Sunteți pe pagina 1din 28

RADU GYR

Asistent universitar
STUDENIMEA
i
IDEALUL SPIRITUAL
Conferin inut n !a"ru# !i!#u#ui !u a!e#ai nu$e%
&r'ani(at "e Cer!u# Stu"enes! Do#)an*
+I+LI&TECA
ACADEMIEI
R&MANE
,-./
Ti0o'rafia 1I*N*Co0u(eanu1 stra"a I(vor nr*-
,
STUDENIMEA
i
IDEALUL SPIRITUAL
+u!uriei $e#e "e a fi fost 0oftit "e !tre tineretu#
inte#e!tua# a# Craiovei s !uv2nte( "es0re as0iraii#e i i"ea#u#
stu"eni$ii "e a(i% !a unu# a# !rui suf#et si$te o so#i"aritate
"e0#in !u ntrea'a "ina$i! a vise#or tineri#or !rturari "e 0e
3n!i#e universitii % a!estei 0ri$e 3u!urii i se a#tur% "esi'ur%
3u!uria "e a !onferenia n orau# n !are a$ !o0i#rit !u toat
#i$0e(i$ea ani#or $ei "e4atun!i% a$ !o#rit i% $ai t2r(iu% a$
vi3rat !u toate fr$2ntate#e #ute a#e a"o#es!enei $e#e*
Au fost ani% ai!i% n ini$a &#teniei% 0este !are a$ tre!ut%
!u a(ururi#e (ri#or 3o#tite 0e suf#et 5 ani% n a !ror #u$in
$4a$ $3iat !a4n a0e#e "e $iere a#e A$ara"iei i 0e !are
n4a$ s4i 0ot uita ni!io"at*
6n'"uii4$i % "e!i% !a a!este "int2i !uvinte a#e $e#e s
fie% n a!e#ai ti$0% un sa#ut a"us tineretu#ui !rturres! "e !are
$ tiu #e'at !u veri'a "e fo! a a!e#uiai i"ea# i un o$a'iu
n!7inat orau#ui un"e $i4a$ 0#2ns #a!ri$i#e 0ri$e#or "e!e0ii
i un"e $i4a nseninat o3ra)ii sur2su# 3u!urii#or 0riore*
C!i "a!% uneori% ri'i"itatea fr ni!i o ra( "e
!o$0re7ensiune 0entru suf#etu#ui !o0i#u#ui% a unui "ire!tor "e
#i!eu 3o#nvi!ios % a nveninat u#ti$ii ani "e !oa# ai #i!eanu#ui
!are a$ fost% a$ nt2#nit% n s!7i$3% sfatu# "e "as!# #u$inat%
"ra'ostea sf2nt 0entru art% n"e$nu# i n!ura)area
0rofesoru#ui $eu iu3it% C. D. Fortunescu, n !asa "es!7is !a
un (2$3et% a 0oetei Elena Farango, un"e a$fitrioana% !u
$area ei aristo!raie suf#eteas!% a aternut !atife#e 0este
n!e0uturi#e $e#e #iterare% a0oi ntre' iru# "e 0rietenii% "ra'i
$ie i a(i% 0ri$e#e av2nturi #iterare 4 i #2n' a!est entu(ias$
!u ari0i a# a"o#es!enei $e#e4% 0rietenia #i#ia# i o!7ii triti "e
t2nr voevo" 3o#nav ai s!u$0u#ui $eu Milcu, 0oetu# !u ini$
"e !rin i !u (0e(i#e to0ite ntr4un $or$2nt% 0e !are a$intiri#e
4 3rri #a '#e(ne#e $orii 4 $i4or ar"e% tot"eauna% v2#vti#e
8
#or "e to0a(% n a!e#e ore $tsoase i 0ure a#e re!u#e'erii
"e0#ine*
T2nru# "e ieri% t2nru# "e a!u$*
9i fiin"! a$ ntre0rins o 0a#i" in!ursiune n a$intiri%
s4$i "ai voie s4$i retries! n !#i0e#e "e fa% !2teva "in
stri#e $e#e suf#eteti% n 0rea)$a v2rstei "e ,- ani% !2n"%
sf2rin" #i!eu#% $ 0re'tea$ s intru n universitate*
A!east a"u!ere a$inte a unor stri interioare $i
servete nu nu$ai "e !rruie iniia# s0re $ie(u# !onferinei
$e#e% "ar% $ai a#es% "e i"entifi!are a 0ro!esu#ui $eu #untri! "e
atun!i% !u fr$2ntri#e suf#eteti a#e $a)oritii !a$ara(i#or $ei
"e 'eneraie* T2nru#% a !rui !onfi'uraie 0si7i! $ voi
str"iu s o fi:e( a!u$ n !2teva #inii #ar'i% nu e si$0#a
i$a'ine a !e#ui !e v vor3ete*
E# !oin!i"e 0rin suf#etu4i "e atun!i% !u !2teva sute% !u
!2teva $ii "e tineri "intr4o a!eeai e0o!% $ai 0uin senin "e
!u$ ai !re"e4o% $ai tu#3ure% 0rin vis!o#e interioare% "e !u$
s4ar fi 0rut*
T2nru#% !er!etat a!u$% !a( "e sin!ronis$ 0si7o#o'i!%
0oate !reea un 0rototi0 5 0rototi0u# a"o#es!entu#ui 0e 0un!tu#
"e a4i is0rvi stu"ii#e se!un"are i "e a 0trun"e n fa!u#tate%
a"o#es!ent !u ari0i $ari "es!7ise 0entru (3or% "ar "e(orientat n
faa (ri#or a$'itoare% netiin" s0re !are 0un!te !ar"ina#e s4i
n"ru$e (3oru# ; !u !as!a"e i #u$iniuri #untri!e % "ar i !u
#une!ri i 0ov2rniuri ; !u a0rin"eri "ar i !u #2n!e(e#i ; i $ai
!u sea$ !u vii rni s2n'er2n"e 0este !are nu se a0#e!a
ne#e'erea $2n'2ietoare a vreunei $2ini* * * Un t2nr ine'a#%
nari0at i "ifu( toto"at ; f#$2n" "e as0iraii% "ar fr a avea
o a: a #or ; a0t 0entru un i"ea# "ar taton2n"u4# n o3s!uriti i
!onfu(ii ; "erutat "e tiin i "e #e!turi variate i ine'a#e ; !u
n!e0uturi "e osti#iti fa "e 'eneraii#e 0re!e"ente ; n!er!2n"
0rin vistoria unei eti!e noi% revo#te% "ar in!a0a3i# "e intensitate
rea!ionar ; sincer, "ar netiin" !u$ s4i !ana#i(e(e
sin!eritatea*
.
<a' i "is0arat fron" "i#etant $0otriva i0o!ri(iei
tre!utu#ui ; !a0a3i#% 0rin stru!tur% "e s0iritua#itate "ar
neor'ani(at "efinitiv s0iritua#i!ete i "is!ontinuu* Torturat "e
ntre3ri i a$'it "e for$u#e ; $o$it% su0erfi!ia#% "e eti!7ete
sonore "ar vi"e "e esene i a"evr % !u$ a!ea re0u3#i!
universa# visat "e $ateria#is$u# istori! a# #ui Mar:% !are%
totui% nu avea an!ore $ari% ot'oane 0uterni!e% n suf#etu#
a"o#es!entu#ui* T2nr % a !rui su3stan sta 'ata s se "es!7i"
re!e0iei unui i"ea# naiona#ist% 0e !are t2nru# totui # o!o#ea%
# evita n 0ro!esu# su 0si7i!% fie "in !au(a $ira)u#ui vre$e#ni!
a# for$u#e#or "e 1universa#itate1 i 0retins 1u$anitaris$1% fie
"in !au(a s!e0ti!is$u#ui 0e !are i4# ins0irau% #ao#a#t%
e$fatis$u#% inf#aia "e "e$a'o'is$ i ster0e#e "is!ursiviti
0atriotar"e a#e anu$itor ini 0o#iti!i 4 sr$ane !#o!ote "e
!arton*
T2n)in" su3terane ener'ii% 0e !are "e(orientarea i #i0sa
"e front !o$un a# unei 'eneraii #e ineau n 0asivitate% t2nru#
0e !are vi4# 0re(int i !are era$ $ai $u#i $0reun% se
!ara!teri(a% !u "eose3ire% 0rin izolare% 0rin singurtatea !are4#
"etaa "e ansa$3#uri s0iritua#e% i !are% !2n" re0re(enta o
va#oare sin'u#ar% # si7stria ntr4un 7er$etis$ "e fi#"e% ntr4o
i$0asi3i#itate "e a"erene #a 0si7i!u# !o#e!tiv*
Peste a3sena "e "ire!tiv i 0este $o3i#itatea
interioar% 0#utea% aa "ar% "ra$a neinte'rrii ntr4o !o#e!tivitate
suf#eteas!% n unitatea s0iritua# a unei 'eneraii *
6ntr4a"evr % aa # v" retros0e!tiv 0e t2nru# % foarte
t2nru# i 0roas0t stu"ent "in 0ri$ii /4= ani !are au ur$at
sf2ritu#ui r(3oiu#ui % i aa $ v"% n"rt % 0este u$ru#
vre$ii% i 0e $ine% pe o parte din mine !are era$* . .
M 0re'tea$ 0entru +u!uretii universitari% !u
av2nturi% "ar fr (a#e i 'ata "e n'enun!7eri #a ori!e rete(are
a unei ari0i "e vis* Cu #i$0e(i$i#e a0e#or $e#e tu#3urate "e
3u#'rii (v2r#ii "in afar* Te$0era$ent "e r(vrtit i totui
ti$i" i "i3uin"u4$ !onfu(* * * Cu o roat $are "e aur i
f#!ri a#er'2n" 0rin $ine% "ar !are nu avea osie* Cu as0iraii
$u#ti0#e "ar fr a: !entra# ; !u (e!i "e i"ea#uri% "ar fr un
>
ideal ; is0itit n art "e insure!ia noi#or for$e 0oeti!e fa "e
"o'$atis$u# !#asi!is$u#ui i "e tra"iie*
&% "ar a venit !ur2n"% foarte !ur2n"% marea gsire de
sine. Au venit an!ore#e i r"!ini#e "e ar'int% !are #4au fi:at 0e
t2nr ntr4o "is!i0#in s0iritua# ? Cre0us!u#u#ui "e(orientri#or
i4a ur$at interse!ia tuturor 0#anuri#or interioare ntr4un 0un!t
!entra# nu$it i"ea# 5 i"ea#u# unei 'eneraii*
6n !iu"a 0erioa"ei 0ost3e#i!e "e a'itaie !ontinu% "e
!runt $ateria#is$% "e 7aos i !inis$% "e su0erfi!ia#itate i "e
"e(ertri "e #a i"ea#uri% tineretu# !rturres! ro$2n 4 sin'uru#
va#a3i# 0rin !ontri3uia4i s0iritua# 4 i4a af#at un e!7i#i3ru% 0rin
ri"i!area unui stin"ar" !o$un% 0rin n!7e'area unui front a#
'eneraiei noi% !u e:0onentu# "e 3a( 5 stu"eni$ea*
S4a tre!ut "e (e!e ani "e !2n" tineretu# stu"enes!
#u!rea( te$eini! #a a"2n!irea a#3iei i"ea#u#ui uni! i #a
!onso#i"area "i'uri#or sa#e "e 0a(* Ast(i% 0e a!est $are
antier a# s0iritu#ui% opera e a0roa0e sf2rit* Cei 0este (e!e ani
"e tru" au "us #a o !onstru!ie "e 're#e ar$turi % i nu #a un
3etea' 0re0e#ea' "e in"ri#*
Tre3uie rostit #i$0e"e 5 $area !atastrof !are 0rea !
a$enin !u "istru!ia 'eneraia t2nr i !are nu !onsta "e!2t
n a3sena 4 vre$e#ni! "in feri!ire 4 a i"ea#u#ui !o$un "e
'eneraie% a fost n#turat *
Pentru a "rui un i"ea# eti! i un i"ea# naiona#
tineretu#ui !rturres! % "ar $ai !u sea$ 0entru a4# !onstitui n
'eneraie 4 !ara!teri(at 0rin 0re(ena unei sin'ure a:e "e
as0iraii 4 a tre3uit s e:iste n universiti % n afara 0re#e'eri#or
universitare% o a#t !oa# % $ai a"2n!% a s0iritu#ui% !are s
!i$ente(e va#ori ntr4o eti! nou i un !re( nou*
A!east !oa#% $i)in" n n!e0uturi oare!u$
su0erfi!ia#e% $anifestate e:tern 0rintr4o rea!ie $0otriva
infi#traiei evreieti n fa!u#ti i% !2tva ti$0% "u0 a!eea%
$0otriva !o$unis$u#ui a !rui fa( iniia# "e in!u3aie
a$enina !7iar o 0arte "in tineretu# universitar% a !ana#i(at
tre0tat ener'ii#e% #e4a "at o "ire!tiv n 0rofun(i$e% un e!7i#i3ru
i o "is!i0#in* & rar "is!i0#in*
/
N4a vrea s nt2$0in sur2suri "e nen!re"ere%
a!!entu2n" asu0ra a!estei "is!i0#ine*
Mu#i "intre "o$nii#e4voastre n4au avut !u$ i !2n" s4o
!unoas!* Dar 0oate ! tot au 0utut s4o ntre(reas! % ntr4unu#
"in as0e!te#e ei 5 !on'resu# stu"enes! "e #a Craiova% "in
0rea)$a sr3tori#or Pati#or*
Ener'ie i or"ine* Ordine% fiin"! a!esta era !uv2ntu#
!on"u!tori#or stu"eni$ii*
Eu vin "in $i)#o!u# $arei stu"eni$i ver(i% 0e !are o
!unos!% !reia i ana#i(e(% 0er0etuu% $anifestri#e i !are $
ui$ete 0rin transfi'urarea% "e !2iva ani n!oa!e% a tineretu#ui
ro$2n* Cuv2ntu# $eu este sin!er i re#atea( nu$ai stri "e
fa0t*
Evi"ent% a!east #u0t "e seninti i 3ron(uri 0entu o
"is!i0#in i un i"ea#% a $ers 0ara#e# !u 3oi!otu# 0ornit "e !ei
!u0rini "e 0ani! n faa n!a"rrii tineretu#ui ntr4un i"ea# "e
autenti! naiona#is$% "e 0uriti $ora#e i "e #i!7i"are a fa#se#or
va#ori i a for$u#e#or "u3ioase* Era 3oi!otu# unui 0o#iti!ianis$
$es!7in i !oru0t% a#turi "e 3oi!otu# iu"eo4$asoni! ? Ani "e
(i#e% o 1anu$it1 0res% a!eea a Srin"aru#ui % $istifi!atoare i
0otrivni! ori!rui sf2nt i"ea# ro$2nes!% a n!er!at s
stro0eas! nu$ai !u $o!ir#e a(uru# unui suf#et nou !are se
ntea #i$0e"e i !u ari0i "e oi$*
9i 0este toate ('a(uri#e i 3oi!oturi#e% noua 'eneraie
i4a f2#f2it f#a$ura i a !#!at nainte s0re !onso#i"area
s0iritua#*
Au fost $r!ini% $2rvii i sforrii "e !u#ise !are
i4au stat n !a#e* * *Au fost 0ri'oane #un'i% !u inte "e 3o!an!i
s!r2nin" 0e t2nr !arne strivit ; au fost 0u!rii #ar'i i
$u!e"e% n !are a 3o#it i a f#$2n(it 4 #uni ntre'i 4 f#oarea
tineretu#ui ro$2nes!* * *
Dar a!est tineret n4a $ai 0utut fi nfr2nt* A!est tineret
n4a $ai !(ut n 'enun!7i% !a o"inioar #a 0ri$e#e "e!e0ii*
Ini$a #ui !res!use 0rea $are i suna a!u$ !a un !#o0ot "e
ver"e !#etar % n frea$t a"2n!% 0este ntrea'a ar* A!u$a nu
$ai erau izolri i singurti, "e(o#ri i "e(orientri% si$0#i
=
tineri r(#eii i $0rtiai % tu#3uri i ntre32n"u4se fie!are !e
vor* * *
A!u$ era un tineret o$o'en% fere!at n fieru# unei
ener'ii !o#e!tive% !onstruit suf#etete i "ina$i!% ri"i!2n" o
re(isten $ora# !a un 3#o! "e !re$ene*
Un tineret n#at #a ran'u# "e generaie cu unitate de
ideal.
De a!eea 0u!rii#e n !are s4a 3o#it i s4a $urit !7iar au
fost senine*
De a!eea !i($e#e !are sfr2$au !arnea tineretu#ui
0ri'onit au st2rnit !2nte!e i nu #a!ri$i*
Cau(e#e !are au inut tineretu# "e0arte "e un
i"ea# !o$un*
Dar "a!% 0ro!e"2n" #a sinte(a stru!turii suf#eteti a
tineretu#ui universitar a!tua# af#$ su3stana unui i"ea#
ener'eti!% ne a0are !a fireas! ntre3area 5 !are au fost% atun!i%
!au(e#e !are au inut tineretu#% n 0ri$ii ani "e "u0 r(3oi %
"e0arte "e un i"ea# !o$un @
Era oare% e:!#usiv% i$0osi3i#itatea "e a"a0tare #a
s0iritua#itatea unei 'eneraii @ Nu*
Erau nu$ai "e(orientri#e va'i% !onfu(ii#e i refu'ieri#e
n sine% re(u#tate fata#e a#e e0o!ii "e fe3r $ora# i "e
"e(a:are 'enera#% e0o!a i$e"iat 0ost3e#i!*
6ntrea'a eti! a #u$ii i nsi !ivi#i(aia 0reau s fi
0ri$it o #ovitur "e $oarte* R(3oiu#% s!ornitor a# unei serii "e
!ri(e% a a"us% n 0ri$u# r2n"% in!a0a3i#itatea "e rea"a0tare a
'eneraiei ntoars "e 0e front i4a 'eneraiei !are i4a su!!e"at%
#a ve!7i#e va#ori $ora#e i !u#tura#e* & stru!tur suf#eteas!
nou se ivise* C!i r(3oiu# f!use $area s!in"are n "ou #u$i
5 lumea veche, a !e#or r$ai #a "o'$e i fi"e#i va#ori#or
tre!utu#ui% i lumea nou, instin!tiv revo#uionar% "ar
revo#uionar neo$o'en i "is0arat% fr a ti !#ar !e i"ea#
A
ur$rete i$0u#su# ei s0re rea!ie% !i nu$ai !#!2n" n 0i!ioare
i ne'2n" tre!utu#*
De a!est 7aos $ora#% #a !are s4a a"u'at 7aosu#
e!ono$i!% ntr4un v2rte) satani!% au 0rofitat 0seu"o4va#ori#e%
0entru a se introna 0e tre0te#e tuturor $anifestri#or n viaa "e
stat* De4ai!i i "es0i!area $ora#ei n "ou $ari as0e!te 5 "e o
0arte% inf#aia va#ori#or eti!e% "e !tre 'eneraii#e $ai ve!7i ;
ro$anti(area inuti# a a!estor va#ori i !entrifu'area $ora#ei n
"o'$e% !are% !a tot !e e si$0# "o'$% se e:teriori(ea( nu$ai%
anu#2n" 0ure#e va#ori intrinse!e i rea#e% tirani! i into#erant
fa "e a"evruri 0e !are nu #e4a ri"i!at #a ran'u# "e "o'$e*
Astfe#% 0rin artifi!ia#i(are i 0rin n"e0rtare "e #a
$ora#a naturii% 0rin !ostu$area n !arnava#u# unor fa#se va#ori
i tea$a "e autenti!u# $ora# a# vieii% s4a a)uns #a ipocrizia
!are% n $o" fata#% avea s "eter$ine o rea!ie *
De a#t 0arte% nsi a!east rea!ie*
Dar o rea!ie nu nte$eiat 0e 0ariti i re!onstru!ii
$ora#e% !i #i$itat #a un anar7is$ "e su0rafa% fr o3ie!tive
0rofun"e ; un anar7is$ "e !ea% ne!reator i inuti# "i(o#vant%
se!un"at "e stre!urri#e "in u$3r a#e unor a#te 0seu"o4va#ori%
!are% #a !#i0e o0ortune% s4au !onstituit ntr4o fa#s i 0utre"
"o$inaie i !are a$eninau 0rintr4un 0eri!o# $u#t $ai 'rav
!7iar i0o!ri(ia ve!7ii so!ieti% $0otriva !reia 0rete:tau !
rea!ionea(*
L2n' toate a!estea% "e(e!7i#i3ru# 0o#iti!*
A0ariia !an'renei o$u#ui 0o#iti! 0ost3e#i!% !an!erat "e
arivis$% ster0 "e i"ea#% 00uar "e$a'o'% e'o!entri! i $2rav
n interese $es!7ine% !u faa su3 ori3i#u# (2$3et "e
!o$0#e(en a# $tii "e$o!raiei* Iar i$e"iat #2n'
"e$o!raia re"us #a si$0#a 0asti 'rotes!% str2$3at i
"ifor$at 02n #a 0aro"ie i !ari!atur% '7iare#e roii naint2n"
tre0tat% a#e $ar:is$u#ui iu"eo43o#evi!% !a$uf#at patetic% su3
evo!area unui $artiriu 0ro#etar% ntr4o stng reacionar,
anar7i! "i(o#vant% !u "o!trina sonor "e tini!7ea 5 $ateria#is$
istori! ?
B
6n 0rea)$a a!estor ri!tusuri roii% !#ase#e so!ia#e i
(v2!neau 0ani!a ate0t2n" rsturnri i inversri n or"inea "e
stat* Confu(ii#e so!ia#e% #a a"0ostu# a!e#eiai "e$o!raii%
!reteau i a#turea "e e#e !retea i'norana ; $area i'norare a
unui a"evr fun"a$enta# 5 a!e#a ! "ina$i!a evo#uiei so!ia#e%
a 0ro'resu#ui rea#% o !onstituie nu to0irea i#u(orie a
"iferenieri#or so!ia#e% !i to!$ai "istin!ia "intre !#ase%
sta3i#irea "efinitiv a !ontri3uiei% a a0ortu#ui% n trava#iu i
!ivi#i(aie% a fie!rei "intre e#e*
9i n vre$e !e% su3teran% se #u!ra #a rsturnarea
va#ori#or so!ia#e% n !a"ru# unui a#t 7aos% n !are su3#inie( n
trea!t tra'e"ia inte#e!tua#u#ui autenti!% 0ururi un '7i#otinat
$ora#% nsi !u#tura i !ivi#i(aia% n !ri( "e unitate i "e
esene "e s0iritua#itate% !e torsionau n !utri su0erfi!ia#e "e
"ire!tive* Iar 0seu"o4!u#tura "es!7i"ea 0ori#e inva(iei "e
anar7is$e i insure!ii% "e !urente 3rus! refor$atoare n art*
Derutei% ivit n ur$a ra0i"ei su!!esiuni "e revo#uii esteti!e%
!u vi"uri interioare i eti!7ete i$0ortate% i rs0un"ea confuzia
a!o#o un"e % e:ist2n" totui sin!eritate i nu fa#s ten"in "e4a
se 0ri$eni une#e for$e "e e:0resie artisti!% evo#uia 0rea
3rus! a noi#or va#ori esteti!e fa "e (3ava evo#uiei
!o$0re7ensiunii 0u3#i!u#ui% nu a"u!ea "e!2t !ea i ru0ere "e
0uni ntre artist i a$3iane*
Iat "e!i un ansa$3#u "e stri"ene i "e rsturnri% n
!are 0seo"os4u# triu$fa i4n !are !ri(e#e 5 $ora#% e!ono$i!%
0o#iti!o4so!ia#% se a#iau !ri(ei "e o$o'enitate n s0irit i
!u#tur*
9i n ti$0 !e% "in ori(onturi vinete% i revrsa #eia
amurgul caracterelor de ronz, al spiritualitii , alturi de
amurgul cultului trecutului, iuirii de neam, al autenticii
intelectualiti !i"al artei, 0rintre 0utre'aie i ruini !retea% !a
o f#oare 3o#nav% !o0i#ria rnit a 'eneraiei noi* * *
6n #o! "e (ur'#ii ani#or str#i$0e(i i "e r2u# a0ri#in a#
$i!i#or 3u!urii n'ereti% !o0i#ria a!eea a $ers% !u t#0i
ns2n'erate% 0rintr4o #u$e "in !are 3as$e#e i !2nte!u# "e
#ea'n 0#e!aser "e0arte% i un"e st02neau $ateria#is$u# !runt
-
i "e(a:area 'enera#* 9i aa% n $i)#o!u# !oru0iei% a# i0o!ri(iei
sau a# !inis$u#ui% n !a"ru# otrvit a# a3senei san!iuni#or
$ora#e i n va!ar$u# fa#se#or va#ori% o!7ii $rii i s0eriai ai
!o0i#an"ru#ui au resfr2nt nu$ai tristei "e !re0us!u#*
Iar !2n"% (3u!iu$at i !#!2n" a$eit s0re
"e(orientri#e "e 0retutin"eni% a"o#es!entu# a voit s intre n
via% !u as!unse#e #ui !o$ori "e seninti i !u ine#u# "e aur%
inut !u tea$ i 'ri) #a o 0arte% a# entu(ias$u#ui t2nr% n faa
#ui au a0rut !ernite% (ri fr 0ers0e!tiv% !rri nfun"ate
0entru viitor% 0ori (vor2te* Pentru e# totu# 0rea n!7is*
&ri!are 0as inter(is* 6ntrea'a #u$e 0rea !4i stri' 5 nu $ai e
#o! i 0entru tine* 6nainte nu se $ai 0oate ?
Ei 3ine% a!est t2nr 0utea s fie rosto'o#it n toate
0r3uiri#e 5 "e #a anar7ia roie% #a $#atina $ora# i #a !enu*
Ce for taini! i4a "ruit % atun!i% u$eri "e 'ranit !a s
a(v2r#e )os "e(orientarea !are4# n!insese i s se na#e %
#i$0e(it i nou% "in ener'ii i su3stane 02n ai!i #atente% "e
0ar! ar fi sor3it !u nesa "intr4un i(vor !u a0 vie as!uns 0e un
!retet "e $unte s0iritua# @
9oviri#or t2nru#ui% "eter$inate "e toate !ore#aii#e
"ivu#'ate $ai sus% #e4au ur$at !oor"onarea i e!7i#i3ru#
as0iraii#or% "is!i0#ina s0iritu#ui i idealul su3 stin"ar"u# !ruia
s4a n!7e'at o generaie nou.
Sustras 0eri!o#u#ui !are4# a$enina !u "e(a're'area%
t2nru#ui i s4au "es!7is #u$iniuri i #u!i"iti* Ne!esitatea unui
i"ea# !o$un i4a nf#orit n suf#et $ai $u#t 0rintr4o reve#aie
$isti!% "e!2t 0rintr4o si$0# !o$0re7ensiune*
Per$anena i"ea#u#ui n ntre' tre!utu#*
6ntre'u# tre!ut% strin i ro$2nes!% s4a "es!7is "eo"at%
!a o $a'i! u% iar 0er$anena unui i"ea# s4a ivit nf#orit n
toate $ari#e e0o!i a#e istoriei% n toate $ari#e evo#uii a#e
s0iritu#ui o$enes!*
,C
Astfe# n idealul istoric, s4au !ir!u$s!ris idealul elin i
idealul latin.
#dealul elin, !u #inii#e "e 3ron( a#e efe3u#ui !ur'2n" n
s0irit i tru0% i !u uriaa !onstru!ie a !ivi#i(aiei anti!e*
#dealul latin, !u o3ie!tivu# 0o#iti! a# !rerii statu#ui
ro$an i4a# e:0ansiunii #atinitii*
9i #2n' a!estea 5
#dealul $ena!terii, !u a"$ira3i#a4i sinte( "e
!ivi#i(aie% !onto0in" arte#e% tiina i i"ea#u# 0o#iti! i #e'2n"
0unte "e a(ur !u $are#e tre!ut s0iritua#% a# anti!7itii*
Dar n a!e#ai !a"ru istori!% idealul romnesc a# #ui
Mi7ai <itea(u#% a#turi "e toate !e#e#a#te na#te idealuri
romne!ti %
idealul #ui Doria% C#o!a i Crian ;
idealul Do$nu#ui Tu"or% sf2rte!at% nu$ai 0entru soare#e
su i arun!at% !iosv2rte nste#ate% n f2nt2na T2r'ovitei ;
idealul trnilor cronicari, oft2n" i t2n)in" "e visu#
!onto0irii nea$u#ui ro$2nes! ;
idealul lui &incai, !u 0i!ioare#e sf2iate "e 3o#ovanii
0ri3e'iei i !u $are#e4i vis at2rn2n" n "esa'a "in s0inare !are
i 0urta !roni!a ;
idealul oierilor, fu'rii 0este $uni% nu$ai fiin"!
n"r(niser s vistoreas! fru$os #a unire ;
n sf2rit% idealul ciungilor !i mutilailor "in !r2n!enu#
r(3oi "e ntre'ire* * *
Sau% $ai "e0arte% idealul 'n art : se!o#u# #ui Peri!#e i
a!e#e a#e #ui Cesar% a#turi "e i"ea#is$u# #ui P#aton i "e i"ea#u#
esteti! a# #ui Aristote#*
Renaterea ita#ian i P#eia"a fran!e(*
I"ea#u# !#asi! a# !e#ui "e4a# E<II4#ea vea! fran!e(*
Ro$antis$u#% $3i3at "e tineree i i"ea#is$%
si$3o#i(at 0rin vesta roie a #ui T7eo07i#e Gautier% "e #a
re0re(entarea #ui 1Dernani1* * *I"ea#u# ro$anti! en'#e( !u
+Fron% S7e##eF I TennFnson* * *I"ea#u# #ui De#ia"e R"u#es!u %
!u a!e# naiv "ar a"$ira3i# n"e$n #a 1s!ris1* I"ea#u# o#i$0ian
!a un !er "e 0ri$var a# 0oe(iei #ui Geor'e Co3u!% sau a!e#
,,
tu$u#tos i nva#ni! % !a un torent !ar0ati!% a# #iri!ii ns0u$ate
a #ui &!tavian Go'a*
Dar $ai a#es Guinte(ena i"ea#u#ui artisti! i ro$2nes!
n 0oe(ia "e !ur!u3ee i or'i $arine% "e vis!o#e i ninsori
#unare% a 'eniu#ui nostru naiona# 5 Mi7ai# E$ines!u*
& serie "e fr$2ntri % "e !urente #iterare i esteti!e%
toate 0entru un ideal !
9i% "u0 idealul istoric i cel artistic, iat% re(u$ativ%
'a#eria idealului etic, ntru0at si$3o#i! n 5
aH etica eroului elin, sinteti(at% #a r2n"u# ei% n eroii
#ui
Do$er sau n suf#etu# "e 3ron( a# #ui Leoni"a ;
3H eroul cre!tin, !u #ar'i#e #ui 3#a)initi % 0re'tit
ori!2n"% 0entru )ertf i 'ranit suf#etes! ne!#intit% !re2n" o
$ora# i4o s0iritua#itate nou% ur!2n" s0re 0uriti "e as!e( i
trans!en"ene ;
!H eroul cornelian, 0urifi!at n sta#a'tit "e voin
i i"ea# $ora#% e#evat 0este $o!ir#e#e vieii ;
"H eroul, at2t "e ri"i!u#i(at 0e ne"re0t i at2t "e
su3#i$ n !an"ori#e naivitii #u$inate "e vis % al lui Cervantes,
sf2nt Don Iui!7ote% u$3r nste#at n 'oan etern "u0 vis%
nfr2nt "e $ori#e rea#itii 3ruta#e*
eH eroul moral al lui Carl(le, #es0e"e "e !#etar
0entru $ari#e a#tare a#e eti!ei ;
fH eroul isenian, ntru!7i0at n Brand, n a!est
+ran" !u u$erii ne!o!2r)ai "e vifore#e vieii ; !a un !er! "e
fier n strani!a #ui inut $ora#% n ne!#intirea #ui "e 3#o!
u$ano4!eres! ;
'H eroul tolstoian, turnat n $inunatu# NeJ#u"ov
"in 16nvierea1% "es!tu2n"u4se % 0rin reve#aie $isti!% "e toate
3unuri#e vre$e#ni!e i 0$2ntene % transfi'urat interior i
0ornit s0re as!ensiuni "e s0iritua#itate !retin ;
7H i% n sf2rit% !7iar n erou# #ui )ac* +ondon, a!e#
1va'a3on" "es etoi#es1% o!nau# !on"a$nat #a !ar!er 'rea% !u
'#e(ne#e 0rinse n '7iu#e#e "e fier i 3rae#e strivite n #anuri%
a)uns 0rin "urerea !ontinu a !rnii % #a a$orire i anu#are
,8
tru0eas! i #a o #i$0e(ire neo3inuit a s0iritu#ui% #a o eva"are
a suf#etu#ui "in tru0 i #a o si"era# 0#utire 0e "ru$u# astre#or
eterne* * *A"$ira3i# si$3o# a# suf#etu#ui "ese#enit "in suferin
3ana#% n a#3 #une!are 0este ea*
Stu"eni$ea i i"ea#u# s0iritua#*
Ei 3ine% 0er$anena a!easta "e i"ea#uri% istori!e% eti!e i
artisti!e% "e4a !ur$e(iu# vea!uri#or% "e$onstrea( setea i
nevoia "e ideal n $ari#e e0o!i% $ai !u sea$ n a!e#ea !are au
su!!e"at 0erioa"e#or "e tu#3urri i "e(a:are*
Dotr2t ; tri$ o $are e0o! istori!*
Anii !e vin vor !ontura4o tot $ai 0re!is*
Mo3i#itatea as0e!tu#ui a!tua#% 0o#iti! i s0iritua#% a#
ntre'ii Euro0e% va n!eta $ai !ur2n" "e!2t ne ate0t$ *
<e!7i#e va#ori i siste$e ratate se vor #i!7i"a 0rin e#e nsi*
Cri(a "e$o!raiei 4 0resrat "e sin!o0e 4 i a'oni(2n" n a0us%
se va refu'ia n u#ti$u4i 32r#o' 4 Re0u3#i!a roie 4 iar n faa ei
vor !rete "i'uri#e "e 're#e ar$turi a#e naiona#is$u#ui #atin i
'er$ani!* Din transfi'urri#e n naiona#is$% va a0rea %
nari0at% o "ina$i! nou a s0iritu#ui i a !ivi#i(aiei% !u
a0orturi i !u stru!turi noi*
Nou# euro0ean% naiona#ist% s0iritua#ist i ener'eti!% va
("ro3i "es$u# $ora#% va 0r3ui fa#se#e4va#ori i 0urifi!at n
e# nsui% va nte$eia o #u$e nou% o eti! nou* Desi'ur%
0ro$ovatoarea euro0eanu#ui4#atin% 0re!ursor a# o$u#ui "e
$2ine "e 0e !ontinent% a fost Ita#ia fas!ist*
S nu ni se s0un% ns% ! tineretu# ro$2nes!
inte#e!tua#% n $ari#e #ui 0ri$eniri interioare "e a!u$% n
"is!i0#ina i as0iraii#e sa#e% e o i$itaie% o si$0# !o0ie a
tineretu#ui fas!ist sau 7it#erist* Nu ? Tineretu# nostru "etest
servi#is$u# i 0aro"ii#e*
E# nu i$it* El creaz. E# ar fi 0rofun" rnit % a"2n!
"urut% "a! #4a$ !re"e un 0a#i" 7i0noti(at% un in!a0a3i# "e i"ea#
0ro0riu*
,.
Linia 0e !are tineretu# nostru se for$ea( este 0ro"usu#
unui moment european, a# unui s0irit !are4i revars ef#uvii#e
spontan, 0rintr4o !onse!in #o'i! a unei e0o!i i a unor
stru!turi #i!7i"ate*
Tineretu# ro$2nes! $er'e paralel i nu satelitic !u nou#
suf#et naiona#ist #atin% aa !u$ va $er'e ntre' tineretu#
fran!e(% aa !u$ a $ers% vi!torios% tineretu# ita#ian*
Conversiunea tineretu#ui nostru #a un i"ea# s0iritua# i
naiona# e un feno$en "e sin!ronis$ i nu o 0asti*
Nu i$itaie "u0 or'ani(aii strine visea( a!est
tineret% !i% "i$0otriv% "e0#in e#i3erare "in ori!e vasa#itate% "e
ori!e 0aa#2! strin * E# vrea a"2n!irea 02n n strfun"uri a
suf#etu#ui auto7ton i va#orifi!area fore#or #ui su3terane i
ine"ite n ori!e $anifestare*
E# vrea (i"irea Ro$2niei4Noi% !u $2ini 0ro0rii i !u
s0irit 0ro0riu*
& vrea !onstruit "in ar$uri#e a"2n!i i n! neu(ate
a#e vi'orii ro$2neti% !entrifu' i ne!ana#i(at* De a!eea
stu"entu# ro$2n a "efi#at si$3o#i! n faa Re'e#ui rii% 0e un
!ar a#e'ori!% ntr4o $2n !u !artea 'rea "e nvtur i n
!ea#a#t !u fieru# !ara3inei% !onto0in" ntr4un sin'ur t2nr 5
tiina !u "2r(enia i erois$u#*
9i4n $are#e #ui vis "e noi te$e#ii i (i"iri% tineretu#
!rturres! 0e !are4# !unos! e 'ata "e )ertfe% "a! (i"uri#e i4o
vor !ere* E 'ata s se ten!uias! n 0iatra #or% !a un a#t $eter
"e #a Ar'e% !are% "e "ata asta% s4ar (i"i 0entru visu# tur#e#or
na#te 0e e# nsui*
Tineretu# nostru universitar este un mag, n a!e#ai
ti$0* E# $er'e 0urtat "e un #u!eafr 0ro0riu !are i arat !a#ea 5
Crucea, $egele, ,aiunea.
De a!eea e# este un mistic.
6n $isti!is$u# #ui% se ar!uiete% a#turi "e 3o#i#e tuturor
ener'ii#or s0iritua#e% !ear!nu# "e s$ara'" a# !retinis$u#ui% iar
u$3ra 0urttoru#ui "e !ru!e !a o #u$in !ur'e 0este a!est
tineret*
,>
Aa # visa% 0oate% Eminescu, n u$3ra sti7uri#or #ui 5
!urat #a suf#et% $2ntuitor a# 13ietu#ui ro$2n sra!u#1 i
ar7an'7e# 0e"e0sitor a# !e#or 1!are4au n"r'it strinii% $2n!a4
#e4ar ini$a !2inii1*
Aa # vre$ ast(i !u toii 5
Is!tor a# ro$2nu#ui "e $2ine 5 3r3atu# "e 3ron(% !u
suf#etu# #i$0e"e i fr os!i#ri % #u!r2n"% !u 0ati$% #a
fere!area rii sa#e n ara$*
As0e!te#e i"ea#u#ui s0iritua#*
9i a!u$ s ve"e$ !are ar fi faete#e i"ea#u#ui s0iritua# a#
tineretu#ui !rturres! % aa !u$ s4ar "es0rin"e "in
$anifestri#e #ui a!tive i teoreti!e*
E#e ar fi 5 i"ea#u# unei eti!e noi ;
i"ea#u# s0iritua#ist !retin ;
i"ea#u# naiona#% i
i"ea#u# !u#tura# i artisti!*
I"ea#u# unei eti!e noi*
a- Prin sinceritate i cinste% #a rea!ia $0otriva
i0o!ri(iei*
- & nou ierar7i(are a va#ori#or rea#e*
Crearea in"ivi"u#ui nou 5 ener'i! i 0ur*
Crearea unui erois$ suf#etes! 0e !are 0o0oru# nostru nu
#4a $ai avut "e $u#t*
Crearea unei 'eneraii "e e#it i a unui Pant7eon $ora#
a# Ro$2niei% n !are $ari#e s0irite i no3#eea suf#etu#ui
ro$2nes! 4 in"iferent "e !#as so!ia# i 0re'tire inte#e!tua# 4
s4i 0ri$eas! n!ununarea*
c- Ku(iunea "intre !rturar i $un!itor*
ara% "e !2iva ani% !unoate antiere#e 0e !are tineretu#
universitar #u!rea(% !u $2ini#e #ui% 0#$"in" !r$i"%
ri"i!2n" (i"uri% !io0#in" #e$n sau n'ri)in" r(oare "e fer$e*
,/
De su3 3ra("e#e stu"eneti% rsar 4 $inune nou% n ara
n !are tr2n"via "evenise ofi!ia# 4 3iseri!i% !ase "e a"0ost%
!$ine !u#tura#e% 'r"ini*
Prin a!easta% o nou e"u!aie se " t2nru#ui 5 $un!a
fi(i! se #ea'% 0rin ine# s0iritua#% "e inte#e!tua#itate*
Se !rea(% astfe#% disciplin, simplitate, con!tiin,
modestie.
9i4n ti$0 !e "ire!tori "e #i!eu 1venerea(1 n #o)i
fran!$asoni!e% otrvin" !o#ri$ea !are a avut nenoro!u# s4i
ai3e !a "as!#i% 4 tineretu# a!esta #u!rea(% !u 0ie0turi#e 'oa#e i
"es!u#% !u o 3u!at "e 02ine i4o stra!7in "e !ior3 #a 0r2n( i
!in ?
d- .piritualitatea cre!tin.
Pro$ovarea s0iritu#ui i evitarea 3u!urii#or !rnii % 0rin
e#evaie trans!e"enta#*
As!ensiunea n s0irit i a0ro0ierea "e 0uriti#e as!e(ei*
A$ v(ut "e4a0roa0e tineretu# universitar 4 nu$ai
!2nte!% nu$ai '2n"% nu$ai via interioar 4 o"i7nin"u4i
tru0u# istovit "e $un!% "u0 o (i "e #u!ru #a fer$ sau #a
!r$i"rie % 0e4o $2n "e f2n sau 0e o ro'o)in% n 3or"eie
si$0#e% "e stuf*
Dar % n a!e#ai ti$0% tineretu# $ai !u#tiv o a#t
e:0erien s0iritua#% un feno$en $isti! invers as!e(ei*
Trans!en"ena nu n a#titu"inea "ivin% !i n 0rofun(i$ea
$isti! a s0iritu#ui naiona#* Penetrarea strfun"uri#or
s0iritua#itii ro$2neti% 0entru s!oaterea #a #u$in a ine#u#ui
"e aur !are #i!rete n a"2n!uri#e #or* Un feno$en nou "e
s0iritua#itate naiona#% 0e !are #4a nu$i 5 asceza etnic a
tineretu#ui ro$2n*
e- Cultul trecutului.
6n #o! "e ne'ativis$u# ster0 i anar7i! "e 02n $ai
a!u$% tineretu# tre3uie s a"u! respectul valorilor trecutului
!i"al tradiiei, #e'2n"% 0rin veri' so#ar% "atina% tre!utu# i
0re(entu#*
I"ea#u# naiona#*
,=
aH Constru!ia vi'uroas a statu#ui nou 5 or"ine*
<a#orifi!area s0iritu#ui auto7ton n toate $anifestri#e vieii "e
stat 5 0o#iti!% so!ia#% e!ono$i! i !u#tura#*
E:0#oatarea $ari#or re(ervoare a#e a!estui s0irit*
3H Dre0tu# ro$2ni#or "e4a fi la ei acas, i "e4a fi
fo#osii numai ei 0e noi#e antiere ro$2neti*
De #a 1nu$erus !#ausus1 a# universiti#or% #a 1nu$erus
nu##us1 n viaa "e stat*
E:tir0area su(eranitii evreieti i4a strinis$u#ui n
Statu# ro$2nes!*
c- Ar"erea% !u fieru# rou% a !an'renei i4a !an!eru#ui
"e$o!raiei infe!tate*
d- Ri"i!area Statu#ui 0e 3ron(uri "e 5 autoritate,
prestigiu, dinamic constructiv.
6ntrea'a ar transfor$at ntr4un i$ens antier 5
romnimea 'ntreag la lucru /
e- Res0onsa3i#itatea i san!iuni#e* San!iuni 0uterni!e
i i$e"iate*
<ersu# #ui E$ines!u 5
16n"r'i4i4ar !iori#e
9i s02n(urtori#e* * *1
se va 0res!7i$3a% "in i$a'ine 0oeti!% n fa0t*
f- Crearea unei a"evrate in"e0en"ene a s0iritu#ui
naiona#*
Sf2ritu# dictaturilor strine i sf2ritu# 0aa#2!u#ui
$afiei iu"ai!e i4a #o)i#or fran!$asoni!e*
Inter(i!erea a$este!u#ui strin n or"inea "e stat i
sfr2$area "ire!tive#or e!ono$i!o40o#iti!e i$0use "e sforarii
finane#or iu"eo4euro0ene 4 'en Kina#F 4 sau "e 0resa
Srin"aru#ui *
g- 6ntr4un !uv2nt 5 ivirea romnului nou000, demn !i
infle1iil la influene, constructiv !i fi1at pe"o a1 !i pe"o
spiritualitate.
h- De4a!eea stu"eni$ea va s0ri)ini !u t2nr entu(ias$
,A
a!iunea $are#ui ro$2n 2aida"2oevod, fr % ns% a se
nre'i$enta efe!tiv n 0arti"u# su 0o#iti!% !i !onstituin"%
0er$anent% o rezerv ne'ntinat, neuzat, proaspt !i
pregtit , 'ncet, 0entru !o$0#etarea i !i$entarea o0erei
naintai#or*
i- De a!eea% a"evrata stu"eni$e nu 0oate "e!2t
"is0reui a!iunea "e(ertori#or ei 4 "in noro!ire at2t "e 0uini 4
!are !on"ui "in u$3r% sr$ane vi!ti$e 7i0noti(ate "e
"u$anii ro$2nis$u#ui !urat% se !onstituie% 7i#ar% n !ari!aturi
"e atitu"ini% !a un aa4(is 1front stu"enes! "e$o!rati!1 sau
1front anti4fas!ist1% L na0oia !rora ve'7ea( !o$unis$u# i
)i"ovi$ea "e #a 1A"evru#1 i 1Lu0ta1H i !are nu au ni!i o
tan'en !u as0iraii#e noastre etni!e*
I"ea#u# !u#tura# i artisti!*
aH Ptrun"erea n strfun"uri a s0e!ifi!u#ui auto7ton%
n autenti!a #ui su3stan $isti! i ri"i!area #a ran'u# "e va#ori
esteti!o4!u#tura#e a# a!estui s0e!ifi! 4 uni! $in "e aur 4
transfi'urat esteti!*
3H Inf#orirea unei !ivi#i(aii i4a unei arte re0re(entativ
ro$2neti* S nu fi$ 'reit ne#ei 5 nu o art artifi!ia#i(at
0rin te(is$ i tra"iiona#is$ "i"a!ti!% !i una vie% "e !ir!u#aie
universa#% "ar !u at2t $ai vie% !u !2t va uti#i(a toate resurse#e
ine"ite 0e !are s0e!ifi!u# s0iritua# ro$2nes! #e 0oate oferi*
& art n"ru$at 0e #inia $ari#or artiti ro$2ni% !are au
!0tat va#oare universa# to!$ai 0rin 0ros0ei$ea suf#etu#ui
inedit% (i"it n a!tu# #or 5 Eminescu, Co!uc, Creang,
Caragiale, 3oga, 3rigorescu, 3eorge Enescu...
& art% !u o32ria n ar'intarii#e fru$useii artei
0o0u#are 5 fo#!#or% art "e!orativ% 0#asti!a 0o0u#ar*
S ne '2n"i$ !e $inunat i 0er$anent i(vor "e
ins0iraie !onstituie #iri!a i etosu# 0o0u#are% 4 "e #a 1"oine1% #a
1Mioria1% #a 1Mi7u Co0i#u#1% #a 1To$a A#i$o1% sau #a 1Mo'o
<orni!u#1 4 a#turi "e $area 0oe(ie a !7i#i$uri#or% a s!oare#or%
a !ostu$e#or sau a orna$entaiei naiona#e* & ntrea' 3a#a"
,B
se resfir% "e 0i#"% 0e !7i#i$uri#e o#teneti 5 !ur!u3eie se
a0rin"% se 0oto#es!% se ntune!* Ener'ia rou#ui se $3in !u
#in'oarea "e vistorie a 'a#3enu#ui% !u "oina 7ai"u!eas! a
ver"e#ui ntune!at "e !o"ru* 6ntre' !7i#i$u# e% r2n" 0e r2n"%
viva!itate% in!en"iu% 0oto#ire i stin'ere "e $ari $e#an!o#ii% sau
7ai"u!eas! evo!are "e #un!i a#3astre* * *
Dar iat 0itores!u# !ostu$u#ui "e ar* So3rietatea
vest$2ntu#ui 'or)ean* 9er0ii ne'ri% su3iri% $0#etii 0e a#3*
Ar$onii "e a#3 i ne'ru* So3rietate% n !ontrast vio#ent !u
v0i#e !ostu$u#ui "o#)ean* Evo!% iari% 0oe(ia !ioare!i#or%
tu(#u'i#or i i0in'e#ei 0an"ureti*
6ntrea'a rs!oa# % eroi! i ro$anti!% a Do$nu#ui
Tu"or% sinteti(ate ntr4un !ostu$ 'or)ean ? 9i% a#turi %
fru$useea !a#$ "e a$ur'% stro0it !u f#ori $ari% a v2#ni!u#ui ?
Du7u# &#teniei% !u $ari#e #ui a0rin"eri i !u u$3re#e #ui
"e "or i vistorie % !u#!at 0e4o estur "e art 0o0u#ar ?
Arta noastr !u#t nu 0oate% nu treuie s o!o#eas!
a!east f2nt2n "o#"ora "e rou a s0e!ifi!u#ui artisti! naiona#*
C!i s0e!ifi!u# naiona#% transfi'urat esteti!% "e0arte
"e4a avea '#e(na 0rins n 0#u$3% f2#f2ie o ari0 nou%
!o#orea( i aro$ete o0era "e art% !reia i "ruie un suf#u% o
!ara!teristi! i4o va#oare n 0#us*
Diferenia(% re#iefea(% aea( su3 ste$e 're#e "e aur
0ro0riu* S0e!ifi!u# naiona# n art !onturea( 0otenia#u#
s0iritua# a# unui nea$% !rea( "ina$i!a unei e:0resii 0ro0rii
i4a unei !ontri3uii vii i 3ine 0re!i(ate* Kr s0e!ifi! naiona#%
to0it i 0re#u!rat esteti!ete% arta ar fi "e4o unifor$itate
e:as0erant*
Ce a"$ira3i# e:e$0#u% 0entru !onta!tu# !ontinuu !u
arta 0o0u#ar% ne ofer% 3unoar% Yu'os#avia ? & serie "e
!2ntrei 0o0u#ari 4 0eva!ii 4 !are "inuies! % 0rintr4un straniu
ref#e:% 'us#ari#or "e o"inioar% !o#in" i a(i sate i t2r'uri%
!7e$ai !a s !2nte ve!7i#e 3a#a"e s2r3eti #a e(tori fa$i#iare*
Dei re"ui% ast(i % #a ro#u# "e si$0#i re!itatori ai 3tr2nu#ui
!2nte! 0o0u#ar% 0eva!ii "e$onstrea(% ns% via ne!esitate a
suf#etu#ui Fu'os#av "e4a sor3i% 0ti$a i ne4ntreru0t% "in
,-
$area 0oe(ie a tre!utu#ui nti0rit n 3a#a"e% tre!ut 0e !are4#
a!tua#i(ea(% astfe#% $ereu% 0e 0#an esteti! ?
!H Aa "ar 5 ntronarea sti$ei 0entru arta i !u#tura
ro$2neas!*
<e!7iu# 1#e res0e!t "e #Mart1 a# P#eia"ei fran!e(e% se va
!onverti n 1res0e!tu# va#ori#or artisti!e naiona#e1*
Atun!i% "a% firete% nu se va $ai 0utea a)un'e% !u at2ta
uurin% #a "istru'erea fo!are#or "e !u#tur% !u$% at2t "e tra'i!%
s4a nt2$0#at !u 3tr2nu# teatru !raiovean% !(ut 0ra"
in"ivi(i#or sus0e!i i strini "e nea$% i )o!u#ui $es!7in a#
0o#iti!ieni#or*
"H s!riitorii i artitii ro$2ni nu vor $ai 0utea r$2ne %
$u#t ti$0% n i$0osi3i#itatea "e 02n a!u$ fa "e 'rave#e
fr$2ntri interioare a#e a!estui nea$ i "e na#te#e #ui as0iraii*
Ei vor tre3ui s vi3re(e si$u#tan !u ara% iar o0era #or s
!a0ete o re(onan nou i a"2n!* Nu 7er$etis$% nu rafinerii%
nu i$0ortaii su0erf#ue "e eti!7ete i for$u#e 1esteti!e1 "e
0este 7otare% 4 !i suflet, emoie sincer, 2nit "in $3riarea
!u 0$2ntu# rii ?
Dar aurora unei 0oe(ii noi fu#'er #a ori(ont* & 0oe(ie
1nou1% 0rin tu$u#tu# ei #untri! % "ar 0e #inia "e tra"iie a
$ari#or !2ntrei ai nea$u#ui*
Iat% "e 0i#"% !u$ tie s !2nte 0oetu# 4. Cotru!, n
versuri "e 0iatr i !er% 0e 1Doria1% 0e !are4# vrea ivit i4n
restritea (i#e#or "e4a!u$*
Doria*
"e )os
te4ai ri"i!at "re0t% 0ietros% viforos%
0entru $oi%
0entru !ei sra!i i 'oi% 0entru toi* * *
i4ai "es0i!at n "ou istoria%
ran "e !re$ene
!u$ n4a fost a#tu# s4i se$ene%
Doria ? * * *
8C
te4ai "es0rins as0ru "in '#oat
!u4o3ra)i su0i%
!u o!7i !runi%
s #u0i%
s nfruni
"in s#3ati!ii4i $uni 5
oti#e !raiu#ui% te$ni% roat* * *
vrut4ai s s0inte!i 0e $uni% 0e vi %
#ar'i% nete"e% s#o3o"e !i
0entru4ai ti
!ei $2n!ai "e strini % "es0uiai
"e 3iruri% "e (3iri%
"e re#e4or2n"uiri* * *
I uitai
"e re'i i4$0rai * * *
02nM#a +#'ra" 0e roat%
ui$in" !#i% ne$ei% '#oat%
i4a 3tut nes!7i$3at su3 un"ra sra!
a!eeai $are% ne4nfri!at ini$ ro$ano4"a!* * *
"u7u# triete n! trea( n $uni
i va tri "2r( !2t vor "o$ni 0este $oi
s3iri !runI
i $ie#ni!i "es0oi* * *
uria "o$n
0e4a# a"2n!uri#or noastre sf2iat so$n%
0e4a# r($erie#or rou 0ra(ni!% 4
$ai roi4vei oare vreo"atM% n0ra(ni!%
a!estui nea$% viaa i istoria% 4
tu
$unte
a# vreri#or noastre !e#or $ai !runte%
8,
Doria @ ? * * *
"e4ai iei "in $or$2nt* * *
"e4ai iei "in $or$2nt ntre noi
i4ai ve"ea at2ia $oi ("renoi 0e $uni 'oi
i nea$u4i f#$2n" !a a!u%
!e4ai (i!e% Doria% tu @ ? * * *
te4ai )e#ui% ai "oini "in f#uier
ori ai "a un nou% i #un'% i rou suier%
$unii toi s se !utre$ure%
#ifte#e !2$0iei s tre$ure%
s #e ve(i% n'ro(ite% "e 0e !u#$ea4i sra!%
"in a#e 3e#u'u#ui t2r'uri !u$ 0#ea! @ ? * * *
"e4ai tri tu
a!u%
!e4ai fa!e Doria% !u $ieii !e v2n"
noro"u# f#$2n" @ ? * * *
nu i4ar veni s4i !aui 0e toi%
"e '2turi s4i s!oi%
"in 0aturi% "e #a !ini% "e #a 0r2n(uri%
i4n $i)#o!u# 0iei#or !e#or $ai $ari%
!a 0e !ei $ai $ie#ni!i t2#7ari%
"e #i$3 s4i s02n(uri @ ? * * *
L2n' a!est 5oria 1viforos1 i 10ietros1% i(3u!nit "in
!re$enea versuri#or #ui Cotru! i vi'uros si$3o# 0entru
!runte#e (i#e "e4a!u$% s4$i fie n'"uit s v nfie(
versuri#e "e restrite a#e unui t2nr % foarte t2nr 0oet%
Constantin 3oga. Nou# 0oet% ntr4o !arte "e 0oe$e ver(i 5
1Ins!ri0ii 0e vea!1% !7ea$ ve"enia "e f#!ri a #ui Tu"or%
i(3vitor 0entru !ei !rora #e4au 1ru0t !ei #a!o$i i ri $e)"ina
r3"rii 1*
88
Poe(ia 0e !are o !ite( e% $ai a#es% se$nifi!ativ n !eea
!e 0rivete noua n(uin #iri! #a un 02#! "e tineri s!riitori%
!are nu se $ai so#i"ari(ea( !u i$0asi3i#itatea !e#or#a#i
s!riitori 1ofi!ia#i1 i 17er$eti!i1 fa "e fr$2ntri#e
!o#e!tivitii i "e a0ri'e#e a$aruri a#e rii#or 5
Un se$n*
S tii%
C noi
A$ fost st02ni 0e !o"rii i 0e '#ii* * *
A$ fost st02ni 0e !o"rii i 0e '#ii
9i n4a$ s#u)it strini#or a"ui "e v2nturi ;
Ave$ a#tare i 0$2nturi%
9i% s0une s#ova "in 0isanii%
C4n 0#aiu# nostru ni!io"at
N4au !urs 02raie "e )e#anii* * *
A$ fost% "e $u#t% o"at* * *
A$ fost o $inunat '#oat
9i4a$ !o3or2t nva#ni! "e #a $unte
!u Tu"or S#u'eru# n frunte* * *
Tu"ore% Tu"ore%
A(i '#oata ro$2n
Se (3ate
6n 0#u' "e "urere% n )u' "e nevoi
9i4o fiar strin
& 3ate% 4
& 0#ea! !u fruntea4n noroi ;
A(i '#oata ru$2n
Cerete 0e "ru$%
Iar !eru# i norii
A0as 0e sate ur'ia ;
6n ar% 4 0uterni! 3#este$% 4
8.
St02nii !u ini$i "e s!ru$
6i fur $oia%
I4arun! n te$nii fe!iorii* * *
Au(i4i Tu"ore% au(i4i !u$ 'e$* * *
Nu $ai 0ute$% Tu"ore% nu $ai 0ute$%
C!i ne4au ru0t !ei #a!o$i i ri
Me)"ina r3"rii* * *
Un se$n% Tu"ore%
Un se$n "ores! ne0oii ti
9i vor (v2r#i se!urea4n fruntea "e0rtrii%
<a 0une Niu# 0ie0tu# #ui "e taur
9i va i(3i n st2n!i%
Din te$nie f#!ii vor iei atun!i
9i nou ru$2n%
Cu suf#et i !u ini$ "e aur%
<a fi nu$it i !titor i st02n
Pe vre$uri noi% 0e nea$u# $eu% 0e !o"ri i 0e #un!i*
E% "u0 !u$ se ve"e% un n!e0ut "e rea!ie n arta
s!risu#ui% !are% "esi'ur% se va a$0#ifi!a "in !e n !e% n!a"r2n"%
n! "e 0e a!u$% i a#te !ontri3uii #iri!e% !a% "e 0i#"% vo#u$u#
"e (3u!iu$ i tu#ni!e 1G#oata1 a# 0oetu#ui ar"e#ean% sau
versuri#e 0oei#or #e'ionari #on 5odo! i 2asile 6osteuc.
Dar s4$i fie n'"uit % nainte "e4a n!7eia a!est
!a0ito# "in !onferina $ea% s $ a#tur i eu a!estei 0oe(ii
ro$2neti 0rintr4o 3a#a" n !are a$ n!er!at s4#
re$0ros0te( 0e 1Cor3ea1 "in #e'en" i s4# s$u#' "intre
(i"uri#e !u $u!e'ai n !are (!ea*
Cor3ea*
De !e4$i (a!e Cor3ea4n!7is
n te$ni #a o0ri @
Pentr4un 0a#o fer$e!at%
8>
i !u aur fere!at%
"e nu tiu !ine furat*
Balad veche.
Oa!e Cor3ea !a 0e"ea0s
n $o!ir# 02n4n !oa0s*
Oi"uri !u 0e!in'ene%
o!n !u funin'ine*
Tro(nes! '#e(ne#e4n 3utu!i
"e ara$ i "e tu!i*
Kunii $ari !a 32rne#e
i usu! $2ini#e*
+ar3a4i sa#!ie 0rin ani
r"!in4n 3o#ovani*
Mu!e'aiu# i "u7oarea
nver(itu4i4au s0inarea*
Crete $#atin a"2n!
0ana '#e(nei i4o $n2n!*
C2n" #4au fost a"us n fiare
era fu#'er% era (are%
3rau4i uier "e $ier#oi%
u$erii #u!eferi noi%
ie0uri '#e(ne#e (3tute %
tru0u# #une!ri "e !iute%
)o! a#3astru i t2#7ar
"e v0aie "e !#etar*
La!t "e ar'int 3tut
#u$ina% #a 0oart% $ut*
+roti#e% nu!i#e%
erau $i!i !a nu!i#e*
9er0ii !a ine#e#e
!u 0ui !a $r'e#e#e *
C7iorani su3iri !u 0#o(i
se4n!ur!au% fu'in"% n !o(i%
iar 0in'inii 5 s!2ntei
eseau fu$ "e funi'ei*
8/
La!t ne'ru "e !enu
a(i se4ntune! #a u*
+roti#e
!a 0#oti#e*
9er0ii i4ntin" 'rin(i#e
#u!ii !a o'#in(i#e*
Puii #or !2t 0uni#e
i ser3ea( nuni#e*
C7ioranii 4 ro!ovanii%
o3o#anii i !7i!anii
s4au u$f#at !a 3o#ovanii
i es2n"u4i funia
tor! 0in'i !2t ini$a*
Cor3eo%
o n02r! ra
s!oate 0ui n 3ar3a ta*
Groi 'u('ani so$nuri 're#e
"or$ 0e u$erii4i "e ste#e*
9i "in 'eana4i so$noroas
tor! 0in'enii $tas ?
Cor3eo%
suf#ete n funii%
furu#e% t2#7ar a# #unii%
Cor3eo% 0an "e oi$an%
$ui!a ta "e 7oo$an%
u$f#4te uvoi rs#e
i s0inare "e $istre%
tun #un' !a o s2nea%
a0rin"e4te "i$inea%
ru0e funii#e4n ase%
!a#! 3roti#e r2ioase%
!ra0 #a!tu# n trei
fu#'er #es0e(i i stei%
!#atin o!na4n v("u7 %
si afar )ar i "u7%
n!a#e! 7ai"u!ete
8=
s!ui04n frunte i 0#ete
0otere voevo"a#e%
o!7ii M2rviei4Sa#e%
ste#e#e s #e 0#esneas!%
anafura #or !rias! ?
Du4te iar #otru4n ar%
f#a!r "e 0iatr rar%
!u soare#e "e4a !#are
i #u!eferii4n s0inare*
Mier#e#e% 0oene#e%
!or3ii% !oofene#e
s4i $2n'2ie 'ene#e*
Seri#e i a0e#e
s4i f#uture 0#eoa0e#e*
Ciute#e i trestia
s4i srute ini$a%
vi#e i #initea
s4i #e'ene "ra'ostea*
P
P
Iat% 0e s!urt% fres!a i"ea#u#ui s0iritua# a# stu"eni$ii*
Ca un !o$an"a$ent su0re$ se aea(% n fruntea #ui
noul individ i noua colectivitate su3 aureo#a unei eroi!e
$ora#e i !u o #i$0e(i$e "e suf#et !a un ie(r "e $unte*
Iat stu"eni$ea 0ornin" n !2nte!e "e nier % s0re
r$uri#e ver(i "e $2ine*
Iat4o% $ai a#es% !0t2n" un suflet de ronz, din
sufletul omului pe care"l !tiu eu.
A!e# 1f#!u "e ar1 4 !u$ # nu$ea Dra'o
Proto0o0es!u% 4 0e frunte !u aria n$ie(i#or #ui Cirear% n
o!7i 0#utin" !a#$u# "e s$ara'" a# $ri#or% "ar i as!un(2n"% n
fun"uri#e #or% furtuni#e $arine ; !a0a3i# "e s0iritua#i(are 02n #a
as!e(% "or$in" 0e 0at "e s!2n"uri i 0e ro'o)in% atun!i !2n"
#u!rea( n 3iseri!i% #2n' f#!ii #ui ; nenfri!at i #i$0e"e !a o
8A
sta#a!tit% "ar ar(tor i 3i!iuitor !a o viforni% n'enun!in" i
srut2n" 0$2ntu# rii% !u o!7ii u$e(i% 4 "intr4o 0ornire 0e
!are nu i4o 0oate st02ni i 0urt2n" r2n !u#eas #a Putna i
#a Mreti n s!u#e 0itit #2n' ini$ 5 Cpitanul.
Iar #2n' i!oana a!estui a"2n!itor a# s0iritua#itii
ro$2neti% "ai4$i voie s evo! i i$a'inea a!e#ui% at2t "e "ra'
nou% 'enera#4'rni!er i #e'ionar% a#3 "e #eaturi !a un sf2nt
Ni!o#ai% ne#e0t !a un !roni!ar $o#"ovean sau !a a!e# Sto#ni!
Canta!u(ino "in !are se tra'e% "ar t2nr i nari0at #a suf#et !a
un stu"ent i na#t n vite)ie i "2r(enie !a un !retet a#
Raru#ui%
A!este "ou i!oane $ora#e% stu"eni$ea tre3uie s #e
0oarte s0ate% a"2n!% n suf#et*
Prin #i$0e(i$ea i 0rin s0a"a ar7an'7e#u#ui 0e !are
stu"eni$ea #e'ionar i #4a a#es 0atron% tineretu# nostru !a#!
s0re ideal.
S !re"e$ n 0aii #ui% 4 s !re"e$ n tineretu# nostru ?
- iunie ,-./*
8B