Sunteți pe pagina 1din 13

ADOLESCENA CONSILIEREA PSIHOLOGIC A ADOLESCENILOR TEXTE PRELUATE

Cred c unul dintre lucrurile element re !e c re tre"uie #$l recun% &tem e#te cel c #in'ur de()%lt re merit%rie e#te de()%lt re indi)idului* D c +ncerc ,i # #c-im" ,i cel indi)id !.n l !ierdere !er#%n lit,ii # le/ ,i di#tru# e#en, unei 0iin,e um ne &i nume/ c r cteri#ticile c re +l de%#e"e#c de un lt indi)id* Oricine +nce rc # #c-im"e un lt %m &i #$l +nc dre(e +ntr$un & "l%n c%n#ider t ide l/ +n l%c #$l +ncur 1e(e # !r%'re#e(e +n #tilul lui/ 0 ce un lucru !ericul%#* 2 i de)reme # u m i t.r(iu/ cel %m #e ) r()rti d c #e +nce rc turn re lui +ntr$un ti! r c re nu i #e !%tri)e&te* Si'ur/ une%ri !%,i %!ri # u #c-il%di +ntre ' de()%lt re cred c & ce) nu tre(e&te +n unei !er#%n lit,i/ d r nu cel %m !r%0unde re#entimente* Am )(ut !rin,i c re 0%l%#e#c

# rc #mul &i t%t 0elul de !re#iuni c #$&i 3educe4 c%!iii &i #$i %"li'e # #e c%n0%rme(e unui ti! r !r%" t de ei* Am )(ut &i !rin,i c re #e #trduie#c din r#!uteri # 0 c din c%!iii l%r cee ce ei +n&i&i +&i d%ri#er # 0ie &i/ din r(t% re/ de&i nerecun%#cut/ de numite m%ti)e/ nu reu&i#er* S u !rin,i c re nutre#c d%rin, ,ine c%!ilul !r% !e de ei/ #!ir.nd #t0el/ !rin c%!il l un 0el de

c%ntinuit te cu )iit%rul &i l ' r n,i c munc l%r ) 0i du# m i de! rte* Une%ri reu&e#c/ d r cu !re,ul re)%ltei &i/ !r ctic/ l di#tru'erii !er#%n lit,ii c%!ilului* L un m%ment d t/ un %m cu % indi)idu lit te !uternic ) ru!e l n,ul &i ) !%rni !e !r%!riul lui drum/ cel um ne* Sin'ur m%d lit te !rin c re +i !utem 1ut cu de)r t !e ceil l,i # e)%lue(e/ e#te #$i l#m # % 0 c #in'uri/ +ncerc.nd # le rtm !rin e5em!le/ d c !utem/ ce e#te cu de)r t nece# r* D r $i im!une ce) cu 0%r, unui indi)id e#te un e0%rt #%rtit e&ecului &i c re nu$l ) !r%!ri indi)idu lit te* T% t lume 0ire* Nu tre"uie # de)r t r tre"ui # ne c%m! rm cu l,ii/ +n niciun c ( nu 1ut #$&i de()%lte i" #entimentul c e#te im!%rt nt #$,i de()%lte r tre"ui #$i imitm* Am le# de el* D r % ) 0 ce !% te du! mult #u0erin, &i cu !re,ul deteri%rrii rel ,iil%r

%"#er) t de#e%ri c !er#% n c re &i$ urm t !r%!riile +nclin ,ii re un m i m re re#!ect !entru #ine dec.t ce c re 0%#t !re# t +ntr$un & "l%n ce nu$i ! r,ine* 6i/ 0r re#!ect de #ine/ !u,ini % meni #unt c ! "ili # +m!rt&e #c un re#!ect re l !entru l,ii*4 7Ele n%r R%%#e)elt 8i , te +n) ,49 2 i +nt.i 0 mili e#te un mediu !r%!ice !entru de()%lt re %!tim Ide l e#te c ! rintii # nu 0uncti%ne ( / # i" c%m!%rt mente c re 0 cilite ( m%ti)e(e d%le#centul # #tie # mentin #timei de #ine d%le#centului*

ce#t lucru: # #tie c d% r !ede !# #i # $#i de()%lte c%m!%rt mente

de(ir "ile/ # $i %0ere nec%nditi%n t 0ectiune #i #u!%rt em%ti%n l/ # c%munice #erti) #i # cti)/ # 0%l%#e #c di#ci!lin re !%(iti) * Ad%le#centul in#u#i re ne)%ie # $#i de()%lte c%munic re #erti) / # in)ete #

#culte

#culte cti) !e

ceil lti/ # $#i de()%lte inteli'ent em%ti%n l / # $#i in#u#e #c m%d lit ti dec) te de re(%l) re de !r%"leme #i nu in ultimul r nd/ # $#i de()%lte % #tim de #ine c t m i !r% !e de re lit te* Pentru d%le#cent c%n#iliere e#te nece# r !entru c $l 1ut # $#i identi0ice " rierele in c%munic re #i # de()%lte ltern ti)e e0iciente de rel ti%n re* In) t nd c%munic re 3nu49 d%le#centul reu#e#te # tr iril%r em%ti%n le/ recun% #tere de()%lt re mec ni#mel%r !r%ducerii d%le#centului #i t% te de()%lt re #erti) 7# in)eti # #!ui 0 cilit 'e#ti%ne(e c t m i "ine #itu tiile c%n0lictu le* A#i#t nd l ce#t%r tr iri/ ter !eutul ) ce#te / dec) t l turi de te-nicile de #timei de #ine

inteli'entei em%ti%n le

re(%l) re de !r%"leme/ c%ntri"uie c%n#i#tent l d%le#centului*

De#e%ri d%le#centii u un c%m!%rt ment 're#i) c un #im!t%m l !r%"lemel%r din mediul #%ci l 7#itu tii c%n0lictu le # u "u(uri l #c% l / din ! rte rudel%r de 'r d m i inde! rt t cu c re #e ) d de#/ )ecinil%r/ 'ru!ului de !rieteni etc*9/ # u l !r%"lemel%r din 0 milie 7certuri intre ! rinti/ "u( !r%"lemei* 0i(ic/ #e5u l/ !#i-%l%'ic etc*9* T%tu#i c u(ele #i re!ercu#iunile 're#i)it tii !%t 0i multi!le/ m%ti) !entru c re #e im!une % tent e) lu re A're#i)it te l # d%le#centi e#te #tr n# le' t de de0icitele c%m!%rt mentel%r #%ci le/ d%le#centul

're#i) nu m i e#te c ! "il de rel ti%n re #i c%munic re n%n$ 're#i) / i r din ce #t c u( !% te ! r i(%l re #%ci l / ut%de!reciere / #c dere r nd mentului #c%l r* i #i in ce 'ru!uri # $ti !etreci

C nd i 1un# d%le#cent e#te r ndul t u # deci(i ce !rieteni # tim!ul/ #

trecut )reme in c re ! rintii iti le'e u !rietenii #i l%cul de 1% c * Cu c t in inte(i in ) r#t c nd te 1ut # ' #e#ti !rietenie/ cce!t re #i # im! rti e5!eriente c re$ti duc

de)ii m i inde!endent i r !rietenii )%r 1uc un r%l m i im!%rt nt in )i t t * In0luent 'ru!ului !% te 0ie "un "ucurie* T%tu#i/ une%ri #tre#ul din )i t unui d%le#cent !% te )eni c-i r din ! rte 'ru!ului* Te !%ti #imti !re#i%n t # 0 ci un numit lucru cu c re nu te #imti c%n0%rt "il/ # c%n#umi dr%'uri # u lc%%l in c ntit te m re/ %ri # $ti #umi ri#curi 0% rte m ri tunci c nd c%nduci # u c nd i c%nt cte #e5u le in inte de 0i !re' tit*

Pre#iune !% te 0i e5!rim t de#c-i# 3e#te d% r % "ere #i t% t lume "e 4 # u indirect ; 0 c nd % !etrecere l c re #e c%n#um num i lc%%l* In m re ! rte #tre#ul din ! rte 'ru!ului !% te )eni #u" 0%rm un%r #emn le #u"tile/ d% r l # nd # #e intele ' c tre"uie # te im"r ci # u # )%r"e#ti intr$un numit 0el/ # d%!ti % numit titudine cu c%le'ii/ cu ! rintii #i !r%0e#%rii* O menii cu incredere #c (ut in ei #unt m i !redi#!u#i # #e l #e in0luent ti de ceil lti*

O menii #e !%t #imti c%n#tr n#i # #e c%n0%rme(e !entru

!ute 0i cce!t ti/ !entru

nu #e #imti

ciud t # u inc%n0%rt "il* C nd nu #untem #i'uri !e m%dul in c re )rem #

cti%n m intr$% numit

#itu tie #%ci l / tindem # %"#er) m l ceil lti % meni ce e#te cce!t "il # 0 cem #i ce nu* Cei m i in0luent "ili )%r urm !e cine) cu titudine de lider # u )%r 0 ce ce 0 ce m 1%rit te * Orice %m 1un'e l un m%ment d t intr$% #itu tie ne!l cut d t%rit !re#iunii 'ru!ului* Nu c%nte ( c t de "ine iti le'i !rietenii # u c t de "ine cre(i c ii cun%#ti/ m i de)reme # u m i t r(iu )ei )e de lu t deci(ii di0icile c re !%t 0i ne!%!ul re* P% te 0i ce) 0% rte #im!lu/ c de e5em!lu # re(i#ti in $ti cum! r un i!%d cu " nii c #ti' ti l un 1%" ! rt$time d% r !entru c t% t lume 0i % deci(ie c%m!lic t c re te !% te !une in #itu ti de %!%rtunit ti !rin c re iti )ei d #e m ce e#te m i "ine !entru tine* re/ # u !% te 0i e5clu# din 'ru!* Ace#te #itu tii #unt

Cine este adolescentul?


E#te % +ntre" re c re +n ! ren< ! re 0i #im!l/ d r d c r 0i # ne '.ndim m i mult l e de#c%!erim c e#te de#tul de c%m!lic t de !re(ent t cine e#te d%le#centul* De cee c%n#ider c/ m i +nt.i/ r 0i mult m i !%tri)it # cl ri0ic cee ce e#te d%le#cen< * A#t0el/ d%le#cen< e#te ce !eri% d din )i < unui %m c re #e +ntinde de l ).r#t de == ni !.n l => ni* ?nce!utul # u #0.r@itul d%le#cen<ei #e !%t in#t l m i de)reme # u m i t.r(iu de ).r#tele men<i%n te/ +n 0unc<ie de 0iec re indi)id +n ! rte* Ad%le#cen< #u"et !e im!%rt nte: !rim d%le#cen< !r%!riu$(i#* A@ !ute #!une c d%le#centul e#te !er#% n c re nu m i e#te c%!il/ d r nici dult nu e#te/ # u m i e5 ct e#te un me#tec +ntre c%!il @i dult* In0%rm <iile !e c re le$ m d t u r%lul de trece %ric re d%le#cent* 1ut !rintele # +n<ele ' d c 0iul # u 0iic # e#te # u e#te !re d%le#cen< #e +m! rte l r.ndul ei +n d%u de$ d%u e#te # u !u"ert te / i r ce

nu un d%le#cent/ @i # +l !re'te #c !e ce#t +n 0 mili ri( re cu !r%"lemele !rin c re !% te

De ce adolescena este considerat perioad critic?


E#te % lt +ntre" re im!%rt nt !entru cel ce re un d%le#cent # u % d%le#cent +n 0 milie/ # u m i "ine #!u#/ +n 'ri1* R#!un#ul )re # %0ere !rintelui cl ri0ic re @i +n<ele'ere 0 < de !r%"lemele # u di0icult<ile cu c re #e c%n0runt # u #e !% te c%n0runt d%le#centul*

Critici#mul ce#tei !eri% de #e d t%re ( multi!lel%r #c-im"ri c re #e !r%duc +n )i < / #u0letul @i tru!ul d%le#centului* Ace # tr n#0%rm re/ #emnt% re unei met m%r0%(e/ c%!ilului +n dult e#te de%#e"it de di0icil t.t !entru !er#% n c re % trie@te/ c.t @i !entru !rin<i* Sc-im"rile !rin c re trece d%le#centul cu!rind: c%r!%r lit te # u #!ectul c%r!%r l/ m turi( re #e5u lit<ii/ di)er#i0ic re em%<iil%r @i triril%r/ c%m!%rt mentele @i titudinile 0 < de el @i 0 < de #!ir <iile/ d%rin<ele de ceil l<i/ rel <iile cu ceil l<i/ intere#ele/ de()%lt re c%n@tiin<ei @i 0irm re/ m%ti) <iile/ %!er <iile '.ndirii<i c lit<ile ce#tei etc* T% te ce#te tr n#0%rmri d c nu #unt #u0icient 'e#ti%n te @i +n<ele#e de d%le#cent @i de !rinte 7# u 0 milie9 !%t n @te !r%"leme/ c re d c nu #unt re(%l) te l tim! #e !%t 'r ) @i !%t cree di0icut<i m 1%re )iit%rului dult* Ne+n<ele'erile/ c%n0lictele/ c%munic re di0icil dintre d%le#cent @i !rinte/ #e !%t d t%r necun% @terii # u ne+n<ele'erii ce#t%r #!ecte c re #unt +n c%ntinu #c-im" re/ !e drumul din#!re c%!ilrie ctre m turit te* c%n@tien<ei de #ine/ inde!enden<

!e c re c ut # % c.@ti'e din ce +n ce m i mult/ !rieteniile @i ntur 1ul/

Probleme pe care le poate ntmpina orice adolescent i care se pot rezolva prin consiliere psihologic
Probleme colare ?n )i < d%le#centului !%t !re di0icult<i # u !r%"leme @c%l re c re c%n#tituie m%ti)e de c%n0lict cu !rin<ii # u cu l<i dul<i 7!r%0e#%ri9* C u(ele ce#tui 'en de !r%"leme #unt di)er#e/ ele !%t 0i 0l te @i '#ite #%lu<ii de re(%l) re* Printre !r%"lemele c re ! r +n )i < @c%l r +n)e<e l d%le#centului #e 0l urmt% rele: " nd%n @c%l r/

"l%c 1 l un din m terii/ nu m i +n) < @ cum % 0ce +n inte/ c-iule@te de l @c% l/ re0u( # numite m terii/ +n) < mult d r re(ult tele #unt #u" ni)elul e0%rtului de!u#/ e#te +n c%n0lict rm.ne c%ri'ent etc* cu unul din !r%0e#%ri @i e !e c le de Complexe de inferioritate Ad%le#centul de)ine din ce +n ce m i mult c%n@tient de !r%!ri !er#% n/ de !r%!riile lui !%#i"ilit<i/ de c lit<ile @i de0ectele # le* Im 'ine )i < # / ce#tei d%re@te/ !% te c%nduce l !r%!riei # le !er#% ne de)ine de%#e"it de im!%rt nt +n c%rd.ndu$i$#e % ten<ie de%#e"it* D c ce#t im 'ine nu e#te @ cum @i$% ! ri<i c%m!le5el%r de in0eri%rit te c re de)in !iedici din ce +n ce m i

m ri +n )i < lui* A! r nelini@ti/ di#cu<ii !e ce #t tem/ ten#iuni c re d c nu +@i '#e#c re(%l) re cu 1ut%rul !rintelui/ !%t de)eni m%ti)e !entru % )i(it l !#i-%l%'* iaa sentimental

Em%<iile/ tririle/ #entimentele d%le#centului #e di)er#i0ic @i +@i m%di0ic inten#it te @i c%n#i#ten< * P% te # ! r !rim dr '%#te/ d r @i !rim m re de( m'ire/ triri c re +nc nu !%t 0i 'e#ti%n te e0icient de ctre d%le#centul c re nu m i trit #t0el de e5!erien<e* Tririle/ #entimentele/ em%<iile #unt n%i @i inten#e !entru d%le#cent/ i r ele de)in 'reu de +n<ele# @i de 'e#ti%n t !entru el* Nu @tie ce #e +nt.m!l cu el/ nu @tie ce # 0 c # u cui # +i )%r"e #c de#!re cee ce #imte* T%tul !% te de)eni di0icil @i din ce +n ce m i 'reu de #u!%rt t !entru el* D c !rintele nu @tie cum # +l 1ute/ # u nu "%rde ( c%rect !r%"lemele #entiment le le

d%le#centului/ ce#te !%t 'ener di0icult<i !re(ente @i )iit% re +n )i < 0iului # u 0iicei # le* !exualitatea Tre(ire #e5u lit<ii e#te un #!ect de%#e"it de im!%rt nt ce ! re +n !eri% d !%t cree d%le#cen<ei* di0icult<i m ri Se5u lit te +m!reun cu !r%"lemele c re deri) din ce #t

d%le#centului @i !rintelui ce#tui * 2%dul +n c re e#te !ri)it @i "%rd t ce #t l tur +m!%rt nt )ie<ii 0iecrui indi)id !% te cree # u nu %"#t c%le )iit% rei )ie<i -%m%#e5u lit te/ lte di0icult<i* Pr%"leme de rel <i%n re cu dul<ii 7!rin<i/ l<i dul<i9 Rel <i%n re cu ceil l<i !% te +nt.m!in @i e di0icult<i +n et ! d%le#cen<ei* C u(ele c re c%nduc l di0icult<i de rel <i%n re ; +ntre d%le#cent @i !rinte # u lte !er#% ne ; #unt di)er#e @i de cele m i multe %ri 'reu de de#c%!erit de !rintele c re e#te # lt t @i +n'ri1%r t de ce#t !r%"lem* ?ntr$% #t0el de #itu <ie c%n#iliere t.t ne)%ie* Comportamente deviante A're#i)it te #u" t% te 0%rmele # le/ c%n#umul de di0erite #u"#t n<e 7tutun/ lc%%l/ dr%'9/ minciun / 0urtul/ 0u' de c # #unt e5em!le de c%m!%rt mente c re der n1e ( # u !ertur" ec-ili"rul ce#t%r c%m!%rt mente nu #e 0 ce de l #ine/ i r e0%rtul !e ce#t%r e#te e!ui( nt @i 0ru#tr nt !entru t%<i mem"ii 0 miliei/ +ntre'ii 0 milii* Di#! ri<i # u tenu re c re +l de!une 0 mili +n 'e#ti%n re !#i-%l%'ic d%le#centului @i !rintelui ) !% te #!ri1ini +n d%le#centului 0l t !e drumul ctre m turit te* Printre !r%"lemele de ce#t 'en #e !%t numr : +nce!utul )ie<ii #e5u le/ # rcin/

'#ire unei m%d lit<i e0iciente de rel <i%n re c re # ) !ermit # re0 ce<i ec-ili"rul de c re )e<i

m i le# c.nd % #t0el de !r%"lem nu e#te "%rd t !%tri)it* !omatizare D0erite m ni0e#tri c%r!%r le ne!lcute !e c re 0iul # u 0iic dumne )% #tr le re )$ u nelini@tit @i )$ u determin t # mer'e<i l medic !entru 0l c re e#te c u( !r%"lemei* E5 menele @i te#tele medic le nu u de#c%!erit nici % !r%"lem de %rdin medic l/ i r medicul )$ #u'er t c !% te 0i

)%r" de % !r%"em !#i-%l%'ic* ?n ce #t #itu <ie nu r tre"ui # l# <i !r%"lem 0l <i c u( meli%r * "ensiune i incapacitate de relaxare c re determin ! ri<i !r%"lemei re#!ecti)e @i # % "%rd <i

@ 0r $@i #e

'#i % c le de re(%l) re* E#te indic t # +ncerc <i c !rin intermediul c%n#ult <iil%r !#i-%l%'ice # dec) t !entru

E5!erien<ele n%i !rin c re trece d%le#centul/ m%di0icrile din )i < # +i !%t cree #tri de ten#iune @i di#c%m0%rt !e c re le re#imte c 0iind di0icil de 'e#ti%n t* Une%ri el !%te #im<i c nu #e !% te det @ de !r%"lem re#!ecti)/ i r ce#t lucru +i cree ( di0icult<i din ce +n ce m i m ri* Prin c%n#iliere !#i-%l%'ic el !% te de#c%!eri m%d lit<i !rin c re #e !% te rel 5 @i deten#i%n * Depresie Atunci c.nd ! re de!re#i lucrurile #e c%m!lic din ce +n ce m i mult cu +ntre ' 0 milie* 8i < @i )iit%rul d%le#centului !%t 0i !u#e +n !eric%l de % #t0el de 0ec<iune ne'li1 t +n !rimul r.nd de 1ut t de #!eci li@ti: medici/ !#i-%l%'i !rintele c re e#te +nc re#!%n# "il !entru )i < tre"uie l# t +n #!eci li( <i +n !#i-%ter !ie* Probleme alimentare De multe %ri ce#t 'en de !r%"leme ! r l e5 'ere(e 0r c%n@tienti( d%le#cen< @i !er#i#t +ntr ' )i < d c #unt ne'li1 te tent l e)%lu<i @i l# te @ * Ad%le#centul/ !re%cu! t din ce +n ce m i mult de !r%!ri # im 'ine/ !% te 1un'e # ce#t lucru* Printele e#te cel ce tre"uie # 0ie c%!ilului #u 0l t l ).r#t d%le#cen<ei/ # inter)in @i # c ute ci de #%lu<i%n re !entru % #t0el 0iicei # u 0iului #u* Acce#ul un%r #t0el 0iului # u 0iicei # le* Ad%le#centul de!re#i) nu

ce #t #t re/ ci e#te nece# r # 0ie

de !r%"lem c re +n )iit%r !% te !une +n !eric%l c-i r )i < de !r%"leme* #motivitate

d%le#centului l c%n#iliere !#i-%l%'ic !% te %0eri ce#tui m%d lit<i de #%lu<i%n re

Em%ti)it te / de cele m i multe/ %ri !% te !re c % 0r.n +n c le e)%lu<iei n% #tre* E ne !% te de#t "ili( @i de(ec-ili"r t%cm i tunci c.nd )em ne)%ie cel m i mult de c lm @i '.ndire lim!ede* E5emenele/ inter)iurile !entru '#ire unui l%c de munc # u de lt 'en/ re(ult tele +n !l n @c%l r #unt in0luen< te c%n#ider "il tunci c.nd em%<iile !rei u c%ntr%lul* $zolare sau retragere A<i %"#er) t c de l un tim! 0iul # u 0iic dumne )% #tr re tendin< de #e retr 'e # u i(%l 0 < +nce!ut # ) de cei din 1ur* E#te un c%m!%rt ment de#tul de recent !e c re nu +l +n<ele'e<i @i c re

+n'ri1%re(e* C u(ele ce#t%r !r%"leme #unt di)er#e @i !%t 0i de#c%!erite cu 1ut%rul !#i-%l%'ului*

Dificulti n alegerea viitoarelor studii sau a unei profesii S$ -%tr.t !entru % 0 cult te # u !entru un nume liceu/ d r +ntre tim! #$ r('.ndit* Nu @tie ce c le # urme(e @i #e #imte de(%rient t !entru $@i 1ut c%!ilul +n tunci c.nd e#te !u# +n 0 < unei le'eri* Tim!ul trece/ le'ere !e c re e5 menele #e !r%!ie/ i r el t%t ne-%tr.t ! re* Printele nu m i @tie ce # 0 c # u cum # 0 c ce #t !ri)in<* 8iit%rul cee / +ntr$% d%le#centului de!inde de ce#t % ) 0 ce* Ce +l determin !e el # nu #e !% t decide e#te un lucru detul de 'reu de 0l t de !rinte/ c-i r @i de d%le#cent* De #t0el de #itu <ie c%n#iliere !#i-%l%'ic !% te 0i "ene0ic !entru d%le#cent* Pierderi Une%ri ni #e +nt.m!l c )i < # ne %0ere e5!erien<e durer% #e* Printre rni ce#te #e numr @i #t0el de !ierdere # u dece#ul unei !er#% ne !r%!i te 7rud/ !rieten/ c%le' de @c% l9* A#t0el de e5!erien<e ne !ertur" ec-ili"rul @i !%t l# d.nci c re #e )indec 'reu # u 0% rte 'reu* O e5!erien< durer% # c re !% te duce l #u!r 0 < di0erite triri ne' ti)e !% te cree #tri !e c re d%le#centul le 'e#ti%ne ( de#tul de 'reu* Divorul prinilor C%!il # u d%le#cent di)%r<ul !rin<il%r e#te % tr um c re rm.ne !entru t%tde un +n #u0let* D c ce#t tr um #ur)ine +ntr$un m%ment de 0r 'ilit te/ cum c re ! r +n )i < cee e#te nece# r # #!ri1inim d%le#centul !entru r 0i !eri% d d%le#cen<ei/ di0icult<ile !rintelui* De d%le#centului !%t cree m ri de(ec-ili"re +n )i < lui c.t @i +n ce

1un'e l +n<ele'ere @i l +m!c re/ !entru

!ute mer'e m i de! rte !e drumul lui* Di)%r<ul !rin<il%r !% te de)eni !entru d%le#cent m%ti) de " nd%n @c%l r/ c-iul/ c%n#um de #u"#t n<e/ c%m!%rt mente 're#i)e etc* Ce se ntmpl n cabinetul psihologului? Prin intermediul c%n#ilierii !#i-%l%'ice d%le#centul re !%#i"ilit te de $@i !ute de#c-ide #u0letul/ de #!une cee ce +l ne@lini@te@te/ cee ce +l #!erie/ cee ce +@i d%re@te de l !re(ent @i de l )iit%r/ cee ce )i#e (/ cum #e )ede !e #ine/ cum +i )ede !e ceil l<i/ @i multe lte lucruri !e c re #imte c nu le !% te #!une nimnui # u lucruri !e c re el +n#u@i nu le !% te +n<ele'e* T% te ce#te de)in !%#i"ile !rin intermediul @edin<ei de c%n#iliere/ lturi de !er#% n !re'tit # #culte 0rm.ntrile/ nelini@tile @i cutrile # le* Ad%le#centul e#te #!ri1init @i +ndrum t # +n<ele ' ; # #e +n<ele ' !e #ine @i !e cei l l<i $/ # #e de#c%!ere @ cum e#te/ # #e cce!te/ # +@i '#e #c #!er n<ele/ re#ur#ele @i )i#ele de c re re ne)%ie !entru +n<ele'ere* mer'e m i de! rte !e drumul #u ctre m turit te* G.nduri/ #entimente/ @te!tri/ c!t % 0%rm cee#i"il !uterii # le de )i#e/ triri ne#!u#e !%t 0i !u#e +n cu)inte !entru

Ad%le#centul !% te ! rtici!

c%n#iliere indi)idu l # u c%n#iliere de 'ru!* Am"ele ti!uri de

inter)en<ie !#i-%l%'ic #unt e0iciente @i duc 0iec re ) nt 1ele # le d%le#centului* Pentru c % inter)en<ie !#i-%l%'ic # 0ie e0icient e#te nece# r c d%le#centul # 0ie m%ti) t

!entru ce #t / # +@i d%re #c #c-im" re @i # ! rtici!e l @edin<ele #t "ilite cu !#i-%l%'ul* Aene0iciile c%n#ilierii !#i-%l%'ice ! rte !rintelui ce#tui * Ace#t%r d%le#centului #unt nu num i de ! rte d%le#centului/ ci @i de

li #e 0 cilite ( % m i "un rel <i%n re # u c%munic re/ 0 miliei*

cce# re un%r m%d lit<i de #%lu<i%n re le !r%"lemel%r cu c re #e c%n0runt l un numit m%ment l e5i#ten<ei l%r/ % m i "un 0unc<i%n re

Consilierea psihologic a adolescenilor


Ad%le#cen< e#te !eri% d de trecere dintre c%!ilrie @i m turit te/ cu!rin# 7m i le#9 +ntre =B @i => ni @i c r cteri(e ( !rin tr n#0%rmri 0i(ice/ em%<i%n le @i c%'niti)e e5treme/ de()%lt re im"%lduril%r #e5u le/ tre"uin< de 0 ce le'eri !r%0e#i%n le @i de lte ti!uri/ ne)%i de #e d !t @te!tril%r 'ru!ului de cee @i ).r#t* Ad%le#cen<ii re#imt % t%t m i m re ne)%ie de inde!enden<* Sunt ner"dt%ri # +@i '#e #c identit te @i # +@i cucere #c l%cul +n lume* Inten#it te tr n#0%rmril%r em%<i%n le e#te m i redu# 0 < de !eri% d nteri% r/ +n# re#imt cu inten#it te nelini@te/ te m/ 'el%(ie/ in)idie/

"ucurie/ curi%(it te/ 0ec<iune* ?ncredere +n #ine e#te rel ti) redu#/ d r e#te/ de#e / #u#<inut !rin re"eliune @i #0id re/ +n c%rel <ie direct cu d%rin< de $@i d%)edi inde!enden< * Ace #t e#te % et ! +n c re d%le#cen<ii +nce rc r%luri de dult* Pe l.n' %"<inere unei identit<i unice @i inte'r te/ d%le#centul tre"uie # m i c-i(i<i%ne(e un n%u #t tut +n 0 milie/ de% rece rel <iile cu !rin<ii i u % lt 0%rm/ @i tre"uie # tre c l % !%(i<ie m i ut%n%m +n rel <ie cu +ntre ' lume/ +n #!eci l +n cee ce !ri)e@te de()%lt re c rierei* Rel <iile cu !rietenii #e #c-im" @i ele de% rece d%le#cen<ii de)in m i #i'uri !e ei @i nu m i #imt ne)%i # 0ie c%!ii l indi'% le !rietenil%r l%r/ @ cum er +n !eri% d identit<ii @i de #e#i( d%le#cen<ei tim!urii* Prietenii c%ntinu # 0ie % #ur# im!%rt nt de de()%lt re ) l%ril%r @i d%le#cen<ii +nce! # i" t%t m i multe !rietenii intime cu !er#% ne de #itu <iil%r #$ +m"unt<it @i u #c(ut e'%centri#mul @i tendin< de

cel @i #e5 # u cu !er#% ne de #e5 %!u#* Pr%ce#ele c%'niti)e u de)enit m i 0le5i"ile/ c ! cit te c%m!le5it te '.ndi +n termeni l"Cne'ru/ cee ce c%ntri"uie #emni0ic ti) l de()%lt re !r%"leme* Pr%"lemele 0rec)ente le d%le#cen<il%r #unt re!re(ent te de: c%n0licte +n 0 milie/ di0icult<i de "ilit<il%r de re(%l) re de

rel <i%n reD "u( de #u"#t n<e 7 lc%%l/ dr%'uri etc9D di0icult<i de +n)< re/ e@ec @c%l r/ "#entei#m/

" nd%nD #tim de #ine #c(ut/ de!re#ie/ tent ti)e de #uicidD n5iet te/ 0%"ii/ tul"urri #%m tice cu c u( !#i-icD tul"urri le #%mnului/ ten#iune em%ti%n l/ inc ! cit te de c%m!%rt mentului liment r 7 n%re5ie/ "ulimie9D !r%"leme )i%len</ ner)%(it te/ minciun/ 0urt/ 0u' de c #* C%n#iliere !#i-%l%'ic d%le#cen<il%r e#te #emnt% re cu ce !entru dul<i* Ad%le#cen<ii #e rel 5 D tul"urri le 're#i)e/ 0ecti)e @i #e5u leD c%nduite

'#e#c de cele m i multe %ri demer#ul ter !eutic c !e un l%c +n c re +@i !%t +n<ele'e @i de#c%!eri #entimentele/ #!er n<ele/ )i#ele @i temerile/ +n c re #e !%t c%ncentr #u!r e5!erien<el%r @i e#te ce +n)< de 'ru!/ de% rece re!re(int % e5celent %!%rtunit te de "ilit<i @i m%d lit<i de d !t re de l !er#% ne de ).r#t #u!r !r%!riei l%r !er#% ne/ ! r<ine unui 'ru! @i de !r%!i t @i cu !r%"leme rel <iil%r cu ceil l<i* O 0%rm de c%n#iliere 0% rte 're t de d%le#cen<i

#em n t% re* 2et%dele de c<iune u 0%#t el "%r te @i de()%lt te de ctre E c%" Le)F 2%ren% @i 0%l%#e#c te-nici !recum: #%ci%metri / in)er#iune de r%l/ du"lul/ %'lind etc* !entru 0 cilit +n<ele'ere !r%!riil%r ne)%i @i #c-im"ri c%n#tructi)e/ !rin cce# re #!%nt neit<ii @i cre ti)it<ii* Re!r%duc.nd #itu <ii de )i < +ntr$un mediu #tructur t/ d%le#cen<ii !%t recre @i tri #cene c re !ermit t.t in#i'-t$ul/ c.t @i %!%rtunit te de()%ltrii un%r "ilit<i n%i* Ac<iune c%n#tituie c%nte5tul un%r inter)en<ii !#i-%l%'ice c re !un +n mi@c re re#%rturi @i ener'ii/ decl n@.nd !r%ce#e !r%0unde de re#tructur re cu e0ecte de %!timi( re l t% te ni)elurile*

Ad%le#cent de!endent

e#te !eri% d

de trecere de l

c%!il rie l

)i t

de

dult* D c

!rim

in#e mn

de ! rinti c%nc%mitent cu % im!%rt nt

rel ti) #c (ut

0irm rii de #ine/ c indi)id

d%t t cu tr # turi unice/ ce de$ d%u !re#u!une % 0uncti%n re ut%n%m #i % identit te de #ine "ine c%ntur t * Ine)it "il/ d%le#cent duce cu #ine % !endul re intre ce#te d%u !%luri/ dic % ! rtine #i de identi0ic re cu ceil lti #i ne)%ile de !endul re intre ne)%ile de de!endent / de

ut%n%mie #i 0irm re de #ine* S le lu m !e r nd*

%utonomizarea adolescentilor
L ce #t ) r#t re l%c de#!rindere !#i-%l%'ic c%!ilului/ de)enit !r% !e dult/ de ! rintii # i*

Ne)%i de inde!endent / de ut%n%mie il im!in'e !e d%le#cent # i#i c ute 0%rme de e5!rim re 0l te in %!%(itie cu n%rmele ! rent le* Greud/ intre" t de % m m cum # #e 0ie % m m "un / #!u# %ricum ti 0 ce/ nu e "ine4* Cee ce c re #e c%m!%rt ! rintii/ c%!iii )%r )e )rut Greud # #!un %ricum ne)%ie # 0%#t c indi0erent de m%dul in de ei l un m%ment d t/ dmini#tr # #!une/ !entru numer% #ele certuri #i #e de(ic

' #indu$le ne 1un#uri #i )ini* 2ulti ! rinti #e cul! "ili(e ( neintele'eri cu c%!iii l%r ce #t rel tie* In re lit te/ ce #t

d%le#centi/ c%n#ider ndu$#e inc ! "ili #i ne!rice!uti in rel tie/ ! rinte$ d%le#cent/ e#te !rin de0initie/

im!%) r t de 0rictiuni/ re"eliuni/ e5!l%(ii em%ti%n le/ re!r%#uri #i in)inuiri reci!r%ce* De#!indere de tru!ul4 ! rintil%r nu !% te 0i dec t durer% # / indi0erent cum r 0i ! rintii* S u nuH D niel O00er m%d deli"er t/ 0 cut in =IJI un #tudiu " ( t !e inter)iuri cu KB de d%le#centi #i ! rintii l%r* O00er er le# !entru #tudiul # u d%le#centi c re nu er u c%n#ider ti c 0iind % !r%"lem in c re tr i u* Au 0%#t e0ectu te J inter)iuri cu 0iec re lte te#te* C%nclu(iile K$ #i u 0%#t >$ de #c% l d r/ ni/ #$ u dmini#tr t te#te !r%iecti)e #i

de ! rere c !re multe dintre c%nclu(iile de#!re d%le#centi #unt " ( te !e c (uri e5treme #i/ in !entru ! rintii l%r #i !entru c%munit te #u"iect/ tim! de trei

urm t% rele: neintele'erile cu ! rintii u tin# un m 5imum in cl #ele di#ci!lin ti de ! rinti e#te unul c%rect #i de#!re ! rinti 7dintre c re di#ci!lin !lic t

c-i r #i tunci/ ce#te neintele'eri nu er u 'r )e* >>L din " ieti u c%n#ider t c m%dul in c re #unt u 0%#t inre'i#tr te d% r c te) r"itr r !l n'eri m i #eri% #e 0%#t ce m i 0rec)ent 9* Cei m i multi ! rinti

er u multumiti de c%m!%rt mentul c%!iil%r l%r* In tim! ce num rul m 5im de re"eliuni in r ndul ce#t%r d%le#centi #$ inre'i#tr t in 1urul ) r#tei de =M$=B ni/ cele m i multe di#cutii c%ntr dict%rii de#!re c% 0ur #i - ine in 1urul ) r#tei de =B$=N ni/ i r cele de#!re m #in in 1urul ) r#tei de =J ni 7c re e#te/ in St tele Unite/ ) r#t le' t !entru #%0 t9/ O00er #e !% te )%r"i de un c%n0lict intre 'ener tii* D%u) n #i Ander#%n c%nclu(i%n t c d%le#centil%r* Ace#te ut%rit tii ! rent le* Eu u 0 cut #i ei un #tudiu e5ten#i) #unt: 9 intere#ul #i im!lic re un d%le#cent #u!r d%le#centil%r/ in =IJJ/ #i em%ti%n l tin' un u 1un# l c%nclu(i c / !er n# m"lu/ c%nclu(i%n t c nu cei m i multi dintre d%le#centi im! rt #e#c cele #i ) l%ri c #i ! rintii l%r* El

! tru #unt

#!ectele rel tiei ! rinte$ d%le#cent c re 0 )%ri(e ( ! rintil%rD "9 inten#it te

ut%n%mi

inter ctiunil%r din c drul 0 milieiD c9 'r dul #i n tur c%m!%rt mentului in c drul 0 miliei #i d9 n tur i c%n#ider t c re cele m i multe # n#e # % rec re 'r d de ut%n%mie in c%nditiile in c re: ! rintii m ni0e#t un 'r d m%der t de intere# #incer !entru c%!iii l%rD rel tiile din interi%rul 0 miliei nu #unt nici reci/ nici inten#eD ! rintii !ermit % numit c ntit te de c%n0licte 7 #cult ndu$#i c%!iii c nd d%le#centii ! rtici! in !r%ce#ul de lu re critici cu ! rintii* G* H* Elder 0 cut un #tudiu/ in =IJM/ le' t t%t de rel ti ! rinti$ d%le#centi* El d%le#centi # !recie(e c%m!%rt mentul ! rintil%r l%r* L !recieri u 0%#t cele cele cerut unui num r intre" re de#!re 0iind ce#ti i#i e5!lic !unctul l%r de )edere9D deci(iil%r* Cercet t%rii u de#c%!erit de #emene c

0etele 0 c !r%'re#e m i c%n#t nte dec t " ietii in %"tinere inde!endentei* In #c-im" " ietii #unt m i

de !e#te KOOO de

c%rectitudine/ cele m i !%(iti)e dem%cr tici 7c re in)it ! rintii # n# de

c%rd te ! rintil%r c%n#ider ti c

d%le#centul # ! rtici!e l di#cutii/ d r deci(iile 0in l #unt lu te de ! rinti9 !reciere u !rimit$% dem%cr tic ! re c%!iil%r del%c cu d%le#centii9* A"%rd re

# u e' lit ri 7! rintii #i d%le#centii i u deci(ii im!reun 9* Ce m i #c (ut ut%rit ri 7c re nu #e c%n#ult # c%ntri"uie l cre#tere de #emene increderii in #ine #i

inde!endentei/ intruc t d

! rtici! l lu re deci(iil%r #i #t0el # c #ti'e e5!erient in

lu deci(ii !e c%nt !r%!riu

0 r

li!#i in#

d%le#centul de un

numit 'r d de indrum re #i c%ntr%l* T%tu#i/ cercet t%rii ii

#0 tuie#c !e ! rintii c re 0%l%#e#c "%rd re dem%cr tic in rel tiile cu c%!iii l%r/ # nu$#i e5!rime 0ectiune intr$un m%d !re !uternic/ #t0el inc t rel ti # nu 0ie nici !re rece #i di#t nt / nici !re inten# #i c%!le#it% re* Si #t !entru c d%le#centii c re !r%)in din 0 milii !re !r%!i te #i e5ce#i) de inc rc te 0ecti) #e )%r #imti im!%) r ti de ce#te le' turi 0 mili le tunci c nd ) )eni )reme # tre c de l de!endent l inde!endent * Din cele #!u#e nteri%r #$ r !ute deduce/ l % lectur r !id / c d%le#centul i#i d%re#te in m%d

c te'%ric #i !erm nent inde!endent 0 t de ! rinti/ i r c%m!%rt mentul # u e#te in !erm nent in c%rd cu ce #t ne)%ie* Nimic m i 0 l#* In re lit te/ d%le#cent #e c r cteri(e ( !rintr$% m re 0luctu tie #i inc%n#t nt ne)%il%r re#imtite de t n r/ !rin numer% #e m"i) lente #i !%rniri c%ntr dict%rii* Peri% de c r cteri( te !rin re"eliuni m i mult # u m i !utin 0 ti#e !%t 0i urm te de !eri% de re're#i)e/ in c re d%le#centul inc #e m i 1% c cu 1uc rii/ re cereri #!eci0ice unui c%!il #i c ut #i'ur re #i !r%tecti ! rintil%r* Pr%" "il ce #t ) ri "ilit te de%#e"it in ne)%i #i ce #t c%m!%rt mente e#te cee ce c%n0u(e ( cei m i multi ! rinti/ c re nu m i #tiu cum # #e !% rte #i cum # r #!und lte%ri c !e dulti* D r de#!re ce 0el de c%m!%rt ment l !r%!riu #i ut%n%mie )%r"imH Au 0%#t de#cri#e trei ti!uri de m%r l in#e mn 0i c ! "il # ut%n%mie: m%r l / di#tin'i/ !e c%nt lu deci(ii !e c%nt ut%n%mi ce#t%r m ni0e#t ri* Nu in ultimul r nd/ c-i r ! rintii c%ntri"uie une%ri l d%le#centi/ tr t ndu$i une%ri c c%n0u(ie/ ei in#i#i r !%rt ndu$#e in m%d ) ri "il l !e c%!ii/ i r

#i em%ti%n l * Aut%n%mi

!r%!riu/ de%#e"ire dintre "ine #i r u* Aut%n%mi c%m!%rt ment l in#e mn 0 ce cee ce d%re#ti/ indi0erent d c ! rintii #unt de em%ti%n l in#e mn 0i #u0icient #ie#i/ din !unct de )edere em%ti%n l/ nu m i c ut #u!%rtul #i !r%" re l%r #i

c%rd # u nu/ i r

nu te m i r !%rt l cee c ut #ur#e de # ti#0 ctie

ce #te !t ! rintii de l tine/

inter!er#%n l in 0 r 0 miliei/ !rin le' turi cu !rietenii #iC# u ! rtenerul de )i t * Pr%" "il c cele trei ti!uri de ut%n%mii nu ! r #imult n/ ut%n%mi c%m!%rt ment l 0iind !r%" "il ce) m i u#%r #i m i r !id de %"tinut dec t ut%n%mi em%ti%n l / d r in li!# un%r #tudii #i#tem tice in ce#t #en# e di0ici l de !reci( t* A!r%!%# de ut%n%mi c%m!%rt ment l #i em%ti%n l / e5i#t % "ut d c re #!une c 0i c%!il in#e mn # 0 ci cee ce #!un ! rintii/ ! rintii/ i r d c ! rintii #unt de 0i d%le#cent in#e mn # 0 ci e5 ct in)er# dec t #!un li!# de re cti)it te dultulului de)enit 0i dult in#e mn # 0 ci cee ce )rei/ c-i r d c ! rintii #unt de c%rd*4 Ace#t/ c-i r c%rd4 0 ce trimitere t%cm i l

inde!endent din !unct de )edere em%ti%n l/ c re nu m i re ne)%ie nici # #e #u!un d r nici # #e %!un !unctel%r de )edere ! rent le* Pentru c%m!lic ! rc lucrurile #i m i mult/ tendint 'l%" l t n rului de #e ut%n%mi( in

r !%rt cu ! rintii e#te c%ntr " l n# de % tendint #!re c%n0%rmi#m l ni)el micr%$'ru!ului #%ci l de

c re ! rtine* S%ciet te !er n# m"lu il intere#e ( m i !utin/ 0iind une%ri !erce!ut c % e5ten#ie ! rintil%r/ im! rt #ind cele #i #i#tem de ) l%ri/ d r 'ru!ul de !rieteni/ de cee #i ) r#t / c ! t % im!%rt nt de%#e"it #i !entru de ! rinti/ l inde!endent / ! rtine ce#tui 'ru!/ d%le#centul e#te une%ri di#!u# # 0 c m ri d%le#centul re ne)%ie de cee ce !#i- n li#tii nume#c %"iect lientei c%nce#ii c-i r #i#temului !r%!riu de ) l%ri #i intere#e* E#te c #i cum/ in trecerere de l de!endent tr n(iti%n l4/ dic de ce) # u cine) c re # nu 0ie int%cm i c ! rintii d r # #u!line #c % ! rte din 0unctiile ce#t%r in inte de cu ! rintii cu ce renunt de0initi) l %rice 0%rm de de!endent * Inl%cuire 'ru!ului de cee #i ) r#t e#te % #ur# de c%n0lict in rel ti cu ! rintii/ ce#ti

ne cee!t nd cel m i de#e !ierdere #t tutului l%r #i #tric re 4 educ tiei !r%!riil%r c%!ii de c tre der"edeii din c rtier4*

%firmarea de sine ca individ unic


In ! r lel cu ne)%i de ut%n%mi( re #i #tr n# le' t de ce #t / d%le#centul e m i d%rnic c

%ric nd # i#i 0irme !r%!r !er#%n lit te/ # #e 0irme c indi)id cu tr # turi/ "ilit ti #i !%tenti le unice/ c re il de%#e"e#c t t de ! rinti/ c t #i de re#tul indi)i(il%r* EriP EriP#%n/ de#criind cele %!t #t 'ii de de()%lt re !#i-%#%ci l / tri"uie !eri% dei de d%le#cent 7=M$=> ni9 ne)%i re(%l) rii c%n0lictului dintre identit te #i c%n0u(i de r%l* EriP#%n re in )edere 0 !tul c indi)idul/ trec nd in ce #t !eri% d !rintr$% ) riet te m i m re dec t %ric nd de #itu tii #i inter cti%n nd cu un num r t%t m i m re de !er#% ne/ !r%!i te de cele le dultului/ c ! "il de re ne)%ie # le i#i ! #tre(e un numit #entiment de #t "ilit te in r !%rt cu #ine* C ! cit tile c%'niti)e cce#ul l % c ntit te en%rm de in0%rm tii* 8i t #%ci l de m%dele um ne din c re !% te %ric nd intre" re #e5u li( re 0i(i%l%'ic inten# le'e* In din ce#t c%nte5t/ !eri% d / d%le#centului de)enind

intele'e n%tiuni #i rel tii "#tr cte/ ii !ermit ce#tui d%le#centului de)ine #i e mult m i d%le#centul i#i !une m i mult dec t de%#e"e#c de ceil ltiH4* In !lu#/ in#%#it de % !#i-%#e5u li( re d%le#centul #

c%m!le5 dec t nteri%r #t0el inc t/ !er #n# m"lu/ d%le#centului i #e !re(int / te%retic/ % in0init te cine #unt euH4 # u cum #i !rin ce m ce #t

c%re#!un( t% re/ !une !r%"leme le' te de r%lul #e5u l 1uc t in !l n #%ci l* Nu in ultimul r nd/ !r%!iere 0in li( rii #tudiile #ecund re/ c #i !re#iune #%ci l #i ! rent l / %"li' i#i e5!rime unele %!tiuni !r%0e#i%n le* I t c%n0runt t cu !r%"lem un%r le'eri/ in c%n0%rmit te # d r % multitudine de !l nuri in c re d%le#centul e#te t t cu d%rintele #i ne)%ile # le/ c t #i cu

t%t lit te #i ) riet te c%n#tr n'eril%r #%ci le* De#e%ri/ ce#te le'eri nu #e 0 c in m%d de0initi)/ ci m i de'r " !rintr$% #erie de incerc ri/ de renunt ri #i re)eniri etc* Ace #t c ut re de #ine/ del%c lini r #i !r%'re#i) / e#te in#%tite de re!ercu#iuni in !l n 0ecti) #i l rel tiil%r cu ! rintii* Peri% dele eu0%rice/ de entu(i #m !entru % n%u rel tie m%r% # / % n%u c rte/ un n%u !r%0e#%r # u un n%u %"iect de #tudiu intere# nt/ lterne ( cu !eri% dele de de(intere#/ li!# de cti)it te/ irit re/ #!leen e5i#tenti l/ e'%centri#m/ de!re#ie etc* Ainentele# c #i rel tiile cu

! rintii u de #u0erit d t%rit

ce#tei ) ri "ilit ti: une%ri d%re#te # 0ie tr t t c un dult/ " r" t # u

0emeie/ c un %m c re #tie ce )re 4/ ) nd cl r de0inite ) l%rile 7!entru c re e di!u# # #e certe in'r%(it%r tunci c nd ii #unt !u#e #u" #emnul ind%ielii9 #i #c%!urile # le in )i t 7c-i r d c t t (ice c % # m%r de 0% me cu !ictur / eu m +l +ndrume #i # 0 c !ict%rQ49/ i r lte%ri cere ! rintil%r/ direct # u indirect/ # +i +m!rumute4 din ) l%rile l%r* P rintii #unt de#e%ri derut ti de ce#t%r %!tiuni 7m%ti)e c re/ de

) ri "ili te %!tiunil%r !r%0e#i%n le 7 nul trecut )r%i i # d i l medicin / nul #t )rei # te 0 ci ct%rQ49 c #i de di0icult te intele'erii m%ti)el%r c re #t u l " ( lt0el/ nici d%le#centului nu ii #unt cl re9*