Sunteți pe pagina 1din 73

INGRIJIREA PACIENTILOR CU PIELONEFRIT

PLANUL LUCRRII Motivatia Capitolul I INGRIJIREA BOLNAVILOR CU PIELONEFRIT Capitolul II PLANURI DE INGRIJIRE ALE PACIENTILOR CU PIELONEFRIT Capitolul III CONCLUZII Ane e Bi!lio"#a$ia MOTIVATIE Numai o viat scurt ne este acordat pe planeta PMANT si fiecare trebuie sa-si pun intrebarea: "Cum as putea s investesc in puterile mele asa incat s aduc cel mai mare folos?" "Cum as putea face mai mult pentru sntatea mea si pentru folosul semenilor mei?" Pentru c viata, numai atunci are valoare cand este folosit pentru atingerea acestor scopuri. CAPITOLUL I

I.1 NOTIUNI GENERALE DE ANATOMIE SI FIZIOLOGIE ALE APARATULUI RENAL Meta!oli%&ul 'elula# p#o(u'e CO) %i anu&ite %u!%tante $inale p#ovenite in %pe'ial (in 'ata!oli%&ul p#otei'* apo#tul o i"en poate %i el #eali+a 'antit,ti e 'e%ive (e anu&iti ele't#oliti -apa* NaCl* (i$e#ite %,#u#i &ine#ale. 'a#e t#e!uie eli&inati/ Pla&anii eli&ina CO) %i alte %u!%tante volatile* ia# %u!%tantele nevolatile inutili+a!ile %au in e 'e% %unt eli&inate i&p#euna 'u o anu&ita 'antitate (e apa* in 'ea &ai &a#e pa#te p#in #ini'0i %i a''e%o#ii p#in %u(oa#e %i &ate#ii $e'ale/ P#in eli&ina#ea %u!%tantelo# nevolatile #ini'0iul #ep#e+inta p#in'ipalul o#"an 'a#e &entine 'on%tant volu&ul* 'on'ent#atia ele't#oliti', %i #ea'tia '0i&i'a a li'0i(elo# o#"ani%&ului/ Rini'0iul &ai a#e %i alte a'tivitati1 p#in %e'#etia (e #enina 'ont#i!uie la #e"la#ea ten%iunii a#te#iale* p#in e#it#opoietina 'ont#olea+a e#it#opoie+a* p#in %'0i&!a#ile ioni'e 'ont#i!uie la &entine#ea e'0ili!#ului a'i(o2!a+i'/ APARATUL 3ECRETOR %e 'o&pune (in1 2 2 2 2 2 2 2 2 I.1.a RINIC4I 3unt o#"ane pe#e'0e %ituate #et#ope#itonal* (e o pa#te %i (e alte a 'oloanei ve#te!#ale lo&!a#e/ Rini'0iul a#e $o#&a 'a#a'te#i%ti'a* 'i#'a 566 "#a&e* a#e (oua $ete -ante#ioa#a %i po%te#ioa#a. %i (oua &a#"ini -late#ala 'onve a %i &e(iala 'on'ava./ In +ona &a#"inii 'on'ave %e "a%e%' 0ilul %i pe(i'ulul #enal in 'a#e %e va( va%ele #enale -a#te#a %i vena.* u#et#ul %i $i!#e ne#voa%e ve"etative/ #ini'0i* o#"ene (e e '#etie* 'ai u#ina#e1 'ali'e2&i'i 'ali'e2&a#i pelvi% #enal u#ete#e ve+i'a u#ina#a u#et#a/

3ele'tionan( #ini'0iul in lun"ul liniei &e(iane* (in pa#tea 'onve a %p#e 'ea 'on'ava %e o!%e#va1 2 2 papilele %i 'ali'ele #enale1 $o#&atiuni &e&!#oa%e p#in 'a#e %e %'u#"e u#ina7 pa#en'0i&ul #enal* 'u %t#u'tu#a +onala1 'o#ti'ala %i &e(ula#a/

Zona 'o#ti'ala e%te $o#&ata in p#in'ipal (in "lo&e#uli* tu!i u#ini$e#i %i va%ele (e %an"e 'a#e le apa#tin/ Zona &e(ula#a 'ontine 829: pi#a&i(e #enale -Malpi"0i.* $o#&ate (in tu!i 'ole'to#i 'a#e (#enea+a &ai &ulti ne$#oni/ Pi#a&i(ele %unt o#ientate 'u !a+a %p#e pe#i$e#ie %i va#$ul %p#e %inu%ul #enal* (e%'0i+an(u2%e in papilele #enale* a'e%tea %e (e%'0i( in 'ali'ele &i'i 'a#e 'on$luea+a $o#&an( 'ali'ele &a#i -)25. %i apoi pelvi%ul #enal -!a+inet. 'ontinuat 'u u#ete#ul/ O pi#a&i(a Malpi"0i 'u %u!%tanta 'o#ti'ala (in ;u#ul %au $o#&ea+a un lo! 'o#ti'al/ NEFRONUL E%te unitatea &o#$o$un'tionala #enala7 in(epline%te toate p#o'e%ele 'o&ple e 'a#e au 'a #e+ultat $o#&a#ea u#inii/ Ne$#onul e%te al'atuit (unt#2o 'ap%ula %i un tu! uni$e# lun"/ Cap%ula Bo<&an* e t#e&itatea p#oni&ala* in'0i%a (ilate#ala a ne$#onului* a#e $o#&a unei 'upe 'u pe#eti (u!li* &a#"inin( o 'avitate 'e 'ontinua lu&enul tu!ului/ In a(an'itu#a 'ap%ula#a %e a$la un "0e& (e =29) !u'le 'apila#e -"lo&e#ul.* 'a#e #e+ulta p#in (ivi+iunea a#te#iolei a$e#ente %i 'a#e %e #eune%' la ie%i#ea (in 'ap%ula* in a#te#iola a$e#enta/ Cap%ula i&p#euna 'u "lo&e#ulul al'atuie%' 'ap%ulul #enal Malpi"0i/ 3e"&entul p#oni&al al tu!ului u#ini$e# e%te 'on%tituit (int#2o po#tiune 'onto#ta* tu!ul 'onto#t p#o i&al -'a#e %e a$la in 'o#ti'a #enala. %i e%te $o#&at (int#2un %t#at (e 'elule a 'a#o# &e&!#ana* %p#e lu&en* p#e+inta o >&a#"ine in pe#ii>* $o#&ata (in &i'#ovili* 'a#e &a#e%' &ult %up#a$ata &e&!#anei/ 3e"&entul inte#&e(ia# -an%a 4eule.* %u!ti#e e%te $o#&at (in (oua !#ate -(e%'en(ent %i a%'en(ent. unite int#e ele p#int#2o !u'la* a#e epiteliul tu#tit* $a#a &i'#ovi#i/ Ne$#onii 'a#e au "lo&e#ulii in +ona 'o#ti'ala e te#na a#e an%a 4eule %'u#ta* in ti&p 'e ne$#onii 'u "lo&e#uli in +ona e te#na a 'o#ti'olei -;unta&e(ula#i. a#e an%a lun"a* 'a#e 'o!oa#a p#o$un( in &e(ula#a/ 3e"&entul (i%tal e%te $o#&at (int#2o po#tiune (#eapta* a%'en(enta* 'a#e a;un"e in 'o#ti'ala in ve'inatatea "lo&e#ulului p#opiu* in i&e(iat 'onta't 'u a#te#iala a$e#enta/ La a'e%t nivel epitelul tu!ula#* la $el 'a %i 'elulele &u%'ulatu#ii nete(e a a#te#iolei a$e#ente* p#e+int, &o(i$i'a#i %i $o#&ea+a apa#atul ;u ta"lo&e#ula# 'a#e %e'#et, #enin,/ U#&ea+a o po#tiune 'onto#t, %ituata in int#e"i&e in 'o#ti'ala/ Mai &ulti tu!i (i%tali %e une%' %i %e (e%'0i( in tu!ul 'ole'to# (in %t#u'tu#a pi#a&i(elo# Malpi"0i/

VA3CULARIZATIA RENALA E%te e t#e& (e !o"ata* p#i&in( )62)?@ (in (e!itul 'a#(ia' (e #epao%/ A#te#a #enala* #a&u#a a ao#tei a!(o&inale* pat#un(e p#in 0il %i apoi %e i&pa#te in #a&u#i inte#lo!a#e -int#e pi#a&i(e.* (in 'a#e %e (e%p#in( a#te#ele a#'uate* 'e $o#&ea+a o an%a in ;u#ul !a+ei pi#a&i(elo#* a#te#ele inte#lo!ula#e* (in 'a#e "lo&e#ulul/ Dupa 'e %e #e"#upea+a in a#te#iole* %e 'apila#i+ea+a (in nou in ;u#ul tu!ului #e%pe'tiv -in &e(ula#a. %i %e (e%'0i( in venele inte#lo!ula#e* apoi in venele a#'uate/ Venele* avan( un t#aie't ap#oape a%e&anato# 'u 'el al a#te#elo#* %e 'ole'tea+a in vena #enala 'a#e %e (e%'0i(e in vena 'ava in$e#ioa#a/ INTERVATIA RENALA P#ovine (in ple ul %ituat in 0ilul o#"anului $o#&at in &a;o#itate (in $i!#e %i&pati'e* (a# %i (in 'ateva $i!#e pa#a%i&pati'e venite p#in ne#vul va"/ Fi!#ele ne#voa%e* %ituate pe#iva%'ula#* %e (i%t#i!uie 'elulelo# &u%'ula#e (in pe#etele a#te#iola# %i 'o&ponentelo# tu!ula#e/ I1b. FORMAREA URINEI Me'ani%&ul (e $o#&a#e a u#inei 'up#in(e t#ei p#o'e%e $un(a&entale1 A A A ult#a$ilt#a#ea pla%&ei la nivel "la&e#ula#7 #ea!%o#!tia7 %e'#etia anu&ito# 'on%tituenti in tu!i/ ULTRAFILTRAREA GLOMERULARA E%te un p#o'e% (i#i;at (e $o#te $i+i'e in u#&a 'a#uia ap#o i&ativ )6@ (in 'antitatea (e pla%&a 'a#e i#i"a #ini'0ii t#e'e p#in &e&!#ana $ilt#anta "lo&e#ula#a* e t#e& (e %u!ti#e* in 'avitatea 'ap%ula#a/ Me&!#ana $ilt#anta nu %e 'o&po#ta 'a o &e&!#ana ine#ta ei* p#in p#op#ietatile ei $i+i'o2'0i&i'e* pe#&ite t#e'e#ea %ele'tiva (oa# a uno# 'on%tituenti %i !lo'0ea+a t#e'e#ea alto#a/ Ult#a$ilt#atul "lo&e#ula# -u#ina p#i&a#a. a#e o 'o&po+itie ele't#oliti'a i(enti'a 'u 'ea a pla%&ei7 (a# e%te lip%it (e p#oteine* (e'i e%te o pla%&a (ep#oteini+ata/ Ult#a$ilt#a#ea "lo&e#ula#a e%te #e+ultatul p#e%iunii e$e'tive (e $ilt#a#e* 'a#e %e e e#'ita la nivelul 'apila#elo# "lo&e#ula#e %i #ep#e+inta %u&a al"e!#i'a a uno# p#e%iuni 'a#e 'ont#olea+a %'0i&!u#ilo# li'0i(iene la nivelul tutu#o# 'apilalelo# (in o#"ani%&/ CONSTITUEN T APA U.M. -9. FILTRAR E 9B6 REABSORTI E 98:*? SECRETI E 2 EXCRETIE 9*?

NaC FC Cl2 UREE CREATININA ACID URIC GLUCOZA

-&EDEl . -&EDEl . -&EDEl . -&oli. -&oli. -&oli. -&oli.

)8666 G66 9:666 :B6 9) ?6 :66

)?:?6 G66 9B:?6 =86 9 =G :66

2 966 2 2 9 = 2

9?6 966 9?6 =96 9) ? 6

La nivelul tu!ilo# u#ini$e#i au lo' p#o'e%e e t#e& (e a'tive* anu&iti 'on%tituenti ai ult#a$ilt#a;ului $iin( #ea!%o#!iti 'o&plet -"lu'o+a. %au (oa# pa#tial -Na C* Cl2* U#ee.* altii $iin( initial #ea!%o#!iti %i apoi %e'#etati -FC./ Reabsorbtia t b !ara E%te p#o'e%ul p#in 'a#e %unt #e'upe#ate anu&ite %u!%tante utile o#"ani%&ului (in ult#a$ilt#atul "lo&e#ula#* &entinan(u2%e a%t$el 0o&o%ta+ia lo# pla%&ati'a/ P#o'e%ul e%te %ele'tiv* in %en%ul 'a %e #eali+ea+a &a i&al pent#u $ie'a#e %u!%tanta int#2un %e"&ent tu!ula# p#in a'tiunea uno# &e'ani%&e 'elula#e %pe'i$i'e* $iin( 'on(itionat (e (e!itul %u!%tantei #e%pe'tive %i (e ne'e%it,tile o#"ani%&ului/ Rea!%o#!tia -t#an%po#tul. (i$e#itilo# 'on%tituenti (in ult#a$ilt#at p#in pe#etele tu!ului u#ini$e# %e $a'e p#in &e'ani%&e a'tive %i pa%ive/ T#an%$e#ul a'tiv %e #eali+ea+a 'ont#a uno# "#a(iente (e 'on'ent#atie %au ele't#i'e* ne'e%itan( un 'on%u& (e ene#"ie $u#ni+ata p#in 0i(#oli+a ATP/ Me'ani%&ele (e t#an%po#t* a'tiv au 'apa'itate li&itata pe unitatea (e ti&p %i inte#vin in #ea!%o#!tia "lu'o+ei* anu&ito# a&inoa'i+i* a'i(ului u#i'* uno# vita&ine -B9)* C.* $o%$atilo# ano#"ani'i* %ul$atilo# %i a p#in'ipalilo# ioni ai $ilt#atului -NaC* HC* 4CO5./ T#an%po#tul pa%iv %e $a'e %u! a'tiunea uno# "#a(iente $i+i'o2'0i&i'e nu ne'e%ita 'on%u& ene#"eti'* nu e%te li&itat (e o 'apa'itate &a i&a %i 'ont#i!uie la #e%o#!tia a t#ei 'on%tituenti p#in'ipali ai ult#a$ilt#a;ului1 apa u#eea %i Cl2/ Apa %e #ea!%oa#!e in toate %e"&entele tu!ului* 'u inten%itati (ive#ite* pe !a+a le"ilo# (i$u+iunii %i a o%&o+ei* a%t$el in'at (in 'ei 9)? &l $ilt#ati "lo&e#ula# pe &inut* in ve+i'a a;un"e nu&ai 9&lE&in -(e'i %e a!%o#! 9)=&l./ In tu!ul 'onto#t %i &ai ale% in 'el 'ole'to# %e #eali+ea+a #ea!%o#!tia $a'ultativa a apei %i Na C %u! 'ont#olul AD4 %i al(o%te#onului* a;u%tan(u2%e eli&ina#ile in $un'tie (e %ta#ea (e 0i(#ata#e a o#"ani%&ului/ 3ECRETIA TUBULARA E%te p#o'e%ul inve#% 'elui (e #ea!%o#!tie* t#an%po#tan( anu&ite %u!%tante (in 'apila#ele pe#itu!ula#e in lu&enul tu!ului/ A#e #olul (e a eli&ina atat %u!%tantele %t#aine o#"ani%&ului* 'at %i %u!%tantele p#e+ente o!i%nuit in %an"e -F C* a'i( u#i'.* unele nu&ai 'an( %e a$la in 'on'ent#atii &a#i -'#eatina./ 3e #eali+ea+a a'tiv %i pa%iv/

3e'#etia a'tiva* avan( %e(iul la nivelul tu!ilo# p#oni&al %i (i%tal* %e $a'e i&pot#iva uno# "#a(iente ele't#o'0i&i'e %i (e a'eea ne'e%ita un 'on%u& ene#"eti' #i(i'at -%e'#etia (e 4C./ P#in eli&ina#ea 4C tu!ii (etin un #ol $un(a&ental in &entine#ea e'0ili!#ului a'i(o2!a+i' al o#"ani%&ului/ 3e'#etia pa%iva i&pli'a t#an%po#tul uno# 'on%tituenti in %en%ul "#a(ientelo# (e 'on'ent#atie %i (e a'eea nu ne'e%ita 'on%u& ene#"eti' (i#e't/ A'e%t &e'ani%& inte#vine in %e'#etia FC* a !a+elo# %i a a'i+ilo# %la!i/ I1" REGLAREA ACTIVITATII RENALE 3e $a'e pe 'ale ne#voa%a -a'tivitatea "lo&e(ula#a. %i pe 'ale u&o#ala -a'tivitatea tu!ula#a./ REGLAREA NERVOA3A 3e #eali+ea+a p#in $i!#ele ve"etative 'a#e %e (i%t#i!uie a#te#io#elo#* "lo&e#ulului %i tu!ilo#/ 3i%te&ul ve"etativ nu 'ont#i!uie (i#e't la 'ont#olul ela!o#a#ii u#inei* 'i (oa# in(i#e't* p#in in$luenta#ea 'on(itiilo# (e i#i"atie #enala/ De alt$el* %e %tie 'a #ini'0iul (ene#vat %i '0ia# t#an%plantat 'ontinua %a $un'tione+e ap#oape no#&al/ 3ti&ula#ea ne#vilo# #enali %i a uno# +one p#e%oa#e (in !ul!* 0ipotala&u% %i %'oa#ta 'e#e!#ala (ete#&ina va%o'on%t#i'tie #enala %i %'a(e#ea (iu#e+ei pana la anu#ie/ 3ti&ula#ea ne#vilo# ve"etativi #enali p#o(u'e %i %'a(e#ea eli&ina#ilo# u#ina#e (e NaC* p#in '#e%te#ea #ea!%o#!tiei tu!ula#e a ionului/ REGLAREA UMORALA Con%i(e#ata a (etine #olul p#in'ipal* %e #eali+ea+a (e &ai &ulti 0o#&oni/ 4o#&onul anti(iu#etin -A/D/N/.* %e'#etat (e nu'leii 0ipotala&i'i %i eli!e#at (in neu#o0ipo$i+a* 'ont#olea+a eli&ina#ile u#ina#e (e apa* a'tionan( la nivelul %e"&entului (i%tal al ne$#onului/ 3u! a'tiunea AND '#e%te #ea!%o#!tia (e apa in tu!ii (i%tali %i 'ole'to#i* 'on'o&itent 'u (i&inua#ea volu&ului %i '#e%te#ea 'on'ent#atiei u#inei/ Mine#alo'o#ti'oi+ii* in %pe'ial al(o%te#onul* 'ont#olea+a eli&ina#ile u#ina#e (e Na C %i FC la nivelul %e"&entului (i%tal al ne$#onului* %ti&ulan( #ea!%o#!tia (e Na C %i e '#etia (e FC/ Pa#at0o#&onul &o!ili+ea+a %a#u#ile &ine#ale (in oa%e* %ti&ulea+a eli&ina#ile #enale (e $o%$ati* FC %i #etine CaC %i NaC/ 4o#&onii ti#oi(ieni inten%i$i'a &eta!oli%&ul 'elula#* in %pe'ial pe 'el p#oti(i' %i p#in '#e%te#ea "ene#a#ii (e p#o(u%i $inali (e &eta!oli%&* &a#e%' (iu#e+a* a'ela%i e$e't avan( %i alte#a#ea le"a#ii apei %i a %a#ii in te%utu#i/ Rini'0iul in 'on(itii (e i#i"atie in%u$i'ienta %au 'a u#&a#e a uno# &o(i$i'a#i ale 'o&po+itiei '0i&i'e a u#inei a;un%a in tu!ii (i%tali* (e%'a#'a o en+i&a2#enina2'a#e a'tionan( a%up#a unei "lo!uline pla%&ati'e* p#o(u'e an"ioten%ina I* 'a#e %e t#an%$o#&a

en+i&ati' in pla%&a %i te%utu#i in an"ioten%ina II* 'el &ai pute#ni' va%o'on%t#u'to# natu#al %i %ti&ulato# al %e'#etiei (e al(o%te#on/ La nivelul #enal* an"ioten%ina II* a'tionan( a%up#a &u%'ulatu#ii a#te#io#elo# "lo&e(ula#e &o(i$i'a inten% #ata $ilt#a#ii %i p#in al(o%te#on in$luentea+a eli&ina#ile u#ina#e (e NaC %i FC/ I1# MICTIUNEA U#ina ela!o#ata (e #ini'0i a;un"e p#in tu!ii 'ole'to#i la nivelul papilelo#* u&ple 'ali'ele %i !a+inetul* apoi p#in 'ont#a'tia a'e%to#a* e%te eli&inata in u#ete#/ P#in un(e (e 'ont#a'tie u#ina e%te t#an%po#tata (e2a lun"ul u#ete#ului pana in ve+i'a u#ina#a/ VEZICA URINARA E%te un o#"an 'avita# &u%'ula# in 'a#e %e a'u&ulea+a u#ina int#e &i'tiuni/ U#ina* (e%'a#'ata in ;etu#i p#in 'ele (oua o#i$i'ii u#ete#ale* nu poate #e$lua in u#ete#e (in 'au+a 'a a'e%tea au t#aie't o!li' in pe#etele ve+i'al %i ni'i nu poate 'u#"e p#in u#et#a* (eoa#e'e 'olul ve+i'al e%te p#eva+ut 'u (oua %$i'te#e* unul nete(* involunta# 'a#e in'on;oa#a in'eputul u#et#ei %i 'elalalt %t#iat* 'ont#olat volunta#/ Ve+i'a u#ina#a a#e p#op#ietatea (e a2%i &a#i 'apa'itatea in ti&pul u&ple#ii* $a#a &o(i$i'a#i i&po#tante ale ten%iunii pe#etilo# %i ale p#e%iunii int#ave+i'ale/ A'ea%ta p#opietate* (enu&ita pla%ti'itate* e%te #e+ultatul unei a(apta#i a tonu%ului &u%'ulatu#ii ve+i'ale la '#e%te#ea 'ontinutului/ In#e"i%t#a#ea p#e%iunii int#ave+i'ale a a#atat 'a* (upa o u%oa#a '#e%te#e initiala la p#i&ele ;etu#i (e u#ina* p#e%iunea in#e"i%t#e+a un platon in tot ti&pul u&ple#ii ve+i'ale pana la volu&ul (e 5662=66 &l* 'an( a#e lo' o '#e%te#e !#u%'a a p#e%iunii %i e%te (e'lan%ata &i'tiunea #e$le a 'an( i&p#e;u#a#ile pe#&it/ P#i&a %en+atie (e plenitu(ine ve+i'ala e%te pe#'eputa la un volu& (e 96629?6&l* la 9?62)66&l e%te #e%i&tita p#i&a (o#inta (e &i'tiona#e* ia# pe%te 'apa'itatea $i+iolo"i'a ve+i'ala -)?62=66&l. apa# 'ont#a'tii pute#ni'e ale &u%'ulatu#ii pe#etelui ve+i'al* 'a#e (ete#&ina %en+atia ne'e%itatii i&pe#ioa%e (e a u#ina/ Mi'tiunea e%te #e+ultatul uno# #e$le e (e'lan%ate (e (i%ten%ia pe#etilo# ve+i'ali/ I&pul%u#ile a$e#ente %unt t#an%&i%e unui 'ent#u lo&!a# -%i&pati'.* (e un(e %e (e%'a#'a i&pul%u#i a$e#ente 'a#e* p#in $i!#ele 0ipo"a%t#i'e* in0i!a 'ont#a'tiile* #ela ea+a &u%'0ii ve+i'ali %i inta#e%' tonu%ul %$in'te#ului nete( al 'olului ve+i'al/ Con'o&itent (i%ten%ia ve+i'ala (e'lan%ea+a i&pul%u#i 'a#e a;un%e la &a(uva pe 'alea ne#vilo# #u%ino%i %unt 'on(u%e apoi pe 'ai a$e#ente ne%pe'i$i'e %p#e 'ent#ii ne#vo%i %upe#io#i* a;un"an( pana la nivelul %'oa#tei 'e#e!#ale* (ete#&inan( %en+atia (e a u#ina/ Da'a &i'tiunea nu e%te po%i!ila* i&pul%u#ile po#nite (e la 'o#te * p#in 'ent#ii &e(ula#i* in0i!, tonu%ul &u%'0iului ve+i'ul* 'on'o&itent &a#e%' tonu%ul %$in'te#ului e te#n* &a#in( 'ontinenta ve+i'ala/ Da'a 'on(itiile pe#&it* a#e lo' &i'tiunea/

Re$lu ul &i'tiunii e%te (e'lan%at (e (i%ten%ia ve+i'ala* i&pul%u#ile a;un" pe $i!#e ave#ente (in ne#vii pelvi'i la un 'ent#u %a'#at pa#a%i&pati' al &i'tiunii* (e un(e %e (e%'a#'a i&pul%u#i 'a#e tot p#in $u!#e al ene#vilo# pelvi'i p#o(u' 'ont#a'tia &u%'ulatu#ii ve+i'ii %i #ela a#ea %$in'te#ului inte#n al 'olului ve+i'al/ Con'o&itent a#e lo' #ela a#ea volunta#a a %$in'te#ului e te#n %t#iat %i u#ina in'epe %a %e eva'ue+e (in ve+i'a/ P#o'e%ul eva'ua#ii e%te a;utat (e 'ont#a'tia &u%'ulatu#ii a!(o&inale %i a (ia$#a"&ului 'a#e* '#e%'an( p#e%iunea int#aa!(o&inala* 'o&p#i&a ve+i'a/ Re$le ul &e(ula# al &i'tiunii e%te 'ont#olat (e nu&e#o%i 'ent#ii %up#a&e(ula#i 'u #ol $a'ilita# %au in0i!ito#/ I.$. PIELONEFRITA DEFINITIE1 Pielone$#itele %unt in$la&atii a'ute %au '#oni'e 'a#e a$e'te+a te%utul inte#%titial #enal -%patiul (int#e ne$#oni./ I&po#tanta lo# %e (ato#e%te $#e'ventei &a#i %i in 'ontinua '#e%te#e a in$e'tiilo# u#ina#e -'au+a o!i%nuita a in$e'tiilo# inte#%titiale.* "#avitatii lo# -)62 86286@ 'on(u' la R/C/(e 52= o#i &ai &ult (e'at G/N/A/./ Ci#'a 9?2)6@ (in 'a(#avele autop%iate p#e+inta le+iuni (e pielone$#ita/ Va#$u#ile (e $#e'venta a pielone$#itei inte#e%ea+a nou2na%'utul* 'opii &i'i pana la va#%ta (e ) ani/ In'i(enta e%te (e 5 o#i &ai &a#e la $e&eie 'o&pa#ativ 'u !a#!atul/ ETIOPATOGENIE1 Ge#&enii 'ei &ai $#e'venti intalniti %unt1 E%'0e#i'0ia Colli -:?2G6@.* P#oteu%* Fle!%iella* Pio'iani'* 3ta$ilo'o'* Levu#i/ La pa'ientii %on(ati (o&ina Fle!%iella %i P#oteu%* in ti&p 'e Pio'iani'ul e%te intot(eauna %e&n (e %up#ain$e'tie/ In $o#&ele '#oni'e %e intalne%' a(e%ea a%o'ie#i &i'#o!iene 'a#e a"#avea+a p#o"no%ti'ul/ O!i%nuitii $a'to#i $avo#i+anti %unt o!%ta'olele (e la nivelul 'ailo# e '#etoa#e #enale1 a$e'tiuni #enale 'on"enitale* tu&o#ile pelviene* la $e&ei -$i!#o&* '0i%t (e ova#.* tu&o#ile p#o%tatei la !a#!ati* 0i(#one$#o+a* 'i%tita* litia+a u#ina#a* unele &anev#e u#olo"i'e -%on(a aI(e&eu#e* 'atete#i%&e #epetate./ ANATOMIE PATOLOGICA1 In pielone$#ita a'uta* &u'oa%a 'ailo# ute#ine e%te in$la&ata* #ini'0ii %unt &a#i %i 'on"e%tionati* ia# in %patiile inte#%titiale %e "a%e%' li&$o'ite polinu'lea#e* e(e&e %i &i'#oa!'e%e/ In $o#&ele '#oni'e* #ini'0ii %unt &i'i* at#o$i'i/ Le+iunile %unt initial tu!ula#e/ Ulte#io#* 'up#in( tot ne$#onul %i %i%te&ul %au va%'ula#/ I.%. CLASIFICARE

Pielone$#ita %e "a%e%te %u! $o#&a a'uta %i '#oni'a/ PIELONEFRITA ACUTA Ta!loul '0i&i' e%te (e in$e'tie u#ina#a ia# (e!utul nu %e 'a#a'te#i+ea+a intot(euna p#in %e&nele "ene#ale (e in$e'tie1 $e!#a 'u in%tala#e !#una %au p#o"#e%iva* $#i%oane* t#an%pi#atie* 'e$alee/ Mani$e%ta#ile u#ina#e 'on%tau in (u#e#i lo&!a#e* &ai $#e'vent unilate#ale* %u#(e %au 'u 'a#a'te# (e 'oli'a #enala -polaHiu#ie* a(e%eo#i no'tu#na %i &i'tiune (u#e#oa%a./ DIAGNO3TICUL1 3e !a+ea+a pe (oua %e&ne 'apila#e1 LEUCOCITU I!1 e%te pu%a in evi(enta 'u a;uto#ul p#o!ei A((i%24a&!u#"e#.* %e "a%e%' &ai &ult (e ?666 (e leu'o'ite/ "!CTE IU I!1 %e "a%e%' &ai &ult (e 966666 "e#&eniE EVOLUTIA1 E%te $avo#a!ila in 'on(itiile unui t#ata&ent 'o#e't/ Boala (u#e#oa%a 92= %apta&ani/ Co&pli'atiile %unt #a#e* (a# '#oni'i+a#ea e%te $#e'venta/ PIELONEFRITA CRONICA DEFINITIE1 Boala 'u evolutie '#oni'a* 'a#'te#i+ata p#in in$la&atia te%utului inte#%titial #enal* 'u %e&ne 'lini'e (e %u$e#inta p#e'o'e a tu!ilo# #enali* 'u a$e'ta#ea ta#(iva a "lo&e#ulilo# %i 'u evolutie p#o"#e%iva %p#e in%u$i'ienta #enala/ 3e 'uno%' (oua $o#&e 'lini'e1 20e&ato"ena -#a#a.7 2a%'en(enta -$#e'venta./ E%te una (int#e 'ele &ai intalnite a$e'tiuni #enale/ TABLOUL CLINIC1 3e 'ontu#e+a (upa luni %au ani (e la epi%o(ul a'ut (e pielone$#ita/ Inte#valul (e latenta e%te int#etaiat (e #e'i(ive* $ie'a#e pu%eu a'ut a(au"an( noi le+iuni #enale/ Alteo#i evolutia e%te latenta* (ia"no%ti'ul $iin( %ta!ilit in $a+a (e IR* (e ai'i #e+ulta valoa#ea

e plo#a#ilo# !ioli"i'e/ Can( apa# %i %e&ne "ene#ale* a'e%tea %unt (e in$e'tie '#oni'a1 %ta#i %u!$e!#ile %au $e!#ile inte#&itente* 'e$alee* o!o%eala* %'a(e#ea apetitului %i "#eutatii/ EVOLUTIA1 E%te in(elun"ata* p#o"no%ti'ul (e o!i'ei e%te %u&!#u/ DIAGNO3TICUL1 3e !a+ea+a pe %e&nele 'lini'e* leu'o'itu#ie %i !a'te#iu#ie/ Dia"no%ti'ul in %ta(iu (e IR e%te %u"e#at (e poliu#ia 'u (en%itate %'a+uta* pie#(e#ea (e ele't#oliti %i a'i(o+a/ I.&. SEMNE' SIMPTOME' MANIFESTARI DE DEPENDENTA 9/ )/ 5/ =/ ?/ 8/ B/ :/ G/ #U E I LO$"! E1 &ai $#e'vente* unilate#ale* %u#(e %au 'u 'a#a'te# (e 'oli'a #enala/ %E" !1 (e!utea+a violent 'u $#%on* $e!#a -5G2=6 oC./Uneo#i $e!#a '#e%te la 52 = +ile (upa (e!ut/ TUL"U ! I #I&E'TI(E I)TE)'E1 va#%atu#i* "#eata* !alona#e* 'on%tipatie alte#nan( 'u %e&ne (ia#ei'e/ POL!*IU IE1 (i%u#ie* ni'tu#ie/ 'C!#E E! !PETITULUI si & EUT!TII +IPE TE)'IU)E ! TE I!L! !'TE)IE, !)'IET!TE CE%!LEE T !)'PI !TII

96/ !TI)&E E! I)TE 'TITIULUI E)!L 99/ 'T! E! &E)E !L! !LTE !T!, &ani$e%ta#ile u#ina#e $iin( pe plan %e'un(a#/ PROBLEME1 v v Alte#a#ea #it&ului 'a#(ia' %i 'i#'ulato#7 Ali&entatie ina(e'vata 'antitativ %i 'alitativ7

v v v v v v v v v

Eli&ina#e u#ina#a in%u$i'ienta 'alitativ %i 'antitativ7 Di$i'ultatea (e a %e o(i0ni7 De$i'it (e autoin"#i;i#e7 Alte#a#ea i&a"inii (e %ine7 Co&uni'a#e in%u$i'ienta la nivel a$e'tiv7 Di$i'ultatea (e a a'tiona 'on$o#& p#op#iilo# '#e(inte %i valo#i7 Nelini%te $ata (e %e&ni$i'atia p#op#iei e i%tente7 Di$i'ultate in a in(eplini a'tivitati #e'#eante7 Lip%a 'uno%tiintelo# $ata (e a$e'tiunea %a/

I.(. PARTICIPAREA ASISTENTEI MEDICALE LA INTEVENTII AUTONOME' INTERVENTII DELEGATE SI TRATAMENT DE SPECIALITATE I.(.a. PARTICIPAREA A3I3TENTEI MEDICALE LA INVE3TIGATII Una (in %a#'inile i&po#tante ale a%i%tentei &e(i'ale e%te 'ola!o#a#ea %i e a&ina#ea 'lini'a a !olnavului/ Pa#ti'ipa#ea a'e%teia e%te o (ato#ie %au o o!li"atie p#o$e%ionala/ A;utan( &e(i'ul %i !olnavul* a%i%tenta '#ea+a un 'li&at $avo#a!il pent#u #elatia &e(i'J pa'ientJa%i%tenta/ Pent#u a'ea%ta* a%i%tenta t#e!uie %a tina 'ont (e u#&atoa#ele %a#'ini1 2%a p#e"atea%'a $i+i' %i p%i0i' pa'ientul7 2%a p#e"atea%'a &ate#ialele %i in%t#u&entele ne'e%a#e e a&ina#ii7 2%a a%i"u#e 'on(itiile (e (e%$a%u#a#e a e a&ina#ii7 2%a p#e"atea%'a (o'u&entele &e(i'ale -$i%a (e 'on%ultatii* $oaia (e o!%e#vatie 'lini'a* #e+ultatele e a&ina#ii.7 2a%i"u#a ilu&inatia ne'e%a#a e a&ina#ii uno# 'avitati natu#ale a o#"ani%&ului7

2$e#e%te pa'ientul (e t#au&ati%&e* 'u#enti (e ae#7 2a%i"u#a lini%tea ne'e%a#a (e%$a%u#a#ii e a&enului7 2p#e"ate%te p#o(u%e !iolo"i'e ale pa'ientului* pent#u a le a#ata &e(i'ului la vi+ita/ E a&ina#ile (e la!o#ato# e$e'tuate p#o(u%elo# !iolo"i'e %i patolo"i'e le t#e'e in $i%ele (e o!%e#vatie/ Co&pletea+a %i&to&atolo"iile !olilo# 'u ele&ente o!ie'tive* e p#i&an( &o(i$i'a#ile apa#ute in &o#$olo"ia* $i+iolo"ia %i !io'0i&ia o#"ani%&ului/ A'e%te ele&ente 'on$i#&a %au in$i#&a (ia"no%ti'ul 'lini'* #e$le'ta evolutia !olii %i e$i'a'itatea t#ata&entului* 'on$i#&a vin(e'a#ea %au %e&nalea+a apa#itia uno# 'o&pli'atii/ Utilitatea %i o!ie'tivitatea e a&ina#ilo# (e la!o#ato# (epin( (e &o(ul (e #e'olta#e al p#o(u%elo# 'a#e %e anali+ea+a %i (e &o(ul 'u& %e e$e'tuea+a e a&enul (e la!o#ato#/ Re'olta#ea p#o(u%elo# e%te e$e'tuata (e a%i%tenta &e(i'ala 'a#e t#e!uie %a #e%pe'te u#&atoa#ele no#&e "ene#ale1 2o#a#ul #e'olta#ilo#7 2e$e'tuea+a p#e"ati#ea $i+i'a %i p%i0i'a a pa'ientului7 2p#e"ati#ea in%t#u&enta#ului %i a &ate#ialelo# ne'e%a#e pent#u #e'olta#e7 2te0ni'a (e #e'olta#e p#opiu2+i%a7 2'o&pleta#ea !uletinului (e t#i&ite#e la la!o#oto# %i eti'0eta#ea p#o(u%elo# #e'oltate7 2pa%t#a#ea %i t#an%po#tul in 'on(itii opti&e a p#o(u%elo# #e'oltate/ E$e'tua#ea p#e"ati#ii p%i0i'e a !olnavului 'on%ta in in%t#ui#ea a'e%tuia p#ivin( 'o&po#ta&entul %au in ti&pul #e'olta#ii* 'ola!o#a#ea %a pent#u #eu%ita te0ni'ii/ Pa'ientul e%te p#e"atit p%i0i' p#int#2un #e"i& ali&enta#* #epau% la pat* a%e+an(u2l int#2o anu&ita po+itie in $un'tie (e #e'olta#ea 'e %e va e$e'tua/ RECOLTAREA 3ANGELUI Pent#u #e'olta#ea %an"elui %e $olo%e%' &ate#iale %i in%t#u&ente in $un'tie (e %'opul pent#u 'a#e %e $a' a'e%tea* (a# %i (e lo'ul un(e %e va #e'olta %an"ele/ RECOLTAREA 3ANGELUI PENTRU V/3/4/ A%i%tenta &e(i'ala p#e"ate%te &ate#ialele ne'e%a#e1

2%e#in"a (e )&l (e uni'a $olo%inta7 2a'e %te#ile (e uni'a $olo%inta7 2%olutie (e Cit#at (e Na 5*:@7 2pe#iuta &u%a&a* ep#u!ete* tavite #enale* "a#ou* vata* al'ool B6o/ 3e p#e"ate%te pa'ientul p%i0i'* e pli'an(u2i 'u )=0 inainte ne'e%itatea e$e'tua#ii e a&ina#ii/ 3e p#e"ate%te pa'ientul $i+i'/ 3e anunta %a nu &anan'e %i %a pa%t#e+e #epao% $i+i'/ EFECTUAREA TE4NICII 2a%i%tenta &e(i'ala %e %pala pe &aini 'u apa %i %apun7 2i&!#a'a &anu%ile %te#ile7 2a%pi#a in %e#in"a 6*=&l Cit#at (e Na 5*:@7 2apli'a "a#oul pa'ientului pent#u a pune in evi(enta vena7 2pun'tionea+, vena %i (e%$a'e "a#oul7 2a%pi#a %an"e pana la )&l -9*8&l.7 2#et#a"e a'ul %i apli'a un ta&pon 'u al'ool7 2%'u#"e a&e%te'ul %an"e2'it#at in ep#u!eta %i o&o"eni+ea+a lent7 2a%ea+a ep#u!eta in %tativ7 2in"#i;e%te pa'ientul (upa pun'tie7 2p#e"ate%te p#o(u%ul pent#u la!o#ato#* 'o&pletan( !uletinul7 2eti'0etea+a p#o(u%ul %i2l t#i&ite la la!o#oto#7 2#eo#"ani+ea+a lo'ul (e &un'a/ RECOLTAREA 3ANGELUI PENTRU 4/L/G/CF/L/CI/ Re'olta#ea %e $a'e p#in pun'tie ne#voa%a %t#i't )&l (e %an"e pe '#i%tale E/D/T/A/-a'i(2 etilen2(ia&ino2tet#aa'eti' 9@. 6*?&l/ RECOLTAREA 3ANGELUI

Pent#u1 2u#ee1 2'#eatina1 2a'i u#i'1 2"li'e&ie1 2$i!#ino"en1 ?296&l %an"e pv7 ?296&l %an"e pv7 ?296&l %an"e pv7 )&l %"E$lo#u#a Na =&" pv7 6*?&l Cit#at (e Na 5*:@C =*?&l %an"e pv/

RECOLTAREA CU VACUTAINER Ep#u!ete 'u (op $O( 3e #e'oltea+, 4LG CFCT/ Contine auto'oa"ulant -E/D/T/A/. Ep#u!ete 'u (op )E& U 3e #e'oltea+, V/3/4/ Contine 'oa"ulant -'it#at (e Na 5*:@. Ep#u!ete 'u (op O'U Nu 'ontine anti'oa"ulant 3e #e'oltea+, analie (e !io2'0i&ie -e 1 u#ee* '#eatinina* a'i( u#i'. Ep#u!ete 'u (op "LEU 3e #e'oltea+, Fi!#ino"ene/ Contine anti'oa"ulant -'it#at (e Na 5*:@./ Ep#u!ete 'u (op & I 3e #e'oltea+, Gli'e&ie/ Contine anti'oa"ulant -$lo#u#a (e Na./ RECOLTAREA URINII

E)a*e+ s *ar #e ri+a 3e $a'e %e(i&ent u#ina C e / Bio'0i&i' Materia!e, U#ina#* plo%'a* &u%a&a* ale+,* &ate#iale pent#u i"iena o#"anelo# e te#ne/ 3e p#e",te%te pa'ientul p%i0i'1 3e in%t#ue%te p#ivin( $olo%i#ea !a+inetului7 %, u#ine+e $,#, (e$e'atie* %, ve#%e i&e(iat u#ina in va%ul 'ole'to#/ 3e p#e",te%te pa'ientul $i+i'1 3e $a'e toaleta o#"anelo# "enitale e te#ne/ 3e a%ea+, plo%'a %u! pa'ient/ 3e #e'oltea+, p#i&a u#in, (e (i&ineat,/ Dup, #e'olta#e u#ina %e eti'0etea+, %i %e t#i&ite la la!o#ato# -un e%antion (e 9662 9?6 &l./ Proba ADDIS-.AMBURGER Pune in evi(ent, %tu(iul 'antitativ al ele&entelo# $i"u#ate %i al 'ilin(#ilo#/ 3e invat, pa'ientul 'a la o#a %ta!ilit, -5. %, u#ine+e %i u#ina %e a#un',/ Dup, t#ei o#e in 'a#e pa'ientul nu &ai 'on%u&, li'0i(e* u#inea+, toat, 'antitatea int#2un !a+inet 'u#at/ Toat, u#ina %e 'ole'tea+, int#2un #e'ipient %i %e t#i&ite la la!o#ato#* (up, 'e in p#eala!il %2a eti'0etat/ Re"o!tarea ri+ii /e+tr ro" !t r0

U#o'ultu#a %ta!ile%te p#e+enta !a'te#iilo# in u#in,/ 3e #e'oltea+, u#ina (e (i&ineat,/ 3e p#e",te%te pa'ientul p%i0i'/ 3e in$o#&ea+, pa'ientul a%up#a te0ni'ii/

A'e%t e a&en e%te in(i'at a %e $a'e inaintea in'epe#ii t#ata&entului 'u anti!ioti'e/ P#i&a 'antitate (e u#ina e&i%, >>?6&l %e eli&in,/ Apoi* $,#, %, int#e#upe& ;etul u#ina# %e #e'oltea+, ap#o i&ativ ? &l (e u#in, int#2o ep#u!et, (e uni', $olo%int,* (up, 'a#e eti'0et,&/ 3e t#an%po#t, la la!o#ato# un(e %e in%,&antea+, %i %e pune la te#&o%tat/ RADIOGRAFIA RENAL 3IMPL De1i+itie E plo#a#ea #a(iolo"i', $,#, %u!%tant, (e 'ont#a%t* 'a#e poate evi(entia 'ont#olul %i po+itia #in'0ilo#* 'al'uli #enali* u#ete#ali %au ve+i'ali #a(ioopa'i/ Mate#iale ne'e%a#e1 2',#!une7 2ulei (e #i'in7 2&ate#iale ne'a%a#e e plo#,#ii 'li%&ei* eva'uatoa#e/ 3e p#e",te%te pa'ientul (in pun't (e ve(e#e p%i0i'/ 3e anunt, %i %e e pli', ne'e%itatea te0ni'ii/ I %e va e pli'a te0ni'a %i #e"&ul ali&enta# ne'e%a# pent#u #eu%ita a'e%teia/ 3e $a'e p#e",ti#ea ali&enta#, a pa'ientului/ Cu )25 +ile inaintea e a&enului va 'on%u&a un #e"i& ali&enta# $,#, ali&ente 'e 'ontin 'elulo+, -a(i', $,#, $#u'te* le"u&e* +a#+avatu#i* pa%te $,inoa%e* paine. %i ape "a+oa%e/ In +iua p#e'e(ent, e a&enului #e"i&ul va $i 0i(#i'1 %upe* li&ona(e* 'eai* ap,/ In %ea#a p#e'e(ent, e a&enului va 'on%u&a o 'an, 'u 'eai %i o $elie (e paine p#,;it,/ In (i&ineata e a&enului nu &,nan', %i nu 'on%u&, li'0i(e/ Dup, e a&en #e"i&ul ali&enta# e%te o!i%nuit/ Pre20tirea *e#i"a*e+toas0 a /a"ie+t ! i

Cu )25 +ile inaintea e a&enului %e a(&ini%t#ea+, ',#!une %i t#i$e#&ent (e 5 o#i pe +i 'ate ) ta!lete/ In (i&ineata %i %ea#a p#e'e(ente e a&enului %e a(&ini%t#ea+, ) lin"u#i (e ulei (e #i'in %i %e e$e'tuea+, 'li%&a eva'uatoa#e %i&pl,/ Inaintea e a&in,#ii pa'ientul i%i "ole%te ve+i'a u#ina#, %i %e 'ont#olea+, #a(io%'opi' (a', nu &ai e i%t, ae# in inte%tin/ Bolnavul e%te 'on(u% la %e#vi'iul (e #a(iolo"ie/ E%te a;utat %, %e (e+!#a'e %i %, %e a%e+e in (e'u!it (o#%al pe &a%a #a(iolo"i',/ Dup, e$e'tua#ea #a(io%'opiei !olnavul e%te 'on(u% in %alon %i in%talat 'o&o( in pat/ E a&enul %e notea+, in Foaia (e o!%e#vatie/ UROGRAFIA De1i+itie E%te o &eto(, 'u#ent, (e e a&ina#e &o#$o$un'tional, a #ini'0ilo# %i a ',ilo# u#ina#e* utili+an( %u!%tante io(ate 0i(#o%olu!ile* a(&ini%t#ate int#a2veno%/ Materia!e +e"esare 2toate &ate#iale ne'e%a#e #a(io"#a$iei #enale %i&ple7 2%u!%tante (e 'ont#a%t1 O(i%ton 562862B?@7 2&e(i'a&ente anti0i%ta&i'e7 2&e(i'a&entatia (e u#"ent,7 2%e#in"i (e )67967) &l (e uni', $olo%int,7 2a'e (e uni', $olo%int, pent#u int#a2venoa%e %i int#a2&u%'ula#e/ 3e p#e",te%' &ate#ialele/ 3e e$e'tuea+, p#e",ti#ea p%i0i',* ali&enta#, %i &e(i'a&entoa%, (e%'#i%, la #a(io"#a$ia #enal, %i&pl, -in plu% %e #e(u'e 'antitatea (e li'0i(e (e la #e"i&ul 'uno%'ut./ 3e $a'e te%ta#ea %en%i!ilit,tii o#"ani%&ului la %u!%tanta (e 'ont#a%t/ 3e in;e'tea+, un &l O(i%ton int#a2veno% p#in o&o"eni+a#e 'u %an"e/

3e 'o&uni', pa'ientului %, nu %e %pe#ie la unele %i&pto&e 'e pot %, apa#,1 a&eteli* "#etu#i %au (u#e#i a!(o&inale 'a#e (i%pa# #epe(e %i $,#, 'on%e'inte/ Da', pa'ientul p#e+int, #ea'tii 0ipe#ale#"i'e %e int#e#upe a(&ini%t#a#ea %i %e anunt, &e(i'ul/ Da', tole#anta e%te !un, %e a(&ini%t#ea+, int#a2veno% %u!%tante (e 'ont#a%t1 2pent#u a(ulti1 2)6 &l O(i%ton B?@ 2)? &l O(i%ton 86@ 2pent#u 'opii 2 in $un'tie (e va#%t, 2?29? &l O(i%ton 86@ %au ?6@ La :296 &inute (e la e$e'tua#ea in;e'tiei %e e e'ut, #a(io"#a$ii in %e#ie* ap#o i&ativ la 567867G679:6 &inute/ Dup, e a&en pa'ientul e%te 'on(u% la %alon/ E a&enul %e notea+, in Foaia (e o!%e#vatie/ I.(.b INTERVENTIILE A3I3TENTEI MEDICALE PRIVIND INGRIJIREA PACIENTULUI CU PIELONEFRIT A%i"u#a#ea 'on(itiilo# (e &i'#o'li&at in %alon -ae#i%i#ea %alonului* te&pe#atu#a (e 5BoC/ A%i"u#a#ea #epau%ului la pat/ Apli'a#ea (e ',l(u#, pe #e"iunea lo&!a#,/ A%i"u#a#ea unei ali&entatii e'0ili!#ate* 'o&plete e 'lu+an( al'oolul* 'o$eina* 'on(i&entele* li'0i(ele in 'antitate &a#e/ Re"i&ul a'i(i$iant 'ontine 'a#ne* ou,* 'e#eale $,inoa%e/ A'e%ta in$luentea+, p42ul in %en% a'i(/ Re"i&ul al'ani+ant 'ontine $#u'te* la'tate 'a#e in$luentea+, p42ul in %en% !a+i'/ Re"i&ul e%te p#e%'#i% (e &e(i' %i %e notea+, in $oaia (e te&pe#atu#,/ A(&ini%t#a#ea t#ata&enului p#e%'#i% (e &e(i' -anti!ioti'e* anal"e+i'e./ Re'olta#ea p#o(u%elo# pent#u 'a e a&enele (e la!o#ato# %, %e $a', 'o#e't/

I"iena o#"anelo# "enitale %i a #e"iuni/ A%ana#ea o#i',#o# p#o'e%e in$e'tioa%e (e ve'in,tate -vulvo2va"inal.* a litia+ei #enale/ Di%pen%a#ea (ia!eti'ilo# 'o#e't,/ Evita#ea (i%ten%iei VU p#in "oli#ea 'o&plet,/ Do!an(i#ea o!i%nuitelo# 'o#e'te (e eli&ina#e/ E(u'atia pa'ientului/ I.(." PARTICIPAREA A3I3TENTEI MEDICALE LA ACTE TERAPEUTICE T#ata&entul %e a(&ini%t#ea+, (e a%i%tenta &e(i'al, (oa# la in(i'atiile &e(i'ilo#/ In "ene#al* t#ata&entul a#e (#ept %'op in(ep,#ta#ea in$e'tiei u#ina#e %i apoi t#ata&entul %i&pto&ati'/ T#ata&entul etiolo"i' antiin$e'tio% 'on%t, in in(enti$i'a#ea "e#&enului p#in t#ei u#o'ultu#i 'on%e'utive %i te%ta#ea %en%i!ilit,tii p#in anti!io"#a&,/ In $o#&ele "#ave %e a(&ini%t#ea+, anti!ioti'e &a;o#e1 2AMPICILIN Ja'tiv, in in$e'tii 'u E%'0e#i'0ia* Colli* P#oteu%7 Jina'tiv, pent#u P%eu(o&ona% Ae#u"ino%a -Pio''iani'. Fle!%iella7 Jnu e%te to i',1 (ia#ee.7 e$e'te %e'un(a#e apa# #a# -"#eat, v,#2%,tu#i*

J#ea'tii (e 0ipe#%en%i!ilitate -'a+ino$ilie.7 J%e a(&in%t#ea+, pe# o% %au int#a2&u%'ula# ?66 &" J 9" (e = o#iE+i/ 2FANAMICIN Ja'tiv, in in$e'tii 'u E/ Colli* Fle!%iella* P#oteu%7 Jina'tiv, pent#u P%eu(o&ona% Ae#u"ino%a7

Je%te ne$#oto i', %i ototo i',* (o+ele vo# $i #e(u%e in 'a+ (e I/R/ %i la !,t#ani7 J%e a(&in%t#ea+, int#a2&u%'ula# %au int#a2veno% ?66 &" la 9) o#e -'u#e %'u#te./ 2GENTAMICIN Ja'tiv, in in$e'tii 'u E/ Colli* Fle!%iella* P#oteu%* P%eu(o&ona% Ae#u"ino%a* 3ta$ilo'o'7 Je%te ne$#oto i',* (o+ele &a#i a(&ini%t#ate la pa'ientii 'u I/R p#o(u' le+iuni ve%ti!ula#e i#eve#%i!ile7 J%e a(&in%t#ea+, int#a2&u%'ula# %au int#a2veno% 925 &"* #epa#ti+ate in 5 (o+e la inte#val (e : o#e/ 2CEFALEKIN Ja'tiv in in$e'tiile 'u E/ Colli* Fle!%iella* P#oteu%* P%eu(o&ona%* 3ta$ilo'o'7 J #ea'tii %e'un(a#e -"#eat, v,#%,tu#i* (ia#ee.7 J (a', %e (ep,%e%te (o+a (e = "E+i %e 'ont#ain(i', in 'a+ (e I/R/7 Jnu e%te ne$#oto i', in (o+e &i'i7 J%e a(&ini%t#ea+, pe# o% ?66 &" (e = o#iE+i7 Jin $o#&ele &ai putin "#ave %e a(&in%t#ea+, %ul$a&i(e/ 2NITROFURANTOIN Ja'tiune !a'te#i'i(, pent#u "e#&eni1 G#a&-2. %i G#a& -C. Jp#o(u'e %e&ne (e intole#ant, "a%t#i', -"#etu#i* v,#%,tu#i 'e$alee* e#uptii 'utanate.7 J #ea'tii %e'un(a#e -"#eat, v,#%,tu#i* (ia#ee.7 J 'ont#ain(i'at la pa'ientii 'u I/R/7 J%e a(&ini%t#ea+, pe# o% ?296 &"EH" 'o#pE+i #epa#ti+at in = p#i+e7 Jin t#ata&entul (e lun", (u#e#e %e a(&ini%t#ea+, ;u&,tate (in (o+a o!i%nuit,/ 2CICLO3ERIN Ja'tiune !a'te#i'i(, pent#u E/Colli* P#oteu%* P%eu(o&ona%7

J 'ont#ain(i'at la pa'ientii 'u I/R/ 'a#e pot p#e+enta 'onvul%ii* %t,#i (ep#e%ive7 J%e a(&ini%t#ea+, in t#ata&entul (e ata' L?6 &"E) o#iE+i 9= +ile7 Jin t#ata&entul (e int#etine#e )?6 &" E+i %au la ) +ile/ 2ACID NALIDIKIC %au NEGRAM Ja'tiv in$e'tiile 'u !a'te#ii G#a&-2. Jina'tiv la P%eu(o&ona%7 Jnu e%te ne$#oto i'* (a# (e+volt, #api( $o#&e #e+i%tente (e !a'te#ii7 J#ea'tii %e'un(a#e -"#eat, v,#%,tu#i* (ia#ee* 'e$alee* e(e& papila#.7 J%e a(&ini%t#ea+, pe# o% 9" la 8 o#e7 T#ata&entul %i&pto&ati' 'on%t, in a(&ini%t#a#ea (e1 2anal"e+i'e1 2anti%pa%ti'e1 2pent#u %',(e#ea valo#ilo# ten%ionale1 2a'i(i$ie#ea u#inii %e $a'e 'u 'lo#u#, (e a&oniu %au METENAMIN* 'ont#ain(i'ate la !olnavii 'u a'i(o+,/ 3e pot $a'e a%o'ie#i (e anti!ioti'e1 e 1 AMPICILINCFANAMICIN AMPICILINCGENTAMICIN Nu %e p#e%'#iu anti!ioti'e %i %ul$a&i(e la pe#%oanele ale#"i'e/ T#ata&entul (u#ea+, 925 luni* #e%pe'tan(u2%e #e"ulat u#o'ultu#a 'u anti!io"#a&a/ I.3. EVOLUTIE' PROGNOSTIC' COMPLICATII PIELONEFRITA ACUT4 EVOLUTIA %i PROGNO3TICUL

3unt $avo#a!ile in 'onte%tul 'an( t#ata&entul e%te apli'at 'o#e't %i $a'to#ii $avo#i+anti %unt in(ep,#tati/ In u#&a apli',#ii t#ata&entului* (e%i toate %e&nele !olii au (i%p,#ut* nu %e poate vo#!i (e vin(e'a#e (e'at (up, 'ont#olul #epetat al !a'te#iu#iei in u#&,toa#ele %,pt,&ani %au luni/ 32a o!%e#vat ', pielone$#ita a'ut,* '0ia# atun'i 'an( nu e%te t#atat, %e a&elio#ea+,* $e!#a %i piu#ia (i%pa# in 'ateva +ile in%, !oala poate t#e'e in '#oni'itate/ In evolutia pielone$#itei e%te po%i!il, apa#itia u#&,toa#elo# 'o&pli'atii 'a#e %unt (e $apt $oa#te #a#e1 I/R/A/ ne'#o+, papila#,* pione$#o+a* $le"&onul p#ine$#iti'* %epti'opioe&ia/ Cea &ai $#e'vent, 'o&pli'atie e%te in%, pielone$#ita '#oni',/

PIELONEFRITA CRONIC In ti&pul evolutiei e%te po%i!il, in%, i+!u'ni#ea unei in$e'tii "#ave* 'a#e poate evolua #api(* in 'ateva +ile in e itu%/ T#e!uie %u!liniat $aptul ', apa#itia 4/T/A/ #ep#e+int, un $a'to# i&po#tant 'a#e (u'e ',t#e (e+volta#ea #api(, a I/R// In "ene#al* evolutia %i p#o"no%ti'ul (epin(e (e p#e'o'itatea (ia"no%ti'ului %i e$i'a'itatea t#ata&entulului &e(i'al/ Co&pli'atiile pielone$#itei '#oni'ei apa# o(at, 'u p#o"#e%iunea le+iunilo# anato&i'e/ 4TA (in PNC poate evolua ',t#e &ali"nitate/ Uneo#i e%te po%i!il, in%tala#ea uno# le+iuni "#ave (e ne'#o+, papila#,/ I.5. EDUCATIE PENTRU S4N4TATE

I+2ri6iri #e /re7e+ire /ri*ar0 Do!an(i#ea o!i%nuintelo# 'o#e'te (e eli&ina#e/ Evita#ea in0i!,#ii #e$le ului (e &i'tiune* (eoa#e'e %e p#o(u'e (i%ten+ia ve+i'ii u#ina#e 3TAZA URINAR* 'a#e poate $avo#i+a $o#&a#ea 'al'ulilo#/

Evita#ea 'on%u&ului (e &e(i'a&ente 'u e$e't (iu#eti' %au ne$#oto i' $,#, p#e%'#iptie &e(i'al,/ E$e'tua#ea 'o#e't, a toaletei #e"iunii pe#ineale pent#u a evita p,t#un(e#ea &i'#oo#"ani%&elo# in t#a'tul u#ina#/ Evita#ea apo#tului e 'e%iv (e %,#u#i &ine#ale/ 3e vo# evita $#i"ul* u&i(itatea* o!o%eala* t#au&ati%&ele* a"entii to i'i* a$e'tiunile 'a#(iova%'ula#e* (eoa#e'e %unt $a'to#i $avo#i+anti in apa#itia %i volutia a$e'tiunilo# #enale/ 3e vo# e$e'tua e e#'itii $i+i'e pent#u '#e%te#ea tonu%ului &u%'ulatu#ii pe#ineale %i a!(o&inale* a'e%tea $avo#i+an( 'ont#a'tiile ve+i'ii u#ina#e %i al %$in'te#ului e te#n al u#et#ei/ I+2ri6irea #e /re7e+ire se" +#ar0 Depi%ta#ea p#e'o'e a in$e'tiunilo# #enale %i (i%pen%a#i+a#ea lo# 'o#e't,/ T#ata&entul 'o#e't al a'e%to# a$e'tiuni (up, (ip, %$atul &e(i'ului/ Cola!o#a##ea a%itentei %i e'0ipei (e in"#i;i#e 'u pa'ientul/ Evita#ea 'o&pli'atiilo#/ I+2ri6iri #e /re7e+ire tertiar0 Reinte"#a#ea in %o'ietate a in(ivi(ului 'u a$e'tiuni '#oni'e/ CAPITOLUL II II.A PLAN DE INGRI8IRE AL PACIENTEI R.S. " PIELONEFRIT4 1.CULEGEREA DATELOR 3u#%a (e (ate1 2PACIENTA 2EC4IPA MEDICAL 2FOAIA DE OB3ERVATIE

Date #elativ %ta!ile1

2Nu&ele %i p#enu&ele1R/3/ 2Va#%ta1 23e 1 23ta#e 'ivil,1 2Do&i'iliu1 2O'upatie1 2Nationalitate1 2Reli"ie1 2Con(itii (e viat,1 %alu!#e/ #o&an, o#to(o , lo'uie%te %in"u#, int#2o 'a%, 'u 5 'a&e#e7 in 'on(itii B6 ani $e&inin v,(uv, (e 8 ani Ba!a Ana pen%iona#, lu'#at 'a van+,toa#e

A#e ) 'opii* ',%,to#iti* 'a#e o vi+itea+, #e"ulat/ 2O!i'eiu#i1 ii pla'e %, 'itea%',* %, '#o%ete+e* %, %e uite la televi+o#/ E!e*e+te 1i9i"e R4 J po+itiv G#upa %an"uin, J 6/9 Date A+tro/o*etri"e G#eutate J8G H" In,lti&e J 9/?9 & E!e*e+te bio2ra1i"e !e2ate #e s0+0tate 2A/4/C/ 2$,#, i&po#tant,

2A/P/F/ 2&ena#0a 95 ani 2(ou, na%te#i la te#&en $,#, 'o&pli'atii 2&enopau+a la ?6 (e ani

2A/P/P/ 2apen(i'e'to&ie la 9G ani 24/T/A/ 2(e 96 ani 2ne$#e'to&ie %tan", -(in 'au+a unui a''i(ent (e &a%in, inta&plat in u#&, 'u )6 ani. 2litia+, #enal, (#eapt, Moti7e!e i+ter+0rii 2Ce$alee o''ipital, 2a&eteli 2poliat#al"ii 2$ati"a!ilitate Istori" ! bo!ii Ve'0e 0ipe#ten%iv, 'u #ini'0i uni' '0i#u#"i'al,/ 3e inte#nea+, pent#u 'e$alee o''ipital,* a&eteli* poliat#al"ii* $ati"a!ilitate* %i&pto&atolo"ie 'e %2a a''entuat in ulti&a v#e&e $,#, un &otiv 'lini' apa#ent/ E%te inte#nat, la 3pitalul Ju(etean J 3e'tia Ne$#olo"ie/ Dia2+osti" *e#i"a! !a i+ter+are Pielone$#ita '#oni', 2 4TA %ta(iul II D rata i+ter+0rii 9?2)?/ K /)666

$.ANALIZA SI INTERPRETAREA DATELOR NEVOILE FUNAMENTALE NEVOIA FUNDAMENTAL4 9/ A #e%pi#a %i a avea o !un, 'i#'ulatie MANIFEST4RI DE INDEPENT4 DE DEPENDETNT4 2#e%pi#atie (e tip 'o%tal 2(i%pnee %upe#io# 2palpitatii la e$o#t 2a&!ele 0e&ito#a'e p#e+int, a'elea%i 2T/A/1 )66E966 && &i%',#i (e #i(i'a#e %i 4" 'o!o#a#e in ti&pul #e%pi#atiei %i e pi#atiei 2#e%pi#atie lini%tit, in ti&pul %o&nului 2&u'oa%a #e%pi#ato#ie u&e(,* %e'#etii #e(u%e t#an%pa#ente 2+"o&ote 'a#(ia'e !ine !,tute 2#e$le (e (e"lutitie* p#e+ent 2&u'oa%a !u'al, #o+ %i u&e(, 2&a%ti'atie u%oa#, 2(entitie !un, -'on$o#& va#%tei. 5/ A eli&ina 2u#ina 'la#, (iluat, %au 'on'ent#at, 2p4 =*?2B*? 2(i%u#ie 2'antitate 9)6629=66 &lE)=0 2&i'tu#ie SURSA DE DIFICULTATE 2p#o'e% in$e'tio% 2a$e'tiunea 4TA %t II

)/ A !ea %i a &an'a

2v,#%,tu#i ali&enta#e 2"#etu#i 2$ati"'i!ilitate 2inopetent, 2'on%u& #e(u% (e li'0i(e* ali&ente* %,#u#i &ine#ale 2&i'tiuni 9629)E+i 2polaHiu#ie

2alte#a#ea &u'oa%ei (i"e%tive

2p#o'e% in$e'tio%

2%'aun no#&al* (e 'on%i%tent, !un, 2$#e'vent, %'aun 9E+i

2(u#e#i lo&!a#e 2tul!u#,#i (i"e%tive* "#etu#i* v,#%,tu#i 2t#an%pi#atii 2po+itii antal"i'e 2(i$i'ultate in a %e (epla%a -a &e#"e* a%e+a* #i(i'a. 2a(oa#&e "#eu 2o'0ii in'e#',nati

=/ A %e &i%'a* a avea o !un, po%tu#, ?/A (o#&i* a %e o(i0ni

2po%tu#, a(e'vat, in o#to%tati%&* %e+an( %i 'lino%tati%& 2(u#ata %o&nului B2G o#e 2%o&n 'la# 'u vi%e #e"ulate

2(u#e#ea

2(u#e#ea 2%pitali+a#ea

2atipi#i in ti&pul +ilei 2%ta#e (ep#e%iv,

2%o&n p#o$un( 8/ A %e i&!#,'a %i 2ve%&inte 'u#ate* (e+!#,'a in"#i;ite 2 ve%&inte a(e'vate 'li&atului B/ A&entine 2te&pe#atu#a &e(iului te&pe#atu#a int#e 9:2)?oC 'o#pului in li&ite no#&ale

2te&pe#atu#, 5G2=6oC 2$#i%on 2t#an%pi#atii 2te"u&ente pali(e 2piele 'u#at,* 'utat,

2p#o'e% in$e'tio%

:/ A $i 'u#at* in"#i;it

2p#e+int, (ep#in(e#i i"ieni'e 2p#e+int, -(up, !aie. ',ile na+ale li!e#e* u#e'0i 'u#ate. 2p,#* un"0ii 'u#ate !ine in"#i;ite 2'unoa%te &,%u#ile (e p#eveni#e a a''i(entelo#

2va#%ta

G/ A evita pe#i'olele

2#i%' (e (e%0i(#ata#e 2#i%' (e in$e'tii* net#ata#ea (u'an( la 'o&pli'atii &ai &a#i

2%ta#e (ep#e%iv, 2!oal,

2a"itatie* an ietate 2tea&,* $#i',

96/ A 'o&uni'a

2(e!it ve#!al no#&al 2o#(in !iolo"i'* $un'tiona#e a(e'vat, a o#"anelo# (e %i&t 2o#(in p%i0olo"i'1 e p#i&a#e u%oa#, 2o#(in %o'iolo"i'1 #elatii a#&onioa%e 2'#e(in'ioa%, 2pa#ti'ip, la %lu;!e #eli"ioa%e

99/A p#a'ti'a #eli"ia 9)/ A %e #eali+a 95/ A %e #e'#ea

2(e+inte#e% $at, (e 'e e%te nou 2t#i%tete 2pli'ti%eal, 2lip%a t#e!u#ilo# +ilni'e 2va#%ta

2a$e'tiunea

9=/ A inv,ta

2#e'eptiv, la 'eea 'e e%te nou

PROBLEME ACTUALE PROBLEME POTENTIALE 2(i%'on$o#t (ato#it, (u#e#ii %u#(e* 2(e+e'0ili!#u 0i(#o2ele't#oliti' lo'ali+at, lo&!a# 2#i%' (e in$e'tii &a%o'o&iale 2eli&in,#i ina(e'vate 'antitativ %i 'alitativ 2#i%' (e 'o&pli'atii 2ali&entatie ina(e'vat, in %u#plu% 'alitativ %i 'antitativ 2I/R/A/* I/R/C/ 2(i$i'ult,ti in a #e%pi#a 2alte#a#ea te&pe#atu#ii 'o#po#ale 2alte#a#ea pe#$u+iei ti%ula#e 2(i$i'ult,ti in a %e #e'#ea 2lip%a 'uno%tintelo# (e%p#e !oal, DIAGNO3TIC NUR3ING 9/ )/ 5/ =/ ?/ 8/ B/ Alte#a#ea te&pe#atu#ii 'o#po#ale (ato#it, p#o'e%ului in$e'tio% &ani$e%tat p#in 0ipe#te#&ie* $#i%oane/ Eli&ina#e u#ina#, in%u$i'ient, 'alitativ %i 'antitativ* (ato#it, p#o'e%ului in$e'tio% &ani$e%tat p#in (i%u#ie %i poliHiu#ie/ Alte#a#ea #e%pi#atiei (ato#it, (u#e#ii %i 4TA &ani$e%tat, p#in (i%pnee/ Ali&entatie ina(e'vat, 'alitativ %i 'antitativ (ato#it, tul!ul,#ilo# (i"e%tive* &ani$e%tate p#in "#etu#i* v,#%,tu#i/ Di$i'ulltate in a %e (epla%a (ato#it, (u#e#ii &ani$e%tate p#in po+itii altal"i'e/ Alte#a#ea pe#$u+iei ti%ula#e (ato#it, atin"e#ii inte#%titiului #enal &ani$e%tat p#in (i%u#ie/ Di$i'ultate in a %e #e'#ea &ani$e%tat, p#in (e+inte#e% (ato#it, a$e'tiunii/

GRAD DE DEPENDENT1 II Pa'ientul a#e nevoie (e e'0ipa (e in"#i;i#e pent#u a2i e pli'a 'e t#e!uie %, $a',/

%'&'(' PLANIFICAREA' APLICAREA' EVALUAREA INGRI8IRILOR PROBLEME OBIECTIVE 9/ Di%'on$o#t Pa'ienta %, p#e+inte o %ta#e (e !ine $i+i' ? +ile INTERVENTII AUTONOME DELEGATE 2a& a%i"u#at ,-.,/0 #epau% la pat 2a& a(&ini%t#at 2a& a%i"u#at antial"i'e %i 'on(itii opti&e anti%pa%ti'e1 in %alon1 te&p/ ALGOCALMIN ))6C* ae# 'u#at* $,#, 'u#enti (e ) $lE+i i/&/ ae# %i +"o&ot* !ine lu&inat PAPAVERIN 2a& e(u'at pa'ienta %, (e%'#ie 'o#e't (u#e#ea* lo'ali+a#e* i#a(ie#e 2a& e(u'at pa'ienta %, a(opte po+itii antal"i'e 2a& apli'at ',l(u#, u%'at,* lo'al* (ea%up#a %inu$i+ei pu!iene 2a& p#e",tit pa'ienta pent#u e plo#,#i #a(iolo"i'e 2a& a%i"u#at ,-.,/ 0 #epao% la pat 2a& #e'oltat %an"e 9 $lE+i i/&/ INDOMETACIN ) %upE+i ,1.230 i(e&/ EVALUARE ,-.,/0 2in u#&a inte#ven2tiilo# pa'ienta %u%tine ', (u#e#ile pe#%i%t, ,1.,4 0 2(u#e#ea a %',+ut in inten%itate 23.2- 0 2pa'ienta nu &ai p#e+int, (u#e#i

)/Tul!u#,#i (e &i'tiune

Pa'ienta %, p#e+inte eli&in,#i $i+iolo"i'e in (e'u#% (e ? +ile

,-.,/ 0

in u#&a 2a& a%i"u#at un pent#u 1 4LG* V34* inte#ventiilo# 'li&at 'al( %i pa'ienta &ai UREE* 'on$o#ta!il p#e+int,

2a& 'al'ulat CREATININA !ilantul in"e%to2e '#eta a'i( u#i'* iono"#a&, %i u#in,* 2a& 'ant,#it u#o'ultu#, %i te%tul +ilni' !olnava A((i%24a&!u#"e# 2a& a(&ini%t#at un #e"i& !o"at in li'0i(e1 %upe* 'o&potu#i* 'eaiu#i (iu#eti'e 2a& a(&ini%t#at pe#$u+ie liti', 2%e# $i+iolo"i' G@ ?66 &l

tul!u#,#i u#ina#e ,1.23 0 tul!u#,#ile %2au (i&inuat (a# nu au (i%p,#ut 2,.2- 0 tul!u#,#ile u#ina#e au (i%p,#ut* pa'ienta p#e+entan( eli&in,#i u#ina#e $i+iolo"i'e 2pa'ienta a intele% i&po#tanta #e%pe' t,#ii #e"i&ului ali&enta#

23COBUTIL 9 $l 2a& e(u'at pa'ienta %, ai!e 2MIALGIN 9 $l un #e"i& 0ipo%o(at* 9:2)6 K 0ipop#oti(i'* no#&o"lu'i(i' 2pe#$u+ie liti', 2e(u' pa'ienta %, nu 'on%u&e !,utu#i 'a#!o"a2+oa%e* "#,%i&i 2a& a%i"u#at un #e"i& 0i(#i'1 )2 5l li'0i(e pe )=0 2a& e(u'at pa'ienta 'u& %, #e'olte+e %u&a#ul (e u#in,* u#o'ultu#a* te%tul A((i% J 2anti!ioti' CIPROFLOKACIN ) ta!E8 o#e/ )92)? K anti!ioti'

4a&!u#"e# 2a& o!%e#vat %i notat +ilni' (iu#e+a 2a& a%i"u#at +ilni' len;e#ie (e pat %i (e 'o#p 2a& e(u'at pa'ienta %,2%i %'0i&!e len;e#ia (e 'o#p o#i (e 'ate o#i e%te nevoie %i %,2%i e$e'tue+e o i"ien, #i"u#oa%, 2pa'ienta %, 2a& a%i"u#at %e ali&ente+e 'a#e %, 'o#e%pun+,to# $avo#i+e+e %t,#ii %ale pe v,#%,tu#ile1 pe#ioa(a (e'u!it (o#%al %pitali+,#ii 'u 'apul int#2o pa#te 2a& p#ote;at len;e#ia (e pat 'u &u%a&a %i ale+, 2a& i+olat patul 'u pa#avan 2a& a;utat %i %u%tinut pa'ienta in ti&pul v,#%,tu#ilo# 2a& e(u'at pa'ienta %,

5/ Tul!u#,#i (i"e%tive1 "#etu#i* v,#%,tu#i

,-.,/ 0

,-.,/ 0

a& a(&ini%t#at pa'ienta %u%tine antie&eti'e1 ', %en+atia (e METOCOPRAMID vo&, %2a (i&inuat 9 $lE+i in ven,/ ,1.23 0 pa'ienta a$i#&, ', nu&ai p#e+int, "#etu#i* v,#%,tu#i 2,.2- 0 pa'ienta %e ali&entea+, 'o#e%pun+,to# %t,#ii %ale

#e%pi#e p#o$un( la (i%pa#itia %en+atiei (e vo&, 2a& o$e#it un pa0a# 'u ap, a#o&at, pent#u 'l,ti#ea "u#ii 2a& e(u'at pa'ienta %, %'0i&!e len;e#ia (e 'o#p o#i (e 'ate o#i e%te nevoie 2a& ae#i%it %alonul 2a& e(u'at pa'ienta %, 'on%u&e li'0i(e #e'i in 'antit,ti &i'i 2a& ae#i%it %alonul 2a& e(u'at pa'ienta %, %'0i&!e len;e#ia (e 'ate o#i e%te nevoie 2a& &entinut te"u&entele inta'te %i 'u#ate 2a& apli'at 'o&p#e%e #e'i pe $#unte

=/4ipe#te#&ie 2pa'ienta %, $#i%oane p#e+inte te&pe#atu#, 'o#po#al, in li&ite no#&ale pe pe#ioa(a %pitali+,#ii

,-.,/ 0 a& a(&ini%t#at antite#&i'e %i antiin$la&ato#ii1 AMPICILIN

,-.,/ 0 pa'ienta nu &ai p#e+int, $#i%oane ,/.2- 0

?66 &" la 8 o#e i/&/ pa'ienta e%te a$e!#il, A3PIRIN 5 ta!E+i o#al AMINOFENOZ ) %upE+i

2a& &,%u#at te&pe#atu#a 2a& in',l+it pa'ienta 'u p,tu#i la apa#itia $#i%oanelo# 2a& e(u'at pa'ienta %, 'on%u&e $#u'te 2a& 'al'ulat !ilantul in"e%to2e '#eta 2a& inv,tat pa'ienta 'u& %,2%i &entin, te"u&entele %i &u'oa%ele 'u#ate %i inte"#e* 'u& %,2%i e$e'tue+e !aia +ilni', 2a& a%i"u#at 'on(itiile (e &i'#o'li&at in %alon

?/Alte#a#ea #e%pi#atiei %i 'i#'ulat6iei

2pa'ienta %, p#e+inte #e%oi#atie %i 'i#'ulatie 'o#e%pun+,to# va#%tei %i a$e'tiunii pe pe#ioa(a %pitali+,#ii

,-.,/ 0 a& a(&ini%t#at no#&oten%iona#e

,-.,/ 0 pa'ienta nu p#e2 +int, TA in li&ite no#&ale 2#e%pi#atia e%te 'o#e%pun+,toa#e va#%tei 2pa'ienta nu e%te a"itat,

NEFEDIPIN 2a& inv,tat pa'ienta 'u& %, $a', e e#'itii (e #e%pi#atie ) 'ap%uleE +i 2a& a%i"u#at #epao% la pat 2a& &,%u#at T/A/ 2a& inv,tat pa'ienta %, %tea lini%tit, 'an( NITROPECTOR 5 'apE+i EKTRAVERAL ) 'apE+i

'#e%' valo#ile ten%ionale 2a& a%i"u#at pa'ientei un 'li&at (e in'#e(e#e 2a& a%i"u#at pa'ientei e$e'tua#ea uno# a'tivit,ti #e'#eative Pa'ienta %, 2a& notat +ilni' $ie e'0ili!#at, 'antitatea (e 0i(#o2ele't#o2 li'0i(e in"e#ate liti' pe toat, %i eli&inate pe#ioa(a %pitali+,#ii 2a& 'ant,#it +ilni' pa'ienta

,1.23 0 NIFEDIPIN ) 'apE+i

,1.23 0 T/A/ #evine int#e li&itele no#&ale 2,.2- 0

NITROPECTOR ) 'apE+i 2,.2- 0 i(e& ,-.,/ 0 TA e%te 'o#e%pun2+,to# va#%tei %i a$e'tiunii

8/ Ri%' (e (e%0i(#ata#e

,-.,/ 0 pa'ienta e%te

a& a(&ini%t#at e'0i2li!#at, Glu'o+a ?@ )?6 &l in pe#$u+ie 0i(#o2ele'2 'u 'o&ple (e t#oliti' vita&ine B ,1.2- 0 'u pe#ioa(a (e pe %pita2li+,#ii pa'ienta p#e+int, !ilant in"e%to2e '#eto 'o#e%pun+,to#

2a& %up#ave"0eat ,1.23 0 $un'tiile vitale P/T/T/A/R/ pe#$u+ie 'o&ple 2a& p#evenit vita&ine B apa#itia e%'a#elo# p#in &a%a; in +onele (e p#e%iune 2a& &entinut inte"#itatea te"u&entelo# p#in e(u'a#ea !olnavei %, ai!, o i"ien, #i"u#oa%, 2a& 'al'ulat li'0i(ul in"e%to2e '#eta 2a& p#e",tit

B/ An ietate

2pa'ienta %,

,-.23 0

ai!, o %ta#e (e !ine p%i0i' pe pe#ioa(a %pitali+,#ii

$i+i' %i p%i0i' pa'ienta 2a& a%i"u#at un 'li&at (e lini%te %i %e'u#itate 2a& in'u#a;at pa'ienta %,2%i e p#i&e te&e#ile 2a& o$e#it in$o#&atii (e%p#e !oal, %i t#ata&ent 2a& $a'ilitat 'onta'tul 'u $a&ilia

pa'ienta nu &ai e%te a"itat, 23.2- 0 Pa'ienta a#e toate 'uno%tintele (e%p#e !oal, Pa'ienta nu &ai e%te an ioa%,

3. EXTERNAREA I+ter7e+tii "o+sta+te 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Monito#i+a#ea $un'tiilo# vitale %i ve"etative a%i"u#a#ea unui 'li&at 'o#e%pun+,to# in %alon a(&ini%t#a#ea t#ata&entului p#e%'#i% (e &e(i' a%i"u#a#ea unui i"iene #i"u#oa%e a%i"u#a#ea unei ali&entatii ADECVATE a%i"u#a#ea uno# eli&in,#i $i+iolo"i'e a%i"u#a#ea unei %t,#i (e !ine $i+i' %i p%i0i'* nota#ea !ilantului in"e%to2e '#et, e(u'atie pent#u %,n,tate p#e",ti#ea $i+i', %i p%i0i', a pa'ientei pent#u e plo#,#i %i anali+e Evalua#ea inte#ventiilo# 'on%tante 2 2 2 2 2 A* asi2 rat "o+#itii o/ti*e i+ sa!o+, T:$$ C' aer " rat' bi+e ! *i+at' 10r0 " re+ti #e aer' s-a e1e"t at #e9i+1e"tia sa!o+ ! i " "!ora*i+0. A& e pli'at pa'ientei i&po#tanta unei i"iene #i"u#oa%e/ A& a%i"u#at len;e#ie (e pat %i (e 'o#p 'u#at, A& &a%at %i pu(#at +onele p#e(i%pu%e e%'a#elo# A& a%i"u#at ali&entatia a(e'vat, a$e'tiunii %ale* #e"i& 0ipo%o(at* 0ipop#oti(i'* no#&o"lu'i(i'* nu %e va 'on%u&a !,utu#i 'a#!o"a+oa%e %i "#,%i&i/ A& a%i"u#at #e"i& 0i(#i' 'o#e%pun+,to#1 )25 l li'0i(e E )= o#e/ Re"i&ul 0i(#i' e%te 'o&pu% (in %upe* 'eaiu#i* 'o&potu#i* (iu#eti'e/ 2 2 A& a%i"u#at eli&in,#i $i+iolo"i'e p#in 'al'ula#ea +ilni', a !ilantului in"e%to2 e '#eta/ A& 'ant,#it +ilni' pa'ienta/

2 2 2 2 2 2 2

A& a(&ini%t#at li'0i(e in 'antitate &a#e/ A& inv,tat pa'ienta %,2%i %'0i&!e len;e#ia (e 'o#p (e 'ate o#i e%te nevoie/ A& a%i"u#at pa'ientei un 'li&at 'on$o#ta!il/ A& $a'ilitat pa'ientei vi+itele $a&iliei/ A& in'u#a;at pa'ienta %, e$e'tue+e a'tivit,ti #e'#ea'tive -'itit* '#o%etat./ A& in%u%it pa'ientei 'uno%tinte (e%p#e !oal,/ A& &onito#i+at $un'tiile vitale %i a& p#e",tit pa'ienta $i+i' %i p%i0i'/

In u#&a t#ata&entului &e(i'a&ento% %i a #e"i&ului ali&enta# %ta#ea pa'ientei %e a&elio#ea+,/ Bilantul autono&iei $un'tiilo# vitale la e te#na#e PM:B pul%atiiE&inut TM58/? TAM986EG6&&4" RM)6#e%pi#atiiE&inut Bilantul autono&iei nevoilo# $un(a&entale la e te#na#e v a #e%pi#a* a avea o !un, 'i#'ulatie/

Re%pi#atie (e tip 'o%tal %upe#io#* a&pl,* lini%tit, in ti&pul %o&nului/ Z"o&ote 'a#(ia'e !ine !,tute/ Ci#'ulatie a(e'vat, va#%tei %i a$e'tiunii/ v a !ea %i a &an'a

Ma%ti'atie u%oa#,* !un, -'on$o#& va#%tei. ali&entatie a(e'vat,/ v a eli&ina

Eli&in,#i $i+iolo"i'e* $,#, &o(i$i',#i* u#ina 'la#,* %'aun no#&al/ v a %e &i%'a* a avea o !un, po%tu#,

Po%tu#a a(e'vat, in o#to%tati%&* %e+an( %i in 'lino%tati%&/

a (o#&i* a %e o(i0ni

3o&n u%o#* p#o$un(* (u#at, B2G o#e 'on$o#& va#%tei/ v a %e i&!#,'a %i (e+!#a'a

Ve%&inte ale%e (e pa'ient,* a(e'vate 'li&atului/ 3e i&!#a', %i (e+!#a', %in"u#,/ v a &entine te&pe#atu#a 'o#pului in li&ite no#&ale/

Pa'ienta e%te a$e!#il,/ 7 a 1i " rat' i+2ri6it.

P#e+int, (ep#in(e#i i"ieni'e* te"u&ente %i &u'oa%e 'u#ate %i in"#i;ite/ v a evita pe#i'olele Cunoa%te &,%u#i (e p#eveni#e a a''i(entelo#* t#au&ati%&elo#/ v a 'o&uni'a E p#i&a#e u%oa#,* vo#!i#e 'o#e't,* #elatii a#&onioa%e 'u e'0ipa (e in"#i;i#e/ v a p#a'ti'a #eli"ia E%te '#e(in'ioa%,* pa#ti'ip, la %lu;!e #eli"ioa%e/ v a %e #eali+a

Pa'ienta a''ept, in$o#&atiile p#ivin( t#ata&entul* a'tivitatea $i+i',/ E%te e'0ili!#at, p%i0i'/ v a %e #e'#ea A#e a'tivit,ti #e'#eative1 'itit* '#o%etat* %e uit, la televi+o#/ v a inv,ta E%te #e'eptiv, la tot 'e e%te nou/ Prob!e*e !a e)ter+are Ci#'ulatie ina(e'vat,* &ani$e%tat, p#in 4TA/ Alte#a#ea pe#$u+iei ti%ula#e (ato#it, atin"e#ii inte#%titiului #enal &ani$e%tat p#in (i%u#ie/

P!a+ #e re" /erare Con%u& (e li'0i(e in 'antit,ti &a#i* )25 lE+i* %upe* %u'u#i nea'i(ulate* 'o&pot* 'eaiu#i (iu#eti'e (e &,ta%e (e po#u&!* 'eai (in 'o+i (e 'i#e%e/ 3, ai!, un #e"i& u%o# 0ipo%o(at* no#&o"lu'i(i'* 0ipop#oti(i'/ 3, evite !,ile %i (u%u#ile #e'i/ 3, ai!, o a'tivitate $i+i', &o(e#at,/ Fiin( o ve'0e 0ipe#ten%iv,* va e$e'tua 'ont#oalele pe#io(i'e la &e(i'ul (e $a&ilie/ Va 'ontinua t#ata&ent a&!ulato# 'u1 Ni$e(ipin* o 'ap%ul,E: o#e/ Va e$e'tua u#o'ultu#, %i %u&a# (e u#in, pe#io(i'* o (at, la 5 luni/ II B. PLAN DE INGRI8IRE A PACIENTEI V.A. CU PIELONEFRIT4 9/ CULEGEREA DATELOR

'ursa de date1 2 PACIENTUL 2 FAMILIA 2EC4IPA DE INTERVENTIE 2FOAIA DE OB3ERVATIE

Date #elativ %ta!ile1 2Nu&ele %i p#enu&ele1 2Va#%ta1 23e 1 23ta#e 'ivil,1 2Do&i'iliu1 2O'upatie1 2Nationalitate1 2Reli"ie1 #o&an, o#to(o , V/A/ 56 ani &a%'ulin ',%,to#it Ploie%ti 'onta!il la $i#&, (e 'on%t#u'tii

2Con(itii (e viat,1 lo'uie%te i&p#eun, 'u %otia %i $iul (e 8 ani int#2un apa#ta&ent 'u 5 'a&e#e7 $#u&o% a&ena;at/ 3otia e%te 'a%ni', %i %e in"#i;e%te (e 'eilalti &e&!#ii ai $a&iliei/ A#e p#o"#a& (e lu'#u le;e#/ De #e"ul, lu'#ea+, a'a%,/ 2O!i'eiu#i1 $u&ea+, ap#o i&ativ 96 ti",#iE+i* !ea 'a$ea 92) 'a$eaE+i* o'a+ional 'on%u&, al'ool/ Ii pla'e %, ;oa'e $ot!al 'u p#ietenii %i %, 'itea%', ',#ti politi%te/

E!e*e+te 1i9i"e R4 Jne"ativ G#upa %an"uin, J AII

Date a+tro/o*etri"e G#eutate J:6 H" In,lti&e J 9/B? &

E!e*e+te bio2ra1i"e !e2ate #e s0+0tate 2A/4/C/ $,#, i&po#tant,

2A/F/P/ $,#, i&po#tant, 2A/P/P/a&i"(ale'to&ie la 8 ani apen(i'e'to&ie la )6 ani

Moti7e!e i+ter+0rii 2$e!#, 2$#i%oane 2t#an%pi#atii

2'e$alee Istori" ! bo!ii De o %,pt,&an, pa'ientul e%te $e!#il $,#, un &otiv apa#ent/ De = +ile p#e+int, %i $#i%oane %i t#an%pi#atii #e'i/ 3e p#e+int, la &e(i'ul (e $a&ilie (e un(e i %e (, !ilet (e t#i&ite#e ',t#e 3pitalul Ju(etean 3e'tia Ne$#olo"ie/ In u#&a 'ont#olului %i a inve%ti"atiilo# $,'ute la %pital i %2a pu% (ia"no%ti'ul/ Dia2+osti" *e#i"a! !a i+ter+are PIELONEFRITA ACUT Du#ata inte#n,#ii1 )?2)G/KI/)666

)/ANALIZA 3I INTERPRETAREA DATELOR NEVOILE FUNAMENTALE NEVOIA FUNDAMENTAL4 9/ A #e%pi#a %i a avea o !un, 'i#'ulatie MANIFEST4RI DE INDEPENT4 DE DEPENDETNT4 RM 9: REMINUT 2#e%pi#atie a&pl, pe na% 2a&!ele 0e&ito#a'e p#e+int, a'elea%i &i%',#i (e #i(i'a#e %i 'o!o#a#e 2#e%pi#atie 'u tip 'o%tal in$e#io# 2pul% #it&i' !ine !,tut PMB: pE&inut7TA M99?EB? && 4" 2&a%ti'atie u%oa#, 2(entitie !un, -'on$o#& va#%tei. 2#e$le (e (e"lutitie* p#e+ent 2&u'oa%a !u'al, u&e(, %i #o+at, 2'on%u&, ali&ente %i li'0i(e in $un'tie (e nevoi 2apetit !un 2u#ina 'la#, (iluat, %au 'on'ent#at, 2p4 =*?2B*? SURSA DE DIFICULTATE

)/ A !ea %i a &an'a

2inopetent, 2'on%u& #e(u% (e li'0i(e

2a$e'tiunea 2&e(iul (e viat,

5/ A eli&ina

2&i'tiuni 9629)E+i 2polaHiu#ie

2a$e'tiunea 2p#o'e% in$e'tio%

2'antitate 9?6629:66 &lE)=0 2%'aun no#&al* (e 'on%i%tent, !un, 2$#e'vent, %'aun 9E+i =/ A %e &i%'a* a 2po%tu#, a(e'vat, in avea o !un, o#to%tati%&* %e+an( %i po%tu#, 'lino%tati%& ?/A (o#&i* a %e 2(u#ata %o&nului o(i0ni a(e'vat, %e+onului* va#%tei 2%o&n p#o$un( vi%e #e"ulate 8/ A %e i&!#,'a %i 2ve%&inte 'u#ate %i (e+!#,'a in"#i;ite* a(e'vate 'li&atului* anoti&pului B/ A &entine 2te"u&ente 'u#ate* te&p/ 'o#pului in no#&al 'olo#ate li&ite 'on%tante 2te&pe#atu#a &e(iului a&!iant 9:2)?oC :/ A $i 'u#at %i in"#i;it 2(ep#in(e#i i"ieni'e #i"u#oa%e 2(entitie !un, 2$o%e na+ale li!e#e* u#e'0i 'u#ate 2piele 'u#at,* no#&al pi"&entat, 2p,# %i un"0ii 'u#ate !ine in"#i;ite 2'unoa%te &,%u#i (e p#eveni#e a a''i(entelo#* t#au&ati%&elo# 2i%i poa#t, %in"u# (e "#i;, 2(e!it ve#!al no#&al

2(i%u#ie 2t#an%pi#atii

2t#e+i#i in ti&pul %o&nului

2a$e'tiunea

2te&pe#atu#, 5G2=6oC 2$#i%on 2t#an%pi#atii

2p#o'e% in$e'tio%

G/ A evita pe#i'olele

2#i%' (e 'o&pli'atii

2&e(iul (e viat,

96/ A 'o&uni'a

2o#(in !iolo"i'* $un'tiona#e no#&al, a o#"anelo# (e %i&t 2#elatii anevoioa%e 'u $a&ilia* p#ietenii* 'ole"ii 2#eli"io%72pa#ti'ip, o'a+ional la %lu;!e #eli"ioa%e 2inte"#itate $i+i', %i p%i0i', 2(#a"o%te $at, (e &un'a %a 2ina'tivitate72t#i%tete 2an ietate 2pli'ti%eal, 2%pitali+a#e 2#e'eptiv la tot 'e e%te 2lip%a 'uno%tintelo# 2&e(iul (e viat, nou (e%p#e a$e'tiunea %a 2(o#int, %i inte#e%ul (e in(epen(ent,

99/A p#a'ti'a #eli"ia 9)/ A %e #eali+a

95/ A %e #e'#ea 9=/ A inv,ta

PROBLEME ACTUALE PROBLEME POTENTIALE 2eli&in,#i ina(e'vate 'antitativ %i 'alitativ 2(e+e'0ili!#u 0i(#o2ele't#oliti' in %u#plu% 2#i%' (e in$e'tii &a%o'o&iale 2alte#a#ea te&pe#atu#ii 'o#po#ale 2#i%' (e 'o&pli'atii 2alte#a#ea pe#$u+iei ti%ula#e 2I/R/A/* I/R/C/ 2(i$i'ult,ti in a %e #e'#ea 2ali&entatie ina(e'vat, 'antitativ in (e$i'it 'alitativ %i

2in'apa'itate (e a (o#&i %i o(i0ni* #e'#ea 2lip%a 'uno%tintelo# Dia2+osti" + rsi+2 9/ )/ 5/ =/ ?/ 8/ B/ alte#a#ea te&pe#atu#ii 'o#po#ale (ato#it, p#o'e%ului in$e'tio% &ani$e%tat p#in $#i%oane 0ipe#te#&i'e7 an ietate (ato#it, !olii %i ne'unoa%te#ii a'e%teia &ani$e%tate p#in tea&,* nelini%te* a"itatie7 eli&ina#e ina(e'vat, 'antitativ %i 'alitativ (ato#it, p#o'e%ului in$e'tio% &ani$e%tat p#in (i%u#ie %i polo+u#ie7 i&po%i!ilitatea (e a %e #e'#ea* (ato#it, %pitali+,#ii &ani$e%tat, p#in t#i%tete* pli'ti%eal,7 alte#a#ea pe#$u+iei ti%ula#e (ato#it, atin"e#ii inte#%titiului #enal p#in (i%u#ie7 ali&entatie ina(e'vat, 'antitativ %i 'alitativ in (e$i'it (ato#it, a$e'tiunii &ani$e%tat, p#in inapetent,7 lip%a 'uno%tintelo# (e%p#e !oal,7

G#a(ul (e (epen(ent, II Pa'ientul a#e nevoie (e e'0ipa (e in"#i;i#e pent#u a I %e e pli'a 'e t#e!uie %, $a',/

%'&'( PLANIFICAREA' APLICAREA' EVALUAREA INGRI8IRILOR PROBLEME OBIECTIVE Tul!u#,#i u#ina#e 'antitative %i 'alitative 2(i%u#ie 2poliHiu#uie Pa'ientul %, p#e+inte eli&in,#i $i+iolo"i'e in (e'u#% (e = +iile INTERVENTII AUTONOME DELEGATE 2a& a%i"u#at 2-.25 0I #epao% la pat 2a& a(&ini%t#at 2a& a%i"u#at un 'li&at 'al( %i 'on$o#ta!il 2a& 'al'ulat !ilantul 0i(#i'2 in"e%tia %i e '#etia pe#$u+ie liti',* %e# $i+iolo"i' G@* ?66&l 2/.21 0I 23COBUTIL 9$ tul!u#,#ile au (i%p,#ut/ P#e+int, eli&in,#i $i+iolo"i'e/ 24 0I eli&in,#i $i+iolo"i'e EVALUARE 2-.25 0I in u#&a inte#ventiilo# tul!u#,#ile u#ina#e %2au (i&inuat

2anti!ioti'e1 2a& a(&ini%t#at un #e"i& !o"at in li'0i(e1 %upe* NORFLOKACIN 'eaiu#i* 'o&potu#i ) t!E8 0 pe# o% 2a& e(u'at pa'ientul %, ai!e un #e"i& u%o# 0ipo%o(at* 0ipop#oti(i'* no#&o"lu'i(i' 2a& e pli'at pa'ientului ne'e%itatea #e%pe't,#ii #e"i&ului ali&enta# 2a& 'ant,#it +ilni' !olnavul 2a& e pli'at pa'ientului 'u& %, #e'olte+e u#o'ultu#a* %u&a#ul (e u#in,* GENTAMICIN 9$E8 o#e i/v/ 2/.21 0I 2pe#$u+ie liti', 2anti!ioti'e NORFLOKACIN ) t!E9) 0 pe# o% GENTAMICIN 9$E+i i/v/

te%tul A((i%J 4a&!u#"e# 2a& notat +ilni' (iu#e+a 2a& a%i"u#at +ilni' len;e#ie (e pat %i (e 'o#p 2a& ae#i%it %alonul 2a& e(u'at pa'ientul %, %'0i&!e len;e#ia o#i (e 'ate o#i e%te nevoie 2a& &entinut te"u&entele 'u#ate %i u%'ate 2a& apli'at 'o&p#e%e #e'i pe $#unte 2a& &,%u#at +ilni' te&pe#atu#a 2 la apa#itia $#i%oanelo#* a& in',l+it pa'ientul 'u p,tu#i %i pe#n, ele't#i',

24 0I a& a(&ini%t#at NORFLOKACIN 9 t!E9) 0 pe# o% 2-.25 0I a& a(&ini%t#at antite#&i'e* antiin$la&ato#ii1 A3PIRIN 5 ta!E+i pe# o% ALGOCALMIN ) $E+i i/&/ AMINOFENOZ ) %upE+i 24 0I 2/.21 0I Pa'ient a$e!#il 2a& a(&ini%t#at ALGOCALMIN 2/.21 0I Pa'ientul e%te u%o# $e!#il T#an%pi#atiile au (i%p,#ut 2-.25 0I Pa'ientul $e!#il p#e+int, t#an%pi#atii

4ipe#te#&ie $#i%oane

2pa'ientul %, p#e+inte te&pe#atu#a 'o#pului in li&ite no#&ale pe pe#ioa(a %pitali+,#ii

) $E+i i/&/ 2a& a(&ini%t#at un #e"i& !o"at in li'0i(e1%upe* 24 0I 'eaiu#i* 'o&potu#i ALGOCALMIN ap#o i&ativ ) lE+i 9 $E+i 2e(u' pa'ientul

%, nu 'on%u&e !,utu#i a'i(ulate* "#,%i&i 2a& 'al'ulat !ilantul in"e%to2 e '#eta 2a& &a%at %i ta&ponat 'u al'ool &entolat +onele (e p#e%iune p#e(i%pu%e e%'a#elo# (e (e'u!it Pa'ientul %, 2a& notat +ilni' 2-.25 0I $ie e'0ili!#at 'antitatea (e a& a(&ini%t#at 0i(#oele't#oli2 li'0i(e in"e#ate %i ti' pe eli&inate Glu'o+a ?@ pe#ioa(a %pitali+,#ii 2a& 'ant,#it +ilni' pa'ienta )?6 &l 2a& p#evenit 2un 'o&ple (e apa#itia e%'a#elo# p#in &a%a; %i vita&ine B ta&pona#e 2(iu#eti'e 2a& &entinut inte"#itatea Fu#a%e&i( 9$ te"u&entelo# p#in e(u'a#ea pa'ientului %, ai!, o i"ien, 2/.21 0I #i"u#oa%, Glu'o+a ?@ 2a& a(&ini%t#at un #e"i& )?6 &l pe#$u+ie li'0i(ian 'o&ple 1 'eaiu#i* %upe 'o&potu#i* (iu#eti'e 2a& a(&ini%t#at

Ri%' (e (e%0i(#ata#e

2 -2! "# /a"ie+t ! e";i!ibrat0 ;i#roe!e"tro!iti" 2/.24 0I pa'ientul p#e+int, !ilant in"e%to2e '#eta 'o#e%pun+,to#

An ietate

li'0i(e ap#o i&ativ )25 lE+i Pa'ientul %, 2a& p#e",tit ai!, o %ta#e (e pa'ientul $i+i' %i !ine p%i0i' pe p%i0i'* 'an( %2au pe#ioa(a e$e'tuat %pitali+,#ii e a&enele (e %an"e* u#ina#e* #a(iolo"i'e 2a& a%i"u#at un 'li&at (e lini%te %i %e'u#itate 2a& in'u#a;at pa'ientul %,2%i e p#i&e te&e#ile 2a& o$e#it in$o#&atii (e%p#e !oal, 2a& $a'ilitat vi+itele $a&iliei 2a& in'u#a;at pa'ientul %, $a', pli&!,#i in ae# li!e#* %, e$e'tue+e a'tivit,ti #e'#eative 2a& $a'ilitat 'onta'tul 'u e'0ipa &e(i'al, 2a& a%i"u#at un &e(iu a&!inat 'o#e%pun+,to# 2a& a%i"u#at un 'li&at 'on$o#tta!il

2-.25 0I pa'ient nelini%tit* t#i%t* a"itat 2/.21 0I Pa'ientul nu &ai e%te an io% 24 0I pa'ientul a#e toate 'uno%tintele (e%p#e !oal,

Tul!u#,#i ale %o&nului

Pa'ienta %, ai!, un %o&n o(i0nito#* #ela ant pe toat, pe#ioa(a %pitali+,#ii

2-.25 0I 2pa'ient neo(i0nit 2/.21 0I 2pa'ientul

2a& o$e#it pa'ientului un pa0a# 'u lapte inainte (e 'ul'a#e 2a& e(u'at pa'ientul %, 'itea%', %au %, a%'ulte &u+i', inainte (e 'ul'a#e 2a& a%i"u#at un 'li&at 'on$o#tta!il 2%e in(i', pa'ientului in 'a+ul apa#itiei %en+atiei (e "#eat, %, in%pi#e p#o$un(/ 2a& e(u'at pa'ientul %, 'on%u&e un #e"i& 0ipo%o(at* 0ipop#oti(i'* no#&o"lu'i(i' 2a(u' pa'ientului ali&ente "u%toa%e* !une* a#an;ate in $a#$u#ie pent#u a2 I %po#i %en+atia (e $oa&e

(oa#&e p#o$un(* 'al& 24 0I pa'ientul a#e %o&n $i+iolo"i'

Ali&entatia ina(e'vat, 'antitativ %i 'alitativ

2pa'ientul %, p#e+inte o ali&entatie a(e'vat, in (e'u#% (e 5 +ile

2-.25 0I 2pa'ientul #e$u+, #e"i&ul ali&enta# i&pu% 2/.21 0I 2pa'ientul a intele% i&po#tanta #e"i&ului %i 'ola!o#ea+, 'u e'0ipa (e in"#i;i#e 'u p#ivi#e la ali&entatia 'o#e%pun+,toa#e 24 0I 2pa'ientul la e te#na#e e%te ali&entat 'o#e%pun+,to#

Lip%a 'uno%tintelo# (e%p#e a$e'tiune

Pa'ientul %, ai!, 'uno%tinte (e%pe !oal, pe pe#ioa(a %pitali+,#ii

2evalue+ 'apa'itatea pa'ientului (e a intele"e 2a(u' pa'ientului toate 'uno%tintele (e%p#e !oala %a 2pun in le",tu#, pa'ientul 'uno%tinte alte pe#%oane 'a#e au a'eea%i a$e'tiune 2pun in le",tu#, pa'ientul 'uno%tinte e'0ipa (e in"#i;i#e 2$avo#i+e+ (i%'utiile (e "#up 2(i%'ut 'u pa'ientul t#ata&entul %i ali&entatia %i i&po#tanta lo# 2(i%'ut 'u pa'ientul 'o&pli'atiile a$e'tiunii %i 'u& %, %e $e#ea%', (e ele

2-.25 0I 2pa'ientul nu a#e 'uno%tinte (e%p#e a$e'tiune %i nu 'ola!o#ea+, 'u e'0ipa (e in"#i;i#e 2/.21 0I 2pa'ientul a in'eput %, 'ola!o#e+e 'u e'0ipa (e in"#i;i#e %i %i2a in%u%it 'uno%tintele (e%p#e a$e'tiune 24 0I 2pa'ientul a#e 'uno%tinte (e%p#e a$e'tiune la e te#na#e

3. EXTERNAREA I+ter7e+tii "o+sta+te 2&onito#i+a#ea $un'tiilo# vitale %i ve"etative +ilni'7 2a%i"u#a#ea unui 'li&at 'o#e%pun+,to# in %alon7 2a(&ini%t#a#ea t#ata&entului p#e%'#i% (e &e(i'7 2a%i"u#a#ea unei i"iene #i"u#oa%e7 2a%i"u#a#ea unei ali&entatii a(e'vate7 2a%i"u#a#ea uno# eli&in,#i $i+iolo"i'e7 2a%i"u#a#ea unei %t,#i (e !ine $i+i' %i p%i0i'7 2&,%u#a#ea !ilantului in"e%to2e '#eta7 2p#e",ti#ea $i+i', %i p%i0i', a pa'ientului pent#u e plo#,#i %i anali+e/ E7a! area i+ter7e+tii!or "o+sta+te 2a& a%i"u#at 'on(itii opti&e in %alon1 tM))oC* !ine lu&inat* $,#, 'u#ent* $,#, +"o&ot7 2a& e$e'tuat (e+in$e'tia %alonului 'u 'lo#a&in,7 2a& e pli'at pa'ientului i&po#tanta unei i"iene #i"u#oa%e pent#u a p#eveni %up#ain$e'tia7 2a& a%i"u#at pa'ientului len;e#ie (e pat 'u#at, %i !ine intin%, pent#u a nu %e p#o(u'e e%'a#ele (e (e'u!it7 2a& a%i"u#at o ali&entatie a(e'vat, a$e'tiunii %ale* #e"i& 0ipo%o(at* 0ipop#oti(i'* no#&o"lu'i(e/ Nu va 'on%u&a !,utu#i 'a#!o"a+oa%e %i "#,%i&i/ 2a& a%i"u#at un #e"i& 0i(#i' 'o#e%pun+,to#1 )25 l li'0i( pe +i Re"i&ul 0i(#i' e%te 'o&pu% (in 'eaiu#i* %upe* 'o&potu#i* (iu#eti'e/ 2a& a%i"u#at eli&in,#i $i+iolo"i'e p#in 'al'ula#ea +ilni', a !ilantului in"e%to2 e '#eto#7

2a& 'ant,#it +ilni' pa'ientul7 2a& a(&ini%t#at li'0i(e in 'antit,ti &a#i7 2a& $a'ilitat vi+itele $a&iliei %i p#ietenilo#7 2a& in'u#a;at pa'ienta %, e$e'tue+e a'tivit,ti #e'#ea'tive -'itit* pli&!at.7 2a& &onito#i+at $un'tiile vitale %i ve"etative7 2a& p#e",tit $i+i' %i p%i0i' pa'ientul pent#u inte#ventii %i e plo#,#i/ E te#na#ea In u#&a t#ata&entulului &e(i'a&ento%* a #e"i&ului ali&enta#* a 'ola!o#,#ii %i e$o#tu#ilo# $,'ute (e e'0ipa (e in"#i;i#e* %ta#ea pa'ientului la e te#na#e e%te !un, $i+i' %i p%i0i'/ Bilantul $un'tiilo# vitale la e te#na#e PMBG pul%atii pe &inut TM58/:C T/A/M9)6EB6 && 4" RM9: #e%pi#atiiE&inut Bilantul autono&iei nevoilo# $un(a&entale la e te#na#e v a #e%pi#a* a avea o !un, 'i#'ulatie/

Re%pi#atie (e tip 'o%tal %upe#io#* a&pl,* #it&at,/ Z"o&ote 'a#(ia'e !ine !,tute/ Ci#'ulatie a(e'vat,/ v a !ea %i a &an'a/

Ma%ti'atie u%oa#,* apetit !un* ali&entatie a(e'vat,/

a eli&ina

Eli&in,#i $i+iolo"i'e* $,#, &o(i$i',#i* u#ina 'la#,* %'aun no#&al/ v a %e &i%'a* a avea o !un, po%tu#,

Po%tu#a a(e'vat, in o#to%tati%&* %e+an( %i in 'lino%tati%&/ v a (o#&i* a %e o(i0ni

3o&n u%o#* p#o$un(* vi%e #e"ulate/ v a %e i&!#,'a %i (e+!#a'a

Ve%&inte ale%e 'on$o#& %e ului* a(e'vate 'li&atului/ v a2%i &entine te&pe#atu#a 'o#pului in li&ite no#&ale/

Pa'ientul a#e te&pe#atu#a 'o#ului in li&ite $i+iolo"i'e/ 7 a 1i " rat' i+2ri6it.

Pa'ientul p#e+int, (ep#in(e#i i"ieni'e* te"u&ente %i &u'oa%e 'u#ate %i inte"#e/ v a evita pe#i'olele

Cunoa%te &,%u#i (e p#eveni#e a a''i(entelo#* t#au&ati%&elo#/ v a 'o&uni'a

E p#i&a#e u%oa#,/ Cola!o#a#e a#&onioa%, 'u e'0ipa (e in"#i;i#e/ v a p#a'ti'a #eli"ia

C#e(in'io%* pa#ti'ip, la %lu;!e #eli"ioa%e/ v a %e #eali+a

Pa'ientul (o#e%te %, %e #eali+e+e in plan p#o$e%ional/ v a %e #e'#ea

Pa'ientul a#e a'tivit,ti #e'#eative1 'itit* uitatul la televi+o#* $ot!al/ v a inv,ta

E%te #e'eptiv la tot 'e e%te nou/ Prob!e*e !a e)ter+are Alte#a#ea pe#$u+iei ti%ula#e/ Ri%' (e 'o&pli'atii -P/N/C/. P!a+ #e re" /erare 2Va 'on%u&a li'0i(e in 'antit,ti &a#i* )25l E+i/ 2Va 'on%u&a un #e"i& u%o# 0ipo%o(at/ 2Va evita $#i"ul* u&e+eala* !,ile #e'i/ 2Va #epeta %u&a#ul (e u#in, %i u#o'ultu#, o(at, la 5 luni/ 2Va 'ontinua t#ata&ent a&!ulato# 'u1 Bi%eptol* o ta!let,E: o#e ti&p (e B +ile* o (at, la 5 luni/ II C PLAN DE INGRI8IRE AL PACIENTEI C.A. " PIELONEFRIT4 9/CULEGEREA DATELOR 3u#%a (e (ate1 2pa'ientul 2$a&ilia 2e'0ipa (e in"#i;i#e 2$oaia (e o!%e#vatie Date #elativ %ta!ile1 2Nu&ele %i p#enu&ele1 2Va#%ta1 23e 1 23ta#e 'ivil,1 C/A/ )) ani $e&inin ne',%,to#it,

2Do&i'iliu1 2O'upatie1 2Nationalitate1 2Reli"ie1 2Con(itii (e viat,1 2O!i'eiu#i1 E!e*e+te 1i9i"e R4 J po+itiv G#upa %an"uin, J AB = Date A+tro/o*etri"e G#eutate J?= H" In,lti&e J 9/8= & #o&an,

Ploie%ti %tu(ent,* Fa'ultatea (e Filo+o$ie

o#to(o , lo'uie%te i&p#eun, 'u p,#intii int#2un apa#a&ent 'u ) 'a&e#e in 'o(itii %alu!#e/ $#e'ventea+, (i%'ote'ile %i !a#u#ile i&p#eun, 'u "#upul (e p#ieteni

E!e*e+te bio2ra1i"e !e2ate #e s0+0tate 2A/4/C/ 2A/F/P/ $,#, i&po#tant, &ena#0a la 95 ani -'i'lu #e"ulat la ): +ile C 5+ile $,#, &o(i$i',#i patolo"i'e.

2A/P/P/apen(i'e'to&ie la 95 ani avo#t la )6 ani -%a#'in, (e ) luni* int#e#upe#e $,'ut, la 'e#e#e* a (e'u#% $,#, 'o&pli'atii. Moti7e!e i+ter+0rii 2%ta#e "ene#al alte#at,2(i%u#ie 2$e!#, 2$#i%oane

2t#an%pi#atii #e'i I%to#i'ul !olii F,#, un &otive in u#&, 'u o %,pt,&an,* %ta#ea "ene#al, a pa'ientei %2a (e"#a(at/ P#e+int, (u#e#i la u#ina#e %i u#inea+, $oa#te (e%/ Nu a u#&at ni'i un t#ata&ent/ In u#&, 'u ) +ile %ta#ea pa'ientei %2a (ete#io#at &ai #,u* p#e+entan( %i $e!#,* $#i%oane* t#an%pi#atii/ In u#&a a'e%to#i %i&ptoa&e* %e p#e+int, la &e(i'ul (e $a&ilie (e un(e I %e $a'e !ilet (e inte#na#e ',t#e 3pitalul Ju(etean/ In u#&a inve%ti"atiilo# $,'ute la %pital I %e pune (ia"no%ti'/ Dia2+osti" *e#i"a! !a i+ter+are Pielone$#ita a'ut, D rata i+ter+0rii 92? KII )666

$.ANALIZA SI INTERPRETAREA DATELOR NEVOILE FUNAMENTALE NEVOIA FUNDAMENTAL4 9/ A #e%pi#a %i a avea o !un, 'i#'ulatie MANIFEST4RI DE INDEPENT4 DE DEPENDETNT4 RM9: #E&in 2#e%pi#atie a&pl, pe na% 2a&!ele 0e&ito#a'e p#e+int, a'elea%i &i%',#i (e #i(i'a#e %i 'o!o#a#e 2#e%pi#atie (e tip 'o%tal %upe#io# 2te"u&ente 'al(e* #o+ate PMB: pE&in TAM9)6E:6 && 4" 2&a%ti'atie u%oa#, 2(entitie !un, 2#e$le (e (e"lutitie p#e+ent 2&u'oa%a !u'al, u&e(, %i #o+at, 2apetit !un 2u#ina 'la#, (iluat, %au 'on'ent#at, 2p4 =*?2B*? 2t#an%pi#atii 2%'aun no#&al* 'on%i%tent, !un, 2po%tu#, a(e'vat, in SURSA DE DIFICULTATE

)/ A !ea %i a &an'a

5/ A eli&ina

2(i%u#ie 2polaHiu#ie

2p#o'e% in$e'tio%

=/ A %e &i%'a* a

avea o !un, po%tu#, ?/A (o#&i* a %e o(i0ni

o#to%tati%& %i %e+an(

2(u#ata %o&nului a(e'vat, 'on$o#&, va#%tei %i %e+onului 2%o&n p#o$un(* $,#, t#e+ie 8/ A %e i&!#,'a %i 2ve%&inte 'u#ate %I (e+!#,'a in"#i;ite a(e'vate anoti&pului B/ A&entine 2te"u&ente no#&al te&pe#atu#a 'olo#ate 'o#pului in li&itele no#&ale

2te&pe#atu#, 5G/?2 =6oC 2$#i%oane 2t#an%pi#atii

2p#o'e% in$e'tio%

:/ A $i 'u#at* in"#i;it

2(ep#in(e#i i"ieni'e #i"u#oa%e 2(entitie !un, 2$o%e na+ale li!e#e 2piele 'u#at, no#&al, 2p,# %i un"0ii 'u#ate 2i%i pu#ta %in"u#, (e "#i;, 2(e!it no#&al ve#!al 2$un'tiona#ea no#&al, a o#"anelo# (e %i&t 2pa#ti'ip, o'a+ional la %lu;!a #eli"ioa%, 2inte"#itate $i+i', %i p%0i', 2(#a"o%te $at, (e valoa#ea &e%e#iei 2(o#inta (e a a'u&ula 'uno%tinte noi

G/ A evita pe#i'olele 96/ A 'o&uni'a

2vulne#a!ilitate $at, (e in$e'tii 2i#a%'i!ilitate 2t#i%tete

2&e(iul (e viat, 2a$e'tiune a %pitali+,#ii

99/A p#a'ti'a #eli"ia 9)/ A %e #eali+a

95/ A %e #e'#ea 9=/ A inv,ta

2ina'tivitate 2%pitali+a#e 2pli'ti%eal, 2lip%a 'uno%tintelo# 2&e(iul (e viat, (e%p#e a$e'tiunea %a

PROBLEME ACTUALE 2eli&ina#e ina(e'vat, 'antitativ 'alitativ in %u#plu% 2alte#a#ea te&pe#atu#ii 'o#po#ale

PROBLEME POTENTIALE %i 2(e+e'0ili!#u 0i(#o2ele't#oliti' 2#i%' (e 'o&pli'atiiMO PNC 2I/R/A/* I/R/C/

2vulne#a!ilitate $at, (e pe#i'ole 2'o&uni'a#e ine$i'ient, 2(i$i'ultate in a %e #e'#ea 2lip%a 'uno%tintelo# Dia2+osti" + rsi+2 9/ )/ 5/ =/ ?/ 8/ Eli&ina#e ina(e'vat, 'alitativ %i 'antitativ* (ato#it, p#o'e%ului in$e'tio% &ani$e%tat, p#in (i%u#ie/ Alte#a#ea te&pe#atu#ii 'o#po#ale (ato#it, p#o'e%ului in$e'tio% &ani$e%tat, p#in 0ipe#te#&ie* $#i%oane/ Vulne#!ilitate $at, (e pe#i'ole (ato#i, a$e'tiunii &ani$e%tat p#in 'uno%tinte in%u$i'iente (e%p#e !oal,/ Co&uni'a#e in%u$i'ient, (ato#it, %pitali+,#ii* &ani$e%tat p#in i#a%'i!ilitate/ Di$i'ultate in a %e #e'#ea (ato#it, %pitali+,#ii* &ani$e%tat p#in t#i%tete/ Lip%a 'uno%tintelo# (e%p#e !oal, (ato#it, &e(iului (e viat,/

%'&'(. PLANIFICAREA' APLICAREA' EVALUAREA INGRI8IRILOR NURSING PROBLEME OBIECTIVE Tul!u#,#i u#ina#e 2(i%u#ie 2poliHiu#uie Pa'ienta %, p#e+inte eli&in,#i $i+iolo"i'e in (e'u#% (e = +iile INTERVENTII AUTONOME DELEGATE 2a& a%i"u#at un 3,.32 0II 'li&at 2pe#$u+ie* %e# 'on$o#ta!il in %alon $i+iolo"i' 2a& a%i"u#at G@*?66&l #epao% la pat 2anti!ioti'e1 2a& 'al'ulat +ilni' !ilantul in"e%tio2e '#etia CIPROFLOKACIN 2a& a(&ini%t#at ) t!E8 0 pe# o% un #e"i& !o"at in li'0i(e )25 lE+i -%upe* 'eaiu#i* GENTAMICIN 'o&potu#i. 9$E8 o#e i/&/ 2a& e(u'at pa'ienta %, ai!e un #e"i& u%o# 36.37 0II 0ipo%o(at %i a& e pli'at 2pe#$u+ie liti', i&po#tanta a'e%tui #e"i& 2anti!ioti'e 2a& 'ant,#it 3- 0II +ilni' pa'ienta 2anti!ioti'e 2a& e pli'at pa'ientei 'u& %, #e'olte+e u#o'ultu#a* %u&a#ul (e u#in,* te%tul A((i% J 4a&!u#"e# 2a& notat +ilni' (iu#e+a EVALUARE 3,.32 0II pa'ienta p#e+int, eli&in,#i ina(e'vate 'antitativ %i 'alitativ 36.37 0II in u#&a inte#ventiilo# tul!u#,#ile u#ina#e %2au (i&inuat* nu &ai p#e+int, (i%u#ie 3- 0II la e te#nate pa'ienta p#e+int, eli&in,#i $i+iolo"i'e 'antitative %i 'alitative

Alte#a#ea te&pe#atu#ii 'o#po#ale

2pa'ienta %, p#e+inte te&pe#atu#a 'o#pului in li&ite no#&ale in (e'u#% (e 5 +ile

2a& a%i"u#at +ilni' len;e#ie (e pat %i (e 'o#p 2a& ae#i%it 3,.32 0II %alonul 2antite#&i'e 2a& e(u'at pa'ienta %, A3PIRIN 5 ta!E+i %'0i&!e len;e#ia pe# o% o#i (e 'ate o#i e%te nevoie ALGOCALMIN 2a& &entinut )$E+i i/&/ te"u&entele 'u#ate %i u%'ate 36.37 0II la apa#itia t#an%pi#atiei ALGOCALMIN 2a& apli'at 'o&p#e%e #e'i pe )$E+i i/&/ $#unte 6? KII 2a& &,%u#at +ilni' ALGOCALMIN te&pe#atu#a 2a& in',l+it pa'ienta la apa#itia $#i%oanelo# 'u p,tu#i* pe#n, ele't#i', 2a& a(&ini%t#at un #e"i& 0i(#i' 2a& 'al'ulat !ilantul in"e%to2 e '#eta 9$E+i i/&/

2-.25 0I pa'ienta e%te $e!#il, 2p#e+int, $#i%oane %i t#an%pi#atii 36.37 0II 2in u#&a inte#ventiilo# pa'ienta a#e te&pe#atu#a 'o#pului in li&ite no#&ale 3-.0I La e te#na#e pa'ienta e%te a$e!#il,

Vulne#a!ilita2 Pa'ienta %, te $at, (e ai!, o %ta#e pe#i'ole (e !ine p%i0i' pe in 5 +ile

2a& &a%at +onele p#e(i%pu%e e%'a#elo# (e (e'u!it 2a& a%i"u#at 'on(itiile (e &i'#o'li&at in %alon 2a(u' pa'ientei toate 'uno%tintele (e%p#e a$e'tiunea %a 2evalue+ 'apa'itatea (e a intele"e a pa'ientei 2a(u' la 'uno%tint, pa'ientei toate 'o&pli'atiile a$e'tiunilo# %ale 2$a' e(u'atie pent#u p#eveni#ea a''i(entelo#* ve#i$i' (a', %unt #e%pe'tate toate no#&ele (e i"ien, 2pun in le",tu#, pa'ienta 'u alti !olnavi 'e au a'eea%i a$e'tiune 2iau &,%u#i pent#u evita#ea t#an%&ite#ii uno# in$e'tii &a%o'o&iale

3,.32 0II 2Pa'ienta nu a#e 'uno%tinte (e%p#e a$e'tiune7 2e%te vulne#a!il, $at, (e pe#i'ole 36.37 0II 2In u#&a inte#ventiilo# pa'ienta a#e 'uno%tinte (e%p#e a$e'tiune %i 'o&pli'atii 3- 0II la e te#na#e pa'ienta a#e o %ta#e (e !ine $i+i' %i p%i0i'

Co&uni'a#ea ine$i'ient, la nivel a$e'tiv

Pa'ienta %, 'o&uni'e 'u alte pe#%oane in (e'u#% (e 5 +ile

2a%i"u# pa'ientei un 'li&at 'on$o#ta!il* $a&ilia# in %alon 2(au po%i!litatea pa'ientei %,2%i e p#i&e nevoile* %enti&entele* i(eile* (o#intele 2inv,t pa'ienta te0ni'i (e #ela a#e %i 'o&uni'a#e 2ant#ene+ pa'ienta la (i$e#ite a'tivit,ti 'a#e %,2i (ea %enti&entul (e utilitate 2$a'ilite+ vi+ite apa#tin,to#ilo# 2pun in valoa#e 'alit,tile pa'ientei 2ant#ene+ pa'ienta la (i%'utii 'u e'0ipa (e in"#i;i#e %i (au (etalii (e%p#e &e&!#ii a'e%teia/ 2a& a%i"u#at un 'li&at 'on$o#ta!il in %alon 2e plo#e+ "u%tu#ile pa'ientei pent#u pet#e'e#ea ti&pului li!e#

3,.32 0II 2Pa'ienta e%te in(i%pu%,* an ioa%,* nu 'o&uni', 36.37 0II 2pa'ienta a in'eput %, $ie 'o&uni'ativ,* a intele% i&po#tanta 'o&uni',#ii 'u e'0ipa (e in"#i;i#e 3- 0II pa'ienta e%te 'o&uni'ativ, la e te#na#e

Di$i'ultate in a %e #e'#ea

Pa'ienta %, ai!, a'tivit,ti #e'#eative in (e'u#% (e = +ile

3,.32 0II 2pa'ienta e%te ina'tiv,* t#i%t,* pli'ti%it, 32.37 0II

2in u#&a 2a%i"u# 'on(itiile ne'e%a#e pent#u a'tivit,ti #e'#eative 2o#"ani+e+ a'tivit,ti #e'#eative in(ivi(uale %i (e "#up1 au(itii &u+i'ale* vi+ion,#i (e $il&e 2$a'ilite+ a''e%ul la !i!liote'a* %ala (e le'tu#, %au a(u' pa'ientei ',#ti* #evi%te 2in(#u& pa'ienta %, $a', pli&!,#i in ae# li!e# 2$a'ilite+ vi+itele 'e#'ului (e p#ieteni ai pa'ientei $,#, a o o!o%i p#ea &ult 2a%i"u# pa'ientei un 'li&at %,n,to% 2e plo#e+ nivelul (e 'uno%tinte a pa'ientei (e%p#e a$e'tiune 2%ti&ule+ (o#inta (e a'u&ula#e a unei noi 'uno%tinte 2'on%tienti+e+ pa'ienta a%up#a #e%pon%a!ilit,ti (i%'utiilo# 'u pa'ienta* a vi+itei p#ietenilo#* a pli&!,#ilo#* et'* pa'ienta e%te ve%el,* a'tiv,* a#e o %ta#e (e !ine p%i0i' 3- 0II pa'ienta a#e a'tivit,ti 'a#e o #e'#ea+,

Lip%a 'uno%tintelo# (e%p#e a$e'tiune

Pa'ienta %, ai!, 'uno%tinte (e%pe a$e'tiune in (e'u#% (e ? +ile

3,.32 0II pa'ienta (ato#it, lip%ei (e in$o#&atii nu a#e 'uno%tinte (e%p#e a$e'tiune 36.37 0II pa'ienta e%te (o#ni', %, a$le 'at &ai &ulte in$o#&atii

p#ivin( %,n,toa%e 2o#"ani+e+ a'tivit,ti e(u'ative %i a(u' pa'ienta in le",tu#, 'u alti pa'ienti 'u a'eea%i a$e'tiune 2i(enti$i' o!i'eiu#ile (ep#in(e#ile "#e%ite pa'ientei 2'o#e'tia (ep#in(e#ilo# (,un,toa#e %,n,t,tii 2ve#i$i' (a', pa'ienta %i2a in%u%it 'uno%tintele a(u%e/ %i ale

(e%p#e a$e'tiune 3- 0II la e te#na#e pa'ienta a#e 'uno%tinte %u$i'iente (e%p#e a$e'tiune

3. EXTERNAREA I+ter7e+tii "o+sta+te 2 2 2 2 2 2 2 a%i"u#a#ea unui 'li&at 'o#e%pun+,to# %i 'on$o#ta!il in %alon &onito#i+a#ea $un'tiilo# vitale %i ve"etative +ilni' a%i"u#a#ea unui i"iene #i"u#oa%e a(&ini%t#a#ea t#ata&entului p#e%'#i% (e &e(i' a%i"u#a#ea unui #e"i& a(e'vat a%i"u#a#ea !ilantului in"e%to2e '#et, p#e",ti#ea $i+i', %i p%i0i', a pa'ientei pent#u inve%ti"atii Evalua#ea inte#ventiilo# 'on%tante 2 A* asi2 rat "o+#itii #e *i"ro"!i*at i+ sa!o+ ,T:$% C' aerisit' ! *i+at' 10r0 92o*ot. A& e pli'at pa'ientei i&po#tanta unei i"iene #i"u#oa%e pent#u a p#eveni 'o&pli'atiile %i %up#a in$e'tiile/

2a& a%i"u#at pa'ientului len;e#ie (e pat 'u#at,* $,#, 'ute pent#u a nu p#o(u'e e%'a#e (e (e'u!it7 2a& a%i"u#at o ali&entatie a(e'vat, a$e'tiunii %ale1 #e"i& 0i(#i' )25 lit#i pe +i 'o&pu% (in %upe* 'eaiu#i* 'o&potu#i* #e"i& 0ipo%o(at* 0ipop#oti(i'* no#&o"lu'i(i'/ 2Re"i&ul 0i(#i' e%te 'o&pu% (in 'eaiu#i* %upe* 'o&potu#i* (iu#eti'e/ 2a& 'al'ulat !ilantul in"e%ta2e '#et,7 2a& 'ant,#it +ilni' pa'ienta7 2a& $a'ilitat vi+itele apa#tin,to#ilo#7 2a& in'u#a;at pa'ienta la a'tivit,ti #e'#ea'tive7 2a& &onito#i+at $un'tiile vitale %i ve"etative7

2a& p#e",tit $i+i' %i p%i0i' pa'ienta pent#u inte#ventii %i e plo#,#i/ E te#na#ea In u#&a inve%ti"atiilo# %i a t#ata&entulului %i a inte#ventiilo# autono&e e$e'tuate* la e te#na#e e%te #e$,'ut, 'o&plet/ Bilantul $un'tiilo# vitale la e te#na#e PM:6 pul%atii pe &inut TM58/?C T/A/M99?E86 && 4" RM9G #e%pi#atiiE&inut Bilantul autono&iei nevoilo# $un(a&entale la e te#na#e 9/ A #e%pi#a* a avea o !un, 'i#'ulatie/ Re%pi#atie (e tip 'o%tal %upe#io#* a&pl,* #it&at,/ )/A !ea %i a &an'a/ Ma%ti'atie !un,* u%oa#,* apetit !un* ali&entatie a(e'vat,/ 5/A eli&ina Eli&in,#i $i+iolo"i'e* u#ina 'la#,* %'aun no#&al/ =/A %e &i%'a* a avea o !un, po%tu#, Po%tu#a a(e'vat, in o#to%tati%&/ ?/A (o#&i* a %e o(i0ni 3o&n u%o#* p#o$un(* $,#, t#e+i#i/ 8/A %e i&!#,'a %i (e+!#a'a

Ve%&inte ale%e 'on$o#& va#%tei* 'li&atului/ B/A2%i &entine te&pe#atu#a 'o#pului in li&ite $i+iolo"i'e <.A 1i " rat' i+2ri6it. Pa'ienta p#e+int, (ep#in(e#i i"ieni'e/ G/A evita pe#i'olele Cunoa%te &,%u#i (e p#eveni#e a a''i(entelo#/ 96/A 'o&uni'a E p#i&a#e u%oa#,/ Cola!o#ea+, 'u e'0ipa (e in"#i;i#e/ 99/A p#a'ti'a #eli"ia Pa#ti'ip, la %lu;!e #eli"ioa%e/ 9)/A %e #eali+a Pa'ienta (o#e%te %, %e #eali+e+e p#o$e%ional/ 95/A %e #e'#ea Pa'ienta a#e a'tivit,ti #e'#eative/ 9=/A inv,ta Pa'ienta e%te #e'eptiv, la tot 'e e%te nou/ Prob!e*e !a e)ter+are Alte#a#ea pe#$u+iei ti%ula#e/ P!a+ #e re" /erare 2Va evita $#i"ul %i u&e+eala/ 2Va 'on%u&a li'0i(e in 'antitate &a#e* )25lE+i %i un #e"i& 0ipo%o(at 2Va #epeta pe#io(i' %u&a#ul (e u#in,* u#o'ultu#a* te%tul A((i%24a&!u#"e#/ 2Va 'ontinua t#ata&entul a&!ulato# 'u1 Bi%eptol* o ta!let,E9) o#e ti&p (e B +ile pe# o%/

CAPITOLUL III CONCLUZII De$initie1 pielone$#ita e%te in$la&atia a'ut, %au '#oni', 'a#e a$e'tea+, te%utul inte#%titial #enal2%patiul (int#e ne$#oni/ Etiolo"ie1 Ge#&enii 'ei &ai $#e'venti intalniti %unt1 e%'0e#i'0ia Colli* P#oteu%* Fle!%iella* Pio'iani'* 3ta$ilo'o'/ O!i%nuitii $a'to#i $avo#i+anti %unt o!%ta'olele (e la nivelul ',ilo# e '#etoa#e #enale* a$e'tiuni #enale 'on"enitale* tu&o#i* litia+a #enal,* 'i%tita/ 3e&ne1 A A A A A A A A (u#e#i lo&!a#e* &ai $#e'vent unilate#ale* %u#(e %au 'u 'a#a'te# (e 'oli', #enal, $e!#, 'u (elent violent tul!u#,#i (i"e%tive poloHiu#ie* (i%u#ie* ni'tu#ie 4TA 2t#an%pi#atii atin"e#ea inte#%titiului #enal %ta#e "ene#al, alte#at,

Pa#ti'ipa#ea a%i%tentei &e(i'ale la inve%ti"atii Una (in %a#'inile i&po#tante ale a%i%tentei &e(i'ale e%te 'ola!o#a#ea %i e a&ina#ea 'lini', a !olnavului/ A;utan( &e(i'ul %i pa'ientul* a%i%tenta &e(i'al, '#eea+, un 'li&at $avo#a!il pent#u #elatia1 Me(i' J pa'ient J a%i%tent, Pent#u a'ea%ta a%i%tenta t#e!uie %, tin, 'ont (e u#&,toa#ele %a#'ini1 F %, p#e",tea%', $i+i' %i p%i0i' pa'ientul

F %, p#e",tea%', &ate#ialele %i in%t#u&entele ne'e%a#e e a&in,#ii F %, p#e",tea%', (o'u&entele ne'e%a#e1 $i%a (e o!%e#vatii* #e+ultatele e a&in,#ii F a%i"u#, 'on(itii (e &i'#o'li&at in %alon F p#e",te%te p#o(u%e !iolo"i'e %i le t#i&ite la la!o#ato# F t#an%po#t, in 'on(itii opti&e p#o(u%ele #e'oltate la la!o#ato#* (up, 'e in p#eala!il le eti'0etea+, F p#e",te%te pa'ientul $i+i' %i p%i0i' pent#u e a&ene #a(iolo"i'e F a(&ini%t#ea+, t#ata&entul &e(i'a&ento% nu&ai la in(i'atia &e(i'ului/ Evolutie/ P#o"no%ti' Evolutia %i p#o"no%ti'ul %unt $avo#a!ile in 'onte tul in 'a#e t#ata&entul e%te apli'at 'o#e't %i $a'to#ii $avo#i+anti %unt in(ep,#tati/ In u#&a apli',#ii t#ata&entului* (e%i toate %e&nele !olii au (i%p,#ut nu %e poate vo#!i (e vin(e'a#e (e'at (up, 'ont#olul #epetat al u#o'ultu#ii in u#&,toa#ele luni/ 32a o!%e#vat ', pielone$#ita a'ut,* '0ia# atun'i 'an( nu e%te t#atat,* %e a&elio#ea+,* $e!#a (i%pa#e in 'ateva +ile* !oala poate t#e'e in '#oni'itate/ PNAPNC E# "atie /e+tr s0+0tate 9/ In"#i;i#i (e p#eveni#e p#i&a#,

F (o!an(i#ea o!i%nuintelo# 'o#e'te (e eli&ina#e F evita#ea in0i!,#ii #e$le ului (e &i'tiune (eoa#e'e %e p#o(u'e (i%ten%ia ve+i'ii u#ina#e* %ta+a u#ina#,* 'a#e poate $avo#i+a $o#&a#ea 'al'ulilo#/ F F evita#ea 'on%u&ului (e &e(i'a&ente 'u e$e't (iu#eti' %au ne$#oto i' $,#, %$atul &e(i'ului/ e$e'tua#ea 'o#e't, a toaletei #e"iunii pe#ineale pent#u a evita p,t#un(e#ea &i'#oo#"ani%&elo# in t#a'tul u#ina#/

F evita#ea apo#tului e 'e%iv (e %,#u#i &ine#ale F %e va evita $#i"ul* u&i(itatea* t#au&ati%&ele/

)/

In"#i;i#i (e p#eveni#e %e'un(a#,

F (epi%ta#ea p#e'o'e a a$e'tiunilo# #enale* %i (i%pen%a#i+a#ea lo# 'o#e't,/ F t#ata&entul 'o#e't al a'e%to# a$e'tiuni (up, %$atul &e(i'ului/ F 'ola!o#a#ea pa'ientului 'u a%i%tenta &e(i'al, %i e'0ipa (e in"#i;i#e/ F evita#ea 'o&pli'atiilo#/ 5/ In"#i;i#i (e p#eveni#e te#tia#,

F #einte"#a#ea in %o'ietate a in(ivi(ului 'u a$e'tiuni '#oni'e/

Powered by http://www.referat.ro/ cel mai tare site cu referate