Sunteți pe pagina 1din 5

ADELINA / ALINA - originea numelui este "Adal" ("nobil" in germana veche). ADRIANA / ADRIAN - de la " adrianus"!

nume de origine latina ce inseamna "originar de l"nga #area Adriatica". ALE$ANDR% / ALE$ANDRA - de la "Ale&andros"! nume grecesc care inseamna "'rotector al barbatilor". AL#A - derivat din e&'resia latineasca (nsemn"nd "amabil". A#ALIA - nume vechi germanic care inseamna "munca". A#ANDA / AN)ELA / AN)ELI*A - de la "amanda / amandus"! o e&'resie latina (nsemn"nd "cea care trebuie iubita". Acest nume a +ost un ad,ectiv latinesc! cores'un-and termenului masculin "angelicus". Acest termen este originar de la numele grecesc "angelos"! (nsemn"nd "mesager". E&'ertii nu sunt siguri daca acest termen vechi este sursa modernului nume +eminin Amanda. .oate +i o sim'la e&tindere a +amiliarului Angela! 'robabil in+luentat de +rantu-escul Angeli/ue! (nsemn"nd "angelic! dia+an". ANA / AN*A / 0ANA - de la "channah"! nume ebraic care inseamna "gratie +avorita". ANDREEA / ANDREI - de la "Andreas"! nume masculin grecesc care inseamna "ra-boinic". AN10NIA / AN10N - de la "Antoniu" (nume de origine latina care inseamna "a +ost 'ierdut") sau de la cuv"ntul latin "antius" ("avangardistul"). A1ANA2IE (l.gr. "athanasius") - "nemuritorul". A%)%21A / A%)%21INA / A%)%21IN - de la cuv"ntul latin "revenit". A%RELIA / A%REL - de la "Aurelius"! nume de origine latina! (nsemn"nd "aurita / auritul". A%R0RA / A%RI*A - in limba latina inseamna "-ori / rasarit". 3EA1RI*E - de la "viatri&"! nume latin ce inseamna "voia,or / calator". 3IAN*A - 'rovine din cuv"ntul "blanc" (din +rance-a veche)! ce inseamna "alb". 30)DA *ALIN (l.lat. "*ataalinus") - cel care umbla c"nt"nd. *A#ELIA - de la o e&'resie din latina ce inseamna "a,utorul 'reotului". *AR#EN (l.lat.) - "c"ntec de dragoste". *AR0LINA / *AR0L - de la "4arl"! cuv"nt antic german ce inseamna "om liber". *A1ALINA / E*A1ERINA / *A1ALIN - de la "ai5aterine"! nume grec ce inseamna "'ur". Dar nu toti e&'ertii sunt de acord. %nii s'un ca numele este derivat din cuv"ntul grec "5atharos". Altii sustin ca s-ar trage din numele lui ecate! -eita greaca a magiei. 0 alta sursa 'osibila este "5aterina"! un cuv"nt grec 'entru "tortura". *E*ILIA / *ELIA / *E*IL - de la "caecilia"! nume latin ce inseamna "orb". *E6AR - de la "caesarius"! nume latin ce inseamna "se+ul".

*I.RIAN - de la "c7'rianus"! nume latin ce inseamna "originar din *i'ru". *LARA - de la e&'resia latina ce inseamna "scli'itor". *LA%DIA / *LA%DI% - de la o e&'resie latina ("lame") care inseamna "schio'". *LE#EN1INA - de la "clementia"! nume latin ce inseamna "milos". *LE0.A1RA - de la "5leo'atra"! nume grec ce inseamna "m"ndria tatalui". *0N21AN1IN - de la "constans"! nume latin care inseamna "statornic". *0RINA - de la "5ore"! nume grec ce inseamna "+ecioara". *0RNELIA / *0RNEL - cuv"ntul de origine este "cornu"! echivalentul latin 'entru "horn". *RI21INA / *RI21IAN - de la "christiana"! nume latin ce inseamna "urmasul lui *ristos". DANA / DANIELA / D0INA / DAN / DANIEL - 'renume de origine ebraica ("cel ce a ,udecat"). DA8ID - originea cuv"ntului vine din ebraica si inseamna "de iubit". Delia (l.gr.) - "cea de 'e insula Delos" ()recia). DIANA - de la "diviana"! nume latin 'entru "-eita". DI0NI2IE (l.gr. "Dion7sius") - "+iul -eului Dion7sos". D0L0RE2 - 'rovine de la o e&'resie s'aniola ce inseamna "durere". D0#INI* - de la cuv"ntul latin (nsemn"nd "lord". D0RIN - 'renume de origina greaca9 a) a'artenenta la gru'ul etnic al "Dorilor"! sau b) derivat din "theodor" ("darul Domnului"). DRA)02 - isi are originea in limba slavona ("dulce glorie"). D%#I1R% - cores'unde -eului grec "Demetrius" (-eul agriculturii). N - de la "bogdan"! o +ra-a slava ce inseamna "darul lui Dumne-eELENA / ELE0N0RA / N0RA - nume grec ce inseamna "ra-a de soare". ELI2A3E1A (l.ebr.) - "cea care il cinsteste 'e :ehova". EL8IRA - de la "ali ;er"! o +ra-a din germana antica ce inseamna "intr-adevar strain". EL8IRA (l.s'an.) - "cea mareata" sau "cea care 'astrea-a". E#AN%ELA / E#AN%EL - de la "Imanuel"! nume ebraic care inseamna "Dumne-eu este cu noi". E#ILIA / E#IL - de la "Aemilus"! nume latin care inseamna "dornic / nerabdator / -elos". E%<R02INA (l.gr. "Eu'hros7ne") - "cea senina". E%)ENIA / E%)EN - de la "eugenios"! nume grec ce inseamna "aristocrata / aristocrat". E%2E3I% - de la o e&'resie greceasca ce inseamna "religios".

<A3IAN - de la "+abianus"! nume latin ce inseamna "cultivator de +asole". <ELI*IA / <ELI$ - de la "+eli&"! nume ce inseamna "+ericit". <ILI. - de la "'hili''os"! nume grec ce inseamna "iubitor de cai". <LA8IA / <LA8I% - de la o e&'resie latina ce inseamna "galben auriu". <L0RINA / <L0REN1INA / <L0RIN - de la "+lorentina"! nume latin ce insemana "in+loritoare". )A3RIELA / )A3RIEL - de la ")o;riel"! nume ebraic ce inseamna "Dumne-eu e 'uterea mea". )E0R)INA / )E0R)E / ) E0R) E - de la "georgios"! nume grec ce inseamna "+ermier / taran". )L0RIA - de la o e&'resie latina ce inseamna "glorie". )RA6IELA (l.lat. "gratia") - "cea gratioasa". )RI)0RE - de la "gregorios"! nume grec ce inseamna "vigilent". 0RA1I% - de la " oratiu"! nume latin al carui sens a +ost 'ierdut. 0RIA - de la " einrich"! nume germanic antic ce inseamna "ca' de +amilie". 0R1EN6IA (l.lat. "hortensia") - "gradinareasa". IA*03 - de la vechiul 'renume ebraic Iacov! res'ectiv Iaa5ov ("*el ce tine de calc"i"! con+. ")ene-a =>9=?"). ILEANA - de la e&'resia ebraica care inseamna "ras'unsul Domnului". INA - +orma scurta a multor 'renume care se termina in "ina". I0ANA / I0N / I0AN - de la "@ochana"! nume evreiesc! (nsemn"nd "binecuv"ntarea Domnului". IRINA - de la "eirene"! nume grec (nsemn"nd "'asnica". IR#A - de la "irmen"! vechi nume germanic! (nsemn"nd "universal". I2ID0R (l.gr. "Isidor") - "darul -eitei Isis". I%LIA / :%LIE1A / I%LI% - de la e&'resia latina care inseamna "descendentul -eului :u'iter". I%21INA / I%21IN - de la ",ustinus"! nume latin care inseamna "cel care g"ndeste corect". u". LA%RA / L0RENA / LA%REAN / LA%REN1I% - a) de la "laurus" ("tu+a de laur") sau b) de la "originar din Laurentum" (localitate veche l"nga Roma). LE0NARD - de la "leonhard"! cuv"nt vechi germanic (nsemn"nd "'uterea leului". LE1I1IA - de la o e&'resie latina (nsemn"nd "bucurie". LILIANA - de la "lilium"! cuv"nt latin (nsemn"nd "crin".

LI8IA / LI8I% - de la e&'resia latina (nsemn"nd "albastru". L%*IA / L%*IANA / L%*A / L%*IAN (l.lat. "lucire") - "luminoasa / luminosul". L%*RE1IA / L%*RE1I% - de la "lucror"! cuv"nt latin ce inseamna "a reusi". #A)DALENA / #ADALINA - de la e&'resia ebraica (nsemn"nd "originara din #agdala" (sat biblic 'e malul #arii )alilee! 'resu'us a +i locul de origine al #ariei #agdalena! 'ersona, neotestamentar). #AR*ELA / #AR*EL / #AR1INA / #AR1IN - de la "#arcia / #artinus"! 'renume latine (nsemn"nd "dedicat lui #ars" (-eul ra-boiului la romani). #AR)ARE1A (l.iran.) - "'erla". #ARIA / #ARIANA / #ARIELA - de la #ir7am! nume ebraic (nsemn"nd "co'il dorit". Altii inter'retea-a 'renumele ca (nsemn"nd "rebel" sau "multa amaraciune". #ARIN (l.lat. "marinus") - "marinarul". #ARI%2 / #AR*% - de la e&'resia latina (nsemn"nd "barbatesc" (deriva de la "#ars"! -eul ra-boiului la romani). #AR1A - de la e&'resia "+emeie de casa". #A$I# / #A$I#ILIAN - de la "#a&imilianus"! nume latin (nsemn"nd "cel mai mare". #ELI2A - de la e&'resia greceasca (nsemn"nd "miere". #I AELA / #I AI - de la o e&'resie ebraica (nsemn"nd "cine se aseamana cu :ehova A". #IRA3ELA - de la "mirabilis"! cuv"nt latinesc (nsemn"nd "miraculos". #IRANDA - de la e&'resia latina care inseamna "minunat". #IR*EA - 'robabil de la 'renumele slav "#iroslav / #irco" ("slava .acii"). #IRELA - de la "#ireille"! 'renume +rantu-esc (nsemn"nd "admira". #0NI*A - de la "monos"! cuv"nt grecesc (nsemn"nd "sihastra". NADIA - de la "nade,da"! nume rusesc (nsemn"nd "s'eranta". NAR*I2A - de la "nar5issos"! nume grec care inseamna "'ierdut". NA1ALIA (lat.) - "cea nascuta la *raciun". NI*0LE1A / NI*0LAE - de la "Ni5o-Laos"! nume grecesc (nsemn"nd "'o'or victorios". 0*1A8IA / 0*1A8IAN - 'rovine din e&'resia latina (nsemn"nd "al o'tulea nascut". 0<ELIA / <ELI*IA - de la "o'heleia"! cuv"nt grec (nsemn"nd "a,utor". 0L)A - de la " elga"! nume scandinav (nsemn"nd "de succes". Nu toti e&'ertii sunt de acord cu aceasta! unii s'unand ca 'oate +i derivat din nume vechi (nsemn"nd "binecuv"ntata" sau "s+"nta".

0LI#.IA - de la o e&'resie din limba greaca a carei traducere inseamna "originara din 0lim'". 0LI8IA / 0LI8I% / 0LI8ER - de la "olivia"! nume (nsemn"nd "maslin". .A%LA / .A%L / .A8EL - sursa numelui este latina! iar traducerea este "cel mic de statura". .E1RE / .E1R% - 'renume 'rovenit din greaca. 1raducerea lui ar +i "dur / 'iatra". B%IN1ILI% - 'rovine din e&'resia latina (nsemn"nd "al cincelea". RAD% (l.slav. "rad") - "veselul". RE) INA (l.lat. "Regina") - "regina". RE#%2 (l.lat. "Remus") - "v"slasul". R0DI*A - de la 'renumele engle- "Roda" ("rhode" C "tranda+ir"). 2A3INA (l.lat.) - descendenta din neamul 2abinilor ('o'or antic din Italia). 2E.1I#I% - 'rovine din e&'resia latina (nsemn"nd "al sa'telea". 2ER)I% (l.lat. "2ergius") - "servare" C "a salva"D "servus" C "servitor". 2ID0NIA (l.lat.) - "cea din orasul 2idon" (a-i9 2aida in Liban). 2IL8I% (l.lat. "silvanus") - "'adurarul". 2I#I0N (l.ebr. "simon") - "ascultator". 21E<AN (l.gr.) - "'urtatorul cununei (nvingatorului". 2%2ANA (l.ebr.) - "crin". 1E0D0R (l.gr. "theodor") - "darul Domnului". 1I3ERI% (l.lat. "tiberius") - "+iul -eului r"ului 1ibru" (Roma). 1I1%2 (l.lat.) - "turturica". 8ALER (l.lat. "valerius") - "sanatosul". 8A2ILE (l.gr. "basilaeus") - "domnitorul". 8I*10RIA (l.lat.) - "invingatoarea". 8I0RI*A (l.lat. "8ioletta") - "viorea". 8IR)IL (l.lat. "8irgilius") - semni+icatie necunoscuta ('robabil de origine etrusca). 6INA - 'rescurtarea 'renumelui german ")esina / :osina". 60E (l.gr. "-oi") - "cea vitala".