Sunteți pe pagina 1din 13

Date identificare societate:

WEEK TRAVEL Agentie de Turism Touroperatoare


Denumirea Firmei: S.C WEEK TEAM C!S"LT#!$ S.R.L
% Sediu socia&: Str. #ntr Ca'armii nr. ( )&. *++ A, sc. A, -&oiesti, -ra.o/a
% -unct de Lucru: 0d. Repu)&icii nr. 1+, -&oiesti, -ra.o/a 2Casa de Cu&tura a Sindicate&or -&oiesti3
% -unct de Lucru : Str. "nirii nr. ( 2Langa pti)&u, intrare spate Ma&& Mercur3
% Adres4 e%mai&: office56ee7tra/e&.ro
% Site #nternet: 666.6ee7tra/e&.ro
% Manager: #oana SA!D"
% !r. 8nreg. &a ficiu& Registru&ui Comer9u&ui: :(;<=*(<(>*? 2in (>*? ne%am sc.im)at doar forma
@uridica % suntem aceeasi din (>>;3
% C"#: AA*1=1*B
% Acti/itatea principa&4: Acti/ita9i a&e Agentii&or Turistice C cod CAE! =;**
Ministeru& pentru Dntreprinderi Mici Ei Mi@&ocii, Comer9, Turism Ei -rofesii Li)era&e
Departamentu& de Turism
% Agen9ie de turism posesoare a Licen9ei de turism nr. ++A(<>(.>1.(>*?
!r. )re/et turism: *ABB?<>*.>=.(>>B D#RECTR DE A$E!T#E DE T"R#SM
T"R-ERATARE % #A!A SA!D"
!r. po&ita inso&/a)i&itate: Seria # nr. A>?*;, /a&a)i&a pana &a data de (B.>+.(>*+ emisa de
M!#AS#$ V#E!!A #!S"RA!CE $R"-.
Conturi )ancare:
0RD -L#EST#
R?*0RDEA>>SV(*=(;;?A>>> C LE#
Documente&e de care ai ne/oie pentru a infiinta o societate
cerere-tip de inregistrare (descarca cererea-tip de inregistrare in Registrul Comertului)
dovada rezervarii denumirii societatii si, daca este cazul, acordul pentru utilizarea
denumirii societatii obtinut de la Secretariatul General al Guvernului (daca denumirea societatii
cuprinde anumite cuvinte ori derivate ale acestora caracteristice institutiilor publice centrale, spre
ex. roman, institut, national)
ctul Constitutiv al societatii!
documentul care atesta dreptul de "olosinta asupra spatiului destinat sediului social (vezi
aici documentele care pot "i "olosite pentru atestarea dreptului de "olosinta asupra spatiilor cu
destinatie de sediu social al unei societati)
avizul#acordul vecinilor si al asociatiei de proprietari, in cazul in care sediul social va "i
amplasat intr-un apartament de bloc sau alt imobil colectiv cu regim de locuinta (descarca aici
"ormularul privind avizul#acordul vecinilor si asociatiei de proprietari)
declaratie-tip pe proprie raspundere data de asociat#i sau administrator#i ca societatea
indeplineste conditiile de "unctionare (descarca declaratia-tip model $) sau ca societatea nu
des"asoara la sediul social activitatile declarate pe o perioada de % ani (descarca declaratia-tip
model &)
dovada varsarii capitalului social
declaratiile pe proprie raspundere date, dupa caz, de catre
"ondatori#administratori#cenzori ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati
(vezi care sunt conditiile legale pentru detinerea calitatii de "ondator, administrator sau cenzor in
societatea cu raspundere limitata)
actele de indentitate ale "ondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor (daca
acestia sunt persoane "izice)
documentele de inregistrare (de regula, extrase de la Registrul Comertului) ale
"ondatorilor#administratorilor#cenzorilor (daca acestia sunt persoane 'uridice)
(otararea organului statutar al "ondatorilor (daca acestia sunt persoane 'uridice) privind
participarea la constituirea societatii
scrisoare de bonitate bancara a "ondatorilor (daca acestia sunt persoane 'uridice straine)
imputernicirea pentru persoana abilitata sa semneze actul constitutiv in numele si pe
seama "ondatorului (daca acesta este persoana 'uridica)
specimenele de semnatura ale reprezentantilor societatii
dovada ac(itarii taxelor de inmatriculare
imputernicire pentru persoana care se ocupa de "ormalitatile de inregistrare a societatii la
Registrul Comertului, daca este cazul (in "orma autentica#avocatiala#delegatie)
)ord count-ul (adica, o anexa care contine numararea electronica a caracterelor din
(otararea adunarii asociatilor#decizia asociatului unic care se publica in *onitorul +"icial, in
"unctie de care se va stabili nivelul taxei de publicare)! vezi aici instructiunile o"iciale despre
cum se "ace )ord count-ul
Cat te costa sa%ti faci o societate
,entru a-ti in"iinta o societate, trebuie sa ai in vedere urmatoarele-
2#3 TaFe o)&igatorii
&) taxa pentru rezervare denumire . /0 lei
$) taxa de inregistrare a societatii in Registrul Comertului . $01 lei
%) taxa de cazier "iscal pentru viitor asociat#administrator . %1 lei
/) tari"ul de publicare a (otararii de in"iintare a societatii in *onitorul +"icial .%&,0 lei#pag.
0) timbre "iscale ./ lei
2) valoarea capitalului social depus . in "unctie de optiunea asociatilor, dar cel putin valoarea
minima prevazute de lege (ex. $11 lei pentru un SR3)
4) "ondul de lic(idare . se aplica un procent de 015 la taxele care se ac(ita la o"iciul registrului
comertului pentru e"ectuarea tuturor inregistrarilor in registrul comertului, autorizare "unctionare
si eliberare documente speci"ice, veri"icare si#sau rezervare, transmitere#obtinere#eliberare
documente si#sau in"ormatii prevazute de lege
6) "ondul de buletin . cota de &15 aplicata la taxele percepute de registrul comertului pentru
operatiunile de inregistrare (inclusiv pentru rezervarea denumirii).
2##3 TaFe optiona&e
&) c(eltuielile privind traducerea si legalizarea documentelor din limba straina . in medie, un
exemplar de traducere legalizata, din limba engleza in limba romana, la un birou notarial costa
aproximativ %1 lei 7 89, iar daca se doreste obtinerea mai multor exemplare, pentru "iecare
dintre acestea se ac(ita in plus 0 lei 7 89! pentru alte limbi, tari"ele sunt mai ridicate
$) c(eltuieli notariale cu declaratiile si specimenele de semnatura ale
administratorilor#asociatilor . acestea pot "i cuprinse intr-o singura declaratie si costa, in medie,
aprox. 01 lei 7 89
Atentie: Cheltuieli notariale pot interveni si cu autentificarea Actului Constitutiv al
societatii, insa numai daca, este adus un imobil ca aport in natura la capitalul social. Aporturile
in natura sunt facultative in timp ce aportul in numerar este obligatoriu.
%) remuneratia persoanelor care se ocupa de "ormalitatile de in"iintare (aceasta poate varia "oarte
mult, in "unctie de prestatorul de servicii (ex. +:RC, birou#casa de avocatura etc.), de
complexitatea prevederilor actului constitutiv etc.)
Nota: Taxele din sectiunea (II) sunt optionale deoarece, fie exista posibilitatea ca ele sa nu fie
necesare (spre ex., nu sunt necesare cheltuieli cu traduceri de documente in cazul in care, in
constituirea societatii sunt implicate numai persoane romane), fie anumite documente sunt
redactate bilingv (ex. hotararea de infiintare a societatii) ori declaratiile si specimenele de
semnatura sunt date direct in fata ofiterului Registrului Comertului etc.
Etape infiintare firma
*. Sta)i&irea o)iectu&ui de acti/itate
legerea obiectului de activitate se "ace con"orm clasi"icarii din nou& Cod CAE! C (>>B. ;ti
poti stabili un singur o)iect principa& de activitate si un numar ne&imitat de o)iecte secundare de
activitate.
Cuantumul taxei de inregistrare a "irmei tale este corelat cu numarul de coduri care compun
obiectul de activitate.
TaFa de )a'a acopera 0 coduri, iar pentru "iecare grup de 0 coduri se plateste o taxa suplimentara
de &15 din taxa de baza.
=; Acti/itati a&e agentii&or turistice si a tur%operatori&orG a&te ser/icii de re'er/are si asistenta
turistica
=;* Acti/itati a&e agentii&or turistice si a tur%operatori&or
4<&& ctivitati ale agentiilor turistice
4<&$ ctivitati ale tur-operatorilor
(. A&egerea formei @uridice a societatii
Legea A*<*;;> prevede urmatoarele "orme ale persoanei 'uridice-
Societate cu raspundere limitata (SRL) . e cea mai des inta&nita "orma de organizare a activitatii
comerciale in Romania. sociatii nu au calitatea de comercianti si nu raspund de datoriile societatii decat
in limita aporturilor. Capita&u& socia& este de minimum (>> R!, e divizat in parti sociale egale care
trebuie sa aiba o valoare minima de &1 lei "iecare.
Societatea va "i condusa de adunarea genera&a a asociati&or, iar administrarea societatii si
reprezentarea ei in relatiile cu tertele persoane se va "ace de catreadministratori, puterile lor "iind
nelimitate! se poate constitui si cu un singur asociat, singura conditie "iind ca acesta sa nu mai "ie
asociat intr-o alta societate.
A. Re'er/are denumire "irma
Rezervare denumire "irma la Registrul Comertului
veti nevoie de o copie de pe cartea voastra de identitate si de cererea de aici pe care o veti
completa. ,latiti taxa de 2/ lei la casieria Registrului Comertului (tari" la data de $4 septembrie $1&&),
apoi toate % le depuneti la Rezervare denumire "irma, la eta'ul ; al Registrului, in capatul opus celui pe
unde intra publicul.
=aca nu sunteti voi cei persoana pentru care solicitati rezervarea, aveti nevoie de copie de pe
buletinul acelei persoane si de imputernicire notariala sau avocatiala, ca reprezentati acea persoana.
=ureaza in 'ur de %1 de minute.
,rocedura de alegere a denumirii si veri"icare a disponibilitatii sale la Registrul Comertului
presupune "ormularea de catre solicitant a % (trei) optiuni de denumire, in ordinea pre"erintelor acestuia.
;n cazul in care niciuna dintre aceste denumiri nu va "i disponibila, solicitantul va reinitia o procedura de
veri"icare a disponibilitatii altor % (trei) denumiri.
,entru ca lucrurile sa mearga bine, trebuie ca numele ales de voi sa "ie "oarte ciudat sau, daca e
un nume relativ simplu, sa "ie intr-o combinatie care nu mai exista la ora actuala. Recomandabil sa alegeti
o denumire "ormata din % nume. =e exemplu- Seven Consulting ,roperties SR3.
=upe ce ati ridicat (artia care va rezerva denumirea "irmei, aceasta este valabila timp de $ ani,
timp in care puteti inregistra societatea.
9eri"icarea disponibilitatii numelui de "irma o puteti "ace pe )ebsite-ul o"icial al Registrului
Comertului- .ttp:<<recom.onrc.ro< - user: guest, paro&a: guest. Rezervarea numelui "irmei se va "ace la
Registrul Comertului.
A. Sta)i&irea sediu&ui socia&
Sediul social se stabileste prin inc(eierea unui contract de comodat sau de inc.iriere, contract
inc(eiat intre proprietarul imobilului si viitoarea "irma, pe baza rezervarii denumirii de la +.:.R.C. >ste
necesara si o copie de pe actu& de proprietate al persoanei "izice sau 'uridice care doreste sa-si puna la
dispozitie imobilul in vederea stabilirii sediului social al "irmei.
=e asemenea, este nevoie de acordu& /ecini&or si a& asociatiei de proprietari. cesta se
realizeaza sub "orma de tabela, cuprinzind nr apartament, nume si prenume, serie si nr act identitate,
semnatura.
?. Cum se o)tine certificatu& de sediu& socia&
,rocedura de eliberare a certi"icatului de sediu social, aplicabila si in $1&%, este cuprinsa in +rdinul
:? nr. &16#$1&$.
,otrivit +:RC, persoanele care vor sa isi in"iinteze o "irma nu se /or mai adresa Fiscu&ui pentru
obtinerea certi"icatelor pentru spatiul cu destinatie de sediu social si a adeverintelor privind inregistrarea
documentului care atesta dreptul de "olosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social, ci oficii&or
registru&ui comertu&ui 2RC3.
st"el, acestor persoane li se va pune la dispozitie "ormularul Cerere de inregistrare a documentului
care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si de eliberare a
certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social! la +RC, solicitantii avand doar obligatia de a
atasa tim)ru& fisca& corespun'ator, in origina&.
Consecinta directa a acestor masuri o reprezinta "aptul ca perioada a"erenta tuturor "ormalitatilor
necesare in"iintarii unei "irme se comprima integral in termenul de % zile, mai precizau reprezentantii
+:RC in $1&$
Care este procedura de e&i)erare a documentu&ui intre A!AF si Registru& Comertu&ui
Si in $1&% inregistrarea documentelor care atesta dreptul de "olosinta asupra spatiului cu destinatie de
sediu social la organul "iscal se va e"ectua la solicitarea +"iciului Registrului Comertului de pe langa
tribunalul 'udetean sau al municipiului @ucuresti, prin transmiterea in format e&ectronic a ACererii de
inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social
si de eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social!. ceasta cerere trebuie
completata de persoana solicitanta si va "i insotita de acte&e do/editoare a&e dreptu&ui de fo&osinta- titlu
de proprietate, contract de vanzare-cumparare, contract de inc(iriere, contract de comodat sau alte acte
care atesta dreptul de "olosinta.
+"iciul Registrului Comertului transmite organului "iscal aceste documente, in format .pdf,prin posta
e&ectronica, pe adresa de e-mail dedicata.
,rocedura stabileste ca organul "iscal veri"ica datele inscrise in cerere cu cele din actele doveditoare, preia
in"ormatiile in Registrul de evidenta a spatiilor cu destinatie de sediu social, inscriind si numarul de
inregistrare atribuit de +"iciul Registrului Comertului cererii si emite "Adeverinta privind inregistrarea
documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu
social! si "Certificatul pentru spatiul cu destinatie de sediu social! in format .pdf, inscriind in acestea si
numarul de inregistrare atribuit de +"iciul Registrului Comertului cererii. =ocumentele se vor transmite
transmite tot prin posta e&ectronica +"iciului Registrului Comertului de la care a "ost primita solicitarea.
;n acelasi timp organul "iscal organizeaza evidenta documentelor care atesta dreptul de "olosinta asupra
spatiilor cu destinatie de sediu social in cadrul Registru&ui de e/identa a spatii&or cu destinatie de sediu
socia& care cuprinde-
adresa completa a spatiului cu destinatie de sediu social (strada, numar, bloc, apartament,
localitate, 'udet#sector)!
datele de identi"icare a titularului dreptului de "olosinta (nume si prenume#denumire, adresa
domiciliului#domiciliului "iscal si cod de identi"icare "iscala).
documentul care atesta dreptul de "olosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social (tipul
documentului, numar si data)!
perioada de valabilitate a dreptului de "olosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social (data
de inceput, data de "inal).
#n cat timp se e&i)erea'a cetificatu& de sediu socia&
Con"om +rdinului nr.&16#$1&$, pentru cererile insotite de documentatia completa, primite de organul
"iscal in prima 'umatate a programului de lucru, Adeverinta privind inregistrarea documentului care
atesta dreptul de "olosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si ACerti"icatul pentru spatiul cu
destinatie de sediu social se transmit +"iciului Registrului Comertului in aceeasi 'i.
;n sc(imb, pentru cererile primite in a doua 'umatate a programului, cele doua documente se transmit in
prima @umatate a programu&ui de &ucru din 'iua imediat urmatoare.
5-ro)&ema fisca&a a sediu&ui societatii care se af&a in propria &ocuinta
Sediul social al unitatii dumneavoastra se a"la in apartamentul proprietate personala al unei persoane
"izice. Contractul de inc(iriere nu este inc(eiat pentru intreaga supra"ata a apartamentului, ci numai
pentru o portiune din acesta. C(eltuielile de "unctionare si intretinere sunt considerate c(eltuieli
deductibileB Se poate deduce taxa pe valoarea adaugata din "acturile de utilitati eliberate pe numele
proprietaruluiB Cum se inregistreaza in contabilitate aceste c(eltuieliB
Din punct de /edere fisca&:
;n ceea ce priveste impozitul pe pro"it, sunt considerate c(eltuieli deductibile, c(eltuielile de "unctionare,
intretinere si reparatii a"erente unui sediu a"lat in locuinta proprietate personala a unei persoane "izice,
"olosita si in scop personal.
=eductibilitatea acestor c(eltuieli se calculeaza in limita corespunzatoare supra"etelor puse la dispozitia
societatii in baza contractelor inc(eiate intre parti. ;n acest sens, c(eltuielile de "unctionare, intretinere si
reparatii a"erente sediului a"lat in locuinta proprietate a unei persoane "izice sunt deductibile in limita
determinata pe baza raportului dintre supra"ata pusa la dispozitie contribuabilului, mentionata in
contractul inc(eiat intre parti, si supra"ata totala a locuintei.
;n ceea ce priveste taxa pe valoarea adaugata, ca principiu, orice persoana impozabila are dreptul
sa deduca taxa a"erenta ac(izitiilor, daca acestea sunt destinate obtinerii de operatiuni taxabile. ;nsa,
pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei trebuie sa detinem o "actura care sa cuprinda in"ormatiile
prevazute la art. &00 alin. (0) din Codul "iscal. ;ntrucat aceasta conditie nu poate "i indeplinita deoarece
persoana "izica, ne"iind inregistrata in scopuri de 89, nu ne poate emite "actura cu 89, nu ne putem
exercita dreptul de deducere a taxei din "acturile de utilitati eliberate pe numele proprietarului, persoana
"izica.
Din punct de /edere conta)i&:
inregistrarea c(eltuielilor cu intretinerea, c(iria, energia platita proprietarului-
H I
+A**
JCasa in &eiK
1>+
JC.e&tuie&i pri/ind energia si apaK

1**
JC.e&tuie&i cu intretinerea si reparatii&eK

1*(
JC.e&tuie&i cu rede/ente&e, &ocatii&e de gestiune si c.irii&eK

Conc&u'ie
C(eltuielile de intretinere si "unctionare a"erente unui sediu a"lat in locuinta proprietate personala a unei
persoane "izice sunt deductibile la calculul pro"itului impozabil. =in punctul de vedere al taxei pe
valoarea adaugata nu ne putem deduce taxa din "acturile eliberate pe numele persoanei "izice.
cte normative aplicabile-
rt. $& alin. (%) lit. m) si art. &/2 alin. (&) litera a) din Codul "iscal ,ct. %4 la 8itlul ;; ;mpozitul pe pro"it
din :ormele metodologice de aplicare a Codului "iscal
cest articol este preluat din ne)sletterul TaFe si #mpo'ite Actua& . C
(ttp-##static.ana".ro#static#&1#na"#3egislatieDR#CodD"iscalDnormeD$1&%.(tmED8oc%1/$<<4&6
+. Conceperea, redactarea si autentificarea urmatoarelor acte-
a) Contract Comodat<#nc.iriere pentru spatiul unde se stabileste
sediul social al "irmei
-sediul social este in propria locuinta care va "i "olosita ca locuinta proprie cat si ca sediu social, iar
locuinta este luata cu prima casa.
Cum se plateste impozitul si taxele la statB ?acturile se trec pe persoana 'uridicalB
Cum se inc(eie contractual de comodat si cine semneaza daca suntem amandoi proprietariB
b) Act Constituti/
;n vederea e"ectuarii de acte de comert si pentru constituirea unei societati cu raspundere limitata
se inc(eie un act constitutiv. ,entru redactarea acestuia este indicat sa apelati la persoane specializate in
domeniu.
ct constitutiv (autenti"icat de catre avocat sau notarul public) la intocmirea caruia trebuie lamurit,
in mod o)&igatoriu-
L o)iect principa& de activitate
L o)iecte secundare de activitate ( daca exista )
L denumire firma ( inclusiv numarul rezervarii de la +.:.R.C.)
L numele asociati&or si aportul la capitalul social al "iecaruia
L numele Administratoru&ui si perioada pentru care va detine aceasta "unctie.
sociatii si dminstratorul vor da KDec&aratii pe propria raspundere, din care sa rezulte ca nu
au antecedente penale si ca indeplinesc condiFiile legale pentru detinerea acestor calitati.
ctul Constitutiv al societatii si =eclaratiile pe propria raspundere trebuie sa aiba data certa data
de catre un avocat.
ctul Constitutiv este documentul principal care sta la baza in"iintarii si "unctionarii oricarei
societati.
;n cazul in care doriti sa puneti bazele unei a"aceri, este important sa stiti cum sa intocmiti in mod
corect un ct Constitutiv, luand in considerare toate prevederile legale care impun un anumit continut, iar
uneori si o anumita "orma pentru acesta, intrucat ignorarea acestor prevederi poate atrage neinregistrarea
societatii la Registrul Comertului sau c(iar anularea acesteia.
9edeti mai 'os care sunt mentiunile obligatorii in ctul Constitutiv al unei societati cu raspundere
limitata si care sunt conditiile in care acesta se poate inc(eia in mod valabil.
Mentiuni o)&igatorii in Actu& Constituti/ a& unei societati cu raspundere
&imitata
*3 date&e de identificare a&e asociati&or
. pentru persoane fizice- nume, prenume, C:, (ec(ivalent al acestuia pentru persoane straine), locul si
data nasterii, domiciliul, cetatenia
. pentru persoane #uridice- denumirea, sediul, nationalitatea, numarul de inregistrare in registrul
comertului (sau codul unic de inregistrare)
(3 forma societatii
. societate cu raspundere limitata (SR3)
A3 denumirea societatii
. denumirea este compusa dintr-un cuvant#combinatie de cuvinte, silabe, ci"re etc. la care se adauga
"orma de societate! ex. ;mpex $111 S.R.3., GniHa S.R.3., ,ro-3egal $1&% S.R.3.
?3 sediu& socia& a& societatii
. adresa sediului social prevazut in ctul Constitutiv trebuie sa corespunda exact cu cea din titlul de
proprietate sau din contractul de spatiu inc(eiat in acest scop
+3 sedii&e secundare a&e societatii sau conditii&e pentru infiintarea &or u&terioara
. sucursale, agentii, reprezentante sau alte unitati "ara personalitate 'uridical
13 o)iectu& de acti/itate a& societatii
. se vor preciza domeniul si obiectul principal de activitate, precum si activitatile secundare (daca este
cazul) in con"ormitate cu C>: (Clasi"icarea ctivitatilor >conomice din Romania)
=3 capita&u& socia&
. se vor preciza- aportul "iecarui asociat exprimat in numerar si, daca este cazul, in natura, valoarea
aportului in natura! modul evaluarii aportului in natura! numarul total si valoarea nominala a partilor
sociale! numarul partilor sociale ale "iecarui asociat.
De stiut: Capitalul social al societatii cu raspundere limitata ($R%) nu poate fi mai mic de &''
lei si se divide in parti sociale egale, care nu pot fi mai mici de (' lei fiecare.
B3 administratorii
. in "unctie de cum administratorii sunt persoane "izice#persoane 'uridice, in actul constitutiv se vor
mentiona- numele#denumirea completa, locul si data nasterii (pentru persoane "izice), C:,
(ec(ivalent)#nr. de inregistrare in registrul comertului, domiciliul#sediu, cetatenia#nationalitatea
Atentie:Administratorii $.R.%.)urilor pot fi desemnati dintre asociatii societatii sau din afara
acesteia* asociati administratori sau administratori neasociati (vezi aici care sunt conditiile
numirii administratorilor in societatea cu raspundere limitata).
Fondatorii, administratorii si cen'orii sunt Jpersona@e&eM% c.eie &a infiintarea unei societati.
8ocmai de aceea legea prevede anumite conditii legale obligatorii care trebuie respectate de catre
persoanele care sunt desemnate in aceste pozitii.
9eri"icarea indeplinirii acestor conditii se "ace, intr-o prima "aza, pe baza unor declaratii pe
propria raspundere, prin care persoanele respective certi"ica "aptul ca indeplinesc toate conditiile
prevazute de lege. =e multe ori, insa, cei numiti in aceste pozitii nici nu isi dau seama de implicatiile
semnarii unor ast"el de declaratii si considera ca acestea reprezinta o simpla "ormalitate.
8rebuie stiut insa ca, in cazul in care "ondatorii, administratorii sau cenzorii nu indeplinesc
cerintele legale obligatorii, acestia vor "i decazuti din drepturi si exista, totodata, riscul atragerii
raspunderii penale a acestora, pentru A"als in declaratii, ca urmare a emiterii declaratiilor mentionate mai
sus.
,rin urmare, in cazul in care vi s-a propus o asemenea pozitie, ar "i recomandabil sa va asigurati
ca stiti ce semnati pe propria raspundere si ca indepliniti, intr-adevar, toate conditiile legale, asa cum ati
declarat.
9edeti in continuare, pe scurt, care sunt aceste conditii-
A. Conditia capacitatii @uridice
dministratorii, "ondatorii si cenzorii unei societati cu raspundere limitata trebuie sa aiba capacitate
deplina de exercitiu, adica sa poata sa exercite drepturi si sa isi asume obligatii prin inc(eierea de acte
'uridice proprii, care pot "i acte de conservare, administrare, dar si de dispozitie.
,rin urmare, nici macar o capacitate restransa de exercitiu nu este admisa pentru persoanele care detin
aceste calitati, iar sanctiunea este drastica- actele unui administrator incapabil sunt lovite de nulitate
absoluta.
0. Conditia onora)i&itatii
Conditia onorabilitatii nu este de"inita ca atare in 3egea %&#&<<1 privind societatile comerciale, ci este
re"lectata de interdictia legala explicita privind "ondatorii, administratorii si cenzorii unei societati cu
raspundere limitata, de a nu "i "ost condamnati pentru urmatoarele in"ractiuni-
(i) gestiune "rauduloasa
(ii) abuz de incredere
(iii) "als
(iv) uz de "als
(v) inselaciune
(vi) delapidare
(vii) marturie mincinoasa
(viii) dare sau luare de mita
(ix) in"ractiuni prevazute de 3egea 202#$11$ pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum
si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a "inantarii actelor de terorism
(x) in"ractiunile prevazute de art. &/%.&/0 din 3egea nr. 60#$112 privind procedura insolventei
(in"ractiunea de bancruta, gestiune "rauduloasa, delapidare) sau
(xi) in"ractiunile prevazute de 3egea %&#&<<1 privind societatea comerciala
;3 date&e de identificare a&e primi&or cen'ori si a&e auditoru&ui financiar, daca exista
Atentie: In cazul societatii cu raspundere limitata, desemnarea cenzorilor este obligatorie numai daca
numarul asociatilor este mai mare de (+, iar desemnarea auditorul financiar numai daca societatea este
supusa obligatiei legale de auditare.
*>3 participarea fiecarui asociat &a )eneficii si pierderi
Atentie: ,articiparea asociatilor la beneficii si pierderi se exprima in procent (-) din capitalul
social. .e regula, participarea la beneficii si pierderi este direct proportionala cu procentul detinut de
fiecare asociat la capitalul social, insa asociatii pot conveni si altfel.
**3 durata societatii
. regula- durata nedeterminata! exceptional insa, se in"iinteaza si societati pe durata determinata
*(3 modu& de di'o&/are si de &ic.idare

Cum se inc.eie Actu&ui Constituti/
ctul Constitutiv se inc(eie, in principiu, sub semnatura privata a asociatilor (sau
reprezentantilor asociatilor) care pun bazele societatii. ;n mod exceptional, atunci cand printre
bunurile aduse ca aport la capitalul social se a"la un teren, ctul Constitutiv trebuie sa aiba "orma
autentica (adica validata de un notar public).
c3 Dec&aratie pe proprie raspundere asociati-
(ttp-##))).in"iintari"irmenoi.ro#"ormulare#anexa$.pd"
1. Completare Cerere ( "ormular +.:.R.C.)
=. Completare Dec&aratie ("ormular +.:.R.C.)
B. Completare AneFa Vector Fisca& ("ormular +.:.R.C.)
;. >liberare ca'ier fisca& pentru asociatii si administratorul "irmei
*>. Depunerea capita&u&ui socia& &a )anca
Capitalul social se depune &a )anca intr-un cont special de capital social pentru care bancile
de regula au "ormulare speciale, iar anga'atii bancii ar trebui sa stie sa va indrume cu privire la acesta.
=e regula, acest cont are un statut special (la acesta ne"iind percepute comisioane lunare sau
o"erite dobanzi).
@anca va va "urniza documentele necesare pasilor ulteriori (de exemplu- c(itanta pentru banii
depusi, extras de cont, etc). Capita& minim pentru SRL: (>> R!.
**. Specimenu& de semnatura
,ersoana care va "i numita dminstrator in "irma se va deplasa personal la un :otar ,ublic pentru
a da Specimenul de semnatura, care va "i depus ulterior la dosarul pentru in"iintarea "irmei. Cost
aproFimati/: +> R!.

*(. Depunerea acte&or si inregistrarea &a Registru& Comertu&ui
Cand dosarul este complet, acesta se depune la Registrul Comertului de pe langa tribunalul in a
carui raza se va a"la sediul societatii, pentru efectuarea inmatricu&ariisocietatii. ici sunt completate
"ormularele tip +.:.R.C., care vor "i anexate la dosar- Cerere, =eclaratie pe proprie raspundere, nexa-
9ector ?iscal.
Iudecatorul delegat de 8ribunalul teritorial veri"ica legalitatea actelor depuse si dispune
autorizarea inmatricularii societatii! se transmite spre publicare in *onitorul +"icial al Romaniei
inc(eierea 'udecatorului delegat.
*A. Ridicare acte
Registrul Comertului va elibera urmatoarele acte care vor atesta in"iintarea "irmei tale-
L Certificatu&ui de inregistrare a firmei
L Notararea tri)una&u&ui 'udecatoresc de pe langa +"iciul :ational al Registrului
Comertului
L Certificatu& constatator.
*?. Etape u&terioare
- Confectionarea stampilei societatii
?irmele specializate iti vor solicita copii de pe actele societatii, o delegatie pentru reprezentantul
"irmei si o copie de pe actul de identitate al acestuia.
- Deschiderea contului bancar
3a dosarul ce a "ost depus la +.:.R.C. a "ost atasata copie de pe c(itanta emisa de banca la care a
"ost depus capitalul social. =upa inregistrarea "irmei, va trebui sa te intorci la banca, pentru desc(iderea
e"ectiva a unui cont al societatii, prezentand c(itanta originala.
- Confectionare tipizate: facturier, chitantier, etc
?irmele specializate iti vor solicita actele societatii in original, o delegatie pentru reprezentantul
"irmei si o copie de pe actul de identitate al acestuia. 8rebuie sa te in"ormezi inainte de a da comanda,
deoarece timpul de executie a lucrarii variaza de la cateva zile la cateva saptamani, in "unctie de "irma.
% Declaratia de inreistrare fiscala se depune la dministratia ?inanciara competenta in termen
de %1 de zile de la data in"iintarii societatii.
A/i'e si autori'atii functionare
8oate avizele sau actele de autorizare vor "i solicitate autoritatilor publice in "unctie de obiectul de
activitate al societatii. ,entru a incepe activitatea comerciala propriu-zisa la Registrul Comertului, se
obtin autorizatiile si avizele necesare "unctionarii legale a societatii.
L +ptiunile privind TVA si p&ata impo'itu&ui.