Sunteți pe pagina 1din 43

CUM S M CUNOSC I S COMUNIC MAI BINE?

ANALIZA TRANZACIONAL Libertatea i d puterea de a mplini proiectele tale, iar puterea i d libertatea de a zdrnici proiectele altora (Eric Berne) Pe scena vieii de fiecare zi, p r!"# c !$ii fe% de fe% de #"&!i &i ' c"# fe% de fe% de r$% ri( Nici n )"si# *n !ea!r a!+!a via" a !en!ic" pe c+! !ea!r a !en!ic )"si# *n viaa de fiecare zi( Prac!ic, ase#eni zei!"i%$r ,ind se c #ai # %!e fee, fiecare pers$an" s"n"!$as" %a #in!e &i %a !r p $p!eaz" nec$n!eni! *n!re e-pri#area n$ra sa a%!$ra din!re fe% ri!e%e *nf"i&"ri &i c$#p$r!a#en!e p$si.i%e %a n #$#en! da!( A! nci c+nd $ e#$ie p !ernic" *i ! %. r" c$n!r$% % rai nii de pe c,ip, va face /fee0fee1, sc,i#.+nd #"&!i%e *n!r0 n #$d ,a$!ic( Adesea, c+nd $.serv"# $ pers$an" care0&i /iese din fire1, pierz+nd s!"p+nirea de sine, viz a%iz"# pe c,ip % ei $ adev"ra!" defi%are de e-presii &i #"&!i( L$)ica asc ns" a ,$r#$ni%$r sc,i#." aces!e e-presii prec # !e%ec$#anda sc,i#." cana%e%e !e%eviz$r % i( C$n&!ien! sa n , ' c"# c !$ii diverse r$% ri( 2nf"i&"# diverse fae!e a%e pers$na%i!"ii n$as!re( 3c,i#."# ne*nce!a! $ s #edenie de #"&!i( C+!e $are4 O #ie de r$% ri, de fae!e, de #"&!i45 Ei, nici c,iar a&a6 de0ar fi a!+! de # %!e, fiecare din!re e%e ar *nce!a a #ai fi c adev"ra! se#nifica!iv"( Es!e necesar" $ si#p%ificare, $ c%asificare, $ s!r c! r"( Psi,ia!r % a#erican, Eric Berne, f$nda!$r % Ana%izei Tranzaci$na%e, a f"c ! !$c#ai aces! % cr ( 3in!e!iz+nd #aniera !ipic" de a si#i, )+ndi &i aci$na pe ce%e !rei #ari v+rs!e .i$%$)ice a%e $# % i, Berne a iden!ifica! !rei e-presii f nda#en!a%e a%e pers$na%i!"ii #ane7 8( e-presia copilriei, a! nci c+nd, in$ceni &i perp%ec&i, desc$peri# % #ea &i aci$n"# #ai c r+nd ins!inc! a%, e#$i$na% &i in! i!iv, c" !+nd p%"cerea i#edia!" &i evi!+nd s ferina si# ri%$r, 9( e-presia vrstei adulte, a! nci c+nd, #+nai de in!erese pra)#a!ice, aci$n"# #ai c r+nd rai$na% &i % cid, %"s+nd *n rezerv" ef zi ni%e sen!i#en!a%e &i c,iar pre' dec"i%e, :( e-presia vrstei parentale, a! nci c+nd, i#pre)nai de va%$ri%e #$ra%e &i n$r#e%e de c$nd i!" a%e p"rini%$r .i$%$)ici &i spiri! a%i, aci$n"# c$nf$r#is!, *nde#n+nd 0i &i pe cei%a%i s" se c$nf$r#eze, %a r+nd % %$r( Aces!$r !rei ip$s!aze f nda#en!a%e a%e pers$na%i!"ii, $.serva.i%e din e-!eri$r &i #ai c r+nd independen!e de v+rs!a .i$%$)ic" a nei pers$ane, Eric Berne %e0a da! n #e%e de Stri ale Eului( E%e c$e-is!" *n s!r c! ra pers$na%i!"ii de ca &i c # *n nivers % psi,is# % i n$s!r a# %$ca%iza !rei f$r ri dis!inc!e7 n for infantil, n for adult &i a%! % parental( 2n reea a n$as!r" ne r$na%", ne0a# p !ea i#a)ina n fe% de c$# !a!$r care se r$!e&!e ne*nce!a!, .ran&+nd e % c$n&!ien! fie %a n f$r, fie %a a%! %( As!fe%, *n fiecare c%ip", decizii%e n$as!re *&i !ra) $ri)inea din n % sa a%! % din!re aces!e f$r ri( ;e fiecare da!", sc,i#.area .ran&a#en! % i inf% eneaz" c$#p$r!a#en! % #an, *#.r"c+nd 0% *n ,aina c$pi%"riei, a v+rs!ei ad %!e sa a ce%ei paren!a%e( ;e0a % n) % aces! i capi!$%, v$# apr$f nda aces! de#ers( Pen!r *ncep !, e !$c#ai !i#p % p$!rivi! s" #edi!"# %a firea n$as!r" sc,i#."!$are, pe e-e#p% % n$r !ranzacii c rep%ici z a%e *n scene!e%e vieii de !$a!" zi a7 Negocierea unei vnzri 3 perviz"# $ re%aie v+nz"!$r0c%ien!, *ncep+nd c c%ien! % care *n!rea." de pre &i rep%ica v+nz"!$r % i( C%ien! %: Domnule, ce pre are !( <+nz"!$r %7 "vei aici catalogul #reul este att1 Es!e n sc,i#. de rep%ici ne !re, *n!re d$i aduli care cer &i $fer" inf$r#aii, f"r" vre$ i#p%icare e#$i$na%"( =r#"!$area rep%ic" a c%ien! % i ar p !ea fi !$! na ne !r", de )en % / $ulumesc pentru informaie1, dar &i na de a!i! dine, accep!are sa c$n!es!are, c #ai # %!" i#p%icare e#$i$na%"( Ad#i!e# caz % nei rep%ici de c$n!es!are7 C%ien! %7 %m, preul e prea mare&( 3p ne aces! % cr *ncr n!+nd spr+ncene%e, c privire aspr", p%in" de repr$&( Pare s" '$ace r$% % n i printe cer!+nd n c$pi% $.raznic, care !$c#ai a f"c ! $ p$zn"( >esa' % es!e de )en %7 / ' obrznicie ceea ce facei voi cu preurile "r trebui s v fie ru(ine, s fii pedepsii(((1( E r+nd % v+nz"!$r % i %a rep%ic"( C$#p$r!a#en! % &i rep%ici%e sa%e p$! fi fe% ri!e, de %a caz %a caz &i de %a n c%ien! %a a%! %( ;in # %i#ea %$r, se%ec!"# d$ar pa!r varian!e de c$#p$r!a#en! $.serva.i%, c p$si.i%e%e %$r c$nsecine7 <arian!a 87 P"rin!e Cri!ic <+nz"!$r l7 /$atale )abar n*ai pe ce lume trie(ti& "stea*s preurile (i basta& 1( 2ncr n!" spr+ncene%e &i ridic" !$n %, ca n printe critic, care p ne %a p nc! n c$pi% ne&!i !$r( La a&a rep%ic", f$ar!e pr$.a.i%, c%ien! % s0ar p !ea si#i $fensa! &i va p"r"si #a)azin %, !r+n!ind &a( E-is!" *ns" &i even! a%i!a!ea #ai p in credi.i%" s"0&i sc,i#.e .r sc a!i! dinea &i, c n aer vin$va!, s"0&i cear" sc ze ca n copil prins c ),id &ii( <arian!a 97 C$pi% O.edien! <+nz"!$r %7 /Da, avei dreptate +mi cer iertare, nu stabilesc eu preurile 1(

<$cea0i !re# r" &i are n aer s#eri!, ca n copil c #in!e, cer!a! de !a!"% s" ( La aces! !ip de rep%ic", c%ien! % devine .r sc #ai c$ndescenden!, #ai a#a.i%( 3p ne .%+nd, ier!"!$r, ceva de )en %7 / 'i, las, las , nu*i grav De altfel, n* am nimic cu dumneata 3e c$#p$r!" ca n printe )ri' %i , )a!a s" ier!e( T$! &i, e )re de crez ! c" va c #p"ra6 s spici nea c privire %a pre % #are n0a f$s! de#$n!a!"( <a p%eca din #a)azin sa% !+nd c$rdia%( <arian!a :7 C$pi% Adap!a! <+nz"!$r %7 /,un observaie& Da, preul e mare (i asta pentru c 1( Es!e c viinci$s &i *nc,eie rep%ica c ar) #en!e care ' s!ific" pre %( <ezi .ine, nici n 0i a!+! de #are pe c+! pare( C # va reaci$na c%ien! % %a aces! n$ disc rs a% <+nz"!$r % i4 Pr$.a.i%i!a!ea de a c #p"ra cre&!e se#nifica!iv, d p" c # de#$ns!reaz" e-peri#en!area !e,nici%$r de v+nzare( C%ien! % pare inf% ena! p$zi!iv de rep%ic"( <arian!a ?7 Ad %! <+nz"!$r %7 /(((@i *n raport cu ce anume este prea mare! #e ce v bazai cnd facei aceast afirmaie! 1( A$r# %eaz" rep%ica pe n !$n ne !r &i prive&!e *n $c,ii c%ien! % i, f"r" $.r"znicie, f"r" $.edien"( La aces! )en de rep%ic", c%ien! % devine .r sc #ai a!en!( Cade $ c%ip" pe )+nd ri( Ca &i %a !enis, are sen!i#en! % c" #in)ea i 0a f$s! !ri#is" *nap$i pes!e fi%e ( Es!e *n !eren % s" &i !re. ie s0$ '$ace( 3e *n!re." pe sine de ce a afir#a! c" pre % e #are( Ap$i, fie sp ne #$!iv %, ad c+nd $ inf$r#aie . n" pen!r v+nz"!$r, fie va da din c$% *n c$%, rec n$sc+nd c" n0a av ! $ #$!ivaie per!inen!"( <+nz"!$r % i *i va fi &i #ai &$r s"0% c$nvin)" s" c #pere( -cen la serviciu 3ecre!ara *n!+rzie( @ef % $ *n!+#pin" ir$nic7 /,un dimineaa .t e ceasul!1( Ea sare *nepa!"7 /Iar m critici!1( 3ecre!ara se c$#p$r!" ca n copil rebel, iri!a! de ir$nia &ef % i( Enerva!, &ef % va p !ea ' ca r$% % n i printe persec !$r7 /#i, cum dracu/ s nu critic !1( >aniera secre!arei de a da rep%ica p ne *n peric$% re%aia c &ef %( Ea percepe *n!re.area &ef % i ca n a!ac %a pers$an" &i d" n r"sp ns +fn$s( ;ac" scena se repe!" de c+!eva $ri, va pierde s% '.a( L cr ri%e ar % a a%!" *n!$rs"! r" dac" &i0ar cere ier!are ca n copil adaptat sa ar sp ne si#p% c+! e ceas %, ca n adult c si# % #$r % i( -cen con0ugal Aa#i%ia a&!eap!" cina( 3$ia se *nv+r!e0n )$% prin . c"!"rie, %ipsi!" de c,ef( In!r" s$ %( C v$ce !ris!", de copil nea' !$ra!, victim ce se !+n) ie, ea *% *n!+#pin" c ceva de )en %7 / "m avut o zi proast 1eful a fost nervos, colegii distani, lucrarea nu mi*a ie(it, troleul a ntrziat $ doare capul 1( A"r" a fi e-p%ici!", ea cere c$#pasi ne( P$a!e &i !andree( Ceea ce r#eaz" va depinde de rep%ica &i c$#p$r!a#en! % s$ % i7 <arian!a 87 P"rin!e N$r#a!iv 3$ % r"#+ne insensi.i% %a 3(O(3(0 % din v$cea ei( Ia $ p$z" a !$ri!ar" &i7 2 s la(i copiii fr cin!1( 3e c$#p$r!" ca n printe care c,ea#" %a da!$rie( ;$ " !ip ri de c$#p$r!a#en! de r"sp ns p$si.i%e7 a) s$ia *&i cere sc ze ca n copil obedient &i c$n!in " # nca, f"r" !ra)ere de ini#"6 .) s$ia se rev$%!", ca n copil rebel, #ai !r+n!e&!e ceva prin . c"!"rie, ia n ca%#an! &i p%eac" s" se c %ce( <arian!a 97 P"rin!e Bri' %i 3$ % *ne%e)e &i accep!" nev$ia de c$#pasi ne &i !andree din #esa' % s$iei( 2i z+#.e&!e *nc ra'a!$r, $ a!in)e !andr &i sp ne c v$ce ca%d"7 / 3e neleg, draga mea "i multe pe cap -unt ns convins c i vei nvinge slbiciunea (i vom avea o cin grozav 1( E% se c$#p$r!" ca n printe grijuliu fa" de n copil care are nev$ie de #+n)+iere &i *nc ra'are( Aces! c$#p$r!a#en! a% s$ % i ar p !ea face seara #ai fr #$as"( Pri#ind afeci nea &i *nc ra'area de care avea nev$ie 3$ia a( <a reaci$na p$zi!iv, s!r"d ind 0se s" n 0&i deza#")easc" s$ %( 1. CE ESTE ANALIZA TRANZACIONAL ! Pe %a ' #"!a!ea sec$% % i CC, psi,ia!r % a#erican Eric Berne (8D8E08DFE) a /inven!a!1 &i r"sp+ndi! *n % #e $ !e$rie a%!erna!iv" %a psi,$%$)ia !radii$na%" 3pre a fi accesi.i%" $a#eni%$r $.i&n ii a f$%$si! n %i#.a' si#p% , f"r" c vin!e savan!e( A!enie5 Ca &i ape%e %ini&!i!e, c vin!e%e si#p%e p$ar!" *ne%es ri ad+nci, incredi.i% de s .!i%e( Ana%iza Tranzaci$na%" (AT) es!e $ !e$rie a pers$na%i!"ii #ane &i n sis!e# psi,$!erape !ic dedica! dezv$%!"rii &i sc,i#."rii pers$na%e (definiia ITAA 0 4nternational 3ransactional "nal5sis "ssociation, f$nda!" *n 8DGH)( 2n %!i#e%e decenii, a ev$% a! spec!ac %$s $ferind ins!r #en!e p !ernice *n psi,$!erapie, dezv$%!are pers$na%", ed caie, c$nsi%iere &i !rainin) *n #ana)e#en!, #arIe!in), v+nz"ri, ne)$cieri &i c$# nicare *n $r)anizaii( 2n!r0$ #anier" pra)#a!ic", AT dezv$%!" capaci!a!ea in!e%ec! a%" &i e#$i$na%" a $# % i de a se *ne%e)e pe sine, pe cei%a%i &i a c$# nica pers asiv( Prac!ic, AT $fer" $ ca%e si#p%" de a r"sp nde n$r *n!re."ri prec #7

.ine sunt eu! De ce m comport a(a, (i nu altfel! .are este originea comportamentelor mele! .um am a0uns aici! .e*a( putea s fac pentru a dobndi psi)ologia nvingtorului! R"sp ns ri%e per#i! c$n&!ien!izarea n$r is!$rii pers$na%e r"#ase nerez$%va!e sa spar)erea n$r pr$)ra#e #en!a%e inc$n&!ien!e, af%a!e %a $ri)inea c$#p$r!a#en!e%$r ne)a!ive repe!i!ive( T$!$da!", AT es!e $ !e$rie a c$# nic"rii( A c$# nic"rii c cei%a%i (in!er0pers$na%e) &i a c$# nic"rii c n$i *n&ine (in!ra0pers$na%e)( A#e%i$reaz" re%aii%e c cei%a%i &i descifreaz" /v$ci%e1 in!eri$are( 2n E r$pa, din 8DFG, e-is!" "sociaia 'uropean a -peciali(tilor n "3 (EAAT3), c n #er$ase as$ciaii &i federaii nai$na%e, r"sp+ndi!e pe *n!re) c$n!inen! %( 2n R$#+nia, din 9EEE, e-is!" "sociaia 6omn de "naliz 3ranzacional (ARAT), c sedi % cen!ra% %a Ti#i&$ara( 7ilosofia "3 Ana%iza !ranzaci$na%" pr$p ne $ perspec!iv" #anis!" as pra c$n&!ien!iz"rii &i as #"rii %i.er!"ii pers$na%e( /;es!in %1 n 0i f"c ! *n cer ri &i nici p%"s# i! de $rac$%e &i rsi!$are( Es!e d$ar ceea ce fiecare face din viaa sa( ine de %i.er!a!ea &i resp$nsa.i%i!a!ea fiec"r ia s"0&i c$ns!r iasc" &i rec$ns!r iasc" ne*nce!a! viaa pe care &i0$ d$re&!e( 2n sin!ez" e-!re#", p$s! %a!e%e #a'$re pe care se *n!e#eiaz" fi%$z$fia AT s n! f$r# %a!e as!fe%7 J /.on(tient sau nu, persoana #an" decide propriul su 8destin9, iar deciziile cruciale ale vieii sale pot fi sc)imbate doar de ea ns(i1 J /2amenii sunt 2:1 J /7iecare persoan are capacitatea de a gndi (c e-cepia ce%$r c )rave %ezi ni cere.ra%e)1 ! S"#I$E EU$UI Ipo%ta&e %au '(ti ale per%onalit)ii? A# v"z ! *n desc,idere c" scene de via" din!re ce%e #ai c$# ne pr$.eaz" fap! % c" sc,i#.area c$n!e-! % i inf% eneaz" p !ernic s!area de spiri! &i c$#p$r!a#en! % $a#eni%$r( =nii *&i sc,i#." e-presia a!+! de repede &i a!+! de # %!, *nc+! !e &i *n!re.i dac" #ai es!e v$r.a de na &i aceea&i pers$an"( A# c n$sc ! n &ef a !$cra! care, ins!an!ane &i #irac %$s, e-ac! *n sec nda in!r"rii &ef % i s" *n .ir$ , se #e!a#$rf$za *n #ie% &e%( =#erii0i c"dea , spinarea se c r.a, v$cea se s .ia &i privirea cer&ea( P"rea de necrez ! c"0i na &i aceea&i pers$an"( >ai c n$sc &i $ direc!$are de &c$a%", &ef aspr %a s% '.", *n!re $re%e K7EE &i 897EE, #a#" !andr", *n!re 897EE &i 8?7EE &i s$ie $.edien!", seara c s$ %( Ba c,iar e &i c$pi%, %a cenac% % &c$%ii, nde sp ne p$ve&!i c cei din c%ase%e #ici( 3$ % aces!ei d$a#ne es!e a !$ri!ar *n fa#i%ie &i $.edien! %a s% '."( Adesea, ne a zi# sp n+nd c+!e ceva de )en %7 /N &!i ce s0a *n!+#p%a!((( parc n*am fost eu1, /N0a# vr ! s" sp n as!a, dar(((, n0a# vr ! s" fac as!a, dar((( #0a % a! ) ra pe dinain!e, #0a# p r!a! c$pi%"re&!e(((1 3" fi# seri$&i5 C # adic" /n0a# f$s! e 145 3in!a)#a pare $ #"r! rie in! i!iv" a fap! % i c" pers$na%i!a!ea n$as!r" n 0i $#$)en" &i iden!ic" c ea *ns"&i, c%ip" de c%ip"( P r &i si#p% , #ai %$c ie&!e cineva s . #.re%a pr$priei n$as!re pers$na%i!"i( ;iver&i in!er%$c !$ri *n!+%nesc diverse e-presii a%e pers$na%i!"ii n$as!re( <$cea c care face# n rap$r! &ef % i e a%!a dec+! cea c care a% n)"# c+ine%e sa d"# p$vee n i c$pi%( La fe% &i privirea, #i#ica, p$s! ra !r p % i((( =na es!e e-presia pers$na%i!"ii !a%e c+nd $feri n cad$ &i a%!a c+nd *n' ri din !$a!" ini#a( 3" #ai v$r.i# de v$cea, privirea &i #i#ica c care faci $ dec%araie de dra)$s!e4 Ce #ai, s n!e# ni&!e pers$ane pe a!+! de *nc+n!"!$are *n ne%e #$#en!e &i c$n!e-!e, pe c+! de indezira.i%e *n a%!e%e( Pe de $ par!e, pers$na%i!a!ea n$as!r" r"#+ne f nda#en!a% aceea&i, iar pe de a%!a, s!area de spiri! &i e-presia sa $.serva.i%" s n! #ere a%!e%e( > %!$r *n!re."ri c privire %a firea n$as!r" #ere sc,i#."!$are, Eric Berne %e0a $feri! n r"sp ns )enia%, a! nci c+nd a pr$#$va! c$ncep! % de %tare a eului (en)%( 'go -tates)( 3!"ri%e f nda#en!a%e a%e e % i s n!7 s!area Copil, s!area *rinte &i s!area Adult! Aiecare se #anifes!" ca $ s!are de spiri! &i $ *nf"i&are dis!inc!" &i $.serva.i%" a pers$na%i!"ii( E%e s n! ip$s!aze f nda#en!a%e a%e eului, par!ea cea #ai accesi.i%" din!re ce%e !rei ins!ane psi,ice fre diene (Id, E)$ &i 3 pere)$ L 3ine, E &i 3 prae )( ; < -tarea .opil Pr$)ra# % )ene!ic, nev$i%e .i$%$)ice &i d$rine%e psi,$%$)ice s n! prezen!e *n n$i de %a pri#a p+n" *n %!i#a s f%are a vieii c$n&!ien!e( E%e a%c"! iesc en!i!a!ea n #i!" %tarea Copil a eului, care se dezv$%!" p+n" *n ' r % v+rs!ei de H ani, prin *nre)is!rarea in!eri$ar" a e#$ii%$r &i c$#p$r!a#en!e%$r de r"sp ns %a eveni#en!e e-!eri$are( ;e 0a % n) % *n!re)ii viei, s!area C$pi% r"#+ne ip$s!aza *n care pers$ana resi#!e e#$ii%e(

2n aceas!" s!are se af%" *nc%inaii%e spre p%"cere, '$c, %i.er!a!e, e)$is#, crea!ivi!a!e, c ri$zi!a!e, invidie, a)resivi!a!e( C+nd $ pers$an" se .ran&eaz" %a nivers % in!eri$r infan!i%, ea se /r pe1 de % #ea e-!eri$ar" &i repe!" c$#p$r!a#en!e e-ersa!e *n c$pi%"rie, indiferen! dac" s n! sa n adecva!e *#pre' r"ri%$r( Indiferen! de v+rs!a .i$%$)ic", pers$ana af%a!" *n s!area C$pi% aci$neaz" *n #aniera pr$prie c$pi%"riei &i percepe % #ea *nc$n' r"!$are prin ceea ce si#!e, iar n prin ceea ce )+nde&!e( A$r % infan!i% f nci$neaz" ca $ #e#$rie secre!", care a *nre)is!ra! !r"iri%e c$pi%"riei, f"r" c$#en!arii as pra %$r( C+nd pers$ana se c$nfr n!" c n s!i# % in!ens, aceas!" #e#$rie se p ne *n #i&care, ca n c$#pac! disc sa $ .and" #a)ne!ic"( 3!area C$pi% $rien!eaz" ener)ia &i crea!ivi!a!ea spre sa!isfacerea nev$i%$r .i$%$)ice &i psi,$%$)ice a%e pers$anei6 i#a)ineaz", se !e#e, se *nf rie, se '$ac", %as" fr+ %i.er c ri$zi!"ii, e)$is# % i, en! zias# % i((( B verna!" de principi % p%"cerii, s!area C$pi% n are c$n&!iin" #$ra%" &i n se s p ne de . n"v$ie in!erdicii%$r( N &!ie ce0i per#is sa in!erzis, c$rec! sa , inc$rec!( <rea d$ar s" respire, s" #"n+nce, s" i .easc", s" fie i .i!"((( O pers$an" af%a!" *n s!area C$pi% re!r"ie&!e sen!i#en!e !r"i!e de'a *n e-periene an!eri$are rea%e sa i#a)inare( J C$#p$r!a#en!e !ipice7 r+de, p%+n)e, !resa%!", danseaz", face # !re, se .$s #f%", desc$#p ne #ecanis#e, inven!eaz", se '$ac", #+z)"%e&!e, .a!e din pici$r ((( J E-presii ver.a%e !ipice7 A,5 O,$5 <rea 5 2#i p%ace( 2ncerc &i e 5 ;"0#i5 As!a0i a #ea5 Las"0#" *n pace5 Ce fr #$s5 >i0e ca%d( N #ai v$r.esc c !ine5 T$a!e #i se *n!+#p%" n #ai #ie( Mai s" ne ' c"#5 N0ai drep! % s"((( ; ; -tarea "dult Es!e ip$s!aza in!e%ec! % i % cid &i rece, *n care )+ndirea ana%i!ic" es!e .ran&a!" %a rea%i!a!ea c$ncre!", aici &i ac #( Pers$ana ac!iveaz" c$ncep! % de via" /a&a c # e-peri#en!eaz" ea *ns"&i1( Ad %! % se dezv$%!" de 0a % n) % *n!re)ii viei, *ncep+nd de pe %a : ani, in!erpre!+nd da!e%e $.in !e din e-p%$rarea rea%i!"ii, prin *ncercare &i er$are( 3!area Ad %! ac!iveaz" capaci!a!ea pers$anei de a $.serva a!en!, a c %e)e &i ana%iza da!e din #edi % e-!eri$r, a in!erpre!a % cid, a !es!a, a !ra)e c$nc% zii &i % a decizii, f"r" pre' dec"i &i f"r" i#p%icare e#$i$na%"( E n c$#p !er in!eri$r, .ran&a! %a % #ea e-!eri$ar", ne !r fa" c sen!i#en!e%e din C$pi% &i pre' dec"i%e din P"rin!e( 3!area Ad %! es!e sedi % )+ndirii ca za%e, ind c!ive &i ded c!ive, *n !er#eni de res rse &i $.iec!ive( E-presia sa ver.a%" es!e c%ar", %$)ic", precis", c$ncis"( A$%$se&!e in!er$)aii &i ref$r# %"ri7 +nc n*am neles e=act ce vrei s spunei #e scurt, ideea ar fi aceea c .are*i problema! .e urmrii! #utei fi mai precis, mai concret 41( <$cea es!e c%ar" &i ca%#", iar c vin!e%e r$s!i!e frecven! s n! de )en %7 cine, ce, nde, c+nd, de ce, c+!, a%!erna!iv", p$si.i%i!a!e, s$% ie, fap!e, $.iec!ive, #i'%$ace, ip$!eze, e-ac!, ine-ac!, da sa n ( 2nain!e de a % a decizii, ad n" da!e, ca%c %eaz" &i pr$.%e#a!izeaz"7 ' probabil s , '=ist urmtoarele soluii (1( P$s! ra !r p % i es!e dreap!", des!ins"( Bes! ri%e s n! desc,ise, dezinv$%!e, ne !re( Ad %! % are capaci!a!ea de a #edia c$nf%ic!e%e *n!re C$pi% &i P"rin!e( N dec" fap!e%e fer#, rece, de!a&a! &i n se %as" ! %. ra! de e#$ii7 Nu amestecm afacerile cu sentimentele1, va sp ne n $# de afaceri af%a! *n s!area Ad %!( Ac!ivarea a. ziv" a s!"rii Ad %!, f"r" a % a *n sea#" nev$i%e din C$pi% &i va%$ri%e din P"rin!e, priveaz" pers$ana de .$)"ia #ani!"ii( Ea a' n)e n fe% de #a&in"7 >iaa n*are gust $a(inile sunt preferabile oamenilor1( ; ? -tarea #rinte Prac!ic, c rare%e e-cepii a%e c$pii%$r s"%.a!ici, $ pers$an" s$cia%iza!" asi#i%eaz" n$r#e, va%$ri &i ' dec"i despre $a#eni &i % cr ri *nc" din c$pi%"ria !i#p rie, *nain!e de a discerne as pra !e#einiciei aces!$ra( L #ea *nc$n' r"!$are a f$s! c$n&!ien!iza!" !rep!a!, prin p"rini &i a%!e #$de%e s$cia%e asi#i%a!e %$r( Ne0a# p !ea i#a)ina c", %a na&!ere, *n #in!ea n$as!r" s0a p s *n #i&care $ /.and" de #a)ne!$f$n sa n C;1 care a *nre)is!ra! v$ci%e ce ne0a *nv"a! c # s" !r"i# viaa7 #a#", !a!", frai, s r$ri, . nici, r de, pr$fes$ri, ed ca!$ri, &efi, er$i din p$ve&!i &i din fi%#e ((( T$a!e aces!e figuri parentale ne0a *nv"a! ce es!e .ine%e &i r" %, ce es!e per#is sa in!erzis, *n ce s" crede# sa s" n crede# &i a&a #ai depar!e( ;e a%!fe%, ne a#in!i# ne%e din ace%e v$ci7 "sta face buba& 7ii tare& 7ii politicos& Nu te smiorci& 7 cum i spun& '(ti un copil bun@ruA 7oarte bine& ,ieii nu plngA 7ii cuminte& Nu te ncrede n & $ama te iube(te - nu ai ncredere n femei& 3oi brbaii vor acela(i lucru <$ci%e de pe /.anda1 i#a)inar" din #in!ea n$as!r" s n! a !$ri!"i paren!a%e in!eri$riza!e, %a care c" !"# !$a!" viaa *ne%epci ne &i spri'in( E%e c$ns!i! ie f$r % paren!a% in!eri$r, %a care ne .ran&"# *n s!area P"rin!e a e % i &i !r"i# viaa /a&a c # a# *nv"a!0$ de %a p"rini1( 3!area P"rin!e ac!iveaz" pre0pr$)ra#area #en!a%" paren!a%"( Pers$ana <a si#i, )+ndi &i aci$na a&a c # a f"c ! #a#a, !a!a, pr$fes$r %, pre$! %((( O !+n"r" va p !ea sp ne7 / Nu trebuie s ai ncredere n brbai1 sa /@efii sunt oameni ri1, f"r" s" fi c n$sc ! ."r.aii sa &efii %a care se refer"( 2n ea v$r.e&!e v$cea #a#ei sa a . nicii, care a f"c ! c+ndva aces!e afir#aii( A !$ri!a!ea /v$ci%$r1 in!eri$riza!e ind ce in!erdicii, va%$ri &i pre' dec"i( >esa'e%e dep$zi!a!e *n f$r % paren!a% devin /#en!a%i!"i1 care inf% eneaz" c$#p$r!a#en! % pers$anei *n d$ " direcii7 a) c$pierea &i repr$d cerea c$#p$r!a#en!e%$r paren!a%e &i .) !rans#i!erea n$r#e%$r paren!a%e c"!re a%!e pers$ane, c$pii, c$%e)i(((

2n s!area P"rin!e, asc %!"# /v$ci%e1 care ne0a #arca! &i ne c$nf$r#"# #$de%e%$r c %! ra%e *n care a# cresc !( 2n ne%e #a%adii psi,ice (de%ir % de $.servaie), .$%nav % a de efec!iv /v$ci%e1 care0i sp n ce s" fac"( 3!area P"rin!e se dezv$%!" p+n" %a H0F ani (F ani de acas"), prin in!e)rarea sis!e# % i de va%$ri !rans#is de fi) ri%e paren!a%e( N se c$nf nd" c sens % .i$%$)ic a% n$i nii de p"rin!e dar se ac!iveaz" sp$n!an *n re%aia c pr$prii c$pii, e%evi, discip$%i( Ce%e #ai # %!e #esa'e paren!a%e ne $r)anizeaz" viaa( A"r" e%e, a# fi de. s$%ai, %ipsii de repere #$ra%e( A%!e%e devin .a%as!, c+nd % #ea se sc,i#."( C c+! pre' dec"i%e paren!a%e s n! #ai ad+nc i#pri#a!e (in!r$iec!a!e), c s n!e# #ai p in disp &i s" verific"# rea%i!a!ea( In!erdicii%e din f$r % paren!a% p$! c"p"!a carac!er niversa% &i a!e#p$ra%7 /Tre. ie s" fi !are5 Tre. ie s" fi a#a.i%5 Tre. ie s" fi perfec!5 Tre. ie s" s!a #ai %a $ par!e5 Tre. ie s" n cer5 Tre. ie s" cer5 Tre. ie s"0#i fac da!$ria &i n #ai d p" aceea s" #" dis!rez51 P"rin!e%e din n$i es!e *nc%ina! s" dea sfa! ri, s" d$#ine, s" $rd$ne, s" cri!ice, s" c$nda#ne, dar &i )a!a s" pr$!e'eze, s" a' !e, *nc ra'eze, a%in!e, %a de sa $rien!eze( =n c$pi% de G ani se af%" *n s!area P"rin!e a e % i s" , a! nci c+nd ia $ p$s! r" #aria%" &i sp ne7 /Ta!", e&!i n r" dac" vii !+rzi acas" &i $ s peri pe #a#a51 ; B $odelul #rinte*"dult*.opil al personalitii
Indiferen! de v+rs!a .i$%$)ic", $rice pers$an" n$r#a%" f nci$neaz" *n !$a!e ce%e !rei s!"ri a%e e % i, P"rin!e, Ad %! &i C$pi%( 2n AT, aces!ea s n! si#.$%iza!e prin !rei sfere s prap se, care reprezin!" ip$s!aze dis!inc!e a%e pers$na%i!"ii &i #$de%e c$ns!an!e de si#ire, )+ndire &i c$#p$r!a#en!( ;en #iri%e %$r s n! scrise c #a' sc %e pen!r a %e dis!in)e de c vin!e%e $#$ni#e, f$%$si!e c sens % %$r .i$%$)ic, $.i&n i!(

Aiecare s!are a e % i f nci$neaz" independen! de ce%e%a%!e( Trecerea de %a na %a a%!a sc,i#." #aniera de a si#i, a )+ndi &i a se c$#p$r!a a nei pers$ane( O s!are sa a%!a p$a!e s" pred$#ine, inf% en+nd *n sens % s" specific #aniera de c$# nicare &i rez$%vare a pr$.%e#e%$r( 2n f ncie de s!area e % i ac!iv" %a n #$#en! da!, aceea&i pers$an" va r"sp nde diferi! %a e-ac! ace%a&i s!i# %7 E-e#p% % 87 <i$%en" s!rada%" %a #iez % n$pii( P"rin!e7 "(a*i trebuie fetei dac st a(a trziu pe strad Ad %!7 $ duc s sun la poliie C$pi%7 2aau& 2 scen incitant& E-e#p % 97 La # ze % de ar!" #$dern"( P"rin!e7 "rti(tii de azi nu mai au respect pentru tradiie& Ad %!7 La cte milioane a evaluat*o e=pertul! C$pi%7 ,eton& .e c)estie trsnit& E-is!" #$de%e de ana%iz" #ai avansa!e &i #ai eficien!e dec+! ce% si#p%ifica!, prezen!a! aici( 2n esen", AT f$%$se&!e d$ " #$de%e de ana%iz"7 ana%iza structural &i ana%iza funcional( A#.e%e !ip ri de ana%iz", n #i!e de /$rdin sec nd1 fac $.iec! % n$r nive% ri #ai avansa!e de s! di &i !rainin)(

Psi,$%$)ii a *n vedere &i $ f$r#" de ener)ie psi,ic", n #i!" cat)e=is, as$cia!" fiec"reia din!re s!"ri%e e % i( (Ian 3!eOar!, <ann N$ines, $anuel d/"nal5se 3ransactionnelle, In!erEdi!i$ns, Paris, 8DD8, p( FE)( 3!area C$pi% are ener)ie pr$prie, s!area P"rin!e ec$n$#ise&!e ener)ie, iar s!area Ad %! c$ns #"( ;rep! r#are, c+nd s n!e# $.$sii, speriai sa nerv$&i, ac!ivarea s!"rii Ad %! es!e difici%"( C$ncep! % de s!are a e % i $fer" $ e-p%icaie pra)#a!ic" pen!r f$r#ida .i%a capaci!a!e #an" de a disi# %a &i adap!a c$#p$r!a#en! % %a circ #s!ane( 2n!r0$ r nd" de ne)$cieri, de pi%d", ne)$cia!$r % e-ersa! p$a!e ac!iva se%ec!iv s!"ri%e e % i s" , f ncie de si! aia !ac!ic" &i de s!area e % i par!ener % i s" (C( Pasc$, Preve!, $ercatiCue et NDgociation internationales, ; n$d, Paris, 8DD?)( ; E -trategograma * #rofilul #rinte*"dult*.opil al deciziilor tale 3" ne i#a)in"# ace% /c$# !a!$r1 din reea a ne r$na%" a psi,is# % i n$s!r , care c$nec!eaz" ne*nce!a!, fie na, fie a%!a din s!"ri%e e % i, )ener+nd na! ra sc,i#."!$are a decizii%$r &i *nf"i&"ri%$r n$as!re( C%ip" de c%ip", d p" c # s n!e# c$nec!ai %a $ s!are sa a%!a, decizii%e n$as!re *&i !ra) $ri)inea fie din C$pi%, fie din Ad %!, fie din P"rin!e( Reprezen!area )rafic" a pr$fi% % i s!ra!e)iei in!erne de ac!ivare a s!"ri%$r e % i se n #e&!e s trategogram( Ea p$a!e fi c$ns!r i! d p" frecvene%e de apariie a%e decizii%$r care0&i a $ri)inea *n fiecare s!are( Aces! pr$fi% a% $ri)inii decizii%$r n$as!re devine #ai per!inen! &i #ai re%evan! pe #"s r" ce s!area P"rin!e &i s!area C$pi% s n! desc$#p se *n s .divizi ni #ai *n) s!e &i #ai $#$)ene, a&a c # v$# desc$peri pes!e d$ar c+!eva pa)ini( 3!ra!e)$)ra#a es!e n c,es!i$nar0ins!r #en! a% c n$a&!erii de sine, care fav$rizeaz" ev$carea n$r is!$rii pers$na%e i!a!e &i c$n&!ien!izarea n$r pr$.%e#e r"#ase nerez$%va!e( T$!$da!", $fer" e-p%icaii as pra na! rii sc,i#."!$are a reacii%$r &i *nf"i&"ri%$r n$as!re c$!idiene, pr$iec!+nd % #in" pes!e #.re%e pr$priei pers$na%i!"i( apr$-i#eaz" par!iciparea diverse%$r divizi ni a%e s!"ri%$r e % i %a )enerarea decizii%$r n$as!re( A f$s! pre% a!" &i adap!a!" d p" se#inarii%e % i P,i%ip =z rea care, %a r+nd % s" , a $.in !0$ %a se#inarii%e % i ;$#iniP e C,a%vin(

N$!"7 Ase#"narea pr$prii%$r c$#p$r!a#en!e c #$s!re%e de c$#p$r!a#en! en na!e *n c,es!i$nar va fi n ana!" *n !rei ca!e)$rii &i #arca!" c as!erisc *n %!i#e%e !rei c$%$ane a%e !a.e% % i( ;ac" n en n $arecare se p$!rive&!e *n ce% p in HE Q din caz ri, va fi #arca! *n c$%$ana R#ai c r+nd adev"ra!1, !$! a&a c # n a%! % care n se p$!rive&!e *n ce% # %! HE Q din caz ri va fi #arca! *n c$%$ana R#ai c r+nd fa%s1( En n ri%e pen!r *n care .a%ana n pare s" se *nc%ine *n nici $ par!e v$r fi #arca!e *n c$%$ana cen!ra%", /a&a &i a&a1(

ANALIZA TRANZACTIONALA7 -trategograma * #rofilul #rinte*"dult*.opil al deciziilor tale


Nr Mo%tre de co'porta'ent tipic pentru una %au alta dintre %trile eului >ai c r+nd ade+rat A&a &i a&a >ai c r+nd ,al%

8 9 : ? H G F K D 8E 88 89 8: 8? 8H 8G 8F 8K 8D 9E 98 99 9: 9? 9H 9G 9F 9K 9D :E :8 :9 :: :? :H :G :F :K :D ?E ?8 ?9 ?: ?? ?H ?G ?F ?K ?D HE H8 H9 H: H? HH HG HF HK HD GE G8

Opinia ce%$r%a%i despre #ine *ns #i #" pre$c p" &i #" inf% eneaz" *n #a'$ri!a!ea caz ri%$r( 2#i *#pr # ! c & rin" % cr ri%e, f"r" a #" asi) ra fer# c" %e v$i pri#i *nap$i( Pen!r a fi re%a-a!("), %ini&!i!(") a# nev$ie s"0#i p%anific # nca pr$fesi$na%" &i viaa par!ic %ar" Aac !$! ce0#i s!" *n p !ere pen!r a fi re#arca!(") de &efi &i pen!r a0#i face c n$sc !e rea%iz"ri%e( 2n !i#p % disc ii%$r, n #" Ra#.a%ez1 c+nd *#i s n! a!aca!e idei%e( 3 n! #ere )a!a s"0#i rep n *n disc ie p nc!e%e de vedere, c ar) #en!e #ai s$%ide( N ad#i! ca $ )re&ea%" s" fie repe!a!"( Aces! % cr #" iri!", #" *nf rie( Cri!ici%e pe care cei%a%i %e ad c %a adresa fe% % i #e de a aci$na #" fac, adesea, s" s f"r( 2#i p%ace # nca ri) r$as", precis", c #are )ri'" pen!r de!a%ii &i %a !er#en( N #i0e fric" s" %e sp n a%!$ra ceea ce )+ndesc, c,iar dac" ei n #i0a cer ! aces! % cr ( N ezi! s" fac # nca in)ra!" a n i c$%e) $.$si!, c,iar dac" n0a# c,ef de as!a &i n 0i da!$rez ni#ic( N fac c$ncesii c+nd es!e v$r.a de sec ri!a!ea # ncii( N 0#i p%ace de%$c s" #i se i#p n" ceva( 2#i p%ace ca, *n !i#p % # ncii, s" r"#+n" %$c pen!r #$#en!e de a# za#en!, )% #e, r+se!e( @efii s n! c adev"ra! i#p$si.i%i6 n$r$c c" e n #" prea %as d s(") de nas( ;e $.icei, *nc ra'ez &i ridic #$ra% % c$%e)i%$r #ei(( N cred *n ree!e6 prefer s" e-peri#en!ez e *ns #i( Pen!r #ine, a c$nd ce &i a0#i as #a resp$nsa.i%i!"i *nsea#n" #ai # %!" fric" &i *nc"rcare c )ri'i( 3 n! .ine in!e)ra!(") *n fir#a #ea (*n c$%ec!iv % *n care % crez)( Aap! % c" !re. ie s" r#ez re) %i &i re) %a#en!e n 0#i creeaz" pr$.%e#e( A# principii &i s n! )a!a s" %e ap%ic, c,iar dac" !re. ie s" %e i#p n c f$ra( C+nd si#! c" se fac presi ni as pra #ea, n #" %as d s de nas( O.serv c & rin" de!a%i % care n #er)e &i pe care # %i a%ii n 0% v"d( A priori, c$nsider $a#enii in!e%i)eni &i cins!ii, c,iar dac" n c$nfir#" *n!$!dea na( ;e!es! s" n a' ! pe cineva af%a! *n dific %!a!e( C+nd cineva #" *n!rea." ceva, e-p%ic de!a%ii%e c r".dare p+n" *0% fac s" *ne%ea)"( A c$nd ce *nsea#n" a0i per#i!e fiec"r ia s"0&i !i%izeze .ine iniia!iva &i p$!enia% % pers$na%( 2n faa nei decizii difici%e, n #" pierd, ci *#i as # resp$nsa.i%i!a!ea #ea( >i se *n!+#p%" s" r#ez principii &i c$nd i!e de va%$area c"r$ra #" *nd$iesc6 a&a a# f$s! cresc !(") &i n #" p$! sc,i#.a( in c$n! de sfa! % pers$ane%$r de *ncredere &i n risc, e-peri#en!+nd s$% ia #ea( Evi! s" # ncesc sin) r(")7 #" c$ns %!, #" inf$r#ez, #" c$nfr n!( 3 n! $# de c$n!ac!, n de .ir$ ( C+nd s n! cri!ica!, r"#+n ca%# &i si) r, )a!a s"0#i rev"d p$ziia, $pinia sa c$#p$r!a#en! %( 2#i p%ace s" fi $ pers$an" )ener$as"6 fac # %!e c$ncesii &i cad$ ri( Ad$r s"0#i sa!isfac ,ac,ie%e, #$f! ri%e, ) s! ri%e &i p%"ceri%e, f"r" rezerve( 3 n! dese$ri inf% ena!(") de pers$ane care #" i#presi$neaz"( 2#i p%ace s" #"n+nc &i s" .ea ( =ne$ri, #ai *n!rec #"s ra( ;ac" vrei s" #" )"se&!i, n0ai dec+! s" #" ca i5 Pen!r #ine, es!e e-!re# i#p$r!an! s" aparin n i )r p &i s" fi s!i#a! de an! ra', c$%e)i, prie!eni( 2#i p%ace s" rez$%v pr$.%e#e%e ce%$r%a%i &i, adesea, #" si#! capa.i% s"0i a' ! c adev"ra!( >" $p ne c ve,e#en" a! nci c+nd n s n! de ac$rd c ceva( >" s!"p+nesc &i0#i c$n!r$%ez e-ce%en! reacii%e6 s n! #ai de)ra." $ pers$an" c Rs+n)e rece1( 2nain!e de a % a $ decizie, #" inf$r#ez, cerce!ez fap!e, c$#par &i eva% ez pr$.a.i%i!"i%e de s cces( 3 n! f$ar!e ind %)en!(") fa" de )re&e%i%e a%!$ra( Principii%e #e%e #$ra%e s n! s$%ide &i, de aceea, %e ap%ic c ri)$are( 3 n! discre!("), #$des!("), rezerva!("), r"#+n c #in!e *n /.anca #ea1, *n c %ise &i n pe scen"( Respec! re) %a#en!e%e( C+nd n c$%e) de # nc" *#i cere $ inf$r#aie, $ da f"r" ezi!are( A# $ #are capaci!a!e de a0i #$!iva pe cei%a%i( A! nci c+nd ceva n #er)e, a# !endina de a fi a)resiv &i0#i ies din fire( Aac fe% de fe% de )afe prin care re &esc s"0i s p"r &i $fensez adesea pe cei%a%i C+nd *ncep $ aci ne, ca ! s" prev"d c # se va fina%iza &i a# *n cap #ai # %!e scenarii p$si.i%e( 3 n! adesea s$%ici!a!(") *n #edierea c$nf%ic!e%$r din!re diverse pers$ane( @!i s"0#i prezin! idei%e . ne, a! nci c+nd es!e nev$ie( B"sesc &$r !i#p % necesar pen!r a da $ #+n" de a' !$r c$%a.$ra!$ri%$r #ei( 2nc ra'ez, a' ! &i .ine0disp n pers$ana af%a!" *n i#pas, c,iar dac" n 0#i cere aces! % cr ( ;a sfa! ri . ne &i dezin!eresa!e a%!$ra, pen!r a0i a' !a, &i re)re! sincer c+nd ei n in c$n! de e%e( A' n) s" fi s praa)%$#era!(") c sarcini de !$! fe% % &i, !$! &i, accep! c & rin" n ef$r! *n p% s( > ncesc .ine &i ap%ic c$rec! pr$ced ri%e prev"z !e( N a# av !, n a# &i nici n v$i avea pr$.%e#e c a !$ri!"i%e( ;esc,id ) ra s" sp n Rn 1 &i iese Rda1( A# # %i prie!eni &i ne vede# des, s" ne . c r"# &i s" r+de# c$pi$s *#pre n"( @!i s" )"sesc &i s" sp n c v+n! % care des!inde a!#$sfera &i care face a#.iana p%"c !"(

Nr

Mo%tre de co'porta'ent tipic pentru una %au alta dintre %trile eului

>ai c r+nd ade+rat

A&a &i a&a

>ai c r+nd ,al%

G9 G: G? GH GG GF GK GD FE F8 F9 F: F? FH FG FF FK FD KE K8 K9 K: K? KH KG KF KK KD DE

2#i p%ac ac!ivi!"i%e fizice (#ers pe '$s, !enis, *n$!, )r"din"ri! e!c() &i #" #enin *n p%in" f$r#"( ;ac" s n! fr s!ra!("), devin f ri$s($as")( La *n!+%niri &i re ni ni, a' n) c cinci #in !e *nain!e( >" si#! %i.er(") *n a%e)eri%e &i iniia!ive%e #e%e (n a%e)e a%!cineva *n %$c % #e )( Las &$r de %a #ine6 *n caz de par!a', accep! par!ea cea #ai p in . n" sa #ai #ic"( A# !endina de a0i s$c$!i pe cei%a%i #ai . ni dec+! #ine( >" iri!" s%".ici nea sa ne,$!"r+rea a%!$ra( 3 n a%er)ic(") %a apr$ape $rice #anifes!are de a !$ri!a!e( >" *ne%e) .ine c !$a!" % #ea( 3 n! e-i)en!(") c #ine &i c cei%a%i( 3 n! #ai de)ra." %$)ic dec+! in! i!iv6 prefer ana%iza % cid" &i #in i$as" a pr$.%e#e%$r( 3 p$r! des! % de )re $a#enii care n s n! de ac$rd c #ine( 3 n! c ri$s din fire, #" pasi$neaz" $rice( 3 n! $ fire vese%" &i # % #i!"6 #" . c r de via" c /in!ensi!a!e1 Pen!r a !r"i *n!r0$ c$# ni!a!e, es!e nev$ie de discip%in" &i de re) %i( >" si#! da!$r($are) s" aci$nez *n n #e%e ' s!iiei &i drep!"ii( A# !endina s" ia % cr ri%e s . c$n!r$% &i s" fi s!"p+n(") pe si! aie( Ar !re. i #ai # %!" severi!a!e *n ceea ce prive&!e e-ces % de vi!ez" %a v$%an( >i se *n!+#p%" des s"0#i *n!rer p in!er%$c !$rii( ;ese$ri, a# !endina de a0i .+rfi pe c$%e)ii #ei( 3 n! fide% prie!eni%$r &i c$%e)i%$r, $rice s0ar *n!+#p%a( A# si# % resp$nsa.i%i!"ii( A# c$nvin)erea c" e-is!" va%$ri ce #eri!" p"s!ra!e c sfinenie( A# !endina de a fi f$ar!e a#a.i% &i #i%$s( 2#i p%ace s" sar *n a' !$r % ce%$r nec"'ii( Cred c" es!e c$rec! s" !rans#i! e-periena #ea &i a%!$ra, pen!r a0i a' !a( C+nd $a#enii n &!i ce es!e .ine pen!r ei, e %e da c & rin" sfa! ri( N 0#i p%ace s" #" s!r"d iesc din ca%e afar" &i s" #" da pes!e cap pen!r a $.ine ceea ce d$resc( =ne$ri, fac ef$r! ri #ari s" #" a.in a! nci c+nd cineva #" enerveaz"( Ca ! s" !ra) *nv""#in!e &i n $arecare pr$fi! prac!ic din cri!ici%e care #i se ad c(

Ur're(te grila de 'ai jo% -grila A./ Aiecare c$%$an" din )ri%a A re)r peaz" en n ri%e c$resp nz"!$are fiec"rei stri a eu*lui tu( <ei ine c$n! d$ar de #arca'e%e f"c !e *n c$%$ane%e R mai curnd adevrat1 &i /a&a &i a&a1 din !a.e% % an!eri$r( Aiec"r i en n #arca! *n c$%$ana R mai curnd adevrat1 *i va c$resp nde n p nc! *n )ri%", iar fiec"r i en n #arca! *n c$%$ana /a&a &i a&a1 *i v$r c$resp nde E(H p nc!e *n )ri%"( E0plica)ie1 *n c$%$ane%e c indica!iv % Rnr sunt *nscrise n #ere%e c ren!e a%e en n ri%$r din c,es!i$nar % an!eri$r6 *n c$%$ane%e c indica!iv % R# (de %a p nc!) vei *nscrie c+!e n p nc! (cifra 8), pen!r fiecare en n #arca! ca fiind adev"ra! &i c+!e $ ' #"!a!e de p nc! (E(H) pen!r fiecare en n #arca! /sa a&a &i a&a1, *n !a.e% % an!eri$r( N #"r % #a-i# de p nc!e ce se p$a!e $.ine pe fiecare c$%$an" a )ri%ei A es!e 8E(

2rila A
*rinte Critic -per%ecutor. -3. nr G D 9E 99 ?D GK F8 FF KE K8 total # *rinte Sal+ator -3. nr 9 8E 9? ?9 H? HH GG KH KG KF total # *rinte Nor'ati+ -4. Nr K 88 9F ?: ?H FG FK FD K: K? "otal # *rinte 2rijuliu -Sal+ator. -4. nr # 8H 9: 9H 9G :E :9 :K ?G ?F H: total Adult Copil $iber Copil Adaptat -4. -4. nr : H 8G :8 ?E ?8 HE H8 H9 F9 "otal # nr 8: :: :H GE G8 G9 GH F? FH KK total -4. # nr ? 8K 8D :F HF HK G? FE K9 DE total # nr 89 8? 98 :G :D ?K G: GD F: KD total -3. # nr 8 F 8F 9K 9D :? ?? HG HD GF "otal -3. # Copil #ebel Copil Obedient

2n c$n!in are, vei *ns #a p nc!e%e $.in !e de !ine *n fiecare c$%$an" din )ri%a A &i vei c$#p%e!aS,a& ra pr$fi% % $.in ! *n )ri%a fina%", Bri%a B5 Aceas!a es!e $ reprezen!are )rafic" s )es!iv" pen!r s!r c! ra PAC a

pers$na%i!"ii !a%e 0 %trategogra'a( Ea ref%ec!" pr$fi% % ce% #ai pr$.a.i% a% s!ra!e)iei !a%e de a % a decizii *n fiecare c%ip" din viaa !a( Strategogra'a red" )rafic pr$fi% % s!ra!e)iei !a%e de ac!ivare a e%e#en!e%$r s!r c! rii P"rin!e0Ad %!0 C$pi% a!+! *n c$# nicarea c !ine *ns i, c+! &i c cei%a%i( ;ac" vrei c adev"ra! &i e&!i )a!a s" !r de&!i pen!r as!a, pr$fi% % s!ra!e)$)ra#ei !a%e p$a!e fi sc,i#.a!, c spri'in % !e,nici%$r AT(

2rila B 3 S"#A"E2O2#AMA
"rinte Normati v A S * E C " U $ -4. A S * E C " U $ -3. "rinte Critic "rinte Salvator Copil Re%el Copil O%edient 56 7 8 9 : ; < = 5 5 = < ; : 9 8 7 56 "rinte #ri$uliu 56 7 8 9 : ; < = 5 5 = < ; : 9 8 7 56 Adult Copil Li%er Copil Adaptat

Ad+ncind %ec! ra s!ra!e)$)ra#ei, pe #"s r" v$# apr$f nda pa%e!a de s .divizi ni &i n ane a%e s!"ri%$r e % i, v$# p !ea pr$)resa *n p%an % a !$c n$a&!erii pers$na%e &i re%ai$na%e( ; F Nuane ale strii #rinte 3!area P"rin!e a *nre)is!ra! n$r#e de c$nd i!" &i #$de%e c$#p$r!a#en!e pe care !inde s" %e repr$d c" &i s" %e i#p n" &i a%!$ra( ;in!re !$a!e s!"ri%e e % i, es!e cea care f nci$neaz" ce% #ai ase#"n"!$r n i #a)ne!$f$n sa C;( Pa%e!a #anifes!"ri%$r sa%e *#.rac" d$ " #ari #$da%i!"i de e-presie &i a!i! dine paren!a%" f nda#en!a% dis!inc!e7 P"rin!e%e N$r#a!iv &i P"rin!e%e Bri' %i ( #rinte Normativ Es!e acea fae!" a a!i! dinii paren!a%e care a *nre)is!ra! #$de%e de c$#p$r!a#en! a !$ri!ar, de d$#inare a $a#eni%$r &i % cr ri%$r( Cap % fa#i%iei &i %ider % )r p % i !ind s" ad$p!e sp$n!an aceas!" a!i! dine paren!a%", *n care decid ce0i .ine sa r" &i ce !re. ie f"c ! sa n ( O pers$an" *n s!area PN es!e n fac!$r de s!a.i%i!a!e care i#p ne respec! % pen!r va%$ri #$ra%e, principii, n$r#e &i re) %i esenia%e pen!r in!e)rarea s$cia%", pr$fesi$na%" sa fa#i%ia%"( PN se rap$r!eaz" %a #$ra%", credin" &i %e)e, pen!r a eva% a, $rien!a, $rd$na, e-p%ica, cri!ica, in!erzice &i sanci$na( C # ne p !e# da sea#a c" cineva se af%" *n s!area PN4 >ai *n!+i, fizi$n$#ia &i #i#ica v$r ref%ec!a seri$zi!a!e, *ncredere &i s!"p+nire de sine( Bes! ri%e s n! s$.re( Privirea #anifes!" $ a!i! dine de eva% are, /din cap p+n"0n pici$are1( ;ese$ri, spri'in" cap % pe #+n", c n de)e! pe ."r.ie &i a%! % de0a % n) % $.raz % i( Prefer" dis!ana respec! $as" &i $rien!area . s! % i c"!re par!ener, *n!r0$ a!i! dine de asc %!are eva% a!iv"( in !a ves!i#en!ar" prefera!" es!e c%asic"( <$cea es!e '$as", s$n$r", fer#", iar ri!# % v$r.irii #$dera!( >$n$%$) ri%e in!eri$are s n! de )en %7 /2#i p%ace ca % cr ri%e s" fie *n $rdine &i .ine f"c !e( Tre. ie s" fi ca%#, s" #" p$r! c viinci$s( Cine a sp s as!a41( A$%$se&!e # %!e ci!a!e &i ad ce *n disc ie n #e%e n$r a !$ri!"i *n diverse d$#enii( E-presii ver.a%e predi%ec!e7 /Ca%# *nain!e de !$a!e5 C$nf$r# c ((( ; p" c # sp nea((( E a&a c # sp n1( C vin!e z a%e7 re) %", discip%in", #$ra%, n$r#a%, resp$nsa.i%, ' s!, !re. ie, *n!$!dea na, nici$da!" e!c(

Aces!a es!e aspec! % p$zi!iv a% PN care i#p ne n$r#e%e &i c$nd i!e%e p$!rivi!e c *#pre' r"ri%e, *n spiri! % nei re%aii respec!$ase c par!enerii s$cia%i( E% es!e ferm, dar n &i intolerant #rinte .ritic #ersecutor C+nd P"rin!e%e N$r#a!iv f nci$neaz" *n e-ces, fanatic &i nendurtor, e% a% nec" *n %a! ra sa ne)a!iv", n #i!" #rinte .ritic sa #ersecutor( Aceas!" fae!" paren!a%" i#p ne c de0a si%a normele &i conduitele sa%e, p$!rivi!e sa n c *#pre' r"ri%e, prin deva%$rizarea %i.er!"ii individ a%e &i d$#inarea par!eneri%$r s$cia%i( Aana!icii i#p n $r.e&!e respec! % pen!r credine, #ai pres s dec+! respec! % pen!r $a#eni, pe care0i deva%$rizeaz" &i persec !" f"r" #i%"( 3 per0c$nf$r#i&!ii cenz reaz" crea!ivi!a!ea &i c$nda#n" n$ !a!ea( C # ne p !e# da sea#a c" cineva se af%" *n s!area PC4 >ai *n!+i, fizi$n$#ia &i #i#ica ref%ec!" a!i! dini ri)ide, a!$!&!i !$are, dispre i!$are, in!$%eran!e, cr de, indi)na!e( C,ip % *ncr n!a! de)a'" r"cea%", dez) s!( Privirea es!e d$'eni!$are &i /de s s1, pes!e $c,e%ari( Bes! ri%e s n! asc i!e, a)resive, de dis!anare( Cap % %"sa! pe spa!e, in !a ri)id", .rae%e *ncr ci&a!e( in !a ves!i#en!ar" es!e pedan!"( <$cea es!e s$n$r", !ran&an!", in!i#idan!"( =zeaz" ci!a!e #$ra%iza!$are, din #ari )+ndi!$ri sa din Bi.%ie, s .%iniind nev$ia !eri.i%" de a !$ri!a!e &i discip%in"( P$ar!" #$n$%$) ri in!eri$are de )en %7 />" c$nsider" n z.ir( 30ar p !ea s" fi , dar !re. ie s" c$n!r$%ez !$! %( 3 n! sin) r % a%es &i #" *n!re.7 %a ce . n41( P$a!e fi ne*nd r"!$r &i *n c$# nicarea c sine, )ra! %+nd 0se c #esa'e de )en %7 /3 n! n idi$!5 Nici$da!" n0a# f$s! *n s!are s"(((1 E-presii ver.a%e predi%ec!e7 /;e c+!e $ri s"0i sp n4 ; p" c # sp nea((( Nici n vrea s" a d5 ;esc rcai0v"51 C vin!e z a%e7 $rdine, $.r"znicie, pr$s!ie, i#$ra%, ridic$%, iresp$nsa.i%, in' s!, !re. ie, *n!$!dea na, nici$da!" e!c( #rinte Gri0uliu Es!e a!i! dinea paren!a%e care a *nre)is!ra! #$de%e%e de c$#p$r!a#en! )ri' %i , ac$rd+nd $cr$!ire, s sinere, *ncredere, a!enie( >a#e%e, ed ca!$are%e, asis!en!e%e s$cia%e a c prec"dere c$#p$r!a#en!e paren!a%e de aces! )en( N %e0ar s!rica pr$fes$ri%$r &i #edici%$r( P"rin!e%e Bri' %i f$%$se&!e sin!a)#e prec #7 /N es!e )rav(((6 A# *ncredere *n !ine6 P$i &i ! s" faci as!a6 =i!e c # se face1( PB spri'in" &i *nc ra'eaz" a! nci c+nd es!e $p$r! n &i *n #$d resp$nsa.i%, f"r" a crea fa%se vic!i#e( E% creeaz" c$ndiii%e necesare ca ce%"%a%! s" se a' !e sin) r( 2% s!i# %eaz" s"0&i dezv$%!e pr$prii%e c$#pe!ene, dar n face !rea.a *n %$c % s" ( 2% *nva" s" pesc iasc", pen!r a se ,r"ni sin) r6 n 0i $fer" n pe&!e, care0% ,r"ne&!e $ sin) r" da!"( C # ne p !e# da sea#a c" cineva se af%" *n s!area PB4 Aizi$n$#ia &i #i#ica s n! prie!en$ase, z+#.i!$are( Privirea es!e *nc ra'a!$are, pr$!ec!$are( <$cea ca%d", !$nic"( Bes! ri%e desc,ise, prie!en$ase( Tr p % $rien!a! spre par!ener ca !" apr$pierea, f"r" a invada z$na in!i#"( Es!e *n)"d i!$r &i *n c$# nicarea c sine, *nc ra'+nd 0se c #esa'e de )en %7 /N 0i )rav( 3e p$a!e &i #ai r" ( Mai, ."ie!e5 <ei re &i(1 #rinte -alvator C+nd f nci$neaz" *n e-ces, supra*protector p+n" %a s f$care &i *n c" !are de /vic!i#e1 pen!r care s" se sacrifice , #rintele Gri0uliu a% nec" *n %a! ra sa ne)a!iv", de #rinte -alvator( Aceas!" fae!" paren!a%" ac$rd" per#isi ni &i %i.er!"i, f"r" s" i#p n" %i#i!e( Ac$per" f"r" discern"#+n!, i)n$r+nd capaci!a!ea ce%$r%a%i de a0&i dezv$%!a independena &i a !$n$#ia( Tipice pen!r c$#p$r!a#en!e paren!a%e de aces! !ip s n! . nici%e e-a)era!e, care cresc c$pii sa nep$i neispr"vii( Pr$fes$rii e-cesiv de sa%va!$ri p$! d" na dezv$%!"rii e%evi%$r, *#piedicai s" devin" a !$n$#i( 2n prea'#a n i &ef P3, s .a%!ernii n s n! %"sai s"0&i as #e resp$nsa.i%i!"i( <rea s" rez$%ve pr$.%e#e%e a%!$ra, pen!r c", inc$n&!ien!, *i c$nsider" inc$#pe!eni, nea' !$rai &i n$r$c$&i c" a n ase#enea &ef( A$%$se&!e sin!a)#e de )en %7 /Aac as!a *n %$c % !" 5 >" $c p( 3 n! aici s" !e a' !( N !e $.$si5 N 0i .a!e cap %51( A!enie5 >esa' % asc ns a% c$#p$r!a#en!e%$r P3 es!e deva%$rizan!7 /E&!i n a#"r+!( N0a# *ncredere *n !ine( N e&!i *n s!are s" faci as!a( ;ac" n0a& fi e , n !e0ai desc rca1( <$cea es!e d %ce, #ier$as", c$#p"!i#i!$are( Privirea #i%$s!iv" &i c$#p%ice( Invadeaz" z$na in!i#", s f$c+nd par!ener % c spiri! % s" de d"r ire( ; H Nuane ale strii .opil 2nc" de %a pri#a s f%are, s!area C$pi% es!e prezen!" prin inf$r#aia )ene!ic" &i i#p %s ri%e a!avice de sa!isfacere a nev$i%$r &i d$rine%$r( Pree-is!" ce%$r%a%!e s!"ri a%e e % i &i !r"ie&!e p+n" *n c%ipa fina%"( 3!area C$pi% c$#p$r!" d$ " divizi ni f nda#en!a%e7 C$pi% Li.er &i C$pi% Adap!a!( Pri#a s rprinde s!area na! ra%" a c$pi% % i /s"%.a!ic1, iar a d$ a s!area s$cia%iza!" a c$pi% % i /*#.%+nzi!1( >a'$ri!a!ea ana%i&!i%$r c$nsider" pa!r ip$s!aze7 C$pi% Li.er, C$pi% Adap!a!, C$pi% Re.e%, C$pi% O.edien!( =ne$ri, aces!$ra %i se ada )" ip$s!aza de C$pi% Crea!iv sa />ic % Pr$fes$r1( .opil Liber

8E

La $rice v+rs!", aceas!" s!are s rprinde revenirea sp$n!an" %a n fra)#en! de c$#p$r!a#en! na! ra%, %ipsi! de in,i.iii paren!a%e &i rai ni ad %!e( C$pi% % Li.er e-pri#" ceea ce si#!e 0 . c rie, !ris!ee, !ea#", #+nie L *n #$d sp$n!an( 3!ri)" ner".d"!$r7 /<rea as!a51, even! a% % na de pe cer, f"r" rap$r!are %a rea%i!a!e( R+de, z. rd" &i se .$s #f%" &$r( C # ne p !e# da sea#a c" cineva se af%" *n s!area CL4 .)ipul (i privirea s n! vii, e-presive( Gestica e %i.er", e%as!ic", dezinv$%!"( Limba0ul v$% n!ar &i e-c%a#a!iv( >ocea ener)ic", c n de.i! ver.a% e-ci!an!, .$)a! *n $n$#a!$pee( '=presii verbale !ipice7 /a,51, /$,51, /$a 51, /O, %a, %a551, /E,ee51, /Tr"sne!51, /; rere51, /Ia i!e0% &i pe "s!a51, /Mai51, /N ine51 >$n$%$) ri%e in!eri$are s n! p r!a!e *n re)is!r % e#$i$na%7 /;e nde a #ai ap"r ! &i "s!a51( "vanta0e7 s rs" de ener)ie, p%"cere &i d rere( Es!e !$nic &i .ine .ran&a! %a pr$prii%e nev$i( Dezavanta0e7 capa.i% de #anifes!"ri /s"%.a!ice1, )r$.iene, cade prad" i#p %sii%$r nec$n!r$%a!e &i ia decizii ci da!e pen!r $ % #e % cid" &i pra)#a!ic"7 Nici o problem& -implu& ,anal& I)n$r" c$ns!r+n)eri%e rea%i!"ii( .opil 6ebel >a'$ri!a!ea !erape i%$r c$nsider" s!area C$pi% Re.e% ca pe n revers a% adap!"rii( A%ii, prec # AndrT >$rea , de pi%d", $ c$nsider" ca fiind n e-ces de C$pi% Li.er( 3e pare c" a drep!a!e &i nii &i a%ii( 2n $rice caz, s!area C$pi% Re.e% es!e aspec! % ne)a!iv a% e-presiei infan!i%e, care #anifes!" rev$%!a ca reacia %a a !$ri!a!ea paren!a%"( Reaci$neaz" *n!r0 n #$d in!erzis, &$can!, $.raznic, $fensa!$r( Pen!r a a!ra)e a!enia &i a ie&i din an$ni#a!, C$pi% Re.e% pr$v$ac" pe cei%a%i s"0% /a!ace1( > %!e pers$ane *n CR s n! vi$%en!e &i )r$s$%ane, pen!r a $.ine #"car $ rec n$a&!ere ne)a!iv"( A !is# % es!e $ re.e%i ne a.s$% !", *n care s .iec! % ref z" c$n!ac! % c #edi % s" &i r"#+ne can!$na! *n pr$pri % nivers( Pers$ana *n CR c$n!es!", pr$v$ac" &i se p%aseaz" *n $p$ziie c a !$ri!"i%e paren!a%e, c ins!i! ii%e, in!erdicii%e &i $.%i)aii%e( Afi&eaz" $s!en!aie, vi$%en" &i a!i! dini dis!r c!ive( Ac z", se *nf rie &i ref z" $rice inf% en" &i in!erdicie( C$# nic" sec, !"i$s &i $s!i%( C # ne p !e# da sea#a c" cineva se af%" *n s!area CR4 Gestica (i mimica7 #i&c"ri repezi!e6 )es! ri a)resive6 s!r+n)e p #nii6 ara!" c de)e! %6 .a!e din pici$r6 invadeaz" z$na in!i#"6 acr$&eaz" vi$%en!6 scr+&ne&!e din dini6 z+#.e&!e r" !"ci$s6 privire $.raznic", ar$)an!", sfid"!$are( >ocea: ener)ic", r"z. n"!$are, ar")$as", s!riden!", )r$s$%an", c de.i! ver.a% rapid &i se#na%e de panic"( '=presii verbale7 N vrea ( ;e ce e 4 ;e ce n e 4 N0avei drep! % s"((( 3 n!ei ne. ni4 N #" p$a!e $.%i)a ni#eni((( 2nce!ai $ da!" c c,es!ii%e as!ea5 Mai s0$ v"d &i pe as!a5 $onologuri interioare7 /N0a drep! % s"((( E n a. z5 O s" v" ar"! e 5 N v" %as e s"(((1( E /)re de !r"i!1 c CR( Rev$%!a sis!e#a!ic" $.$se&!e, iar dispre % pen!r a !$ri!a!e, #$ra%" &i %e)e devine pri#e'di$s( T$! &i, f$%$si!" #$dera!, s!area CR pr$!e'eaz" a%!e s!"ri a%e e % i C$pi% &i e%i.ereaz" s rp% s % de ener)ie( .opil "daptat E-pri#" ref%e- c$#p$r!a#en!e din c$pi%"rie, care ne0a a' !a! s" in!r"# *n )raii%e fi) ri%$r paren!a%e( CA es!e f$s! % c$pi% a!en!, a#a.i%, s#eri! &i c$nf$r#is!, pen!r a n s p"ra pe !a!a, fra!e%e #ai #are sa &ef % de )a&c"( O.ine ce0&i d$re&!e, aci$n+nd c$nf$r# a&!ep!"ri%$r ce%$r%a%i( Es!e #a%ea.i%, f"r" a se %"sa c"%ca! *n pici$are( 3e s p ne &efi%$r, respec!" pr$)ra# %, re) %i%e &i n$r#e%e ins!i! i$na%e, pen!r a c+&!i)a . n"v$ina &i p"s!ra s% '.a( >a'$ri!a!ea e%evi%$r &i s! deni%$r se .ran&eaz" %a CA, c+nd s n! e-a#inai( <+nz"!$rii ad$p!" CA pen!r a c+&!i)a c%ienii, iar p$%i!icienii pen!r v$! ri( 3 n! ref%e-e !ipice a%e c$pi%"riei care *ne%e)e s" se adap!eze *#pre' r"ri%$r( Pers$ana *n s!area CA p$a!e fi ezi!an!"6 se ' s!ific" in !i%, r$&e&!e, dar #ai &i si# %eaz"( Re%aii%e sa%e s n! #arca!e de a#a.i%i!a!e, ne$ri fa%s", dar .ine disi# %a!e( CA pare #ai c r+nd %ipsi! de en! zias# &i a !$ri!a!e( C # ne p !e# da sea#a c" cineva se af%" *n s!area CA4 #ostura !r p % i es!e s#eri!"( Imbetul n prea c$nvin)"!$r( >ocea &$r s% )arnic" &i #$r#"i!"( '=presii verbale predi%ec!e7 /;e ac$rd( Avei drep!a!e( A& p !ea s"(((4 P$! s" *ncerc &i e 4 >i0ar p%"cea s"((( Es!e .ine a&a41 $onologuri interioare !ipice7 />" s p n ca s" $.in ce0#i !re. ie16 /N 0i .ine s" *nfr n!16 /e #ai !are ca #ine16 /n prea c$n!eaz" ce si#! e 1( 2n s!area CA, $a#enii ac$rd" #ai #are i#p$r!an" rap$r! ri%$r c a !$ri!a!ea, dec+! rez$%v"rii $nes!e a pr$.%e#ei( A !$ri!a!ea paren!a%" care0$ ind ce es!e PN( 2n #a'$ri!a!ea caz ri%$r, s!area CA d" rez %!a!e p$zi!ive( .opil 2bedient Prea # %!" adap!are d ce %a $.edien"( 3!area C$pi% O.edien! ev$c" ref%e-e%e ce%$r care, de0a % n) % c$pi%"riei, a s p$r!a! f"r" cr+cnire sanci ni ap%ica!e de cei #ai #ari &i p !ernici( C$#p$r!a#en!e%e care a $.in ! ier!area devin ref%e-e c$ndii$na!e( Pers$ana af%a!" *n CO es!e pasiv", #i%", s% )arnic", defe!is!"( Are cap % p%eca! &i spinarea *nd$i!"( 3e %as" c"%ca!" *n pici$are, f"r" a $p ne rezis!en", a%e)+nd sp$n!an s$% ia $.edienei( Es!e $ vic!i#"( C # ne p !e# da sea#a c" cineva se af%" *n s!area CO4 #ostura (i gestica7 cap p%eca!6 !r p *nc$v$ia!6 )es! ri *nc,ise6 !aie privirea6 se .++ie6 r$&e&!e6 ia $ p$z" de cer&e!$r( 3e#na%eaz" s .$rd$nare &i are !endina de a se sa%va *n an$ni#a!, disp s" %a sacrificii in !i%e &i dev$!a#en! pervers(

88

>ocea es!e s%a.", !+n) i!$are, ezi!an!", s% )arnic"( '=presii verbale predi%ec!e7 /e )re 16 /e !ris!16 /n p$!16 /v" r$) # %! s"(((16 /v0ar p%"cea s"(((16 /a& *ncerca &i e , dar(((16 /C # d$rii1( $onologuri interioare !ipice7 /n p$! s" #" afir#16 /n !re. ie s" e-a)erez16 /$are0i .ine a&a416 /p"rerea #ea c$n!eaz"416 /e n prea c$n!ez1 e!c( 2n s!area CO, $a#enii a !endina de a se %"sa persec !ai( A !$ri!a!ea paren!a%" care ind ce $.ediena es!e PC( .opil .reativ JLittle #rofessorK />ic % pr$fes$r1 e n a#es!ec de C$pi% Li.er, Adap!a! &i Re.e%, c #are p$!enia% in! i!iv &i crea!iv( Es!e &i $ f$r#" incipien!" de /Ad %!1 pre0%$)ic( 3e dezv$%!" pe %a n an &i ' #"!a!e, c+nd c$pi% % *ncepe s" /si#!"1 psi,$%$)ia ce%$r din ' r &i0i #anip %eaz"( La v+rs!a ad %!", a.i%i!"i%e sa%e v$r fi !i%e pr$fesii%$r ce pres p n c$n!ac!e #ane7 ac!$r, v+nz"!$r, pr$fes$r, #edia!$r, ne)$cia!$r, dar &i de savan! sa inven!a!$r( 2n s!area CC, pers$ana es!e a.s$r.i!" de ce%e #ai n"s!r &nice rze%i, p%an ri &i vise( 3$% ii%e $feri!e pr$.%e#e%$r se .azeaz" pe in! iie, i#a)inaie &i #anip %are( Es!e c ri$s, p ne *n!re."ri, desface #ecanis#e, ca !" r"sp ns ri in! i!ive %a #ici &i #ari pr$.%e#e( '=presii verbale z a%e7 /B"si# n$i ceva s" ne sc$a!" din i#pas( A# sen!i#en! % c" aici se asc nde ceva( 3i#! c" s n!e# pe dr # % ce% . n( Aici c%$ce&!e ceva( EvriIa5 In! iia *#i sp ne c"((( 1 !8! *ute' controla %trile eului? 2n afaceri, *n p$%i!ic", *n viaa c$!idian", ca &i *n !ea!r , $a#enii '$ac" r$% ri, disi# %+nd a!i! dini &i s!"ri s f%e!e&!i( =ne$ri, s n! . ni /ac!$ri1 &i, ' dec+nd d p" e-presia aparen!", s!area e % i es!e difici% de aprecia!( ;ac" $ iden!ific"# c$rec!, ave# avan!a' % de a $rien!a #ai &$r c$# nicarea &i re%aia *n direcia d$ri!"( Ln caz ipotetic7 Pres p ne# c" !e0a& ins!i)a din #.r" s" !e r"zvr"!e&!i *#p$!riva c iva( >0a& e-pri#a ca &i c # #0a& af%a *n C$pi% Re.e%, n 0i a&a4 Tea!r 5 ;e ce $are n #" rev$%! e *ns #i4 N c #va *#i es!e fric"4 P"i, dac"0i a&a, a! nci e #" af% *n C$pi% O.edien! sa *n Ad %!( A.i% fiind, rez$%v $ pr$.%e#", f"r" s"0#i as # risc ri%e( 3c$! cas!ane%e din f$c c #+na a%! ia( C$#en!arii7 3!area C$pi% Re.e% es!e #asca e % i #e ( 2n spa!e%e #"&!ii, se af%" adev"ra!a #ea fa", s!area C$pi% O.edien! sa Ad %!( A&adar, !$c#ai s!area asc ns" *n #.ra #"&!ii &i r"#as" nee-pri#a!", es!e cea care c$#and" c$#p$r!a#en! % de ins!i)are %a rev$%!"( "lt caz Jmai puin ipoteticK7 @ef % !" ad#$nes!eaz" *n!r0$ #anier" .r !a%" n s .$rd$na!( Ce% p in aparen!, &ef % se #anifes!" ca n Persec !$r 0 necr "!$r 0 e-pri#+nd 0se *n s!area P"rin!e Cri!ic a e % i s" ( Tea!r 5 @ef % i !" *i es!e a% drac % i de fric" de &ef % % i, care !$c#ai i0a cer ! s" fie necr "!$r( ;e0ar fi a&a, &ef % !" ar e-ec !a $.edien! &i f"r" discern"#+n! n $rdin6 s0ar af%a *n C$pi% O.edien!( Prac!ic, c$#en!arii%e privind aces! a% d$i%ea caz s n! iden!ice c ce%e an!eri$are( 3!"ri%e e % i s n! a%!e%e, dar fen$#en % r"#+ne ace%a&i6 #asca afi&a!" ac # es!e Persec !$r %, iar s!area e % i care c$#and" din #.r" aces! c$#p$r!a#en! es!e C$pi% O.edien!( 3are *n $c,i desc$perirea c" fiecare s!are a e % i p$a!e avea ce% p in d$ " f ncii7 $ funcie de comand a c$#p$r!a#en! % i &i $ funcia de e=primare a c$#p$r!a#en! % i, care p$a!e fi $ #asc" pes!e s!area e % i care c$#and"( 3!area care e-erci!" f ncia de c$#and" (3ine%e rea%) aci$neaz" din #.r", e#inen" cen &ie, acces+nd a%!" s!are ca s" e-pri#e c$#p$r!a#en! % (3ine%e e-ec !iv)( Rez %!a! % va fi n c$#p$r!a#en! pref"c !, $ #asc" ar nca!" pes!e ce% a !en!ic, r"#as nee-pri#a!( 2n p%an % c$# nic"rii in!eri$are, s!area e % i af%a!" %a c$#and" (3ine%e rea%) r"#+ne d$#inan!" *n rap$r! c cea care e-pri#" c$#p$r!a#en! % (3ine%e e-ec !iv)( C a%!e c vin!e, c,ip % a !en!ic r"#+ne #ai i#p$r!an! dec+! #asca ce0% asc nde( 2n p%an % c$# nic"rii c cei%a%i, s!area e % i care e-pri#" c$#p$r!a#en! % (3ine%e e-ec !iv) devine d$#inan!" *n rap$r! c cea care0% c$#and" (3ine%e rea%)( La .a% #asca!, #asca0i #ai i#p$r!an!" dec+! c,ip % a !en!ic( Prac!ic, $ri de c+!e $ri, s!area e % i care e-pri#" c$#p$r!a#en! % e a%!a dec+! cea care0% c$#and" ave# de0a face c n '$c de r$%, c $ #anier" #ai # %! sa #ai p in c$n&!ien!" de disociere a pers$na%i!"ii( Berne a n #i!0$ incongruen( <$# fi c$n)r eni c n$i *n&ine *n #"s ra *n care s!area e % i care c$#and" es!e !$! na c cea care e-pri#" c$#p$r!a#en! %( A%!fe%, ne ded .%"# &i p r!"# $ #asc"( ;in p"ca!e, #"&!i%e care ac$per" adev"ra! % c,ip s n! s ficien! de *n&e%"!$are pen!r a ne p"c"%i c,iar &i pe n$i *n&ine, cei care %e p r!"#( C a!+! #ai # %!, s n! *n&e%"!$are pen!r cei%a%i( /Tea!r %1 pe care0% ' c"# c%ip" de c%ip", s .s!i! ind ne%e s!"ri a%e e % i c a%!e%e, face ca dia)n$za %$r s" fie difici%"( 2n f$nd, de ce p r!"# #"&!i dac" n !$c#ai pen!r a #anip %a pe cei%a%i &i pe n$i *n&ine4 Idea% ar fi s" r"#+ne# c$n)r eni, ren n+nd %a #"&!i( Prac!ic, c e-cepia si! aii%$r de pr$f nd" in!i#i!a!e, aces! % cr es!e $ cvasi0i#p$si.i%i!a!e s$cia%"( T$! ce #ai r"#+ne de f"c ! es!e s" a%e)e# #"&!i%e p$!rivi!e c $.iec!iv % &i *#pre' r"ri%e( 2n!r0 n c$n!e-! s$cia% c$ncre!, #aniera de a )es!i$na s!"ri%e e % i ad ce avan!a'e sa necaz ri( Ia!" d$ " e-periene pers$na%e7 C ani *n r#", $.iec!iv % #e era in!e)rarea *n!r0$ ca!edr" niversi!ar"( >0a# prezen!a! *n p%en % nei &edine, i% zi$na! de s!area C$pi%7 &ef de pr$#$ie, e-perien", invenie, car!e &i /n #e1 *n p .%icis!ic"( >i0a# p s $ #asc" resp$nsa.i%", c pr$iec!e de vii!$r &i !ez" de d$c!$ra! *n faz" avansa!"( Ideea )enera%" era aceea c" n prea a# nev$ie

89

de / #.re%a #ae&!ri%$r1( Ce #ai, &$r ar$)an!, a# #ar&a! pe #a! ri!a!e &i c$#pe!en"( A# ' ca! pe "dult c$#.ina! c #rinte Normativ( A# ' ca! pr$s!( C$%e)ii #0a privi! c respec! &i #i0a *n!$rs spa!e%e( Ad %! c P"rin!e n era #"&!i%e p$!rivi!e, *n ace% c$n!e-!( >asca n i C$pi% O.edien! ar fi f$s! c !$! % a%!ceva( A%!"da!", c$nc ra# %a Edi! ra N ni#ea pen!r f ncia de c$n!a.i%0&ef( N prea &!ia# c$n!a.i%i!a!e, n0avea# e-perien"( ;irec!$r % care #0a in!ervieva! era fi%$%$)( Avea n !es! pen!r c$n!a.i%i, ceva c .a%an" &i .i%an, pe care n %0a& fi !rec ! %a #$d % seri$s( A# ' ca! pe naiv % sincer7 /3 n!ei )enia%5 E n prea #" pricep, dar(((1( Ap$i, # 0a# %ansa! *n!r0$ p%ed$arie en! zias!" pen!r scrieri%e % i( C n aer s#eri!, i0a# ar"!a! c" scri &i e c+!e ceva, % crez *n pres", c+!eva ar!ic$%e( N0avea %e)"! r" c p$s! % s$%ici!a!, p$s! care n #i se c venea( Avea *ns" c $# % care decide an)a'area( A# /' ca!1 C$pi% Adap!a!, adecva! c$n!e-! % i &i #0a an)a'a! pe %$c( N #er$ase as!fe% de e-e#p%e )"si# c & rin" *n e-periena c$# n"( N a ni#ic parad$-a%, in' s! sa rev$%!"!$r( ine de firesc % c$!idian s" c+&!i)"# #ai &$r c+nd p ne# #asca p$!rivi!" c $# %, %$c %, #$#en! %( Ei .ine, &anse%e n$as!re de a a%e)e #asca p$!rivi!" cresc pe #"s r" ce an!ren"# a.i%i!a!ea de a p"s!ra starea "dult %a c$#and"( @anse%e cresc c+nd 3ine%e rea% es!e Ad %!( Prac!ic, $rice e-ercii #en!a% de f ocalizare a gndirii pe obiective fav$rizeaz" p%asarea s!"rii Ad %! %a c$#and"( Te,nica *n!re."ri%$r es!e %a *nde#+n" &i, adesea, f nci$neaz"( 2n!re."ri%e !i%e s n! de )en %7 /Care es!e $.iec!iv %4 (specific, c$ncre!, ana%i!ic, #"s ra.i%, !e#p$ra% &i percep!i.i% *n !er#eni senz$ria%i) S Care0i pr$.%e#a4 S Ce vrea e ac #4 Ce si#! e ac #4 Ce #" *#piedic" s" $.in ceea ce vrea 4 C$#p$r!a#en! % #e *n aceas!" c%ip" #" apr$pie de $.iec!iv4 Ceea ce sp n sa fac #" apr$pie de $.iec!iv4 C # af% dac" #" apr$pii de $.iec!iv4 C # &!i c+nd a!in) $.iec!iv %41 ;e&i %a c$#and", s!area Ad %! c$ns %!" pe C$pi% &i P"rin!e &i %e ac$rd" %a!i! dine( =n Ad %! an!rena! c$n&!ien!izeaz" dia%$) % in!eri$r *ncep+nd din C$pi%( Psi,ia!rii rec$#and" s" *ncepe# c ceea ce se pe!rece *n C$pi%, ceea ce simim cu trupul (i nu ceea ce gndim cu mintea despre ceea ce simim cu trupul ( /3" si#i *nain!e de a )+ndi7 aces!a es!e p nc! % de p%ecare( 3e $.i&n ie&!e *n c %! ra n$as!r" ca #ai *n!+i s" )+ndi#, dar risc"# s" ind ce# $ *ne%e)ere fa%s", $ in!erpre!are ne.ran&a!" %a c$rp1 (AndrT >$rea , A utoterapia asistat, P$%ir$#, 8DDD, p( KK)( A.ia d p" ce c$n&!ien!izeaz" sen!i#en!e%e din C$pi%, Ad %! % va c$ns %!a n$r#e%e din P"rin!e( C+nd C$pi% % d$re&!e ceea ce P"rin!e%e n per#i!e, apare c$nf%ic! % in!eri$r( Ad %! % are r$% % de a0% #edia( #atologie funcional7 Treceri%e rapide &i i#previzi.i%e de %a $ s!are %a a%!a da na&!ere $sci%aii%$r c$#p$r!a#en!a%e !ipice pen!r ceea ce n #i# /ins!a.i%i!a!ea afec!iv"1( "ntrenamentul nr Definirea obiectivelor #regtirea: 3crie# sin!a)#a RO.iec!ive%e #e%e1 *n cap % nei pa)ini a%.e &i vis"# c $c,ii desc,i&i %a !$! ce0i . n, dezira.i% &i p$si.i%( 2n&ir"# idei%e care ne vin *n #in!e6 si#p%e, c$#p%ica!e, difici%e, !r"sni!e, rea%iza.i%e, dar apr$ape i#p$si.i%e (pen!r #$#en!)U 3crie# $rice, f"r" s" ne cenz r"#( 3 n!e# crea!ivi( -copul '$c % i7 ;efinirea &i *#p%inirea n i $.iec!iv, *n !rei !rep!e7 I( 3" &!i ce vrea , II( 3" &!i de ce vrea , III( 3" &!i ce a# de f"c !( Pas % 8( L cr individ a%( O.iec!iv % a%es es!e p s pe ,+r!ie ca $ sc,i" de p%an6 . )e!e, !er#ene, #i'%$ace e!c( Pas % 9( 3e f$r#eaz" perec,i%e A c B( C c+! se c n$sc #ai p in, c a!+! #ai .ine6 Pas % :( A prezin!" $.ieciv % &i B asc %!", B prezin!" $.ieciv % &i A asc %!"6 Pas % ?( B prezin!" ceea ce a *ne%es e% din $.viec!iv % % i A, care asc %!" *n !"cere, A prezin!" ceea ce a *ne%es e% din $.viec!iv % % i B, care asc %!" *n !"cere6 Pas % H( A reia prezen!area #ai c%ar" a $.iec!iv % i s" , iar B n 0i ac$rd" a!enie, B reia prezen!area #ai c%ar" a $.iec!iv % i s" , iar A n 0i ac$rd" a!enie6 Pas % G( A reia prezen!area #ai de!a%ia!" a $.iec!iv % i s" , iar B cri!ic", de#$n!eaz", de#$%eaz", B reia prezen!area #ai de!a%ia!" a $.iec!iv % i s" , iar A cri!ic", de#$n!eaz", de#$%eaz"6 Pas % F( A &i B sc,i#." $.iec!ive%e *n!re ei6 Pas % K( A prezin!" n$ % s" $.iec!iv &i B cri!ic", de#$n!eaz", de#$%eaz" , B prezin!" n$ % s" $.iec!iv &i A cri!ic", de#$n!eaz", de#$%eaz"6 Pas % D( A prezin!" n$ % s" $.iec!iv &i B *% c$nsi%iaz", B prezin!" n$ % s" $.iec!iv &i A *% c$nsi%iaz"6 Pas % 8E( A &i B sc,i#." din n$ $.iec!ive%e *n!re ei, revenind %a ce%e iniia%e( UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU((

8:

=! ANA$I>A "#AN>AC?II$O# I#a)ineaz"0i c", *n!r0$ zi nea)r", $a#enii din ' r s0ar c$#p$r!a de ca &i c # T= n0ai #ai e-is!a5 N sp n /B n" zi a1, n !e v"d, n !e a!in), n !e %a d", n !e *n' r", n !e asc %!"( Brrr5 >ai ai n %$c a% !" pe % #e4 Ai c$ns!a!a d rer$s c" nev$ia de a sc,i#.a se#ne de rec n$a&!ere, de i .ire sa #"car de r" es!e na din!re ce%e #ai !eri.i%e nev$i #ane( =!5! Stro&e Psi,$%$) % RenT 3pi!z a deveni! ce%e.r e-p%$r+nd c$piii %ipsii de #+n)+ieri din $rfe%ina!e( Ei #anifes!a $ dras!ic" sc"dere a i# ni!"ii &i c$n!rac!a &$r .$%i #$r!a%e( 2n %ipsa c$n!ac!e%$r fizice, /pers$na%i!a!ea se pierde &i s%".e&!e prec # c$rp % s p s *nf$#e!"rii1( Ap$i, dr( MarrV Mar%$O a de#$ns!ra! &i pe #ai# e c" %ipsa c$n!ac!e%$r fizice pr$v$ac" )rave ! %. r"ri de c$#p$r!a#en!( P$rnind de %a nev$ia de c$n!ac!e a c$pii%$r, Berne a $.serva! c" &i ad %ii $ p"s!reaz" &i, paria%, $ s .s!i! e c a%!e se#ne de rec n$a&!ere( =n z+#.e!, n sa% !, $ a!in)ere, $ privire, $ v$r." . n", $ #eda%ie, $ ins %!" sa n p #n *n p%e- s n!, !$a!e, se#ne de rec n$a&!ere a e-is!enei c iva( Eric Berne %e0a da! ! ! r$r n sin) r n #e7 S"#O@E( T$c#ai sens ri%e /#+n)+iere1 &i /%$vi! r"1 pe care c v+n! % %e c # %eaz", *n %i#.a en)%ez", %0a f"c ! p$!rivi! pen!r /$rice se#n de rec n$a&!ere a e-is!enei ce% i%a%!1( Pen!r a evi!a e% cr .aii%e %in)vis!ice, %i!era! ra AT a pre% a! ca a!are c v+n! % stroMe 3i#p%ific"# &i #ai !are prin ren narea %a f$r#e%e de p% ra% (s!r$Ies, s!r$Ie0 ri)( Ca &i ,rana sa c"%d ra, stroMe s n! s!i# %en!e indispensa.i%e s pravie irii( Lipsa %$r a%!ereaz" psi,ic %( 2n spi!a%e, s!area n i .$%nav de care ni#eni n se in!ereseaz" se *nr" !"e&!e rapid( Orice se#n de rec n$a&!ere e #ai . n dec+! nici n %, #ai . n dec+! indiferena( <iaa es!e $ c$n!in " )$an" d p" stroMe Ei ad c ener)ie &i c"%d r" #an", dinc$%$ de c vin!e &i !"cere, %a nive% ,$r#$na%, %a nive% s .%i#ina%( 3ipuri de stroMe Orice se#n de rec n$a&!ere pr$d ce senzaie, e#$ie &i c$nfer" iden!i!a!e( P$a!e fi ver.a%, n$nver.a% sa a#.e%e( Cei care n a)reeaz" c$nversaii%e prin In!erne! resi#! de fap! %ipsa n$r s!i# %i n$nver.a%i( =n s!r$Ie p$a!e fi POZITI< sa NEBATI<, d p" c # pr$v$ac" senzaii &i sen!i#en!e p%"c !e sa d rer$ase( ;e&i, s!r$Ie p$zi!ivi s n! prefera.i%i ce%$r ne)a!ivi, =N 3TROWE NEBATI< E3TE >AI B=N ;ECXT NICI =N 3TROWE( Aceas!" re) %" aparen! s!ranie ne per#i!e s" *ne%e)e# c$#p$r!a#en!e%e pe care *ne%epci ne p$p %ar" %e0a sin!e!iza! *n pr$ver.e de )en % /R" c r" , dar #ai r" f"r" r" 1( La $ ana%iz" s perficia%", s0ar p !ea crede c" s!r$Ie p$zi!ivi s n! /. ni1, iar s!r$Ie ne)a!ivi s n! /r"i1( Oa#enii s n! sf"! ii s" $fere s!r$Ie p$zi!ivi &i s"0i cenz reze pe cei ne)a!ivi, dar n 0i a!+! de si#p% pe c+! pare( Oricare ar fi ei, ace&!i s!r$Ie a r$% % de a ne a' !a s" ne adap!"# %a % #ea *n care !r"i#( Aie c" s n! p$zi!ivi, fie c" s n! ne)a!ivi, ei a $ f ncie de se#na%izare &i re)%are a c$#p$r!a#en!e%$r( C+nd *i cenz r"# pe cei ne)a!ivi, rec n$a&!e# d$ar paria% e-is!ena ce% i%a%!( >ai devre#e sa #ai !+rzi , ceva n va fi *n re) %" dac" $feri# d$ar s!r$Ie p$zi!ivi( =n s!r$Ie ne)a!iv ne p$a!e indica $ pr$.%e#" c$#p$r!a#en!a%" care #eri!" s$% i$na!"( Pri#ind 0% p !e# decide sa n s" sc,i#."# c$#p$r!a#en! %( 2n sc,i#., nepri#ind 0% sa ref z+nd 0% s n!e# %ipsii de repere pen!r sc,i#.are, ceea ce p$a!e fi d" n"!$r( An! ra' % e-cesiv /a#a.i%1 &i %in) &i!$r n 0i nicidec # n % c$ns!r c!iv( 2n sf+r&i!, n s!r$Ie #ai p$a!e fi condiionat sa necondiionat( Prac!ic, ave# de0a face c pa!r !ip ri de stroMe7 N pozitiv condiionat7 /Te i .esc sa !e apreciez, dac" #erii1( La &c$a%", as!a ar *nse#na c" n e%ev ia n$!" . n", n #ai dac" #eri!"( Re%aia se c$ns!r ie&!e pe principi % sc,i#. % i7 /Aaci$ ! facias1 &i /;$ ! des16 N pozitiv necondiionat7 /Te i .escSapreciez, indiferen! dac" #erii sa n 1( 2n fa#i%ie, c$pi% % are dra)$s!ea p"rini%$r pen!r si#p% % fap! c" e-is!" (sindr$# % /c$pi% de .ani )a!a1)( P$a!e fi dis!r c!iv s" pri#e&!i f"r" s" dai( N negativ condiionat7 /Te pedepsesc pen!r c" n0ai f"c ! ce a&!ep!a# de %a !ine1 N negativ necondiionat7 /N a# *ncredere *n !ine, $rice ai face &i $rice ai sp ne1( "ntrenamentul nr 3rafic de stroMe <$% n!ar sa prin !ra)ere %a s$ri, #e#.rii )r p % i decid $rdinea *n care v$r e-ersa e-pedierea &i recepia de s!r$Ie( Pri#a pers$an" %anseaz" n s!r$Ie c"!re cea de0a d$ a, care %anseaz" n a%! % c"!re cea de0a !reia &i a&a #ai depar!e( 3!r$Ie p$zi!ivi s n! e-ersai !i#p de cinci #in !e, *n desc,idere( =r#eaz" !rei #in !e de s!r$Ie ne)a!ivi &i se *nc,eie c *nc" !rei #in !e de s!r$Ie p$zi!ivi(

=! ! "ran&ac)iile A! nci c+nd c$# nic" *n!r0 n fe% $arecare, $a#enii $fer" &i pri#esc stroMe Prac!ic, ei fac !ranzacii c stroMe, *n !er#enii de stimul*rspuns( Tranzacia a%c"! i!" din perec,ea s!i# %0r"sp ns es!e ni!a!ea de .az" a disc rs % i s$cia%( ;ezv$%!area nei re%aii d ra.i%e ia f$r#a n i %an de !ranzacii *n!re diverse%e s!"ri a%e e % i in!er%$c !$ri%$r(

8?

Ne *n!+%ni# *n!r0 n c$#par!i#en! de !ren( In!r &i sp n / ,un ziua&1( 2ndrepi privirea c"!re #ine &i r"sp nzi7 /,un ziua&1( 2n ace% #$#en!, n$i a# efec! a! $ tranzacie( 3!r$Ie0 % #e a f$s! stimul, iar a% !" , replic( 2 tranzacie O un stimul tranzacional P o replic C$nversaia va c$n!in a( 2n rep%ic" %a sa% ! % *n!$rs, a& *n!re.a nde #er)i( <ei r"sp nde &i, p$a!eU v$# der %a n %an de !ranzacii6 rep%ica neia va fi s!i# % % ce%ei care r#eaz"( C$# nicarea e n %an de !ranzacii s ccesive( C+nd c$# nic" d$ " pers$ane, s!a fa" *n fa" G s!"ri a%e e % i( N 0i !$! na n /3" !r"ii51 s% )arnic c /B n"51 a !$ri!ar( 2ne%e)e# pr$f nd c$# nicarea dac" &!i# care s!"ri a%e e % i s n! ac!ive %a in!er%$c !$ri( Tranzacia are %$c *n!re d$ " s!"ri a%e e % i, %a care s n! .ran&ai( E-is!" !rei principa%e !ip ri de !ranzacii7 para%e%e, *ncr ci&a!e &i d .%e( 3ranzacii paralele 2n!re. c+! e ceas % &i0#i r"sp nzi( C #p"r"!$r % *n!rea." c+! c$s!" pr$d s % &i v+nz"!$r % *i sp ne pre %( @ef % d" n $rdin &i, )r".i!, s .a%!ern % *% e-ec !"(

T$a!e aces!e !ranzacii s n! paralele sa complementare( Tranzacia para%e%" apare a! nci c+nd s!i# % % pri#e&!e rep%ica a&!ep!a!", din s!area e % i viza!"( C$# nicarea es!e previzi.i%" &i n inc$#$deaz" par!enerii( O !ranzacie para%e%" p$a!e avea %$c *n!re $ricare d$ " s!"ri a%e e % i( O !ranzacie P0P p$a!e fi aceea *n care d$i pr$fes$ri se p%+n) c" n prea %e vin s! denii %a c rs ri( O !ranzacie C0C p$a!e fi $ dec%araie de dra)$s!e( #rima regul a comunicrii: A!+!a !i#p c+! !ranzacii%e r"#+n para%e%e, c$# nicarea p$a!e c$n!in a nedefini!, *n sens % c" ni#ic n ! %. r" ar#$nia din!re s!i# %i &i rep%ici( 3ranzacia ncruci(at La z % pre % i, c !$n % # s!r"!$r a% n i p"rin!e care cear!" n c$pi% care0a f"c ! $ p$zn", c%ien! % sp ne7 /Domnule, preul e prea mare& 1( 3e af%" *n P"rin!e &i a&!eap!" n r"sp ns din C$pi%( <+nz"!$r % *ns" ia c%ien! % de s s, &i *i ine $ predic"7 "uzi, pre mare& #e ce lume trie(ti dumneata, domnule! A#.ii par!eneri s n! *n P"rin!e &i se adreseaz" s!"rii C$pi%( <ec!$rii !ranzaci$na%i se *ncr ci&eaz" ca ni&!e s".ii(

A%!" si! aie7 c%ien! % se c$#p$r!" iden!ic, dar <+nz"!$r % *n!rea." ca%#7 / #e ce v bazai cnd afirmai asta!1( N 0i !$c#ai r"sp ns % C$pi%, pe care *% a&!ep!a c%ien! %, dar nici rep%ica deva%$rizan!" P0C( Es!e $ rep%ic" Ad %!, care

8H

invi!" %a )+ndire( <+nz"!$r % se c$#p$r!" ca n ' c"!$r de !enis care !ri#i!e #in)ea pes!e fi%e ( C%ien! % p$a!e ac!iva s!area Ad %! sa p$a!e r"#+ne *n P"rin!e, si#ind 0se $fensa!( Tranzacia !a!$neaz" Ad %! %( =ne%e !ranzacii *ncr ci&a!e par para%e%e, %a pri#a vedere( 2ncr ci&area es!e vizi.i%" *n #$de% % f nci$na%( 2n fi) r", s!i# % % vine din C$pi% Li.er c"!re P"rin!e Bri' %i , iar rep%ica vine sec din P"rin!e N$r#a!iv c"!re C$pi% Adap!a!(

Tranzacia *ncr ci&a!" es!e aceea *n care vec!$rii !ranzaci$na%i se *ncr ci&eaz", iar s!area e % i c"reia *i es!e !ri#is s!i# % % e a%!a dec+! cea din care p%eac" rep%ica( /2ncr ci&a!1 es!e c v+n! % p$!rivi! pen!r a descrie ceea ce resi#! par!enerii( 2ncr ci&area r pe f% ena c$# nic"rii, care devine .r sc inc$#$d"( R p! ra c$# nic"rii e resi#i!" ca n &$c, pr$v$ac" der !", decepie &i p$a!e )enera c$nf%ic!( " doua regul a comunicrii: Tranzacia *ncr ci&a!" pr$d ce r p! ra c$# nic"rii &i, pen!r a $ res!a.i%i, es!e necesar ca ce% p in n % din!re par!eneri s"0&i sc,i#.e s!area e % i( 3ranzacia dubl JascunsK C+nd /v$r.i# c s .*ne%es1 face# !ranzacii d .%e( ;$ " #esa'e si# %!ane s n! %ansa!e *n!re par!eneri, n % !ransparen! &i a%! % asc ns( A% d$i%ea, es!e /*#pac,e!a!1 *n pri# %( >esa' % !ransparen! !rans#i!e c$nin ! % social, iar ce% asc ns c$nin ! % psi)ologic( Tranzacii%e d .%e i#p%ic" d$ " s!"ri a%e e % i( ;e re) %", #esa' % !rasparen! es!e ver.a% &i Ad %!0Ad %!( >esa' % asc ns es!e !rans#is *n %i#.a' % !r p % i &i, ce% #ai adesea, $c$%e&!e Ad %! %( O !ranzacie asc ns" face v+nz"!$r % care acr$&eaz" vani!a!ea c%ien!ei, !a!$n+nd s!area C$pi%( Ofer" n s!i# % !ransparen! Ad %!LAd %! &i ada )" n #esa' asc ns Ad %!0C$pi%, s"0i pr$v$ace $r)$%i %( =ne$ri re &e&!e, a%!e$ri n ( 2n fi) r", c%ien!a C c #p"r", iar c%ien!a Y %as" #esa' % asc ns s" ric$&eze( Es!e $ tranzacie ung)iular( =n # nci!$r vine #a,# r %a s% '." &i0i sp ne &ef % i c0a f"c !0$ %a!", c s!r"% cire *n $c,i &i v$ce r )"!$are( In! i!iv, e% !a!$neaz" P"rin!e Bri' %i sa C$pi% Li.er( Z+#.ind, &ef % ar p !ea sp ne7 /A# v"z ! ce fa" ai1 sa /@!ren)ar %e51( 3e #ai n #e&!e &i !ranzacie /*n f rc"1(

8G

3" r#"ri# $ !ranzacie d .%" *n!re ne)$cia!$ri5 In!erpre!+nd d$ar #esa' % ver.a%, pare $ !ranzacie para%e%" AA( ;ac" !rece# dinc$%$ de c vin!e, devenind a!eni %a in!$naie, fizi$n$#ie, )es!ic", desc$peri# #esa' % asc ns( Ne)$cia!$r % C are $ n an" a#enin"!$are *n v$ce, !$n % c$.$ar" %a sf+r&i! % frazei, # &c,ii facia%i s n! !ensi$nai, . ze%e s!r+nse, fr n!ea *ncr n!a!", spr+ncene%e apr$pia!e( 3e af%" *n P"rin!e &i a#enin", !a!$n+nd s!area C$pi% a % i Y( L i Y *i !re# r" v$cea, *i cad #erii( ;in C$pi%, e% !rans#i!e !ea#a(
=n e-e#p% de !ranzacie asc ns", fa#i%iar s! deni%$r, din pa za din!re c rs ri( La nive% s$cia%, ave# $ !ranzacie AA L AA( La nive% psi,$%$)ic, ar p !ea fi v$r.a de $ !ranzacie CC L CC( A# p !ea &!i c adev"ra! ce &i 0a sp s n #ai dac" %e a zi# v$cea &i $.serv"# )es!ica, #i#ica(

" treia regul a comunicrii: C$#p$r!a#en! % rez %!a! din!r0$ !ranzacie d .%" es!e de!er#ina! %a nive% % psi,$%$)ic a% c$# nic"rii &i n %a nive% % s$cia% a% aces!eia( C+nd a f$r# %a! re) %a, Eric Berne a %"sa! s" se *ne%ea)" c" efec! % !ranzacii%$r d .%e se af%" 2NTOT;EA=NA *n #esa' % asc ns( 2ne%e)e# n c$#p$r!a#en!, dac" inves!i)"# nive% % psi,$%$)ic a% c$# nic"rii &i n d$ar pe ce%

8F

s$cia%( >esa' % s$cia% es!e e-pri#a! de c vin!e, iar ce% asc ns es!e p r!a! de in!$naie, fizi$n$#ie, #i#ic", )es!ic", p$s! r", respiraie, !ensi ne # sc %ar", p %s, di%a!aia p pi%e%$r, )rad % de !ranspiraie, c$n)es!ie((( Re) %a #ai i% s!reaz" n aspec! i#p$r!an! a% !ranzacii%$r7 c+nd %ansezi n s!i# % !ranzaci$na%, n p$i $.%i)a par!ener % s" ac!iveze $ an #i!" s!are a e % i, dar p$i s"0i IN;=CI n r"sp ns p$rnind din acea s!are( Te#"7 B+nde&!e0!e %a na din!re !ranzacii%e care !e0a #arca! *n c rs % di#ineii5 P$i s0$ desenezi4 "naliza unei relaii O re%aie in!erpers$na%" ia f$r#a n i %an $ric+! de % n) de !ranzacii s ccesive( ;esc$#p nerea aces! i %an *n veri)i%e sa%e &i in!erpre!area fiec"rei !ranzacii se n #e&!e ana%iz" !ranzaci$na%" Aceas!a per#i!e eva% area !ip % i de re%aie *n care se an)a'eaz" in!er%$c !$rii, iden!ific" p nc!e%e de r p! r" &i c$nf%ic!, '$c ri%e psi,$%$)ice, rap$r! ri%e de p !ere &i #aniera *n care fiecare din par!eneri inf% eneaz" pe ce%"%a%!( Cerce!"ri%e *n AT indic" fap! % c" DEQ din re%aii%e in!erpers$na%e s n! c$ns!r i!e pe &ap!e !ip ri de !ranzacii( Pa!r s n! p$zi!ive &i per#i! c$# nicarea OW0OW, iar !rei s n! ne)a!ive &i s scep!i.i%e s" ind c" dific %!"i re%ai$na%e( Re%aii p$zi!ive7 P"rin!e N$r#a!iv L Ad %!, Ad %! L Ad %!, C$pi% Li.er L C$pi% Li.er &i P"rin!e Bri' %i L C$pi% Li.er( Re%aii ne)a!ive7 R$% Persec !$r sa !ranzacie P"rin!e N$r#a!iv L C$pi% Adap!a!, R$% 3a%va!$r sa !ranzacie P"rin!e Bri' %i L C$pi% Adap!a! R$% vic!i#"6 !ranzacie C$pi% Adap!a! 0 C$pi% Adap!a! &i !ranzacie C$pi% Adap!a! L P"rin!e Bri' %i ( Ana%iza c$# nic"rii *n )r p p$a!e p ne *n eviden" &i e-is!ena n$r tranzacii indirecte, care a %$c a! nci c+nd pers$ana C se adreseaz" pers$anei Y, sper+nd s" inf% eneze pers$ana Z( 2piuni tranzacionale 2n si! aii c$ncre!e, ne%e !ranzacii s n! #ai eficace dec+! a%!e%e( 3pre pi%d", red"# e =emplul nei secre!are care prezin!" &ef % i s" n rap$r! .ine d$c #en!a! &i redac!a!7 -ecretara7 /B n" zi a( Ia!" rap$r! % pe care #i %0ai cer ! ieri1( A"r" a verifica rap$r! %, *n s!area Ad %!, &ef % preia $ pre' deca!" din P"rin!e &iU 1eful7 I#p$si.i% s"0% fi !er#ina! a!+! de repede( <" .a!ei '$c5 -ecretara7 Iar!"0#", &ef %e5 E s n! vin$va!", #ere #" )r".esc( 1eful7 Ei, %as" c"0i .ine &i a&a( T e&!i $ fa!" c #in!e( ;e&i rap$r! % es!e c$rec!, d p" *ncr ci&area !ranzaciei, secre!ara $p!eaz" pen!r !ranzacii para%e%e, ac!iv+nd s!area C$pi% Adap!a! &i cer+nd 0&i ier!are pen!r $ vin" ine-is!en!"( 2n aces! #$d, ea evi!" n p$si.i% c$nf%ic!( 3a!isf"c ! de reacia ei d$ci%", &ef % ac!iveaz" P"rin!e Bri' %i ( =%!eri$r, *n Ad %!, va verifica rap$r! %( 2n AT (prin 3!ep,en Warp#an), s0a dezv$%!a! ideea d p" care in!er%$c !$rii p$! a%e)e !ip % de !ranzacie care %e c$nvine( Ei p$! fie s" p n" cap"! n i dia%$) ned$ri!, fie s" f% idizeze $ c$nversaie !i%"( Aces! % cr devine p$si.i% p"r"sind s!area e % i inadecva!"( <! ANA$I>A S"#UC"U##II "IM*U$UI AE COMUNICA#E Ori de c+!e $ri $a#enii se *n!+%nesc f"r" n sc$p de'a preciza!, pri#a %$r )ri'" es!e aceea de a s!a.i%i #aniera *n care v$r pe!rece !i#p % *#pre n"( > %i se si#! dez$rien!ai, c,iar *nfric$&ai, c+nd se c$nfr n!" c in!erva%e de !i#p nes!r c! ra!e &i n &!i ce r#eaz" s" se *n!+#p%e pes!e n ceas, $ zi, n an sa secvene #ai % n)i din viaa %$r( C+nd s n!e# c,e#ai ndeva &i n &!i# ce r#eaz", se )"se&!e cineva care *n!rea."7 /Pen!r ce s n!e# aici41 ;e'a, #" si#! #ai .ine c+nd &!i c" s+#."!" seara vei ie&i c cineva &i n 0#i v$i $#$ri !i#p %, *nc,is *n cas"( Eric Berne a defini! !rei #ari ca!e)$rii de nev$i #ane7 8) nev$ia de s!i# %i, 9) nev$ia de rec n$a&!ere &i :) nev$ia de s!r c! r"( Aceas!" %!i#" nev$ie prive&!e s!r c! ra $r)anizaii%$r, dar &i s!r c! ra ce% i #ai de pre . n7 ti'pul de c$# nicare c cei%a%i &i c ei *n&i&i( 2n AT, s! di % #$da%i!"i%$r *n care $a#enii *&i pe!rec !i#p % se n #e&!e analiza structurrii timpului A f$s! iden!ifica!e G #$d ri de pe!recere a !i#p % i de c$# nicare c cei%a%i &i c n$i *n&ine7 J Iz$%area J Ri! a% % J Pas!i#e J Ac!ivi!a!ea J N$c ri%e psi,$%$)ice &i

8K

J In!i#i!a!ea( Treap!" c !reap!", par!enerii de c$# nicare se apr$pie n % c"!re ce%"%a%!, parc r)+nd dr # % de %a Iz$%are %a In!i#i!a!e( Pr$.a.i%i!a!ea de a pri#i stroMe &i in!ensi!a!ea aces!$ra cre&!e de0a % n) % aces! i parc rs( ;in p"ca!e, cre&!e aceea&i #"s r" &i )rad % de risc psi)ologic as$cia!( Tea#a recipr$c" de a fi respins sa !r"da! de ce%"%a%! es!e principa% % risc percep !( "ntrenamentul nr .onfidenial& P$rnind de %a r#"!$area %is!" de !e#eri, fiecare pers$an" scrie pe n .i%ee% n #ere%e de $rdine a%e pri#e%$r !rei ce%e #ai i#p$r!an!e !e#eri sa s rse de s ferine pen!r sine( ;ac" na din pri#e%e sa%e !rei !e#eri n se af%" *n %is!", scrie d$ar d$ " n #ere de $rdine, %a care ad" )" !e#erea sa din afara %is!ei( Lis!a de !e#eri7 8( de zi a de #+ine, 9( de e&ec, :( de a fi respins, a n fi i .i!, ?( de a face ce n !re. ie, H( de zi a de #+ine (nesi) rana financiar"), G( de pierdere a c$n!r$% % i in!eri$r (a s!"p+nirii de sine), F( de pierdere a c$n!r$% % i e-!eri$r (as pra a%!$ra), K( de sin) r"!a!e, D( de a fi ' deca!, cri!ica!, c$n!es!a!, 8E( de $ # nc" nein!eresan!", 88( de n &ef a !$cra!, de a fi s .$rd$na!, de $rdine .r !a%e, 89( de a p%"!i prea # %!, 8:( de pierdere a respec! % i, 8?( de pierdere a %$c % i de # nc" ; p" c$%ec!area r"sp ns ri%$r, se iden!ific" pri#e%e !rei !e#eri c frecvena de apariie cea #ai ridica!"( Ave# s rprize4 R"#+ne %$c pen!r c$#en!arii &i dez.a!eri as pra na! rii principa%e%$r n$as!re s rse de *n)ri'$r"ri &i s ferine( 3$% ii4 I&olarea Es!e !i#p % *n care !ranzacii%e c cei%a%i s n! a.sen!e( P$a!e fi v$r.a de reverii, fan!as#e, #edi!aii &i ref%e-ii in!e%ec! a%e *n care s .iec! % c$# nic" d$ar *n in!eri$r7 /3 n! depri#a!, n vrea s" *n!+%nesc pe ni#eni( Cei%a%i #" enerveaz"( Ce ca ! e aici4 Ce ad n"! r" de a#"r+i5 N0a# ni#ic *n c$# n c ei1( N 0i nev$ie s" ne asc nde# *n pe&!eri sa s" *nc ie# &a casei( C,iar &i *n p .%ic, p !e# r"#+ne si#p%e prezene .i$%$)ice, ref )ia!e *n i#a)inaie( =n s! den! vis"!$r *n !i#p % c rs % i, r p! de ceea ce se pe!rece *n a#fi!ea!r , es!e *n Iz$%are( 2n %if!, *n a !$. z sa sin) r pe .anc" *n parc, e %a fe%( Aiecare p$a!e fi sin) r, *n e-pec!a!iv" &i rezerv"( Iz$%area !e#p$rar" p$a!e re%a-a e#$i$na%, p$a!e fi ref z % nei re%aiei deza)rea.i%e7 /2#i ia ' c"rii%e &i p%ec1( Iz$%area de % n)" d ra!" face vic!i#e sin) ra!ice &i depresive, pen!r c" %ipsesc s!r$Ie e-!erni( Pen ria de s!r$Ie pr$v$ac" an)a'area dispera!" *n c" !area nei re%aii( E-is!" &i pers$ane care se iz$%eaz" pen!r a evi!a risc % de a fi respinse, c$n!es!a!e, c$n!razise( 2n c$pi%"rie, a *nv"a! c" sc,i#. % de s!r$Ie es!e riscan!( Ase#enea nei c"#i%e *n de&er!, *&i fac dep$zi!e de s!r$Ie e-!erni pen!r % n)i peri$ade de !i#p( #itualul Es!e !ip % de c$# nicare *n care d$ " pers$ane !rec de %a faza de s!r"ini %a cea de si#p%e c n$&!ine( 2n )enere, ri! a% ri%e s n! /#anevre de apr$piere1 pr$)ra#a!e c %! ra%7 /B n" zi a4 Ce #ai faci4 Ce0ar fi s" ne prezen!"#4 3in) ric"4 Be# $ cafea a4 Per#i!ei s" ia %$c51( 2nv"a!e *n fa#i%ie &i a' s!a!e de c$nvenii s$cia%e, difer" de %a $ c$# ni!a!e %a a%!a( 3a% ! %, prezen!"ri%e &i fraze%e de p$%i!ee s n! fi f$r# %e p$!rivi!e pen!r a#$rsarea n$r re%aii( E%e ref%ec!" d$rina de c$# nicare &i c$n!ac!, c as #area n$r risc ri #ini#e( In!er%$c !$rii se apr$pie *n %i#i!e%e per#ise de c$nvenii &i cere#$nia%( 3e ref )iaz" s . #.re%a n$r c%i&ee ver.a%e &i c$#p$r!a#en!a%e accep!a!e s$cia%( C$#p$r!a#en!e%e s n! previzi.i%e, c$# nicarea i#pers$na%", iar sc,i#. ri%e de s!r$Ie %ipsi!e de c$nsis!en"( C$nvenii care n an)a'eaz" pe ni#eni( Par!enerii sp n &i fac ce se c vine( C+nd reacia ce% i%a%! es!e *nc ra'a!$are, re%aia p$a!e avansa( ;ans %, de pi%d", p$a!e fi Ri! a%, dar &i In!i#i!a!e( ;ac" ri! a% ri%e a' n) s" d$#ine c$#p$r!a#en! % re%ai$na% a% nei pers$ane, e%e s"r"cesc re%aii%e in!erpers$na%e &i fr+neaz" ev$% ia psi,$%$)ic"( *a%ti'e

8D

;ac" !rece# de ri! a%, ),eaa s0a r p!( Ne p !e# re%a-a *#pre n", *n d$i, *n )r p( Pas!i#e es!e )en % de c$nversaie %e'er", pe !e#e care n an)a'eaz" in!i#i!a!ea7 vre#e, sp$r!, p$%i!ic", inf%aie, vacane, #$d", #a&ini &i '$c ri de s$cie!a!e( Ti#p % !rece a)rea.i%( Aace# parad" de c n$&!ine encic%$pedice, .rav"#, i#presi$n"# asis!ena( 3 n! !ipice pen!r pe!receri &i pa ze de % cr 7 /3" v" sp n na((( >eci % a f$s! )r$zav, dar n an!ren$r #ai . n(((1( 3!r$Ie sc,i#.a!e n an)a'eaz" pers$na%( L$c !$rii *&i /#$.i%eaz"1 !"ceri%e &i sin) r"!a!ea c sc,i#. ri i#pers$na%e, ne !re s . aspec! afec!iv( <$r.esc despre $rice a%!ceva dec+! despre ei *n&i&i sa ceea ce 0i pre$c p" c adev"ra!( A%ir! %, de pi%d", e n Pas!i#e perfec!, dar n e dra)$s!e( Adesea, se disc !" despre !rec !, fap! ce e-p%ic" !er#en % /pas! !i#e1 (!i#p !rec !)( Lipsa i#p%ic"rii rea%e a in!er%$c !$ri%$r face ca sc,i#. ri%e s" fie %ipsi!e de risc ri, dar $fer" sen!i#en! % apar!enenei &i *nscrie c$n!ac!e #ane *n pa%#ares( In!er%$c !$rii f$%$sesc d$ar $ #ic" par!e din p$!enia% % %$r afec!iv( Es!e #$!iv % pen!r care c$nversaia de dra) % c$nversaiei %as" n sen!i#en! de ir$sire( 2n Pas!i#e, $a#enii !a!$neaz" !eren % *n vederea se%eciei n i par!ener de in!i#i!a!e( Cine n !+n'e&!e d p" in!i#i!a!e4 Acti+itatea Es!e #aniera de c$# nicare ad$p!a!" de $a#enii care # ncesc *#pre n", $rien!ai spre n sc$p pres!a.i%i!, %a cap"! % c"r ia v$r c %e)e c$nsecine #a!eria%e &i pec niare( Aie c"0i v$r.a de pre)"!i! % sa%a!ei, de pr$iec!area n i s .#arin, de sp$r! % *n ec,ip" sa de #anevrarea nei nave!e spaia%e, cei care % creaz" *#pre n" c$# nic" *n #$d inevi!a.i%, fie c" $ d$resc, fie c" n ( C c+! c$# nic" #ai eficace, c a!+! # ncesc #ai .ine( Er$ri%e de c$# nicare fac rava)ii( C$#p$r!a#en!e%e par!eneri%$r s n! f$ca%iza!e pe $.iec!iv % # ncii %$r( Tranzacii%e s n! Ad %!0Ad %!, ne !re *n rap$r! c sen!i#en!e%e( C$# nicarea are carac!er prepr$)ra#a!, i#p s de pr$ced ri &i !e,n$%$)ie( Ac!ivi!a!ea *n c$# n $fer" s!r$Ie *n!+rziai, a! nci c+nd !rea.a0i !er#ina!", *n .ine sa *n r" ( Aap!e%e c$n!eaz"( Bocul p%iCologic Eric Berne a scris $ car!e ce%e.r", !rad s" *n r$#+ne&!e c !i!% % Qocuri pentru aduli (Games people pla5)( E% $fer" HE de scene!e din c$!idian, c n #e ci da!e &i fa#i%iare, *n ace%a&i !i#p7 /Ia0#" %a & ! ri1, /Te0a# prins, fir0ai s" fii1, /2ncerca# d$ar s" !e a' !1, /;"0#" afar"1, /;e ce #i se *n!+#p%" n #ai #ie1, /3"r#an % de #ine1, /3 n! #ai . n dec+! !ine1, /;a, dar(((1, /Te a# %a #+n"1, Ba!ei0v" *n!re v$i1, /i0a# sp s e (((1 N$c ri%e psi,$%$)ice n0a #ai ni#ic % dic *n e%e, ci s n! '$c ri de r$%, ac!iv"ri a%e s!ra!e)ii%$r infan!i%e de a.$rdare a rap$r! ri%$r de p !ere( E%e c$ns!a *n serii de !ranzacii asc nse, )re de descifra!, *n care in!er%$c !$rii /'$ac"1 inc$n&!ien! r$% ri de >ictim, #ersecutor (i -alvator( >ictima R$% % <ic!i#ei es!e ' ca! de pers$ana care, c$n&!ien! sa n , e#i!e se#na%e de )en %7 /E n s n! *n re) %", n p$!, n s n! *n s!are S T e&!i( A# nev$ie s" #" a' i sa s" #" iei *n & ! ri1( A!enie5 <$r.i# de r$% ri, de fa%se vic!i#e &i n de ce%e rea%e, a%e acciden!e%$r, ca%a#i!"i%$r, in' s!iiei sa a)resi nii( ;in p"ca!e, dis!incia din!re vic!i#e%e *nc,ip i!e &i ce%e rea%e es!e difici%a( 2n p% s, r$% % de vic!i#" p$a!e fi c$#$d( #ersecutorul R$% % Persec !$r % i es!e ' ca! de $rice pers$an" care e#i!e #esa'e de )en %7 /E s n! *n re) %", p$!, &!i , s n! *n s!are S T N= e&!i( Ai nev$ie de cineva s" !e ia *n & ! ri1( Adesea, asc nde #ai c r+nd s%".ici ne dec+! p !ere( Es!e n #ecanis# psi,$%$)ic pervers ce creeaz" fa%s" p !ere, a)res+nd &i rec%a#+nd s p nere( N !e i% zi$na5 Orice pers$an" n$r#a%" es!e e-p s" aces! i r$%, *n $rice !en!a!iv" de a i#p ne c f$ra pr$pri % p nc! de vedere, fie &i c+ine% i, c$pi% % i, e%ev % i sa s .a%!ern % i( Bre de f"c ! dis!incia *n!re '$c % de r$% &i viaa adev"ra!", n 0i a&a4 -alvatorul R$% % 3a%va!$r % i es!e ' ca! de $rice pers$an" care e#i!e #esa'e de )en %7 /E s n! *n re) %", p$!, &!i , s n! *n s!are S T N= e&!i( Ai nev$ie de #ine s" !e a' !1( 3a%va!$r % ac$rd" n a' !$r pe care vic!i#a n *% cere, c credina sincer" c" n s0ar desc rca f"r" e%7 /Ce s0ar face f"r" #ine41 Ofer" pr$!ecie &i face !rea.a <ic!i#ei, deva%$riz+nd0$ &i *#piedec+nd0$ s" se c$nfr n!e c viaa &i s" se dezv$%!e( Qocul N$c % se dec%an&eaz" c+nd <ic!i#a afi&eaz" $ s%".ici ne, fric", %"c$#ie, sfia%", f rie, s!+n)"cie sa sen!i#en! de c %p"( 3a%va!$r % sa Persec !$r % acr$&eaz" p nc! % s%a., c sc$p % asc ns de a $.ine n p% s de p !ere, ce 0i per#i!e n #$#en! de !r"ire in!ens"( 2n!r0 n %if! .%$ca!, de pi%d", Persec !$r % acr$&eaz" frica <ic!i#ei( C fa%s" *n)ri'$rare sp ne7 /@ tiu pe cineva care a rmas blocat o noapte -untei pregtit s 1( 2n esen", '$c % psi,$%$)ic es!e n fe% pervers de a N= rez$%va sa de

9E

a c$#p%ica $ pr$.%e#", c n sc$p asc ns( Are carac!er repe!i!iv de$arece sa!isface nev$ia inc$n&!ien!" de s!i# %i &i per#i!e sc,i#. ri in!ense de s!r$Ie( E-e#p% % 8( N$c de c p% 7 E% in!r" *n ca#era de zi, *nc,ide &a d p" d+ns % &i *&i !$arn" n pa,ar de vin( Ea *n!redesc,ide &a, isc$di!$are7 /30a *n!+#p%a! ceva4 ;e ce n #i0ai p s &i #ie vin41 E%7 /Ia i!e5 N p$! avea &i e c+!eva #in !e n #ai pen!r #ine, *n casa as!a41 Ea7 /Ei as!a0i5 ;ac" vrei sin) r"!a!e, e da n !e%ef$n51 <a v$r.i %a !e%ef$n n ceas, c #a#a ei, din a%! $ra&( E%7 T r.eaz" de f rie )+ndind 0se %a fac! ra !e%ef$nic", dar !ace( N$c % se *nc,eie c+nd e% *&i face pa! % *n ca#era de zi, iar ea *n d$r#i!$r( C p% % a ie&i! &if$na!, dar fiecare a $.in ! ceea ce &i0a d$ri! *n #$d inc$n&!ien!7 dis!anarea, evi!area in!i#i!"ii( Ace%a&i '$c se p$a!e repe!a *n # %!e a%!e versi ni7 Ea7 B$s #f%a!", f #eaz" $s!en!a!iv i)ar" d p" i)ar"( E%7 >i#+nd *n)ri'$rarea7 /E ceva *n re) %"41 Ea7 /N 0i !rea.a !a(1 E%7 3 n" n a#ic &i0% invi!" %a $ .ere( 3e *n!$arce seara !+rzi ( Ea7 /Ac # se vine451 =r#eaz" ac ze recipr$ce( Ea *ncepe s" p%+n)", #er)e *n d$r#i!$r &i !r+n!e&!e &a( E% #ai p ne ceva de ." ! &i Useara *n d$i es!e ra!a!"( E-e#p% % 9( Qocul denumit >iol: E prac!ica! de fe#ei ce aci$neaz" *n!r0$ #anier" pr$v$ca!$are as pra ."r.ai%$r din an! ra'( ;ac" ei #anifes!" in!eres, sar .r sc indi)na!e *#p$!riva /$.sesiei1 #asc %ine7 /T$i s n!ei %a fe%51 O e-p%icaie ar fi sc$p % inc$n&!ien! de a pr$.a credine paren!a%e de )en %7 /T$i ."r.aii s n! %a fe%6 se )+ndesc %a ace%a&i % cr 1( A%! sc$p asc ns ar fi ace%a de a pr$.a c" ea, ' c"!$area, es!e p r", cas!", i#ac %a!"( Ca f%ir!, p$a!e fi a)rea.i%, *n Pas!i#e( Ca '$c de )rad % I, pr$d ce iri!are( Ca '$c de )rad % II es!e de'a dra#a!ic6 de&i s fer" de s$%i! dine, fe#eia a!ra)e ."r.aii, dar *i respin)e *nain!e de a a#$rsa re%aia( Ca '$c de )rad % III, p$a!e fi !ra)ic( C aceas!" $cazie, reine# fap! % c" '$c ri%e psi,$%$)ice se p$! desf"& ra pe !rei )rade de in!ensi!a!e( 2n fine, ce%e sp se aici despre '$c ri psi,$%$)ice fac d$ar c+! n fir de p"r *n!r0$ .ar." deas"( T$! &i, #ai # %! dec+! ni#ic( 3per( 3riung)iul dramatic Ce%e !rei r$% ri f$r#eaz" n triung)i dramatic7 Persec !$r %, <ic!i#a &i 3a%va!$r %( Aiecare par!ener '$ac" !$a!e ce%e !rei r$% ri, dar prefer" s" /in!re *n pie%ea1 n ia #ai c r+nd dec+! *n a ce%$r%a%!e(

Tri n),i % dra#ei es!e ' ca! din p%in *n c p% ri, c !$a!" )a#a $s!i%i!"i%$r, de %a ir$nii p+n" %a &edine de r" &i vi$%en"( 2n )r p ri de ce% p in !rei pers$ane, re%aia !ri n),i %ar" se dezv$%!" de %a sine( Te-! % se sc,i#.", dra#a r"#+ne( C+nd se p%ic!isesc, ' c"!$rii inverseaz" r$% ri%e sa a!ra) *n '$c ar.i!ri, ' dec"!$ri, c$nsi%ieri( A&c,ia n sare depar!e de !r nc,i( 2nv""# de %a p"rini, pr$fes$ri &i a%!e #$de%e de a !$ri!a!e( Ori de c+!e $ri a# senzaia c" /cei%a%i n s0ar desc rca f"r" #ine1, e p$si.i% s" '$c Persec !$r sa 3a%va!$r( Ori de c+!e $ri #" c$#p%ac *n p$s! ra de a fi /d s c pre& %1 &i % a! /pes!e pici$r1 s0ar p !ea s" '$c <ic!i#a( R$% % r"#+ne inc$n&!ien!, dar n % cr e cer!6 a!+!a

98

!i#p c+! ne af%"# *n !ri n),i % dra#ei ave# pr$.%e#e de re%ai$nare( P !e# ie&i din !ri n),i4 B n" *n!re.are5 P !e# c$n&!ien!iza, p !e# evi!a, c sa f"r" a' !$r % !erape ! % i( Inti'itatea C v+n! % intimitate vine din %a!inesc % intimus, /ce% #ai %" n!ric &i #ai pr$f nd1( ;inc$%$ de e!i#$%$)ie, r"#+ne n /c v+n! va%iz"1, ce asc nde $ ria&" *nc"rc"! r" de sens ri, a%!e%e de %a $ pers$an" %a a%!a( C vin!e din /va%iza1 in!i#i!"ii p$! fi7 *ncredere, desc,idere, sinceri!a!e, pr$-i#i!a!e, prie!enie, se- a%i!a!e, *#p"r!"&irea secre!e%$r, d"r ire de sine, )ri'" pen!r ce%"%a%!, $cr$!ire, *#p%inire recipr$c" a nev$i%$r((( 2n ad+nc % fiinei %$r, $a#enii !+n'esc ire#edia.i% d p" re%aii c%"di!e pe *ncredere &i $nes!i!a!e, *n care c$# nic" a !en!ic, f"r" $c$%i& ri, s spici ne &i )+nd ri asc nse, f"r" !ea#a de a fi respin&i, *n&e%ai &i %$vii pe %a spa!e, f"r" )ri'a de a asc nde secre!e%e( Par!enerii de In!i#i!a!e se accep!" a&a c # s n! &i n a nev$ie de !ranzacii d .%e( C vin!e%e s n! c$eren!e c !r p % &i v$cea, *#p"r!"&esc %i.er sen!i#en!e &i )+nd ri( 3c,i#. ri%e de stroMe s n! #ai in!ense dec+! *n $rice a%!" f$r#" de c$# nicare &i p$! fi a!+! p$zi!ive, c+! &i ne)a!ive( Lipsi!" de c$ns!r+n)eri &i prepr$)ra#are, es!e i#previzi.i%" &i riscan!"( In!i#i!a!e i#p%ic" !$a!e s!"ri%e e % i6 serii % n)i de !ranzacii C$pi% Li.er0C$pi% Li.er, s . pr$!ecia $feri!" de Ad %! &i *n ar#$nie c va%$ri%e din P"rin!e( Ar nc" p ni de acces spre inc$n&!ien!, c vir! i de e-$rcizare &i ca!,arsis( Ce% #ai . n !erape ! de pe % #e r"#+ne par!ener % de in!i#i!a!e, iar sp$vedania &i c ra psi,ia!ric" s n! pa%ide f$r#e de in!i#i!a!e ni%a!era%"( I .irea &i prie!enia r"sp nd nev$ii de In!i#i!a!e, %a nive% ri p"#+n!ene in!ensi!"i a%e dic!$n % i /4ube(te (i fii liber&1 prin care 3f( A ) s!in inv$ca c$# ni nea c divini!a!ea( R".darea, *ncrederea, sinceri!a!ea, a !$n$#ia &i c$n&!iina re%aiei s n! in)redien!e indispensa.i%e In!i#i!"ii( 2n !er#eni va)i, In!i#i!a!ea es!e re%aia idea%" *n care p !e# *#p"r!"&i ce%e #ai 'enan!e &i ridic$%e !e#eri sa fan!as#e, ca &i ce%e #ai %" n!rice vise, d$rine, . c rii, c sen!i#en! % dep%inei si) rane c" n v$# fi respin&i sa c$n!es!ai( 6bdarea R".darea *nsea#n" !i#p( ;esi) r, e-is!" dra)$s!e %a pri#a vedere( > %i *ndr")$s!ii vre#e%nic $ inv$c"( E-is!" a!racia ins!an!anee, ind s!rie a fer$#$ni%$r &i e-is!" .i$c,i#ia $r)anis# % i( In!i#i!a!e ins!an!anee *ns" n e-is!"( Ea are nev$ie de !i#p, s" prind" r"d"cini, s" c$ns!r iasc" *ncredere &i sinceri!a!e( 3"0&i scrie pr$pria sa is!$rie( +ncrederea Cei in!i#i p$! e-pri#a ce%e #ai !ainice )+nd ri &i sen!i#en!e, f"r" !ea#a de a fi respin&i, &an!a'ai, *n&e%ai( Ac$%$ nde n e-is!" *ncredere, r"#+ne %$c pen!r s spici ne, #are d &#an a% In!i#i!"ii( Tea#a de a fi respins sa e-p%$a!a! .%$c,eaz" acces % %a In!i#i!a!e( Ones!i!a!ea &i respec! % pr$.a!e !i#p *nde% n)a! s!a %a !e#e%ia *ncrederii( -inceritatea Cine p$a!e fi in!i# c $ #asc"4 Aiecare din!re in!i#i se dezv"% ie pe sine *ns &i ce% a !en!ic, f"r" a se preface a%!c #va dec+! es!e( In!i#i!a!ea cere reve%aie a !en!ic" &i des!"in ire a.s$% ! $nes!", *n care par!enerii /sp n !$! ce a pe s f%e!1, ferici! &i !ris! *n viaa %$r( "utonomia Aace ca cei in!i#i s" n devin" dependeni n % de a%! % &i nici s" n 0&i *nc,ip ie c #va c" p$! fi s!"p+ni n % as pra ce% i%a%!( A !$n$#ia *i face %i.eri s" a%ea)" fiecare *n fe% % s" , p"s!r+nd 0&i independena( .on(tiina relaiei Pers$ane%e s n! en!i!"i ca a!are( Re%aii%e care %e nesc, de ase#enea( Re%aia din!re d$ " en!i!"i es!e $ en!i!a!e, ea *ns"&i( O a !reia en!i!a!e( Aa#i%ia se na&!e din re%aie ca en!i!a!e *n sine( ;$i prie!eni f$r#eaz" n )r p, iar prie!enia ce0 i %ea)" e $ en!i!a!e ca a!are( Re%aia n se c$nf nd" nicidec # c en!i!"i%e pe care %e ne&!e, % a!e separa!( O da!" c$ns!r i!" re%aia, prin f zi nea %i.er c$nsi#i!" a d$ " pers$ane0en!i!"i, se na&!e a treia entitate( O da!" c in!rarea *n re%aie, par!enerii *nce!eaz" a #ai fi en!i!"i a.s$% ! a !$n$#e &i independen!e( Inevi!a.i%, re%aia s .#ineaz" independena p"ri%$r( Re%aia ca en!i!a!e *n sine, d$.+nde&!e sa $ c$n&!iin" de sine pr$prie, care e-pri#" c$# ni nea p"ri%$r ei( In!i#i!a!ea #ai # %! dec+! $rice a%! )en de re%aie( C$n&!iina re%aiei %i#i!eaz" independena &i %i.er!a!ea par!eneri%$r de in!i#i!a!e( Par!enerii a de a%es6 fie se s .$rd$neaz" re%aiei, fie $ p"r"sesc( =n par!ener %$ia% n se va af%a a!+! *n in!eri$r % re%aiei, c+! &i *n afara ei, *n ace%a&i !i#p( C # p$a!e cineva s" fie *ns ra! &i . r%ac, *n ace%a&i !i#p4 E!ica re%aiei i#p%ic" as #area n$r $.%i)aii( In!erese%e p"ri%$r !re. ie ap"ra!e, c,iar &i ne%e *n rap$r! c a%!e%e6 !aine%e !re. ie p"s!ra!e, iar i)iena i#p ne )ranie( Re%aia es!e n c$n!rac! care )enereaz" drep! ri, dar &i $.%i)aii( <iaa re%aiei va !re. i *#p"r!"&i!" %a . c rie, ca &i %a necaz, c !$a!e p%"ceri%e &i s ferine%e ei(

99

;! #E$A?IA CU SINE I CU CE$$A$" 2nain!e de a p%$n'a *n ad+nc ri%e aces! i capi!$%, face# n p$pas pen!r c$#p%e!area nei )ri%e ce per#i!e $ eva% are s #ar" a a!i! dini%$r e-is!enia%e fa" de sine &i cei%a%i (adap!are d p" La rene Benain, #ratiCue de l/anal5se transactionnelle, Edi!i$ns ;e <ecc,i, Paris, 8DKK)( Aiecare en n r#eaz" a fi c$!a! pe $ scar" .ip$%ar" c zece !rep!e, *n rap$r! c in!ensi!a!ea ac$rd % i e-pri#a! fa" de e%e( Prac!ic, fiecare en n pri#e&!e $ n$!" de %a 8 %a 8E, prin as$ciere c frecvena sa de apariie *n c$#p$r!a#en! % !" c$!idian( "abelul II! ! CCe%tionar DA"I"UAINI EEIS"EN?IA$EF EN'N'L 8 9 : ? H G F K D 8E 88 89 8: 8? 8H 8G 8F 8K 8D 9E 98 99 9: 9? 9H 9G 9F 9K 9D :E :8 :9 2#i p%ace viaa *n )r p &i % crez c p%"cere *n ec,ip"( C$nfr n!area $pinii%$r a%!$ra c a%e #e%e *#i ad ce n p% s de .$)"ie( L cr ri%e #er) .ine dac" %e fac d p" cap % #e ( ;e0a % n) % ani%$r, i0a# ad#ira! pe s peri$rii #ei( P$! sp ne fer# c" s n! f$ar!e si) r(") pe #ine( 2n an! ra' % #e , n s n! $ pers$an" i#p$r!an!" &i viaa #ea n 0i prin!re ce%e #ai in!eresan!e( C$%e)ii &i an! ra' % #" c$nsider" $ pers$an" desc,is", c$# nica!iv", s$cia.i%"( 3 n! # % #i!(") de #ine( E )r$zav s" fii *n /pie%ea #ea1 2#i p%ace # %! c+nd a# drep!a!e, *#p$!riva a%!$ra( N 0#i s!" s" *n fire s" preia iniia!iva &i0i %as pe a%ii s" se afir#e( Cred *n des!in, *n n$r$c, *n ),ini$n6 s n! fa!a%is!(")( <iaa0i !$! #ai d r" &i a# i#presia c" s n!e# c !$ii *n!r0 $ .arca care se sc f nd"( A# !endina de a % a vina as pra #ea( N 0i .ine s" faci c$nfidene( Re &esc s" %as i#presia c" &!i #ai # %! dec+! sp n( A# #ai # %i prie!eni &i0#i fac #ere a%ii n$i( P"reri%e #e%e c$nc$rd" c a%e ce%$r din an! ra' % #e ( N 0#i disp%ace s" da $rdine fer#e( N 0#i p%ace s"0#i as # risc ri &i resp$nsa.i%i!"i #ari( >" si#! inferi$r ce%$r%a%i( >" adap!ez f$ar!e &$r n i an! ra' n$ &i si! aii%$r n$i( Re &esc s" da sfa! ri . ne( N 0#i p n prea #ari sperane *n vii!$r % $#enirii( 3 n! !i#id(") &i ne# % #i!(") de #ine *ns #i( A# !endina de a #" s .es!i#a &i ad$r #$des!ia( 3 n! c$p%e&i!(") *n faa dific %!"i%$r e-is!enei( 3ecre! % s cces % i s!" *n r".darea de a ne)$cia c aii( ;es!in % ,$!"r"&!e pen!r n$i( 3i#! c" n p !e# % p!a *#p$!riva % i, nici e , nici cei%a%i( C+nd e caz %, re &esc s"0i cri!ic &i s"0i ir$nizez pe cei care #eri!"( <izi nea #ea as pra vii!$r % i c$pii%$r &i nep$i%$r n$&!ri es!e #ai c r+nd pesi#is!"( >i se *n!+#p%" s" #" *nd$iesc de p$si.i%i!"i%e #e%e( ;e fe% % #e , p n r" % *nain!e &i ia #"s ri s" #" ap"r( Niciodat ()e*acord Total+ 8 Totdeauna (Acord total+ 9 : ? H G F K D 8E

9:

Ur're(te grila ur'toare! Aiecare c$%$an" re)r peaz" en n ri%e !ipice pen!r $ an #e p$ziie de via"( <ei ine c$n! de #arca'e%e f"c !e *n c$%$ane%e sca%ei din c,es!i$nar % an!eri$r( Aiec"r i en n *i va c$resp nde p nc!a' % de %a 8 %a 8E ac$rda! *n c,es!i$nar % an!eri$r( E0plica)ie1 *n c$%$ane%e c indica!iv % R Enunul sunt *nscrise n #ere%e c ren!e a%e en n ri%$r din c,es!i$nar6 *n c$%$ane%e c indica!iv % R#uncta0ul vei *nscrie n$!a ac$rda!" pen!r fiecare en n *n !a.e% % an!eri$r( N #"r % #a-i# de p nc!e ce se p$a!e !$!a%iza pe fiecare c$%$an" a )ri%ei es!e KE, iar ce% #ini# es!e K( "abelul II!=! "otali&area punctajelor O@4G O@4 Enunul "uncta$ul 8 9 F K 8G 8F 98 9F "otal O@4G O@3 Enunul puncta$u l : H D 8? 8H 8K 99 9D "otal O@3G O@4 Enunul puncta$u l ? 8E 8: 8D 9E 9? 9H :8 "otal O@3G O@3 Enunul puncta$u l G 88 89 9: 9G 9K :E :9 "otal

9?

*atru po&i)ii de +ia) e0i%ten)iale 2n AT, c$ncep! % de poziie de via se refer" %a ansa#.% % dif z a% a!i! dini%$r &i p"reri%$r pe care %e ave# despre n$i *n&ine, prin rap$r!are %a cei%a%i( Aces!ea s n! rez %!a! % n$r eva% "ri f$nda!e pe rap$r!area va%$rii pr$prii %a va%$area a%!$r pers$ane( N p !e# ' deca % #ea *n sine, ci n #ai &i n #ai prin rap$r!are %a n$i *n&ine( N ' dec"# pe fiecare din!re $a#enii ca $ pers$an" *n sine, ci n #ai &i n #ai prin rap$r!are %a pr$pria n$as!r" pers$an"( N 0i de%$c si) r c" p !e# fi c$n&!ieni de aces! % cr *n fiecare c%ip"( Te p$i si#i $ pers$an" in!e%i)en!", fr #$as", )ener$as", r+!", %ac$#" sa $ric # a%!fe%, *n #"s ra *n care !e rap$r!ezi, e-p%ici! sa i#p%ici!, %a a%!e pers$ane, ad#ise ca !er#en de referin" sa e!a%$n idea%( =ria& % in!eres #anifes!a! pen!r aces! c$ncep! es!e ' s!ifica! prin aceea c" poziia de via a nei pers$ane define&!e relaia sa c sine, c cei%a%i &i c % #ea *n care !r"ie&!e( P$ziia de via" e-is!enia%" #anifes!" s . f$r#a sen!i#en! % i de a fi OW sa n$n0OW inf% eneaz" a!i! dinea pe care pers$ana $ are a! nci c+nd in!r" *n re%aie c cei%a%i, *n!r0$ #anier" # %! #ai s .!i%" &i )re de c$n&!ien!iza! dec+! pare %a $ si#p%" %ec! r"( Aa" de ei *n&i&i, $a#enii *&i c$ns!r iesc a!i! dini%e *n !er#eni .ip$%ari7 /3 n! (((de&!ep!Spr$s!6 p !ernicSs%a.6 p%"c !Sdez) s!"!$r6 fr #$as"S r+!"6 . nS#ai p in . n6 #eri!Sn #eri! s" !r"iesc( P$%arizarea a!i! dini%$r face ca $ pers$an" s" se perceap" pe sine *ns &i fie %a p$% % p$zi!iv (E Z), fie %a ce% ne)a!iv (E L)( 2n %i#.a' % c$nsacra! a% AT, as!a *nsea#n" /a fi OW1 sa /a n fi OW)( O pers$an" $arecare se va si#i 2: sa (E Z) a! nci c+nd se accep!" pe sine a&a c # es!e, # % #i!" de sine &i *n ac$rd c sine *ns &i( 3!area 2: sa (E Z) e-pri#" disp$ziia a)rea.i%" a nei pers$ane care se si#!e .ine *n pie%ea sa( Aceea&i pers$an" se va si#i non*2: sa (E 0) a! nci c+nd n se accep!" pe sine a&a c # es!e, ne# % #i!" de sine &i *n dezac$rd c sine *ns &i( Non*2: sa (E 0) e-pri#" disp$ziia deza)rea.i%" a nei pers$ane care n se si#!e .ine *n pie%ea sa( ;esi) r, n e-is!" c adev"ra! pers$ane care s" se si#!" OW *n !$a!e c%ipe%e vieii %$r( ;e a%!fe%, es!e OW s" !e si#i &i n$n0OW, din c+nd *n c+nd( <iaa0i a&a f"c !" c" es!e inevi!a.i% s" si#i# n$n0OW a! nci c+nd s feri# din varii #$!ive prec # .$%i%e, acciden!e%e, pierderea ce%$r dra)i sa #"r ni& ri prec # .r !a%i!a!ea n i &ef sa a n i

9H

p$%iis! care ap%ic" $ a#end" pen!r pre!ins" indiscip%in" r !ier"( Aceas!" atitudine e=istenial ne)a!iv" #eri!" evi!a!" sa #"car *#piedica!" s" ne c$p%e&easc" &i s" devin" poziia de viaa d$#inan!"5 A! nci c+nd $ pers$an" in!r" *n re%aie, inevi!a.i%, ea va ad$p!a $ an #e p$ziie fa" de par!ener, !r"ind &i, paria%, c,iar afi&+nd a!i! dini p$%ariza!e prin rap$r!are7 /T U#" p%aci S n #" p%aci6 *#i vei da ce 0#i d$rescS n0$ s"0#i dai ni#ic6 e&!i #in na!(")S peni.i%(")6 $nes!(")S #esc,in(")((( Re%aia ca a!are face ca pers$ana ce% i%a%! s" fie percep !" *n !er#eni .ip$%ari6 p$zi!iv (T Z) sa ne)a!iv (T 0)( C$#.inaii%e .ip$%are p$si.i%e pen!r $rice re%aie E= 0 T= s n! pa!r ( C a%!e c vin!e, e-is!" pa!r #$d ri f nda#en!a%e de a percepe re%aii%e c sine &i c ce%"%a%!, patru poziii de via f nda#en!a%e7 8) E= Z T= Z6 (E= s n! OW &i T= e&!i OW)6 9) E= Z T= L6 (E= s n! OW, dar T= n e&!i OW)6 :) E= L T= Z6 (E= n s n! OW, dar T= e&!i OW) &i ?) E= L T= L6 (E= n s n! OW &i T= n e&!i OW)( Aiecare din!re aces!e pa!r p$ziii de via" *&i are $ri)inea *n c$nvin)eri%e &i a!i! dini%e e-is!enia%e, #ai # %! sa #ai p in c$n&!ien!e, s"di!e *n #en!a% % nei pers$ane *nc" din c$pi%"ria sa !i#p rie, *ncep+nd de %a s+n % #a#ei &i c$n!in +nd c e-periene%e de via" %!eri$are, *n specia% c ce%e !r"i!e p+n" %a v+rs!a de cinci, &ap!e ani( Ana%iza !ranzaci$na%", prin AranI Erns!, a sin!e!iza! reprezen!area aces!$ra s . f$r#a n i !a.e% p"!ra!ic, c pa!r cadrane, n #i! /OW0 % C$rra%1( A$%$si# se#n % (Z) sa OWZ pen!r caz % *n care se a!ri. ie va%$are &i se#n % OWL pen!r caz % a!ri. irii %ipsei de va%$are( Eu %unt O@ Eu4"u3 A,re-iv.dominare >" accep!, dar n !e accep!( >" s praeva% ez &i !e deva%$rizez, de!es!, ac z, d$#in, dispre iesc( .uvinte: /Taci din ) r"5 3p i d$ar !+#penii( ;ispari5 3 n! ce% #ai . n( ;i vina !aU1 -entimente: dez) s!, dispre, #i%"( Qoc: Persec !$r &i 3a%va!$r "u e(ti non3O@ #asiv@obstructiv N #" accep! &i n !e accep! a&a c # e s n! &i ! e&!i( /N va%$r"# ni#ic( N #er)e( N 0i ni#ic de f"c !( 3 n!e# *n ra,a!51 3en!i#en!e7 depresie, disperare, pesi#is#( N$c7 <ic!i#" Eu3"u3 Eu %unt non3O@ Ai)( II(8E( 3in!eza a!i! dini%$r e-is!enia%e in!erpers$na%e (OW0 % C$rra%) 'u sunt 2: * 3u e(ti 2: Es!e #$d % de a fi *n ac$rd c sine &i c cei%a%i, *n care viaa #eri!" c adev"ra! !r"i!", $p!i#is!, p$zi!iv &i ac!iv( Pe aceas!" p$ziie de via", #" accep! &i s n! # % #i! de #ine, a&a c # s n!( 2#i es!e .ine /*n pie%ea #ea1( P$! avea rap$r! ri c$ns!r c!ive &i ferici!e c !ine &i c cei%a%i( Cred *n $a#eni( A# *ncredere *n !ine &i *n fap! % c" ! ai *ncredere *n #ine( P$! fi sincer &i desc,is &i pres p n c" e&!i sincer &i desc,is( 3 n! disp$ni.i% &i $nes!, pen!r c" e&!i disp$ni.i% &i $nes!( C$nfr n!a! c $ pr$.%e#", v$i fi disp s s" ne)$ciez, s" ca ! *ncrez"!$r $ s$% ie, *n c$$perare c !ine &i c cei%a%i( A!i! dini%e s n! !ipice pen!r psi,$%$)ia *nvin)"!$r % i( Cea #ai #are par!e a !i#p % i, p$ziia de via" ZZ es!e c$n!r$%a!" din Ad %!( C$nfr n!a!" c $ pr$.%e#", pers$ana *n!rea." /care*i soluia &i n /cine*i vinovat( Es!e c$n&!ien!" de fap! % c" e-is!" #ai # %!e s$% ii &i c" !$a!e Eu4"u4 A-ertiv.Ne,ociere >" accep! &i !e accep!, a&a c # s n!e#( Aace# ec,ip"( Ne i#p%ic"#, c$$per"#( .uvinte: /Care0i pr$.%e#a4 Mai s" c" !"# cea #ai . n" s$% ie51 E#$ii sp$n!ane7 . c rie, !ris!ee, fric", f rie, en! zias#, $p!i#is#, prie!enie( "u e(ti O@ -upunere@#asivitate N #" accep! a&a c # s n!( >" s .es!i#ez( Te s praeva% ez( Te ad#ir pr$s!e&!e( /E&!i #ai . n ca #ine5 T #erii, e n ( E n #ai vina #ea( E $ %as .a%!" &i p%ec1 3en!i#en!e7 ad#iraie, nep !in", #i%in"( N$c7 <ic!i#" Eu3"u4

9G

pers$ane%e i#p%ica!e *n pr$.%e#" p$! c$n!ri. i %a rez$%vare( P$ziia ZZ *&i as #" risc ri6 adev"ra! % *nvin)"!$r es!e ce% care &!ie s" &i piard"( E#$ii%e &i sen!i#en!e%e !ipice pen!r aceas!" p$ziie de via" s n! *n C$pi% Li.er &i Ad %!( B c ria, iar !ris!eea, !ea#a sa #+nia n s n! cenz ra!e( Tr"iri%e s n! sp$n!ane &i p%ine( B+ndirea &i aci nea s n! adecva!e &i eficace, !ipic pen!r s!area Ad %!( A !r"i pe p$ziia de via" ZZ *nsea#n" a !e af%a, d$ar din c+nd *n c+nd, pe ce%e%a%!e p$ziii( 'u sunt 2: * 3u nu e(ti 2: Es!e p$ziia de via" !ipic" pen!r $ pers$an" care se rap$r!eaz" %a cei%a%i, ca n )i)an! prin!re pi!ici( Ca !" d$#inarea, perfeci nea, nici!a!ea &i r"z. narea( Es!e e-!re# de v %nera.i%" %a cri!ic"( ;evine a)resiv" &i ."!"i$as" c+nd n es!e pre i!"( N s p$r!" s" fie %ipsi!" de p !erea pe care $ ad$r" &i de care a. z"( C !$a!" sinceri!a!ea, si#!e c" viaa ce%$r%a%i n va%$reaz" prea # %! &i devine ' s!iiar", ar$)an!"( Tinde s" fie p !ernic", !iranic" &i insensi.i%"( C+nd #" af% pe aceas!" p$ziie de via", s n! *nc+n!a! de #ine &i !e de!es! din !$! s f%e! %( C$nfr n!a! c pr$.%e#e, v$i c" !a vin$vai, n s$% ii( <in$vai v$r fi cei%a%i, iar nica s$% ie va fi a #ea( E= s n! prin, T= cer&e!$r( >" p$! %ipsi de !ine, pen!r c" n e&!i . n de ni#ic( >i se c vine !$! %( C n$&!i c #va indivizi care 0&i persec !" s .a%!ernii, *&i deni)reaz" s$ii%e, c$%e)ii, c%ienii, &efii sa *&i !er$rizeaz" c$piii &i *i !ri#i! *n &c$%i de c$recie4 As!a era( Pe p$ziia de via" (Z0) s!area e % i d$#inan!" es!e cea de P"rin!e Persec !$r sa 3a%va!$r( Persec !$r % i#p ne re) %i n a!+! pen!r va%$area %$r, c+! pen!r a0&i asi) ra c$n!r$% % as pra a%!$ra( 3a%va!$r % a' !a pe a%ii n a!+! pen!r a0i face a !$n$#i, c+! pen!r a0i face dependeni( 3en!i#en!e%e d$#inan!e pe p$ziia de via" (Z0) s n! ne*ncrederea, f ria, c$#pasi nea, dispre % &i dez) s! %( 'u nu sunt 2: * 3u e(ti 2: Es!e a!i! dinea ce%$r insi)nifiani &i s p &i, care cred c" viaa %$r n va%$reaz" #ai ni#ic( A !en!aia deni)r"rii pr$priei pers$ane &i a c$#p$r!a#en! % i de Pap"0Lap!e( A $ ad#iraie s! pid" pen!r $.r"znicia &i ar$)ana a%!$ra( 2n p%an #a!eria%, pers$ana af%a!" pe (0Z) a%e)e $ via" #$des!", #ere )a!a s" p%"!easc" sc #p $rice #ic" a!enie( C$nvins" c" ea *ns"&i n #eri!" ni#ic, se a.and$neaz" *n # nci insa% .re, %$c ine s$rdide, c s$ii r+!e sa s$i dep%$ra.i%i( Es!e nesi) r", ezi!an!" &i are nev$ie de indicaii &i apr$."ri( Cer per#isi nea pen!r $rice f%eac( Pers$ana ins!a%a!" *n aceas!" a!i! dine se si#!e inferi$ar", de#n" de dispre, depri#a!"( N$ac" a. ziv r$% % de <ic!i#", p+n" %a !en!aii s icidare( C+nd apar pr$.%e#e, se *nvin$v"e&!e &i preia as pra sa )afe%e a%!$ra( 'u nu sunt 2: * 3u nu e(ti 2: Es!e a!i! dinea pasiv" &i rese#na!", p+n" %a pierderea in!eres % i pen!r via"( <iaa n #eri!" !r"i!"( T$! % pe % #e es!e deriz$ri , r+!, #esc,in( Ni#ic n #er)e, n are sens, n #eri!" ef$r! %( La ce . n s" !r"ie&!i4 Pen!r ce s" faci as!a sa cea%a%!"4 ;esf"& rarea eveni#en!e%$r es!e privi!" de n spec!a!$r rese#na!, indiferen!, pasiv( Af%a! efe#er pe $ as!fe% de p$ziie de via", p$e! % sp ne7 /T$a!e0s praf, % #ea0i c # es!e &i ca d+nsa s n!e# n$i1( C$nfr n!a!" c pr$.%e#e, pers$ana )"se&!e vin$va!" pe !$a!" % #ea, care pare nep !inci$as" &i peni.i%"( 3e c$#p%ace *n pr$pria nep !in" &i a#+n" #ere aci nea &i $.%i)aii%e, p+n" %e i!"( 3en!i#en!e%e d$#inan!e pe aceas!" p$ziie de via" s n! an-ie!a!ea, ne*ncrederea, nep !ina, derizi nea( P$ziia de via" variaz" *n rap$r! c c$n!e-! %, par!ener % &i disp$ziia psi,ic" !e#p$rar", indiferen! dac" cineva es!e .$)a!, s"rac, fr #$s, r+!, er di!, ana%fa.e!, !r"ie&!e *n pa%a! sa *n ),e!$ ( 3 n!e# (ZZ) c prie!enii &i r de%e apr$pia!e, (LZ) c &ef %, pa!r$n % sa c pr$fes$r %, (ZL) c cer&e!$r % sa c+ine%e &i s n!e# (L L), a! nci c+nd ne %$vesc dezas!re de #are a#p%$are( >eri!" s" !inde# c"!re (ZZ), p$ziia *nvin)"!$r % i, f"r" a ne ep iza *n ef$r! % de a fi perfeci sa a c" !a par!ener % perfec!( Tr"i# p$ziii de via" diverse, dar na es!e d$#inan!"( 2nvin)"!$r % (ZZ) are #$#en!e%e sa%e de (LZ) sa (L L)( P$ziia de via" es!e n #$d de a in!erpre!a viaa &i nicidec # n #$de% infai%i.i%( :! AIHICU$"?I IN AE>JO$"A#EA *E#SONA$ ;inc$%$ de $rice c$#p%icaii .i$)ene!ice sa acciden!e !ra #a!izan!e, $a#enii se nasc c ria& % p$!enia% de a i .i &i a fi i .ii *n p%an afec!iv, de a fi )enii *n p%an in!e%ec! a% sa ar!is!ic &i de a fi ca#pi$ni *n p%an sp$r!iv( 2n!re #$!ive%e care ne *#piedic" s" fi# ca#pi$ni &i )enii, re)"si# &i c+!eva disf ncii &i ! %. r"ri de pers$na%i!a!e( '=cluderea Adesea, d p" $ #as" . n", se ins!a%eaz" $ s!are de #$%e&ea%" &i s$#n$%en"( E-p%icaia es!e aceea c" s+n)e%e diri'eaz" ener)ia $r)anis# % i c"!re di)es!ie &i s!$#ac, *n !i#p ce creier % r"#+ne #ai s%a. iri)a!( C ener)ia psi,ic" se pe!rece ceva ase#"n"!$r6 es!e diri'a!" sp$n!an c"!re s!area e % i care are #ai #are nev$ie de ea, %a n #$#en! da!( C+nd ave# s ficien!" ener)ie pen!r Ad %!, p !e# ana%iza % cid &i ca%# $ si! aie, p !e# *nc$rda a!enia c"!re par!ener( C+nd n ave# s ficien!" ener)ie ($.$sea%", .$a%", fric"), !inde# c"!re C$pi% sa

9F

P"rin!e, fie pen!r a *nc"rca .a!erii%e, fie pen!r a pr$c ra ' dec"i )a!a fa.rica!e( Ac!ivarea nei s!"ri a e % i depinde de ener)ia psi,ic" a%$ca!" ce%$r%a%!e( ;ac" ener)ia psi,ic" se %$ca%izeaz" sis!e#a!ic *n na sa d$ " s!"ri a%e e % i, cea de0a !reia es!e *#piedica!" de %a f nci$narea n$r#a%"( >anifes!area pa!$%$)ic", *n care $ s!are a e % i es!e e-c% s" sis!e#a!ic de %a f nci$narea n$r#a%" se n #e&!e e=cludere C$nsecina ei es!e $ pers$na%i!a!e defici!ar", inc$#p%e!"(

E-c% derea P"rin!e *nsea#n" %ipsa c$n&!iinei #$ra%e &i )enereaz" anar,ie &i %i.er!ina'( A"r" cei /&ap!e ani de acas"1, f"r" repere #$ra%e, pers$ana r"#+ne de. s$%a!" &i r"!"ci!" *n!r0$ % #e f"r" ni#ic sf+n!( E-c% derea Ad %! *nsea#n" s#in!ea%", de#en" &i de%ir psi,$!ic, *n!r0 n .izar &i per#anen! c$nf%ic! in!eri$r P"rin!e 0 C$pi%( E-c% derea C$pi% .%$c,eaz" a#in!iri%e c$pi%"riei &i scade capaci!a!ea de a i .i, a si#i sp$n!an, a visa( Pers$ana r"#+ne /rece1( C+nd s n! e-c% se d$ " s!"ri, cea r"#as" es!e n #i!" constant( P"rin!e c$ns!an! e-c% de CZA &i d ce %a de%ir paran$ic, ' s!iiar &i predica!$r fana!ic( Ad %! c$ns!an! *nsea#n" $# #a&in", arid &i p%anifica! ca n cV.$r)( 2n C$pi% c$ns!an!, ave# de0a face c n a !is!, infan!i%, is!eric, r p! de rea%i!a!e( E-c% derea es!e !$!a%" d$ar *n caz % ! %. r"ri%$r psi,ice severe( .ontaminarea Aen$#en % prin care s!area Ad %! in!erfereaz" *n diverse pr$p$rii c a%!e s!"ri a%e e % i se n #e&!e contaminare( Reprezen!area )rafic $ s )ereaz" prin s prap nerea cerc ri%$r( C$n!a#inarea Ad %! c P"rin!e )enereaz" pre' dec"i &i )enera%iz"ri, iar pers$ana n face dis!incie *n!re rea%i!a!e &i /v$ci%e1 paren!a%e( Credine%e s n! c$nf nda!e c fap!e%e7 /Tinerii de azi n 0s ca cei de a%!"da!" S L #ea0i rea S 3" n ai *ncredere *n s!r"ini S(((*n fe#ei S(((*n ."r.ai1( Predica p"rini%$r es!e c$nf nda!" c e-periena pr$prie( C$n!a#inarea Ad %! c C$pi% )enereaz" ' dec"i perver!i!e de fan!as#e &i i% zii( I#a)inar % e c$nf nda! c rea% %( Aan!as#e%e c$pi%"riei se s prap n pes!e fap!e%e $.serva!e de Ad %!( =ne$ri, se *n!+#p%" *n c%ipa !rezirii din vis( =n e-e#p% es!e pr$iecia !i#id % i, care0&i *nc,ip ie c" cineva & &$!e&!e n #ai &i n #ai pen!r c" e% es!e cara),i$s( C$n!a#in"ri peric %$ase7 /;ac" n #" #ai )+ndesc %a as!a, !$! % se va aran'a de %a sine S Azi es!e zi a #ea c ),ini$n1 Ad %! % c$n!a#ina! c C$pi% a&!eap!" #irac$%e, z+ne . ne &i se asc nde d p" de)e!( ; .%a c$n!a#inare, Ad %! c P"rin!e &i C$pi% are %$c c+nd $ pers$an" reia $ deviz" paren!a%", $ s sine c $ i% zie din c$pi% &i %e c$nf nd" pe a#+nd$ " c rea%i!a!ea $.serva!" de Ad %!(

9K

L$)ica Ad %! % i se a%i#en!eaz" c ener)ia din C$pi% &i fana!is# % din P"rin!e( 3%$)an % din P"rin!e, *n!"ri! c i% zia din C$pi% es!e s )era! Ad %!0 % i ca e-presie a rea%i!"ii( >ari dic!a!$ri, c ceri!$ri &i !er$ri&!i s n! e-e#p%e neferici!e( Mi!%er &i0a *nc,ip i! c"7 /L #ea are nev$ie de n s!"p+n1 (P) Z /E s n! ce% a%es1 (C) Z Ad %!( Si'bio&a (i dependen)a Cap$ra% %7 /Lnde*i nordul!1( 3$%da! %7 /Lnde ordonai - trii&1 2n!re.i n c$pi% c+i ani are &i #a#a r"sp nde *n %$c % % i( 2n!r0 n .ir$ , !e adresezi n i s .a%!ern &i r"sp nde &ef %, din a%! cap"!( Ceri $ inf$r#aie n i # nci!$r, care sap" n &an pe s!rad"( >ais!r % d" # nci!$r % %a $ par!e &i r"sp nde( A zi c" #ana)er % nei fir#e es!e c,e#a! r)en! din c$ncedi 6 f"r" e%, afacerea se pr". &e&!e( Air#a se c$#p$r!" ca $ !+n"r" care a s!a! prea # %! de f s!a #a#ei prea pr$!ec!$are( Ei .ine, !$a!e re%aii%e de aces! )en s n! s spec!e de dependen" &i a.$rda!e prin c$ncep! % de simbioz( 2n .i$%$)ie, simbioza es!e )en % de re%aie *n care d$ " $r)anis#e c$nvie iesc ca &i c # ar f$r#a n sin) r $r)anis#( 3i#i%ar, *n AT, si#.i$za es!e re%aia *n care d$i par!eneri f$r#eaz" *#pre n" $ pers$na%i!a!e c$#p%e!", c !$a!e ce%e !rei s!"ri a%e e % i7 P"rin!e0Ad %!0C$pi%( P$a!e fi n$r#a%" c+nd es!e v$r.a de re%aia #a#" L c$pi%, p+n" %a v+rs!a de c+iva ani, sa de re%aia ,andicapa! L *ns$i!$r( ;ar devine an$r#a%" c+nd ace%a&i c$pi% a!in)e v+rs!a #a! ri!"ii( La fe% &i re%aia c n &ef dic!a!$ria% sa c n pr$fes$r a !$cra!( 6elaie simbiotic E-e#p% % perfec! es!e ace%a *n care c$pi% % %ipsi! de a !$n$#ie *&i e-erci!" s!"ri%e Ad %! &i P"rin!e prin #a#a sa(

Transp s" *n re%aia &ef 0 s .a%!ern, reprezen!area ara! d$ar p in diferi!( 2nc%inaia psi,$%$)ic" spre si#.i$z" se na&!e *n c$pi%"rie( Ref%e- % de a res!a.i%i re%aii de dependen" p$a!e r"#+ne ac!iv de0a % n) % ani%$r( Par!ener de si#.i$z" va p !ea fi i .i!a, i .i! %, s$ia, s$ %, pa!r$n %, &ef %, prie!en %, re%i)ia, #eseria, !e%eviz$r %, a%c$$% %, dr$) %, r %e!a, #a&ina sa '$c % e%ec!r$nic( E%e#en! % c$# n &i defini!$ri a% re%aii%$r si#.i$!ice es!e a. ndena !ranzacii%$r P"rin!e0C$pi% &i Ad %!0C$pi%( C$nsecine%e pr$.a.i%e s n! r#"!$are%e7 a) par!enerii dependeni f$r#eaz" n #ai *#pre n" $ pers$na%i!a!e c$#p%e!"7 < persoan P < persoan O < persoan( As!a *n !i#p ce $ re%aie n$r#a%", .aza!" pe a !$n$#ie, *nsea#n" c !$! % a%!ceva7 < persoan P < persoan / ; persoane6 .) *n c p% % si#.i$!ic, n par!ener depinde de ce%"%a%! *n!r0$ #"s r" se#nifica!iv"( >anifes!"ri aparen! f"r" %e)"! r" p$! avea aceea&i ca z"7 n $# de afaceri dependen! se sin cide c+nd fir#a0i fa%i#en!eaz", %a fe% ca n s$ p"r"si!( 3i#i%ar, $ ec,ip" se dez.ina sa $ fir#" se pr". &e&!e c+nd &ef % sa /creier %1 p%eac"( =n #ana)er . n va fi #ai de)ra." ace%a a c"r i ec,ip" #er)e .ine &i *n %ipsa sa( Normalizarea simbiozei C$#p$r!a#en!e si#.i$!ice rez$na.i%e se ins!a%eaz" firesc *n!re #e#.rii nei ec,ipe, *n fa#i%ie, *n afaceri( 3i#.i$za p$a!e crea dezec,i%i.re )rave *n re%aie, c+nd n par!ener d$#in" &i a%! % se s p ne #ere ( N$r#a%izarea sp$n!an" a re%aiei se pr$d ce pe d$ " c"i7 c$n!rasi#.i$za &i %an ri%e si#.i$!ice(

9D

.ontrasimbioza es!e $ inversare repe!a!" a sens % i d$#inanei( O re%aie s!a.i%" &i ec,i%i.ra!" se $.ine prin c$n!ra.a%ansarea d$#inanei *n!re par!eneri(

2n fa#i%ie, as!a ar *nse#na c" se *#par! c$#pe!ene%e &i a !$ri!a!ea as pra aspec!e%$r privind #ena' % sa cre&!erea c$pii%$r( 2n ar#$nizarea n i !ande# de direc!$ri sa a n i c$nsi%i de ad#inis!raie, si! aia n es!e # %! diferi!"( Lanurile simbiotice !rans#i! dezec,i%i.r % din!r0$ re%aie *n a%!a, d p" principi % c re%ei de !rans#isie( O.ediena %a care $ pers$an" se e-p ne *n re%aia c par!ener % d$#inan! es!e ec,i%i.ra!" c d$#inana pe care, %a r+nd % ei, $ ins!i! ie as pra par!ener % i $.edien!, p%asa! *n a%!" secven" de !i#p &i c$n!e-! s$cia%( ;e pi%d", n s$ c p$ziie fr s!ran!" %a servici , $ da!" *n!$rs acas" devine !er$ris! c s$ia( La r+nd % ei, s$ia va ec,i%i.ra, v"rs+nd n"d f % pe c$piii, ei v$r c,in i pisica &i((( %an % si#.i$!ic se %ea)"(

Pen!r par!enerii si#.i$!ici din e-!re#i!"i%e %an % i, dezec,i%i.r % p$a!e fi ins$% .i%( Devalorizare (i supraevaluare 2n!re pers$ane #a! re, si#.i$za e-pri#" $ dependen" in!eri$riza!"( Par!ener % infan!i%, priz$nier *n s!area C$pi%, pierde capaci!a!ea de reacie adecva!"( ;e pi%d", n !+n"r !a%en!a! %a desen, fa" *n fa" c n #are pic!$r, p$a!e s feri n .%$ca' &i n #ai e *n s!are s" !ra)" $ ! &"( Ace%a&i fen$#en se p$a!e pe!rece c n a.s$%ven!, %a c$n!ac! % c pa!r$n %( E-periena &i a !$ri!a!ea pa!r$n % i *% para%izeaz", iar !+n"r % )+nde&!e c" fac %!a!ea n % 0a pre)"!i! s ficien!( La fe% se *n!+#p%a *n c$pi%"rie c !a!"% s" a !$ri!ar( Nici n 0i *n!+#p%"!$r c" $ri)inea c vin!e%$r printe, tat &i patron e %a!inesc % /pa!er1( ;ac" !+n"r % s0ar s s!ra)e si#.i$zei, devenind a !$n$# ar p !ea )+ndi7 /N0a# e-perien", dar pre)"!irea niversi!ar" &i !inereea #ea v$r c$#pensa r !ina .$ss0 % i1( 2n re%aia si#.i$!ic", pers$ana deva%$riza!" are !endina s" e-c% d" s!area e % i deva%$riza!"( As!fe%, s0ar p"rea c" cri!ica n c$ri'eaz" c$#p$r!a#en!e, ci per! r." d$ar f nci$narea n$r %a! ri a%e pers$na%i!"ii individ % i deva%$riza!(

:E

=n % din!re efec!e%e re#anen!e a%e s praeva% "rii &i deva%$riz"rii d ra.i%e es!e pasivi!a!ea( *a%i+itatea Pasivi!a!ea es!e n c$#p$r!a#en! prin care pers$ana evi!" aci nea, *n #$d inc$n&!ien!( Aen$#en % s! dia! de ana%i&!ii QacCui (i "aron -c)iff es!e c$nsidera! $ disf ncie a pers$na%i!"ii( Pasivi!a!ea se ins!a%eaz" #ai a%es ac$%$ nde r p! ra re%aiei #a#"0c$pi% a f$s! $ri prec$ce, $ri !ardiv"( Pers$ana pasiv" !inde s" N= aci$neze a !$n$#, evi!+nd c$nfr n!area c rea%i!a!ea, prin a.sen", a)i!aie, incapaci!a!e, s praadap!are &i vi$%en"( "bsena A.sena fizic" %a *n!+%nire, &c$a%" sa # nc" es!e $ f$r#" direc!" &i $.serva.i%" de pasivi!a!e( E-is!" &i f$r#e s .!i%e de a.sen"( =n s! den! prezen! fizic %a c rs p$a!e fi a.sen! s . aspec! psi,ic6 prive&!e pe fereas!r" &i )+nd ri%e0i s n! $ri nde( A a#+na rez$%varea nei pr$.%e#e, *n sperana c" % cr ri%e se v$r aran'a de %a sine sa a evi!a % area nei decizii, prin c$ns!i! irea nei c$#isii, s n! a%!e f$r#e s .!i%e &i perverse de a.sen"( O f$r#" de a.sen" es!e &i aceea *n care /*nc,ide# $c,ii1 %a ceva fa" de care ar !re. i s" % "# a!i! dine( ;e pi%d", pr$fes$r % se preface c" s! den! % n c$pie, pen!r a evi!a c$#p%icaii%e( 2n faa nei scene d re de ,$rr$r, spec!a!$r % *nc,ide $c,ii *n!r0 n )es! naiv de a.sen", a&a c # s!r % .a)" cap % *n nisip s" se /apere1( "gitaia Es!e $ f$r#" pervers" de pasivi!a!e asc ns" *n spa!e%e )ri'i%$r s!eri%e7 !e dai de ceas % #$rii, aprinzi i)ar" d p" i)ar", s# %)i p"r % de pe cap, faci sc,ie, faci aran'a#en!e, dar((( ;e pi%d", s! den! % are $ !e#" difici%" pen!r zi a r#"!$are( 2n %$c s" se a&!earn" pe # nc", #er)e s" c #pere n !$p de ,+r!ie( 3e *n!$arce, se i!" %a ceas( N #ai are prea # %! !i#p, dar((( fe.ri%, &!er)e #asa, aran'eaz" % cr ri%e s" fie %$c( >er)e %a vecin &i *#pr # !" fi%!r % pen!r a face $ cafea s" 0% in" !reaz &i a!en!( Pre)"!e&!e d$sare%e, ,+r!ii%e, .i.%i$)rafia( 3e ridic" din n$ s" a&eze sca n % #ai .ine( 3e a&eaz" iar( 3e ridic" iar( Tra)e #asa #ai apr$ape de )ea#( P ne ceva s . pici$r % #esei( 3e a&eaz"( A%e)e pi- %( Triaz" c rs ri%e, .i.%i$)rafia((( &i !i#p % !rece, !rece( Pe sc r!, se *nv+r!e *n ' r % pr$.%e#ei6 se a)i!", *n %$c s" aci$neze( C+nd se va ap ca de !e#", va fi de'a !+rzi , %ipsa !i#p % i va fi sc za . n" pen!r ra!area !e#ei, fa" c sine( <a p !ea sp ne7 A# *ncerca!, #0a# s!r"d i!, dar((( ;e&i aces! fina% a f$s! !$! !i#p % previzi.i%, s . aspec! psi,$%$)ic, e% n p ne *n ca z" va%$area pers$anei( Lipsa !i#p % i a f$s! de vin", n 0i a&a4 4ncapacitatea Oa#enii rec n$sc c dific %!a!e incapaci!a!ea %$r de a rez$%va $ pr$.%e#"( Ei evi!" resp$nsa.i%i!a!ea pr$priei nep !ine c,iar &i *n rap$r! c ei *n&i&i( Inc$n&!ien! % dec%an&eaz" #ecanis#e de /ap"rare1, care p n pers$ana *n si! aia de a n #ai rez$%va pr$.%e#a( ;e pi%d", c+nd se apr$pie n e-a#en difici%, ne%e s! den!e devin an-i$ase, se a)i!", ac z" #i)rene, ins$#nii( 2ncep s" fac" crize de v$#" sa s!$#ac( 2n ce%e din r#", se face de d$c!$r &i spi!a%izare r)en!" pen!r $ #a%adie psi,$s$#a!ic"( E-is!" f$r#e %e'ere &i s .!i%e de #anifes!are a incapaci!"ii7 i!" s" p n" ceas %, se *n&ea%" as pra $rei sa zi%ei de e-a#en, i!" %$c % sa $ra de *n!+%nire, vin %a .i.%i$!ec" c+nd n 0i pr$)ra#((( E&ec % va fi p s pe sea#a ),ini$n % i( >iolena =ne$ri, c+nd ceva n #er)e, rec r)e# %a vi$%en" )ra! i!", aparen!, ine-p%ica.i%"( Ar nc"# vina e&ec % i pe $ricine a%!cineva dec+! n$i *n&ine7 /;in ca za !a(((1 Incapaci!a!ea es!e a!ri. i!"7 ! e&!i vin$va!((( Ridic"# !$n %, ad ce# in' rii, %$vi#, *n %$c s" a%e)e# rep%ica sa a!i! dinea adecva!"( Es!e n ref z ref%e- de a 0% *ne%e)e &i a ne i#p%ica *n si! aia % i, n fe% de a r"#+ne pasiv(

:8

-upraadaptarea E-ces % es!e $ f$r#" de pasivi!a!e( ;e pi%d", n !+n"r .$)a! face prie!en % i s"rac n cad$ sc #p, de zi a % i( 3pre s rpriza sa, . c ria ce% i s"rac n se #anifes!" a&a c # sperase( > % #e&!e p$%i!ic$s &i pri#e&!e dar % c n aer !ris!( Ce% .$)a! )+nde&!e c" n a f$s! des! % &i face n cad$ &i #ai sc #p( In !i%6 ce% s"rac reaci$neaz" #ai !ris! ca pri#a da!"( Cad$ ri%e #ari *i a#in!esc c" es!e s"rac( 30ar . c ra #ai # %! de n cad$ si#p% , adecva! c$ndiiei sa%e( 2n)ri'$rarea e-cesiv", c$#pasi nea s!eri%" &i %a#en!"ri%e dec%ara!ive s n! s praadap!"ri( A" ceea ce es!e necesar5 Nici #ai p in, nici #ai # %!( @ef % care se !e#e s" de%e)e c$#pe!ene se #+ndre&!e c fap! % c" f"r" e% n se p$a!e( T$a!e aces!e f$r#e de pasivi!a!e devin p$si.i%e da!$ri!" n i pr$cede psi,$%$)ic n #i! /disc$ n!1, care c$ns!" *n desc$nsiderarea &i nerec n$&!erea rea%i!"ii( ;! MECANISME AE AU"OMANI*U$A#E E#$ii%e s n! #ai p in sp$n!ane dec+! s0ar crede( 2#pre' r"ri%e vieii ne $.%i)" s" *n%$c i# pe ce%e a !en!ice c a%!e%e c$n' nc! ra%e( La *n#$r#+n!are, de pi%d", n s n! per#ise . c ria &i z+#.e! %( 2n faa &ef % i, n 0i per#is" f ria, iar n ."r.a! care c r!eaz" $ fe#eie *&i asc nde frica( 'moiile s n! ! %. r"ri in!ense &i de sc r!" d ra!", reacii %a s!i# %i #a'$ri, af%ai pes!e p$si.i%i!"i%e de adap!are a%e $r)anis# % i( La nive% fizi$%$)ic, e#$ia pr$v$ac" #$dificarea ri!# % i cardiac &i respira!$r, !ranspiraie a. nden!", re%a-area sfinc!ere%$r, scarea ) rii &i ,$%.area $c,i%$r( La nive% #en!a%, s%".e&!e v$ina, cre&!e s )es!i.i%i!a!ea &i pr$v$ac" c$nd i!e nec$n!r$%a!e7 %e&in, r+s &i p%+ns f"r" r$s!, f )", vi$%en" &i a%!e%e( ;ez$rdinea fizi$%$)ic" pr$v$ca!" de e#$ii es!e !e#p$rar", dar &$c % e#$i$na% repe!a! pr$d ce %ezi ni d ra.i%e, c # ar fi %cer % )as!ric (Mans 3e%Ve, 8DK9)( 2n $rice caz, e#$ia n depinde a!+! de s!i# % % e-!ern, c+! de pers$na%i!a!ea individ % i, de is!$ria sa, e-periena !r"i!" &i disp$ziia psi,ic"( ;e&i par a fi c$%ec!ive (panica pr$v$ca!" de c !re# r, de pi%d"), e#$ii%e s n! !r"iri individ a%e, diferi!e de %a $ pers$an" %a a%!a( Ana%iza Tranzaci$na%" sin!e!izeaz" diversi!a!ea #anifes!"ri%$r afec!ive *n pa!r e#$ii f nda#en!a%e7 . c ria, p+n" %a e-!az6 !ris!eea, p+n" %a disperare6 !ea#a, p+n" %a !er$are &i #+nia, p+n" %a vi$%en"( -entimentul es!e $ s!are afec!iv" #ai c$#p%e-" &i #ai d ra.i%" dec+! e#$ia( Pen!r a da na&!ere sen!i#en!e%$r, e#$ii%e se c$#.in" prec # c %$ri%e c rc .e % i (sa c %$ri%e de .az" *n !e%evizi ne), a#es!eca!e c reprezen!"ri din #e#$rie &i i#a)inaie( P in" iri!are, c$ndi#en!a!" c p in" !ea#" de a.and$n, p$! face $ gelozie de !$a!" fr # seea( Tea#a de ce%"%a%! a#es!eca!" c #+nia c$n!ra % i fac, *#pre n", sen!i#en! % ur( =n a#es!ec de%ica! de !ea#" &i . c rie face sen!i#en! % de ru(ine( 2n d$ze p in diferi!e, pe ce% de onoare( O d$z" de iri!are fa" de re) %i, a%!a de . c rie de %e *nc"%ca &i # %!" !ea#" de pedeaps", p$! face sen!i#en! % de culpabilitate (>ic,e% N$sien, 8DD?)( -entimentul parazit 6acMet E#$ii%e &i sen!i#en!e%e s n! !e,nici de e-presie, e-ersa!e *n c$pi%"rie( Le e-pri#"# /sp$n!an1 %a v+rs!a ad %!", pen!r c" ni#ic n es!e #ai sp$n!an dec+! n vec,i $.icei( Aiecare pers$an" !r"ie&!e diverse e#$ii &i sen!i#en!e, dar a%e)e n sen!i#en! d$#inan! pen!r #aniera sa de e-pri#are( Eric Berne i0a da! den #irea de racMet La v+rs!a ad %!", aces! racMet, *nde% n) e-ersa! *n c$pi%"rie, devine a !$#a!is#( E-pri#area i0a f$s! *nc ra'a!" *n #$d repe!a! de p"rini, ed ca!$ri &i an! ra'( '=emplul <7 Pers$an" a% c"rei racMet es!e $.$sea%a s .i!"( 2n c$pi%"rie, c+nd era nerv$as", p"rinii i0a in!erzis #anifes!area f riei, dar i0a per#is s" fie /$.$si!"1( C+nd era !ris!", i0a in!erzis !ris!eea, dar a per#is /$.$sea%a1( C+nd era speria!", i s0a sp s iar"&i c"0i v$r.a de $.$sea%"( La &c$a%" s0a *n!+#p%a! %a fe%( C$#p$r!a#en! % a !$riza! *n #$d repe!a! a f$s! /$.$sea%a1( :E de ani #ai !+rzi , c+nd &ef % $ va cri!ica, pers$ana va #anifes!a /sp$n!an1 s!area de $.$sea%", racMet* % s" ( '=emplul ;7 RacIe!0 % nei fe#ei !ris!e( 2n c$pi%"rie, i0a f$s! in!erzis" f ria &i a vese%ia z)$#$!$as"6 p"rinii $ e-pedia *n ca#er" c+nd %e #anifes!a( Ap$i, &i0a repri#a! f ria *n faa pr$fes$ri%$r, pen!r a evi!a nep%"ceri%e( 2n sc,i#., !ris!eea i 0a f$s! per#is", c,iar *nc ra'a!"6 se )"sea #ere cineva s0$ c$ns$%eze( 3 spine%e, p%+ns % &i %acri#i%e i0a pr$!e'a! c$pi%"ria, $ferind 0i ce &i0a d$ri!( Trep!a!, *n #$d ref%e-, a%e)e tristeea ca racMet, e-presie privi%e)ia!" a pers$na%i!"ii sa%e( 2n %ice &i fac %!a!e, aces! sen!i#en! s .s!i! ! c$n!in " s" f nci$neze6 p"rinii, pr$fes$rii &i c$%e)ii $ c$ns$%eaz" #ai depar!e( Ae#eia !ris!" es!e an)a'a!" %a recepia n i ,$!e%( A veni! v+rs!a %a care racMet0 % an!reneaz" c$nsecine nefas!e( ;in ca za firii !ris!e &i p%+n)"ree &ef % $ a#enin" c$ncedierea( >er)e %a pa!r$n &i (((se a&!erne pe p%+ns( 2n zadar(

:9

Ap$i, se p%+n)e s$ % i care sp ne7 /$*am sturat (i eu de tristeea ta 3e prsesc 1( A%ear)" %a cea #ai . n" prie!en" &i se p%+n)e de pa!r$n &i de s$( E-aspera!", prie!ena $ p"r"se&!e &i ea( R+s % f"r" r$s! p$a!e fi n racMet, ad$p!a! *n aceea&i #anier"( 2n c$pi%"rie, pers$ana $.ine a!enia p"rini%$r pe sea#a vese%iei #ai # %! sa #ai p in sincere( I se sp ne adesea7 / 4e(i din camera ta cnd ai zmbetul pe buze 1( Trep!a!, va de),iza !r"iri%e sa%e a !en!ice c #asca vese%iei e-pri#a!e inadecva!( 6acMet*ul s .s!i! ie e#$ii%e a !en!ice, ca $ #aniera pr$prie fiec"rei pers$ane de a de),iza !r"iri%e in!erzise( >+nia &i !ris!eea p$! fi *n%$c i!e c sen!i#en! % de c %p", . c ria !r p % i p$a!e fi s .s!i! i!" c r &inea sa c %pa, p%"cerea de a pri#i c$#p%i#en!e p$a!e fi s .s!i! i!" c ir$nia &i c"derea *n deriz$ri ( O *n!rea)" )a#" de #anifes!"ri s!ranii (. %i#ie, e-,i.ii$nis#, v$Ve ris#, fe!i&is#, c%a s!r$f$.ie, a)$raf$.ia, en rezis) s n! p se de !ranzaci$na%i&!i pe sea#a sen!i#en!e%$r parazi!e( Orice racMet devine n #ecanis# pervers de a !$#anip %are, #$!iv pen!r care AT $fer" d$ " #$da%i!"i pen!r evi!area capcane%$r racMet*ului7 8) As #area nec$ndii$na!" a resp$nsa.i%i!"ii pr$prii%$r e#$ii, s!"ri de spiri! &i c$#p$r!a#en!e( Ne p"c"%i# )+ndind &i sp n+nd7 $*aJiK enervat& $*aJiK ntristat& $*ai speriat& Evi!"# s" ne p"c"%i# )+ndind &i sp n+nd7 $*am enervat& $*am ntristat& $*am speriat& E#$ii%e s n! a%e #e%e, s n! resp$nsa.i%i!a!ea #ea( N #" p$i #i%i, enerva, *n!ris!a((( f"r" v$ia #ea( Bre&i!7 $*aJiK fcut s gre(esc& $*aJiK fcut s ridic tonul& C$rec!7 'u am gre(it 'u am ridicat tonul 9) Ref z % se%ec!iv de a ne as #a resp$nsa.i%i!a!ea e#$ii%$r sa fap!e%$r a%!$r pers$ane( C$rec!5 3" )+ndi# &i s" sp ne#7 (L i) +i este team (T ) 3e*ai enervat Bre&i!5 3" )+ndi# &i s" sp ne#7 L*am Jnfrico(atK fcut s*i fie team 3e*am enervat Colec)ia de ti'bre >i0a a' ns p+n"0n )+!5 Pic"! ra care a #p% ! pa,ar %5 As!a0i prea de !$!5 Baz pe f$c5(( E-presii%e s )ereaz" !ensi ni psi,ice ac # %a!e pes!e %i#i!a s p$r!a.i%" a nei pers$ane( Pers$ana d" *n c%$c$!, iz. cne&!e, e-p%$deaz", sp ne &i face ceva inadecva! si! aiei( 2n AT, fen$#en % es!e n #i! /c$%ecie de !i#.re1( '=emplul <7 =n an)a'a! *n pra) % pensiei, d p" ani de #i%ine *nd ra!e *n !"cere, *&i iese ine-p%ica.i% din fire( @ef % *% cri!ic", din n$ , ca de $.icei( An)a'a! % devine #ai !"c ! &i #ai !ris! ca de $.icei( ;epri#a!, *&i an n" de#isia, f"r" a%!" e-p%icaie( I)n$r" $rice insis!ene( Las" de#isia pe #asa &ef % i &i p%eac" pen!r !$!dea na( 3e $pre&!e *n pri# % .ar care0i iese *n dr #( 30a #p% pa,ar %( '=emplul ;7 E di#inea" &i >i,ai se !reze&!e !+rzi ( 3e )r".e&!e %a s% '." &i r$a)" s$ia s" sar" pes!e #ic % de' n( Ea *% r$a)" s"0i *nc,eie r$c,ia( I0ar sp ne c+!eva, dar(((d p" #as" iese %a !enis c prie!enii( A%ear)" %a #a&in", dar (((vecin % %0a .%$ca! *n parcare( >i,ai z+#.e&!e si%i!, pen!r c"0i prie!en c &ef % % i( E )a!a de p%ecare, dar s$ia face se#n %a fereas!r" c"0&i sc,i#." r$c,ia( O *n),i!e &i pe as!a( C # %! n$r$c, ar p !ea *nc" a' n)e %a !i#p( R %eaz" c vi!ez" &i (((p$%iis! % face se#n7 /De unde a rsrit (i sta!1 2i vine s"0% s!r+n)" de )+!, dar *i v$r.e&!e p$%i!ic$s((( A' n)e %a s% '." c zece #in !e *n!+rziere( / ,ine c (eful vine trziu1, sp ne >i,ai n i c$%e)( /3e n(eli, a venit devreme (i*a ntrebat de tine 1 @ef % *i !ra)e n perdaf7 /2n!+rzii de $.icei51 N 0i adev"ra!, dar fap!e%e0s *#p$!riv"( Zi a !rece &i, %a !enis, pierde !$! ce se p$a!e( 3eara, *n fa#i%ie, e% ar avea c,ef de cear!", dar s$ia n 0% ia *n sea#"( P fnind de nervi, in!r" *n ca#era c$pi% % i, care0i sp ne c" a % a! n $p! %a desen( /C u matematica cum stai!1 C$pi% % se .+%.+ie &i rec n$a&!e c" a % a! n cinci( / "sta*i prea de tot&1 sare >i,ai, r$& de #+nie &i (((nervii ac # %ai pes!e zi se descarc" as pra n i c$pi% nevin$va!( Ce%e d$ " e-e#p%e s n! / colecii de timbre psi,$%$)ice C$%ecia de !i#.re es!e n pr$ces de ac # %are a e#$ii%$r repri#a!e, c$#para.i% c pr$cede % c p$ane%$r, f$%$si!e *n #arIe!in)( E#$ia ref %a!" se r"z. n" prin ac # %area de fr s!r"ri( A n $ e-pri#a sp$n!an es!e ca &i c # ai %ipi n timbru ndeva *n apara! % psi,ic( >i,ai a %ipi! /!i#.re%e1 f riei, iar an)a'a! % /!i#.re%e1 depresiei( C+nd se ac # %eaz" s ficien!e e#$ii ref %a!e, pers$ana a' n)e s le e=prime fr sentimentul vinoviei (>i0a a' ns5), s . f$r#a n$r r". fniri dispr$p$ri$na!e( 2n AT, aces!e r". fniri s n! n #i!e /cad$ ri1( Ar #$s /cad$ 15 C+i c$pii $r fi ca% % de ."!aie a% nervi%$r de pes!e zi4 Pen!r ca $ pers$an" s" n cad" prea des *n p%asa pr$prii%$r c$%ecii de !i#.re ar fi de d$ri! ca7 3" *nceap" prin a c$n&!ien!iza ceea ce si#!e &i n prin a si#i ceea ce )+nde&!e6 Ap$i, s" priveasc" *n fa", c *ndr"znea%", ceea ce0&i in!erzice6 3" evi!e d p%ici!a!ea, e-pri#+nd e#$ii%e a !en!ice &i n d$ar pe ce%e s r$)a!, c$n' nc! ra%e6 3"0&i ac$rde $cazia n$r s pape de /depres rizare1 a ref %"ri%$r, *nain!e s" r". fneasc" vi$%en!6 3" n a#+ne e-!eri$rizarea resen!i#en!e%$r &i fr s!"ri%$r, e-pri#+nd 0%e sp$n!an c+nd c$n!e-! % per#i!e( 2n !er#in$%$)ia psi,ana%i!ic", fen$#en % se n #e&!e abreacie, reacie afec!iv" a#+na!" prin care $r)anis# %, se e%i.ereaz" .r sc de e#$ii ref %a!e( Lic,idare e#$ii%$r ref %a!e reface ec,i%i.r % $r)anis# % i(

::

9! CUM AEJENIM CEEA CE SUN"EM? E-is!" $are des!in4 P$a!e da, p$a!e n ( C+nd viaa ne ia %a va%e &i, d &i de va%, ac z"# #+na nev"z !" care ne !ra)e #ere pre& % de s . pici$are, r"sp ns % afir#a!iv es!e &i c$#$d &i c$ns$%a!$r( Rese#nai s . /%$vi! ri%e1 vieii, # %i din!re n$i v$r prefera credina *n des!in, ne #ai *ndr"znind s" decid" %i.er c # s"0&i !r"iasc" viaa( Credina c" a de'a, *n cer sa *n $rac$%e, n plan de via )a!a f"c ! s n" ca $ desp$v"rare de resp$nsa.i%i!"i( Le #ai r"#+ne d$ar s"0&i '$ace r$% % dis!ri. i! *n scenari % pr$priei %$r viei( ;esi) r, a ne&!ir.i!a %i.er!a!ea de a crede *n des!in( Pe de a%!" par!e, c+nd s!r+n)e# *n #+ini ," ri%e pr$priei viei &i ne si#i# s!"p+ni pe s$ar!", credina *n des!in pare n a!en!a! %a %i.er!a!e, $ c$nda#nare %a in!erpre!area n i r$% pe care n %0a# a%es, *n!r0 n scenari pe care n %0 a# scris( E &$r de $.serva! c" fiecare pers$an" es!e c a!+! #ai s!"p+n" pe s$ar!a sa c c+! e #ai p in *#.+csi!" de $.sc ran!is# &i #ai ,$!"r+!" s"0&i as #e resp$nsa.i%i!a!ea( Ana%iza !ranzaci$na%" $p!eaz" fer# pen!r a!i! dinea pra)#a!ic", invi!+nd 0ne s" aci$n"# &i n s" r"#+ne# pasivi, crez+nd *n des!in( 3CENARIILE ;E <IA Ca!e)$ric, $# % n 0i $ s!a! ie d"%! i!" de sc %p!$r % Destin( T$! &i, *nc" de %a pri#a s f%are, pers$na%i!a!ea sa es!e #$de%a!" de #edi &i de v$ina paren!a%"( 3ensi.i%", in!e%i)en!" &i a !$n$#", pers$na%i!a!ea #an" es!e capa.i%" de $ dezv$%!are independen!"( Aiecare p$a!e decide s" se adap!eze sa n %a #edi % s" , !$! a&a c # decide s" r#eze sa s" respin)" #$de% % de via" s )era! de a !$ri!"i%e paren!a%e( ;ECIZIILE aparin pers$anei RE3PON3ABILE de fap! % c" r#eaz" sa ref z" #$de% % paren!a%( Ia!" $ #anier" aparen! si#p%" de a c$n! ra n idea% ! %. r"!$r7 fiecare fiin uman decide proiecia propriei sale viei ( R+ % *&i sap" sin) r a%.ia prin care c r)e( O# % *&i creeaz" viaa pe care $ !r"ie&!e( O# % p$a!e sc,i#.a c rs % vieii sa%e, a&a c # r+ % *&i sap" a%!" a%.ie, a! nci c+nd $ s!+nc" i se pr"va%e *n ca%e( C+nd faci ce0ai f"c !, $.ii ce0ai #ai $.in !( C$ncep! % de scenariu de via J-criptK a f$s! in!r$d s *n AT c aces! *n"%"!$r *ne%es 2n f$r# %area % i Berne, scenari % es!e /un plan de via n curs de realizare, bazat pe o decizie luat n copilrie, ntrit sub presiunea parental (i 0ustificat de evenimente ulterioare care face ca fiecare s" !r"iasc" viaa pe care &i0$ a%e)e As!fe% sp s, viaa nei pers$ane se desf"&$ar" d p" n scenariu /scris1 &i /' ca!1 de ea *ns"&i, ca n fi%# sa $ pies" de !ea!r ( Pers$ana *ns"&i es!e scenaris!, re)iz$r, scen$)raf &i er$ principa%, dac" n c #va a%e)e n r$% de fi) ran!( 2nc" din c$pi%"rie, ea *&i a!ri. ie r$% % pe care *% va in!erpre!a !$a!" viaa( -criptul se insin eaz" *n inc$n&!ien! *nc" din pri#ii ani de via", c+nd, f"r" a c$n&!ien!iza aces! % cr , pers$ana decide c # va !r"i &i c # va # ri( 3crip! % ind ce $ #anier" pr$prie de a % a decizii%e cr cia%e a%e vieii( 2riginea -criptului 3!"ri%e e % i *nre)is!reaz" a!+! e-periena !r"i!", c+! &i decizii%e e-is!enia%e % a!e de pers$ana care !rece prin acea e-perien"( 2nre)is!r"ri%e ances!ra%e '$ac" n r$% cen!ra%( Pen!r individ, s n! ce%e din c$pi%"ria !i#p rie, iar pen!r $r)anizaii, ce%e din ep$ca *nfiin"rii (A%ain Card$n, 8DK:)( Aces!e pri#e *nre)is!r"ri c$ndii$neaz" *n!rea)a via" a pers$anei sa $r)anizaiei, ar!ic %+nd 0se *n!r0 n scenari ( Rec$nsiderarea va%$ri%$r din P"rin!e, a c$#pe!ene%$r din Ad %! &i a a#.ianei din C es!e c a!+! #ai presan!" c c+! sc,i#."ri%e din viaa &i % #ea n$as!r" s n! #ai acce%era!e( Principa%e%e e%e#en!e a%e 3crip!0 % i ia f$r#a n$r 4n0ociuni, #ermisiuni, #rescripii, #rograme (i Decizii( E%e *&i a $ri)inea in #$&!enirea #en!a%" &i afec!iv" %"sa!" de fi) ri%e paren!a%e, *n specia% #a#a &i !a!a( 3c,e#a d p" care aces!e e%e#en!e *&i *#p%e!esc inf% ene%e e-erci!a!e as pra c$pi% % i se n #e&!e matrice biografic /(((>in!ea n$as!r" f nci$neaz" prin in!er#edi % n i n #"r indefini! de c$#.inaii deriva!e din!r0 n n #"r #ic de re) %i de .az"1 sp ne M(R( Pa!apievici, *n n #"r % HE9 a% revis!ei / ;;1( >a!ricea .i$)rafic" s )ereaz" fap! % c" fiina #an" are %i.er!a!ea de a ;ECI;E &i RE;ECI;E as pra p%an % i s" de via", *n fiecare c%ip" a vieii sa%e, #$dific+nd decizii%e % a!e *n c$pi%"rie, s . presi nea paren!a%"( Aiecare p$ar!" *n inc$n&!ien! inf% ene%e paren!a%e pri#i!e *n c$pi%"rie, v$ci%e in!eri$riza!e care sp n7 /p$i(((, n p$i(((, ai drep! % s"(((, n ai drep! % s"(((, !re. ie(((, es!e in!erzis(((, es!e per#is(((1

:?

;esi) r, edificarea &i &%ef irea pers$na%i!"ii n se $pre&!e %a v+rs!a de F 0 K ani &i nici #"car %a cea a #a'$ra! % i( Ce%e #ai # %!e pers$ane c$n!in " s" se /inspire1 d p" #$de%e *n!+%ni!e *n fa#i%ie, &c$a%", an! ra', )r p de # nc", %ec! ri &i #ass0#edia, c,iar &i %a v+rs!a HE de ani( Injonc)iunile 3 n! in!erdicii percep !e *n c$pi%"rie, n$nver.a%, inv$% n!ar &i inc$n&!ien!( In'$nci ni%e s n! e#ise din s!area C$pi% a p"rin!e% i (#ai a%es de se- $p s) &i *nre)is!ra!e *n s!area C$pi% Adap!a!( Carac!er % %$r i#p%ici! %e face c a!+! #ai eficace( ;ecizii%e scenaria%e % a!e s . presi nea in'$nci ni%$r v$r c$ndii$na *n!rea)a ev$% ie( Principa%e%e 89 in'$nci ni s n! de )en %7 n e-is!a6 n fi ! *ns i6 n fi c$pi%6 n cre&!e6 n re &i6 n aci$na6 n fi i#p$r!an!6 n aparine6 n fi apr$pia!6 n si#i6 n )+ndi &i n fi s"n"!$s (B$. &i >arV B$ %din), BVsa Na$ i)( Nu e=ista& Es!e c$nse#n % pers$anei c"reia, *n c$pi%"rie, i s0a s )era! *n #$d repe!a! c" s0a n"sc ! din!r0 n acciden! &i n0a f$s! d$ri!"( Even! a%, i s0a sp s .r !a% &i repe!a!7 / 3e omor dac(((1 sa /'ra mai bine s nu te na(ti 1( ;ac" !e0ai )+ndi! vre$da!" %a sin cidere, es!e pr$.a.i% ca #esa'e%e !a%e scenaria%e s" c$nin" &i $ in!erdicie de aces! !ip( Pr$.%e#a r"#+ne aceea&i, a! nci c+nd !e si#i f"r" va%$are, in !i% &i nede#n de i .ire( Nu fi tu nsui& Ce% #ai adesea, es!e !rans#is" de p"rinii care d$rea $ fa!", dar a n ."ia! sa invers( >esa' % / Nu trebuia s ai se=ul tu1 ia f$r#a )eneric"7 /Nu fi tu nsui, fii alt copil 1( B"iee% % va p r!a ,"in e r$z, dac" p"rinii &i0a d$ri! fe!i"( Pren #e%e va fi a#.i) , pen!r a #asca se- % ned$ri!( ;ac" p"rinii a&!ep!a fe!ia c"reia s" 0i dea n #e%e 3a.ina, v$r da ."ia! % i n #e%e 3a.in( Pen!r a face p%"cere p"rini%$r, ."iee% % va ad$p!a c$#p$r!a#en!e $p$r! nis!e, iar %a v+rs!a ad %!" va fi #"car &$r efe#ina!( Nu fi copil& Es!e in!erdicia !rans#is" de p"rini e-cesiv seri$&i &i )$#$&i, care desc$nsider" '$c ri%e c$pi%"riei &i va%$arizeaz" re%aii%$r reci( C$piii n se v$r /' ca1, n v$r visa, nici a# za( <$r cenz ra e#$ii%e &i dispre i #anifes!"ri%e /c$pi%"re&!i1( In!erdicia va p !ea e-c% de s!area C$pi% a vii!$arei pers$ane ad %!e( <a fi eficien!", dar crea!ivi!a!ea &i ap!i! dini%e sa%e de a si#i, visa &i . c ra de via" v$r fi dras!ic a#p !a!e( Nu cre(te& >ezin % fa#i%iei cade adesea prad" aces!ei in!erdicii( A f$s! p"p &ica r"sf"a!" a *n!re)ii fa#i%ii, a!+! de ),id &", *nc+! p"rinii n s0a *#p"ca! &$r c )+nd % c" va cre&!e #are( A!enia &i dra)$s!ea fa#i%iei era $rien!a!e spre ce% #ic( C$nc% zia ana%$)ic" pe care #ezin % $ prinde ref%e- es!e aceea c"0i .ine s" r"#+n" c$pi% &i s" n creasc"( ;e re) %", #ezin % are n f$r infan!i% #ai a#p% dec+! fraii #ai #ari, ne$ri *n e-ces( =ne$ri, /Nu cre(te1 ia f$r#a % i /Nu m prsi1( O s$ie care0&i ne)%i'eaz" casa, s$ % &i c$piii, pen!r a se pre$c pa e-a)era! de #a#a sa *n v+rs!", de e-e#p% , aci$neaz" *n spiri! % aces!ei in!erdicii( O a%!" versi ne a % i /Nu cre(te1 ia f$r#a % i7 /Nu fi se=51 P$a!e fi !rans#is de !a!" c"!re fe!e &i de #a#" c"!re ."iei( C+nd c$piii se apr$pie de v+rs!a p .er!"ii, !ea#a de pr$prii%e reacii se- a%e de)a'" #esa'e n$nver.a%e de dis!anare psi,ic" &i fizic"( ;ec$dificarea p$a!e fi in!erdicie asc ns" de #a! rizare se- a%"( In'$nci nea p$a!e )enera fri)idi!a!e &i i#p$!en"( 2n psi,ana%iz", aces! ansa#.% de inves!iii er$!ice se n #e&!e comple=ul lui 2edip( Nu reu(i&

:H

P"rinii .i$%$)ici &i a%!e fi) ri paren!a%e (pr$fes$rii, de pi%d"), ei *n&i&i *n s!area C$pi%, p$! fi )e%$&i pe re &i!a c$pii%$r &i discip$%i%$r( =n p"rin!e pr$veni! din!r0$ fa#i%ie s"rac" a # nci! din )re &i, de&i a d$ri! # %!, n0a a' ns %a niversi!a!e( ;a!$ri!" # ncii % i *nd+r'i!e, c$piii s"i a $ si! aie financiar" . n"( E% p%"!e&!e ca fiica s" a' n)" %a niversi!a!e( C$n&!ien!, e% se . c r" de re &i!a ei, dar inc$n&!ien! &i n$nver.a%, $ invidiaz"( 2i cere s" # nceasc" pes!e capaci!"i%e n$r#a%e, c sc$p % asc ns de a in$c %a ideea c" /n es!e *n s!are s" re &easc"1( 3! den!a va # nci c *nd+r'ire( La e-a#en, va fi ep iza!" sa se va sa.$!a *n!r0$ #anier" $arecare( <a p"r"si sa%a sa va avea n %aps s( Nu aciona& C+nd #a#a es!e s per0pr$!ec!$are, Ad %! % c$pi% % i r"#+ne s%a.( C$#p$r!a#en!e%e paren!a%e ind c in!erdicii de )en %7 /Nu trebuie s faci nimic& >ei gre(i sau va fi periculos pentru tine 1( La #a! ri!a!e, pers$ana r"#+ne pasiv" sa ezi!" #ere *n!re a face ceva sa a%!ceva, c sen!i#en! % c" n va ie&i ni#ic . n( >a#e%e /i .i!$are1 &i *n)r$zi!e de fap! % c" s0ar p !ea *n!+#p%a ceva r" $dras%ei p se %a !rea." s n! ce%e care ind c aceas!" in'$nci ne( Nu fi importantJK& Pers$ane%e #arca!e de in!erdicie #anifes!" #$des!ie e-cesiv" &i s n! c prinse de panic" $ri de c+!e $ri $c p" $ p$ziie privi%e)ia!" sa *&i as #" n r$% de %ider( Ref z" p$p %ari!a!ea &i apariii%e *n p .%ic( Pers$ana p$a!e re &i *n!r0 n p$s! s .a%!ern &i, *n #.r", p$a!e fi e#inen" cen &ie( Ori de c+!e $ri ar p !ea rca *n ierar,ie, se va sa.$!a inc$n&!ien!( 2n c$pi%"rie, i s0a !rans#is adesea7 /-tai cuminte n ptrica ta& Nu te bga n fa& 7ii modestJK& 1 O varian!" a in'$nci nii es!e de !ip %7 /Nu cere ce ai nevoie Nu i se cuvine Nu merii 1( Ce% #ai adesea, in'$nci nea es!e )enera!" de #esa'e de )en %7 /Ai ce0i !re. ie, dar s"0i ias" din cap c" e&!i i#p$r!an! *n casa as!a1 Nu aparine& =n i c$pi% i se sp ne repe!a! c" es!e diferi! de a%ii, #ai *nzes!ra!, #ai difici%, #ai c ra!, #ai !i#id, #ai .ine ed ca!( E% p$a!e d$.+ndi sen!i#en! % de neapar!enen" %a nici n )r p( N se '$ac" c c$piii din vecini sa c r de%e de %a ar", pen!r c" es!e /de$se.i!1( >arca! de in'$nci ne, c+nd va fi ad %!, se va re)"si #ai c r+nd s$%i!ar &i nes$cia.i%( <a fi difici% s" se in!e)reze *n!r0$ fa#i%ie, n cerc de prie!eni, %a &c$a%" &i %a # nc"( Efec! % e-!re# a% aces!ei in'$nci ni es!e #ar)ina%izarea )enera!" de incapaci!a!ea de a %e)a re%aii d ra.i%e( Nu fi apropiatJK& Es!e $ in!erdicie )eneric" a pr$-i#i!"ii fizice &i afec!ive fa" de cei%a%i &i p$a!e fi !rans#is" din )eneraie *n )eneraie, *n fa#i%ii%e dis!an!e, f"r" a!in)eri fizice, #+n)+ieri &i e-!eri$riz"ri *n %i#.a' % !r p % i( N$ n"sc ii dec$dific" #esa' % din a!i! dinea p"rini%$r care0% in %a dis!an"( 2n!inde repe!a! .rae%e c"!re ei &i n $.ine reacia d$ri!"( As!a *% face s" s fere( 2n ce%e din r#", decide c" nev$ia de pr$-i#i!a!e n ' s!ific" s ferina &i $ repri#"( O versi ne a in'$nci nii ia f$r#a % i7 / Nu face confidene1( P$a!e fi ind s" c+nd n p"rin!e #$are sa p"r"se&!e c$pi% % prea devre#e( Pe de $ par!e, c$pi% % $rfan sa a.and$na! n #ai are c i face c$nfidene, iar pe de a%!a, /*ne%e)e1 c" n #eri!" s" fac" c$nfidene c iva care n 0i de )"si!, a! nci c+nd are nev$ie de e%( R"cea%a &i s spici nea p$! fi ind se &i c+nd $ fi) r" paren!a%" pr$fi!" de sinceri!a!ea c$pi% % i( 3i#!e ) s! % a#ar a% !r"d"rii &i decide s" r"#+n" depar!e( 2n viaa ad %!", /Nu fi apropiatJK1 s"de&!e s spici nea, dis!anarea, r"cea%a( Nu simi& P$a!e fi ind s" de n p"rin!e care *&i repri#" sis!e#a!ic e#$ii%e &i sen!i#en!e%e( 2n fa#i%ie, se ins!i! ie n fe% de e#.ar)$ as pra e#$ii%$r &i sen!i#en!e%$r, c$nsidera!e f"r" va%$are( In!erdicii%e p$! fi se%ec!ive6 ne%e sen!i#en!e s n! in!erzise, a%!e%e a !$riza!e7 /7ii cura0os1 sa /Nu fi trist1 sa /Nu te nfuria1 sa /"i dreptul s fii obosit1( /N si#i1 p$a!e % a &i f$r#a % i / Nu avea senzaii fizice1( C+nd es!e in!erzis" senzaia de f$a#e, spre e-e#p% , e p$si.i% ca ad %! % de #ai !+rzi s" ai." pr$.%e#e c a%i#en!aia, p+n" %a anore=ie( ;eva%$rizarea sen!i#en!e%$r er$!ice )enereaz" fri)idi!a!e &i i#p$!en"( In!erdicia de a si#i senzaii fizice se af%" %a $ri)inea # %!$r psi,$ze &i nevr$ze( =nii p"rini ind c $ versi ne de f$r#a7 /Nu simi ca tine, ci ca mine 1( >a#a sp ne7 />i0e f$a#e( Ce vrei s" #"n+nci41 sa />i0e fri), p ne0i pa%!$n %1( Nu gndi& In!erdicia de aces! !ip p$a!e fi ind s" de p"rini &i pr$fes$ri care deni)reaz" #aniera de a )+ndi a c$pii%$r( >ic % ;"n , de e-e#p% , sp ne #+ndr !a!"% i s" c # s" a#ena'eze ca#era( Ta!"%7 / #rostii& Nu*i bate tu capul cu asta 1 /Nu gndi1 p$a!e fi !rans#is i#p%ici! prin f$ra e-e#p% % i paren!a%( O #a#" is!eric" sp ne fiicei sa%e7 / .nd o femeie vrea ceva de la un brbat, nu trebuie s gndeasc, ci s simt 1( =n !a!" a%c$$%ic va c" !a adev"r % *n vin( P s" *n faa n$r dific %!"i seri$ase, care $.%i)" %a ef$r! in!e%ec! a%, pers$ana $.edien!" aces!ei in'$nci ni in!r" *n panic", se a)i!", face ce0a f"c ! #a#a sa !a!a $ri se si#!e r" (psi,$s$#a!ic)( In'$nci nea p$a!e fi se%ec!iv"7 /N !e )+ndi %a .ani, %a se-, %a . c"!"rie, %a car!e( B+nde&!e0!e %a $rice a%!ceva51

:G

Nu fi sntos JasK& P"rinii s n!, adesea, pers$ane $c pa!e, c s% '." )rea &i pr$)ra# pre% n)i!( 2&i i .esc c$pi% %, dar n 0i !i#p &i ener)ie pen!r a0i ac$rda a!enia a&!ep!a!"( 2n sc,i#., c+nd c$pi% % se *#.$%n"ve&!e, se *n!+#p%" $ sea#" de % cr ri p%"c !e7 #a#a *&i ia c$ncedi , . nic % sp ne p$ve&!i, . nica *% r"sfa", !a!a ad ce dar riU 3c,i#.area de a!i! dine es!e dec$difica!" *n!r0 n #esa' de )en %7 /#entru a obine atenie, trebuie s fiu bolnav 1( Ia!" n /.enefici 1 sec ndar a% .$%ii sa%e5 ;esi) r, p"rinii ind c aceas!" in!erdicie a.s rd" f"r" s" vrea &i f"r" s"0&i dea sea#a( ;ac" preia in'$nci nea *n 3crip! % s" , pers$ana se va *#.$%n"vi s .i! (ip$,$ndr") $ri de c+!e $ri va fi c$nfr n!a!" c dific %!"i re%ai$na%e( In'$nci nea p$a!e fi !rans#is" &i prin atribuire, c+nd p"rinii sp n c" $dras%a0i s%". ", fra)i%", sensi.i%"((( Ori)inea .$%navi%$r *nc,ip ii p$a!e fi )"si!" adesea *n aceas!" in'$nci ne( A.sena in'$nci ni%$r ia f$r#a n$r permisiuni7 fii a&a c # e&!i, apr$pia!, desc,is, r"sp nde nev$i%$r !a%e, aci$neaz" e!c( Per#isi ni%e s n! #esa'e p$zi!ive e#ise din s!area C$pi% a p"rini%$r( *re%crip)iile -dri+er%. Prescripii%e s n! #esa'e i#pera!ive e#ise din s!area P"rin!e a p"rini%$r &i *nscrise *n s!area P"rin!e a c$pii%$r( E%e s n! *nre)is!ra!e *n #in!ea n$as!r" ca ni&!e veri!a.i%e /devize1 de via"( 2n *#pre' r"ri s!resan!e, e%e in!ervin s . f$r#a n$r /v$ci1 i#pera!ive care ind c ne%e secvene de c$#p$r!a#en!( C%ipa *n care, )a!a s" cedezi, si#i $ r"s f%are *n ceaf" &i /a zi1 $ v$ce in!eri$ar" sp n+nd /Aii !are, ."ia! %e51 e $ d$vad"( Ins!an!ane , ridici fr n!ea &i a% n)i !ea#a( 2n P"rin!e, prescripii%e s n! in!eri$riza!e ca n$r#e de c$nd i!", iar *n C$pi%, ca &i c$#p$r!a#en!e ref%e-e( C+nd #ecanis# % se dec%an&eaz", pers$ana parc r)e $ secven" de c$#p$r!a#en! a !$#a!, n #i!" miniscenariu( Tai.i Wa,%er %e0a n #i! drivers, pen!r a s .%inia ap!i! dinea de /#esa'e c$nd c"!$are1 a%e c$#p$r!a#en! % i( Indiferen! c # %e0a# n #i *n r$#+ne&!e, prescripii%e s n! #esa'e e-!re# de a#.iva%en!e, de na! r" s" %i#i!eze capaci!a!ea de adap!are a nei pers$ane( T$!$da!", e%e s n! s!i% ri de % cr dis!inc!e, *n )r p( Tai.i Wa,%er a iden!ifica! cinci !ip ri d$#inan!e de drivers7 Aii perfec!5 (,e perfect), Aii !are5 (,e strong), A" ef$r!5 (3r5 )ard), A" p%"cere5 (#lease me), Br".e&!e0!e5 (%urr5 up) &i Aii !are5 Nu lsa emoiile s se manifeste& 2n fiecare driver ave# direc!ive paren!a%e *nre)is!ra!e *n c$pi%"rie care inf% eneaz" c$#p$r!a#en! % *n #$d s .!i%, dar $.serva.i%( Pe parc rs % vieii, $ pers$an" !rece de nen #"ra!e $ri prin !$a!e drivere%e, dar n % sa d$ " s n! d$#inan!e( Risc % #a'$r es!e ace%a de a r"#+ne .%$ca! *n driver, re% +nd iar &i iar n #iniscenari de e&ec( 7ii perfect& ;eviza paren!a%" in!eri$riza!" es!e de )en %7 /Aii perfec!5 Ne#aip$#eni!5 Irepr$&a.i%51 Ea )enereaz" c$nvin)erea er$na!" &i dis!r c!iv" d p" care $a#enii p$! fi perfeci &i p$! face % cr ri%e perfec!( Pers$ana af%a!" s . i#peri % aces!ei devize !inde s" c$n!r$%eze !$! ce se *n!+#p%", !$a!e de!a%ii%e, fie e%e ves!i#en 0 !are sa ver.a%e( Tr"ie&!e c !ea#a c$n!in " c" ar p !ea %"sa vre n a#"n n! %a v$ia *n!+#p%"rii( <erific" &i reia % cr % de # %!e $ri, e-cesiv de e-i)en! c sine &i c cei%a%i( A$ca%iza!" pe de!a%ii, f"r" a discerne *n!re #ari &i #ici defec!e, *n!+rzie &i pierde pri$ri!"i%e( 2n v$r.ire, perfeci$nis! % ca !" c vin!e savan!e, fraze % n)i, *n!$r!$c,ea!e, prei$ase &i desc,ide #ere paran!eze7 /AT es!e L s*ar putea spune, fr teama de a gre(i, n 0#i p%ace s" )re&esc L $ !e$rie a pers$na%i!"ii1( 2&i sanc!ifica pr$pri % disc rs, iar )es! ri%e &i p$s! ra !r p % i s n! s! dia!e, precise7 /<$i fi i#peca.i%1( Orice f%eac devine s rs" de fr s!r"ri &i cri!ici( Re%aii%e c cei%a%i s n! *nc$rda!e( /Perfeci$nis! % se ca"r" spre nic"ieri &i se . c r" de ni#ic1( E% se p$a!e sc,i#.a pe #"s r" ce c$n&!ien!izeaz" fap! % c" ineren!e%e i#perfeci ni a c,iar far#ec % &i #ani!a!ea %$r( 7ii tare& ;eviza paren!a%" in!eri$riza!" es!e de )en % /Aii d r5 Inv %nera.i%51 &i )enereaz" c$nvin)erea er$na!" &i dis!r c!iv" c" !re. ie s" n ar"i ceea ce si#i( E#$ii%e s n! c a!+! #ai peric %$ase dac" %e $.serv" &i a%ii( 3 . i#peri % aces!ei devize, pers$ana p$ar!" $ #asc" i#pene!ra.i%"( E-presia facia%" devine er#e!ic", rece, de #ar# r"( T$n % v$cii devine #$n$c$rd, spar! &i aspr , iar privirea ne !r" &i rece( Tr p % es!e *nc$rda! &i ri)id, c # %!e )es! ri de *nc,idere( Asc nde c )ri'" dra)$s!ea, frica, !ris!eea, #+nia &i s%".ici ni%e( 3p ne % cr ri care n se sp n (P i5 de e-e#p% )( 3 n! . ni ne)$cia!$ri *n si! aii de criz"( T$! &i, e#$ii%e *nde% n) cenz ra!e sf+r&esc prin a per! r.a c$#p$r!a#en! % &i eficaci!a!ea(

:F

7 plcere& ;eviza paren!a%" in!eri$riza!" es!e de )en % /Aii a#a.i%, dev$!a!, a!en!5 A" p%"cere51 &i )enereaz" c$nvin)erea er$na!" &i a !$0dis!r c!iv" c" e-is!" *n!$!dea na n #$d de a %e face pe p%ac ! ! r$r( 3 . i#peri % ei, pers$ana are n c$#p$r!a#en! e-cesiv a#a.i%, *n s% '.a d$rine%$r a%!$ra( 3e d"r ie &i se *n!ris!eaz" c+nd sacrifici % n es!e accep!a! sa !rece ne$.serva!( A$%$se&!e e-presii in!er$)a!ive care cer&esc apr$.area7 /;e ac$rd4 Es!e .ine4 <" c$nvine41 ;e re) %", /f" p%"cere51 n prea es!e d .%a! de $ . n" i#a)ine de sine( E-ces % de dev$!a#en! es!e $ f$r#" de s praadap!are %a nev$i%e ce%$r%a%i( Pers$ane%e c aces! driver ad c ar#$nie &i c$nf$r! *n ec,ip"( ;$i /f" p%"cere1 s n! capa.i%i de sacrificii devas!a!$are *n p%an #a!eria%( 2n!r0$ pr$z" de O[MenrV ave# $ scen" !ipic" pen!r e&ec % aces!ei devize( La aniversarea a d$i ani de c"snicie, s$ % n0are .ani de dar( Averea sa se rez #" %a n ceas de . z nar, #$&!eni! de %a n nc,i( Es!e p%aca! c a r, dar f"r" %an( Lipsa %an % i scade va%$area, dar decide s"0% v+nd" pen!r a c #p"ra s$iei $ p$d$a." pe care s" &i0$ prind" *n p"r % a!+! de % n) &i fr #$s( 2n!re !i#p, i .i!$area s$ie, *n %ipsa .ani%$r pen!r dar, *&i vinde fr #$s % p"r pen!r a c #p"ra n %an pen!r ceas % s$ % i( 7 efort& ;eviza paren!a%" in!eri$riza!" es!e de )en %7 /3!r"d ie&!e0!e5 > nce&!e c *nver& nare51 &i )enereaz" c$nvin)erea er$na!" &i dis!r c!iv" d p" care $ pers$an" care /se s!r"d ie&!e din r"sp !eri1 sf+r&e&!e *n!$!dea na prin a re &i( 3 n! OW dac" fac ef$r!( Oa#enii !re. ie sf"! ii s" fac" !$! #ai # %! ef$r!( C+nd pers$ana aci$neaz" s . aceas!" direc!iv", !$! % e )re &i cere risip" de ef$r!( 2n %$c de / 'u fac1 sa /'u e=plic1, ea sp ne /'u ncerc s fac1 sa +ncerc s e=plic( $ strduiesc Ef$r! % *n sine devine #ai i#p$r!an! dec+! re &i!a( Ef$r! % c$n!eaz", n eficaci!a!ea( O.edienii % i /A" ef$r!1 s n! #ere pre$c pai &i c$p%e&ii( B"sesc #ere ceva n$ de f"c !( P$rnesc s" c ree #$c,e!a, $ %as" r %a!" &i se ap c" de z )r"vi! &i de # !a! #$.i%a( Aac )es! ri .r &!e &i afi&eaz" $ e-presie perp%e-"6 ef$r! % !re. ie s" se vad" &i pe c,ip( 3p n frecven!7 /2ncerc( E )re ( 3 n! $c pa!1( P n *n!re."ri de de!a%i , f"r" s" asc %!e r"sp ns ri%e( Grbe(te*te& Pers$ana care asc %!" aceas!" deviz" in!eri$riza!" es!e #ere )r".i!", ner".d"!$are, a)i!a!", *n a%er!"( C$nvin)erea er$na!" es!e aceea c" /Oa#enii s n! OW dac" se )r".esc6 E v$i fi OW dac" #" )r".esc( Aaci % cr ri%e .ine dac" %e faci repede1( Eviden!, n p$a!e s!a %$c % i( 2n!+rzie de%i.era! ca s" fie nev$i!" s" a%er)e( Es!e c$n!raria!" &i iri!a!" de %en!$area a%!$ra( 2i *n!rer pe, pen!r a %e !er#ina fraze%e sa % cr"ri%e( <$r.irea rapid" &i precipi!a!" !rans#i!e panic"( Prive&!e des ceas % &i f$%$se&!e e-presii de )en %7 n #ai es!e !i#p, s n!e# *n *n!+rziere, s" ne )r".i#, #ai repede( Bes! ri%e s n! rapide, a)i!a!e6 se .++ie, .a!e din pici$r &i c de)e!e%e *n #as", se a)a" de !$! fe% % de $.iec!e( Aap! % c" se percepe #ere *n *n!+rziere per! r." c$#p$r!a#en! % &i d" % cr ri%e pes!e cap, #ai a%es de!a%ii%e( *rogra'ele ;in s!area Ad %! a p"rini%$r c"!re s!area Ad %! a c$pii%$r s n! !rans#ise pr$)ra#e%e necesare pen!r a sa!isface a!+! prescripii%e, c+! &i in'$nci ni%e( 2n #are par!e, s n! !rans#ise de p"rin!e%e de ace%a&i se- &i c$nin #e!$de, pr$ced ri, inf$r#aii, c$#pe!ene, ree!e7 /Ia!" c # pr$cedeaz" n . n $r)aniza!$r( Ia!" c # !re. ie s" !e #ac,iezi pen!r a fi sed c"!$are( Ia!" c # se *#.rac" $ fe#eie decen!"( Ia!" c # se c cere&!e $ fe#eie( A&a pr$cedeaz" n ."r.a!(((1 2n sens %ar), pr$)ra#e%e !rans#i! $rice pr$ced ri de % cr asi#i%a!e pr$ces % i de ed caie7 / 4at cum se scrie, se cite(te, se numr pn la zece, se face o friptur, se merge pe strad, Rse disimuleaz sentimentele (1 Cea #ai #are par!e a %$r es!e f$%$si!" *n #anier" c$ns!r c!iv", dar e-is!" &i pr$)ra#e resen!i#en!are( ;e pi%d", n ."ia! p$a!e *ne%e)e de %a !a!"% s" c" / Dac munce(ti din greu, te surmenezi (i mori tnr 1( O fa!" p$a!e pre% a de %a #a#a sa #esa' %7 /4at cum a0ungi la depresii, dac i reprimi dorinele1( Aiecare pers$an" *nc%in" s" aci$neze a&a c # a deprins de %a fi) ri%e paren!a%e( Pr$)ra#e%e perpe! eaz" !e,nica &i c %! ra de %a $ )eneraie %a a%!a( A&c,ia n sare depar!e de !r nc,i( Aeci&iile In'$nci ni%e, prescripii%e &i pr$)ra#e%e s n! ce%e #ai inf% en!e #esa'e a%e e-is!enei nei pers$ane( C+n!"resc a!+! de )re *n #$de%area pers$na%i!"ii, *nc+! devin $pi ni pen!r c$ns!r cia p%an % i de via"( >esa'e%$r !rans#ise de p"rini %i se ada )" ce%e pr$p se de er$ii p$ve&!i%$r &i #i! ri%$r c$pi%"riei, ce%e pre% a!e din #ass0#edia &i din an! ra'( C$pi% % de p+n" %a F 0 K ani reaci$neaz" %a e%e, fie ad$p!+nd 0%e ca a!are de v$ie, de nev$ie, fie $p n+nd 0se *n #$d desc,is sa pe asc ns( Oricare i0ar fi $pi ni%e, e%e reprezin!" decizii( @i n ne%e $arecare, ci c,iar deciziile care c$nfi) reaz" scenari % d p" care se va desf"& ra viaa( AT a ad$p!a! n$i nea de scenari (3crip!) as$ciind c rs % vieii c desf"& rarea n i fi%#( ;ecizii%e c$nin in!ri)a, descri carac!er % pers$na' % i principa% &i pers$ane%e pe care

:K

%e va *n!+%ni, %e va i .i, %e va de!es!a sa *i v$r r"#+ne indiferen!e( 3cenari % prefi) reaz" principa%e%e aspec!e a%e vieii pers$na%e &i pr$fesi$na%e7 c"s"!$ria, c$pii, s"n"!a!ea, #$ar!ea, .anii, p !erea, s cces % sa e&ec %( Pare incredi.i% c" n$.%eea &i dec"derea #an" *&i a $ri)inea pri#ar" *n ;ECIZIILE c$pi%"riei de p+n" %a F0K ani( ;in p"ca!e, s n! % a!e inc$n&!ien! &i prea de !i#p ri ( 2n c$pi%"rie, e%e s n! sa par adecva!e, dar %a v+rs!a ad %!", c+nd % #ea va fi a%!a, risc" s" *nc,id" vii!$r %( AT a descris $ pa%e!" de scenarii de via", c%asifica!e *n fe% &i c,ip( -cenariu .(tigtor, Nec(tigtor (i #erdant 3cenari % C+&!i)"!$r (Sinner) es!e n % per#isiv, !ipic pers$ane%$r a !en!ice, sp$n!ane, f"r" fric" de pr$-i#i!a!e( Psi,$%$)ia *nvin)"!$r % i n *nsea#n" vic!$rie *#p$!riva c iva sa c+&!i) %a r %e!a vieii, ci capaci!a!ea de a rea%iza $.iec!ive %i.er as #a!e, *n re%aii ar#$ni$ase c sine &i c cei%a%i( Ni#eni n 0i /c+&!i)"!$r1 9? de $re pe zi &i nici ve&nic $c$%i! de pr$.%e#e( 3cenari % Nec+&!i)"!$r (Non*Tinner) es!e ne !r , !ipic pers$ane%$r care !r"iesc *n #.ra c+&!i)"!$ri%$r, inspir+nd 0 se de %a ei, f"r" a *ndr"zni &i risca %a fe%( Aie *&i pr$p n $.iec!ive #$des!e, fie a v$ina #ai s%a."( 3e # % #esc s" evi!e ca!as!r$fe%e &i se p%af$neaz" c sa!isfacii .ana%e( C$ns #" n !i#p #$dera! *n '$c ri psi,$%$)ice( 3cenari % Perdan! (LoserK es!e res!ric!iv, !ipic pers$ane%$r pasive, pesi#is!e, s spici$ase, s p"r"ci$ase( A"r" s"0&i dea sea#a, dar c #are s .!i%i!a!e )"sesc ce%e #ai in)eni$ase c"i pen!r a se sa.$!a &i a ra!a( Rare$ri, $ pers$an" &i0ar sc,i#.a viaa c a%!a( Aiecare va !inde s"0&i d c" cr cea, ' c+nd scenari % s" ( Ap$i, fiecare #ai es!e prins" *n es"! ra re%aii%$r c p"rini, par!eneri, c$pii, c$%e)i, &efi, c$nce!"eni( 2n sf+r&i!, e-is!" ca%a#i!"i na! ra%e, acciden!e &i .$%i infeci$ase care p$! r pe sa devia n p%an de via"( =n scenari de via" #ai p$a!e fi7 Bana% E-cepi$na% C+&!i)"!$r Nec+&!i)"!$r Pen!r a0i sc,i#.a viaa, ai nev$ie s" c$n&!ien!izezi scenari % !" &i s"0% /scrii1 din n$ 5 P$a!e #ai .ine( Scenarii te'porale Eric Berne a pr$p s &ase scenarii !e#p$ra%e, as$cia!e c viaa n$r er$i #i!$%$)ici( Aiecare are $ tem pr$prie, $ sc,e#" !e#p$ra%" de ad$p!are a decizii%$r( Ca &i !e#a cen!ra%" a nei si#f$nii, !e#a scenari % i se repe!" $.sedan! de0a % n) % vieii( Te#e%e s n! e!ern #ane &i f nci$neaz" %a fe% $ri nde *n % #e( Niciodat 3antal 3cenari % respec!" in!erdicii%e paren!a%e p+n" %a cap"!, c pre % e&ec % i &i fr s!r"rii7 /N vei re &i nici$da!"( N vei fi ferici!(") nici$da!"(1 Tan!a%, re)e%e Ari)iei, a f$s! c$nda#na! pen!r e!erni!a!e s" ra.de de f$a#e &i se!e pen!r !ris!a vin" de a fi )"!i! pr$pri % fi pen!r $sp" % zei%$r( La n pas, *n s!+n)a &i *n dreap!a sa, avea ,rana &i apa a!+! de r+vni!e( P !ea $.ine ce0&i d$rea, f"c+nd n si#p% pas *#p$!riva In!erdiciei, darU Ca &i Tan!a%, pers$ana c aces! scenari ra!eaz" ceea ce0&i d$re&!e #ai # %!, pen!r c" )+nde&!e7 /N iciodat nu voi obine ceea ce mi doresc mai mult1 sa /Nici$da!" n v$i fi ferici!("), (((n v$i re &i1( O fa!" ."!r+n" &i0a sp s de nen #"ra!e $ri c" vrea $ re%aie d ra.i%" c n ."r.a!, dar a r"#as pasiv"( N ca !" &i n frecven!eaz" %$c ri%e &i $cazii%e *n care %0ar p !ea *n!+%ni( A%!cineva s0a )+ndi! %a niversi!a!e, dar n0a c$#p%e!a! nici$da!" $ cerere de *nscriere( 2n c$pi%"rie, cei care ia decizii r#+nd aces! scenari a pri#i! de %a p"rini in!erdicia repe!a!" de a face e-ac! ce avea #ai #are c,ef s" fac"( La v+rs!a ad %!", %e es!e fric" de ceea ce %e p%ace #ai !are( 2n ceea ce prive&!e c$#p$r!a#en! % se- a%, scenari % /Nici$da!"1 in!erzice fie dra)$s!ea, fie se- %, fie pe a#+nd$ "( Pers$ane%e c"r$ra %e es!e in!erzis se- %, n &i dra)$s!ea, a' n) c"% )"ri, pre$i, #$ra%i&!i fr s!rai &i c"rp"n$&i sa se c$ns #" *n s% '.a $rfe%ina!e%$r &i azi% ri%$r( C+nd es!e in!erzis" dra)$s!ea, n &i se- %, a' n) s" fac" !r$! ar %, s" se risipeasc" *n ad %!ere &i $r)ii( C+nd a#.e%e s n! in!erzise, r"#+n sin) ri, reci, scai sa p$p %eaz" case%e de ne. ni( Pers$na%i!a!ea predisp s" %a aces! scenari es!e cea a vis"!$r % i( 3otdeauna "rac)ne Es!e scenari % c%"di! pe a!ri. ire sa .%es!e# paren!a%7 /T$!dea na vei fi ra!a!("), !i#id("), a#"r+! (")(((1 "rac)ne, !+n"ra fiic" a LVdiei esea divin( C$#i!e *ns" ne. nia de a $ *n!rece pe zeia A!,ena( Ofensa!", zeia $ !ransf$r#" *n p"ian'en c$nda#na! s"0&i ese p%asa, *n e!erni!a!e( Pers$ane%e c aces! scenari sp n adesea7 /> i se ntmpl ntotdeauna la fel1 sa /3otul e la fel ca mai nainte 1 Aparen!, fac ef$r! ri *nd+r'i!e spre a sc,i#.a ceva, dar e& eaz" sis!e#a!ic( O fe#eie care asc %!" !e#a aces! i scenari reia c senin"!a!e pr$prii%e )re&e%i( 3e #"ri!" de !rei $ri, s" zice#( Pri#a da!", c n ."r.a! discre!, re!ras, p in s$cia.i%( O r pe c e%, sp n+nd c" vrea n ."r.a! #ai dina#ic( 3e c"s"!$re&!e c ."r.a! % dina#ic, dar((( an n" c r+nd n n$ div$r( 3e c"s"!$re&!e c a% !rei%ea ."r.a!, c$pie des! % de fide%" a pri# % i6 discre!, re!ras &i n prea dina#ic( 3e p%+n)e de'a de e% &i se af%" *n pra) % ce% i de0a% !rei%ea div$r( C %$c % de # nc" se *n!+#p%" %a fe%(

:D

Oa#enii care r#eaz" !e#a /3otdeauna1 se '$ac" c viaa ca acea fe#eie( >ere $ ia de %a cap"! &i((( !$!dea na0i %a fe%( Trec de %a $ re%aie nesa!isf"c"!$are %a a%!a, de %a n %$c de # nc" %a a%! %, din!r 0$ cas" *n a%!a sa din!r0 n $ra& *n a%! %( T$! % *n zadar6 !$!dea na, %a fe%( ;eviza %$r es!e /A" ef$r!1( ;ep n # %!" ener)ie s" 0&i sc,i#.e viaa &i %e r"#+ne p in" ener)ie *n Ad %!( 3 n! pers$na%i!"i re.e%e( O ia #ere de %a *ncep ! &i n #ai a' n) %a ce%"%a%!( +nainte %ercule Es!e scenari % *n care in!erdicii%e s n! respec!a!e p+n" %a n !er#en7 /N vei fi fe#eie, *nain!e de a avea c$pii( N e&!i $# *nain!e de d$c!$ra!1( A# a%es aces! scenari &i sp n adesea7 0nainte datoria, dup aceea plcerea1( <ariai ni %a !e#" p$! fi # %!e, dar !$a!e a *n c$# n fap! % c" / ceva plcut nu se poate ntmpla 1nainte ca altceva neplcut s se fi terminat1( Ai%$z$fia cre&!in" pr$p ne $ via" de ren n"ri pe as!" % #e pen!r fericirea de pe cea%a%!" &i se *ncadreaz" perfec! *n aces! scenari ( %ercules es!e !ipic pen!r scenari ( 2nain!e de a fi e%i.era! de sc%avie, a in!ra *n O%i#p &i % a de s$ie pe fr #$asa Me.e, zeia !inereii, e% are de !rec ! 89 *ncerc"ri7 %e % din Ne#eea, Midra, p"s"ri%e 3!i#fa%ine, c"pri$ara zeiei Ar!e#is, #is!re % din Eri#a!, )ra'd ri%e % i A )ias, !a r % % i P$seid$n, caii % i ;i$#ede, cin)"!$area Mip$%i!ei, a#az$ane%e, vaci%e % i Beri$ne &i c+ine%e Cer.er din in ! % % i Mades( Pers$ane%e c aces! scenari n v$r ) s!a p%"ceri%e vieii *nain!e de a cre&!e c$piii #ari( A#+n" . c rii%e *n sperana c" viaa *ncepe %a HE de ani( 2nain!e de a se a&eza %a #as", spa%" vese%a( 2nain!e de a desc,ide !e%eviz$r %, %a seria% % prefera!, da c aspira!$r %( 2nain!e de a #+nca #iez % c$z$nac % i, r$n"ie c$a'a( Dup Damocles 3cenari % s!" s . se#n % in!erdicii%$r care se v$r rea%iza dup n an #i! #$#en!( >i! % % i ;a#$c%es i% s!reaz" perfec! aceas!" !e#"( Tiran % 3irac zei, ;i$nVs$s ce% B"!r+n (?EH0:GF *(Mr(), e-aspera! de %a de%e % i ;a#$c%es, decide s"0i ara!e c+! de nesi) r" es!e s$ar!a ce%$r p !ernici( La n .anc,e!, *i a!+rn" deas pra cap % i $ sa.ie s spenda!" de !avan c n p"r de ca%( C%ipe%e *i s n! n #"ra!e( B s!" %ac$# p%"ceri%e, #"n+nc", .ea, se a# z", dar sa.ia de as pra cap % i *i *n),ea" z+#.e! % pe . ze( E% s!$arce %ac$# . c rii%e vieii, a!+! !i#p c+! es!e *nc" p$si.i%( 3c,e#a )enera%" a deciziei7 /+nti plcerea, dup aceea datoria (i plata1 Pers$ana c aces! scenari are devize de )en %7 /"zi petrec, dar mine voi plti pentru asta1 sa /-*mi fac de cap ct sunt tnrJK, dup ce m voi cstori, voi avea parte de constrngeri 1 Ca &i ;a#$c%es, $a#enii care c aces! scenari se a.and$neaz" p%"ceri%$r de azi, c a!+! #ai # %! c c+! #+ine v$r p%"!i pen!r as!a( 3eara, ei sp n7 / Grozav, dar mine nu voi fi bun de nimic1( "proape -isif A!r")+nd #+nia zei%$r, -isif a f$s! c$nda#na! pe ve&nicie s" r$s!$)$%easc" pia!ra spre v+rf % # n!e% i( T$c#ai a! nci c+nd e aproape de v+rf, e% scap" s!+nca )rea, care se pr"va%e *nap$i, %a p$a%e( Reia rc & % &i s!+nca scap" din n$ !$c#ai c+nd e aproape, aproape de v+rf ((( >i! % i% s!reaz" scenari % /Apr$ape1 sa /2nc" p in1 a% pers$ane%$r care a $ sc,e#" de e&ec c$ns!r i!" *n c$pi%"rie( 3e *neac" %a #a%( C+nd *nap$iaz" $ car!e %a .i.%i$!ec", sp n ceva de )en %7 /"m citit*o aproape toat $ai era epilogul, dar 1( C+nd spa%" vese%a, freac" !$! % c )ri'", dar %as" c+!eva vase *n c,i ve!"( La servici sa %a &c$a%", v$r fi apr$ape de avansare sa pre#i ( 2n %!i#a c%ip" v$r )"si $ ca%e s"0&i p n" sin) ri .ee0n r$a!e, pen!r a $ % a de %a *ncep !( 3 n! specia%i&!i *n ra!"ri %a #i%i#e!r ( > %i ana%i&!i a f$s! fr"#+n!ai de !e#a scenari % i /Apr$ape1( ; p" $.servaii c%inice pr$prii, Tai.i Wa,%er a a' ns %a c$nc% zia c" e-is!" d$ " !ip ri de "proape( Ce% de'a descris a f$s! n #i! /Apr$ape !ip 81( Te#a % i /Apr$ape !ip 91 es!e &i #ai in!eresan!"( O pers$an" care asc %!" aceas!" !e#" es!e n 3isif care, aparent, re &e&!e !$! ce0&i pr$p ne( A' n)e c pia!ra *n v+rf % # n!e% i &i pia!ra s!" %$c % i( 2n %$c s" se $di,neasc", s" se . c re de s cces, 3isif 9 *na%" $c,ii #ai s s &i z"re&!e n v+rf #ai *na%!( R$s!$)$%e&!e s!+nca c"!re e%( A' ns" pe v+rf % #ai *na%!, vede a%! % &i #ai *na%! &(a(#(d( >ai s s( >ere #ai s s( N se # % #e&!e c ce a rea%iza! &i n 0&i )"se&!e %ini&!ea( Pers$ane%e c aces! !ip de scenari se *#p%inesc *n p%an #a!eria% &i s$cia%, dar n 0&i per#i! r")az pen!r . c rii%e vieii( =n !+n"r !ra)e !are, *n %ice ( C+&!i)" $%i#piade &i ad$%escena !rece pe %+n)"( In!r" %a fac %!a!e &i ad n" %a ri6 #as!er, prepara!$r, d$c!$ra! &i (((viaa !rece *n )$ana d p" *#p%iniri( >esa' % res!ric!iv es!e /Aii perfec!1( 7r 7inal 7ilemon (i ,aucis Es!e scenari % ce%$r care n a $ re%aie c%ar defini!" c !i#p %, c # ar fi pensi$narii, casnice%e f"r" c$pii sa $a#enii p$%i!ici c cariera dis!r s"( A *n fa" $ via" p s!ie, f"r" e%( 3cenari % es!e i% s!ra! de #i! % % i Ai%e#$n &i Ba cis( L$c i!$ri ai n i sa! din Ari)ia (Asia >ic"), ei )"zd iesc c pe Ze s &i Mer#es, a! nci c+nd vecinii %$r ref z" aces! % cr ( Ze s %e0a presc,i#.a! c$%i.a *n !e#p% &i a f"c ! s" dispar" case%e din ' r( I0a *n!re.a! ce0&i #ai d$resc &i a cer ! s" r"#+n" paznicii !e#p% % i( Aina% % n vine nici d p" #$ar!e6 Ze s *i !ransf$r#" *n!r0 n s!e'ar &i n !ei( Pers$ane%e c aces! scenari se ap c" de $ sarcin" &i p%eac" s .i! *n c$ncedi ( 3e *n!$rc, $ reia , dar se *#.$%n"vesc( Pr$.%e#a devine f"r" sf+r&i! previzi.i%( Pers$ana !r"ie&!e *n!r0 n !i#p nes!r c! ra! &i i#previzi.i%(

?E

7r dragoste, bucurie, minte (i odi)n C%a de 3!einer c$nsider" c" ce%e #ai i#p$r!an!e !rei p$!enia%e a%e #ani!"ii s n! afeci nea, in!e%ec! % &i sp$n!anei!a!ea( Pri# % c$ns!" *n ap!i! dinea de a i .i &i a fi i .i!, a% d$i%ea *n capaci!a!ea de a *ne%e)e % #ea, iar a% !rei%ea *n e-presia s!"rii C$pi% Li.er( 2n rap$r! c dis!r )erea %$r sis!e#a!ic", *n cenicia vieii, rec n$&!e !rei f$r#e de privai ne7 A"r" dra)$s!e (Loveless), A"r" . c rie (Qo5less) &i A"r" #in!e ($indless)( /7r dragoste es!e scenari % nei viei s"race *n afeci ne &i re%aii a)rea.i%e( Pers$ane%e incapa.i%e de a da &i pri#i afeci ne sf+r&esc *n s$%i! dine &i #ar)ina%izare( 2n )enera%, scenari % c$resp nde n$r f$r#e de e-c% dere a s!"rii C$pi%, n i driver de !ip % /Aii !are51 &i n$r in'$nci ni de )en %7 /N si#i51 sa /N aparine51( /7r bucurie es!e scenari % pers$ane%$r c dific %!"i de #anifes!are sp$n!an" a senzaii%$r &i e#$ii%$r( E%e s .s!i! ie si#irea a !en!ic" c /ceea ce se c vine1 &i /ceea ce !re. ie1 s" si#!", *n rap$r! da!$ria &i c$nvenii%e( ;eva%$rizeaz" aspec!e%e re%ai$na%e &i ca%i!a!ive a%e re%aii%$r pr$fesi$na%e &i s" percep $a#enii ca pe ni&!e piese *n an)rena'( P"rin!e%e &i C$pi% % f nci$neaz" *n aspec! % %$r ne)a!iv de Persec !$r &i <ic!i#"( P"rin!e%e Bri' %i &i C$pi% % Li.er s n! e-c% se( /7r minte1 es!e scenari % pers$ane%$r a% c"r$r Ad %! r"#+ne s%a. !i%iza!, c,iar e-c% s( Aie pasive &i infan!i%e, fie *nd$pa!e c pre' dec"i, e%e *&i ref z" as #area deciziei &i iniia!ivei( A!ri. irea repe!a!" de c"!re p"rini sa pr$fes$ri a n$r ca%ifica!ive de )en % /i#.eci%, !+#pi!, pr$s! e!c(1 p$a!e fi d$ar $ ca%e c"!re in,i.area s!"rii Ad %!( In'$nci ni%e d$#inan!e s n! de )en %7 /N )+ndi1, RN aci$na1 &i /N cre&!e1( =n a%! scenari priva!iv, ad" )a! de Bi%% M$%%$OaV, se n #e&!e 7r odi)n (6estless)( Es!e !ipic pers$ane%$r ,iper0ac!ive, #ere /*n priz"1( 3e ep izeaz" *n fa#i%ie &i %a s% '.", p+n" %e %as" s"n"!a!ea(( Prescripii%e d$#inan!e s n! de )en %7 /Br".e&!e0!e1, /Aii !are1 &i /Aii perfec!1( In'$nci ni%e d$#inan!e s n! de )en %7 /N e-is!a1 &i /N si#i1( 8! CE S HACEM CU ANA$I>A "#AN>AC?IONA$? Ia!"0ne *n ip$s!aza de a ne fi *ns &i! principa%e%e c$ncep!e a%e AT( @!i# c" fiina #an" are nev$ie de s!r$Ie( @!i# c" fiecare individ p$ar!" *n inc$n&!ien! scenarii de via", f$nda!e *n c$pi%"rie din prescripii, in'$nci ni &i pr$)ra#e paren!a%e( Ce p !e# face c !$a!e as!ea4 \ i pr$des!4 Ce% #ai adesea, !renin)0 ri%e AT *&i pr$p n $.iec!ive *n r#"!$are%e !eri!$rii7 ameliorarea relaiilor interpersonale( 2n!re a%!e%e, $.iec!iv % devine p$si.i% prin rec perarea p !erii de a accep!a sa ref za invi!aii%e %a c$# nicare &i evi!area sa *n!rer perea '$c ri%$r psi,$%$)ice6 dezvoltarea personal( 2n!re a%!e%e, $.iec!iv % devine p$si.i% prin7 ec,i%i.rarea s!"ri%$r e % i, dezv$%!area s!"ri%$r C$pi% &i Ad %!, rec$nsiderearea n$r n$r#e din s!area P"rin!e (reparen!area, sc,i#.area scenarii%$r de via"6 ameliorarea relaiilor de cuplu, prin ne)$cierea #ici%$r &i #ari%$r c$nf%ic!e ineren!e *n i .ire &i se- a%i!a!e6 ameliorarea relaiilor de munc, prin f$r#area res rse%$r #ane *n spiri! % AT6 #uterea de a accepta sau refuza invitaii la comunicare Ten!a!ive%e ce%$r%a%i de a c$# nica c n$i s n! invitaii &i n $rdine( C$n&!ien!izarea aces! i fap! es!e n n pri# pas c"!re a#e%i$rarea re%aii%$r in!erpers$na%e( Orice invi!aie pres p ne dreptul de a accepta sau refuza( C e-cepia si! aii%$r %i#i!", de via" &i de #$ar!e (c+nd cineva a#enin" c pis!$% %, de pi%d"), c$n&!ien!izarea aces! i drep! evi!" fa%se%e rap$r! ri ierar,ice, *n care ne c$#p$r!"# ca &i c # in!er%$c !$r % ar avea p !ere a.s$% !" as pra n$as!r"( Aces! % cr n 0i de%$c a!+! de si#p% pe c+! pare( Accep!area sp$n!an" a c$# nic"rii )enereaz", fie s p nere nec$ndii$na!" *n C$pi% Adap!a!, fie rev$%!" ne' s!ifica!" *n C$pi% Re.e%( Ia!" d$ar c+!eva !ip ri de *n!re."ri care fav$rizeaz" c$n&!ien!izarea aces! i drep! de pers$ane%e care, sp$n!an &i nec$ndii$na!, se si#! /$.%i)a!e1 s" r"sp nd" !en!a!ive%$r de c$# nicare7 /Are $ ar#" *ndrep!a!" as pra !a4 Te a#enin" c #$ar!ea4 Pierzi s% '.a pen!r !$!dea na4 Te p"r"se&!e sin) ra fiin" i#p$r!an!" de pe % #e41 > %!e pers$ane *&i percep re%aii%e, *n c p% sa %a # nc", ca pe ni&!e rap$r! ri ierar,ice *n care !$a!" p !erea es!e c$ncen!ra!" %a ce%"%a%!( Cine are p !ere a.s$% !" as pra !a4 2n sens %ar), a#e%i$rarea re%aii%$r in!erpers$na%e es!e !endina c"!re !ranzacii OWSOW, c$ns!r i!e a!+! pe respec! % fa" de par!ener, c+! &i pe ce% de sine( 'vitarea 0ocurilor psi)ologice =n a% d$i%ea pas i#p$r!an! *n a#e%i$rarea re%aii%$r in!erpers$na%e c$ns!" *n evitarea 0ocurile psi)ologice( =n *ncep ! . n p$a!e fi repri#area !en!aiei de a in!ra *n r$% ri%e din !ri n),i % dra#ei7 <ic!i#", Persec !$r &i 3a%va!$r( Orice s cces #"r n! *nse#n" pr$)res, devre#e ce es!e i#p$si.i% s" n an)a'"# '$c ri psi,$%$)ice( Tranzaci$na%i&!ii a de#$ns!ra! c" ne pe!rece# *n e%e FH0KE Q din !i#p % de c$# nicare( 2n principi , *n caz % '$c ri%$r, sarcini%e !era 0 piei ar fie ace%ea de7 8) a depis!a !ip % de '$c *n care ne an)a'"# &i 9) a0% *n!rer pe sa devia( Dezvoltarea (i evoluia personal

?8

;ezv$%!area pers$na%" *ncepe c *ndr"znea%a de a fi n$i *n&ine, #anifes!+nd iden!i!a!ea f"r" ar$)an" &i f"r" *nc"%carea iden!i!"ii a%!$ra( Pe sc r!, *nsea#n" dezv$%!area spontaneitii, ca e-presie i#edia!" &i nepref"c !"( Pas % r#"!$r ar fi rec perarea capaci!"ii de a !r"i pro=imitatea &i intimitatea( Trezirea percepii%$r in! i!ive din c$pi%"rie ne /sp ne1 c cine p !e# fi in!i#i sa n , e%i.er+nd 0ne de !ea#a de ce%"%a%!( Ap$i, dezv$%!area pers$na%" cere voina de sc,i#.are, !"ria de a privi *n fa" dific %!"i%e &i a i#p ne discip%ina indispensa.i%" sc,i#."rii( <$ina discip%ineaz" c$#p$r!a#en! % &i d" p !erea de a % a viaa *n pr$prii%e #+ini( Ea n p$a!e fi i#p s" din e-!eri$r( =nde0i des! %" v$in", res rse%e sc,i#."rii v$r fi )"si!e *n ce%e din r#"( ;ezv$%!are pers$na%" *nsea#n" &i res!a.i%irea ec)ilibrului ntre strile eului( O adev"ra!" de#$craie a aces!$ra are %$c a! nci c+nd nici na n es!e e-c% s" sa #ar)ina%iza!", dar nici n L&i ins!i! ie dic!a! ra as pra ce%$r%a%!e( 'c)ilibrarea egogramei =n ins!r #en! de % cr !i% *n ec,i%i.rarea s!"ri%$r e % i es!e egograma( Ea c$ns!" *n reprezen!area )rafic" a nive% % i de ener)ie a%$ca! fiec"rei s!"ri( Nive% % de ener)ie a% nei s!"ri es!e pr$p$ri$na% c d ra!a ac!iv"rii sa%e, apr$-i#a!" prin c,es!i$nare specifice( C+nd $ s!are a e % i se *n!"re&!e, ener)ia a%$ca!" ei cre&!e &i, *n c$#pensaie, $ a%!" s!are va pierde ener)ie( Aces! fen$#en face p$si.i%" ec,i%i.rarea e)$)ra#ei &i sc,i#.area pers$na%"( 2n esen", !erapia AT are sarcina de a cre&!e ener)ia psi,ic" a%$ca!" s!"ri%$r e % i defici!are sa de a red ce ener)ia ce%$r s pradi#ensi$na!e( 3 .ieci%$r c n C$pi% e-c% s, de pi%d", devenii #a&ini di)i!a%e *n carne &i $ase, %e es!e !i%" a.and$narea in'$ci ni%$r &i #anifes!area sp$n!an" a e#$ii%$r( Perfeci$ni&!ii &i d rii p$! a.and$na devize%e /Aii perfec!51 &i /Aii !are51 Pers$ane%e c P"rin!e N$r#a!iv ins ficien! p$! ind ce c$#p$r!a#en!e a !$ri!are, iar ce%e c P"rin!e Bri' %i ins ficien! p$! c %!iva afeci ne( Ref%e-e%e si#.i$!ice s n! ca%#a!e prin s!i# %area a !$n$#iei( 2n ceea ce prive&!e pr$fi% % nei e)$)ra#e, d$ar c+!eva indicii de $rdin )enera%7 Ad %! *n defici! 0 dific %!"i de c$ncen!rare a a!eniei *n rez$%varea pr$.%e#e%$r c ren!e6 C$pi% Li.er *n defici! 0 %ips" de in! iie, desc,idere afec!iv" &i crea!ivi!a!e6 P"rin!e Bri' %i *n defici! L pers$an" in!$%eran!", depresiv", incapa.i%" de )ri'" &i afeci ne6 C$pi% Re.e% *n e-ces L pers$an" inc$#$d", #$f! r$as", s p"r"ci$as", nerv$as"6 P"rin!e N$r#a!iv *n defici! 0 %ips" de scr p %e, !endin" c"!re anar,ie &i %i.er!ina'6 C$pi% Adap!a! *n defici! 0 c$#p$r!a#en! c$#pe!i!iv, ner".dare, incapaci!a!e de a asc %!a &i a fi de ac$rd6 PC &i CA *n e-ces c PB &i CL *n defici! L pers$ane reci, ' s!iiare, incapa.i%e de afeci ne6 CA &i PB *n e-ces c PC &i CR *n defici! 0 pers$na%i!a!ea $.ez % i, n #i!" de Berne /#a#a #are1( Dezvoltarea strii "dult In!e%ec! % c$ns!i! ie di#ensi nea esenia%" a s!"rii Ad %! &i pri#a ca%e de dezv$%!area c$ns!" *n cre&!erea v$% # % de c n$&!ine, de $rice na! r"( C$n!eaz" ce &!ii, dar &i #ai # %! c$n!eaz" ce faci c ceea ce &!ii( C n$&!ine%e &i deprinderi%e prac!ice c$n!eaz" *n pri# % r+nd, dar /c$%eci$narii de dip%$#e1 risc" d$ar ni&!e #i)rene *n p% s( Pri#a sarcin" a s!"rii Ad %! prive&!e c$# nicarea c s!area C$pi% &i c$n&!ien!izarea nev$i%$r .i$%$)ice, prin ceea ce se pe!rece *n !r p( A"r" sa!isfacerea nev$i%$r din C$pi%, Ad %! % r"#+ne f"r" ener)ie( A d$ a sarcin" a s!"rii Ad %! prive&!e c$# nicarea c s!area P"rin!e &i e-a#inarea % cid" a n$r#e%$r &i (pre)' dec"i%$r care vin ac$%$( 30ar p !ea ca ne%e din!re e%e s" fie dep"&i!e de !i#p sa inadecva!e nev$i%$r .i$%$)ice din s!area C$pi%( ;ezv$%!area Ad %! *nsea#n" &i an!renarea a.i%i!"i%$r de c$# nicare $nes!" &i c$rec!", OWSOW, c par!enerii de re%aie( Dezvoltarea strii .opil Re0desc$perirea s!"rii C$pi% ca e-presie a nici!"ii pers$anei es!e c$ndiia esenia%" a dezv$%!"rii pers$na%e( ;ecizia p r %$)ic" es!e $ i% zie( ;ezv$%!area s!"rii C$pi% es!e c$ndii$na!" de senz a%i!a!ea !r p % i &i cre&!erea ac i!"ii si# ri%$r viz a%, a di!iv, Iines!ezic, $%fac!iv, ) s!a!iv &i (((in! i!iv( Ce0ar p !ea fi as!a4 ;e pi%d", *ndr"znea%a de a privi ceea ce d$ar vedea# &i a asc %!a ceea ce d$ar a zea#( 3" privi# r"s"ri! % de s$are ca %a *ncep ! % % #ii( 3" privi# r+ % c # c r)e &i s!e%e%e c # s!a ne#i&ca!e pe cer( 3" asc %!"# f$&ne! % v+n! % i, c+n!ec % p"s"ri%$r &i seva c$paci%$r( 3" #ir$si# c+#p %, f%$ri%e &i !r p ri%e( 3" a!in)e#( 3" dans"#( 3" z. rd"#( 3" ) s!"# a%i#en!e &i ." ! ri de care n ne0a# a!ins nici$da!"( 3" c$# nic"# c nec n$sc i &i s" %e)"# n$i prie!enii( 3" ne pre$c p"# de c$rp % n$s!r c !andree, e%i.erai de in'$nci ni( 3" *ndr"zni# s" e-p%$r"# senz a%i!a!ea &i se- a%i!a!ea( 3" %"s"# %i.er fr+ % in! iiei &i s0$ r#"#( 3" ne ' c"#, %a $rice v+rs!"( P r &i si#p% ( 2n !i#p ce scri aces!e % cr ri, P"rin!e%e c$nf$r#is! &i Ad %! % sec din #ine desc$nsider" aces!e #anifes!"ri /p ieri%e1( C$pi% % *ns" se . c r"( C+nd ci!e&!i aces!e % cr ri, !r"ie&!i s!"ri c$n!radic!$rii( Acea par!e din !ine care !resa%!" &i se . c r" es!e s!area C$pi%( Ai )ri'" de ea5 ;ezv$%!area s!"rii C$pi% *nsea#n" e-pri#area sp$n!an" a e#$ii%$r, respec!+nd pe cei%a%i( C$n!r$% % e-cesiv 0 N p%+n)e5 N r+de5 N fi !ris!(")5 N fi vese%(")5 3!"p+ne&!e0i %acri#i%e5 N ridica !$n %5 E!c( L %ipe&!e !i#.re psi,$%$)ice &i c$s!" sc #p *n !er#eni de s"n"!a!e &i via" ne!r"i!"( ;ezv$%!area s!"rii C$pi% *nsea#n" acordarea de

?9

permisiuni, de c"!re $ricine &i %a $rice v+rs!", an %+nd ne%e in!erdicii ind se *n c$pi%"rie( Ac$rdarea nei per#isi ni es!e $ f$r#" de re0decizie (re*parentareK, s )era!" de r$s!irea n$r #an!re de )en %7 / %otrsc (!rec+nd pes!e ceea ce sp nea #a#aS!a!aSpr$fes$r %S pre$! %((() s*mi acord permisiunea 1 Ia!" c+! de si#p% pare a fi7 M$!"r"sc s"0#i per#i! s" c$# nic #ai # %!, s" fi #ai apr$pia!(") de cei%a%i, #ai p%in(") de c"%d r"((( M$!"r"sc s" a# *ncredere *n pr$pria #ea e-perien"((( M$!"r"sc s"0#i per#i! s" n #" #ai prefac, s" n 0#i #ai sc nd e#$ii%e &i nici !a%en!e%e((( M$!"r"sc s"0#i ac$rd per#isi nea de a #ai .ea c+!e n p","re% ((( M$!"r"sc s"0#i ac$rd per#isi nea de a *nfr n!a a !$ri!a!ea((( M$!"r"sc s" *ndr"znesc s" fi e *ns #i, s" #" afir# ca a!are5((

?:

S-ar putea să vă placă și