Sunteți pe pagina 1din 18

PRIMARIA CALMATUIU.

Vizat,
JUDETUL TELEORMAN Angajator

TEMA NR.11

INSTRUCTIUNI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU ZIDAR

LUCRARI DE ZIDARIE.
ART.1 . Inainte si in timpul executarii lucrarilor de zidarie sub nivelul solului si a
celor de fundatii, este necesar sa se controloze rezistenta sprijinirilor peretilor santurilor
si sapaturilor.
Daca se constata defectiuni, se va intrerupe lucrul pana la remediere.

ART.2. Este interzisa coborarea materialelor ( pietre brute, caramizi etc.) in groapa de
fundatie sau in sant, prin aruncarea lor de sus.

ART.3 . Coborarea materialelor va fi facuta cu mijloace mecanizate sau prin jgheaburi


portative. Capatul inferior al jgheabului din groapa se monteaza cu cel mult 0,50 m
deasupra fundului gropii pentru ca materialele sa nu se rostogoleasca prea departe.

ART.4 . Deplasarea roabelor incarcate cu materiale ( pietre, caramizi, beton, mortar) se


va face pe dulapi asezati de-a lungul gropii de fundatie, la o distanta de cel putin 0,70 m
de la marginea gropii.

ART.5 . Lucrarile de subzidarie pot fi executate numai pe baza unui proiect bine studiat
si sub controlul permanent al personalului tehnic cu experienta in asemenea lucrari.

ART.6 . Daca in timpul executarii lucrarilor de subzidarie se constata deformatii ale


peretilor, lucrarile in zona respectiva vor fi intrerupte pana la revederea proiectului de
consolidare.

ART.7 . De-a lungul marginilor gropilor pentru fundatii si santuri se va lasa o fasie
libera pe o latime de minimum 0,50 m.

ART.8. Se interzice coborarea materialelor pe jgheab concomitent cu primirea lor la


capatul celalalt. Aruncarea, coborarea materialelor, respectiv rasturnarea materialelor, se
vor face numai atunci cand la locul de cadere sau in apropierea acestuia nu se gaseste
personal muncitor. Coborarea personalului muncitor se va face pe scari sau rampe de
acces.
45
ART.9. Pe masura executarii fundatiei, spatiile libere intre fundatie si peretii sapaturii
vor fi umplute cu pamant, care se va compacta conform proiactului si va avea parametrii
geotehnici prevazuti in proiect.

ART.10. Demontarea si montarea sprijinirilor din gropile de fundatie, la terminarea


lucrarii, se vor face de jos in sus, pe masura astuparii gropilor cu pamant si numai sub
supravegherea continua a maistrului de executie. Numarul de dulapi care se indeparteaza
simultan pe verticala nu va fi mai mare de trei, iar in cazul terenurilor infoiate sau
curgatoare, numai cate unul.
Concomitent cu indepartarea dulapilor, se vor monta corespunzator si proptelele
verticale si orizontale; proptelele existente vor fi scoase pe masura ce au fost fixate altele
in loc.

ART.11. Executarea zidului de protectie a hidroizolatiei se va face dupa turnarea


fundatiei, executarea zidului ce trebuie izolat si a hidroizolatiei verticale. Sapaturile vor fi
executate taluzat.
Daca lucrarea impune o astfel de executie, se va intocmi o fisa tehnologica care
sa cuprinda si indicarea masurilor privind impiedicarea surparii malurilor si a zidului de
protectie.
Lucrarea se va executa sub supravegherea maistrului lucrarii.

ART.12. Subzidirea fundatiilor sau a peretilor cladirilor existente trebuie executata dupa
proiecte sau fise tehnologice si sub supravegherea permanenta a conducatorului lucrarii.

ART.13 . Pentru urmarirea comportarii lucrarilor de subzidire, pe zidurile subzidate se


vor monta, inainte de inceperea lucrarilor, martori (repere), spre a putea fi observate din
timp eventualele deplasari ale constructiei. Martorii vor fi montati la crapaturile zidurilor
sub care se face subzidirea precum si pe zidurile apropiate.

ART.14 .In cazul in care in timpul executiei se constata deplasari ale constructiei, se vor
lua masuri urgente si imediate pentru indepartarea personalului muncitor din zona.

ART.15. Se interzice continuare lucrarilor de subzidire atunci cand se constata deformari


ale terenului din zona respectiva. Continuarea lucrarilor de subzidire se va face numai
dupa ce terenul a fost consolidat.

ART.16. In terenuri cu apa subterana, inainte de inceperea lucrarilor de subzidire se vor


lua masuri pentru epuizarea apei, pe tot timpul executari lucrarilor de subzidire, plus
perioada necesara intaririi mortarului.

46
ART.17 . In timpul executiei zidariei, pana la executarea planseelor, se interzice
rezemarea scarilor sau a altor obiecte pe ziduri. La nevoie se vor folosi scari de sobar.

LUCRARI DE ZIDARIE

ART.18. Executarea lucrarilor de zidarie la inaltime se va face numai de pe schele


executate conform standardelor si ingradite cu parapete de 1m inaltime.

ART.19. Este interzisa circulatia pe ziduri.Pentru circulatie vor fi folosite numai schele
si esafodaje.

ART.20. Manuirea unor mecanisme actionate electric sau mecanic de alt personal
muncitor decat cel de specialitate se va putea face numai dupa ce acestui personal i se va
face un instructaj special confirmat printr-o atestare.

ART.21. Conducatorul punctului de lucru este obligat sa controleze in permanenta


legarea la pamant a mecanismelor si dispozitivelor actionate electric, utilizate la lucrarile
de zidarie.

ART.22. In cazul utilizarii, pentru ridicarea materialelor, a unor dispozitive si


mecanisme de mica mecanizare, personalul muncitor ce le manevreaza va respecta
normele de protectie a muncii pentru lucrul de pe schele si la inaltime si va fi dotat cu
echipamentul de protectie corespunzator.

ART.23. Este interzis a se crea diferente de inaltime de peste 1,5m intre diferite portiuni
ale zidariei, in timpul executiei.

ART.24. Se interzice executarea zidariei pe o inaltime mai mare de doua etaje, fara
legarea acesteia prin plansee sau fara a se monta pe grinzile planseelor o podina
provizorie.

ART.25 . La terminarea executiei stalpilor de zidarie, intre golurile de usi si ferestre, se


vor monta buiandrugi, peste care se va aseza cel putin un rand de blocuri, sau se vor
rigidiza stalpii cu ajutorul cofrajului buiandrugilor (atunci cand stalpii sunt executati din
beton monolit); se interzece a lasa liberi stalpii la partea lor superioara.

ART.26. In locurile de prelucrare a blocurilor si placilor de beton celular autoclavizat


vor fi luate masuri de protectie contra prafului. Muncitorii care lucreaza la aceste operatii
de prelucrare vor fi prevazuti cu ochelari de protectie si cu masti contra prafului.

ART.27. La lucrarile de zidarie din piatra care necesita ciopliri in timpul executiei,
zidarul si ajutoarele sale vor purta in mod obligatoriu ochelari de protectie, iar muncitorii
47
care nu fac parte din echipa de zidarie, dar circula in apropiere, vor fi avertizati sa-si
fereasca ochii.

ART.28. Prelucrarea pietrelor pe santier trebuie executata in locuri imprejmuite, in care


accesul persoanelor straine este interzis.

ART.29. Locurile de munca ale cioplitorilor de piatra trebuie sa se afle la o distanta de


cel putin 3m unul de celalalt. In caz contrar, trebuie asezate intre acestia paravane de
protectie. Este interzisa asezarea pietrelor unul in fata celuilalt.

ART.30 . In timpul prelucrarii, pietrele (placajele de marmura, piatra de constructie etc)


de dimensiuni mari si grele vor fi bine asezate pentru a nu fi posibila rasturnarea lor.

ART.31. Depozitarea pe podina de lucru a materialelor pentru zidarie se va face astfel


incat sa se lase un spatiu de minimum 0,5m intre zidul ce se executa si materiale, de-a
lungul intregului front de lucru unde se lucreaza.

ART.32. Primirea materialelor de zidarie se va face pe podine special amenajate si


dimensionate corespunzator sau pe plansee, in locuri speciale indicate de conducatorul
locului de munca.

ARt. 33. Podina de lucru va fi cel putin cu 15m mai jos decat nivelul; zidariei. Inaltimea
zidariei nu va depasi 1,20m deasupra podinei de lucri. Pentru inaltimi mai mari se vor
monta podine auxiliare.

ART.34 Se interzice evacuarea molozului si a deseurilor de materiale prin aruncarea din


constructie. Evacuarea se va face conform normelor privind evacuarea deseurilor.

ART.35. La lucrarile ce se executa in mediul umed, conductorii sub tensiune vor fi


deconectati inainte de inceperea lucrului.

ART.36 . Toate golurile periculoase vor fi inchise sau ingradite cu parapeti de protectie.

ART.37 . Golurile de usi in zidurile exterioare trebuie inchise, pentru a opri trecerea
personalului muncitor prin ele.

ART.38. Se interzice lasarea pe ziduri a materialelor de zidarie neintroduse in opera, a


molozului sau sculelor la intreruperea lucrului.

ART.39. La executarea placajului peretilor, concomitent cu zidaria se vor lua aceleasi


masuri de securitate a muncii ca la lucrarile la inaltime si la cele de invelitori. Umplutura

48
din placaje si zidaria se va executa concomitent cu placajhul si va depasi obligatoriu
nivelul superior al placii.

ART.40. Zidaria corniselor de caramida ce ies din planul zidurilor mai mult de 30cm se
va executa de pe schele exterioare. In cazul in care se folosesc schele de consola acestea
vor fi astfel montate incat distanta dintre marginea axterioara a cornisei si balustrada
podinei de lenm sa fie de minimum 60cm. La executarea corniselor din zidarie se vor
prevedea dispozitive pentru ancorarea tencuielilor si a invelitorii.

ART.41. Zidaria de piatra batuta va fi executata-obligatoriu in cofraje confectionate din


panouri de dulapi de 4-5cm grosime cu ajutorul popilor dispusi la 2-2,5m de-a lungul
zidului. Montarea cofrajelor se va face paralel cu executarea zidariei.

ART.42. Intrucat zidurile de beton celular autoclavizat au o stabilitate si rezistenta


redusa pana la intarirea mortarului este necesar a se face personalului muncitor care
executa asemenea lucrari, un instructaj special privind masurile specifice de protectie
care trebuie luate. Instructajul special va fi consemnat in procese-verbale.
Lucrarile de zidarie din blocurile mici de beton celular autoclavizat se vor
executa unui maistru specializat in asemenea lucrari.
Se va acorda o atentie speciala pentru asigurarea stabilitatii corniselor prin
ancorarea, proptire etc.

ART.43. La executarea peretilor din panouri din beton celular autoclavizat se vor
respecta normele de protectie a muncii de la montarea elementelor prefabricate.

ART.44. Este interzisa executarea zidariei de caramida pe o inaltime mai mare de doua
etaje de constructie, fara a se construi plansee intre etaje sau fara a se monta pe grinzile
planseelor o podina provizorie.

ART.45. La zidirea peretilor exteriori de pe schelele interioare se vor monta-obligatoriu-


viziere de protectie pe perimetrul exterior al constructiei pentru oprirea caderii obiectelor
de sus.

ART.46 . In cazul in care inaltimea zidariei nu depaseste 8m, nu este obligatorie


montarea vizierelor de protectie. Daca executarea de viziere de protectie nu este posibila,
atunci locul de lucru unde se executa zidaria se va ingradi, distanta minima de la
suprafata zidului care se executa pana la ingradire fiind de 1,5m.

ART.47. Copertinele de protectie vor avea latimea de minim 1,5m si inclinarea de 20%
fata de orizontala; vor fi rezistente, avand consolele de preferinta din metal, iar copertina
din scanduri de 2,5 cm grosime, batute una langa alta. Primul rand de copertine-cel care
va ramane pana la terminarea zidariei- va fi montat la distanta maxima de 6 m de la
49
pamant, iar la al doilea rand de copertine, fiind mobil, va fi montat la nivelul imediat
inferior celui la care se lucreaza.

ART.48. Personalul muncitor care monteaza sau damonteaza vizierele de protectie va fi


asigurat contra caderii prin centuri de siguranta legate de puncte fixe ale constructiei.

ART.49 . Se interzice circulatia si depozitarea marfurilor pe copertinele de protectie.

ART.50. Pentru aducerea mortarelor si caramizilor pe cladirile in curs de constructie vor


fi folosite containere speciale, astfel construite incat posibilitatea deschiderii peretilor
laterali si desprinderea fundurilor sa fie exclusa in scopul evitarii caderii materialelor ce
vor fi transportate in aceste contatainere.

ART.51. Se interzice utilizarea unor scule cu capete deformate sau in forma de ciuperca,
cu muchiile din tabla zdrentuita si ascutite, a unor roabe si tomberoane care nu sunt in
perfecta stare de functionare. Sculele de mana folosite la zidarie vor fi bine fixate pe
maner.

ART.52. Manipularea blocurilor umede se va face obligatoriu cu un cleste special.

PREPARAREA MORTARULUI

ART.53. Prepararea mortarului se va face mecanizat, cu ajutorul malaxoarelor de mortar


si a betonierelor. Se vor respecta normele der protectie a muncii cu caracter general
specificate in Normele specifice de securitate a muncii pentu beton, beton armat si
precomprimat precum si cele cu caracter specific prevazute in aceleasi norme pentru
utilizarea betonierelor care sunt valabile si pentru malaxoare.

ART.54. Transportul mortarului la locul de utilizare se face cu bene sau cu pompe de


mortar, respectiv masini de tencuit.

ART.55. La transportul mortarului cu bena se vor respecta aceleasi norme de protectie a


muncii ca si la transportul betoanelor.

ART.56. Amplasarea utilajelor trebuie sa asigure acces liber si usor catre depozite.

ART.57. Este interzisa apropierea de sinele de ghidaj ale cupei de incarcare, la


malaxoare, precum si de cupa ridicata.

ART.58. Curatarea gropii de sub cupa se poate face numai daca aceata este bine fixata in
pozitia superioara cu ajutorul franei si al unor proptele rezistente. Mecanismele (toba,
jgheaburule etc) se pot curata numai dupa oprirea si deconectarea masinilor.
50
ART.59. In timpul functionarii este interzisa introducerea mainilor sau a unor unelte in
toba ori in alte parti mobile ale masinilor.
Daca beronul sau mortarul se transporta cu macarale in cupe, containere sau in
dispozitive similare, acestea trebuie prevazute cu dispozitive speciale de siguranta, care
sa impiedice descarcarea accidentala.

ART.60. Varul trebuie stins de muncitori cu experienta, bine instruiti si echipati cu


echipamente individuale de protectie conform Normativului Cadru de acordare si
utilizare a EIP, ( Ordinul 225/95 al M.M.P.S.).

ART.61. Acolo unde se intrebuinteaza cantitati mari de var, se va aplica stingerea


mecanizata.

ART.62. Pentru a se evita caderea muncitorilor in gropile de var, acestea trebuie


ingradite cu parapete inalte de 1m sau cu un gard continuu.

ART.63. Nu este permisa coborarea muncitorilor in gropile de var; varul trebuie scos din
gropi mecanizat, cu graifere fixate pe macarale sau cu alte dispozitive.Pentru a se evita
surparea peretilor gropilor de var acestia trebuie sprijiniti cu dulapi.

CANALIZARI EXECUTATE DIN ELEMENTE PREFABRICATE MARI

LANSAREA TUBURILOR PREFABRICATE ( MANUAL SAU MECANIC)

ART.64. Depozitarea tuburilor in lungul santurilor se va face la distanta de maximum


0,70m de la marginea santurilor. Obligatoriu se vor lua masuri de a impiedica
rostogolirea tuburilor in sant prin prelungirea sprijinirii peste marginea superioara a
santurilor.

ART.65. Se interzice folosirea , la lansarea tuburilor, a muncitorilor necalificati.

ART.66. Nici un muncitor nu are voie sa execute alte operatiuni decat acelea ce i s-au
fixat de catre conducatorul lucrarii.

ART.67. Se interzice lansarea tuburilor in sant prin cadere libera. Se interzice


transmiterea tuburilor prin purtare directa, atunci cand depasesc masa de 50 kg. Pentru
mase mai mari se vor folosi franghii, scripeti electropalane, automacarale, in functie de
masa tuburilor, respectandu-se normele de protectie a muncii la aceste dispozitive.

ART.68. Santurile se vor arma (sprijini) respectand instructiunile de protectie a muncii


elaborate de proiectant.
51
ART.69. Este interzisa folosirea spraiturilor pentru sprijinirea podinelor sau a
platformelor pe care se instaleaza dispozitive de lansare a tuburilor.

ART.70. Se interzice demontarea partiala sau totala a sprijinirilor, in vederea lansarii


tuburilor, daca marimea lor impune acest lucru. Demontarea lor se va face dupa un
proiect aprobat de seful de santier, respectandu-se normele privitoare la lucrarile de
terasamente.

ART.71. La lansarea cu franghii a tuburilor de beton, este interzis ca franghia sa se frece


pe marginea santului sau pe elementele sprijinirii. Ea va fi petrecuta obligatoriu pe
canelura unui scripete.

ART.72. Muncitorii vor fi evacuati din santurile din zona de lansare.

ART.73 . Este interzisa balansarea tuburilor prinse in cablul macaralelor in vederea


trecerii lor prin sprijinire.

ART.74. Dirijarea tuburilor si oprirea balansului se va face numai cu ajutorul unei cangi
speciale.

ART.75. Prinderea tuburilor in carligul macaralelor se va face permanent de catre acelasi


muncitor, instruit in mod special pentru efectuarea acestei operatii in bune conditii.

ART.76. In cazul montarii a doua sau mai multe canale in aceeiasi sapatura, la cote
diferite, se va executa in primul rand montarea celui de la adancimea cea mai mare.
Numai dupa ce s-a executat umplutura pana la cota radierului de al doilea canal este
permisa montarea lui.

ART.77. Este interzisa depozitarea tuburilor pe taluzul pamantului rezultat din sapatura.

ART.78 . Coborarea tuburilor in santuri se va face de pe partea unde nu s-a depozitat


pamantul.

ART.79 . Dirijarea tuburilor pe locul de montare prevazut de proiect se va face de catre


muncitorii din sant, ce se vor apropia de tuburi respectiv numai dupa ce acesta a ajuns la
maximum 0,30m deasupra cotei de fundare.

ART.80. Asezarea tuburilor la cota din proiect se va face prin scoaterea sau adaugarea
unei anumite cantitati de nisip. Este interzis ca aceasta operatie sa se faca prin
introducerea bratului sub tubul de beton tinut in cablul macaralei.

52
ART.81. Lansarea tuburilor printre cabluri electrice, conducte de gaze, apa etc. ; se va
face fara atingerea acestora si numai dupa ce acestea au fost protejate prin masuri
speciale.

ART.82. Este interzis accesul altor persoane in zona de lucru. Ea va fi marcata cu


placute avertizoare vizibile si in numar suficient.

ART.83 . Este interzis accesul muncitorilor in santuri in care se simte miros de gaz.
Prezenta lor nu se va determina prin aprinderea flacarii deschise, ci prin folosirea
detectorului de gaze.

ART.84. In cazul lucrului pe timpul noptii, locul de munca va trebui sa fie bine iluminat.

ART.85. Lampile electrice portative ce se folosesc in santuri vor fi alimentate cu


tensiune nepericuloasa.

ART.86. Sculele devenite disponibile nu vor fi lasate pe marginea santurilor sau pe


platforme, ci vor fi depozitate cu grija la distanta de minimum 1,50m de marginea
sapaturii.

EXECUTAREA MANSOANELOR

ART.87. Este interzis a se executa partea inferioara a mansonului (care in final va fi sub
tuburi) in momentul in care tubul se afla deja deasupra mansonului in cablul macaralei.
Aceasta portiune se va executa inainte de lansarea tubului.

ART.88 . Partile laterale ale mansonului se vor executa in cofraje confectionate, astfel
incat sa nu necesite introducerea muncitorului sub tuburi.

ART.89 . In dreptul mansoanelor, saparea se va supralargi astfel ca intre tuburi si


sapatura sa existe minimum 0,60m.

ART.90. Lansarea in santuri a mortarului de ciment necesar confectionarii mansoanelor


se va face in galeti, de pe platforme solide executate pe santuri prevazute cu parapeti si
scanduri pe margine de cel putin 15 cm latime.

ART.91. Muncitorii ce executa mansoane la partea superioara a tuburilor ovoide, cu


inaltimi mai mari de 1,60m, vor lucra pe platforme special amenajate, astfel incat sa
impiedice alunecarea lor in spatiul dintre tub si sapatura.

SCULE, DISPOZITIVE, ECHIPAMENT SI APARATAJE

53
ART.92. Sculele si uneltele vor fi pastrate in truse sau cutii, pentru a se evita
imprastierea lor sau caderea de la inaltime.

ARTr.93. Sculele de dimensiuni mici pot fi prinse si de ochiuri special prevazute in


centurile de siguranta, adaptate pentru fiecare unealta in parte,astfel ca montorul sa le
aiba la indemana, luandu-se, totodata, masuri ca in timpul lucrului aceste scule sa nu
incomodeze si sa nu impiedice miscarile libere ale mainilor, precum si deplasarea lui cu
usurinta.

ART.94. Nu se admite folosirea unor scule si unelte improvizate in timpul montajului.

LUCRARI DE FINISAJE LA CONSTRUCTII

CONDITII GENERALE

ART.95. Lucrarile de finisaj la constructii vor fi executate numai pe schele realizate


conform standardelor in vigoare.

ART.96. Se interzice executarea lucrarilor de finisaje stand sau circuland pe dulapi


izolati sau pe scari atarnate.

ART.97. Este interzisa executarea lucrarilor cu instalatii defecte sau neprobate zilnic
inainte de inceperea lucrului.

ART.98. La lucrarile de tencuire, placare, vopsire, zugraveli etc.; ce se executa manual,


se vor respecta si masurile de protectie a muncii prevazute pentru lucrarile de zidarie din
prezentele norme.

ART.99. La lucrarile de tencuire si de placare ce se executa manual, se vor respecta si


masurile de protectie a muncii prevazute pentru lucrarile de zidarie.

ART.100 Lucrarile de tencuire interioara trebuie sa se execute de pe schele interioare sau


de pe podine asezate pe capre deplasabile. Folosirea scarilor duble este permisa numai
pentru executarea lucrarilor mici de tencuire ( reparatii) in locuri izolate.

ART.101. In cazul in care nu exista schele exterioare fixe, tencuirea glafurilor ferestrelor
trebuie executata de pe schele in consola, trecuta in afara prin golul ferestrei respective
sau de pe schelele suspendate sistem leagan.

ART.102 . Este interzisa utilizarea pigmentilor vatamatori sanatatii oamenilor- miniu de


plumb, galben de crom, oxid sau acetat de cupru etc.- la prepararea mortarelor colorate,
necesare lucrarilor de tencuire.
54
ART.103. La lucrarile de buciardari, frecari cu peria etc. ale fetei vazute, construita din
beton sau din piatra, muncitorii sunt obligati sa poarte echipamentul de protectie adecvat.
Daca dimensiunile sau greutatea placilor pentru placaje nu permit ca ele sa poata fi
manipulate cu usurinta de doi oameni, miscarea lor se va face mecanizat.

ART.104. La locurile de munca unde se executa lucrari de finisaj in mediu umed,


conductorii electerici aflati sub tensiune vor fi deconectati inainte de inceperea lucrului.

ART.105. Este interzis lucrul cu ajutorul aerului comprimat, cand manometrul este
defect sau cand plumburile de garantie ale acestuia lipsesc.

ART.106. Muncitorii care efectueaza lucrari cu substante toxice vor fi supusi periodic
controlului medical, conform instructiunilor Ministerului Sanatatii.

ART.107. Placajele si orce alte elemente ornamentale -aplicate pe ziduri -vor fi bine
consolidate cu dispozitive provizorii pana la intarirea mortarului de legatura.

ART.108 . Taierea geamurilor trebuie sa se faca in locuri amenajate in acest scop.


Deseurile si geamurile sparte trebuie adunate si indepartate de la locul de lucru.

ART.109. In cursul punerii geamurilor la luminatoare, la lifturi etc. locurile deasupra


carora se executa astfel de lucrari trebuie ingradite sau pazite, interzicandu-se accesul
oamenilor.

ART.110. Punerea geamurilor la luminatoare trebuie facuta cu respectarea prevederilor


normative privind montarea elementelor de constructii si a celor privind executarea
lucrarilor la inaltime.

ART.111. In cazul punerii sau stergerii geamurilor la o inaltime de peste 2m muncitorii


trebuie sa respecte Normele specifice de securitate a muncii privind lucrul la inaltime.

ART.112. Este interzisa sprijinirea scarilor mobile de geamurile vitrinelor sau de


marginile cercevelelor.

ART.113. In cursul lucrarilor de matuire a geamurilor si al executari de desene sau


inscriptii cu ajutorul aparatelor cu jet de nisip prin presiune sau cu ajutorul acizilor,
trebuie luate masuri pentru protejarea ochilor, a cailor respiratorii si a mainilor. Chituirea
geamurilor se face cu scule adecvate, fiind interzisa intinderea chitului cu degetele.

LUCRARI DE TENCUIRE

55
ART.114. Lucrarile de tencuire exterioara se executa de pe schele executate, conform
celor specifice in standardele in vigoare.

ART.115. La lucrarile de tencuire interioara si la lucrarile de ipsoserii in interiorul


incaperilor se vor folosi schele interioare sau podine asezate pe capre nedeplasabile.
Folosirea scarilor duble este permisa numai pentru executarea lucrarilor mici de tencuire
( reparatii) in locuri izolate.

ART.116. In cazul in care nu exista schele, tencuirea glafurilor exterioare ale ferestrelor
trebuie executata de pe podine imprejmuite, asezate pe console ( schele in consola)
trecute in afara prin golul ferestrei respective sau de pe schelele suspendate in sistem
leagan.

ART.117. Pompe de mortar, masinile de torcretat etc. utilizate la executarea mecanizata


a lucrarilor de tencuire se vor verifica inainte de inceperea lucrului fiecarui schimb,
privitor la starea tehnica si la existenta eventualelor dopuri de mortar intarit.

ART.118 Atat la locurile de munca unde se executa tencuirea mecanizata, cat si la


punctul de lucru al mecanicilor pompelor de mortar, se va afisa- la loc vizibil- codul
semnalelor folosite.

ART.119. Dupa incetarea lucrului, tuburile flexibile,conducta si pompa de mortar se


spala bine cu apa.

ART.120. Conductorii electrici adusi la intrerupatorul de alimentare al pompei de mortar


vor fi izolati in tub de cauciuc, iar intrerupatorul se monteaza in cutie inchisa (cu lacat ).

ART.121. La terminarea lucrului este interzisa demontarea supapei de aer inainte de a se


convinge ca presiunea a scazut la zero.

ART.122. Este interzis accesul muncitorilor in incaperi unde uscarea tencuielilor se face
cu instalatii mecanice, pe baza de raze inflarosii sau cu cosuri de cocs, sau cu baterii de
injectoare de pacura.
In cazuri speciale, se permite numai accesul muncitorilor dotati cu masti contra
gazelor.

ART.123. La prelucrarea uscata a tencuielilor in incaperi inchise, acestea vor fi in


permanenta ventilate, pentru evacuarea prafului.
Daca tencuielile exterioare se executa in acelasi timp pe mai multe nivele de
lucru, se va lua masura ca echipele de la nivelele diferite sa nu se lucreze pe aceeasi
verticala si intotdeauna este bine sa se ia masura podinelor etanse si a stresinelor sau
plaselor.
56
LUCRARI DE ZUGRAVELI SI VOPSITORII

ART.124. Lucrarile exterioare de vopsitorii si zugraveli se vor executa de pe schele sau


de pe scari standardizate.

ART.125. Se interzice circulatia muncitorilor pe elementele scheletului luminatoarelor.

ART.126. Aparatele pentru vopsit si zugravit,cat si furniturile vor fi controlate inainte de


inceperea lucrului.
Ele vor fi probate saptamanal, supunandu-le la o presiune de 1,5 ori presiunea
de regim. Rezultatele verificarilor vor fi consemnate intr-un proces verbal.

ART.127. Nu se admite lucrul cu hainele imbibate cu substante inflamabile.

ART.128. Este interzis muncitorilor vopsitori sa se apropie de surse de foc in hainele de


lucru.

ART.129. Vopsirea cu ajutorul aerului comprimat se face folosind masca de protectie


pentru vopsitor.

ART.130. Scarile si schelele folosite vor fi in buna stare si asigurate impotriva alunecarii
sau deplasarii.

ART.131. Lucrarile de zugraveli si vopsitorie exterioare trebuie executate de pe schele


sau leagane in buna stare. Se interzice utilizarea scarilor suspendate sau a altor mijloace
improvizate

ART.132. Lucrarile de zugraveli si vopsitorie interioare trebuie executate de pe schele


interioare sau scari duble.
Utilizarea scarilor rezemate este permisa numai in cazul vopsirii sau zugravelii
unor suprafete mici si la inaltimi de cel mult 3m de la sol,pe podea sau podine de lucru.

ART.133. Se interzice executarea lucrarilor de vopsitorie stand sau circuland pe dulapi


izolati sau pe scari atarnate.

ART.134. La executarea unor lucrari de vopsitorie cu instalatii speciale, se vor respecta


pe langa prezentele norme si prescriptiile tehnice ale furnizorului de instalatii si utilaje.

ART.135. Este interzisa legarea cu sarma a furtunurilor pe stuturile pompelor de zugravit


sau vopsit. Aceasta se va face cu ajutorul unor bratari ( coliere) stranse cu suruburi.

57
ART.136. Este interzisa executarea reparatiilor in timpul functionarii instalatiilor si
utilajelor de vopsit.

ART.137. La instalatiile de vopsire nu se vor efectua reparatii prin sudura sau mijloace
care poroduc scantei, daca nu au fost in prealabil curatate integral.

ART.138. Incaperile in care se prepara vopsele trebuie sa fie bine ventilate.

ART.139. Daca in incaperile unde se executa zugravirea si vopsirea cu vopsele pe baza


de apa se gasesc conductori electrici sub tensiune, acestia vor fi deconectati inainte de
inceperea operatiei de vopsire.

ART.140. La intrarile in incaperile unde se lucreaza cu vopsele pe baza de substante


inflamabile, se vor monta tablite avertizoare asupra pericolului de incendiu.

ARt.141. Dupa vopsirea instalatiilor de incalzire centrala ( inclusiv a elementelor de


calorifer), in timpul functionarii acestora incaperile trebuie aerisite pana la uscarea
completa a vapsitoriei.

ART.142. Se va interzice ramanerea peste noapte a muncitorilor in camerele unde au fost


executate vopsitorii in ulei; in astfel de camere, in timpul lucrului, trebuie asigurata o
ventilatie eficace.

ART.143. Lucrarile de vopsitorie in spatii inchise, la care se folosesc materiale ce produc


vapori toxici, daunatori sanatatii oamenilor se vor executa sub ventilatie intensa cu
instalatii adecvate.

ART.144. Se interzice folosirea pigmentilor albi pe baza de plumb, drept componenti ai


vopselelor precum si intrebuintarea benzenului si a benzinei etilate, ca diluant.

ART.145. La manipularea pigmentilor toxici sub forma de praf se vor folosi masti contra
prafului.

ART.146. Pentru pastrarea vopselelor se vor folosi rezervoare metalice, prevazute cu


capace care se inchid etans si inzestrate cu manere. Dizolvarea in ulei fiert a vopselelor
uscate se va executa, de asemenea, in rezervoare metalice,prevazute cu capace si manere.

ART.147. Pastrarea vopselelor uscate si dizolvate, a diferitelor lacuri, a terbentinelor etc.


este permisa numai in rezervoare speciale de fiert, care se inchid ermetic. Este interzisa
pastrarea acestor materiale in alte vase.

58
ART.148. Se interzice folosirea surselor incandescente, focului deschis, fumatului,
aprinderea chibritului etc. in incaperile unde se executa vopsirea, prepararea sau
depozitarea vopselelor. Pe usile acestor incaperi vor fi fixate tablite avertizoare si de
interdictie corespunzatoare.

ART.149. Materialele pentru vopsire vor fi pastrate si transportate in vase bine inchise;
deschiderea capacelor metalice, in special la vasele care contin vopsele pe baza de
nitroceluloza se va face cu scule din materiale neferoase, care nu produc scantei.
Materialele de sters se aduna in lazi speciale cu capace, care se vor amplasa in afara
incaperilor de lucru si vor fi evacuate si golite zilnic.

ART.150. Se vor lua masurile de electrosecuritate prescrise de prevederile normelor in


vigoare referitoare la operatiile de vopsire.

LUCRARI DE PLACARE

Art.151. Masinile electrice de slefuit vor avea manerele izolate, conductorii electrici
izolati in tuburi de cauciuc si intrerupatoarele inchise in cutii. De asemenea, vor fi
prevazute cu al patrulea fir, pentru legarea la pamant a corpului masinii.

ART.152. Depozitatre placilor va fi facuta in conditii conform cu normele de tehnica a


securitatii la depozitarea materialelor; acestea se vor face in stive de maximum 1m
latime. Pentru a evita rasturnarea lor, placile vor fi asezate pe lat si cu sipci intre randuri.

ART.153. Transportul placilor, atat pe orizontala cat si pe verticala, la locul de montare,


se va face cu mijloace mecanizate pentru a avita pericolul de accidentare a muncitorilor.

ART.154. Placile si piesele sculptate, proaspat montate, nu vor fi lasate a fi bine


consolidate.

ART.155. Montarea placilor se face incepand de jos in sus pentru ca fiecare placa sa se
reazeme pe placa inferioara.

ART.156. Daca dimensiunile sau greutatea placilor nu permite ca ele sa poata fi


manipulate cu usurinta de doi oameni, miscarea lor se va face mecanizat.

LUCRARI DE MOZAIC

ART.157. La lucrarile de turnare si frecare a mozaicului sau damontare a placilor


mozaicate se vor respecta si prevederile stabilite in Normele specifice de securitate a
muncii pentru propagarea, transportul, turnarea betoanelor si executarea lucrarilor de
beton armat si comprimat.
59
ART.158. Roabele, containerele, galetile, buncarele mobile etc., cu ajutorul carora se
transporta mozaicul gata preparat pentru turnare, trebuie sa fie corespunzator,
verificandu-se in acest scop inainte de fiecare schimb starea lor.

ART.159. Inainte de inceperea turnarii mozaicului, toate golurile in plan vertical care nu
au parapet, sau care au un parapet mai mic de 1m, vor fi barate sau prevazute cu
balustrade la cel putin 1m si la 0,50m,iar golurile in plan orizontal vor fi astupate, spre a
evita cadera materialului si a muncitorilor.

ART.160. Masina de frecat mozaic va fi folosita si manevrata numai de catre mozaicarul


care a fost instruit in acest sens. Este interzisa folosirea masinii de frecat de catre
muncitorii necalificati sau neinstruiti in mod special.
Zilnic, inaintea inceperii lucrului, se va verifica starea masinii de frecat, a
conductorilor in ceea ce priveste izolarea lor, precum si legarea la priza de pamant.

ART.161. Muncitorul mozaicar numit pentru manevrarea masnii de frecat mozaic si care
a fost instruit in acest sens, nu va intra in lucru fara sa aiba echipament de protectie
(manusi si incaltaminte electroizolanta).

ART.162. Este intrezis ca mozaicarul care manevreaza masina de frecat mozaic sa


foloseasca manusi si cizme de cauciuc electroizolante care nu sunt masurate dielectric
PRAM.

ART.163. La eventuala defectare a masinii in timpul lucrului, mozaicarul va anunta


imediat electricianul de serviciu, care este singurul in masura sa verifice starea utilajului.

ART.164. In cazul in care mozaicarul care manevreaza masina de frecat trebuie sa mute
masina in alt loc de munca, inainte de a executa aceasta operatie o va deconecta de la
sursa de curent electric. Deconectarea se va face in mod obligatoriu purtand manusi de
cauciuc electroizolante.

ART.165. Cablurile de alimentare intre tabloul electric si masina de frecat mozaic vor
trebui sa fie suspendate.
Este interzis a se lucra cu masina de frecat mozaic avand in jurul masinii si al
muncitorului amplasati conductori electrici de alimentare.

ART.166. La intreruperea lucrului in timpul pauzei sau la terminarea programului,


masina se va daconecta obligatoriu, iar electricianul de serviciu si seful de echipa vor
verifica aceasta operatie.

60
ART.167. Se interzice a se lasa masina neasigurata la terminarea lucrului.Ea va fi
incuiata impreuna cu cablurile de alimentare intr-o incapere unde nimeni nu poate sa
patrunda.

ART.168. In locurile intunecoase unde este nevoie de iluminare cu caracter temporar, se


vor folosi lampi portative de 12 sau 24V.

ART.169. Manerul si soclurile lampilor portative alimentate de la priza de curent, vor fi


confectionate din material electrizant neinflamabil si rezistent la solicitari mecanice.

LUCRARI DE FAIANTA

ART.170. Asezarea si fixarea placilor pe pereti trebuie realizata cu respectarea


prevederilor din prezentele norme, care se refera la lucrarile de zidarie, lucrarile cu
ciment si aracet etc.

ART.171. Depozitarea placilor se va face cu respectarea normelor privind securitatea


muncii in depozitele de materiale.

ART.172. Transportul placilor pe verticala la inaltime, la locul de munca, trebuie sa se


faca cu astfel de mijloace care sa evite pericolul de accidentare a muncitorilor si
spargerea placilor.

LUCRARI DE LIPIRE A LINOLEUMULUI SI MONTAREA TAMPLARIEI

ART.173. Taierea covorului de linoleum sau PVC se va face numai pe o suprafata plana.
Este interzisa taierea in mana sau pe genunchi.

ART.174. Incaperile in care se lipeste covorul de linoleum sau PVC, vor fi in permanenta
ventilate, substantele adezive fiind toxice.

ARt.175. Se interzice fumatul si executarea lucrarilor care necesita folosirea focului sau
producerea de scantei in incaperile unde se lucreaza la lipirea covoarelor de linoleum sau
PVC. Pe usile acestor incaperi vor fi lipite obligatoriu tablite avertizoare.

ART.176. Bidoanele cu substante adezive pentru covoare, vor fi depozitate in locuri


speciale, ferite de posibilitatea de incendiere.

ART.177. Organizarea locului de munca pentru lucrari de tamplarie pe santier trebuie sa


asigure deplina sacuritate a muncii precum si fluxul tehnologic normal desfasurarii
lucrarilor.

61
ART.178. Bancurile de lucru vor fi bine fixate, iar pardoselile de langa ele nu trebuie sa
fie alunecoase.

ART.179. Pe bancurile de langa lucru si pe mesele de lucru nu se vor lasa decat piesele
care se prelucreaza si sculele necesare operatiei respective.

ART.180. Prelucrarea pieselor ce depasesc masa sau bancul de lucru se va face prin
sprijinirea pe capre sau alte dispozitive mobile.

ART.181. Daca prelucrarea lemnului produce desprinderea de aschii marunte, se vor


folosi ochelari de protectie.

ART.182. In locurile unde se face prelucrarea materialului lemnos, fumatul este interzis;
se vor desemna locuri speciale pentru fumat.

ART.183. Montarea tamplariei se face de pe schele solide. Este interzis lucrul de pe


schele improvizate.

ART.184. Locurile de depozitare a tamplariei, inainte de montare trebuie alese in raport


cu procesul tehnologic, astfel ca manipularea sa nu impiedice circulatia muncitorilor.

ART.185. Pana la fixarea definitiva a tamplariei in ghermele, ea trebuie bine sprijinita


prin lanteti, care sa impiedice rasturnarea ei.

LUCRARI DE MONTARE A GEAMURILOR

ART.186. Transportul geamurilor se va face in lazi. Atat in timpul transportului,cat si in


magazie, lazile cu geamuri vor fi asezate in pozitie verticala.

ART.187. Taierea geamurilor se va face in incaperi speciale. Deseurile si geamurile


sparte vor fi adunate si indepartate de la locul de lucru.

ART.188. In cursul punerii geamurilor la luminatoare si oberlihturi, locurile deasupra


carora se executa astfel de lucrari vor fi ingradite sau pazite, interzicandu-se accesul
oamenilor.

ART.189. Se interzice sprijinirea scarilor mobile pe giamurile vitrinelor sau de marginile


cercevelelor.

ART.190. Montarea geamurilor pe tamplarie, schelete metalice sau de beton armat,


prefabricate se va face de pe schele solide, interzicandu-se lucrul de pe schele
improvizate.
62