Sunteți pe pagina 1din 22

CONTABILITATEA PRODUSELOR SI PRODUCTIEI NETEMINATE IN CADRUL

SOCIETATII PRODUCATOARE DE DERIVATE DIN LEGUME


S.C. REG S.A.
Cuprins:
Argument
Cap.1. Contabilitatea stocurilor si productiei in curs de executie
1.1. Notiuni teoretice privind stocurile si productia in curs de executie
Cap.2. Functiunea conturilor
2.1. Produse in curs de executie (331)
2.2. Lucrari si servicii in curs de executie (332)
Cap.3. Evaluarea stocurilor si productiei in curs de executie
3.1. Evaluarea la intrare a stocurilor si productiei in curs de executie
3.2. Evaluarea la iesire a stocurilor si productiei in curs de executie
onogra!ie conta"ila
Conclu#ii si propuneri
$i"liogra!ie
Anexe
ARGUMENT
%iind directorul !irmei &.C. 'E( .&.A. si considerand ca tema) conta"ilitatea
produselor si productiei neteminate in cadrul societatii in cau#a) &.C. 'E( &.A.) este o parte
!oarte importanta a conta"ilitatii ocupandu*se cu productia in curs de executie) am +otarat sa
strang in!ormatii pentru reali#area acestui proiect care ma va a,uta sa inteleg si sa !ixe# mai
"ine cunostintele necesare pentru o productie la un cost cat mai sca#ut) o"tinand un pro!it cat
ridicat) acestea !iind si o"iective le cale mai importante ale !irmei.
&.C. 'E( &.A. este o societate cu capital mixt) care are ca o"iect de activitate
prelucrarea legumelor.
%irma a !ost in!iintata la data de -1.-..2--- prin consimtamantul a cinci dintre
actionari) actuali manageri ai societatii. &ocietatea a !ost inregistrata la 'egistrul Comertului
cu numarul /22*.31*01.
La data in!iintarii) nivelul capitalului social a !ost de 22-.---.--- lei) insa pe parcursul
existentei sale) datorita cresterii productiei si acapararii unei parti mari din piata) si implicit a
pro!itului o"tinut) capitalul !irmei o su!erit o modi!icare su"stantiala) in sensul ca acesta a
su!erit o modi!icare !ata de cel initial) ast!el a,ungandu*se la valoarea de .2-.---.--- lei)
cum re#ulta din "ilantul conta"il inc+eiat la s!arsitul exercitiului !inaciar.
%orta de munca a societatii este repre#entata printr*un numar de 113 de anga,ati) din
care: .2 angati in cadrul sectiei de productie de la 3radea) 13 anga,ati la sediile de
repre#entare ale societatii din tara ($acau) &lo"o#ia) 4aslui) etc)) iar restul de 22 de personae
!ac parte din personalul de conducere) coordonare si administrare al societatii.
Ec+ipa de conducere a !irmei este compusa din cinci personae) respective:
5irector general6
5irector ad,unct) cu rol de director comercial6
5irector de productie6
5irector economic6
Asistent generalist.
7n ceea ce priveste personalul societatii) acesta "ene!icia#a de un climat de munca
!avora"il) datorat in special relatiilor amica"le dintre anga,ati) dar si din punct de vedere al
per!ormantelor !irmei si remunerarilor acordate salariatilor.
5atorita numarului redus de competitori pe piata interna) pro"alitatea de crestere a
segmentului de piata si consolidare a po#itiei actuale de lider in urmatoarele trimester este
!oarte mare.
odul de a"ordarea clientilor este di!erit. 7n ca#ul clientilor mari se organi#ea#a
simpo#ioane si prin mar8eting direct ) iar clientiilor mici prin pu"licitate) expo#itii si alte
actiuni promotionale.
CA. ! C"NTA#!$!TATEA %T"CUR!$"R %! R"&UCT!E! !N CUR% &E
E'ECUT!E
Cap.1. Contabilitatea stocurilor si productiei in curs de executie
1.1. Notiuni teoretice privind stocurile si productia
in curs de executie
5es!asurarea activitatii de exploatare este conditionata si de existenta stocurilor. Acestea se
grupea#a) su" aspectul gestionarii in stocuri propriu*#ise si productie in curs de executie) luand
!orma ansam"lului "unurilor si serviciilor) din cadrul unei unitati) destinate pentru a !i
consumate la prima utili#are sau pentru a !i vandute in aceeasi stare ori dupa prelucrarea lor in
procesul de productie.
area varietate a stocurilor propriu*#ise) !ac necesara clasi!icarea lor dupa mai multe
criterii) si anume din punct de vedere al naturii acestora) in raport de apartenenta lor la
patrimoniu si in !unctie de provenienta "unurilor si !elul acestora. 5aca se are in vedere primul
criteriu) in categoria stocurilor propriu*#ise se cuprind:
1) aterii prime6
2) ateriale consuma"ile6
3) Produsele6
1) Animalele si pasarile6
2) ar!uri6
9) Am"ala,e6
.) 3"iectele de inventar6
:) $aracamentele si amena,arile provi#orii.
1. Materiile pri(e sunt "unuri care participa direct la !a"ricarea produselor. Acestea
se regasesc integral sau partial in produsul !init. %ie in !orma lor initiala) !ie trans!ormate.
2. Materialele consu(abile sunt activele care participa ori a,uta la procesul de
!a"ricatie sau de exploatare) !ara a se regasi) de regula) in produsul !init. 5in aceasta categorie
!ac parte materialele auxiliare) com"usti"ilii) materialele pentru am"alat) piesele de sc+im" ale
utila,elor) semintele si materialele de plantat) apasi energia consumata in timpul procesului
te+nologic.
3. rodusele sunt elemente patrimoniale de natura "unurilor) lucrarilor si serviciilor
reali#ate in urma procesului de exploatare si care au ca principala destinatie livrarea catre terti.
Asemenea active circulante) materiale sunt repre#entate de:
semi!a"ricate ; repre#inta produsele al caror proces te+nologic a !ost terminat intr*
o sectie (!a#a de !a"ricatie) si care trec mai departe in procesul te+nologic al altei sectii) sau se
livrea#a tertilor ca atare6
produse !inite ; spre deose"ire de semi!a"ricate) sunt "unurile care au parcurs toate
!a#ele procesului de !a"ricatie si nu au nevoie de prelucrari ulterioare in cadrul unitatii
patrimoniale) au trecut toate pro"ele de la"orator (calitate) si se depo#itea#a in vederea livrarii
sau expedierii catre clienti6
produse re#iduale ; sunt considerate acele "unuri (deseuri) re"uturi) etc) re#ultate
din procesul de productie care nu mai pot !i !olosite ca semi!a"ricate sau produse !inite) ori
utili#ate dupa e!ectuarea anumitor operatii de prelucrare.
). Ani(ale si pasari care ) potrivit legii) nu sunt considerate mi,loace !ixe) constituie un
alt element ce !ace parte din categoria stocurilor. &e includ aici urmatoarele:
animalele nascute vii6
animalele tinere de orice !el (taurine) ovine) porcine) caprine) ca"aline) in vederea
cresterii si !olosirii lor pentru productie (lana) piei) lapte) carne etc) reproductie) munca)
repre#entatii (spectacole) expunerea in parcuri si gradini #oologice6
pasari de orice !el in vederea cresterii si utili#arii lor pentru productie) reproductie)
repre#entatii) expuneri )in parcuri si gradini #oologice)6
animale tinere si re!ormate) puse la ingrasat pentru a !i valori!icate) pasarile a!late
la ingrasat in vederea comerciali#arii. Acestora li se adauga si coloniile de al"ine.
*. Mar+urile sunt "unuri pe care le cumpara unitatea patrimoniala pentru a le vinde in
starea in care au !ost ac+i#itionate) sau dupa prelucrari neesentiale. 5es!acerea acestora are loc
prin societati speciali#ate in activitati de comert cu ridicata (en*gros) si cu amanuntul (en*detail))
sau prin unitati care au ca o"iect alte activitati decat comerciali#area mar!urilor.
,. A(ena-arile sunt "unurile !olosite pentru asigurarea productiei materiilor prime)
materialelor) produselor !inite) mar!urilor) pe timpul transportului si depo#itarii sau pentru
pre#entarea lor comerciala.
&e au in vedere am"ala,ele !olosite) ac+i#itionate goale sau odata cu materiile prime)
materialele consuma"ile) mar!urile aprovi#ionate) "unurile respective prelucrate in cadrul unitatii
si cele restituite de catre clienti con!orm contractelor inc+eiate cu acestia.
.. "biectele de inventar repre#inta o categorie distincta in cadrul stocurilor. Acestea au
in vedere "unurile cu valoare mai mica decat limita preva#uta de lege pentru a !i considerate
mi,loace !ixe) indi!erent de durata lor de serviciu) sau cu o durata mai mica de un an) indi!erent
de valoarea lor. &unt asimilate acestora ec+ipamentele de protectie si de lucru) im"racamintea
speciala) mecanismele) dispo#itivele si veri!icatoarele) utili#ate la executia anumitor produse si
alte o"iecte similare.
/. #araca(entele si a(ena-arile provi0orii sunt "unuri intrate in gestiunea unitatii in
urma procesului de ac+i#itie sau din productie proprie pentru executarea lucrarilor prestatiilor de
executie. Acestea conditionea#a punerea in aplicare a proiectului de executiei si demararea
lucrarilor de "a#a. 7n categoria "aracamentelor si amena,arilor provi#orii nu se includ lucrarile de
organi#are la care prin demontare sau demolare nu se recuperea#a materialele (plat!orme
"etonate) drumuri si cai de acces) gropi de var). caracterul provi#oriu pe care il do"andesc
"unurile respective !ac ca acestea sa !ie inregistrate ca activele circulante) ne!iind supuse
amorti#arii.
5in categoria activelor circulante materiale) !ace parte si productia in curs de executie.
Acestea se re!era la productia ce nu a parcurs toate !a#ele (stadiile) de prelucrare preva#ute in
procesul te+nologic) avand o situatie intermediara intre materia prima si semi!a"ricate) sau intre
semi!a"ricate si produsul !init.
Productia in curs de executie include) produsele care desi sunt terminate nu au trecut
pro"ele de calitate sau nu au !ost receptionate din punct de vedere te+nic ori nu au !ost
completate in intregime. Lucrarile) serviciile si studiile in curs de executie sau neterminate sunt
alte elemente componente ale productiei in curs de executie.
5upa apartenenta la patrimoniu) stocurile se pot grupa in:
stocuri a!late in gestiune unitatii care !ac parte din patrimoniul propriu al acesteia6
stocuri care nu apartin patrimoniului propriu al acesteia desi se a!la in stocuri care
nu apartin patrimoniului propriu al acestuia) desi se a!la in gestiunea unitatii6
Primele stocuri se gasesc in spatii proprii (depo#ite ) maga#ii) sau la terti (materiile prime
si materialele a!late la terti) produse date la terti) mar!uri in custodia sau consignatie la terti).
&tocurile din cea de*a doua categorie apartin tertilor si se gasesc temporar in intreprindere
prin anumite stocuri (materii prime) materialele) o"iecte de inventar) mar!uri) etc primite spre
prelucrare in custodie sau in consignatie).
&tocurile din punct de vedere al provenientei tre"uie privite su" doua aspecte:
pe de o parte stocurile ac+i#itionate de unitate din a!ara sa (materiile prime)
materiale consuma"ile) o"iecte de inventar) animale si pasari) am"ala,e) etc) cumparate de la
!urni#ori sau din avansuri de tre#orerie)) sau intrate in gestiune pe alte cai (aport in natura al
asociatilor la capitalul social) primele cu titlul gratuit) plusuri de inventar constatate la stocurile
provenite din aprovi#ionari din a!ara intreprinderii sau din alte surse)6
pe de alta parte) stocurile o"tinute din activitatea proprie (o"iecte de inventar)
semi!a"ricate) produse !inite) am"ala,e) animale si pasari tinere de orice !el ; taurine) porcine)
ovine) caprine) ca"aline) etc)) in vederea cresterii si !olosirii acestora pentru productie)
reproductie) munca) repre#entatii) expuneri in parcuri si gradini #oologice) animale si pasari
tinere si la ingrasat pentru a !i valori!icate (inclusiv sporul in greutate vii o"tinute de la animalele
si pasarile tinere si la ingrasat)) plusul la inventar constatat la activele respective provenite din
productie proprie.
CA. !! FUNCT!UNEA C"NTUR!$"R
Cap. !!. Functiunea conturilor
2.1. roduse in curs de executie 13312
Contul 331 Produse n !urs de e"e!ute
Cu a,utorul acestui cont se tine evidenta stocurilor de produse in curs de executie (care
nu au trecut prin toate !a#ele de prelucrare preva#ute in procesul te+nologic) respectiv
productia neterminata) existente la s!arsitul perioadei6 contul 331 este un cont de activ.
7n de"itul contul 331 se inregistrea#a:
4aloarea la cost de productie a stocului de produse in curs de executie la s!arsitul
perioadei) sta"ilita pe "a#a de inventar 1.1123
7n creditul contului 331 se inregistrea#a:
&caderea di gestiune a valorii productiei in curs de executie la inceputul perioadei
urmatoare 1.1123
4aloarea produselor in curs de executie care !ac o"iectul participarii la !ilialele din
cadrul grupului) la alte societati su" !orma intereselor de participare sau a altor titluri de
valoare 12,14 2,24 2,34 2,*23
&oldul contului repre#inta valoarea la cost de productie a produselor a!late in curs de
executie la s!arsitul perioade.
2.2. $ucrari si servicii in curs de executie 13322
Contul 33# Lu!r$r s ser%! n !urs de e"e!ute
Cu a,utorul acestui cont se tine evidenta lucrarilor si serviciilor in curs de executie la
s!arsitul perioadei. Contul 332 este un cont de activ.
7n de"itul contului 332 se inregistrea#a:
4aloarea la cost de ac+i#itie a lucrarilor si serviciilor a!late in curs de executie
la s!arsitul perioadei 1.1123
7n creditul contului 332 se inregistrea#a:
&caderea di gestiune a valorii lucrarilor si serviciilor a!late in curs de executie la
inceputul perioadei 1.1123
4aloarea lucrarilor si serviciilor in curs de executie care !ac o"iectul participarii
la !ilialele din cadrul grupului) la alte societati) su" !orma intereselor de participare sau altor
titluri de valoare 12,14 2,22.
&oldul contului repre#inta valoarea la cost de productie a lucrarilor si serviciilor in
curs de executie la s!arsitul perioadei.
CA. !!! E5A$UAREA %T"CUR!$"R %! R"&UCT!E! !N CUR% &E E'ECUT!E
Cap. !!!. Evaluarea stocurilor si productiei in curs de executie
3.1. Evaluarea la intrare a stocurilor si productiei
in curs de executie
'espectarea regulilor privitoare la evaluarea patrimoniului si a celorlalte norme si
principii conta"ile are drept scop o"tinerea unei imagini !idele a patrimoniului) a situatilor
!inanciare li a re#ultatelor.
'e!lectarea in conta"ilitate a stocurilor si productiei in curs de executie se !ace valoric
(in conta"ilitatea sintetica)) cantitativ si valorica) cu unele exceptii) in conta"ilitatea analitica
si cantitativ (in evidenta operativa tinuta la locurile de depo#itare).
7n vederea exprimarii in etalon "anesc a "unurilor de natura activelor circulante
materiale) acestea tre"uie evaluate. <nitatea patrimoniala este o"ligata sa mentina metodele
de evaluare adaptate atat pe parcursul exercitiului !inanciar cat si de la un exercitiu !inanciar
la altul. &c+im"area metodelor de evaluare de catre unitate se poate !ace doar in ca#uri
,usti!icate si in conditiile preva#ute de lege si tre"uie mentionate in anexa la "ilant
concomitent cu pre#entarea in!luentei avute asupra patrimoniului) situatiilor !inanciare si
aspra re#ultatelor.
Preturile !olosite la evaluarea activelor circulante poarta denumirea de preturi de
inregistrare. Acestea pot lua !orma costului de ac+i#itie) costului de productie sau pretului
standard dupa ca#.
Costul de ac+i#itie al unui "un de natura stocurilor cuprinde pretul de cumparare
preva#ut in !actura primita de la !urni#or) taxele nerecupera"ile (comisionul pentru servicii
vamale) taxele vamale) acci#ele) taxa pe valoarea adaugata inscrise in !acturile emise de
!urni#ori pentru "unurile ac+i#itionate de intreprinderile neplatitoare de =4A etc)) c+eltuielile
de transport) aprovi#ionare si alte c+eltuieli accesorii necesare pentru intrarea in gestiune a
"unului respectiv. <n asemenea pret devine cost istorie si va !i !olosit in momentul eli"erarii
stocurilor in cau#a de la locuri de depo#itare. 7ntrucat costul de ac+i#itie devenit pret de
inregistrare in conta"ilitate pentru aceleasi sortimente di!era de la o perioada la alta) in !unctie
de marimea preturilor de livrare practicate de !urni#ori sau de volumul c+eltuielilor de
transport ; aprovi#ionare) se ridica pro"lema preturilor unitare care tre"uie practicate la
iesirea stocurilor in cau#a de la locurile de depo#itare
1
>.
Costul de productie cuprinde costul de ac+i#itie al materiilor prime si al materialelor
consumate) celelalte c+eltuieli directe de productie precum si cota c+eltuielilor indirecte de
productie determinate rational ca !iind legate de !a"ricatia acestora. <n asemenea pret de
inregistrare in conta"ilitate pre#inta de#avanta,ul ca este cunoscut numai dupa expirarea
perioadei de gestiune curente.
Pretul standard repre#inta pretul presta"ilit utili#at in evaluarea si inregistrarea
stocurilor la preturi !ixe a caror sta"ilire s*a !acut anterior pe "a#a preturilor medii ale
stocurilor respectiv reali#ate in perioada precedenta. Acesta devine pret de inregistrare in
conta"ilitate doar in conditiile in care di!erentele de pret existente in raport cu costul de
ac+i#itie sau costurile de productie) dupa ca#) sunt re!lectate distinct in conta"ilitate.
Actuali#area preturilor standard se impune a !ui !acute cel putin o data pe an in !unctie de
evolutia preturilor si de alti !actori.
5in punct de vedere al relatiei existente intre costul ac+i#itiei sau costul de productie)
dupa ca#) si pretul standard di!erentele de pret pot !i:
a) 7n plus (costul de ac+i#itie sau costul de productie dupa ca#) este m)ai mare decat
pretul standard)6
") 7n minus (costul de ac+i#itie sau costul de productie dupa ca#) este mai mic decat
pretul presta"ilit)
5i!erentele de pret se reparti#ea#a asupra valorii "unurilor iesite din gestiune si asupra
stocurilor cu a,utorul unui coe!icient (?)) care se determina ast!el:
%
id
6 &
i
78
%
is
6 5
i
7n care:
? ; repre#inta coe!icientul de reparti#are a di!erentelor de pret6
&
id
; soldul initial al di!erentelor de pret6
5
i
; di!erente de pret a!erente intrarilor in cursul perioadei) cumulat de la inceputul anului6
&
is
* soldul initial al stocurilor la pret de inregistrare6
4
i
* valoarea intrarilor in cursul perioadei la pret de inregistrare ) cumulat de la inceputul
anului.
Acest coe!icient se inmulteste cu valoarea stocurilor scoase din gestiune la pret de
inregistrare) iar suma o"tinuta se evidentia#a in conturile corespun#atoare in care au !ost
consemnate "unurile iesite. Calculul coe!icientilor de reparti#are a di!erentelor de pret se
poate reali#a la nivelul conturilor sintetice de gradul 7 si 77) pe grupe sau categorii de stocuri.
La s!arsitul perioadei de gestiune) soldurile conturilor de stocuri (la pret de inregistrare) se
cumulea#a cu cele ale conturilor de di!erente de pret ast!el incat acestea sa re!lecte valoarea
stocurilor la costul de ac+i#itii sau la costul de productie dupa ca#.
&tocurile se evaluea#a potrivit prevederilor legale la data intrarii in patrimoniu cu
oca#ia inventarierii la inc+eierea exercitiului !inanciar si la data iesirii din patrimoniu sau la
darea in consum.
La momentul intrarii in patrimoniu ) activele circulante materiale se supun evaluarii si
inregistrarii in conta"ilitate la valoarea de intrare denumita valoare contabila si care poate
lua !orma:
Costului de ac+i#itie) (pentru materiile prime) materialele consuma"ile) o"iectele
de inventar) am"ala,ele si amena,arile provi#orii etc. procurate cu titlu oneros)6
Costului de productie) (pentru productia in curs de executie) semi!a"ricate)
produse !inite) o"iectele de inventar) am"ala,e si pentru alte "unuri produse de catre unitate)6
4aloarea de utilitate) (pentru stocurile care repre#inta aport la capital social sau
pentru cele o"tinute cu titlu gratuit). &ta"ilita in !unctie de pretul pietei) utilitatea) starea
acestora etc.
Costul de ac+i#itie sau al celui de productie dupa ca# in situatia animalelor si a
pasarilor cumparate din a!ara unitatii sau o"tinute din productie proprie.
4aloarea luata in calcul pentru evaluarea stocurilor in momentul inventarierii poarta
denumirea de valoare de inventar (valoarea de utili#at sau valoare actuala). Aceasta se
sta"ileste in !unctie de utilitatea pe care "unul respectiv o are pentru unitate si de pretul pietei.
5i!erentele constatate intre soldurile scriptice ale stocurilor evidentiate in conta"ilitate si
stocurile !aptice constatate prin inventariere se vor inregistra ca plusuri sau minusuri de
inventar. $unurile care au su!erit deprecieri) cele inutili#a"ile !ara des!acere sau greu
vanda"ile) comen#ile a!late in curs ca si cele a"andonate sau sistate vor !i evaluate la valoarea
de utilitate corespun#ator !iecarui element.
La inc+eierea !iecarui exercitiu !inanciar evaluarea elementelor de stocuri are loc la
valoarea de intrare in patrimoniu respectiv la valoarea conta"ila pusa de acord cu re#ultatele
inventarierii) ast!el:
Pentru elementele de stocuri la care exista di!erente in plus intre valoarea
de intrare si valoarea de inventar) evaluarea acestora se !ace la valoare de intrare6 plusul de
valoare constatat cu acest prile, nu se inregistrea#a in conta"ilitate) con!orm principiului
prudentei6 materiile prime) materialele consuma"ile) mar!urile) am"ala,ele etc) se mentin
evidentiate in conta"ilitate la valoare lor de intrare6
7n ca#urile in care valoarea de utilitate (valoare de inventar) sta"ilita la
inventariere este mai mica decat valoarea de intrare (valoarea conta"ila) a stocurilor si
productiei in curs de executie) di!erentele constatate in minus repre#inta o depreciere
reversi"ila a materiilor prime) materialelor consuma"ile) mar!urilor) etc. valoarea acestor
active circulante se mentine de asemenea la valoarea de intrare in patrimoniu.
Pe suma c+eltuielilor exercitiului !inanciar in care se constata deprecierea
reversi"ila a stocurilor si productiei in curs de executie se constituie provi#ioane.
3.2. Evaluarea la iesire a stocurilor si productiei
in curs de executie
7esirea din patrimoniu sau darea in consum a stocurilor presupune evaluarea
acestora la nivelul valorii lor de intrare. Legislatia romaneasca sta"ileste pentru agentii
economici din 'omania posi"ilitatea de a opta pentru metoda costului mediu ponderat
(CP)) metoda @prima intrare ; prima iesire (%7%3)>) metoda @ultima intrare ; prima iesire>
(L7%3)) sau metoda pretului standard.
Metoda costului (ediu ponderat 1CM24 presupune calcularea costului unitar
ponderat !ie dupa !iecare intrare) !ie lunar) ca raport intre valoarea totala a stocului initial plus
valoarea intrarilor si cantitatea existenta in stocul initial plus cantitatile intrate ast!el:
%
i
6 !
CM8
%
ti
6 9
i
in care:
&
i
; repre#inta valoarea totala a stocului initial6
7 ; valoarea intrarilor6
&
ti
; cantitatea existenta in stocul initial6
A
i
; cantitati intrate6
Explicarea modului de calcul al costului mediu ponderat (CP)) se !ace pe "a#a
datelor din ta"elul nr. 1.1:
Evaluarea iesirilor de stocuri din patri(oniu
con+or( (etodei CM
Nr.
crt.
&ata Explicatii 9 Cu 5aloare &ata Explicatii 9 Cu 5aloare
: 1 2 3 ) * , . / ; 1:
1 -1.-
:
&
i
12
-
1.:-
-
2.9.--- -9.-
:
7esire 9- 2.29
-
312.9--
2 1-.-
:
7ntrare :- 9.--
-
1:-.--- 12.-
:
7esire 1-
-
2.29
-
229.---
3 1..-
:
7ntrare 11
-
1.1-
-
919.--- 2:.-
:
7esire 11
-
2.29
-
.39.1--
) 29.-
:
7ntrare 9- ..2-
-
132.--- 3-.-
:
&
!
1-
-
2.29
-
229.---
* < T"TA$ ):
:
= 2.1:).::
:
< T"TA$ ):
:
< 2.1:).:::
7ntroducand datele din ta"elul 1.1. in relatia CP re#ulta ca nivelul costului mediu
ponderat este de 2.29- leiB8g) adica:
CP C 2.1-1.--- LE7 B 1--8g C 2.29- leiB8g
Printre avanta,ele acestei metode putem mentiona nivelarea variatiilor de cost (pret) in
ca#ul !luctuatiilor de curs) simpli!icarea calculelor de evaluare a stocurilor) cunoasterea in
permanenta a valorii stocurilor si a iesirilor din stoc) precum si aproprierea valorii iesirilor
ast!el calculate de realitatea economica a respectivului moment. 5e#avanta,ul metodei consta
in !aptul ca aceasta nu permite evaluarea !iecarei iesiri din stoc) ci doar o evaluare glo"ala
reali#ata la s!arsitul perioadei de gestiune) !apt ce contravine cu principiul de "a#a al
inventarului permanent (posi"ilitatea determinarii) in orice moment) a valorii stocului). 5e
asemenea) metoda anali#ata reali#ea#a o nete#ire a evaluarilor) in sensul ca valoarea
stocurilor !inale va !i minimi#ata in perioadele de crestere a preturilor si supraevaluata in
perioadele de scadere a acestora !iind o metoda di!icil de aplicat in ca#ul ciclurilor de
exploatare) caracteri#ate prin miscari de stocuri numeroase) putand !i insa usor adaptata la
situatia gestiunilor automati#ate.
Metoda F!F" 1First !n > First "ut24 procedea#a la o evaluare a "unurilor iesite din
gestiune la costul de ac+i#itie sau la costul de productie al primei intrari. (lot). Pe masura
epui#arii lotului) stocurile iesite din gestiune se evaluea#a la costul de ac+i#itie sau la costul
de productie al lotului urmator) in ordine cronologica. Avanta,ele acestei metode constau in
simplitate si usoara aplica"ilitate) evaluarea stocurilor !inale reali#andu*se la cele mai recente
valori ast!el incat apropierea de
realitatea economica este mai mare. 5e#avanta,ele acestei metode se re!era) pe de o parte) la
su"evaluarea iesirilor din stoc in perioada de in!latie (ce are ca e!ect minimi#area c+eltuielilor
si supraveg+erea re#ultatului !inal)) iar pe de alta parte) la supraevaluarea iesirilor din stoc in
perioadele caracteri#ate prin scaderea preturilor) !apt ce denota o corelare intar#iata a
costurilor cu variatiile de pret.
Metoda $!F" 1$ast !n > First "ut2) consta in evaluarea "unurilor iesite din gestiune
la costul de ac+i#itie sau la costul de productie a!erent ultimei intrari (lot). Pe masura ce
acestea se epui#ea#a) iesirile din gestiune de natura stocurilor se evaluea#a la costul de
ac+i#itie sau la costul de productie al lotului anterior) in ordine cronologica.
Evaluarea iesirilor din stoc la costurile cele mai recente) supraevaluarea in perioadele
de in!latie a consumurilor (comparativ cu metoda %7%3)) !apt ce are ca e!ect ma,orarea
c+eltuielilor si diminuarea re#ultatului !inal) sunt doar cateva dintre avanta,ele acestei
metode. 7n ceea ce priveste de#avanta,ele) mentionam pe urmatoarele:
Corelarea costurilor cu variatiile de pret si su"evaluarea stocului in ca# de
depreciere monetara6
7n perioadele caracteri#ate prin puternice cresteri ale preturilor) interesul unitatii
patrimoniale (care isi poate !ixa preturile de van#are in raport de costurile sale complete)) va
!i acela de a urmari ca preturile de van#are sa urme#e imediat preturilor sale de cumparare)
ast!el incat re#erva generata de preturile de van#are sa !ie su!icienta pentru a !ace !ata
cumpararilor. Acest lucru nu este posi"il decat in situatia in care intar#ierile in lic+idarea
stocurilor sunt mai mici comparativ cu duratele de viata ale acestora.
M"N"GRAF!E C"NTA#!$A
M"N"GRAF!E C"NTA#!$A
1. &.C. 'E( &.A. s*a in!iintat pe "a#a Actului constitutiv prin asocierea a trei asociati)
care au su"scris potrivit statutului un capital social in suma de .2-.---.--- lei) aportul
integral la dat in!iintarii) ast!el :

Asociatul 7gnea Petru * a su"scris si aportat un capital social in valoare de
12-.---.--- lei.
Asociatul Paval 5aniel ; a su"scris si aportat un capital social in valoare de
2-.---.--- lei) repre#entand un autoturism 5acia papuc (tip motor cu ardere
interna) serie motor 5L 9.2326 12 cp)) in valoare de 1--.---.--- lei si unelte)
dispo#itive) mo"ilier :

Com"ina !rigori!ica ; 2 "uc. 11..2-.--- leiB "uc.
4itrina !rigori!ica ; 2 "uc. 11.---.--- leiB "uc.
$irouri ; 2 "uc. 23-.--- leiB"uc.
Calculator ; 2 "uc. ..---.--- leiB"uc.
&caune ; 1- "uc. 2--.--- leiB"uc.
Asociatul (lodoreanu Cecilia ; a su"scris si aportat un capital social in valoare
de 1--.---.--- lei) repre#entand aparate) instalatii de masura) control si reglare)
ast!el :
Casa de marcat 'oxon ; 1 "uc. 2-.---.--- leiB"uc.
Cantare electrice ; 2 "uc 12..2-.--- leiB"uc
&torcator $'ADN ; 2 "uc :.---.--- leiB"uc
&torcator PE7L7P& ; 1 "uc 12.2--.--- leiB"uc
Aparat de marcat si codi!icat ; 2-.---.--- leiB"uc
5epunerea (aportarea) contravalorii partilor sociale su"scrise) constand in "unuri din
natura si numerar) a !ost reali#ata de asociati dupa evaluarea imo"ili#arilor corporale de catre
comisia de specialitate constituit) con!orm prevederilor din Actul constitutiv) care a intocmit
si Procesul 4er"al de primire*receptie.
7n societatea comerciala &.C.'E( &.A.) pre#inta urmatoarele situatii pe "a#a de "ilant
la data de 31 mai 2--1.
&
i
1-11 C .2-.---.--- lei
&
i
212 C12-.---.--- lei
&
i
211 C 1:.2--.--- lei
&
i
331 C 12.---.--- lei
&
i
312 C 12.12-.--- lei
&
i
1111 C 21.2-2.--- lei
&
i
.-1 C 2-2.3--.--- lei
&
i
.11 C 122.---.--- lei
2. 7n cursul lunii au loc urmatoarele operatii economice :
:3.:,.2::) ; se preia in exploatare stocuri de produse in curs de executie in
valoare de 2.---.--- lei
:*.:,.2::) ; se o"tin din productia proprie) con!orm "onului de predare) 2---
"orcane din produsul @paste de tomate> si 22-- "orcane din produsul @tocana de
legume> evoluate la costuri presta"ilite.
1:.:,.2::) ; se eli"erea#a clientilor cu !actura 22-- "orcane produse @paste
tomate> la un pret de van#are (exclusiv =.4.A.) de 92--- leiB"orcan si 3---
"orcane din produsul @tocana de legume> la un pret de van#are (exclusiv =.4.A.)
de 22-- leiB"orcan.
1*.:,.2::) * se descarca gestiunea pentru produsele livrate la nivelul costului
presta"ilit con!orm !acturii nr. 22B-2.-9.2--1
21.:,.2::) ; se livrea#a cu !actura unui client 12- "orcane din produsul !init
@paste tomate> la un pret de van#are 92.--- leiB"uc.
23.:,.2::) ; se descarca gestiunea pentru produsele vandute clientului)
utili#andu*se ca metoda de evaluare a iesirilor metoda %7%3.
2).:,.2::) ; se vand unui client produsele re#iduale o"tinute la pretul de van#are
de 1.---.--- lei
2,.:,.2::) ; se descarca gestiunea pentru produsele re#iduale valori!icate.
2..:,.2::) ; inregistrare productiei in curs de executie) sta"ilite prin inventariere
la s!arsitul lunii) evaluata la cost e!ectiv de 1-.---.--- lei.
!NREG!%TRAR! C"NTA#!$E
1. &u"scrierea la capital social

1-11 P F C 129 C 1-11 .2-.---.--- LE7
129 AF 5
1-11 ; capital social
129 ; decontari cu asociatii privind capitalul
2. Aportul in natura si in numerar :
129 A ; C G C .2-.---.---
212 A F 5 12-.---.---
213: A F 5 1--.---.---
2131 A F 5 0-.---.---
211 A F 5 1:.2--.---
2121 A F 5 3--.---.---
2132 A F 5 .1.2--.---
=recerea capitalului su"scris nevarsat in capital su"scris varsat

1-11 P ; 5 1-11 C 1-12 .2-.---.--- lei
1-12 P F C
:3.:,.2::) ; preluare in exploatare a stocurilor de productie in curs de executie
.11 A ; C 331 C .11 2.---.--- lei
331 P ; 5
.11 ; variatia stocurilor
331 ; produse in curs de executie
*.:,.2::) ; receptia produselor !inite o"tinute) evaluate la cost de productie presta"ilit.

312 A F5 312 C .11 12-.---.--- lei
.11 P F C
312 ; paste tomate C 2--- "orcaneH2-.--- leiB"uc.C1--.---.--- lei
312 ; tocana de legume C 22-- "orcaneH2-.---leiB"uc.C2-.---.--- lei

1--.---.--- F 2-.---.--- C 12-.---.--- lei
312 ; produs !init
.11 ; variatia stocurilor
1:.:,.2::) ; livrarea catre client a unor produse !inite evaluate la un pret de van#are
negociat
1111 A F 5 1111 C G 23..2--.---
.-1 P F C .-1 102.3.2.---
112. P F C 112. 12.122.---
Produs @paste tomate> : 22--H92--- C 1922----- lei
Produs @tocana de legume> :3---H22--- C .2------ lei
=otal pret van#are cu =.4.A. 23..2--.--- lei
=.4.A. 10G 12.122.---
=otal pret van#are !ara =.4.A. 102.3.2.--- lei
1111 ; clienti
.-1 ; venituri din van#area produselor !inite
112. ; =.4.A. colectata
1*.:,.2::) ; descarcarea gestiunii cu produsele !inite vandute
.11 P ; 5 .11 C312 1:2.---.---. lei
312 A * C
312 ; Paste tomate: 22-- "orcane H 2-.--- C 122.---.--- lei
312 ; tocana legume : 3---"orcaneH2---- lei C 9-.---.--- lei
122.---.--- lei F 9-.---.--- lei C 1:2.---.--- lei
.11 ; 4ariatia stocurilor
312 ; Produse !inite
21.:,.2::) ; livrarea produselor catre client
1111 A F 5 1111 CG 23.2-2.---
.-1 PF C .-1 10.2--.---
112. P F C 112. 3..-2.---
12- "orcane H 13-.--- lei C 10.2--.--- lei
=.4.A.C 10GH10.2--.--- C 3..-2.--- lei
1111* clienti
.-1 ; venituri din van#area produselor !inite
112. =.4.A colectata
23.:,.2::)*descarcarea gestiunii pentru produsele vandute clientului) prin metoda de
evaluare a iesirilor %.7.%.3.
312 A ; C .11C312 1.12-.--- lei
.11 P ; 5
Metoda F.!.F.".
1-- "orcaneH 3---- leiB"orcan C 3-.---.--- lei
2- "orcaneH20.--- leiB"orcan C 1.12-.--- lei
=3=AL C 1.12-.--- lei
2*.:,.2::) ; van#area produselor re#iduale
1111 A F5 1111 C G 1.10-.---
.-3 PF C .-3 1.---.---
112. P F C 112. 10-.---
1111 ; clienti
.-3 ; venituri din van#area produselor re#iduale
112. ; =.4.A. colectata
2,.:,.2::) ; se descarca gestiunea pentru produsele re#iduale valori!icate
331 A F 5 331 C .11 1-.---.--- lei
.11 P F C
331 * Produse in curs de executie
.11 ; 4ariatia stocurilor
C"NC$U?!!
C"NC$U?!!
7n urma reali#arii acestui proiect am reusit sa acumule# cunostintele necesare pentru ca
activitate !irmei sa nu intalneasca o"stacole in des!asurarea activitatii) in reali#area de
produse pentru satis!acerea clientilor si o"tinerii de cat mai mult pro!it pentru a putea !ace noi
investitii .
=ema @Conta"ilitatea produselor si productiei neterminate> din cadrul acestei !irme a
!ost !ixata ast!el incat pe "a#a re#ultatelor o"tinute din situatiile proprii si a datelor din
literatura de specialitate sa se gaseasca metoda cea mai avanta,oasa privind te+nologia de
valori!icare a produselor din legume.
Pe "a#a o"servatiilor e!ectuate se pot trage conclu#ii atat te+nic cat si practic.
Conclu#iile te+nice ar !i acelea ca o conta"ilitate cat mai corecta a stocurilor ce cuprind
materiile si materialele consuma"ile duce la pierderi si totodata la scaderea costului de
productie) automat la scaderea pretului in maga#ine ceea ce va !ace sa ne situam printre cei
mai ie!tini producatori de pe piata ducand la cresterea van#arii si marirea pro!itului.
Conclu#iile practice sunt acelea ca prin cunostintele acumulate vom reusi sa avem
stocuri pastrate in conditii !oarte "une si de o calitate ridicata.
#!#$!"GRAF!E
#!#$!"GRAF!E
$a#ele conta"ilitatii : Pro!esor universitar doctor 7lie $avitaB Pro!esor universitar
doctor 7rina Protopopescu
Conta"ilitatea !inanciara Pro!esor universitar 5umitru 4isanB Aurelia 7van B Cosmina
Pitulice
Conta"ilitatea !inanciara : onica =eodorescu B 'amona Precup B irela Paunescu B
ariana 3lavan
Conta"ilitate : 4ioleta 7sai B (+eorg+e Negoiescu
Conta"ilitatea armoni#ata cu directivele europene : 7lie Popovici
Conta"ilitate : Aureliana (uoadelia Co,ocea B 5oina Ana*aria Petre
%inante : ariana 4uta B 7ulian $rasovescu
ar8eting : Laurentiu 5an Ang+el B =i"escu 5anetiu B 5aniel &er"anica B 'a#van
Ia+aria
Economia intreprinderii : 4asile 5an B 'uxanda 7saiu ; aniu B 5aniela itran
Economie : 4iorel Conescu B 7on $ucur B Catalina $onciu
ANE'E
ANE'E
1. "RGAN!GRAMA !NTRER!N&ER!! REG %.A.
Adunarea generala aactionarilor

2. F!%A &E CA$!TATE
&enu(irea @rupei : Produs alimentar
&enu(irea sorti(entului A Produse leguminoase
&enu(irea produsului : =ocana legume @'egal>
A(bala- : "orcan de sticla
Marca-e : stantare
Ele(ente de identi+icare:
&enu(irea produsului : =ocana legume @'egal>
&enu(irea producatorului : &.C. 'E( &.A.
Cantitate : :-- g
ret : .)2 lei (.2.--- lei )
Ele(ente de in+or(are A
Co(po0itie A ardei) rosii) morcov ) ceapa) vinete) ore#) sare) conservanti
Ter(en de valabilitate A 29.-:.2--.
Conditii de pastrare A loc uscat si racoros
Cod de bare A 20.:3211301
Caracteristic de calitate :
Aspect : omogen) !ara urme de mucegai
Culoare : speci!ica
Gust : speci!ic
Consistenta : pasta cu imprimeuri de legume
Conclu0ii : este un produs de calitate ce poate !i comerciali#at.
3. F!%A &E CA$!TATE
&enu(irea @rupei : Produs alimentar
&enu(irea sorti(entului A Produse leguminoase
&enu(irea produsului : Paste tomate @'egal>
A(bala- : "orcan de sticla
Marca-e : stantare
Ele(ente de identi+icare:
&enu(irea produsului : Paste tomate @'egal>
&enu(irea producatorului : &.C. 'E( &.A.
Cantitate : .2- g
ret : 9)2 lei (92.--- lei )
Ele(ente de in+or(are A
Co(po0itie A tomate) ulei) sare) conservanti
Ter(en de valabilitate A 2:.-:.2--.
Conditii de pastrare A loc uscat si racoros
Cod de bare A 2011-1.:-2::-
Caracteristic de calitate :
Aspect : omogen) !ara urme de mucegai si ulei
Culoare : speci!ica) rosie
Gust : speci!ic) acrisor
Consistenta : pasta cremoasa
Conclu0ii : este un produs de calitate ce poate !i comerciali#at.
).CARACTER!%T!C!$E &E CA$!TATE A$E C"N%ER5E$"R %TER!$!?ATE &!N
$EGUME %! FRUCTE
Nr. crt Caracteristici &escrierea caracteristicilor
1. Aspectul
recipientelor
Curate) !ara pete de rugina) !ara pete de grasime)
ermetic inc+ise) !ara !isuri) scurgeri de continut)
!ara "om"area capacelor sau de!ormarea
recipientelor de ta"la cau#ate de "om"a,ul !i#ic)
c+imic sau micro"iologic 6 in interior) recipientul
metalic nu tre"uie sa pre#inte pete de sul!ura si de
rugina) iar pelicula de lac tre"uie sa !ie aderenta la
cutie.
2. Aspectul
continutului
Legumele sau !ructele a!late in acelasi stadiu de
maturitate) !ara de!ecte mecanice : lovituri)
#garieturi) crapaturi) destramari) !ara "ucati de
legume arse) !ara semne de atac de daunatori 6 !ara
resturi provenite de la curatarea legumelor : codite)
pielite) seminte 6 !ara impuritati minerale : nisip)
pamant 6 lic+id limpede) !ara sedimente la unele
conserve se admite sa !ie sla" opalescent.
3. Culoarea &peci!ica legumelor) uni!orma 6 nu se admite
modi!icarea culorii initiale a acestora) ca urmare a
unor procese !i#ico*c+imice ce au loc in timpul
sterili#arii sau pastrarii.
1. (ustul si mirosul Placute) speci!ice) apropiate de cele ale materiilor
prime) "ine experimentate) !ara gust si miros de ars)
de ranced) acru) amar sau alte gusturi si mirosuri
straine.

S-ar putea să vă placă și