Sunteți pe pagina 1din 10

SUBIECT Definii rspunderea funcionarilor publici. Prezentai i comentai rspunderea civil i rspunderea penal a funcionarilor publici.

- 20 puncte BAR ! "#R "$AR Art.%&' art. ()' art. (&' art.(* - considerente +enerale cu privire la rspunderea funcionarilor publici , -punct - rspunderea civil , situaii ./- punct -. puncte - recuperarea pa+ubelelor , ) puncte - funcionarul public se poate adresa instanei , - punct - prescriere , - punct - rspunderea penal- c0nd se an+a1eaz --punct - obli+aia an+a1atorului 2n situaia trimiterii 2n 1udecat a funcionarului public--punct - obli+aia an+a1atorului 2n situaia ac3itrii sau 2ncetrii procesului penal--punct - 2n ce situaie este sesizat comisia de disciplin--punct - obli+aia an+a1atorului 2n situaia 2nceperii urmririi penale--punct - capacitatea de analiz si sintez' claritatea' coerena i lo+ica e/primrii ideilor , & puncte SUBIECT Precizai i comentai 2n ce const dreptul funcionarilor publici de a beneficia de protecia le+ii 2n e/ercitarea atribuiilor de serviciu. 20 puncte BAR ! "#R "$AR - obli+ativitatea autoritii sau instituiei 2n asi+urarea proteciei funcionarului public -) puncte - msurile speciale de protecie pentru anumite cate+orii de funcionari publici' propunere i avizare - * puncte - obli+ativitatea autoritii sau instituiei publice de a acorda desp+ubiri funcionarului public 2n situaia 2n care acesta a suferit un pre1udiciu 2n e/ercitarea atribuiilor de serviciu - & puncte - capacitatea de analiz i sintez' claritatea' coerena i lo+ica e/primrii ideilor- & puncte SUBIECT Prezentai principiul subordonarrii ierar3ice i limitele acestuia 20 puncte BAR ! "#R "$AR Art..' art.)&' art.)( - principiu care st la baza e/ercitrii funciei publice , ) puncte - obli+aia de a rezolva lucrrile 2n termenele stabilite i de a nu primi direct cereri care intr 2n competena lor , & puncte - situaia de e/cepie de a refuza 2ndeplinirea unei dispoziii primite de la superiorii ierar3ici' dac o consider ile+al. , * puncte - capacitatea de analiz i sintez' claritatea' coerena i lo+ica e/primrii ideilor- & puncte SUBIECT Rolul i importana depunerii 1urm0ntului de credin prevzut de 4tatut pentru funcionarii publici. 20 puncte BAR ! "#R "$AR Art.*2 alin.5*6 i 5%6. - procedura obli+atorie a depunerii 1urm0ntului -& puncte - termenul de depunere a 1urm0ntului i forma depunerii- &puncte - consecinele refuzului depunerii 1urm0ntului -& puncte - capacitatea de analiz i sintez' claritatea' coerena i lo+ica e/primrii ideilor- & puncte SUBIECT Re+uli ce sunt aplicabile pentru ocuparea prin recrutare a unei funcii publice de e/ecuie din cadrul unei instituii publice locale. - 20 puncte BAR ! "#R "$AR Art.&)' art.&%' art.&( - "ondiii +enerale de ocupare a unei funcii publice , & puncte

- "ondiiile de vec3ime - & puncte - #r+anizarea concursului de recrutare , & puncte - "apacitatea de analiz i sintez' claritatea' coerena i lo+ica e/primrii ideilor - & puncte SUBIECT Prezentai modalitile de ocupare a funciilor publice. Detaliai promovarea funcionarilor publici.20 puncte BAR ! "#R "$AR Art.&*' art. *.' art. *)' art. *&' art.**' art.*(' art.%0 - modalitile de ocupare a funciilor publice-& puncte - noiuni +enerale privind promovarea funcionarilor publici- - puncte - promovarea 2n +radul profesional imediat superior celui deinut - ) puncte - promovarea 2n clas -- puncte - promovarea 2ntr-o funcie public de conducere -) puncte - capacitatea de analiz i sintez' claritatea' coerena i lo+ica e/primrii ideilor - & puncte SUBIECT Dezvoltarea carierei funcionarilor publici de e/ecuie prin ocuparea 2n mod definitiv a unei funcii publice superioare. 20 puncte BAR ! "#R "$AR Art.*&' art.**' art.*(' art.%0 - identificarea modalitilor de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei funcii publice superioare , ) puncte - identificarea aspectelor specifice ce in de promovarea 2n clas -. puncte - identificarea aspectelor specifice ce in de promovarea 2n +radul profesional -) puncte - identificarea condiiilor prevzute de le+e pentru participarea la concursul or+anizat 2n vederea promovrii rapide 2n funcia public , 2 puncte - identificarea condiiilor prevzute de le+e pentru participarea la concursul or+anizat 2n vederea promovrii 2ntr-o funcie public de conducere -2 puncte - capacitatea de analiz i sintez' claritatea' coerena i lo+ica e/primrii ideilor - & puncte SUBIECT numerai i comentai -0 drepturi ale funcionarilor publici. 20 puncte BAR ! "#R "$AR "apitolul 7' seciunea - enumerarea a -0 drepturi , - punct fiecare- -0 puncte - comentarea celor -0 drepturi , & puncte -capacitatea de analiz i sintez' claritatea' coerena i lo+ica e/primrii ideilor - & puncte SUBIECT numerai principiile care stau la baza e/ercitrii funciei publice. "omentai transpunerea a dou dintre principii 2n dispoziiile le+ale din 4tatut. - 20 puncte BAR ! "#R "$AR - enumerarea principiilor 5 art..6 , %/ -puncte 8 % puncte - comentarea i transpunerea principiilor , 2 / ) puncte 8 ( puncte - capacitatea de analiz i sintez' claritatea' coerena i lo+ica e/primrii ideilor - & puncte SUBIECT Prezentai i comparai modalitile de promovare a funcionarilor publici de e/ecuie. 20 puncte BAR ! "#R "$AR Art.*.' art.*)' art.*&' art.*(' art.%0 - prezentarea modalitilor de promovare a funcionarilor publici de e/ecuie - . puncte - promovarea 2n clas - 2 puncte - promovarea 2n +rad profesional - 2 puncte - promovarea rapid - 2 puncte - comparaie 2ntre promovarea 2n clas i promovarea 2n +rad profesional - * puncte - capacitatea de analiz i sintez' claritatea' coerena i lo+ica e/primrii ideilor - & puncte

SUBIECT Descriei o situaie care constituie abatere disciplinar i conduita superiorului ierar3ic 2n cazul 2n care o constat. 9ncadrai fapta' descriei i motivai msurile care se impun a fi luate 2n acest caz. 20 puncte BAR ! "#R "$AR Art. %%' art. %: alin. 5-6 - descrierea situaiei , * puncte - 2ncadrarea faptei - ) puncte - descrierea conduitei superiorului ierar3ic; sesizarea comisie de disciplin , . puncte - motivarea msurilor dispuse; obli+aie prevzut de le+e - 2 puncte - capacitate de analiz i sintez' claritate' coeren i lo+ica e/primrii ideilor - & puncte SUBIECT Descriei' 2n mod punctual i succint' activitile ce presupun e/ercitarea prero+ativelor de putere public ce se desfoar 2n cadrul instituiei pentru care candidai i conduita funcionarilor publici 2n procesul de folosire a prero+ativelor de putere public. - 20 puncte BAR ! "#R "$AR -4tatut art. 2 alin. 5.6 < "od art -% - identificarea activitilor care implic prero+ative de putere public - & puncte - aplicarea la situaia concret a instituiei - & puncte - folosirea prero+ativelor de putere public= interdicii- & puncte - capacitate de analiz i sintez' claritate' coeren i lo+ica e/primrii ideilor - & puncte SUBIECT Analizati si comentati asemanarile si deosebirile dintre functionarii publici si functionarii publici cu statute speciale - 20 puncte BAR ! "#R "$AR - art. 2 alin. --. & puncte - art. & alin -- . & puncte - comentariu & puncte - capacitatea de analiz i sintez' claritatea' coerena i lo+ica e/primrii ideilor - & puncte SUBIECT #rdonai minim % 2ndatoriri ale funcionarilor publici 2n funcie de importana pe care considerati ca o are fiecare.Ale+eti cate un e/emplu de indatorire a carei incalcare atra+e rspunderea funcionarului public' pentru fiecare cate+orie de rspundere a functionarului public , 20 puncte BAR ! "#R "$AR - Art. ).-): 5 %/-6 - % puncte - Art. %% - e/emplu - 2 puncte - Art. (. - e/emplu - 2 puncte - Art. () - e/emplu - 2 puncte - Art. (* - e/emplu - 2 puncte - "apacitatea de analiz i sintez' claritatea' coerena i lo+ica e/primrii ideilor - & puncte SUBIECT Precizai dac funcionarii publici beneficiaz de dreptul de asociere i dac da' 2n ce condiii , 20 de puncte BAR ! "#R "$AR Art. 2: - precizarea c dreptul de asociere sindical este +arantat.- - punct - precizarea c funcionarii publici pot 2nfiina' adera i e/ercita orice mandat 2n cadrul or+anizaiilor sindicale.- 2 puncte - prezentarea situaiei 2nalilor funcionari publici ce au calitatea de ordonatori principali de credite alei 2n or+anele de conducere ale or+anizaiilor sindicale.- . puncte - prezentarea situaiei celorlali funcionari publici.-& puncte - precizarea c funcionarii publici se pot or+aniza 2n asociaii profesionale sau cu scop 2n prote1area intereselor profesionale- ) puncte - capacitatea de analiz i sintez' claritatea' coerenta i lo+ica e/primrii ideilor - & puncte

SUBIECT >nul dintre principiile care stau la baza e/ercitrii funciei publice este principiul responsabilitii 2n conformitate cu prevederile le+ale. "e reprezinta acest principiu i precizati care sunt dispozitiile 4tatutul funcionarilor publici 2n care este materializat acesta.- 20 puncte BAR ! "#R "$AR - conform principiului responsabilitii' funcia public trebuie e/ercitat 2n conformitate cu prevederile le+ale' iar inclcarea acestora atra+e rspunderea titularului funciei publice art.. lit.d -& puncte - identificarea celor patru tipuri de rspunere aplicabile funcionarilor publici - -0 puncte 5 raspunderea disciplinara , 2'& puncte' raspunderea contraventionala- 2'&puncte' raspunderea civila2'&puncte' raspunderea penala-2'&puncte6 - capacitate de analiza si sinteza' claritatea' coerenta si lo+ica e/primarii ideilor , & puncte SUBIECT 9n cuprinsul 4tatutului funcionarilor publici se face referire la raportul de serviciu al functionarului public. Raportul de serviciu reprezint un raport de munc' 2n intelesul le+ii? Ar+umentai din punct de vedere al noiunii' al atribuiilor e/ercitate' al numirii i al incompatibilitii. - 20 puncte BAR ! "#R "$AR - noiunea de funcie public - art. 2 alin.5-6 - - punct - identificarea activitatilor care implic e/ercitarea prero+ativelor de putere public - art.2 alin.5.6- ) puncte - identificarea activitilor<cate+oriilor care nu intra sub incidenta 4tatutului' potrivit art.* , ) puncte - prezentarea raportului de serviciu potrivit art.) alin.5-6 i alin.526 , . puncte - obli+ativitatea respectarii conflictului de interese si al incompatibilitatii art. ): , . puncte - capacitatea de analiz i sintez' claritatea' coerena i lo+ica e/primrii ideilor , & puncte Legea nr. 7/2004 (r1), privind Codul de ondui!" a #un $ionarilor pu%li i SUBIECT @dentificai normele +enerale de conduit ale funcionarilor publici corelate fiecrui principiu care st la baza e/ercitrii funciei publice. 20 puncte BAR ! "#R "$AR - identificarea principiilor care stau la baza e/ercitrii funciei publice 5art.. din Ae+ea nr.-((<-:::6 , . puncte - identificarea normelor +enerale de conduit a funcionarilor publici 5art.&--: din Ae+ea nr.%<200)6 , % puncte - corelarea principiilor cu normele de conduit , & puncte - capacitate de analiz i sintez' claritate' coeren i lo+ica e/primrii ideilor - &puncte SUBIECT Prezentai interdiciile stabilite de le+e pentru funcionari publici 2n scopul de a nu aduce pre1udicii ima+inii sau intereselor le+ale ale instituiei publice 2n care 2i desfoar activitatea. Dai un e/emplu care se 2nscrie 2n aceast norm. 20 puncte BAR ! "#R "$AR - enumerarea interdiciilor 5 art. %' alin. 526' lit. a6 - e6- -0 puncte 5&/26 - e/emplul prezentat - & puncte - capacitate de analiz i sintez' claritate' coeren i lo+ica e/primrii ideilor - &puncte SUBIECT Descriei o situaie care ar reprezenta o 2nclcare a normelor de conduit privind cadrul relaiilor 2n e/ercitarea funciei publice a.@dentificai consecinele acestei fapte. b.Artai ce msuri ai lua 2n situaia 2n care ai fi superiorul direct al funcionarului public care nu a respectat normele de conduit privind cadrul relaiilor 2n e/ercitarea funciei publice. 20 puncte BAR ! "#R "$AR Art.-2 -descriere- & puncte -pct. a6 , & puncte

-pct. b6 , & puncte -capacitate de analiz i sintez' claritate' coeren i lo+ica e/primrii ideilor-& puncte SUBIECT Prezentai obli+aiile funcionarilor publici 2n ceea ce privete respectarea cadrului relaiilor 2n e/ercitarea funciei publice. Dai un e/emplu de posibil 2nclcare a acestei norme. 20 puncte BAR ! "#R "$AR art.-2 -obli+aiile funcionarilor publici 2n relaiile cu personalul din cadrul autoritii sau instituiei publice 2n care 2i desfoar activitatea' precum i cu persoanele fizice sau 1uridice , -0 puncte - e/emplul prezentat - & puncte -capacitate de analiz i sintez' claritate' coeren i lo+ica e/primrii ideilor-& puncte SUBIECT Precizai care sunt obiectivele codului de conduit al funcionarilor publici i care sunt metodele prin care acestea se realizeaz. 20 puncte BAR ! "#R "$AR art.2 -prezentarea obiectivelor- * puncte -prezentarea celor trei metode de realizare a obiectivelor- : puncte -capacitate de analiz i sintez' claritate' coeren i lo+ica e/primrii ideilor-& puncte SUBIECT Prezentai comparativ rolul A+enei Baionale a Cuncionarilor Publici5 ABCP 6 i rolul autoritilor i instituiilor publice 2n coordonarea' monitorizarea i controlul aplicrii normelor de conduit profesional. 20 puncte BAR ! "#R "$AR "apitolul @@@ - rolul ABCP - & puncte - rolul autoritilor i instituiilor publice - & puncte - analiza comparativ - & puncte - capacitatea de analiz i sintez' claritatea' coerena i lo+ica e/primrii ideilor - & puncte SUBIECT Av0nd 2n vedere principiul +eneral privind imparialitatea i independena 2n e/ercitarea funciei publice analizai trei norme din "odul de conduit al funcionarilor publici care s reflecte acest principiu. 20 puncte BAR ! "#R "$AR art.. lit.e6 - prezentarea celor . e/emple - . / &- -& puncte e/emple orientative - folosirea prero+ativelor de putere public - detalierea normei +enerale privind participarea la procesul de luare a deciziilor - detalierea normei +enerale privind obiectivitatea 2n evaluare - capacitate de analiz i sintez' claritatea' coerena i lo+ica e/primrii ideilor - & puncte SUBIECT Av0nd 2n vedere principiul +eneral privind prioritatea interesului public 2n e/ercitarea funciei publice' analizai trei norme care s reflecte acest principiu. 20 puncte BAR ! "#R "$AR art.. lit.b6 - analiza normelor identificate- . / & --& puncte e/emple orientative - precizarea interdiciilor dup 2ncetarea raportului de serviciu - precizri privind dezvluirea informaiilor care au caracter public sau remiterea documentelor care conin asemenea informaii - utilizarea resurselor publice

- limitarea participrii la ac3iziii' concesionri sau 2nc3irieri - capacitatea de analiz i sintez' coerena' claritatea i lo+ica e/primrii ideilor - & puncte SUBIECT @dentificai norma de conduit aplicabil i precizai dac' pentru urmtorul caz' acceptai propunerea<oferta fcut; suntei poliist local i o firm care confecioneaz articole de pielrie v propune s deinei rolul principal 2ntr-un spot publicitar pentru curele < centuri. @deea spotului este c dac centurile produse de firma respectiv rezist 2n medie & ani la folosirea zilnic a poliitilor locali' acestea vor rezista o via 2n condiiile unui utilizator privat. , 20 de pct BAR ! "#R "$AR art. -- identificare norm de conduit +eneral , & puncte - identificare soluie 5 pozitiv<ne+ativ6 , & puncte - motivare soluie , Bu' deoarece 2n considerarea funciei publice deinute' funcionarilor publici le este interzis s permit utilizarea numelui sau ima+inii proprii 2n aciuni publicitare pentru promovarea unei activiti comerciale. -& puncte - capacitate de analiz' claritate 2n e/primare' lo+ica e/primrii ideilor , & puncte SUBIECT numerai i detaliai limitrile la care sunt supui funcionarii publici 2n ceea ce privete participarea la ac3iziii' concesionri sau 2nc3irieri ale bunurilor aflate 2n proprietatea privat a statului sau a unitilor administrativteritoriale , 20 de puncte BAR ! "#R "$AR - posibilitatea de a ac3iziiona 2mpreun cu e/cepiile - art. -: alin 5-6 - & puncte - aplicarea 2n mod corespunztor pentru concesionare' 2nc3iriere - art. -: alin 526 - & puncte - restricionarea furnizrii informaiilor - art. -: alin 5.6 - & puncte - capacitatea de analiz i sintez' claritatea' coerenta i lo+ica e/primrii ideilor , & puncte SUBIECT Descriei cadrul relaiilor 2n e/ercitarea funciei publice i folosirea prero+ativelor de putere public. , 20 de puncte BAR ! "#R "$AR Art. -2; - obli+aia de a avea un comportament bazat pe respect' bun-credin' corectitudine i amabilitate , 2 puncte - obli+aia de a nu aduce atin+ere onoarei' reputaiei i demnitii , 2 puncte - obli+aia de a avea o atitudine imparial i 1ustificat' de a respecta principiul e+alitii cetenilor 2n faa le+ii i a autoritilor publice , . puncte Art. -%; - interdicia folosirii 2n alte scopuri a prero+ativelor funciei publice , 2 puncte - interdicia urmririi de foloase , 2 puncte - interdicia de folosire a poziiei oficiale, 2 puncte - interdicia de a impune altor funcionari publici 2nscrierea 2n or+anizaii sau asociaii , 2 puncte - capacitatea de analiz i sintez' claritatea' coerenta i lo+ica e/primrii ideilor , & puncte SUBIECT @dentificai norma de conduit aplicabil i precizai dac' 2n cazul 2n care' fiind funcionar public 2n cadrul unei Direciei Denerale Eudeene a Cinanelor Publice' un prieten v cere informaii referitoare la recuperarea 2n 1ustiie a unei ta/e pe care acesta a ac3itat-o instituiei dumneavoastr' 2i oferii informaiile solicitate. , 20 de puncte BAR ! "#R "$AR - identificare norm de conduit +eneral , art. % alin. 526 lit. e.6 , & puncte - identificare soluie 5 pozitiv<ne+ativ6 , & puncte - !otivare soluie , obli+aia de a nu acorda asisten i consultan persoanelor fizice 2n vederea promovrii de aciuni 1uridice ori de alt natur 2mpotriva statutului sau a instituiei 2n care 2i desfoar activitatea , & puncte - capacitate de analiz' claritate 2n e/primare' lo+ica e/primrii ideilor , & p SUBIECT "omentai folosirea prero+ativelor de putere public. , 20 de puncte

BAR ! "#R "$AR Art. -%; - interdicia folosirii 2n alte scopuri a prero+ativelor funciei publice , ) puncte - interdicia urmririi de foloase , ) puncte - interdicia de folosire a poziiei oficiale , ) puncte - interdicia de impune altor funcionari publici 2nscrierea 2n or+anizaii sau asociaii , . puncte - capacitatea de analiz i sintez' claritatea' coerenta i lo+ica e/primrii ideilor , & puncte SUBIECT Prezentai i comentai normele de conduit profesional a funcionarilor publici privind utilizarea resurselor publice. , 20 de puncte BAR ! "#R "$AR Art. -(; - obli+aia de a aciona ca un bun proprietar , ) puncte - obli+aia de a folosi timpul de lucru i bunurile aparin0nd autoritii sau instituiei publice numai pentru desfurarea activitilor aferente funciei publice deinute , ) puncte - obli+aia de folosire util i eficient a banilor publici , ) puncte - interdicia de a folosi timpul de lucru ori lo+istica pentru realizarea activitilor publicistice 2n interes personal sau pentru activiti didactice , . puncte - capacitatea de analiz i sintez' claritatea' coerenta i lo+ica e/primrii ideilor , & puncte SUBIECT Descriei conduita funcionarilor publici 2n procesul de luare a deciziilor i evaluare a competenei profesionale. , 20 de puncte BAR ! "#R "$AR Art. -& - obli+aia de a aciona conform prevederilor le+ale i de a e/ercita capacitatea de apreciere 2n mod fundamentat i imparial , . puncte - interdicia de a promite luarea unei decizii i 2ndeplinirea atribuiilor 2n mod privile+iat , . puncte Art. -* - asi+urarea e+alitii de anse i tratament , . puncte - obli+aia funcionarilor publici de conducere de a aplica obiectiv criteriile de evaluare , . puncte - interdicia funcionarilor de conducere de a favoriza sau defavoriza accesul ori promovarea 2n funcia public , . puncte - capacitatea de analiz i sintez' claritatea' coerenta i lo+ica e/primrii ideilor , & puncte SUBIECT @dentificai norma de conduit aplicabil i precizai cum procedai 2n urmtorul caz; Aa ieirea din instituia 2n care suntei 2ncadrat ca funcionar public' un reprezentant al unui post $7 local v solicit informaii privind starea unui dosar pe care acesta l-a depus cu . sptm0ni 2nainte. Ftii c dosarul este soluionat pozitiv i c poate fi ridicat de ctre deponent oric0nd 2ntre orele 0(--* de la re+istratura instituiei. 9i comunicai reprezentantului postului $7 informaia? , 20 pct BAR ! "#R "$AR - identificare norm de conduit +eneral art.-2 , & puncte - identificare soluie 5 pozitiv<ne+ativ6 , & puncte - motivare soluie , Da' deoarece calitatea acestuia 2n relaia cu funcionarul public este de beneficiar al serviciilor publice-funcionar public iar nu de reprezentant al presei-funcionar public.-& puncte - capacitate de analiz' claritate 2n e/primare' lo+ica e/primrii ideilor , & puncte SUBIECT Prezentai i comentai normele de conduit profesional a funcionarilor publici privind activitatea public i activitatea politic. , 20 de puncte BAR ! "#R "$AR Art. :; - relaiile cu mi1loacele de informare 2n mas se asi+ur de ctre funcionarii publici desemnai , 2 puncte - respectarea limitelor mandatului de reprezentare , 2 puncte - obli+aia de a face cunoscut faptul c opinia e/primat nu reprezint punctul de vedere oficial' dac

funcionarul public nu este desemnat 2n acest sens. , . puncte Art. -0; - prezentarea celor ) interdicii / 2 puncte fiecare , ( puncte - capacitatea de analiz i sintez' claritatea' coerenta i lo+ica e/primrii ideilor , & puncte SUBIECT "omentai rolul autoritilor i instituiilor publice 2n coordonarea' monitorizarea i controlul aplicrii normelor de conduit profesional? , 20 puncte BAR ! "#R "$AR Art. 2-; - desemnarea unui funcionar public cu atribuii de etic , 2 puncte - atribuiile acestuia , . atribuii / -'& puncte fiecare , )'& puncte - comunicarea rapoartelor i rolul acestora , )'& puncte Art. 22; - cuprinsul raportului anual elaborat de ctre ABCP, ) date / - punct - ) puncte - capacitatea de analiz i sintez' claritatea' coerenta i lo+ica e/primrii ideilor , & puncte SUBIECT @dentificai norma de conduit aplicabil i precizai cum procedai 2n urmtorul caz; la ieirea din primria 2n care suntei 2ncadrat ca funcionar public cu atribuii e/clusive 2n domeniul economic' un reprezentant al unui post $7 local v solicit informaii privind stadiul unei aciuni publice a primriei. 9i comunicai reprezentantului postului $7 informaia? , 20 de pct BAR ! "#R "$AR - identificare norm de conduit +eneral art. : alin. 5-6, & puncte - identificare soluie 5 pozitiv<ne+ativ6 , & puncte - motivare soluie , Bu' deoarece relaiile cu mi1loacele de informare 2n mas se asi+ur de ctre funcionarii publici desemnai 2n acest sens de conductorul autoritii sau instituiei publice' 2n condiiile le+ii. - & puncte - capacitate de analiz' claritate 2n e/primare' lo+ica e/primrii ideilor , & puncte SUBIECT "u ce scop i 2n ce condiii un funcionar public 2ndeplinete atribuii de consiliere etica i monitorizare a respectrii normelor de conduita? Prezentai o situaie care v-ar determina s v adresai funcionarului public cu atribuii de consiliere etic. , 20 de puncte BAR ! "#R "$AR Art. 2-; - desemnarea funcionarului public , 2 puncte - atribuiile acestuia , . puncte - temeiul 2n care se e/ercit atribuiile acestuia , - punct - modalitatea de transmitere a rapoartelor , - punct - prezentarea aspectelor le+ate de baza de date 2n care sunt centralizate aceste rapoarte / - punct de fiecare , . puncte - situaia prezentat - & puncte - capacitatea de analiz i sintez' claritatea' coerenta i lo+ica e/primrii ideilor , & puncte SUBIECT @dentificai norma de conduit aplicabil i precizai cum procedai 2n urmtorul caz; suntei funcionar public iar eful ierar3ic superior v roa+ s 2i ac3iziionai medicamente 2n timpul pro+ramului de lucru. Acceptai ru+mintea acestuia? 20 puncte BAR ! "#R "$AR - identificare norm de conduit +eneral , art. -( alin. 526 , &puncte - identificare soluie 5 pozitiv<ne+ativ6 , & puncte - motivare soluie , Bu' deoarece funcionarii publici au obli+aia s foloseasc timpul de lucru numai pentru desfurarea activitilor aferente funciei publice deinute - & puncte - capacitate de analiz' claritate 2n e/primare' lo+ica e/primrii ideilor , & puncte

SUBIECT Detaliai rolul A+eniei Baionale a Cuncionarilor Publici 2n coordonarea' monitorizarea i controlul aplicrii normelor de conduit profesional ale funcionarilor publici , 20 de puncte BAR ! "#R "$AR Art. 20; - analizarea celor . atribuii ale A.B.C.P. / 2 puncte fiecare , * puncte - interdicia de a influena derularea procedurii de lucru a comisiilor de disciplin , & puncte Art. 22; - cuprinsul raportului anual elaborat de ctre ABCP, ) date / - punct - ) puncte - capacitatea de analiz i sintez' claritatea' coerenta i lo+ica e/primrii ideilor , & puncte SUBIECT @dentificai norma de conduit aplicabil i precizai cum procedai 2n urmtorul caz; un cetean v atra+e atenia asupra faptului c 2n instituia 2n care lucrai ca funcionar public responsabil de relaii publice nu este afiat Ae+ea nr. %<200) privind "odul de conduit al funcionarilor publici' republicat. "um reacionai? , 20 de puncte BAR ! "#R "$AR @dentificare norm de conduit +eneral , art. 2& - &p - identificare soluie 5 pozitiv<ne+ativ6 , & puncte - motivare soluie , 4olicit imediat efului ierar3ic permisiunea de a afia "odul de conduit la sediul instituiei publice' 2ntr-un loc vizibil dup care 2l afiez' afiarea constituind obli+aie prevzut de le+e 2n sarcina instituiei publice - & puncte - capacitate de analiz' claritate 2n e/primare' lo+ica e/primrii ideilor , & puncte SUBIECT Descriei i comentai loialitatea fa de "onstituie i le+e i loialitatea fa de autoritile i instituiile publice ale funcionarilor publici. , 20 de puncte BAR ! "#R "$AR Art. *; - Aoialitatea fa de "onstituie i le+e , & puncte Art. %; - obli+aia de a apra presti+iul autoritii sau instituiei publice - 2'& puncte - descrierea celor & interdicii ale funcionarilor publici - 2'& puncte - precizarea c primele ) interdicii se aplic i dup 2ncetarea raportului de serviciu' pentru o perioad de 2 ani - 2'& puncte - modul 2n care se realizeaz dezvluirea informaiilor care nu au caracter public - 2'& puncte - capacitatea de analiz i sintez' claritatea' coerenta i lo+ica e/primrii ideilor - & puncte SUBIECT Analizai comparativ libertatea opiniilor' activitatea public i activitatea politic a funcionarilor publici. , 20 de puncte BAR ! "#R "$AR - descrierea libertii opiniilor 2n 2ndeplinirea atribuiilor de serviciu , art. ( - . puncte - descrierea activitii publice , art. : - . puncte - descrierea activitii politice , art. -0 - . puncte - analiza comparativ - * puncte - capacitatea de analiz i sintez' claritatea' coerenta i lo+ica e/primrii ideilor - & puncte SUBIECT Prezentai principiile +enerale care +uverneaz conduita profesional a funcionarilor publici. "omentai principiul imparialiii i independenei. 20 puncte BAR ! "#R "$AR Art.. - : principii / - puncte 8 : puncte - comentariu * puncte -capacitate de analiz i sintez' claritate' coeren i lo+ica e/primrii ideilor - & puncte

SUBIECT Prezentai principiile +enerale care +uverneaz conduita profesional a funcionarilor publici. "omentai principiul supremaiei "onstituiei i a le+ii. 20 puncte BAR ! "#R "$AR Art.. - : principii / - punct 8 : puncte - comentariu * puncte - capacitate de analiz i sintez' claritate' coeren i lo+ica e/primrii ideilor - & puncte