Sunteți pe pagina 1din 2

NUMELE ....................................................

PRENUMELE ............................................

FUNCŢIA ...................................................

TEST ANUAL
privind verificarea cunoştinţelor pentru postul de lucru montator

1. Reglarea sau înlocuirea accesoriilor la sculele electrice portabile se execută:


a) Cu ştecherul de alimentare racordat la priza de curent;
b) Cu ştecherul de alimentare scos din priză şi cu întrerupătorul în poziţia
„OPRIT”;
c) Cu ştecherul de alimentare scos din priză şi cu întrerupătorul în poziţia
„PORNIT”;
( 2p )
2. Înaintea de începerea operaţiunilor cu pendularul se execută:
a) Verificarea existenţei cuielor în materialul de prelucrat şi îndepărtarea lor;
b) Operaţiunile de tăiere se execută imediat fără o verificare în prealabil a
piesei de prelucrat;
c) Verificarea existenţei unor obstacole sub piesa de prelucrat (podea, banc de
lucru etc.)
( 2p )
3. Înainte de începerea lucrului cu polizorul portabil se execută:
a) Verificarea cordonului de alimentare, a ştecherului şi comenzilor electrice
înainte de începerea lucrului;
b) Verificarea pânzei de polizat înainte de începerea lucrului şi înlocuirea
acesteia dacă este cazul;
c) La lucrul cu polizorul portabil nu este necesar a se face verificări înaintea
de polizarea sau şlefuirea materialului.
( 2p )
4. Pentru lucrul cu echipamentele de tăiat, polizat, găurit enumeraţi ce echipament de
protecţie trebuie utilizat:

( 2p )
5. La constatarea stării de pericol grav şi iminent de accidentare se iau imediat
următoarele măsuri de securitate:
a) fuga de la locul accidentului pentru a ne proteja propria persoană;
b) anunţarea şefilor ierarhici şi serviciilor specializate;
c) oprirea echipamentului de muncă sau activităţii, evacuarea personalului din
zona periculoasă, anunţarea şefilor ierarhici şi a serviciilor specializate,
eliminarea cauzelor care au condus la apariţia stării de pericol grav şi
iminent.
( 2p )
NOTĂ: Evaluarea lucrătorilor după instruirea introductiv generală se face
astfel:
- 9 – 10 p: Foarte bine (FB);
- 7 – 8 p: Bine ( B );
- 5 – 6 p: Slab ( S );
- sub 5 p: Foarte slab.

Persoanele care au obţinut nota de evaluare slabă sau foarte slabă, vor fi
reexaminate până la obţinerea punctajului minim corespunzător notei de „Bine”.

ÎNTOCMIT
ŞEF SERVICIU EXTERN

Dan GURGU