P. 1
subiecte

subiecte

|Views: 1,758|Likes:
Published by budybest

More info:

Published by: budybest on Mar 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2014

pdf

text

original

CT Enumeraţi sancţiunile disciplinare ale funcţionarilor publici şi comentaţi modul de aplicare al acestora. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.

77 alin. (3) şi art. 78 - enumerarea sancţiunilor disciplinare – 4 sancţiuni x 1punct aplicarea mustrării scrise – 3 puncte aplicarea celorlalte sanctiuni – 5 puncte - condiţiile de aplicare a sancţiunii (cercetare prealabilă, audiere) – 3 puncte - capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Tipuri de răspundere aplicabile funcţionarilor publici pentru încălcarea cu vinovăţie a îndatoririlor de serviciu. Definiţi fiecare tip de răspundere în parte- 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 75, art. 83, art. 84, art. 85, art. 86 - Răspundere disciplinară, contravenţională, civilă sau penală – 3 puncte Răspunderea disciplinară 3 puncte - Răspunderea contravenţională a funcţionarilor publici - 3 puncte - Răspunderea civilă a funcţionarului public – 3 puncte - Răspunderea funcţionarului public pentru infracţiunile săvârşite în timpul serviciului sau în legătură cu atribuţiile funcţiei publice pe care o ocupă - 3 puncte - capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT În cadrul instituţiei publice au fost sancţionaţi disciplinar doi funcţionari publici. Primului funcţionar public i-a fost aplicată sancţiunea mustrării scrise în urmă cu 6 luni, iar celui de-al doilea sancţiunea retrogradării în funcţia publică pe o perioadă de 6 luni, în urmă cu 3 luni. Precizaţi şi motivaţi dacă se impune în vreun caz radierea de drept a sancţiunii disciplinare.- 20 puncte BAREM Art. Se CORECTARE 82 4 puncte

radiază

sancţiunea

mustrării

scrise

- Radiere mustrare scrisă - în termen de 6 luni de la aplicare – 3 puncte Motivare – prin efectul legii – 4 puncte - Retrogradarea în funcţia publică pe o perioadă de până la un an se radiază în termen de un an de la expirarea termenului pentru care a fost aplicată. – 4 puncte - Capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Aplicarea sancţiunilor disciplinare şi competenţa aplicării acestora, cu precizarea termenelor, condiţiilor de aplicare şi de radiere.Daţi un exemplu de sancţiune disciplinară şi precizaţi termenul de radiere a acesteia.- 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 77 alin. (5), art. 78, art. 79 alin. (1) , art. 82 - identificarea termenului de aplicare a sancţiunii – 1 punct - identificarea modalităţilor de aplicare: persoana care are competenţa numirii, la propunerea comisiei de disciplină – 1 punct, direct de către conducător – 1 punct - identificarea condiţiilor de aplicare: cercetare prealabilă – 2 puncte, audiere funcţionar public – 2puncte, termenele de radiere – 3 puncte - constatare prin act administrativ, cu excepţia destituirii – 2 puncte exemplul prezentat 3 puncte - capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Comentaţi situaţiile în care este angajată răspunderea civilă a funcţionarului public.- 20 puncte BAREM CORECTARE - enumerarea situaţiilor în care acesta se angajează – 3 situaţii x 2 p=6 puncte - enumerarea modalităţilor prin care se dispune repararea pagubei.- 2x2p= 4 puncte precizarea termenului de 30 de zile – 1 puncte - enunţarea posibilităţii funcţionarului de a se adresa instanţei de contencios.2 puncte - precizarea termenul de prescripţie de 3 ani, a dreptului conducătorului instituţiei de a emite ordinului/dispoziţiei de imputare de la data producerii pagubei.2 puncte

- capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Analizaţi prevederile legale privind răspunderea funcţionarului public pentru infracţiunile săvârşite în timpul serviciului sau în legătură cu atribuţiile funcţiei publice pe care o ocupă.- 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 86 modalitatea de angajare a răspunderii– 3 puncte condiţiile în care are loc suspendarea – 4 puncte - măsurile dispuse în caz de achitare sau încetare a procesului penal – 4 puncte - condiţiile de sesizare a comisiei de disciplină – 2 puncte condiţiile de mutare – 2 puncte - capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Detaliaţi prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) cu modificările şi completările ulterioare referitoare la perfecţionarea funcţionarilor publici.- 20 puncte BAREM CORECTARE art.50 din Legea nr.188/1999 -este un drept şi o obligaţie1punct -obligaţiile autorităţilor /instituţiilor publice 2 puncte -drepturile funcţionarilor publici pe perioada perfecţionării- 3 puncte -obligaţiile funcţionarilor publici în cazul cursurilor cu durată mai mare de 90 de zile5 puncte -precizarea studiilor ce nu constituie forme de perfecţionare profesională- 1 puncte -obligaţiile autorităţilor /instituţiilor publice privind planul de perfecţionare – 3 puncte -capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării ideilor-5 puncte SUBIECT Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici. Consecinţe asupra carierei funcţionarului public. Obligaţiile funcţionarilor publici de

conducere în acest proces. ( Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.7/ 2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată)- 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 69 din Legea nr. 188/1999 (r2), cu modificările şi completările ulterioare Procesul de evaluare. Calificative.5 puncte Consecinţe asupra carierei -5 puncte - Obligaţiile funcţionarilor publici de conducere. Obiectivitatea în evaluare- 5 puncte - capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Modalitatea de planificare a resurselor umane prin raportare la planul de ocupare a funcţiilor publice, ca instrument managerial, conform dispoziţiilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.- 20 puncte. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.23 din Legea nr.188/1999 -previzionarea modalităţilor de ocupare a funcţiilor publice pentru anul viitor6 puncte -elaborarea planului de ocupare a funcţiilor publice (conţinut, transmitere, aprobare)9 puncte -capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării ideilor-5 puncte SUBIECT Numirea, eliberarea din funcţia publică şi evaluarea performanţelor individuale a înalţilor funcţionari publici, conform Legii nr. 188/1999 rep. 2 privind Statutul funcţionarului public.- 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 19 şi art. 20 - enumerarea entităţilor competente a numi şi a elibera înalţii funcţionari publici, identificarea funcţiilor publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici raportat la acestea; - 2x5 puncte – 10 puncte evaluarea anuală – 1 punct evaluarea generală – 1 punct - competenţa de evaluare (comisia) - 1 punct, numirea comisiei – 2 puncte

36. inclusiv posturi ale căror titulari au raportul de serviciu suspendat – 5 puncte . 101 . (2). s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate. în cazul obţinerii calificativului "nesatisfăcător" la evaluarea performanţelor profesionale individuale – 3 puncte Ca sancţiune disciplinară – 3 puncte . art. 99 alin. 96 alin. claritatea.comentarii asupra impedimentelor generate de reorganizarea activităţii instituţiei sau autorităţii publice care necesită reducere de posturi.încetarea şi modificarea raportului de serviciu pe perioada suspendării – 3 puncte . (3) prezentarea obligaţiei – 5 puncte .capacitatea de analiza şi sinteză.Actele administrative se comunică funcţionarului public în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii – 3 puncte . coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Comentaţi obligaţia autorităţilor şi instituţiilor publice de a rezerva postul aferent funcţiei publice de execuţie. d. art. coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi situaţiile în care raportul de serviciu al funcţionarului public poate înceta din motive imputabile acestuia. – 3 puncte . claritatea. (1) lit..Pentru incompetenţa profesională..Situaţii: săvârşirea repetată a unor abateri disciplinare sau a unei abateri disciplinare care a avut consecinţe grave – 3 puncte. pe perioada suspendării raportului de serviciu precum şi măsurile pe care le poate lua conducătorul autorităţii sau instituţiei publice în vederea desfăşurării în condiţii normale a activităţii. 4 alin.20 puncte BAREM CORECTARE art. art.(3).ocuparea postului pe durata suspendării prin concurs/redistribuire– 2 puncte . 99 alin.capacitatea de analiza şi sinteză. Termenul de comunicare al actelor administrative20 puncte BAREM CORECTARE Art. art.). iar funcţionarul public nu acţionează pentru încetarea acestuia într-un termen de 10 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate.

coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de încetare a raportului de serviciu.enumerarea situaţiilor de încetare de drept – 8x1punct . posturi vacante. .3 x 2 puncte .prezentarea modalităţilor de încetare a raportului de serviciu: 5 modalităţi x 0.obligaţiile instituţiei în ceea ce priveşte eliberarea funcţionarilor publici din motive neimputabile lor (preaviz.(1)... claritatea.72 alin. coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi şi comentaţi cazurile în care sunt consultate comisiile paritare.1 punct . claritatea.20 puncte BAREM CORECTARE art.5 puncte = 2.capacitatea de analiza şi sinteză. .20 puncte BAREM CORECTARE Art. reducere program. atribuţiile acestora precum şi măsurile care pot fi cuprinse în acordurile colective. lista . 97 şi art. coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de încetare a raportului de serviciu. 74 4 cazuri x 1 punct4 puncte .6 puncte măsuri acord colectiv 5 x 1 – 5 puncte .cazurile de eliberare din funcţia publică = 7 cazuri x 1 punct =7 puncte: .8 puncte. claritatea. .termenul de constatare a cazului de încetare a raportului de serviciu . .capacitatea de analiza şi sinteză.atribuţii comisii paritare . 99 . 97 şi art. Trataţi şi comentaţi încetarea de drept a raportului de serviciu. art.termenul de comunicare a actului administrativ de încetare a raportului de serviciu – 1 punct . . 98 5 modalităţi x 1 punct = 5 puncte.5 puncte.20 puncte BAREM CORECTARE Art. Trataţi şi comentaţi eliberarea din funcţia publică a funcţionarului public. .capacitatea de analiza şi sinteză.

comunicarea către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici . ideilor – 5 puncte 4 puncte conducere – 1 punct – 0. pentru autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică centrală şi pentru cele din administraţia publică locală.identificarea studiilor care nu constituie forme de perfecţionare profesională: 2 tipuri x 3 puncte – 6 puncte . alin (2) -5 puncte -modalitatea de întocmire art. (1) şi (2). 20 puncte BAREM CORECTARE .ANFP) – . comparativ pentru cele două tipuri de instituţii 23. coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Comparaţi modalităţile de elaborare. claritatea. 52 şi art. alin (5)– 6 puncte -capacitate de analiză şi sinteză. art.5 punct coerenţa şi logica exprimarii SUBIECT Prezentaţi situaţiile în care funcţionarii publici care urmează forme de perfecţionare profesională beneficiază de drepturile salariale cuvenite. 51 alin. 23.3 puncte . . 20 puncte BAREM CORECTARE -instituţia care elaborează planul . claritate. Obligaţia de comunicare a planului de perfecţionare profesională.capacitatea de analiza şi sinteză..art. Precizaţi care sunt studiile care nu constituie forme de perfecţionare profesională.capacitatea de analiza şi sinteză.modalităţile de redistribuire în funcţie de distanţă – 3 puncte –art. Consideraţii privind acest instrument.identificarea situaţiilor : 2 situaţii x 3 puncte – 6 puncte .20 puncte BAREM CORECTARE Art.prioritatea funcţionarului public de realizarea transferului . 104. alin (4). 53 . coerenţă şi logica exprimării ideilor-5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de realizare şi condiţiile în care se efectuează redistribuirea funcţionarilor publici de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. claritatea. alin (3) – 4 puncte -aprobarea şi transmiterea planului. aprobare şi transmitere a planului de ocupare a funcţiilor publice. 23.

(1) . 100 .capacitate de analiză şi sinteză.c.Reorganizarea: are loc prin reducerea postului ocupat – 1 punct. 100. alin (6)-(8) . criterii numire – 2 puncte. alin (5) . justificare reducere post/ interdicţie înfiinţare post – 1 punct .redistribuirea pe funcţii temporar vacante şi testarea – 3 puncte .capacitatea de analiză si sinteză. alin (2)-(4) . claritatea. solicitare la ANFP listă funcţii publice vacante – 1 punct. lit. coerenţă şi logica exprimării ideilor-5 puncte SUBIECT Analizaţi comparativ reorganizarea şi încetarea activităţii unei instituţii publice şi consecinţele acesteia asupra carierei funcţionarilor publici . 104. dispus prin act administrativ 1 punct. claritate.stabilirea funcţii publice. 104. (1) lit. a)b) . art.numire în noile funcţii publice/criterii legale – 4 puncte . prioritate funcţionar public conducere – 1 punct. 105 alin. (3).etapele finale ale redistribuirii – 5 puncte . preaviz – 1 punct. punere la dispoziţie funcţii vacante – 1 punct.Deosebiri: . organizare examen – 1 punct. reducere program lucru – 1punct.art. aviz ANFP.alin (1).art. art. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte .redistribuirea pe funcţii de conducere şi execuţie – 4 puncte . .20 puncte BAREM CORECTARE Art.art. 99.) şi alin. art. cazuri numire – 2 puncte.capacitatea de analiză si sinteză.Asemănări: motive neimputabile – 1 punct. emitere act administrativ reorganizare/eliberare din funcţie–4 puncte .20 puncte BAREM CORECTARE Art. 99 .termen de preaviz şi drepturi ce decurg din el – 3 puncte solicitare ANFP lista funcţii publice vacante-1punct prioritate funcţionar de conducere-1punct . art. 107 alin. 104.eliberarea din funcţia publică şi trecerea în corpul de rezervă -2 puncte . . termen comunicare act – 1 punct. claritatea. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Care sunt etapele reorganizării unei autorităţi sau instituţii publice? Drepturile funcţionarilor publici şi obligaţiile instituţiilor publice în caz de reorganizare.

20 puncte BAREM CORECTARE -prezentarea impedimentelor – 3x3puncte 9puncte -măsuri de diminuare a efectelor – 6 puncte -capacitate de analiză şi sinteză. pentru dezvoltarea carierei acestuia.d. reducere program– 1 punct.2 puncte .). 70 alin.5 puncte SUBIECT Analizaţi comparativ eliberarea din funcţia publică.drepturi funcţionar public/obligaţii instituţie: preaviz – 1 punct. Consecinţe asupra carierei funcţionarilor publici .). coerenţă şi logica exprimării ideilor .capacitate de analiză şi sinteză. termen comunicare – 1 punct Deosebiri: eliberare 7 puncte din care: .exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere vacante sau temporar vacante – 3 puncte scopul – evidenţiere situaţie disciplinară – 3 puncte . art.motiv neimputabil.SUBIECT Scopul cazierului administrativ. prin reducerea postului ocupat de funcţionarul public şi destituirea din funcţia publică. .20 puncte BAREM CORECTARE Art. (2) lit. 105 alin.concursul de promovare într-o funcţie publică de conducere – 3 puncte promovare rapidă– 3 puncte . claritate. Prezentaţi situaţiile în care funcţionarului public îi este necesar cazierul administrativ. punere la dispoziţie funcţii publice vacante– 1 punct.). art. 65 alin. 101. art. intrare în corpul de rezervă: . (2) lit. coerenţă şi logica exprimării ideilor-5 puncte SUBIECT Prezentaţi trei situaţii care ar putea constitui impedimente în gestionarea eficientă a resurselor umane în cadrul unei instituţii publice din administraţia publică centrală/locală precum şi măsurile corelative de diminuare a acestora. e. (1) Asemănări: încetare a raporturilor de serviciu – 1 punct . art. urmare a reorganizării activităţii. c. art. 92 . art. 99. claritate.81. 20 puncte BAREM CORECTARE art. 66 lit.dispus prin act administrativ.concurs sau examenul de promovare în gradul profesional – 3 puncte .

art. 54 lit.dacă nu există funcţii vacante corespunzătoare – 1 punct cazuri de numire 4 x1punct/-4 puncte criterii – 4x1punct 4puncte . art. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Cazuri în care autoritatea ori instituţia publică are obligaţia de a solicita Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. (1) ambele situaţii de încetare– 2 puncte nu se intră în corpul de rezervă – 1 punct .solicitare la ANFP listă funcţii publice vacante – 1 punct. art.capacitatea de analiză si sinteză. (1) lit.)şi alin.20 puncte BAREM CORECTARE Art. 105 alin. (6). a)-c) şi e.demisia –manifestarea voinţei funcţionarului public – 1punct . prioritate funcţionar de conducere – 1 punct destituire 6 puncte din care: sancţiune disciplinară. în perioada de preaviz. (1) .20 puncte BAREM CORECTARE Art.prin act administrativ al persoanei care are competenţa legală de numire. i.destituirea .notificare scrisă persoanei care are competenţa legală de numire– 2 puncte nu se motivează – 1 punct producere efecte– 1 punct .) . lista funcţiilor publice vacante. 102. claritatea. 105 alin.capacitatea de analiză si sinteză. Cazurile şi criteriile de numire a funcţionarilor publici la reorganizare. (1) şi (2) enumerarea cazurilor 4x1 punct/-4 puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Analizaţi comparativ destituirea din funcţie publică şi demisia .art. 99 alin.interdicţia de ocupare a unei funcţii publice– 2 puncte . claritatea. . motiv imputabil– 1 punct identificarea celor două situaţii – 1 punct .nu se intră în corpul de rezervă – 2 puncte . ca sancţiune disciplinară aplicată pentru motive imputabile funcţionarului public – 3 puncte situaţii – 2 puncte comunicare act administrativ 2 puncte . 101. art. 100 alin.

art.20 puncte BAREM CORECTARE Art. . coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de modificare a raportului de serviciu. necesitate acord funcţionarului public – 1 punct.posibilitatea realizării pe funcţii publice cu statut special – 1 punct Deosebiri: .. 87 alin. Trataţi exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere vacante.condiţiile de realizare exercitare cu caracter temporar – 3 puncte .justificare reducere post şi organizare examen.1 punct perioada de dispunere – 1 punct .capacitatea de analiză si sinteză.modalităţi de modificare a raporturilor de serviciu .situaţia de excepţie privind funcţiile din categoria înalţilor funcţionari publici – 1 punct . condiţiile de realizare detaşare – 3 puncte .20 puncte BAREM CORECTARE Art. claritatea.prelungire detaşare. interdicţie înfiinţare posturi similare – 2 puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Analizaţi în mod comparativ detaşarea funcţionarilor publici şi exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere. art.excepţia funcţiei publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici – 2 puncte perioadă dispunere vacantă – 1 punct excepţia.se pot realiza pe funcţii de conducere – 1 punct. . .situaţii în care este necesar avizul ANFP ( detaşare conducere. prelungire exercitare vacantă – 1punct perioadă dispunere temporar vacantă-2 puncte salariul – 1punct .condiţii realizare pe funcţii publice conducere vacante sau temporar vacante – 3 puncte .5 puncte . 92 Asemănări: .prezentare modalităţi modificare raport de serviciu -5x1punct. 89 .capacitatea de analiză si sinteză. (2). claritatea. 92 . exercitare funcţie publică conducere vacantă) – 3 puncte .

claritatea.excepţia mutare definitivă/temporară solicitată de funcţionarul public – 1 punct mutarea în altă localitate 1punct refuz mutare 1punct . coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Descrieţi competenţa de organizare a concursurilor de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.Competenţa ANFP de organizare a concursurilor – 2 puncte . la solicitarea funcţionarului public – 1punct.cazuri de modificare a raporturilor de serviciu 5x1 punct . Trataţi şi comentaţi mutarea în cadrul autorităţii sau instituţiei publice ori în cadrul altei structuri fără personalitate juridică a autorităţii sau instituţiei publice .5 puncte SUBIECT Definiţi răspunderea funcţionarilor publici. 91 . cazul înalţilor funcţionari publici-1punct mutarea temporară –1punct . dispusă de conducător – 2puncte. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de modificare a raportului de serviciu. coerenţa şi logica exprimării ideilor . 87 alin.Conţinutul înştiinţării transmise către ANFP – 2 puncte Rolul responsabilului de procedură – 2 puncte .capacitatea de analiză si sinteză.mutarea definitivă. în alte situaţii prevăzute de lege – 1punct.Comentaţi rolul responsabilului de procedură.Stabilirea competenţei de organizare a concursurilor – 5 puncte . claritatea. claritatea. art. 20 pct BAREM CORECTARE .capacitatea de analiză si sinteză.Reguli specifice aplicabile autorităţilor şi instituţiilor publice – 4 puncte .5 puncte tipuri de mutare 1 punct .20 puncte BAREM CORECTARE Art. .Capacitatea de analiză şi sinteză.(2)..

capacitatea de analiză şi sinteză.considerente generale cu privire la răspunderea funcţionarilor publici – 1punct răspunderea civilă – situaţii 3x1 punct -3 puncte recuperarea pagubelelor – 4 puncte . claritatea.obligaţia angajatorului în situaţia trimiterii în judecată a funcţionarului public-1punct . art.obligativitatea autorităţii sau instituţiei în asigurarea protecţiei funcţionarului public -4 puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Precizaţi şi comentaţi în ce constă dreptul funcţionarilor publici de a beneficia de protecţia legii în exercitarea atribuţiilor de serviciu. 85. . .5 puncte SUBIECT Răspunderea contravenţională şi civilă a funcţionarilor publici.capacitatea de analiză si sinteză. claritatea. art.funcţionarul public se poate adresa instanţei – 1 punct prescriere – 1 punct răspunderea penalăcând se angajează -1punct .86 .măsurile speciale de protecţie pentru anumite categorii de funcţionari publici.în ce situaţie este sesizată comisia de disciplină-1punct . art. 84.20 puncte .obligaţia angajatorului în situaţia achitării sau încetării procesului penal1punct .20 puncte BAREM CORECTARE Art. precum şi repararea pagubelor produse.Prezentaţi şi comentaţi răspunderea civilă şi răspunderea penală a funcţionarilor publici.obligaţia angajatorului în situaţia începerii urmăririi penale-1punct . propunere şi avizare 6 puncte .obligativitatea autorităţii sau instituţiei publice de a acorda despăgubiri funcţionarului public în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu în exercitarea atribuţiilor de serviciu 5 puncte .75. 20 puncte BAREM CORECTARE .

capacitatea de analiză şi sinteză.3.5 puncte SUBIECT Rolul şi importanţa depunerii jurământului de credinţă prevăzut de Statut pentru . dacă o consideră ilegală.funcţionarul public se poate adresa instanţei – 1 punct prescriere – 1 punct .capacitatea de analiză şi sinteză.obligaţia de a rezolva lucrările în termenele stabilite şi de a nu primi direct cereri care intră în competenţa lor – 5 puncte .principiu care stă la baza exercitării funcţiei publice – 4 puncte . claritatea. 24 – obligaţii compartimente RU – realizare gestiune curentă a resurselor umane şi a funcţiilor publice – 2 puncte colaborarea directă cu ANFP – 1 punct formulare de propuneri – 3 x 2 6 puncte fundamentare propuneri –3 x 2 6 puncte .posibilitate contestare de către funcţionarul public – 2 puncte răspunderea civilă – situaţii 3x2puncte-6puncte recuperarea pagubelelor – 3puncte . claritatea. 83 – art. – 6 puncte .art. art. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi principiul subordonarării ierarhice şi limitele acestuia 20 puncte BAREM CORECTARE Art. art.48 .20 puncte BAREM CORECTARE .. coerenţa şi logica exprimării ideilor. 85 . coerenţa şi logica exprimării ideilor.5 puncte SUBIECT Prezentaţi rolul compartimentelor de resurse umane în gestiunea funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici. claritatea.capacitatea de analiză si sinteză. formulaţi şi fundamentaţi minim 3 propuneri de îmbunătăţire a modului de gestiune.răspunderea contravenţională – condiţii angajare – 2 puncte .45.BAREM CORECTARE Art.situaţia de excepţie de a refuza îndeplinirea unei dispoziţii primite de la superiorii ierarhici.

(2).9 puncte (2x 4.prezentarea efectelor asupra carierei persoanei care ocupă funcţia temporar vacantă. respectiv că dobândeşte calitatea de funcţionar public pentru perioada în care ocupă temporar funcţia publică şi că nu beneficiază de dreptul de a intra în corpul de rezervă al funcţionarilor publici după încetarea raportului de serviciu. coerenţa şi logica exprimării ideilor . claritatea.capacitatea de analiză şi sinteză. BAREM CORECTARE Art. . coerenţa şi logica exprimării ideilor .4.20 puncte BAREM CORECTARE Art. care este perioada de exercitare a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici. .funcţionarii 20 puncte publici.57. claritatea. art.-4puncte (2x2puncte) .5 puncte SUBIECT Prezentaţi în ce bază se nasc şi se exercită raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici.62 alin.5puncte) .2 alin. coerenţa şi logica exprimării ideilor. art.5puncte consecinţele refuzului depunerii jurământului -5 puncte .54. 20 puncte BAREM CORECTARE Art. .Capacitatea de analiză şi sinteză.(6) şi (7).prezentarea modalităţilor de ocupare a funcţiei temporar vacante.1 punct precizarea că perioada este nedeterminată1 punct . art. claritatea.Condiţii generale de ocupare a unei funcţii publice – 5 puncte Condiţiile de vechime 5 puncte Organizarea concursului de recrutare – 5 puncte .termenul de depunere a jurământului şi forma depunerii.58 .precizarea că este act administrativ de numire. precum şi modalităţile de ocupare a unei funcţii publice temporar vacante.5 puncte SUBIECT Reguli ce sunt aplicabile pentru ocuparea prin recrutare a unei funcţii publice de execuţie din cadrul unei instituţii publice locale.procedura obligatorie a depunerii jurământului -5 puncte .5 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză.

art. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.66. 92 .identificare modalităţi (detaşare. coerenţa şi logica exprimării ideilor . 63.promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut . .68. 65.noţiuni generale privind promovarea funcţionarilor publici. condiţiile şi procedurile aplicabile. îndeplinire condiţii studii –1punct. art. vechime – 1 punct. art.5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice.descrierea condiţiilor şi procedurilor – 13 puncte din care: .70 modalităţile de ocupare a funcţiilor publice-5 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză.art.(3).4 alin.4 puncte .prin exercitare cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere temporar vacante5 puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor .5 puncte SUBIECT Descrieţi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice de conducere cu caracter temporar. 89 alin. vechime –1punct. 64. art. art.56. claritatea. inexistenţa funcţionarilor publici în instituţie care să fie promovaţi – 2 puncte exercitarea cu caracter temporar: identificarea celor 2 situaţii – 2 puncte.prin redistribuire din corpul de rezervă al funcţionarilor publici de către ANFP 5 puncte prin concurs5 puncte . termen temporar vacante –1punct . Detaliaţi promovarea funcţionarilor publici.20 puncte BAREM CORECTARE Art. art.capacitatea de analiză şi sinteză. aviz ANFP – 1 punct. art. termen vacante ( 6 luni cu prelungire 3 luni) – 1 punct.SUBIECT Prezentaţi şi comentaţi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice de execuţie şi de conducere temporar vacante. (2).(4). 20 puncte BAREM CORECTARE . exercitare cu caracter temporar) – 2 puncte . situaţia disciplinară – 1 punct. condiţie studii – 1punct.92 alin.detaşarea: termen ( 6 luni cu prelungire 3 luni) – 1 punct. art.1 puncte . claritatea.

Detaliaţi transferul funcţionarilor publici.56.capacitatea de analiză şi sinteză.actul administrativ prin care se dispune redistribuirea-1 punct .5 puncte cine realizează redistribuirea -1 puncte . 20 puncte BAREM CORECTARE Art.modalităţile de ocupare a funcţiilor publice .5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice. 20 puncte BAREM CORECTARE Art. coerenţa şi logica exprimării ideilor .condiţia obligatorie în situaţia redistribuirii într-o funcţie publică vacantă de conducere-2 puncte .publicitatea funcţiilor publice vacante care pot fi ocupate prin transfer la cerere2 puncte . pe funcţia publică vacantă de consilier asistent. coerenţa şi logica exprimării ideilor .capacitatea de analiză şi sinteză. claritatea. Detaliaţi redistribuirea funcţionarilor publici.5 puncte SUBIECT Un funcţionar public aflat în corpul de rezervă.104 .capacitatea de analiză şi sinteză. care a ocupat în urmă cu 6 luni într-o instituţie publică funcţia de consilier superior.3 puncte condiţiile redistribuirii-3 puncte . claritatea. coerenţa şi logica exprimării ideilor .5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice.56. art.modalităţile de ocupare a funcţiilor publice .Precizaţi şi motivaţi dacă în acest caz poate opera .promovarea într-o funcţie publică de conducere -4 puncte . claritatea. solicită redistribuirea la o instituţie publică aflată la 60 de km de localitatea de domiciliu. 90 .promovarea în clasă -1 puncte .situaţiile în care se poate realiza redistribuirea.5 puncte transferul în interesul serviciului 4 puncte transferul la cerere4 puncte .

art.65 alin.8 puncte ( recrutare. art. la cererea funcţionarului public . art. art. cu acordul scris al funcţionarului public – 3 puncte Redistribuire – ANFP – 3 puncte numire – conducător instituţie publică – 2 p . art. 2 puncte . claritatea.91.distincţia între ocuparea pe perioadă determinată şi ocuparea pe perioadă nedeterminată. art. transfer.92.redistribuirea.Redistribuirea funcţionarilor publici se face în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice din alt judeţ sau aflate la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea de domiciliu.70 prezentarea modalităţilor de ocupare 5 puncte analiza comparativă – 10 puncte .identificarea modalităţilor de ocupare a unei funcţii publice de conducere pe perioadă nedeterminată şi pe perioadă determinată – 8 x 1 .Redistribuirea se poate face şi într-o funcţie publică inferioară vacantă. 66. Precizaţi instituţia care realizează redistribuirea şi cea care realizează numirea.66.descrierea unei modalităţi de ocupare a unei funcţii publice de conducere – 5 puncte .57. detaşare. redistribuire. art.5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice. art.3 puncte . art. 104 Identificare soluţiei ( situaţie posibilă) – 4 puncte Motivare: .capacitatea de analiză şi sinteză. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.56.56.capacitatea de analiză şi sinteză. art. hotărâre judecătorească) . coerenţa şi logica exprimării ideilor . coerenţa şi logica exprimării ideilor . mutare.(3).5 puncte SUBIECT Identificaţi modalităţile de ocupare a unei funcţii publice de conducere şi dezvoltaţi una dintre acestea. art.106 alin. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.90. Analizaţi comparativ concursul de recrutare şi concursul de promovare. promovare.(2) şi alin.57. 20 puncte BAREM CORECTARE Art. exercitare cu caracter temporar.89. claritatea.(2) .

5 puncte SUBIECT Dezvoltarea carierei funcţionarilor publici de execuţie prin ocuparea în mod definitiv a unei funcţii publice superioare. claritatea. claritatea. art.capacitatea de analiză şi sinteză. art. coerenţa şi logica exprimării ideilor . secţiunea 1 .25.10 puncte comentarea celor 10 drepturi – 5 puncte -capacitatea de analiză şi sinteză.65.identificarea condiţiilor prevăzute de lege pentru participarea la concursul organizat în vederea promovării rapide în funcţia publică – 2 puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor . art.rolul ANFP privind administrarea evidenţei naţionale şi dosarul .. 20 puncte BAREM CORECTARE Capitolul V.identificarea aspectelor specifice ce ţin de promovarea în gradul profesional -4 puncte .26 .68.66.identificarea modalităţilor de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei funcţii publice superioare – 4 puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor .5 puncte SUBIECT Prezentaţi comparativ rolul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici ( ANFP ) şi rolul autorităţilor şi instituţiilor publice privind evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici şi dosarul profesional. 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 20 puncte BAREM CORECTARE Art. claritatea.enumerarea a 10 drepturi – 1 punct fiecare.5 puncte SUBIECT Enumeraţi şi comentaţi 10 drepturi ale funcţionarilor publici. Obligaţia persoanelor care au acces la datele cuprinse în evidenţa naţională şi la dosarul profesional. art.70 .identificarea aspectelor specifice ce ţin de promovarea în clasă -3 puncte .identificarea condiţiilor prevăzute de lege pentru participarea la concursul organizat în vederea promovării într-o funcţie publică de conducere -2 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză.

detaşarea pe o funcţie publică de conducere – 1.durata detaşării în cursul unui an calendaristic şi acordul scris al funcţionarului public – 2 puncte . . claritatea. coerenţa şi logica exprimării ideilor . coerenţa şi logica exprimării ideilor .detaşarea pe o funcţie publică din categoria înalţilor funcţionari publici – 1 puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor .detaşarea funcţionarilor publici cu statut special – 2 puncte .drepturi salariale şi costuri suportate de instituţia publică la delegare – 1 puncte .5 puncte SUBIECT Asemănări şi deosebiri între delegare şi detaşare. art. ca modalităţi de modificare a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici de execuţie şi funcţionarilor publici de conducere. claritatea.20 puncte BAREM CORECTARE .3) – 7x 1puncte = 7 puncte . 20 puncte BAREM CORECTARE Art.durata delegării în cursul unui an calendaristic şi acordul scris al funcţionarului public – 2 puncte . claritatea.obligaţiile autorităţilor şi instituţiilor publice privind evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici şi dosarul profesional – 10 puncte obligaţia asigurării confidenţialităţii 1 punct . 89 .5 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză.enumerarea principiilor ( art.5p-3 puncte .5 puncte .comentarea şi transpunerea principiilor – 2 x 4 puncte = 8 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză.profesional– 4 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză.88.drepturi salariale şi costuri suportate de instituţia publică la detaşare – 1 puncte .5 puncte SUBIECT Enumeraţi principiile care stau la baza exercitării funcţiei publice.situaţii în care funcţionarul public poate refuza detaşarea – 6x0.5p -1. Comentaţi transpunerea a două dintre principii în dispoziţiile legale din Statut.situaţii în care funcţionarul public poate refuza delegarea sau detaşarea – 3x0.5 puncte .

5 puncte SUBIECT Prezentaţi şi comparaţi modalităţile de promovare a funcţionarilor publici de execuţie. 20 puncte BAREM CORECTARE Art. coerenţa şi logica exprimării ideilor . art.90 . claritatea.comparaţie între promovarea în clasă şi promovarea în grad profesional 6 puncte .70 . art.prezentarea modalităţilor de modificare a raporturilor de serviciu – 5x0.5 puncte .Identificaţi 5 prevederi legale aplicabile în situaţia reorganizării unei instituţii publice. claritatea.99.SUBIECT Prezentaţi modalităţile de modificare a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici de execuţie şi funcţionarilor publici de conducere. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.capacitatea de analiză şi sinteză. art.100.identificarea prevederilor legale aplicabile propunerii avansate -1x 5 prevederi 5 puncte .65. art. Comparaţie între transferul la cerere şi transferul în interesul serviciului.63.5p 2. coerenţa şi logica exprimării ideilor . art.107 prezentarea propunerii de reorganizare -10 puncte .5 puncte SUBIECT Formulaţi o propunere de reorganizare a unei instituţii publice.64.capacitatea de analiză şi sinteză.prezentarea modalităţilor de promovare a funcţionarilor publici de execuţie 3 puncte promovarea în clasă 2 puncte promovarea în grad profesional 2 puncte promovarea rapidă 2 puncte .68.5 puncte transferului în interesul serviciului – 4 puncte transferul la cerere – 4 puncte analiza comparativă 4. art. art.87.-20 puncte BAREM CORECTARE Art.

capacitatea de analiză şi sinteză.capacitatea de analiză şi sinteză. art. claritatea.99. coerenţa şi logica exprimării ideilor . claritatea. secţiunea a 3-a.5 puncte SUBIECT Precizaţi scopul realizării mobilităţii în corpul funcţionarilor publici şi enumeraţi modalităţile prevăzute de Statutul funcţionarilor publici. claritatea.-20 puncte BAREM CORECTARE Capitolul V. art. .25.5 puncte .2. organizate la iniţiativa ori în interesul autorităţii sau instituţiei publice .5 situaţii x 0. prin care se poate modifica raportul de serviciu al funcţionarilor publici.5.57.detaşarea se dispune în interesul instituţiei/perioada .evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici stabileşte cerinţele de formare 5 puncte planul de perfecţionare 5 puncte .5 puncte . art. art.modificarea raporturilor de serviciu .5 puncte scopul mobilităţii 2 puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor .104. art. 89 . art.capacitatea de analiză şi sinteză. art.69 .5 puncte SUBIECT Având în vedere atribuţiile Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici vă rugăm să identificaţi 5 situaţii în care o instituţie publică colaborează cu Agenţia.detaşarea funcţionarilor publici de conducere .20 puncte BAREM CORECTARE Exemplu: art.5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalitatea de stabilire a necesarului de cursuri de perfecţionare a pregătirii profesionale pentru funcţionarii publici. art.53. Detaliaţi detaşarea funcţionarilor publici.fondurile prevăzute în bugetul anual propriu pentru acoperirea cheltuielilor de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici. coerenţa şi logica exprimării ideilor . 87.24.26. – 20 p BAREM CORECTARE Art.1 punct ..1. art.107 identificarea situaţiilor 5 x 3 puncte -15 puncte . art.54.

condiţii -1 punct detaşarea înalţilor funcţionari publici 2 puncte .identificare normă de conduită generală art. 86 alin. claritatea. acceptaţi? – 20 de puncte BAREM CORECTARE .detaşarea funcţionarilor publici cu statut special . urmărire penală) . în calitate de funcţionar public îmi este interzis să fac parte din organele de conducere ale partidelor politice -5 puncte . pe funcţie publică echivalentă de aceeaşi categorie. după caz.capacitatea de analiză si sinteză.20 puncte BAREM CORECTARE Art.cazurile de refuz al detaşării – 6 situaţii x0.6 puncte . art. (1) Legea 188/1999– 5 puncte identificare soluţie ( pozitiv/negativ) – 5 puncte .capacitate de analiză. claritate în exprimare.prezentarea elementelor comune celor două tipuri de mutare (se dispune de conducător sau se solicită de funcţionarul public. fiind funcţionar public. logica exprimării ideilor – 5 puncte .5 p SUBIECT Identificaţi norma de conduită aplicabilă şi precizaţi dacă. 44 alin. art. .alte situaţii ( cercetare administrativă.motivare soluţie – Am în vedere faptul că. de acelaşi grad profesional cu îndeplinirea condiţiilor specifice) -3 x 2 . 91 . (7).2 puncte .2 puncte .prezentarea deosebirilor pentru fiecare tip de mutare (pe funcţie publică de nivel inferior se poate dispune numai mutarea definitivă.3 puncte . perioadele)3 x 2 6 puncte mutarea înalţilor funcţionari publici 1 punct . coerenţa şi logica exprimării ideilor -5 p SUBIECT Prezentaţi şi comentaţi asemănările şi deosebirile dintre mutarea temporară şi mutarea definitivă a funcţionarilor publici. 77 alin. vi se propune ocuparea unei funcţii de preşedinte al unui partid politic. cu repartizarea postului numai mutarea definitivă sau temporară dispusă de conducător. (5). claritatea. clasă şi.capacitatea de analiză si sinteză. în cazul în care.5 . coerenţa şi logica exprimării ideilor .

coerenţă şi logica exprimării ideilor . claritatea. ca sancţiune disciplinară aplicată pentru motive imputabile funcţionarului public – 2 puncte cazuri – 2 cazuri x3 – 6 puncte comunicare act administrativ – 2 puncte . claritate. în mod punctual şi succint. 79 alin.capacitate de analiză şi sinteză.2 puncte . descrieţi şi motivaţi măsurile care se impun a fi luate în acest caz.capacitatea de analiză si sinteză. 77.5 puncte . 97.5 puncte SUBIECT Descrieţi.destituirea se dispune prin act administrativ al persoanei care are competenţa legală de numire în funcţia publică. 101 condiţii – 5x1 – 5 puncte . art. .SUBIECT Enumeraţi condiţiile în care poate avea loc încetarea raporturilor de serviciu.descrierea conduitei superiorului ierarhic: sesizarea comisie de disciplină – 3 puncte . art. (3) / Cod art 17 . art.5 puncte . .20 puncte BAREM CORECTARE -Statut art. activităţile ce presupun exercitarea prerogativelor de putere publică ce se desfăşoară în cadrul instituţiei pentru care candidaţi şi conduita funcţionarilor publici în procesul de folosire a prerogativelor de putere publică. Încadraţi fapta.identificarea activităţilor care implică prerogative de putere publică .folosirea prerogativelor de putere publică. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Descrieţi o situaţie care constituie abatere disciplinară şi conduita superiorului ierarhic în cazul în care o constată. 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 2 alin. 78.motivarea măsurilor dispuse: obligaţie prevăzută de lege . Dezvoltaţi şi comentaţi destituirea ca sancţiune disciplinară.20 puncte BAREM CORECTARE Art.5 puncte .aplicarea la situaţia concretă a instituţiei . (1) descrierea situaţiei – 6 puncte încadrarea faptei 4 puncte . interdicţii.

91 alin.4 x 2.. -20 puncte BAREM CORECTARE . Comentarii privind posibilitatea de negociere a elementelor prevăzute în mod obligatoriu în actul administrativ de numire. 100 alin. (3). claritatea. coerenţă şi logica exprimării ideilor .identificarea şi comentarea obligaţiilor – 5 x 3 puncte – 15 puncte Exemple: . coerenţa şi logica exprimării ideilor.capacitate de analiză şi sinteză. (5).comentarii asupra posibilităţii de negociere .consecinţă a regimului juridic aplicabil funcţionarilor publici – 5 puncte . 106 alin.20 puncte BAREM CORECTARE art.5 puncte .capacitate de analiză şi sinteză.identificarea formei.alte modalitati prevazute expres de prezenta lege – minim 4 cazuri .5 10 puncte art. art. 62 competenţa de numire – 3 puncte .modalităţile de ocupare a funcţiilor publice .5 puncte SUBIECT Numirea funcţionarilor publici. claritate. (2) . 111 alin. . art.5 puncte – 4 puncte . claritate.20 puncte BAREM CORECTARE Art.5 puncte SUBIECT Care sunt modalităţile de ocupare a funcţiilor publice? Prezentaţi patru cazuri de „alte modalităţi” de ocupare prevăzute expres de Legea nr. art. coerenţă şi logica exprimării ideilor .5 puncte SUBIECT Identificaţi şi comentaţi cinci obligaţii ale funcţionarilor publici de conducere faţă de funcţionarii publici de execuţie. (2). (1) şi (3).obligaţii care derivă din principiul subordonării ierarhice (coordonarea) art. 188/1999 . 99 alin.depunerea jurământului şi consecinţa nedepunerii acestuia –3 puncte . art.. . a elementelor cuprinse obligatoriu în actul administrativ de numire şi anexa – fişa postului – 8 x 0. 56 .capacitatea de analiză şi sinteză.

28 .43 alin.sprijinirea iniţiativelor şi propunerilor motivate care pot conducere la eficientizarea activităţii autorităţii /instituţiei publice – art.Alegeti cate un exemplu de indatorire a carei incalcare atrage răspunderea funcţionarului public. 86 .5 puncte CORECTARE ( 7x1) 7 puncte exemplu 2 puncte exemplu 2 puncte exemplu 2 puncte exemplu 2 puncte sinteză. 83 Art.20 puncte BAREM CORECTARE art.capacitatea de analiză şi sinteză. 2 alin.5 puncte SUBIECT Ordonaţi minim 7 îndatoriri ale funcţionarilor publici în funcţie de importanţa pe care considerati ca o are fiecare.obligaţii în procesul de stabilire a necesităţilor de perfecţionare profesională – art. pentru fiecare categorie de răspundere a functionarului public – 20 puncte BAREM Art. 43-49 Art. 5 alin 13 5 puncte comentariu 5 puncte . 1-3 5 puncte art. 77 Art. claritatea.Capacitatea de analiză şi ideilor .capacitatea de analiză şi sinteză. – 20 puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor . coerenţa şi logica exprimării SUBIECT Alegeti două dintre cele mai eficiente şi rapide modalităţi de ocupare a posturilor vacante din instituţiile publice şi argumentati care dintre ele este cea mai indicată. claritatea. coerenţa şi logica exprimării ideilor.5 puncte SUBIECT Analizati si comentati asemanarile si deosebirile dintre functionarii publici si functionarii publici cu statute speciale .28 . claritatea.3 lit.g) . .informarea cu privire la deciziile care îl privesc în mod direct – art. 84 Art.(2) . în funcţie de etapele care trebuiesc îndeplinite până la numire.

a)-e).a. art.6 puncte argumentarea soluţiei 2 x 4. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Un funcţionar public solicită suspendarea raporturilor de serviciu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani. – 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 89 alin.5 9 puncte Exemple (art. art. 104 alin (1)-(8)) . claritatea. (1) şi (3). (2). 94 alin. se rezervă postul. (3).BAREM CORECTARE . alin. (2) lit. 90 alin. – 20 puncte BAREM CORECTARE Art. (3). coerenţa şi logica exprimării ideilor . coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte .capacitatea de analiză si sinteză. se comunică la ANFP în 10 zile lucrătoare.se dispune prin act administrativ . Prezentaţi situaţiile în care pentru realizarea mobilităţii este necesar acordul scris expres al funcţionarului public. Precizaţi care sunt obligaţiile funcţionarului public şi ale autorităţii sau instituţiei publice pentru suspendarea raporturilor de serviciu şi reluarea activităţii. art. reluarea .identificarea modalităţilor de ocupare . art. 87 alin. 91 alin. se comunică la ANFP în 10 zile lucrătoare – 6 puncte competenţa emiterii actului administrativ – 1 punct .se constată prin emiterea actului administrativ. art.cerere scrisă. 96 . la revenire . 66 lit. claritatea.capacitatea de analiză si sinteză. 90 alin(1)-(8). (3). 26. art. art.5 puncte SUBIECT Enumeraţi modalităţile de modificare a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici.obligaţii funcţionar public ( la suspendare . art. termen) 4x2 puncte – 8 puncte . (2). nu pot fi modificate/ înceta raporturile de serviciu. claritatea.cerere scrisă.2 x 3 . 88 alin.Capacitatea de analiză şi sinteză. termen. 95.obligaţie instituţie (suspendarea .) enumerarea modalităţilor – 5 x1 p – 5 puncte delegarea peste 60 zile/an – 2 puncte detaşarea peste 6 luni – 2 puncte detaşare pe funcţie publică inferioară – 2 puncte transfer în interesul serviciului – 2 puncte mutare definitivă dispusă de conducător – 2 puncte .

86.suspendarea încetează. la achitare sau încetare proces penal . doi funcţionari publici au săvârşit infracţiuni în legătură cu serviciul. reluarea . (3).rezultatul evaluării – ( numire/eliberare ) 2x3 puncte – 6 puncte . 61 obiectul perioadei de stagiu – 4 puncte durata – 3 puncte realizarea evaluării – 1 punct .capacitatea de analiză si sinteză.la eliberare. Descrieţi obligaţiile instituţiei publice în această situaţie. – 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 60. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Trataţi perioada de stagiu a funcţionarilor publici. (1) lit. claritatea. perioada de stagiu nu constituie vechime necesară pentru ocuparea unei funcţii publice – 1 punct . 11. se dispune mutarea temporară – 5 puncte . funcţionarul public îşi reia activitatea. vor fi achitate drepturile salariale. iar pentru cel de-al doilea s-a început urmărirea penală. nu pot fi modificate/ înceta raporturile de serviciu. – 20 puncte BAREM CORECTARE Art. art. se emite act administrativ.trimitere în judecată – se constată suspendarea de drept.SUBIECT La nivelul unei instituţii publice. CORECTARE 29 . precum şi în situaţia în care se dispune achitarea sau încetarea procesului penal. Unul dintre aceştia este trimis în judecată.capacitatea de analiză si sinteză. 94 alin. claritatea. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Precizaţi dacă funcţionarii publici beneficiază de dreptul de asociere şi dacă da. se rezervă postul. 26 alin. în ce condiţii – 20 de puncte BAREM Art. m. se comunică la ANFP în 10 zile lucrătoare – 10 puncte . art.urmărire penală – dacă fapta poate influenţa cercetarea. art. actul administrativ se comunică la ANFP în 10 zile lucrătoare.) .se dispune prin act administrativ .

eliberarea din funcţie a funcţionarilor publici cărora li s-au desfiinţat . 4 posturi de consilier superior şi 3 posturi de referent superior. 64 -65)– 2 puncte Promovarea în clasă (art. 57 alin.prezentarea situaţiei celorlalţi funcţionari publici. 54 2 punct .competenţele de organizare a concursului de recrutare pentru funcţiile publice (art.20 puncte BAREM CORECTARE .(1) – 2 puncte ..-5 puncte .condiţiile de vechime în specialitatea studiilor pentru recrutare (art. Sunt ocupate 6 posturi de executie.107 alin. coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Un serviciu de resurse umane are în componenţă 8 posturi din care un post de conducere de şef serviciu.obligativitatea solicitării avizului privind funcţiile publice. adera şi exercita orice mandat în cadrul organizaţiilor sindicale. (1) şi (2)) 2 puncte prezentare comparativ-sintetică – 3 puncte . coerenta şi logica exprimării ideilor .prezentarea situaţiei înalţilor funcţionari publici ce au calitatea de ordonatori principali de credite aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale.3 puncte .Promovarea pe funcţii publice de conducere (art. Acest serviciu se reorganizeaza la nivel de compartiment cu 5 posturi de consilier superior.precizarea că funcţionarii publici pot înfiinţa. 68)– 1 punct Promovarea rapidă (art. potivit art. Ce obligaţii revin conducătorului instituţiei publice în această situaţie în conformitate cu Statutul funcţionarilor publici? .. 58 alin.Promovarea în grad profesional (art. (5) şi (6)) 2 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză.1 punct .5 puncte SUBIECT Prezentaţi sintetic asemănările şi deosebirile dintre promovarea şi recrutarea funcţionarilor publici – 20 puncte BAREM CORECTARE .precizarea că funcţionarii publici se pot organiza în asociaţii profesionale sau cu scop în protejarea intereselor profesionale. 1 post este vacant (referent). 70-71)– 1 punct .precizarea că dreptul de asociere sindicală este garantat. 66) – 2 puncte condiţiile generale prevăzute la art. claritatea.2 puncte .4 puncte . claritatea.capacitatea de analiză şi sinteză.

20 puncte BAREM CORECTARE .conform principiului responsabilităţii. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Unul dintre principiile care stau la baza exercitării funcţiei publice este principiul responsabilităţii în conformitate cu prevederile legale. iar incălcarea acestora atrage răspunderea titularului funcţiei publice art. Ce reprezinta acest principiu şi precizati care sunt dispozitiile Statutul funcţionarilor publici în care este materializat acesta. raspunderea penala-2. claritatea. coerenta si logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Ce presupune modificarea calitatii posturilor de natură contractuală în funcţii publice în conformitate cu prevederile Statutului funcţionarilor publici şi care sunt obligaţiile conducătorului instituţiei/autorităţii publice? .5puncte.5puncte.3 lit.107 alin. coerenta si logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT În cuprinsul Statutului funcţionarilor publici se face referire la raportul de serviciu al functionarului public.capacitate de analiza si sinteza.100 alin. e) – 5 puncte .stabilirea de functii publice potrivit art. în .(1) lit. prevazuta de lege.capacitate de analiza şi sinteza. raspunderea contraventionala2. raspunderea civila-2.(2) – 5 puncte .99 alin (1) lit b) si alin.5 puncte. funcţia publică trebuie exercitată în conformitate cu prevederile legale. potivit art.obligativitatea solicitarii avizului privind functiile publice.5puncte) .numirea funcţionarilor publici în condiţiile art. claritatea.(2)-(7) – 8 puncte .posturile şi prezentarea procedurii potrivit art. Raportul de serviciu reprezintă un raport de muncă.(3) – 5 puncte .. 111 alin.a) şi alin.alta modalitate de ocupare a unei functii publice.(1) – 5 puncte . claritatea.capacitate de analiza si sinteza.20 puncte BAREM CORECTARE .d -5 puncte . potrivit art 56 lit.identificarea celor patru tipuri de răspunere aplicabile funcţionarilor publici 10 puncte ( raspunderea disciplinara – 2.

claritatea. (2).(3)4 puncte .(1) şi alin.7/2004) – 7 puncte .188/1999) – 3 puncte . coerenţă şi logica exprimării ideilor . alin. .6 – 4 puncte . privind Codul de conduită a funcţionarilor publici SUBIECT Identificaţi normele generale de conduită ale funcţionarilor publici corelate fiecărui principiu care stă la baza exercitării funcţiei publice.1 punct .identificarea activitatilor care implică exercitarea prerogativelor de putere publică art.2 alin. 2 alin.(1) .10 puncte (5x2) exemplul prezentat 5 puncte . 7/2004 (r1). potrivit art. lit.identificarea principiilor care stau la baza exercitării funcţiei publice (art. Daţi un exemplu care se înscrie în această normă.20 puncte BAREM CORECTARE . coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte Legea nr.4 alin.identificarea activităţilor/categoriilor care nu intra sub incidenta Statutului.obligativitatea respectarii conflictului de interese si al incompatibilitatii art.capacitatea de analiză şi sinteză.e).(2) – 3 puncte .3 din Legea nr.intelesul legii? Argumentaţi din punct de vedere al noţiunii. al atribuţiilor exercitate.identificarea normelor generale de conduită a funcţionarilor publici (art.enumerarea interdicţiilor ( art. 20 puncte BAREM CORECTARE . 20 puncte BAREM CORECTARE . al numirii şi al incompatibilităţii.corelarea principiilor cu normele de conduită – 5 puncte . a) .5puncte SUBIECT Prezentaţi interdicţiile stabilite de lege pentru funcţionari publici în scopul de a nu aduce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.art.noţiunea de funcţie publică . claritate. 49 – 3 puncte .capacitate de analiză şi sinteză. 7.prezentarea raportului de serviciu potrivit art.519 din Legea nr.

precum şi cu persoanele fizice sau juridice – 10 puncte exemplul prezentat 5 puncte -capacitate de analiză şi sinteză. 20 puncte BAREM CORECTARE art.Arătaţi ce măsuri aţi lua în situaţia în care aţi fi superiorul direct al funcţionarului public care nu a respectat normele de conduită privind cadrul relaţiilor în exercitarea funcţiei publice. 20 puncte BAREM CORECTARE art. claritate. claritate. coerenţă şi logica exprimării ideilor-5 puncte SUBIECT Prezentaţi obligaţiile funcţionarilor publici în ceea ce priveşte respectarea cadrului relaţiilor în exercitarea funcţiei publice.2 -prezentarea obiectivelor6 puncte -prezentarea celor trei metode de realizare a obiectivelor.12 -obligaţiile funcţionarilor publici în relaţiile cu personalul din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea. coerenţă şi logica exprimării ideilor .9 puncte .Identificaţi consecinţele acestei fapte. b.5puncte SUBIECT Descrieţi o situaţie care ar reprezenta o încălcare a normelor de conduită privind cadrul relaţiilor în exercitarea funcţiei publice a. b) – 5 puncte -capacitate de analiză şi sinteză. 20 puncte BAREM CORECTARE Art. coerenţă şi logica exprimării ideilor-5 puncte SUBIECT Precizaţi care sunt obiectivele codului de conduită al funcţionarilor publici şi care sunt metodele prin care acestea se realizează. a) – 5 puncte -pct. Daţi un exemplu de posibilă încălcare a acestei norme.12 -descriere5 puncte -pct.capacitate de analiză şi sinteză.. claritate.

coerenţa şi logica exprimării ideilor . 20 puncte BAREM CORECTARE Capitolul III rolul ANFP 5 puncte rolul autorităţilor şi instituţiilor publice 5 puncte analiza comparativă 5 puncte .3 lit.b) -15 puncte orientative normelor identificate- 3 x 5 .-capacitate de analiză şi sinteză. claritatea.capacitatea de analiză şi sinteză. coerenţă şi logica exprimării ideilor-5 puncte SUBIECT Prezentaţi comparativ rolul Agenţei Naţionale a Funcţionarilor Publici( ANFP ) şi rolul autorităţilor şi instituţiilor publice în coordonarea.5 puncte SUBIECT Având în vedere principiul general privind imparţialitatea şi independenţa în exercitarea funcţiei publice analizaţi trei norme din Codul de conduită al funcţionarilor publici care să reflecte acest principiu.3 analiza exemple CORECTARE lit. coerenţa şi logica exprimării ideilor .prezentarea celor 3 exemple . analizaţi trei norme care să reflecte acest principiu. 20 puncte BAREM art.detalierea normei generale privind participarea la procesul de luare a deciziilor .e) . monitorizarea şi controlul aplicării normelor de conduită profesională.detalierea normei generale privind obiectivitatea în evaluare .5 puncte SUBIECT Având în vedere principiul general privind prioritatea interesului public în exercitarea funcţiei publice.15 puncte exemple orientative folosirea prerogativelor de putere publică . claritatea. 20 puncte BAREM CORECTARE art.capacitate de analiză şi sinteză.3 x 5. claritate.

aplicarea în mod corespunzător pentru concesionare. 19 alin (3) . pentru următorul caz.art. Ideea spotului este că dacă centurile produse de firma respectivă rezistă în medie 5 ani la folosirea zilnică a poliţiştilor locali.capacitatea de analiză şi sinteză. coerenţa. logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Enumeraţi şi detaliaţi limitările la care sunt supuşi funcţionarii publici în ceea ce priveşte participarea la achiziţii. – 20 de pct BAREM CORECTARE art. concesionări sau închirieri . 19 alin (2) 5 puncte .capacitate de analiză. claritatea.limitarea participării la achiziţii. deoarece în considerarea funcţiei publice deţinute.precizarea interdicţiilor după încetarea raportului de serviciu .5 puncte SUBIECT Identificaţi norma de conduită aplicabilă şi precizaţi dacă. închiriere .capacitatea de analiză şi sinteză.precizări privind dezvăluirea informaţiilor care au caracter public sau remiterea documentelor care conţin asemenea informaţii utilizarea resurselor publice .5 puncte .5 puncte . acestea vor rezista o viaţă în condiţiile unui utilizator privat. coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte . acceptaţi propunerea/oferta făcută: sunteţi poliţist local şi o firmă care confecţionează articole de pielărie vă propune să deţineţi rolul principal într-un spot publicitar pentru curele / centuri.. claritatea şi logica exprimării ideilor . -5 puncte . concesionări sau închirieri ale bunurilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale – 20 de puncte BAREM CORECTARE .posibilitatea de a achiziţiona împreună cu excepţiile .art. 19 alin (1) . funcţionarilor publici le este interzis să permită utilizarea numelui sau imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale.restricţionarea furnizării informaţiilor .art. 11 identificare normă de conduită generală – 5 puncte identificare soluţie ( pozitiv/negativ) – 5 puncte . claritate în exprimare.motivare soluţie – Nu.

un prieten vă cere informaţii referitoare la recuperarea în justiţie a unei taxe pe care acesta a achitat-o instituţiei dumneavoastră. de a respecta principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice – 3 puncte Art. logica exprimării ideilor – 5 p SUBIECT Comentaţi folosirea prerogativelor de putere publică.identificare normă de conduită generală – art.Motivare soluţie – obligaţia de a nu acorda asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statutului sau a instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea – 5 puncte .capacitate de analiză. claritate în exprimare. claritatea.obligaţia de a nu aduce atingere onoarei. – 20 de puncte . coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Identificaţi norma de conduită aplicabilă şi precizaţi dacă.interdicţia de a impune altor funcţionari publici înscrierea în organizaţii sau asociaţii – 2 puncte . – 20 de puncte BAREM CORECTARE Art. îi oferiţi informaţiile solicitate. fiind funcţionar public în cadrul unei Direcţiei Generale Judeţene a Finanţelor Publice. – 20 de puncte BAREM CORECTARE . (2) lit. e.capacitatea de analiză şi sinteză.SUBIECT Descrieţi cadrul relaţiilor în exercitarea funcţiei publice şi folosirea prerogativelor de putere publică. reputaţiei şi demnităţii – 2 puncte .obligaţia de a avea un comportament bazat pe respect. 7 alin.interdicţia folosirii în alte scopuri a prerogativelor funcţiei publice – 2 puncte interdicţia urmăririi de foloase – 2 puncte interdicţia de folosire a poziţiei oficiale– 2 puncte . 12: . bună-credinţă. în cazul în care. corectitudine şi amabilitate – 2 puncte . 17: .obligaţia de a avea o atitudine imparţială şi justificată.) – 5 puncte identificare soluţie ( pozitiv/negativ) – 5 puncte .

coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Descrieţi conduita funcţionarilor publici în procesul de luare a deciziilor şi evaluare a competenţei profesionale.interdicţia de folosire a poziţiei oficiale – 4 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză.BAREM CORECTARE Art. 17: .interdicţia folosirii în alte scopuri a prerogativelor funcţiei publice – 4 puncte interdicţia urmăririi de foloase – 4 puncte .obligaţia de a folosi timpul de lucru şi bunurile aparţinând autorităţii sau instituţiei publice numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei publice deţinute – 4 puncte .interdicţia de a promite luarea unei decizii şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat – 3 puncte Art.obligaţia de folosire utilă şi eficientă a banilor publici – 4 puncte . 15 . – 20 de puncte BAREM CORECTARE Art.obligaţia de a acţiona conform prevederilor legale şi de a exercita capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial – 3 puncte . – 20 de puncte BAREM CORECTARE Art. 16 .obligaţia funcţionarilor publici de conducere de a aplica obiectiv criteriile de evaluare – 3 puncte . claritatea.interdicţia de a folosi timpul de lucru ori logistica pentru realizarea activităţilor publicistice în interes personal sau pentru activităţi didactice – 3 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză. claritatea. 18: . coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi şi comentaţi normele de conduită profesională a funcţionarilor publici privind utilizarea resurselor publice.obligaţia de a acţiona ca un bun proprietar – 4 puncte .asigurarea egalităţii de şanse şi tratament – 3 puncte .interdicţia de impune altor funcţionari publici înscrierea în organizaţii sau asociaţii – 3 puncte .

claritate în exprimare.capacitatea de analiză şi sinteză.capacitatea de analiză şi sinteză. logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi şi comentaţi normele de conduită profesională a funcţionarilor publici privind activitatea publică şi activitatea politică. – 3 puncte Art. claritatea. deoarece calitatea acestuia în relaţia cu funcţionarul public este de beneficiar al serviciilor publice-funcţionar public iar nu de reprezentant al presei-funcţionar public.obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial. 10: . – 20 de puncte BAREM CORECTARE Art.prezentarea celor 4 interdicţii x 2 puncte fiecare – 8 puncte . Ştiţi că dosarul este soluţionat pozitiv şi că poate fi ridicat de către deponent oricând între orele 08-16 de la registratura instituţiei.-5 puncte .motivare soluţie – Da.interdicţia funcţionarilor de conducere de a favoriza sau defavoriza accesul ori promovarea în funcţia publică – 3 puncte .. un reprezentant al unui post TV local vă solicită informaţii privind starea unui dosar pe care acesta l-a depus cu 3 săptămâni înainte.capacitate de analiză.relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către funcţionarii publici desemnaţi – 2 puncte . Îi comunicaţi reprezentantului postului TV informaţia? – 20 pct BAREM CORECTARE .identificare normă de conduită generală art. 9: .12 – 5 puncte identificare soluţie ( pozitiv/negativ) – 5 puncte . coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte . coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Identificaţi norma de conduită aplicabilă şi precizaţi cum procedaţi în următorul caz: La ieşirea din instituţia în care sunteţi încadrat ca funcţionar public. claritatea.respectarea limitelor mandatului de reprezentare – 2 puncte . dacă funcţionarul public nu este desemnat în acest sens.

21: .5 puncte Art. claritate în exprimare. monitorizarea şi controlul aplicării normelor de conduită profesională? – 20 puncte BAREM CORECTARE Art.capacitatea de analiză şi sinteză. în condiţiile legii.5 puncte fiecare – 4. 22: .capacitate de analiză.identificare normă de conduită generală art. claritatea.desemnarea unui funcţionar public cu atribuţii de etică – 2 puncte .cuprinsul raportului anual elaborat de către ANFP– 4 date x 1 punct . (1)– 5 puncte identificare soluţie ( pozitiv/negativ) – 5 puncte .comunicarea rapoartelor şi rolul acestora – 4.temeiul în care CORECTARE 21: funcţionarului public – 2 puncte acestuia – 3 puncte se exercită atribuţiile acestuia – 1 punct . deoarece relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către funcţionarii publici desemnaţi în acest sens de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.4 puncte .atribuţiile acestuia – 3 atribuţii x 1. Îi comunicaţi reprezentantului postului TV informaţia? – 20 de pct BAREM CORECTARE . coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Identificaţi norma de conduită aplicabilă şi precizaţi cum procedaţi în următorul caz: la ieşirea din primăria în care sunteţi încadrat ca funcţionar public cu atribuţii exclusive în domeniul economic.5 puncte .5 puncte . desemnarea atribuţiile . – 20 de puncte BAREM Art. un reprezentant al unui post TV local vă solicită informaţii privind stadiul unei acţiuni publice a primăriei. logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Cu ce scop şi în ce condiţii un funcţionar public îndeplineşte atribuţii de consiliere etica şi monitorizare a respectării normelor de conduita? Prezentaţi o situaţie care v-ar determina să vă adresaţi funcţionarului public cu atribuţii de consiliere etică.SUBIECT Comentaţi rolul autorităţilor şi instituţiilor publice în coordonarea. 9 alin.motivare soluţie – Nu. .

logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Detaliaţi rolul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în coordonarea.motivare soluţie – Nu. 20: . deoarece funcţionarii publici au obligaţia să folosească timpul de lucru numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei publice deţinute 5 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză.capacitate de analiză. x 2 puncte fiecare – 6 puncte . coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Identificaţi norma de conduită aplicabilă şi precizaţi cum procedaţi în următorul caz: un cetăţean vă atrage atenţia asupra faptului că în instituţia în care lucraţi ca .prezentarea aspectelor legate de baza de date în care sunt centralizate aceste rapoarte x 1 punct de fiecare – 3 puncte situaţia prezentată 5 puncte .modalitatea de transmitere a rapoartelor – 1 punct .P. 22: . Acceptaţi rugămintea acestuia? 20 puncte BAREM CORECTARE . claritatea. claritate în exprimare. 18 alin.interdicţia de a influenţa derularea procedurii de lucru a comisiilor de disciplină – 5 puncte Art.identificare normă de conduită generală – art.N.capacitatea de analiză şi sinteză. claritatea.F.analizarea celor 3 atribuţii ale A. monitorizarea şi controlul aplicării normelor de conduită profesională ale funcţionarilor publici – 20 de puncte BAREM CORECTARE Art.cuprinsul raportului anual elaborat de către ANFP– 4 date x 1 punct . coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Identificaţi norma de conduită aplicabilă şi precizaţi cum procedaţi în următorul caz: sunteţi funcţionar public iar şeful ierarhic superior vă roagă să îi achiziţionaţi medicamente în timpul programului de lucru. (2) – 5puncte identificare soluţie ( pozitiv/negativ) – 5 puncte .4 puncte .

7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici.5 puncte . logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Descrieţi şi comentaţi loialitatea faţă de Constituţie şi lege şi loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice ale funcţionarilor publici. într-un loc vizibil după care îl afişez.5 puncte .descrierea celor 5 interdicţii ale funcţionarilor publici .5 puncte SUBIECT Analizaţi comparativ libertatea opiniilor. republicată. Cum reacţionaţi? – 20 de puncte BAREM CORECTARE Identificare normă de conduită generală – art.capacitatea de analiză şi sinteză.motivare soluţie – Solicit imediat şefului ierarhic permisiunea de a afişa Codul de conduită la sediul instituţiei publice.5 puncte .funcţionar public responsabil de relaţii publice nu este afişată Legea nr. claritate în exprimare. 9 3 puncte descrierea activităţii politice – art. 8 3 puncte descrierea activităţii publice – art. 10 3 puncte analiza comparativă 6 puncte . 6: Loialitatea faţă de Constituţie şi lege – 5 puncte Art.modul în care se realizează dezvăluirea informaţiilor care nu au caracter public 2. coerenta şi logica exprimării ideilor .capacitate de analiză.5 puncte . pentru o perioadă de 2 ani 2.2. 7: . 25 . afişarea constituind obligaţie prevăzută de lege în sarcina instituţiei publice 5 puncte .descrierea libertăţii opiniilor în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu – art. – 20 de puncte BAREM CORECTARE . claritatea.precizarea că primele 4 interdicţii se aplică şi după încetarea raportului de serviciu. – 20 de puncte BAREM CORECTARE Art.2.5p identificare soluţie ( pozitiv/negativ) – 5 puncte . activitatea publică şi activitatea politică a funcţionarilor publici.obligaţia de a apăra prestigiul autorităţii sau instituţiei publice .

Comentaţi principiul imparţialiăţii şi independenţei.controlul Parlamentului asupra Guvernului în situaţia delegării legislative ( art. Comentaţi principiul supremaţiei Constituţiei şi a legii.5 puncte SUBIECT Prezentaţi principiile generale care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici.5 puncte SUBIECT Principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în organizarea statului. claritate. 20 puncte BAREM CORECTARE Art..20 puncte BAREM CORECTARE .delegarea legislativă. distincţia între ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă (art.1). Dreptul Guvernului de a reglementa la nivel de normă primară (de lege).puterea executivă.3 9 principii x 1 punct = 9 puncte comentariu 6 puncte .3 9 principii x 1 puncte = 9 puncte comentariu 6 puncte -capacitate de analiză şi sinteză.în cadrul democraţiei constituţionale statul funcţionează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor în organizarea statului ( art.115). 20 puncte BAREM CORECTARE Art.capacitate de analiză şi sinteză. . claritate. claritatea.dreptul Guvernului de a reglementa la nivel de lege este stabilit în Constituţie.115)7 puncte . -3 puncte . coerenta şi logica exprimării ideilor . coerenţă şi logica exprimării ideilor . – 5 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză. legislativă şi judecătorească.5 puncte SUBIECT Prezentaţi principiile generale care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici. coerenţă şi logica exprimării ideilor . potrivit Constituţiei României.

potrivit Constituţiei României şi prezentaţi condiţiile de exercitare a acestuia.5 puncte SUBIECT Descrieţi şi comentaţi dreptul la grevă.20 puncte BAREM CORECTARE . claritatea.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.drept fundamental prevăzut de Constituţia României. republicată. II al Constituţiei României x 3 p fiecare – 15 puncte . (2) -5 puncte art. Dezvoltarea acestui drept în Legea nr. aşa cum sunt acestea prevăzute în Constituţia României.capacitatea de analiză şi sinteză.capacitatea de analiză şi sinteză.descrierea a 5 drepturi şi libertăţi fundamentale din Cap.188/1999 „Drepturile funcţionarilor publici”)– 10 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză. republicată.( 5 puncte) SUBIECT Descrieţi 5 (cinci) drepturi şi libertăţi fundamentale. . 188/1999.20 puncte . 16 -10 puncte . 4 alin. .5 puncte SUBIECT Trataţi egalitatea în drepturi a cetăţenilor. .41 din Constituţia României)-5 puncte .20 puncte BAREM CORECTARE .dreptul la muncă şi protecţia socială a muncii în legislaţia funcţiei publice şi a funcţionarilor publici (selecţie din secţiunea I a Capitolului V din Legea nr. coerenţa şi logica exprimării ideilor. cu modificările şi completările ulterioare.descrierea dreptului fundamental la muncă şi protecţia socială ( art. claritatea.capacitatea de analiză şi sinteză. claritatea. . coerenţa şi logica exprimării ideilor. . cu modificările şi completările ulterioare. claritatea.20 puncte BAREM CORECTARE art. ..5 puncte SUBIECT Munca şi protecţia socială a muncii. . coerenţa şi logica exprimării ideilor. prevăzute de Legea nr. coerenţa şi logica exprimării ideilor. .

coerenţa şi logica exprimării ideilor. proteze si medicamente /dreptul la ocrotirea sănătăţii -2 puncte -capacitatea de analiză şi sinteză. claritatea. 95 Legea nr.descrierea dreptului prevăzut de Constituţia României– 5 puncte . 43 Constituţia României. art.5 puncte -timpului de lucru. 188 . 5 puncte – 7 x 1.5 puncte -organizatii avand ca scop protejarea intereselor 1. drepturi ce-şi au izvorul în drepturile şi libertăţile fundamentale prevăzute de Constituţia României.5 puncte SUBIECT Dreptul la la învăţătură şi accesul la cultură.4 puncte . . aşa cum sunt acestea stabilite prin Constituţia României. 32. in conditiile legii /dreptul de a fi ales 1.20 puncte BAREM CORECTARE . durata normala a 1. concediu de odihna. . alin (1) – (7) . concedii medicale si la alte concedii/munca şi protecţia socială a muncii 1.identificarea ca drept în Statut şi descriere. art.5 puncte SUBIECT Prezentaţi drepturile funcţionarilor publici prevăzute de Statutul funcţionarilor publici. cerere cu 48 de ore – 2 puncte constatare prin act administrativ – 2 puncte .20 puncte BAREM CORECTARE Statut art.27-42 / Constitutie-tit. .5 puncte -functionarii publici beneficiaza de asistenta medicala. 30. cap. claritatea. .dreptul la învăţătură – 10. coerenţa şi logica exprimării ideilor.II -dreptul la opinie/libertatea de exprimare – 1 punct -interzicerea oricărei discriminări/egalitatea în drepturi – 1 punct -dreptul la grevă /dreptul la grevă 1 punct -dreptul de a fi informat /dreptul la informaţie 1 punct -asocierea în organizaţii profesionale sau in alte -1.5 puncte -profesionale/dreptul de asociere 1. conditii normale de munca si igiena. art.II.5 puncte -functionarii publici pot fi alesi.suspendarea raportului de serviciu: la iniţiativa funcţionarului public – 2 puncte.BAREM CORECTARE art. 5 puncte.5 puncte -dreptul la salariu aferent muncii depuse.capacitatea de analiză şi sinteză.

restrângerea exerciţiului unor drepturi.capacitatea de analiză şi sinteză.7/2004.5 puncte .libertatea conştiinţei – libertatea gândirii şi a opiniilor – 2 puncte libertatea conştiinţei – 2 puncte cultele religioase – 3 puncte dreptul părinţilor şi a tutorilor – 1 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză. .libertatea de exprimare . 29. 8 din Legea 7/2004.5 puncte art. coerenţa şi logica exprimării ideilor. republicată.53).5 puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor. . republicată7. 5 puncte – 3 x 1. coerenţa şi logica exprimării ideilor.capacitatea de analiză şi sinteză. .inviolabilitatea libertăţii exprimării – 2 puncte libertatea presei – 2 puncte interdicţii – 3 puncte . .7. consacrate prin Constituţia României.188/1999.5 puncte. claritatea. . republicată.7/2004. 33.5 pct SUBIECT Restrângerea exerciţiului unor drepturi potrivit Constituţiei României şi activitatea politică a funcţionarilor publici.5 puncte SUBIECT Trataţi comparativ textul constituţional referitor la libertatea de exprimare şi norma generală de conduită profesională a funcţionarilor publici privind libertatea opiniilor prevăzută de Legea nr. claritatea.188/1999. 30 alin. art. . cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. art.. 30 . republicată. alin (1) – (3) .20 puncte BAREM CORECTARE .activitatea politică a funcţionarilor publici potrivit Legii nr.20 puncte BAREM CORECTARE Art.20 puncte BAREM CORECTARE . cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. republicată.5 puncte SUBIECT Comentaţi noţiunile de libertate a conştiinţei şi libertate de exprimare. claritatea.accesul la cultură – 4. .7/2004. potrivit Constituţiei României ( art.art. potrivit Legii nr. (6) din Constituţia României (2003).

6 puncte .20 puncte BAREM CORECTARE . coerenţa şi logica exprimării ideilor. .consideraţii personale privitoare la importanţa asumării acestei îndatoriri în situaţia exercitării unei funcţii publice prin prisma depunerii jurământului de credinţă. . 83. coerenţa şi logica exprimării ideilor.prezentarea diferenţelor de esenţă dintre cele două jurăminte (izvor de drept. 82.capacitatea de analiză şi sinteză.104 din Constituţie şi art. începerea mandatului şi durata lui. (6) şi (7) din Legea nr.188/1999. răspund de îndeplinirea cu credinţă a obligaţiilor ce le revin şi.5 puncte SUBIECT Comentaţi fidelitatea faţă de ţară ca îndatorire fundamentală a funcţionarilor publici stabilită de Constituţia României şi de Legea nr. claritatea. 3 puncte . de primul-ministru. .5 puncte SUBIECT Comentaţi dreptul de asociere al funcţionarilor publici din perspectiva Constituţiei României şi Legea nr. 62 alin. .capacitatea de analiză şi sinteză. . coerenţa şi logica exprimării ideilor. miniştrii şi ceilalţi membri ai Guvernului. prevăzut de Statutul funcţionarilor publici. cu modificările şi completările ulterioare. precum şi militarii.prezentarea dispoziţiilor legale (art.188/1999.188/1999)5 puncte . republicată.20 puncte . claritatea. . efectele nedepunerii) – 10 puncte . cu modificările şi completările ulterioare. forma.5 puncte SUBIECT Trataţi comparativ jurământul de credinţă depus de funcţionarii publici. republicată. claritatea. prevăzut de Constituţia României.20 puncte BAREM CORECTARE fidelitatea faţă de ţară este sacră. depunerea.capacitatea de analiză şi sinteză.republicată – 10 puncte . 6 puncte . cu jurământul depus de Preşedintele României. în acest scop.cetăţenii cărora le sunt încredinţate funcţii publice. vor depune jurământul cerut de lege.

5 puncte .formele de manifestare a dreptului de asociere sindicală (înfiinţare. Rolul sindicatelor. alţii decât înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere care au calitatea de ordonator de credite – 3 puncte . 20 puncte BAREM CORECTARE Constituţie – descriere art.dreptul de asociere. coerenţa şi logica exprimării ideilor. conform Constituţiei României. .suspendarea raporturilor de serviciu pe perioada exercitării mandatului – 2 puncte .dreptul de asociere al funcţionarilor publici în partide politice şi organizaţii sindicalelimite stabilite de legea organică. . astfel cum este reglementată de Constituţia României şi Legea nr. . conform Constituţiei României şi al Legii nr. .Constituţie art. 40 –2 puncte Rol – descriere art.5 puncte .obligaţiile înalţilor funcţionari publici şi a funcţionarilor publici de conducere care au calitatea de ordonator de credite privind alegerea în organele de conducere ale organizaţiei sindicale – 2 puncte .40).9 – 2 puncte Legea nr. claritatea. 29 garantarea dreptului – 2 puncte . 188/1999 (r2) cu modificările şi completările ulterioare.drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici.20 puncte BAREM CORECTARE .5 puncte SUBIECT Interdicţia de a face parte din partide politice. potrivit Constituţiei României ( art. patronatelor şi a asociaţiilor profesionale. 40 alin. (3).5 puncte SUBIECT Dreptul de asociere sindicală. drept fundamental înscris în constituţia României ( art. exercitare aderare) – 2 puncte . cu modificările şi completările ulterioare. 188/1999 – art.capacitatea de analiză şi sinteză.restrângerea exerciţiului unor drepturi. coerenţa şi logica exprimării ideilor.BAREM CORECTARE . claritatea.unct avocaţii poporului – 1 punct. 188/1999 republicată.53).5 puncte .nu pot face parte din partide politice: judecătorii Curţii Constituţionale – 1 p.capacitatea de analiză şi sinteză.

capacitatea de analiză şi sinteză. 44 alin. .Legea nr.5 puncte . (2) – identificarea categoriei înalţilor funcţionari publici – 3 puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor.partide politice . art.interdicţii: .2 puncte.magistraţii – 1 punct. 188/1999 (r2). fundaţiile ori asociaţiile care funcţionează pe lângă partidele politice – 2 puncte . membrii activi ai armatei – 1 punct. organizaţii cărora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice – 2 puncte. claritatea. poliţiştii – 1 punct şi alte categorii de funcţionari publici stabilite prin lege organică – 1 punct .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->