Sunteți pe pagina 1din 8

SELECTIA PSIHOLOGICA NTOCMIREA UNUI PROFIL DE PSIHO-PROFESIOGRAMA A POSTURILOR NCADRATE LA ASIGURAREA METEOROLOGICA DIN FORTELE AERIENE ROM NE Psiholog

Alin IONECI*

REZUMAT Omul masina si m !iul al"a#ui s" un "om$l # uni" in# g%a# n#%-un sis# m Om-Masina-M !iu& n a"" $#iun a lui L& 'on ( %#alan))* +,-../01 sis# mul % $% 2in#a un nou mo! ! a g n!i3 s# un ansam4lu ! l m n# in# %"on "#a# non- n# m$la#o%1 $% su$un n! o%!in 1 anga5a% 1 sis# ma#i2a% 1 m #o!a& Su4 as$ "# s#%u"#u%al1 )i "a% sis# m s# "om$us !in su4sis# m si )i "a% sis# m s# un su4sis# m al al#ui sis# m1 s# n#%-un anumi# ) l o a4s#%a"#i 1 % 2ul#a# al g n!i%ii noas#% "ons#%u"#i' & Psihologia mili#a%a1 $% lu n! mo! lul ! s#u!iu al $sihologi i in!us#%ial 1 s# in# % sa#a n in' s#iga% a su4sis# mului uman !in !i) %i# $os#u%i s$ "i)i" o%ganismului mili#a%& A" s# s#u!iu s )a" n "on# 6#ul sis# mului om-masina-m !iu1 a!i"a al unui sis# m !inami" "a% in"lu! n#%-o "om4ina#i uni"a oam ni1 masini si "on!i#iil ! m !iu n "a% i a"#ion a2a& Es# 'o%4a ! un ansam4lu in# g%a# ! "om$on n# +oam ni si masini/1 "a% in# %a"#ion a2a n#% l $ 4a2a unui "i%"ui# in)o%ma#ional n "a!%ul un i am4ian# )i2i" si so"ial 1 a' n! ! % ali2a# unul sau mai mul# o4i "#i' "omun +Iosi) ,-78/8& Sis# mul om masina m !iu $oa# )i "onsi! %a# "a o "om4ina#i ! una sau mai mul# )iin# uman si una sau mai mul# "om$on n# )i2i" n in# %a"#iun 1 n" $ n! ! la ni' lul o4#in %ii in)o%ma#iilo% ! in#%a% si $ na la i si% a "on!i#iona#a ! "on# 6#ul unui m !iu !a# +M"Co%mi"9 ,-7:/;& Fi% s# 1 "on" $# l ! masina si m !iu sun# lua# n#%-un s ns la%g si nu $%i'i# % s#%i"#i'& <Masina= "ons#a n o%i" #i$ 'i%#ual ! o4i "# )i2i" !is$o2i#i' "hi$am n# sau o%i" " oam nii u#ili2 a2a $ n#%u % ali2a% a un i a"#i'i#a#i ! mun"a3 <m !iul= s % ) %a la "on# 6#ul #i$i" n "a% s ! s)asoa%a $%o" sul mun"ii& n s"o$ul un i "unoas# %i a! "'a# a g%a!ului minim ! $% ga#i% si a$#i#u!ini n " sa% $ n#%u $ %sonalul !in asigu%a% a m # o%ologi"a a )o%# lo% a %i n 1 si $ n#%u )a"ili#a% a gasi%ii mai %a$i! a a" s#o% !a# ! $sihologi a mun"ii1 am ! s)asu%a# o "ul g % ! !a# n " sa% n#o"mi%ii unui $%o)il ! $siho$%o) siog%ama a a" s#ui !om niu n )o%# l a %i n %om n & Din %a#iuni ! % !a"#a% n o%!in a> o)i# % 01 o)i# "a$a"i#a#il "omun n a$oi sa m n#ionam " # 1 'om $%o" !a ! s"%iin! a#%i4u#iil )un"#ional al O)i# %ilo% si su4-o)i# %ului % 81 o)i# % ;1 o$ %a#o%i m # o Pl#& a!5& si Mm&& Ul# %io% 'om #% " n % 'is#a " sa% $ n#%u 6 %"i#a% a a#%i4u#iilo% )i "a% i )un"#ii m n#iona# 1 $ n#%u "a 'a "a$a"i#a#i !is#in"#i' $ n#%u )un"#iil "a% n " si#a asa " 'a&

Cu'in# "h i A$#i#u!in - s#%u"#u%a sin# #i"a ! $%o" s 1 nsusi%i $siho-)i2i" "a% m !ia2a o$ %a#ionalins#%um n#al % usi#a sau $ %)o%man#a n#%-o a"#i'i#a# & Psiho$%o) siog%ama - S"hi#a% a unui $%o)il ! a$#i#u!ini n " sa% % usi# i n 6 %"i#a% a un i $%o) sii& S#% s - sin!%om "ons#i#ui# ! 6a" %4a% a !in"olo ! ni' lul uno% sim$l a5us#a%i hom os#a#i" a uno% % a"#ii $sihi" si a "o% la# lo% lo% soma#i" n l ga#u%a "u 6"i#a#ia in# %na sau 6# %na 6 %"i#a#a ! o "on)igu%a#i ! )a"#o%i ! "lansa#i +ag n#i s#% so%i/ " a"#ion a2a in# ns1 su%$%in2a#o%1 4%us" si ? sau $ %sis# n# si a' n! un o%i un "a%a"# % sim4oli" ! am nin#a% 1 al# o%i un %ol 6#% m ! )a'o%a4il $ n#%u su4i "# +$ %" $u#i sau an#i"i$a#i "a a#a% ! su4i "#/& +Iaman! s"u I& ,--81 ,--@1 ,---/,& HTA - Hi$ %# nsiun a%# %iala1 SIMIN - Sis# mul m # o%ologi" na#ional in# g%a#1

OMM - O%gani2a#ia M # o%olgi"a Mon!iala1 OACI - O%gani2a#ia A'ia#i i Ci'il In# %na#ional 1 ANM - A!minis#%a#ia Na#ionala D M # o%ologi 1 ROMATSA - A!minis#%a#ia Rom na ! S %'i" a T%a)i"ului A %ian& Da# l au )os# "ul s $%in ama4ili#a# a "ol gilo% !in s#%u"#u%a m # o a Coman!am n#ului O$ %a#ional A %ian P%in"i$al> C$#& C!o%& !%& Flo% a Dan1 L#& C!o%& O$% a C%is#ian1 C$#& Gogu Sil'iu1 C$#& Zaha%ia P #%u1 O$ %a#o% m # o Pl#& a!5& Ni#ul s"u Fan l1 O$ %a#o% m # o Mm& II Dia"on asa Dumi#%u1 "a%o%a l mul#umim& n ansam4lul )a"#o%ilo% ! m !iu1 "lima a% un %ol ! os 4i# ! im$o%#an# ! oa% " "ons#i#ui $%in"i$alul )a"#o% n %g #i" mo!i)i"a#o% al s"oa%# i # % s#% +"a% in)lu n# a2a s mni)i"a#i' !inami"a % li )ului si 'olu#ia $ isa5 lo% g og%a)i" /1 s# un )a"#o% "ologi" s n#ial +in)lu n# a2a % $a%#i#ia1 ' g #a#i i1 )aun i si "hia% a as 2a%ilo% om n s#i/1 % $% 2in#a o su%sa ! n %gi in!is$ nsa4ila 'i #ii si #o# mai mul# o su%sa ! n %gi "u%a#a $ n#%u !i) %i# a"#i'i#a#i an#%o$i" & n #oa# mo!u%il sal ! mani) s#a% "lima nu s# numai ! "lansa#oa% ! n %gii 'i#al su4 !i) %i# )o%m "i si un )a"#o% ! %is" "a% in"um4a si al# n %gii1 " # o!a#a "u ) "# "a#as#%o)al " "% a2a ! 2o%!in n sis# m l g og%a)i" a5ung n! la al# %a% a sau !is#%ug % a lo%1 la $%o!u" % a uno% im ns $agu4 ma# %ial si 'i"#im om n s#i& n a" s# s ns1 n s "olul nos#%u si mai "u s ama n a-II-a 5uma#a# a sa1 "lima a )os# $ %" $u#a si "onsi! %a#a #o# mai mul# n !uali#a# a sa na#u%ala> a# # "a % su%sa " # si "a %is" $ n#%u m !iul g og%a)i"& Din a" as#a 'i2iun 1 a m !iilo% s#iin#i)i" si $oli#i" 1 a % 2ul#a# o $% o"u$a% "ons#an#a $ n#%u "unoas# % a "on!i#iilo% "a% )a'o%i2 a2a ! "lansa% a ) nom n lo% a#mos) %i" ! %is"1 a l gi#a#ilo% "a% gu' %n a2a 'olu#ia si %as$ n!i% a "ons "in# lo% " ! "u%g !in a"#iun a lo%1 $% "um si $ n#%u "% a% a ! s#%a# gii si mi5loa" - glo4al 1 % gional sau lo"al - ! % !u" % si "om4a# % a ) "# lo% a" s#o%a1 ) "# "u $on! % ns mna#a n $i %! %il ! 'i #i om n s#i1 n !is#%ug % a m !iului na#u%al1 si an#%o$i" $ $lan mon!ial !a#o%i#a %is"u%ilo% na#u%al & A" s# $% o"u$a%i s % gas s" si n #a%a noas#%a )iin! "on"% #i2a# mai al s !u$a ,-.: n " %" #a%i si a4o%!a%i s#iin#i)i" ! ma% 'aloa% # o% #i"a si $%a"#i"a n s#u!ii si lu"%a%i asu$%a "lima#ului Rom ni i $% "um si n ! 2'ol#a% a "on#inua a m # o%ologi i %om n s#i su4 #oa# as$ "# l +mo! %ni2a% a a$a%a#u%ii si ins#%um n#a#i i1 $% ga#i% a $ %sonalului1 "ali#a# a !iagno2 i1 si $%ogno2 i1 ! 2'ol#a% a % # l i na#ional 1 "ola4o%a% a in# %na#ionala si alini % a la no%m l o%gani2a#i i m # o%ologi" mon!ial /1 "ulmin n! "u % ali2a% a Sis# mului M # o%ologi" In# g%a# Na#ional +SIMIN/& Ca$a"i#a# a ! "i2ionala a $ %sonalului !in !om niu n " si#a un l a$#i#u!ini $ n#%u 4una ! s)asu%a% a a" s# i a"#i'i#a#i& A#%i4u#iil o)i# %ului 0 s$ "ialis# m # o> D s"%i % a $%o) si i1 "on#inu#ul mun"ii> - Plani)i"a% a1 o%gani2a% a1 "oo%!ona% a si "on#%olul a"#i'i#a#ii ! asigu%a% m # o%ologi"a n )o%# l a %i n 3 - Ela4o%a% a $%o$un %ilo% ! $ %) "#iona% a $% ga#i%ii ! s$ "iali#a# n !om niu m # o%ologi" a $ %sonalului a %onau#i" si a # ma#i"ilo% "o% s$un2a#oa% 3 - Ela4o%a% a $%o$un %ilo% $%i'in! "on#inu#ul $lanu%ilo% si $%og%am lo% ! n'a#am n# n !om niul m # o%ologi" "u s#u! n#ii m # o%ologi ! la a"a! mia )o%# lo% a %i n si "u%san#ii ! la s"oala ! a$li"a#i $ n#%u a'ia#i 3 - Ela4o%a% a si a"#uali2a% a % gl m n#a%ilo% si no%ma#i' lo% n !om niul asigu%a%ii m # o%ologi" a )o%# lo% a %i n +% gulam n# 1 no%m 1 m #o!ologii1 $lanu%i si !is$o2i#ii ! asigu%a% 1 $%o#o"oal ! asigu%a% 1 manual 1 "u%su%i1 "o!u%i/1 a s#an!a%! lo% mili#a% o$ %a#ional si a!minis#%a#i' $%o$%ii3 - Ela4o%a% a $lanu%ilo% ! "ola4o%a% "u s#%u"#u%il simila% !in " l lal# "a# go%ii ! )o%# al a%ma# i "u s#%u"#u%il !in sis# mul m # o%ologi" na#ional si !in a'ia#ia "i'ila3 - Pa%#i"i$a% a la 6am n l ! li" n#a "lasi)i"a% si s$ "iali2a% al $ %sonalului a %onau#i"3 - Ela4o%a% a $%o$un %ilo% ! n"a!%a% "u $ %sonal a s#%u"#u%ilo% m # o%ologi" 1 ! o4#in %

s"him4a% a s$ "iali#a#ii mili#a% ! a"o%!a% % #%ag % a !% $#ului ! $ %sonal a %onau#i"3 - P% !a% a uno% "u%su%i ! s$ "iali#a# s#u! n#ilo% m # o%ologi ! la a"a! mia )o%# lo% a %i n si "u%san#ilo% ! la s"oala ! a$li"a#i $ n#%u a'ia#i 3 - Asigu%a% a ! %ula%ii a"#i'i#a#ilo% " % 'in )o%# lo% a %i n $ n#%u % ali2a% a sis# mului m # o%ologi" in# g%a# na#ional si im$l m n#a% a "om$on n# lo% a" s#uia n sis# mul m # o%ologi" al )o%# lo% a %i n 3 - Pa%#i"i$a% a la a"#i'i#a#i $% "on#%a"#ual si "on#%a"#ual $%i'in! a"hi2i#iona% a # hni"ii m # o%ologi" !in im$o%#3 - R ali2a% a o4i "#i'ului ! in# %o$ %a4ili#a# al s#%u"#u%ilo% m # o%logi" !in )o%# l a %i n 3 - Cola4o%a% a # hni"o-s#iin#i)i"a "u o%ganism l ! s$ "iali#a# !in sis# mul m # o%ologi" na#ional si !in a'ia#ia "i'ila $% "um si "u )i%m l $%o!u"a#oa% ! s %'i"ii1 a$a%a#u%a1 si ins#%um n#a#i m # o%ologi"a3 - O%gani2a% a si 6 "u#a% a asigu%a%ii m # o%ologi" a a$li"a#iilo% )o%# lo% a %i n 1 mi#ingu%ilo% a %i n 1 6 %"i#iilo% si o$ %a#iilo% NATO ? P)P ! s)asu%a# $ # %i#o%iul na#ional $%in !islo"a% a ! $ %sonal si # hni"a ! s$ "iali#a# 3 - Pa%#i"i$a% a la asigu%a% a m # o%ologi"a a )o%# lo% a %i n n s %'i"iul ! $oli#i a %iana3 - R $% 2 n#a% a )o%# lo% a %i n n % la#iil "u s#%u"#u%il simila% !in " l lal# "a# go%ii ! )o%# 1 "u s#%u"#u%il !in sis# mul m # o%ologi" na#ional si !in a'ia#ia "i'ila $% "um si "u s %'i"iil m # o%ologi" mili#a% si "i'il !in #a%i s#a4ili# $%in $lanu%i ! "ola4o%a% si ! % la#ii in# %na#ional 3 - Ela4o%a% a s#u!iilo% si " %" #a%ilo% ! s$ "iali#a# $%i'in! ) nom n l a#mos) %i" ! %is" $ n#%u a"#i'i#a# a )o%# lo% a %i n 3 - Pa%#i"i$a la a"#i'i#a#il s#iin#i)i" o%gani2a# ! ANM1 )a"ul#a# a ! g og%a)i !in Uni' (u"u% s#i1 Ins#i#u#ul ! g og%a)i al A"a! mi i Rom n & A#%i4u#iil o)i# %ului 8 s$ "ialis# m # o> D s"%i % a $%o) si i1 "on#inu#ul mun"ii> - O%gani2 a2a a"#i'i#a# a ! asigu%a% m # o%ologi"a $ n#%u n! $lini% a misiunilo% )o%# lo% a %i n & - Asigu%a s "u%i#a# a si o$ %a% a "hi$am n# lo% SIMIN& - Coo$ % a2a "u m # o%ologii ! s %'i"iu !in s#%u"#u%il FA si al " lo%lal# "a# go%ii ! )o%# a%ma# n s"o$ul % ali2a%ii s"him4ului o$o%#un ! !a# si in)o%ma#ii n " sa% ! s)asu%a%ii a"#i'i#a#ilo% ! 24o% $lani)i"a# si n "u%s ! 6 "u#i & - S#a4ili s# 'olumul ! lu"%a%i n " sa% asigu%a%ii m # o%ologi" )un"#i ! 'olumul si "om$l 6i#a# a a"#i'i#a#ilo% a %onau#i" $lani)i"a# $% "um si ! !is$oni4ili#a# a # hni"ii !in !o#a% 3 - Anali2 a2a 'olumul ! lu"%a%i3 - Ela4o% a2a $%ogno2 m # o%ologi" 3 - E6 "u#a in)o%ma% a m # o%ologi"a a "oman!an#ului COAP1 lo"#ii#o%ului a" s#uia1 s )ului ! s#a# ma5o%1 s )ului o$ %a#ii "u% n# 1 si la " % % #u% i ! s %'i"iu !in COCMIL +C n#%ul O$ %a#ional ! Con!u" % Mili#a%a/3 - Asigu%a "% a% a si #%ansmi# % a $%o!us lo% m # o%ologi" su$lim n#a% "a#% s#%u"#u%il m # o%ologi" al )o%# lo% a %i n la soli"i#a% a m # o%ologului ! s %'i"iu3 - A %i)i"a n! $lini% a a#%i4u#iilo% )un"#ional al o$ %a#o%ului m # o ! s %'i"iu !in #u%a ! s %'i"iu3 - n! $lin s# a#%i4u#iil $% 'a2u# la ala%ma3 - Ra$o%# a2a s )ului o$ %a#iilo% "u% n# si s )ului 4i%oului m # o $%o4l m l a$a%u# $ #im$ul s %'i"iului si $% 2in#a $%o$un %i ! % 2ol'a% a a" s#o%a3 - Com$l # a2a % gis#%ul "u %a$oa%# ! a"#i'i#a# si % gis#%ul ! 'i! n#a $%i'in! )un"#iona% a #%ansmisiilo% ! !a# SIMIN1 "on)o%m mo! l lo% a$%o4a# ! "a#% s )ul 4i%oului m # o3 - La s) %si#ul )i "a% i luni asigu%a % " $#iona% a $%ogno2 i '% mii $ n#%u luna u%ma#oa% ! la ANM1 si n#o"m s# #a4 lul as#%onomi" $ n#%u luna u%ma#oa% & A#%i4u#iil o)i# %ului ; s$ "ialis# m # o>

D s"%i % a $%o) si i1 "on#inu#ul mun"ii> - Ela4o%a% a $%o$un %ilo% ! $ %) "#iona% a $% ga#i%ii ! s$ "iali#a# n !om niul m # o%ologi" a $ %sonalului a %onau#i"3 - Ela4o%a% a "on#inu#u%ilo% $lanu%ilo% ! n'a#am n# n !om niul m # o%ologi" "u s#u! n#ii m # o%ologi ! la a"a! mia )o%# lo% a %i n si "u%san#ii ! la s"oala ! a$li"a#i $ n#%u a'ia#i 3 - P% !a% a uno% "u%su%i ! s$ "iali#a# s#u! n#ilo% m # o%ologi ! la a"a! mia )o%# lo% a %i n si "u%san#ilo% ! la s"oala ! a$li"a#i $ n#%u a'ia#i 3 - Ela4o%a% a anali2 lo% si sin# 2 lo% ! 'alua% a $% ga#i%ii ! s$ "iali#a# n !om niul m # o%ologi" a $ %sonalului a %onau#i"1 s #u%ilo% ! # s# 1 ma# %ial lo% si !o"um n# lo% n " sa% ! s)asu%a%ii 6am n lo% ! li" n#a "lasi)i"a% si s$ "iali2a% a $ %sonalului a %onau#i"3 - n#o"mi% a1 $lani)i"a% a 6am n lo% ! "lasi)i"a% si s$ "iali2a% al $ %sonalului a %onau#i"3 - n#o"mi% a1 nain#a% a s$% a$%o4a% si !i)u2a% a $%o" s lo% ' %4al "u % 2ul#a# l $%o" s lo% ! "lasi)i"a% si s$ "iali2a% a $ %sonalului m # o%ologi"3 - C n#%ali2a% a si ' %i)i"a% a $%o" s lo% ' %4al si a )is lo% ! "lasi)i"a% a $ %sonalului m # o%ologi"3 - Ela4o%a% a $%o$un %ilo% $ n#%u o%!in l s )ului S#a#ului Ma5o% al )o%# lo% a %i n $%i'in! "lasi)i"a% a si s$ "iali2a% a $ %sonalului m # o%ologi"3 - E'alua% a 4a2 i ma# %ial a n'a#am n#ului ! s$ "iali#a# si la4o%a% a $%o$un %ilo% ! $ %) "#iona% a a" s# ia3 - Ela4o%a% a ghi!u%ilo% sin# 2 lo% si ! s"%i %ilo% "lima#ologi" al 2on lo% ! !is$un % $ %man n#a si # m$o%a%a al ma%ilo% uni#a#i si uni#a#i !in )o%# l a %i n $% "um si !in al# 2on ! in# % s3 - Ela4o%a% a s#u!iilo% si " %" #a%ilo% ! s$ "iali#a# $%i'in! ) nom n l a#mos) %i" ! %is" $ n#%u a"#i'i#a# a )o%# lo% a %i n 3 - Pu4li"a% a a%#i"ol lo% "u # ma#i"a m # o%ologi"a n $% sa mili#a%a si "i'ila3 - E!i#a% a si !i)u2a% a ma# %ial lo% % 2ul#a# !in a"#i'i#a# a ! " %" #a% "a#% s#%u"#u%il in# % sa# !in )o%# l a %i n Ma$N1 ANM1 ROMATSA3 - Pa%#i"i$a la a"#i'i#a#il s#iin#i)i" o%gani2a# ! ANM1 Fa"ul#a# a ! g og%a)i !in Uni' (u"u% s#i1 Ins#i#u#ul ! g og%a)i al A"a! mi i Rom n & - Ela4o%a% a $lanu%ilo% ! "ola4o%a% "u s#%u"#u%il simila% !in " l lal# "a# go%ii ! )o%# al a%ma# i "u s#%u"#u%il !in sis# mul m # o%ologi" na#ional si !in a'ia#ia "i'ila3 - Ela4o%a% a si a"#uali2a% a % gl m n#a%ilo% si no%ma#i' lo% n !om niul asigu%a%ii m # o%ologi" a )o%# lo% a %i n +% gulam n# 1 no%m 1 m #o!ologii1 $lanu%i si !is$o2i#ii ! asigu%a% 1 $%o#o"oal ! asigu%a% 1 manual 1 "u%su%i1 "o!u%i/1 a s#an!a%! lo% mili#a% o$ %a#ional si a!minis#%a#i' $%o$%ii3 - G s#iona% a !o"um n# lo% $%imi# ! la OMM +O%gani2a#ia M # o%olgi"a Mon!iala/1 OACI +O%gani2a#ia A'ia#i i Ci'il In# %na#ional /1 ANM +A!minis#%a#ia Na#ionala D M # o%ologi /1 ROMATSA +A!minis#%a#ia Rom na ! S %'i" a T%a)i"ului A %ian/3 - Ela4o%a% a %a$oa%# lo% anual "a#% NATO ! s$% s#a% a m # o%ologi i mili#a% %om n s#i3 - Ela4o%a% a $%o$un %ilo% $ n#%u $lanu%il ! "oo$ %a% mili#a%a in# %na#ionala3 - Pa%#i"i$a% a la asigu%a% a m # o%ologi"a a )o%# lo% a %i n n s %'i"iul ! $oli#i a %iana3 - R $% 2 n#a% a )o%# lo% a %i n n % la#iil "u s#%u"#u%il simila% !in " l lal# "a# go%ii ! )o%# 1 "u s#%u"#u%il !in sis# mul m # o%ologi" na#ional si !in a'ia#ia "i'ila $% "um si "u s %'i"iil m # o%ologi" mili#a% si "i'il !in #a%i s#a4ili## $%in $lanu%i ! "ola4o%a% si ! % la#ii in# %na#ional 3 Du$a "um s o4s %'a1 o $a%# !in a#%i4u#iil o)i# %ilo% s su$%a$un1 as#) l "a a" s#ia sa )i n masu%a sa s su$lin as"a& A#%i4u#iil su4-o)i# %ului o$ %a#o% m # o> D s"%i % a $%o) si i1 "on#inu#ul mun"ii> - asigu%a s "u%i#a# a si o$ %a% a "hi$am n#ului SIMIN3 - n#o"m s# 'olumul ! lu"%a%i m # o%ologi" s#a4ili# ! o)i# %ul 8 m # o%olog !in #u%a ! s %'i"iu3

- anali2 a2a ha%#il <Rom nia=3 - ) "#u a2a anali2a $%o4a4ila a ha%#ilo% $%o4a4il 3 - % " $#ion a2a !a# l m # o%ologi" o%a% ! la a %o!%omu%il )o%# lo% a %i n 3 - n#o"m s# o%a% 4ul #inul m # o%ologi" in)o%ma#i' al )o%# lo% a %i n si l a"#uali2 a2a la n 'oi 3 - % " $#ion a2a si #%ansmi# m sa5 l s$ "ial 3 - %a$o%# a2a o)i# %ului 8 m # o%olog ! s %'i"iu ! s$% s"him4a% a "on!i#iilo% m # o%ologi" la a %o!%omu%il mili#a% 3 - !i# a2a $%ogno2 l si m sa5 l s$ "ial la4o%a# ! o)i# %ul 8 m # o%olog ! s %'i"iu si asigu%a #%ansmi# % a lo% "a#% 4 n )i"ia%i3 - asigu%a #%ansmi# % a $%o!us lo% m # o%ologi" su$lim n#a% "a#% s#%u"#u%il m # o%ologi" al )o%# lo% a %i n 3 - "oo$ % a2a "u m # o%ologii ! s %'i"iu !in )o%# l a %i n n s"o$ul % ali2a%ii s"him4ului o$o%#un ! !a# n " sa% a"#i'i#a#ilo% ! 24o%3 - %as$un! ! in# g%i#a# a si 6$loa#a% a "o% "#a a mi5loa" lo% )i6 1 o4i "# lo% ! in' n#a% si a ma# %ial lo% "onsuma4il si % a"#uali2 a2a si#ua#ia a" s#o%a3 - 6 "u#a n#% #in % a "u% n#a si $ %io!i"a a # hni"ii !in !o#a% 3 - u%ma% s# ! %ula% a )lu6ului in)o%ma#ional ! la ANM "a#% COAP si s#%u"#u%il m # o%ologi" !in )o%# l a %i n 3 - %a$o%# a2a o)i# %ului 8 m # o%olog ! s %'i"iu $%o4l m l a$a%u# si $%o$un mo!ali#a#i ! % 2ol'a% & A#%i4u#iil o)i# %ilo% !a% si " l al su4-o)i# %ului n " si#a "unos#in# soli! ! m # o%ologi & Ca$a"i#a#i "omun n " sa% $os#u%ilo% m n#iona# mai sus> Con!i#ii ! ! s)asu%a% a a"#i'i#a#ii> A"#i'i#a# a s ! s)asoa%a $% gnan# n "hi$a1 )i n s$a#ii n"his )i su4 " %ul li4 %1 n uni#a#i mili#a% sau n misiuni in# %na#ional n#%uni# 3 Un l ins#%um n# ! lu"%u $ n#%u ! s)asu%a% a a"#i'i#a#ii> S#a#i au#oma#a $ n#%u a'ia#i - sa%"ina o$ %a#o%ului> % " $#ion a2a si u#ili2 a2a in)o%ma#ia3 Consola ! $%ogno2a1 s#a#i g%a)i"a si s %' % - sa%"ina o$ %a#o%ului> la4o% a2a $%ogno2 m # o%ologi" 3 Im$%iman# 3 Plo# % 3 Fa6u%i& T %minal ! 4% a)ing m # o - in)o%m a2a m # o%ologii ! s %'i"iu si s# in)o%ma# "u !a# ! s$% asigu%a% a s %'i"iului m # o%ologi"& C %in# ! !u"a#i si $% ga#i% $%o) sionala> S#u!ii su$ %ioa% ! lunga !u%a#a> )a"ul#a# a ! g og%a)i 1 s$ "iali2a% a m # o& s"oala ! o)i# %i sau A"a! mia Fo%# lo% A %i n "u s$ "iali2a% a m # o%ologi & C %in# )i2i"o-m !i"al $ n#%u 6 %"i#a% a a"#i'i#a#ii> T% 4ui sa !is$una ! > Ca$a"i#a# 'i#ala no%mala3 Sis# m os# o-a%#i"ula% in# g%u3 # su# mus"ula% 4in % $% 2 n#a#3 A"ui#a# 'i2uala no%mala& Ti$ul ! soli"i#a% $ "a% l $% 2in#a a"#i'i#a# a % s$ "#i'a> Soli"i#a% $%io%i#a%a ! #i$ n %'os> a"#i'i#a# n "on!i#ii ! s#% s3 Cons "in# asu$%a s#a%ii soma#i" > Una sau mai mul# a) "#iuni l ga# ! s#% s> HTA1 ul" %1 !is#oni n u%o' g #a#i'a1 #ul4u%a%i ! !inami"a s 6uala& Con#%ain!i"a#ii> Sa nu $% 2in# > %au ! ma% 1 %au ! masina1 %au ! nal#im 3 C %in# o$#imal an#%o$om #%i" > nal#im m !i 1 no%mal $on! %al&

Al# as$ "# an#%o$om #%i" > sa nu $% 2in# mal)o%ma#ii al m m4% lo%& Pa%am #%i )i2i"o-m !i"ali n " sa%i s n# " i !in 4a% mul M70& C %in# $sihologi" > C lo% mai im$o%#an# " %in# li s-au a#%i4ui# "ali)i"a#i' l > M !iu> "a$a"i#a# a s# n " sa% sa 6is# 3 S mni)i"a#i'> "a$a"i#a# a #% 4ui sa $% 2in# un ni' l ! ! 2'ol#a% $ s# m !i 3 Foa%# nal#> "a$a"i#a# a #% 4ui sa )i a$#i#u!in & A" s# " %in# au )os# anali2a# n )un"#i ! g%a!ul ! soli"i#a% > P %man n#> $ n#% aga $ %ioa!a ! 6 %"i#a% a a"#i'i#a#ii3 F% "' n#> la % ali2a% a uno% o$ %a#ii !in sa%"ina3 Un o%i> s n# ln s# !oa% a#un"i " n! si#ua#ia im$un $% 2 n#a i& Ca$a"i#a#i s n2o%ial $ %" $#i' > A"ui#a# 'i2uala> $ %man n#1 la ni' l ! a$#i#u!in 3 A"ui#a# au!i#i'a> $ %man n#1 la un ni' l s mni)i"a#i'3 P %" $#i 'i2uala> la ni' l ! a$#i#u!in 3 Ra$i!i#a# si $% "i2i n $ %" $#ia 'i2uala> la ni' l ! a$#i#u!in 3 R $% 2 n#a% 4i!im nsionala> la ni' l ! a$#i#u!in 3 R $% 2 n#a%il s$a#ial si #o$og%a)i" > $ %man n#1 la un ni' l s mni)i"a#i'& R $% 2 n#a% #%i!im nsionala> la un ni' l s mni)i"a#i'3 O%i n#a% #o$og%a)i"a> la ni' l ! a$#i#u!in 3 Ca$a"i#a#i mo#o%ii> M m4% su$ %ioa% > sigu%an#a1 $% "i2i 1 )in # n mis"a%i la un ni' l m !iu3 D 6# %i#a# a ! g # lo%> la un ni' l s mni)i"a#i'1 $ n#%u o$ %a% a "al"ula#o%ului1 n #im$ u#il3 A4ili#a# g n %ala> agili#a# a n#% gului "o%$ s# n " sa%a un o%i la un ni' l m !iu3 Fo%#a )i2i"a s#a#i"a> "a$a"i#a# a ! a m$ing 1 ! a %i!i"a1 ! a #%ag sa )i la un ni' l s mni)i"a#i'1 $ n#%u man '%a% a mi5loa" lo% !in !o#a% 1 $ n#%u " i "a% lu"% a2a n s$a#iu li4 %3 Fo%#a )i2i"a !inami"a> "a$a"i#a# a ! u#ili2a% a m inilo% si a #%un"hiului $ n#%u a mis"a g% u#a# a n#% gului "o%$ sa )i la un ni' l m !iu& Ca$a"i#a#i s n2o%io mo#o%ii> Coo%!ona%i> Coo%!ona% 'i2uala au!i#i'a mo#o%i > la un ni' l m !iu3 Ai# 2a ! % a"#i la s#imuli 'i2uali> la ni' l ! a$#i#u!in > - $ n#%u "au#a% a n 4a2a ! !a# a uno% "oo%!ona# m # o%ologi" si "omuni"a% a a" s#o%a n #im$ u#il3 - $ n#%u % m !i % a sis# mului ! g s#iona% a !a# lo% m # o3 Ai# 2a ! % a"#i la s#imuli au!i#i'i> la ni' l ! a$#i#u!in 1 $ n#%u "au#a% a n 4a2a ! !a# a uno% "oo%!ona# m # o%ologi" si "omuni"a% a a" s#o%a n #im$ u#il3 Dis"%imina% a "ulo%ilo%> la ni' l ! a$#i#u!in - $ n#%u "i#i% a ha%#ilo% m # o%ologi" 3 A"#i'i#a#i $%os 6i" > "on" n#%a% a mo4ili#a# a si !is#%i4u#i'i#a# a a# n#i i1 $ %man n# si la ni' l ! a$#i#u!in 3 A"#i'i#a# a $%os 6i"a s ! s)asoa%a n "on!i#ii ! s#% s +soli"i#a%i "on#inu !in $a%# a su4uni#a#ilo% ! a'ia#i $ n#%u "omuni"a% a "oo%!ona# lo% m # o%ologi" /& A# n#ia in'olun#a%a +s$i%i#ul ! o4s %'a#i /> la ni' l ! a$#i#u!in 3 P%o" s l mn 2i" > P%o" s mn 2i" G%a!ul ! soli"i#a%

Ni' l ! ! 2'ol#a% M m ' %4al F% "' n# A$#i#u!in M m imagini F% "' n# A$#i#u!in M m sim4olu%i F% "' n# S mni)i"a#i' M m a" iuni F% "' n# S mni)i"a#i' M m #o$og%a)i" a !a# lo% F% "' n# S mni)i"a#i'

M mo%ia sim4olu%ilo% si " a a a"#iunilo% s# su)i"i n#a la ni' l s mni)i"a#i' $ n#%u "a in# %'in o4isnuin#a n o$ %a% a "u a" s# a& M mo%ia #o$og%a)i"a a !a# lo% s# su)i"i n#a la ni' l s mni)i"a#i' $ n#%u "a s# $osi4ila "onsul#a% a $ %man n#a a s#a#iilo% ! $%ogno2a& Ca$a"i#a#i "ogni#i' > In# lig n#a "a a$#i#u!in g n %ala #% 4ui sa )i minim ! ni' l m !iu3 n "a!%ul a"#i'i#a#ii1 sa%"ina % "lama un "on#inu# s man#i" "on"% # ia% % 2ol'a% a $% su$un "a$a"i#a#i ! anali2a si sin# 2a si ! "omuni"a% a % 2ul#a# lo% a" s#o%a& T%asa#u%i # m$ %am n#al > "hili4%u mo#ional& Ti$u%il # m$ %am n#al % "oman!a# > $u# %ni" "hili4%a# mo4il1 $u# %ni" "hili4%a# in %#& T%asa#u%i "a%a"# %ial > Au#o!is"i$lina3 Sim# ! %as$un! % 3 S$i%i# ! "hi$a3 Cons#iin"io2i#a# 3 Em$a#i 3 Ini#ia#i'a3 Au#o"on#%ol3 E)o%# 'olun#a% sus#inu#3

Calm A$#i#u!ini s$ "ial > s$i%i# ! o4s %'a#i 1 o%i n#a% #o$og%a)i"a1 m mo%i 'i2uala1 a# n#i !is#%i4u#i'a1 a# n#i "on" n#%a#a1 a# n#i s l "#i'a1 in#uin#i 1 "a$a"i#a# ! anali2a si sin# 2a1 "a$a"i#a# ! "omuni"a% & Al# a$#i#u!ini n s mni)i"a#i' > n# l g % a # hni"a1 in#ui#ia # hni"a& A$#i#u!ini !i) % n#ia#oa% $ n#%u $os#u%il ! o)i# %i> Lim4i s#%ain "unos"u# > ngl 2a si ? sau )%an" 2a& Cunos#in# ! $ !agogi &

(I(LIOGRAFIE ,& Iaman! s"u I& +,--81 ,--@1 ,---/ - S#% sul !in $ %s$ "#i'a $sihologi"a si $osihosoma#i"a& 0& L& 'on ( %#alan))* +,-../ - T o%ia g n %ala a sis# m lo% +,-.-/ 8& +Iosi) ,-78/ ;& M"Co%mi"9 ,-7: - Bo4 an! #as9 anal*sis1 in M&D&Dunn ## Han!4oo9 o) in!us#%ial an! o%ganisa#ional $s*"holog*& Ran! M"nall* Coll& Pu4l& Com$& Chi"ago1 ,-7.1 .C,-.-0&