P. 1
subiecte

subiecte

|Views: 1,622|Likes:
Published by budybest

More info:

Published by: budybest on Mar 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2014

pdf

text

original

CT Enumeraţi sancţiunile disciplinare ale funcţionarilor publici şi comentaţi modul de aplicare al acestora. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.

77 alin. (3) şi art. 78 - enumerarea sancţiunilor disciplinare – 4 sancţiuni x 1punct aplicarea mustrării scrise – 3 puncte aplicarea celorlalte sanctiuni – 5 puncte - condiţiile de aplicare a sancţiunii (cercetare prealabilă, audiere) – 3 puncte - capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Tipuri de răspundere aplicabile funcţionarilor publici pentru încălcarea cu vinovăţie a îndatoririlor de serviciu. Definiţi fiecare tip de răspundere în parte- 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 75, art. 83, art. 84, art. 85, art. 86 - Răspundere disciplinară, contravenţională, civilă sau penală – 3 puncte Răspunderea disciplinară 3 puncte - Răspunderea contravenţională a funcţionarilor publici - 3 puncte - Răspunderea civilă a funcţionarului public – 3 puncte - Răspunderea funcţionarului public pentru infracţiunile săvârşite în timpul serviciului sau în legătură cu atribuţiile funcţiei publice pe care o ocupă - 3 puncte - capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT În cadrul instituţiei publice au fost sancţionaţi disciplinar doi funcţionari publici. Primului funcţionar public i-a fost aplicată sancţiunea mustrării scrise în urmă cu 6 luni, iar celui de-al doilea sancţiunea retrogradării în funcţia publică pe o perioadă de 6 luni, în urmă cu 3 luni. Precizaţi şi motivaţi dacă se impune în vreun caz radierea de drept a sancţiunii disciplinare.- 20 puncte BAREM Art. Se CORECTARE 82 4 puncte

radiază

sancţiunea

mustrării

scrise

- Radiere mustrare scrisă - în termen de 6 luni de la aplicare – 3 puncte Motivare – prin efectul legii – 4 puncte - Retrogradarea în funcţia publică pe o perioadă de până la un an se radiază în termen de un an de la expirarea termenului pentru care a fost aplicată. – 4 puncte - Capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Aplicarea sancţiunilor disciplinare şi competenţa aplicării acestora, cu precizarea termenelor, condiţiilor de aplicare şi de radiere.Daţi un exemplu de sancţiune disciplinară şi precizaţi termenul de radiere a acesteia.- 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 77 alin. (5), art. 78, art. 79 alin. (1) , art. 82 - identificarea termenului de aplicare a sancţiunii – 1 punct - identificarea modalităţilor de aplicare: persoana care are competenţa numirii, la propunerea comisiei de disciplină – 1 punct, direct de către conducător – 1 punct - identificarea condiţiilor de aplicare: cercetare prealabilă – 2 puncte, audiere funcţionar public – 2puncte, termenele de radiere – 3 puncte - constatare prin act administrativ, cu excepţia destituirii – 2 puncte exemplul prezentat 3 puncte - capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Comentaţi situaţiile în care este angajată răspunderea civilă a funcţionarului public.- 20 puncte BAREM CORECTARE - enumerarea situaţiilor în care acesta se angajează – 3 situaţii x 2 p=6 puncte - enumerarea modalităţilor prin care se dispune repararea pagubei.- 2x2p= 4 puncte precizarea termenului de 30 de zile – 1 puncte - enunţarea posibilităţii funcţionarului de a se adresa instanţei de contencios.2 puncte - precizarea termenul de prescripţie de 3 ani, a dreptului conducătorului instituţiei de a emite ordinului/dispoziţiei de imputare de la data producerii pagubei.2 puncte

- capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Analizaţi prevederile legale privind răspunderea funcţionarului public pentru infracţiunile săvârşite în timpul serviciului sau în legătură cu atribuţiile funcţiei publice pe care o ocupă.- 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 86 modalitatea de angajare a răspunderii– 3 puncte condiţiile în care are loc suspendarea – 4 puncte - măsurile dispuse în caz de achitare sau încetare a procesului penal – 4 puncte - condiţiile de sesizare a comisiei de disciplină – 2 puncte condiţiile de mutare – 2 puncte - capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Detaliaţi prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) cu modificările şi completările ulterioare referitoare la perfecţionarea funcţionarilor publici.- 20 puncte BAREM CORECTARE art.50 din Legea nr.188/1999 -este un drept şi o obligaţie1punct -obligaţiile autorităţilor /instituţiilor publice 2 puncte -drepturile funcţionarilor publici pe perioada perfecţionării- 3 puncte -obligaţiile funcţionarilor publici în cazul cursurilor cu durată mai mare de 90 de zile5 puncte -precizarea studiilor ce nu constituie forme de perfecţionare profesională- 1 puncte -obligaţiile autorităţilor /instituţiilor publice privind planul de perfecţionare – 3 puncte -capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării ideilor-5 puncte SUBIECT Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici. Consecinţe asupra carierei funcţionarului public. Obligaţiile funcţionarilor publici de

conducere în acest proces. ( Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.7/ 2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată)- 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 69 din Legea nr. 188/1999 (r2), cu modificările şi completările ulterioare Procesul de evaluare. Calificative.5 puncte Consecinţe asupra carierei -5 puncte - Obligaţiile funcţionarilor publici de conducere. Obiectivitatea în evaluare- 5 puncte - capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Modalitatea de planificare a resurselor umane prin raportare la planul de ocupare a funcţiilor publice, ca instrument managerial, conform dispoziţiilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.- 20 puncte. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.23 din Legea nr.188/1999 -previzionarea modalităţilor de ocupare a funcţiilor publice pentru anul viitor6 puncte -elaborarea planului de ocupare a funcţiilor publice (conţinut, transmitere, aprobare)9 puncte -capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării ideilor-5 puncte SUBIECT Numirea, eliberarea din funcţia publică şi evaluarea performanţelor individuale a înalţilor funcţionari publici, conform Legii nr. 188/1999 rep. 2 privind Statutul funcţionarului public.- 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 19 şi art. 20 - enumerarea entităţilor competente a numi şi a elibera înalţii funcţionari publici, identificarea funcţiilor publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici raportat la acestea; - 2x5 puncte – 10 puncte evaluarea anuală – 1 punct evaluarea generală – 1 punct - competenţa de evaluare (comisia) - 1 punct, numirea comisiei – 2 puncte

s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate.).(3).. 99 alin. claritatea. în cazul obţinerii calificativului "nesatisfăcător" la evaluarea performanţelor profesionale individuale – 3 puncte Ca sancţiune disciplinară – 3 puncte . pe perioada suspendării raportului de serviciu precum şi măsurile pe care le poate lua conducătorul autorităţii sau instituţiei publice în vederea desfăşurării în condiţii normale a activităţii. 4 alin.ocuparea postului pe durata suspendării prin concurs/redistribuire– 2 puncte .capacitatea de analiza şi sinteză. iar funcţionarul public nu acţionează pentru încetarea acestuia într-un termen de 10 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate. coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Comentaţi obligaţia autorităţilor şi instituţiilor publice de a rezerva postul aferent funcţiei publice de execuţie. art. (2).Actele administrative se comunică funcţionarului public în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii – 3 puncte .36. d. 99 alin. art. (1) lit.. claritatea.comentarii asupra impedimentelor generate de reorganizarea activităţii instituţiei sau autorităţii publice care necesită reducere de posturi.încetarea şi modificarea raportului de serviciu pe perioada suspendării – 3 puncte . 96 alin.capacitatea de analiza şi sinteză. – 3 puncte . coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi situaţiile în care raportul de serviciu al funcţionarului public poate înceta din motive imputabile acestuia. Termenul de comunicare al actelor administrative20 puncte BAREM CORECTARE Art. art. art. 101 .20 puncte BAREM CORECTARE art.Pentru incompetenţa profesională.Situaţii: săvârşirea repetată a unor abateri disciplinare sau a unei abateri disciplinare care a avut consecinţe grave – 3 puncte. (3) prezentarea obligaţiei – 5 puncte . inclusiv posturi ale căror titulari au raportul de serviciu suspendat – 5 puncte .

74 4 cazuri x 1 punct4 puncte .20 puncte BAREM CORECTARE Art. . atribuţiile acestora precum şi măsurile care pot fi cuprinse în acordurile colective. 97 şi art.capacitatea de analiza şi sinteză. lista . claritatea.20 puncte BAREM CORECTARE Art.6 puncte măsuri acord colectiv 5 x 1 – 5 puncte .obligaţiile instituţiei în ceea ce priveşte eliberarea funcţionarilor publici din motive neimputabile lor (preaviz. 98 5 modalităţi x 1 punct = 5 puncte. art.20 puncte BAREM CORECTARE art. posturi vacante. .atribuţii comisii paritare . claritatea. Trataţi şi comentaţi eliberarea din funcţia publică a funcţionarului public. Trataţi şi comentaţi încetarea de drept a raportului de serviciu.(1). coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi şi comentaţi cazurile în care sunt consultate comisiile paritare. .5 puncte = 2. 97 şi art. coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de încetare a raportului de serviciu.prezentarea modalităţilor de încetare a raportului de serviciu: 5 modalităţi x 0.72 alin..1 punct .cazurile de eliberare din funcţia publică = 7 cazuri x 1 punct =7 puncte: . coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de încetare a raportului de serviciu. claritatea.capacitatea de analiza şi sinteză. reducere program.8 puncte. 99 . . .enumerarea situaţiilor de încetare de drept – 8x1punct .5 puncte.capacitatea de analiza şi sinteză.3 x 2 puncte .termenul de constatare a cazului de încetare a raportului de serviciu .. .termenul de comunicare a actului administrativ de încetare a raportului de serviciu – 1 punct .

. alin (3) – 4 puncte -aprobarea şi transmiterea planului. alin (4). aprobare şi transmitere a planului de ocupare a funcţiilor publice. ideilor – 5 puncte 4 puncte conducere – 1 punct – 0. Obligaţia de comunicare a planului de perfecţionare profesională.capacitatea de analiza şi sinteză. alin (2) -5 puncte -modalitatea de întocmire art.5 punct coerenţa şi logica exprimarii SUBIECT Prezentaţi situaţiile în care funcţionarii publici care urmează forme de perfecţionare profesională beneficiază de drepturile salariale cuvenite. 104. 51 alin. 52 şi art.identificarea situaţiilor : 2 situaţii x 3 puncte – 6 puncte . art. pentru autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică centrală şi pentru cele din administraţia publică locală.20 puncte BAREM CORECTARE Art.art. claritate.3 puncte . 23. 23. comparativ pentru cele două tipuri de instituţii 23. coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Comparaţi modalităţile de elaborare. alin (5)– 6 puncte -capacitate de analiză şi sinteză.comunicarea către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici . coerenţă şi logica exprimării ideilor-5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de realizare şi condiţiile în care se efectuează redistribuirea funcţionarilor publici de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.capacitatea de analiza şi sinteză. . 20 puncte BAREM CORECTARE -instituţia care elaborează planul . Precizaţi care sunt studiile care nu constituie forme de perfecţionare profesională.prioritatea funcţionarului public de realizarea transferului . Consideraţii privind acest instrument. 53 .identificarea studiilor care nu constituie forme de perfecţionare profesională: 2 tipuri x 3 puncte – 6 puncte . (1) şi (2). 20 puncte BAREM CORECTARE .ANFP) – . claritatea.modalităţile de redistribuire în funcţie de distanţă – 3 puncte –art. claritatea.

100 . 100. (1) . alin (5) . 107 alin. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte .) şi alin. dispus prin act administrativ 1 punct. 105 alin. termen comunicare act – 1 punct.redistribuirea pe funcţii temporar vacante şi testarea – 3 puncte . (3). emitere act administrativ reorganizare/eliberare din funcţie–4 puncte . solicitare la ANFP listă funcţii publice vacante – 1 punct.capacitate de analiză şi sinteză. 104. alin (2)-(4) . claritatea.capacitatea de analiză si sinteză. criterii numire – 2 puncte.eliberarea din funcţia publică şi trecerea în corpul de rezervă -2 puncte .art. art. (1) lit. art. justificare reducere post/ interdicţie înfiinţare post – 1 punct . lit.alin (1). . art. organizare examen – 1 punct. preaviz – 1 punct. punere la dispoziţie funcţii vacante – 1 punct.stabilirea funcţii publice. prioritate funcţionar public conducere – 1 punct. . aviz ANFP.art.Reorganizarea: are loc prin reducerea postului ocupat – 1 punct.numire în noile funcţii publice/criterii legale – 4 puncte . 104.etapele finale ale redistribuirii – 5 puncte .20 puncte BAREM CORECTARE Art. cazuri numire – 2 puncte. art. 99.redistribuirea pe funcţii de conducere şi execuţie – 4 puncte .Deosebiri: . alin (6)-(8) . 99 . coerenţă şi logica exprimării ideilor-5 puncte SUBIECT Analizaţi comparativ reorganizarea şi încetarea activităţii unei instituţii publice şi consecinţele acesteia asupra carierei funcţionarilor publici .20 puncte BAREM CORECTARE Art. a)b) .termen de preaviz şi drepturi ce decurg din el – 3 puncte solicitare ANFP lista funcţii publice vacante-1punct prioritate funcţionar de conducere-1punct . coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Care sunt etapele reorganizării unei autorităţi sau instituţii publice? Drepturile funcţionarilor publici şi obligaţiile instituţiilor publice în caz de reorganizare.capacitatea de analiză si sinteză.c.art. claritatea. claritate. reducere program lucru – 1punct. 104.Asemănări: motive neimputabile – 1 punct.

101. (2) lit. reducere program– 1 punct.SUBIECT Scopul cazierului administrativ. claritate.). e. claritate. 105 alin.concurs sau examenul de promovare în gradul profesional – 3 puncte . 99. art. c. .81. coerenţă şi logica exprimării ideilor . 66 lit. Prezentaţi situaţiile în care funcţionarului public îi este necesar cazierul administrativ.2 puncte .20 puncte BAREM CORECTARE Art. prin reducerea postului ocupat de funcţionarul public şi destituirea din funcţia publică.concursul de promovare într-o funcţie publică de conducere – 3 puncte promovare rapidă– 3 puncte . 65 alin. art. 70 alin. intrare în corpul de rezervă: .d. 92 . art. Consecinţe asupra carierei funcţionarilor publici .drepturi funcţionar public/obligaţii instituţie: preaviz – 1 punct. coerenţă şi logica exprimării ideilor-5 puncte SUBIECT Prezentaţi trei situaţii care ar putea constitui impedimente în gestionarea eficientă a resurselor umane în cadrul unei instituţii publice din administraţia publică centrală/locală precum şi măsurile corelative de diminuare a acestora. urmare a reorganizării activităţii.exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere vacante sau temporar vacante – 3 puncte scopul – evidenţiere situaţie disciplinară – 3 puncte . 20 puncte BAREM CORECTARE -prezentarea impedimentelor – 3x3puncte 9puncte -măsuri de diminuare a efectelor – 6 puncte -capacitate de analiză şi sinteză. art. pentru dezvoltarea carierei acestuia.). punere la dispoziţie funcţii publice vacante– 1 punct.). 20 puncte BAREM CORECTARE art.capacitate de analiză şi sinteză. art.motiv neimputabil.5 puncte SUBIECT Analizaţi comparativ eliberarea din funcţia publică. (2) lit. termen comunicare – 1 punct Deosebiri: eliberare 7 puncte din care: .dispus prin act administrativ. art. (1) Asemănări: încetare a raporturilor de serviciu – 1 punct .

(1) şi (2) enumerarea cazurilor 4x1 punct/-4 puncte .capacitatea de analiză si sinteză.interdicţia de ocupare a unei funcţii publice– 2 puncte . i. Cazurile şi criteriile de numire a funcţionarilor publici la reorganizare. (6).prin act administrativ al persoanei care are competenţa legală de numire. 102.notificare scrisă persoanei care are competenţa legală de numire– 2 puncte nu se motivează – 1 punct producere efecte– 1 punct . 105 alin.dacă nu există funcţii vacante corespunzătoare – 1 punct cazuri de numire 4 x1punct/-4 puncte criterii – 4x1punct 4puncte . art. art.demisia –manifestarea voinţei funcţionarului public – 1punct . claritatea.nu se intră în corpul de rezervă – 2 puncte .)şi alin.art. (1) . lista funcţiilor publice vacante.solicitare la ANFP listă funcţii publice vacante – 1 punct. 54 lit. a)-c) şi e. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Analizaţi comparativ destituirea din funcţie publică şi demisia . motiv imputabil– 1 punct identificarea celor două situaţii – 1 punct .destituirea . 105 alin. claritatea. ca sancţiune disciplinară aplicată pentru motive imputabile funcţionarului public – 3 puncte situaţii – 2 puncte comunicare act administrativ 2 puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Cazuri în care autoritatea ori instituţia publică are obligaţia de a solicita Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.) . (1) ambele situaţii de încetare– 2 puncte nu se intră în corpul de rezervă – 1 punct . 100 alin. 101.20 puncte BAREM CORECTARE Art. (1) lit. în perioada de preaviz.20 puncte BAREM CORECTARE Art.art. .capacitatea de analiză si sinteză. prioritate funcţionar de conducere – 1 punct destituire 6 puncte din care: sancţiune disciplinară. 99 alin. art.

5 puncte . interdicţie înfiinţare posturi similare – 2 puncte ..20 puncte BAREM CORECTARE Art. art.se pot realiza pe funcţii de conducere – 1 punct.situaţii în care este necesar avizul ANFP ( detaşare conducere.justificare reducere post şi organizare examen. condiţiile de realizare detaşare – 3 puncte .situaţia de excepţie privind funcţiile din categoria înalţilor funcţionari publici – 1 punct .capacitatea de analiză si sinteză. claritatea. 92 Asemănări: .capacitatea de analiză si sinteză.condiţii realizare pe funcţii publice conducere vacante sau temporar vacante – 3 puncte . (2). . prelungire exercitare vacantă – 1punct perioadă dispunere temporar vacantă-2 puncte salariul – 1punct . .excepţia funcţiei publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici – 2 puncte perioadă dispunere vacantă – 1 punct excepţia.posibilitatea realizării pe funcţii publice cu statut special – 1 punct Deosebiri: .prezentare modalităţi modificare raport de serviciu -5x1punct. 89 . 92 .condiţiile de realizare exercitare cu caracter temporar – 3 puncte . Trataţi exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere vacante. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Analizaţi în mod comparativ detaşarea funcţionarilor publici şi exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere. 87 alin. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de modificare a raportului de serviciu. art.1 punct perioada de dispunere – 1 punct . . claritatea. necesitate acord funcţionarului public – 1 punct.prelungire detaşare.modalităţi de modificare a raporturilor de serviciu .20 puncte BAREM CORECTARE Art. exercitare funcţie publică conducere vacantă) – 3 puncte .

Competenţa ANFP de organizare a concursurilor – 2 puncte .5 puncte SUBIECT Definiţi răspunderea funcţionarilor publici. dispusă de conducător – 2puncte.Stabilirea competenţei de organizare a concursurilor – 5 puncte .Capacitatea de analiză şi sinteză..capacitatea de analiză si sinteză. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de modificare a raportului de serviciu. Trataţi şi comentaţi mutarea în cadrul autorităţii sau instituţiei publice ori în cadrul altei structuri fără personalitate juridică a autorităţii sau instituţiei publice .cazuri de modificare a raporturilor de serviciu 5x1 punct . claritatea. claritatea.Reguli specifice aplicabile autorităţilor şi instituţiilor publice – 4 puncte .capacitatea de analiză si sinteză.mutarea definitivă. la solicitarea funcţionarului public – 1punct. în alte situaţii prevăzute de lege – 1punct.20 puncte BAREM CORECTARE Art. coerenţa şi logica exprimării ideilor .Comentaţi rolul responsabilului de procedură.(2). . cazul înalţilor funcţionari publici-1punct mutarea temporară –1punct .excepţia mutare definitivă/temporară solicitată de funcţionarul public – 1 punct mutarea în altă localitate 1punct refuz mutare 1punct . 87 alin. 20 pct BAREM CORECTARE . art. claritatea.5 puncte tipuri de mutare 1 punct . 91 . coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Descrieţi competenţa de organizare a concursurilor de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.Conţinutul înştiinţării transmise către ANFP – 2 puncte Rolul responsabilului de procedură – 2 puncte .

86 .5 puncte SUBIECT Răspunderea contravenţională şi civilă a funcţionarilor publici.considerente generale cu privire la răspunderea funcţionarilor publici – 1punct răspunderea civilă – situaţii 3x1 punct -3 puncte recuperarea pagubelelor – 4 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză.75. precum şi repararea pagubelor produse.funcţionarul public se poate adresa instanţei – 1 punct prescriere – 1 punct răspunderea penalăcând se angajează -1punct . 84.obligaţia angajatorului în situaţia începerii urmăririi penale-1punct .capacitatea de analiză si sinteză. claritatea.20 puncte .măsurile speciale de protecţie pentru anumite categorii de funcţionari publici.obligativitatea autorităţii sau instituţiei publice de a acorda despăgubiri funcţionarului public în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu în exercitarea atribuţiilor de serviciu 5 puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Precizaţi şi comentaţi în ce constă dreptul funcţionarilor publici de a beneficia de protecţia legii în exercitarea atribuţiilor de serviciu.obligaţia angajatorului în situaţia achitării sau încetării procesului penal1punct .Prezentaţi şi comentaţi răspunderea civilă şi răspunderea penală a funcţionarilor publici.obligaţia angajatorului în situaţia trimiterii în judecată a funcţionarului public-1punct . .obligativitatea autorităţii sau instituţiei în asigurarea protecţiei funcţionarului public -4 puncte . 20 puncte BAREM CORECTARE . claritatea.în ce situaţie este sesizată comisia de disciplină-1punct . 85. propunere şi avizare 6 puncte . art. . coerenţa şi logica exprimării ideilor.20 puncte BAREM CORECTARE Art. art. art.

BAREM CORECTARE Art.48 . coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi principiul subordonarării ierarhice şi limitele acestuia 20 puncte BAREM CORECTARE Art.capacitatea de analiză şi sinteză. coerenţa şi logica exprimării ideilor.5 puncte SUBIECT Rolul şi importanţa depunerii jurământului de credinţă prevăzut de Statut pentru . dacă o consideră ilegală.5 puncte SUBIECT Prezentaţi rolul compartimentelor de resurse umane în gestiunea funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici. claritatea.. 24 – obligaţii compartimente RU – realizare gestiune curentă a resurselor umane şi a funcţiilor publice – 2 puncte colaborarea directă cu ANFP – 1 punct formulare de propuneri – 3 x 2 6 puncte fundamentare propuneri –3 x 2 6 puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor. formulaţi şi fundamentaţi minim 3 propuneri de îmbunătăţire a modului de gestiune. art.funcţionarul public se poate adresa instanţei – 1 punct prescriere – 1 punct .45.20 puncte BAREM CORECTARE . – 6 puncte .capacitatea de analiză si sinteză. claritatea.principiu care stă la baza exercitării funcţiei publice – 4 puncte . art.situaţia de excepţie de a refuza îndeplinirea unei dispoziţii primite de la superiorii ierarhici.3.posibilitate contestare de către funcţionarul public – 2 puncte răspunderea civilă – situaţii 3x2puncte-6puncte recuperarea pagubelelor – 3puncte .obligaţia de a rezolva lucrările în termenele stabilite şi de a nu primi direct cereri care intră în competenţa lor – 5 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză. 85 .răspunderea contravenţională – condiţii angajare – 2 puncte . claritatea. 83 – art.art.

Condiţii generale de ocupare a unei funcţii publice – 5 puncte Condiţiile de vechime 5 puncte Organizarea concursului de recrutare – 5 puncte .2 alin.54.5puncte consecinţele refuzului depunerii jurământului -5 puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor. .(6) şi (7).62 alin.4. . claritatea.57. art.5 puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor .funcţionarii 20 puncte publici.5 puncte SUBIECT Reguli ce sunt aplicabile pentru ocuparea prin recrutare a unei funcţii publice de execuţie din cadrul unei instituţii publice locale.prezentarea modalităţilor de ocupare a funcţiei temporar vacante.58 .Capacitatea de analiză şi sinteză.precizarea că este act administrativ de numire.-4puncte (2x2puncte) .5 puncte SUBIECT Prezentaţi în ce bază se nasc şi se exercită raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici. BAREM CORECTARE Art. art.(2). art.prezentarea efectelor asupra carierei persoanei care ocupă funcţia temporar vacantă. precum şi modalităţile de ocupare a unei funcţii publice temporar vacante. care este perioada de exercitare a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici. claritatea. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.capacitatea de analiză şi sinteză. .termenul de depunere a jurământului şi forma depunerii.20 puncte BAREM CORECTARE Art.5puncte) .1 punct precizarea că perioada este nedeterminată1 punct . coerenţa şi logica exprimării ideilor .procedura obligatorie a depunerii jurământului -5 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză.9 puncte (2x 4. respectiv că dobândeşte calitatea de funcţionar public pentru perioada în care ocupă temporar funcţia publică şi că nu beneficiază de dreptul de a intra în corpul de rezervă al funcţionarilor publici după încetarea raportului de serviciu. claritatea.

68. art.5 puncte SUBIECT Descrieţi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice de conducere cu caracter temporar.art.prin redistribuire din corpul de rezervă al funcţionarilor publici de către ANFP 5 puncte prin concurs5 puncte . vechime –1punct.identificare modalităţi (detaşare. termen temporar vacante –1punct . coerenţa şi logica exprimării ideilor . claritatea.4 puncte . art. condiţiile şi procedurile aplicabile. Detaliaţi promovarea funcţionarilor publici.capacitatea de analiză şi sinteză. .1 puncte . condiţie studii – 1punct. inexistenţa funcţionarilor publici în instituţie care să fie promovaţi – 2 puncte exercitarea cu caracter temporar: identificarea celor 2 situaţii – 2 puncte.SUBIECT Prezentaţi şi comentaţi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice de execuţie şi de conducere temporar vacante. 64. claritatea. 92 .capacitatea de analiză şi sinteză.prin exercitare cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere temporar vacante5 puncte . 65.5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice. 20 puncte BAREM CORECTARE Art. art.noţiuni generale privind promovarea funcţionarilor publici.20 puncte BAREM CORECTARE Art. situaţia disciplinară – 1 punct. 63. termen vacante ( 6 luni cu prelungire 3 luni) – 1 punct. 89 alin.4 alin.(4).92 alin. art. art.(3).detaşarea: termen ( 6 luni cu prelungire 3 luni) – 1 punct. art.56.66. aviz ANFP – 1 punct. 20 puncte BAREM CORECTARE . îndeplinire condiţii studii –1punct. art.70 modalităţile de ocupare a funcţiilor publice-5 puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor .promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut .descrierea condiţiilor şi procedurilor – 13 puncte din care: . (2). vechime – 1 punct. art. exercitare cu caracter temporar) – 2 puncte .

56. 90 .capacitatea de analiză şi sinteză.modalităţile de ocupare a funcţiilor publice . claritatea.capacitatea de analiză şi sinteză.5 puncte SUBIECT Un funcţionar public aflat în corpul de rezervă. solicită redistribuirea la o instituţie publică aflată la 60 de km de localitatea de domiciliu.situaţiile în care se poate realiza redistribuirea.capacitatea de analiză şi sinteză.Precizaţi şi motivaţi dacă în acest caz poate opera . Detaliaţi redistribuirea funcţionarilor publici. coerenţa şi logica exprimării ideilor . claritatea. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.5 puncte transferul în interesul serviciului 4 puncte transferul la cerere4 puncte . 20 puncte BAREM CORECTARE Art. coerenţa şi logica exprimării ideilor .5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice.actul administrativ prin care se dispune redistribuirea-1 punct .5 puncte cine realizează redistribuirea -1 puncte .modalităţile de ocupare a funcţiilor publice . coerenţa şi logica exprimării ideilor . claritatea. Detaliaţi transferul funcţionarilor publici.promovarea într-o funcţie publică de conducere -4 puncte .5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice.promovarea în clasă -1 puncte .3 puncte condiţiile redistribuirii-3 puncte . pe funcţia publică vacantă de consilier asistent.104 . art.publicitatea funcţiilor publice vacante care pot fi ocupate prin transfer la cerere2 puncte .condiţia obligatorie în situaţia redistribuirii într-o funcţie publică vacantă de conducere-2 puncte . care a ocupat în urmă cu 6 luni într-o instituţie publică funcţia de consilier superior.56.

art. art. hotărâre judecătorească) . detaşare.redistribuirea.identificarea modalităţilor de ocupare a unei funcţii publice de conducere pe perioadă nedeterminată şi pe perioadă determinată – 8 x 1 . art.89. art. mutare. exercitare cu caracter temporar.capacitatea de analiză şi sinteză. art. Precizaţi instituţia care realizează redistribuirea şi cea care realizează numirea. art.106 alin.capacitatea de analiză şi sinteză. claritatea. promovare. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.56. art. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.8 puncte ( recrutare.57.5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice.(3).70 prezentarea modalităţilor de ocupare 5 puncte analiza comparativă – 10 puncte .Redistribuirea se poate face şi într-o funcţie publică inferioară vacantă. la cererea funcţionarului public . 2 puncte .57. cu acordul scris al funcţionarului public – 3 puncte Redistribuire – ANFP – 3 puncte numire – conducător instituţie publică – 2 p . 104 Identificare soluţiei ( situaţie posibilă) – 4 puncte Motivare: .distincţia între ocuparea pe perioadă determinată şi ocuparea pe perioadă nedeterminată.65 alin. art. coerenţa şi logica exprimării ideilor . art.descrierea unei modalităţi de ocupare a unei funcţii publice de conducere – 5 puncte .Redistribuirea funcţionarilor publici se face în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice din alt judeţ sau aflate la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea de domiciliu. 20 puncte BAREM CORECTARE Art. art.3 puncte .(2) şi alin.91. Analizaţi comparativ concursul de recrutare şi concursul de promovare.66. art. coerenţa şi logica exprimării ideilor . claritatea. 66.92.90.5 puncte SUBIECT Identificaţi modalităţile de ocupare a unei funcţii publice de conducere şi dezvoltaţi una dintre acestea.56. redistribuire. transfer.(2) .

claritatea.5 puncte SUBIECT Prezentaţi comparativ rolul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici ( ANFP ) şi rolul autorităţilor şi instituţiilor publice privind evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici şi dosarul profesional.rolul ANFP privind administrarea evidenţei naţionale şi dosarul .capacitatea de analiză şi sinteză.26 .70 .identificarea modalităţilor de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei funcţii publice superioare – 4 puncte .66. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.. coerenţa şi logica exprimării ideilor .enumerarea a 10 drepturi – 1 punct fiecare.identificarea aspectelor specifice ce ţin de promovarea în clasă -3 puncte . claritatea. 20 puncte BAREM CORECTARE Capitolul V.capacitatea de analiză şi sinteză. Obligaţia persoanelor care au acces la datele cuprinse în evidenţa naţională şi la dosarul profesional. art.10 puncte comentarea celor 10 drepturi – 5 puncte -capacitatea de analiză şi sinteză. coerenţa şi logica exprimării ideilor . secţiunea 1 .identificarea aspectelor specifice ce ţin de promovarea în gradul profesional -4 puncte .identificarea condiţiilor prevăzute de lege pentru participarea la concursul organizat în vederea promovării într-o funcţie publică de conducere -2 puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor .5 puncte SUBIECT Dezvoltarea carierei funcţionarilor publici de execuţie prin ocuparea în mod definitiv a unei funcţii publice superioare. art.68. art. art.identificarea condiţiilor prevăzute de lege pentru participarea la concursul organizat în vederea promovării rapide în funcţia publică – 2 puncte .5 puncte SUBIECT Enumeraţi şi comentaţi 10 drepturi ale funcţionarilor publici. claritatea. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.65.25.

durata detaşării în cursul unui an calendaristic şi acordul scris al funcţionarului public – 2 puncte .durata delegării în cursul unui an calendaristic şi acordul scris al funcţionarului public – 2 puncte . 20 puncte BAREM CORECTARE Art. coerenţa şi logica exprimării ideilor .3) – 7x 1puncte = 7 puncte .drepturi salariale şi costuri suportate de instituţia publică la detaşare – 1 puncte .detaşarea pe o funcţie publică de conducere – 1. coerenţa şi logica exprimării ideilor . coerenţa şi logica exprimării ideilor . Comentaţi transpunerea a două dintre principii în dispoziţiile legale din Statut.5p-3 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză. claritatea.situaţii în care funcţionarul public poate refuza delegarea sau detaşarea – 3x0.5 puncte SUBIECT Enumeraţi principiile care stau la baza exercitării funcţiei publice. .5 puncte SUBIECT Asemănări şi deosebiri între delegare şi detaşare. claritatea.capacitatea de analiză şi sinteză. claritatea.obligaţiile autorităţilor şi instituţiilor publice privind evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici şi dosarul profesional – 10 puncte obligaţia asigurării confidenţialităţii 1 punct .situaţii în care funcţionarul public poate refuza detaşarea – 6x0.capacitatea de analiză şi sinteză.5 puncte .drepturi salariale şi costuri suportate de instituţia publică la delegare – 1 puncte .detaşarea funcţionarilor publici cu statut special – 2 puncte .enumerarea principiilor ( art.5p -1. 89 .detaşarea pe o funcţie publică din categoria înalţilor funcţionari publici – 1 puncte .comentarea şi transpunerea principiilor – 2 x 4 puncte = 8 puncte . ca modalităţi de modificare a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici de execuţie şi funcţionarilor publici de conducere.88.5 puncte .20 puncte BAREM CORECTARE . art.5 puncte .profesional– 4 puncte .

Identificaţi 5 prevederi legale aplicabile în situaţia reorganizării unei instituţii publice.SUBIECT Prezentaţi modalităţile de modificare a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici de execuţie şi funcţionarilor publici de conducere. art.64. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.comparaţie între promovarea în clasă şi promovarea în grad profesional 6 puncte .65.68.identificarea prevederilor legale aplicabile propunerii avansate -1x 5 prevederi 5 puncte .63. Comparaţie între transferul la cerere şi transferul în interesul serviciului.107 prezentarea propunerii de reorganizare -10 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză. art. art.capacitatea de analiză şi sinteză.prezentarea modalităţilor de modificare a raporturilor de serviciu – 5x0.100. claritatea.prezentarea modalităţilor de promovare a funcţionarilor publici de execuţie 3 puncte promovarea în clasă 2 puncte promovarea în grad profesional 2 puncte promovarea rapidă 2 puncte . art. art.87.5 puncte SUBIECT Prezentaţi şi comparaţi modalităţile de promovare a funcţionarilor publici de execuţie.70 .5 puncte .90 .5p 2.5 puncte transferului în interesul serviciului – 4 puncte transferul la cerere – 4 puncte analiza comparativă 4. claritatea. coerenţa şi logica exprimării ideilor . coerenţa şi logica exprimării ideilor . art.99.5 puncte SUBIECT Formulaţi o propunere de reorganizare a unei instituţii publice.-20 puncte BAREM CORECTARE Art. art. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.

coerenţa şi logica exprimării ideilor . – 20 p BAREM CORECTARE Art.26.54.capacitatea de analiză şi sinteză.modificarea raporturilor de serviciu .25. 87. art.1.5 puncte scopul mobilităţii 2 puncte . art. art.20 puncte BAREM CORECTARE Exemplu: art. claritatea. secţiunea a 3-a.5. art. claritatea. coerenţa şi logica exprimării ideilor . 89 . coerenţa şi logica exprimării ideilor .detaşarea funcţionarilor publici de conducere . art. Detaliaţi detaşarea funcţionarilor publici.5 puncte . art. prin care se poate modifica raportul de serviciu al funcţionarilor publici.capacitatea de analiză şi sinteză.5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalitatea de stabilire a necesarului de cursuri de perfecţionare a pregătirii profesionale pentru funcţionarii publici.57.104.69 . art.107 identificarea situaţiilor 5 x 3 puncte -15 puncte .fondurile prevăzute în bugetul anual propriu pentru acoperirea cheltuielilor de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici.capacitatea de analiză şi sinteză. art. claritatea. organizate la iniţiativa ori în interesul autorităţii sau instituţiei publice .5 situaţii x 0.5 puncte SUBIECT Având în vedere atribuţiile Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici vă rugăm să identificaţi 5 situaţii în care o instituţie publică colaborează cu Agenţia.53. art.evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici stabileşte cerinţele de formare 5 puncte planul de perfecţionare 5 puncte .5 puncte .2.detaşarea se dispune în interesul instituţiei/perioada .-20 puncte BAREM CORECTARE Capitolul V.24..5 puncte SUBIECT Precizaţi scopul realizării mobilităţii în corpul funcţionarilor publici şi enumeraţi modalităţile prevăzute de Statutul funcţionarilor publici. .1 punct . art.99.

91 .alte situaţii ( cercetare administrativă. (1) Legea 188/1999– 5 puncte identificare soluţie ( pozitiv/negativ) – 5 puncte .motivare soluţie – Am în vedere faptul că.cazurile de refuz al detaşării – 6 situaţii x0. acceptaţi? – 20 de puncte BAREM CORECTARE . 86 alin.capacitatea de analiză si sinteză. art. 77 alin. urmărire penală) . coerenţa şi logica exprimării ideilor . coerenţa şi logica exprimării ideilor -5 p SUBIECT Prezentaţi şi comentaţi asemănările şi deosebirile dintre mutarea temporară şi mutarea definitivă a funcţionarilor publici. 44 alin. în cazul în care. (7).3 puncte . în calitate de funcţionar public îmi este interzis să fac parte din organele de conducere ale partidelor politice -5 puncte . fiind funcţionar public. perioadele)3 x 2 6 puncte mutarea înalţilor funcţionari publici 1 punct . art. .prezentarea elementelor comune celor două tipuri de mutare (se dispune de conducător sau se solicită de funcţionarul public. claritatea.identificare normă de conduită generală art. (5).prezentarea deosebirilor pentru fiecare tip de mutare (pe funcţie publică de nivel inferior se poate dispune numai mutarea definitivă.2 puncte .detaşarea funcţionarilor publici cu statut special . după caz.2 puncte . de acelaşi grad profesional cu îndeplinirea condiţiilor specifice) -3 x 2 . pe funcţie publică echivalentă de aceeaşi categorie. clasă şi.condiţii -1 punct detaşarea înalţilor funcţionari publici 2 puncte .capacitatea de analiză si sinteză.6 puncte . vi se propune ocuparea unei funcţii de preşedinte al unui partid politic.5 . claritate în exprimare.5 p SUBIECT Identificaţi norma de conduită aplicabilă şi precizaţi dacă. logica exprimării ideilor – 5 puncte . claritatea. cu repartizarea postului numai mutarea definitivă sau temporară dispusă de conducător.capacitate de analiză.20 puncte BAREM CORECTARE Art.

(1) descrierea situaţiei – 6 puncte încadrarea faptei 4 puncte . activităţile ce presupun exercitarea prerogativelor de putere publică ce se desfăşoară în cadrul instituţiei pentru care candidaţi şi conduita funcţionarilor publici în procesul de folosire a prerogativelor de putere publică.identificarea activităţilor care implică prerogative de putere publică . 101 condiţii – 5x1 – 5 puncte . art. ca sancţiune disciplinară aplicată pentru motive imputabile funcţionarului public – 2 puncte cazuri – 2 cazuri x3 – 6 puncte comunicare act administrativ – 2 puncte .5 puncte .5 puncte . (3) / Cod art 17 . art. 77. . claritatea. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Descrieţi o situaţie care constituie abatere disciplinară şi conduita superiorului ierarhic în cazul în care o constată. 78.20 puncte BAREM CORECTARE Art. Încadraţi fapta. 79 alin. 97. .20 puncte BAREM CORECTARE -Statut art. 20 puncte BAREM CORECTARE Art. claritate.motivarea măsurilor dispuse: obligaţie prevăzută de lege . 2 alin.SUBIECT Enumeraţi condiţiile în care poate avea loc încetarea raporturilor de serviciu.capacitatea de analiză si sinteză. Dezvoltaţi şi comentaţi destituirea ca sancţiune disciplinară.capacitate de analiză şi sinteză.descrierea conduitei superiorului ierarhic: sesizarea comisie de disciplină – 3 puncte . coerenţă şi logica exprimării ideilor .aplicarea la situaţia concretă a instituţiei . descrieţi şi motivaţi măsurile care se impun a fi luate în acest caz. art. interdicţii.destituirea se dispune prin act administrativ al persoanei care are competenţa legală de numire în funcţia publică. în mod punctual şi succint.folosirea prerogativelor de putere publică.5 puncte .5 puncte SUBIECT Descrieţi.2 puncte .

. 62 competenţa de numire – 3 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză. coerenţă şi logica exprimării ideilor .consecinţă a regimului juridic aplicabil funcţionarilor publici – 5 puncte . coerenţă şi logica exprimării ideilor . 188/1999 .5 puncte . (2) .alte modalitati prevazute expres de prezenta lege – minim 4 cazuri .comentarii asupra posibilităţii de negociere .capacitate de analiză şi sinteză. art.identificarea formei. claritate. claritatea. (2). -20 puncte BAREM CORECTARE ..modalităţile de ocupare a funcţiilor publice .5 10 puncte art..20 puncte BAREM CORECTARE art.5 puncte SUBIECT Care sunt modalităţile de ocupare a funcţiilor publice? Prezentaţi patru cazuri de „alte modalităţi” de ocupare prevăzute expres de Legea nr. (3).4 x 2. art. claritate.obligaţii care derivă din principiul subordonării ierarhice (coordonarea) art.capacitate de analiză şi sinteză.5 puncte – 4 puncte . Comentarii privind posibilitatea de negociere a elementelor prevăzute în mod obligatoriu în actul administrativ de numire.5 puncte SUBIECT Numirea funcţionarilor publici.depunerea jurământului şi consecinţa nedepunerii acestuia –3 puncte . . 106 alin. a elementelor cuprinse obligatoriu în actul administrativ de numire şi anexa – fişa postului – 8 x 0. (5).20 puncte BAREM CORECTARE Art. 91 alin. 100 alin. art. (1) şi (3). coerenţa şi logica exprimării ideilor. 56 .5 puncte SUBIECT Identificaţi şi comentaţi cinci obligaţii ale funcţionarilor publici de conducere faţă de funcţionarii publici de execuţie. 99 alin.identificarea şi comentarea obligaţiilor – 5 x 3 puncte – 15 puncte Exemple: . art. 111 alin.

5 puncte SUBIECT Ordonaţi minim 7 îndatoriri ale funcţionarilor publici în funcţie de importanţa pe care considerati ca o are fiecare. 83 Art. . 43-49 Art. în funcţie de etapele care trebuiesc îndeplinite până la numire. 5 alin 13 5 puncte comentariu 5 puncte .3 lit.43 alin.28 .5 puncte CORECTARE ( 7x1) 7 puncte exemplu 2 puncte exemplu 2 puncte exemplu 2 puncte exemplu 2 puncte sinteză. coerenţa şi logica exprimării ideilor.Alegeti cate un exemplu de indatorire a carei incalcare atrage răspunderea funcţionarului public.Capacitatea de analiză şi ideilor .20 puncte BAREM CORECTARE art.obligaţii în procesul de stabilire a necesităţilor de perfecţionare profesională – art. 86 . coerenţa şi logica exprimării SUBIECT Alegeti două dintre cele mai eficiente şi rapide modalităţi de ocupare a posturilor vacante din instituţiile publice şi argumentati care dintre ele este cea mai indicată. pentru fiecare categorie de răspundere a functionarului public – 20 puncte BAREM Art.(2) .capacitatea de analiză şi sinteză. 77 Art.sprijinirea iniţiativelor şi propunerilor motivate care pot conducere la eficientizarea activităţii autorităţii /instituţiei publice – art. – 20 puncte .5 puncte SUBIECT Analizati si comentati asemanarile si deosebirile dintre functionarii publici si functionarii publici cu statute speciale . claritatea. coerenţa şi logica exprimării ideilor .capacitatea de analiză şi sinteză. 1-3 5 puncte art. 2 alin.informarea cu privire la deciziile care îl privesc în mod direct – art.g) . 84 Art. claritatea. claritatea.28 .

Prezentaţi situaţiile în care pentru realizarea mobilităţii este necesar acordul scris expres al funcţionarului public. art. 90 alin(1)-(8). termen) 4x2 puncte – 8 puncte .cerere scrisă. a)-e). claritatea. 87 alin.obligaţie instituţie (suspendarea . Precizaţi care sunt obligaţiile funcţionarului public şi ale autorităţii sau instituţiei publice pentru suspendarea raporturilor de serviciu şi reluarea activităţii. (2) lit. art. se rezervă postul. claritatea.BAREM CORECTARE . (1) şi (3). 91 alin. 96 .cerere scrisă.identificarea modalităţilor de ocupare . nu pot fi modificate/ înceta raporturile de serviciu. art. art.5 puncte SUBIECT Enumeraţi modalităţile de modificare a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici. coerenţa şi logica exprimării ideilor .a. 88 alin.se constată prin emiterea actului administrativ. 66 lit. (3). art.Capacitatea de analiză şi sinteză. 89 alin.se dispune prin act administrativ . la revenire .) enumerarea modalităţilor – 5 x1 p – 5 puncte delegarea peste 60 zile/an – 2 puncte detaşarea peste 6 luni – 2 puncte detaşare pe funcţie publică inferioară – 2 puncte transfer în interesul serviciului – 2 puncte mutare definitivă dispusă de conducător – 2 puncte . 94 alin. (3). claritatea. (2). coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte .2 x 3 . – 20 puncte BAREM CORECTARE Art. reluarea . 26. (2). coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Un funcţionar public solicită suspendarea raporturilor de serviciu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani.obligaţii funcţionar public ( la suspendare . alin.5 9 puncte Exemple (art. 95. – 20 puncte BAREM CORECTARE Art. art. se comunică la ANFP în 10 zile lucrătoare. termen.capacitatea de analiză si sinteză. 104 alin (1)-(8)) .capacitatea de analiză si sinteză. art. 90 alin. art.6 puncte argumentarea soluţiei 2 x 4. se comunică la ANFP în 10 zile lucrătoare – 6 puncte competenţa emiterii actului administrativ – 1 punct . (3).

trimitere în judecată – se constată suspendarea de drept.suspendarea încetează. 60.SUBIECT La nivelul unei instituţii publice. claritatea. 94 alin. art. claritatea. se comunică la ANFP în 10 zile lucrătoare – 10 puncte . 61 obiectul perioadei de stagiu – 4 puncte durata – 3 puncte realizarea evaluării – 1 punct .se dispune prin act administrativ .urmărire penală – dacă fapta poate influenţa cercetarea. nu pot fi modificate/ înceta raporturile de serviciu. se dispune mutarea temporară – 5 puncte . – 20 puncte BAREM CORECTARE Art. în ce condiţii – 20 de puncte BAREM Art.capacitatea de analiză si sinteză. funcţionarul public îşi reia activitatea. doi funcţionari publici au săvârşit infracţiuni în legătură cu serviciul. Unul dintre aceştia este trimis în judecată.) . 86. precum şi în situaţia în care se dispune achitarea sau încetarea procesului penal. art. CORECTARE 29 . la achitare sau încetare proces penal . coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Trataţi perioada de stagiu a funcţionarilor publici.rezultatul evaluării – ( numire/eliberare ) 2x3 puncte – 6 puncte . iar pentru cel de-al doilea s-a început urmărirea penală. 11. perioada de stagiu nu constituie vechime necesară pentru ocuparea unei funcţii publice – 1 punct . se emite act administrativ.la eliberare. reluarea . (1) lit. – 20 puncte BAREM CORECTARE Art. actul administrativ se comunică la ANFP în 10 zile lucrătoare. art. se rezervă postul. (3). m. Descrieţi obligaţiile instituţiei publice în această situaţie. vor fi achitate drepturile salariale.capacitatea de analiză si sinteză. 26 alin. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Precizaţi dacă funcţionarii publici beneficiază de dreptul de asociere şi dacă da.

3 puncte . coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Un serviciu de resurse umane are în componenţă 8 posturi din care un post de conducere de şef serviciu.-5 puncte .prezentarea situaţiei înalţilor funcţionari publici ce au calitatea de ordonatori principali de credite aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale.capacitatea de analiză şi sinteză.5 puncte SUBIECT Prezentaţi sintetic asemănările şi deosebirile dintre promovarea şi recrutarea funcţionarilor publici – 20 puncte BAREM CORECTARE . Sunt ocupate 6 posturi de executie. coerenta şi logica exprimării ideilor . potivit art. 4 posturi de consilier superior şi 3 posturi de referent superior.2 puncte .Promovarea pe funcţii publice de conducere (art. 68)– 1 punct Promovarea rapidă (art. 58 alin. adera şi exercita orice mandat în cadrul organizaţiilor sindicale. Ce obligaţii revin conducătorului instituţiei publice în această situaţie în conformitate cu Statutul funcţionarilor publici? .20 puncte BAREM CORECTARE . 66) – 2 puncte condiţiile generale prevăzute la art. (1) şi (2)) 2 puncte prezentare comparativ-sintetică – 3 puncte .1 punct .eliberarea din funcţie a funcţionarilor publici cărora li s-au desfiinţat . (5) şi (6)) 2 puncte .(1) – 2 puncte . 70-71)– 1 punct .precizarea că dreptul de asociere sindicală este garantat.precizarea că funcţionarii publici pot înfiinţa.precizarea că funcţionarii publici se pot organiza în asociaţii profesionale sau cu scop în protejarea intereselor profesionale.Promovarea în grad profesional (art.competenţele de organizare a concursului de recrutare pentru funcţiile publice (art. claritatea..4 puncte .condiţiile de vechime în specialitatea studiilor pentru recrutare (art. claritatea. 57 alin.prezentarea situaţiei celorlalţi funcţionari publici.. 54 2 punct . 1 post este vacant (referent).obligativitatea solicitării avizului privind funcţiile publice.107 alin.capacitatea de analiză şi sinteză. Acest serviciu se reorganizeaza la nivel de compartiment cu 5 posturi de consilier superior. 64 -65)– 2 puncte Promovarea în clasă (art.

în .numirea funcţionarilor publici în condiţiile art. claritatea.(1) – 5 puncte .d -5 puncte .capacitate de analiza si sinteza.alta modalitate de ocupare a unei functii publice. iar incălcarea acestora atrage răspunderea titularului funcţiei publice art. raspunderea penala-2. coerenta si logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Ce presupune modificarea calitatii posturilor de natură contractuală în funcţii publice în conformitate cu prevederile Statutului funcţionarilor publici şi care sunt obligaţiile conducătorului instituţiei/autorităţii publice? .5puncte.5puncte. e) – 5 puncte .obligativitatea solicitarii avizului privind functiile publice.5puncte) .stabilirea de functii publice potrivit art. Raportul de serviciu reprezintă un raport de muncă.5 puncte.20 puncte BAREM CORECTARE .identificarea celor patru tipuri de răspunere aplicabile funcţionarilor publici 10 puncte ( raspunderea disciplinara – 2.3 lit.99 alin (1) lit b) si alin.100 alin. raspunderea contraventionala2.(1) lit. coerenta si logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT În cuprinsul Statutului funcţionarilor publici se face referire la raportul de serviciu al functionarului public.(2) – 5 puncte .posturile şi prezentarea procedurii potrivit art. potrivit art 56 lit.capacitate de analiza şi sinteza.conform principiului responsabilităţii.(3) – 5 puncte .a) şi alin. claritatea..107 alin. claritatea.20 puncte BAREM CORECTARE . coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Unul dintre principiile care stau la baza exercitării funcţiei publice este principiul responsabilităţii în conformitate cu prevederile legale. prevazuta de lege.(2)-(7) – 8 puncte . potivit art. Ce reprezinta acest principiu şi precizati care sunt dispozitiile Statutul funcţionarilor publici în care este materializat acesta.capacitate de analiza si sinteza. funcţia publică trebuie exercitată în conformitate cu prevederile legale. 111 alin. raspunderea civila-2.

519 din Legea nr.1 punct .188/1999) – 3 puncte .10 puncte (5x2) exemplul prezentat 5 puncte . 7.3 din Legea nr. 7/2004 (r1).(3)4 puncte . al numirii şi al incompatibilităţii. (2).enumerarea interdicţiilor ( art.5puncte SUBIECT Prezentaţi interdicţiile stabilite de lege pentru funcţionari publici în scopul de a nu aduce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea. alin.7/2004) – 7 puncte .(2) – 3 puncte . Daţi un exemplu care se înscrie în această normă.identificarea principiilor care stau la baza exercitării funcţiei publice (art.4 alin. claritate. coerenţă şi logica exprimării ideilor . 20 puncte BAREM CORECTARE .noţiunea de funcţie publică .capacitate de analiză şi sinteză. lit.intelesul legii? Argumentaţi din punct de vedere al noţiunii. a) .(1) şi alin. 2 alin.prezentarea raportului de serviciu potrivit art.corelarea principiilor cu normele de conduită – 5 puncte . 20 puncte BAREM CORECTARE .art. privind Codul de conduită a funcţionarilor publici SUBIECT Identificaţi normele generale de conduită ale funcţionarilor publici corelate fiecărui principiu care stă la baza exercitării funcţiei publice.20 puncte BAREM CORECTARE . al atribuţiilor exercitate. claritatea.identificarea activităţilor/categoriilor care nu intra sub incidenta Statutului.identificarea normelor generale de conduită a funcţionarilor publici (art.(1) .6 – 4 puncte . potrivit art. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte Legea nr.2 alin.identificarea activitatilor care implică exercitarea prerogativelor de putere publică art.capacitatea de analiză şi sinteză. 49 – 3 puncte .obligativitatea respectarii conflictului de interese si al incompatibilitatii art. .e).

Arătaţi ce măsuri aţi lua în situaţia în care aţi fi superiorul direct al funcţionarului public care nu a respectat normele de conduită privind cadrul relaţiilor în exercitarea funcţiei publice. claritate.2 -prezentarea obiectivelor6 puncte -prezentarea celor trei metode de realizare a obiectivelor. Daţi un exemplu de posibilă încălcare a acestei norme. claritate. b) – 5 puncte -capacitate de analiză şi sinteză. coerenţă şi logica exprimării ideilor-5 puncte SUBIECT Precizaţi care sunt obiectivele codului de conduită al funcţionarilor publici şi care sunt metodele prin care acestea se realizează.capacitate de analiză şi sinteză.9 puncte . a) – 5 puncte -pct. claritate.5puncte SUBIECT Descrieţi o situaţie care ar reprezenta o încălcare a normelor de conduită privind cadrul relaţiilor în exercitarea funcţiei publice a. coerenţă şi logica exprimării ideilor . b. precum şi cu persoanele fizice sau juridice – 10 puncte exemplul prezentat 5 puncte -capacitate de analiză şi sinteză.12 -obligaţiile funcţionarilor publici în relaţiile cu personalul din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea. 20 puncte BAREM CORECTARE art. 20 puncte BAREM CORECTARE Art..12 -descriere5 puncte -pct. 20 puncte BAREM CORECTARE art. coerenţă şi logica exprimării ideilor-5 puncte SUBIECT Prezentaţi obligaţiile funcţionarilor publici în ceea ce priveşte respectarea cadrului relaţiilor în exercitarea funcţiei publice.Identificaţi consecinţele acestei fapte.

20 puncte BAREM art. monitorizarea şi controlul aplicării normelor de conduită profesională.3 analiza exemple CORECTARE lit.capacitatea de analiză şi sinteză.b) -15 puncte orientative normelor identificate- 3 x 5 .3 lit.e) . coerenţa şi logica exprimării ideilor .prezentarea celor 3 exemple . 20 puncte BAREM CORECTARE art. analizaţi trei norme care să reflecte acest principiu.5 puncte SUBIECT Având în vedere principiul general privind prioritatea interesului public în exercitarea funcţiei publice.3 x 5.detalierea normei generale privind obiectivitatea în evaluare . 20 puncte BAREM CORECTARE Capitolul III rolul ANFP 5 puncte rolul autorităţilor şi instituţiilor publice 5 puncte analiza comparativă 5 puncte .5 puncte SUBIECT Având în vedere principiul general privind imparţialitatea şi independenţa în exercitarea funcţiei publice analizaţi trei norme din Codul de conduită al funcţionarilor publici care să reflecte acest principiu.-capacitate de analiză şi sinteză. claritate. claritatea.capacitate de analiză şi sinteză. claritatea. coerenţa şi logica exprimării ideilor . coerenţă şi logica exprimării ideilor-5 puncte SUBIECT Prezentaţi comparativ rolul Agenţei Naţionale a Funcţionarilor Publici( ANFP ) şi rolul autorităţilor şi instituţiilor publice în coordonarea.detalierea normei generale privind participarea la procesul de luare a deciziilor .15 puncte exemple orientative folosirea prerogativelor de putere publică .

claritatea.capacitate de analiză.limitarea participării la achiziţii.posibilitatea de a achiziţiona împreună cu excepţiile . 19 alin (2) 5 puncte . concesionări sau închirieri . logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Enumeraţi şi detaliaţi limitările la care sunt supuşi funcţionarii publici în ceea ce priveşte participarea la achiziţii. concesionări sau închirieri ale bunurilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale – 20 de puncte BAREM CORECTARE . acceptaţi propunerea/oferta făcută: sunteţi poliţist local şi o firmă care confecţionează articole de pielărie vă propune să deţineţi rolul principal într-un spot publicitar pentru curele / centuri. pentru următorul caz.aplicarea în mod corespunzător pentru concesionare. deoarece în considerarea funcţiei publice deţinute.. închiriere .5 puncte SUBIECT Identificaţi norma de conduită aplicabilă şi precizaţi dacă. acestea vor rezista o viaţă în condiţiile unui utilizator privat. 19 alin (3) .art.5 puncte .motivare soluţie – Nu. funcţionarilor publici le este interzis să permită utilizarea numelui sau imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale. 19 alin (1) . coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte .art.precizări privind dezvăluirea informaţiilor care au caracter public sau remiterea documentelor care conţin asemenea informaţii utilizarea resurselor publice . -5 puncte . – 20 de pct BAREM CORECTARE art.5 puncte . claritate în exprimare.art.capacitatea de analiză şi sinteză. Ideea spotului este că dacă centurile produse de firma respectivă rezistă în medie 5 ani la folosirea zilnică a poliţiştilor locali.capacitatea de analiză şi sinteză. coerenţa.restricţionarea furnizării informaţiilor . 11 identificare normă de conduită generală – 5 puncte identificare soluţie ( pozitiv/negativ) – 5 puncte . claritatea şi logica exprimării ideilor .precizarea interdicţiilor după încetarea raportului de serviciu .

reputaţiei şi demnităţii – 2 puncte . 17: .capacitatea de analiză şi sinteză.interdicţia folosirii în alte scopuri a prerogativelor funcţiei publice – 2 puncte interdicţia urmăririi de foloase – 2 puncte interdicţia de folosire a poziţiei oficiale– 2 puncte . 7 alin.) – 5 puncte identificare soluţie ( pozitiv/negativ) – 5 puncte .capacitate de analiză. îi oferiţi informaţiile solicitate. – 20 de puncte BAREM CORECTARE Art. coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Identificaţi norma de conduită aplicabilă şi precizaţi dacă. (2) lit. bună-credinţă.obligaţia de a avea un comportament bazat pe respect. în cazul în care. de a respecta principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice – 3 puncte Art.identificare normă de conduită generală – art. – 20 de puncte BAREM CORECTARE .SUBIECT Descrieţi cadrul relaţiilor în exercitarea funcţiei publice şi folosirea prerogativelor de putere publică. – 20 de puncte . logica exprimării ideilor – 5 p SUBIECT Comentaţi folosirea prerogativelor de putere publică. un prieten vă cere informaţii referitoare la recuperarea în justiţie a unei taxe pe care acesta a achitat-o instituţiei dumneavoastră.interdicţia de a impune altor funcţionari publici înscrierea în organizaţii sau asociaţii – 2 puncte . 12: . claritate în exprimare. e.obligaţia de a avea o atitudine imparţială şi justificată.obligaţia de a nu aduce atingere onoarei. claritatea.Motivare soluţie – obligaţia de a nu acorda asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statutului sau a instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea – 5 puncte . fiind funcţionar public în cadrul unei Direcţiei Generale Judeţene a Finanţelor Publice. corectitudine şi amabilitate – 2 puncte .

interdicţia de impune altor funcţionari publici înscrierea în organizaţii sau asociaţii – 3 puncte . 18: . coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi şi comentaţi normele de conduită profesională a funcţionarilor publici privind utilizarea resurselor publice.asigurarea egalităţii de şanse şi tratament – 3 puncte .obligaţia de a folosi timpul de lucru şi bunurile aparţinând autorităţii sau instituţiei publice numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei publice deţinute – 4 puncte .interdicţia de folosire a poziţiei oficiale – 4 puncte .obligaţia de folosire utilă şi eficientă a banilor publici – 4 puncte .obligaţia de a acţiona ca un bun proprietar – 4 puncte . coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Descrieţi conduita funcţionarilor publici în procesul de luare a deciziilor şi evaluare a competenţei profesionale. 15 . claritatea. 17: .interdicţia de a folosi timpul de lucru ori logistica pentru realizarea activităţilor publicistice în interes personal sau pentru activităţi didactice – 3 puncte . claritatea.capacitatea de analiză şi sinteză.obligaţia funcţionarilor publici de conducere de a aplica obiectiv criteriile de evaluare – 3 puncte . 16 .capacitatea de analiză şi sinteză. – 20 de puncte BAREM CORECTARE Art.BAREM CORECTARE Art. – 20 de puncte BAREM CORECTARE Art.interdicţia de a promite luarea unei decizii şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat – 3 puncte Art.interdicţia folosirii în alte scopuri a prerogativelor funcţiei publice – 4 puncte interdicţia urmăririi de foloase – 4 puncte .obligaţia de a acţiona conform prevederilor legale şi de a exercita capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial – 3 puncte .

coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte . logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi şi comentaţi normele de conduită profesională a funcţionarilor publici privind activitatea publică şi activitatea politică. claritatea.capacitatea de analiză şi sinteză.obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial. Îi comunicaţi reprezentantului postului TV informaţia? – 20 pct BAREM CORECTARE . 10: . deoarece calitatea acestuia în relaţia cu funcţionarul public este de beneficiar al serviciilor publice-funcţionar public iar nu de reprezentant al presei-funcţionar public. claritatea. claritate în exprimare..interdicţia funcţionarilor de conducere de a favoriza sau defavoriza accesul ori promovarea în funcţia publică – 3 puncte .relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către funcţionarii publici desemnaţi – 2 puncte . coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Identificaţi norma de conduită aplicabilă şi precizaţi cum procedaţi în următorul caz: La ieşirea din instituţia în care sunteţi încadrat ca funcţionar public.prezentarea celor 4 interdicţii x 2 puncte fiecare – 8 puncte .identificare normă de conduită generală art. Ştiţi că dosarul este soluţionat pozitiv şi că poate fi ridicat de către deponent oricând între orele 08-16 de la registratura instituţiei. 9: .motivare soluţie – Da. dacă funcţionarul public nu este desemnat în acest sens.12 – 5 puncte identificare soluţie ( pozitiv/negativ) – 5 puncte . – 20 de puncte BAREM CORECTARE Art.capacitatea de analiză şi sinteză. un reprezentant al unui post TV local vă solicită informaţii privind starea unui dosar pe care acesta l-a depus cu 3 săptămâni înainte.-5 puncte . – 3 puncte Art.respectarea limitelor mandatului de reprezentare – 2 puncte .capacitate de analiză.

un reprezentant al unui post TV local vă solicită informaţii privind stadiul unei acţiuni publice a primăriei. 9 alin. claritatea. (1)– 5 puncte identificare soluţie ( pozitiv/negativ) – 5 puncte .capacitate de analiză. logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Cu ce scop şi în ce condiţii un funcţionar public îndeplineşte atribuţii de consiliere etica şi monitorizare a respectării normelor de conduita? Prezentaţi o situaţie care v-ar determina să vă adresaţi funcţionarului public cu atribuţii de consiliere etică. desemnarea atribuţiile .comunicarea rapoartelor şi rolul acestora – 4. în condiţiile legii.5 puncte fiecare – 4.atribuţiile acestuia – 3 atribuţii x 1.identificare normă de conduită generală art.5 puncte . deoarece relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către funcţionarii publici desemnaţi în acest sens de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.5 puncte . 21: .motivare soluţie – Nu. monitorizarea şi controlul aplicării normelor de conduită profesională? – 20 puncte BAREM CORECTARE Art. Îi comunicaţi reprezentantului postului TV informaţia? – 20 de pct BAREM CORECTARE .desemnarea unui funcţionar public cu atribuţii de etică – 2 puncte .4 puncte .cuprinsul raportului anual elaborat de către ANFP– 4 date x 1 punct .SUBIECT Comentaţi rolul autorităţilor şi instituţiilor publice în coordonarea.capacitatea de analiză şi sinteză.5 puncte Art.temeiul în care CORECTARE 21: funcţionarului public – 2 puncte acestuia – 3 puncte se exercită atribuţiile acestuia – 1 punct . claritate în exprimare. 22: . coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Identificaţi norma de conduită aplicabilă şi precizaţi cum procedaţi în următorul caz: la ieşirea din primăria în care sunteţi încadrat ca funcţionar public cu atribuţii exclusive în domeniul economic. – 20 de puncte BAREM Art. .

deoarece funcţionarii publici au obligaţia să folosească timpul de lucru numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei publice deţinute 5 puncte . Acceptaţi rugămintea acestuia? 20 puncte BAREM CORECTARE . 20: .interdicţia de a influenţa derularea procedurii de lucru a comisiilor de disciplină – 5 puncte Art.motivare soluţie – Nu. claritatea. coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Identificaţi norma de conduită aplicabilă şi precizaţi cum procedaţi în următorul caz: un cetăţean vă atrage atenţia asupra faptului că în instituţia în care lucraţi ca .cuprinsul raportului anual elaborat de către ANFP– 4 date x 1 punct .N. coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Identificaţi norma de conduită aplicabilă şi precizaţi cum procedaţi în următorul caz: sunteţi funcţionar public iar şeful ierarhic superior vă roagă să îi achiziţionaţi medicamente în timpul programului de lucru.identificare normă de conduită generală – art. monitorizarea şi controlul aplicării normelor de conduită profesională ale funcţionarilor publici – 20 de puncte BAREM CORECTARE Art. claritatea.capacitate de analiză.capacitatea de analiză şi sinteză. x 2 puncte fiecare – 6 puncte .P. claritate în exprimare.modalitatea de transmitere a rapoartelor – 1 punct .prezentarea aspectelor legate de baza de date în care sunt centralizate aceste rapoarte x 1 punct de fiecare – 3 puncte situaţia prezentată 5 puncte . (2) – 5puncte identificare soluţie ( pozitiv/negativ) – 5 puncte . logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Detaliaţi rolul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în coordonarea.analizarea celor 3 atribuţii ale A.4 puncte . 18 alin.capacitatea de analiză şi sinteză.F. 22: .

Cum reacţionaţi? – 20 de puncte BAREM CORECTARE Identificare normă de conduită generală – art.5 puncte SUBIECT Analizaţi comparativ libertatea opiniilor.precizarea că primele 4 interdicţii se aplică şi după încetarea raportului de serviciu. 7: .5 puncte .5 puncte .5 puncte .2. activitatea publică şi activitatea politică a funcţionarilor publici.obligaţia de a apăra prestigiul autorităţii sau instituţiei publice . – 20 de puncte BAREM CORECTARE Art.descrierea celor 5 interdicţii ale funcţionarilor publici . claritate în exprimare. republicată.capacitate de analiză. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici.funcţionar public responsabil de relaţii publice nu este afişată Legea nr. afişarea constituind obligaţie prevăzută de lege în sarcina instituţiei publice 5 puncte . 6: Loialitatea faţă de Constituţie şi lege – 5 puncte Art. 25 .5p identificare soluţie ( pozitiv/negativ) – 5 puncte .2. pentru o perioadă de 2 ani 2. 8 3 puncte descrierea activităţii publice – art.capacitatea de analiză şi sinteză. logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Descrieţi şi comentaţi loialitatea faţă de Constituţie şi lege şi loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice ale funcţionarilor publici.motivare soluţie – Solicit imediat şefului ierarhic permisiunea de a afişa Codul de conduită la sediul instituţiei publice.modul în care se realizează dezvăluirea informaţiilor care nu au caracter public 2. claritatea. – 20 de puncte BAREM CORECTARE . 9 3 puncte descrierea activităţii politice – art. 10 3 puncte analiza comparativă 6 puncte . coerenta şi logica exprimării ideilor . într-un loc vizibil după care îl afişez.descrierea libertăţii opiniilor în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu – art.5 puncte .

– 5 puncte . 20 puncte BAREM CORECTARE Art.20 puncte BAREM CORECTARE .capacitatea de analiză şi sinteză.5 puncte SUBIECT Principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în organizarea statului.dreptul Guvernului de a reglementa la nivel de lege este stabilit în Constituţie.115)7 puncte . potrivit Constituţiei României. coerenta şi logica exprimării ideilor .controlul Parlamentului asupra Guvernului în situaţia delegării legislative ( art.delegarea legislativă. claritatea. claritate. -3 puncte . .115).3 9 principii x 1 punct = 9 puncte comentariu 6 puncte . Comentaţi principiul supremaţiei Constituţiei şi a legii.în cadrul democraţiei constituţionale statul funcţionează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor în organizarea statului ( art. legislativă şi judecătorească.puterea executivă. coerenţă şi logica exprimării ideilor .5 puncte SUBIECT Prezentaţi principiile generale care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici.capacitate de analiză şi sinteză.5 puncte SUBIECT Prezentaţi principiile generale care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici. distincţia între ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă (art. coerenţă şi logica exprimării ideilor . Dreptul Guvernului de a reglementa la nivel de normă primară (de lege)..3 9 principii x 1 puncte = 9 puncte comentariu 6 puncte -capacitate de analiză şi sinteză.1). Comentaţi principiul imparţialiăţii şi independenţei. 20 puncte BAREM CORECTARE Art. claritate.

. cu modificările şi completările ulterioare. .( 5 puncte) SUBIECT Descrieţi 5 (cinci) drepturi şi libertăţi fundamentale.capacitatea de analiză şi sinteză. claritatea.capacitatea de analiză şi sinteză.5 puncte SUBIECT Descrieţi şi comentaţi dreptul la grevă. . coerenţa şi logica exprimării ideilor.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. prevăzute de Legea nr. republicată. republicată.20 puncte BAREM CORECTARE .41 din Constituţia României)-5 puncte . aşa cum sunt acestea prevăzute în Constituţia României.5 puncte SUBIECT Munca şi protecţia socială a muncii.capacitatea de analiză şi sinteză.5 puncte SUBIECT Trataţi egalitatea în drepturi a cetăţenilor. (2) -5 puncte art. cu modificările şi completările ulterioare. 4 alin. . claritatea. . coerenţa şi logica exprimării ideilor.descrierea a 5 drepturi şi libertăţi fundamentale din Cap. . Dezvoltarea acestui drept în Legea nr. potrivit Constituţiei României şi prezentaţi condiţiile de exercitare a acestuia. . . coerenţa şi logica exprimării ideilor.drept fundamental prevăzut de Constituţia României. II al Constituţiei României x 3 p fiecare – 15 puncte .20 puncte BAREM CORECTARE .20 puncte BAREM CORECTARE art. 188/1999. 16 -10 puncte .descrierea dreptului fundamental la muncă şi protecţia socială ( art.capacitatea de analiză şi sinteză. claritatea.dreptul la muncă şi protecţia socială a muncii în legislaţia funcţiei publice şi a funcţionarilor publici (selecţie din secţiunea I a Capitolului V din Legea nr.188/1999 „Drepturile funcţionarilor publici”)– 10 puncte .. coerenţa şi logica exprimării ideilor.20 puncte . claritatea.

5 puncte SUBIECT Prezentaţi drepturile funcţionarilor publici prevăzute de Statutul funcţionarilor publici.descrierea dreptului prevăzut de Constituţia României– 5 puncte . cap. proteze si medicamente /dreptul la ocrotirea sănătăţii -2 puncte -capacitatea de analiză şi sinteză. coerenţa şi logica exprimării ideilor.5 puncte -organizatii avand ca scop protejarea intereselor 1. conditii normale de munca si igiena.27-42 / Constitutie-tit. 188 . 5 puncte – 7 x 1. drepturi ce-şi au izvorul în drepturile şi libertăţile fundamentale prevăzute de Constituţia României. . 95 Legea nr.20 puncte BAREM CORECTARE .suspendarea raportului de serviciu: la iniţiativa funcţionarului public – 2 puncte. 5 puncte. concedii medicale si la alte concedii/munca şi protecţia socială a muncii 1.identificarea ca drept în Statut şi descriere. art.II -dreptul la opinie/libertatea de exprimare – 1 punct -interzicerea oricărei discriminări/egalitatea în drepturi – 1 punct -dreptul la grevă /dreptul la grevă 1 punct -dreptul de a fi informat /dreptul la informaţie 1 punct -asocierea în organizaţii profesionale sau in alte -1. cerere cu 48 de ore – 2 puncte constatare prin act administrativ – 2 puncte .dreptul la învăţătură – 10. .5 puncte -dreptul la salariu aferent muncii depuse. concediu de odihna. durata normala a 1.II.20 puncte BAREM CORECTARE Statut art. . art.capacitatea de analiză şi sinteză. in conditiile legii /dreptul de a fi ales 1.BAREM CORECTARE art. 32.5 puncte SUBIECT Dreptul la la învăţătură şi accesul la cultură. claritatea. coerenţa şi logica exprimării ideilor. 43 Constituţia României.5 puncte -timpului de lucru.4 puncte . alin (1) – (7) . aşa cum sunt acestea stabilite prin Constituţia României. .5 puncte -functionarii publici beneficiaza de asistenta medicala.5 puncte -functionarii publici pot fi alesi. 30. art. claritatea.5 puncte -profesionale/dreptul de asociere 1.

libertatea conştiinţei – libertatea gândirii şi a opiniilor – 2 puncte libertatea conştiinţei – 2 puncte cultele religioase – 3 puncte dreptul părinţilor şi a tutorilor – 1 puncte .5 puncte SUBIECT Trataţi comparativ textul constituţional referitor la libertatea de exprimare şi norma generală de conduită profesională a funcţionarilor publici privind libertatea opiniilor prevăzută de Legea nr.capacitatea de analiză şi sinteză. claritatea. 29. cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. coerenţa şi logica exprimării ideilor.accesul la cultură – 4. . republicată7.20 puncte BAREM CORECTARE Art..188/1999. art.20 puncte BAREM CORECTARE .5 puncte . potrivit Legii nr. republicată.5 puncte SUBIECT Comentaţi noţiunile de libertate a conştiinţei şi libertate de exprimare. 30 .capacitatea de analiză şi sinteză. 5 puncte – 3 x 1.7/2004. .5 puncte art.activitatea politică a funcţionarilor publici potrivit Legii nr. 30 alin.5 puncte. republicată. coerenţa şi logica exprimării ideilor. claritatea.inviolabilitatea libertăţii exprimării – 2 puncte libertatea presei – 2 puncte interdicţii – 3 puncte . . alin (1) – (3) . consacrate prin Constituţia României. potrivit Constituţiei României ( art.7/2004. coerenţa şi logica exprimării ideilor. republicată. 33. .restrângerea exerciţiului unor drepturi.5 pct SUBIECT Restrângerea exerciţiului unor drepturi potrivit Constituţiei României şi activitatea politică a funcţionarilor publici. .7/2004. cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. claritatea.7. 8 din Legea 7/2004.188/1999. . (6) din Constituţia României (2003).art. republicată.libertatea de exprimare .5 puncte .20 puncte BAREM CORECTARE . art.capacitatea de analiză şi sinteză.53). .

5 puncte SUBIECT Trataţi comparativ jurământul de credinţă depus de funcţionarii publici. 3 puncte .prezentarea dispoziţiilor legale (art.capacitatea de analiză şi sinteză. . vor depune jurământul cerut de lege. . . în acest scop. claritatea.capacitatea de analiză şi sinteză. precum şi militarii.5 puncte SUBIECT Comentaţi fidelitatea faţă de ţară ca îndatorire fundamentală a funcţionarilor publici stabilită de Constituţia României şi de Legea nr. claritatea. .prezentarea diferenţelor de esenţă dintre cele două jurăminte (izvor de drept.20 puncte . de primul-ministru.104 din Constituţie şi art. . prevăzut de Statutul funcţionarilor publici. coerenţa şi logica exprimării ideilor. efectele nedepunerii) – 10 puncte . depunerea. prevăzut de Constituţia României.republicată – 10 puncte .188/1999. începerea mandatului şi durata lui. cu modificările şi completările ulterioare. republicată.20 puncte BAREM CORECTARE fidelitatea faţă de ţară este sacră. claritatea. 6 puncte . .188/1999. coerenţa şi logica exprimării ideilor. cu jurământul depus de Preşedintele României.capacitatea de analiză şi sinteză. 82.188/1999)5 puncte . cu modificările şi completările ulterioare.5 puncte SUBIECT Comentaţi dreptul de asociere al funcţionarilor publici din perspectiva Constituţiei României şi Legea nr. 83.cetăţenii cărora le sunt încredinţate funcţii publice. răspund de îndeplinirea cu credinţă a obligaţiilor ce le revin şi. miniştrii şi ceilalţi membri ai Guvernului. 6 puncte .20 puncte BAREM CORECTARE . coerenţa şi logica exprimării ideilor. (6) şi (7) din Legea nr. 62 alin. forma.consideraţii personale privitoare la importanţa asumării acestei îndatoriri în situaţia exercitării unei funcţii publice prin prisma depunerii jurământului de credinţă. republicată.

coerenţa şi logica exprimării ideilor.40). alţii decât înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere care au calitatea de ordonator de credite – 3 puncte .53).Constituţie art.unct avocaţii poporului – 1 punct. conform Constituţiei României şi al Legii nr.20 puncte BAREM CORECTARE . . 188/1999 – art.drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici.formele de manifestare a dreptului de asociere sindicală (înfiinţare.9 – 2 puncte Legea nr. claritatea. (3). drept fundamental înscris în constituţia României ( art. patronatelor şi a asociaţiilor profesionale.capacitatea de analiză şi sinteză.5 puncte SUBIECT Interdicţia de a face parte din partide politice.5 puncte .5 puncte SUBIECT Dreptul de asociere sindicală.5 puncte . .BAREM CORECTARE .restrângerea exerciţiului unor drepturi.dreptul de asociere. 40 alin. exercitare aderare) – 2 puncte . potrivit Constituţiei României ( art. 40 –2 puncte Rol – descriere art. conform Constituţiei României. Rolul sindicatelor.5 puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor. . astfel cum este reglementată de Constituţia României şi Legea nr. 29 garantarea dreptului – 2 puncte .suspendarea raporturilor de serviciu pe perioada exercitării mandatului – 2 puncte .nu pot face parte din partide politice: judecătorii Curţii Constituţionale – 1 p.dreptul de asociere al funcţionarilor publici în partide politice şi organizaţii sindicalelimite stabilite de legea organică. 20 puncte BAREM CORECTARE Constituţie – descriere art. 188/1999 republicată. cu modificările şi completările ulterioare. 188/1999 (r2) cu modificările şi completările ulterioare. claritatea.obligaţiile înalţilor funcţionari publici şi a funcţionarilor publici de conducere care au calitatea de ordonator de credite privind alegerea în organele de conducere ale organizaţiei sindicale – 2 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză. .

(2) – identificarea categoriei înalţilor funcţionari publici – 3 puncte .5 puncte .interdicţii: . 188/1999 (r2). claritatea. coerenţa şi logica exprimării ideilor. poliţiştii – 1 punct şi alte categorii de funcţionari publici stabilite prin lege organică – 1 punct . 44 alin. organizaţii cărora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice – 2 puncte.magistraţii – 1 punct.Legea nr. fundaţiile ori asociaţiile care funcţionează pe lângă partidele politice – 2 puncte . art.capacitatea de analiză şi sinteză. . membrii activi ai armatei – 1 punct.2 puncte.partide politice .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->