Sunteți pe pagina 1din 20

1

ANXIETATE
SOCIALĂ
Broşură informativă pentru adolescenţi

cu sprijinul
2
3

De ce
e importantă
sănătatea
mintală?

S
ănătatea mintală se referă la Uneori, asta se întâmplă când trecem prin
sănătatea creierului nostru. Sănă- situații grele de viață, cum ar fi moartea
tatea ta mintală influențează toate unei persoane dragi sau divorțul părinților.
aspectele vieții tale, precum performanța
ta la școală, sănătatea ta fizică, emoțiile Când treci prin astfel de situații, se poate
tale, cum te evaluezi tu pe tine ca per- să ai nevoie de ghidare din partea unui
soană și relațiile tale cu cei din jur. adult de încredere (membru al familiei,
profesor sau vecin) sau chiar a consilieru-
Dacă ai o minte sănătoasă, îți va fi mai ușor lui din şcoala ta.
să faci față stresului și să îți trăiești viața
așa cum îți dorești. E important, deci, să fii Câteodată, însă, creierul nostru poate să
atent/ă la sănătatea ta mintală. înceapă să funcționeze cum nu ar trebui
fără să aibă aparent un motiv. Asta ne
Unii oameni au probleme de sănătate poate da bătăi de cap.
mintală în adolescență.
De exemplu, ne poate face să ne simțim
Acestea apar atunci când creierul nostru triști toată ziua sau să ne simțim anxioși
nu mai poate să funcționeze la capaci- (adică o frică foarte puternică) atunci când
tatea de care avem nevoie zi de zi. nu există un pericol real în jur.
4

Când se întâmplă lucrul acesta înseamnă Unii oameni cu tulburări mintale ajung să
că ne confruntăm cu o tulburare mintală. folosească droguri sau alcool ca să facă
Aceste tulburări apar atunci când creierul față problemelor, alții să se rănească sau
nostru se obișnuiește să funcționeze cum să ajung la concluzia că ar fi mai bine dacă
nu trebuie. Ajungem să fim blocați într-un și-ar lua viața.
tipar de emoții puternice care nu ne ajută.
Câteodată aceste tipare pot schimba Când observi vreo schimbare la felul în
modul în care funcționează creierul nostru. care te simți, apelează cât mai repede la
ajutor!
Dacă sănătatea mintală influențează toate
aspectele vieții tale, la fel e și în cazul în Există mulți oameni care pot să te ajute.
care ai o tulburare mintală. Îți poate fi dificil Un tratament început devreme nu numai
să te descurci la școală, să te întelegi cu că te ajută pe moment să te simți mai
prietenii tăi și să fii sănătos fizic, adică, te bine, ci te și învață lucruri ce-ți pot folosi
încurcă în a-ți trăi viața așa cum vrei tu. toată viața.
5

Cum
funcționează
creierul nostru?
3
Creierul este un organ extrem Percepția
Creierul tău este responsabil de
de complex; el are multiple atenția pe care o acorzi tuturor
funcții diferite dar conectate lucrurilor care se întâmplă în jurul tău.
între ele. Cum face acest lucru? Pur și simplu in-
terpretează informația pe care o preia
cu ajutorul celor cinci simțuri: văz, auz,
Iată care sunt unele dintre miros, gust și pipăit.
aceste funcții de care este

4
responsabil creierul tău: Reacțiile fizice şi fiziologice
Creierul tău controlează modul în
care îți miști corpul și reactionezi

1
Gândirea – de la felul în care îți miști mâinile
Creierul este responsabil cu proce- până la mișcări pe care le faci fără să
sarea și stocarea informației pe care le conștientizezi (ca de exemplu respi-
o deții, fie că este vorba de rezolvarea unei rația sau digerarea mâncării).
probleme de matematică, de a fi atent la ore
sau de a-ţi planifica ce vei face în vacanță.

5
Comportamentul
Creierul tău controlează modul în

2
Emoțiile care tu interacționezi cu ceilalți
Creierul controlează și felul în care oameni din jur şi cu mediul în care
te simți în fiecare moment (emoțiile trăiești. De fapt, creierul tău este cel care
tale) și modul în care îți exprimi aceste coordonează ceea ce faci și spui în diferite
emoții față de ceilalți. situații!
6

6
Semnalarea posibilelor pericole tale, pentru a te anunța atunci când
Creierul tău joacă un rol extrem de ești în pericol. De exemplu, în cazul în
important în a te proteja de posi- care atingi o sobă fierbinte, creierul te
bile pericole. El ține cont de informația anunță să-ți retragi imediat mâna.
preluată de la cele cinci simțuri ale

Atunci când ne confruntăm cu o tulburare mintală, creierul funcționează un pic


diferit. Pentru a înțelege schimbările care au loc în creier în cazul unei tulburări este
necesar să înțelegem modul în care funcționează creierul în mod normal.
7

Ce este
anxietatea
socială?

D
e multe ori persoanele cu anxietate Persoanele cu anxietate socială, în
socială sunt confundate cu per- schimb, au o frică foarte intensă față de
soanele introvertite sau cu cele situațiile sociale în care se așteaptă să
timide. Totuși, anxietatea socială e mai fie judecate de către ceilalți. Din această
mult decât a fi tăcut sau retras. Majoritatea cauză, aceste persoane ajung să evite
oamenilor se simt timizi la un moment dat să se implice în foarte multe lucruri, chiar
în situații sociale, cum ar fi: atunci când dacă și-ar dori să facă asta.
cunosc o persoană nouă sau un grup de
oameni, atunci când își schimbă școala
sau locul de muncă, etc.
8

Cum se manifestă
anxietatea
socială?

A
nxietatea socială se manifestă vor observa „emoțiile” sau frica pe care le
diferit de la o persoană la alta. Fie- resimți. Cel mai probabil tu îți dai seama
care are anumite situații de care se că aceste frici sunt nejustificate și că cei-
teme cel mai mult. lalți nu le au, dar nu te poți abține din a le
simți, ceea ce poate fi foarte frustrant.
Dacă suferi de anxietate socială s-ar pu-
tea să eviți unele dintre aceste situații:
 să ții o prezentare sau să vorbești în public;
 să întâlnești oameni noi;
 să dai un telefon;
 să lucrezi sau să faci ceva atunci când
te observă cineva;
 să folosești toaleta publică;
 să mănânci sau să bei în fața altora.

În aceste situații crezi că nu o să te des-


curci, că o să te faci de râs sau că ceilalți
9

Cum se simte
anxietatea
socială în corp?

A
tunci când nu ai de ales și ești pus într-o situație socială de care ți-e foarte frică,
s-ar putea să simți unele dintre aceste senzații în corp:

bătăi foarte simți că nu poți dureri de stomac transpiri foarte tare


puternice ale inimii respira și că te
sufoci

amețeală tremurat ți se înroșește fața și gâtul

Aceste senzații fac totul și mai dificil, pentru că ai impresia că ele sunt foarte vizibile și că
aceia care te privesc te vor judeca pentru ele.
10

Ce gândește
o persoană cu
anxietate
socială?
Se poate ca înaintea sau în tim-
pul unei situații de interacțiune
socială să fii cuprins de o ava-
lanșă de gânduri și îngrijorări și/
sau să simți că ți se blochează
mintea și nu o să poți să faci
nimic. Unele gânduri pot fi:

„O să mă fac de râs”
„Ceilalți se descurcă mult mai bine decât mine”
„Toți se holbează la mine/mă judecă”
„O să fie un eșec total”
„Vreau să fiu oriunde altundeva”
„Toată lumea vede cum tremur/mă înroşesc”
„Cel mai sigur e să evit sau să amân pe cât posibil interacțiunea cu ceilalți”
„Simt că nu am deloc control/nu pot face nimic să rezolv problema asta”
11

Ce poate contribui
la apariţia anxietăţii
sociale?
Factori de risc:

Un nou mediu social sau un volum Trăirea unor experiențe negative ce


mare de sarcini (de exemplu: întâlnirea au provocat anxietate crescută (de
unor oameni noi, susținerea unor discur- exemplu: a ține prezentări nereușite, a fi
suri sau prezentări în public, schimbarea respins sau abandonat de prieteni sau
școlii sau a grupului de colegi/prieteni, de persoane importante atunci când ai
schimbarea frecventă a domiciliului) îți nevoie de ele, a fi umilit, batjocorit sau
pot declanșa simptome de anxietate făcut de rușine de către alte persoane)
socială pot favoriza dezvoltarea simptomelor de
anxietate socială;
12

Trecutul familiei: dacă părinții sau frații/ Starea de sănătate: multe persoane
surorile tale au deja fobie socială, există care se confruntă cu anumite pro-
o șansă să o trăiești și tu la un moment bleme de sănătate ce le afectează
dat (în cazul în care apar mai multe situ- aspectul fizic, capacitatea de a se
ații de zi cu zi în mediul în care trăiești mișca sau de a vorbi, se pot confrunta
care să o declanșeze). Totuși, apariția ei în plus și cu anxietate în legătură cu
nu e obligatorie ori sigură chiar dacă ai felul în care sunt percepuți de cei din
avut cazuri în familie. Fiecare problemă jur. Atenția exagerată din partea ce-
de sănătate mintală apare prin combi- lorlalți, bullying-ul, insultele și jignirile
nația factorilor genetici cu factorii de referitoare la șchiopătare, cicatrici, fe-
mediu. Anxietatea este o problemă de lul de a te mișca sau aspectul fizic pot
sănătate care are rezolvare. Primind în- genera și mai multă anxietate socială
drumarea necesară, cu siguranță o poți și izolare. Dacă devii foarte atent și
depăși. Dacă cunoști apropiați care trăi- centrat pe reacțiile și evaluarea nega-
esc cu anxietate socială, îndrumă-i și pe tivă din partea celorlalți, dacă îți lipsesc
ei să ceară ajutor de la psihologi și alți prieteni care să te susțină sau părinți
specialiști din comunitatea voastră! care să te încurajeze, dacă te consideri
mai puțin bun sau util decât cei ce nu
au aceste defecte, atunci anxietatea
socială se poate intensifica. În momen-
Temperamentul: există unele per-
tele acestea încearcă să îți amintești că:
soane mai timide și rezervate atunci
aspectul fizic nu spune nimic despre
când fac față situațiilor neașteptate și
valoarea ta ca persoană, toate calitățile
oamenilor noi din viața lor. Există și per-
și abilitățile tale sunt tot acolo. Chiar
soane care se liniștesc mai greu atunci
dacă e nevoie de mai mult efort uneori
când se confruntă cu situații stresante.
pentru a face anumite lucruri, nu în-
Toți cei descriși mai sus pot prezenta un
seamnă că e imposibil. Când te simți
risc mai mare de anxietate socială la un
copleșit, ia o pauză și găsește un mod
moment dat. Nu uita: faptul că prezinți
de a-ți reîncărca „bateriile emoționale”
una dintre trăsături nu te face automat
sau vorbește pur și simplu cu cineva în
predispus la anxietate socială. Suntem
care ai încredere.
ființe complexe. Poate că nu putem
schimba unele lucruri din personalitatea
și temperamentul nostru, însă avem
puterea de a ne modifica comporta-
mentul și reacțiile, precum și felul în care
interpretăm și dăm semnificație lucrurilor
care ni se întâmplă.
13

Combaterea
stigmei
Ce este stigma? Stigma este un cuvânt mai politicos pentru discriminare.

A
șadar, aceasta este o atitudine nu sunt capabili să empatizeze și să ofere
negativă pe care oamenii o fo- compasiune și înțelegere celor din jur.
losesc pentru a face rău cuiva,
fizic, mental și emoțional. Atunci când Nu este problema ta, ci a lor. Rolul tău în
cineva are o atitudine stigmatizantă, ceva astfel de situații este să te protejezi, să
nu este în regulă cu atitudinea lor, nu cu eviți situațiile potențial periculoase, și, în
tine. măsura în care poți, să le explici priete-
nilor tăi și celor apropiați cum e pentru
Unii oameni fac comentarii răutăcioase și tine să trăiești cu anxietate socială, ce te
au anumite asumpții despre cei care au o ajută și ce nu te ajută deloc din compor-
problemă de sănătate mintală, deoarece tamentul lor.
14

Strategii
de a face față
anxietății
sociale?
Chiar dacă crezi că nu poți să ții
gândurile îngrijorătoare la distanță,
este foarte important să știi că
este normal să simți frică atunci
când te expui unor situații sociale
în care te aștepți să fii judecat de
către ceilalți. Însă, în anxietatea
socială, această frică este trăită
mult mai intens și are o durată mai
îndelungată. În acele momente
de anxietate îți trec prin minte
multe gânduri, care nu fac decât
să crească intensitatea anxietății.
Aceste gânduri pot să dispară
încet, cu ajutor. Noi îți propunem
câteva metode care să te ajute să
faci față mai bine anxietății tale.
15

1
Exercițiu de relaxare a mușchilor 1. PUMNI - Strânge pumnii și ține-i strânși
pentru 5 secunde, apoi eliberează-i încet;

Atunci când ai anxietate socială și te afli în 2. BRAȚE - Treci mai departe la brațe (tot
situații stresante sau când ești sub presiune așa, timp de 5 secunde, încordezi puter-
(te întâlnești cu o persoană nouă sau ții o nic mușchii brațelor ca și cum ai ridica o
prezentare în fața clasei) poți avea de multe greutate mare la sala de forță, apoi re-
ori tendința să-ți tensionezi mușchii. Parcă îți laxezi brațele);
simți tot corpul încordat și tensionat.
3. GÂT - Strânge mușchii gâtului până
Dacă înveți să îți relaxezi mușchii și faci îi simți încordați de sus până jos,
exercițiile acestea când de simți stresat, vei menține activarea timp de 5 secunde
reuși să eliberezi mai ușor tensiunea și să te apoi relaxează-i;
liniștești.
4. UMERI - Ridică umerii sus către cap,
menține timp de 5 secunde și relaxează;
Cum poți face asta?
5. DEGETELE DE LA PICIOARE -
Exercițiul pe care îl propunem noi, este Strânge degetele de la picioare ca și cum
unul în care mai întâi îți încordezi toți muș- ai vrea să ții ceva folosindu-te de ele,
chii din corp, iar apoi îi relaxezi. Cu ajutorul strânge-le tare până simți un mic discon-
lui vei reuși să simți mai profund relaxarea fort. Ține 5 secunde, apoi relaxează;
mușchilor corpului tău și vei reuși să simți
cum eliberezi tensiunea din corpul tău în 6. PICIOARELE - Ține picioarele cât de
situațiile stresante. întinse poți și apoi încordează toți mușchii
picioarelor deodată (cei de la gambe și cei
de la coapse). Ține 5 secunde, apoi re-
Ce pași ai de urmat? laxează.

Așază-te pe jos sau pe un scaun sau Dacă încordezi mușchii puternic și apoi îi
pe o canapea comodă. Dacă nu ai relaxezi, vei simți mult mai bine senzația de
unde să te așezi poți face fără pro- relaxare și vei putea să te bucuri de ea.
bleme exercițiul și stând în picioare.
De asemenea, vei învăța că tu ești capabil
Vei începe treptat să activezi mușchii să modifici senzațiile neplăcute din corpul
încordându-i și apoi să eliberezi tensi- tău, producându-ți singur o stare de bine.
unea din toți mușchii corpului tău.
Acest lucru te va face să simți mai mult
auto-control și putere personală în fața
anxietății.
16

2 3
Exercițiu de auto-compasiune Recunoașterea propriilor emoții
(cu desen sau în scris)
Este, de asemenea, foarte important
Gândește-te la calitățile tale și identifică să-ți recunoști emoțiile, adică să-ți dai seama
4 dintre ele. Dacă nu îți vin prea ușor în ce simți și de ce crezi tu că simți acele lu-
minte, încearcă să îți amintești acele mo- cruri, precum și să recunoști situațiile care
mente din viața ta când ai ajutat pe cineva îți produc anxietate. Uneori, simplul fapt de
când a avut nevoie, ai câștigat un pre- a observa că o anumită situație îți produce o
miu, te-ai descurcat bine la ceva, ai fost stare de anxietate și de a fi pregătit să îi faci
mulțumit de ceva ce ai făcut, te-ai simțit față poate reduce din anxietatea pe care o
împlinit și liniștit după ce ai realizat ceva. simți.
Gândește-te ce calități te-au ajutat în acele
momente să reușești?

Scrie aici calitățile care ți-au venit în minte:

Acum încearcă să creezi o imagine sau un


sticker care te reprezintă pe tine, com-
binând toate aceste calități. Poți fie să
scrii sau să desenezi. Fă-l în stilul tău și
personalizează-l cum îți place.
17

4
Exercițiile de respirație Cum funcționează aceste tehnici?

Respirația adâncă este cel mai bun Iată ce trebuie să faci:


mod de a calma bătăile rapide ale inimii,  Stai culcat într-o poziție confortabilă;
respirația rapidă și starea de amețeală.  Închide ochii (doar dacă te simți con-
Aceste exerciții fac parte dintr-o tehnică de fortabil) și pune o mână pe abdomen;
relaxare care presupune a inspira și a expira  Inspiră aerul cât poți tu de încet apoi ex-
aerul lent. piră la fel de încet, lent și cât mai lung.

Dacă practicăm aceste exerciții regulat, ele Vei simți cum mâna de pe burtă se ridică și
ne pot ajuta să ne relaxăm și să reducem se lasă în jos în funcție de cum inspiri sau
stările de anxietate. expiri.

Ține-ți
În stările de anxietate corpul nostru de- Inspiră timp Expiră timp
respirația 4
clanșează o serie de simptome care de 4 secunde de 8 secunde
secunde
reprezintă răspunsul nostru la stresul
resimțit.

Adică: respirăm mai rapid, agitat și superfi-


cial, inima bate mai repede decât de obicei,
mușchii devin tensionați. Repetă exercițiul de câteva ori
(preferabil 5-10 minute)
Creierul și organelele corpului nu mai pri-
mesc suficient oxigen, nu mai pot funcționa
optim și intră în stare de alertă, agitând și Câteva trucuri pentru a reuși:
mai mult mintea ca într-un cerc vicios. De  Dacă simți că nu funcționează,
aceea, corpul nostru are nevoie să-și reducă încetinește ritmul cât poți tu de mult.
stresul acumulat. Îți propunem un exercițiu Numără în gând secundele. O greșeală ar fi
de respirație care te-ar putea ajuta. Cum? să respirăm prea repede, prea grăbit;
Prin tehnici de relaxare.  Atunci când numeri secundele în gând,
te ajută nu doar să-ți încetinești respirația, ci
și să-ți distragi atenția de la sursa de stres.
De fiecare dată când simți că începi iar să
te gândești la problemele care te stresează,
concentrează-te pe număratul secundelor;
 În timp, poți să mărești numărul
de secunde, adică să inspiri și să expiri
numărând mai multe secunde (atât cât te
simți tu confortabil).
18

5 6
Vorbește cu tine însuți cum îi Vorbește și cu părinții tăi
vorbești celui mai bun prieten
Vorbește cu ei despre sentimentele
De multe ori când te copleșește anxietatea, și gândurile pe care le ai; încearcă treptat.
poți ajunge să te critici foarte aspru pentru Puteți găsi împreună soluții, precum un
că nu reușești să faci lucruri pe care alții pot sport care te-ar putea interesa și pe care ai
să le facă cu mai multă ușurință. Pare că ei putea să îl practici. De asemenea, știm că
se pot descurca atât de bine și crezi pe mo- poate ai momente când nu vrei să petreci
ment că tu nu ești în stare de nimic. În mo- timp cu cei de vârsta ta sau îți e groază de
mentele acelea te simți inferior și ajungi să fii asta. Dar poți găsi în părinți sau în ceilalți
cel mai aspru critic al tău. Poate ți s-a întâm- adulți cu care locuiești câte un partener cu
plat să te trezești că auzi în mintea ta propria care să faci acele lucruri sau activități la care
voce care îți spune replici de genul acesta: te gândești. Și adulții pot fi uneori ca niște
„sunt un prost”, „cum pot fi în halul ăsta?”, adolescenți, doar că sunt mai mari și au
„iar am ratat șansa și ceilalți au reușit”, „vezi? câteva responsabilități în plus.
chiar nu ești în stare să faci asta”.
Dacă nu ai chiar pe nimeni cu care poți
Să știi că multă lume care trăiește cu anxi- discuta apelează la liniile telefonice de
etate pățește asta. Nu uita însă că, un mo- sprijin, grupurile de sprijin din comunitatea
ment în care simțim emoții puternice sau ta (grupuri de suport, biserică sau alte or-
eșuăm nu ne definește ca persoană. ganizații și asociații pentru copii și tineri,
Dacă am greșit ceva sau dacă ne simțim din localitatea ta). Le poţi căuta şi te poţi
prost când vedem că alții pot și noi nu documenta înainte despre ele pe internet
putem, asta nu înseamnă că nu avem șan- sau pe reţelele de socializare.
sa să reușim sau că emoțiile puternice o
să dureze pe veci. Sunt doar niște momente TEEN LINE | GRATUIT
grele pentru noi, în care avem nevoie de
susținere și înțelegere. 0374.461.461
Dacă îți vine să fii critic cu tine când greșești

7
sau când ai momente de anxietate puternică Voluntariatul
și nu reușești să realizezi lucruri, amintește-ți
de asta. E un moment greu în care ai nevoie Este un alt mod în care te poți conecta
de înțelegere și susținere. Fii alături de tine cu cei din jur. Astfel, faci un lucru bun pentru
când îți e greu. Cu siguranță că, dacă vezi cei aflați în nevoie, dar în același timp te ajuți
că prietenul tău cel mai bun are momente în și pe tine. Explorează și identifică ceva care
care greșește sau nu poate face lucruri din te pasionează. Cere ajutor pentru a găsi în
cauza unor emoții puternice, nu mergi la el/ comunitate oportunități care să te ajute.
ea și începi să îl/o critici. Comportă-te cu
tine ca și când ai fi prietenul tău cel mai
bun! Oferă-ți ajutor și înțelegere când
ți-e greu! Fii cel mai bun prieten al tău!
19

Bibliografie și resurse
DSM 5 - Manual de Diagnostic si Clasificare Statistică a Tulburarilor Mintale, American Psychiatric
Association, Editura Medicala CALLISTO, 2016
Retmagia şi minunatele aventuri ale lui RETMAN, David, D. (2010; coord.), Editura RTS, Cluj-Napoca.
Guidelines on promotive and preventive mental health interventions for adolescents - Helping Adolescents
thrive (HAT) - World Health Organization (www.who.int)

Revista Teen Mental Health (https://teenmentalhealth.org/)


https://deprehub.ro/psihoeducatie/anxietatea/
https://www.tratamentanxietate.ro/fobie-sociala/
https://www.verywellmind.com/social-anxiety-disorder-symptoms-and-diagnosis-4157219
https://www.psycom.net/social-anxiety-how-to-help-kids/
https://www.news-medical.net/health/Social-Anxiety-Disorder-(SAD)-Social-Phobia.asp

https://adolescenti.deprehub.ro/

Mulţumiri
Această secțiune o dedicăm tuturor celor care au făcut posibilă realizarea acestei broșuri:
 colegelor noastre psihologi: Bianca Sopon, Cristina Mariș, Alexandrina Sabău și Anca Stadnic pentru
documentarea și realizarea acestei broșuri;
 Fondation d’Harcourt, sponsorii programului nostru de la Clinica de Psihiatrie Pediatrică și Toxicomanie
din Cluj-Napoca pentru sprijinul, flexibilitatea și încrederea de care au dat dovadă mereu;
 departamentului de Psihologie al Universității Babeș-Bolyai pentru parteneriatul în crearea acestui
material și mai ales doamnei conf. univ. dr. Thea Ionescu pentru resurse, sugestii și implicare;
 mulțumim personalului medical de la Clinica de Psihiatrie Pediatrică și Toxicomanie și Spitalul
de Recuperare din Cluj-Napoca pentru că ne-au primit cu deschidere, pentru buna colaborare și întreg
sprijinul acordat;
 voluntarei noastre implicată în acest proiect, medic rezident Oana Fodor, de la Spitalul Clinic de
Psihiatrie “Prof. Dr. Alex. Obregia” Bucureşti;
 donatorilor individuali cu ajutorul cărora activitatea programelor Inocenți rămâne în mișcare;
 firmei de print Fun Media Guest.

Despre Fundaţia Inocenţi


Misiunea Fundației Inocenți - Romanian Children's Relief (RCR) este de a ajuta copiii și
familiile care se află în dificultate și de a preveni abandonul maternal în România.

Viziunea noastră este aceea de a ne asigura că toți copiii cu nevoi speciale, bolnavi sau
dezavantajați din punct de vedere socio-economic primesc sprijinul de care au nevoie
pentru a-și atinge potențialul maxim.
Fundația Inocenți - RCR desfășoară de 30 de ani în România:
programe de tip Viața Copilului (Child Life);
programe de integrare socială și suport educațional adresate copiilor provenind
din medii dezavantajate;
programe de intervenție timpurie pentru copii cu nevoi speciale și dizabilități.
20

www.inocenti.ro
www.facebook.com/InocentiRCR

Cum ne poți susține?


DONEAZĂ

3,5% din impozitul tău 20% din impozitul


pe venit pe profit al companiei tale

Rechizite sau alte obiecte Ziua ta de naștere prin


folositoare copiilor platforma galantom.ro

Valentina Maghirescu - Director Filiala BUCUREŞTI


Tel.: +40 751 242 282 | E-mail: valentina.maghirescu@inocenti.ro

Mihaela Ința - Manager Dezvoltare Organizaţională CLUJ


Tel.: +40 743 784 821| E-mail: mihaela.inta@inocenti.ro

Laura Filipoi - Director BISTRIŢA


Tel.: +40 758 236 448 | E-mail: laura.filipoi@inocenti.ro

S-ar putea să vă placă și