Sunteți pe pagina 1din 2

TEST GRIL ACHIZITII PUBLICE 1.In ce faze ale incheierii contractului de achizitie publica se aplicalegea? a. incheierea acordului cadrub.

organizarea concursul de solutii c. rezilierea contractului de achizitie publica 2.In ce cazuri nu se aplica legea privind achititiile publice?a. programe destinate difuzarii der catre televiziuneb. prestarea de servicii de arbitraj si concilierec. prestarea cserviciilor de cercetare stiintifica 3.Care sunt etapele procedurii restranse? a) etapa de selectare a candidailor, prin aplicarea criteriilor deselecie; b ) etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidaii selectai, prinaplicarea criteriului de atribuire c)etapa de anuntare a ofertei adjudecate 4.Dialogul competitiv presupune: a) contractul n cauz este considerat a fi de complexitate deosebit; b ) aplicarea procedurii de licitaie deschis sau restrns nu arpermiteatribuirea contractului de achiziie public n cauz c) adjudecarea licitatiei 5.In ce context se aplica cerea de oferte? a) pentru contractul de furnizare: 125.000 euro; b) pentru contractul de servicii: 125.000 euro; c) pentru contractul de lucrri: 4.845.000 euro. 6.Documentatia privind concursul de solutii trebuie sa cuprinda :a) informaii generale privind autoritatea contractant; b) instruciuni privind date limit care trebuie respectate i formaliti care trebuie ndeplinite n legtur cu participarea la concurs c)informatii privind solvabilitatea 7.n cazul n care autoritatea contractant ncheie acordul-cadru cu unsinguroperator economic, atunci acordul respectiv trebuie s prevad celpuin: a ) obligaiile pe care operatorul economic i le-a asumat prinpropunereatehnic; b) preul unitar pe care operatorul economic l-a prevzut npropunereafinanciar i pe baza cruia se va determina preul fiecrui contractatribuitulterior c) garantia de participare vla licitatie 8.Autoritatea contractant are dreptul de a atribui contracte deachiziie public subsecvente unui acord-cadru ncheiat cu mai muli operatorieconomici: a) fie fr reluarea competiiei; b) fie prin reluarea competiiei ntre operatorii economici semnatari aiacordului-cadru c) fie prin anularea licitatiei

9.D o sa rul achiziiei publice trebuie s cuprind documentele ntocmite/primite de autoritatea contractant n cadrul procedurii deatribuire, cumar fi, dar fr a se limita la urmtoarele: a) nota privind determinarea valorii estimate; b) anunul de intenie i dovada transmiterii acestuia spre publicare,dac estecazul; c) anunul de participare i dovada transmiterii acestuia spre publicarei/sau,dup caz, invitaia de participare; d) documentaia de atribuire; e) si celelalate componente obligatorii prevazute de lege 10. Trasabilitatea deplina a actiunilor in cadrul procedurii de atribuire seface atunci cand: a).procedura de atribuire se face prin mijloace electronice b).cand se utilizeaza un sistem dinamic de achizitie c)cand se utilizeaza un sistem de achizitie electronic 11.Ce se intelege prin persoan vtmat ? a ) are sau a avut un interes legitim n legtur cu respectivaprocedur deatribuire; b) a suferit, sufer sau risc s sufere un prejudiciu ca o consecin aunui act alautoritii contractante, de natur s produc efecte juridice, ori caurmare anesoluionrii n termenul legal a unei cereri privind respectivaprocedura deatribuire. c)a fost vatamata intr-un interes legitim privat 12.Ce trebuie sa contina contestaia ? a ) numele, domiciliul sau reedina contestatorului ori, pentrupersoanele juridice, denumirea, sediul lor i codul unic de nregistrare. n cazulpersoanelor juridice se vor indica i persoanele care le reprezint i n ce calitate; b) denumirea i sediul autoritii contractante; c ) denumirea obiectului contractului de achiziie public i procedurade atribuire aplicat; d) obiectul contestaiei; e) motivarea n fapt i n drept a cererii; f) mijloacele de prob pe care se sprijin contestaia, n msura n careesteposibil; g) semntura prii sau a reprezentantului persoanei juridice.