Sunteți pe pagina 1din 13

UNIVESITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA

PLAN ANTREPRENORIAL SISTEM DE PLACARI VENTILATE PANEL COMPOZIT DE TIP BOND

ndrumtor, Prof un!" dr !n# dr e$ Ste%!an &rad

Masterand, !n# &!an$a 'e(er%e An I MIC

CUPRINS

CAP

PA)INA

* INT+O,UCE+E---------- ------------ -- - -. / ,ESC+I+EA A0ACE+II SI A OPO+TUNITATII-- ----. CONSI,E+ATII TEHNICE -1

--------- --- 2

1 I,EEA ,E A0ACE+I SI PIATA - ALE)E+EA PIETEI SI A MI3ULUI P+O,USSE+VICIU----------------------------4 5 0ILO6O0IA ,E A0ACE+I 7 C+EA+EA VALO+ILO+ ANT+EP+ENO+IALE- *8 2 ,ESC+IE+EA PIETEI ----------- --------- - -9 &I&LIO)+A0IE */ *.

Bianca Wekerle, an I, MIC UTC-N

Pagina /

1. INTRODUCERE O moda%!tate :ra$t!$a, d!n $e !n $e ma! :re;enta !n med!u% ur<an, o re:re;!nta def!n!rea =:ersona%!tat!! moderne> a une! $%ad!r! no! sau reno"ate, :r!n fatade am:%e, :%a$ate $u mater!a%e $om:o;!te A"anta?u% ma?or a% une! asemenea fatade re;u%ta d!n !n#%o<area de mater!a%e usoare $are nu so%!$!ta stru$tura de re;!stenta a $%ad!r!!, dura<!%e s! usor de !ntret!nut E@!sta d!"erse "ar!ante de rea%!;area a une! fatade "ent!%ate, dar d!n $ons!derente fun$t!ona%e s! ma! a%es estet!$e, se :romo"ea;a :%a$ar!%e de fatade d!n $asete de a%um!n!u $om:o;!t de t!: <ond A"anta?e%e a$estu! t!: de mater!a% sunt numeroaseA as:e$t modern s! !m:res!onant usur!nta !n :re%u$rare mater!a%u% :utand f! de<!tat, $ur<at s! !ndo!t :entru a o<t!ne forma s! d!mens!unea dor!ta

r!#!d!tate mare :e un!tatea de su:rafata !n $ond!t!!%e une! #reutat! e@trem de reduse re;!stenta s:or!ta %a a#res!unea fa$tor!%or de med!u B:%o!, rad!at!! u%tra"!o%ete, no@eC re;!stenta omo%o#ata %a fo$ $onform $er!nte%or a$tua%e se !ntret!ne usor, ne:erm!tand !m:ur!tat!%or sa se !m:re#ene;e !n mater!a% este rea%!;a<!% !ntr-o :a%eta $o%or!st!$a "asta, estet!$a s! :ro:r!etat!%e f!;!$e raman nes$D!m<ate !n t!m:

In esenta mater!a%u% $onsta !ntr-un :ane% $om:o;!t rea%!;at d!n doua stratur! e@ter!oare de a%um!n!u $u #ros!me standard de 8,5 mm un!te :r!ntr-un m!e; de :o%!et!%ena de !na%ta dens!tate )ros!mea sandE!$D-u%u! re;u%tat :oate f! de .,1 sau 2 m!%!metr!, !n fun$t!e de ne$es!tat!%e s:e$!f!$e Produsu% f!n!t - $aseta - se o<t!ne :r!n :re%u$rarea tr!d!mens!ona%a a fo!%or de <ond Casete%e se !m<!na :e fatada !ntr-un $aro!a? :art!$u%ar def!n!t :r!n :ro!e$tu% de arD!te$tura Casete%e sunt r!#!de, !ar efe$tu% de sanE!$D as!#ura amort!;area "!<rat!!%or s! nedeformarea !n $od!t!!%e unor !n$ar$ar!! %a "ant r!d!$ate Partea "!;!<!%a este a$o:er!ta :r!ntr-un :ro$edeu de "o:s!re mu%t!strat $are #arantea;a o re;!stenta !n t!m: e@$e%enta

Bianca Wekerle, an I, MIC UTC-N

Pagina .

2. DESCRIREA AFACERII SI A OPORTUNITATII

Ce imi place sa fac !"##$%&


Tr!$ota?u% 0arma$o:eea 0oto#raf!e

I'ei 'e p("')se*se(+icii si pie,e


Ate%!er des!#n, $ro!tor!e, P%ante med!$!na%e Ate%!er foto, foto#raf!! %a o$a;!! s:e$!a%e, -

La ce s)-, c) a'e+a(a, #)-&


Or#an!;area de a$t!un! Imo<!%!are

I'ei 'e p("')se*se(+icii si pie,e


0!rma e"en!mente 0!rma de $onstru$t!!

* *8 4 F 9 2 5 1 . / *

*8

, C &

Bianca Wekerle, an I, MIC UTC-N

Pagina 1

P%a$ar!%e "ent!%ate au !n$e:ut sa f!e rea%!;ate, !n :r!n$!:!u, d!n $au;a ma! mu%tor $ons!derente, d!ntre $are %e am!nt!m :e $e%e e$onom!$e, o:t!m!;are, des!#n et$ Di- p)-c, 'e +e'e(e ec"-"mic, mar!%e f!rme $are a"eau $%ad!r! !m:res!onante $De%tu!au o suma !m:ortanta de <an! :entru ment!nerea fatade! =$urate s! atra#atoare> Bam!nt!m a!$! $ostur!%e $u "o:s!rea, re:ararea fatade! d!struse d!n $au;a fa$tor!%or $%!mat!$!, s$De%e%e ne$esare :entru a$este !ntret!ner! 7$are o$u:au o mare :arte d!n t!m: fatada-, :%at!%e :entru $e! $are e@e$utau a$este %u$rar! et$ Costur!%e une! :%a$ar! "ent!%ate nu sunt ne#%!?a<!%e, dar durata !n t!m: a mater!a%u%u! s! %!:sa ne$es!tat!! !ntret!ner!! a$estu!a, fa$eau $a a$este $ostur! sa f!e ne!nsemnate Tot %a a$est $a:!to% a% ef!$!ente! e$onom!$e se !n$adrea;a "ent!%area :eret!%or e@ter!or!, de unde dedu$em $ostur!%e reduse $u !n$a%;!rea !n t!m:u% fr!#uros s! $u :astrarea ra$or!! !n t!m:u% $a%duros, datorat =:erete%u! de aer> $e e@!sta %a :%a$ar!%e "ent!%ate Di- p)-c, 'e +e'e(e al "p,imi.a(ii mater!a%u%u! :utem d!s$uta des:re usur!nta de a man!:u%a a$este mater!a%e, de a de$u:a mater!a%e%e :entru =:o;!t!a> o:t!ma, redu$erea $ostur!%or su:%!mentare $u :!erder!%e e@!stente, a$estea f!!nd fo%os!te !n $adru% a$e%e!as! :%a$ar! !n a%te :o;!t!! Di- p)-c, 'e +e'e(e al 'esi/-)l)i , a% "an;ar!! !ma#!n!! f!rme!, a%e#erea :%a$ar!! "ent!%ate este !dea%a, mater!a%u% f!!nd :reta<!% %a or!$e mode%e de :re%u$rare, !n #ame de $u%or! $%as!$e sau $D!ar $u%or! s:e$!a%e, rea%!;ate :entru $%!ent

Bianca Wekerle, an I, MIC UTC-N

Pagina 5

P%a$area "ent!%ate se rea%!;ea;a $u a?utoru% urmatoare%or mater!a%e de t!: <ondA +eGno<ond, Eta%<ond, A%u$o<ond, A%um!%, +eGno%u@ et$ In $a;u% de fata "om de;"o%ta mater!a%u% +eGno<ond, mater!a% $e se #aseste !n :r!ma :o;!t!e d!n :un$t de "edere a% $a%!tat!! d!n toate mater!a%e%e de t!: <ond 0. CONSIDERATII TE1NICE 0!rma $are a re"o%ut!onat a$est se#ment a% :%a$ar!%or "ent!%ate este +eGno%ds USA, $are a de;"o%tat a$est mater!a%, $are este un :ane% $om:os!t $onstand d!n doua fo! de ta<%a de a%um!n!u "o:s!te, !n$%e!ate de un m!e; de mater!a% termo:%ast!$ In $o%a<orere $u f!rma fran$e;a A%$oa Bf!rma s:e$!a%!;ata !n "o:se%eC au de;"o%tat %a n!"e% mond!a% mater!a%u% +eGno<ond, a$esta f!!nd d!s:on!<!% !n $u%or!%e !ntre#!! #ame +AL, mu%te f!rme de :rest!#!u a"and $u%oarea re:re;entat!"a $a f!!nd o !n"ent!e a f!rme! A%$oa B:orto$a%!u% de %a Oran#e, a%<astru% de %a Peu#eot et$C ,!mens!un!%e standard sunt $u #ros!m! de .,1 s! 2 mm, $u %at!m! de *888, */58, *588 mm s! %un#!m! de /588, ./88, 1888 mm Ca d!mens!un! s:e$!a%e %at!m! !ntre F*.-/888 mm, s! %un#!m! !ntre */88 s! F888 mm B!n tara noastra s-au fo%os!t %a $%ad!rea Cone@ d!n &u$urest! :%a$! de /888@2888 mmC

Bianca Wekerle, an I, MIC UTC-N

Pagina 2

Bianca Wekerle, an I, MIC UTC-N

Pagina 9

Vo:s!rea +eGno<ondu%u! este rea%!;ata !n :artea su:er!oara BfatadaC :r!n metode s:e$!a%eA ,U+A)LOSS 5888, $reat e@$%us!" :entru A%$oa Ar$D!te$tura% Produ$ts, s! metoda PVd0 BPo%G"!nG%!dene f%uor!deC 98H.8, o "o:sea su:er!oara $unos$uta :entru e@$e%enta sta<!%!tate !n t!m:, f!rma A%$oa ofer!nd o #arant!e de 58 de an! :entru %u$!u% de $u%oare, re;!stenta %a med!u% sa%!n, $oro;!une, "ar, $a%$ar Partea !nfer!oara este #rundu!ta, $eea $e ofera o foarte <una <a;a :entru "o:s!re sau %!:!re +eGno<ond are :ro:r!etat! me$an!$e e@$e%ente dator!ta $ons!stente! sa%e de mater!a% $om:os!t In $!uda #reutat!! sa%e m!$!, :anour!%e de +eGno<ond sunt r!#!de s! au o re;!stenta e@$e:t!ona%a %a !ndo!re, ru:ere sau f%am<a? Ca s! $om:arat!e, %a o r!#!d!tate e#a%a, +eGno<ond $antareste de .,1 or! ma! :ut!n $a s! ote%u% s! de *,2 or! ma! :ut!n $a s! o ta<%a de a%um!n!u +eGno<ond amort!;ea;a "!<rat!!%e de 4 or! ma! ef!$!ent de$at ta<%a de a%um!n!u, f!!nd ut!%!;at s! %a $aroser!! de $am!oane, !ar !;o%at!a fon!$a este de /5 d& %a #ros!mea de . mm s! de /2 d< %a #ros!mea de 1 mm +eGno<ond a fost testat %a "ar!at!! de tem:erature !ntre -58IC s! JF8IC, nef!!ndu-! a%terate $ara$ter!st!$!%e me$an!$e !n t!m:u% teste%or, !ar d!%atarea f!!nd de *,1 mmHm %a o d!ferenta de tem:eratura de 28IC Ca s! :re%u$rare +eGno<ondu% se :oate de<!ta Bta!ere $u s$u%e de mana 7 f!erastrau, s$u%e $u d!s$-, ta!ere :r!n forfe$are $u #D!%ot!naC, se :oate #aur!, de$u:a, fre;a, !ndo!, $ur<a Metode%e de f!@are sunt :r!n n!tu!re, $u suru<ur! B:e stru$tura de a%um!n!u, %emn, meta%, ta<%aC, %!:!re s! sudura $u aer $a%d Ca s! :rote$t!e su:%!mentara %a fata e@ter!oara am!nt!m tratamente%e ant!<a$ter!ene Bfo%os!te %a :%a$ar!%e s:!ta%e%or, sa%!%or de o:erat!!, <a!, <u$atar!! et$C, ant!#raff!t!, easG$%eaner O !no"at!e e@$%us!"a a f!rme! A%$oa este "o:seaua $ame%eon dua% $o%ours Este a$east aa<ordare a A%$oa Produse de arD!te$tur $are fa$e +eGno<ondK ! +eGno%u@K mater!a%e de :r!ma a%e#ere :entru arD!te$ ! $are $utarea so%u !! ma! dura<!%e, s! e$o%o#!$e Ln t!m: $e $Mt!#and :un$te de $ert!f!$are LEE,K +eGno<ond este un mater!a% $om:o;!t fa<r!$at fo%os!nd fo!ta f!%mate de a%um!n!u :este un m!e; de :o%!et!%ena 0o!ta de a%um!n!u este un mater!a% re$!$%at 48N :ost-!ndustr!a%

Bianca Wekerle, an I, MIC UTC-N

Pagina F

2. IDEEA DE AFACERI SI PIATA 3 ALE4EREA PIETEI SI A MI5ULUI PRODUS3SERVICIU

Actiuni necesare pentru a identifica potentiali clienti si piete Contacte directe in mediul de operare al potentialilor clienti (depozite materiale de constructii, mall-uri specializate in materiale de constructii, firme de constructii etc.) Contact prin e-mail si telefon (dintr-o baza de date si cautare pe profil, internet) Targuri de cataloage de profil Actiuni necesare definirii abilitatilor operationale pentru a produce, a vinde si a servi clientii

Creare marca si protectie europeana Parteneriate de colaborare cu distribuitorii Birou de relatii cu publicul (in spatiul din universitate alocat spin-off-ului) Site web pentru promovare Stabilire furnizori de materiale si modul de lucru ealizare !ala de productie si ac!izitie utila"e, documentatie proces te!nologic
Pentru a :utea :atrunde :e :!ata $onstru$t!!%or, e$D!:a de "an;ar! a a<ordat atat arD!te$t!! $at s! f!rme%e de $onstru$t!! ,es! $ostur!%e nu erau de ne#%!?at, e$D!:a $are a :romo"at a$est t!: de mater!a% $om:o;!t a a"ut o:ortun!tatea de a f! :r!m!! d!n +oman!a !n $eea $e :r!"este a$est se#ment de :!ata ,e asemenea nu e@!stau a%te a%ternat!"e de mater!a% !n$a :e :!ata romaneas$a, tot a$est se#ment f!!nd %a !n$e:ut So$!etatea $are a adus +eGno<ond !n +oman!a, a o<t!nut e@$%us!"!tate !n d!str!<ut!a s! "an;area mater!a%u%u! O :ro<%ema a a:arut !n $eea $e :r!"este e@e$ut!a s! montarea :%a$!%or, deoare$e f!!nd un se#ment nou, nu e@!sta un :re$edent, astfe% sBianca Wekerle, an I, MIC UTC-N Pagina 4

a $reeat o e$D!:a $are a fost s:e$!a%!;ata !n e@e$ut!a s! monta?u% a$estor t!:ur! de %u$rar! Pentru a-s! :romo"a :rodusu%, or#an!;at!a a :art!$!:at s! :art!$!:a !n mod $urrent %a tar#ur! s! $omun!$ar! d!n domen!u% $onstru$t!!%or atat !n tara $at s! !n stra!natate S!a fa$ut :u<%!$!tate $u a?utoru% $ata%oa#e%or s! a <rosur!%or, de asemenea a a"ut a:ar!t!! !n re"!ste%e s! :u<%!$at!!%e !n domen!u 6. FILOZOFIA DE AFACERI 7 CREAREA VALORILOR ANTREPRENORIALE

In ce trebuie sa excelez sau pe ce sa ma axez? Calitate e#ecutie Timp de livrare $surinta personalizare &arantii si instruire client Pret

Ce avantaj competitiv creeaza? Satisfactie client Satisfactie client %oialitate client 'ncredere client (tragere piata

Ce actiuni sunt necesare pentru a implementa aceste valori? 'nstruire personal si furnizori, precum si proceduri de control calitatii Clauze a contractuale stricte cu furnizorii )ptimizare proces de productie *vitare costuri cu c!irii spatii comerciale Comanda personalizata prin internet +.

Ce actiuni sunt necesare pentru a mentine aceste valori?


Bianca Wekerle, an I, MIC UTC-N Pagina *8

Politica salariala si criterii de evaluare Cercetare de piata si benc!mar,ing 'nvestitii in C-., P' 'nvestitii in resursa umana (calificare) si parteneriate 'nvestitii in automatizarea procesului de productie +.

Idei WOW pentru a-ti iubi clientii


/. Se utilizeaza avanta"ul competitiv (discount in functie de volumul vanzarilor si frecventa vanzarilor) 1. Sugestii de idei de produse de la clienti si utilizarea acestora pentru benc!mar,ing 0. $tilizarea clientilor finali ca agenti de reclama

Idei WOW pentru a-ti iubi produsele


/. (utomatizarea productiei in toate punctele critice pentru asigurarea 1. 3iecare lot este calitatii asociat ec!ipei implicate si bonus anual in produse e4nobond pe ec!ipa (calitate /556) 0. Controale CTC pe traseu (inopinate) 2. Pregatirea retetei se face automatizat !ardware si software 7. CTC /556 sisteme de scanare (te#tura, greutate, densitate) si control pe esantion (rezistenta)

Strate#!a de afa$ere :e $are s-a <a;at or#an!;at!a a fost noutatea adusa !n domen!u% $onstru$t!!%or, a:%!$a<!%!tatea s! dura<!%!tatea mater!a%u%u! Pentru !n$e:ut a fost !nf!!ntat un <!rou $u fun$t!un! m!m!me e@!sta un <!rou de se$retar!at s! un <!rou de "an;ar!, $are !n t!m: s-a de;"o%tat s! s-a e@t!ns, a?un#and a;! sa det!na un de:artament teDn!$ s! de :rodu$t!e s! un de:artament de :ro!e$tare s! o:t!m!;are, reu;!nd astfe% sa a$o:ere ma! mu%te
Bianca Wekerle, an I, MIC UTC-N Pagina **

Mater!a%u% este o:t!m!;at astfe% !n$at :!erder!%e sa f!e m!n!me +e;!duur!%e re;u%tate sunt $o%e$tate se:arate s! tr!m!se %a reut!%!;at a"and !n "edere $a a%um!n!u% este reut!%!;at !n :ro:ort!e de 48N Or#an!;at!a este o $om:an!a $u $a:!ta% *88N :r!"at, are un $a:!ta% "arsat de .5888 +ON, d!"!;at !n .5888 a$t!un!, $u "a%oarea nom!na%a de * %eu O!e$t!"u% :r!n$!:a% este "an;area, o:t!m!;area s! montarea :ane%ur!%or de +eGno<ond

8. DESCRIEREA PIETEI Vi.i)-ea aface(ii 7 $reare de "a%or! :entru #enerat!! Misi)-ea aface(ii 7 sa f!m $e! ma! <un! d!n :un$t de "edere $a%!tat!"

Clie-,ii C%!ent!! sunt !n :ro:ort!ea $ea ma! mare :ersoane ?ur!d!$e dator!ta $ostur!%e $are :ot a?un#e $u monta?u% :ana %a *58 de euroHm / , dar s! :ersonae f!;!$e $are o:tea;a :entru un %oo( ma! deose<!t a% %o$u!te%or C"-c)(e-,a Con$urenta %a !n$e:ut o re:re;enta a<ordarea $%as!$a a fatade%or Bten$u!t $%as!$C, !ar ma! a:o! $u de;"o%tarea $on$e:tu!%u! au a:arut "ar!ante ma! !eft!ne #en <ond fa<r!$ate !n toate $o%tur!%e %um!!, dar ne:utand at!n#e $a%!tatea s! standarde%e a:%!$ate de A%$oa, s! deasemenea "ar!etatea de $u%or! sau $u%or!%e s:e$!a%e $are !m!ta marmura, :!atra sau %emnu% nu au :utut f! a<ordate :rodu$ator!! s! furn!;or! de :ane%ur! $om:os!te de t!: <ond P("m"+a(ea Asa $um am am!nt!t s! ma! sus, so$!etatea a :art!$!:at %a mumeroase tar#ur! de s:e$!a%!tate atat !n tara $at s! !n afara, %uand $ontant atat $u arD!te$t!! $at s! $u :otent!a%! $%!ent! A a:arut !n :u<%!$at!!%e de s:e$!a%!tate, :ortofo%!%u% de %u$rar! mar!ndu-se mereu $u nume resunatoare $um ar f! am<asade, <!rour! a%e unor $om:an!! de :rest!#!u Be@ &os$D, Peu#eot, Oran#e-C, !nst!tut!! :u<%!$e 9. BIBLIO4RAFIE
*

Dtt:AHHEEE a%$oa $omH#%o<a%HenH:rodu$tsH:rodu$t as:O :rodP!dQ18*/RProdu$tQRCate#orGQRSuerGQreGno<ondR:a#eQ8


Pagina */

Bianca Wekerle, an I, MIC UTC-N

/ =P%an antre:renor!a%> note de $urs, :rof un!" dr !n# dr e$ &rad, Ste%!an . &rosura :re;entare +eGno<ond

Bianca Wekerle, an I, MIC UTC-N

Pagina *.

S-ar putea să vă placă și