Sunteți pe pagina 1din 2

(I) Analiza prin Transformata Fourier Obiective: Cunoasterea aspectelor teoretice si practice legate de implementarea FFT Implementarea in Matlab

ab a analizei spectrale, folosind FFT Studiul performantelor analizei si influenta: tipului ferestrei de analiza, lungimii ferestrei de analiza.Vizualizarea si captarea graficelor cu precizarea concluziilor care se desprind Raport de laborator cu rezultatele experimentale Cunostinte preliminare: efinirea si semnificatia transformatei Fourier pe termen scurt Cunoasterea functiilor Matlab: fft!", specgram!", semilog#!", fre$z!", %T&'%: 1) Rolul filtrului de pre-accentuare In cele mai multe cazuri, inainte de orice prelucrare, semnalul (ocal este filtrat prin intermediul unui filtru cu caracteristica data de: )!z" * + , a-z.+, unde a este o constanta subunitara. a" obtineti caracteristica de frec(enta a acestui filtru pentru a*/,01, folosind functia fre$z!"2 b" cum se comporta acest filtru si care ar fi rolul lui3 c" Realizati pe acelasi grafic, functiile de transfer pentru constanta a cu (alorile: /.04, /.01, /.05. Ce rol are constanta a3 Folositi pentru reprezentare axa semilogaritmica pe ordonata !functia semilog#! ... "" 2 d" &plicati acest filtru unui semnal (ocal. Ce modificari apar in forma de unda3 !) "pectro#rama Spectrograma este o reprezentare de tipul !frece(enta, timp, amplitudine", aratand (ariatia in timp a spectrului intr.o forma bidimensionala !pe x: timpul, pe #: frec(enta, amplitudinea: prin culoare". 'rezentati spectrogramele cator(a tipuri de semnal (ocal: (ocale, cu(inte izolate, propozitii, prin aplicarea functiei specgram !x" !unde x este semnalul". a" care sunt parametrii functiei specgram3 Modificati acesti parametri si explicati efectele. b" Ce elemente se pun in e(identa in spectrograma3 c" 6otati caracteristicile spectrogramelor pentru: +" aceeasi (ocala7cu(ant inregistrata de la (orbitori diferiti2 4" (ocale7cu(inte diferite, inregistrate de la acelasi (orbitor. d" In ce tip de aplicatii s.ar putea utiliza spectrograma3 Ce probleme pot sa apara in acel context specific3 $) Analiza FFT Se realizeaza analiza spectrala pentru cadre de semnal util a" (izualizati semnalul in 6 puncte !84, +45, 419, 1+4" si transformata Fourier !functia fft( ) folosing functia semilo#%( )). Retineti din FFT doar 674 puncte. Ce informatii se e(identiaza in spectru3 6otati frec(entele estimate ale primilor 8 formanti si (aloarea frec(entei fundamentale. b" &nalizati rolul ferestrei de analiza asupra spectrului semnalului: +" ca lungime a ferestrei si 4" ca tip , rectangula, )amming !prin afisare pe acelasi grafic". 6otati cel putin doua asemanari si doua deosebiri, pentru ambele situatii. c" Vizualizati spectrul semnalului cu7fara preaccentuare si notati ce obser(ati. d" Refaceti semnalul prin functia ifft( ) Vizualizati cadrul de semnal original si cel refacut. e" Retineti din spectrul semnalului de pe fiecare cadru +9 canale spectrale uniform distribuite si afisati (alorile corespunzatoare. Realizati o (izualizare tridimensionala a e(olutiei in timp a (alorilor de pe cele +9 canale spectrale. f" &plicati o descompunere in +9 subbenzi uniform distribuite folosind filtre trece banda de tip :utter;ort< de ordin = si retineti din fiecare subbanda, pentru fiecare cadru, energia medie. Comparati cu (alorile obtinute la punctul e.

(II) A&A'I(A C)*"TRA'A

+. %tapa de documentare teoretica: a" 'e baza informatiilor de la curs si prin documentare la <ttp:77mi.eng.cam.ac.u>7?a@r7S&017node88.<tml si <ttp:77umsis.miami.edu7?g<ard#7pro@8.<tm !de (erificat daca e functional3" notati sc<ema de prelucare si relatiile matematice implicate in analiza cepstrala. b" Care este obiecti(ul acestui tip de analiza aplicata semnalului (ocal3 %ste o analiza liniara3 'entru a doua referinta !lin>" analizati programele Matlab si notati functiile prin care se determina cepstrumul c" in Matlab, notati cum sunt utilizate functiile: cceps, rceps, icceps. 4. &naliza cepstrumului pentru segmente sonore7nesonore a" Selectati doua cadre de semnal, unul sonor !(ocala", unul nesonor !consoana" si reprezentati cepstrumul. Comparati. Ce aplicatie imediat puteti da cepstrumului. b" Separati din cepstrum primele 8/ esantioane intr.un (ector <A B, iar restul esantioanelor intr. un (ector uA B. 'rezentati comparati(: spectrul semnalului, spectrul lui <, spectrul lui u. Ce constatati3 c" Comparati spectrograma unui semnal (ocal cu CcepstrogramaD !reprezentarea tridimensionala a cepstrumului, pentru o sece(enta de cadre" 8. %stimarea frec(entei fundamentale din cepstrum. a" 'entru cazul unei (ocale determinati frec(enta fundamentala prin doua metode si comparati: . din functia de autocorelatie a erorii de predictie . din cepstrum. Care este metoda cea mai robusta3 b" eterminati cepstrumul prin doua metode: . prin intermediul fft si ifft . pe baza coeficientilor cepstrali, determinati ca in relatiile !9" si !E" !din coeficientii de predictie" din documentul atasat !Cepstral&nal#sis.pdf". %xplicati posibilele diferente.

Facultativ: =. Ftilizarea coeficientilor cepstrali in sisteme de recunoastere: a" Recunoasterea (orbitorului: . realizati analiza cepstrala pentru aceeasi (ocala de la (orbitori diferiti . comparati ceptrumul celor doi (orbitori !<istograma, medii, dispersii, etc", intr.un singur cadru si apoi in mai multe cadree de (orbire . exprimati o concluzie sintetica . mai adaugati un (orbitor si repetai experimentul b" Recunoasterea cu(intelor !cazul cel mai simplu: dependent de text . de ex o (ocala, pentru un singur (orbitor si apoi pentru mai multi" . ac<izitionati (ocale diferite de la acelasi (orbitor sau de la (orbitori diferiti . realizati analiza cepstrala si precizati cum o puteti utiliza pentru recunoasterea (ocalelor !cu(intelor".