Sunteți pe pagina 1din 13

5.4 Invita ia de participare Invitaia de participare se public n mod obligatoriu, ori de cte ori se iniiaz o procedur de cerere de oferte.

Unde se public? Invitaia de participare se public obligatoriu n SEAP, astfel: Tip contract Achizi ie public Obiect contract Bunuri/servicii Lucrri Sectorial Bunuri/servicii Lucrri SEAP 15.000 < Ve < 125.000 15.000 < Ve < 4.845.000 15.000 < Ve < 125.000 15.000 < Ve < 4.845.000

Cum se completeaz? Invitaiile de participare se completeaz utiliznd formularele standard disponibile n SEAP la adresa www.e-licitatie.ro seciunea Invitaii de participare .

CAPITOLUL 6 MODALIT I DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHZI IE PUBLIC


Modalitile de atribuire a contractelor de achiziie public sunt: modalit i tradi ionale concretizate n: proceduri de atribuire: licitaia deschis; licitaia restrns; dialogul competitiv; negocierea cu anun prealabil de participare; negocierea fr anun prealabil de participare; cererea de oferte; concursul de soluii; achiziia direct; modalit i speciale concretizate n: acordul-cadru, sistemul de achiziie dinamic, licitaia electronic.

Procedura de atribuire reprezint modalitatea prin care autoritatea contractant atribuie unui operator economic, contractul de achiziie de bunuri, servicii sau lucrri i care se alege n funcie de valoarea estimat a contractului de achiziie respectiv. Bunurile, lucrrile sau serviciile a cror valoare estimat conform regulilor de estimare nu dep e te echivalentul n lei a 15.000 fr TVA, pot fi achizi ionate direct. Procedurile de atribuire se finalizeaz: - fie prin atribuirea contractului de achiziie public sau ncheierea acordului-cadru; - fie, n cazuri excepionale, prin anularea procedurii. PARTEA I MODALIT I TRADI IONALE 6.1 Licita ia deschis Licita ia deschis reprezint procedura de atribuire a contractului de achizi ie public la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune ofert. Aceast procedur:

- se iniiaz prin transmiterea spre publicare a unui anun de participare prin care se solicit operatorilor economici depunerea de oferte; - se desfoar ntr-o singur etap; - se poate finaliza printr-o etap suplimentar de licitaie electronic (acest lucru se specific n anunul de participare i n documentaia de atribuire); - se recomand a fi aplicat atunci cnd oferta pe pia nu este excedentar; - se poate organiza n totalitate electronic. I. Ac iuni premergtoare lansrii licita iei deschise Ac iuni pregtitoare pentru lansarea procedurii Pasul 1. Verificarea existenei referatului de necesitate Pasul 2. Estimarea valorii contractului Pasul 3. Publicarea anunului de intenie (dup caz) Documente conexe ale ac iunii (file dosar achizi ii publice) o o o Referatul de necesitate Nota de estimare Copie anun de intenie

Pasul 4. ntocmirea i aprobarea documentaiei de atribuire: o Nota justificativ privind: - criteriile minime de calificare; caiet de sarcini; - criteriul de atribuire/ factori fia de date; evaluare. proiect de contract. o Documentaia de atribuire II. Derularea procedurii de licita ie deschis

de

Etape n derularea procedurii de licita ie Documente conexe ale ac iunii (file dosar deschis achizi ii publice) Pasul 1 Publicarea anunului de participare i a documentaiei de atribuire o Anunul de participare publicat n SEAP, i dup caz, n J.O.U.E., www.publicitatepublica.ro i alte publicaii de specialitate. Adresa transmis ctre U.C.V.A.P. (se transmite o fi de prezentare tip) Documentele prin care operatorii solicit documentaia i transmit identificare; Documentele prin care operatorii confirm primirea documentaiei; Mandatul de expediere prin documentaiei, dup caz. economici datele de economici pot a

Pasul 2 Notificarea organizarea procedurii

U.C.V.A.P.

despre

o o o o

Pasul 3 Transmiterea documentaiei de atribuire ctre operatorii economici (dac nu a fost posibil ataarea acesteia n SEAP)

Pasul 4 Transmiterea rspunsurilor la solicitrile de clarificare a documenta iei

o o o

Documentele prin care operatorii economici solicit clarificri privind documentaia; Documente prin care autoritatea contractant rspunde solicitrilor operatorilor economici; Documente care atest transmiterea i confirmarea primirii rspunsurilor la clarificri.

Pasul 5 Desemnarea comisiei de evaluare

o o o

Decizia/dispoziia/ordinul de numire a comisiei de evaluare; Declaraia de disponibilitate a membrilor comisiei i a membrilor externi cooptai; Nota justificativ privind cooptarea de membri externi, dup caz. Documente prin care se face dovada depunerii i nregistrrii ofertelor. Procesul-verbal al edinei de deschidere a ofertelor; Declaraiile de confidenialitate i imparialitate ale membrilor comisiei de evaluare i, dup caz, a membrilor externi/experilor cooptai.

Pasul 6 Primirea i nregistrarea ofertelor Pasul 7 Deschiderea ofertelor

o o o

Pasul 8 Evaluarea ofertelor prin: a. Verificarea ndeplinirii cerin elor minime de calificare, dac a fost solicitat ndeplinirea unor astfel de cerin e n documenta ia de atribuire; b. Solicitarea clarificrilor/completrilor la documentele de calificare (dup caz) o o c. Stabilirea operatorilor economici califica i i a ofertelor inacceptabile, dup caz; d. Verificarea propunerilor tehnice ale ofertan ilor declara i califica i; e. Solicitarea clarificrilor la propunerile tehnice (dup caz); o Documente prin care comisia de evaluare solicit clarificarea/ completarea documentelor de calificare (dup caz); Documente prin care operatorii economici rspund la solicitarea de clarificri. Rapoarte de specialitate ale experilor cooptai, dup caz. Rapoarte de specialitate ale experilor cooptai, dup caz. Documente prin care comisia de evaluare solicit clarificarea propunerilor tehnice (dup caz); Documente prin care operatorii economici rspund la solicitarea de clarificri;

o o o

f. Stabilirea propunerilor tehnice neconforme i a celor admisibile; g. Verificarea propunerilor financiare ale ofertan ilor; h. Solicitarea clarificrilor la propunerea financiar (dup caz); o o o i. Stabilirea ofertelor admisibile Rapoarte de specialitate ale experilor cooptai, dup caz; Documente prin care comisia de evaluare solicit clarificarea propunerilor financiare (dup caz); Documente prin care operatorii economici rspund la solicitarea de clarificri;

i*. Completarea invita iilor n SEAP ctre ofertan ii care au depus oferte admisibile, n cazul n care s-a stabilit ini ial organizarea unei etape suplimentare de licita ie electronic; j. Aplicarea criteriului de atribuire i stabilirea ofertei c tigtoare; j*. Derularea rundei de licita ie electronic i finalizarea procesului repetitiv de ofertare k. Elaborarea raportului procedurii de atribuire; Pasul 9 Comunicarea rezultatului procedurii Pasul 10 ncheierea contractului Pasul 11 Publicarea anun ului de atribuire sau, dup caz, a anun ului erat de anulare a procedurii Pasul 12 Definitivarea dosarului achizi iei

Invitaia cu privire la licitaia electronic completat n SEAP de ctre autoritatea contractant.

o o

Fiele de evaluare individuale ale membrilor comisiei; Documentul generat de SEAP cu privire la noile propuneri financiare i a clasamentului final Raportul procedurii de atribuire semnat de membrii comisiei i aprobat de conductorul instituiei; Adresele autoritii contractante transmise ofertanilor; Contractul de achiziie semnat de ambele pri; Anunul de atribuire sau, dup caz, anunul erat de anulare a procedurii; Dosarul achiziiei

o o o

III. Termene limit pentru depunerea ofertelor n cadrul procedurii de licita ie deschis Termenul minim cuprins ntre data publicrii anunului de participare i data limit de depunere a ofertelor, se difereniaz n funcie de valoarea estimat a contractului i de publicarea sau nepublicarea unui anun de intenie.

Dac: V estimat a contractului V prag pentru publicarea n J.O.U.E. NU A FOST publicat un anun de intenie

Termenul minim Dac anunul deDac documentaia esteDac anunul de pentru depunerea participare se transmiteaccesibil n SEAP participare se transmite ofertelor electronic la J.O.U.E. electronic la J.O.U.E. i documentaia este accesibil n SEAP 52 zile 45 zile (52-7) 47 zile (52-5) 40 zile (52-7-5)

Dac: V estimat a contractului V prag pentru publicarea n J.O.U.E. A FOST publicat un anun de inten ie

Termenul minim pentru Dac anunul de participareDac anunul de participare se transmite depunerea ofertelor se transmite electronic laelectronic la J.O.U.E. i documentaia J.O.U.E. este accesibil n SEAP 36 zile 29 zile (36-7) 24 zile (36-7-5)

Dac: V estimat a contractului < V prag pentru publicarea n J.O.U.E. Termenul minim pentru depunerea Dac documentaia ataat n SEAP este complet ofertelor (anunul de participare se transmite n SEAP) 20 zile 6.2 Licita ia restrns Licita ia restrns reprezint procedura la care orice operator economic are dreptul de a- i depune candidatura, urmnd ca numai candida ii selecta i s aib dreptul de a depune ofert. Caracteristici: 1. Licitaia restrns se desfoar de regul, n dou etape: - etapa de selectare a candidailor - etapa de evaluare a ofertelor depuse de ctre candidaii selectai. 2. Se iniiaz prin transmiterea spre publicare a unui anun de participare prin care se solicit operatorilor economici depunerea de candidaturi. 3. Se poate finaliza printr-o etap suplimentar de licitaie electronic. Not: Se recomand a fi aplicat atunci cnd oferta pe pia este excedentar. n cazul n care se intenioneaz finalizarea licitaiei restrnse prin licita ie electronic, atunci acest lucru trebuie specificat n: anunul de participare i documentaia de atribuire n anunul de participare se precizeaz numrul minim de candida i (nu poate fi mai mic de 5) pe care autoritatea contractant intenioneaz s i selecteze sau, dup caz, numrul maxim. Candidaii se selecteaz prin aplicarea criteriilor de selecie stabilite n anunul de participare. n cazul n care numrul candida ilor selecta i este mai mic dect cel indicat n anun ul de participare, deoarece: nu au fost depuse suficiente candidaturi i/sau o parte din candidai nu au ndeplinit criteriile de selecie, autoritatea contractant poate lua una din urmtoarele decizii: 1. anularea procedurii de atribuire sau 2. continuarea procedurii prin trecere n etapa a 2 a, dac exist cel puin un candidat care a ndeplinit criteriile de selecie. Atenie! Este interzis invitarea la etapa a doua a licitaiei restrnse a unui operator economic care nu a depus candidatura n prima etap sau care nu a ndeplinit criteriile de selecie. 15 zile (20-5)

n etapa a doua a procedurii, candidaii selectai nu au dreptul de a se asocia n scopul depunerii de ofert comun. I. Ac iuni premergtoare lansrii licita iei restrnse Ac iuni pregtitoare pentru lansarea procedurii Pasul 1. Verificarea existenei referatului de necesitate Pasul 2. Estimarea valorii contractului Pasul 3. Publicarea anunului de intenie (dup caz) Documente conexe ale ac iunii (file dosar achizi ii publice) o o o o Referatul de necesitate Nota justificativ privind accelerarea procedurii, dup caz Nota de estimare Copie anun de intenie

Pasul 4. ntocmirea i aprobarea documentaiei de o Nota justificativ privind: atribuire: - criteriile minime de calificare/selecie; - criteriul de atribuire/ factori de evaluare. caiet de sarcini; o Documentaia de atribuire fia de date; proiect de contract. II. Derularea procedurii de licita ie restrns Etape n derularea licita ie restrns procedurii de Documente conexe ale ac iunii (file dosar achizi ii publice) o Anunul de participare publicat n SEAP, i dup caz, n J.O.U.E., www.publicitatepublica.ro i alte publicaii de specialitate. Adresa transmis ctre U.C.V.A.P. (se transmite o fi de prezentare tip) Decizia/dispoziia/ordinul de numire a comisiei de evaluare; Declaraia de disponibilitate a membrilor comisiei i, dup caz, a membrilor externi cooptai; Nota justificativ privind cooptarea de membri externi, dup caz. Documentele prin care operatorii economici solicit clarificri privind criteriile de calificare/selecie; Documente prin care autoritatea contractant rspunde solicitrilor operatorilor economici; Documente care atest transmiterea i confirmarea primirii rspunsurilor la clarificri. Documente prin care se face dovada depunerii i nregistrrii candidaturilor.

Pasul 1 Publicarea anunului de participare i a documentaiei de atribuire

Pasul 2 Notificarea U.C.V.A.P. despre organizarea procedurii Pasul 3 Numirea comisiei de evaluare

o o o o

Pasul 4 Transmiterea rspunsurilor la solicitrile de clarificare referitoare la criteriile de calificare i selec ie

o o o

Pasul 5 Primirea i nregistrarea candidaturilor

Pasul 6 Deschiderea i verificarea candidaturilor

o o

Procesul verbal al edinei de deschidere a candidaturilor; Declaraiile de confidenialitate i imparialitate ale membrilor comisiei de evaluare i, dup caz, a membrilor externi/experilor cooptai.

ETAPA I Pasul 1 Selec ia candida ilor prin: a. Verificarea ndeplinirii cerin elor minime de calificare; b. Selectarea candida ilor califica i pe baza aplicrii criteriilor de selec ie precizate n anun ul de participare/documenta ia de atribuire Pasul 2 Comunicarea rezultatului la prima etap de selec ie Pasul 3 Transmiterea invita iei de participare i a documenta iei de atribuire ctre candidatul/candida ii selecta i (dac nu a fost posibil ata area acesteia n SEAP) Pasul 4 Transmiterea rspunsurilor la solicitrile de clarificare a documenta iei o o o o o o ETAPA A II A Pasul 1 Depunerea ofertelor Pasul 2 Deschiderea ofertelor Pasul 3 Evaluarea ofertelor prin: a. Verificarea propunerilor tehnice ale ofertan ilor b. Solicitarea clarificrilor la propunerile tehnice (dup caz) o o o Rapoarte de specialitate ale experilor cooptai, dup caz; Documente prin care comisia de evaluare solicit clarificarea propunerilor tehnice (dup caz); Documente prin care ofertanii rspund la solicitarea de clarificri. o o Documente prin care se face dovada depunerii i nregistrrii ofertelor; Procesul-verbal al edinei de deschidere a ofertelor; Adresele autoritii contractante transmise candidatului/candidailor Documente prin care candidatul/ candidaii selectai confirm primirea invitaiei/documentaiei; Mandatul de expediere prin pot a documentaiei, dup caz. Documente prin care candidatul/candidaii selectai solicit clarificri privind documentaia; Documente prin care autoritatea contractant rspunde solicitrilor candidatului/candidailor selectai; Documente care atest transmiterea i confirmarea primirii rspunsurilor la clarificri. o Raport intermediar al primei etape de selecie

c. Stabilirea propunerilor tehnice neconforme i a celor admisibile d. Verificarea propunerilor financiare ale ofertan ilor; e. Solicitarea clarificrilor la propunerea financiar (dup caz).

o o o o

Rapoarte de specialitate ale experilor cooptai; Rapoarte de specialitate ale experilor cooptai; Documente prin care comisia de evaluare solicit clarificarea propunerilor tehnice (dup caz); Documentele prin care operatorii economici rspund la solicitarea de clarificri. Invitaia cu privire la licitaia electronic completat n SEAP de ctre autoritatea contractant.

f. Stabilirea ofertelor admisibile. f*. Completarea invita iilor n SEAP ctre ofertan ii care au depus oferte admisibile, n cazul n care s-a stabilit ini ial organizarea unei etape suplimentare de licita ie electronic. g. Aplicarea criteriului de atribuire i stabilirea ofertei c tigtoare. g*. Derularea rundei de licita ie electronic i finalizarea procesului repetitiv de ofertare. h. Elaborarea raportului procedurii de atribuire Etape n derularea procedurii de licita ie restrns Pasul 4 Comunicarea rezultatului procedurii Pasul 5 ncheierea contractului Pasul 6 Publicarea anun ului de atribuire sau dup caz, a anun ului erat de anulare a procedurii. Pasul 7 Definitivarea dosarului achizi iei

o o

Fiele de evaluare individuale ale membrilor comisiei. Documentul generat de SEAP cu privire la noile propuneri financiare i a clasamentului final. Raportul procedurii de atribuire semnat de membrii comisiei i aprobat de conductorul instituiei.

Documente conexe ale aciunii (file dosar achiziii publice) o o o Adresele autoritii contractante transmise ofertanilor; Contractul de achiziie semnat de ambele pri; Anunul de atribuire sau, dup caz, anunul erat de anulare a procedurii. Dosarul achiziiei

III. Termene limit pentru depunerea ofertelor n cadrul procedurii de licita ie restrns Etapa I Selec ie candidaturi Termene pentru depunerea de candidaturi pentru valori estimate peste pragul de publicare n J.O.U.E. Dac: V estimat a contractului V prag pentru publicarea n J.O.U.E.

Termenul minim candidaturilor

pentru

depunerea Dac anunul de participare se transmite electronic la J.O.U.E., termenul minim pentru depunerea candidaturilor 30 zile (37-7)

37 zile

Termene pentru depunerea de candidaturi pentru valori estimate peste pragul de publicare n J.O.U.E. n procedur accelerat Dac: V estimat a contractului V prag pentru publicarea n J.O.U.E. Procedura este accelerat

Termenul minim pentru depunerea Dac anunul de participare se transmite candidaturilor n caz de urgen electronic la J.O.U.E. i perioada minim nu poate fi respectat din motive de urgen termenul minim 15 zile 10 zile (15-5)

Termene pentru depunerea de candidaturi pentru valori estimate egale sau sub pragul de publicare n J.O.U.E. Dac: V estimat a contractului < V prag pentru publicarea n J.O.U.E. Termenul minim pentru depunerea candidaturilor: 10 zile Etapa a II a Depunerea ofertelor Termene pentru depunerea ofertelor, fr publicarea unui anun de inten ie Dac: V estimat a contractului V prag pentru publicarea n J.O.U.E. i NU A FOST publicat un anun de inten ie Dac documentaia este accesibil n SEAP 35 zile (40-5)

Termenul minim pentru depunerea ofertelor 40 zile

Termene pentru depunerea ofertelor fr publicarea unui anun de inten ie, n procedur accelerat Dac: V estimat a contractului V prag pentru publicarea n J.O.U.E. NU A FOST publicat un anun de inten ie Procedura este accelerat Dac anunul de participare se transmite electronic la J.O.U.E. Termenul minim pentru depunerea ofertelor: 10 zile Termene pentru depunerea ofertelor cu publicarea unui anun de inten ie

Dac: V estimat a contractului V prag pentru publicarea n J.O.U.E. A FOST publicat un anun de inten ie Termenul minim pentru depunerea ofertelor: 22 zile

Termene pentru depunerea ofertelor cu publicarea unui anun de inten ie, n procedur accelerat Dac: V estimat a contractului V prag pentru publicarea n J.O.U.E. A FOST publicat un anun de inten ie Procedura este accelerat Termenul minim pentru depunerea ofertelor 10 zile Termene pentru depunerea ofertelor pentru valoare estimat sub pragul de publicare n J.O.U.E. Dac: V estimat a contractului < V prag pentru publicarea n J.O.U.E. complet,

Termenul minim pentru depunerea ofertelor Documentaia ataat n SEAP este termenul minim pentru depunerea ofertelor 15 zile 6.3 Cererea de oferte 10 zile (15-5)

Cererea de oferte reprezint procedura simplificat prin care autoritatea contractant solicit oferte de la mai mul i operatori economici. Cererea de oferte : se poate utiliza numai dac valoarea estimat, fr TVA, a contractului de achiziie public/contract sectorial este mai mic dect echivalentul n lei a: - 125.000 pentru contractul de furnizare; - 125.000 pentru contractul de servicii; - 4.845.000 pentru contractul de lucrri. se iniiaz prin publicarea n SEAP a unei invitaii de participare la procedura de atribuire; se desfoar ntr-o singur etap. Termenele minime care trebuie respectate ntre data transmiterii invita iei de participare i data depunerii ofertei: Dac invita ia de participare este Dac documenta ia accesibil n SEAP este complet publicat n SEAP i numai pentru contractele de furnizare de complexitate redus

10 zile

6 zile

Remarc: n situaia n care autoritatea contractant are cunotin despre existena unor poteniali operatori economici, atunci acesta poate transmite o notificare cu privire la publicarea n SEAP a invitaiei de participare. Exemple privind aplicarea/neaplicarea excep iilor privind procedura cererii de oferte Exemplul 1: O autoritate contractant care are n teritoriu sucursale fr personalitate juridic, intenioneaz s achiziioneze benzin. Cantitatea de benzin necesar fiecrei sucursale poate fi asimilat unui lot. Valoarea estimat total, fr TVA = 240000 , din care: Lot 1 Arad 60.000 Lot 2 Constana 45.000 Lot 3 Craiova 45.000 Lot 4 Cluj 90.000 Dac vlot > 125.000 , atunci se poate aplica procedura cererii de oferte numai pentru loturile care ndeplinesc, n mod cumulativ, urmtoarele condiii: valoarea estimat a lotului respectiv este echivalentul n lei a 75.000 ; valoarea cumulat a loturilor pentru care se aplic procedura cererii de oferte, nu depete 20 % din valoarea total a bunurilor care urmeaz s fie furnizate. Condiie 1 60.000 < 75.000 45.000 < 75.000 105.000 < 125.000 45.000 < 75.000 90.000 < 125.000 90.000 75.000 Condiie 2 25% 20% 18,75% < 20% 43,75% > 20% 18,75% < 20% 37,5% 20% 37,5% 20%

L1 L2 L1 + L2 L3 L2 + L3 L4

Concluzie: Autoritatea contractant poate aplica excepia de mai sus pentru unul din loturile 2 sau 3. Exemplul 2: O autoritate contractant intenioneaz s achiziioneze fructe smburoase caise, piersici, prune, fiecare dintre acestea putnd constitui un lot. Valoarea estimat total, fr TVA = 132.000 , din care: Lot 1 caise = 66.000 Lot 2 piersici = 42.000 Lot 3 prune = 24.000 Dac vlot > 125.000 , atunci se poate aplica procedura cererii de oferte numai pentru loturile care ndeplinesc, n mod cumulativ, urmtoarele condiii: valoarea estimat a lotului respectiv este echivalentul n lei a 75.000 ; valoarea cumulat a loturilor pentru care se aplic procedura cererii de oferte, nu depete 20 % din valoarea total a bunurilor care urmeaz s fie furnizate. Condiie 1 Condiie 2

L1 L2 L3

66.000 < 75.000 42.000 < 75.000 24.000 < 75.000

50% 20% 32% > 20% 18 % < 20%

Concluzie: Autoritatea contractant poate aplica cererea de oferte numai pentru lotul 3. Exemplul 3: O autoritate contractant intenioneaz s achiziioneze servicii de curenie pentru cele 3 corpuri de cldire, fiecare dintre acestea putnd constitui un lot. Valoarea estimat total, fr TVA = 150.000 , din care: Lot 1 corp A situat n zona central 70.000 Lot 2 corp B situat in proximitatea corpului A 60.000 Lot 3 corp C situat n zona periurban 20.000 Dac vlot > 125.000 , atunci se poate aplica procedura cererii de oferte numai pentru loturile care ndeplinesc, n mod cumulativ, urmtoarele condiii: valoarea estimat a lotului respectiv este echivalentul n lei a 75.000 ; valoarea cumulat a loturilor pentru care se aplic procedura cererii de oferte, nu depete 20% din valoarea total a serviciilor care urmeaz s fie prestate. Condiie 1 Condiie 2 L1 L2 L3 70.000 < 75.000 60.000 < 75.000 20.000 < 75.000 47% 20% 40% > 20% 13 % < 20%

Concluzie: Autoritate contractant poate aplica cererea de oferte numai pentru lotul 3. Exemplul 4: O primrie municipal intenioneaz s achiziioneze lucrri de construcie a unui complex sportiv. Contractul presupune construcia cldirii, mprejmuirea acesteia, precum i amenajarea unui loc de joac pentru copii. Valoarea estimat total, fr TVA = 5.070.000 , fr TVA, este distribuit astfel: Lot 1 corp de cldire = 4.461.600 Lot 2 mprejmuire = 507.000 Lot 3 loc de joac = 101.400 . Dac vlot > 4.845.000 atunci se poate aplica procedura cererii de oferte numai pentru loturile care ndeplinesc, n mod cumulativ, urmtoarele condiii: valoarea estimat a lotului respectiv este echivalentul n lei a 500.000 ; valoarea cumulat a loturilor pentru care se aplic procedura cererii de oferte, nu depete 20% din valoarea total a lucrrilor. Condiie 1 L1 L2 4.461.600 > 500.000 507.000 > 500.000 Condiie 2 88% 20% 10% < 20%

L3

101.400 < 500.000

2 % < 20%

Concluzie: Autoritatea contractant poate aplica cererea de oferte numai pentru locul de joac (lotul 3).