Sunteți pe pagina 1din 51

MINISTERUL EDUCAIEI I CERCETRII

Programul PHARE TVET RO 2003/00!"#0#0"!02


AU$ILIAR CURRICULAR
PENTRU
CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI
PRO%IL TEHNIC
MODULUL ASAM&LARI MECANICE
NIVELUL 3
ASAMBLRI MECANICE
200'
AUTORI(
MR)INEAN CARMEN * )RUP COLAR INDUSTRIAL C. BRNCOVEANU * &r+,la
SALAI MARIA * )RUP COLAR INDUSTRIAL CONSTRUCII DE MAINI * R-.,/a
&LU0DEA ELENA * )RUP COLAR INDUSTRIAL CONSTRUCII DE MAINI ! R-.,/a
CONSULTAN(
IOANA C1RSTEA * INSPECTOR DE SPECIALITATE2 E$PERT CNDIPT * UIP
DORIN ROU * DR# IN)# INSPECTOR DE SPECIALITATE 2 E$PERT
CURRICULUM2 CNDIPT * UIP
AN)ELA POPESCU * INSPECTOR DE SPECIALITATE2 E$PERT
CURRICULUM2 CNDIPT * UIP
PROFIL TEHNIC
NIVEL3
2
ASAMBLRI MECANICE
CUPRINS

INTRODUCERE333333333#33333333333333###33############
4
"# COMPETENE SPECI%ICE#O&IECTIVE3333333333333333#####
'
2# %IA DESCRIERE ACTIVITI33333333333333333333##
5
3# %I DE PRO)RES33333333333333333333333333#
6
4# )LOSAR3333333333333333333333333333333#
"0
# MATERIALE DE RE%ERIN PENTRU PRO%ESOR##########################################
""
F. C. Date iniiale ale proe!"l"i te#nolo$i %e a!a&'lare#################################
""
F. T. Do"&entele te#nolo$ie nee!are reali()rii operaiei %e a!a&'lare#######
"2
F. C. Te#nolo$ia a!a&'l)rii !"'an!a&'l"rilor###################################################
"3
F. T. Meto%e %e a!a&'lare################################################################################
"4
F. T. Tip"ri %e a!a&'l)ri ne%e&onta'ile############################################################
"
F. T. A!a&'l)ri nit"ite#########################################################################################
"'
F. C. A!a&'l)ri !"%ate#######################################################################################
"6
F. T. A!a&'l)ri lipite###########################################################################################
"7
F. T. A!a&'l)ri %e&onta'ile###############################################################################
2"
F. T. A!a&'l)ri *iletate########################################################################################
22
F. T. A!a&'l)ri ela!tie######################################################################################
23
F. C. A!a&'l)ri " pene#####################################################################################
2
F. C. A!a&'larea an$rena+elor###########################################################################
2'
Fi,) %e &onitori(are a proiet"l"i#######################################################################
25
'# MATERIALE DE RE%ERIN PENTRU ELEV33333333333333##
30
Fi,e %e l"r"3333333333333333333333333333##
30
Fi,e %e e-al"are333333333333333333333333333
40
Proiet3333333333333333333333333333333#
42
5# SU)ESTII METODOLO)ICE#SOLUIILE %IELOR333333333333
46
6# &I&LIO)RA%IE3333333333333333333333333333#
"
PROFIL TEHNIC
NIVEL3
3
ASAMBLRI MECANICE
Pre(ent"l &aterial !e a%re!ea() pre$)tirii ele-ilor %e NIVEL 3#
In*or&aiile %in ae!t &an"al o&pletea() ati-it)ile pro*e!or"l"i ,i ele-"l"i.
A".iliar"l e!te ela'orat pentr" &o%"l"l Asamblri mecanice2 8-9:ru ;la<a a $II!a r"ta
S.A.M./ %ar ,i pentr" ei %e la!a a 0I1a r"ta %iret).
Mo%"l"l are aloat "n n"&)r %e 2 re%it/ re!peti- 34 %e ore. Orele !"nt
%i!tri'"ite a!t*el5 6 ore la'orator te#nolo$i ,i 78 %e ore in!tr"ire prati). Asamblri
mecanice *ae parte %in &o%"lele $enerale ,i "prin%e "nitatea %e o&peten)
9a!a&'l)ri &eanie:
A".iliar"l %i%ati o*er) %oar ;te-a !"$e!tii &eto%olo$ie ,i are %rept !op
orientarea ati-it)ii pro*e!or"l"i ,i !ti&"larea reati-it)ii l"i.
Prin onin"t"l a".iliar"l"i !e %ore,te !porirea intere!"l"i ele-"l"i pentr"
*or&area a'ilit)ilor %in %o&eni"l te#ni prin i&pliarea l"i interati-) <n propria *or&are
S"nt inl"!e e.e&ple re(ol-ate %e ati-it)i ,i e.eriii are pot *i *olo!ite a "n $#i% al
reali()rilor ele-"l"i. Ati-it)ile prop"!e ele-ilor/ e.eriiile ,i re(ol-)rile lor "r&)re!
atin$erea &a+orit)ii riteriilor %e per*or&an) re!pet;n% on%iiile %e aplia'ilitate
"prin!e <n Stan%ar%ele %e Pre$)tire Pro*e!ional). Ele onin !arini %e l"r" are
on!ta" <n5
C)"tarea %e in*or&aii "tili(;n% %i*erite !"r!e =&an"ale/ %o"&ente/ !tan%ar%/
pa$ini >e'?@
Re(ol-area %e e.eriii ,i %e!*),"rarea "nor ati-it)i pratie.
Anto&irea "n"i porto*oli" onin;n% toate e.eriiile re(ol-ate ,i ati-it)ile
%e!*),"rate. Porto*oli"l tre'"ie !) *ie ;t &ai o&plet pentr" a e-al"area
o&petenelor pro*e!ionale !) *ie ;t &ai a%e-at).
Ati-it)ile prop"!e pot *i e-al"ate *olo!in% %i-er!e te#nii ,i in!tr"&ente %e
e-al"are5 pro'e orale/ !ri!e/ pratie/ o'!er-area ati-it)ii ,i o&porta&ent"l"i
ele-"l"i on!e&nat) <n *i,e %e e-al"are/ *i,e %e *ee%1'aB ,i %e pro$re! a ele-"l"i.
Re("ltatele ati-it)ilor %e!*),"rate ,i ale e-al")rilor/ oletate at;t %e pro*e!or
;t ,i %e ele-/ tre'"ie !tr;n!e ,i or$ani(ate a!t*el <n;t in*or&aiile !) poat) *i re$)!ite
" ","rin)5
ele-ilor le pot *i nee!are pentr" at"ali(area/ pentr" rel"area "nor
!e-ene la are n" a" o'in"t *ee%1'aB po(iti-@
pro*e!orilor le pot *i nee!are a %o-e(i ale pro$re!"l"i <nre$i!trat %e ele- ,i
a %o-e(i %e e-al"are.
De a!e&enea !"nt inl"!e o !erie %e &ateriale %i%atie/ pre"&5
*olii tran!parente
e.eriii ,i te!te
&ateriale %e re*erin)
<n%r"&)ri pri-in% &o%alit)i %e e-al"are a ele-ilor
!"$e!tii pentr" re,terea e*iienei <n-))rii
PROFIL TEHNIC
NIVEL3
4
INTRODUCERE
ASAMBLRI MECANICE
Ae!te &ateriale pot *i *olo!itoare <n pre%area ae!t"i &o%"l e "prin%e "nit)ile
%e o&peten) pre-)("te <n !tan%ar%ele %e pre$)tire pro*e!ional).
A".iliar"l "rri"lar o*er) ele-"l"i %o"&ente pentr" porto*oli"l !)"/ iar entr"l"i
%e e-al"are &ai &"lte !et"ri %e %o-e(i. S"nt inl"!e "r&)toarele *or&"lare5
1 *i,e %o"&entare
1 *i,) %e %e!riere a ati-it)ii
*i,) %e pro$re! ,olar
*i,) %e a"toe-al"are
1 "-inte #eie ,i $lo!ar %e ter&eni
%oar:- ,m8or:a9:=
19a,9:- >- a :r-;- la r-?ol@ar-a -A-r;,/,,lor .,/<au a a;:,@,:+/,lor
8ro8u<-2 <- @a ;,:, ;u a:-9/,- <ar;,9a >- lu;ru ., <- @a Ba;- o
>o;um-9:ar-#
El-@,, @or B, <8r,C,9,/, <+ r-?ol@- <ar;,9a >- lu;ru ., @or B, D9;uraCa/, <+
<ol,;,:- aCu:orul 8roB-<orulu, <au ma,<:rulu, ,9<:ru;:or or, >- ;E:- or,
-<:- 9-;-<ar#
ProB-<orul ., ma,<:rul ,9<:ru;:or @or /,9- -@,>-9/a -A-r;,/,,lor ;ar- au Bo<:
r-?ol@a:- ., a a;:,@,:+/,lor ;ar- au Bo<: >-<B+.ura:- ., @or -@alua 8rogr-<ul
r-al,?a:#
PROFIL TEHNIC
NIVEL3
5
Pre(ent"l A".iliar %i%ati 9u a;o8-r+ :oa:- ;-r,9/-l- "prin!e <n Stan%ar%elel %e
Pre$)tire Pro*e!ional) pentr" are a *o!t reali(at. Prin "r&are/ el poate *i *olo!it <n
proe!"l in!tr"ti- ,i pentr" e-al"area ontin") a ele-ilor. An!)/ 8-9:ru oF/,9-r-a
C-r:,B,;a:ulu, >- ;al,B,;ar-2 -<:- 9-;-<ar+ @al,>ar-a ,9:-gral+ a ;om8-:-9/-lor
%in S.P.P./ prin pro'e %e e-al"are on*or&e elor pre-)("te <n !tan%ar%ele
re!peti-e.
ASAMBLRI MECANICE
Com8-:-9:a "
Sta'ile,te proe!"l te#nolo$i %e a!a&'lare
Com8-:-9:a 2
Reali(ea() pro%"!e !pei*ie prin a!a&'l)ri ne%e&onta'ile
Com8-:-9:a 3
E*et"ea() l"r)ri %e a!a&'lare %e&onta'ila
D"p) par"r$erea &o%"l"i ele-ii -or *i apa'ili !)5
Sta'ilea!) &eto%ele %e a!a&'lare
Re"noa!) S.D.V. C"rile *olo!ite pentr" *ieare tip %e a!a&'lare
A!i$"re on%iiile &ateriale nee!are a!a&'l)rii
I%enti*ie tip"rile %e a!a&'l)ri ne%e&onta'ile
I%enti*ie tip"rile %e a!a&'l)ri %e&onta'ile
E.e"te %i*erite operaii %e a!a&'lare !pei*ie ali*i)rii
PROFIL TEHNIC
NIVEL3
6
COMPETENE SPECI%ICE
O&IECTIVCE URMRITE
ASAMBLRI MECANICE
Li!ta %e &ai +o! poate *i pri&a *i,) %in porto*oli"l %"&nea-oa!tr) .
COMPETENA E$ERCIIUL SU&IECT REGOLVAT
C2
Sta'ile,te
proe!"l
te#nolo$i %e
a!a&'lare
F2/F7/F6/FD/FE/
Proiet
Date iniiale ale proe!"l"i
te#nolo$i %e a!a&'lare
Do"&entele te#nolo$ie
nee!are reali()rii operaiei %e
a!a&'lare
Meto%e %e a!a&'lare. Meto%a
inter!#i&'a'ilit)i totale/
&eto%a inter!#i&'a'ilit)ii
pariale/ &eto%a !ort)rii/
a+"!t)rii/ re$l)rii
C8
Reali(ea()
pro%"!e
!pei*ie prin
a!a&'l)ri
ne%e&onta'ile
F3/ F7/F3/FE/
FE/
Proiet
A!a&'l)ri ne%e&onta'ile
Prin5nit"ire/lipire/ !"%are
Operaii %e pre$)tirea reperelor/
%e a!a&'lare ne%e&onta'il) a
pro%"!elor !pei*ie
Materiale/ "tila+e ,i S.D.V. C"ri
*olo!ite
C3
E*et"ea()
l"r)ri %e
a!a&'lare
%e&onta'ila
F8/ FF/ F7/ F6/
FE/ Proiet
A!a&'l)ri %e&onta'ile5 prin
pene ,i ,ti*t"ri/ prin anel"ri/
on"ri/ *ilete/ " ele&ente
ela!tie
O8-ra/,, >- 8r-g+:,r- a
r-8-r-lor 8-9:ru a<amFlar-2
a<,gurar- a orga9-lor >-
a<amFlar- 9-;-<ar-2
a<amFlar- 8ro8r,u ?,<+
GNITATE PROMOVAT CG SGCCES Se&n)t"ra an%i%at"l"iHHHHHHHHHHHHHHHDataHHHHHHHHH
Se&n)t"ra e-al"ator"l"iHHHHHHHHHHHHHHDataHHHHHHHHH
PROFIL TEHNIC
NIVEL3
7
%IA DE DESCRIERE A ACTIVITII
ASAMBLRI MECANICE
Mo>ulul A<amFl+r, m-;a9,;-
Num-l- -l-@ulu,5 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Num-l- 8roB-<orulu,( _________________________
Com8-:-9/- ;ar- :r-Fu,-
>oFE9>,:-
Da:a
A;:,@,:+/,
>-<B+.ura:- .,
;om-9:ar,,
Da:a
E@aluar-
&,9- Sa:,<B+!
;+:or
R-Ba!
;-r-
I%enti*i) %atele iniiale ale
proe!"l"i %e a!a&'lare
F2/ F7/ F6/ FD/
FE/ Proiet
Sta'ilirea &eto%elor %e
a!a&'lare
F2/ F7/ F6/ FD/
FE/ Proiet
A!i$"rarea on%iiilor
&ateriale nee!are
a!a&'l)rii
F2/ F7/ F6/ FD/
FE/ Proiet
I%enti*iarea tip"rilor %e
a!a&'l)ri ne%e&onta'ile
"tili(ate la reali(area "nor
pro%"!e !pei*ie ali*i)rii
F7/ F3/ F3/ FE/
FE/ Proiet
E.e"tarea operaiilor %e
a!a&'lare ne%e&onta'il)
a p)rilor o&ponente ale
"nor pro%"!e !pei*ie
ali*i)rii
F7/ F3/ F3/ FE/
FE/ Proiet
I%enti*iarea tip"rilor %e
a!a&'l)ri %e&onta'ile
"tili(ate la reali(area "nor
pro%"!e !pei*ie ali*i)rii
F7/ F6/ FE/
PROIECT
E.e"tarea operaiilor %e
a!a&'lare %e&onta'il) a
p)rilor o&ponente ale
"nor pro%"!e !pei*ie
ali*i)rii
F7/ F6/ FE/
PROIECT
Co&entarii Priorit)i %e %e(-oltare
PROFIL TEHNIC
NIVEL3
8
%IA PENTRU 1NRE)ISTRAREA
PRO)RESULUI ELEVULUI
ASAMBLRI MECANICE
Co&petene are "r&ea() !) *ie
%o';n%ite =pentr" *i,a "r&)toare
%e pro$re!?
Re!"r!e nee!are5
&an"ale te#nie
*i,e %e %o"&entare
*i,e %e ati-it)i e.peri&entale
*olii tran!parente
SU)ESTII PENTRU COMPLETAREA %IEI DE PRO)RES
Com8-:-9/- ;ar- :r-Fu,- >oFE9>,:-
Aea!t) *i,) %e <nre$i!trare e!te *)"t) pentr" a e-al"a/ <n &o% !eparat/
e-ol"ia le$at) %e %i*erite o&petene. Ae!t l"r" <n!ea&n) !pei*iarea
o&petenelor te#nie $enerale ,i o&petene pentr" a'ilit)i #eie/ are tre'"ie
%e(-oltate ,i e-al"ate.
A;:,@,:+/, -B-;:ua:- ., ;om-9:ar,,
Aii ar tre'"i !) !e poat) <nre$i!tra tip"rile %e ati-it)i e*et"ate %e ele-/
&aterialele "tili(ate ,i orie alte o&entarii !"pli&entare are ar p"tea *i
rele-ante pentr" plani*iare !a" *ee%1'aB.
Pr,or,:+/, >- >-?@ol:ar-
Partea in*erioar) a *i,ei e!te onep"t) pentr" a &eniona ati-it)ile pe
are ele-"l tre'"ie !) le e*et"e(e <n perioa%a "r&)toare a parte a -iitoarelor
&o%"le. Ae!te in*or&aii ar tre'"i !) per&it) pro*e!orilor i&pliai !)
pre$)tea!) ele-"l pentr" eea e -a "r&a.
Com8-:-9/-l- ;ar- urm-a?+ <+ B,- >oFE9>,:-
An aea!t) )!")/ pro*e!orii tre'"ie !) <n!rie o&petenele are
"r&ea() a *i %o';n%ite. Ae!t l"r" poate i&plia ontin"area l"r"l"i pentr"
aelea,i o&petene !a" i%enti*iarea altora are tre'"ie a-"te in -e%ere.
R-<ur<- 9-;-<ar-
Aii !e pot <n!rie orie *el %e re!"r!e !peiale !oliitate5&an"ale te#nie/
reete/ !et"ri %e in!tr"i"ni ,i orie *el %e *i,e %e l"r" are ar p"tea repre(enta o
!"r!) %e in*or&are !"pli&entar) pentr" "n ele- are n" a %o';n%it o&petenele
er"te.
Not: Ae!t *or&at %e *i,) e!te "n in!tr"&ent %etaliat %e <nre$i!trare a pro$re!"l"i
ele-ilor. Pentr" *ieare ele- !e pot reali(a &ai &"lte a!t*el %e *i,e pe %"rata
%er"l)rii &o%"l"l"i/ aea!ta per&i;n% e-al"area prei!) a e-ol"iei ele-"l"i/ <n
aela,i ti&p *"rni(;n% in*or&aii rele-ante pentr" anali().
PROFIL TEHNIC
NIVEL3
9
ASAMBLRI MECANICE
A!a&'lare A;:,@,:a:- >- r-u9,r- a ma, mul:or 8,-<- ,9:r!u9
a9<amFluH
To:al,:a:-a o8-ra/,,lor >- r-u9,r- D9:r!o a9um,:+
<u;;-<,u9-2 a u9or 8,-<- >-B,9,:,@ 8r-lu;ra:-2 D9
<;o8ul oF/,9-r,, u9u, 8ro>u< B,9,:
An!a&'l" U9,:a:- >- a<amFlar-2 ;u rol Bu9;/,o9al F,9-
>-:-rm,9a:2 ;o9<:,:u,: >,9 ma, mul:- 8,-<-
;om8l-:- ., ;-l 8u/,9 u9 <uFa9<amFlu
S"'an!a&'l" U9,:a:- >- a<amFlar- ;om8u<+ >,9 ma, mul:-
8,-<- ., u9a <au ma, mul:- ;om8l-:-2 r-u9,:- D9:r-
-l- 8r,9:r!o 8,-<+ >- Fa?+
An!a&'l"l $eneral R-8r-?,9:+ D9<u., 8ro>u<ul
Gnitate %e a!a&'lare O r-u9,u9- >- ma, mul:- 8,-<-2 a<amFla:-
,9>-8-9>-9:
Pro%"!"l R-8r-?,9:+ r-?ul:a:ul B,9al al 8ro;-<ulu, >-
BaFr,;a/,-
Pie!a El-m-9:ul ;-l ma, <,m8lu al a<amFl+r,,
Pie!a %e 'a() Orga9ul >- ma.,9+ >- la ;ar- <- D9;-8- o8-ra/,a
>- a<amFlar-2 ;u rol >- a r-u9, :oa:- 8,-<-l- .,
<uFa9<amFlur,l- D9:r- -l- ., >- a B,Aa 8o?,/,a lor
r-;,8ro;+
M-;a9,<mul U9,:a:-a >- a<amFlar- ;ar- ,9:r+ D9 ;om8o9-9/a
u9, 8ro>u< ., ar- rolul >- a :ra9<m,:- <au >- a
:ra9<Borma m,.;ar-a
PROFIL TEHNIC
NIVEL3
10

)LOSAR )LOSAR DE TERMENI DE TERMENI
Ae!t $lo!ar poate *i o&pletat %e ele-i ,i intro%"! <n porto*oli"l propri"
ASAMBLRI MECANICE

%IA CONSPECT
Da:- ,9,/,al- al- 8ro;-<ulu, :-I9olog,; >- a<amFlar-
El-m-9:-l- 9-;-<ar- -laFor+r,,
8ro;-<ulu, >- a<amFlar-
Co9/,9u:ul lor
De!en"l %e an!a&'l"
V->-r,l- ., <-;/,u9,l- 9-;-<ar-
r-al,?+r,, a9<amFlulu,
Num+rul 8,-<-lor .,
<uFa9<amFlur,lor ;om8o9-9:-
D,m-9<,u9, >- gaFar,:
ACu<:aC- r-al,?a:- D9:r- 8,-<-
Ma<a 8ro>u<ulu, a<amFla:
Pr-<;r,8/,, <8-;,al- >- a<amFlar-
Fi,a te#nolo$i)
I9Borma/,, >-<8r-( u:,laC-l-
9-;-<ar-2 m-:o>-l- ., m,Cloa;-l-
>- ;o9:rol2 <;ul-l- 9-;-<ar-
mo9:aCulu, ., :,m8ul 9-;-<ar
Pro$ra&"l %e pro%"ie M-:o>a >- a<amFlar-2 a:-l,-rul
u9>- <- r-al,?-a?+2 9um+rul >-
mu9;,:or,
S:aF,l,r-a ;o9>,/,,lor >- r-;-8/,- Norm- r-B-r,:oar- la ;o9>,/,,l-
:-I9,;- ;- <- ,m8u9 8ro>u<ulu,
PROFIL TEHNIC
NIVEL3
11
ASAMBLRI MECANICE
%OLIE TRANSPARENT
Do;um-9:-l- :-I9olog,;- 9-;-<ar- r-al,?+r,, o8-ra/,-, >- a<amFlar-
"#S;I-ma >- a<amFlar- C onine !"e!i"nea &ont)rii *ie)rei pie!e !a" "nit)i %e
a!a&'lare
Schema de asamblare a cutiei de unsoare
2# %,.-l- :-I9olog,;- 1 onin operaiile proe!"l"i te#nolo$i %e a!a&'lare ,i
prinipalele %ate nee!are pentr" e*et"area a!a&'l)rii. Se <nto&e! pe 'a(a
!#e&ei %e a!a&'lare ,i n"&ai pentr" pro%"ia in%i-i%"al) ,i <n !erie.
3# Pla9ur,l- >- o8-ra/,, 1 onin %e!rierea a&)n"nit) a operaiilor " *a(ele
o&ponente. Se <nto&e! pentr" pro%"ia %e !erie !a" %e &a!)
4# C,;lograma a<amFl+r,, 1 repre(int) ti&p"l <n "r!"l )r"ia !e e.e"t) toate
operaiile %e a!a&'lare.
An *"nie %e &o%"l %e !"e!i"ne a operaiilor %e a!a&'lare <n ti&p/
a!a&'larea poate *i 5 a C !"e!i-)@ ' 1 paralel !"e!i-).


PROFIL TEHNIC
NIVEL3
12
ASAMBLRI MECANICE
%I CONSPECT
T-I9olog,a a<amFl+r,, <uFa9<amFlur,lor
Proe!"l te#nolo$i %e a!a&'lare e!te on%iionat %e *el"l pro%"iei ,i %e &eto%ele
*olo!ite <n atelierele !a" <n !eiile %e a!a&'lare.
Su;;-<,u9-a 8ro;-<ulu, >- a<amFlar-(
I. Ale$erea pie!elor/ ontrol"l/ pre$)tirea pentr" a!a&'lare

Spei*ie pro%"iei %e "niate ,i %e !erie &i)
Ale$erea pie!elor !e *ae in;n% ont %e $r"pele pre-)("te <n in!tr"i"ni %e
a!a&'lare/ <n *i,ele te#nolo$ie/ <n plan"rile %e operaii ,i <n %e!enele %e e.e"ie
Operaii %e ontrol5
2. -eri*iarea pie!elor
8. !ortarea pe $r"pe5 a. pie!e '"ne
'. pie!e re'"t
. pie!e are &ai nee!it) prel"r)ri
Pre$)tirea pie!elor C operaii5
ret",are
r)("ire
ro%are
lep"ire
l"!tr"ire
'"r$#ierea
ale(area
*iletarea
!p)larea

II. A!a&'larea preala'il) ,i pre$)tirea ei .

Se "r&)re,te "tili(area elor &ai per*eionate %i!po(iti-e ,i &a,ini
Se -eri*i) &ontarea preala'il) <nainte %e a !e tree la &ontarea $eneral) a pro%"!"l"i
III. A!a&'larea %e*initi-)
IV. Veri*iarea *"nion)rii
Se reali(ea() pe 'a(a pre!ripiilor %in aiet"l %e !arini/ %"p) pre!ripiile
te#nie %in %e!enele %e e.e"ie a pie!elor/ %"p) *i,ele te#nolo$ie ,i plan"rile %e
operaii.
PROFIL TEHNIC
NIVEL3
13
ASAMBLRI MECANICE
%OLIE TRANSPARENT
PROFIL TEHNIC
NIVEL3
14
M
E
T
O
D
E


D
E

A
S
A
M
&
L
A
R
E
INTERSCHIM&A&ILITI TOTALE 1 n" e!te nee!ar)
!eleionarea !a" a+"!tarea preala'il) a pie!elor
INTERSCHIM&A&ILITI PARIALE 1 pie!ele !e pot
prel"ra " tolerane &ai &ari
SORTRI 1 pie!ele !"nt &)!"rate ,i !ortate <n $r"pe
prel"rate " tolerane &a+ore
A0USTRI 1 &o%i*iarea %i&en!i"nii "n"i ele&ent
o&ponent al lan"l"i %e %i&en!i"ni =ele&ent
o&pen!ator? %inainte *i.at/ a!t*el <n;t ele&ent"l %e
<n#i%ere !) n" %ep),ea!) li&itele pre!ri!e
RE)LRI ! !#i&'area -alorii "nei an"&ite
%i&en!i"ni prin re$lare/ prin intro%"erea <n an!a&'l"l
re!peti- a "nei pie!e !peiale/ n"&it) o&pen!ator
=,ai')/ inel/ '",) et?
ASAMBLRI MECANICE
%OLIE TRANSPARENT

PROFIL TEHNIC
NIVEL3
15
ASAM&LRI NEDEMONTA&ILE
PRIN
PRESARE
PRIN
NITUIRE
PRIN
LIPIRE
PRIN
SUDARE
ASAMBLRI MECANICE
%OLIE TRANSPARENT
OPERATIA LUCRARI S.D.V. -uri folosite
Pr-g+:,r-a
9,:u,r,,
C"r)irea !"pra*eelor
Apliarea "n"i !tart %e
&ini" %e pl"&'
Tra<ar-a
;-9:r-lor
g+ur,lor
P"ntarea entrelor
-iitoarelor $)"ri
P"ntator
)+ur,r-a
:aFl-lor
S"prap"nerea
pie!elor
E.e"tarea $)"riri
Poan!oane/ !"le !peiale !a" &a,ini %e
$)"rit
Mo9:ar-a
8,-<-lor
8-9:ru 9,:u,r-
Ta'lele !e prin% !i e
entrea()
Dorn"ri !a" ,"r"'"ri
N,:u,r-a
Man"ala
Intro%"erea nit"l"i
Str;n$erea pie!elor
Re*"larea ap"l"i ti+ei
nit"l"i prin 'atere
Montarea )p"itor"l"i
pe ap"l %e <n#i%ere
Meania
Ma,ini !peiali(ate 1 pentr" nit"irea
&eania
1 ioane %e nit"it porta'ile
1 pre!e %e nit"it
1 &a,ini %e nit"it prin r"lare
PROFIL TEHNIC
NIVEL3
16
ASAMBLARI NITUITE
ASAMBLRI MECANICE
Co9:rolul
o8-ra/,-,
Se -eri*ia !a n"
apar) "r&)toarele
%e*ete
Cap"l %e nit pre(int)
'a-"ri
Pie!ele pre(int)
t)iet"ri in +"r"l nit"l"i
Cap"l %e <n#i%ere a
nit"l"i pre(int) *i!"ri
Cap"l %e nit n" !a
*or&at o&plet
Cap"l %e nit n" a%era
!"*iient la !"pra*aa
Cap"l %e nit e!te
%e(a.at *ata %e a.a
ti+ei


PROFIL TEHNIC
NIVEL3
17
ASAMBLRI MECANICE
%I CONSPECT
S"%area C proe%e" te#nolo$i %e a!a&'lare ne%e&onta'il) a %o") !a" &ai &"lte
pie!e/ " aeea,i o&po(iie !a" o&po(iii apropiate reali(at) prin topire !a" pre!are.
Material"l !"pli&entar intro%"! <n (ona %e <&'inare !e n"&e,te &aterial %e a%ao! !a"
&etal %e a%ao!.
Cor%on"l %e !"%"r) C !e n"&e,te (ona <&'in)rii !"%ate <n are a" aionat *orele %e
le$)t"r) %intre ato&ii &ar$inali.
S"le/ %i!po(iti-e ,i &ateriale *olo!ite
S"r!a %e "rent 5 !"r!) %e "rent ontin"" 1 $eneratoare %e "rent ontin""
!"r!) %e "rent alternati- 1 tran!*or&atoarele %e "rent &ono ,i
tri*a(ate
Ca'l"ri pentr" !"%are/ porteletro%/ le&a %e ontat/ ioan !peial pentr" !par$erea
r"!tei %e ($"r) e !e *or&ea() <n ti&p"l !"%)rii/ perie %e !;r&) pentr" "r)irea
&ar$inilor ta'lelor %e <&'inat ,i a "!)t"rii.
Ele&ente %e 'a() C eletro(ii C -er$ele &etalie aoperite " "n <n-eli, *"(i'il/ e are
rol"l %e a a&or!a ar"l eletri/ %e a a!i$"ra ar%erea !ta'il) a ae!t"ia ,i %e a prote+a
'aia %e !"%are <&potri-a o.i%)rii.
Ale$erea eletro(ilor are o i&portan) %eo!e'it) <n reali(area "nei "!)t"ri %e alitate.
An-eli,"l eletro%"l"i poate *i5 ai% =A?/ 'a(i =B?/ el"lo(i =C?/ o.i%ant =O?/ r"tili =R?/
titani =T?.
T-I9olog,a <u>+r,, ;u ar; -l-;:r,;
Se par"r$ "r&)toarele etape5
Ale$erea !"r!ei %e "rent ,i tip"l eletro(ilor 1 *"nie %e &aterial"l ,i %i&en!i"nile
pie!elor %e a!a&'lat
Pre$)tirea pie!elor C "r)irea %e o.i(i ,i $r)!i&i/ tra!area/ %e'itarea/ prel"rarea
&ar$inilor pie!elor/ a,e(area <n po(iia <n are !e -or !"%a/
-eri*iarea %i&en!ional) a ro!t"l"i/ a po(iiei pie!elor ,i a
$ra%"l"i %e "r)ire
S"%area propri"1 (i!)
S"%area ta'lelor <n po(iie ori(ontal) 1 eletro%"l tre'"ie !) *ie <n per&anen) inlinat la
"n "n$#i %e 231 73
4
*a) %e po(iia -ertial).
An ti&p"l !"%)rii eletro%"l pen%"lea()
tran!-er!al pentr" o'inerea l)i&ii "!)t"rii.
S"%area ta'lelor $roa!e C !e *ae <n &ai &"lte !trat"ri !"'iri a !) n" apar) ten!i"ni
ter&ie
Control"l <&'in)rilor 1 -eri*iarea ro!t"rilor <nainte %e !"%are
1 %etetarea %e*etelor %in (onele $re" ae!i'ile !e reali(ea()
" aparate !peiale5 en%o!op"l

PROFIL TEHNIC
NIVEL3
18
ASAM&LRI SUDATE
ASAMBLRI MECANICE
%OLIE TRANSPARENT
Proe%e" %e <&'inare ne%e&onta'il) pentr" pie!e &etalie *olo!in% "n &aterial
%e a%ao!
TABELGL 2
METODE S#D#V# ETAPE
Cu ;,o;a9- >-
l,8,:
ACu<:ar-a 8,-<-lor
A;o8-r,r-a ;u
<:ra: >- BluA
19;+l?,r-a
;,o;a9ulu,
S;uBu9>ar-a
;,o;a9ulu, D9
<olu/,, >- ;lorur+
>- ?,9; ., a8o,
;lorur+ >- amo9,u
Pr,9 r-?,<:-9/+
>- ;o9:a;:
19;+l?,r-a lo;al+
Bolo<,9> -B-;:ul
:-rm,;
To8,r-a al,aCulu,
>- l,8,: D9:r- 8,-<-
Pr-<ar-a 8,-<-lor
UTILIGRI 5 Pie!e !"p"!e la pre!i"ni &ii 1 aparate %e la'orator/ ra%iatoare/ te#ni) %e
al"l et.
PROFIL TEHNIC
NIVEL3
19
ASAM&LRI LIPITE
LIPITURI
MOI
TA&ELUL "
TARI
TA&ELUL 2
ASAMBLRI MECANICE
TABELGL 8
O8-ra/,, E:a8-
Pr-g+:,r-a 8,-<-lor
19>-8+r:ar-a 8-:-l- >- gr+<,m-2 @o8<-a2 la;
19 :,8ul l,8,r,, 8,-<-l- <+ @,9+ D9 ;o9:a;:2 <ol,>ar,?a:- 8r,9
m-9gI,9- <au >,<8o?,:,@- <8-;,al-
A<,gurar-a u9or Co;ur, a<:B-l D9;E: <+ <- oF/,9+ <8a/,, D9
;ar- @a 8+:ru9>- al,aCul >- l,8,:
19;+l?,r-a 8,-<-lor .,
>-8u9-r-a al,aCulu, >-
l,8,:
M-:o>- >- r-al,?ar-
I# L,8,r-a ;u Bla;+r+
! a.-?ar-a 8,-<-lor
! a;o8-r,r-a lo;ulu, >- l,8,: ;u BluA
! D9;+l?,r-a 8,-<-lor ;u aCu:orul u9u, ar?+:or
! m-:alul >- a>ao< <- a>u;- la lo;ul DmF,9+r,, >u8+ ;-
8,-<-l- au a:,9< :-m8-ra:ura o8:,m+
II# L,8,r-a D9 ;u8:or
! ,9:ro>u;-r-a D9 ;u8:or a 8,-<-lor D9 8o?,/,a >- DmF,9a:
! <- a.-a?+ m-:alul >- a>ao< D9 ro<:ul DmF,9+r,,
! a;o8-r,r-a lo;ulu, DmF,9+r,, ;u u9 <:ra: >- BluA
III# L,8,r-a ;u D9;+l?,r- 8r,9 ,9>u;/,-
! a<-m+9+:oar- ;u l,8,r-a moal- 9uma, ;+ :-m8-ra:ur,l-
a:,9<- <u9: ma, mar,
UTILIGRI5 <&'inarea e-ilor ,i on%"telor %e ap)/ o&'"!ti'ili/ l"'ri*iani/ la pie!ele
%e a"to&o'ile/ tratoare/ 'iilete/ la on!tr"ia !"lelor a,#ietoare
PROFIL TEHNIC
NIVEL3
20
ASAMBLRI MECANICE
%OLIE TRANSPARENT

PROFIL TEHNIC
NIVEL3
21
ASAM&LRI DEMONTA&ILE
B,l-:a:- Pr,9 8-9-
., .:,B:ur,
Pr,9
;a9-lur,
Cu -l-m-9:-
-la<:,;-
ASAMBLRI MECANICE
%OLIE TRANSPARENT


Ele&ente o&ponente5 2. ,"r"'
8. pi"li)
3. ,ai')
Pentr" o'inerea "nei <&'in)ri orete pie!ele ,i or$anele %e a!a&'lare/ -or *i
!"p"!e "n"i ;o9:rol am+9u9/,: pri-in%5
E.e"ia oret) a *iletelor
Lip!a %e*etelor are pot <&pie%ia &onta+"l !a" pot pro-oa r"perea or$anelor
%e a!a&'lare
E.e"ia oret) a $)"rilor %e treere
C"r)irea %e!)-;r,it) a t"t"ror ele&entelor are partiip) la reali(area <&'in)rii
O8-ra/,, >- a<amFlar-(
Centrarea pie!elor a!a&'late
Intro%"erea ,"r"'"rilor
Fi.area ap"l"i ,"r"'"l"i pentr" a n" !e roti
Montarea pi"lielor
PROFIL TEHNIC
NIVEL3
22
ASAM&LRI %ILETATE
ASAMBLRI MECANICE
%OLIE TRANSPARENT
ASAM&LRI ELASTICE
MONTAREA ARCURILOR ELICOIDALE
Se al"lea() arateri!tia ar"l"i I
F
I J 1111 F 1 <n)rarea ar"l"i
*
* 1 %e*or&aia ela!ti) ore!p"n()toare <n)r)rii
Se %eter&in) arateri!tia ar"l"i " a+"tor"l %i!po(iti-"l"i %in i&a$ine
PROFIL TEHNIC
NIVEL3
23
ARCURI
SIMPLE
ELICOIDALE
DIN MAI MULTE PIESE
ARCURI 1N %OI
ASAMBLRI MECANICE

Ar"l e!te !tr;n! " a+"tor"l "nei ti+e *iletate e tree prin interior"l ar"l"i ,i "
a+"tor"l "nor pi"lie
Ar"l tre'"ie o&pri&at %eoaree <n !tare %e!tin!) poate a-ea l"n$i&e &ai
&are %e;t ti+a interioar)
A<amFlar-a ar;ur,lor D9 Bo,


PROFIL TEHNIC
NIVEL3
24
OPERAII
"# ASAM&LAREA %OILOR
Gn$erea *oilor
S"prap"nerea lor
Intro%"erea ,"r"'"l"i
Montarea 'ri%elor
8. MONTAREA ARCURILOR
Prin%erea l"i " 'ri%e <n ,"r"'"ri
=apetele ar"rilor %in *oi !e prin% %e aro!erie
arti"lat !a" nearti"lat?
ASAMBLRI MECANICE
%I CONSPECT
ASAM&LRI CU PENE
A!a&'l)ri " pene C repre(int) <&'inarea %e&onta'il) a %o") pie!e " a.a $eo&etri)
lon$it"%inal) o&"n) = <n $eneral %e tip ar'ore C'"t"?/ "tili(;n% or$anele %e &a,ini
n"&ite pene
Penele lon$it"%inale a" a.a lon$it"%inal) paralel) " a.a o&"n) a pie!elor e !e
a!a&'lea()
Penele tran!-er!ale !e &ontea() " a.a lon$it"%inal) perpen%i"lar) pe a.a o&"n) a
pie!elor e !e a!a&'lea()
S"le/ %i!po(iti-e ,i -eri*iatoare *olo!ite
Di!po(iti-e !peiale %e pre!are a penei <n anal/ in!talaii !peiale %e <n)l(ire =%a)
%i&en!i"nile an!a&'l"l"i !"nt *oarte &ari !e <n)l(e,te ar'orele?/ in!talaii %e r)ire
=pentr" re%"erea %i&en!i"nilor penei?.
Te#nolo$ia a!a&'l)rii
Pene lon$it"%inale paralele *)r) !tr;n$ere C pana !e a,ea() <n anal"l %e pan) %in
ar'ore a!t*el <n;t !) n" e.i!te +o <ntre pan) ,i pereii laterali ai anal"l"i.
Penele tran!-er!ale C !e &ontea() prin 'atere " ioan"l/ !a" prin pre!are.
A!a&'larea prin pre!are !e *ae " %i!po(iti-e !peiale.
Control"l a!a&'l)rilor " pene C <nainte %e &ontare !e reali(ea() "n ontrol -i("al al
pie!elor.
anal"l %e pan) !e -eri*i) " ,a'lon"l
!e -eri*i) po(iia '"t""l"i *a) %e ar'ore ,i a po(iiei
penei <n anal


PROFIL TEHNIC
NIVEL3
25
ASAMBLRI MECANICE

%I CONSPECT
ASAM&LREA AN)RENA0ELOR
Tran!&i!iile prin roi %inate !"nt *olo!ite pentr" tran!&iterea &o&ent"l"i ,i a
&i,)rii %e rotaie <ntre %oi ar'ori.
Pentr" a!a&'lare !e e.e"t) "r&)toarele operaii pre$)titoare5
Veri*iarea pro*il"l"i roii@
Veri*iarea r"$o(it)ii !"pra*eelor %inate@
Veri*iarea retiliniarit)ii ar'orilor@
Veri*iarea !t)rii ,i a!pet"l"i anal"l"i %e pan)@
C"r)area 'a-"rilor %e pe &ar$inile %inilor ,i ale analelor %e pan)@
Veri*iarea penelor ,i a analelor %e "n$ere@
Se !pal) roile %inate ,i !e "!") prin !"*lare " aer o&pri&at.
Operaii %e &ontare
Roata !e *i.ea() pe ar'ore on*or& erinelor %in proiet/ prin 'atere prin
inter&e%i"l "nei '",e !a" *olo!in% %i!po(iti-e %e pre!are/ &eanie/ #i%ra"lie/!a"
pne"&atie.
Veri*iarea operaiei
De*ete la &ontarea roilor5
A!a&'lare <nlinat) Ca"(a 1 e*et"area %e*et"oa!) a operaiei
De*or&area roii C a"(a C *ora &are %e !tr;n$ere e.i!tent) <ntre ar'ore ,i '"t"
Al"nearea roii pe ar'ore Ca"(a Cprel"rarea inoret) a ale(a+"l"i roii
Contat inoret <ntre $"ler"l ar'orel"i ,i partea *rontal) a roii
Montarea ar'orilor <n la$)re.
Se -eri*i)5
paraleli!&"l ar'orilor pe are !"nt &ontate roile@
')taia ra%ial) ,i *rontal) a roilor@
%i!tana %intre a.ele ar'orilor ,i la$)re@
an$renarea roilor %inate 1 &)!"rarea +o"l"i *lan"rilor %inilor on+"$ai@
-eri*iarea o&ple.) a prei(iei ale(a+elor la$)relor ,i a paraleli!&"l"i
%ant"rilor " a.ele %e rotaie ale ar'orilor.

PROFIL TEHNIC
NIVEL3
26
ASAMBLRI MECANICE
%I DE MONITORIGARE A PROIECTULUI
N"&ele ,i pren"&ele ele-"l"i5HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Mo%"l"l5 Asamblri mecanice
N"&ele ,i pren"&ele <n%r"&)tor"l"i %e proiet5HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Te&a proiet"l"i5 ROIECTAREA ROCESULUI TE!NOLO"IC #E ASAMBLARE A
UNUI RE#UCTOR #E TURA$IE
Data <neperii ati-it)ilor la proiet5HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Co&petene -i(ate5
I%enti*iarea tip"rilor %e a!a&'l)ri %e&onta'ile
Sta'ile,te proe!"l te#nolo$i %e a!a&'lare
Ale$e S.D.V C"rile nee!are
E*et"ea() a!a&'larea %e&onta'il)
Sta'ilirea plan"l"i %e ati-it)i in%i-i%"ale ale ele-ilor pentr" proiet
1 Data5HHHHHHHHHHHHHHHHHH
1 Se&n)t"ra an%i%at"l"i5 HHHHHHHHHHHHSe&n)t"ra <n%r"&)tor"l"iHHHHHHHHHHHHH
Sta'ilirea plan"l"i %e re%atare a proiet"l"i C !"port"l !ri!5
1 Perioa%a5HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
1 Re-i("it5HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
1 For&a *inal) aeptat) %e )tre <n%r"&)tor5 HHHHHHHHHHHHHHHHHH
Ant;lniri pentr" &onitori(area proiet"l"i
Nr#
;r:#
OF<-r@a/,,
S-m9+:ur+
-l-@
S-m9+:ur+
8roB-<or
2 A'or%area te&ei proiet"l"i
8 In*or&area pri-in% o'ieti-ele proiet"l"i
3 Plani*iarea ai"nilor nee!are reali()rii
proiet"l"i
7 Dei(ia pri-in% !trate$iile %e reali(are a
proiet"l"i
3 I&ple&entarea ati-it)ilor
F Control"l ,i e-al"area proiet"l"i
PROFIL TEHNIC
NIVEL3
27
ASAMBLRI MECANICE
AU$ILIARE ! PROIECT
I# A8r-;,-r-a ;al,:+/,, a;:,@,:+/,, gru8ulu, >- -l-@,
CRITERIUL DA/NU O&SERVAII
A'or%area te&ei proiet"l"i a *o!t *)"t) %intr1o
per!peti-) %e $r"p/ *ieare ele- al $r"p"l"i
%e&on!tr;n% re*leie riti)
Ati-it)ile pratie a" *o!t <ntreprin!e !"'
!"pra-e$#erea <n%r"&)tor"l"i %e proiet
Reali(area !arinilor %e l"r" !ta'ilite prin plan"l
proiet"l"i a *o!t *)"t) on*or& plani*i)rii iniiale
Do"&entarea pentr" proiet a *o!t *)"t) !"'
!"pra-e$#erea <n%r"&)tor"l"i %e proiet
I%enti*iarea 'i'lio$ra*iei "tili(ate la re%atarea p)rii
!ri!e a proiet"l"i a *o!t reali(at) inte$ral
Sit"aiile pro'le&) " are !1a on*r"ntat an%i%at"l
pe par"r!"l e.e"t)rii proiet"l"i a" *o!t re(ol-ate
" a+"tor"l <n%r"&)tor"l"i
La reali(area !arinilor %e l"r" %in a%r"l
proiet"l"i !1a on!tatat5 e*ort"l per!onal al *ie)r"i
ele- %in $r"p/ a ori$inalit)ii !ol"iilor prop"!e/ a
i&a$inaiei <n re(ol-area !arinii
Pro*e!or <n%r"&)tor
1111111111111111111111111111111111111 Data511111111111111111111111111111
II# A8r-;,-r-a ;al,:+/,, 8ro,-;:ulu,
CRITERIUL DA/NU O&SERVAII
Proiet"l are -ali%itate <n raport " te&a/ !op/
o'ieti-e/ &eto%olo$ia a'or%at)
Proiet"l %e&on!trea() o&pletit"%ine ,i aoperire
!ati!*))toare <n raport " te&a alea!)
Ela'orarea proiet"l"i ,i re%atarea p)rii !ri!e a
proiet"l"i a" *o!t *)"te <ntr1"n &o% on!i!tent ,i
ono&itent/ on*or& plani*i)rii
Opi"nea $r"p"l"i %e ele-i pentr" "tili(area an"&itor
re!"r!e e!te 'ine +"!ti*iat) ,i ar$"&entat) <n onte.t"l
proiet"l"i
Re%atarea p)rii !ri!e a proiet"l"i %e&on!trea() o
'"n) lo$i) ,i ar$"&entare a i%eilor
Proiet"l repre(int)/ <n !ine/ o !ol"ie prati) "
ele&ente %e ori$inalitate <n $)!irea !ol"iilor
Proiet"l are aplia'ilitate prati) ,i <n a*ara ,olii
Reali(area proiet"l"i a nee!itat ati-area "n"i n"&)r
!e&ni*iati- %e "nit)i %e o&peten)/ on*or& SPP C
"l"i pentr" aea!t) ali*iare
Pro*e!or <n%r"&)tor
PROFIL TEHNIC
NIVEL3
28
ASAMBLRI MECANICE
1111111111111111111111111111111111111 Data511111111111111111111111111111
III A8r-;,-r-a 8r-?-9:+r,,/<u</,9-r,, oral- a 8ro,-;:ulu,
CRITERIUL DA/NU O&SERVAII
Co&"niarea oral) a ele-ilor e!te lar)/ oerent)/ *l"ent)
Pre(entarea a *o!t !tr"t"rat) e#ili'rat <n raport " te&a
proiet"l"i ,i " o'ieti-ele ae!t"ia
Ele-ii ,i1a" !"!in"t p"ntele %e -e%ere ,i opiniile <ntr1"n
&o% per!onal ,i 'ine ar$"&entat
Ele-ii a" "tili(at <n pre(entare ele&ente %e $ra*i)/
&o%ele/ apliaii/ TIC et. An !op"l ae!i'ili()rii
in*or&aiei ,i al re,terii ati-it)ii pre(ent)rii
Pro*e!or <n%r"&)tor
1111111111111111111111111111111111111 Data511111111111111111111111111111
PROFIL TEHNIC
NIVEL3
29
ASAMBLRI MECANICE
COMPETENA 1 STABILETE PROCESUL TEHNOLOGIC DE ASAMBLARE
FI DE LUCRU 1
1. Completai spaiile cu termeni potrivii:
Asamblarea este operaia de reunire ntr-o bine determinat a
unui sistem , n scopul ndeplinirii
cerinelor tehnologice impuse.
2. numerai elementele necesare elaborrii unui proces tehnologic de
asamblare.
A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
C!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

$. #esenul de ansamblu cuprinde:
1% &peci'icaia privind numrul pieselor (i subansamblurilor componente
2% )i(a tehnologic
$% Ciclograma asamblrii
PROFIL TEHNIC
NIVEL3
30
ASAMBLRI MECANICE
Competena ! E"e#t$ea%& '$#(&() *e a+am,'a(e *emonta,)'&
FIA DE LUCRU
*entru desenul din 'igur preci+ai:
A. Ce tip de asamblare este!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
". lementele componente
1.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
C. *reci+ai operaiile ce se e'ectuea+ n vederea asamblrii din 'igura de mai
sus
1.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
,.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROFIL TEHNIC
NIVEL3
31
ASAMBLRI MECANICE
COMPETENA 1- STABILETE PROCESUL TEHNOLOGIC DE ASAMBLARE
FIA DE LUCRU .
*entru asamblarea din 'igur completai urmtorul tabel, preci+-nd
operaiile necesare reali+rii. .peraiile se trec n ordine succesiv
NR! CRT! OPERAIA S!D!/!0$() FOLOSITE
PROFIL TEHNIC
NIVEL3
32
ASAMBLRI MECANICE
COMPETENA 1- STABILETE PROCESUL TEHNOLOGIC DE ASAMBLARE

FIA DE LUCRU 1
/ Completai csuele de mai 0os

PROFIL TEHNIC
NIVEL3
33
METODE DE
ASAM&LARE
2
8
3
7 3
ASAMBLRI MECANICE
// *rivii desenele de mai 0os (i completai tabelul
1.
2 $


, 1
NR!CRT! DENUMIREA ASAMBLRII
PROFIL TEHNIC
NIVEL3
34
ASAMBLRI MECANICE
COMPETENA -
REALI2EA2 PRODUSE SPECIFICE PRIN ASAMBLRI NEDEMONTABILE
FIA DE LUCRU 3
1. #ispo+itivul din imagine este utili+at pentru reali+area unei mbinri
nedemontabile. #espre ce mbinare este vorba2
2.Care sunt etapele ce se parcurg pentru reali+area mbinrii 'olosind acest
dispo+itiv2
a.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
b.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
c.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROFIL TEHNIC
NIVEL3
35
ASAMBLRI MECANICE
COMPETENA .-
EFECTUEA2 LUCRRI DE ASAMBLARE DEMONTABIL
FIA DE LUCRU 4
34C5A6/ 78 C9/*:;
&e pun la dispo+iie:
<uruburi, pre+oane (aibe, piulie, piese 'iletate strpunse (i piese 'iletate
nestrpunse. )iecare grup va reali+a o asamblare cu (urub (i una cu pre+on.
Sa(#)n) *e '$#($-
- /denti'icarea &.#.=. - urilor
- Alegerea elementelor necesare
- 5eali+area produsului
- *re+entarea modului de reali+are a produsului
- *reci+area 8.>.&.?. ce au 'ost respectate

PROFIL TEHNIC
NIVEL3
36
ASAMBLRI MECANICE
COMPETENA -
REALI2EA2 ASAMBLRI DEMONTABILE SPECIFICE CALIFICRII
FIA DE LUCRU 5
LUCRAI 6N ECHIP7
Avei la dispo+iie urmtoarele materiale:
>able din .3,2
- 2@@A B@A ,mm -2 buci
- 11@A B@A ,mm - 2 buci
- 1@@A B@A ,mm -2 buci
8ituri, &.#.=.-uri.
5eali+ai o asamblare nituit .
Sa(#)n) *e '$#($-
1. Alegerea materialelorC
2. Alegerea sculelor necesareC
$. 5eali+area operaiei de nituireC
,. Controlul operaieiC
1. *re+entarea tehnologiei de eAecuie (i a 8.>.&.?. care au
'ost respectate.
PROFIL TEHNIC
NIVEL3
37
ASAMBLRI MECANICE
COMPETENA -
REALI2EA2 ASAMBLRI DEMONTABILE SPECIFICE CALIFICRII
)/<A # 34C54 D
34C5A6/ 78 C9/*:;
Avei la dispo+iie:
>rusa de scule, pene de di'erite 'orme (i dimensiuni, arbore drept, roi dinate.
5eali+ai o asamblare ntre roata dinat (i arbore .
&arcini de lucru:
1. /denti'icarea &.#.=. - urilor necesareC
2. Alegerea peneiC
$. 5eali+area asamblriiC
,. Controlul operaieiC
1. *re+entarea tehnologiei de eAecuie (i a 8.>.&.?. respectate.
PROFIL TEHNIC
NIVEL3
38
ASAMBLRI MECANICE
COMPETENA .-
REALI2EA2 ASAMBLRI DEMONTABILE SPECIFICE CALIFICRII
FIA DE LUCRU 8
/. 7nscriei n dreptul 'iecrui dreptunghi literele corespun+toare pentru
ordonarea etapelor procesului de asamblare
PROFIL TEHNIC
NIVEL3
39
Alegerea pieselor
Controlul
*regtirea pentru
asamblare
Asamblarea
prealabil
Asamblare
de'initiv
=eri'icarea
'uncionrii
ASAMBLRI MECANICE
)/<: # =A34A5
/. Completai spaiile libere cu termenii potrivii
1. )i(ele tehnologice conin . procesului tehnologic de
asamblare (i datele principale pentru e'ectuarea ..
2. *rin metoda interschimbabilitii totale nu este necesar
sau prealabil a pieselor
//. *unei litera A dac considerai c a'irmaia este adevrat (i ) dac
considerai c nu este adevrat.
1. ?aterialul suplimentar introdus n +ona mbinrii sudate se nume(te
material de adaos
2. 3a sudarea tablelor n po+iie ori+ontal electrodul trebuie inut
perpendicular pe piese
$. 3ipirea se reali+ea+ 'r material de adaos
,. *enele longitudinale au aAa longitudinal paralel cu aAa comun a pieselor
ce se asamblea+
1. *entru asamblarea angrena0elor nu este nevoie de operaii de veri'icare
///. *rivii cu atenie sculele din 'igur (i scriei n dreptul 'iecrei grupe
pentru ce 'el de asamblare le 'olosim

PROFIL TEHNIC
NIVEL3
40
ASAMBLRI MECANICE


PROFIL TEHNIC
NIVEL3
41
ASAMBLRI MECANICE
PROIECT
TEMA : PROIECTAREA PROCESULUI TEHNOLOGIC DE
ASAMBLARE A UNUI REDUCTOR DE TURAIE
*roiectul va 'i reali+at pe grupe de elevi. 7n cadrul 'iecrei grupe se vor
constitui grupuri de lucru. )iecare grup de lucru va avea sarcini clar de'inite. >oi
membrii grupului trebuie s participe activ (i s colabore+e la eAecutarea
proiectului.
Erupurile de lucru vor avea urmtoarele sarcini de lucru:
I!PROIECTARE
G($p$' 1 9 Argument, *re+entarea reductorului
G($p$' 0 *roiectarea procesului tehnologic: &chema lanurilor de dimensiuni
G($p$' . - *roiectarea procesului tehnologic: &chema de asamblare
G($p$' 1 0 *roiectarea procesului tehnologic: )i(a tehnologic de asamblare (i
planul de operaii
G($p$' 3 0 *roiectarea procesului tehnologic: Ciclograma asamblrii
G($p$' 4 - *roiectarea procesului tehnologic: >ehnologia de asamblare
II!/ERIFICAREA PRACTIC A PROIECTRII PROCESULUI TEHNOLOGIC
DE ASAMBLARE
=eri'icarea practic a proiectului se va reali+a pe grupuri de lucru. Erupurile vor
'i determinate n 'uncie de compleAitatea reductorului (i numrul de
subansamble. *entru un reductor cu dou trepte organi+area pe grupuri poate 'i
urmtoarea:
G($p$' 1 9 5eali+area subansamblului 1- Arbore de intrare - roat dinat
G($p$' 9 5eali+area subansamblului 2 - Arbore intermediar - roat dinat
G($p$' . 9 5eali+area subansamblului $ - Arbore de ie(ire - roat dinat
G($p$' 1 9 5eali+area ansamblului reductorului
STRUCTURA PROIECTULUI
I! PARTEA SCRIS
Pa:)na *e t)t'$ #$- date de identi'icare ale (colii, ale candidatului, ale
ndrumtorului de proiect, anul (colar, cali'icarea pro'esional
A(:$ment$'- 1-2 pagini care sinteti+ea+ aspectele teoretice (i pe cele practice pe
care le abordea+ elevul
Con)n$t$' p(op()$0%)+ structurat ast'el nc-t s pun n valoare scopul (i
obiectivele proiectului, problemele soluionate, perspectiva personal a elevului n
abordarea temei, precum (i utilitatea practic aplicativ a soluiilor gsite de elev.
PROFIL TEHNIC
NIVEL3
42
ASAMBLRI MECANICE
I! PROIECTARE
1.*re+entarea reductorului:
- >ipul de reductor
- *arametrii 'uncionali
- #estinaie, utili+ri
2.*roiectarea procesului tehnologic
- &chema lanurilor de dimensiuni
- &chema de asamblare
- )i(a tehnologic de asamblare (i planul de operaii
- Ciclograma asamblrii
- >ehnologia de asamblare
B),')o:(a")e- Crudu, /., <te'nescu, /., *anuru, #., *alaghian, 3., Atlas
reductoare cu roi dinate, ditura #idactic (i pedagogic,
"ucure(ti, 1FD1C
Ciocrlea G =asilescu, A., Constantin, ?., Asamblarea, ntreinerea (i
repararea ma(inilor (i instalaiilor, ditura All, "ucure(ti, 2@@2
Ane;e-
- #esenul de ansamblu
- #esene de eAecuie
- *rogramul de producie (i termenele de livrare
- 4tila0ul eAistent
II! /ERIFICAREA PRACTIC A PROIECTRII PROCESULUI
TEHNOLOGIC DE ASAMBLARE
Asamblarea reductorului pentru care s-a reali+at proiectarea procesului
tehnologic.
CONDIII DE PRE2ENTARE A PROIECTULUI
*artea scris va 'i tehnoredactat
E/ALUAREA PROIECTULUI
Cadrul didactic evaluator (i elevii evaluea+ mpreun re+ultatele obinute, n cadrul unei
discuii colective. )iecare grup va avea un lider, care va pre+enta proiectul (i re+ultatele obinute
de membrii grupului din care 'ac parte. 7n urma discuiilor ntre membrii grupului (i cadrul didactic
se vor stabili direciile pentru aciunile viitoare.
PROFIL TEHNIC
NIVEL3
43
ASAMBLRI MECANICE
FIE DE DOCUMENTARE PENTRU REALI2AREA PROIECTULUI
SUGESTII METODOLOGICE PENTRU LANSAREA TEMEI DE PROIECT
T)p$' *e (e*$#to( +e a'e:e "$n#)e *e +pe#)")#$' a:en)'o( e#onom)#)
pa(tene() a) <#o')) +a$ *e *ota(ea <#o')) =n #a%$' =n #a(e a:en)) e#onom)#)
pa(tene() n$ a$ =n +pe#)")#$' a#t)>)t&)) *e p(o*$#)e +a$ (epa(a)) a+am,'a(ea
(e*$#toa(e'o(!
6n #a%$' =n #a(e a:en)) e#onom)#) pa(tene() (ea')%ea%& a+am,'a(ea *e
(e*$#toa(e e+te *e p(e"e(at +& +e a'ea:& $n t)p *e (e*$#to( *)n p(o*$#)a +a$
a#t)>)tatea *e (epa(a)) a a:ent$'$) e#onom)# pent($ o ma) ,$n& *o#$menta(e a
e'e>)'o( <) o ma) +t(?n+& 'e:&t$(& #$ p(a#t)#a =n p(o*$#)e! 6n a#ea+t& +)t$a)e@
*o#$menta)a ne#e+a(& (ea')%&()) p(o)e#t$'$) >a ") #ea $t)')%at& *e a:ent$'
e#onom)#!
6n +)t$a)a =n #a(e a'e:e(ea (e*$#to($'$) +e (ea')%ea%& =n "$n#)e *e
*ota(ea <#o'))@ +e >o( o"e() *e #&t(e #a*($' *)*a#t)# )n"o(ma)) (e"e()toa(e 'a
P(o:(am$' *e p(o*$#)e@ te(mene'e *e ')>(a(e <) $t)'aA$' e;)+tent pent($ o
+)t$a)e )potet)#&!
6n am,e'e #a%$() a'e:e(ea (e*$#to($'$) pent($ #a(e +e (ea')%ea%&
p(o)e#ta(ea p(o#e+$'$) teBno'o:)# *e a+am,'a(e +e >a (ea')%a #$ #on+$'ta(ea
e'e>)'o( *$p& pe()oa*a *e *o#$menta(ea a a#e+to(a p()>)n* t)p$()'e *e
(e*$#toa(e a"'ate =n p(o*$#)aC p'an$' *e (epa(a)) 'a a:ent$' e#onom)# +a$ =n
*ota(ea <#o'))!
PROFIL TEHNIC
NIVEL3
44
ASAMBLRI MECANICE
EDEMPLU DE TEM DE PROIECT
*roiectarea procesului tehnologic de asamblare a unui reductor de turaie tip "9
F)<e *o#$ment-
1!De+en$' *e an+am,'$
! De+ene *e e;e#$)e!
&e utili+ea+ desenele de eAecuie a reperelor componente
.! P(o:(am$' *e p(o*$#)e <) te(mene'e *e ')>(a(e
*roducie de serie mare.
PROFIL TEHNIC
NIVEL3
45
ASAMBLRI MECANICE
1! Ut)'aA$' <) SD/0$() e;)+tente-
"aie *entru splare
&u'ltor de aer
Calibre >-8> pentru ale+a0e (i arbori
Calibre de interstiii
*ile, r+uitoare
Ciocane de cupru
#ispo+itive de susinere pentru asamblare
Chei 'iAe
#ispo+itiv pentru presat
#ispo+itiv de veri'icat cu comparatoare
"aie de ncl+ire pentru rulmeni
Cle(ti
3! Lan$' *e *)men+)$n)
>olerana elementului de nchidere
>
5A
H >
A1
I >
A2
I >
A$
I >
A,
I >
A1
PROFIL TEHNIC
NIVEL3
46
ASAMBLRI MECANICE
4! F)<a teBno'o:)#& *e a+am,'a(e
Secia
Produsul____________________________________ Simol__________________________
De!umirea "iesei______________________________________________________________
Dese!______________________________Po#iia_______________$uc%i de "rodus______
Sc&ia "iesei
'i(% te&!olo)ic% de "relucrare
meca!ic% (i asamlare
*r. re"er
Calitate
(stare)
Seciune
(profil)
Unitatea e
!"sur"
#ecesar
pt$ 1 %uc$
&aloarea
!aterialului
&aloarea total"
!anoper"
'ntoc!it te(nolo) Verificat
+aterialul ,STAS-
*re
unitar
*e
%ucat"
*re)"tire *e %ucat" #or!at e Verificat !orma
O"eraia Utila.ul
+c(ipa ,i!p nor!at !inute
!a-in"
#or!a / di!
lucrare
*r. O"eraia
.telier /a-ina
(loc e !unc")
0ispo1iti2e Scule &erificatoare 0eser2ire 3rupa
Cate)orie
*re)"tire Unitar *re)"tire Unitar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 09 00 01 02 03 04 05
5! P'an *e ope(a))
'ntreprinerea *lan e operaii pentru asa!%lare -i 4ncercare Su%ansa!%lul555555555555555555555
0enu!irea ansa!%lului5555555555555
6a%r$ ca tip A!samlul !r.
De!umirea
a!samlului
Ser2iciul
te(nolo)ic
0ata #u!ele Se!n"tura &i1e 0ata #u!ele Se!n"tura Secia .telier P).0
+7ecutat #or!ator -ef
8ef secie
.pro%at
Calculat ti!p Co"ie
!r. ,e(nolo) -ef
9pera-
ia nr$
6a1a
nr$
Succesiu!ea fa#elor :epere -i
su%ansa!%luri care
co!pun ansa!%lul
Utila.: dis"o#iti;e: scule #or!"
ti!p 4n
!in$
Cate)oria
!uncitorului
#r$
!uncitori
Cotrol
#r$
i!ensiune
;uc 0enu!irea #r$
esen
;uc
0 1 2 3 4 5 6 7 8 09 00 01
PROFIL5 TEHNIC/ NIVEL 3 47
ASAMBLRI MECANICE
&4E&>// ?>.#.3.E/C. &.346//
*entru dob-ndirea de ctre elevi a competenelor prev+ute n &**-uri,
activitile de nvare - predare utili+ate de cadrele didactice vor avea un
caracter activ, interactiv (i centrat pe elev, cu pondere sporit pe activitile de
nvare (i nu pe cele de predare, pe activitile practice (i mai puin pe cele
teoretice.
*entru atingerea obiectivelor programei (i de+voltarea la elevi a
competenelor vi+ate de parcurgerea modulului, recomandm ca n procesul de
nvare - predare s se utili+e+e cu precdere meto*e ,a%ate pe a#)$ne, cum ar
'i:
reali+area unor miniproiecte din domeniul cali'icrii
citirea, reali+area (i interpretarea unor schie, scheme (i 'i(e de lucru.
4tili+area meto*e'o( e;p'o(at)>e Jobservarea direct, observarea
independent%, meto*e'o( e;po%)t)>e JeAplicaia, descrierea, eAempli'icarea% , a
p(o:(ame'o( PoEe(po)nt (i a altor programe de gra'ic de pre+entare a
di'eritelor materiale, poate conduce la dob-ndirea de ctre elevi a competenelor
speci'ice cali'icrii.
&.346//3 )/<3.5 # 34C54
)31
1. &uccesiune, elementelor, tehnic
2. A-#esenul de ansamblu
"- )i(a tehnologic
C- *rogramul de producie
#- &tabilirea condiiilor de recepie
$. 1
)32
A Asamblare demontabil, 'iletat
" 1- (urub
2- piuli
$- (aib
C. 1. Centrarea pieselor
2. /ntroducerea (uruburilor
$. )iAarea capului (urubului pentru a nu se roti
,. ?ontarea piulielor
PROFIL5 TEHNIC/ NIVEL 3 48
ASAMBLRI MECANICE
)3$
85. C5>. .*5A6/A S!D!/!0URI
1 *regtirea nituirii
2 >rasarea centrelor
gurilor
P$n#tato(
$ Eurirea tablelor Poan+oane@ +#$'e +pe#)a'e +a$
ma<)n) *e :&$()t
, ?ontarea pieselor
pentru nituire
Do(n$() +a$ <$($,$()
1 8ituirea C&p$)to(@ #ont(a#&p$)to(
Ma<)n) +pe#)a')%ate 0 pent($
n)t$)(ea me#an)#a
0 #)o#ane *e n)t$)t po(ta,)'e
p(e+e *e n)t$)t
ma<)n) *e n)t$)t p()n ($'a(e
4 Cont(o'$' ope(a)e)
)3,
/.
1 /nterschimbabilitii totale
2 /nterschimbabilitii pariale
$ &ortrii
, A0ustrii
1 5eglrii
//.
85.C5>. DENUMIREA ASAMBLARII
1 A+am,'a(e n)t$)t&
2 A+am,'&() #$ pene
$ A+am,'&() +$*ate
, A+am,'&() ")'etate
3 A+am,'&() e'a+t)#e
)31
1. 7mbinare prin lipire
2. a. 7ncl+ire local
b. >opirea alia0ului de lipit
c. *resarea pieselor
PROFIL5 TEHNIC/ NIVEL 3 49
ASAMBLRI MECANICE
)3F
Alegerea pieselor, pregtirea pentru asamblare, controlul, asamblarea prealabil,
asamblarea de'initiv, veri'icarea 'uncionrii.
). .
/. 1 operaiile, asamblrii
2. selecionarea, a0ustarea
//. 1 A, 2 ), $ ), , A, 1 ).
///. 1 *entru asamblri nituite, 2 pentru asamblri lipite, $ pentru asamblri
'iletate
PROFIL5 TEHNIC/ NIVEL 3 50
&I&LIO)RA%IE
ASAMBLRI MECANICE
Cio<rlea1Va!ile!"/ A./ Con!tatntin/ M./ =8448?/ Asamblarea ntreinerea
i repararea mainilor i instalaiilor/ E%it"ra ALL/ B""re,ti.
Ion/ K#./ Voi"/ M./ Para!#i-/ I./ =2DED?/ Tehnologia asamblrii i
montajului/ E%it"ra Di%ati) ,i Pe%a$o$i)/ B""re,ti.
M)r$inean/ V./ Morar"/ I./ Teo%ore!"/ D./ =2DD6?/ Utilajul i tehnologia
Meseriei/ E%. Di%ati) ,i Pe%a$o$i)/ B""re,ti.
Noia/ R./ Lene!"/ L./ =8443?/ Organe de maini i mecanisme/ E%it"ra
Si$&a/ B""re,ti.
Pa$ini >e' ,i !o*t"ri e%"aionale "tile 5 MMM.$oo$le.ro
MMM.*or"!.ro @
#ttp5NN!t"%."!-.ro
PROFIL5 TEHNIC/ NIVEL 3 51

S-ar putea să vă placă și