Sunteți pe pagina 1din 16

Project management solution srl

CAPITOLUL 1

ASPECTE LEGISLATIVE PRIVIND NFIINAREA UNEI FIRME / LEGISLAIE FISCAL I COMERCIAL

" Categoria Intreprinderilor Micro, Mici i Mijlocii (IMM) este format din intreprinderi care angajeaz mai putin de 250 de persoane i care au o cifra de afaceri anual net de p n la 50 de milioane de euro i ! sau de"in acti#e totale de p n la $% de milioane de euro" (Fragment din Articolul 2 al anexei din Recomandarea 361/2003/CE) 1.1. ntocmi !" #oc$m!nt"%i!i n!c!&" ! 'n(iin%) ii $n!i (i m!

LEGEA Nr 3!" din # $e%tem&rie 200' %ri(ind $im%li)icarea )ormalit*+ilor la ,nregi$trarea ,n regi$trul comer+ului a %er$oanelor )i-ice. a$ocia+iilor )amiliale /i %er$oanelor 0uridice. ,nregi$trarea )i$cal* a ace$tora. %recum /i la autori-area )unc+ion*rii %er$oanelor 0uridice AR1 1 2n $co%ul $im%li)ic*rii %rocedurilor admini$trati(e /i %romo(*rii calit*+ii $er(iciilor $e in$tituie %re-enta %rocedur* de ,nmatriculare ,n regi$trul comer+ului /i de ,nregi$trare )i$cal* a %er$oanelor )i-ice. a$ocia+iilor )amiliale /i %er$oanelor 0uridice. %recum /i de autori-are a )unc+ion*rii %e &a-a declara+iilor3ti% %e %ro%ria r*$%undere ale %er$oanelor 0uridice care. %otri(it legii. au o&liga+ia $* cear* ,nmatricularea ,n regi$trul comer+ului AR1 2 4ociet*+ile comerciale. $ociet*+ile /i com%aniile na+ionale. gru%urile de intere$ economic. regiile autonome /i organi-a+iile coo%erati$te. $ucur$alele ,n)iin+ate de ace$tea. %recum /i alte %er$oane 0uridice care $e ,nregi$trea-* ,n regi$trul comer+ului %otri(it unor acte normati(e $%eciale $unt denumite ,n $en$ul %re-entei legi $olicitan+i 2n)iin+area. )unc+ionarea /i autori-area )unc+ion*rii $ociet*+ilor comerciale e$te reglementat* de5 1 Legea 31/1""0 %ri(ind $ociet*+ile comerciale. re%u&licat* ,n 6onitorul 7)icial nr 1066 din 18 noiem&rie 200'. cu modi)ic*rile ulterioare 2 Legea 3!"/200' %ri(ind $im%li)icarea )ormalit*+ilor la ,nregi$trarea ,n regi$trul comer+ului a %er$oanelor )i-ice. a$ocia+iilor )amiliale /i %er$oanelor 0uridice. ,nregi$trarea )i$cal* a ace$tora. %recum /i la autori-area )unc+ion*rii %er$oanelor 0uridice. %u&licat* ,n 6onitorul 7)icial nr #3"/13 $e%tem&rie 200'. modi)icat* %rin 79G nr 8!/200'. cu modi)ic*rile /i com%let*rile ulterioare 3 Legea 26/1""0 %ri(ind regi$trul comer+ului. re%u&licat* ,n 6onitorul 7)icial nr '" din ' )e&ruarie 1""#. cu modi)ic*rile ulterioare. reglementat* %rin Norme 6etodologice nr 883/1""#. %u&licat* ,n 6onitorul 7)icial nr 186 din 11 mai 1""# Con)orm art 6 din Legea nr 3!"/200' %rin ,nregi$trarea ,n regi$trul comer+ului $e ,n+elege ,nmatricularea %er$oanelor )i-ice. a$ocia+iilor )amiliale /i %er$oanelor 0uridice %re(*-ute la art 2. ,n$crierea de men+iuni. %recum /i ,nregi$trarea altor o%era+iuni care. %otri(it legii. $e men+ionea-* ,n regi$trul comer+ului

1 6AN9AL :41AR1 AFACER; <EN1R9 1;NER; 2N1RE<R;N=>17R;? 4er(icii %entru acordarea de in$truire antre%renorial* &ene)iciarilor eligi&ili ai <rogramului na+ional %entru de-(oltarea a&ilit*+ilor antre%renoriale ,n r@ndul tinerilor /i )acilitarea acce$ului ace$tora la )inan+are

Project management solution srl

1.*. nm"t ic$+" !" &oci!t)%i+o com! ci"+! 4e )ace o&ligatoriu 'nainte de 'nceperea acti#it"ii comerciale (art 1 Legea 26/1""0 re%u&licat*) <rin ,nmatriculare $ocietatea comercial* do&@nde/te %er$onalitate 0uridic* (art 6 din Legea 3!"/200') Nere$%ectarea di$%o-i+iilor art 1 Legea 26/1""0 %oate atrage $anc+iunea %re(*-ut* ,n art 1. al 1 Legea 12/1""0 re%u&licat* %recum /i. ,n anumite ca-uri. inciden+a legii %enale <@n* ,n momentul ,nmatricul*rii. %er$oana 0uridic* &ene)icia-* de ca%acitate de exerci+iu re$tr@n$* ,n $en$ul c* re%re-entan+ii ei %ot e)ectua doar actele nece$are ,n (ederea ,nmatricul*rii 2nmatricularea $ociet*+ilor comerciale $e )ace la Airoul 9nic din cadrul 7)iciului Regi$trului Comer+ului din 0ude+ul ,n care $ocietatea ,/i are $ediul 2nmatricularea $ociet*+ii ,n Regi$trul Comer+ului $e )ace ,n temeiul unei cereri ()ormular ti%i-at) Cererea %oate )i $emnat* de )ondatori (a$ocia+i). admini$tratori $au de c*tre re%re-entan+ii ace$tora (art 6 alin 2 Legea 3!"/200') Re%re-entan+ii tre&uie $* ai&* %rocur* $%ecial* (care $* men+ione-e o%era+iunea %entru care $3a dat) $au ,m%uternicire a(oca+ial* 1.,. An!-!+! c! ! ii #! 'nm"t ic$+" ! ." t. ,/0 No m!1

1.,.1. Act$+ con&tit$ti2 'n o i3in"+ A/a cum am mai ar*tat. actul con$tituti( al unei $ociet*+i comerciale $e %oate ,ncBeia inclu$i( ,n $u& $emn*tur* %ri(at*. )iind o&ligatoriu ca ace$ta $* )ie $emnat de to+i ac+ionarii / a$ocia+ii Actul con$tituti( (a tre&ui ,ncBeiat ,n )orm* autentic* c@nd %rintre &unurile $u&$cri$e ca a%ort ,n natur* $e a)l* terenuri. c@nd $ocietatea (%e ac+iuni) $e con$tituie %rin $u&$cri%+ie %u&lic* $au c@nd )orma 0uridic* a $ociet*+ii comerciale im%lic* r*$%underea nelimitat* a a$ocia+ilor $au a unora dintre ei %entru o&liga+iile $ociale C $ociet*+ile ,n nume colecti( $au ,n comandit* $im%l* (art ! legea 31/1""0 re%u&licat*) Actul con$tituti( al $ociet*+ii ,n nume colecti(. ,n comandit* $im%l* $au cu r*$%undere limitat* (a cu%rinde5 a) numele. %renumele. domiciliul. $eria /i num*rul actului de identitate. locul /i data na/terii. cet*+enia /i codul numeric %er$onal al a$ocia+ilor %er$oane )i-ice. denumirea. $ediul /i na+ionalitatea a$ocia+ilor %er$oane 0uridice. iar %entru $ociet*+ile ,n comandit*. a$ocia+ii comanditari /i cei comandita+i &) )orma. denumirea. $ediul /i. dac* e$te ca-ul. em&lema c) o&iectul de acti(itate al $ociet*+ii cu %reci-area domeniului /i a acti(it*+ii %rinci%ale

2 6AN9AL :41AR1 AFACER; <EN1R9 1;NER; 2N1RE<R;N=>17R;? 4er(icii %entru acordarea de in$truire antre%renorial* &ene)iciarilor eligi&ili ai <rogramului na+ional %entru de-(oltarea a&ilit*+ilor antre%renoriale ,n r@ndul tinerilor /i )acilitarea acce$ului ace$tora la )inan+are

Project management solution srl

Acti(it*+ile $unt codi)icate ,n DCla$i)icarea acti(it*+ilor din economia na+ional*?3 CAEN) a%ro&at %rin Eot*r@rea Gu(ernului nr 6!6/1""8 7&iectul de acti(itate $e (a ex%rima %rin gru%e CAEN de 3 ci)re %entru domenii /i %rin cla$e CAEN de ' ci)re %entru acti(it*+i (art 32. lit e. Norme) d) ca%italul $ocial $u&$cri$ /i cel (*r$at. cu men+ionarea a%ortului )iec*rui a$ociat. ,n numerar $au ,n natur*. (aloarea a%ortului ,n natur* /i modul e(alu*rii. %recum /i data la care $e (a (*r$a ca%italul $ocial $u&$cri$ La $ociet*+ile cu r*$%undere limitat* $e (a %reci-a num*rul /i (aloarea nominal* a %*r+ilor $ociale. %recum /i num*rul de %*r+i $ociale cu(enite )iec*rui a$ociat %entru a%ortul $au La $ociet*+ile %e ac+iuni. ca%italul $ocial $u&$cri$ /i (*r$at de )iecare ac+ionar nu (a %utea )i mai mic de 30F din cel $u&$cri$ dac* %rin lege nu $e %re(ede alt)el 1re&uie %re(*-ut /i dac* ac+iunile $unt nominale $au la %urt*tor. iar dac* $unt mai multe categorii $e (or ar*ta num*rul. (aloarea nominal* %recum /i dre%turile con)erite )iec*rei categorii Gac* exi$t* %artici%are $tr*in* la ca%italul $ocial. $umele (*r$ate ,n numerar $e (or ex%rima /i ,n lei la cur$ul de $cBim& comunicat de ANR (art 3' alin 3 Norme) e) de$emnarea admini$tratorilor. %uterile con)erite %recum /i dac* ace/tia urmea-* $a le exercite ,m%reun* $au $e%arat Admini$tratorii %ot )i a$ocia+i $au %er$oane din a)ara $ociet*+ii. %er$oane )i-ice $au 0uridice 2n ca-ul $ociet*+ilor %e ac+iuni $e (a $%eci)ica /i garan+ia %e care admini$tratorii $unt o&liga+i $a o de%un* )) %artea )iec*rui a$ociat la &ene)icii /i %ierderi 2n acea$t* materie a$ocia+ii au li&ertatea de a $ta&ili %artici%area la &ene)icii /i %ierderi. acea$ta %ut@nd di)eri de %artici%area la ca%italul $ocial. cu o $ingur* exce%+ie5 clau-a leonina <rin clau-a leonina. unul (unii) dintre a$ocia+i ,/i $ti%ulea-* toate &ene)iciile ori. dim%otri(*. ,/i a$um* toate %ierderile g) durata $ociet*+ii. care %oate )i determinat* $au nedeterminat* La ex%irarea duratei determinate $ocietatea $e di-ol(a de dre%t B) clau-e %ri(ind di-ol(area /i licBidarea $ociet*+ii Con)orm art !6 lit ) Legea 30/1""1. ,n m*$ura ,n care actul con$tituti( nu %re(ede denumirea $ociet*+ii. $ediul ace$teia. o&iectul $*u de acti(itate. a%orturile a$ocia+ilor /i ca%italul $ocial $u&$cri$. %oate )i declarat* de c*tre 1ri&unal nulitatea $ociet*+ii Actul con$tituti( al $ociet*+ii %e ac+iuni mai tre&uie $* %re(ad* (art # Legea 31/1""0 re%u&licat*)5 1) clau-e %ri(ind conducerea. admini$trarea. )unc+ionarea /i controlul ge$tiunii de c*tre organele $tatutare. controlul ace$tora de c*tre ac+ionari. %recum /i documentele le care ace/tia (or a(ea acce$
3 6AN9AL :41AR1 AFACER; <EN1R9 1;NER; 2N1RE<R;N=>17R;? 4er(icii %entru acordarea de in$truire antre%renorial* &ene)iciarilor eligi&ili ai <rogramului na+ional %entru de-(oltarea a&ilit*+ilor antre%renoriale ,n r@ndul tinerilor /i )acilitarea acce$ului ace$tora la )inan+are

Project management solution srl

2) numele /i %renumele. locul /i data na/terii. cet*+enia. $eria /i nr de &uletin. codul numeric %er$onal al cen-orilor. %er$oane )i-ice. denumirea. $ediul /i na+ionalitatea %er$oanelor 0uridice 3) a(anta0ele re-er(ate )ondatorilor Fondatorii $unt acele %er$oane care au ,n)iin+at $ocietatea comercial* $au au a(ut un rol im%ortant la ,n)iin+area ei ') o%era+iunile ,ncBeiate de a$ocia+i ,n contul $ociet*+ii ce $e con$tituie /i %e care acea$ta urmea-* $a le %reia. %recum /i $umele ce tre&uie %l*tite %entru ace$te o%era+iuni Act$+ con&tit$ti2 m"i 4o"t! con%in! 5i "+t! c+"$6! ("c$+t"ti2!. 1.,.*. Do2"#" !6! 2) ii #i&4oni7i+it)%ii #!n$mi ii &oci!t)%ii 5i / &"$ " !m7+!m!i Heri)icarea di$%oni&ilit*+ii denumirii $ociet*+ii /i / $au a em&lemei inclu$i( a di$tincti(it*+ii lor $e )ace de c*tre 7)iciul Regi$trului Comer+ului ,nainte de ,ntocmirea actelor con$tituti(e $au. du%* ca-. de modi)icarea )irmei /i / $au em&lemei. ,n &a-a cererii $olicitantului Heri)icarea %oate )i $olicitat* )ie ,n 0ude+ul ,n care $ocietatea (a a(ea $ediul $ocial. )ie ,n mai multe 0ude+e $au la ni(elul ,ntregii +*ri 2n ca-ul em&lemei. cererea (a cu%rinde o $curta de$criere a ace$teia (con+inut. )orm*. culoare. etc ) %recum /i macBeta ace$teia ,n 3 exem%lare La de%unerea do$arului de ,nmatriculare (or )i de%u$e ,nc* ' macBete ale em&lemei Firma. $ucur$al* din Rom@nia a unei $ociet*+i $tr*ine (a tre&ui $* cu%rind* /i men+iunea $ediului %rinci%al de acti(itate (art 38 Legea 26/1""0) Firma unei $ociet*+i ,n nume colecti( $au a uneia ,n comandit* $im%l* tre&uie $* cu%rind*. cel %u+in. numele unui a$ociat (comanditat). cu men+iunea D$ocietate ,n nume colecti(? re$%ecti(. D$ocietate ,n comandit*?. $cri$e ,n ,ntregime 2n ceea ce %ri(e/te $ociet*+ile %e ac+iuni /i cele cu r*$%undere limitat*. ace$tea $e com%un dintr3o denumire %ro%rie urmat* de $intagma 4A. re$%ecti(. 4RL <entru a %utea )i )olo$it* o )irm* nou*. acea$ta tre&uie $a $e deo$e&ea$c* de cele exi$tente Con)orm art 3" Legea 26/1""0 nu %ot )i )olo$ite )irme ce con+in cu(intele5 /tiin+i)ic. academie. academic. uni(er$itate. uni(er$itar. /coal*. /colar $au deri(ate ale ace$tora %recum /i )irme ce con+in o denumire ,ntre&uin+at* de comercian+i din $ectorul %u&lic <entru )irme ce con+in cu(intele5 na+ional. rom@n. in$titut $au deri(ate ale ace$tora ori $intagme caracteri$tice in$titu+iilor %u&lice centrale $au locale $e cere acordul 4ecretariatului General al Gu(ernului. re$%ecti( al <re)ectului Iude+ului

' 6AN9AL :41AR1 AFACER; <EN1R9 1;NER; 2N1RE<R;N=>17R;? 4er(icii %entru acordarea de in$truire antre%renorial* &ene)iciarilor eligi&ili ai <rogramului na+ional %entru de-(oltarea a&ilit*+ilor antre%renoriale ,n r@ndul tinerilor /i )acilitarea acce$ului ace$tora la )inan+are

Project management solution srl

Autorit*+ile ,n cau-* (or comunica acordul ,n termen de 10 -ile doar ,n ca-ul ,n care )irma re$%ecti(* nu e$te de natur* $* cree-e con)u-ie cu denumirea unei in$titu+ii %u&lice ori de intere$ %u&lic Gac* )irma ,nde%line/te condi+iile legale. 7)iciul Regi$trului Comer+ului eli&erea-* do(ada di$%oni&ilit*+ii ace$teia care e$te (ala&il* 3 luni 1.,.,. Do2"#" 2) &) ii c"4it"+$+$i &oci"+ !(!ct$"t) #! c)t ! "&oci"%i Go(ada (*r$*rii ca%italului $ocial $e )ace %rin de%unerea la do$arul %entru ,nmatriculare a )oii de (*r$*m@nt. cBitan+ei CEC. etc . ,n ca-ul a%ortului ,n numerar $au//i a do(e-ii %ro%riet*+ii a%ortului ,n natur* ()acturi. titluri de %ro%rietate a$u%ra &unurilor imo&ile. inclu$i( certi)icatul de $arcini ale ace$tora) 2n ca-ul $ociet*+ilor ,n nume colecti(. ,n comandit* $im%l* %recum /i la cele %e ac+iuni. %entru a%orturile ,n crean+e $e (a %re-enta titlul de crean+* (cam&ii. contract de ,m%rumut &ancar $au ci(il. etc ) Ge a$emenea. (a tre&ui %re-entat /i ra%ortul de e(aluare %ri(ind a%orturile ,n &unuri ,n ca-ul $ociet*+ilor %e ac+iuni. ,n comandit* /i ale 4RL3urilor cu a$ociat unic 1.,./. D!c+" "%ii 4 in c" ! (on#"to ii0 "#mini&t "to ii0 c!n6o ii0 !4 !6!nt"n%ii n$mi%i 4 in "ct$+ con&tit$ti2 #!c+" ) 4! 4 o4 i! )&4$n#! ! c) 'n#!4+in!&c con#i%ii+! c! $t! #! +!3! 4!nt $ !-! cit" !" !&4!cti2!+o c"+it)%i. Geclara+ia %oate )i )*cut* ,n )a+a notarului %u&lic. 0udec*torului delegat. a directorului 7)iciului Regi$trului Comer+ului $au a %er$oanei ce3l ,nlocuie/te Ge a$emenea. declara+ia %oate )i %re-entat* ,n )orm* ate$tat* de a(ocat 1.,.8. Do2"#" &!#i$+$i &oci"+ La 7)iciul Regi$trului Comer+ului tre&uie %re-entat* do(ada de+inerii cu titlu legal a $%a+iului a)erent (contract de (@n-are3cum%*rare. certi)icat de mo/tenitor. contract de ,ncBiriere. contract de $u&,ncBiriere. contract de lea$ing imo&iliar. contract de comodat. etc ) Gac* imo&ilul e$te de+inut ,n co%ro%rietate $e (a %re-enta /i acordul co%ro%rietarilor 2n ca-ul contractului de ,ncBiriere / $u&,ncBiriere. dac* locator e$te o %er$oan* )i-ic*. ace$ta (contractul) tre&uie $a )ie ,nregi$trat la Girec+ia General* a Finan+elor %u&lice de $tat din localitatea re$%ecti(* Legi$la+ia rom@n* comentat* %ri(ind ,nregi$trarea )irmelor. a %er$oanelor )i-ice autori-ate. a a$ocia+iilor )amiliale /i a $ociet*+ilor coo%erati(e Gac* $ediul a )o$t $ta&ilit ,ntr3un imo&il ce intr* $u& inciden+a Legii 11'/1""6 (art 6') e$te nece$ar a(i-ul )a(ora&il al %ro%rietarilor $au a titularilor contractelor de ,ncBiriere ce $e ,n(ecinea-* cu $%a+iul %e %lan ori-ontal /i (ertical
! 6AN9AL :41AR1 AFACER; <EN1R9 1;NER; 2N1RE<R;N=>17R;? 4er(icii %entru acordarea de in$truire antre%renorial* &ene)iciarilor eligi&ili ai <rogramului na+ional %entru de-(oltarea a&ilit*+ilor antre%renoriale ,n r@ndul tinerilor /i )acilitarea acce$ului ace$tora la )inan+are

Project management solution srl

1.,.9. C"6i! ! (i&c"+! Hor )i $coa$e ca-iere )i$cale ale admini$tratorilor. re%re-entan+ilor. cen-orilor. a$ocia+ilor /i / $au )ondatorilor care au domiciliul / re/edin+a / $ediul ,n Rom@nia. ,n original 1.,.:. S4!cim!n!+! #! &!mn)t$ ) "+! !4 !6!nt"n%i+o &oci!t)%ii0 'n o i3in"+ 4%ecimenul de $emn*tur* %oate )i dat ,n )a+a Iudec*torului delegat. directorului 7)iciului Regi$trului Comer+ului. a %er$oanei ce3l ,nlocuie/te $au ,n )a+a notarului %u&lic (art 1# alin 2 Legea 26/1""0) 1.,.;. Act!+! con&t"t"to" ! "+! o4! "%i$ni+o 'nc<!i"t! 'n cont$+ &oci!t)%ii0 "4 o7"t! #! c)t ! (on#"to i0 #"c) n$ "$ (o&t 4 !2)6$t! 'n "ct$+ con&tit$ti2 1.,.=. O(ici$+ R!3i&t $+$i Com! %$+$i 2! i(ic) #"c)0 "nt! io &>" #!4$& 4 o&4!ct$+ #! !mi&i$n! #! "c%i$ni 'n (o m) "$t!ntic) Hala&il ,n ca-ul $ociet*+ii %e ac+iuni / ,n comandit* %e ac+iuni care $e con$tituie %rin $u&$cri%+ie %u&lic* 1.,.1?. D"c) !&t! c"6$+0 "co #$+ 'n o i3in"+ 4 i2in# &c<im7" !" #!&tin"%i!i imo7i+!+o co+!cti2! c$ !3im #! +oc$in%) 4 !2)6$t #! @G /??/*??,0 4!nt $ "4 o7" !" No m!+o m!to#o+o3ic! 4 i2in# o 3"ni6" !" 5i ($nc%ion" !" "&oci"%ii+o #! 4 o4 i!t" i. Articolul 6 al 3 din Eot*r@rea Gu(ernului nr '00/2003 (%u&licat* ,n 6onitorul 7)icial nr 311/0# 0! 2003) %re(ede c* %entru $cBim&area de$tina+iei locuin+elor $au a $%a+iilor cu alt* de$tina+ie dec@t cea de locuin+* $e )ace cu acordul A$ocia+iei de %ro%rietari $au a %ro%rietarului cl*dirii /i. ,n mod o&ligatoriu. a(i-ul )a(ora&il al %ro%rietarilor ce $e ,n(ecinea-* cu $%a+iul %e %lan ori-ontal /i (ertical Gac* un a$ociat / )ondator e$te 4! &o"n) (i6ic) / A$ i#ic) &t )in) $au re%re-entantul %er$oanei 0uridice. ,n locul ca-ierului )i$cal. ace$ta (a %re-enta o declara+ie autentic* %e %ro%rie r*$%undere c* nu e$te ,nregi$trat(*) )i$cal ,n Rom@nia /i c* nu are datorii )i$cale Gac* unul dintre %artici%an+ii la con$tituirea unei $ociet*+i comerciale e$te o 4! &o"n) A$ i#ic) n! !6i#!nt) 'n RomBni" . acea$ta tre&uie $* %re-inte /i un certi)icat de &onitate. emi$ de o &anc* $au de Camera de Comer+ din +ara de origine Gac* $ocietatea are ca admini$trator o %er$oan* 0uridic* tre&uie %re-entat contractul de admini$trare %rin care $3a de$emnat re%re-entantul %ermanent C %er$oan* )i-ic*. ,n ca-ul ,n care admini$tratorul e$te de$emnat %rin actul con$tituti( Gac* $ocietatea are ca (on#"to i 4! &o"n! A$ i#ic! e$te nece$ar a )i de%u$e Bot*r@rea organului $tatutar al ace$tora %ri(ind %artici%area la con$tituirea $ociet*+ii. mandatul %er$oanei care a $emnat actul con$tituti( ,n numele /i %e $eama )ondatorului %er$oan* 0uridic* %recum /i co%ie de %e actul de ,nregi$trare 2n ca-ul %er$oanelor 0uridice nere-idente. ace$te acte (or )i de%u$e tradu$e /i legali-ate
6 6AN9AL :41AR1 AFACER; <EN1R9 1;NER; 2N1RE<R;N=>17R;? 4er(icii %entru acordarea de in$truire antre%renorial* &ene)iciarilor eligi&ili ai <rogramului na+ional %entru de-(oltarea a&ilit*+ilor antre%renoriale ,n r@ndul tinerilor /i )acilitarea acce$ului ace$tora la )inan+are

Project management solution srl

9neori. %entru ,nmatricularea unei $ociet*+i $unt nece$are /i a(i-e %reala&ile. cum ar )i cel eli&erat de 7)iciul %entru $u%ra(egBerea acti(it*+ilor de a$igurare /i rea$igurare din cadrul 6ini$terului Finan+elor %entru con$tituirea. organi-area /i )unc+ionarea $ociet*+ilor comerciale din domeniul a$igur*rilor $au autori-a+ia %reala&il* ANR %entru con$tituirea &*ncilor (Legea !#/1""#). a(i-e /i autori-a+ii ale CNH6 (Comi$iei Na+ionale a Halorilor 6o&iliare) %entru con$tituirea $ociet*+ilor de intermediere a (alorilor mo&iliare $au a celor de com%en$are /i de%o-itare colecti(* a (alorilor mo&iliare 1./. n !3i&t " !" 5i "$to i6" !" 4! &o"n!+o (i6ic! 5i " "&oci"%ii+o ("mi+i"+! c" ! #!&()5o" ) "cti2it)%i !conomic! 'n mo# in#!4!n#!nt 2nregi$trarea /i autori-area %er$oanelor )i-ice /i a a$ocia+iilor )amiliale care de$)*/oar* acti(it*+i economice ,n mod inde%endent e$te reglementat* de di$%o-i+iile Legii 300/200' %u&licat* ,n 6onitorul 7)icial Nr !86/200'. %recum /i de Normele metodologice din 21 octom&rie 200'. a%ro&ate %rin E G 1866/200'. %u&licat* ,n 6onitorul 7)icial nr 10'# din 12 noiem&rie 200' A t. 1 (1) <er$oanele )i-ice. cet*+eni rom@ni $au cet*+eni $tr*ini. care %ro(in din $tatele mem&re ale 9niunii Euro%ene /i din $tatele a%ar+in@nd 4%a+iului Economic Euro%ean. %ot de$)*/ura acti(it*+i economice %e teritoriul Rom@niei. ,n mod inde%endent. $au %ot con$titui a$ocia+ii )amiliale ,n condi+iile %re(*-ute de %re-enta lege (2) <er$oanele )i-ice /i a$ocia+iile )amiliale %ot )i autori-ate $* de$)*/oare acti(it*+i economice ,n toate domeniile. me$eriile /i ocu%a+iile. cu exce%+ia celor reglementate %rin legi $%eciale Statele ai cror ceteni beneficiaz de dispoziiile prezentei legi sunt expuse n art. 2 al Normelor metodologice i sunt urmtoarele: Frana, nglia, !ermania, "anemarca, Suedia, #elgia, $talia, Spania, %ortugalia, !recia, &landa, $rlanda, Finlanda, ustria, 'uxemburg, %olonia, (ngaria, 'etonia, 'ituania, )stonia, *e+ia, Slo,acia, -alta, *ipru i Slo,enia . Sunt reglementate prin legi speciale: profesia de a,ocat . 'egea /01022/, profesia de practician n profesia de reorganizare i lic+idare . &.(.!. 3210222, profesia de expert contabil i contabil autorizat. A t. * (1)A$ocia+ia )amilial* $e %oate ,n)iin+a la ini+iati(a unei %er$oane )i-ice /i $e con$tituie din mem&rii de )amilie ai ace$teia (2)4unt con$idera+i mem&rii unei )amilii. ,n $en$ul %re-entei legi. $o+ul. $o+ia /i co%iii ace$tora care au ,m%linit (@r$ta de 16 ani. la data autori-*rii a$ocia+iei )amiliale. %recum /i rudele ace$tora %@n* la gradul al %atrulea inclu$i( (3)2n ca-ul de$)*/ur*rii acti(it*+ii ,n contextul dre%tului de $ta&ilire. a$ocia+ia )amilial* $e con$tituie din mem&rii de )amilie care au domiciliul $au re/edin+a ,n Rom@nia (')A$ocia+ia )amilial* e$te re%re-entat* ,n rela+iile cu ter+ii de %er$oana din ini+iati(a c*reia $3a ,n)iin+at $au de %er$oana ,m%uternicit* de acea$ta. ,n &a-a unei %rocuri autenti)icate
8 6AN9AL :41AR1 AFACER; <EN1R9 1;NER; 2N1RE<R;N=>17R;? 4er(icii %entru acordarea de in$truire antre%renorial* &ene)iciarilor eligi&ili ai <rogramului na+ional %entru de-(oltarea a&ilit*+ilor antre%renoriale ,n r@ndul tinerilor /i )acilitarea acce$ului ace$tora la )inan+are

Project management solution srl

4n ceea ce pri,ete soia subliniem faptul c minora de 05 ani prin cstorie, dob6ndete capacitate de exerciiu deplin. 7udele p6n la gradul al $89lea inclusi, sunt: prinii, bunicii, strbunicii, fraii i surorile, nepoii de sor :frate; i copii acestora. "reptul de stabilire este definit n art. < din Norme ca fiind: =dreptul persoanelor fizice, ceteni ai unui stat membru al (niunii )uropene sau aparin6nd Spaiului )conomic )uropean, care au domiciliul ori reedina n 7om6nia, de a a,ea acces i de a desfura acti,iti economice n mod independent sau de a constitui asociaii familiale pe teritoriul 7om6niei n aceleai condiii ca i cetenii rom6ni >. 7eprezentarea asociaiei familiale de ctre un membru al familiei este de esena acestei instituii i de aceea delegarea atribuiilor acesteia se face doar n baza unei procuri autentificate. %otri,it 'egii <51022/, procurile pot fi autentificate i de consulatele sau ambasadele 7om6niei. A t. , (1) <er$oana )i-ic* care de$)*/oar* acti(it*+i economice ,n mod inde%endent. %recum /i %er$oanele )i-ice care $unt mem&ri ai a$ocia+iilor )amiliale au. ,n $en$ul %re-entei legi. calitatea de anga0at %ro%riu (2) Calitatea de anga0at %ro%riu $e re)er* la dre%tul de a )i a$igurat ,n $i$temul %u&lic de %en$ii /i alte dre%turi de a$igur*ri $ociale. al a$igur*rilor $ociale de $*n*tate /i al a$igur*rilor %entru /oma0. ,n condi+iile %re(*-ute de legile care reglementea-* ace$te domeniiJ (3) <er$oanele )i-ice care de$)*/oar* acti(it*+i economice ,n mod inde%endent /i a$ocia+iile )amiliale autori-ate ,n condi+iile %re-entei legi nu %ot anga0a %er$oane cu contract indi(idual de munc* %entru de$)*/urarea acti(it*+ilor %entru care $3a o&+inut autori-a+ia A t. / <er$oana )i-ic* care de$)*/oar* acti(it*+i economice ,n mod inde%endent /i a$ocia+ia )amilial* tre&uie $* de+in* autori-a+ia /i certi)icatul de ,nregi$trare eli&erate ,n condi+iile %re-entei legi A t. 8 <ot de$)*/ura acti(it*+i economice ,n mod inde%endent $au ,n cadrul a$ocia+iilor )amiliale %er$oanele )i-ice care ,nde%line$c. ,n mod cumulati(. urm*toarele condi+ii5 a) au ,m%linit (@r$ta de 1# ani. ,n ca-ul %er$oanelor )i-ice ce $olicit* autori-area %entru de$)*/urarea de acti(it*+i economice ,n mod inde%endent /i a %er$oanelor )i-ice care au ini+iati(a con$tituirii a$ocia+iei )amiliale. re$%ecti( (@r$ta de 16 ani. ,n ca-ul mem&rilor a$ocia+iei )amilialeK &) $tarea $*n*t*+ii le %ermite de$)*/urarea acti(it*+ii %entru care $e $olicita autori-a+iaK c) au cali)icarea 3 %reg*tire %ro)e$ional* $au. du%* ca-. ex%erien+* %ro)e$ional* 3. nece$ar* %entru a de$)*/ura acti(itatea economic* %entru care $e $olicit* autori-a+iaK d) nu au )o$t condamnate %enal %rin Bot*r@re 0udec*torea$c* r*ma$* de)initi(* %entru $*(@r/irea de )a%te $anc+ionate de legile )inanciare. (amale /i cele care %ri(e$c di$ci%lina )inanciar3)i$cal* de natura celor care $e ,n$criu ,n ca-ierul )i$calK
# 6AN9AL :41AR1 AFACER; <EN1R9 1;NER; 2N1RE<R;N=>17R;? 4er(icii %entru acordarea de in$truire antre%renorial* &ene)iciarilor eligi&ili ai <rogramului na+ional %entru de-(oltarea a&ilit*+ilor antre%renoriale ,n r@ndul tinerilor /i )acilitarea acce$ului ace$tora la )inan+are

Project management solution srl

e) ,nde%line$c condi+iile de )unc+ionare %re(*-ute de legi$la+ia $%eci)ic* ,n domeniul $anitar. $anitar3(eterinar. %rotec+iei mediului. %rotec+iei muncii /i a%*r*rii ,m%otri(a incendiilor /i cerin+ele reglement*rilor $%eci)ice %rotec+iei con$umatorului %entru acti(itatea de$)*/urat*. %recum /i normele de calitate a %rodu$elor /i $er(iciilor %u$e %e %ia+a A t. 9 (1) 2n (ederea emiterii autori-a+iei %entru de$)*/urarea de acti(it*+i economice ,n mod inde%endent $au ,n cadrul unei a$ocia+ii )amiliale. tre&uie $* $e a$igure la %rim*ria com%etent* o documenta+ie care (a cu%rinde5 a) cerere3ti%. ,n ca-ul a$ocia+iei )amiliale tre&uie $* con+in* $emn*turile tuturor mem&rilor a$ocia+ieiK &) re-er(area denumirii la o)iciul regi$trului comer+uluiK c) certi)icatul de ca-ier )i$cal al %er$oanei $olicitante. re$%ecti( al )iec*rui mem&ru al a$ocia+iei )amiliale. ,n original Cet*+enii $tr*ini ne,nregi$tra+i )i$cal ,n Rom@nia au o&liga+ia $* %re-inte o declara+ie %e %ro%ria r*$%undere autenti)icat*. din care $* re-ulte c* nu au datorii )i$cale /i c* nu au $*(@r/it )a%te de natura celor care $e ,n$criu ,n ca-ierul )i$cal. $anc+ionate de legile )inanciare. (amale /i cele care %ri(e$c di$ci%lina )inanciar3)i$cal*K d) co%ii de %e actele de identitateK e) ,n ca-ul de$)*/ur*rii acti(it*+ii ,n contextul dre%tului de $ta&ilire 3 actele din care $* re-ulte domiciliul $au re/edin+aK )) certi)icatul medical %entru %er$oana )i-ic*. re$%ecti( %entru )iecare mem&ru al a$ocia+iei )amiliale. %rin care $e ate$t* c* $tarea $*n*t*+ii le %ermite de$)*/urarea acti(it*+ii %entru care $e $olicit* autori-a+ia. eli&erat de medicul de )amilie $au de o unitate $anitar*K g) declara+ia3ti% %e %ro%ria r*$%undere c* ,nde%line/te condi+iile de )unc+ionare %re(*-ute de legi$la+ia $%eci)ic* ,n domeniul $anitar. $anitar3(eterinar. %rotec+iei mediului. %rotec+iei muncii /i a%*r*rii ,m%otri(a incendiilor. %recum /i reglement*rile $%eci)ice %rotec+iei con$umatorului %entru acti(itatea de$)*/urat* /i normele de calitate a %rodu$elor /i $er(iciilor %u$e %e %ia+*K B) co%ii de %e documentele %re(*-ute la art 8. care do(ede$c %reg*tirea %ro)e$ional* $au. du%* ca-. ex%erien+a %ro)e$ional*. %entru de$)*/urarea acti(it*+ii %entru care $e $olicit* autori-area (2) 2n ca-ul ,n care %entru %racticarea unor acti(it*+i economice. ocu%a+ii $au me$erii $unt %re(*-ute. %rin acte normati(e. cerin+e de %reg*tire %ro)e$ional* /i / $au de ate$tare $%eci)ice. %er$oana )i-ic* $au. du%* ca-. re%re-entantul a$ocia+iei )amiliale tre&uie $* de%un* do(ada ,nde%linirii cerin+elor re$%ecti(e (3) 2n ca-ul ,n care acti(itatea economic* %entru care $e $olicit* autori-area nu nece$it* cali)icare. %er$oana )i-ic* nu (a %re-enta do(ada %reg*tirii $au ex%erien+ei %ro)e$ionale %re(*-ute la alin (1) lit B) %otri,it art. 5 din Norme, %rimriile au obligaia de a solicita &ficiilor 7egistrului *omerului de pe l6ng ?ribunale eliberarea do,ezii pri,ind disponibilitatea firmei i "ireciei !enerale a Finanelor %ublice @udeene :a mun. #ucureti; certificatul de cazier fiscal pre,zut de &! 3/12AA0 republicat, instituii ce ,or comunica rspunsurile :respecti,, actele solicitate;
" 6AN9AL :41AR1 AFACER; <EN1R9 1;NER; 2N1RE<R;N=>17R;? 4er(icii %entru acordarea de in$truire antre%renorial* &ene)iciarilor eligi&ili ai <rogramului na+ional %entru de-(oltarea a&ilit*+ilor antre%renoriale ,n r@ndul tinerilor /i )acilitarea acce$ului ace$tora la )inan+are

Project management solution srl

n termen de < respecti,, / zile. "eclaraia se ntocmete de cetenii strini pe un formular tipizat. cti,itile economice, ocupaiile sau meseriile pentru care, prin acte normati,e speciale sunt cerute ndeplinirea unor condiii speciale, sunt pre,zute n anexa Nr. B din Norme: profesii n domeniul transporturilor aeriene, maritime, flu,iale i rutiere: comandantC ofier punte maritimC ef mecanic maritimC ofier mecanic maritimC ef electrician maritimC ofier electrician maritimC ofier punte flu,ialC ofier mecanic flu,ialC meteorolog aeronauticC personal aeronautic nena,igant pentru protecia na,igaiei aeriene i telecomunicaii :%N 9 ?*; clasele $, $$ i $8C inginer de recepie i control aerona,eC inginer de recepie i control miDloace %N 9?*C profesor legislaie rutier restauratorC consilier de proprietate industrialC g+id de turism, director de +otel, director agenie de turismC detecti,i particulariC taximetristC ,6nztor de produse alimentare, ,6nztori ambulani i asimilai de produse alimentare, ,6nztori de produse alimentare la domiciliul clientului sau la comand prin telefon, mcelarC ef de unitate de alimentaie public i ef de sal, osptar, barman, buctar, carmangier, cofetar, patiser, cofetar9patiser ef depozit, gestionar comer cu ridicata produse alimentare. &dat cu actele pre,zute n art. 5, solicitanii ,or completa i depune: a; cerere de #erificare disponi&ilitate i ! sau rezer#are denumire firm C b; declara"ie(tip pe propria rspundere pri,ind ndeplinirea condiiilor de funcionare pre,zute de legislaia specific n domeniul sanitar, sanitar9,eterinar, proteciei mediului, proteciei muncii i aprrii mpotri,a incendiilor, precum i reglementrile specifice proteciei consumatorului pentru acti,itatea desfurat i normele de calitate a produselor i ser,iciilor puse pe pia, pre,zut n anexa nr. <C c; declara"ie(tip de notorietate cu pri,ire la abilitatea de a desfura acti,itatea pentru care se solicit autorizarea, n cazul meseriilor tradiionale i artizanale, eliberat de primarul localitii respecti,e n mod gratuit, pre,zut n anexa nr. EC d; declara"ie(tip pe propria rspundere autentificat , n cazul cetenilor din statele membre ale (niunii )uropene i din Spaiul )conomic )uropean, nenregistrai fiscal n 7om6nia, din care s rezulte c nu au datorii fiscale i c nu au s,6rit fapte de natura celor care se nscriu n cazierul fiscal, sancionate de legile financiare, ,amale i cele care pri,esc disciplina financiar9fiscalC e; cerere de autorizareC f; cerere de eli&erare a certificatului de cazier fiscal . A t. : (1) Cali)icarea %re(*-ut* la art ! lit c). do&@ndit* ,n Rom@nia. %oate )i do(edit* cu urm*toarele documente. du%* ca-5 a) di%loma. certi)icatul $au ade(erin+a %rin care $e do(ede/te a&$ol(irea unei in$titu+ii de ,n(*+*m@nt %reuni(er$itar $au uni(er$itarK &) certi)icatul de a&$ol(ire a unei )orme de %reg*tire %ro)e$ional*. organi-at* ,n condi+iile legii ,n (igoare la data eli&er*rii ace$tuiaK c) certi)icatul de com%eten+* %ro)e$ional*. eli&erat de in$titu+iile a&ilitate con)orm legi$la+iei ,n (igoareK d) cartea de me/te/ugar. o&+inut* ,n condi+iile %re(*-ute de actele normati(e ,n (igoare la data eli&er*rii ace$teiaK
10 6AN9AL :41AR1 AFACER; <EN1R9 1;NER; 2N1RE<R;N=>17R;? 4er(icii %entru acordarea de in$truire antre%renorial* &ene)iciarilor eligi&ili ai <rogramului na+ional %entru de-(oltarea a&ilit*+ilor antre%renoriale ,n r@ndul tinerilor /i )acilitarea acce$ului ace$tora la )inan+are

Project management solution srl

e) carnetul de munc* al $olicitantului. din care $* reia$* c* ace$ta a )o$t ,ncadrat ,n munc* %e o durat* de minimum 2 ani ,n acti(itatea. me$eria $au ocu%a+ia %entru care $e $olicit* autori-areaK )) declara+ie de notorietate cu %ri(ire la a&ilitatea de a de$)*/ura acti(itatea %entru care $e $olicit* autori-area. eli&erat* de %rimarul localit*+ii re$%ecti(e ,n mod gratuit ,n ca-ul me$eriilor tradi+ionale arti-analeK g) autori-a+ia eli&erat* ,n condi+iile Gecretului3lege nr !'/1""0 $au ale Legii nr !08/2002 %ri(ind organi-area /i de$)*/urarea unor acti(it*+i economice de c*tre %er$oane )i-ice. cu modi)ic*rile ulterioareK B) alte do(e-i care $* ate$te ex%erien+a %ro)e$ional* (2)<er$oanele )i-ice %re(*-ute la art 1 alin (1) care au do&@ndit cali)icarea ,n $tr*in*tate tre&uie $* de%un* %entru o&+inerea autori-a+iei. du%* ca-5 a) ate$tatul de recunoa/tere /i / $au ecBi(alare eli&erat de 6ini$terul Educa+iei /i Cercet*rii. %rin Centrul Na+ional de Recunoa/tere /i EcBi(alare a Gi%lomelor. %entru documentele %re(*-ute la alin 1 lit a)K &) ate$tatul de recunoa/tere a cali)ic*rii do&@ndite ,n $tr*in*tate. ,n a)ara $i$temului de ,n(*+*m@nt. eli&erat de 6ini$terul 6uncii. 4olidarit*+ii 4ociale /i Familiei. ,n condi+iile $ta&ilite %rin 7rdinul mini$trului muncii. $olidarit*+ii $ociale /i )amiliei nr 801/2003 %entru de$emnarea in$titu+iei care $* recunoa$c* automat documentele care do(ede$c cali)icarea do&@ndit* ,n $tr*in*tate. ,n a)ara $i$temului de ,n(*+*m@nt. de cet*+eni rom@ni $au cet*+eni ai $tatelor mem&re ale 9niunii Euro%ene /i ai $tatelor a%ar+in@nd 4%a+iului Economic Euro%ean A t. ; Autori-a+ia %entru de$)*/urarea de c*tre %er$oane )i-ice a unor acti(it*+i economice ,n mod inde%endent. %recum /i %entru ,n)iin+area /i )unc+ionarea de a$ocia+ii )amiliale. denumit* ,n continuare autori-a+ie. $e eli&erea-*. la cerere5 a) ,n ca-ul de$)*/ur*rii acti(it*+ii ,n contextul dre%tului de $ta&ilire. de c*tre %rimarii comunelor. ora/elor. munici%iilor. re$%ecti( ai $ectoarelor munici%iului Aucure/ti. ,n a c*ror ra-* teritorial* $olicitan+ii ,/i au domiciliul $au re/edin+aK &) ,n ca-ul de$)*/ur*rii acti(it*+ii ,n contextul %re$t*rii de $er(icii. de c*tre %rimarii comunelor. ora/elor. munici%iilor. re$%ecti( ai $ectoarelor munici%iului Aucure/ti. ,n a c*ror ra-* teritorial* $olicitan+ii (or %re$ta acti(it*+ile re$%ecti(e A t. = <rim*ria are o&liga+ia ca ,n termen de 10 -ile lucr*toare de la data ,nregi$tr*rii cererii de autori-are $au. du%* ca-. de com%letare a autori-a+iei. $* eli&ere-e autori-a+ia /i co%ia certi)icat* a ace$teia A t. 1? Autori-a+ia (a cu%rinde ,n mod o&ligatoriu5 a) datele de identi)icare a emitentului autori-a+ieiK &) datele de identi)icare a %er$oanei )i-ice care (a de$)*/ura acti(it*+i economice ,n mod inde%endent $au a %er$oanei din ini+iati(a c*reia $e ,n)iin+ea-* a$ocia+ia )amilial* /i a mem&rilor ace$teiaK
11 6AN9AL :41AR1 AFACER; <EN1R9 1;NER; 2N1RE<R;N=>17R;? 4er(icii %entru acordarea de in$truire antre%renorial* &ene)iciarilor eligi&ili ai <rogramului na+ional %entru de-(oltarea a&ilit*+ilor antre%renoriale ,n r@ndul tinerilor /i )acilitarea acce$ului ace$tora la )inan+are

Project management solution srl

c) acti(itatea %rinci%al* /i. du%* ca-. acti(it*+ile $ecundare %entru care $e eli&erea-* autori-a+ia. codi)icate con)orm Cla$i)ic*rii acti(it*+ilor din economia na+ional* 3 CAEN. a%ro&at* %rin Eot*r@rea Gu(ernului nr 6!6/1""8. actuali-at* %rin 7rdinul %re/edintelui ;n$titutului Na+ional de 4tati$tic* nr 601/2002. cla$a de ' ci)reK d) locul de de$)*/urare a acti(it*+ii %rinci%ale /i. du%* ca-. a acti(it*+ilor $ecundareK e) data eli&er*rii autori-a+iei /i num*rul de ,nregi$trare al ace$teia Solicitanii pot desfura i acti,iti itinerante n scopul comercializrii produciei proprii, caz n care se ,a completa n cererea de autorizare, natura acestei acti,iti i modalitile ei de realizare. utorizaia ,a cuprinde acti,itile itinerante i ,a fi emis de %rimarul (nitii dministrati, ?eritoriale unde solicitantul i are domiciliul sau reedina, fiind ,alabil i pe raza unitilor administrati,9teritoriale unde ,or fi desfurate acele acti,iti :art. 0A din Norme;. "eintorul autorizaiei ,a solicita ns obinerea dreptului de utilizare a domeniului public la primria localitii n care ,a desfura aceste acti,iti. A t. 11 (1) 2n ca-ul %er$oanelor %re(*-ute la art 1 alin (1) care exercit* ,n mod legal o acti(itate economic* ce )ace o&iectul %re-entei legi. ,ntr3un $tat mem&ru al 9niunii Euro%ene $au a%ar+in@nd 4%a+iului Economic Euro%ean. ,n care $unt $ta&ilite. /i care $olicit* de$)*/urarea acti(it*+ii re$%ecti(e ,n Rom@nia ,n contextul %re$t*rii de $er(icii. autori-a+ia %re(*-ut* de %re-enta lege (a )i eli&erat* de %rim*rii ,n &a-a cererii /i a documentului care ate$t* c* $olicitantul de$)*/oar* ,n $tatul de %ro(enien+* ,n mod legal acti(itatea %entru care $olicit* autori-area (2) Actul %re(*-ut la alin (1) (a )i de%u$ ,n co%ie tradu$* /i legali-at* A t. 1* (1) 7 %er$oan* )i-ic* care de$)*/oar* acti(it*+i economice ,n mod inde%endent $au o a$ocia+ie )amilial* are dre%tul de a de+ine o $ingur* autori-a+ie (2) <entru de$)*/urarea altei acti(it*+i care nu e$te %re(*-ut* ,n autori-a+ie e$te nece$ar* com%letarea autori-a+iei (3) Acti(it*+ile de )ormare %ro)e$ional* %rin ucenicie la locul de munc* %ot )i reali-ate. ,n condi+iile $ta&ilite de di$%o-i+iile legale ,n (igoare. )*r* a )i nece$ar ca ace$te acti(it*+i $* )ie %re(*-ute ,n autori-a+ie -odificarea sau completarea datelor nscrise n autorizaie se efectueaz de ctre primar la cererea persoanei fizice :asociaiei familiale autorizate; :art. 02 Norme;. %entru modificare, completare, solicitanii ,or ac+ita la primrie taxele aferente nregistrrii modificrilor n 7egistrul *omerului. ceeai procedur este aplicabil i n cazul suspendrii pe o perioad determinat a acti,itii :art. 0< din Norme;. A t. 1,
12 6AN9AL :41AR1 AFACER; <EN1R9 1;NER; 2N1RE<R;N=>17R;? 4er(icii %entru acordarea de in$truire antre%renorial* &ene)iciarilor eligi&ili ai <rogramului na+ional %entru de-(oltarea a&ilit*+ilor antre%renoriale ,n r@ndul tinerilor /i )acilitarea acce$ului ace$tora la )inan+are

Project management solution srl

(1) Anularea autori-a+iei $e reali-ea-* ,n &a-a cererii de renun+are $au c@nd una dintre condi+iile de autori-are %re(*-ute la art ! nu mai e$te ,nde%linit* (2) Cererea de renun+are la autori-a+ie $e adre$ea-* ,n $cri$ autorit*+ii admini$tra+iei %u&lice locale emitente de c*tre %er$oana )i-ic* care de$)*/oar* acti(it*+i economice ,n mod inde%endent $au de c*tre re%re-entantul a$ocia+iei )amiliale /i $e $olu+ionea-* ,n termen de 1! -ile lucr*toare de la data ,nregi$tr*rii cererii (3) Emitentul (a tran$mite lunar la o)iciul regi$trului comer+ului ca-urile de anulare a autori-a+iei. %re(*-ute ,n %re-enta lege. ,m%reun* cu originalul certi)icatelor de ,nregi$trare /i (a comunica ace$te ca-uri /i organelor )i$cale com%etente a)late %e ra-* teritorial* a autorit*+ii %u&lice emitente (') Anularea autori-a+iei atrage radierea din o)iciu din regi$trul comer+ului a %er$oanei )i-ice care de$)*/oar* acti(it*+i economice ,n mod inde%endent $au a a$ocia+iei )amiliale *ererea de renunare la autorizaie i transmiterea renunrii se face la primria emitent, care are obligaia de a transmite &ficiului 7egistrului *omerului inclusi, certificatul de nregistrare. 4n msura n care solicitantul dorete sc+imbarea formei din persoan fizic autorizat n asociaie familial sau in,ers, primarul re,oc autorizaia i elibereaz alta. A t. 1/ <er$oanelor )i-ice. cet*+eni $tr*ini. care de$)*/oar* acti(it*+i economice %e teritoriul Rom@niei. autori-ate ,n con)ormitate cu %re(ederile %re-entei legi. li $e a%lic* regimul (alutar $ta&ilit %rin reglement*rile A*ncii Na+ionale a Rom@niei A t. 18 (1) 7rganele de control com%etente con)orm di$%o-i+iilor legale ,n (igoare (or (eri)ica %rin $onda0 %eriodic re$%ectarea condi+iilor de autori-are de c*tre %er$oanele )i-ice care de$)*/oar* acti(it*+i economice ,n mod inde%endent /i a$ocia+iile )amiliale autori-ate ,n condi+iile %re-entei legi (2) 2n ca-ul ,n care $e con$tat* c* una dintre condi+iile de autori-are nu e$te ,nde%linit*. autoritatea care a emi$ autori-a+ia (a )i noti)icat* ,n (ederea anul*rii autori-a+iei (3) Anularea autori-a+iei ,n $itua+ia %re(*-ut* la alin (2) atrage radierea din regi$trul comer+ului )*r* %lata taxelor %re(*-ute de lege Anularea autori-a+iei ,n $itua+ia %re(*-ut* la alin (2) atrage radierea din regi$trul comer+ului )*r* %lata taxelor %re(*-ute de lege %ersoana fizic creia i9a fost anulat autorizaia ca urmare a aplicrii unei sanciuni poate solicita o nou autorizare numai dup 0 an de la comunicarea re,ocrii :art. 05 al.0 Norme;. 4n msura n care autorizaia a fost anulat a doua oar, o noua cerere poate fi depus numai dup < ani de la comunicarea deciziei pri,ind anularea celei de9a doua autorizaii. A t. 19 (1) 2n (ederea eli&er*rii certi)icatului de ,nregi$trare. %rim*riile au o&liga+ia $* ia m*$urile nece$are %entru a a$igura o&+inerea ca-ierului )i$cal /i do(ada re-er(*rii denumirii )irmei nece$are %entru eli&erarea /i de%unerea autori-a+iei. ,n co%ie certi)icat*. la o)iciul regi$trului comer+ului
13 6AN9AL :41AR1 AFACER; <EN1R9 1;NER; 2N1RE<R;N=>17R;? 4er(icii %entru acordarea de in$truire antre%renorial* &ene)iciarilor eligi&ili ai <rogramului na+ional %entru de-(oltarea a&ilit*+ilor antre%renoriale ,n r@ndul tinerilor /i )acilitarea acce$ului ace$tora la )inan+are

Project management solution srl

(2) Ge%unerea autori-a+iei ,n co%ie certi)icat* de o)iciul regi$trului comer+ului $e reali-ea-* ,n termen de maximum 3 -ile de la eli&erarea ace$teia (3) 2n ca-ul ,n care tran$miterea documentelor %re(*-ute la alin (1) $e )ace %rin %o/t*. taxele %o/tale a)erente $unt $u%ortate din taxa de eli&erare a autori-a+iei (') <rin exce%+ie de la di$%o-i+iile art 6 alin (1) din Legea nr 26/1""0 %ri(ind regi$trul comer+ului. re%u&licat*. cu modi)ic*rile /i com%let*rile ulterioare. ,nregi$trarea ,n regi$trul comer+ului a comercian+ilor %er$oane )i-ice /i a$ocia+ii )amiliale $e )ace numai %e &a-a autori-a+iei emi$e de %rimari (!) 2n termen de 8 -ile lucr*toare de la %rimirea documentelor tran$mi$e de %rim*rie. o)iciul regi$trului comer+ului (a emite /i (a tran$mite c*tre %rim*rie certi)icatul de ,nregi$trare (6) Gata comunic*rii certi)icatului de ,nregi$trare c*tre comerciant (a )i tran$mi$* de c*tre %rim*rii organelor )i$cale com%etente din $tructura teritorial* a 6ini$terului Finan+elor <u&lice. %entru e(iden+a )i$cal* (8) 1ran$miterea $e )ace ,n $cri$. nominal. ,n inter(alul cu%rin$ ,ntre %rima /i a cincea -i a )iec*rei luni. %entru luna anterioar* A t. 1: <rim*riile au o&liga+ia $* noti)ice in$titu+iilor a&ilitate cu $u%ra(egBerea re$%ect*rii de c*tre comercian+i a legi$la+iei $%eci)ice ,n domeniul $anitar. $anitar3(eterinar. %rotec+iei mediului. %rotec+iei muncii /i a%*r*rii ,m%otri(a incendiilor. con)orm %re(ederilor @ot) B ii G$2! n$+$i n . 8:,/*??* %entru a%ro&area %rocedurilor de autori-are a )unc+ion*rii comercian+ilor. de$%re eli&erarea autori-a+iei /i a certi)icatului de ,nregi$trare A t. 1; Acti(it*+ile economice care )ac o&iectul %re-entei legi $unt %re(*-ute ,n "n!-" n . , +" O #in$+ mini&t $+$i m$ncii0 &o+i#" it)%ii &oci"+! 5i ("mi+i!i n . :?1 #in 1: #!c!m7 i! *??, %entru de$emnarea in$titu+iei care $* recunoa$c* automat documentele care do(ede$c cali)icarea do&@ndit* ,n $tr*in*tate. ,n a)ara $i$temului de ,n(*+*m@nt. de cet*+eni rom@ni $au cet*+eni ai $tatelor mem&re ale 9niunii Euro%ene /i ai $tatelor a%ar+in@nd 4%a+iului Economic Euro%ean. %u&licat ,n 6onitorul 7)icial al Rom@niei. <artea ;. nr 1" din " ianuarie 200' A t. 1= Autoritatea com%etent* $* eli&ere-e documentele care ate$t* ex%erien+a %ro)e$ional* do&@ndit* ,n Rom@nia. %entru %er$oanele care dore$c $* de$)*/oare ,n $tatele mem&re ale 9niunii Euro%ene /i ,n $tatele a%ar+in@nd 4%a+iului Economic Euro%ean acti(it*+i economice care )ac o&iectul %re-entei legi. $e $ta&ile/te %rin Bot*r@re a Gu(ernului A t. *? (1) Re$%ingerea cererii de autori-are /i re)u-ul ,nregi$tr*rii ,n regi$trul comer+ului ,n mod ne0u$ti)icat. %recum /i m*$ura anul*rii autori-a+iei %ot )i conte$tate ,n in$tan+*. ,n condi+iile legii (2) Nere$%ectarea termenului %re(*-ut la art " $e $anc+ionea-* cu amend* de !00 000 lei (!00 R7N) %entru )iecare -i de ,nt@r-iere A t. *1 Con$tituie contra(en+ie %re(*-ut* de art 1 lit a) din Legea nr 12/1""0 %ri(ind %rote0area %o%ula+iei ,m%otri(a unor acti(it*+i comerciale ilicite. re%u&licat*. cu modi)ic*rile /i
1' 6AN9AL :41AR1 AFACER; <EN1R9 1;NER; 2N1RE<R;N=>17R;? 4er(icii %entru acordarea de in$truire antre%renorial* &ene)iciarilor eligi&ili ai <rogramului na+ional %entru de-(oltarea a&ilit*+ilor antre%renoriale ,n r@ndul tinerilor /i )acilitarea acce$ului ace$tora la )inan+are

Project management solution srl

com%let*rile ulterioare. /i $e $anc+ionea-*. %otri(it legii. ,nce%erea de$)*/ur*rii oric*rei acti(it*+i comerciale ,nainte de o&+inerea autori-a+iei /i a certi)icatului de ,nregi$trare. %re(*-ute de %re-enta lege

A t. ** <er$oanele )i-ice inde%endente /i a$ocia+iile )amiliale care $3au ,n)iin+at ,n &a-a Legii nr !08/2002 %ri(ind organi-area /i de$)*/urarea unor acti(it*+i economice de c*tre %er$oane )i-ice $au care /i3au %re$cBim&at autori-a+ia emi$* ,n &a-a Gecretului3lege nr !'/1""0 %ri(ind organi-area /i de$)*/urarea unor acti(it*+i economice %e &a-a li&erei ini+iati(e nu au o&liga+ia de %re$cBim&are a autori-a+iei A t. *, 2n a%licarea %re(ederilor %re-entei legi (or )i ela&orate norme metodologice care (or )i a%ro&ate %rin Bot*r@re a Gu(ernului. la %ro%unerea comun* a Agen+iei Na+ionale %entru ,ntre%rinderi 6ici /i 6i0locii /i Coo%era+ie. a 6ini$terului Admini$tra+iei /i ;nternelor /i a 6ini$terului Iu$ti+iei 3 7)iciul Na+ional al Regi$trului Comer+ului. ,n termen de 60 de -ile de la %u&licarea %re-entei legi ,n 6onitorul 7)icial al Rom@niei. <artea ; 1.8. A$to i6" !" com! ci"n%i+o Autori-area comercian+ilor $e )ace ,n temeiul Legii 3!"/200' %u&licat* ,n 6onitorul 7)icial nr #3"/13 0" 200'. modi)icat* 1re&uie $a $u&liniem c*. %entru ca o acti(itate $a %oat* )i de$)*/urat*. nu e$te $u)icient ca ea $* )ie %re(*-ut* ,n o&iectul de acti(itate al $ociet*+ii. ea tre&uie $e )ie /i autori-at* Gi$%o-i+iile Legii 3!"/200' re)eritoare la autori-are $e a%lic* at@t $ociet*+ilor comerciale. indi)erent de )elul lor. c@t /i %er$oanelor )i-ice autori-ate. a$ocia+iilor )amiliale /i organi-a+iilor coo%erati(e (art 2 Legea 3!"/200') Con)orm art ! Legea 3!"/200'. %rin autori-area )unc+ion*rii $e ,n+elege a$umarea de c*tre $olicitant a re$%on$a&ilit*+ilor %ri(itoare la legalitatea de$)*/ur*rii acti(it*+ilor declarate Concret. $olicitantul com%letea-* o declara+ie %e %ro%rie r*$%undere ()ormular ti%i-at) %rin care ate$t* cunoa/terea /i re$%ectarea legi$la+iei /i c* ,nde%line/te condi+iile %re(*-ute de legi$la+ia $%eci)ic* ,n domeniul5 2) %re(enirii /i $tingerilor incendiilorK 3) $anitarK ') $anitar3(eterinarK !) %rotec+ia mediuluiK 6) %rotec+ia muncii Geclara+ia $e $emnea-* )ie de c*tre admini$trator. de a$ocia+i $au de re%re-entan+ii lor /i $e de%une la Airoul 9nic din cadrul Regi$trului Comer+ului. care le tran$mite. ,n co%ie. autorit*+ilor com%etente du%* acBitarea taxelor legale
1! 6AN9AL :41AR1 AFACER; <EN1R9 1;NER; 2N1RE<R;N=>17R;? 4er(icii %entru acordarea de in$truire antre%renorial* &ene)iciarilor eligi&ili ai <rogramului na+ional %entru de-(oltarea a&ilit*+ilor antre%renoriale ,n r@ndul tinerilor /i )acilitarea acce$ului ace$tora la )inan+are

Project management solution srl

2n ca-ul %er$oanelor )i-ice autori-ate /i a a$ocia+iilor )amiliale. declara+iile de con$tituire $e de%un la %rim*ria com%etent* con)orm Legii 300/200' 7)iciile Regi$trului Comer+ului (Airoul 9nic) (or eli&era $olicitantului un certi)icat con$tatator care ate$t* c* (art 18L Legea 300/200')5 1) $3a ,nregi$trat declara+ia ti%. %e %ro%rie r*$%undere. din care re-ult* c* la $ediul $ocial $au $ecundar nu $e de$)*/oar* acti(it*+ile %re(*-ute ,n actul con$tituti( $au modi)icator 2) $3a ,nregi$trat declara+ia ti%. %e %ro%rie r*$%undere. din care re-ult* c* $unt ,nde%linite condi+iile de )unc+ionare %re(*-ute de legi$la+ia $%eci)ic* ,n domeniul $tingerii incendiilor. $anitar. $anitar (eterinar. %rotec+iei mediului /i %rotec+iei muncii %entru acti(it*+ile declarate 3) $3a ,nregi$trat declara+ia ti%. %e %ro%rie r*$%undere. din care re-ult* modi)ic*rile inter(enite )a+* de declara+ia ti% anterioar* Geclara+ia %re(*-ut* la %ct 2 $e )olo$e/te la autori-area acti(it*+ilor ce (or )i de$)*/urate la $ediul $ocial. la $ediile $ecundare $au la &ene)iciari 2n m*$ura ,n care $e dore/te de$)*/urarea unei noi acti(it*+i $e (a com%leta o declara+ie nou* %ri(ind autori-area ace$teia la $ediul $ocial. la $ediile $ecundare $au la &ene)iciari <entru $ediul $ocial /i %entru )iecare $ediu $ecundar $e (a eli&era c@te un certi)icat con$tatator care ate$t* c* $3au ,nregi$trat declara+iile ti% (art 18L al 3 Legea 3!"/200') Certi)icatele con$tatatoare $e eli&erea-* o dat* cu certi)icatul de ,nregi$trare $au certi)icatul de ,n$criere de men+iuni (%otri(it cu art 18L al 2 Legea 3!"/200') 9lterior. autorit*+ile %u&lice com%etente %ot e)ectua controale ,n (ederea con$tat*rii con)ormit*+ii celor declarate Con)orm art 18M. ,n ca-ul ,n care autorit*+ile %u&lice com%etente con$tat* ca nu $unt ,nde%linite condi+iile legale de )unc+ionare. noti)ic* ace$t )a%t comerciantului la $ediul ,nregi$trat. acord@nd /i un termen de remediere Ace$t termen %oate )i %relungit la cererea ex%re$a a $olicitantului 2n ca-ul ,n care neregularit*+ile nu $unt remediate. autorit*+ile %u&lice com%etente noti)ic* 7)iciului Regi$trului Comer+ului actul %rin care $3a inter-i$ de$)*/urarea acti(it*+ii ,n termen de 3 -ile de la emiterea ace$tuia

16 6AN9AL :41AR1 AFACER; <EN1R9 1;NER; 2N1RE<R;N=>17R;? 4er(icii %entru acordarea de in$truire antre%renorial* &ene)iciarilor eligi&ili ai <rogramului na+ional %entru de-(oltarea a&ilit*+ilor antre%renoriale ,n r@ndul tinerilor /i )acilitarea acce$ului ace$tora la )inan+are