6ic favorabil este mai dinamic i mai profitabil dec<t alte /ntreprinderi din acelai sectorL /ntr:o /ntreprindere fr for strate6ic va avea. desi6ur. re ultate ne6ative. Dup mai muli autori. cifra de afaceri se pre int ca: : cifr de afaceri totalL : cifr de afaceri medieL : cifr de afaceri mar6inal 4critic5 Cifra de afaceri total 4CA5 G repre int volumul total al afacerilor unei firme Cifra de afaceri medie 4CA med5 G reflect valoarea /ncasrilor pe unitatea de produs v<ndut sau serviciu prestat. CA med M CA 1 U unde: U G volumul produciei v<ndute Cifra de afaceri mar6inal 4CA mar5 e9prim variaia /ncasrilor unei firme. 6enerat de creterea sau descreterea cu o unitate a cantitilor v<ndute: CA mar M QCA 1 QU Cifra de afaceri critic 4CA min5 G repre int acel nivel al /ncasrilor. care asi6ur acoperirea c7eltuielilor 4pre6ul de profitabilitate5 CA min M C* 1 CI1C7 unde: C* G c7eltuieli fi9e CI G c7eltuieli variabile C7 G c7eltuieli totale Anali a cifrei de afaceri are ca obiective: a5 anali a dinamicii i structurii cifrei de afaceri b5 anali a factorial a cifrei de afaceri c5 implicaiile economico G financiare ale variaiei cifrei de afaceri

=.2.1. Anali a dinamicii i structurii cifrei de afaceri

3>

Anali a structurii ciferi de afaceri urmrete re ultatele economico G financiare ale firmei prisma variaiei cifrei de afaceri pe diverse trepte structurale 4produse. sectoare. secii. uniti etc.5 Anali a cifrei de afaceri se ba ea pe mrimile relative de structur. n vederea reali rii de comparaii /ntre firme i /n cadrul aceleiai firme. /ntre diferite perioade de timp. se poate utili a coeficientul de concentrare 4Nc5. Nc M Ni= 1 n:1 unde: n : numrul de produse etc. Ni= G ponderea pordusului. activitii etc. OiO /n cifra de afaceri Nc T>L1KL apropierea lui Nc de O1O denot faptul c /n structura activitii e9ist c<teva produse care dau cea mai mare din cifra de afaceriL aporpierea de O>O semnific o distribuie relativ uniform a v<n rilor pe structurile implicate /n calcul. Ialoarea coeficientului este unitar dac /ntreprinderea vinde un sin6ur pordusL ea este e6al cu 1 1 n dac v<n rile sunt reparti ate /n proporii e6ale /ntre activitile. produsele etc. care formea nomenclatorul acestuia. Analiza cifrei de afaceri pe tipuri de activiti este esenial pentru nelegerea strategiei firmei i poziiei acesteia pe pia. n acest scop se urmrete evoluia componentelor cifrei de afaceri, i anume, producia vndut, vnzri de mrfuri, prestri servicii. n funcie de natura sectorului de activitate, fiecare din componente se aprofundeaz pe structuri specifice.O firm puternic din punct de vedere concurenial caut s dezvolte activiti colaterale celei de baz, ceea ce contribuie pe de o parte, la mbuntirea activitii principale, iar pe de alt parte, la consolidarea imaginii sale n rndul clientelei.1 Anali a dinamicii cifrei de afaceri 4variaia /n timp5 se reali ea prin mrimile absolute ale acesteia i ritmurile de cretere 4cu ba fi9. cu ba a /n lan i ritmurile medii5: mrimile absolute caracteri ea evoluia cifrei de afaceri la modul cel mai 6eneralL mrimile relative compar variaia cifrei de afaceri cu o ba de comparaie. $ata de cretere real a cifrei de afaceri 4r Freal5. consider<nd i influena inflaiei. se calculea cu relaia: r Freal M 41 Y rCA 1 1 Y inf G 15 P 1>> unde: rCA G rata de cretere a cifrei de afaceri inf G rata inflaiei pentru perioada de calcul Anali a dinamicii i a structurii cifrei de afaceri vi ea evoluia sa pe total sau pe elemente componente fa de perioada precedent. precum i modificrile survenite /n structura cifrei de afaceri. pun<nd /n eviden cau ele care determin modificrile structurale. /n vederea lurii de mduri /n vederea re6lrii activitii. Cau ele posibile ale nereali rii cifrei de afaceri sunt: nereali area produciei planificate creterea concurenei scderea calitii produselor i serviciilor supraevaluarea cererii apariia produselor de substituire=R

=.2.=. Anali a factorial a cifrei de afaceri


31

Pentru anali a factorial a cifrei de afaceri se poate utili a mai multe modele: CA M n P CA18 M 8 P Ja unde: 8 G numrul mediu scriptic de an6aCai Ja G productivitatea medie anual a muncii CA M 8 P P J unde: G timpul de munc /n ile J G productivitatea muncii medie ilnic CA M 8 P P 7 P J7 unde: 7 G numrul mediu de ore de mun pe i J7 G productivitatea medie orar a muncii
Q8 QCA QJa J QJ7 QE Q7

Q CA M 81 P 1 P 71 P J7.1 G 8> P > P 7> P J7.> influena modificrii numrului mediu scriptic de an6aCai 4Q CA58 M 81 P > P 7> P J7.> G 8> P > P 7> P J7.> influena modificrii numrului de ile de munc 4Q CA5E M 81 P 1 P 7> P J7.> G 81 P > P 7> P J7.> influena modificrii numrului mediu de ore ilnice de munc 4Q CA57 M 81 P 1 P 71 P J7.> G 81 P 1 P 7> P J7.> influena modificrii produciei medii orare 4Q CA5J7 M 81 P 1 P 71 P J7.1 G 81 P 1 P 71 P J7.> n anali a cifrei de afaceri se poate utili a modele multiplicative. ce sunt: CA M 8 P %f18 P CA1Uf sau CA M 8 P *18 P *prod 1 * P Uf 1 *prod P CA 1 U sau CA M A e9p P A circul 1 A e9p P *prod 1 A circul P Uf 1 *prod P CA 1 Uf unde: Uf G producia merf fabricat * G valoarea medie a miCloacelor fi9e * prod G valoarea medie a miCloacelor fi9e productove A corp G valoarea medie a activitii corporale A e9p G valoarea medie a activitii de e9ploatare *18 G 6radul de /n estrare te7nic CA1Uf G 6radul de valorificare a produciei fabricate Uf1* prod G randamentul activelor fi9e productive Anali a factorial a CA utili <nd modelele multiplicative se reali ea dup aceleai re6uli: Q CA M 81 P *1181 P *prod.11*1 P Uf11*prod.1 P CA11Uf1 G 8> P *>18> P *prod.>1*> P Uf>1*prod.> P CA>1Uf> influena variaiei numrului mediu scriptic de an6aCai 4Q CA58 M 481 G 8>5 P *>18> P *prod.>1*> P Uf>1*prod.> P CA>1Uf> influena 6radului de /n estrare te7nic a muncii 4Q CA5*18 M 81 P 4*1181 : *>18>5 P *prod.>1*> P Uf>1*prod.> P CA>1Uf>
3=

influena ponderii miCloacelor fi9e productive 4Q CA5*prod1* M 81 P *1181 4*prod.11*1 : *prod.>1*>5 P Uf>1*prod.> P CA>1Uf> influena randamentului miCloacelor fi9e productive 4Q CA5Uf1*prod M 81 P *1181 P *prod.11*1 P 4Uf11*prod.1 : Uf>1*prod.>5 P CA>1Uf> influena 6radului de valorificare a produciei fabricate 4Q CA5CA1Uf M 81 P *1181 P *prod.11*1 P 4Uf11*prod.1 : Uf>1*prod.>5 P CA>1Uf> Creterea productivitii muncii este efectul 6radului de /n estrare te7nic. a /mbuntirii structurii miCloacelor fi9e productive prin investiiinoi. precum i a randamentului miCloacelor fi9e productive. mbuntirea calitii produselor este o constant a /mbuntirii structurii miCloacelor fi9e prin investiii i conduce la creterea cifrei de afaceri. Un alt model al anali ei factoriale a cifrei de afaceri se construiete /n raport cu cantitatea de produse v<ndute 4S5 i preurile de v<n are 4p5: CA M Si P pi Modificarea cifrei de afaceri fa de o ba de comparaie. se va e9plica prin influena a doi factori: 4QCA5 M Si.1 P pi.1 G Si.> P pi.> influena modificrii cantitilor v<ndute 4QCA5S M Si.1 P pi.> G Si.> P pi.> influena modificrii preului de v<n are 4QCA5pS M Si.1 P pi.1 G Si.1 P pi.> Iolumul activitii firmei. care fundamentea mrimea cifrei de afaceri. depinde de capacitatea de producie. de resurse i de cererea de pe pia.

=.2.3. #mplicaiile economico G financiare ale variaiei cifrei de afaceri


#ndicatorii care sunt influenai de variaia cifrei de afaceri sunt urmtorii: Profitul brut 4CA1 G CA>5 P $> unde: $ G rentabilitatea la 1 lei cifr de afaceri C7eltuieli totale 4CA1 G CA>5 P $c7> P 11 1 >>> unde: $c7 G rata c7eltuielilor totale la 1 >>> lei cifr de afaceri $ata rentabilitii economice a activului 4CA1 G CA>5 P $> 1 A1 P 1>> TFK $ata rentabilitii capitalului permanent 4CA1 G CA>5 P $> 1 capit P 1>> TFK Durata de rotaie /n ile a miCloacelor circulante !> 1 CA1 P ( G !> 1 CA> P ( &ficiena miCloacelor fi9e 4CA1 G CA>5 P $> 1 *1 P 1>> TFK &ficiena activelor de e9ploatare 4CA1 G CA>5 1 Ae9p.1 P 1>> TFK &ficiena profitului pe salariat 4CA1 G CA>5 P $> 1 81 P 1>> TFK
33

Anali <nd cifra de afaceri din afaceri din punct de vedere al dinamicii se obin urmtoarele date. Dinamica cifrei de afaceri /n puteri comparabile reale (abelul nr. =.2.3.1 S+eci)ica.ie UM Peri(ada de a/a0i12 1+++ =>>> Cifr de afaceri Mil. -,0 3=2=3 >@@ #ndicele de cretere a puterilor : 1.>> 0.32 CA /n preuri comparate Mil. -,0 3=13- 2>, #ndicele de cretere a CA F 1>>F 1=,F Iariaia CA F >F 3,F $itmul de cretere a CA F ,.,-F

Nr. crt 1. =. 3. -. 0. ,.

Cifra de afaceri e9primat /n puteri reale pre int o tendin de revenire fa de anul precedent sporind cu =,F. $e ultatul se poate aprecia ca favorabil. 'a !.C. O"idroelectricaO !.A. anali <nd nivelul CA se cunosc urmtoarele date: Anali a nivelului CA (abelul nr. =.2.3.= Nr. crt 1. =. 3. -. 0. ,. 2. @. Se*/i)ica.ie Cifra de afaceri Ienituri v<n ri mrfuri Producia v<ndut #ndicele de cretere a CA #ndicele de cretere Iinf #ndicele de cretere a U Ponderea CA /n Ien. &9pl. Ponderea CA /n total venituri UM mil. lei mil. lei mil. lei Peri(ada de a/a0i12 1+++ =>>> -,0 3=23= >@@ 1> ,1> @ ,0= -0- 2121- -3, 1>>F 100F 1>>F @=F 1>>F 102F +0F ++F +3F +=F

Ponderea cifrei de afaceri /n totalul veniturilor de e9ploatare /nre6istrea valori bune i pre int o tendin permanent de cretere. ceea ce denot o reali are normal a obiectivului de activitate. Ponderea nivelului cifrei de afaceri /n total venituri este corespun toare. ceea ce permite acoperirea c7eltuielilor de e9ploatare i obinerea de profit. ceea ce evidenia recompensarea de ctre pia a activitii. Creterea cifrei de afaceri /n prioada anali at de datorea : creterii produciei v<ndute reducerea veniturilor din v<n area mrfurilor. !tructura cifrei de afaceri pe tipuri de c7eltuieli la !.C. O"idroelectricaO !.A. Porile de *ier se pre int astfel:

3-

&voluia cifrei de afacei pe tipuri de structuri 8r. crt. 1. =. 3. -. 0. ,. 2. @. +. !emnificaie Ienituri din v<n ri mrfuri Producia v<ndut Cifra de afaceri Ienituri din v<n ri mrfuri Producia v<ndut Cifra de afaceri #ndicele de cretere Iinf #ndicele de cretere a U #ndicele de cretere a CA UM mil. lei mil. lei mil. lei F F F F F F (abelul nr .=.2.3.3 Perioada anali at 1+++ =>>> 1> ,1> @ ,0= -0- 2121- -3, -0, 3=23= >@@ =.3F 1.=F +2.2F +@.@F 1>>F 1>>F 1>>F @=F 1>>F 102F 1>>F 100F

Ponderea maCoritar /n reali area cifrei de afaceri o au veniturile reali ate din producia v<ndut. Acest lucru se datorea creterea veniturilor obinute din v<n area mrfurilor. Acest fapt repre int o situaie po itiv i denot o importan cresc<nd a activitii de va a firmi fa de activitarea strict comercial. Modificarea cifrei de afaceri are o serie de consecine economico G finanicare asupra firmei. Dintre consecine cele mai importante modificri ale cifrei de afaceri sunt asupra: eficienei 6estiunii resurselorL principalele c7eltuieli re ultate ale e9ploatriiL 6estiunea creanelor i datoriilor din e9ploatare asupra ec7ilibrului financiar asupra ratelor de rentabilitate Consecinele modificrii cifrei de afaceri (abelul nr. =.2.3.8r. !emnificaie UM Perioada crt. anali at 1+++ : =>>> # Asupra eficienei 6estiunii resurselor 1. Productivitatea muncii mil. lei 3+, 00@ =. $andamentul miCloacelor fi9e 'ei11lei1mCl , 133. Iite a de rotaie a stocurilor ile :1= ## Asupra principalelor c7eltuieli -. C7eltuieli cu personalul mil. lei =1 3@2 0. C7eltuieli cu amorti area mil. lei 1 @-= ,. C7eltuieli materiale mil. lei 1,- 3-2. C7eltuieli de e9ploatare totale mil. lei ### Asupra principalelor re ultate ale e9ploatrii @. Ialoarea adu6at mil. lei +@ +2, +. &9cedentul brut din e9ploatare mil. lei =, ==@
30

1> #I 11. 1=. 13. 1-. I 10. 1,. 12. I# 1@. 1+. =>. =1. ==.

$e ultatul e9ploatrii mil. lei Asupra 6estiunii creanelor i datoriilor din e9plotare Iite a de rotaie a creanelor ile Creditul : client ile Iite a de rotaie a datoriilor ile Creditul furni or ile Asupra ec7ilibrului financiar *ond de rulment mil. lei 8ecesarul de fond de rulment mil. lei (re oreria net mil. lei Asupra rentabilitii din e9ploatare $entabilitatea comercial F $entabilitatea marCei brute F $entabilitatea economic F $entabilitatea brut economic F $entabilitatea financiar F Creterea cifrei de afaceri a avut ca efecte: creterea eficienei resurselor utili ate sporirea principalelor re ultate ale e9ploatrii efect po itiv asupra tre oreriei nete reducerea duratei de rotaie /n ile a creaelor i datoriilor creterea rentabilitii.

=- 3@, ::3 ::= 12 ,1@ 12 3@=3= 12F 1@F 23F 2@F 0-F

=.@. Anali a valorii adu6ate


Ialoarea adu6at1R 4IA5 repre int surplusul de /ncasri peste valoarea consumurilor provenind de la teri. bo6ia creat prin valorificarea esurselor te7nice. umane i finanicare ale /ntreprinderii. Ialoarea adu6at se poate calcula prin dou metode: 15 metoda sintetic =5 metoda aditiv 1. Prin metoda sintetic 4Ovaloarea adu6at reali atO5 din producia e9erciiului Ue. se scad consumurile intermediare 4C5. IA M Ue G C Consumurile intermediare 4consumurile provenind de la teri5 cuprind: materii prime i materiale la pre de ac7i iie ener6ia. combustibil. ap etc. Determinarea valorii adu6ate prin metoda sintetic IA Cost Ue

Cu aCutorul cifrei de afaceri. valoarea adu6at se poate determina astfel: !A " #A $ # Aceast relaie pre int un de avantaC: trebuie indicate prile consumatorilor intermediari ale e9erciiului aferente produciei v<ndute.
3,

=. Metoda aditiv vi ea /nsumarea urmtoarelor componente: salariile i c7eltuielile sociale impo itele i ta9ele amorti rile dob<n ile. dividendele re ultatul net al e9erciiului Anali a valorii adu6ate privete dinamica sa. 6radul de reali are a nivelului prev ut. sc7imbrile /n structura pe elemente. direciile de aciune viitoare pentru sporirea sa. Din punct de vedere metodolo6ic. anali a valorii adu6te utili ea at<t mrimile absolute c<t i cele relative 4ratele valorii adu6ate5. rata variaiei valorii adu6ate 4$vA5 denumit Orata de cretere a firmeiO: $IA M IA1 G IA> 1 IA> P 1>> rata valorii adu6ate 4$IA5 este e9presia productivitii 6lobale $IA este dependent direct de natura activitii i de durata ciclului de e9ploatare $IA M IA1CA P 1>> Ialoarea adu6at poate fi calculat i cu aCutorul altor modele multiplicative: IA M ( P Ue 1 ( P IA 1 Ue M ( P JV P IA M * P *prod 1 * P Ue 1 *prod P IA 1 Ue IA M A e9p P A circul 1 A e9p P Ue 1 A circul P IA 1 Ue &voluia valorii adu6ate calculat prin metoda substractiv sau sintetic cunoscut i sub denumirea de valoarea adu6at creat se pre int astfel: 1R 8 8iculescu G Dia6nostic 6lobal strate6ic. &d. &conomic. 1++2. p. 1,, &voluia valorii adu6ate 8r. crt. 1. =. 3. -. 0. ,. 2. @. +. 1>. 11. 1=. 13. 1-. !emnificaie MarCa comercial Producia e9erciiului C7eltuieli materiale totale C7elt. cu lucr. i serv. &9ecut cu terii Consumuri intermediare Ialoarea adu6at Amorti area Ialoarea adu6at net #ndicele de cretere a U #ndicele de cretere Csi #ndicele de cretere a IA $ata valorii adu6ate &fect de 6enerare a IA $ata net a valorii adu6ate UM mil. lei mil. lei mil. lei mil. lei mil. lei mil. lei mil. lei mil.lei F F F F F F (abelul nr. =.@.1 Perioada anali at 1+++ =>>> 1 ,3@ 1,3-@> @@@ 21+ 0==+, ,@= 3@- 032 1,@ 3+ 2=> =@+ 013-- @112@ ,2, =+,+-= 3 3=, 0 +>, 120 30> =+1 >3, 1>>F 10>F 1>>F 1->F 1>>F 1,,F 3@F -1 0+F 2>F +@F +@F

32

Ialoarea adu6at /nre6istrea o cretere. sporete cu ,,F /n ultimul an fa de cel precedent. datorit utili rii eficiente a resurselor umane. i te7nice ale firmei. Acest fapt s:a datorat: ritmului de cretere al veniturilor fa de cel al c7eltuielilorL o sporirea cu 0>F a produciei e9erciiului o sporirea u ->F a consumurilor intermediare. av<nd un efect ne6ativ asupra indicatorilor o sporirea cu =F a marCei comerciale. av<nd un efect po itivL o creterea cu 3F a ratei valorii adu6ate av<nd un efect ne6ativ asupra indicatorilor. creterea eficienei activitii o sporirea cu 3F a valorii adu6ate. ceea ce /nseamn o /mbuntire a valorii adu6ate /n raport cu CAL o sporirea cifrei de afaceri cu 00F. de asemenea ca efect po itiv asupra evoluiei indicatorului. Prin metoda aditiv valoarea adu6ar asi6ur plata tuturor participanilor direci i indireci la activitatea economic a /ntreprinderii. Pe perioada de anali 1+++ G =>>>. valoarea adu6at la !.C. O"idroelectricaO !.A. Porile de *ier reuete s remunere e participanii la desfurarea activitii firmei:

&voluia valorii adu6ate 8r. crt. # 1. =. ## 3. -. 0. ,. ### 2. #I. @. I. +. 1>. !emnificaie $emunerarea personalului C7eltuieli cu remunerarea personalului Participarea salariailor la profit #mpo ite pentru stat Asi6urri i protecia social #mpo ite. ta9e i vrsm. asim #mpo itul pe profit #mpo itul pe dividend Creditorii C7eltuieli fin. provind dob<nda Acionari Dividende nete Autofinanare pentru firm C7eltuieli cu amorti area Profitul net reinvestit
3@

UM mil. lei mil. lei mil. lei mil. lei mil. lei mil. lei mil. lei mil. lei mil. lei mil. lei mil. lei mil. lei mil. lei mil. lei

(abelul nr.=.@.= Perioada de anali 1+++ =>>> 3120= 00@=> =@+@+ 031+=2,, =,=, 11+,>@ 1@>+1@ +001@+-@ +=2@@ 1103@> 1,+2, -02@, =+= @>-32= @33> -32= @33> =,=2=3@ =,=2=3@ =>3== --,3@ 33=, 0+>, =1+2, -2,=3

11. I#.

Alte elemente de autofinanare Ialoarea adu6at

mil. lei mil. lei

:-+@> 12@ ,2,

:@01, =+, +-=

n dinamic. valoarea adu6at trebuie s evidenie e o tendin de cretere /n preurile comparabile de la o perioad la alta a plusului de valoare al firmei. Dinamica valorii adu6ate (abelul nr. =.@.3 8r. crt. 1. =. 3. -. 0. ,. !emnificaie Ialoarea adu6at #ndicele de cretere a preului IA /n preuri compar. #ndicele de cretere a IA Iariaia IA $itmul mediu de cretere a IA UM mil. lei mil. lei mil. lei F F F Perioada anali at 1+++ =>>> 12@ ,2, =+, +-= 1.>> 0.32 12@ ,2, 00 31@ 1>>F 13-F > 30F 0.+@

Ialoarea adu6at /n preuri comparabile /nre6istrea o evoluie cu 0F /n ultimul an fa de cel precedent. ceea ce /nseamn c plusul de valoare al firmei a crescut /n ultimul an. Anali <nd din punct de vedere practic /n structur valoarea adu6at la !.C. O"idroelectricaO !.A. porile de *ier se observ c. IA asi6ur remunerarea participanilor direci i indireci la activitatea economic a firmei. &voluia structurii valorii adu6ate (abelul nr.=.@.8r. crt. 1. =. 3. -. 0. ,. !emnificaie $emunerarea personalului $emunerarea statului $emunerarea creditorilor $emunerarea investitorilor $emunerarea firmei IA UM F F F F F F Perioada anali at 1+++ =>>> 1@F 1+F ,,F ,1F =.3F =.@F 1.@F =.-F 11.+F 10F 1>>F 1>>F

Din punct de vedere al remunerrii. ponderea cea mai mare o deine statul. ceea ce repre int o situaie ne6ativ pentru firm. deoarece indic 6radul ridicat de presiune fiscal e9ercitat asupra firmei. $emunerarea personalului pre int o tendin de scdere. ceea ce denot creterea eficienei resurselor umane. Pe locul trei. se pre int remunerarea firmei prin autofinanae. ceea ce /nseamn o sporire a capacitii firmei de a:i autofinana de voltarea. $emunerarea proprietarilor prin dividende deine o pondere nesemnificativ /n valoarea adu6at. evideniind un deficit serios /n remunerarea resurselor proprii.
3+

$emunerarea creditorilor. pre int o pondere mic /n valoarea adu6at. ceea ce duce la apariia unor semnale ne6ative /n 6estiunea resurselor financiare.

=.+. Anali a produciei fi ice


Producia fi ic /n anali a economico G financiar are rolul de punere /n eviden a modului /n care firma /i reali ea obli6aiile contractuale. $eali area pro6ramului de fabricaie trebuie urmrit la intervale de timp mari pentru evidenierea capacitii deci ionale a mana6ementului. Punerea /n eviden a /ndeplinirii ro6ramului produciei fi ice se reali ea prin: a5 indici de /ndeplinire a pro6ramului de producie b5 coeficientul mediu de sortiment c5 coeficientul de nomenclatur Utili area indicilor individuali permite evidenierea reali rii pro6ramului /n toate sortimntele. n acest scop se utili ea coeficientul de sortiment Nsort. Determinarea coeficientului de sortiment se ba ea pe principiul necompensrii unor reali ri la unele sortimente cu depirile nre6istrate la alte sortimente. Nsort T>L1K Nsort M 1. c<nd : pro6ramul de fabricaie a fost reali at /n proporie de 1>>F la toate sortimentele : pro6ramul de fabricaie a fost real at i depit la toate sortimentele Nsort < 1. c<nd : pro6ramul de fabricaie a fost reali at i depit pe total. /ns cel puin la un sortiment nu s:a reali at nivelul prev utL : pro6ramulde fabricaie nu a fost reali at at<t pe total. c<t i pe sortimente. indiferent de proporia de reali are. Coeficientul mediu de sortiment se determin cu relaia: N sort M S min.1 P pi.> 1 S i. P pi.> unde: Smin p>G valoarea produciei. recalculat. determinat prin compararea valorii reali ate pe producie cu vloarea prev ut /n pro6ram i considerarea nivelului minim Anali a pro6ramului de fabricaie pe sortimente i 6lobal. vi ea urmtorele: s locali e e cau ele nereali rii produciei fi ice pe sectoare s evidenie e 6radul de reali are a pro6ramului produciei fi ice pe sortimente i total. Anali a produciei fi ice pe ba a coeficienului mediu pe sortiment trebuie completat cu coeficintul de nimenclatur 4Nnom5. determinat cu relaia: Nnom M 1 G n18 unde: n G numrul de po iii la care s:a reali at pro6ramul 8 G numrul total de po iii din pro6ram Modificrile produciei fi ice i a reali rii acesteia pe sortimente se reflect /n urmtorii indicatori: cifra de afaceri: 4S1 G S>5 P p> ratele de remunerare a valorii adu6ate se determin prin ponderea pe care o deine fiecare componen ca e9presie a remiunerrii diferiilor parteneri /n valoare adu6at
->

Ialoarea adu6at /n6lobea remunerarea: muncii. prin c7eltuieli cu personalul capitalului propriu. prin dividende capitalul te7nic. prin amorti are capitalul /mprumutat. prin dob<n i statului. prin inpo ite i ta9e $atele valorii adu6ate ofer informaii despre /mprirea valorii adu6ate /ntre factorii de munc i capital. Anali a factorial a valorii adu6ate permite evidenierea factorilor care au determinat modificarea acesteia i direciile /n care va trebui s se acione e /n viitor. Un model posibil de anali factorial a valorii adu6ate se poate repre enta astfel:
QCA QCA QCA QCA QCA QCA QCA

IA M Ue P 41 G C1Ue5 unde: ( G fondul total de timp de munc 4ore5 8 G numrul mediu sciptic de an6aCai " G numrul mediu de ore pe an6aCat IA M 8 P 7 P JV 41 G C1Ue5 Q IA M 81 P 71 P J7.1 P 41 G C11Ue15 G 81 P 7> P J7.> P 41 G C>1Ue>5 influena variaiei valorii e9erciiului 4 QIA5Ue M Ue1 P 41 G C>1Ue>5 G Ue> P 41 G C>1Ue>5 din care: influena variaiei numrului mediu de salariai 4 QIA58 M 81 P 7> P J7.> P 41 G C>1Ue>5 G 8> P 7> P J7.> P 41 G C>1Ue>5 influena variaiei numrului mediu de ore pe an6aCat 4 QIA57 M 81 P 71 P J7.> P 41 G C>1Ue>5 G 81 P 7> P J7.> P 41 G C>1Ue>5 influena productivitii medii orare 4 QIA5J7 M 81 P 71 P J7.1 P 41 G C>1Ue>5 G 81 P 71 P J7.> P 41 G C>1Ue>5 influena ponderii c7eltuielilor cu materiel de la teri 4 QIA5C1Ue M 81 P 71 P J7.1 P 41 G C>1Ue>5 G 81 P 7> P J7.1 P 41 G C>1Ue>5 Din anali a factorial a valorii adu6ate. re ult principalele direcii de aciune. utili area intensiv i e9ensiv a timpului de munc a personalului prin reducerea absenelor nemotivate. diminuarea concediilor medicale prin
-1

recuperarea corespun toare a forei de munc. crearea de condiii bune de munc etc.L sporirea productivitii muncii orare prin creteea calificrii forei de munc. moderni area produciei. /mbunrirea or6ani rii muncii etc.L creterea 6radului de utili are a capacitilor de producie: reducerea c7eltuielilor cu materii prime i materiale procurate de la teriL producia marf fabricat: 4Sf1 G S6>5 P p> profitul unitar: 4S1 G S>5 P 4p> G c>5 profitul total: 4Pn> G #U5 P Pn> unde: #U M S i.1 P pi.> 1 S i.> P pi.> Caracteri area modificrii structurii produciei de la o perioad la alta se urmrete prin coeficientul mediu de structur 4Nstr5 NstrTFK M 1>> : Q6i unde: Q6i G variaia ponderii unui produs sau sortiment /n total !copul anali ei produciei fi ice este de a furni a mana6ementului firmei informaii privind respectarea /n timp. spaiu i pe produse a prevederilor. identific<nd cau ele care determin neritmicitatea produciei. v <nd urmtoarele : nepunerea /n funciune la termen a capacitii de producie reali at prin investiiiL neasi6urarea cu resursele necesareL oprirea accidental a funcionrii utilaCelorL nereali area /n termen a parametrilor proiectai la noile capaciti de producie

=.1>. Anali a calitii produciei i a implicaiilor economico G financiare ale acesteia


Calitatea se poate defini ca aptitudinea unui produs sau servicii de a satisface prin totalitatea caracteristicilor te7nice. economice. sociale i de e9ploatare. /ntr:un anumit 6rad. nevoile utili atorilor \. Calitatea se formea /n procesul de concepie i de e9ecuie i se veific /n procesul de consumare a bunurilor i serviciilor. Anali a calitii produciei se poate reali a prin: coeficientul de e9ploatare utili at /n ca ul produselor 4serviciilor5 comple9e. determinat prin parcur6erea urmtorilor pai: a5 stabilirea listei caracteristicilor produsului sau serviciului b5 stabilirea ordinii de imprtan a caracteristicilor produsului sau a serviciului c5 acordarea unei note O8O fiecrei caracteristici OlO a produsului d5 determinarea coeficientului de e9ploatare cu relaia N e9p M 8l P 6l unde: Sl G ponderea importanei caracteristicii OlO
-=

coeficientul ec7ivalenei te7nice prin care caracteristicile calitative ale unui produs sau serviciu sunt reduse la una sin6ur pe clientL dinamica refu urilor din partea clienilor. indicator de anali . calculat prin ponderea produselor sau a serviciilor refu ate /n totalul produselor livrate sau prin numrul refu urilor la 1 >>> de lei livrriL dinamica c7eltuielilor cu remedierile /n termen de 6aranie. indicator calculat ca sum absolut sau ca nivel la 1 >>> lei producie marfL dinamica reclamaiilor din partea beneficiarilor. calculat prin numrul de reclamaii sau prin valoarea produselor i a serviciilor reclamate. sau prin numrul de reclamaii la 1 >>> lei v<n riL indicatori te7nico G economici Anali a calitii produsului sau a serviciilor se poate reali a prin urmtorii indicatori: coeficientul mediu de calitate calculat cu relaia N cal M S i P CA'i 1 S i unde: Si G cantitatea de produse OSO. pe clasa de calitate OiO CA'i G cifra care indic clasa de calitate Cu c<t valoarea se apropie de 1. calitatea crete. preul mediu de v<n are pi M S i P pi 1 S i Caracteri area calitii pe un produs sau serviciu divi abil pe clase de calitate. se reali ea /n dou moduri: prin ponderea produselor de calitate superioar /n totalul produciei fabricateL prin calcului coeficientului mediu de calitate. cu relaia N cal M S i P CA'i unde: Si G ponderea produsului OiO /n total CA'i G coeficientul mediu de calitate pe produsul OiO Anali a influenei factorilor asupra coeficientului mediu de calitate este urmtoarea: influena 6lobal a factorilor. /n mrimi absolute: QN cal M S i.1 P CA'i.1 G S i.> P CA'i.> influena variaiei structurii produciei 4QN cal56 M S i.1 P CA'i.> G S i.> P CA'i.> influena variaiei coeficientului mediu de calitate pe produs: 4QN cal5CA' M S i.1 P CA'i.1 G S i.1 P CA'i.> n anali a economic. un rol important /l ocup evaluarea non G calitii. a crei componente sunt urmtoarele: costuri de prevenire a non G calitiiL costuri de evaluare i control a calitiiL pierderi prin calitatea necorespun toare a activitii Cile de /mbuntire a calitii produselor i a serviciilor. trebuie s urmreasc: aprovi ionarea cu materii prime i materiale de calitate reproiectarea i moderni area produselor
-3

creterea calificrii resurselor umane etc. Anali a calitii produciei este corelat cu problema re/nnoirii produciei. Acest aspect se poate anali a cu aCutorul indicatorilor: ponderea produselor noi i reproiectarea /n totalul produciei marfL coeficientul strii de noutate a produciei 4Nnou5 calculat cu relaia: Nnou M Ufcrt1Uf total unde: Uf crt G valoarea produciei marf aferent poduselor care nu depesc valoarea critic Uf total G valoarea total a produciei marf fabricat 6radul de disponibilitate a produsului. calculat cu relaia: ?r M 1 1 1 Y (nf1(f unde: (nf G timpul de nefuncionare (f G timpul normal de fncionare Creterea calitii produciei se reflect favorabil prin preul unitar mediul pe produs sau serviciu. asupra indicatorilor economico G financiari. dup cum urmea : c7eltuieli la 1 >>> lei venituri de e9ploatare: T4Si.1 G ci.>5 1 4Si.1 G pi.>5 : 4Si.1 G ci.>5 1 4Si.1 G ci.>5K P 1 >>> valoarea produciei fabricate Si.1 P 4pi.1 G pi.>5 profitul brut Si.1 P pi.1 : Si.1 P cpi.1 eficiena utili rii capitalului propriu Si.1 P pi.1 : Si.1 P cpi.1 1 capit propriu. 1 vite a de rotaie a activelor circulante AC% 1 Si.1 P pi.1 P ( : AC% 1 Si.1 P pi.>

Capitolul 3 Anali a situaiei financiar:patrimoniale


!ituaia financiar:patrimonial a firmei repre int o anumit stare a capitalului din punct de vedere al e9istenei. a re ultatelor obinute i al componentei materiale. *actorii interesai /n cunoaterea situaiei financiar:patrimoniale a firmei sunt : Acionarii L Mana66ementul firmei L Hncile L Partenerii de afaceri L %r6anele puterii administrative locale i centrale L %r6anele Cudectoreti L !indicatele L Concurena .

3.1. Anali a structurii patrimoniale


Anali a structurii patrimoniale a firmei vi ea urmtoarele aspecte :
--

15 Anali a ratelor de structur ale activului =5 Anali a ratelor de structur ale pasivului

3.1.1 Anali a ratelor de structur ale activului


&9ist numeroi indici pentru anali a structurii activului i pasivului bilanului. !unt recomandate : $ata activelor imobili ate L $ata imobili rilor corporale L $ata imobili rilor financiare L $ata activelor circulante L $ata stocurilor . 1. $ata activelor imobili ate 4 rA# 5 se calculea ca raport /ntre activele imobili ate din activul bilanului i activul total r A# M A# 1 Atotal 9 1>> unde A# M activele imobili ate totale Atotal M activul bilanier total $ata activelor imobili ate msoar 6radul de investire a capitalului /n cadrul firmei anali ate. =. $ata imobili rilor corporale 4 r #C 5 se calculea prin raportarea imobili rilor corporale la activul total r #C M Aic 1 A total 9 1>> unde Aic M imobili ri corporale $ata imobili rilor corporale depinde de natura activitii desfurate de firm . 3. $ata imobili rilor financiare 4 r #* 5 r #* M A if 1 A total 9 1>> !e calculea ca raport /ntre imobili rile financiare i activul total L e9prim intensitatea relaiilor financiare pe care firma le are cu alte or6ani aii /n special a le6turilor de finanare e9tern. -. $ata activelor imobili ate 4 r AC 5 se calculea prin raportarea activelor circulante la activul total r AC M Ac 1 A total 9 1>> 'e6tura /ntre rata activelor imobili ate i rata activelor circulante este dat de relaia r A# Y r AC M 1>> F n practic se mai utili ea i rate de structur derivate : $ata stocurilor L $ata disponibilitilor i plasamentelor L $ata creanelor comerciale L 0. $ata stocurilor 4 r ! 5 r ! M !toc 1 A total 9 1>> 8ivelul stocurilor trebuie corelat cu activitatea desfurat. a./. o situaie normal impune e9istena corelaiei /ntre indicele cifrei de afaceri i indicele modificrii nivelului stocului conform relaiei # CA W # !

-0

Creterea stocului este Custificat de scderea nivelului produciei . !tocurile sunt constituite din produse finite. materii prime. producie neterminat care se anali ea pe ba a ratelor specifice. prin raportarea lor la activele circulante : r ! M ! pr. finite 1 A c 9 1>> r ! M ! mat. Prime 1 Ac 9 1>> r ! M ! pr. 8eterm. 1 Ac 9 1>> ,. $ata disponibilitilor i plasamantelor 4 r DP 5 se calculea prin raportarea disponibilitilor 4 D!P 5 i a plasamentelor 4 P'A!5 la activul total. conform relaiei : r DP M 4D!P Y P'A!5 1 A total 9 1>> 2. $ata creanelor comerciale 4 r C%M 5 este dat de raportul creanelor comerciale i activul total r C%M M Creane 1 A total 9 1>> Mrimea ratei creanelor comerciale este influenat de relaiile firmei cu beneficiarii produselor sau serviciilor oferite. #ndicatorul /nre6istrea cote mici pentru comerul cu amnuntul unde clienii /i ac7it pe loc produsele sau serviciile de care au beneficiat. Anali a structurii bilantului se reali ea i pe ba a altor rate derivate : - rata de rotaie a activelor corporale 4 r #C 5 calculat /n numr de rotaii ca raport /ntre un flu9 i soldul unui activ circulant r #C M CA 1 Aic - rata de u ur a activelor corporale 4 r UE#C 5 r UE#C M A m 1 Aic 9 1>> - rata de moderni are a activelor corporale 4 r M#C 5 r M#C M #8I. 1 Aic 9 1>> - rata de rotaie a activelor circulante se calculea /n diferite moduri. ca raport /ntre un flu9 i un activ circulant sau invers. principalii indicatori fiind : - rata de rotaie a produselor finite 4 r $P* 5 r $P* M ! pf. 1 Cost pf. 9 3,> : rata de rotaie a stocurilor de marf 4 r $!M 5 r $!M M !m 1 Cost marf 9 3,> : rata de rotaie a stocurilor de materii prime 4 r rsmp 5 calculat /n numr de ile 4 durata unei rotaii5 r rsmp M !mp 1 Cost mp 9 3,> : rata de rotaie a creanelor comerciale 4 r rCr 5 r rCr M Clieni 1 CA 9 3,> : rata de rotaie a activelor totale 4 r rA( 5 r rA( M CA 1 A total 4 numr rotaii 5 unde : ! pf. M stocul mediu de produse finite ! m M stocul mediu de mrfuri !mp M stocul mediu de materii prime Cost pf. M producia v<ndut /n cost complet Cost m M costul de ac7i iie al mrfurilor v<ndute Cost mp. M costul mediu de materii prime CA M cifra de afaceri

-,

'a !.C. "#D$%&'&C($#CA !.A. se cunosc urmtoarele date le6ate de evoluia /n dinamic a ratei activelor permanente :

?radul de imobili are a activului total (abel nr.3.1.1.1 Nr. crt 1 = 3 0 , 2 S+eci)ica.ie #mobili ri Activ total $ata activelor imobili ate Ialoare ma9. acceptabil #ndicele de cretere a Ain #ndicele de cretare a At #ndicele de cretere a CA U.M. Mil. lei Mil. lei F F : : : 333 2@,=> 1-@=>, 03.>0 ,>.>> 1.>> 1.>> 1.>> #!!! ++@1@ ==2-=@ -3.>1 ,>.>> 1.=1.03 1.00

$educerea 6enerali at pe parcursul perioadei anali ate se datorea creterii /ntr:un ritm mai rapid a activelor circulante fa de creterea imobili rilor nete ceea ce are un efect po itiv asupra lic7iditii firmei. $ata imobili rilor financiare Nr.crt. 1 = 3 S+eci)ica.ie #mobli ri financiare Active imobili ate nete $ata imobili rilor nete UM Mil. lei Mil. lei F (abelul nr.3.1.1.= 333 #!!! 100, 1=,2@,=> +2@1@ 1.+@ 1.=+

Ialoarea ratei /n ultimul an de anali este nesemnificativ dar /n conformitate cu specificul firmei. Pentru e9emplificarea structurii activelor curente. pe anii 1+++: =>>> se pre int urmtoarele date : $ata activelor circulante Nr. crt 1 = 3 0 , S+eci)ica.ie Active circulante Activ total $ata activelor circulante Ialoarea minim acceptabil #ndicele de cretere a Ac #ndicele de cretere a At
-2

UM Mil. lei Mil. lei F : : :

(abelul nr.3.1.1.3 333 #!!! ,+0@, 1-@=>, -,.+0 ->.> 1.>> 1.>> 1=+,>@ ==2-=@ 0,.+@ ->.>> 1.03 1.03

#ndicele de cretere a CA

1.>>

1.00

Ialoarea indicatorului poate fi considerat normal i a crescut cu 1> F fa de perioada precedent. av<nd drept consecin creterea 6radului de lic7iditate a activului total. $ata stocurilor (abelul nr. 3.1.1.Nr. crt 1 = 3 0 , 2 S+eci)ica.ie !tocuri Active circulante $ata stocurilor Ialoarea ma9im admisibil #ndicele de cretere a stocurilor #ndicele de cretere a activelor circulante #ndicele de cretere a CA UM Mil. lei Mil. lei F F : : : 333 -32>, ,+0@, ,=.@> 0>.>> 1.>> 1.>> 1.>> #!!! @-,3, 1=+,>@ ,0.3> 0>.>> 1.+1.03 1.00

n ultimul an valoarea indicatorului a crescut cu =.0>F fa de perioada de ba . confirm<nd creterea mai rapid ca ritm a stocurilor fa de activele circulante depind ma9imul admisibil. fiind corelat cu o reducere a vite ei de rotaie a stocurilor care prelun6ete durata medie de transformare a lor /n lic7iditi av<nd drept consecina reducerea 6radului 6eneral de lic7iditate a activelor circulante. Pe perioada anali at. valorile /nre6istrate ale indicatorului se incadrea peste limitele normale dar lu<nd in considerare i specificul activitii i durata procesului te7nolo6ic. situaia poate fi considerat acceptabil c<nd ritmul cifrei de afaceri depete ritmul de cretere a stocurilor.

$ata creanelor (abelul nr. 3.1.1.0 Nr. crt 1 = 3 Nr. crt S+eci)ica.ie Creane Active circulante $ata creanelor S+eci)ica.ie #ndicele de cretere
-@

UM Mil. lei Mil. lei F UM a :

333 =3-,,+0@, 3333 1.>>

#!!! -=,@@ 1=+,>@ 33 #!!! 1.@=

0 ,

creanelor #ndicele de cretere a activelor : circulante #ndicele de cretere a CA :

1.>> 1.>>

1.03 1.00

Ponderea creanelor era de 33F mai redus cu un procent fa de anul precedent. fapt datorat creterii mai rapide. ca ritm. a stocurilor ceea ce /nseamn reducerea 6radului 6eneral de lic7iditate a activelor circulante. Ca i principiu. rata creanelor din e9ploatare trebuie s dein ponderea maCoritar i s pre inte o tendin de cretere cu condiia reali rii unei vite e de rotaie superioare. $ata creanelor (abelul nr.3.1.1., Nr. crt 1 = 3 0 , 2 @ S+eci)ica.ie Creane totale : din e9ploatare : alte creane $ata creanelor din e9ploatare $ata altor creane #ndicele de cretere a Cr #ndicele de cretere a altor Cr #ndicele de cretere a CA UM Mil. lei Mil. lei Mil. lei F : : : : 333 =3-,13,@@ +22, 0@ -= 1.>> 1.>> 1.>> #!!! -=,@@ 30=>> 2-@@ @= 1@ 1.@= =.02 1.00

Dei este normal ca /n total creane valoarea ma9im s fie deinut de cele din e9ploatare. creterea considerabil din ultimul an de anali a fost corelat cu o cretere a duratei medii de /ncasare a creanelor aferente e9ploatrii pe seama veniturilor din e9ploatare. (otui. /n ultimul an nu s:a atins nivelul minim considerat normal de cel puin @0F. 'a nivelul unei /ntreprinderi nivelul minim acceptat al disponibilitiloe este de 0F /n total active circulante. iar cel ma9im de =0F /n total active circulante. 8ivelul optim este de 1>F din total active.

$ata disponibilitilor Nr. crt 1 = 3 0 S+eci)ica.ie Disponibiliti Active circulante $ata disponibilitilor Ialoarea minim acceptabil Ialoarea ma9im disponibil
-+

UM Mil. lei Mil. lei F F F

(abelul nr.3.1.1.2 333 #!!! =-1, ==@, ,+0@, 1=+,>@@ 3.-2 1.2, 0.>> 0.>> =0.>> =0.>>

Ponderea lic7iditilor se reduce /n ultimul an. aCun6<nd s dein sub =F din total active circulante. sub valoarea minim admisibil. adic reduc<nd lic7iditatea activelor circulante. !tructura disponibilitilor (abelul nr. 3.1.1.@ Nr. crt 1 = 3 0 , 2 S+eci)ica.ie Disponibiliti : din cas i conturi bancare : titluri plasament : alte valori lic7ide $ata disponibilitilor lic7ide $ata titlurilor de plasament $ata altor valori lic7ide UM Mil. lei Mil. lei Mil. lei Mil. lei F F F 333 =-1, =3+@ > 1@ 1.+@ > 1.>> #!!! ==@, =3+@ > -@ 1.+, > =.>>

Ponderea maCoritar o au disponibilitile bneti /n casierie i conturile bancare ceea ce reflect o situaie normal. av<nd /n vedere minimul acceptabil recomandat de 0>F. Din punct de vedere al ratelor de structur ale activului putem tra6e conclu ia c firma se afl /ntr:o situaie mediocr datorit 6radului redus de lic7iditi.

3.1.= $atele de structur ale pasivului


Anali a ratelor de structur ale pasivului se poate reali a cu aCutorul urmtoarelor rate pariale : 1. $ata stabilitii fianciare r !* se determin /n mai multe moduri : - o posibilitate este de a o calcula ca raport /ntre capitalul permanent i pasivul bilanier total r !* M Cap. perm. 1 P total 9 1>> L /n acest ca rata stabilitii financiare trebuie s fie mai mare de 0>F. - o alt posibilitate este de a o calcula ca raport /ntre D(! i pasivul total r !* M D(! 1 P total 9 1>> !tabilitatea financiar (abelul nr.3.1.=.1 Nr. crt S+eci)ica.ie UM 333 #!!! 1 Capital permanent Mil. lei 11>-=1,-21@ = #ndicele de Cap. perm. : 1.>> 1.01 3 Pasiv total Mil. lei 1-@=>, ==2-=@ #ndicele de cretere a : 1.>> 1.-@ pasivului 0 $ata stabilitii financiare F 2-.0> 2=.-> , Ialoare minim acceptabi F 0>.>> 0>.>>

0>

*irma dispune de un 6rad ridicat de autonomie financiar cu mult peste valoarea minim acceptabil. n anul =>>> firma /i finanea peste 2=F din activitate. din capitaluri permanente. beneficiind de o bun stabilitate financiar. ?radul de finanare curent (abelul nr.3.1.=.= UM 333 #!!! Mil. lei Mil. lei F F 322@= 1-@=>, =0.0> 0>.>> ,=21> ==2-=@ =2.0, 0>.>>

Nr. crt 1 = 3 -

S+eci)ica.ie

D(! Pasiv total ?rad de finanare curent Ialoarea ma9im acceptabil

%e parcursul perioadei analizate gradul de finanare al activitii din resurse curente a fost redus dar s&a manifestat i o tendin de cretere a indicatorului. n anul '((( firma i finaneaz activitatea intr&o proporie de '),*+, din surse ciclice. -endina de cretere reflect gradul general de e.igibilitate al pasivului. !tructura finanrii curente (abelul nr.3.1.=.3 S+eci)ica.ie UM 333 #!!! D(! Mil. lei 322@= ,=21> : din e9ploatare Mil. lei =0-@= -+>1= : financiare Mil. lei 1++, -2,, : alte datorii Mil. lei 1>3>@+3= $ata datoriilor din e9ploatare F ,2 2@.3 $ata datoriilor fin. Pe (! F 0 @ $ata altor datorii pe (! F =2 1$otaia datoriilor curente Eile 3> 3$otaia datoriilor din e9pl. ile =1 =@

Nr. crt 1 = 3 0 , 2 @ +

Ponderea maCoritar /n structura finanrii curente o dein datoriile curente le6ate de activitatea de e9ploatare. n anul =>>> aceste datorii dein peste 2@F din datoriile curente. cu 11.3F maimult dec<t /n anul de ba . datorit rela9rii termenelor de plat din e9ploatare mai mare. dec<t rela9area duratei medii de plat a datoriilor curente. Datoriile financiare pe termen scurt dein @F din total. av<nd o tendin de cretere pe ultimii doi ani . !ituaia finanrii curente indic un de ec7ilibru financiar pe termen scurt. =. $ata autonomiei financiare se determin pe ba a a doi indicatori : rata autonomiei financiare 6lobale rata autonomiei financiare la termen $ata autonomiei financiare 6lobale r A*? se determin ca raport /ntre capitalul propriu i pasivul total r A*? M Cap. propriu 1 P total 9 1>>
01

$ata autonomiei financiare la termen r A*( permite aprecieri mai e9acte asupra surselor la dispo iia fimei prin raportarea capitalului propriu la capitalul permanent. r A*( M Cap. propriu 1 Cap. perm 9 1>> Autonomia financiar a firmei se reali ea /n condiiile /n care rata autonomiei financiare la termen este mai mare de 0>F. $ata autonomiei financiare la termen se poate calcula i prin raportarea capitalului propriu la capitalul /mprumutat. r A*( M Cap. propriu 1 Cap. /mprumutat 9 1>> n acest ca . este necesar ca rata autonomiei financiare la termen s fie mai mare de 1>>F . condiie necesar pentru acoperirea obli6aiilor financiare din capitalul propriu i asi6urarea independenei financiare a fimei anali ate. Autonomia financiar 6lobal (abelul nr. 3.1.=.Nr. crt S+eci)ica.ie UM 333 #!!! 1 Capital propriu Mil. lei +22>1--=3@ = #ndicele de cretere a C p : 1.>> 1.-@ 3 Pasiv total Mil. lei 1-@=>, ==2-=@ #ndicele de cretere a pasivului : 1.>> 1.-@ 0 Autonomia financiar 6lobal F ,0.+ ,3.-> , Ialoarea minim acceptabil F 33.>> 33.>> n anul =>>> firma /i finanea activitatea /n proporie de ,3.-> F din resurse proprii. Acest fapt s:a datorat creterii rapide ca ritm. a resuselor /mprumutate i atrase fa de cele proprii. #ndicele autonomiei financiare 6lobale (abelul nr.3.1.=.0 Nr. crt S+eci)ica.ie UM 333 #!!! 1 Capital propriu Mil. lei +22>1--=3@ = #ndicele de cretere a Cp : 1.>> 1.-@ 3 Datorii totale Mil. lei 0>0>= @31+> #ndicele de cretere a D( : 1.>> 1.,0 0 #ndicele auton. ?lobale F 1+3 123 , Ialoarea minim acceptabi F 00.>> 00.>> n ultimul an anali at firma putea s:i acopere datoriile totale pe seama capitalurilor proprii. Capitalurile proprii au fost cu 23 F mai mari dec<t cele atrase i /mprumutate datorit creterii capitalurilor proprii i creterii datoriilor totale . Autonomia financiar la termen Nr. crt 1 = 3 0 S+eci)ica.ie Capital propriu #ndicele de cretere a Cp Capital permanent #ndicele de cretere a C perm. Autonomia financiar la termen
0=

UM Mil. lei : Mil. lei : F

(abelul nr.3.1.=., 333 #!!! +22>1--=3@ 1.>> 1.-@ 11>-=2 1,-21@ 1.>> 1.01 1>>.>> @2.0@

Ialoarea minim acceptabil

0>.>>

0>.>>

ntre anii 1+++:=>>> firma se /ncadra /ntr:un 6rad ridicat de autonomie financiar. Capitalurile permanente ale firmei sunt constituite /ntr:o proporie de apro9imativ @@F din capitaluri proprii. Din acest punct de vedere firma se afl /ntr:o situaie leCer av<nd /n vedere valoarea minim admisibil a indicatorului. #ndicele autonomiei financiare la termen (abelul nr.3.1.=.2 S+eci)icatie UM 333 #!!! Capital propriu Mil. lei +22>1--=3@ #ndicele de cretere a Cp : 1.>> 1.-@ D(M' Mil. lei 1=2=> =>-@> #ndicele de cretere a D(M' : 1.>> 1.,> #ndicele autonomiei la termen F >.>> 2>-.=+ Ialoarea minim acceptabil F 1>>.>> 1>>.>>

Nr. crt 1 = 3 0 ,

Pe /ntrea6a perioad firma se /ncadrea /ntr:un 6rad ridicat de autonomie financiar. Capitalurile proprii acopereau de peste , ori valoarea datoriilor pe termen mediu i lun6. Acest fapt s:a datorat creterii capitalurilor proprii i 6radudui de /ndatorare la termen. Creterea 6radului de /ndatorare poate fi considerat o situaie normal pentru sporirea surselor de finanare a activitii. n anul =>>> firma a beneficiat de efectul de levier al /ndatorarii. 3. $ata de /ndatorare 6lobal r ? se determin ca pondere a datoriilor firmei /n pasivul total. r ? M Dat. tot. 1 P t 9 1>> (otalul datoriilor se constituie din /nsumarea /mprumuturilor pe o perioad mai mare de un an. cumulate cu datoriile pe termen scurt mai mici de un an. % activitate financiar eficient se reali ea /n condiia /n care totalul obli6aiilor fimei este mai mic dec<t pasivul total adic rata de indatorare 6lobal X 1>>F.

ndatorarea 6lobal Nr. crt. 1 = 3 0 , S+eci)ica.ie Datorii totale #ndicele de cretere a Dt #ndicele de cretere a pasivului $ata /ndatorrii 6lobale (otal pasiv Ialoarea ma9im admisibil UM Mil.lei : : F Mil. lei F (abelul nr. 3.1.=.@ 333 #!!! 0>0>= @31+> 1.>> 1.,1.>> 1.-@ 3-.>@ 1-@=>, ,,.>> 3,.0@ ==2-=@ ,,.>>

03

Din punct de vedere al /ndatorrii 6lobale firma s:a aflt /ntr:o situaie favorabil. n ultimul an de anali firma a utili at resurse /mprumutate i atrase /ntr:o proporie de peste 3,F. #ndicele /ndatorrii 6lobale Nr. crt. 1 = 3 0 , S+eci)ica.ie Datorii totale #ndicele de cretere a Dt Capital propriu #ndicele de cretere a Cp #ndicele /ndatorrii 6lobale Ialoarea ma9im admisibil UM Mil. lei : Mil. lei : F F (abelul nr.3.1.=.+ 333 #!!! 0>0>= 1.>> 11>-=1.>> -0.23 =>>.>> @31+> 1.,0 1,-21@ 1.-@ 0>.0 =>>.>>

Din acest punct de vedere firma s:a aflat /n si6uran pe anii 1+++ G =>>>. situ<ndu.se sub valoarea ma9im admisibil a indicatorului dar totui manifest<nd un ritm permanent de cretere. datorit creterii mai rapide ca ritm a datoriilor totale fa de capitalurile proprii. Capitalurile proprii. /n anul =>>>. au fost de dou ori mai marid dec<t datoriile totale. Ialoarea indicatorului a crescut cu peste -F fa de anul precedent datorit creterii datoriilor totale sau a celor pe termen scurt pe seama : creterii /ndatorrii pe termen mediu i lun6 creterii datoriilor din e9ploatare creterii altor datorii i a celor financiare datorit de ec7ilibrului financiar Din punct de vedere economic. creterea /ndatorrii 6lobale a avut dou efecte: po itiv. datorat efectului de levier al /mprumuturilor ne6ativ. 6enerat de celelalte datorii pe termen scurt. -. $ata de /ndatorare la termen r ( calculat ca pondere a capitalului /mprumutat /n capitalul permanent sau /n capitalul propriu r ( 1 M Cap. /mprum. 1 Cap. perm 9 1>> r ( = M Cap. /mprum. 1 Cap. propriu 9 1>> Condiia e9istenei unui mana6ement financiar eficace impune necesitatea reali rii condiiilor : r ( 1 X 0>F i r ( = X 1>>F 'a fel ca /n ca ul activului bilanier i pentru pasiv pot fi construite rate derivate cum sunt : $ata de rotaie a capitalurilor proprii /n ile pe o rotaie calculat ca raport /ntre capitalul propriu i cifra de afaceri. $ata de rotaie a datoriilor comerciale /n ile pe rotaie. determinat ca raport /ntre furni or i consumurile provenind de la teri. ndatorarea la termen Nr. crt. 1 S+eci)ica.ie D(M'
0-

(abelul. nr.3.1.=.1> UM 333 #!!! Mil.lei 1=2=> =>-@>

= 3 0 ,

#ndicele de cretere a D(M' Capital permanent #ndicele de cretere a Cp $ata /ndatorrii la termen Ialoarea ma9im admisibil

: Mil.lei : F F

1.>> 11>-=1.>> >.>> 0>.>>F

1.,1 1,-2>@ 1.01 1=.-3 0>.>>

Pe /ntrea6a perioad anali at firma a beneficiat de un 6rad redus de indatorare la termen. afl<ndu: se cu mult sub limita ma9im admisibil pentru indicator. n anul =>>> 1=F din resursele permanente ale firmei proveneau din datorii pe termen mediu i lun6. #ndicele /ndatorrii la termen Nr. crt. 1 = 3 0 , S+eci)ica.ie D(M' #ndicele de cretere a D(M' Capital propriu #ndicele /ndatorrii la termen #ndicele de cretere a Cp Ialoarea ma9im admisibila UM Mil .lei : Mil .lei F : F (abelul nr.3.1.=.11 333 #!!! 1=2=> =>-@> 1.>> 1.,1 +22>1--=3@ >.>> 1-.=> 1.>> 1.-@ 1>>.>> 1>>.>>

Pe /ntrea6a perioad anali at firma a beneficiat de un 6rad redus de /ndatorare la termen /ncadr<ndu:se cu mult sub valoarea ma9im admisibil a indicatorului. mprumuturile pe termen mediu i lun6 ale firmei repre entau peste 1-F din valoarea capitalurilor proprii. Creterea 6radului de /ndatorare poate fi considerat o situaie normal pentru sporirea surselor de finanare a activitii. *irma se afl /ntr:o situaie leCer av<nd /n vedere valoarea minim admisibil a indicatorului i in<nd cont de faptul c a beneficiat de efectul de levier al /ndatorrii la termen. Din punct de vedere a ratelor de structur a pasivului. firma se afl /ntr:o situaie favorabil caracteri at printr:un 6rad ridicat de autonomie financiar. 6rad redus de /ndatorare i o si6uran ridicat. (endinele care se manifest scot /n eviden o depreciere lent dar permanent a situaiei mai ales datorit creterii 6radului 6lobal de /ndatorare.

3.=. Anali a fondului de rulment i a necesarului de fond de rulment 3.=.1.Anali a fondului de rulment
*ondul de rulment net 4*$85 se calculea ca diferen /ntre capitalul permanent 4CP5 i activele imobili ate .sau ca diferen dintre activele circulante 4AC5i datoriile pe termen scurt4D(!5. *$8 M CP G A# M AC GD(! *ondul de rulment se modific datorit posturilor de activ i de pasiv din bilan. Creterea fondului de rulment net se poate reali a prin cresterea resurselor
00

stabile i scaderea utili rilor stabile.$esursele stabile sunt formate din capitalul propriu la care se adau6re ultatul e9erciiului. re ervele de capital. resursele /mprumutate stabile.alte fonduri proprii.sc /ndu:se dividentele . Creterea capitalului permanent se reali ea prin : !porirea re ultatului e9erciiului i a re ervelor de capital L Creterea capitalului propriu L Creterea provi ioanelor L Cresterea datoriilor financiare.etc L $educerea fondului de rulment se datorea /nre6istrrii de pierderi distribuirii dividentelor . creterii activelor imobili ate . etc. Anali a fondului de rulment net se reali e /n 6eneral prin metoda ratelor cu aCutorul indicatorilor : $ata fondului de rulment net 4$fr5 se calculea prin raportul dintre fondul de rulment i cifra de afaceri i se e9prima /n ile pe an.indic/nd marCa de securitate a firmei .Ialoarea duratei de rotatie a fondului de rulment net /n condiii de ec7ilibru financiar trebuie sa fie /ntre 3> i +> de ile $ft M *$8 1 Ca 9 3,> $ata finanrii activelor circulante din fondul de rulment 4$fac5 se calculea prin raportul /ntre fondul de rulment net i activele circulante . $fac M *$8 1 AC 9 1>> $ata de acoperire anecesarului de fond de rulment 4$f8*$5.dinfondul de rulment .se calculea ca raport /ntre fondul de rulment net i necesarul de rulment. $f8*$ M *$8 1 8*$ 9 1>> $ata de acoperire a necesarului a necesarului de fond de rulment asi6ur o ima6ine a derulrii ciclului de e9ploatare . *ondul de rulment net Nr.crt S+eci)ica.ie 1 = 3 0 , 2 @ + 1> Capital permanent #ndicele de cretere a Cap.perm. Activele imobili ate nete #ndicele de cretere a Ain *ond de rulment net Ponderea *$8 /n Cap. perm. *inanarea Ac /n *$ #ndicele de cretere cu ba /n lan Iariaia indicatorului $itmul mediu de cretere
0,

UM Mil. lei F Mil. lei F Mil. lei F F F F F

(abelul nr.3.=.1.1 333 #!!! 11>-=1>>F 2@,=> 1>>F 31@>=+F -,F 1>>F >F : 1,-21@ 1-+F +2@1@ 1=-F ,,+>> -1F 0=F =1>F 11>F @2F

ntre anii 1+++:=>>> se /re6istrea valori po itive ale fondului de rulment ceea ce /nseamn c sursele permanente reuesc s finane e alocrile permanente. rm<n<nd i un surplus pentru finanarea nevoilor cicilice. *ondul de rulment era capabil s finane e 0=F din activele circulante cu ,F mai mult fa de anul 1+++. *irma a reuit s:i acopere nevoile permanente pe seama surselor permanente. .

3.=.=. Anali a necesarului de fond de rulment


!e calculea ca diferen /ntre nevoile i resursele de e9ploatare i cele din afara e9ploatrii 48*$5 conform relaiei : 8*$M 8*$ e9 Y 8* a e9 unde 8*$ e9 M necesarul de fond de rulment de e9ploatare 8*$ a e9 M necesarul de fond de rulment /n afara e9ploatrii 8ecesarul de fond de rulment are. aadar. dou componente : necesarul de fond de rulment de e9ploatare i necesarul de fond de rulment /n afara e9ploatrii. 8ecesarul de fond de rulment se deternin pe ba a bilanului financiar. cu relaia 8*$ M 4Ac G Db5 G 4D(! G CH(!5 unde Ac M active circulante Db M disponibiliti bneti D(! M datorii pe termen scurt CH(! M credite bancare pe termen scurt Mrimea necesarului de fond de rulment depinde de mrimea stocurilor. strctura e9ploatrii. durata de rotaie a activelor i pasivelor. or6ani area 6estiunii firmei. Anali a necesarului de fond de rulment se reali ea /n 6eneral prin metoda ratelor. Cele mai des utili ate sunt urmtoarele : $ata necesarului de fond de rulment $ 8*$ se calculea ca raport /ntre necesarul de fond de rulment i cifra de afaceri i se e9prim /n ile pe an $ 8*$ M 8*$ 1 CA 9 3,> $aportul u ual dintre necesarul de fond de rulment i cifra de afaceri se situea /n 6eneral /ntre 1>F G 10 F. !cderea ratei necesarului de fond de rulment este benefic pentru firm i semnific o /mbuntire a tre oreriei. $ata de acoperire a necesarului de fond de rulment r fnfr. $ fnfr M *$8 1 8*$ 9 1>> $ata de finanare a necesarului de fond de rulment prin tre orerie r (. este raportul dintre tre orerie i necesarul de fond de rulment. r ( M ( 1 8*$ 9 1>> Corelarea dintre fondul de rulment. necesarul de fond de rulment i tre orerie creea premisa unui ec7ilibru financiar i diminuarea riscului de faliment. 8ecesarul de fond de rulment Nr. crt. 1 = 3 S+eci)ica.ie !tocuri Creane Active curente
02

UM Mil.lei Mil.lei Mil.lei

(abelul nr. 3.=.=.1 333 #!!! -=2>, =3-,,212> @-,3, -=,@@ 1=23==

0 , 2 @ +

Pasive curente 8*$ #ndicele de cretere cu ba a /n lan Iariaia indicatorului $itm mediu de cretere $ata nevoilor curente

Mil.lei Mil.lei F F F F

3-2@, 313@1>>F >F : -2F

0,+-,+32@ ==1F 1=1F @0.->F 0-F

8evoia de fond rulment a /nre6istrat valori po itive i o tendin cresctoare pe intrea6a perioad anali at. Acest lucru s:a datorat creterii /ntr:un ritm rapid a activelor ciclice dec<t a surselor ciclice. $ata nevoilor curente a fost /n ultimul an de 0-F. cresc<nd cu 2F fa de anul de ba . Acest lucru indic un de ec7ilibru /n finanarea curent a activitii. (re oreria net 8r.crt. 1 = 3 !pecificatie *$8 8*$ (8 U.M. Mil.lei Mil.lei Mil.lei (abelul nr. 3.=.=.= 1+++ =>>> 31@>,2+>> 313@,+32@ =1> :=-@>

n anul =>>> s:a /nre6istrat un deficit de tre orerie de G=-@> miliarde lei.Acest deficit ar trebui s fie acoperit din credite de tre orerie .De ec7ilibru a fost 6enerat mai ales de /ncetinirea duratei mediide rotaie a stocurilor.

3.3. Anali a lic7iditii i a solvabilitii 3.3.1. Anali a lic7iditii


Anali a lic7iditii firmei urmrete capacitatea acesteia de a:i ac7ita obli6aiile curente din resursele curente. 1. Anali a lic7iditii curente 'ic7iditatea curent 4'c5 arat msura /n care datoriile curente pot fi acoperite pe seama activelor curente. 'c M Ac 1 Pc Ialorile de referin ale indicatorului sunt : - valoarea minim acceptabil a indicatorului este 1.>> L - valoarea ma9im acceptabil este de =.>> . peste acest nivel firma nu utili ea corespun tor activele curente. 'ic7iditatea curent (abelul nr.3.3.1.1 Nr. crt 1 = 3 S+eci)ica.ie Active circulante D(! 'ic7iditatea curent
0@

UM Mil. lei Mil. lei :

333 ,0=,3->1> 1.+=

#!!! ++0+, 0>=-, 1.+@

0 , 2

#ndicele de cretere Iariaia indicatorului Ialoarea minim acceptabil Ialoarea ma9im acceptabil

F F : :

1>>F >F 1.>> =.>>

1>3F 3F 1.>> =.>>

n anul =>>> valoarea indicatorului a sporit cu 3F fa de anul precedent datorit creterii mai rapide. ca ritm. a activelor curente fa de pasivele curente. *irma a fost capabil s:i acopere pasivele curente pe seama activelor curente. n conclu ie. firma este bine asi6urat /mpotriva incapacitii de plat pe termen scurt. =. Anali a lic7iditii rapide 'ic7iditatea rapid 4'r5 e9prim capacitatea firmei de a:i onora datoriile pe termen scurt din creane i disponibiliti bneti. 'ic7iditatea rapid e9clude stocurile din miCloacele curente de plat. acestea constituind elementul cel mai lent sub aspectul 6radului de lic7iditate al activelor circulante. 'r M 4Ac G !t5 1 Pc M 4Creane Y Disponibiliti5 1 Pc Ialoarile de referin ale indicatorului sunt : - Ialoarea minim acceptabil a acestui indicator este de >.,0 L sub acest nivel firma se afl /n pericol de incapacitate de plat L - Ialoarea ma9im acceptabil este de 1.>> L peste acest nivel se consider c firma nu utili ea corespun tor activele curente. 'ic7iditatea rapid Nr. crt 1 = 3 0 , 2 @ S+eci)ica.ie Active circulante. fr stocuri D(! 'ic7iditatea rapid #ndicele de cretere Iariaia indicatorului $itmul mediu de cretere Ialoarea minim acceptabil Ialoarea ma9im acceptabil UM Mill.lei Mil. lei : F F F : : (abelul nr.3.3.1.= 333 #!!! =@32@ 30-=, 3->1> 0>=-, >.@3 >.21 1>>F @-F >F :1,F : 1=F >.,0 >.,0 1.>> 1.>>

n ultimul an lic7iditatea rapid se /ncadrea /n limitele normale. dei fa de anul precedent s:a redus cu aproape 1,F datorit creterii mai rapide a pasivelor curente fa de creane i disponibiliti. Din acest punct de vedere firma este de asemenea bine asi6urat /mpotriva incapacitii de plat pe termen scurt. 3. Anali a lic7iditii imediate 'ic7iditatea imediat 4'i5 aprecia msura /n care datoriile e9i6ibile pot fi acoperite pe seama disponibilitilor bneti. Pune /n coresponden elementele cele mai lic7ide ale activului cu datoriile pe termen scurt. 'i M 4Disponibiliti Y Plasamente5 1 Pc Ialorile de referin ale indicatorului sunt : - valoarea minim acceptabil a acestui indicator este de >. 30 L - valoarea ma9im acceptabil este de >.,0.
0+

'ic7iditatea imediat Nr. crt 1 = 3 0 , 2 S+eci)ica.ie Disponibiliti i plasamente D(! 'ic7iditatea imediat #ndicele de cretere Iariaia indicatorului Ialoarea minim acceptabil Ialoarea ma9im acceptabil (abelul nr.3.3.1.3 UM 333 #!!! Mil. lei -30= =30> Mil. lei 3->1> 0>=-, : >.13 >.>0 F 1>>F 3,F F >F :,3F : >.30 >.30 : >.,0 >.,0

n anul =>>> lic7iditatea imediat nu se /ncadrea /n limitele normale iar fa de anul precedent s:a redus considerabil datorit creterii. ca ritm. a pasivelor curente e9i6ibile fa de disponibilitile bneti. Pe /ntrea6a perioad anali at nivelul indicatorului nu era asi6uratoriu. ceea ce /nseamn c firma era incapabil s:i acopere pasivele curente din disponibiliti curente i plasamente. Cu e9cepia lic7iditii curente. restul indicatorilor pre int o tendin de depreciere /ntre anii 1+++ G =>>>.

3.3.=. Anali a solvabilitii


Anali a solvabilitii urmrete capacitatea firmei de a:i ac7ita obli6aiile totale din resursele totale. Pe ba a acestui indicator se evaluea riscul incapacitii totale de plat pe termen lun6. 1. Anali a solvabilitii 6enerale #ndicele 6eneral de solvabilitate 4#6s5 arat msura /n care activele totale ale firmei pot acoperi datoriile totale ale firmei. #6s M At 1 Dt 8ivelul minim acceptabil este 1.,, L sub acest nivel firma se afl /n incapacitate de plat. 8ivelul optim este 3.>>. $aportul de solvabilitate 6eneral 4$s65 arat ponderea activului contabil net /n total activ. $6s M A8C 1 At 8ivelul minim acceptabil este 30F dar normal ar fi cel puin 0>F.

Nr. crt 1 = 3 0 ,

#ndicele 6eneral de solvabilitate (abelul nr. 3.3.=.1 S+eci)ica.ie UM 333 #!!! Activ total Mil.lei 1-@=>, ==2-=@ Datorii totale4Dt5 Mil. lei 0>0>= @31+> Activul net contabil Mil. lei +2,>1--=3@ #ndicele 6eneral de solvabilitate : =.+3 =.23 #ndicele de cretere F 1>>F +3F Iariaia indicatorului F >F :2F
,>

2 @ +

Ialoarea minim acceptabil $aport de solvabilitate Ialoarea minim acceptabil

: : :

1.,, ,,F 30F

1.,, ,3F 30F

(endina indicatorului este de reducere. pentru anul =>>>. datorit creterii datoriilor totale fa de activele totale. *irma se afl /n si6ura ceea. ce /nseamn c este capabil s:i acopere datoriile pe seama activelor. Deci. patrimoniul net repre enta apro9imativ dou treimi din activul total. =. Anali a indicelui de solvabilitate financiar #ndicele de solvabilitate financiar 4 #sf 5 arat msura /n care activele totale ale firmei pot acoperi datoriile financiare totale ale firmei. #sf M At 1 Datorii financiare totale 8ivelul minim acceptabil este de =.>>L sub acest nivel firma se afl /n pericol de inacapacitate de plat. #ndicele de solvabilitate financiar Nr. crt 1 = 3 S+eci)ica.ie At Datorii financiare totale !olvabilitatea financiar Ialoarea minim aceptabil UM Mil.lei Mil. lei : : (abelul nr.3.3.=.= 333 #!!! 1-@=>, ==2-=@ 1-21, =0=-, 1> + = =

n anul =>>> valoarea solvabilitii se /ncadrea cu mult peste limita normal. (endina indicatorului este de scdere pe /ntrea6a perioad de anali datorit creterii datoriilor financiare fa de activele totale. *irma se afl /n si6uran. ceea ce /nseamn c poate s:i acopere datoriile financiare cu aCutorul activelor. Honitatea firmei este bun dar pre int o depreciere lent pe parcursul anului =>>>. deoarece ac7itarea obli6aiilor scadente pe seama creanelor i disponibilitilor bneti se face cu dificultate. Deficitul tre oreriei a condus la contractarea de credite pe termen scurt. av<nd drept urmare creterea datoriilor fimei i a c7eltuielilor financiare privind dob<n ile. ceea ce a avut ca re ultat deprecierea indicatorilor de solvabilitate i lic7iditate.

3.-. Anali a ec7ilibrului financiar


Anali a ec7ilibrului financiar a patrimoniului firmei are drept scop asi6urarea raporturilor de e6alitate dintre sursele de finanare i utili area resurselor financiare. dintre venituri i c7eltuielile aferente desfurrii activitii firmei pe termen scurt. mediu i lun6. &c7ilibrul financiar se anali ea pe termen mediu i lun6 prin compararea capitalurilor permanente cu activele imobili ate. pe termen scurt prin compararea resurselor curente cu activele circulante i ec7ilibrul pe 6lobal prin compararea fondului de rulment cu necesarul de fond de rulment.
,1

&c7ilibrul financiar al fimei a fost precar pe parcursul anilor anali ai mai ales pe ultimul an. Aceast stare se poate e9plica pe urmtoarele direcii : 1. Pe ba a criteriului funcional : - ec7ilibrul funcional a fost satisfctor /n activitatea de e9ploatare L - de ec7ilibru accentuat /n afara activitii de e9ploatare. =. Pe ba a criteriilor referitoare la termenele finanrii : - ec7ilibru financiar /n privina resurselor i utili rilor permanente - de ec7ilibru financiar /n ceea ce privete resursele i alocrile ciclice. De ec7ilibrul financiar 6lobal al firmei se datorea surselor i utili rilor ciclice. mai ales celor din activitatea din afara e9ploatrii. !C "#D$%&'&C($#CA !A tinde spre reali area ec7ilibrului financiar /n proporie de -,F i dispune de o re erv de potenial de 0=F.

3.0. Dia6nosticul financiar


Dia6nosticul financiar urmrete activitatea firmei /ntr:o anumit perioad de timp dar sub aspectul 6estiunii financiare i a modului de alocare a resurselor financiare la nevoile de finanat. i primete informaiile privind operaiile derulate /n cadrul fiecrei funcii a firmei prin intermediul contabilitiicare deCa a prelucrat aceste date. Dia6nosticul financiar are ca obiectiv aprecierea vulnerabilitii firmei din perspectiva strii financiare. ntre starea financiar i cea economic e9ist o le6tur /n sensul c activitatea economic se reflect /n ultim instan /n indicatorii financiari ai /nreprinderii. Din perspectiva ec7ilibrului financiar. punctele forte i punctele slabe ale dia6nosticului financiar sunt : Puncte forte : patrimoniul net /n cretere /n valori absolute L flu9ul de tre orerie din e9ploatare este po itiv L marCa de si6uran a finanrii ciclice este admisibil L tendina ec7ilibrului /ntre resursele i utili rile permanente L ec7ilibru financiar stabil /ntre resursele i utili rile permanente . Puncte slabe : patrimoniul net se reduce /n valori relative L flu9 de tre orerie ne6ativ L tre orerie net ne6ativ L structur necorespun toare a necesarului de fond de rulment 6lobal L de ec7ilibru /ntre resursele i utili rile ciclice L scderea marCei de securitate L supradimensionarea resurselor /n raport cu utili rile permanente. Performanele financiare ale firmei indic o tendin de cretere a eficienei 6lobale a activitii. !tructura financiar din punctul de vedere a ratelor de structur al pasivului este caracteri at printr:un 6rad ridicat de autonomie financiar iar din punct de vedere a ratelor de structur ale activului putem spune c firma se afl /ntr:o situaie mediocr. &c7ilibrul financiar al firmei a fost precar mai ales la nivelul ultimului an. $atele de 6estiune 6eneral a elementelor de pasiv evidenia sporirea eficienei utili rii resurselor proprii i reducerea eficienei utili rii resurselor /mprumutate i atrase. $atele 6enerale de 6estiune a elementelor de activ. dup termenele de alocare i
,=

lic7iditate a lor. evidenia sporirea utili rii resurselor permanente i reducerea eficienei utili rii resurselor ciclice. $andamentul financiar a fost bun pentru fima anali at. $iscul. msurat prin coeficientul 6lobal de risc. asociat activittii este considerat a fi acceptabil i este cau a deficitului de tre orerie. Honitatea financiar este caracteri at de o lic7iditate precar dar o solvabilitate bun. $isculde faliment este foarte redus. !ituaia financiar a firmei anali ate este destul de bun.

3.,. Anali a riscului


$iscul este o cate6orie social. economic. politic sau natural a crei ori6ine se afl /n incertitudinea care poate sau nu s 6enere e o pa6ub datorit e itrilor i a incontienei /n luarea deci iilor. 4Mircea Coa L '. 8astovici. Evaluarea ricurilor Metode i tehnici de analiz la nivel micro i macroeconomic . &ditura 'u9 'ibris. Hraov. 1++25. Pentru firme. cele mai importante surse de risc sunt urmtoarele : riscul economic L riscul financiar L riscul /n afaceri L

3.,.1. Anali a riscului de e9polatare


&valuea capacitatea /ntreprinderii de a se adapta la timp i cu cel mai mic cost la variaiile mediului /n care activea . respectiv e9prim fle9ibilitatea re ultatului economic de e9ploatare. Aprecierea riscului de e9ploatare se reali ea cu aCutorul pra6ului de rentabilitate de e9ploatare. Pra6ul de rentabilitate de e9ploatare este punctul in care veniturile din e9ploatare acoper c7eltuielile din e9ploatare iar re ultatul din e9ploatare este nul . Dup acest pra6. activitatea de e9ploatare devine rentabil. Pra6ul de rentabilitatede e9ploatare se calculea dup relaia : I e pr M Cf 1 4 1 G Cv 1 Ie5 M Cf 1 r mcv unde : I e pr M venituri de e9ploatare aferente pra6ului de rentabilitate. Cf M costuri fi9e totale Cv M costuri variabile totale r mcv M rata marCei costurilor variabile /n veniturile de e9ploatare. &valuarea riscului de e9ploatare se poate face cu aCutorul urmtorilor indicatorii: 1. #ndicatorul de po iie fa de pra6ul de rentabilitate 4# pos5. se calculea : - /n mrimi absolute : #pos M Ie G Ie pr - /n mrimi relative : #pos M 4Ie G Ie pr5 1 Ie pr 9 1>> =. Momentul reali rii pra6ului de rentabilitate 4Pm5. se calculea : Pm M Ie pr 1 Ie 9 ( 4 ile5. unde ( M durata de timp 3. Coeficientul de elasticitate. numit i coeficientul de levier al e9ploatrii 4V&5 V& M ]PeF 1 ]veF M Ie 1 4Ie G Ie pr5 M 4Pe Y Cf 5 1 Pe Coeficientul de elasticitate arat creterea profitului din e9ploatare 4Pe5 la creterea cu o unitate a veniturilor din e9ploatare. $iscul de e9ploatare (abelul nr.3.,.1.1
,3

Nr. crt. 1 = 3 0 , 2 @ +

1> 11

S+eci)ica.ie Ienituri de e9ploatare C7eltuieli de e9ploatare Profit din e9ploatare C7eltuieli variabile totale C7eltuieli fi9e totale MarCa c7eltuielilor variabile $ata marCei c7eltuielilor variabile Pra6ul de rentabilitate #ndicatorul de po iie - absolut - relativ Momentul reali rii pra6ului Coeficientul de elasticitate

UM Mil. lei Mil. lei Mil. lei Mil. lei Mil. lei Mil. lei F Mil. lei Mil. lei F Eile :

333 -+0-+@ --2-2, -->=== 3@>30221== 1111-==.,1 =+,@== 1+-,2, ,, ==> >.,=

#!!! 2=@12@ ,=-,,= 1>3010=>+,+32>> 1+2=1=2.>@ 3-0@2> 3@==>@ 11>.-2 123 >.,2

*irma se afl /ntr:o situaie confortabil /n ceea ce privete riscul de e9ploatare deoarece indicatorul de po iie este mult superior valorii de => F. Ialoarea mic a coeficientului de elasticitate indic de asemenea o situaie confortabil.

3.,.=. Anali a riscului financiar


$iscul financiar evaluea capacitatea firmei de a:i menine ec7ilibrul financiar fiind dependent de structura capitalului. respectiv de 6radul de /ndatorare. Pra6ul de rentabilitate financiar se calculea dup relaia. : Ie f P$ M TCf Y 4 C7f G If 5K 1 1 G 4Cv 1 Ie5 M 4Cf Y C7d5 1 r mcv unde C7d M c7eltuielil cu dob<n ile. &valuarea riscului financiar. pe ba a pra6ului de rentabilitate financiar. se face cu aCutorul acelorai indicatori ca i riscul de e9ploatare. Anali a modificrii rentabilitii capitalului propriu. ca urmare a modificrii financiare poate fi urmrit cu aCutorul efectuluide levier financiar. &fectul levierului financiar depinde de corelaia care e9ist /ntre rata rentabilitii economice i costul mediu al datoriei financiare precum i de nivelul /ndatorrii. $rfr M $re Y 4$re G Dob5 Dft 1 Cp unde: Dft 1 Cp :M levierul 4$re G Dob5 Dft 1 Cp M efectul de levier Dob M costul mediu al capitalului /mprumutat. $entabilitatea financiar este calculat pe ba a unui profit curent recalculat care re ult prin deducerea c7eltuielilor financiare cu dob<n ile din re ultatul e9erciiului. Dac la nivelul firmei rata rentabilitii economice este mai mic dec<t rata dob<n ii. atunci efectul de levier devine ne6ativ i rata financiar va fi mai mic dec<t rata rentabilitii economice cu c<t rata /ndatorrii este mai mare. $iscul financiar (abelul nr.3.,.=.1
,-

8r. crt. 1 = 3 0 , 2 @ + 1>

11 1=

!pecificaie Ienituri de e9ploatare C7eltuieli de e9ploatare Profit din e9ploatare C7eltuieli variabile totale C7eltuieli fi9e totale C7eltuieli cu dob<n ile MarCa c7eltuielilor variabile $ata marCei c7eltuielilor variabile Pra6ul de rentabilitate financiar #ndicatorul de po iie - absolut - relativ Momentul reali rii pra6ului Coeficientul de elasticitate

UM Mil. lei Mil. lei Mil. lei Mil. lei Mil. lei Mil. lei Mil. lei F Mil. lei Mil.lei F Eile :

1+++ -+0-+@ --2-2, -->== 3@>30221== -32= 1111-==.,1 31,10= 12-3-, 00.-0 =30 =.@>

=>>> 2=@12@ ,=-,,= 1>30103>+,+32>> @33> 1+2=1=2.>2 32,2=@ 301-0> +3.=@ 1@+ =.>2

Calculul efectului de levier financiar Nr. crt. 1 = 3 0 , 2 @ + 1> 11 S+eci)ica.ie Capital propriu Datorii financiare totale Capital investit Profit din e9ploatare C7eltuieli financiare cu dob<n ile Profit curent recalculat $entabilitate economic Costul mediu al capitalului /mprumutat ?radul de /ndatorare &fectul de levier $entabilitatea financiar UM Mil. lei Mil. lei Mil. lei Mil. lei Mil. lei Mil. lei F F F F F (abelul nr. 3.,.,.= 333 #!!! +22>1-21, 11=-=> -->== -32= 3+,0= 3+ =+.2> 10.>, 1.-> ->.02 --=3@ =0=-, 1,+-@1>301@33> +01@,1.>2 33.>> 12.0 -.+> ,,.>>

*irma se afl /ntr:o situaie confortabil /n ceea ce privete riscul financiar deoarece indicatorul de po iie este mult superior valorii de =>F. Ialoarea mic a coeficientului de elasticitate indic o situaie confortabil. ndatorarea a avut efect po itiv asupra rentabilitii financiare pe aproape /ntrea6a perioad deoarece rata rentabilitii economice a fost superioar ratei medii a dob<n ii.

3.,.3. Anali a riscului de faliment prin metoda scorurilor


Metoda scorurilor are ca obiectiv punerea la dispo iie a unor modele predictive pentru evaluarea riscului de faliment pe ba a metodelor statistice. Metodele statistice pornesc de la modele sau performane trecute ale /ntreprinderii. inform<nd /n
,0

mic msur asupra viitorului acestora. Cel mai utili at model este modelul Altman. Acesta se ba ea pe urmtoarea funcie : E M 3.3 $1 Y 1.> $= Y >., $3 Y 1.- $- Y 1.= $0 #nterpretarea valorii funciei Ialoarea funciei E X 1.@ 1.@ ^ E ^ 3 EW3 !ituaia riscului de faliment !ituaie critic. spre faliment $iscul de faliment este /ntr:o marC normal $iscul de faliment este aproape ine9istent

Modelul Altman Nr. crt. 1 = 3 0 , 2 @ + 1> 11 1= 13 S+eci)ica.ie Activ total Cifra de afaceri Profit de investit Capital propriu Datorii totale Profit brut Active circulante $1 M rata rentabilitii economice $= M vite a de rotaie a activului $3 M autonomia financiar $- M rata profitului reinvestit $0 M rata activelor circulante E UM Mil. lei Mil. lei Mil. lei Mil. lei Mil. lei Mil. lei Mil. lei F F F F F : (abelul nr. 3.,.3.1 333 #!!! 1-@=>, ==2-=@ -,03=2=3>@@ =1@2, -2=-, +22>1--=3@ 0>0>= @31+> --2== 1>32>> ,+0@, 1=+,>@ 3> -, 3131@ 1+3 123 10 =1 -2 02 0.0@ ,.=1

Ialoarea funciei E arat o situaie favorabil. risc de faliment aproape ine9istent la !C "idroelectrica !A .

CAP#(%'U' Anali a rentabilitii


8oiunea de rentabilitate este le6at de cea de profit. repre ent<nd capacitatea unei firme de a obine un re ultat e9primat /n uniti monetare.

-.1. Anali a indicatorilor pariali ai rentabilitii


Pe ba a structurii veniturilor i c7eltuielilor se pot folosi urmtorii indicatori : 1. $e ultatul brut al e9ploatrii 4$H&5 sau4&H&5 care indic contribuia e9ploatrii la formarea re ultatelor $H& M 4IA Y !ubvenii primite5 G 4C7eltuieli cu personalul Y C7eltuieli cu impo itele i ta9ele cu e9cepia impo itului pe profit5 =. MarCa comercial 4MC5 este indicatorul fundamental al firmelor de comer
,,

MC M I<n ri de mrfuri G $educeri acordate pentru v<n tori G Costul de ac7i iie al mrfurilor v<ndute 3. Producia e9erciiului 4U&5 U& M Producia v<ndut Y Producia stocat Y Producia imobili at -. Ialoarea adu6at 4IA5 IA M Producia 6lobal G Consumul de bunuri i servicii furni ate de teri pentru aceast producie 0. $e ultatul e9ploatrii 4$&5 caracteri ea performanele comerciale i financiare ale unei firme. $& M $H& : 1 Y C7eltuieli i venituri cu amorti area i provi ioanele Y1: Alte venituri i c7eltuieli de e9ploatare ,. $e ultatul curent brut al e9erciiului 4$CH5 $CH M $& Y Ienituri financiare G C7eltuieli financiare 2. $e ultatul e9cepional al e9erciiului. se obine ca diferen /ntre veniturile i c7eltuielile e9cepionale ale e9erciiului @. $e ultatul e9erciiului /naintea impo itrii. este format din re ultatul curent al e9erciiului la care se adau6 re ultatul e9cepional al e9erciiului +. Profitul impo abil. repre int re ultatul e9erciiului /naintea impo itrii. la care se adau6 depirile fa de nivelurile le6ale la unele cate6orii de c7eltuieli i se scad reducerile fiscale prev ute 1>. $e ultatul e9erciiului sau profitul net . se calculea prin deducerea impo itului pe profit din profitul impo abil.

-.=. Anali a structurii re ultatului e9erciiului -.=.1. Anali a structurii re ultatului brut al e9erciiului
Mrimea re ultatului brut al e9erciiului este influenat de strate6ia de aprovi ionare. de producie i de desfacere. de strate6ia de investiii. de strate6ia /n domeniul resurselor umane i de politica financiar. Cu oca ia acestei anali e se urmresc trei aspecte principale : - modul de formare a veniturilor totale pe cate6orii de venituri L - modul de formare a c7eltuielilor totale pe cate6orii de c7eltuieli L - modul de formare a re ultatului brut pe cate6orii de re ultate.

Nr. crt. 1 = 3 0 , 2 @

&voluia structurii re ultatului brut al e9erciiului (abelul nr. -.=.1.1 S+eci)ica.ie UM 333 #!!! Ienituri totale din care : F 1>> 1>> Din e9ploatare F +2.2 +=.+ *inanciare F =.= 2.1 &9cepionale F >.1 >.> C7eltuieli totale din care F 1>> 1>> Din e9ploatare F +2.2 +1 *inanciare F =.= @.1 &9cepionale F >.1 >
,2

+ 1> 11 1= 13

$e $e $e $e $e

ultatul brut al e9erciiului : ultatul curent ultatul din e9ploatare ultatul financiar ultatul e9cepional

F F F F F

1>> ++.2 +@., 1 >.3

1>> ++.+ +@.@ >.1 >.1

Din punct de vedere al veniturilor totale. situaia este normal dar din punct de vedere al c7eltuielilor se observ o cretere a c7eltuielior financiare datorit creterii /ndatorrii firmei.

-.=.= Anali a structurii re ultatului net al e9erciiului


!copul re ultatului net este de a remunera /n principal firma prin prin invesiii. acionarii prin dividende. salariaii prin participarea la profit. mana6ementul prin cota de participare. etc. &voluia structurii re ultatului net al e9erciiului (abelul nr. -.=.=.1 S+eci)ica.ie UM 333 #!!! Profit net reinvestit F 2+.0 @1., Dividende F 1>.0 13.+ Acoperiri de pierderi F >.> >.> Alte destinaii F 1>.> -.0 Profit net F 1>>.>> 1>>

Nr. crt 1 = 3 0

Profitul reinvestit deine ponderea 7otr<toare /n profitul net . Acest lucru reflect o politic de investiii a crei eficien este susinut de creterea cifrei de afaceri.

-.3. Anali a re ultatului brut al e9ploatrii


$e ultatul brut al e9ploatrii e9prim /n mrimi absolute rentabilitatea sau pierderile aferente activitii de e9ploatare dup deducerea c7eltuielilor totale din veniturile totale aferente acestei activiti. Caracteri ea performanele activitii de e9ploatare $H& M 4 &H& Y Ipe Y Ave5 G 4Am Y C7pe Y Ace5 unde: $H& M re ultatul brut al e9ploatrii Am M c7eltuielile cu amorti area C7pe M c7eltuieli cu provo ioanele din e9ploatare Ace M alte c7eltuieli din e9ploatare Ipe M venituri din provi ioane privind e9ploatarea Ave M alte venituri din e9ploatare. &voluia re ultatului brut al e9ploatrii (abelul nr.-.3.1
,@

Nr. crt 1 = 3 0 , 2 @ +

S+eci)ica.ie &9cedentul brut din e9ploatare C7eltuieli cu amorti area Iariaii din provi ioane e9ploatare Ienituri din provi ioane C7eltuieli provi ioane Alte variaii din e9ploatare Alte venituri din e9ploatare Alte c7eltuieli din e9ploatare $e ultatul brut al e9ploatrii

UM Mil.lei Mil.lei Mil.lei Mil.lei Mil.lei Mil.lei Mil.lei Mil.lei Mil.lei

333 -230> 33=, > > > > > > -->==

#!!! 1>+-=> 0+>, > > > > > > 1>301-

&voluia re ultatului brut al e9ploatrii (abelul nr. -.3.= Nr. crt 1 = 3 0 , 2 @ + S+eci)ica.ie Ienituri din e9ploatare C7eltuieli totale de e9ploatare $e ultatul brut al e9ploatrii #ndicele de cretere a Ie #ndicele de cretere a C7e #ndicele de cretere a $H& Ponderea $H& /n &H& Ponderea $H& /n $H $ata rentabilitii comerciale UM Mil. lei Mil. lei Mil.lei F F F F F F 333 -+1-+@ --2-2, -->== 120 121@> +3 +@., + #!!! 2=@12@ ,=-,,= 1>3011-@ 1-> =30 +0 ++.@ 1-

n ultimul an peste ++F din re ultatul brut al e9erciiului era reali at pe seama e9ploatrii. ceea ce semnific o stabilitate a activitii. n anul =>>> acesta sporete fa de anul precedent cu 130F semnific<nd o cretere a profitabilitii activitii de e9ploatare.

Dinamica re ultatului brut al e9ploatrii Nr. crt 1 = 3 0 S+eci)ica.ie $e ultatul brut al e9ploatrii #ndicele de cretere a preurilor $H& /n preuri comparabile #ndicele de cretere a $H& Iariaia $H&
,+

UM Mil.lei : Mil.lei F F

333 -->== -.3, 1>>@@ 2@ :==F

(abelul nr. -.3.3 #!!! 1>3010.32 1+=@1+1 +1

$itm mediu de cretere a $H&

->.+@

$e ultatul brut din e9ploatare a sporit /n ultimul an cu +1F fat de anul precedent /nsemn<nd creterea potenialului brut de c<ti6 din activitatea de e9ploatare.

-.-. Capacitatea de autofinanare i autofinanarea


Capacitatea de autofinanare 4CA*5 este un surplus monetar 6lobal re ultat din confruntarea veniturilor care 6enerea /ncasri cu c7eltuielile care 6enerea pli din /ntrea6a activitate a firmei /n decursul unui e9erciiu financiar. $epre int lic7iditile 6enerate de /ntrea6a activitate pe perioada e9erciiului. care rm<n la dispo iia firmei i care pot fi folosite pentru autofinanare. Capacitatea de autofinanare este diferena dintre veniturile i c7eltuielile monetare aferente unui e9erciiu financiar. Poate fi calculat prin metoda diferenial i metoda analitic. Autofinanarea net 4A*85 const /n lic7iditile care sunt efectiv folosite pentru finanarea prin miCloace proprii a activitii.

-.-.1 Anali a nivelului i dinamicii CA* i A*8


Dinamica capacitii de finanare trebuie s pre inte o tendin de cretere /n preuri comparabile de la o perioad la alta pentru a asi6ura creterea real a potenialului. Dinamica CA* i A*8 Nr. crt. 1 = 3 0 , 2 @ + 1> 11 S+eci)ica.ie CA* Autofinanarea curent net #ndicele de cretere a preurilor CA* /n preuri comparabile A* /n preuri comparabile #ndicele de cretere a CA* #ndicele de cretere a A*8 Iariaia CA* Iariaia A*8 $itmul mediu de cretere a CA* $itmul mediu de cretere a A*8 (abelul nr. -.-.1 UM 333 #!!! Mil. lei 3>+@= ,3@== Mil.lei =@>,, 0022@ : -.3, 0.32 Mil lei 21>> 11@+> Mil.lei ,-3= 1>3+= F 2= 1,2 F @> 1,= F :=@ ,2 F :=> ,= F : 12.0 F : =-

Capacitatea de autofinanare /n preuri reale a avut o tendin de cretere fa de anul anterior. Pe ansamblu situaia este po itiv /nsemn<nd creterea potenialului de autofinanare re ultat din activitatea firmei. Autofinanarea e9erciiului /n preturi reale indic o situaie po itiv /nsemn<nd creterea surselor proprii alocate finanrii activitii firmei.

-.-.=. Anali a structurii capacitii de autofinanare


!tructura CA* arat compo iia acesteia pe elementele componente. &voluia structurii capacitii de autofinanare
2>

Nr. crt 1 = 3 0 , 2 @ + 1> 11 1= 13 1-

S+eci)ica.ie $e ultatul net din care : Profit reinvestit Dividende Alte alocri C7eltuieli cu amorti area Alte variaii ale e9erciiului CA* $e ultatul net din care Profit reinvestit Dividende Alte alocri C7eltuieli cu amorti area Alte variaii al e9erciiului Capacitatea de autofinanare

UM Mil.lei Mil.lei Mil.lei Mil.lei Mil.lei Mil.lei Mil.lei F F F F F F F

(abelul nr.-.-.=.1 333 #!!! =2,0, 02+1=1+2, -2=-, =+1, @>-= =2,=,=, 33=, 0+>, > > 3>+@= ,3@== @+.3 +>.2 2>.+ 2-.> +.1=., @.+ -.1 1>.2 +.3 >.> >.> 1>> 1>>

n structura capacitii de autofinanare. ponderea 7otr<toare o deine profitul net iar /n cadrul acestuia cel reinvestit pre ent<nd o tendin de cretere pe /ntrea6a perioad de anali .

-.0. Anali a rentabilitii prin metoda ratelor


$atele de rentabilitate permit efectuarea de comparaii /n spaiu i /n dinamic a evoluiei re ultatelor firmei fa de anumite standarde elaborate de or6anismele de specialitate.

-.0.1. Anali a rentabilitii resurselor consumate


$ata rentabilitii resurselor consumate arat profitul brut al e9erciiului care revine pe unitatea de c7eltuieli totale. Masoar capacitatea tuturor resurselor de a 6enera prin consum. profit brut. $rrc M $H& 1 C7. totale Creterea ratei /n dinamic reflect o situaie po itiv i are loc atunci c<nd indicele profitului devansea indicele c7eltuielilor totale. Principalele re erve de cretere a rentabilitii resurselor consumate sunt : sporirea veniturilor. ameliorarea structurii veniturilor. etc.

$ata rentabilitii resurselor consumate Nr. crt. 1 = 3 0 S+eci)ica.ie $e ultatul brut al e9erciiului C7eltuieli totale $entabilitatea resurselor consumate #ndicele de cretere cu ba a /n lan Iariaia indicatorului
21

UM Mil. lei Mil.lei F F F

(abelul nr. -.0.1.1 333 #!!! --,3= 1>32>> -0@=3, ,@>>-1> 10 1>102 02

, 2 @ +

$itm mediu de cretere Ialoarea orientativ #ndicele de cretere a $H #ndicele de cretere a C7 totale

F F : :

: => 1.@= 1.2-

10 => =.3= 1.-@

n anul =>>> rentabilitatea resureslor consumate a fost de 10F ceea ce /nseamn c la 1>> lei c7eltuieli totale s:au obinut 10 lei profit brut . fiind un nivel destul de redus. 8ivelul indicatorului /n ultimul an a fost cu 0F mai mare dec<t cel din anul de ba ceea ce /nseamn c firma a reuit s obin profit brut mai mare prin consum tot mai redus de resurse.

-.0.=. Anali a rentabilitii comerciale


$ata rentabilitii comerciale arat re ultatul brut din e9ploatare aferent cifrei de afaceri. #ndicatorul e9prim eficiena valorificrii produselor firmei i caracteri ea politica comercial i de pre a firmei. $rc M $& 1 CA Principalele re erve de cretere a rentabilitii comerciale sunt : sporirea v<n rilor. ameliorarea structurii v<n rilor. etc. $ata rentabilitii comerciale (abelul nr. -.0.=.1 S+eci)ica.ie UM 333 #!!! Profit brut din e9ploatare Mil.lei -->== 1>301CA Mil. lei -,03=- 2=3>@@ $ata rentabilitii comerciale F + 1#ndicele de cretere cu ba a /n lan F +2 101 Iariaia indicatorului F :3 01 $itm mediu de cretere F : 3= Ialoarea orientativ F =0 =0 #ndicele de cretere a $H& : 1.@ =.3 #ndicele de cretere a CA : 1.@ 1.0

Nr. crt. 1 = 3 0 , 2 @ +

n ultimul an de anali indicatorul a indicat un nivel de 1-F ceea ce /nseamn c nivelul este destul de redus fa de =0F care este nivelul recomandat. $e ervele cele mai importante pentru cretere ratei sunt le6ate de creterea desfacerilor i accelerarea vite ei de rotaie a fondurilor aferente activitii de e9ploatare.

-.0.3. Anali a rentabilitii economice


$entabilitatea economic repre int remunerarea brut a capitalurilor investite at<t proprii c<t i /mprumutate. Arat c<t profit brut revine unei untiti de capital investit $re M $H& 1 Capitaluri investite $entabilitatea economic trebuie s /ndeplineasc urmtoarele condiii : - s fie la nivelul ratei minime de randament din economie i al riscului economic i financiar pe care i l:au asumat furni orii de capitalL - s asi6ure meninerea substanei economice a unitii. pstrarea valorii sale. ceea ce este 6arantat dac rata economic este mai mare dec<t rata inflaiei.
2=

Principalele msuri ce se impun pentru creterea ratei sunt :sporirea ratei de rentabilitate comercial prin creterea volumului activitii. modificarea structurii activitii. reducerea c7eltuielilor de e9ploatare. creterea preurilor de desfacere. accelerarea vite ei de rotaie a capitalului investit. $ata rentabilitii economice (abelul nr.-.0.3.1 Nr. crt S+eci)ica.ie UM 333 #!!! 1 $H& Mil.lei --,3= 1>32>> = Capitaluri investite Mil.lei 11=-=> 1,+-@3 $ata rentabilitii economice F -> ,1 #ndicele de cretere cu ba a /n lan F 1=100 Iariaia indicatorului F =0, $itm mediu de cretere F : 33 2 Ialoarea orientativ F => => @ $ata medie a dob<n ii F 02.1 -0 ntre anii 1+++:=>>> indicatorul manifest o tendin de cretere. evideniind at<t o sporire a capacitii capitalurilor investite i o bun remunerare a capitalurilor investite pe seama profitului brut. Pe ambii ani indicatorul depete valoarea de =>F asi6ur<nd refacerea capitalurilor avansate. 8ivelul din ultimul an arat c rata rentabilitii este cu 1,F mai mare dec<t rata medie a dob<n ii. 1. $entabilitatea economic brut repre int remunerarea /n termeni de acumulare brut a capitalurilor investite at<t proprii c<t i /mprumutate. Arat c<t e9cedent brut de e9ploatare revine unei uniti de capital investit. (rebuie s fie la nivelul ratei minime de randament din economie i al riscului economic i financiar pe care i l:au asumat furni orii de capital. $reb M &H& 1 Capitaluri investite $ata rentabilitii economice brute (abelul nr.-.0.3.= Nr. crt S+eci)ica.ie UM 333 #!!! 1 &9cedentul brut de e9ploatare Mil.lei -230> 1>+-=> = Capitaluri investite Mil.lei 11=-=> 1,+-@3 $ata rentabilitii economice brute F -= ,0 Ialoarea orientativ F =0 =0 0 $ata medie a dob<n ii F 02.= -0 n ultimul an de anali nivelul ratei rentabilitii economice brute este cu =>F mai mare dec<t rata medie a dob<n ii. deci indicatorul manifest o tendin de cretere. =. $entabilitatea economic net repre int remunerarea prin profitul brut al e9ploatrii a capitalurilor investite /n e9ploatare. Arat c<t profit brut din e9ploatare revine unei uniti de capital investit /n cadrul activitii de e9ploatare. $ren M $& 1 Capitaluri investite /n e9ploatare $ata rentabilitii economice nete (abelul nr.-.0.3.3 S+eci)ica.ie UM 333 #!!!
23

Nr. crt

1 = 3 0

$H& Capitaluri investite /n e9ploatare $ata rentabilitii economice nete Ialoarea orientativ $ata medie a dob<n ii

Mil.lei Mil.lei F F F

-->== @13@, 0=> 02.=

1>3011,-0@= ,3 => -0

8ivelul ratei rentabilitii economice nete pe anul =>>> arat c /n cadrul e9ploatrii la 1>>> lei capitaluri investite. au revenit ,3 lei de profit brut. nivel ce asi6ur remunerarea capitalurilor investite fiind mai mare dec<t rata medie a dob<n ii.

-.0.-. Anali a rentabilitii financiare


$entabilitatea financiar repre int remunerarea net a capitalurilor proprii. adic msoar randamentul utili rii capitalurilor proprii. $rf M $e ultatul net al e9erciiului 1 Capitaluri proprii $ata rentabilitii financiare trebiue s fie mai mare dec<t rata medie a dob<n ii pentru a face aciunile firmei mai atractive i pentru a crete cursul lor bursier. Msurile de cretere a rentabilitii financiare sunt : sporirea rentabilitii comerciale. sporirea vite ei de rotaie a capitalurilor investite. creterea 6radului de /ndatorare. $ata rentabilitii financiare Nr. crt. 1 = 3 0 , 2 @ + S+eci)ica.ie Profit net Capital propriu $ata rentabilitii financiare #ndicele de cretere cu ba /n lan Iariaia indicatorului $itm mediu de cretere Ialoarea orientativ $ata medie a dob<n ii Cost mediu al capitalului /mprumutat UM Mil.lei Mil.lei F F F F F F F (abelul nr. -.0.-.1 333 #!!! =2,0, 02+1+22>- 1--=3@ =@ -> 1=@ 1-= =@ -= : 3, =0 =0 02.= -0 =+., 33

Pe perioada anali at indicatorul a manifestat o tendin de cretere ceea ce ec7ivalea cu o mai bun remunerare prin c<ti6 net a resurselor proprii. respectiv sporirea capacitii capitalurilor proprii de a crea profit net. 1. $ata rentabilitii financiare brute reflect capacitatea resurselor financiare proprii alocate cu caracter permanent de a 6enera surse proprii de finanare pe termen lun6. $eflect potenialul de de voltare propriu 6enerat de investiiile din surse proprii. $rfb M CA* 1 Capitaluri proprii $ata rentabilitii financiare brute Nr.crt. 1 = 3 S+eci)ica.ie CA* Capitaluri proprii $ata rentabilitii financiare brute
2-

UM Mil.lei Mil.lei F

(abelul nr.-.0.-.= 333 #!!! 3>+@= ,3@== +22>1--=3@ 3= --

Ialoarea orientativ

3>

3>

Pe perioada anali at nivelul indicatorului s:a /mbuntit datorit creterii /ntr:un ritm mai rapid a capacitii de autofinanare fa de ritmul de cretere a capitalului propriu. 3. $ata rentabilitii financiare nete arat remunerarea net a capitalului social din dividende. $rfn M Dividende 1 Capital social $ata rentabilitii financiare nete trebuie s fie superioar ratei medii a dob<n ii. $ata rentabilitii financiare nete (abelul nr. -.0.-.3 S+eci)ica.ie UM 333 #!!! Dividende totale Mil.lei =,=2=3@ Capital social Mil.lei -1>0, -1>0, $ata rentabilitii financiare nete F , 1@ Ialoarea orientativ F => => $ata medie a dob<n ii F 02.= -0

Nr. crt. 1 = 3 0

8ivelul indicatorului /n fiecare an este redus. deci valoarea sa este dependent de reparti area finaciar 6eneral i de politica de reparti are a profitului. &ficiena resurselor consumate precum i eficiena /n ansamblu a veniturilor privit prin capacitatea lor de a 6enera profit este redus. &ficiena comerciali rii produselor firmei este medie dar pre int un trend cresctor. $emunerarea brut a capitalurilor investite asi6ur refacerea capitalurilor i depirea randamentului minim pe economie. $andamentul financiar satisface cerinele de ma9im performan /ntr:o proporie de 2=F.

C(/c041ii 5i +r(+4/eri
Acest studiu i:a propus prin cele - capitole s reali e e o anali economico: financiar la !C "idroelectrica !A Porile de *ier. $e ultatele acestei anali e economica:financiare se pre int astfel : a5 Performanele financiare evidenia o tendin de cretere a eficienei 6lobale a activitii firmei L b5 !tructura financiar. din punctul de vedere al ratelor de structur ale activului respectiv ale pasivului . indic un 6rad redus de lic7iditate. respectiv un 6rad ridicat de autonomie financiar. 6rad redus de /ndatorare i o si6uran ridicat L
20

c5 Datoriile i creanele curente sunt deficitare. av<nd un efect ne6ativ asupra tre oreriei L /n sc7imb datoriile i creanele din e9ploatare evidenia o situaie favorabil L d5 &ficiena veniturilor de a 6enera profit este redus la nivelul /ntre6ii firme dar pre int o tendin de /mbuntire L e5 Honitatea firmei este relatv medie. fiind caracteri at de o solvabilitate bun dar o lic7iditate precar L f5 $iscul de faliment previ ionat este foarte redus. Pentru creterea eficienei activitii firmei sunt necesare 4r*2t(are0e +r(+4/eri6 a5 Asi6urarea fondurilor necesare pentru plata furni orilor L b5 Pre6tirea lucrrilor pentru rete7nolo6i are i rete 7nolo6i area la Porile de *ier i la eclua rom<n c5 De voltarea activitii de investiii din ta9a de de voltare.

Ane9e Hilan financiar


Activ financiar (abelul nr.1

2,

Activ )i/a/ciar (otal imobili ri necorporale (otal imobili ri corporale (erenuri MiCloace fi9e Mobili ri corporale /n curs (otal imobili ri financiare (otal active imobili ate (otal stocuri Materii prime. materiale consumabile Producia /n e9ecuie Producia finit Mrfuri Alte stocuri (otal creane Creane din e9ploatare din care : : clieni i conturi asimilate Creane din afara e9ploatrii (otal disponibilti i plasamente (itluri de plasament Disponibiliti /n casierie i conturi bancare Alte valori lic7ide (otal active circulante (otal activ

UM Mil.lei Mil.lei Mil.lei Mil.lei Mil.lei Mil.lei Mil.lei Mil.lei Mil.lei Mil.lei Mil.lei Mil.lei Mil.lei Mil.lei Mil.lei Mil.lei Mil.lei Mil.lei Mil.lei Mil.lei Mil.lei Mil.lei Mil.lei

333 3,3, 23-=@ ,=+@ 3@-3> =22>= 100, 2@,=> -32>, 1=3,> ,3=1=32=,@1= 1=3@> =3-,1=+111@+1>00> =-1, > =3+@ 1@ ,+0@, 1-@=>,==> +>33,=+@ @->3, 1@1=,+2@1@ @-,3, 1@131>0+> =,>1@ 1,> =+23> -=,@@ 30=>> 3>>>> 2-@@ ==@, > ==3@

#!!!

-@ 1=+,>@ ==2-=@

Pasiv financiar (abelul nr. = Pa7iv )i/a/ciar (otal capitaluri proprii Capital social Prime le6ate de capital Diferene din reevaluare $e erve $e ultatul reportat UM Mil.lei Mil.lei Mil.lei Mil.lei Mil.lei Mil.lei
22

333 +22>-1>0, > > 33+= > 1-=3@ -1>0, > > @1@, >

#!!!

$e ultatul e9erciiului Mil.lei $eparti area profitului Mil.lei *onduri Mil.lei !ubvenii pentru investiii Mil.lei Datorii pe termen mediu i lun6 Mil.lei Credite bancare pe termen mediu i Mil.lei lun6 Alte /mprumuturi pe termen mediu i Mil.lei lun6 (otal datorii pe termen scurt Mil.lei Datorii din e9ploatare din care : Mil.lei : furni ori i conturi asimilate Mil.lei Datorii din afara e9ploatrii din care : Mil.lei : datorii financiare pe termen scurt Mil.lei Provi ioane re6lementate Mil.lei (otal pasiv Mil.lei

=2,0, =2,0, 03=0, > 1=2=> 1>,>> =1=> 322@= =0-@= 22+, 1=3>> 1++, > 1-@=>,

02+102+1+-++, > =>-@> 1,->> ->@> ,=21> -0-+= =>=0, 12=1@ -22= > ==2-=@

2@

18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%


Rata resurselor consumate in exploatare

1999

2000

*i6ura nr. 1 G $ata resurselor consumate /n e9ploatare

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1999 2000 Rata rentabilitatii economice

*i6ura nr.= G $ata rentabilitii economice

2+

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1999 2000 Rata rentabilitatii financiare

*i6ura nr. 3 G $ata rentabilitii financiare

@>

BIBLIO8RAFIE

1.Hileteanu ?7e.. Dia6nostic. risc i eficiena /n afaceri . &ditura Mirton. (imioara 1++@ =.?oa Mircea. 8astovici '.. &valuarea riscurilor.Metode i te7nici de anali la nivel micro i macroeconomic. &ditura 'u9 'ibris. Hraov. 1++2 3.Dalot M.. Dalot !.. Anali a i evaluarea firmei G teorie i e9plicaii re olvate /n &9cel. &ditura %ri onturi Universitare. (imioara. =>>> -.Mi7ai #oan. Hu6lea A.. Btefea P.. Anali a financiar a /ntreprinderii. &ditura Marineasa. (imioara. 1+++ 0.Mi7ai #oan. Ca an &.. Hu6lea A.. Anali a economico:financiar. &ditura Mirton. (imioara. 1+++ ,.8iculescu M.. Dia6nostic 6lobal strate6ic. &ditura economic. Hucureti. 1++2 2.!tarV '.. Pantea #.. Anali a situaiei financiare a a6enilor economici. &ditura Mirton. (imioara. 1+++ R.Hilanuri contabile ale fimei R.!tudiu de ca al firmei

@1

@=