Sunteți pe pagina 1din 6

INSTRUCTIUNI PROPRII

de SECURITATE si SANATATE in MUNCA pentru


MASINI de PRELUCRARI MECANICE prin ASCHIERE

SCOPUL:
RESPECTAREA REALIZARII CONDITIILOR DE MUNCA IN VEDEREA PREVENIRII
ACCIDENTELOR DE MUNCA SI A IMBOLNAVIRILOR PROFESIONALE.

DOMENIUL:
SE APLICA INTREGULUI PERSONAL ANGAJAT CORESPUNZATOR FUNCTIEI EXERCITATE

DOCUMENTE DE REFERINTA:
LEGEA 319/2006;
NORMA METODOLOGICA DE APLICARE A LEGII 319/2006;
H.G. 1091/2006

INSTRUCTIUNEA:

I. GENERALITATI:

1. Amplasarea masinilor-unelte pentru prelucrarea lemnului se va face in conformitate cu fluxul


tehnologic si cu respectarea distantelor minime de 800 mm dintre acestea si cel mai apropiat reper
fix (utilaje, stalpi, pereti, etc).

2. La amplasarea utilajelor se va tine seama de dimensiunile maxime ale materialului si se vor


prevedea spatii necesare pentru depozitarea materialului.

3. Materialul de prelucrat si reperele prelucrate se vor depozita langa masini, in stive stabile, cu
randurile intretesute, fara a bloca caile de acces si locurile de munca.

4. Focul deschis, fumatul si orice sursa de scantei sau flama sunt interzise in incaperile unde se
lucreaza cu rasini epoxidice si solventi inflamabili.

5. Toate carcasele metalice ale masinilor actionate electric, precum si ale tablourilor si aparatelor
electrice, vor fi protejate prin legare la pamant si nul.

6. Toate masinile de prelucrare a lemnului vor fi prevazute cu dispozitive de captare a rumegusului


sau a talajului cu posibilitatea de a fi racordate la instalatia de absorbtie. Nu este permisa punerea
in functiune a masinilor de prelucrare a lemnului fara ca instalatia de exhaustare a prafului si a
talajului sa fie in functiune.

7. La masinile de prelucrare a lemnului este obligatoriu sa lucreze doar lucratori calificati pentru
aceste locuri de munca, care cunosc utilajul in ceea ce priveste exploatarea acestuia, schimbarea
panzei, posibilitatile tehnice si care au fost instruiti privind normele de securitate si sanatate in
munca.

8. Lucratorii care deservesc aceste utilaje trebuie sa fie echipati corespunzator cu echipament
individual de protectie, sa nu fie sub influenta alcoolului, obositi sau bolnavi.

II. MASINI SI INSTALATII


1. Ferăstraie circulare

1.1. Este interzis lucrul la ferăstraiele circulare dacă acestea nu au montate, conform cărţii tehnice
şi in funcţie de sarcina de lucru, cuţitele divizoare şi predespicătoarele acolo unde este cazul.

1.2. Cuţitul divizor trebuie confecţionat din material corespunzător şi trebuie să aibă forma curbă
care să urmeze profilul pânzei tăietoare.

1.3. Cuţitul divizor trebuie să fie cu 0.1 pana la 0.5mm mai mare decât lăţimea de tăiere a pânzei.

1.4. Inalţimea cuţitului divizor va fi aleasă astfel incât la montare vârful lui să fie cel putin la nivel
cu dinţii din zona superioară a pânzei.

1.5. Cuţitul divizor trebuie montat in acelaşi plan cu pânza tăietoare.

1.6.In punctul cel mai indepărtat, distanţa dintre vârful dinţilor pânzei şi cuţitul divizor nu trebuie
să depăşească 10mm.

1.7. Este interzis lucrul la ferăstraiele circulare dacă acestea nu sunt dotate cu dispozitive de
protecţie ,dacă acestea sunt defecte şi nu corespund dimensiunilor maşinii. Dispozitivul de
protectie (aparatoarea) trebuie sa asigure urmatoarele conditii:

• acoperirea dintilor din partea activa a panzei pana la grosimea materialului care se taie
impiedicand astfel patrunderea mainii in zona de taiere;

• sa poata sa fie reglabila pe inaltime in functie de grosimea materialului care se taie;

• sa poata fi montata si demontata cu usurinta;

• sa nu vina in contact cu panza;

• sa nu ingreuneze sau sa impiedice evacuarea si manipularea materialelor sau alte operatii


necesare;

1.8. Este interzis lucrul cu pânze tăietoare care prezintă fisuri, crăpături sau excentricităţi.

1.9. Panza ferastraului circular va avea dantura adecvata felului taierii si esentei lemnoase.

1.10. La ferastraul circular cu panza fixa, panza trebuie sa fie complet acoperita cu aparatore in
pozitie de repaos.

1.11. Ferastraul va fi prevazut cu dispozitive care sa impiedice aruncarea inapoi a materialului


lemnos care se prelucreaza.

1.12. Fanta pentru panza, din masa masinii, trebuie sa fie cat mai ingusta, cu muchii drepte,
paralele si nestirbite.

1.13. Fixarea panzei circulare pe ax se va realize cu flanse solide. Strangerea flanselor se va face
prin piulite cu sensul filetului contrar sensului de rotatie al axului.

1.14. Este interzisă folosirea pânzelor tăietoare armate cu unul sau mai mulţi dinţi lipsă.

1.15. Este interzisă frânarea mişcării de rotaţie a pânzei tăietoare, după deconectarea motorului
electric de la reţea, cu diverse obiecte sau cu bucăţi de material lemnos.

1.16. Este interzis salariatului care deserveşte ferăstraiele circulare să stea, in poziţie de lucru sau
in repaus , in planul pânzei tăietoare. Poziţia acestuia trebuie sa fie in planul lateral pânzei
tăietoare.
1.17. La montarea şi demontarea pânzei este interzisă folosirea prelungitoarelor pentru chei sau a
ciocanelor.

1.18. Inainte de inceperea lucrului la ferăstraiele circulare salariaţii care deservesc au obligaţia de a
verifica starea tehnica a acestora, şi in mod deosebit:

• strângerea şi ascuţirea pânzei

• reglarea inălţimii de tăiere in funcţie de dimensiunile reperelor de prelucrat

• starea curelelor de transmisie

• existenţa şi funcţionarea sistemelor de protecţie

• reglarea limitatoarelor de cursă

• existenţa şi starea racordărilor la instalaţia de exhaustare

1.19. La ferăstraiele circulare care nu sunt prevăzute cu dispozitive de frânare rapidă, salariaţii au
obligatia de a supraveghea maşina pâna la oprirea mişcarii de rotaţie a pânzei, după intreruperea
alimentării cu energie.

1.20. Pentru prelucrarea pe ferăstraie circulare a reperelor cu dimensiuni mai mici de 400 mm este
obligatoriu să se folosescă impingătoare confectionate din lemn.

1.21. Este interzis intrarea salariaţilor sub ferăstraiele circulare sau introducerea mâinilor pentru
evacuarea rumegusului sau a deşeurilor. Acestea se vor evacua numai cu lopeţi de lemn, perii sau
alte mijloace destinate in acest scop.

1.22. Pentru retezarea pieselor lungi, la circularul de retezat, se vor folosi mese prelungite
rezistente, la nivelul mesei ferastraului. Este obligatorie mentinerea in stare de curatenie si ungere a
ghidajului mesei si mentinerea spatiului liber a cursei mesei mobile.

2. Ferăstraul panglică

2.1. Este interzis a se exploata utilajul daca:

• echipamentul de protectie prevazut de constructor este incomplet sau in stare tehnica


precara;

• utilajul are organe de masini in miscare , neprotejate;

• activitatea presupune depasirea caracteristicilor tehnice ale masinii;

2.2. Pentru operatiile de spintecare-retezare pe fierastraul panglica se va utiliza, obligatoriu, rigla


de ghidaj.

2.3. Este interzis lucrul la ferăstrăul panglică in cazul in care carcasele roţii de acţionare şi ale
celei de intindere nu sunt inchise şi asigurate.

2.4. Inainte de inceperea lucrului la ferăstraul panglică salariatul deservent are obligaţia de a
verifica starea tehnică a acestuia , şi in mod deosebit:

• existenţa protectorilor

• existenţa şi starea tehnică a rolelor de culisare

• starea de tensionare a panglicii tăietoare


• unghiul de inclinare al volantului

2.5. Pentru prelucrarea reperelor cu lungimea mai mică de 30 mm la ferăstrăul panglică , lucratorii
sunt obligaţi să utilizeze dispozitive de lucru adecvate.

2.6. La ferastraul panglica, partea panzei care nu lucreaza efectiv trebuie sa fie protejata de carcasa.
De asemenea, trebuie sa fie protejata atat roata de antrenare cat sic cea antrenata.

2.7. Pentru reglarea ghidajului superior al panzei, ferastaul panglica trebuie sa fie prevazut cu un
dispozitv care sa permita reglarea ghidajului in conditii de securitate si in timpul functionarii
masinii.

2.8. Se interzice utilizarea panzelor cu defecte, crapaturi sau dinti lipsa.

2.9. Ferastraul panglica trebuie sa fie prevazut cu un dispozitiv de franare si deconectare care sa
intre automat in functiune la ruperea panzei.

3.Masini de frezat

3.1. Generalitaţi

3.1.1. Este interzis a se lucra la maşinile de frezat dacă dispozitivele de protecţie lipsesc sau nu
sunt in stare de funcţionare.

3.1.2. Montarea cuţitelor de freză la maşina de frezat se va face conform instrucţiunilor


producătorului acesteia.

3.1.3. Este interzisă folosirea de improvizaţii la montarea sculelor aşchietoare.

3.1.4. Schimbul cuţitelor pe freză este este posibil numai după oprirea alimentării cu energie şi
blocarea pornirii accidentale.

3.1.5. Sunt interzise intervenţiile de curăţire, reglare sau reparaţii in timpul funcţionării maşinii.

3.1.6. După oprirea maşinii este interzisă frânarea pieselor in mişcare cu diverse obiecte.

3.2. Maşina de indreptat

3.2.1. Este interzisă montarea in arborele port-cuţite a cuţitelor ruginite, cu urme de grasimi sau cu
fisuri.

3.2.2. Rigla de ghidare trebuie sa aibă o inaltime suficientă pentru a realiza o ghidare sigură a
reperelor de prelucrat.

3.2.3. Este interzis a se lucra cu maşina de indreptat dacă aceasta nu este prevazută cu un dispozitiv
de protecţie reglabil, antirecul şi capabil să acopere permanent, in timpul prelucrării, zona inactivă
a cuţitelor.

3.2.4. Inainte de inceperea lucrului operatorul care deserveşte maşina are obligaţia să verifice:

• ascuţirea şi integritatea cuţitelor

• planeitatea şi starea mesei de lucru


• reglarea adâncimii de tăiere

3.2.5. La montarea cuţitelor este obligatoriu să se verifice integritatea penelor de fixare, a


şuruburilor de strângere precum şi modul de fixare a cuţitelor in arborele port-cuţite.

3.2.6. Este interzisă utilizarea maşinii de indreptat atunci cand lipseşte unul sau mai multe
şuruburi de prindere a cuţitelor in arborele port-cuţite.

3.2.7. Prelucrarea reperelor curbate pe masa maşinii este permisă numai cu suprafaţa concavă in
jos.

3.2.8. In cazul infundării instalaţiei de exhaustare de la maşina de indreptat , aceasta se va


desfunda numai după intreruperea alimentarii cu energie şi oprirea mişcării de rotatie a arborelui
port-cuţite.

3.2.9. Dacă in timpul funcţionării apar zgomote şi vibraţii peste limitele normale salariatul care
deservesţe maşina are obligaţia de a intrerupe alimentarea cu energie.

4. Maşina de rindeluit la grosime

4.1. Este interzis lucrul cu maşina de rindeluit la grosime dacă protectorul arborelui port- cuţite
lipseşte.

4.2. Este interzis lucrul cu maşina de rindeluit la grosime dacă dispozitivul antirecul din faţa
valţurilor de introducere a reperelor de prelucrat funcţionează.

4.3. Inainte de inceperea lucrului salariatul care deserveşte maşina are obligaţia de a verifica in
mod deosebit următoarele:

• modul de fixare al cuţitelor in arborele port-cuţite

• dispozitivele de captare şi racordările la instalaţia de exhaustare

4.4. Este interzis lucrul la maşina de rindeluit la grosime dacă cilindrii de avans nu asigură
deplasarea reperelor de prelucrat, fară ca salariatul să intervină pentru impingerea sau tragerea
acestora.

4.5. Este interzisă funcţionarea maşinii de rindeluit la grosime dacă acesta are defect indicatorul de
grosime.

4.6. Este interzisă introducerea de repere cu grosime mai mica decat distanţa dintre valţuri.

4.7. In cazul blocării unui reper in maşina de rindeluit la grosime salariatul care deserveşte maşina
are obligaţia de a intrerupe alimentarea cu energie electrică şi numai după oprirea maşinii să
intervină.

5. Strung paralel pentru lemn

5.1. Inainte de inceperea lucrului salariaţii deservenţi au obligaţia de a verifica starea tehnică a
strungului, şi in mod deosebit:

• starea cuţitelor tăietoare ( gradul de ascuţire , lipsa fisurilor, a crăpăturilor)

• existenţa şi funcţionarea protectorilor şi a dispozitivelor de protecţie


• starea dispozitivelor de strângere şi centrare

• centrarea corespunzătoare intre vârfuri a reperului de prelucrat

• starea reperelor (lipsa crăpăturilor, a zonelor cu defecte, etc)

• corespondenţa dintre dimensiunile şi forma reperelor de prelucrat şi reglarea maşinii

5.2. Orice intervenţie pentru reglarea sau deblocarea a reperelor de prelucrat se va efectua numai
după intreruperea alimentării cu energie electrică.

5.3. Este interzisă intrarea lucratorilor in raza de rotire a dispozitivului de prindere, in timpul
funcţionării strungului

5.4 Pentru şlefuirea reperelor de lemn se vor utiliza numai dispozitive corespunzatoare profilelor
reperelor.

5.5 Este interzisă şlefuirea reperelor prin strângerea manuală, in jurul reperului , a benzii abrazive.

5.6 Este interzisă utilizarea cuţitelor care nu sunt ascuţite , nu sunt fixate in mâner sau al căror
mâner prezinţă crăpaturi sau asperităţi.

5.7 Este interzisă utilizarea cuţitelor al căror mâner nu prezintă un inel metalic de fixare.

S-ar putea să vă placă și