Sunteți pe pagina 1din 64

Anul 171 (XV) Nr.

902 bis

PARTEA

Miercuri, 17 decembrie 2003

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE


SUMAR
Pagina
Anexa la Ordinul ministrului economiei i comerului
nr. 307/2003 pentru aprobarea Prescripiei tehnice
PT C6-2003, ediia 1, Cerine tehnice privind
montarea, instalarea, exploatarea, repararea i
verificarea conductelor metalice pentru fluide........

ACTE
ALE

ALE

ORGANELOR

ADMINISTRAIEI

DE

262

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

MINISTERUL ECONOMIEI I COMERULUI

ORDIN
pentru aprobarea Prescripiei tehnice PT C6-2003, ediia 1, Cerine tehnice privind montarea,
instalarea, exploatarea, repararea i verificarea conductelor metalice pentru fluide*)
n aplicarea Hotrrii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea i funcionarea Inspeciei de Stat pentru
Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 37 din 21 ianuarie 2002, n temeiul Hotrrii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea i funcionarea Ministerului
Economiei i Comerului, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, i avnd n vedere
referatul de aprobare prezentat,
ministrul economiei i comerului emite urmtorul ordin:
Art. 1. Se aprob Prescripia tehnic PT C6-2003,
ediia 1, Cerine tehnice privind montarea, instalarea,
exploatarea, repararea i verificarea conductelor metalice

pentru fluide, cuprins n anexa care face parte integrant


din prezentul ordin.
Art. 2. Prezentul ordin va fi publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I.

Ministrul economiei i comerului,


Dan Ioan Popescu
Bucureti, 5 decembrie 2003.
Nr. 307.
*) Ordinul nr. 307/2003 a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 902 din 17 decembrie 2003 i este reprodus i n acest numr bis.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 902 bis/17.XII.2003


ANEX*)

*) Anexa este reprodus n facsimil.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 902 bis/17.XII.2003

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 902 bis/17.XII.2003

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 902 bis/17.XII.2003

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 902 bis/17.XII.2003

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 902 bis/17.XII.2003

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 902 bis/17.XII.2003

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 902 bis/17.XII.2003

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 902 bis/17.XII.2003

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 902 bis/17.XII.2003

11

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 902 bis/17.XII.2003

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 902 bis/17.XII.2003

13

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 902 bis/17.XII.2003

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 902 bis/17.XII.2003

15

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 902 bis/17.XII.2003

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 902 bis/17.XII.2003

17

18

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 902 bis/17.XII.2003

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 902 bis/17.XII.2003

19

20

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 902 bis/17.XII.2003

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 902 bis/17.XII.2003

21

22

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 902 bis/17.XII.2003

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 902 bis/17.XII.2003

23

24

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 902 bis/17.XII.2003

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 902 bis/17.XII.2003

25

26

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 902 bis/17.XII.2003

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 902 bis/17.XII.2003

27

28

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 902 bis/17.XII.2003

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 902 bis/17.XII.2003

29

30

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 902 bis/17.XII.2003

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 902 bis/17.XII.2003

31

32

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 902 bis/17.XII.2003

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 902 bis/17.XII.2003

33

34

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 902 bis/17.XII.2003

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 902 bis/17.XII.2003

35

36

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 902 bis/17.XII.2003

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 902 bis/17.XII.2003

37

38

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 902 bis/17.XII.2003

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 902 bis/17.XII.2003

39

40

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 902 bis/17.XII.2003

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 902 bis/17.XII.2003

41

42

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 902 bis/17.XII.2003

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 902 bis/17.XII.2003

43

44

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 902 bis/17.XII.2003

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 902 bis/17.XII.2003

45

46

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 902 bis/17.XII.2003

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 902 bis/17.XII.2003

47

48

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 902 bis/17.XII.2003

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 902 bis/17.XII.2003

49

50

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 902 bis/17.XII.2003

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 902 bis/17.XII.2003

51

52

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 902 bis/17.XII.2003

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 902 bis/17.XII.2003

53

54

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 902 bis/17.XII.2003

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 902 bis/17.XII.2003

55

56

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 902 bis/17.XII.2003

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 902 bis/17.XII.2003

57

58

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 902 bis/17.XII.2003

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 902 bis/17.XII.2003

59

60

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 902 bis/17.XII.2003

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 902 bis/17.XII.2003

61

62

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 902 bis/17.XII.2003

EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR


Regia Autonom Monitorul Oficial, str. Izvor nr. 24, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureti,
cont nr. 2511.112.1/ROL Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i nr. 5069427282 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare).
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 i 411.97.54, tel./fax 410.77.36.
Tiparul : Regia Autonom Monitorul Oficial, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 i 402.21.78,
E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 902 bis/17.XII.2003 conine 64 de pagini.

Preul de vnzare 229.000 lei

Acest numr al Monitorului Oficial al Romniei a fost tiprit n afara abonamentului.

ISSN 14534495