Sunteți pe pagina 1din 13

LOCUL DE MUNC

GRUPURI SENSIBILE LA RISCURI GRUPURI SENSIBILE LA RISCURI


1. PROCESUL DE MUNC
Procesul const n efectuarea de ctre personalul din grupurile sensibile la riscuri a
lucrrilor cu specific tehnico-economic i administrativ.
2. ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI
DE MUNC EVALUAT
MIJLOACE DE PRODUCIE
Mobilier de birou :
- Birou de lucru ;
- Calculator ;
- mprimant ;
- !ccesorii i materiale aferente lucrului pe calculator "dischete# C$-uri# etc.% ;
- Calculator de bu&unar ;
- 'ero( si)sau fa( ;
- $ulap pentru coresponden* ;
- +caun ;
- Cuier de haine ;
- ,elefon fi(# telefon mobil ;
- -iltru de cafea ;
.echi&ite :
- ,rus de scris "pi(uri# creioane# carioca# stilou# ascu*itoare# lam# cu*it# etc.% ;
- ,rus sau rechi&ite de desenat "truse# liniar# raportor# etc.% ;
- Capsator ;
- Perforator pentru h/rtie ;
- +tativ pentru documente curente ;
- Past corectoare ;
- +olu*ii de lipit h/rtia ;
- ,oner i cerneluri diverse pentru scris# imprimant sau pentru (ero( ;
- Bibliorafturi ;
- 0/rtie de scris ;
- 0/rtie de (ero( ;
- $osare diverse "plic# cu ine# simple# etc.%# din h/rtie sau material plastic ;
- $ocumente arhivate ;
!utoturism
SARCINA DE MUNC
Activitatea zi!ic"# $! %e&i' !(%'a )e *c%*# a *!*i a!&a+at )i! ,t%*ct*%a TESA
c*-%i!)e *%'"t(a%ee .aze /
- Pre&entarea la serviciu i confirmarea acestei opera*ii prin semnarea n condica de
pre&en* ;
- nformare asupra mesa1elor primite n perioada c/t a lipsit de la locul de munc pe
calculator sau a evenimentelor petrecute privind sarcinile de serviciu ;
- !nali&a operativ a gradului de reali&are a lucrrilor din &iua precedent ;
- Pregtirea programului activit*ilor ce urmea& a fi e(ecutate n &iua n curs ;
- .eparti&area sarcinilor pe forma*ie i pe fiecare persoan n parte ;
- nstruirea profesional# securitatea i sntatea muncii# P+ n func*ie de activit*ile ce
urmea& a fi efectuate ;
- Constituirea ba&ei materiale necesare lucrrilor ce urmea& a fi efectuate;
- .eali&area efectiv a lucrrilor programate pentru &iua respectiv ;
- 2ncheierea lucrrilor i aducerea dotrilor la starea necesar pentru perioada de
ntrerupere a activit*ii p/n n &iua urmtoare ;
- Plecarea de la locul de munc# confirmat prin semnarea condicii de pre&en* ;
Reaiza%ea e.ectiv" a *c%"%i(% -%(&%a'ate -e!t%* zi*a c*%e!t" c*-%i!)e $! -%i!ci-a
*%'"t(a%ee activit"0i /
3a birou :
- 4laborri# nregistrri# ndosarieri i arhivri de documente . 3ucrrile se reali&ea& n
propor*ie de "56-76% 8 pe calculator "n func*ie de specificul postului %;
- 9erificri# confirmri prin semnturi# colaborri privind documentele avi&ate ;
- $ocumentri i informri privind modul de elaborare i con*inutul documentelor ;
- Participarea la actiuni de anali&e# avi&ri sau instruiri privind activitatea proprie# n
incintele sucursalei sau la ter*i ;
- Colaborarea cu anga1a*ii sau cu colaboratori e(terni n limitele competen*ei i
responsabilit*ilor ce le are ;
MEDIUL DE MUNC
- !ctivitatea se desfoar n principal in incinte nchise. !cumularea n e(ces a C:5
determin n incintele nchise i aglomerate inconfort spre sf/itul programului de lucru ;
- 2n incintele nchise e(ist aglomerri mari de material te(til# fiind pre&ent riscul de
incendiu ;
1. 2ACTORI DE RISC IDENTI2ICAI
A. 2act(%i )e %i,c -%(-%ii 'i+(ace(% )e -%()*c0ie
2act(%i )e %i,c 'eca!ic/
- 3ovire de ctre mi1loacele de transport auto# la deplasarea pedestr sau i)sau accidente de
circula*ie la deplasarea cu mi1loace de transport auto;
- 3ovire la deplasarea pe scri ntre nivelele construc*iei sau de mobilierul de la locul de
munc ;
- ,aiere# ntepare la utili&area rechi&itelor de lucru ;
2act(%i )e %i,c te%'ic/
- Contact direct accidental cu suprafe*e suprancl&ite la folosirea aparatelor de u& casnic
"filtre cafea# etc.% ;
2act(%i )e %i,c eect%ic/
- 4lectrocutare prin atingere indirect :
- $efectarea instala*iilor electrice din birou ;
2act(%i )e %i,c c3i'ic/
- nfectare sau iritare superficial a pielii prin atingerea documentelor arhivate sau la lucru
cu materiale specifice activit*ilor de birou "lipici# past corectoare#toner# cerneluri %# spra;uri# etc. ;
B. 2act(%i )e %i,c -%(-%ii 'e)i**i )e '*!c"
2act(%i )e %i,c .izic/
- !rsuri sau into(icri datorate incendiilor accidentale i aerului cu e(ces de C:5 din
incintele nchise ;
- ,emperatura ridicat a aerului n anotimpul clduros;
- ,emperatura aerului sc&ut n anotimpul rece;
- Curen*i de aer - n special la lucrul n aer liber;
- <ivel redus de iluminare la lucrul n unele &one insuficient iluminate;
2act(%i )e %i,c 4i((&ic/
- !nimale i insecte periculoase "oareci# c/ini# viespi%.
B. 2act(%i )e %i,c -%(-%ii ,a%ci!ii )e '*!c"/
C(!0i!*t/
- !bsen*a sau starea necorespun&torte a mobilierului# dipo&itivelor de lucru i rechi&itelor
necesare ;
S*-%a,(icita%e .izic"/
- Po&i*ii de lucru for*ate i)sau vicioase. 3ucrul ndelungat i peste program n po&i*ia
ae&at n fa*a calculatorului n func*ie de urgen*ele necesare activit*ilor de birou .
S*-%a,(icita%e -,i3ic"/
- $eci&ii dificile n timp scurt# opera*ii repetitive de ciclu scurt# stress cau&at de ritm intens
i concentrat la elaborarea lucrrilor# rela*ia cu consumatorii# etc.
C. 2act(%i )e %i,c -%(-%ii e5ec*ta!t**i/
Ac0i*!i &%e6ite/
- Cdere la acelai nivel prin de&echilibrare# mpiedicare# alunecare;
- Manevrarea greit a autoturismului n timpul deplasrilor la)de la serviciu.
UNITATEA/
A.E.G. INTERNATIONAL
SERVICII
7. 2I8A DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNC
<=M>. P4.+:!<4 4'P=+4/
SECTIA/
$=.!,! 4'P=<4.: 7 h)sch.
LOCUL DE MUNC/
GRUPURI SENSIBILE LA GRUPURI SENSIBILE LA
RISCURI RISCURI
EC9IPA DE EVALUARE/ .esponsabil ++M#
Medic medicina muncii# Conducator loc de munca
COMPONENTA
SISTEMULUI
DE MUNC
2ACTORI DE
RISC
IDENTI2ICAI
2ORMA CONCRET DE MANI2ESTARE A
2ACTORILOR DE RISC :)e,c%ie%e# -a%a'et%i;
CONSECINA
MA<IM
PREVI=
>IBIL
CLASA
DE
GRAVI=
TATE
CLASA
DE
PROBA=
BILITATE
NIVEL
PAR=
IAL
DE
RISC
? 1 2 1 7 @ A
?.$eplasari necontrolate la locul de munca a scaunului cu
rotile la miscarile din birou# holuri @ cadere# rasturnare pe
scari;
,M A-BC
&ile
5 5 5
5.!gatarea c/r1ei# bastonului n mobilier# usi# gratare @ risc
de cadere# dificultati la accesul prin usa de intrare;
,M A-BC
&ile
5 ? ?
A..ecul "n ca& de lovire frontala# laterala% conducere
masina de serviciu# @ femei gravide @ posibile afectiuni
asupra fatului# avort spontan# nastere prematura;
$4C4+ D ? A
B.$eplasasari necontrolate ale echipamentelor de munca
utili&ate n lucrul la naltime @ reactii nt/r&iate la
persoanele peste CC de ani# cadere de la naltime;
$4C4+ D ? A
C.,emperatura ridicata din timpul verii n unitate sau
e(teriorul unitatii @ activitati de curatenie# efort fi&ic ridicat
pentru gravide# lau&e si femei care alaptea&a @ risc
deshidratare# lesin @ lovire;
$4C4+ D ? A
E. ,emperatura sca&uta asociata cu v/nt si)sau precipitatii pe
timp de iarna n unitate la e(punere ndelungata pentru
gravide# lehu&e si femei care alaptea&a risc de
suprasolicitare fi&ica;
,M A-BC
&ile
5 ? ?
D.Contact cu substante to(ice "lucrul cu substante to(ice:
e(punere regulata la substantele utili&ate n procesul
tehnologic @ femei gravide# lau&e# care alaptea&a si tinerii
ntre ?E si ?7 ani;
,M A-BC
&ile
5 ? ?
7.4(punere prelungita la pulberi tehnologici n ca&ul
tinerilor ntre ?E si ?7 ani;
,M A-BC
&ile
5 ? ?
F.Microorganisme n suspensie n aer n urma contactului cu
persoane# "mai multe persoane n atelier# birou# vestiare# sali
de instruire% @ epidemii risc de contaminare "ru1eola# rubeola
@ risc ma1or n timpul sarcinii%;
,M A-BC
&ile
5 ? ?
?6.Ga&e# vapori# aerosoli to(ici proveniti de la functionarea
motoarelor n spatii nchise# hale;
$4C4+ D ? A
??.4fort static @ po&itii fi(e prelungite @ riscul aparitiei
afectiunilor musculoscheletale @ posibile complictii la
nastere# varice# umflarea picioarelor;
,M A-BC
&ile
5 5 5
?5.Manipularea manuala a maselor @ femei gravide pericol
hemoragii din punct de vedere ginecologic# avort spontan;
,M A-BC
&ile
5 ? ?
?A.Manipularea manuala a maselor @ tineri ntre ?E si ?7 ani
@ afectiuni musculo scheletale;
,M A-BC
&ile
5 ? ?
?B.+tresul femeilor care alaptea&a "cau&at de imposibilitatea
de apleca de la serviciu pentru a alapta# lipsa locului de
alaptare de la serviciu%;
,M A-BC
&ile
5 ? ?
?C.Psiho&a postnatala al lau&elor coroborat cu sarcini de
serviciu comple(e @ functii de conducere# rapundere
ridicata;
,M A-BC
&ile
5 5 5
?E.+tresul provocat de lucrul n conditii de lucru dificile a
femeilor gravide;
,M A-BC
&ile
5 A 5
?D. +uprasolicitare psihica n cadrul lucrului pe timp de ,M A-BC 5 ? ?
noapte @ femei gravide @ oboseala posibil generatoare de
accident;noapte @ femei gravide @ oboseala posibil
generatoare de accident;
&ile
Nive* )e %i,c &(4a e,te/
?D
ri .i
iH? B"A(A% I B"5(5% I F"?(?% C5
N%& B. H --------------- H ------------------------------------------------ H --------- H 1#CD
?D B(A I B(5 I F(? 5F
ri
iH?
@. 2I8A DE MSURI PROPUSE
N%. C%t 2ACTOR DE RISC Nive )e %i,c
MSURI PROPUSE
N('i!aiza%ea '",*%ii
C('-ete!0" E
R",-*!)e%i
Te%'e!e
? 1 2 1 7 @
1.
$eplasari necontrolate la locul de
munca a scaunului cu rotile la
miscarile din birou# holuri @ cadere#
rasturnare pe scari;
2
!mena1area unor rampe de acces pentru
scaunul cu rotile. +e va asigura o intrare
conforma persoanelor cu di&abilitati.
+ef loc de munca

Permanent
2.
!gatarea c/r1ei# bastonului n
mobilier# usi# gratare @ risc de
cadere# dificultati la accesul prin
usa de intrare;
1
+e va asigura o intare persoanelor cu
di&abilitati. !menarea locului de munca
corespun&ator di&abilitatii lucratorului
acolo unde este rational posibil.
+ef loc de munca

Permanent
1.
.ecul "n ca& de lovire frontala#
laterala% conducere masina de
serviciu# @ femei gravide @ posibile
afectiuni asupra fatului# avort
spontan# nastere prematura;
1
-emeile nsarcinate nu vor lucra pe
masinile societatii dec/t cel mult
primele A luni de sarcina.
+ef loc de munca

Permanent
7.
$eplasasari necontrolate ale
echipamentelor de munca utili&ate
n lucrul la naltime @ reactii
nt/r&iate la persoanele peste CC de
ani# cadere de la naltime;
1
Persoanele peste CC de ani nu vor
e(ecuta sub nici o forma lucru la
naltime. !cestor persoane medicul de
medicina muncii va mentiona n fisa de
aptitudine Jinapt pentru lucru la
naltime.K
+ef loc de munca

Permanent
@. ,emperatura ridicata din timpul
verii n unitate sau e(teriorul
unitatii @ activitati de curatenie#
efort fi&ic ridicat pentru gravide#
1 :rgani&area muncii se va face dupa
cum urmea&a: C6 minute lucru
alternativ cu ?6 minute de pau&a. 3a
temperaturi mai mari de A6 grade
+ef loc de munca

Permanent
? 1 2 1 7 @
lau&e si femei care alaptea&a @ risc
deshidratare# lesin @ lovire;
Celsius femeile gravide vor lucra doar
la umbra sau n spatii nchise.
!sigurarea alimentatiei de protectie
"apa minerala%.
A.
,emperatura sca&uta asociata cu
v/nt si)sau precipitatii pe timp de
iarna n unitate la e(punere
ndelungata pentru gravide# lehu&e
si femei care alaptea&a risc de
suprasolicitare fi&ica;
1
:rgani&area muncii se va face dupa
cum urmea&a: C6 minute lucru
alternativ cu ?6 minute de pau&a.
-emeile gravide nu vor lucra la
temperaturi mai mici de minus ?6 grade
Celsius. !sigurarea alimentatiei de
protectie "ceai cald# spatii de ncal&ire%.
+ef loc de munca

Permanent
C.
Contact cu substante to(ice "lucrul
cu substante to(ice: e(punere
regulata la substantele utili&ate n
procesul tehnologic @ femei
gravide# lau&e# care alaptea&a si
tinerii ntre ?E si ?7 ani;
1
.eorgani&area locului de munca astfel
ca e(punerea femeilor gravide sa fie de
c/t mai scurta durata spre deloc.
4laborarea unei proceduri de rotatie pe
post a lucratorilor acolo unde este
rational posibil. -emeile care lucrea&a
pe asemenea posturi vor fi informate
asupra riscului# inclusiv noile anga1ate.
+ef loc de munca

Permanent
F.
4(punere prelungita la pulberi
tehnologici n ca&ul tinerilor ntre
?E si ?7 ani; 1
,inerii ntre ?E si ?7 ani nu vor presta
nici un fel de activitate care le-ar putea
pune n pericol de&voltarea fi&ica sau
psihica prin e(punerea la riscuri
profesionale.
+ef loc de munca

Permanent
D.
Microorganisme n suspensie n aer
n urma contactului cu persoane#
"mai multe persoane n atelier#
birou# vestiare# sali de instruire% @
epidemii risc de contaminare
"ru1eola# rubeola @ risc ma1or n
timpul sarcinii%;
1
+e va efectua o instruire de
constienti&are a riscului pe aceasta tema
de catre medicul de medicina a muncii.
4laborarea de pliante# materiale de
propaganda pe aceasta tema.
+ef loc de munca

Permanent
1?. Ga&e# vapori# aerosoli to(ici 1 .eorgani&area locului de munca astfel +ef loc de munca Permanent
? 1 2 1 7 @
proveniti de la functionarea
motoarelor n spatii nchise# hale;
ca e(punerea femeilor gravide sa fie de
c/t mai scurta durata spre deloc.
4laborarea unei proceduri de rotatie pe
post a lucratorilor acolo unde este
rational posibil. -emeile care lucrea&a
pe asemenea posturi vor fi informate
asupra riscului# inclusiv noile anga1ate.

11.
4fort static @ po&itii fi(e prelungite
@ riscul aparitiei afectiunilor
musculoscheletale @ posibile
complictii la nastere# varice#
umflarea picioarelor;
2
:rgani&area muncii se va face dupa
cum urmea&a: C6 minute lucru
alternativ cu ?6 minute de pau&a
asociate cu miscari usoare de ntindere
si rela(are a muschilor. Consilierea
medicului de medicina a muncii poate fi
necesara.
+ef loc de munca

Permanent
12.
Manipularea manuala a maselor @
femei gravide pericol hemoragii din
punct de vedere ginecologic# avort
spontan;
1
$otarea locurilor de munca cu mi1loace
de mica mecani&are acolo unde flu(ul
tehnologic o permite. -emeile gravide
nu vor manipula manual sarcini mai
mari de ?6 Lg. -emeile care lucrea&a pe
asemenea posturi vor fi informate
asupra riscului# inclusiv noile anga1ate.
+ef loc de munca

Permanent
11.
Manipularea manuala a maselor @
tineri ntre ?E si ?7 ani @ afectiuni
musculo scheletale;
1
$otarea locurilor de munca cu mi1loace
de mica mecani&are acolo unde flu(ul
tehnologic o permite. ,inerii ntre ?E si
?7 ani nu vor presta nici un fel de
activitate care le-ar putea pune n
pericol de&voltarea fi&ica sau psihica
prin e(punerea la riscuri profesionale.
+ef loc de munca

Permanent
17. +tresul femeilor care alaptea&a
"cau&at de imposibilitatea de apleca
de la serviciu pentru a alapta# lipsa
locului de alaptare de la serviciu%;
1 -emeilor care alaptea&a se permit doua
pau&e de c/te o ora n vederea alaptarii
copilului. !cest timp acordat cuprinde
si timpul alocat transportului. !ceasta
+ef loc de munca

Permanent
? 1 2 1 7 @
perioada poate fi mai scurta n conditiile
n care se amena1ea&a spatii
corespun&atoare din punct de vedere
igienico @ sanitar si al intimitatii n
cadrul unitatii.
1@.
Psiho&a postnatala al lau&elor
coroborat cu sarcini de serviciu
comple(e @ functii de conducere#
rapundere ridicata;
2
!sumarea acestui risc profesional este
la latitudinea lucratorului. 2n acest sens
unitatea si declina orice
responsabilitate. Consilierea medicului
de medicina a muncii poate fi necesara.
+ef loc de munca

Permanent
1A.
+tresul provocat de lucrul n
conditii de lucru dificile a femeilor
gravide;
2
.eorgani&area locului de munca astfel
ca e(punerea femeilor gravide sa fie de
c/t mai scurta durata spre deloc.
4laborarea unei proceduri de rotatie pe
post a lucratorilor acolo unde este
rational posibil. -emeile care lucrea&a
pe asemenea posturi vor fi informate
asupra riscului# inclusiv noile anga1ate.
+ef loc de munca

Permanent
1C.
+uprasolicitare psihica n cadrul
lucrului pe timp de noapte @ femei
gravide @ oboseala posibil
generatoare de accident;
1
+uprasolicitare psihica n cadrul lucrului
pe timp de noapte @ femei gravide @
oboseala posibil generatoare de
accident;
+ef loc de munca

Permanent
L(c* )e '*!c"/ GRUPURI SENSIBILE LA RISCURI
NIVEL GLOBAL DE RISC/ 1#CD
0
1
2
3
4
5
6
7
N
I
V
E
L
U
R
I

P
A
R
T
I
A
L
E

D
E

R
I
S
C
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17
FACTORI DE RISC

S-ar putea să vă placă și