Sunteți pe pagina 1din 20

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici (r2) SUBI !

" Enumerai sanciunile disciplinare ale funcionarilor publici i comentai modul de aplicare al acestora. 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 77 alin. !" i art. 7# $ enumerarea sanciunilor disciplinare % & sanciuni ' (punct $ aplicarea mustr)rii scrise % ! puncte $ aplicarea celorlalte sanctiuni % * puncte $ condiiile de aplicare a sanciunii cercetare prealabil)+ audiere" % ! puncte $ capacitatea de anali,a i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'primarii ideilor % * puncte SUBI !" Tipuri de r)spundere aplicabile funcionarilor publici pentru .nc)lcarea cu /ino/)ie a .ndatoririlor de ser/iciu. 0efinii fiecare tip de r)spundere .n parte$ 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 7*+ art. #!+ art. #&+ art. #*+ art. #1 $ R)spundere disciplinar)+ contra/enional)+ ci/il) sau penal) % ! puncte $ R)spunderea disciplinar) $ ! puncte $ R)spunderea contra/enional) a funcionarilor publici $ ! puncte $ R)spunderea ci/il) a funcionarului public % ! puncte $ R)spunderea funcionarului public pentru infraciunile s)/2rite .n timpul ser/iciului sau .n le-)tur) cu atribuiile funciei publice pe care o ocup) $ ! puncte $ capacitatea de anali,a i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'primarii ideilor % * puncte SUBI !" 3n cadrul instituiei publice au fost sancionai disciplinar doi funcionari publici. 4rimului funcionar public i$a fost aplicat) sanciunea mustr)rii scrise .n urm) cu 1 luni+ iar celui de$al doilea sanciunea retro-rad)rii .n funcia public) pe o perioad) de 1 luni+ .n urm) cu ! luni. 4reci,ai i moti/ai dac) se impune .n /reun ca, radierea de drept a sanciunii disciplinare.$ 20 puncte BAREM CORECTARE Art. #2 $ 5e radia,) sanciunea mustr)rii scrise % & puncte $ Radiere mustrare scris) $ .n termen de 1 luni de la aplicare % ! puncte $ Moti/are % prin efectul le-ii % & puncte $ Retro-radarea .n funcia public) pe o perioad) de p2n) la un an se radia,) .n termen de un an de la e'pirarea termenului pentru care a fost aplicat). % & puncte $ Capacitatea de anali,a i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'primarii ideilor % * puncte SUBI !" Aplicarea sanciunilor disciplinare i competena aplic)rii acestora+ cu preci,area termenelor+ condiiilor de aplicare i de radiere.0ai un e'emplu de sanciune disciplinar) i preci,ai termenul de radiere a acesteia.$ 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 77 alin. *"+ art. 7#+ art. 76 alin. (" + art. #2 $ identificarea termenului de aplicare a sanciunii % ( punct $ identificarea modalit)ilor de aplicare7 persoana care are competena numirii+ la propunerea comisiei de disciplin) % ( punct+ direct de c)tre conduc)tor % ( punct $ identificarea condiiilor de aplicare7 cercetare prealabil) % 2 puncte+ audiere funcionar public % 2puncte+

$ termenele de radiere % ! puncte $ constatare prin act administrati/+ cu e'cepia destituirii % 2 puncte $ e'emplul pre,entat $ ! puncte $ capacitatea de anali,a i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'primarii ideilor % * puncte SUBI !" Comentai situaiile .n care este an-a8at) r)spunderea ci/il) a funcionarului public.$ 20 puncte BAREM CORECTARE $ enumerarea situaiilor .n care acesta se an-a8ea,) % ! situaii ' 2 p91 puncte $ enumerarea modalit)ilor prin care se dispune repararea pa-ubei.$ 2'2p9 & puncte $ preci,area termenului de !0 de ,ile % ( puncte $ enunarea posibilit)ii funcionarului de a se adresa instanei de contencios.$ 2 puncte $ preci,area termenul de prescripie de ! ani+ a dreptului conduc)torului instituiei de a emite ordinului:dispo,iiei de imputare de la data producerii pa-ubei.$ 2 puncte $ capacitatea de anali,a i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'primarii ideilor % * puncte SUBI !" Anali,ai pre/ederile le-ale pri/ind r)spunderea funcionarului public pentru infraciunile s)/2rite .n timpul ser/iciului sau .n le-)tur) cu atribuiile funciei publice pe care o ocup).$ 20 puncte BAREM CORECTARE Art. #1 $ modalitatea de an-a8are a r)spunderii% ! puncte $ condiiile .n care are loc suspendarea % & puncte $ m)surile dispuse .n ca, de ac;itare sau .ncetare a procesului penal % & puncte $ condiiile de sesi,are a comisiei de disciplin) % 2 puncte $ condiiile de mutare % 2 puncte $ capacitatea de anali,a i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'primarii ideilor % * puncte SUBI !" 0etaliai pre/ederile <e-ii nr.(##:(666 pri/ind 5tatutul funcionarilor publici r2" cu modific)rile i complet)rile ulterioare referitoare la perfecionarea funcionarilor publici.$ 20 puncte BAREM CORECTARE art.*0 din <e-ea nr.(##:(666 $este un drept i o obli-aie$ (punct $obli-aiile autorit)ilor :instituiilor publice $ 2 puncte $drepturile funcionarilor publici pe perioada perfecion)rii$ ! puncte $obli-aiile funcionarilor publici .n ca,ul cursurilor cu durat) mai mare de 60 de ,ile$ * puncte $preci,area studiilor ce nu constituie forme de perfecionare profesional)$ ( puncte $obli-aiile autorit)ilor :instituiilor publice pri/ind planul de perfecionare % ! puncte $capacitate de anali,) i sinte,)+ claritate+ coeren) i lo-ica e'prim)rii ideilor$* puncte SUBI !" E/aluarea performanelor profesionale indi/iduale ale funcionarilor publici. Consecine asupra carierei funcionarului public. Obli-aiile funcionarilor publici de conducere .n acest proces. <e-ea nr.(##:(666 pri/ind 5tatutul funcionarilor publici+ republicat)+ cu modific)rile i complet)rile ulterioare i <e-ea nr.7: 200&+ pri/ind Codul de conduit) al funcionarilor publici+ republicat)"$ 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 16 din <e-ea nr. (##:(666 r2"+ cu modific)rile i complet)rile ulterioare $ 4rocesul de e/aluare. Calificati/e.$ * puncte $ Consecine asupra carierei $* puncte $ Obli-aiile funcionarilor publici de conducere. Obiecti/itatea .n e/aluare$ * puncte

$ capacitatea de anali,a i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'primarii ideilor % * puncte SUBI !" Modalitatea de planificare a resurselor umane prin raportare la planul de ocupare a funciilor publice+ ca instrument mana-erial+ conform dispo,iiilor <e-ii nr. (##:(666 pri/ind 5tatutul funcionarilor publici r2"+ cu modific)rile i complet)rile ulterioare.$ 20 puncte. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.2! din <e-ea nr.(##:(666 $pre/i,ionarea modalit)ilor de ocupare a funciilor publice pentru anul /iitor$ 1 puncte $elaborarea planului de ocupare a funciilor publice coninut+ transmitere+ aprobare"$ 6 puncte $capacitate de anali,) i sinte,)+ claritate+ coeren) i lo-ica e'prim)rii ideilor$* puncte SUBI !" =umirea+ eliberarea din funcia public) i e/aluarea performanelor indi/iduale a .nalilor funcionari publici+ conform <e-ii nr. (##:(666 rep. 2 pri/ind 5tatutul funcionarului public.$ 20 puncte BAREM CORECTARE Art. (6 i art. 20 $ enumerarea entit)ilor competente a numi i a elibera .nalii funcionari publici+ identificarea funciilor publice corespun,)toare cate-oriei .nalilor funcionari publici raportat la acestea> $ 2'* puncte % (0 puncte $ e/aluarea anual) % ( punct $ e/aluarea -eneral) % ( punct $ competena de e/aluare comisia" $ ( punct+ numirea comisiei % 2 puncte $ capacitatea de anali,a i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'primarii ideilor % * puncte SUBI !" Comentai obli-aia autorit)ilor i instituiilor publice de a re,er/a postul aferent funciei publice de e'ecuie+ pe perioada suspend)rii raportului de ser/iciu precum i m)surile pe care le poate lua conduc)torul autorit)ii sau instituiei publice .n /ederea desf)ur)rii .n condiii normale a acti/it)ii.$ 20 puncte BAREM CORECTARE art. & alin. !"+ art.!1+ art. 61 alin. !" $ pre,entarea obli-aiei % * puncte $ ocuparea postului pe durata suspend)rii prin concurs:redistribuire% 2 puncte $ .ncetarea i modificarea raportului de ser/iciu pe perioada suspend)rii % ! puncte $ comentarii asupra impedimentelor -enerate de reor-ani,area acti/it)ii instituiei sau autorit)ii publice care necesit) reducere de posturi+ inclusi/ posturi ale c)ror titulari au raportul de ser/iciu suspendat % * puncte $ capacitatea de anali,a i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'primarii ideilor % * puncte SUBI !" 4re,entai situaiile .n care raportul de ser/iciu al funcionarului public poate .nceta din moti/e imputabile acestuia. Termenul de comunicare al actelor administrati/e$ 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 66 alin. (" lit. d."+ art. 66 alin. 2"+ art. (0( $ 4entru incompetena profesional)+ .n ca,ul obinerii calificati/ului ?nesatisf)c)tor? la e/aluarea performanelor profesionale indi/iduale % ! puncte $ Ca sanciune disciplinar) % ! puncte $ 5ituaii7 s)/2rirea repetat) a unor abateri disciplinare sau a unei abateri disciplinare care a a/ut consecine -ra/e % ! puncte+ s$a i/it un moti/ le-al de incompatibilitate+ iar

funcionarul public nu acionea,) pentru .ncetarea acestuia .ntr$un termen de (0 ,ile calendaristice de la data inter/enirii ca,ului de incompatibilitate. % ! puncte $ Actele administrati/e se comunic) funcionarului public .n termen de * ,ile lucr)toare de la data emiterii % ! puncte $ capacitatea de anali,a i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'primarii ideilor % * puncte SUBI !" 4re,entai i comentai ca,urile .n care sunt consultate comisiile paritare+ atribuiile acestora precum i m)surile care pot fi cuprinse .n acordurile colecti/e. $ 20 puncte BAREM CORECTARE art.72 alin. ("+ art. 7& $ & ca,uri ' ( punct$ & puncte $ atribuii comisii paritare $ ! ' 2 puncte $ 1 puncte $ m)suri acord colecti/ * ' ( % * puncte $ capacitatea de anali,a i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'primarii ideilor % * puncte SUBI !" 4re,entai modalit)ile de .ncetare a raportului de ser/iciu. Tratai i comentai .ncetarea de drept a raportului de ser/iciu. $ 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 67 i art. 6# $ * modalit)i ' ( punct 9 * puncte> $ enumerarea situaiilor de .ncetare de drept % #'(punct $ # puncte> $ termenul de constatare a ca,ului de .ncetare a raportului de ser/iciu $ ( punct > $ termenul de comunicare a actului administrati/ de .ncetare a raportului de ser/iciu % ( punct $ capacitatea de anali,a i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'primarii ideilor % * puncte SUBI !" 4re,entai modalit)ile de .ncetare a raportului de ser/iciu. Tratai i comentai eliberarea din funcia public) a funcionarului public.$ 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 67 i art. 66 $ pre,entarea modalit)ilor de .ncetare a raportului de ser/iciu7 * modalit)i ' 0+* puncte 9 2+* puncte> $ ca,urile de eliberare din funcia public) 9 7 ca,uri ' ( punct 97 puncte7 $ obli-aiile instituiei .n ceea ce pri/ete eliberarea funcionarilor publici din moti/e neimputabile lor prea/i,+ reducere pro-ram+ posturi /acante+ lista A=@4" % & puncte $ prioritatea funcionarului public de conducere % ( punct $ reali,area transferului % 0+* punct $ capacitatea de anali,a i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'primarii ideilor % * puncte SUBI !" 4re,entai situaiile .n care funcionarii publici care urmea,) forme de perfecionare profesional) beneficia,) de drepturile salariale cu/enite. 4reci,ai care sunt studiile care nu constituie forme de perfecionare profesional). Obli-aia de comunicare a planului de perfecionare profesional).$ 20 puncte BAREM CORECTARE Art. *( alin. (" i 2"+ art. *2 i art. *! $ identificarea situaiilor 7 2 situaii ' ! puncte % 1 puncte $ identificarea studiilor care nu constituie forme de perfecionare profesional)7 2 tipuri ' ! puncte % 1 puncte

$ comunicarea c)tre A-enia =aional) a @uncionarilor 4ublici $ ! puncte $ capacitatea de anali,a i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'primarii ideilor % * puncte SUBI !" Comparai modalit)ile de elaborare+ aprobare i transmitere a planului de ocupare a funciilor publice+ pentru autorit)ile i instituiile publice din administraia public) central) i pentru cele din administraia public) local). Consideraii pri/ind acest instrument. 20 puncte BAREM CORECTARE $instituia care elaborea,) planul $ art. 2!+ alin 2" $* puncte $modalitatea de .ntocmire art. 2!+ alin !" % & puncte $aprobarea i transmiterea planului+ comparati/ pentru cele dou) tipuri de instituii $ 2!+ alin &"+ alin *"% 1 puncte $capacitate de anali,) i sinte,)+ claritate+ coeren) i lo-ica e'prim)rii ideilor$* puncte SUBI !" 4re,entai modalit)ile de reali,are i condiiile .n care se efectuea,) redistribuirea funcionarilor publici de c)tre A-enia =aional) a @uncionarilor 4ublici. 20 puncte BAREM CORECTARE $ modalit)ile de redistribuire .n funcie de distan) % ! puncte %art. (0&+ alin ("+ lit. a"$ b" $ redistribuirea pe funcii de conducere i e'ecuie % & puncte $ art. (0&+ alin 2"$ &" $ redistribuirea pe funcii temporar /acante i testarea % ! puncte $ art. (0&+ alin *" $ etapele finale ale redistribuirii % * puncte $ art. (0&+ alin 1"$ #" $ capacitate de anali,) i sinte,)+ claritate+ coeren) i lo-ica e'prim)rii ideilor$* puncte SUBI !" Anali,ai comparati/ reor-ani,area i .ncetarea acti/it)ii unei instituii publice i consecinele acesteia asupra carierei funcionarilor publici $ 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 66 + art. (00 $ Asem)n)ri7 moti/e neimputabile % ( punct+ dispus prin act administrati/ ( punct+ termen comunicare act % ( punct+ prea/i, % ( punct+ reducere pro-ram lucru % (punct+ solicitare la A=@4 list) funcii publice /acante % ( punct+ prioritate funcionar public conducere % ( punct+ $ 0eosebiri7 $ Reor-ani,area7 are loc prin reducerea postului ocupat % ( punct+ punere la dispo,iie funcii /acante % ( punct+ ca,uri numire % 2 puncte+ criterii numire % 2 puncte+ or-ani,are e'amen % ( punct+ 8ustificare reducere post: interdicie .nfiinare post % ( punct $ capacitatea de anali,) si sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor % * puncte SUBI !" Care sunt etapele reor-ani,)rii unei autorit)i sau instituii publiceA 0repturile funcionarilor publici i obli-aiile instituiilor publice .n ca, de reor-ani,are. $ 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 66+ art. (00+ art. (07 alin. (" lit.c." i alin. !"+ art. (0* alin. (" $ stabilirea funcii publice+ a/i, A=@4+ emitere act administrati/ reor-ani,are:eliberare din funcie%& puncte $ numire .n noile funcii publice:criterii le-ale % & puncte $ termen de prea/i, i drepturi ce decur- din el % ! puncte $ solicitare A=@4 lista funcii publice /acante$(punct $ prioritate funcionar de conducere$(punct $ eliberarea din funcia public) i trecerea .n corpul de re,er/) $2 puncte $ capacitatea de anali,) si sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor % * puncte

SUBI !" 5copul ca,ierului administrati/. 4re,entai situaiile .n care funcionarului public .i este necesar ca,ierul administrati/+ pentru de,/oltarea carierei acestuia. 20 puncte BAREM CORECTARE art. 1* alin. 2" lit.d."+ art. 11 lit. e."+ art. 70 alin. 2" lit. c."+ art.#(. art. 62 $ concurs sau e'amenul de promo/are .n -radul profesional % ! puncte $ concursul de promo/are .ntr$o funcie public) de conducere % ! puncte $ promo/are rapid)% ! puncte $ e'ercitarea cu caracter temporar a unei funcii publice de conducere /acante sau temporar /acante % ! puncte $ scopul % e/ideniere situaie disciplinar) % ! puncte $ capacitate de anali,) i sinte,)+ claritate+ coeren) i lo-ica e'prim)rii ideilor$* puncte SUBI !" 4re,entai trei situaii care ar putea constitui impedimente .n -estionarea eficient) a resurselor umane .n cadrul unei instituii publice din administraia public) central):local) precum i m)surile corelati/e de diminuare a acestora. 20 puncte BAREM CORECTARE $pre,entarea impedimentelor % !'!puncte $ 6puncte $m)suri de diminuare a efectelor % 1 puncte $capacitate de anali,) i sinte,)+ claritate+ coeren) i lo-ica e'prim)rii ideilor $ * puncte SUBI !" Anali,ai comparati/ eliberarea din funcia public)+ urmare a reor-ani,)rii acti/it)ii+ prin reducerea postului ocupat de funcionarul public i destituirea din funcia public). Consecine asupra carierei funcionarilor publici $ 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 66+ art. (0(+ art. (0* alin. (" Asem)n)ri7 $ .ncetare a raporturilor de ser/iciu % ( punct $ dispus prin act administrati/+ termen comunicare % ( punct 0eosebiri7 $ eliberare $ 7 puncte din care7 $ moti/ neimputabil+ intrare .n corpul de re,er/)7 $ 2 puncte $ drepturi funcionar public:obli-aii instituie7 prea/i, % ( punct+ reducere pro-ram% ( punct+ punere la dispo,iie funcii publice /acante% ( punct+ solicitare la A=@4 list) funcii publice /acante % ( punct+ prioritate funcionar de conducere % ( punct $ destituire $ 1 puncte din care7 $ sanciune disciplinar)+ moti/ imputabil% ( punct $ identificarea celor dou) situaii % ( punct $ art. (0* alin. (" $ nu se intr) .n corpul de re,er/) % 2 puncte $ art. *& lit. i." $ interdicia de ocupare a unei funcii publice% 2 puncte $ capacitatea de anali,) si sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor % * puncte SUBI !" Anali,ai comparati/ destituirea din funcie public) i demisia $ 20 puncte BAREM CORECTARE Art. (0(+ art. (02+ art. (0* alin. (" $ ambele $ situaii de .ncetare% 2 puncte $ nu se intr) .n corpul de re,er/) % ( punct $ destituirea $ prin act administrati/ al persoanei care are competena le-al) de numire+ ca sanciune disciplinar) aplicat) pentru moti/e imputabile funcionarului public % ! puncte $ situaii % 2 puncte $ comunicare act administrati/ $ 2 puncte $ demisia %manifestarea /oinei funcionarului public % (punct

$ notificare scris) persoanei care are competena le-al) de numire% 2 puncte $ nu se moti/ea,) % ( punct $ producere efecte% ( punct $ capacitatea de anali,) si sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor % * puncte SUBI !" Ca,uri .n care autoritatea ori instituia public) are obli-aia de a solicita A-eniei =aionale a @uncionarilor 4ublici+ .n perioada de prea/i,+ lista funciilor publice /acante. Ca,urile i criteriile de numire a funcionarilor publici la reor-ani,are. $ 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 66 alin. (" lit. a"$c" i e."i alin. 1"+ art. (00 alin. (" i 2" $ enumerarea ca,urilor &'( punct:$& puncte $ dac) nu e'ist) funcii /acante corespun,)toare % ( punct $ ca,uri de numire $ & '(punct:$& puncte $ criterii % &'(punct $ &puncte $ 8ustificare reducere post i or-ani,are e'amen+ interdicie .nfiinare posturi similare % 2 puncte $ capacitatea de anali,) si sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor % * puncte SUBI !" Anali,ai .n mod comparati/ detaarea funcionarilor publici i e'ercitarea cu caracter temporar a unei funcii publice de conducere. $ 20 puncte BAREM CORECTARE Art. #6 + art. 62 Asem)n)ri7 $ modalit)i de modificare a raporturilor de ser/iciu $ ( punct $ perioada de dispunere % ( punct $ se pot reali,a pe funcii de conducere % ( punct> $ situaia de e'cepie pri/ind funciile din cate-oria .nalilor funcionari publici % ( punct $ posibilitatea reali,)rii pe funcii publice cu statut special % ( punct 0eosebiri7 $ prelun-ire detaare+ necesitate acord funcionarului public % ( punct> $ condiiile de reali,are detaare % ! puncte $ condiiile de reali,are e'ercitare cu caracter temporar % ! puncte $ situaii .n care este necesar a/i,ul A=@4 detaare conducere+ e'ercitare funcie public) conducere /acant)" % ! puncte $ capacitatea de anali,) si sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor % * puncte SUBI !" 4re,entai modalit)ile de modificare a raportului de ser/iciu. Tratai e'ercitarea cu caracter temporar a unei funcii publice de conducere /acante. $ 20 puncte BAREM CORECTARE Art. #7 alin. 2"+ art. 62 $ pre,entare modalit)i modificare raport de ser/iciu $*'(punct$ * puncte $ condiii reali,are pe funcii publice conducere /acante sau temporar /acante % ! puncte $ e'cepia funciei publice corespun,)toare cate-oriei .nalilor funcionari publici % 2 puncte $ perioad) dispunere /acant) % ( punct $ e'cepia+ prelun-ire e'ercitare /acant) % (punct $ perioad) dispunere temporar /acant)$2 puncte $ salariul % (punct $ capacitatea de anali,) si sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor % * puncte

SUBI !" 4re,entai modalit)ile de modificare a raportului de ser/iciu. Tratai i comentai mutarea .n cadrul autorit)ii sau instituiei publice ori .n cadrul altei structuri f)r) personalitate 8uridic) a autorit)ii sau instituiei publice $ 20 puncte BAREM CORECTARE Art. #7 alin. 2"+ art. 6( $ ca,uri de modificare a raporturilor de ser/iciu *'( punct $ * puncte $ tipuri de mutare $ ( punct $ mutarea definiti/)+ dispus) de conduc)tor % 2puncte+ la solicitarea funcionarului public % (punct+ .n alte situaii pre/),ute de le-e % (punct+ ca,ul .nalilor funcionari publici$(punct $ mutarea temporar) %(punct $ e'cepia mutare definiti/):temporar) solicitat) de funcionarul public % ( punct $ mutarea .n alt) localitate (punct $ refu, mutare (punct $ capacitatea de anali,) si sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor % * puncte SUBI !" 0escriei competena de or-ani,are a concursurilor de recrutare pentru ocuparea funciilor publice din cadrul autorit)ilor i instituiilor publice.Comentai rolul responsabilului de procedur). 20 pct BAREM CORECTARE $ 5tabilirea competenei de or-ani,are a concursurilor % * puncte $ Re-uli specifice aplicabile autorit)ilor i instituiilor publice % & puncte $ Competena A=@4 de or-ani,are a concursurilor % 2 puncte $ Coninutul .ntiin)rii transmise c)tre A=@4 % 2 puncte $ Rolul responsabilului de procedur) % 2 puncte $ Capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor $ * puncte SUBI !" 0efinii r)spunderea funcionarilor publici. 4re,entai i comentai r)spunderea ci/il) i r)spunderea penal) a funcionarilor publici. $ 20 puncte BAREM CORECTARE Art.7*+ art. #&+ art. #*+ art.#1 $ considerente -enerale cu pri/ire la r)spunderea funcionarilor publici % (punct $ r)spunderea ci/il) % situaii !'( punct $! puncte $ recuperarea pa-ubelelor % & puncte $ funcionarul public se poate adresa instanei % ( punct $ prescriere % ( punct $ r)spunderea penal)$ c2nd se an-a8ea,) $(punct $ obli-aia an-a8atorului .n situaia trimiterii .n 8udecat) a funcionarului public$(punct $ obli-aia an-a8atorului .n situaia ac;it)rii sau .ncet)rii procesului penal$(punct $ .n ce situaie este sesi,at) comisia de disciplin)$(punct $ obli-aia an-a8atorului .n situaia .nceperii urm)ririi penale$(punct $ capacitatea de anali,) si sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor % * puncte SUBI !" 4reci,ai i comentai .n ce const) dreptul funcionarilor publici de a beneficia de protecia le-ii .n e'ercitarea atribuiilor de ser/iciu. 20 puncte BAREM CORECTARE $ obli-ati/itatea autorit)ii sau instituiei .n asi-urarea proteciei funcionarului public $& puncte

$ m)surile speciale de protecie pentru anumite cate-orii de funcionari publici+ propunere i a/i,are $ 1 puncte $ obli-ati/itatea autorit)ii sau instituiei publice de a acorda desp)-ubiri funcionarului public .n situaia .n care acesta a suferit un pre8udiciu .n e'ercitarea atribuiilor de ser/iciu $ * puncte $ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor$ * puncte SUBI !" R)spunderea contra/enional) i ci/il) a funcionarilor publici+ precum i repararea pa-ubelor produse. $ 20 puncte BAREM CORECTARE Art. #! % art. #* $ r)spunderea contra/enional) % condiii an-a8are % 2 puncte $ posibilitate contestare de c)tre funcionarul public % 2 puncte $ r)spunderea ci/il) % situaii !'2puncte$1puncte $ recuperarea pa-ubelelor % !puncte $ funcionarul public se poate adresa instanei % ( punct $ prescriere % ( punct $ capacitatea de anali,) si sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor % * puncte SUBI !" 4re,entai principiul subordonar)rii ierar;ice i limitele acestuia 20 puncte BAREM CORECTARE Art.!+ art.&*+ art.&# $ principiu care st) la ba,a e'ercit)rii funciei publice % & puncte $ obli-aia de a re,ol/a lucr)rile .n termenele stabilite i de a nu primi direct cereri care intr) .n competena lor % * puncte $ situaia de e'cepie de a refu,a .ndeplinirea unei dispo,iii primite de la superiorii ierar;ici+ dac) o consider) ile-al). % 1 puncte $ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor$ * puncte SUBI !" 4re,entai rolul compartimentelor de resurse umane .n -estiunea funciilor publice i a funcionarilor publici+ formulai i fundamentai minim ! propuneri de .mbun)t)ire a modului de -estiune.$ 20 puncte BAREM CORECTARE $ art. 2& % obli-aii compartimente RB % reali,are -estiune curent) a resurselor umane i a funciilor publice % 2 puncte $ colaborarea direct) cu A=@4 % ( punct $ formulare de propuneri % ! ' 2 $ 1 puncte $ fundamentare propuneri %! ' 2 $ 1 puncte $ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor$ * puncte SUBI !" Rolul i importana depunerii 8ur)m2ntului de credin) pre/),ut de 5tatut pentru funcionarii publici. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.12 alin. 1" i 7". $ procedura obli-atorie a depunerii 8ur)m2ntului $* puncte $ termenul de depunere a 8ur)m2ntului i forma depunerii$ *puncte $ consecinele refu,ului depunerii 8ur)m2ntului $* puncte

$ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor$ * puncte SUBI !" Re-uli ce sunt aplicabile pentru ocuparea prin recrutare a unei funcii publice de e'ecuie din cadrul unei instituii publice locale. $ 20 puncte BAREM CORECTARE Art.*&+ art.*7+ art.*# $ Condiii -enerale de ocupare a unei funcii publice % * puncte $ Condiiile de /ec;ime $ * puncte $ Or-ani,area concursului de recrutare % * puncte $ Capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor $ * puncte SUBI !" 4re,entai .n ce ba,) se nasc i se e'ercit) raporturile de ser/iciu ale funcionarilor publici+ care este perioada de e'ercitare a raporturilor de ser/iciu ale funcionarilor publici+ precum i modalit)ile de ocupare a unei funcii publice temporar /acante. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.2 alin. 2"+ art.&+ $ preci,area c) este act administrati/ de numire$ ( punct $ preci,area c) perioada este nedeterminat)$ ( punct $ pre,entarea modalit)ilor de ocupare a funciei temporar /acante$ 6 puncte 2' &+*puncte" $ pre,entarea efectelor asupra carierei persoanei care ocup) funcia temporar /acant)+ respecti/ c) dob2ndete calitatea de funcionar public pentru perioada .n care ocup) temporar funcia public) i c) nu beneficia,) de dreptul de a intra .n corpul de re,er/) al funcionarilor publici dup) .ncetarea raportului de ser/iciu.$&puncte 2'2puncte" $ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor $ * puncte SUBI !" 4re,entai i comentai modalit)ile de ocupare a funciilor publice de e'ecuie i de conducere temporar /acante. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.& alin. !"+ art.62 alin. &"+ $ prin redistribuire din corpul de re,er/) al funcionarilor publici de c)tre A=@4 $ * puncte $ prin concurs$ * puncte $ prin e'ercitare cu caracter temporar a unei funcii publice de conducere temporar /acante$ * puncte $ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor $ * puncte SUBI !" 0escriei modalit)ile de ocupare a funciilor publice de conducere cu caracter temporar+ condiiile i procedurile aplicabile. 20 puncte BAREM CORECTARE $ art. #6 alin. 2"+ art. 62 $ identificare modalit)i detaare+ e'ercitare cu caracter temporar" % 2 puncte $ descrierea condiiilor i procedurilor % (! puncte din care7 $ detaarea7 termen 1 luni cu prelun-ire ! luni" % ( punct+ a/i, A=@4 % ( punct+ .ndeplinire condiii studii %(punct+ /ec;ime % ( punct+ ine'istena funcionarilor publici .n instituie care s) fie promo/ai % 2 puncte e'ercitarea cu caracter temporar7 identificarea celor 2 situaii % 2 puncte+ condiie studii % (punct+ /ec;ime %(punct+ situaia disciplinar) % ( punct+ termen /acante 1 luni cu prelun-ire ! luni" % ( punct+ termen temporar /acante %(punct

$ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor $ * puncte SUBI !" 4re,entai modalit)ile de ocupare a funciilor publice. 0etaliai promo/area funcionarilor publici.20 puncte BAREM CORECTARE Art.*1+ art. 1!+ art. 1&+ art. 1*+ art.11+ art.1#+ art.70 $ modalit)ile de ocupare a funciilor publice$* puncte $ noiuni -enerale pri/ind promo/area funcionarilor publici$ ( puncte $ promo/area .n -radul profesional imediat superior celui deinut $ & puncte $ promo/area .n clas) $( puncte $ promo/area .ntr$o funcie public) de conducere $& puncte $ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor $ * puncte SUBI !" 4re,entai modalit)ile de ocupare a funciilor publice. 0etaliai transferul funcionarilor publici. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.*1+ 60 $ modalit)ile de ocupare a funciilor publice $ * puncte $ transferul .n interesul ser/iciului $ & puncte $ transferul la cerere$ & puncte $ publicitatea funciilor publice /acante care pot fi ocupate prin transfer la cerere$ 2 puncte $ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor $ * puncte SUBI !" 4re,entai modalit)ile de ocupare a funciilor publice. 0etaliai redistribuirea funcionarilor publici. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.*1+ art.(0& $ modalit)ile de ocupare a funciilor publice $ * puncte $ cine reali,ea,) redistribuirea $( puncte $ situaiile .n care se poate reali,a redistribuirea$ ! puncte $ condiiile redistribuirii$! puncte $ condiia obli-atorie .n situaia redistribuirii .ntr$o funcie public) /acant) de conducere$2 puncte $ actul administrati/ prin care se dispune redistribuirea$( punct $ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor $ * puncte SUBI !" Bn funcionar public aflat .n corpul de re,er/)+ care a ocupat .n urm) cu 1 luni .ntr$o instituie public) funcia de consilier superior+ solicit) redistribuirea la o instituie public) aflat) la 10 de Cm de localitatea de domiciliu+ pe funcia public) /acant) de consilier asistent.4reci,ai i moti/ai dac) .n acest ca, poate opera redistribuirea. 4reci,ai instituia care reali,ea,) redistribuirea i cea care reali,ea,) numirea. 20 puncte BAREM CORECTARE Art. (0& $ Ddentificare soluiei situaie posibil)" % & puncte $ Moti/are7 $ Redistribuirea funcionarilor publici se face .n cadrul autorit)ilor sau instituiilor publice din alt 8ude sau aflate la o distan) mai mare de *0 Cm de localitatea de domiciliu+ la cererea funcionarului public $ ! puncte

$ Redistribuirea se poate face i .ntr$o funcie public) inferioar) /acant)+ cu acordul scris al funcionarului public % ! puncte $ Redistribuire % A=@4 % ! puncte $ numire % conduc)tor instituie public) % 2 p $ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor $ * puncte SUBI !" 4re,entai modalit)ile de ocupare a funciilor publice. Anali,ai comparati/ concursul de recrutare i concursul de promo/are. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.*1+ art.*7+ art.1* alin. 2" i alin. !"+ art. 11+ art.70 $ pre,entarea modalit)ilor de ocupare $ * puncte $ anali,a comparati/) % (0 puncte $ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor $ * puncte SUBI !" Ddentificai modalit)ile de ocupare a unei funcii publice de conducere i de,/oltai una dintre acestea. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.*1+ art.*7+ art.11+ art.#6+ art.60+ art.6(+ art.62+ art.(01 alin. 2" $ distincia .ntre ocuparea pe perioad) determinat) i ocuparea pe perioad) nedeterminat)> $ 2 puncte $ identificarea modalit)ilor de ocupare a unei funcii publice de conducere pe perioad) nedeterminat) i pe perioad) determinat) % # ' ( $ # puncte recrutare+ promo/are+ transfer+ redistribuire+ detaare+ mutare+ e'ercitare cu caracter temporar+ ;ot)r2re 8udec)toreasc)" $ descrierea unei modalit)i de ocupare a unei funcii publice de conducere % * puncte $ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor $ * puncte SUBI !" 0e,/oltarea carierei funcionarilor publici de e'ecuie prin ocuparea .n mod definiti/ a unei funcii publice superioare. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.1*+ art.11+ art.1#+ art.70 $ identificarea modalit)ilor de de,/oltare a carierei prin ocuparea unei funcii publice superioare % & puncte $ identificarea aspectelor specifice ce in de promo/area .n clas) $! puncte $ identificarea aspectelor specifice ce in de promo/area .n -radul profesional $& puncte $ identificarea condiiilor pre/),ute de le-e pentru participarea la concursul or-ani,at .n /ederea promo/)rii rapide .n funcia public) % 2 puncte $ identificarea condiiilor pre/),ute de le-e pentru participarea la concursul or-ani,at .n /ederea promo/)rii .ntr$o funcie public) de conducere $2 puncte $ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor $ * puncte SUBI !" Enumerai i comentai (0 drepturi ale funcionarilor publici. 20 puncte BAREM CORECTARE Capitolul E+ seciunea ( $ enumerarea a (0 drepturi % ( punct fiecare$ (0 puncte $ comentarea celor (0 drepturi % * puncte $capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor $ * puncte

SUBI !" 4re,entai comparati/ rolul A-eniei =aionale a @uncionarilor 4ublici A=@4 " i rolul autorit)ilor i instituiilor publice pri/ind e/idena funciilor publice i a funcionarilor publici i dosarul profesional. Obli-aia persoanelor care au acces la datele cuprinse .n e/idena naional) i la dosarul profesional. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.2*+ art.21 $ rolul A=@4 pri/ind administrarea e/idenei naionale i dosarul profesional% & puncte $ obli-aiile autorit)ilor i instituiilor publice pri/ind e/idena funciilor publice i a funcionarilor publici i dosarul profesional % (0 puncte $ obli-aia asi-ur)rii confidenialit)ii $ ( punct $ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor $ * puncte SUBI !" Enumerai principiile care stau la ba,a e'ercit)rii funciei publice. Comentai transpunerea a dou) dintre principii .n dispo,iiile le-ale din 5tatut. $ 20 puncte BAREM CORECTARE $ enumerarea principiilor art.!" % 7' (puncte 9 7 puncte $ comentarea i transpunerea principiilor % 2 ' & puncte 9 # puncte $ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor $ * puncte SUBI !" Asem)n)ri i deosebiri .ntre dele-are i detaare+ ca modalit)i de modificare a raporturilor de ser/iciu ale funcionarilor publici de e'ecuie i funcionarilor publici de conducere. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.##+ art. #6 $ situaii .n care funcionarul public poate refu,a dele-area sau detaarea % !'0+*p $(+* puncte $ situaii .n care funcionarul public poate refu,a detaarea % 1'0+*p$! puncte $ drepturi salariale i costuri suportate de instituia public) la dele-are % ( puncte $ drepturi salariale i costuri suportate de instituia public) la detaare % ( puncte $ durata dele-)rii .n cursul unui an calendaristic i acordul scris al funcionarului public % 2 puncte $ durata deta)rii .n cursul unui an calendaristic i acordul scris al funcionarului public % 2 puncte $ detaarea pe o funcie public) de conducere % (+* puncte $ detaarea pe o funcie public) din cate-oria .nalilor funcionari publici % ( puncte $ detaarea funcionarilor publici cu statut special % 2 puncte $ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor $ * puncte SUBI !" 4re,entai modalit)ile de modificare a raporturilor de ser/iciu ale funcionarilor publici de e'ecuie i funcionarilor publici de conducere. Comparaie .ntre transferul la cerere i transferul .n interesul ser/iciului. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.#7+ art.60 $ pre,entarea modalit)ilor de modificare a raporturilor de ser/iciu % *'0+*p $ 2+* puncte $ transferului .n interesul ser/iciului % & puncte $ transferul la cerere % & puncte $ anali,a comparati/) $ &+* puncte $ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor $ * puncte

SUBI !" @ormulai o propunere de reor-ani,are a unei instituii publice.Ddentificai * pre/ederi le-ale aplicabile .n situaia reor-ani,)rii unei instituii publice.$20 puncte BAREM CORECTARE Art.66+ art.(00+ art.(07 $ pre,entarea propunerii de reor-ani,are $(0 puncte $ identificarea pre/ederilor le-ale aplicabile propunerii a/ansate $(' * pre/ederi $ * puncte $ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor $ * puncte SUBI !" 4re,entai i comparai modalit)ile de promo/are a funcionarilor publici de e'ecuie. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.1!+ art.1&+ art.1*+ art.1#+ art.70 $ pre,entarea modalit)ilor de promo/are a funcionarilor publici de e'ecuie $ ! puncte $ promo/area .n clas) $ 2 puncte $ promo/area .n -rad profesional $ 2 puncte $ promo/area rapid) $ 2 puncte $ comparaie .ntre promo/area .n clas) i promo/area .n -rad profesional $ 1 puncte $ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor $ * puncte SUBI !" A/2nd .n /edere atribuiile A-eniei =aionale a @uncionarilor 4ublici /) ru-)m s) identificai * situaii .n care o instituie public) colaborea,) cu A-enia. $ 20 puncte BAREM CORECTARE E'emplu7 art.2&+ art.2*+ art.21+ art.*!+ art.*&+ art.*7+ art.66+ art.(0&+ art.(07 $ identificarea situaiilor * ' ! puncte $(* puncte $ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor $ * puncte SUBI !" 4re,entai modalitatea de stabilire a necesarului de cursuri de perfecionare a pre-)tirii profesionale pentru funcionarii publici.$20 puncte BAREM CORECTARE Capitolul E+ seciunea a !$a+ art.16 $ e/aluarea performanelor profesionale ale funcionarilor publici stabilete cerinele de formare $ * puncte $ planul de perfecionare $ * puncte $ fondurile pre/),ute .n bu-etul anual propriu pentru acoperirea c;eltuielilor de perfecionare profesional) a funcionarilor publici+ or-ani,ate la iniiati/a ori .n interesul autorit)ii sau instituiei publice $ * puncte $ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor $ * puncte SUBI !" 4reci,ai scopul reali,)rii mobilit)ii .n corpul funcionarilor publici i enumerai modalit)ile pre/),ute de 5tatutul funcionarilor publici+ prin care se poate modifica raportul de ser/iciu al funcionarilor publici. 0etaliai detaarea funcionarilor publici. % 20 p BAREM CORECTARE $ Art. #7. art. #6 $ modificarea raporturilor de ser/iciu $ * situaii ' 0+*$ 2+* puncte $ scopul mobilit)ii $ 2 puncte $ detaarea se dispune .n interesul instituiei:perioada $ ( punct $ detaarea funcionarilor publici de conducere $ (+* puncte $ condiii $( punct

$ detaarea .nalilor funcionari publici $ 2 puncte $ detaarea funcionarilor publici cu statut special $ 2 puncte $ ca,urile de refu, al deta)rii % 1 situaii '0+* $ ! puncte $ capacitatea de anali,) si sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor $* p SUBI !" 4re,entai i comentai asem)n)rile i deosebirile dintre mutarea temporar) i mutarea definiti/) a funcionarilor publici. $ 20 puncte BAREM CORECTARE $ Art. 77 alin. 7"+ art. #1 alin. *"+ art. 6( $ pre,entarea elementelor comune celor dou) tipuri de mutare se dispune de conduc)tor sau se solicit) de funcionarul public+ pe funcie public) ec;i/alent) de aceeai cate-orie+ clas) i+ dup) ca,+ de acelai -rad profesional cu .ndeplinirea condiiilor specifice" $! ' 2 $ 1 puncte $ pre,entarea deosebirilor pentru fiecare tip de mutare pe funcie public) de ni/el inferior se poate dispune numai mutarea definiti/)+ cu reparti,area postului numai mutarea definiti/) sau temporar) dispus) de conduc)tor+ perioadele"$ ! ' 2 $ 1 puncte $ mutarea .nalilor funcionari publici $ ( punct $ alte situaii cercetare administrati/)+ urm)rire penal)" $ 2 puncte $ capacitatea de anali,) si sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor $ * p SUBI !" Ddentificai norma de conduit) aplicabil) i preci,ai dac)+ .n ca,ul .n care+ fiind funcionar public+ /i se propune ocuparea unei funcii de preedinte al unui partid politic+ acceptaiA % 20 de puncte BAREM CORECTARE $ identificare norm) de conduit) -eneral) art. && alin. (" <e-ea (##:(666% * puncte $ identificare soluie po,iti/:ne-ati/" % * puncte $ moti/are soluie % Am .n /edere faptul c)+ .n calitate de funcionar public .mi este inter,is s) fac parte din or-anele de conducere ale partidelor politice $* puncte $ capacitate de anali,)+ claritate .n e'primare+ lo-ica e'prim)rii ideilor % * puncte SUBI !" Enumerai condiiile .n care poate a/ea loc .ncetarea raporturilor de ser/iciu. 0e,/oltai i comentai destituirea ca sanciune disciplinar). $ 20 puncte BAREM CORECTARE $ Art. 7#+ art. 67+ art. (0( $ condiii % *'( % * puncte $ destituirea se dispune prin act administrati/ al persoanei care are competena le-al) de numire .n funcia public)+ ca sanciune disciplinar) aplicat) pentru moti/e imputabile funcionarului public % 2 puncte $ ca,uri % 2 ca,uri '! % 1 puncte $ comunicare act administrati/ % 2 puncte $ capacitatea de anali,) si sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor % * puncte SUBI !" 0escriei o situaie care constituie abatere disciplinar) i conduita superiorului ierar;ic .n ca,ul .n care o constat). 3ncadrai fapta+ descriei i moti/ai m)surile care se impun a fi luate .n acest ca,. 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 77+ art. 76 alin. (" $ descrierea situaiei % 1 puncte $ .ncadrarea faptei $ & puncte $ descrierea conduitei superiorului ierar;ic7 sesi,area comisie de disciplin) % ! puncte $ moti/area m)surilor dispuse7 obli-aie pre/),ut) de le-e $ 2 puncte $ capacitate de anali,) i sinte,)+ claritate+ coeren) i lo-ica e'prim)rii ideilor $ * puncte

SUBI !" 0escriei+ .n mod punctual i succint+ acti/it)ile ce presupun e'ercitarea prero-ati/elor de putere public) ce se desf)oar) .n cadrul instituiei pentru care candidai i conduita funcionarilor publici .n procesul de folosire a prero-ati/elor de putere public). $ 20 puncte BAREM CORECTARE $5tatut art. 2 alin. !" : Cod art (7 $ identificarea acti/it)ilor care implic) prero-ati/e de putere public) $ * puncte $ aplicarea la situaia concret) a instituiei $ * puncte $ folosirea prero-ati/elor de putere public)> interdicii$ * puncte $ capacitate de anali,) i sinte,)+ claritate+ coeren) i lo-ica e'prim)rii ideilor $ * puncte SUBI !" Care sunt modalit)ile de ocupare a funciilor publiceA 4re,entai patru ca,uri de Falte modalit)iG de ocupare pre/),ute e'pres de <e-ea nr. (##:(666 $ 20 puncte BAREM CORECTARE art. *1 $ modalit)ile de ocupare a funciilor publice $ * puncte $ alte modalitati pre/a,ute e'pres de pre,enta le-e % minim & ca,uri $ & ' 2+* $ (0 puncte art. (01 alin. 2"+ art. ((( alin. !"+ art. (00 alin. (" i !"+ art. 66 alin. *"+ art. 6( alin. 2" $ capacitate de anali,) i sinte,)+ claritate+ coeren) i lo-ica e'prim)rii ideilor $ * puncte SUBI !" =umirea funcionarilor publici. Comentarii pri/ind posibilitatea de ne-ociere a elementelor pre/),ute .n mod obli-atoriu .n actul administrati/ de numire.$ 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 12 $ competena de numire % ! puncte $ identificarea formei+ a elementelor cuprinse obli-atoriu .n actul administrati/ de numire i ane'a % fia postului % # ' 0+* puncte % & puncte $ depunerea 8ur)m2ntului i consecina nedepunerii acestuia %! puncte $ comentarii asupra posibilit)ii de ne-ociere $ consecin) a re-imului 8uridic aplicabil funcionarilor publici % * puncte $ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor. $ * puncte SUBI !" Ddentificai i comentai cinci obli-aii ale funcionarilor publici de conducere fa) de funcionarii publici de e'ecuie. $20 puncte BAREM CORECTARE $ identificarea i comentarea obli-aiilor % * ' ! puncte % (* puncte E'emple7 $ obli-aii care deri/) din principiul subordon)rii ierar;ice coordonarea" art. ! lit.-" $ informarea cu pri/ire la deci,iile care .l pri/esc .n mod direct % art.2# $ spri8inirea iniiati/elor i propunerilor moti/ate care pot conducere la eficienti,area acti/it)ii autorit)ii :instituiei publice % art.&! alin. 2" $ obli-aii .n procesul de stabilire a necesit)ilor de perfecionare profesional) % art.2# $ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor. $ * puncte SUBI !" Anali,ati si comentati asemanarile si deosebirile dintre functionarii publici si functionarii publici cu statute speciale $ 20 puncte BAREM CORECTARE $ art. 2 alin. ($! * puncte $ art. * alin ($ ! * puncte $ comentariu * puncte

$ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor $ * puncte SUBI !" Ordonai minim 7 .ndatoriri ale funcionarilor publici .n funcie de importana pe care considerati ca o are fiecare.Ale-eti cate un e'emplu de indatorire a carei incalcare atra-e r)spunderea funcionarului public+ pentru fiecare cate-orie de r)spundere a functionarului public % 20 puncte BAREM CORECTARE $ Art. &!$&6 7'(" $ 7 puncte $ Art. 77 $ e'emplu $ 2 puncte $ Art. #! $ e'emplu $ 2 puncte $ Art. #& $ e'emplu $ 2 puncte $ Art. #1 $ e'emplu $ 2 puncte $ Capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor $ * puncte SUBI !" Ale-eti dou) dintre cele mai eficiente i rapide modalit)i de ocupare a posturilor /acante din instituiile publice i ar-umentati care dintre ele este cea mai indicat)+ .n funcie de etapele care trebuiesc .ndeplinite p2n) la numire. % 20 puncte BAREM CORECTARE $ identificarea modalit)ilor de ocupare $ 2 ' ! $ 1 puncte $ ar-umentarea soluiei $ 2 ' &+* $ 6 puncte E'emple art. 60 alin ("$ #"+ art. 11 lit. a"$e"+ art. (0& alin ("$ #"" $ Capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor $ * puncte SUBI !" Enumerai modalit)ile de modificare a raporturilor de ser/iciu ale funcionarilor publici. 4re,entai situaiile .n care pentru reali,area mobilit)ii este necesar acordul scris e'pres al funcionarului public. % 20 puncte BAREM CORECTARE Art. #7 alin. 2"+ art. ## alin. !"+ art. #6 alin. (" i !"+ art. 60 alin. !"+ art. 6( alin. 2" lit.a." $ enumerarea modalit)ilor % * '( p % * puncte $ dele-area peste 10 ,ile:an % 2 puncte $ detaarea peste 1 luni % 2 puncte $ detaare pe funcie public) inferioar) % 2 puncte $ transfer .n interesul ser/iciului % 2 puncte $ mutare definiti/) dispus) de conduc)tor % 2 puncte $ capacitatea de anali,) si sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor % * puncte SUBI !" Bn funcionar public solicit) suspendarea raporturilor de ser/iciu pentru creterea copilului .n /2rst) de p2n) la 2 ani. 4reci,ai care sunt obli-aiile funcionarului public i ale autorit)ii sau instituiei publice pentru suspendarea raporturilor de ser/iciu i reluarea acti/it)ii. % 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 21+ alin. !"+ 6& alin. 2"+ art. 6*+ art. 61 $ obli-aii funcionar public la suspendare $ cerere scris)+ termen+ la re/enire $ cerere scris)+ termen" &'2 puncte % # puncte $ obli-aie instituie suspendarea $ se constat) prin emiterea actului administrati/+ se comunic) la A=@4 .n (0 ,ile lucr)toare+ se re,er/) postul+ nu pot fi modificate: .nceta raporturile de ser/iciu+ reluarea $ se dispune prin act administrati/ + se comunic) la A=@4 .n (0 ,ile lucr)toare % 1 puncte

competena emiterii actului administrati/ % ( punct $ capacitatea de anali,) si sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor % * puncte SUBI !" <a ni/elul unei instituii publice+ doi funcionari publici au s)/2rit infraciuni .n le-)tur) cu ser/iciul. Bnul dintre acetia este trimis .n 8udecat)+ iar pentru cel de$al doilea s$a .nceput urm)rirea penal). 0escriei obli-aiile instituiei publice .n aceast) situaie+ precum i .n situaia .n care se dispune ac;itarea sau .ncetarea procesului penal. % 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 21 alin. !"+ #1+ art. 6& alin. (" lit. m." $ urm)rire penal) % dac) fapta poate influena cercetarea+ se dispune mutarea temporar) % * puncte $ trimitere .n 8udecat) % se constat) suspendarea de drept+ se emite act administrati/+ actul administrati/ se comunic) la A=@4 .n (0 ,ile lucr)toare+ la ac;itare sau .ncetare proces penal $ suspendarea .ncetea,)+ funcionarul public .i reia acti/itatea+ /or fi ac;itate drepturile salariale+ se re,er/) postul+ nu pot fi modificate: .nceta raporturile de ser/iciu+ reluarea $ se dispune prin act administrati/ + se comunic) la A=@4 .n (0 ,ile lucr)toare % (0 puncte $ capacitatea de anali,) si sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor % * puncte SUBI !" Tratai perioada de sta-iu a funcionarilor publici. % 20 puncte BAREM CORECTARE Art. ((+ art. 10+ art. 1( $ obiectul perioadei de sta-iu % & puncte $ durata % ! puncte $ reali,area e/alu)rii % ( punct $ re,ultatul e/alu)rii % numire:eliberare " 2'! puncte % 1 puncte $ la eliberare+ perioada de sta-iu nu constituie /ec;ime necesar) pentru ocuparea unei funcii publice % ( punct $ capacitatea de anali,) si sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor % * puncte SUBI !" 4reci,ai dac) funcionarii publici beneficia,) de dreptul de asociere i dac) da+ .n ce condiii % 20 de puncte BAREM CORECTARE Art. 26 $ preci,area c) dreptul de asociere sindical) este -arantat.$ ( punct $ preci,area c) funcionarii publici pot .nfiina+ adera i e'ercita orice mandat .n cadrul or-ani,aiilor sindicale.$ 2 puncte $ pre,entarea situaiei .nalilor funcionari publici ce au calitatea de ordonatori principali de credite alei .n or-anele de conducere ale or-ani,aiilor sindicale.$ ! puncte $ pre,entarea situaiei celorlali funcionari publici.$* puncte $ preci,area c) funcionarii publici se pot or-ani,a .n asociaii profesionale sau cu scop .n prote8area intereselor profesionale$ & puncte $ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerenta i lo-ica e'prim)rii ideilor $ * puncte SUBI !" 4re,entai sintetic asem)n)rile i deosebirile dintre promo/area i recrutarea funcionarilor publici % 20 puncte BAREM CORECTARE $ 4romo/area .n -rad profesional art. 1& $1*"% 2 puncte

$ 4romo/area .n clas) art. 1#"% ( punct $ 4romo/area rapid) art. 70$7("% ( punct $ 4romo/area pe funcii publice de conducere art. 11" % 2 puncte $ condiiile -enerale pre/),ute la art. *& $ 2 punct $ condiiile de /ec;ime .n specialitatea studiilor pentru recrutare art. *7 alin. *" i 1"" $ 2 puncte $ competenele de or-ani,are a concursului de recrutare pentru funciile publice art. *# alin. (" i 2"" $ 2 puncte $ pre,entare comparati/$sintetic) % ! puncte $ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerenta i lo-ica e'prim)rii ideilor % * puncte SUBI !" Bn ser/iciu de resurse umane are .n componen) # posturi din care un post de conducere de ef ser/iciu+ & posturi de consilier superior i ! posturi de referent superior. 5unt ocupate 1 posturi de e'ecutie+ ( post este /acant referent". Acest ser/iciu se reor-ani,ea,a la ni/el de compartiment cu * posturi de consilier superior. Ce obli-aii re/in conduc)torului instituiei publice .n aceast) situaie .n conformitate cu 5tatutul funcionarilor publiciA $ 20 puncte BAREM CORECTARE $ obli-ati/itatea solicit)rii a/i,ului pri/ind funciile publice+ poti/it art.(07 alin. (" % 2 puncte $ eliberarea din funcie a funcionarilor publici c)rora li s$au desfiinat posturile i pre,entarea procedurii potri/it art.66 alin (" lit b" si alin. 2"$ 7" % # puncte $ numirea funcionarilor publici .n condiiile art.(00 alin. (" lit.a" i alin. 2" % * puncte $ capacitate de anali,a i sinte,a+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor % * puncte SUBI !" Bnul dintre principiile care stau la ba,a e'ercit)rii funciei publice este principiul responsabilit)ii .n conformitate cu pre/ederile le-ale. Ce repre,inta acest principiu i preci,ati care sunt dispo,itiile 5tatutul funcionarilor publici .n care este materiali,at acesta.$ 20 puncte BAREM CORECTARE $ conform principiului responsabilit)ii+ funcia public) trebuie e'ercitat) .n conformitate cu pre/ederile le-ale+ iar inc)lcarea acestora atra-e r)spunderea titularului funciei publice art.! lit.d $* puncte $ identificarea celor patru tipuri de r)spunere aplicabile funcionarilor publici $ (0 puncte raspunderea disciplinara % 2+* puncte+ raspunderea contra/entionala$ 2+*puncte+ raspunderea ci/ila$2+*puncte+ raspunderea penala$2+*puncte" $ capacitate de anali,a si sinte,a+ claritatea+ coerenta si lo-ica e'primarii ideilor % * puncte SUBI !" Ce presupune modificarea calitatii posturilor de natur) contractual) .n funcii publice .n conformitate cu pre/ederile 5tatutului funcionarilor publici i care sunt obli-aiile conduc)torului instituiei:autorit)ii publiceA $ 20 puncte BAREM CORECTARE $ stabilirea de functii publice potri/it art. ((( alin. !" % * puncte $ obli-ati/itatea solicitarii a/i,ului pri/ind functiile publice+ poti/it art.(07 alin. (" % * puncte $ alta modalitate de ocupare a unei functii publice+ pre/a,uta de le-e+ potri/it art *1 lit. e" % * puncte $ capacitate de anali,a si sinte,a+ claritatea+ coerenta si lo-ica e'primarii ideilor % * puncte SUBI !" 3n cuprinsul 5tatutului funcionarilor publici se face referire la raportul de ser/iciu al functionarului public. Raportul de ser/iciu repre,int) un raport de munc)+ .n intelesul le-iiA Ar-umentai din punct de /edere al noiunii+ al atribuiilor e'ercitate+ al numirii i al incompatibilit)ii. $ 20 puncte

BAREM CORECTARE $ noiunea de funcie public) $ art. 2 alin. (" $ ( punct $ identificarea acti/itatilor care implic) e'ercitarea prero-ati/elor de putere public) $ art.2 alin. !"$ & puncte $ identificarea acti/it)ilor:cate-oriilor care nu intra sub incidenta 5tatutului+ potri/it art.1 % & puncte $ pre,entarea raportului de ser/iciu potri/it art.& alin. (" i alin. 2" % ! puncte $ obli-ati/itatea respectarii conflictului de interese si al incompatibilitatii art. &6 % ! puncte $ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor % * puncte

S-ar putea să vă placă și